Sunteți pe pagina 1din 23

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA

ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE LA


SOCIATATEA COMERCIAL ,,SC ART CONSTRUCT GROUP SRL''

4.1.PREZENTAREA SOCIETII

4.1.1. Denumire, forma juridica, nfiintare, capital, sediul, obiect de activitate

S.C.,,ART CONSTRUCT GROUP"S.R.L. SATU MARE

Conducerea executiva a S.C. ART CONSTRUCT GROUP S.R.L. SATU MARE


organizatie specializata in principal in constructii de cladiri, drumuri si autostrazi, a decis
sa puna in centru preocuparii sale manageriale asigurarea satisfacerii cerintelor
clientilor sai prin produsele care le livreaza si lucrarile pe care le executa.

In plus a hotarat ce activitati trebuie sa fie conduse intr-o maniera care sa


protejeze mediul inconjurator,cat mai mult prin activitati de prevenire a poluarii,tinand
seama ca principalele probleme de mediu constau in generare de deseuri din activitatile
de constructii si montaj si emisii de noxe la locul de munca si in atmosfera. Totodata sa
reduca impacturile negative asupra mediului, ale activitatilor sale fara ca prin aceasta sa
afecteze calitatea produselor si serviciilor sale, asa cum este cerut de catre clienti.

Pentru realizarea acestei politici conducerea a hotarat:

- sa mentina un sistem de management al calitatii conform cu cerintele SR EN


ISO 9001:2001;

- sa implementeze si sa certifice un sistem de management de mediu conform


cu cerintele SR EN ISO 14001:2005;

- sa urmareasca satisfacerea si depasirea cerintelor si asteptarilor clientilor sai


prin produsele si lucrarile realizate;

- sa asigure un cadru organizatoric si conditii de munca proprie realizarii


conformitatii produselor si lucrarilor sale;

- sa asigure resursele materiale, utilaje si personale componente pentru


lucrarile ce vor fi executate;

- sa tina legatura cu clientii pe tot timpul realizarii lucrarilor si dupa punerea in


functiune a acestora;

- sa respecte cerintele legale si alte cerinte de mediu aplicabile activitatilor


organizatiei in vederea prevenirii poluarii si a imbunatatirii performantei de
mediu;
- sa analizeze periodic si sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de
management al calitatii.

Pentru urmarirea indepliniri dezideratelor enumerate am desemnat


reprezentantul managementului calitatii si mediului la nivelul organizatiei.

Respectarea documentelor de sistem calitatea si mediu aplicabile, constituie


sarcina de serviciu pentru fiecare angajat, incepand cu administratorii societatii,fiind
inclusa in fisele de post si contractele individuale de munca.

Ma angajez sa asigur, prin bugetele societatii si exemplu personal, resursele


necesare functionarii sistemului de management calitate si mediu si sa-l imbunatatesc
continu.

4.2 MONOGRAFIE CONTABIL LA SC. ART CONSTRUCT GROUP SRL.

La nceputul anului 2005, unitatea prezenta n balanta de verificare, sumele n


urmatoarele conturi prezentate si n anexa nr.1

Conturi de activ:

212"Constructii" 589.423.0
00

2131"Echipamente tehnologice" 451.802.0


00

2132"Aparate si instalatii de masurare, control


reglare" 968.919.000

2133"Mijloace de
transport" 11.380.068.000

214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente

de protectie a valorilor umane si materiale si alte active


corporale" 616.708.000

231"Imobilizari corporale n
curs" 3.100.000.000

4282"Alte creante n legatura cu


personalul" 4.482.000
461"Debitori
diversi" 38.000.000

5121"Conturi la banci n
lei" 130.000.000

5124"Conturi la banci n
valuta" 400.000.000

Conturi de pasiv:

1012"Capital subscris
varsat" 14.801.775.000

105"Rezerve din
reevaluare" 50.062.000

2812"Amortizarea
constructiilor" 610.117.000

2813"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si
plantatiilor" 36.000.000

2814"Amortizarea altor imobilizari


corporale" 44.875.000

291"Provizioane pentru deprecierea imobilizari

corporale" 78.673.
000

404"Furnizori de
imobilizari" 857.900.000

5191"Credite bancare pe termen


scurt" 1.200.000.000

Operatiuni bancare:

