Sunteți pe pagina 1din 20
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIE! GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE pentru aprobarea Planului nafional de mobilitate Intemoiul art. 108 din Constituia Romériel,republicata,sial art. 75% alin. (2) din Legea ne. 76/2002 privind sistemul asigurériior pentru somal gi stimularea ‘ccupai fori de munca, cu modficre gi completarileuterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Articol unic. — Se aproba Planul national de mobilitate, care cuprinde Unitatjle administrativ-teritoriale prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOS ‘Contrasemneaza: Ministrul muncii, familie, protectiel sociale si persoanelor varstnice, Dragos-Nicolae Pislaru Viceprim-ministru, ministral dezvoltari regionale si administratiei publice, Vasile Dincu Ministrul fondurilor europene, Dragos Cristian Dinu Bucuresti, 29 noiembrie 2016. Nr. 903, LISTA Unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural cu grad de marginalizare peste medie si grad de mar severa, a unitatilor administrativ-teritoriale cu grad redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvoltarii umane locale gi a unitatilor administrativ-teritoriale in care ponderea gomerilor inregistrati sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat si alocatie pentru sustinerea familiei in populatia dupa domiciliu, 18—62 de ani, este de peste 10%, cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale din judetele lagi gi Vaslui Ne | a sia voce vad 7 7 z a 7 i m2 ALBA BUCERDEA GRANOAS Mea ra 2p 4106 ALBA ANIC esi ral a [rat ALBA CENADE esi ral 4 ‘3805 ALBA ‘CERGAU ‘Mediul rural 5 3958 ALBA CETATEA DE BALTA ‘Mediul rural 6 4188 ‘ALBA CRACIUNELU DE JOS ‘Mediul rural 7a ALBA DOSTAT Medial ral = [7302 ALBA FARAU oak a 3 4703 ALBA HOPARTA Mediul rural 10 4981 ALBA INTREGALDE ‘Mediul rural a si08 ALBA TDVEI Medil rural wz _6027 ALBA RANET Media 76990 ALBA ROSIADE SECAS Medi rural 14 7044 ALBA ‘SALISTEA ‘Mediul rural 15 7099 ALBA ‘SASCIORI ‘Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.X11.2016 2 3 4 76 [8887 ARAD BATA Medial ral 17_[ 10006 “ARAD BIRCHIS Mediul rural 18_| 10293 "ARAD. BUTENI Mediul rural 19 | __10532 "ARAD. CRAIVA, Mediul rural 20 | _11425 "ARAD MISCA Mediul rural 2 [12402 "ARAD SISTAROVAT Mediul rural Z| 13999 ARGES "ANINOASA Mediul rural 23_[ 14405 ARGES BEREVOESTI Mediul rural 2a_[ 14922 ARGES BUGHEADE JOS Mediul rural 25[ 2063 ARGES BUGHEADE SUS Mediul rural 26 | 15402 ARGES CETATENT Mediul rural 27_|_15741 ARGES CORBENI Mediu rural 26 | 16785 ARGES DAVIDESTI Mediu rural 29 [16872 ARGES DRAGOSLAVELE Mediul rural 30| 10069 ARGES HARTIESTI Mediu rural at 16739 ARGES. T2VORU Mediu ral 32_|__17049 ARGES. MALURENT Mediu rural 33_|_17208 ARGES MICESTI Mediul rural 3418162 ARGES. POPESTI Mediu rural 35_[ 20046 ARGES. RACA Mediu rural 36 | 18568 ARGES. SALATRUCU Mediul rural a7 [18868 ARGES. STOENESTI Mediul rural ae [19249 ARGES TIGVENT Mediul rural 39 19338 ARGES: TITESTI ‘Mediul rural 40_| 19560 ARGES UNGHENT Mediu rural a [13508 ARGES VALEAMARE PRAVAT Mediu rural 42 21249 BACAU, BERESTI BISTRITA. Mediul rural a 28 BACAT BERZUNTI Mediul rural aa | 21506 BACAU BLAGESTI Mediu rural | _21897 BACKU BRUSTUROASA Mediu rural a6 | 26338 BACKU BUCIUMI Mediul rural a7_|__ 21801 BACAU COLONEST! Mediul rural ae_| 21971 BACAU CORBASCA