Sunteți pe pagina 1din 50

Proiect

METODOLOGIE
privind organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea funciilor de director i director adjunct
din unitile de nvmnt preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1 (1) Metodologia privind organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea funciilor de director
i director adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar, denumit n continuare metodologie, reglementeaz:
a) condiiile de ocupare a funciilor de director i director adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar;
b) organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea funciilor de director i director adjunct din
unitile de nvmnt preuniversitar;
c) numirea i eliberarea din funcie a directorilor i directorilor adjunci din unitile de nvmnt
preuniversitar.
(2) Prezenta metodologie se aplic:
a) unitilor de nvmnt preuniversitar de stat, centrelor judeene de resurse i asisten
educaional/Centrului Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional, denumite n continuare
CJRAE/CMBRAE, unitilor de nvmnt special, centrelor colare pentru educaie incluziv, centrelor colare,
centrelor de excelen, palatelor i cluburilor copiilor, cluburilor sportive colare, toate acestea denumite n
continuare uniti de nvmnt de stat;
b) Palatului Naional al Copiilor;
c) unitilor de nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite n continuare uniti de
nvmnt particular.
Art. 2 (1) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din unitile de nvmnt
de stat, din CJRAE/CMBRAE, din unitile de nvmnt special, din centrele colare pentru educaie incluziv i
centrele colare, din centrele de excelen se organizeaz, n conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) i (21) din
Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, prin inspectoratul colar judeean/Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti, denumit n continuare inspectorat colar, sub coordonarea Ministerului Educaiei Naionale.
(2) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din Palatul Naional al Copiilor se
organizeaz de ctre Ministerul Educaiei Naionale, prin direciile generale care coordoneaz activitatea n
nvmntul preuniversitar.
(3) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din unitile de nvmnt particular
autorizate/acreditate se organizeaz de ctre consiliul de administraie al fiecrei uniti de nvmnt.
(4) Monitorizarea i coordonarea concursului de ocupare a ocupare a funciilor de director i de director
adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale, prin Comisia
naional de monitorizare i coordonare a concursului, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale.
Atribuiile Comisiei naionale de monitorizare i coordonare a concursului a concursului se stabilesc prin ordin al
ministrului educaiei naionale.
Art. 3 (1) La concursul pentru ocuparea funciei de director sau de director adjunct din unitile de nvmnt
de stat i particular, precum i din Palatul Naional al Copiilor pot candida persoanele care ndeplinesc, cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) au absolvit cu diplom de licen/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea Pedagogia
nvmntului primar i precolar, respectiv, n cazul concursului de ocupare a funciei de director n grdinie sau
de director adjunct din uniti de nvmnt, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplom
de licen/absolvire studii universitare;
b) sunt membre ale corpului naional de experi n management educaional, conform prevederilor art. 246
alin. (3) i art. 257 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
c) sunt titulare n nvmntul preuniversitar, avnd ncheiat contract de munc pe perioad nedeterminat,
au cel puin gradul didactic II n nvmnt sau au dobndit titlul tiinific de doctor n domeniul n care i desfoar
activitatea;
d) dovedesc caliti profesionale, manageriale i morale, reflectate prin calificativele Foarte bine primite n
ultimii 4 ani colari lucrai efectiv la catedr n funcii didactice sau n funcii de conducere din uniti de
nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale
ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice Ministerului Educaiei
Naionale, indiferent de perioada n care i-au desfurat activitatea;
e) nu au fost sancionate disciplinar n ultimul an colar anterior anului desfurrii concursului sau n anul

1
colar n curs, n care a funcionat efectiv la catedr, n funcii didactice sau n funcii de conducere din uniti de
nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale
ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice n Ministerul Educaiei
Naionale, indiferent de perioada n care i-au desfurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcie de conducere n nvmnt prin hotrre judectoreasc
definitiv de condamnare penal;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru ndeplinirea funciei, conform prevederilor art. 234 alin.(1)
din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) nu au avut statutul de lucrtor al Securitii sau colaborator al Securitii;
i) au avizul consiliului de administraie al unitii de nvmnt, n cazul candidaturilor pentru ocuparea
funciilor de director i de director adjunct n unitile de nvmnt care colarizeaz exclusiv n nvmnt
profesional i tehnic i au o pondere majoritar a nvmntului dual.
(2) Cadrele didactice care au ocupat i funcii de conducere din uniti de nvmnt/inspectorate
colare/casele corpului didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale ori funcii de ndrumare
i control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice n Ministerul Educaiei Naionale prezint
calificativele prevzute la alin. (1) lit. d) obinute n urma evalurii activitii desfurate n aceast calitate.
(3) La concursul pentru ocuparea funciei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care
ndeplinesc, cumulativ, condiiile prevzute la alin. (1) i ndeplinesc condiiile de studii pentru ocuparea unui post
de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic sau de profesor logoped, n concordan cu
Centralizatorul privind disciplinele de nvmnt, domeniile i specializrile, probele de concurs valabile pentru
ncadrarea personalului didactic din nvmntul preuniversitar, precum i disciplinele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt n vigoare, denumit n continuare Centralizator.
(4) La concursul pentru ocuparea funciei de director/director adjunct al unei uniti de nvmnt special sau
al centrului colar/centrului colar pentru educaie incluziv pot candida persoanele care ndeplinesc, cumulativ,
condiiile prevzute la alin. (1) i au specializarea necesar pentru ocuparea unei funcii didactice n nvmntul
special n concordan cu Centralizatorul n vigoare.
(5) La unitile de nvmnt n care exist i nivelul precolar/primar, funcia de director adjunct poate fi
ocupat i de institutori/profesori pentru nvmntul precolar/primar, precum i de cadre didactice care au fost
ncadrate pe un post de educatoare/nvtor/institutor/profesor pentru nvmnt precolar/profesor pentru
nvmnt primar, care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (1) lit. b)-h) i condiiile necesare pentru ocuparea
funciei didactice de institutor/profesor pentru nvmnt precolar, respectiv institutor/profesor pentru nvmnt
primar, n conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. c) i d), respectiv art. 248 alin. (1) lit. c) i e) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederile Centralizatorului.
(6) La unitile de nvmnt n care nu exist i nivelul precolar/primar pentru ocuparea funciilor de
director i de director adjunct nu se pot nscrie absolveni ai colegiilor universitare/pedagogice de institutori, chiar
dac au dobndit atestatul de echivalare pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT). La
unitile de nvmnt n care exist i nivelul gimnazial/profesional, funciile de director i de director adjunct pot
fi ocupate i de absolveni ai nvmntului universitar de scurt durat cu diplom de absolvire sau de absolveni
ai ciclului I de studii universitare cu diplom de licen, n conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. f) din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i absolveni cu specializarea
Pedagogia nvmntului primar i precolar, care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (1) lit. b)-h).
Participarea la concursul pentru ocuparea funciei de director i de director adjunct din unitile de nvmnt care
colarizeaz doar pe nivelurile de nvmnt liceal i/sau postliceal este condiionat de absolvirea cu diplom a
studiilor universitare de lung durat ori absolvirea cu diplom a ciclului I de studii universitare de licen i a ciclului
II de studii universitare de masterat/master n conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. g) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i ndeplinirea condiiile prevzute la alin. (1) lit. b)-
h).
(7) n cazul unitilor de nvmnt cu predare integral n limbile minoritilor naionale, directorul are
obligaia cunoaterii limbii respective dovedite cu documente justificative cum ar fi: specializarea n limba
strin/matern nscris pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o
catedr cu predare n limbile minoritilor, certificat de competene lingvistice eliberat de un centru autorizat n
materie sau, n cazul etnicilor maghiari, germani etc., adeverin eliberat de organizaia care reprezint minoritatea
respectiv la nivel judeean.
(8) n cazul unitilor de nvmnt cu secii de predare n limbile minoritilor naionale, n care sunt normate
una sau mai multe funcii de director adjunct, unul dintre directori are obligaia cunoaterii limbii respective dovedite
cu documente justificative conform alin. (7). n aceast situaie, inspectoratele colare identific funciile de
conducere vacante din unitile de nvmnt care necesit respectarea condiiei ca unul dintre directori s cunoasc

2
limba minoritii i afieaz aceast list la sediul inspectoratului colar i pe site-ul inspectoratului colar
menionnd c pentru aceste funcii candidaii trebuie s ndeplineasc aceste cerine.
(9) Participarea la concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct n cazul unitilor de
nvmnt cu predare n limbile minoritilor naionale i al celor cu secii de predare n limbile minoritilor
naionale n care sunt normate una sau mai multe funcii de director adjunct este condiionat de prezentarea de ctre
candidat a unui document scris care s ateste consultarea organizaiei care reprezint n Parlament minoritatea
respectiv sau, dac minoritatea nu are reprezentare parlamentar, consultarea grupului parlamentar al minoritilor
naionale.
(10) n cazul unitilor de nvmnt cu secii de predare n limbile minoritilor naionale, n care este
normat doar funcia de director nu se aplic prevederile art. (8) i (9).
(11) Participarea la concursul pentru ocuparea funciei de director i de director adjunct din liceele i
seminariile teologice este condiionat de obinerea de ctre candidat a avizului scris (binecuvntrii) din partea
cultului respectiv.
(12) Nu pot ocupa funciile de director sau de director adjunct persoanele care desfoar activiti
incompatibile cu demnitatea funciei didactice, cum sunt:
a) prestarea de ctre cadrul didactic a oricrei activiti comerciale n incinta unitii de nvmnt sau n zona
limitrof, pe o raz de 500 m de imobilul/imobilele n care i desfoar activitatea unitatea de nvmnt pentru
care candideaz;
b) comerul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, n public, a unor activiti cu componen lubric sau a altora care implic exhibarea, n manier
obscen, a corpului.
Art. 4 Ocuparea funciilor de director i de director adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar se
realizeaz i cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n
exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale actelor normative n vigoare care reglementeaz conflictul de interese.
Art. 5 Directorul i directorul adjunct din unitile de nvmnt preuniversitar nu pot avea, pe perioada
exercitrii mandatului, funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean
sau naional, conform prevederilor art. 257 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea concursului

Art. 6 Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct se organizeaz n perioada
stabilit de Ministerul Educaiei Naionale.
Art. 7 Inspectoratul colar public n presa local i central, precum i pe site-ul propriu, cu cel puin 30 de
zile calendaristice nainte de data la care se desfoar prima prob de concurs, funciile de director i de director
adjunct vacante pentru concurs din unitile de nvmnt, conform precizrilor Ministerului Educaiei Naionale.
Art. 8 (1) Instituia care organizeaz concursul, inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale/unitatea
de nvmnt particular are obligaia de a anuna, n presa local i central, organizarea concursului, cu cel puin
30 de zile calendaristice nainte de data la care se desfoar prima prob de concurs, i de a afia la sediul i pe site-
ul inspectoratului colar lista funciilor de conducere pentru care se organizeaz concurs, precum i informaiile
referitoare la nscrierea i participarea la concurs a candidailor.
(2) Ministerul Educaiei Naionale, prin Direcia General Management Preuniversitar, anun, n presa
central, organizarea concursului pentru ocuparea funciilor de director sau de director adjunct din cadrul Palatului
Naional al Copiilor, cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte de data la care se desfoar prima prob de
concurs, i afieaz la sediul i pe site-ul propriu lista funciilor de conducere pentru care se organizeaz concurs,
precum i informaiile referitoare la nscrierea i participarea la concurs a candidailor.
(3) Inspectoratul colar, n baza fiei-cadru a postului aprobate de Ministerul Educaiei Naionale, elaboreaz
fiele posturilor pentru director i director adjunct pentru fiecare unitate de nvmnt. Acestea, mpreun cu
perioada de nscriere, metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, prevzut n anexa nr. 10, i lista
documentelor necesare nscrierii la concurs, se afieaz la sediul i pe site-ul inspectoratului colar.
(4) Ministerul Educaiei Naionale, prin direciile generale care coordoneaz activitatea nvmntului
preuniversitar, elaboreaz fiele posturilor pentru funciile de director i director adjunct din cadrul Palatului
Naional al Copiilor. Acestea, mpreun cu perioada de nscriere, metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru
concurs i lista documentelor necesare nscrierii la concurs, se afieaz la sediul i pe site-ul Ministerului Educaiei
Naionale.
(5) nscrierea la concurs se ncheie cu 10 zile calendaristice nainte data la care se desfoar prima prob de

3
concurs. La solicitarea oricrui candidat, unitatea de nvmnt are obligaia de a-i pune la dispoziie proiectul de
dezvoltare instituional al acesteia i/sau orice informaii publice necesare pentru elaborarea ofertei manageriale.
(6) Desfurarea probelor de concurs la care particip candidaii se nregistreaz audio-video. Fiierele
rezultate se nregistreaz pe suport DVD i se arhiveaz alturi de celelalte documente de concurs.
(7) Presa poate realiza nregistrri/fotografii/preluri de imagine n timpul desfurrii probei de interviu doar
cu acordul persoanelor implicate n desfurarea probei.
Art. 9 (1) Dosarul de nscriere la concurs se depune n format letric la instituia care organizeaz concursul,
registratura inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/secretariatul unitii de nvmnt particular
i/sau se ncarc electronic pe platforma informatic dedicat, trebuie s conin obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere/cereri de nscriere completat/completate electronic i semnat/semnate de candidat, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 1;
b) cartea de identitate;
c) certificatul de natere i, dac este cazul, certificatul de cstorie;
d) hotrrile judectoreti/alte documente pentru persoana care i-a schimbat numele din diferite motive, dac
este cazul;
e) actele de studii: diplom de absolvire n situaia candidailor absolveni ai colegiilor universitare pedagogice
de institutori, diplom de licen/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplom;
f) documentul care atest calitatea de membru al corpului naional de experi n managementul educaional;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular n nvmntul preuniversitar;
h) certificatul ultimului grad didactic obinut sau diploma de doctor/adeverina care atest obinerea titlului de
doctor, dup caz;
i) documente justificative privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 3 alin. (6);
j) adeverin/adeverine care atest obinerea calificativelor Foarte bine n ultimii 4 ani colari anteriori
anului colar n care se desfoar concursul, lucrai efectiv la catedr n funcii didactice sau n funcii de conducere
din uniti de nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul Naional al Copiilor/Ministerul
Educaiei Naionale ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate colare/funcii de specialitate specifice n
Ministerul Educaiei Naionale, indiferent de perioada n care candidatul i-a desfurat activitatea, corespunztoare
funciilor ndeplinite n perioada respectiv;
k) adeverin/adeverine care atest c nu a fost sancionat disciplinar n ultimul an colar anterior anului
desfurrii concursului sau n anul colar n curs, lucrat efectiv la catedr n funcii didactice sau n funcii de
conducere din uniti de nvmnt/inspectorate colare/casele corpului didactic/Palatul Naional al
Copiilor/Ministerul Educaiei Naionale ori n funcii de ndrumare i control din inspectorate colare/funcii de
specialitate specifice n Ministerul Educaiei Naionale, indiferent de perioada n care i-a desfurat activitatea;
l) cazier judiciar;
m) certificat medical eliberat n temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare, conform Ordinului comun al ministrului educaiei i cercetrii tiinifice
i al ministrului sntii nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar
pentru ncadrarea i meninerea ntr-o funcie de conducere sau de ndrumare i de control din nvmntul
preuniversitar;
n) declaraie pe propria rspundere care s ateste c nu a avut statutul de lucrtor al Securitii sau
colaborator al Securitii;
o) declaraie pe propria rspundere c nu se afl n una dintre situaiile de incompatibilitate prevzute la art.
3 alin. (12), art. 4 sau 5;
p) binecuvntarea cultului emis n vederea ocuprii prin concurs a funciei de director sau de director adjunct,
n cazul liceelor i seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atest consultarea organizaiei care
reprezint minoritatea respectiv n Parlamentul Romniei sau, dac minoritatea nu are reprezentare parlamentar,
documentul scris care atest consultarea grupului parlamentar al minoritilor naionale, n cazul unitilor de
nvmnt cu predare ntr-o limb a unei minoriti naionale, avizul consiliului de administraie al unitii de
nvmnt, n cazul candidaturilor pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct n unitile de
nvmnt care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic i au o pondere majoritar a nvmntului
dual;
q) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparena
calificrilor i competenelor (Europass), potrivit modelului prevzut n anexa nr. 2, la care se anexeaz documente
doveditoare care s susin declaraiile din curriculum vitae;
r) scrisoarea/scrisorile de intenie n care candidatul prezint cum apreciaz c rspunde criteriilor de
competen, expertiz, profil personal i atribuiilor funciei de director/director adjunct la unitatea/unitile de