1.Unitatea achizitioneaza cu factura fiscala nr.826795/01.01.2008 un utilaj


industrial evaluat la pretul de 5 000 lei, TVA 19%. Durata normala de functionare al
utilajului este de 13 ani
se nregistreaza n contabilitate pe baza facturii, achizitia utilajului cu nota contabila
nr.01.01.2007:

% = 404"Furnizori de imobilizari" 59500

2131"Echipamente de tehnologie" 5000

4426"TVA deductibil" 9500

-se calculeaza amortizarea n regim liniar (utilajul se da n folosinta din luna


ianuarie):

100 100

nal = = = 7.8%

Dn 13

Aa = nal x Vi = 7,8% x 5000 = 390

-nregistrarea amortizarii n primul an:

6811"Cheltuieli de exploatare = 2813"Amortizarea instalatiilor 390

privind amortizarea mijloacelor de transport,

imobilizarilor" animalelor si plantatiilor"

2. n luna ianuarie 2007 cu factura nr.12345/12.01.2007, unitatea achizitioneaza un


echipament tehnologic din import la un pret facturat de furnizorul extern de 10000 Euro
conditii de livrare fiind franco-frontiera romna (ceea ce nseamna ca, cheltuielile de
transport si asigurare sunt suportate de catre furnizor pna la frontiera romna, ele fiind
incluse n pretul de vnzare al echipamentului, din acest punct cheltuielile vor fii
suportate de beneficiar).

Conform declaratiei vamale de import, acesta a avut loc la data de 16.01.2007, cursul
de schimb al dolarului fiind de 3,700 lei/Euro, taxele vamale 10% din valoarea de vama,
TVA 19%.

-se nregistreaza factura externa. Datoria fata de furnizor se calculeaza n lei la


cursul de pe declaratia de import:
10.000 x 3.70 = 37.000 lei

Deoarece TVA se va plati n vama si nu furnizorului extern, datoria fata de acesta nu


cuprinde si TVA:

2131"Echipamente tehnologice" = 404"Furnizori de imobilizari" 37000

- valoarea taxelor vamale (taxe nedeductibile), se include n valoarea


echipamentului;

taxele vamale sunt o datorie fata de bugetul statului care se calculeaza astfel:

10% x 39 575 = 3 700 lei

2131"Echipamente = 446"Alte impozite, taxe si 3 700

tehnologice" varsaminte asimilate"

- se calculeaza TVA datorata - taxa deductibila :

37 000 + 3700 = 40 700 lei x 19% = 7 733 lei

-achitarea prin contul de la banca:

% = 5121"Conturi la banci n lei" 11 433

446"Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate" 3 700

462"Creditori diversi" 7 733

-plata furnizorului se face pe data de 21.01.2007 la cursul de schimb de 3.81


lei/Euro.

10.000 x 3.81 = 38 110

% = 5124"Conturi la banci n 38 110

valuta"

404"Furnizori de imobilizari" 37 000

665"Cheltuieli din diferente 1 110

de curs valutar"
3. Tot n luna ianuarie, unitatea vinde una din instalatiile de verificare, la pretul de
3000 lei TVA 19%, cu factura nr.293542/15.01.2007, cu ncasarea prin banca la 15 zile
lucratoare, comision bancar 0,1%, amortizarea 2 400

-se nregistreaza vnzarea instalatiei:

461"Debitori diversi" = % 4 760

7583"Venituri din vnzarea 4000

activelor si alte operatii

de capital"

4427"TVA colectata" 760

-scoaterea din patrimoniu :

% = 2133"Echipamente tehnologice" 6000

2813"Amortizarea instalatiilor 2400

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor"

6583"Cheltuieli privind 3600

activele cedate si alte

operatii de capital"

4. La data de 16.01.2007, unitatea primeste o donatie de la S.C. Unirea S.A. un


utilaj tehnologic la valoarea pietei de 7000 lei, conform procesului verbal de donatie.

-nregistrarea n contabilitate a primirii donatiei:

2133"Echipamente tehnologice" = 131"Subventii pentru investitii" 7000

5. n data de 18.01.2007, unitatea doneaza firmei S.C. Elvira SRL, un


motostivuitor n valoare de 2 000 lei, amortizat complet, conform procesului verbal de
donatie si a notei contabile nr.112/19.01.2007

-scoaterea din gestiune:


2813"Amortizarea instalatiilor, = 2133"Echipamente tehnologice" 2 000

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor"

-nregistrarea TVA colectata:

635"Cheltuieli cu alta impozite, = 4427"TVA colectata" 380

taxe si varsaminte asimilate"

6.Unitatea primeste un credit comercial pe termen scurt n valoare de 33 000lei,


pe care l foloseste pentru a achizitiona o statie de masurare. Aceasta instalatie o
cumpara de la S.C. Astra S.A., cu factura fiscala nr.986543/20.01.2007.