Mediul rural 43 | 22089 BACAU COTOFANESTI Mediul rural 30 [2271 BACAU DAMIENESTI Mediul rural EE) BACAU FILIPENI Mediul rural 52_[ 20607 ACAD GURAVAT Mediu rural 53_| 22047 BACAD HORGESTI Mediu rural 54_| 23047 BACAU HURUIEST! Mediul rural 55 [23727 BACAU T2VORU BERHECTULUI Mediul rural 56_| 29207 BACAU TIPOVA Mediul rural 57, 23494 BACAU, MOTOSENI Mediul rural 58_| 26365 BACKU ODOBEST! Mediu rural 33_[ 23048 BACAU ORBENI Mediul rural 30 | 24187 BACAU PANCESTI Mediul rural [24004 BACAT PARAVA Mediul rural @2_| 24089, BACAU PARINCEA Mediul rural ea | 24398 BACAU PARIOL Mediul rural 424427 BACAU PLOPANA Mediul rural 65 24524 BACAU PODU TURCULUI ‘Mediul rural 36 | 24837 BACAU RACHITOASA Mediu rural 37 [24999 BACAD ROSIORI Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 1 2 3 4 | 25148 BACAU ‘SANDULENT Mediul rural 69 | _25362 BACAU ‘SECUIENI Mediul rural 70_| 25527 BACAU STANISESTT Mediul rural 71_| 20670 BACAU ‘STEFAN CEL MARE Mediul rural 72_|__ 25745 BACAU TATARASTI Mediul rural 73 25932 BACAU UNGURENT Mediul rural 74_| 26083 BACAU VALEA SEAC: Mediul rural 75_| 26118 BACAU ‘VULTURENT Mediul rural 76 | __27070 BIHOR ‘ABRAM, Mediul rural 7] 27168 BIHOR ABRAMUT Mediul rural 78_| 27328 BIHOR BALC Mediul rural 79_| 27383 BIHOR, BATAR Mediu rural 30_| 27560 BIHOR, BOROD Mediul rural a1] 27846 BIHOR BUDUREASA Mediulrural a2_| 27908 BIHOR BUDUSLAU Mediu rural 33_| 28497 BIHOR CHERECHIU Mediul rural 3¢_| 28665 BIHOR CIUMEGHIU Mediu rural 35_| 29001 BIHOR CURTUISENT Mediul rural 36_| 20092 BIHOR DIOSI Mediul rural 37_| 20347 BIHOR, DRAGESTI Mediu rural 33_| 29403 BIHOR FINS Mediul rural 39 | __20573 BIHOR HOLOD, Mediul rural 30_| 29062 BIHOR HUSASAU DE TINGA Mediul rural ot_| 29724 BIHOR TNEU. Mediul rural 92_| 20813 BIHOR TAZARENI Mediul rural 33_| 29902 BIHOR TUGASU DE JOS Mediu rural | 30648 BIHOR RABAGANI Mediul rural | _31333 BIHOR ‘SIMIAN Mediu rural 36 | 31422 BIHOR ‘SOM Mediu rural o7_| 31262 BIHOR ‘SUPLAGU DE BARCAU Medial rural | _31780 BIHOR TINCA Mediul rural 99 |__32768__|_BISTRITANASAUD. BUDESTH Mediul rural 700 | 179953__|_BISTRITANASAUD CIGEU MIHAIESTI Mediul rural 701 | 179686 |_BISTRITANASAUD. DUMITRITA Mediu rural 702 | _33337 | _BISTRITA-NASAUD TLVA MARE Mediul rural 703_| 33362 | _BISTRITANASAUD TOSENI BARGAULUI Mediul rural 704 [33541 | _BISTRITANASAUD UIVEZILE Mediu rural 705 |_34155__|_BISTRITA.NASAUD. PARVA Mediul rural 706 | _34173__|_BISTRITANASAUD PETRU RARES Mediu rural 707 | 34360 | _BISTRITA-NASAUD ROMULI Mediu rural 708 | _35162__|_BISTRITA-NASAUD. TARLISUA Mediu rural 709 |~_34965__|_BISTRITA-NASAUD. TEACA Mediul rural 110_| 35090 | BISTRITA-NASAUD. TIHA BARGAULUT Medial rural 7i_[ 35312 _|_BISTRITA-NASAUD. URMENIS Mediut rural 712_[ 35423 |_BISTRITA-NASAUD. ZAGRA, Mediu rural 713 | _36131 BOTOSANI ‘ALBESTI Mediul rural 114 | _39083 BOTOSANI BLANDESTI Mediul rural 115 | __36498 BOTOSANI CALARASI Mediul rural 116 | 36532 BOTOSANI CONGEST! Mediul rural Ti7_| 36649 BOTOSANI CORDARENT Mediul rural 118 | 36676 BOTOSANI CORLATENT Mediul rural 119 | 39875 BOTOSANI COSULA Mediulrural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.X11.2016 2 3 4 20 | 36082 BOTOSANT CRISTINESTI Medial ral iat | 37087 BOTOSANI DANGENT Mediul rural 122 39959 BOTOSANI DIMACHENT Mediul rural 123 [ 37217 BOTOSANI DURNESTI Mediul rural 72437780, BOTOSANI FLAMANZI Mediu! urban 