4
nvmnt pentru care candideaz;
s) oferta managerial/ofertele manageriale pentru unitatea/unitile de nvmnt pentru care candideaz n
plic sigilat;
t) declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea coninutului documentelor din dosarul de nscriere la
concurs, conform modelului prevzut n anexa nr. 9;
u) opisul dosarului, n dou exemplare, n care este consemnat numrul total de pagini.
(2) n dosarul de nscriere care se depune n format letric, documentele prevzute la alin. (1) lit. a), k), l), m),
n), o), r), s), t), u) i curriculum vitae se depun n original, iar celelalte documente n copie certificat conform cu
originalul de ctre secretarul ef/secretarul unitii de nvmnt.
(3) Dup ncheierea perioadei de nscriere la concurs i verificarea dosarelor, precum i a documentelor
ncrcate electronic, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la afiarea listei candidailor care au depus dosare din
care lipsesc documente obligatorii/nu au ncrcat pe platforma informatic dedicat toate documentele obligatorii
solicitate, la sediul inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/unitii de nvmnt particular, se mai
admite completarea dosarului doar cu documente obligatorii prevzute la alin. (1) lit. a)-o), s) i t), precum i
ncrcarea acestora pe platforma informatic dedicat. n situaia n care, i dup ncheierea acestei perioade, se
constat c un candidat nu a depus la dosar/nu a ncrcat pe platforma informatic dedicat toate documentele
obligatorii solicitate, candidatul respectiv este declarat respins i pierde dreptul de a participa la probele de concurs.
(4) Dac o persoan dorete s candideze att pentru funcia de director, ct i pentru funcia de director
adjunct la aceeai unitate de nvmnt, respectiv pentru funcia de director sau de director adjunct la mai multe
uniti de nvmnt, aceasta trebuie s depun cereri, scrisori de intenie i oferte manageriale distinct pentru fiecare
funcie i, respectiv, pentru fiecare unitate de nvmnt pentru care candideaz.
Art. 10 (1) La nivelul inspectoratului colar se constituie, prin decizia inspectorului colar general, o comisie
de verificare a dosarelor de nscriere i/sau a documentelor ncrcate electronic de ctre candidai pe platforma
informatic dedicat, pentru nscrierea la concursul de ocupare a funciilor de director i de director adjunct din
unitile de nvmnt de stat, alctuit din 3-5 membri, din care fac parte obligatoriu consilierul juridic al
inspectoratului colar i un inspector colar pentru management instituional, coordonat de un inspector colar
general adjunct/inspector colar pentru management instituional/inspector colar pentru managementul resurselor
umane.
(2) La nivelul Ministerului Educaiei Naionale se constituie, prin ordin de serviciu aprobat de secretarul de
stat care coordoneaz nvmntul preuniversitar, o comisie de verificare a dosarelor de nscriere i/sau a
documentelor ncrcate electronic de ctre candidaii la concursul pentru ocuparea funciilor de director i director
adjunct din Palatul Naional al Copiilor, alctuit din 3 membri: un consilier juridic i 2 inspectori
generali/consilieri/inspectori/experi din cadrul direciilor generale care coordoneaz activitatea nvmntului
preuniversitar, coordonat de un director/director general din cadrul direciilor generale care coordoneaz activitatea
nvmntului preuniversitar.
(3) La nivelul unitilor de nvmnt particular se constituie, prin decizia persoanei juridice finanatoare o
comisie de verificare a dosarelor de nscriere i/sau a documentelor ncrcate electronic de ctre candidai pe
platforma informatic dedicat, alctuit din 3 membri.
(4) n cazurile n care se constat nendeplinirea condiiilor de nscriere la concurs sau lipsa unor documente
obligatorii prevzute la art. 9, la sediul inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/unitii de nvmnt
particular se afieaz lista candidailor care au depus dosare din care lipsesc documente obligatorii/nu au ncrcat pe
platforma informatic dedicat toate documentele obligatorii solicitate, preciznd pentru fiecare candidat
documentele lips din dosar/de pe platforma informatic, iar candidaii respectivi sunt ntiinai prin adres scris,
care se comunic prin pot i prin e-mail, de ctre inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale/unitatea de
nvmnt particular c, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la afiare listei, au obligaia de a-i completa
dosarele de nscriere cu documentele obligatorii lips i/sau de a ncrca pe platforma informatic dedicat
documentele obligatorii lips. n situaia n care, i dup ncheierea acestei perioade, se constat c un candidat nu a
depus la dosar/nu a ncrcat pe platforma informatic dedicat toate documentele obligatorii solicitate, candidatul
respectiv este declarat respins i pierde dreptul de a participa la probele de concurs.
Art. 11 (1) Inspectorul colar general emite, cu 10 zile lucrtoare nainte de data la care se desfoar prima
prob de concurs, deciziile de constituire a comisiilor de concurs pentru unitile de nvmnt de stat prevzute la
art. 1 alin. (2) lit. a).
Art. 12 (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director la uniti de nvmnt precolar de stat,
se constituie, prin decizie a inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar care coordoneaz activitatea nvmntului precolar sau primar/inspector
colar;
b) 4 membri - 2 inspectori colari i 2 directori de la uniti de nvmnt precolar de stat;

5
c) 1 secretar - inspector colar/cadru didactic desemnat de inspectoratul colar.
(2) Comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director la CJRAE/CMBRAE, precum i pentru ocuparea
funciei de director/director adjunct la uniti de nvmnt special, centre colare, centre colare de educaie
incluziv, se constituie, prin decizie a inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar care coordoneaz activitatea nvmntului special/inspector colar;
b) 4 membri - 2 inspectori colari i 2 directori de la uniti de nvmnt special sau 1 director de la o unitate
de nvmnt special i directorul CJRAE/CMBRAE;
c) 1 secretar - inspector colar/cadru didactic desemnat de inspectoratul colar.
(3) Comisiile de concurs pentru ocuparea funciei de director/director adjunct la unitile de nvmnt de
stat prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepia celor prevzute la alin. (1) i (2):
a) preedinte - inspector colar general adjunct/inspector colar pentru management instituional/inspector
colar;
b) 4 membri - 2 inspectori colari i 2 directori de la uniti de nvmnt care colarizeaz pentru nivelul de
nvmnt liceal;
c) 2 secretari - inspectori colari/cadre didactice desemnate de inspectoratul colar.
(4) n cazul unitilor de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional, n comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director adjunct sunt inclui, n calitate de membri 2
delegai ai ministerului de resort..
(5) Comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director/director adjunct din Palatul Naional al Copiilor,
numit prin ordin al ministrului educaiei naionale, este constituit astfel:
a) preedinte - director general/director din cadrul direciilor generale care coordoneaz activitatea
nvmntului preuniversitar;
b) 2 membri, din care:
(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul direciei generale din Ministerul Educaiei
Naionale care coordoneaz activitatea educativ extracolar;
(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Direciei generale management
preuniversitar din Ministerul Educaiei Naionale;
c) secretar - inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
(6) Directorii unitilor de nvmnt care fac parte din comisiile de concurs se selecteaz, de regul, dintre
directorii care au ncheiat contract de management educaional, ca urmare a promovrii concursului. Inspectoratul
colar solicit, n scris, imediat dup publicarea anunului n pres privind organizarea concursului, ministerelor de
resort desemnarea reprezentanilor pentru comisiile de concurs pentru unitile de nvmnt preuniversitar din
sistemul de aprare, ordine public i siguran naional, precum i transmiterea nominalizrii cu cel mult 3 zile
calendaristice nainte de data-limit la care inspectoratul colar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs.
(7) Comisia de concurs pentru concursul de ocupare a funciilor de director i de director adjunct din cadrul
unitilor de nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate se numete prin decizie a persoanei juridice
fondatoare, n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt. n componena comisiei de concurs
este inclus obligatoriu i un reprezentant al inspectoratului colar.
Art. 13 (1) La desfurarea concursului pentru funciile de director i de director adjunct sunt invitai s
participe n calitate de observatori:
a) cte un reprezentant al organizaiilor sindicale afiliate la federaiile sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate nvmnt preuniversitar, care au membri n unitatea de nvmnt; pentru unitile de
nvmnt n care nu exist organizaie sindical/nu exist organizaie sindical afiliat la o federaie reprezentativ
la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar, particip cu statut de observator un reprezentant al
salariailor de la unitatea de nvmnt pentru care se organizeaz concursul, ales n consiliul profesoral, prin vot
secret, cu majoritate simpl;
b) reprezentantul desemnat de organizaia judeean/municipiului Bucureti a asociaiilor de prini;
c) cte un reprezentant al autoritilor administraiei publice locale/judeene, dup caz;
d) reprezentantul consiliului judeean al elevilor, care are cel puin vrsta de 18 ani la momentul organizrii
concursului, n cazul unitilor de nvmnt de nivel liceal/postliceal;
e) n cazul liceelor, seminariilor teologice i unitilor de nvmnt confesional, delegatul desemnat de cultul
respectiv.
(2) n vederea organizrii concursului, imediat dup publicarea anunului n pres privind organizarea
concursului, inspectoratul colar solicit, n scris:
a) organizaiilor sindicale judeene reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar
pentru desemnarea cte unui reprezentant care s participe la concurs n calitate de observator;
b) autoritilor administraiei publice locale/judeene, dup caz, pentru desemnarea unui reprezentant care s

6
participe la concurs n calitate de observator;
c) Secretariatului de Stat pentru Culte, dac este cazul, desemnarea delegailor pentru comisia de concurs,
precum i transmiterea nominalizrii acestora cu cel mult 3 zile calendaristice nainte de data-limit la care
d) organizaiei judeene/municipiului Bucureti a asociaiilor de prini, pentru desemnarea unui reprezentant
care s participe la concurs n calitate de observator;
e) dac este cazul, consiliului judeean al elevilor, pentru desemnarea unui reprezentant care s participe la
concurs n calitate de observator.
Art. 14 (1) Secretarul comisiei de concurs invit, n scris sau prin e-mail, observatorii s asiste la desfurarea
concursului, cu cel puin 48 de ore nainte de data desfurrii primei probe. Participarea observatorilor este
confirmat printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care acetia o reprezint.
Neprezentarea observatorilor, invitai n scris n termenul de 48 de ore prevzut anterior, nu afecteaz legalitatea
desfurrii concursului.
(2) Secretarul i observatorii asist la activitile comisiei, dar nu se implic n examinarea i evaluarea
candidailor. Reprezentanii organizaiilor sindicale afiliate la federaiile sindicale reprezentative la nivel de sector
de activitate nvmnt preuniversitar au dreptul de acces la toate documentele de concurs i de a-i consemna
observaiile n procesul-verbal. Dac n timpul desfurrii concursului observatorii sesizeaz preedintelui comisiei
vicii de procedur sau de organizare, acesta are obligaia de a remedia aspectele sesizate. n cazul n care sunt
semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidailor, consemnate n procesul-verbal, preedintele
comisiei analizeaz situaia semnalat i dispune msurile legale care se impun.
(3) Observatorii pot face sesizri scrise privind corectitudinea organizrii i desfurrii concursului dup
ncheierea acestuia, doar n situaia n care nu s-a dat curs sesizrii i/sau nu li s-a permis consemnarea n procesul-
verbal.
Art. 15 (1) Concursul pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct din unitile de nvmnt
const n urmtoarele probe:
a) proba scris, care const n rezolvarea n maximum 60 de minute a unui test-gril cu itemi elaborai de
Ministerul Educaiei Naionale, n cadrul creia se evalueaz n proporie de 50% elemente de legislaie colar i n
proporie de 50% competene manageriale ale candidailor;
b) analiza curriculumului vitae realizat de comisia de concurs, n plenul ei, n prezena candidatului, prin
acordarea de puncte potrivit criteriilor i punctajelor prevzute n anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de
nscriere care dovedesc cele afirmate n curriculum vitae;
c) interviu n faa comisiei de concurs, n care se apreciaz calitatea i susinerea de ctre candidai a ofertei
manageriale, precum i rspunsurile la ntrebrile privind legislaia colar, cu o durat de maximum 30 de minute,
conform criteriilor i punctajelor prevzute n anexa nr. 4.
(2) Testul-gril este difereniat pentru uniti de nvmnt precolar, respectiv pentru celelalte uniti de
nvmnt. Competenele manageriale care se evalueaz n cadrul probei scrise sunt prevzute n anexa nr. 6. Testul-
gril se elaboreaz de Institutul de tiine ale Educaiei. Transmiterea testului-gril ctre centrele speciale de concurs
se realizeaz de Centrul Naional de Evaluare i Examinare.
(3) Oferta managerial a candidatului trebuie s conin o analiz a proiectului de dezvoltare instituional a
unitii de nvmnt existent, nsoit de un plan operaional pentru o durat de un an, iar n situaia n care la nivelul
unitii de nvmnt nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituional sau acesta a expirat, o propunere de proiect
de dezvoltare instituional a unitii de nvmnt, nsoit de un plan operaional pentru o durat de un an.
(4) Pentru fiecare prob de concurs de la alin. (1), punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim
de promovare a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculeaz conform anexei nr. 5. Sunt declarai
admii candidaii care au obinut un punctaj de cel puin 35 de puncte pentru fiecare prob, iar din cumularea
punctajelor celor trei probe de concurs de la alin. (1), un punctaj total de cel puin 105 puncte.
(5) Toate probele sunt obligatorii.
(6) Punctajul acordat la fiecare prob pentru fiecare candidat este nscris n formularul-tip prevzut n anexa
nr. 5. Nu se admit diferene de punctaj ntre membrii comisiei la evaluarea probei scrise i a curriculumului vitae.
La proba de interviu nu se admit diferene mai mari de 1 punct ntre membrii comisiei.
(7) Punctajul obinut de fiecare candidat se afieaz n aceeai zi, dup finalizarea probei.
Art. 16 (1) Este declarat promovat la concurs candidatul admis care a obinut cel mai mare punctaj total.
(2) n cazul egalitii de punctaj, este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la
proba scris. Dac i n aceast situaie egalitatea se pstreaz, pentru unitile de nvmnt cu filiera tehnologic,
este declarat promovat candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., dup caz, iar n caz de
egalitate cel care are specialitatea corespunztoare profilului predominant al unitii de nvmnt, pentru unitile
de nvmnt cu filiera vocaional, cel care are specialitatea corespunztoare profilului predominant al unitii de
nvmnt, iar pentru celelalte uniti de nvmnt este declarat promovat candidatul care a realizat cel mai mare