-primirea creditului:

5121"Conturi la banci n lei" = 5191"Credite bancare pe termen scurt" 33 000

-achizitia instalatiei:

% = 404"Furnizori de imobilizari" 33 000

2133"Echipamente tehnologice" 26 7 30

4426"TVA deductibila 6 270

-plata furnizorului prin contul de la banca:

404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci n lei" 33 000

7. n urma unui incendiu din data de 22.01.2007, se distruge un calculator n


valoare de 6 000 lei, amortizat 50%. Se scoate din patrimoniu conform procesului verbal
de constatare si a notei contabile nr.125/23.01.2007.

-scoaterea din evidenta:

% = 214"Mobilier, aparatura birotica, 6 000

echipamente de protectie
a valorilor umane si materiale

si alte active corporale"

2814"Amortizarea altor 3 000

imobilizari corporale"

671"Cheltuieli privind 3 000

calamitatile si alte

evenimente extraordinare"

8. n urma inventarierii n data de 25.01.2007 pentru schimbarea gestionarului


se constata n minus o imprimanta n valoare de 1 ,5, amortizata 75%.Vinovat se face
gestionarul Popescu Maria pentru care pretul de imputare conform procesului de
imputatie este de 8 00 lei. Suma se va achita la casierie peste 5 zile.

-se nregistreaza imputarea:

428"Alte datorii si creante = % 800

n legatura cu personalul"

758"Alte venituri din exploatare" 648

4427"TVA colectata" 152

-scoaterea din patrimoniu:

% = 2133"Echipamente tehnologice" 1500

2814"Amortizarea altor 1125

imobilizari corporale"

671"Cheltuieli privind 375

calamitatile si alte

evenimente extraordinare"
9. n data de 26.01.2007, se nregistreaza conform notelor contabile
nr.158/26.01.2007 si 159/26.01.2007, o amortizare n valoare de 2000 lei, aferenta unei
cladiri anexe realizata prin donatie de o firma specializata.

a) nregistrarea amortizarii:

6811"Cheltuieli de exploatare = 2812"Amortizarea constructiilor" 2000


privind amortizarea imobilizarilor"

b) trecerea pe venituri a cotei parti din subventii:

131"Subventii pentru = 7582"Venituri din donatii 2000

investitii" si subventii primite"

10. Unitatea achizitioneaza n data de 27.01.2007, un utilaj tehnologic n


valoare de 11 000 lei, subventionat de la buget, pentru suma de 3 200 lei. Utilajul se
amortizeaza dupa metoda liniara n 5 ani.

a) achizitia de la furnizori pe baza de factura a utilajului (fact.


Nr.789528/27.01.2007)

% = 404"Furnizori de imobilizari" 13 090

2133"Echipamente tehnologice" 11 000

4426"TVA deductibila" 20 90

b) nregistrarea subventiei de primit:

445"Subventii" = 131"Subventii pentru investitii" 3 200

c) ncasarea subventiei n contul curent:

5121"Conturi la banci n lei" = 445"Subventii" 3200

d) 100

An = = 9.09%
11

Nal = 11 000 x 9.09% = 9.999

- din care amortizare anuala subventionata:

32 000x 9.09% = 290,8

-nregistrarea amortizarii:

6811"Cheltuieli de exploatare = 2813"Amortizarea


instalatiilor, 999,9 privind amortizarea mijloacelor de
transport,

imobilizarilor" animalelor si plantatiilor"

-amortizarea corespunzatoare valorii subventionate a utilajului:

131"Subventii pentru = 7582"Venituri din


donatii 290,8 investitii" si subventii
primite"

11. Unitatea preia n data de 30.01.2007, pe baza de contract de locatie de


gestiune, o constructie n valoare de 9 500lei. Durata contractului este de 5 ani, rata
dobnzii de 12%, anuitatea de 2 496,7 lei din care dobnzi anuale: 10 800; 9.10;
5.06,3 :2.67,5lei.

a) preluarea n patrimoniu al bunului

212"Constructii" = 167"Alte mprumuturi si datorii 9 500

asimilate"

b) nregistrarea obligatiei de plata a dobnzii n primul an:

666"Cheltuieli privind = 168"Dobnzi datorate" 1 080

dobnzile"

c) achitarea dobnzii si a ratei n primul an:

rata = anuitatea - dobnda = 2 496,7- 1080 = 1 416,7lei


% = 5121"Conturi la banci n lei" 2
496,7. 167"Alte
mprumuturi 1416,7

si datorii asimilate"

168"Dobnzii datorate" 1 080

-si n celelalte exercitii financiare se va repeta operatia contabila.