725 [ 37828 BOTOSANI FRUMUSICA Mediul rural 72637897 BOTOSANI GEORGE ENESCU Mediul rural rar | 37489 BOTOSANI GORBANESTI Mediul rural 728 | 37618 BOTOSANI HANESTI Mediul rural 28 a7672 BOTOSANI FILISEU-HORIA Mediul rural 730 37770 BOTOSANI HUDESTI Mediul rural Tat | 39942 BOTOSANI LOZNA Mediu rural 732 |__37968, BOTOSANI MANOLEASA Mediu rural 733 aa2a7 BOTOSANI MIHALASENT Mediul rural 73430027 BOTOSANI MILEANCA Mediu rural 735 | 38976 BOTOSANI MITOC Mediu ral a6 | 38544 BOTOSANI POMARLA, Mediu rural 737_|__ 38560 BOTOSANI PRAJENT Mediul rural 738_| 38633, BOTOSANI RADAUTIPRUT Mediu rural 73938679 BOTOSANI RAUSENI Mediu rural 4038731 BOTOSANI RIPICENI Mediul rural Tat_| 38803 BOTOSANI SANTAMARE Mediul rural 7az| 35084 BOTOSANT STAUGENI Mediul rural 1a3_| 30768 BOTOSANI ‘STEFANEST! Mediul urban 744 | 35062 BOTOSANI 'SUHARAU Mediu rural 745_[ 39578 BOTOSANI TRUSEST! Mediu rural 745_[_39417 BOTOSANI UNGURENT Mediul rural 74739892 BOTOSANI UNTENI Mediul rural Tae 30612 BOTOSANI VACULEST! Mediu rural 74_[ 39658 BOTOSANI VIISOARA Mediul rural 750_| 42968 BRAILA CiociLe Mediul rural 75143019 BRAILA CIRESU Mediul rural 752 aa073 BRAILA DUDESTI Mediul rural 153 |—aani7 BRAILA FRECATEL Mediul rural 164 [43780 BRAILA GALBENU Mediul rural 755 | 49279 BRAILA GRADISTEA Mediul rural 756 | 43466 BRAILA TRLAU Mediu rural 757_| 49608 BRAILA RACOVITA Mediu rural 758 | —aa732 BRAILA RAMNIGELU Mediul rural 759-| #0812 BRAILA ROSIORI Mediul rural 760-| 44060, BRAILA ‘STANCUTA Mediul rural 161 44140 BRAILA SUTESTI Mediul rural 762 —aa328 BRAILA LMU Mediu rural 763_[ 44062 BRAILA VISANT Mediul rural 764 [ 44505 BRAILA ViziRU Mediul rural 765 | 4452 BRAIA WVOAIA Mediul rural 766 | 40526 BRASOV “APATA Mediul rural rer | 42008 BRASOV AUGUSTIN Mediul rural 768_| 40688 BRASOV BUDILA Mediul rural 60 | 40704 BRASOV BUNESTI Mediul rural 770_| 40768, BRASOV CATA Mediu rural 740820 BRASOV cINCU Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 2 3 4 172 |__ 40857 BRASOV COMANA Mediul rural 173_|__ 42456 BRASOV GRIZBAV Mediul rural 174 |_antr7 BRASOV HOGHIZ Mediul rural 175 |__ai2ae BRASOV HOMOROD Mediul rural 176 | __41284 BRASOV. JIBERT Mediul rural 177 | _41346 BRASOV LISA Mediulrural 178_|__ 41382 BRASOV MAIERUS Mediul rural 17a |__ 41541 BRASOV ‘ORMENTS Mediul rural 180 |__41578 BRASOV PARAU Mediul rural 731 | __41707 BRASOV RACOS, Mediul rural 732 |__a1ate BRASOV SERCAIA Mediul rural 733 |__ 41854 BRASOV 'SINCA, Mediu rural 734 | 41943 BRASOV. SOARS Mediul rural a5 [ 42008 BRASOV TARLUNGENT Wedulrural a6 |__42058 BRASOV TELIU Mediu rural 787 | __42076 BRASOV TICUSU Mediul rural es | _42156, BRASOV UNGRA Mediu rural 739 | __42183 BRASOV ‘VAMA BUZAULUT Mediul rural 790 | 44863 BUZAU AMARU Mediul rural 791 44989 BUZAU BALACEANU Medial rural Te2 | 44934, BUZAU BALTAALB! Mediul rural 193 |__45245) BUZAU BISOCA Mediul rural Tea |__ 45334 ‘BUZAU BLATANT Mediul rural 795, 45367 BUZAU BOLDU Medial rural 796 | _ 45389, BUZAU BOZIORU Mediul rural 797 | __ 45496, BUZAU BRADEANU Mediu rural 798 | 45539) BUZAU BRAESTI Mediul rural 199 | _48073 BUZKU ‘BUDA Mediu rural 200 | _45753, BUZAU CALVINT Mediu rural 201 | 45866 BUZAU CANESTI Mediul rural 202 | 45959, BUZAU CATINA Mediul rural 203 | 46108, BUZAU CHILILE Mediul rural 204 | 46180 BUZAU CHIOIDU Mediul rural 205 | 46251 ‘BUZAU GILIBIA, Mediu rural 206 | _46313 