7
punctaj la proba de interviu. Dac i n aceast situaie egalitatea se pstreaz, este declarat promovat candidatul
care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a curriculumului vitae.
Art. 17 n vederea organizrii i desfurrii probelor de concurs, prin decizie a inspectorului colar general,
se numete o comisie constituit din:
a) preedinte - inspector colar general/inspector colar general adjunct/inspector colar din cadrul domeniului
management din inspectoratul colar;
b) membri - inspectori colari, metoditi ai inspectoratului colar i informaticieni, desemnai pentru fiecare
centru special organizat pentru desfurarea probei scrise.
Art. 18 (1) Proba scris se desfoar la data i n intervalul orar stabilite de Ministerul Educaiei Naionale.
La proba scris au dreptul s participe candidaii ale cror dosare de nscriere au fost admise de ctre comisiile de
verificare.
(2) Inspectoratele colare au obligaia de a amenaja centre speciale pentru desfurarea probei scrise dotate
cu infrastructura i logistica necesar, precum i cu camere de supraveghere audio-video funcionale, n care s poat
susine proba scris toi candidaii care au dreptul de a participa la proba scris, inclusiv cei pentru unitile de
nvmnt particular. Camerele audio-video funcionale se instaleaz n toate spaiile n care se desfoar activiti
de susinere i evaluare a probei scrise, precum i n sala de primire/multiplicare a subiectelor pentru concurs.
Activitatea de supraveghere audio-video n centrele speciale se desfoar n conformitate cu prevederile
procedurilor operaionale stabilite de Ministerul Educaiei Naionale.
(3) Centrele speciale pentru desfurarea probei scrise se pot organiza n uniti de nvmnt preuniversitar
sau n instituii de nvmnt superior i se stabilesc prin decizie a inspectorului colar general. n fiecare
jude/municipiul Bucureti se constituie, n funcie de numrul de candidai nscrii, 1-3 centre speciale. Deciziile de
nominalizare a centrelor speciale se emit n termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea nscrierilor la concurs i
se transmit, spre informare Ministerului Educaiei Naionale, Direcia General Management Preuniversitar.
(4) Pentru fiecare centru special se desemneaz, prin decizie a inspectorului colar general, cte un
coordonator i cte o persoan responsabil cu monitorizarea audio-video dintre membrii comisiei de organizare i
desfurare a probelor de concurs desemnai pentru centrul special respectiv.
(5) Dup finalizarea nscrierilor, n raport cu capacitatea fiecrui centru special, comisia de organizare
repartizeaz candidaii n funcie de arondarea acestora la comisiile de concurs.
(6) Pentru fiecare centru special, dintre membrii comisiei de organizare i desfurare a probelor de concurs
desemnai pentru centrul special respectiv, preedintele comisiei de organizare repartizeaz att membrii care
gestioneaz activitile de preluare/multiplicare a subiectelor, membrii care ndeplinesc funcia de responsabil de
sal n numr cel puin egal cu numrul slilor n care se desfoar proba scris, ct i membrii cu atribuii de
gestionare a slilor de depozitare a obiectelor personale i a holurilor.
(7) Preedintele comisiei de organizare se asigur c toate centrele speciale sunt echipate cu logistica necesar
desfurrii n bune condiii a probei scrise i c toate slile n care se susine proba, sala n care se asigur preluarea
i multiplicarea subiectelor, precum i slile de depozitare a obiectelor personale sunt pregtite.
(8) Comisia de organizare stabilete necesarul supraveghetorilor, respectiv minimum 3 persoane pentru
fiecare sal n care se susine proba scris. n cazul n care proba scris se organizeaz ntr-o singur sal (amfiteatru)
ntr-un centru special, numrul supraveghetorilor din sala respectiv poate fi majorat.
(9) Comisia de organizare realizeaz, cu cel mult 24 de ore naintea probei scrise, tragerea la sori n vederea
seleciei supraveghetorilor pentru proba scris, dintre cadrele didactice care i desfoar activitatea didactic la alte
uniti de nvmnt dect cele de la care provin candidaii, n plenul comisiei de organizare, n prezena membrilor
din comisiile de concurs, reprezentanilor sindicatelor, presei i asociaiilor de prini i elevi. Informaiile privind
locaia, data i ora desfurrii acestei activiti se anun cu cel puin 24 de ore naintea acesteia pe site-ul
inspectoratului colar. Dup tragerea la sori, comisia de organizare anun persoanele desemnate pentru a se
prezenta la ora stabilit la centrele speciale la care au fost repartizate.
(10) Pentru fiecare sal n care se desfoar proba scris, n dimineaa zilei n care se desfoar proba scris,
coordonatorul fiecrui centru special repartizeaz, prin tragere la sori, responsabilul de sal i minimum 3
supraveghetori, precum i responsabilii pentru slile de depozitare a obiectelor personale i pentru holuri. La
repartizarea supraveghetorilor n sli se are n vedere faptul c acetia nu trebuie s i desfoare activitatea n slile
n care printre candidai se afl cei din unitatea colar din care provin, cu excepia cazului n care proba scris se
susine ntr-o singur sal n centrul special.
(11) Coordonatorul centrului special efectueaz instructajul responsabililor de sal i al supraveghetorilor.
Responsabilul efectueaz instructajul candidailor.
(12) n toate centrele speciale se amenajeaz spaii/sli corespunztoare pentru evaluarea lucrrilor scrise
dotate cu logistica necesar i monitorizate audio-video. Membrii comisiilor de concurs i observatorii se prezint
la centrele speciale cu un sfert de or nainte de finalizarea probei scrise, acetia fiind condui n slile pentru

8
evaluarea lucrrilor scrise.
(13) Coordonatorul centrului special asigur repartizarea candidailor n sli n funcie de arondarea acestora
la comisiile de concurs, astfel nct candidaii nscrii pentru aceeai comisie de concurs s fie repartizai n aceeai
sal. Candidaii nscrii pentru ocuparea funciei n uniti colare din localiti/sectoare diferite sunt repartizai
conform solicitrii. Aranjarea candidailor n sal se face n ordine alfabetic. Responsabilii de sal vor avea n mapa
slii, lista nominal a preedinilor comisiilor de concurs.
(14) Pe ua fiecrei sli se afieaz tabele nominale cu candidaii repartizai n sala respectiv precum i
informaia privind supravegherea cu camere audio-video.
(15) Candidaii care nu se afl n sal pn la ora stabilit pentru nceperea probei pierd dreptul de a mai
susine proba scris.
(16) Supraveghetorii verific identitatea candidailor, prin buletin/carte/adeverin de identitate sau
paaport/permis de conducere auto.
Art. 19 (1) Candidailor, responsabililor de sal i supraveghetorilor le este interzis accesul n sal cu geni,
poete, ziare, reviste, cri, caiete, notie sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau
alte mijloace de comunicare la distan.
(2) Materialele interzise se depun n sala de depozitare a obiectelor personale, nainte de intrarea n sala n
care se desfoar proba scris.
(3) Se interzice candidailor s comunice ntre ei sau cu exteriorul s transmit ori s schimbe ntre ei foi din
lucrare, ciorne, notie sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare
ntre candidai sau cu exteriorul. nclcarea acestor prevederi se consider tentativ de fraud sau fraud.
(4) Dup preluarea subiectelor, coordonatorul centrului special asigur multiplicarea testului-gril n numr
egal cu candidaii repartizai pentru susinerea probei scrise n centrul special respectiv i a foii de rspuns, n numr
de exemplare cel puin dublu fa de numrul candidailor repartizai pentru susinerea probei scrise n centrul special
respectiv. Foile de rspuns se tampileaz cu tampila CONCURS DIRECTORI avnd diametrul de 35 mm i
sunt sigilate n plicuri pentru fiecare sal de concurs n numr de exemplare cel puin dublu fa de numrul
candidailor din sala respective. Testele sunt sigilate n plicuri pentru fiecare sal de concurs n numr egal cu
numrul candidailor din sala respectiv. Sigilarea se asigur prin lipirea plicurilor, semntura coordonatorului
centrului special pe plicul nchis n zona respectiv i aplicarea tampilei CONCURS DIRECTORI pe semntura
coordonatorului.
(5) Coordonatorul centrului special distribuie plicurile cu testele multiplicate i foile de rspuns n fiecare sal,
predndu-le responsabilului de sal n prezena candidailor i a supraveghetorilor.
(6) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, responsabilul de sal deschid plicurile cu teste i asigur
mpreun cu supraveghetorii distribuirea testelor i a foilor de rspuns ctre candidai. Foile de rspuns ramase
nerepartizate se utilizeaz, n timpul probei, de ctre candidaii care solicit nlocuirea acesteia. n aceast situaie,
foaia de rspuns nlocuit se anuleaz de ctre responsabilul de sal, consemnndu-se n procesul verbal de predare-
primire a mapei slii numrul de foi de rspuns anulate la finalul probei. La cerere, fiecare candidat poate primi
ciorn pe care a fost aplicat anterior tampila CONCURS DIRECTORI.
(7) Rspunsurile considerate corecte de ctre candidat sunt marcate prin umplerea ptratului corespunztor.
Astfel, ptratul plin simbolizeaz rspunsul considerat corect de ctre candidat, iar ptratul gol simbolizeaz
rspunsul considerat greit de ctre candidat. Orice alte simboluri nu se iau n considerare la evaluarea testului.
Candidaii utilizeaz doar pix de culoare albastr sau neagr care nu se terge.
(8) Dup finalizarea rezolvrii testului scris, dar nu mai trziu de 60 de minute, candidaii semneaz testul
scris i l predau, pe baza unui borderou, responsabilului de sal.
(9) n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este nsoit de unul dintre
supraveghetori, pn la napoierea n sala de examen; n aceast situaie timpul alocat rezolvrii subiectelor nu se
prelungete.
(10) Candidatul care se retrage din proprie iniiativ poate solicita anularea testului, pe baza unei declaraii,
pred testul i prsete sala dup cel puin o jumtate de or de la deschiderea plicului cu subiecte. n acest caz,
testul gril nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras.
(11) Tentativa de fraud sau frauda atrag dup sine eliminarea candidatului din concurs i pierderea dreptului
acestuia de a ocupa o funcie de conducere, ndrumare i control n nvmntul preuniversitar, pentru o perioad
egal cu aceea a dou mandate.
(12) Persoanele care furnizeaz soluii ale subiectelor de concurs, falsific rezolvrile testului, tolereaz sau
iau parte la aciuni sau intenii de fraud ale candidailor ori manifest neglijen n ndeplinirea atribuiilor rspund
disciplinar, n conformitate cu prevederile art. 280-282 din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
sau penal, dup caz.

9
(13) Situaia candidailor neprezentai, retrai sau eliminai n timpul probei scrise se consemneaz n
borderoul de predare-primire a testelor cu meniunea NEPREZENTAT, respectiv RETRAS, respectiv
ELIMINAT, dup caz.
(14) La finalizarea rezolvrii testului gril, fiecare candidat pred testul responsabilului de sal i semneaz
n borderoul de predare-primire. La finalizarea rezolvrii testului gril mai rmn n sala de concurs ultimii 3
candidai care au predat testul.
(15) Dup predarea tuturor testelor, responsabilii de sal introduc testele preluate din sala respectiv ntr-un
plic care se lipete i se aplic semntura responsabilului de sal pe plicul nchis n zona respectiv. Responsabilii
de sal nsoii de cei 3 candidai transport plicurile nchise, n care se afl testele preluate de la slile de concurs, la
slile n care se afl comisiile de concurs n vederea evalurii testului, unde predau testele i toat documentaia
rezultat n urma activitilor din sala de concurs preedinilor comisiilor de concurs, pe baz de proces verbal.
(16) Comisiile de concurs evalueaz obligatoriu testul gril n prezena observatorilor i consemneaz
punctajul n anexa nr. 11 fr a face nsemnri/notri pe acesta. Activitatea de evaluare este monitorizat audio-
video.
(17) Pentru candidaii nscrii la mai multe uniti colare din acelai jude evaluarea se va face de ctre
fiecare comisie de concurs n locaia n care s-a susinut proba scris.
(19) n cazul unui candidat nscris la concurs pentru funcii din uniti de nvmnt din judee diferite,
preedintele comisiei de organizare din judeul n care candidatul a susinut proba scris are responsabilitatea
transmiterii unei copii a testului gril al candidatului respectiv preedinilor comisiilor de organizare din judeele
respective. Acesta este transmis pe fax sau scanat pe e-mail n copie certificat "conform cu originalul" de ctre
preedintele comisiei de organizare.
(20) Anexa nr. 11 cuprinznd punctajul obinut, asumat prin semntur de ctre membrii comisiei se
pstreaz de ctre preedintele comisiei de concurs.
(21) Testele tuturor candidailor se predau preedintelui centrului special nsoite de o copie a anexei nr. 11
pentru fiecare candidat, precum i documentaia rezultat n urma activitilor din sala de concurs. Afiarea
rezultatelor se va face la sediul centrului special la finalul zilei de concurs conform anexei nr. 11 , care conine
punctajele obinute de candidai, respectiv meniunea ADMIS, RESPINS, NEPREZENTAT, RETRAS,
ELIMINAT, dup caz.
(22) Coordonatorul centrului special pred preedintelui comisiei de organizare testele i documentaia
rezultat n urma activitilor din centrul special, precum i anexa nr. 12 n format electronic i tiprit.
(23) Preedintele comisiei de organizare centralizeaz informaiile din anexa nr. 12 n toate centrele speciale
i le afieaz la sediul i pe site-ul ISJ.
(24) Inspectoratele colare pot elabora i alte reglementri cu respectarea strict a prevederilor metodologiei.
Art. 20 (1) Graficul de desfurare n care se precizeaz datele i locurile de desfurare a celorlalte probe din
cadrul concursului se stabilete de fiecare inspectorat colar i se transmite n termen de cel mult 24 de ore de la
finalizarea probei scrise spre avizare Ministerului Educaiei Naionale.
(2) Orice modificare a graficului de desfurare privind datele i locurile de desfurare a probelor de concurs
se realizeaz cu avizul Ministerului Educaiei Naionale i cu informarea ministerelor i instituiilor de ordine public
i siguran naional, respectiv a cultelor, dac este cazul.
(3) Imediat dup avizarea graficului, inspectoratul colar afieaz la sediul i pe site-ul propriu lista cuprinznd
candidaii admii la proba scris, graficul desfurrii probelor prevzute la art. 15 alin. (1) lit. b) i c), cu specificarea
programului zilnic, a locului de desfurare, i nainteaz acest grafic ministerelor i instituiilor de ordine public i
siguran naional, respectiv cultelor.
(4) Ministerul Educaiei Naionale afieaz la sediul i pe site-ul propriu, n cel mult 3 zile calendaristice de
la data ncheierii probei scrise, graficul desfurrii probelor prevzute la art. 15 alin. (1) lit. b) i c), din cadrul
concursului pentru ocuparea funciilor de director i de director adjunct de la Palatul Naional al Copiilor, cu
specificarea datei i locului de desfurare, precum i lista cuprinznd candidaii admii la proba scris.
(5) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfurare a probelor de concurs este adus la
cunotina candidailor, observatorilor i membrilor comisiei, n scris, cu cel puin 48 de ore nainte, de ctre
preedintelui comisiei de concurs. Cnd termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive excepionale,
secretarul sau un membru al comisiei de concurs ntocmete un proces-verbal prin care se constat motivele din
cauza crora probele de concurs nu se pot desfura. Procesul-verbal se semneaz de membrii comisiei de concurs
i de observatorii prezeni, iar probele sunt reprogramate de ctre instituia care organizeaz concursul, cu anunarea
celor implicai. Candidaii pot fi anunai i prin e-mail pe adresa menionat n curriculum vitae.
(6) Secretarul comisiei de concurs ntocmete procesul-verbal n care consemneaz desfurarea i rezultatele
concursului, precum i meniunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de
preedintelui comisiei de concurs, de membrii acesteia i de persoanele desemnate ca observatori.