12. La sfrsitul perioadei se evidentiaza productia neterminata si veniturile


aferente imobilizarilor n curs executate n regie (pe baza datelor din contabilitatea
interna de gestiune)

231 " Imobilizari n curs corporale " = 722 " Venituri din productia de 1 9500

imobilizari corporale "

La sfrsitul lunii se ntocmesc notele contabile de nchidere. Se nchid conturile


de TVA, conturile de cheltuieli si venituri. Se trec n registrul jurnal (anexa 2), n fisierele
conturilor folosite (anexa 3). Se ntocmeste balanta de verificare a conturilor, la sfrsitul
perioadei (anexa 4) si nota explicativa privind activele imobilizate (anexa 5).

A. nchiderea conturilor de TVA:

4426 > 4427

% = 4426"TVA deductibila" 9 310

4427"TVA colectata" 1 295

4424"TVA de recuperat" 8 015

B. nchiderea conturilor de cheltuieli:

121"Profit si pierdere" = % 1 2434,9

635"Cheltuieli cu alte impozite, 380

taxe si varsaminte asimilate"

6583"Cheltuieli privind activele 3600


cedate si alte operatii"

665"Cheltuieli din diferente de 1 110

curs valutar"

666"Cheltuieli privind dobnzile" 1 080

671"Cheltuieli privind calamitatile 3 375

si alte evenimente extraordinare"

681"Cheltuieli de exploatare privind 3 389,9

amortizarile si provizioanele"

C. nchiderea conturilor de venituri:

% = 121"Profit si pierdere" 2 5790,8

758"Alte venituri din exploatare" 6 290,8

722"Venituri din productia de 1 9500

imobilizari corporale"

D. Se calculeaza impozitul pe profit:

Profitul brut = Venituri - Cheltuieli = 2 5790,8 - 1 2434,9 = 13 355,9. lei

Impozitul pe profit = 16% x 1 3355,9 = 2 136,94lei

nregistrarea impozitului pe profit :

691"Cheltuieli cu impozitul = 441"Impozitul pe profit" 2 136,944

pe profit"

Plata impozitului :

441"Impozitul pe profit" = 5121"Conturi la banci n lei" 2 136,944

nchiderea contului de cheltuieli :

121"Profit si pierdere" = 691"Cheltuieli cu impozitul 2 136,944


pe profit"

SC art construct group


srl
ANEXA 1
BALANA DE VERIFICARE
La 01.01.2007
numirea contului Solduri initiale Rulaje perioada Total sume Solduri fin
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare
pital subscris v. 1 480 177,5 1 480 177,5 1

zerve din reev. 5 006,2 5006,2


nstructii 5 8942,3 5 8942,3 5 8642,3
hipiamente teh 4 5180,2 4 5180,2 4 5180,2

arate si instal. 9 6891,9 9 6891, 9 9 6891,9

oace de trans. 1 138 006,8 1 139 006,8 1 1390 06,8

bilier, aparat. 616.708.000 616.708.000 6 1670,8


obilizari corp c 310 000 310 000 310 000
ort. constr. 6 1011,7 6 1011,7.
ort.instl.mij.tran 3 600 3 600
ort.altor imob.c. 4 487,5 4 487,5
oviz pt deprecieri 7 867,3 7 867,3
niz. imob. 85 790 8 5 790
e creante per 448,2 448,2 4.48,2.
bitori diversi 3 800 3 800 3 800
la banci lei 13 000 13 000 13 000

a banci valuta 40 000 40 000 40 000

edit term. scurt 120 000 120 000

otaluri 1 767 940,2 1 767 940,2 1 767 940,2 1 767 940,2 1 767 1
940,2.