BUZAU CISLAU Mediul rural 207 | 46564 ‘BUZAU COZIENI Mediul rural 208 | S056 BUZAU FLORICA, Mediu rural 209 | _470068 ‘BUZAU GREBANU Mediul rural 270 |__47169, BUZAU TARGU Mediu rural 2m [47166 ‘BUZAU LOPATARI Mediu rural 212 | _47300 ‘BUZAU Tuc Mediu rural 213 | __47337 BUZAU MAGURA Mediul rural 214 | _aratr ‘BUZAU WARGARITESTI Mediul rural 218 |__a7578 ‘BUZAU MIHAILESTI Mediut rural 216 | _a77r4 BUZAU MOVILA BANULUT Mediu rural 27 |__a7at6 BUZAU MURGESTI Mediul rural 218 | _ 47854 BUZAU NAENT Mediul rural 21a | 48027 BUZAU ‘ODATLE Mediul rural 220 | __48227 BUZAU PANATAU Mediul rural 221 | _aB165 BUZAU PARDOSI Mediul rural 222 | __48682 BUZAU PODGORIA Mediul rural 223 | _ 48744 BUZAU POGOANELE Mediu urban MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.X11.2016 1 2 3 4 Zea |__ 48922 BUZAU RACOVITENT Mediul rural 225 | 48968 BUZAU RAMNICELU Mediul rural 226 49019 BUZAU ROBEASCA ‘Mediul rural 227 49046 BUZAU RUSETU Mediu rural 228 | __49073 BUZAU ‘SAGEATA Mediul rural 229 | __49163 BUZAU ‘SAHATENT Mediulrural 230 | _ 49233 BUZAU RULESTI Mediul rural 231 | __49313 BUZAU ‘SCORTOASA Mediul rural 232 | _49439 BUZAU ‘SCUTELNICI Mediul rural 233 | _ 49545 BUZAU “SMEENI Mediul rural 234 | _49B49 BUZAU TINTESTI Mediul rural 235 | __49768 BUZAU TOPLICENT Mediu rural 236 | 49894 BUZAU ULMENI Mediul rural 237 50399 BUZAU VALCELELE, Mediul rural 238 | 50068 BUZAU VALEA SALCIEI Mediu rural 239 | 60326 BUZAU VIPERESTI Mediu rural 240 | 107458 CALARAGI ‘BUDESTI Mediul urban zat | 107822 GALARASI CHISELET Mediu rural 242 102419 CALARASI ‘CURCANT Mediu rural 243 | Sa8at GALARASI DOROBANTU Mediulrural 24a [102585 GALARASI FRUMUSANI Medul rural 245 | 103568 CALARASI GURBANEST! Mediul rural 246 | 103764 CALARASI TLEANA Mediul rural 247, 93857 CALARASI TERLIU Medial rural 248_[ 104085, GALARASI TUICA Mediul rural 243_[ 104181 CALARASI MANASTIREA Mediu rural 250 | __ 92587. CALARASI MODELU Mediul rural 251 104323 CALARASI NANA’ Mediul rural 252 | 94312 CALARASI ROSETI Mediu rural 253 104886 CALARASI SARULESTI ‘Mediul rural 254 [105222 GALARASI ‘SOHATU Mediul rural 255 [105364 CALARASI SOLDANU Mediul rural 256 105259 CALARASI ‘SPANTOV, ‘Mediul rural 257_[ 105455, CALARASI TAMADAU MARE Mediu rural 258 | 94506 CALARASI ULMU Mediul rural 259 | 94768, CALARASI VLAD TEPES Mediul rural 260 [51367 CARAS-SEVERIN BERLISTE Mediul rural 261 | 51751 CARAS-SEVERIN BUCOSNITA Mediul rural 262 [51804 CARAS-SEVERIN CARASOVA, Mediu rural 263 [51904 CARAS-SEVERIN CIUGHIGT Mediu rural 264 | 82696 CARAS-SEVERIN DOGNECEA Mediu rural 265 53345, CARAS-SEVERIN NAIDAS: ‘Medial rural 266 | _54109 CARAS-SEVERIN SOCOL Mediul rural 2er_[ 54163 CARAS-SEVERIN ‘SOPOTU NOU Mediut rural 268 | 55598 CLUJ ‘AITON Mediu rural 269 | __56327 CLUS BUZA Mediul rural 270 | __56522 CLUS CAMARASU Mediul rural 271 | _ 57225 CLUS CIURILA Mediul rural 272 | __58794 CLUS PALATCA Mediul rural 273 | 58856 CLUS PANTICEU Mediul rural 2ra_|__58130 CLUS RECEA-CRISTUR Mediul rural 275 59283 CLUS ‘SACUIEU. Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 2 3 4 276 | _50586 cLus PAUL Mediul rural 277 | 60098 CLUS ‘VULTURENT Mediul rural 276 | 60883 CONSTANTA ADAMCLISI Mediul rural 278 61068 CONSTANTA BANEASA Mediul urban 280_[ 61121 CONSTANTA CASTELU Mediul rural 281 [63300 CONSTANTA CUZAVODA Wediulrural 282 | _ 61675 CONSTANTA DELENT Mediul rural 283 | _61737 CONSTANTA DOEROMIR Mediul rural 2e4 [63161 CONSTANTA DUMBRAVENT Mediul rural 2a5 | 61808 CONSTANTA GARLICIU Mediul rural 286 | 61951 CONSTANTA TON CORVIN Mediul rural 2e7_| 62253 CONSTANTA MII VITEAZU Mediul rural 288 | 62608 CONSTANTA PANTELIMON, Mediul rural 265 | 63802 COVASNA BATANT Wedulrural 290_| 63866 COVASNA, BELIN Mediul rural 2o1_| 63937 COVASNA, BOROSNEU MARE Mediul rural 202 [64041 ‘COVASNA, ‘BRADUT Mediul rural 293_[ 64005 COVASNA\ BRATES Mediul rural 294 64096 COVASNA BRETCU Mediul rural 295 _[ estar COVASNA, DALNIC, Mediul rural 205 | 65184 ‘GOVASNA, ESTELNIC Mediul ural 207 | 64318 COVASNA, GHELINTA Mediul rural 298 [64390 COVASNA, HAGHIG Mediul rural 299 64568 ‘COVASNA MOACSA ‘Mediul rural 300 | 64502 COVASNA\ ‘OIDULA Mediul rural 301_| 64942 COVASNA\ VALCELE Mediul rural 302 [65011 COVASNA| ZAGON Mediul rural 303_[ 66798 DAMBOVITA BALENT Mediul rural 304 | 66697 DAMBOVITA COJASCA Mediul rural 305 | 66768 DAMBOVITA CONTESTI Mediul rural 306 | 66955 DAMBOVITA CORNATELU Mediul rural 307 | _67tai DAMBOVITA COSTESTH DIN VALE Mediul rural 308, 67167 DAMBOVITA CRANGURILE ‘Mediul rural 308 | 67292 DAMBOVITA DOBRA Mediul rural 310 | _677ar DAMBOVITA TL, CARAGIALE Mediul rural 3i_| 65869 DAMBOVITA TEDERA Mediul rural 312 | 67635 DAMBOVITA TODESTI Mediul rural 313 [68002 DAMBOVITA MANESTI Mediul rural 314 | eate2 DAMBOVITA MOROENI Mediul rural 315 | aaa DAMBOVITA. POTLOGI Mediul rural 316 [69394 DAMBOVITA VISINESTI Mediul rural 317 70637 DOL! AMARASTII DE JOS Mediul rural 318 [70073 DOL TAMARASTIIDE SUS Mediul rural 3ia_|_7oraa DOL ARGETOAIA. Mediul rural 320 | 70940 DOL BARCA Mediul rural 321_| 70897 DOL BISTRET Mediul rural 322 | 70968 DOL BOTOSESTLPATA Mediul rural 323 [70986 DOL ERABOVA Mediul rural 324 | 71199 DOLJ BRATOVOESTI Mediul rural 325 | 71340 DOL BULZESTI Mediul rural 326 | _ 71487 DOL CALOPAR, Mediul rural aor | 71518 DOL CARAULA, Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.X11.2016 2 3 4 a2 | 74867 DOLI CARNA Medial ral ae | 71596 DOLI TARPEN Mediul rural 330_| 71572 DOLI CASTRANOVA Mediu rural 331 | _74842 DOL CATANE Mediul rural 332 |__ 71688 DOL CERAT Mediul rural 33371728 DOLI CERNATESTI Mediul rural 33a T1787 DOLI CETATE Mediul rural 335 7812 DOLI TIOROIAST Mediul rural 336 | 71885 DOLI COSOVENI Mediul rural 33774875 DOLI COTOFENT DIN FATI Mediul rural 338_| 72082 DOLI DIOSTI Mediul rural 338 | 72088, DOLI DOBRESTI Mediu rural 340_|__72221 DOL DRANIC, Mediu rural gat [72076 DOL FARCAS Mediul rural 3az| 72383 DOLI GALICEA MARE Mediu rural 34372579 DOL GANGIOVA Mediu ral 344_[__72808 DOLI GHERCESTI Mediu rural 345 | _74907 DOL GHIDICI Mediu rural 346_| 74915, DOL GHINDENT Mediu rural ga7_[ 72863, DOLI GIGHERA, Mediu rural aae_| 72593, DOL GIURGITA Mediu rural 349_| 72608 DOL GOGOSU Mediu rural 350_| 72640 DOL GOIGEA Mediu rural 351 72819 DOL GRECESTI ‘Mediul rural 352 [74025 DOLI TNTORSURA Mediu rural 353_[ 72955 DOL UPOWU Mediu rural 354_[ 72080 DOLI TARCESU DE JOS: Mediu rural 355 | 73013, DOL MACESU DE SUS Mediul rural 356-| 73031 DOL MAGLAVIT Mediu rural 357 |_ T3317 DOL MARSANI Mediu rural 358_| 733% DOL MOTATEI Mediu rural 359. [ 73971 DOLI MURGASI Mediul rural 360_| 73460 DOLI NEGO! Mediu rural 3et_| 79503, DOLI ORODEL Mediu rural 362_| 73567 DOL OSTROVENT Mediu rural 363_[ 73504 DOL PERISOR Mediu rural 364 | 73665 