10
Art. 21 (1) Punctajele obinute la fiecare prob i punctajul total se afieaz la sediul i pe site-ul
inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/unitii de nvmnt particular, dup caz, dup ncheierea
probei respective, n aceeai zi.
(2) Preedintele comisiei de concurs pred toat documentaia rezultat n urma concursului, cu proces-verbal,
preedintelui comisiei de organizare i desfurare a probelor de concurs, prevzut la art.17.
(3) Eventualele contestaii se depun, n termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor probelor de concurs
pentru ocuparea funciilor de director i director adjunct din sesiunea respectiv, dup cum urmeaz:
a) la registratura inspectoratului colar, n cazul concursului pentru ocuparea funciilor de director i de
director adjunct din unitile de nvmnt de stat;
b) la registratura Ministerului Educaiei Naionale, n cazul concursului pentru ocuparea funciilor de director
i de director adjunct din Palatul Naional al Copiilor;
c) la secretariatul unitii de nvmnt, n cazul concursului pentru ocuparea funciilor de director i de
director adjunct din unitile de nvmnt particular.
(4) Lista candidailor care au depus contestaii, cu precizarea pentru fiecare candidat a unitii de nvmnt,
funciei i probei pentru care a depus contestaii, este fcut public la sfritul fiecrei zile n care se nregistreaz
contestaii la sediul i pe site-ul inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/unitii de nvmnt
particular.
Art. 22 (1) Contestaiile la concursul pentru ocuparea funciei de director i de director adjunct n unitile de
nvmnt de stat prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a) soluioneaz de ctre o comisie constituit prin decizia
inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar general/inspector colar din cadrul domeniului management din inspectoratul
colar;
b) 4 membri 2 inspectori colari i 2 directori de la uniti de nvmnt de stat;
c) 2 secretari - inspectori colari/cadre didactice desemnate de inspectoratul colar.
(2) n cazul unitilor de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional, n comisia de soluionare a contestaiilor pentru ocuparea funciei de director adjunct sunt inclui, n
calitate de membri 2 delegai ai ministerului de resort.
(3) Comisia de soluionare a contestaiilor pentru ocuparea funciei de director/director adjunct din Palatul
Naional al Copiilor, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale, este constituit astfel:
a) preedinte - director general/director din cadrul direciilor generale care coordoneaz activitatea
nvmntului preuniversitar;
b) 2 membri, din care:
(i) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul direciei generale din Ministerul Educaiei
Naionale care coordoneaz activitatea educativ extracolar;
(ii) un inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Direciei generale management
preuniversitar din Ministerul Educaiei Naionale;
c) secretar - inspector general/consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
(4) Inspectoratul colar solicit, n scris, ministerelor de resort desemnarea reprezentanilor pentru comisiile
de concurs de la unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional,
precum i transmiterea nominalizrii cu cel mult 48 de ore zile nainte de data-limit la care inspectoratul colar
emite decizia de constituire a comisiilor de soluionare a contestaiilor.
(5) Comisia de soluionare a contestaiilor pentru concursul de ocupare a funciilor de director i de director
adjunct din cadrul unitilor de nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate se numete prin decizie a
persoanei juridice fondatoare, n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt. n componena
comisiei de soluionare a contestaiilor este inclus obligatoriu i un reprezentant al inspectoratului colar.
(6) Din comisiile de soluionare a contestaiilor fac parte alte persoane dect cele din comisiile de concurs.
(7) Reevaluarea trebuie realizat unitar, cu corectitudine i obiectivitate, urmrindu-se consensul n evaluare.
Nu se admit diferene de punctaj ntre membrii comisiei de soluionare a contestaiilor la reevaluarea probei scrise
i a curriculum-ului vitae. La reevaluarea probei de interviu nu se admit diferene mai mari de 0,5 puncte ntre
membrii comisiei. Activitatea de reevaluare este monitorizat audio-video.
(8) Preedintele comisiei de organizare i desfurare a probelor de concurs pred/transmite preedintelui
comisiei de contestaii toate contestaiile nregistrate, nsoite fiecare de nregistrrile audio-video i ntreaga
documentaie rezultat prin susinerea probelor de concurs.
(9) Modalitatea de soluionare a contestaiilor se stabilete de Comisia naional de monitorizare i coordonare
a concursului i se comunic inspectoratelor colare.
(10) Rezultatele soluionrii contestaiilor de ctre comisiile de soluionare a contestaiilor se afieaz la sediul
i pe site-ul inspectoratului colar/Ministerului Educaiei Naionale/unitii de nvmnt, dup caz, i se comunic

11
contestatarului n termen de maximum 15 zile lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
(11) Hotrrea comisiilor de soluionare a contestaiilor este definitiv i poate fi atacat numai la instana de
contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(12) La ncheierea perioadei de concurs se afieaz, la sediul i pe site-ul inspectoratului colar/Ministerului
Educaiei Naionale /unitii de nvmnt, dup caz, rezultatele finale ale acestuia.
(13) Candidaii promovai pe mai multe funcii depun la inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale,
n scris, opiunea pentru o singur funcie, n termen de dou zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor finale. Dup
exprimarea opiunii scrise, fiecare funcie rmas vacant va fi ocupat de urmtorul candidat admis la concurs.
Dac nu exist un alt candidat admis, funcia rmne vacant.

CAPITOLUL III
Numirea n funciile de director i director adjunct

Art. 23 Rezultatele concursului de ocupare a funciilor de director i director adjunct la unitile de nvmnt
de stat se valideaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare
de la soluionarea contestaiilor, i se transmit spre informare Direciei generale management preuniversitar din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale, conform unei machete comunicate de aceasta n teritoriu.
Art. 24 (1) Numirea, ca urmare a promovrii concursului, n funciile de director i de director adjunct pentru
unitile de nvmnt de stat se realizeaz prin decizie a inspectorului colar general, n termen de cel mult 5 zile
lucrtoare de la validarea rezultatelor concursului, pentru o perioad de 4 ani.
(2) Directorii unitilor de nvmnt particular sunt numii, n urma promovrii concursului, n termen de
cel mult 5 zile lucrtoare de la validarea rezultatelor concursului, de conducerea persoanei juridice fondatoare. Actul
de numire se aduce la cunotina inspectoratului colar pe raza cruia i desfoar activitatea unitatea de nvmnt
particular respectiv.
(3) Numirea, ca urmare a promovrii concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului Naional al
Copiilor se realizeaz prin ordin al ministrului educaiei naionale, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
validarea rezultatelor concursului, pentru o perioad de 4 ani.
(4) Directorul i directorul adjunct din unitile de nvmnt de stat i particular/Palatul Naional al Copiilor
nu pot avea, pe perioada exercitrii mandatului, funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic,
la nivel local, judeean sau naional.
(5) n urma promovrii concursului, directorul unitii de nvmnt de stat ncheie, cu excepia directorilor
din cluburile sportive colare, palatele i cluburile copiilor, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n funcie,
contract de management administrativ- financiar cu primarul/primarul de sector al unitii administrativ-teritoriale,
respectiv preedintele consiliului judeean pe raza cruia se afl unitatea de nvmnt/primarul general al
municipiului Bucureti i contract de management educaional cu inspectorul colar general.
(6) n urma promovrii concursului, directorii din cluburile sportive colare, palatele i cluburile copiilor
ncheie, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n funcie, contract de management educaional cu inspectorul
colar general.
(7) Modelele-cadru de contract de management educaional, respectiv management administrativ-financiar
sunt prevzute n anexele nr. 7 i 8.
(8) n urma promovrii concursului, directorul adjunct al unitii de nvmnt de stat ncheie contract de
management educaional cu inspectorul colar general, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n funcie. Contractul
de management educaional ncheiat de directorii adjunci din unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de
aprare, ordine public i siguran naional cu inspectorul colar general, este avizat de ministerele de resort.
(9) n urma promovrii concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Naional al Copiilor ncheie
contractul de management educaional cu ministrul educaiei naionale, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n
funcie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul prilor, n urma evalurii performanelor
manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(10) n urma promovrii concursului, directorii i directorii adjunci ai palatelor i cluburilor copiilor ncheie
contractul de management educaional cu inspectorul colar general, pe o perioad de 4 ani. Contractul de
management poate fi prelungit, cu acordul prilor, n urma evalurii performanelor manageriale, conform
prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(11) n urma promovrii concursului, directorii unitilor de nvmnt special, directorul CJRAE/CMBRAE
i al centrului colar/centrului colar pentru educaie incluziv ncheie, pe o perioad de 4 ani de la data numirii n
funcie, contract de management administrativ-financiar cu preedintele consiliului judeean/primarul general al

12
municipiului Bucureti i contract de management educaional cu inspectorul colar general.
(12) n situaia n care persoana numit, ca urmare a promovrii concursului, n funcia de director/director
adjunct are mai puin de 4 ani pn la mplinirea vrstei legale de pensionare, contractul de management
administrativ-financiar i contractul de management educaional se ncheie pn la data ndeplinirii condiiilor legale
de pensionare, putnd fi prelungit prin act adiional, pe perioada meninerii ca titular n funcia didactic peste vrsta
de pensionare, n condiiile legii. n situaia n care persoana numit, ca urmare a promovrii concursului, n funcia
de director/director adjunct a mplinit vrsta legal de pensionare contractul de management educaional se ncheie
pn la data finalizrii anului colar n curs, putnd fi prelungit prin act adiional, pe perioada meninerii ca titular n
funcia didactic peste vrsta de pensionare.
(13) Cadrele didactice numite n funciile de director i director adjunct au drept de rezervare a postului
didactic sau a catedrei pe perioada n care ndeplinesc aceste funcii.
(14) Dac n termen de cel mult 6 luni de la organizarea concursului funcia de director sau director adjunct
devine vacant, consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate solicita inspectoratului colar numirea n
aceast funcie a unuia dintre candidaii admii la concurs, cu consimmntul scris al acestuia, n ordinea
descresctoare a punctajului obinut.
Art. 25 (1) n toate situaiile n care contractul de management educaional al directorului/directorului adjunct
nceteaz, inspectorul colar general emite decizie de ncetare a contractului de management educaional.
(2) n toate situaiile n care contractul de management educaional al directorului/directorului adjunct al
Palatului Naional al Copiilor nceteaz, ministrul educaiei naionale emite ordin de ncetare a contractului de
management educaional.
Art. 26 (1) Directorul/Directorul adjunct al unitii de nvmnt de stat, numit n funcie ca urmare a
promovrii concursului, poate fi eliberat din funcie la propunerea motivat a consiliului de administraie al
inspectoratului colar/al municipiului Bucureti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraie al
unitii de nvmnt sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. n aceast ultim situaie
este obligatorie realizarea unui audit de ctre inspectoratul colar. Rezultatele auditului se analizeaz n consiliul de
administraie al inspectoratului colar. n funcie de hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar,
inspectorul colar general emite decizia de ncetare a contractului de management educaional i de eliberare din
funcie a directorului/directorului adjunct al unitii de nvmnt.
(2) Directorul unitii de nvmnt particular i confesional, numit n funcie ca urmare a promovrii
concursului, poate fi eliberat din funcie la propunerea consiliului de administraie, cu votul a 2/3 din membrii si,
prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(3) Directorul/Directorul adjunct al unitii de nvmnt de stat/Palatului Naional al Copiilor, numit n
funcie ca urmare a promovrii concursului, poate fi eliberat din funcie dac pe perioada mandatului a obinut
calificativul nesatisfctor n urma evalurii anuale, n urma unei inspecii de evaluare instituional sau a unei
inspecii care vizeaz aspecte de management.
Art. 27 (1) n funciile de director sau de director adjunct rmase vacante sau n cazul vacantrii unor funcii
de director sau de director adjunct din uniti de nvmnt de stat, conducerea interimar este asigurat, pn la
organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar, de un cadru didactic titular, membru al corpului
naional de experi n managementul educaional, numit prin detaare n interesul nvmntului sau prin delegarea
atribuiilor specifice funciei, n conformitate cu legislaia n vigoare, prin decizia inspectorului colar general, cu
avizul consultativ al consiliului profesoral din unitile de nvmnt respective i al consiliului de administraie al
inspectoratului colar i cu acordul scris al persoanei solicitate.
(2) Prioritate la ocuparea funciilor rmase vacante organizarea concursului au persoanele care au fost admise
la concurs. Nu pot fi numite n funciile rmase vacante dup organizarea concursului persoanele care s-au prezentat
la concurs, dar nu au fost admise.
(3) Cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt particular acreditate, membre ale corpului naional de
experi n managementul educaional, pot fi numite, prin detaare n interesul nvmntului, n funcii de director
sau de director adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar de stat, pn la organizarea concursului, dar nu mai
trziu de sfritul anului colar. n mod similar, cadrele didactice titulare n nvmntul de stat, membre ale corpului
naional de experi n managementul educaional, pot fi numite, prin detaare n interesul nvmntului, n funcii
de director sau de director adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar particular autorizate/acreditate, pn la
organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar.
(4) n funcie de interesul nvmntului, n lipsa cadrelor didactice membre ale corpului naional de experi
n managementul educaional, inspectorul colar general, cu avizul consiliului de administraie al inspectoratului
colar i cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detaare n interesul nvmntului, n funcii de
director sau de director adjunct la uniti de nvmnt preuniversitar, pn la organizarea concursului, dar nu mai
trziu de sfritul anului colar, i cadre didactice titulare nvmntul preuniversitar care nu sunt membre ale

13
corpului naional de experi n managementul educaional.
(5) Asigurarea conducerii unei uniti de nvmnt preuniversitar particular, pn la organizarea concursului,
dar nu mai trziu de sfritul anului colar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin caliti profesionale,
manageriale i morale, dup cum urmeaz:
a) prin numirea n funcia de conducere de ctre conducerea persoanei juridice finanatoare, la propunerea
consiliului de administraie al unitii de nvmnt particular, a unui cadru didactic din unitatea de nvmnt
respectiv sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunotina inspectoratului colar pe raza
cruia i desfoar activitatea unitatea de nvmnt;
b) prin detaarea n interesul nvmntului a cadrelor didactice titulare n nvmntul preuniversitar de stat
sau a cadrelor didactice titulare n alte uniti de nvmnt particular, la propunerea conducerii persoanei juridice
finanatoare i cu acordul scris al persoanei solicitate, prin decizie a inspectorului colar general.
Art. 28 Deciziile de numire prin concurs/detaare n interesul nvmntului/delegare a atribuiilor, precum
i deciziile de ncetarea a numirii prin detaare n interesul nvmntului, dup afiarea rezultatelor finale ale
concursului se emit n conformitate cu precizrile prezentei metodologii i Ministerului Educaiei Naionale.

CAPITOLUL IV
Dispoziii finale

Art. 29 (1) Informaiile false cuprinse n curriculum vitae, falsul n declaraii, falsul n nscrisuri oficiale i sub
semntur privat, nerespectarea condiiilor de nscriere la concurs sau cele referitoare la autenticitatea documentelor
din dosarul de nscriere la concurs, observate de comisia de concurs naintea sau n timpul desfurrii concursului,
atrag eliminarea candidatului din concurs i sesizarea organelor competente.
(2) Sesizrile menionate la alin. (1), dovedite dup finalizarea concursului, dar nainte de emiterea
deciziei/ordinului de numire, dac sunt constatate cu privire la ctigtorul concursului, conduc la invalidarea
rezultatelor acestuia i validarea urmtorului candidat admis. n cazul n care nu exist niciun alt candidat admis,
concursul se reprogrameaz.
(3) Sesizrile menionate la alin. (1) dovedite dup finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor
concursului i eliberarea din funcie a persoanei respective.
Art. 30 nclcarea de ctre candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage
rspunderea disciplinar, contravenional sau penal, potrivit legii.
Art. 31 La organizarea i desfurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz sau care au n
rndul candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Preedinii, coordonatorii, membrii i
secretarii comisiilor implicate n organizarea i desfurarea concursului, precum i persoanele desemnate ca
observatori, nainte de desfurarea concursului, dau o declaraie pe propria rspundere c nu au n rndul
candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv ori relaii conflictuale cu vreun candidat.
Art. 32 Dosarele de nscriere la concurs ale candidailor, borderourile de notare ale membrilor comisiei de
concurs, grilele de evaluare a curriculum-urilor vitae, ofertele manageriale/proiectele planurilor de dezvoltare
instituional propuse de candidai, lucrrile scrise ale candidailor i DVD-urile cu nregistrrile audio-video ale
probelor de concurs se arhiveaz i se pstreaz timp de 4 ani n inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale
/ unitatea de nvmnt, dup caz.
Art. 33 La toate etapele concursului pentru ocuparea funciei de director i director adjunct particip, cu statut
de observator, cte un reprezentant al organizaiilor sindicale afiliate la federaiile sindicale reprezentative la nivel
de sector de activitate nvmnt preuniversitar, care au membri n unitatea de nvmnt pentru care se organizeaz
concursul. Pentru unitile de nvmnt n care nu exist organizaie sindical sau exist organizaie sindical
afiliat la o federaie sindical reprezentativ la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar, particip cu
statut de observator un reprezentant al salariailor din unitatea de nvmnt.
Art. 34 (1) Comisia naional de monitorizare i coordonare a concursului poate desemna delegai, n fiecare
jude i n municipiul Bucureti, pentru monitorizarea organizrii i desfurrii probelor de concurs.
(2) Comisia naional de monitorizare i coordonare a concursului emite, din proprie iniiativ sau la
solicitarea preedinilor comisiilor judeene/a municipiului Bucureti de organizare a concursului, proceduri,
recomandri, dispoziii, note sau precizri, n vederea aplicrii prevederilor prezentei metodologii.
Art. 35 Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezenta metodologie.

14
Anexa nr. 1
la metodologie

CEREREDENSCRIERE
la concursul pentru ocuparea funciei de director/director adjunct de la ......

Subsemnatul(a), (cu iniiala tatlui) ..............................., nscut() la data de (ziua, luna,


anul) ..... /..../..., CNP ............................. legitimat() cu C.I. (cartea de identitate) seria ........
nr. ............, eliberat de ..................... la data de ....................., cu domiciliul stabil n str.
......................... nr. ...., bl. ...., ap. ......, localitatea ................................, judeul (sectorul)
........................., telefon .................................., v rog s-mi aprobai nscrierea la concursul
pentru ocuparea funciei de director/director adjunct la unitatea de nvmnt
................................. din localitatea ............................................., judeul
........................................./municipiul Bucureti.