REGISTRU-JURNAL
N Data Doc. Explicatii Simboluri conturi Sume
r. nreg.
crt
Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar
e r e e
2 3 4 5 6 7 8
1
Report: * *

10.01.20 Nc. Achizitie de % 404 5 950


1 08 10 utilaj ind.
2131 5 000

4426 950

10.01.20 Nc. Amortizarea 6811 2813 390 390


2 08 10 utilajului
12.01.20 Nc. Cumparare de 2131 404 37 000 37 000
3 08 11 echp.
12.01.20 Nc. nreg taxe 2131 446 3 700 3 700
4 08 11 vamale
13.01.20 Nc. Achitarea prin % 5121 1 1433
5 08 12 banca
446 3 700

462 7 733

15.01.20 Nc. Vnzarea unei 461 % 4 760


6 08 13 instalatii
7583 4000

4427 760

15.01.20 Nc. Scoaterea din % 2133 6000


7 08 14 gestiune
2813 2400

6583 3600

16.01.20 Nc. Donatie un utilaj 2133 131 7000 7 000


8 08 15 tehn.
18.01.20 Nc. Donarea 2813 2133 2000 2000
9 08 16 motostivuitor
18.01.20 Nc. nregistr. TVA 635 4427 380 380
10 08 16 colectat
20.01.20 Nc.17 Primirea unui 5121 5191 33 000 33 000
11 08 credit
20.01.20 Nc. Achizitia unei % 404 33 000
12 08 18 instalatii
2133 26 730

4426 6 270

20.01.20 Nc. Plata 404 5121 33 000 33 000


13 08 19 furnizorului
21.01.20 Nc. Plata furniz n % 5124 38 110
14 08 20 valuta
404 37 000

665

1110
22.01.20 Nc. Scoaterea din % 214 6000
15 08 125 evidenta
2814 3000

671 3000

25.01.20 Nc. Imputarea 428 % 800


16 08 126
758 648

4427 152

25.01.20 Nc. Scoaterea din % 2133 1500


17 08 127 gestiune
2814 1125

671 375

26.01.20 Nc. nregistrarea 6811 2812 2000 2000


18 08 158 amort.don
26.01.20 Nc. Trecerea pe 131 7582 2000 2000
19 08 159 venit.a.sub.
27.01.20 Nc. Achizitia unui % 404 13090
20 08 160 utilaj
2133 11000

4426 2090

27.01.20 Nc. nregistrarea 445 131 3200 3200


21 08 161 subventiei
27.01.20 Nc. ncasarea 5121 445 3200 3200
22 08 162 subventiei
28.01.20 Nc nregistrarea 6811 2813 999,9 999,9
23 08 163 amort.
28.01.20 Nc. nregistr.amort.p 131 7582 290,8. 290,8.
24 08 164 e ven.
30.01.20 Nc. Preluarea n 212 167 9 500 9 500
25 08 165 patrimoniu
30.01.20 Nc. nregistrarea 666 168 1 080 1 080
26 08 166 dobnzii
30.01.20 Nc. Achitarea % 5121 2
27 08 167 dobnzii 496,7
167 1
416,7
168 1 080

30.01.20 Nc.16 nregistrarea 231 722 1 1 9500


28 08 8 imob.curs. 9500
30.01.20 Nc. nchiderea ct. de % 4426 9 310
29 08 169 TVA
4427 1 295

4424 8 015

30.01.20 Nc. nchiderea ct. de 121 % 1


30 08 170 chelt. 2434,9
635 380

6583 3 600

665 1 110

666 1 080

671 3 375

681 3
389,9
30.01.20 Nc. nchiderea ct. de % 121 2
31 08 171 venit. 5790,8
758 6
290,8
722 1 9500

3 31.01.20 Nc. nregistrare 691 441 2 2 136,944


2 08 172 imp.profit 136,94
3 31.01.20 Nc. Plata 441 5121 2 2
3 08 173 impozitului 136,94 136,94
3 31.01.20 NC. nchiderea ct.de 121 691 2 2
4 08 174 chelt. 136,94 136,94

TOTAL 335 826,93 335 826,93


SC. ART CONSTRUCT GROUP
SRL. ANEXA 3
FIsA MIJLOCULUI FIX Grupa...21 IMOBILIZRI
CORPORALE

Nr.inventar....245896 Codul de clasificare.........