DOL PISCU VECHI Mediu rural 365_[ 73709 DOLI PLENTTA, Mediu rural 366_| 74991 DOL PLESOT Mediu rural 367_|—ra862 DOL RADOVAN Mediu rural 368_| 79905 DOL RAST Mediu rural 368_| 74049 DOLI ROJISTE Mediu rural 370_| 73996 DOL 'SADOVA Mediu rural 371 [74028 DOL SALCUTA Mediu rural a7 [74073 DOLI SCAESTI Mediul rural ars | 74108 DOLI SEACADE CANE. Mediul rural ava 74135 DOLI SEACADE PADURE Mediul rural 375 | Tatra DOLI SECU Mediul rural 376_| 74228 DOL SILISTEA GRUGTI Mediul rural 377 |__ra2a2 DOL SOPOT Mediu rural 378_| 74368 DOL TERPEZITA Mediul rural 37a [att DOLI TESLUI Mediul rural 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 1 2 3 4 3e0_| 74508 DOL TUSLUT Mediul rural ae1_| 74536 DOL UNIREA Mediul rural 3e2_| 74554 DOL URZICUTA Mediul rural 363_| 74581 DOL VALEA STANCIULUT Mediul rural 3e4_| 74732 DOL VARTOP, Mediul rural 365 | 74616 DOL VELA Mediul rural 385_| 74705 DOLJ VEREITA Mediul rural 3e7 | 7o542 GALATI BALABANESTI Mediul rural 3e8_| 75613 GALATI BALASESTI Mediul rural aaa | 75668 GALATI BALENI Mediul rural 300_| 75686 GALATI BANEASA, Mediul rural 3e1_| 75515 GALATI BARCEA Mediul rural 3e2_| 75338 GALATI BERESTI Medial urban 353 | 75356 GALATI BEREST MERIA Mediul rural 3ea_|_ 75766 GALATI BRAHASESTI Mediul rural 395 [76519 GALATI BUCIUMENT Mediul rural 306 | __ 75064 GALATI GAVADINESTI Mediul rural 3e7_|_ 75917 GALATI CERTESTI Mediul rural 308_| 76004 GALATI CORNI Mediul rural 399 | 7611 GALATI COSTACHE NEGRI Mediul rural F00 [76175 GALATI DRAGUSENI Mediul rural 401 | 76406 GALATI GHIDIGENT Mediul rural 402_| 76497 GALATI ‘GOHOR, Mediul rural 403 | 76556 GALATI GRIVITA Mediul rural 404 | 76607 GALATI VEST! Mediul rural 405 | 76638 GALATI JORASTI Mediul rural 406 | 76745, GALATI MOVILENT Mediul rural 407 | 76268 GALATI MUNTENT Mediul rural 40s | 76763, GALATI NAMOLOASA, Mediul rural 409_[ 77579 GALATI NEGRILESTI Mediul rural #10_[ 76807 GALATI NICORESTI Mediul rural an_| 76932 GALATI OANCEA, Mediul rural 412 | 77887 GALATI POIANA Mediul rural ars | 77028, GALATI PRIPONESTI Mediul rural aa | 77564 GALATI RADESTI Mediul rural a5 | 77126 GALATI SCANTEIESTI Mediul rural a16_| 77260, CALATI SMULTI Mediul rural a7 | _77288 GALATI SUCEVENT Mediul rural 418 | 77475, GALATI VALEAMARULUI Mediul rural 419 | 77509) GALATI VARLEZI Mediul rural 420 | 77536 GALATI VEADESTI Mediul rural at | 101519 GIURGIU, BULBUGATA Mediul rural 422 | 101988 GIURGIU CLEJANT Mediul rural 423 103087 GIURGIU ‘GAISENI ‘Mediul rural 2a] 103194 GIURGIU. ‘GAUJANT Mediul rural 425 | 103309 GIURGIU, GOGOSART Mediul rural 426 | 103372 GIURGIU, ‘GOSTINARI Mediul rural 427 | 103899 GIURGIU, TZVOARELE Mediul rural 428_| 104047 GIURGIU LETCANOU Mediul rural 429 | 104225 GIURGIU MARSA Mediul rural 430_| 104788 GIURGIU, RASUCENI Mediul rural 431 | 104975 GIURGIU. SCHITU Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1017/19.XI12016 1" @ 7 z z a 432_| 108706 GURGT SINGURENT Mediul rural 433 | 105348 GIURGIU, 'STOENESTI Mediul rural 434 | _184708 GURGI, TOPORU Mediul rural 435 | __ 105874 GIURGIU VARASTI Mediu rural 436 | 105808 GIURGIU, VEDEA Mediul rural 437 | __rear2 GORI ALBENT Mediul rural 436_| 79736 GORI CALNIC Mediul rural 439 | 80506 GORI HUREZANI Mediul rural 440 | 81380 GORI POLOVRAGT Mediul rural 447 | __81497 GORI ROSIA DE AMARADIA Mediul rural 4a2_| 83785 HARGHITA ATID Mediul rural 443 | _83847 HARGHITA ‘AVRAMESTI Mediul rural aaa | __84175 HARGHITA ‘CORUND Mediul rural a5 | 86406 HARGHITA COZMENT Mediul rural 446 | 84300, HARGHITA DARJU Mediul rural 4a7_| 84028 HARGHITA TARTINIS Mediul rural 448 | __85243 HARGHITA ‘OGLAND Mediul rural 44985289 HARGHITA PLAIESII DE JOS Mediul rural 450 | 85341 HARGHITA PRAID Mediul rural 451 85467 HARGHITA, ‘SACEL Medial rural 452 | 05788 HARGHITA, ‘SANMARTIN Mediul ural 453 | 86507 HARGHITA, ‘SATU MARE Mediul rural 454_| 85582 HARGHITA ‘SECUIENT Mediul rural 455 | __85984 HARGHITA SIMONESTI Mediul rural 456 | 86222 HARGHITA ULIES Mediul rural 457 | 88216 HUNEDOARA BATRANA Mediul rural 458 | 89151 HUNEDOARA CERBAL Mediul rural 459 | 90066 HUNEDOARA, TELESE Mediul rural 460 | 90719 HUNEDOARA TONCA CERNIIDE JOS Mediul rural 461 | _92872 TALOMITA ANDRASESTI Mediul rural 4ez_[ 100928 TALOMITA AXINTELE Mediul rural 463 | 92007 TALOMITA BALACIU, Mediul rural 464_| —Ta0060 TALOMITA BARBULESTI Mediul rural 465 | 107056 TALOMITA ‘BARGANESTI Mediul rural 466 | 179764 TALOMITA BORANESTI Mediul rural aer_[ 93067 TALOMITA CAZANESTI Mediul urban 468 | 100705 TALOMITA CIOGARLIA Mediul rural 469 | 93209, TALOMITA COCORA Mediul rural 470_| 180046 TALOMITA GURATALOMITET Mediul rural a7t_| 103862 TALOMITA TON ROATA Mediul rural 472 | 94048 TALOMITA MILOSESTI Mediul rural 473 | 94269 TALOMITA REVIGA Mediul rural 47a_| 94390 TALOMITA SALCIOARA Mediul rural ce TALOMITA ‘SARATENT Mediut rural 476 | 179702 TALOMITA TRAIAN Mediul rural 477 | __94688 TALOMITA VALEACIORIT Mediul rural 476 | 105794 TALOMITA VALEA MACRISULUT Mediul rural 479 | _94795 TALOMITA VLADENT Mediul rural 430_[ 104421 TLFOV NUCT Mediul rural 431107001 MARAMURES ARDUSAT Mediul rural 482 | _179846 MARAMURES COLTAU Mediul rural a3 | 107868 MARAMURES COROTENT Mediul rural 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 1 2 3 4 aaa_| 108473 MARAMURES POIENILE DE SUB MUNTE Mediul rural 435108265 MARAMURES ULMENT Mediul urban 436_| 109354 MARAMURES VALEA CHIOARULUI Mediul rural 437_[_10571 MEHEDINTI BACLES, Mediul rural 438_| 110535 MEHEDINTI BALACITA Mediul rural 439_| 110456 MEHEDINTI BALTA Mediulrural 490_| 110688 MEHEDINTI BALVANESTI Mediul rural aat_[ 114060 MEHEDINTI BRANISTEA Mediul rural a9z_[ 110740 MEHEDINTI BREZNITA-MOTRU Mediul rural 493_[ 111006 MEHEDINTI BUTOIEST! Mediul rural 494_[ 111097 MEHEDINTI CAZANESTI Mediul rural 495_| 111275 MEHEDINTI CORCOVA Mediu rural 496_[ 111417 MEHEDINTI CORLATEL Mediul rural aa7_|_1114aa MEHEDINTI CUIMIR Mediulrural 498_| 111550 MEHEDINTI DARVARI Mediu rural a99_[ 111480 MEHEDINTT DEVESEL Mediul rural 500 | _ 111587 MEHEDINTI DUMBRAVA, Mediu rural 501 | 112245 MEHEDINTI ESELNITA Mediul rural 502 | _ 111783 MEHEDINTI GARLA MARE Mediul rural 503 | __ 111618 MEHEDINTI GODEANU Mediu rural soa | 171863 MEHEDINTI ‘GOGOSU Mediul rural 505 | __ 11916 MEEDINTT GRECI Mediul rural 506 | 177989 MEHEDINTT GROZESTI Mediul rural 507 | 172030 MEHEDINTI GRUIA Medial rural 508 | 112076 MEHEDINTI HINOVA Mediul rural 509 | __112129 MEHEDINTI HUSNIGIOARA Mediu rural 510 | _112263 MEHEDINTI TLOVAT Mediul rural om_| 112548 MEHEDINTT JANA Mediu rural S12 | __172600 MEHEDINTI CIVEZILE Mediu rural sts | __ 110027 MEHEDINTT ‘OBARSIA-CLOSANI Medial rural era | tiara MEHEDINTI ‘OBARSIADE CAMP Mediu rural 515 |_tarrt MEHEDINTI ‘OPRISOR Mediul rural st6 | 1128068 