Data: ........................ Semntura: ................................

15
Anexa nr. 2
la Metodologie

MODEL DE CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE Scriei numele i prenumele


[Toate cmpurile CV-ului sunt opionale. tergei cmpurile goale.]
Scriei numele strzii, numrul, oraul, codul potal, ara
Scriei numrul de telefon Scriei numrul de telefon mobil
Scriei adresa de email
Scriei adresa paginii web personale
Scriei tipul de messenger pe care-l folosii (Yahoo, skype etc.) Scriei
numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scriei sexul | Data naterii zz/ll/aaaa| Naionalitatea Scriei
naionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZ Scriei locul de munc pentru care se candideaz /
POZIIA poziia / locul de munc dorit / studiile pentru care se
LOCUL DE MUNC DORIT candideaz (ndeprtai cmpurile irelevante din
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZ coloana stng)
EXPERIENA PROFESIONAL
[Descriei separat fiecare loc de munc. ncepei cu cel mai recent.]
Scriei datele (de la - pn la) Scriei ocupaia sau poziia ocupat
Scriei denumirea angajatorului i localitatea (scriei i adresa complet i pagina
web)
Scriei principalele activiti i responsabiliti
Tipul sau sectorul de activitate Scriei tipul sau sectorul de activitate

EDUCAIE I FORMARE
[Adugai cmpuri separate pentru fiecare etap de formare. ncepei cu cea mai recent.]
Scriei datele (de la - pn la) Scriei calificarea obinut Scriei
nivelul EQF,
dac l
cunoatei
Scriei denumirea organizaiei de educaie sau formare i localitatea (dac este
relevant, scriei i ara)
Scriei lista principalelor materii studiate i abilitile acumulate

COMPETENE PERSONALE
[tergei cmpurile necompletate.]
Limba(i) matern(e) Scriei limba matern / limbile materne

Competene dobndite la locul de Scriei competenele dobndite la locul de munc i care nu au fost menionate
Alte limbi strine cunoscuteanterior. Specificai
munc NELEGERE contextul n care au fost acestea
VORBIREdobndite. SCRIERE

Participare la
Competene informatice Ascultare
Scriei Citire
competenele informatice deinute. Specificai Discurs
contextul oraln care au fost
conversaie
acestea dobndite.
Specificai limba strin Specificai nivelul Specificai nivelul Specificai nivelul Specificai nivelul Specificai nivelul

Alte competene Scriei denumirea


Scriei alte competene care certificatului. Scriei nivelul,
nu au fost menionate dac l cunoatei.
anterior. Specificai contextul n
care au fost acestea dobndite
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Permis de conducere Scriei Cadrul
categoria permisului
european dereferin
comun de conducerepentrupe care
limbi l deinei.
strine

Competene de comunicare Scriei competenele de comunicare deinute. Specificai contextul n care au


fost acestea dobndite. De exemplu:
bune competene de comunicare dobndite prin experiena proprie de manager
de vnzri

16
Competene Scriei competenele organizaionale/manageriale. Specificai contextul n care
organizaionale/manageriale au fost acestea dobndite.

INFORMAII SUPLIMENTARE

Publicaii Menionai publicaiile, prezentrile, proiectele, conferinele, seminarele,


distinciile, afilierile i referinele pe care le considerai relevante. tergei
cmpurile irelevante din coloana stng.
Prezentri
Proiecte
Conferine
Seminarii
Distincii
Afilieri
Referine

ANEXE

Listai documentele anexate CV-lui (copii ale diplomelor i certificatelor de calificare,


recomandri, publicaii sau lucrri de cercetare).

Anexa nr. 3
la Metodologie
EVALUARE CURRICULUM VITAE
Punctaj* Punctaj
Criterii
maxim obinut
a) Alte studii finalizate, n afara celor n baza crora candidatul s-a nscris la concurs,
cu diplom/certificat/atestat:
1. dobndirea atestatului de echivalare pe baza ECTS/SECT, a unei alte licene,
programe de conversie profesional, studii universitare de masterat/master, studii
17
aprofundate, studii postuniversitare de masterat, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specializare, programe postuniversitare de formare i 1p
dezvoltare profesional continu, studii postuniversitare/cursuri de perfecionare
postuniversitare/programe postuniversitare de perfecionare n specialitate sau n
management educaional, politici educaionale, asigurarea calitii educaiei.
2. doctorat n management educaional ori n domeniul n care i desfoar activitatea 0,5 p
b) Participarea la stagii de formare/de perfecionare n specialitate i/sau n
managementul educaional, politici educaionale, asigurarea calitii educaiei n ar 2p
sau n strintate
c) Experiena n activitatea de:
1. responsabil arie curricular, responsabil de comisie metodic, ef catedr,
responsabil comisie de evaluare a calitii, coordonator/responsabil/preedinte al
comisiei SCMI, profesor-formator, formator, coordonator de proiecte i programe
educative, coordonator al centrului judeean/municipiului Bucureti de asisten
1,25 p
psihopedagogic, director/director adjunct, membru n consiliul de administraie al
unitii de nvmnt;
2. funcii de conducere, ndrumare i control n inspectoratul colar sau n Ministerul
Educaiei Naionale, director al casei corpului didactic, membru n consiliul consultativ
al specialitii/al inspectoratului colar, profesor metodist, responsabil de cerc
1,5 p
pedagogic, membru n consiliul de administraie al inspectoratului colar, expert
ARACIP, expert al Corpului de control al ministrului, membru n comisii organizate
la nivel judeean i/sau naional
d) Publicaii:
1. lucrri de management educaional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN 1p
2. articole de management educaional sau de specialitate publicate
e) Iniiere, coordonare, participarea la proiecte pilot, la proiecte de reforma
nvmntului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare european, la alte 1,25 p
proiecte internaionale.
f) Cunoaterea unei/unor limbi strine de circulaie internaional dovedit prin
documente emise de o autoritate n materie sau foaia matricol/suplimentul la diploma
de licen/absolvire a studiilor universitare/postuniversitare (pentru candidaii care au 0,75 p
pe diploma de licen/absolvire, ca specializare, o limb strin, este suficient
prezentarea copiei de pe diplom).

g) Cunotine de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate. 0,75 p

TOTAL PUNCTAJ 10 p
*Not:
1. La pct. a1) se acord punctaj maxim n situaia n care candidatul ndeplinete cel puin o condiie de studii menionate n
fia de evaluare.
2. La pct. b) se acord cte 0,25 puncte pe stagiu de formare, n ar, cu o durat de cel puin 5 zile/40 de ore sau cel puin 12
credite, respectiv cte 0,5 puncte pe stagiu de formare, n strintate, dar nu mai mult de 2 puncte.
3. La pct. c) se acord cte 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcie diferit la nivelul unitii de nvmnt i cte
0,5 puncte pentru fiecare responsabilitate/funcie diferit la nivelul MEN/inspectorat colar;
4. La punctele d1) i d2) se acord punctajul maxim pentru cel puin o lucrare de management educaional sau de specialitate
publicate cu ISBN/ISSN/articol de management educaional sau de specialitate publicat, n calitate de autor, respectiv pentru
cel puin dou lucrri de management educaional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN/dou articole de management
educaional sau de specialitate publicat, n calitate de coautor.
5. La pct. e) se acord cte 0,5 puncte pentru fiecare iniiere de proiecte, cte 0,5 puncte pentru fiecare coordonare de proiecte
i cte 0,25 puncte pentru fiecare participare la proiecte.

18
BORDEROU DE NOTARE PENTRU PROBA DE EVALUARE A CV-ULUI

LOCALITATEA / SECTOR....
UNITATEA DE NVMNT ...
NUMELE CANDIDATULUI..
FUNCIA PENTRU CARE CANDIDEAZ: DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT

b) Evaluare CV
Semntura
Punctaj / evaluator
Comisia Nume i prenume
Coordonator

Membru 1

Membru 2

Membru 3

Membru 4

Total (suma punctajelor celor 5 evaluatori) (*)

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE c am luat la cunotin punctajul obinut la evaluarea CV-


ului, c evaluarea CV-ului s-a realizat n prezena mea, n plenul comisiei, prin acordarea de puncte potrivit
criteriilor i punctajelor prevzute n anexa 3 la metodologie, pe baza documentelor din dosarul de nscriere
care dovedesc cele afirmate n CV, conforme cu originalele, care mi aparin i sunt obinute legal documente.
SEMNTURA CANDIDATULUI _______________________________

(*) REZULTATUL EVALURII :


- ADMIS
- RESPINS
- NEPREZENTAT

19
Anexa nr. 4
la Metodologie
EVALUARE INTERVIU
Punctaj pentru analiza proiectului de dezvoltare instituional existent i propunere plan operaional pentru 1 an

Nr. Punctaj Punctaj


Aspect vizat Indicator
crt. indicator aspect vizat

Cunoaterea i prezentarea Aprecierea corect a analizei existente n PDI cu privire la


detaliat a planului de 0,5 p
calitatea procesului educaional oferit de instituia de nvmnt
dezvoltare instituional
(PDI) dezvoltat de coala
1 1p
pentru care candideaz:
DIAGNOZA, corelarea cu Aprecierea corect a analizei de tip PEST(ELA) sau/i
0,5 p
planurile de dezvoltare SWOT existent n PDI
locale i regionale
Cunoate i prezint corect viziunea i misiunea colii
0,25 p
existente n PDI-ul colii.
Analizeaz i apreciaz corect scopurile (intele) strategice
0,25 p
formulate n PDI-ul colii.
Analizeaz i apreciaz corect opiunile strategice i
Cunoaterea i prezentarea 0,25 p
modalitile de monitorizare/evaluare existente n PDI-ul colii.
detaliat a PDI-ului
dezvoltat de coala pentru Formuleaz propuneri pertinente, corelate cu realitatea i
2 1,5 p
care candideaz: contextul socioeconomic n care funcioneaz coala, pentru 0,25 p
COMPONENTA corectarea/ajustarea/modificarea viziunii i a misiunii colii.
STRATEGIC
Formuleaz propuneri argumentate prin analiz i corelaii
economice i financiare privind: corectarea coninutului
scopurilor strategice (parial/total), eliminarea unor scopuri 0,5 p
strategice cuprinse n PDI-ul colii, adugarea unor scopuri
strategice n PDI-ul colii.

20
Nr. Punctaj Punctaj
crt. Aspect vizat Indicator indicator aspect vizat

Proiecteaz programe de dezvoltare/aciuni structurate n funcie de


cele patru domenii funcionale/de grupuri-int/de rezultatele 0,5 p
ateptate.
Formuleaz, n concordan cu strategia din PDI,
0,5 p
obiectivele specifice.
Componenta operaional/ Alege corect activiti de atingere a obiectivelor specifice. 0,5 p
3 3,5 p
Plan operaional pentru 1 an Stabilete corect responsabilitile. 0,5 p
Propune termene realiste de finalizare a activitilor. 0,5 p
Identific n mod corect resursele necesare. 0,5 p
Stabilete n mod realist indicatorii de performan. 0,25 p
Monitorizarea i evaluarea planului operaional. 0,25 p
TOTAL PUNCTAJ 6p

21
Punctaj pentru propunere proiect de dezvoltare instituional i plan operaional pentru 1 an

Nr. Punctaj Punctaj


Aspect vizat Indicator
crt. indicator aspect vizat
Realizeaz analiza corect a calitii procesului educaional oferit
0,5 p
de instituia de nvmnt.
1 Diagnoza 1p
Realizarea unei analize realiste de tip PEST(ELA) sau/i
0,5 p
SWOT.
Prezint corect viziunea colii. 0,25 p
Prezint corect misiunea colii n comunitate. 0,25 p
2 Componenta strategic Formuleaz corect scopurile (intele) strategice. 0,5 p 1,5p
Formuleaz corect opiunile strategice. 0,25 p
Stabilete corect modaliti de monitorizare/evaluare. 0,25 p
Proiecteaz programe de dezvoltare/aciuni structurate n funcie
de cele patru domenii funcionale/de grupuri-int/de rezultatele 0,5 p
ateptate.
Formuleaz, n concordan cu strategia din PDI,
0,5 p
obiectivele specifice
Componenta Alege corect activiti de atingere a obiectivelor specifice. 0,5 p
operaional/
3 Stabilete corect responsabilitile. 0,5 p 3,5 p
Plan operaional
pentru 1 an Propune termene realiste de finalizare a activitilor. 0,5 p
Identific n mod corect resursele necesare (umane,
0,5 p
materiale, financiare).
Stabilete n mod realist indicatorii de performan. 0,25 p
Monitorizarea i evaluarea planului operaional. 0,25 p
TOTAL PUNCTAJ 6p

22
Punctaj interviu

Punctaj* Punctaj
Criterii
maxim obinut
a) Aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activitii unitii de nvmnt,
inspecia colar, participare i implicare organizaional, formarea i conducerea echipelor, 1
managementul reuniunilor de lucru.
b) Etica i deontologia profesional, principiile necesare unei conduite ireproabile, respectarea
normelor deontologice specifice profesiei i funciei, reguli i uzane ce reglementeaz relaiile dintre 1
furnizorii din educaie, dintre acetia i beneficiari etc.
c) Competene personale n: identificarea activitilor/aciunilor concrete necesare atingerii obiectivelor
stabilite, alocarea resurselor umane i non-umane pentru realizarea activitilor, alegerea, desemnarea,
1
delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activitile stabilite, eficiena comunicrii formale i
informale.
d) Trsturi de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepie global i sintez creativ,
capacitate de adaptare, de relaionare i comunicare, perspicacitate, prezen de spirit, capacitate de
1
negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate i rezisten la efort i stres,
identificarea i aplicarea legislaiei colare specifice unitii de nvmnt
TOTAL PUNCTAJ 4p

23
Anexa nr.5 la Metodologie

UNITATEA DE NVMNT _______________________________________


NUMELE CANDIDATULUI___________________________________________
FUNCIA PENTRU CARE CANDIDEAZ: DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT

BORDEROU DE NOTARE

a) Proba scris b) Analiza curriculumului vitae c) Interviu

Punctaj obinut / evaluator Punctaj obinut / evaluator Punctaj obinut / evaluator Punctaj final de la fiecare evaluator

Comisia Nume i prenume A B C

Coordonator A+B+C:

A+B+C:
Membru 1

A+B+C:
Membru 2

A+B+C:
Membru 3

A+B+C:
Membru 4

Total tot. A + tot. B + tot. C:

Admis (>=105 puncte i tot. A>=35 puncte i tot. B>=35 puncte i tot. C>=35 puncte) 10a) >=35 (tot. a b) >=35 (tot. B>=35
Punctajul total:
Respins (< 105 puncte sau tot. A < 35 puncte sau tot. B < 35 puncte sau tot. C < 35 puncte) 105 puncte sau<35

24
Anexa nr. 6 la Metodologie

SET DE COMPETENE PENTRU PROFILUL DIRECTORILOR I DIRECTORILOR


ADJUNCI DIN UNITILE DE NVMNT

1. Conducere i supervizare
(A) Le ofer celorlali o direcie clar
(B) Stabilete standarde potrivite de comportament
(C) Deleag munca n mod eficient si echitabil
(D) i motiveaz i i responsabilizeaz pe cei din jur
(E) Ofer personalului oportuniti de dezvoltare si mentorat
(F) Recruteaz personalul de nalt calibru

2. Lucrul cu oamenii
(A) Demonstreaz interes pentru a-i nelege pe ceilali
(B) Se adapteaz echipei i construiete spirit de echip
(C) Recunoate i recompenseaz contribuia celorlali
(D) Ascult, se consult cu ceilali, si comunic proactiv
(E) Ofer suport i are interes pentru cei cu care lucreaz
(F) Dezvolt i comunic deschis opiniile proprii, cum ar fi, de exemplu cunoaterea propriilor caliti i
defecte

3. Luarea deciziilor i iniierea aciunilor


(A) Ia decizii prompte care pot implica hotrri grele si asumarea de riscuri calculate
(B) i asum responsabilitatea pentru aciuni, proiecte si oameni
(C) Preia iniiativa, si are ncredere n sine
(D) Iniiaz si genereaz activiti

4. Planificare i organizare
(A) Stabilete obiective clar definite
(B) Planific activiti si proiecte cu suficient timp nainte si ia in considerare schimbrile de situaii care
pot aprea
(C) Administreaz eficient timpul
(D) Identific i organizeaz resursele necesare ca sa poat ndeplini unele sarcini
(E) Monitorizeaz performantele echipei in relaie cu termenele stabilite si rezultatele planificate

5. Gndire antreprenorial i orientat ctre rezultat


(A) Se informeaz permanent despre schimbrile din sistemul educaional
(B) Identific oportuniti de dezvoltare pentru instituie
(C) Demonstreaz nelegerea si stpnirea situaiei financiare
(D) Controleaz costurile i poate analiza situaii de tip costuri versus beneficii si nsemntatea valorii
adugate

6. Prezentarea informaiilor si comunicare


(A) Vorbete clar i fluent
(B) Exprim opinii, informaii i puncteaz cu claritate argumentele
(C) Realizeaz prezentri i abordeaz vorbitul n public cu ncredere i abilitate
(D) Rspunde rapid nevoilor unei audiene, reaciilor si feedback-ului lor
(E) Proiecteaz credibilitate

25
Anexa nr. 7 la Metodologie
CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAIONAL
I. PRILE CONTRACTANTE:
1.Domnul/doamna .. n calitate de INSPECTOR
COLAR GENERAL al Inspectoratului colar al Judeului .., i
2. Domnul/doamna........CNP
domiciliat/ n localitatea , str. ., nr. , bloc
, scara , ap. , judeul , cetean romn, avnd actul de identitate
seria. nr. eliberat de , n calitate de DIRECTOR
la.........
....cu sediul n , str.
, nr. , judeul , tel. , numit/ n funcie
prin decizia nr.din .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Inspectoratul colar , prin inspectorul colar general,
ncredineaz directorului conducerea, ndrumarea, controlul i administrarea unitii de
nvmnt, n concordan cu strategia i direciile de dezvoltare a nvmntului preuniversitar,
stabilite prin obiectivele reformei educaionale n plan naional i local.

III. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data emiterii deciziei
de numire n funcie1.

IV. ATRIBUIILE, DREPTURILE I OBLIGAIILE DIRECTORULUI


1. Atribuiile directorului unitii de nvmnt sunt cele prevzute n Regulamentul de organizare
i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului.
2. Drepturile i obligaiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) actele normative i actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaiei
Naionale i a celorlalte ministere/instituii care au n subordine uniti de nvmnt;
e) dispoziiile emise de inspectorul colar general;
f) contractul colectiv de munc aplicabil.
C. Alte drepturi i obligaii contractuale :
1. Aplic strategiile educaionale promovate de inspectoratul colar la nivelul unitii de
nvmnt, n concordan cu obiectivele politicii naionale n domeniul educaiei.
2. Particip la programele de formare/perfecionare n domeniul managementului educaional.
3. Are dreptul s solicite i s primeasc asisten juridic din partea inspectoratului colar n toate
problemele de legislaie precum i n cazul unor litigii n care este implicat unitatea de nvmnt.
4. Beneficiaz de o indemnizaie de conducere, stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare.
5. Asigur calitatea educaiei furnizate de unitatea de nvmnt.
6. ncheie i rspunde de actele juridice semnate n numele i pe seama unitii de nvmnt.
7. Deconteaz cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte cheltuieli stabilite de normele legale,
cu documente justificative, pentru deplasrile n interes de serviciu n ar i n strintate n limita
bugetului.
8. Rspunde de organizarea i realizarea perfecionrii personalului din unitatea de nvmnt.
9. Prezint, anual, consiliului de administraie al unitii de nvmnt i inspectoratului colar,
rapoarte privind starea i calitatea nvmntului i stadiul implementrii politicilor educaionale
din unitatea de nvmnt.

Cu excepia situaiilor prevzute la art. 24 alin. (12) din Metodologie.


1

26
10. Rspunde de aplicarea i respectarea legislaiei n organizarea, conducerea i desfurarea
procesului de nvmnt.
11. i declar averea la nceputul i sfritul contractului.
12. n perioada executrii contractului beneficiaz de rezervarea catedrei pe care este titular.

V. DREPTURILE I OBLIGAIILE INSPECTORULUI COLAR GENERAL


1.S asigure directorului deplina libertate n conducerea, organizarea i coordonarea
nvmntului preuniversitar la nivelul unitii de nvmnt, limitrile fiind cele prevzute de
reglementrile legale.
2.S asigure directorului condiiile legale pentru a-i ndeplini obligaiile cuprinse n prezentul
contract.
3. Cu prilejul elaborrii bugetului i a rectificrilor de buget, va urmri, cu prioritate, acoperirea
capitolelor de venituri i cheltuieli deficitare ale unitii de nvmnt, inclusiv suplimentarea
fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
4. Rspunde de repartizarea sumelor ctre unitatea nvmnt, pe baza numrului de
elevi/precolari i a standardelor de cost i le supune aprobrii autoritii deliberative.

VI. LOIALITATE I CONFIDENIALITATE


Pe durata prezentului contract i nc o perioad de 2 ani de la ncetarea contractului de
management educaional, directorul este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea
asupra datelor i informaiilor care nu sunt destinate publicitii sau care sunt prezentate cu acest
caracter de minister sau de autoritatea executiv a administraiei publice locale.
Directorului i sunt interzise orice activiti contrare politicii Ministerului Educaiei Naionale n
domeniul educaiei.

VII. RSPUNDEREA PRILOR


1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor din prezentul contract,
prile rspund potrivit legii.
2. Directorul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al su
contrar intereselor nvmntului/unitii de nvmnt sau acte de gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei infraciuni n legtur cu executarea
contractului, svrirea unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele moravuri,
vor fi sesizate organele competente.

VIII. SUSPENDAREA I MODIFICAREA CONTRACTULUI


1. Contractul de management educaional se suspend n baza hotrrii consiliului de administraie
al unitii de nvmnt n cazul n care directorul a fost trimis n judecat pentru fapte penale
incompatibile cu funcia deinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. n cazul
reglementrilor legale intervenite ulterior ncheierii contractului i care i sunt aplicabile, prile vor
putea modifica contractul numai corespunztor acestora.
2. Contractul de management educaional se suspend de drept n urmtoarele situaii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporar de munc;
c) carantin;
d) exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti, pe toat
durata mandatului;
e) ndeplinirea unei funcii de conducere salarizate n sindicat;
f) for major;
g) n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n condiiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedur penal, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) n alte cazuri expres prevzute de lege.

27
IX. NCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract nceteaz:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat.
2. Pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor contractuale, precum i pentru svrirea unei
fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziiilor art. 280 alin. (2) lit. e) i f) din Legea
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare sau de natura celor care angajeaz rspundere
patrimonial, civil sau penal.
3. Dac, pe perioada mandatului, directorul a obinut, n urma evalurii anuale sau n urma
inspeciei efectuate de inspectoratul colar ori de ctre Ministerul Educaiei Naionale, calificativul
NESATISFCTOR.
4. n cazul n care persoana i pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului
naional de experi n management educaional.
5. Prin renunarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcii de
conducere.
6. Prin acordul prilor.
7. La ndeplinirea condiiilor de pensionare.
8. Prin decesul sau punerea sub interdicie judectoreasc a directorului.
9. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale sau a restructurrii reelei colare.
10. n cazul n care dup finalizarea concursului se constat informaii false cuprinse n curriculum
vitae, fals n declaraii, fals n nscrisuri oficiale i sub semntur privat, nerespectarea condiiilor
de nscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de nscriere
la concurs.

X. LITIGII
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea prezentului contract,
nerezolvate pe cale amiabil sunt de competena instanelor judectoreti competente s
soluioneze litigii de munc.

XI. DISPOZIII FINALE


1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului este anex a prezentului contract.

INSPECTOR COLAR GENERAL,

DIRECTOR,
..

28
FIA CADRU A POSTULUI
DIRECTOR

Funcia: Director
Numele i prenumele:
Unitatea de nvmnt:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime n nvmnt:
Gradul didactic:
Obligaia de predare: ore/spt.
Numire prin decizia Inspectorului colar General nr.:
Data numirii n funcia de conducere:
Vechime n funcie:

Integrarea n structura organizatoric


Postul imediat superior: Inspector colar General
Subordonri: personalul didactic de predare, didactic auxiliar i nedidactic din unitatea de
nvmnt
Este nlocuit de:

Relaii de munc
Ierarhice: Inspector colar General, Inspector colar General Adjunct
Funcionale: inspectori colari, directori/directori adjunci ai altor uniti de nvmnt,
autoriti ale administraiei publice locale/judeene.
De colaborare: cu ali furnizori de educaie i de formare, structuri consultative din
nvmnt, sindicate, organizaii neguvernamentale
De reprezentare: reprezentarea oficial a unitii de nvmnt.

Atribuiile directorului se raporteaz la:


- prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile legislaiei i actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare;
- ordinele, instruciunile i precizrile emise de Ministerul Educaiei Naionale
- deciziile emise de inspectorul colar general;
- hotrrile consiliului de administraie al al unitii de nvmnt.

I. ATRIBUII GENERALE
1) Realizeaz conducerea executiv a unitii de nvmnt preuniversitar, n conformitate cu
atribuiile conferite de legislaia n vigoare, cu hotrrile consiliului de administraie al unitii de
nvmnt, precum i cu alte reglementri legale.
2) Manifest loialitate fa de unitatea de nvmnt, credibilitate i responsabilitate n deciziile
sale, ncredere n capacitile angajailor, ncurajeaz i susine colegii, n vederea motivrii
pentru formare continu i pentru crearea n unitate a unui climat optim desfurrii procesului
de nvmnt.
29
3) Rspunde de ntreaga activitate financiar-contabil a unitii n calitatea sa de ordonator de
credite i coordoneaz direct compartimentul financiar contabil.
4) Realizeaz activitatea de ndrumare i control asupra activitii ntregului personal salariat al
unitii de nvmnt. Colaboreaz cu personalul cabinetului medical i stomatologic.
5) Este preedintele consiliului profesoral i al consiliului de administraie, n faa crora prezint
rapoarte semestriale i anuale.

II. ATRIBUII SPECIFICE


1. n exercitarea funciei de conducere executiv:
a) este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i realizeaz conducerea executiv a
acesteia;
b) organizeaz ntreaga activitate educaional;
c) organizeaz i este direct responsabil de aplicarea legislaiei n vigoare, la nivelul unitii de
nvmnt;
d) asigur managementul strategic al unitii de nvmnt, n colaborare cu autoritile
administraiei publice locale, dup consultarea partenerilor sociali i a reprezentanilor prinilor
i elevilor;
e) asigur managementul operaional al unitii de nvmnt i este direct responsabil de
calitatea educaiei furnizate de unitatea de nvmnt;
f) asigur corelarea obiectivelor specifice unitii de nvmnt cu cele stabilite la nivel naional
i local;
g) coordoneaz procesul de obinere a autorizaiilor i avizelor legale necesare funcionrii
unitii de nvmnt;
h) asigur aplicarea i respectarea normelor de sntate i securitate n munc;
i) semneaz parteneriate cu agenii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
j) prezint, anual, un raport asupra calitii educaiei n unitatea de nvmnt pe care o conduce,
ntocmit de Comisia de evaluare i asigurare a calitii; raportul, aprobat de consiliul de
administraie, este prezentat n faa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al
prinilor/asociaiei de prini i este adus la cunotina autoritilor administraiei publice locale
i a inspectoratului colar.
k) coordoneaz elaborarea proiectului de dezvoltare instituional a colii, prin care se stabilete
politica educaional a acesteia;
l) lanseaz proiecte de parteneriat cu uniti de nvmnt similare din Uniunea European sau
din alte zone;
m) solicit Consiliului reprezentativ al prinilor i, dup caz, Consiliului local/Consiliului
Judeean, i Consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanilor lor n consiliul de
administraie al unitii de nvmnt;
n) numete prin decizie, componena comisiilor pentru examenele de corigene, amnri sau
diferene;
o) coordoneaz activitile de pregtire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite,
pentru elevii care particip la olimpiade, concursuri, competiii sportive i festivaluri naionale i
internaionale;
p) n exercitarea atribuiilor i a responsabilitilor stabilite, directorul emite decizii i note de
serviciu.

30
2. n exercitarea funciei de angajator:
a) angajeaz personalul din unitate prin ncheierea contractului individual de munca;
b) ntocmete, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine; rspunde de
selecia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea i ncetarea raporturilor de munc
ale personalului din unitate, precum i de selecia personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administraie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post i
angajarea personalului;
d) ndeplinete atribuiile prevzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din nvmntul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor
didactice care se vacanteaz n timpul anului colar, precum i de alte acte normative elaborate
de Ministerul Educaiei Naionale;
e) coordoneaz organizarea i desfurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
f) stabilete atribuiile Coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i
extracolare, n funcie de specificul unitii;
g) aprob concediile de odihn ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar i
nedidactic, pe baza solicitrilor scrise ale acestora, conform codului muncii i contractului
colectiv de munc aplicabil;
h) aprob concediu fr plat i zilele libere pltite, conform prevederilor legale i ale
contractului colectiv de munc aplicabil, pentru ntreg personalul, n condiiile asigurrii
suplinirii activitii acestora;
i) coordoneaz comisia de salarizare i aprob trecerea personalului salariat al unitii de
nvmnt, de la o gradaie salarial la alta, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare;
j) coordoneaz realizarea planurilor de formare profesional n concordan cu prevederile Legii
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i Codului muncii i supune aprobrii
acestora de ctre consiliul de administraie;
k) monitorizeaz implementarea planurilor de formare profesional a personalului didactic de
predare, didactic-auxiliar i nedidactic.

3. n calitate de evaluator:
a) apreciaz personalul didactic de predare i de instruire practic, la inspeciile pentru obinerea
gradelor didactice, precum i pentru acordarea gradaiilor de merit;
b) informeaz inspectoratul colar cu privire la rezultatele de excepie ale personalului didactic,
pe care l propune pentru conferirea distinciilor i premiilor, conform prevederilor legale;

4. n exercitarea funciei de ordonator de credite:


a) propune in consiliul de administraie, spre aprobare, proiectul de buget i raportul de execuie
bugetar;
b) rspunde de ncadrarea in bugetul aprobat al unitii de nvmnt;
c) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale a
unitii de nvmnt.
e) urmrete modul de ncasare a veniturilor;
f) rspunde n ceea ce privete necesitatea oportunitatea i legalitatea angajrii i utilizrii
creditelor bugetare, n limita i cu destinaia aprobate prin bugetul propriu;
g) rspunde de integritatea i buna funcionare a bunurilor aflate n administrare;
h) rspunde de organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a bilanurilor
contabile i a conturilor de execuie bugetar.