Nr.document
provenienta..FF1456/10.01.2007 Data darii n folosinta

Valoarea de inventar....50.00 Anul......2007

Amortizare lunara.....331.667 Luna......Ianuarie


Data amortizarii complete
Denumirea mijlocului fix si caracteristici
tehnice Anul......2022

UTILAJ INDUSTRIAL Luna ......Decembrie


Durata normala de functionare..13 ani
Accesorii

Cota de amortizare.....7,8%

Nr.inventar Documentul Operatiile careBuc Debit Credit Sold


(data,felul,nr.)
privesc
(de la nr.la miscarea,cresterea
nr.) sau diminuarea
valorii mij.fix
245896 10.01.07/1456 Intrare utilaj ind. 1 5000 5000

SC ART CONSTRUCT GROUP SRL

ANEXA 4
BALANA DE VERIFICARE
La 31.01.2007
Cont Denumirea contului Solduri initiale Rulaje perioada Total su

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Cr

1012 Capital subscris v. 1 480 177,5 1

105 Rezerve din reev. 5 006,2

121 Profit si pierdere 1 2434,9 25 790,8 1 2434,9

131 Subventii pt inv 2 290,8 10 200 2 290,8

167 Alte mprumuturi 1 416,7 9 500 1 416,7

168 Dob af mpr 1 080 1 080 1 080

212 Constructii 58 942,3 9 500 68 424,3

2131 Echipamente tehn. 45 180,2 45 700 45 700

2132 Aparate si instalatii 96 891,9 96 891,9

2133 Mijloace de transp. 1 138 006,8 4 4730 9 500 1 182 736,8

214 Mobilier, aparatura 61 670,8 6 000

231 Imob.corp.n curs 310 000 19 500 329 500

2812 Amort. Constr 61 011,7 2 000

2813 Amort.inst.,mij.tran. 3 600 4 400 1 389,9 4 400

2814 Amort. altor imob.c. 4 487,5 4 125 4 125

291 Proviz pt deprecieri 7 867,3

404 Furnizor imobilizari 85 790 70 000 89 040 70 000

4281 Alte datorii pers. 800 800

4282 Alte creante pers. 448,2 4.482.000

441 Impozit pe profit 2 136,94 2 136,94

4424 TVA de recuperat 8 015 8 015

4423 TVA deductibila 9 310 9 310


4427 TVA colectata 1 295 1 295 1 295

445 Subventii 3 200 3 200 3 200

446 Alta impozite 3 700 3 700 3 700

461 Debitori diversi 3 800 4 760 8 560

462 Creditori diversi 7 733 7 733

5121 Ct la banci lei 13 000 3 6 200 49 066,64 49 200

5124 Ct la banci n valu 40 000 38 110 40 000

5191 Credit tr scurt 120 000 33000

635 Chelt cu alte imp 380 380 380

658 Alte chelt expl 3 600 3 600 3 600

665 Chelt dif cu valut 1 110 1 110 1 110

666 Chelt cu dob 1 080 1 080 1 080

671 Chelt cu calamit 3 375 3 375 3 375

681 Chelt.cuamortizarea 3 389,9 3 389,90 3 389,90

691 Chelt cu imp.profit 21.369.440 21.369.440 21.369.440 2

722 Venit.prod.imob. 19 500 19 500 19 500

758 Alte venit expl 6 290,80 6 290,80 6290,8

TOTALURI 1767940,2 1767940,2 335826,93 335826,932 103 767,13 2

CONCLUZII sI PROPUNERI

Contabilitatea ca activitate specializata n masurarea, evaluarea, cunoasterea,


gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure o imagine fidela a
situatiilor economico-financiare a acestora prin respectarea unor
standarde,principii,reguli .
Ciclul investitional al ntreprinderii este sustinut n proportie mare de imobilizari
corporale. Aceasta si utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau a presta servicii
capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor n vederea obtinerii de beneficii.

Prin prezenta lucrare "Organizarea si conducerea contabilitatii a activelor


imobilizate corporale" am ncercat sa prezentam aspecte legate de imobilizarile
corporale, privind organizarea contabilitatii n conformitate cu Standardele Internationale
de Contabilitate. Lucrarea este structurata pe patru capitole, ncepnd cu notiuni
generale,prezentnd conceptii privind imobilizarile, clasificarea si concepte specifice
imobilizarilor corporale. Astfel imobilizarile corporale sunt recunoscute n bilantul
ntreprinderii ca si active daca ndeplinesc cumulativ doua criterii:

- este posibila generarea de beneficii economice viitoare aferente acestora

exercitndu-se si un control asupra lor;

- costul poate fi determinat n mod credibil.

