Sunteți pe pagina 1din 3

2.2.2.

Calculul inaltimii camerei de cocsare

Debitul maxim de vapori este:


m
Mi RT varf
i
QVap =
max
pvarf

GC 2 GC 3 GC 4 G Bz G Mot Gabur
n varf = + + + + +
M C 2 M C 3 M C 4 M Bz M Mot 18

1,147 0,657 0,481 4,43 8,69 0,415


n varf = + + + + + =0,163 kmol
30 44 61,11 129,71 218,50 18

T varf =T i T camera=( 39742 ) +273=589 K

0,1630,082589
QV ap = =3,142 m3 /s
max
2,5

Diametrul camerei de cocsare este:

D=
4QVapmax

v max
=

43,142
0,1793
=4,723 m

Calculul volumului de cocs:


22,8032,41
Gcocs=G Acocs umplere = 243600
100

Gcocs=638525,3 kg cocs /sarja

cocs =1194 kg/m3

Gcocs 638525,3
V cocs = = =534,77 m3
cocs 1194
2
DD 7D 3 74,7233
V troncon =
D
3 ( 2 D
D+ +
4 2
=
12
=
12 )
V troncon =193,19 m3

V cilindru =V cocs V troncon=534,77193,19=341,59 m3

V cilindru 341,59
H cilindru = 2
= =19,50 m
D 4,7232
4 4

H cocs=H troncon + H cilindru =4,723+ 19,50=24,22 m

H camera=H cocs + H spumare + H protectie+ H capac

D
Unde : H spumare=3,25 m H protectie=2 m H capac = 4

4,723
H camera=24,22+3,25+2+ =30,64 m
4
`

2 2

( ) ( )
D 4,723
4 D2 4 4,7232 3
V capac =D + = 4,723 + =65,54 m
8 6 8 6

D 2H spumare 4,723 23,25


V spumare= = =56,95 m3
4 4

D2H protectie 4,72322


V protectie= = =35,04 m3
4 4

V total=V cocs + V capac +V spumare +V protectie

V total =534,77+65,54 +56,95+35,04=692,32 m3

3
V total=692,32 m

Gradul de umplere este :


V cocs 534,77
= 100= 100=77,24
V total 692,32