31
5. Directorul unitii de nvmnt ndeplinete i urmtoarele atribuii:
a) propune inspectoratului colar, spre aprobare, proiectul planului de colarizare, avizat de
consiliului de administraie;
b) coordoneaz activitatea de elaborare a ofertei educaionale a unitii de nvmnt i o
propune spre aprobare consiliului de administraie;
c) coordoneaz i rspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naional de indicatori
pentru educaie, pe care le transmite inspectoratului colar i rspunde de introducerea datelor in
Sistemul de Informaii Integrat al nvmntului din Romania (SIIIR);
d) propune consiliului de administraie, spre aprobare, Regulamentul de organizare i funcionare
al unitii de nvmnt;
e) coordoneaz efectuarea anuala a recensmntului copiilor/elevilor din circumscripia colar,
n cazul unitilor de nvmnt cu nivelurile de nvmnt precolar, primar i gimnazial;
f) stabilete componenta formaiunilor de studiu in baza hotrrii consiliului de administraie;
g) elaboreaz proiectul de ncadrare cu personal didactic de predare, precum i schema de
personal didactic auxiliar i nedidactic i le supune, spre aprobare, consiliului de administraie;
h) numete, dup consultarea consiliului profesoral, n baza hotrrii consiliului de administraie,
profesorii dirigini la clase, precum i coordonatorul pentru proiecte i programe educative
colare i extracolare;
i) numete cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuiile
profesorului diriginte, in condiiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din
motive obiective;
j) numete, in baza hotrrii consiliului de administraie, coordonatorii structurilor care aparin
de unitatea de nvmnt, din rndul cadrelor didactice de regula, titulare care i desfoar
activitatea in structurile respective;
k) stabilete, prin decizie, componenta catedrelor i comisiilor din cadrul unitii de nvmnt,
in baza hotrrii consiliului de administraie;
l) coordoneaz comisia de ntocmire a orarului i l propune spre aprobare consiliului de
administraie;
m) aprob graficul serviciului pe scoal al personalului didactic i al elevilor; atribuiile acestora
sunt precizate in regulamentul de organizare i funcionare al unitii de nvmnt;
n) propune consiliului de administraie, spre aprobare, Calendarul activitilor educative al
unitii de nvmnt;
o) aprob graficul desfurrii lucrrilor scrise semestriale;
p) aprob, prin decizie, regulamentele de funcionare ale cercurilor, asociaiilor tiinifice,
tehnice, sportive i cultural-artistice ale elevilor din unitatea de nvmnt in baza hotrrii
consiliului de administraie;
q) elaboreaz instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de ndrumare, control i
evaluare a tuturor activitilor, care se desfoar in unitatea de nvmnt i le supune spre
aprobare consiliului de administraie;
r) asigura, prin efii catedrelor i responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
nvmnt, a programelor colare i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor colare;
s) controleaz, cu sprijinul efilor de catedra /responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistene la ore i prin
participri la diverse activiti educative extracurriculare i extracolare; n cursul unui an colar,
directorul efectueaz sptmnal 4 asistene la orele de curs, astfel nct fiecare cadru didactic s
32
fie asistat cel puin o dat pe semestru.
t) monitorizeaz activitatea de formare continua a personalului din unitate;
u) monitorizeaz activitatea cadrelor didactice debutante i sprijin integrarea acestora in
colectivul unitii de nvmnt;
v) aproba asistenta la orele de curs sau la activiti educative colare/extracolare, a efilor de
catedra /responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
w) consemneaz zilnic in condica de prezenta absentele i ntrzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare i de instruire practic, precum i ntrzierile personalului
didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de lucru;
x) i asum, alturi de consiliul de administraie, rspunderea public pentru performanele
unitii de nvmnt pe care o conduce;
y) numete i controleaz personalul care rspunde de sigiliul unitii de nvmnt;
z) asigura arhivarea documentelor oficiale i colare:
aa) rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea i gestionarea
actelor de studii; rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea i gestionarea documentelor de evidenta colar;
bb) aprob vizitarea unitii de nvmnt, de ctre persoane din afara unitii, inclusiv de ctre
reprezentani ai mass-media. Fac excepie de la aceasta prevedere reprezentanii instituiilor cu
drept de ndrumare i control asupra unitilor de nvmnt, precum i persoanele care participa
la procesul de monitorizare i evaluare a calitii sistemului de nvmnt.
cc) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale i
sportive a unitii de nvmnt, coordoneaz activitatea din internat i de la cantin;
dd) rspunde de ntocmirea corect i la termen a statelor lunare de plat a drepturilor salariale;
ee) rspunde de asigurarea manualelor colare pentru elevii din nvmntul obligatoriu,
conform prevederilor legale. Asigur personalului didactic condiiile necesare pentru studierea i
alegerea manualelor pentru elevi;
ff) rspunde de stabilirea necesarului de burse colare i a altor faciliti la nivelul unitii de
nvmnt, conform legislaiei n vigoare;
gg) rspunde de respectarea condiiilor i a exigenelor privind normele de igien colar, de
protecie i securitate n munc, de protecie civil i de paz contra incendiilor, n unitatea de
nvmnt;
hh) aplic sanciuni pentru abaterile disciplinare svrite de personalul unitii de nvmnt, n
limita prevederilor legale n vigoare;
ii) aplic sanciunile prevzute de regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar i de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare svrite de
elevi;
jj) rspunde de transmiterea corect i la termen a datelor solicitate de inspectoratul colar;
kk) raporteaz n timpul cel mai scurt orice situaie de natur s afecteze procesul instructiv-
educativ sau imaginea colii;
ll) directorul ndeplinete i alte atributii stabilite de ctre consiliul de administraie, potrivit
legii, precum i orice alte atributii rezultnd din prevederile legale in vigoare i contractele
colective de munca aplicabile.

33
Pentru realizarea atribuiilor sale, directorul se consult cu reprezentanii organizaiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar din unitatea de
nvmnt si/sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor din unitatea de nvmnt, in
conformitate cu prevederile legale.
In lipsa, directorul are obligaia de a delega atribuiile ctre directorul adjunct sau ctre un alt
cadru didactic, membru al consiliului de administraie. Nendeplinirea acestei obligaii constituie
abatere disciplinara i se sancioneaz conform legii.

Inspector colar General,

Director,

34
CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAIONAL

I. PRILE CONTRACTANTE:
1.Domnul/doamna .. n calitate de INSPECTOR
COLAR GENERAL al Inspectoratului colar al Judeului .., i
2. Domnul/doamna........CNP
domiciliat/ n localitatea , str. ., nr. , bloc
, scara , ap. , judeul , cetean romn, avnd actul de identitate
seria. nr. eliberat de , n calitate de DIRECTOR
ADJUNCT la.........
....cu sediul n , str.
, nr. , judeul , tel. , numit/ n funcie
prin decizia nr.din .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Inspectoratul colar , prin inspectorul colar general,
ncredineaz directorului conducerea, ndrumarea, controlul i administrarea unitii de
nvmnt, n concordan cu strategia i direciile de dezvoltare a nvmntului preuniversitar,
stabilite prin obiectivele reformei educaionale n plan naional i local.

III. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data emiterii deciziei
de numire n funcie2.

IV. ATRIBUIILE, DREPTURILE I OBLIGAIILE DIRECTORULUI ADJUNCT


A. Atribuiile directorului adjunct al unitii de nvmnt sunt cele prevzute n Regulamentul
de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin ordin al
ministrului.
B. Drepturile i obligaiile generale ale directorului adjunct decurg din:
- Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
- actele normative i actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaiei
Naionale i a celorlalte ministere/instituii care au n subordine uniti de nvmnt;
-Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- dispoziiile emise de inspectorul colar general;
- contractul colectiv de munc aplicabil.

C. Alte drepturi i obligaii contractuale :


1. Aplic strategiile educaionale promovate de inspectoratul colar la nivelul unitii de
nvmnt, n concordan cu obiectivele politicii naionale n domeniul educaiei.
2. Particip la programele de formare/perfecionare n domeniul managementului educaional.
3. Beneficiaz de o indemnizaie de conducere, ce se revizuiete anual, ntre limitele minime i
maxime prevzute de lege, n funcie de performanele manageriale evideniate prin evaluare
obiectiv.
4. Asigur calitatea educaiei furnizate de unitatea de nvmnt.
5. ndeplinete toate atribuiile conferite prin fia postului, de ctre director, n subordinea cruia
i desfoar activitatea.
6. Rspunde, alturi de director, de aplicarea i respectarea legislaiei n organizarea, conducerea
i desfurarea procesului de nvmnt.
7. i declar averea la nceputul i sfritul contractului.
8. n perioada executrii contractului, beneficiaz de rezervarea catedrei pe care este titular.
V. DREPTURILE I OBLIGAIILE INSPECTORULUI COLAR GENERAL
1. S asigure directorului adjunct deplina libertate n conducerea, organizarea i coordonarea

Cu excepia situaiilor prevzute la art. 24 alin. (12) din Metodologie.


2

35
nvmntului preuniversitar la nivelul unitii de nvmnt, limitrile fiind cele prevzute de
reglementrile legale.
2. S asigure directorului adjunct condiiile legale pentru a-i ndeplini obligaiile cuprinse n
prezentul contract.

VI. LOIALITATE I CONFIDENIALITATE


Pe durata prezentului contract i nc o perioad de 2 ani de la ncetarea contractului de
management educaional, directorul adjunct este obligat s pstreze cu rigurozitate
confidenialitatea asupra datelor i informaiilor care nu sunt destinate publicitii sau care sunt
prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executiv a administraiei publice locale.
Directorului adjunct i sunt interzise orice activiti contrare politicii Ministerului Educaiei
Naionale n domeniul educaiei.

VII. RSPUNDEREA PRILOR


1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor din prezentul contract,
prile rspund potrivit legii.
2. Directorul adjunct rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act
al su contrar intereselor nvmntului/unitii de nvmnt sau acte de gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei infraciuni n legtur cu executarea
contractului, svrirea unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele moravuri,
vor fi sesizate organele competente.

VIII. SUSPENDAREA I MODIFICAREA CONTRACTULUI


1. Contractul de management educaional se suspend n baza hotrrii consiliului de administraie
al unitii de nvmnt n cazul n care directorul adjunct a fost trimis n judecat pentru fapte
penale incompatibile cu funcia deinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. n
cazul reglementrilor legale intervenite ulterior ncheierii contractului i care i sunt aplicabile,
prile vor putea modifica contractul numai corespunztor acestora.
3. Contractul de management educaional se suspend de drept n urmtoarele situaii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporar de munc;
c) carantin;
d) exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti, pe toat
durata mandatului;
e) ndeplinirea unei funcii de conducere salarizate n sindicat;
f) for major;
g) n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n condiiile Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedur penal, cu modificrile i completrile ulterioare;

IX. NCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract nceteaz:
1. La expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat.
2. Pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor contractuale, precum i pentru svrirea unei
fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispoziiilor art. 280 alin. (2) lit. e) i f) din Legea
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare sau de natura celor care angajeaz rspundere
patrimonial, civil sau penal.
3. Dac, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obinut, n urma evalurii anuale sau n urma
inspeciei efectuate de inspectoratul colar ori de ctre Ministerul Educaiei Naionale, calificativul
NESATISFCTOR.
4. n cazul n care persoana i pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului
naional de experi n management educaional.
5. Prin renunarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcii de
conducere.

36
6. Prin acordul prilor.
7. La ndeplinirea condiiilor de pensionare.
8. Prin decesul sau punerea sub interdicie judectoreasc a directorului adjunct.
9. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale sau a restructurrii reelei colare.
10. n cazul n care dup finalizarea concursului se constat informaii false cuprinse n curriculum
vitae, fals n declaraii, fals n nscrisuri oficiale i sub semntur privat, nerespectarea condiiilor
de nscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de nscriere
la concurs.

X. LITIGII
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea prezentului contract,
nerezolvate pe cale amiabil sunt de competena instanelor judectoreti competente s
soluioneze litigii de munc.

XI. DISPOZIII FINALE


1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului este anex a prezentului contract.

INSPECTOR COLAR GENERAL,

DIRECTOR ADJUNCT,
..

37
FIA CADRU A POSTULUI
DIRECTOR ADJUNCT

Funcia: Director adjunct


Numele i prenumele:
Unitatea de nvmnt:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime n nvmnt:
Gradul didactic:
Obligaia de predare: ore/spt.
Numire prin decizia Inspectorului colar General nr.:
Data numirii n funcia de conducere:
Vechime n funcie:

Integrarea n structura organizatoric


Postul imediat superior: Directorul unitii de nvmnt
Subordonri: personalul didactic de predare, didactic auxiliar i nedidactic din unitatea de
nvmnt
Este nlocuit de:

Relaii de munc
Ierarhice: Inspector colar General, Inspector colar General Adjunct, Directorul unitii
de nvmnt
Funcionale: inspectori colari, directori/directori adjunci ai altor uniti de nvmnt,
autoriti ale administraiei publice locale/judeene.
De colaborare: cu ali furnizori de educaie i de formare, structuri consultative din
nvmnt, sindicate, organizaii neguvernamentale
De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/efii de catedr/efii comisiilor metodice i
ai comisiilor de lucru i funcionale din unitatea de nvmnt.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI


1. Managementul de curriculum
a) Colaboreaz cu directorul la conceperea planului managerial propriu n concordan cu
Planul de aciune al colii (PAS).
b) Urmrete, prin responsabilii ariilor curriculare/efii de catedr, aplicarea planurilor-
cadru de nvmnt, a programelor colare i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor
colare.
c) Realizeaz mpreun cu directorul proiectul de ncadrare pentru cadrele didactice din
unitatea de nvmnt.
d) Colaboreaz cu directorul colii, consiliul de administraie i consiliul profesoral la
alctuirea i promovarea ofertei educaionale privind planul de colarizare pentru anul colar
urmtor.
e) Coordoneaz activitile de realizare a ofertei colii pentru disciplinele
opionale/curriculumul n dezvoltare local (CDL).

38
f) Controleaz, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/efilor de catedr, calitatea
procesului instructiv-educativ.
g) Elaboreaz o planificare a inspeciilor, n concordan cu planul managerial al unitii de
nvmnt, aprobat de directorul unitii de nvmnt, astfel nct s se realizeze asistene
la ore, iar fiecare cadru didactic s fie asistat cel puin o dat pe semestru.
h) Rspunde, alturi de directorul unitii de nvmnt, de respectarea normelor de igien
colar, de protecie a muncii, de protecie civil i de paza contra incendiilor n ntreaga
instituie.
i) Colaboreaz cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare i
evaluare activitii desfurate n unitatea colar.
j) Dispune afiarea noutilor legislative la avizierele colii.
k) Colaboreaz la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activitii personalului
didactic de predare, didactic auxiliar i nedidactic.
l) mpreun cu directorul colii se ocup de problemele legate de asistene la ore i prezena
personalului didactic la ore.
m) Verific, alturi de directorul colii, efectuarea serviciului pe coal de ctre personalul
didactic i de ctre elevi.
n) Rspunde, alturi de directorul liceului, de asigurarea desfurrii procesului instructiv-
educativ.
o) Rspunde de examenele de situaii nencheiate, corigene i diferene, la solicitarea
directorului.
p) Colaboreaz la elaborare i/sau modificarea fiei postului angajailor/ fiei de evaluare
anual a personalului.
q) Coordoneaz, alturi de directorul unitii colare i cadrele didactice responsabile,
activitile de pregtire organizate pentru elevii care particip la olimpiade , concursuri pe
discipline de nvmnt , examene naionale.
r) Organizeaz examenele, olimpiadele i concursurile colare care se desfoar la nivelul
unitii de nvmnt.
s) Planific stagiile de pregtire practic i monitorizeaz instruirea practic sptmnal/
comasat/laboratoarele tehnice de profil.
t) Monitorizeaz inseria absolvenilor pe piaa muncii.

2. Managementul resurselor umane


a) Coordoneaz, alturi de directorul unitii colare i membrii consiliului de administraie
ntocmirea bazelor de date i a situaiilor statistice la nivelul unitii de nvmnt
b) Sprijin i consiliaz profesorii debutani n formarea lor.
c) Mediaz/negociaz/rezolv strile conflictuale sau accidentele de munc la nivelul
unitii i informeaz directorul de modul n care a soluionat fiecare problem.
d) Consemneaz, n condica de prezen , absenele i ntrzierile la ore ale personalului
didactic de predare, precum i ale personalului didactic auxiliar i nedidactic.

3. Dezvoltarea general a unitii de nvmnt i relaii comunitare


a) Informeaz toate categoriile i organizaiile interesate beneficiare n legtur cu oferta
educaional a colii.
b) Dezvolt, alturi de directorul unitii de nvmnt i membrii consiliului de
administraie, relaii de parteneriat cu diverse organizaii, comunitatea local, mediul local
de afaceri.
39
c) Asigur, alturi de directorul unitii colare i membrii consiliului de administraie ,
cadrul organizatoric i faciliteaz relaiile de parteneriat din unitatea colar i
prinii/familiile elevilor.
d) Se preocup de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizri, donaii,
consultan, colectare de materiale i de lansare de proiecte cu finanare intern sau extern.

4. Alte atribuii
a) nlocuiete directorul i ndeplinete atribuiile delegate pe o perioad determinat n lipsa
directorului, n baza unei decizii.
b) Coordoneaz, ndrum i monitorizeaz implementarea i dezvoltarea Sistemului de
control intern managerial din cadrul unitii colare.
c) Apreciaz, alturi de directorul unitii colare i responsabilii catedrelor/comisiilor
metodice/efilor de catedr, personalul didactic de predare i instruire practic, la inspeciile
pentru obinerea gradelor didactice i acordarea gradaiilor de merit.
d) Rspunde n faa directorului, consiliului de administraie, consiliului profesoral, altor
organe de evaluare i control pentru activitatea desfurat conform fiei postului.

Rspunderea disciplinar

Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunztor atrage dup
sine diminuarea calificativului i/ sau sancionarea disciplinar, conform prevederilor legilor
n vigoare.