Cteva din conceptele specifice imobilizarilor corporale sunt: amortizarea, valoarea


reziduala,valoarea justa, valoarea contabila etc.

n capitolul al doilea este prezentat obiectivul normei IAS 16 "Contabilitatea


imobilizarilor corporale", norma impunnd contabilizarea unei imobilizari corporale la
active, atunci cnd acest activ satisface criteriile de definire si de contabilizare a unui
activ n conformitate cu cadrul conceptual de ntocmire si de prezentare a situatiilor
financiare. Acest capitol identifica recunoasterea imobilizarilor corporale, masurarea
initiala si cheltuielile ulterioare. De asemenea este prezentata masurarea ulterioara
recunoasterii initiale precum si casarea si cedarea imobilizarilor corporale.

Capitolul trei prezinta organizarea corespunzatoare a contabilitatii activelor


imobilizate, lund n considerare obiectivele si factorii de influenta, documentele
justificative si de evidenta operativa, sistemul conturilor utilizate.

Ultima parte a lucrarii prezinta reflectarea n contabilitate a principalelor


operatiuni cu imobilizarile corporale la societatea comerciala SC Art Construct Group srl
, precum si o prezentarea generala a acesteia, obiectivul de activitate etc.

Societatea comerciala Art Construct Group srl a devenit n anul 2006 firma cu
capital privat si datorita capacitatii sale de a genera profit nca din primul an de
functionare si pe baza unor investitii anuale, aceasta a nceput treptat sa se extinda si
sa-si modernizeze ntreaga linie de productie, precum si celelalte departamente.

Conform Directivei a IV-a Europene, societatea este considerata o societate


mare, iar conform cifrei de afaceri si numarului de angajati nu se ncadreaza la
categoria microintreprindere. Este o societate platitoare de TVA iar 50% din profitul
anual este destinat investitiilor.
Societatea are n dotare sisteme de calcul moderne si performante.
Beneficiaza de un sistem de programe informatice bine puse la punct si care ajuta
personalul departamentului financiar-contabil n conducerea evidentei contabile si
ntocmirea registrelor contabile si a situatiilor contabile.

Societatea promoveaza o politica de asigurare permanenta a lichiditatilor


necesare, prin accelerarea vitezei de ncasare a facturilor, cresterea volumului de
vnzari. Se poate spune ca la aceasta societate functioneaza destul de bine ciclul
"bani-marfa-bani".

n ce privesc activele imobilizate corporale ale acestei societati, evidenta


acestora se tine pe suport informatic, iar amortizarea se calculeza conform legislatiei n
vigoare,utiliznd amortizarea liniara.

Propuneri privind mbunatatirea activitatii desfasurata de Sc.Art Construct Group


srl

- efectuarea de studii de piata pentru a afla in opiniaclientilor pt. A beneficia de


mai multe lucrari

- diversificarea activitatii desfasurate;

- contractarea de noi furnizori si ncheierea de noi contracte de prestari servicii

- cresterea satisfactiei clientilor existenti, prin servicii si produse de calitate;

- cresterea valorii firmei pentru actionari;

- continuarea procesului de modernizare si de extindere;

BIBLIOGRAFIE

Epuran M. Contabilitatea financiara n noul sistem contabil

Editura de Vest 2006

Mates D. Contabilitatea financiara a ntreprinderii ntre normalizare si armonizare (vol.


I)

Editura Mirton Timisoara 2006

Mates D. Normalizarea contabilitatii si fiscalitatea ntreprinderii

Editura Mirton Timisoara 2006


Mates D., Peres I.,Peres C. Bazele contabilitatii

Editura Ivan Krasko 2006

Ristea M. Normalizarea contabilitatii-baza si alternativ

Editura Tribuna economica 2005

Ministerul Finantelor Publice. Reglementari contabile pentru agentii economici

Editura Economica 2005

*** Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata n 2006

M.O. nr. 629/2002

*** Hotarrea Guvernului nr.2.139/30.11.2004 privind clasificarea si duratele

normale de functionare a mijloacelor fixe

M.O. nr.46/13.01.2005

*** Standarde Internationale de Evaluare

Editia a sasea 2006

*** Standardele Internationale de Contabilitate 2006

*** OMFP 1752/2005