Inspector colar General, Avizat ministerul de resort (dac este cazul),

Director,

Director adjunct,

40
Anexa nr. 8 la Metodologie

CONTRACT DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR

I. Prile contractante
1. Domnul/Doamna ............................., n calitate de PRIMAR
al municipiului/oraului/comunei_______________, ales n funcie la data
de______________________, reprezentnd municipiul/oraul/comuna_______________, cu
sediul n str,_______, nr.________
i
2. Domnul/Doamna ........................................, domiciliat/domiciliat n ........................., str. .........
nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......, judeul ................, cetean romn, avnd actul de identitate ......
seria ..... nr. ............, CNP ................., eliberat de ..............., n calitate de DIRECTOR la
....................., cu sediul n ............................., str. ...................... nr. ..............., judeul ....................,
telefon ..............., numit n funcie prin Decizia inspectorului colar general nr. ___/____, conform
art. 258 alin. (8) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare

II. Obiectul contractului


Obiectul prezentului contract de management l constituie organizarea, conducerea i
administrarea unitii de nvmnt_________________________, precum i gestionarea
patrimoniului, conducerea executiv a gestionrii patrimoniului i a mijloacelor materiale i
bneti ale acesteia, pe baza obiectivelor i indicatorilor de performan, prevzui n anex, n
scopul asigurrii serviciilor educaionale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

III. Durata contractului


Prezentul contract se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data emiterii de ctre
inspectorul colar general a deciziei de numire n funcie.

IV. Atribuiile, drepturile i obligaiile directorului


1. Atribuiile directorului unitii de nvmnt sunt prevzute n Regulamentul de organizare i
funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului.
2. Drepturile i obligaiile generale ale directorului decurg din:
a) Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin
ordin al ministrului;
c) Actele normative elaborate de Ministerul Educaiei Naionale;
d) Dispoziiile emise de primarul municipiului/oraului/comunei/sectorului _________________;
e) Deciziile emise de inspectorul colar general.
3.Drepturile i obligaiile directorului:
1. Este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i realizeaz conducerea executiv a acesteia;
2. ncheie i rspunde de actele juridice semnate n numele i pe seama unitii de nvmnt;
3. Semneaz, dac este cazul, parteneriate cu agenii economici pentru asigurarea instruirii
practice a elevilor;
4. Este ordonatorul de credite al unitii de nvmnt.
5. n exercitarea funciei de ordonator de credite, n conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu cele
ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, are obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor
i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unitii i cu respectarea
dispoziiilor legale;
6. n calitate de ordonator de credite, directorul rspunde de:
a) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmrirea modului de realizare a veniturilor;

41
c) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare aprobate i a
veniturilor bugetare posibil de ncasat;
d) integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea unitii de nvmnt pe care o
conduce;
e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra
situaiei patrimoniului aflat n administrare i a execuiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de
investiii publice;
g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora;
h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atribuii stabilite de dispoziiile legale.
7. n ndeplinirea atribuiilor, directorul are urmtoarele obligaii:
a) s elaboreze i s supun spre aprobare consiliului de administraie, proiectul de buget al
unitii, ntocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli, finanate din bugetul
local i/sau de la bugetul de stat;
b) s transmit, n timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, nsoit de notele
de fundamentare a cheltuielilor;
c) s se ncadreze n bugetul aprobat al unitii de nvmnt;
d) s se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
e) s solicite, deschiderea n timp util a creditelor bugetare, precum i suplimentarea fondurilor
alocate, indiferent de sursa de finanare, dac au aprut cheltuieli neprevzute la momentul
elaborrii proiectului de buget;
f) s solicite suplimentarea fondurilor alocate iniial, indiferent de sursa de finanare, cu prilejul
rectificrilor bugetare, n vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli deficitare
g) s rspund de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale a
unitii de nvmnt
h) s nu angajeze cheltuieli, dac nu este asigurat sursa de finanare.
8. n domeniul managementului administrativ directorul are urmtoarele obligaii:
a) s realizeze evidena, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaiilor
financiare referitoare la patrimoniu i administrarea bazei didactico-materiale a unitilor de
nvmnt, n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.
b) s numeasc comisia de inventariere, n vederea inventarierii bunurilor aflate n proprietatea sau
n administrarea unitii de nvmnt;
c) s supun aprobrii consiliului de administraie, la propunerea motivat a compartimentelor de
specialitate, vizat pentru control financiar preventiv modificrile care se opereaz n listele ce
cuprind bunurile aflate n proprietatea unitii de nvmnt i care sunt administrate de ctre
consiliul de administraie;
d) s supun aprobrii consiliului de administraie, nchirierea bunurilor care sunt temporar
disponibile i care fac parte din baza didactico-material a unitilor de nvmnt.

VII. Drepturile primarului municipiului/oraului/comunei/sectorului_______________


1. Primarul are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al
unitii administrativ teritoriale, respectiv, terenuri i cldiri n care i desfoar activitatea
unitatea de nvmnt i care sunt n administrarea consiliului de administraie al unitii:
2. Dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local, pentru unitatea de
nvmnt i de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

VIII. Obligaiile primarului municipiului/oraului/comunei ______


1. Asigur, potrivit competenelor, condiiile necesare bunei funcionri a unitii de nvmnt
2. Solicit, cu prilejul elaborrii proiectului de buget al unitii administrativ - teritoriale,
directorului unitii de nvmnt s transmit proiectul de buget al unitii, ntocmit cu
identificarea tuturor categoriilor de venituri i cheltuieli, finanate din bugetul local i/sau de la
bugetul de stat.

42
3. Verific dac proiectul de buget, transmis de unitatea de nvmnt, este ntocmit cu
respectarea prevederilor legale n materie, iar n cazul n care se constat erori n modul de
elaborare, s-l restituie pentru refacere.
4. mpreun cu consiliul local, asigur condiiile i fondurile necesare pentru implementarea i
respectarea normelor de sntate i securitate n munc i pentru asigurarea securitii
copiilor/elevilor i a personalului n perimetrul unitii.
5. Asigur, mpreun cu consiliul local, cheltuielile pentru ntreinerea i funcionarea imobilelor
n care i desfoar activitatea unitatea de nvmnt, precum i cheltuieli de natura investiiilor,
potrivit dispoziiilor art.111 alin. (21) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare.
6. Asigur, mpreun cu consiliul local, dup repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat
i adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare, pentru unitatea de
nvmnt, i, n limita posibilitilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe
titluri de venituri i cheltuieli.
7. Asigur, mpreun cu consiliul local din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca
finanare complementar, precum i ca participare la finanarea de baz a unitii de nvmnt
preuniversitar de stat.
8. Acord granturi unitii de nvmnt, pe baza unei metodologii proprii, ca finanare
suplimentar, pe baz de contract ncheiat ntre unitatea colar i finanator.

IX. Rspunderea prilor


1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor prevzute n prezentul
contract, prile rspund potrivit legii.
2. Directorul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al su
contrar intereselor nvmntului sau prin acte de gestiune defectuoas.
3. n cazul n care sunt indicii privind svrirea unei infraciuni n legtur cu executarea
contractului, svrirea unor fapte de corupie sau a unor fapte ce atenteaz la bunele moravuri,
vor fi sesizate organele competente.

X. Modificarea contractului
Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspend urmare a suspendrii
contractului de management educaional ncheiat ntre directorul unitii de nvmnt i
inspectorul colar general al judeului ................

XI. ncetarea contractului


Prezentul contract nceteaz:
1. la data ncetrii contractului de management educaional dintre director i inspectorul colar
general al Inspectoratului colar al Judeului .....................;
2. la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
3. pentru nerespectarea cu vinovie a obligaiilor contractuale, precum i pentru svrirea unei
fapte de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajeaz rspundere patrimonial,
civil sau penal, dup caz;
4. prin renunarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcii de
conducere;
5. prin acordul prilor;
6. n cazul reorganizrii administrativ-teritoriale/ restructurrii reelei colare.

XII. Litigii
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea prezentului contract, nerezolvate
pe cale amiabil, sunt de competena instanelor judectoreti de contencios administrativ.
XIII. Dispoziii finale
1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 1/2011cu modificrile
i completrile ulterioare i a prevederilor din Regulamentul de organizare i funcionare a

43
unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale nr.
5115/2014.
2. Finanarea de baz i finanarea complementar se realizeaz pe baza prezentului contract de
management administrativ-financiar, conform art.106 din Legea nr.1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare.

Primar, ......................... Director, ..........................

44
Indicatori de performan

1. Atingerea intelor strategice propuse n Planul de dezvoltare instituional


2. Asigurarea calitii actului educaional
3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaionale oferite de instituia de
nvmnt
4. Asigurarea progresului i a performanei colare pentru fiecare beneficiar direct
5. Prevenirea abandonului colar i a absenteismului
6. Constituirea proiectului de buget al unitii de nvmnt n conformitate cu prevederile
legale n vigoare, indicnduse sursele de finanare
7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unitii de nvmnt
8. Atragerea unor surse de finanare extrabugetare pe termen mediu i lung
9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale n vigoare, pe capitole i articole
bugetare
10. Atragerea fondurilor extrabugetare i repartizarea lor conform prioritilor
11. Realizarea execuiei bugetare n conformitate cu reglementrile legale
12. Corelarea execuiei bugetare cu proiectul de dezvoltare i cu planul anual de implementare
13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritilor stabilite n proiectele i programele
unitii de nvmnt
14. Evaluarea realizrii planului de achiziii i al utilizrii fondurilor extrabugetare
15. ntocmirea documentelor i a rapoartelor tematice curente i speciale cerute de inspectoratul
colar, Ministerul Educaiei Naionale i autoritile locale
16. ntocmirea documentelor legale privind managementul financiar
17. Arhivarea i pstrarea documentelor financiare oficiale
18. Asigurarea de servicii (consultan i expertiz, baza logistic, micro-producie, oferirea de
spaii pentru diverse activiti etc.) n contrapartid pentru organizaii sau realizarea unor activiti
n parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanare
19. Asigurarea transparenei elaborrii i execuiei bugetare
20. Asigurarea formrii specifice i a consultanei pentru personalul financiar i administrativ
21. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare i a bazei materiale
22. Acordul consiliului de administraie privind lista proiectelor care vor fi finanate cu prioritate,
privind dezvoltarea bazei materiale
23. Identificarea nevoilor de educaie ale comunitii locale si a posibilitilor de satisfacere n
cadrul normativ existent i cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia colii
(CD)
45
24. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unitii colare de nvmnt pentru
satisfacerea nevoilor proprii i ale comunitii locale
25. Colaborarea cu autoritile locale alese (Consiliul Judeean, Consiliul Local i Primria) n
ceea ce privete repartizarea i utilizarea fondurilor pentru funcionarea, ntreinerea i repararea
unitilor colare de nvmnt
26. Existena parteneriatelor cu autoritile locale, agenii economici, instituiile naionale i
regionale de cultur, biserica, alte instituii interesate, pentru creterea adecvrii ofertei
educaionale a colii la cererea concret, pentru realizarea proiectelor i programelor proprii i n
vederea creterii importanei colii
27. ntocmirea rapoartelor semestriale i anuale de activitate ale unitii de nvmnt
28. Organizarea de ntlniri periodice cu reprezentani ai comunitii locale: membri n organele
alese de conducere de la nivel local, prini, oameni de afaceri, reprezentani ai bisericii i ai
organizaiilor culturale etc., n vederea adecvrii ofertei educaionale a unitii de nvmnt la
specificul comunitar

46
Anexa nr. 9 la Metodologie

DECLARAIE
privind veridicitatea coninutului documentelor din dosarul de candidatur

Subsemnatul(a)....................................................................................................................................,
(CNP ...............................), fiul (fiica) lui ................................... i ......................., nscut() la
data de ............. n localitatea .............., judeul/sectorul ............., posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ......
nr. ................, eliberat() de ............................ la data de ..................., titular()
la.......................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................., pe postul
didactic/catedra....
.,
ncadrat n anul colar curent la

, pe postul
didactic/catedra/n funcia de..

.. n calitate de
candidat() la concursul de ocupare a funciei de director/director adjunct din..
..
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................., organizat de
Inspectoratul colar al Judeului ................................................................../Inspectoratul colar al
Municipiului Bucureti/Ministerul Educaiei Naionale/CJRAE/CMBRAE/unitatea de nvmnt
particular

, n
perioada .............................................................., declar pe propria rspundere c toate documentele
dosarului de candidatur sunt conforme cu originalele, mi aparin i sunt obinute legal. Am fost
informat() asupra prevederilor art. 29 din Metodologia de concurs privind falsul n declaraii i sunt de
acord cu efectuarea de verificri, cunoscnd faptul c n situaia n care vor rezulta aspecte contrare celor
declarate n prezenta declaraie nu voi fi numit() n funcia de ..........................................................., chiar
dac rezultatele obinute la concurs ar permite acest fapt.
Declar, susin i semnez, dup ce am luat cunotin despre ntregul coninut i am completat personal datele
din prezenta declaraie.

Data ........................................ Semntura ..............

47
Anexa nr. 10
la Metodologie
Bibliografie-cadru*)
Nr. Actul normativ n vigoare n perioada
Coninutul
crt. organizrii concursului

Titlul I: Dispoziii generale


Titlul II: nvmnt preuniversitar
Titlul IV Statutul personalului didactic,
Legea educaiei naionale Capitolul I: Statutul personalului didactic din
1.
nr. 1/2011, cu modificrile i nvmntul preuniversitar
completrile ulterioare Titlul V: nvarea pe tot parcursul vieii
Titlul VI: Rspunderea juridic
Titlul VII: Dispoziii tranzitorii i finale
Ordonana de urgen a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calitii
educaiei, aprobat cu modificri prin
2.
Legea nr. 87/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare
Regulamentul de inspecie colar a
3.
unitilor de nvmnt
Regulamentul de organizare i
funcionare a unitilor de nvmnt
4.
preuniversitar

Metodologia-cadru de organizare i
funcionare a consiliului de administraie
5.
din unitile de nvmnt preuniversitar

Legea nr. 53/2003, republicat, Codul


6. muncii, cu modificrile i completrile
ulterioare

Capitolul 1: Importana leadershipului i a


managementului educaional
Bush, T. (2015), Leadership i Capitolul 2: Modele de leadership i management
7. management educaional. Teorii i educaional
practici actuale, Iai, Editura Polirom Capitolul 3: Modele formale
Capitolul 4: Modele colegiale
Capitolul 8: Modele culturale

Ghergu, A. (2007), Management general


8. i strategic n educaie. Ghid
practic. Iai, Editura Polirom
Apostu, O. et al. (2015), Analiza
sistemului de nvmnt preuniversitar Capitolul 4: Situaia educaiei i formrii profesionale din
din Romnia din perspectiva unor Romnia din perspectiva indicatorilor europeni 2020
9. indicatori statistici. Politici educaionale
bazate pe date, Institutul de tiine ale
Educaiei, Bucureti, Editura
Universitar

*) Bibliografia-cadru poate fi modificat i completat, modificri i completri care vor fi aduse la cunotina
candidailor prin afiare la sediul Ministerului Educaiei Naionale i al inspectoratelor colare judeene/al municipiului
Bucureti, concomitent cu anunul privind organizarea concursului.

48
Anexa nr. 11
la Metodologie

BORDEROU DE NOTARE PENTRU PROBA SCRIS

LOCALITATEA / SECTOR....
UNITATEA DE NVMNT ...
NUMELE CANDIDATULUI..
FUNCIA PENTRU CARE CANDIDEAZ: DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT

a) Proba scris

Semntura
Punctaj/
Comisia Nume i prenume evaluator

Coordonator

Membru 1

Membru 2

Membru 3

Membru 4

Total (suma punctajelor celor 5 evaluatori) (*)

(*) Se completeaz, dup caz:


- ADMIS
- RESPINS
- NEPREZENTAT
- RETRAS
- ELIMINAT

49
Anexa nr. 12
la Metodologie

Rezultatele nregistrate n urma desfurrii probei scrise la centrul special organizat la

.......................................................................................................................................................

Unitatea de Declarat
nvmnt Funcia Punctajul (ADMIS / RESPINS /
Nr. Numele i prenumele pentru care s-a pentru care total RETRAS / ABSENT
Crt. candidatului nscris la s-a nscris la obinut la LA EVALUARE /
concurs/ concurs proba scris ELIMINAT /
localitatea NEPREZENTAT)

Coordonator centru special, Informatician,

_____________________________ _____________________

L.S.

CONCURS
DIRECTORI

50

S-ar putea să vă placă și