MEHEDINTT PADINA Mediul rural st7 | _112879 MEHEDINTI PATULELE, Mediu rural 518 | _113183 MEHEDINTI POROINA MARE Mediul rural Bre | 173233 MEHEDINTI PRUNISOR Mediul rural 520 | 113395 MEHEDINTI PUNGHINA Mediu rural 521 | _113466 MEHEDINTI ROGOVA, Mediul rural 522 | 113493 MEHEDINTI SALCIA Mediu rural 523 | _ 113698 MEHEDINTI SOVARNA Mediu rural 524 | __113518 MEHEDINTT STANGACEAUA, Mediu rural 525 | _ 113732 MEHEDINTI TANNA Mediul rural 526 | —_113849 MEHEDINTT VANATORI Medial rural 527 | _113804 MEHEDINTI VANJULET, Mediut rural 528 | _ 113929 MEHEDINTI VLADAIA Mediu rural 529 | _ 113974 MEHEDINTI VOLOIAC Mediul rural 530 | _ 114078 MEHEDINTI VRATA Mediul rural 531 | _ 115183 MURES ‘APOLD Mediul rural 532 | _ 115575 MURES BAGACIU Mediul rural 533 | _ 115307 MURES BAHNEA Mediul rural 534 | _115389 MURES BAND Mediul rural 535 | 115708 MURES BEIGADE JOS Mediulrural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1017/19.XI12016 13 ° 7 2 3 a 536 | _ 105777 MURES BICHIS Mediul rural 537 |__ 116177 MURES COROISANMARTIN Mediul rural 538 | _ 116288 MURES. ‘CRAGIUNEST! Mediu rural 539 116796 MURES. FANTANELE Mediul rural 540 | _116723 MURES FARAGAU, Mediul rural eat | _ 17113 MURES ‘GLODENI Mediulrural s42_| 117278 MURES GREBENISU DE CAMPIE Mediul rural 543 | _ 178094 MURES MAGHERANI Mediul rural saa | __ 178208 MURES MICA Mediul rural 545 | _ 118469 MURES NADES Mediul rural 546 | _ 118575 MURES ‘OGRA Mediul rural sa7_|_ 118753 MURES, PASARENT Mediu rural 548 | _118799 MURES, PETELEA Mediul rural sao | 118824 MURES POGACEAUA Mediulrural 550 | _ 178095 MURES RACH Mediu rural 551 | 170386 MURES SANGER Mediul rural 552 | 120496 MURES SARATENT Mediu rural 553 | _ 119206 MURES. ‘SASCHIZ Mediul rural 554 | 119760 MURES ‘SAULIA Mediul rural 555 | 119661 MURES SUPLAC Mediu rural 556 | 179858 MURES TAURENT Mediul rural 557 | 120254 MURES VANATORT Mediul rural 558 | 120076 MURES VARGATA Mediul rural 559_| 120218 MORES. VISOARA Medial rural 560 | 120316 MURES, VOIVODENT Mediul rural 561 | 120343 MORES, ZAGAR, Mediu rural s62_| 121183 NEAMT, BAHNA Mediul rural 563 | 121386 NEAMT. BIRA Mediu rural 564 | 125178 NEAMT, BOGHIGEA Mediu rural 565_| 121876 NEAMT BOZIENT Medial rural 566 | 122061 NEAMT CANDESTI Mediul rural 567 | 12a187 NEAMT, TRACKOANT Mediul rural 568 | 122302 NEAMT, DRAGOMIRESTI Mediul rural 569 | 122463 NEAT, DULGESTI Mediu rural 570 | _122613 NEAMT FAUREL Mediul rural Sri 123013 NEAMT TCUSESTI Mediul rural 572 | 123175 NEAMT, MARGINENT Mediu rural 573 | 129255 NEAT, ‘ONIGENT Mediul rural 574 | 125141 NEAT, PANGESTI Mediu rural 575 | __123709 NEAMT, POIENARI Mediu rural 576 | 124331 NEAMT STANITA Mediu rural 57 | 124885 NEAMT, VALEAURSULUI Mediul rural 578_| 125123 NEAMT VACENT Mediul rural 579 | 125659 our, BABICIU Mediut rural 580 | 130295 ‘OLT CALUI Mediu rural set | 126326 ‘OLT CORBU Mediul rural 582 | 126380 OLT COTEANA Mediul rural 533 | 126585 OL DANEASA Mediul rural Seq | 126674 ‘our DOBRETU Mediul rural 535 | _ 126825 ‘our DOBRUN Mediul rural 586 | 126905 Our FAGETELU Mediul rural 587 | 130317 ‘our GHIMPETENT Mediulrural 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 1 2 3 4 5a8_| 127126 our GIUVARASTI Medial rural 589 | 127171 ‘our ‘GRADINARI Mediul rural 590 | _ 130339 ‘our ‘GURA PADINIT Mediu rural 591 | 127288 ‘our TANGU JIANU Mediul rural 592 130348 ‘our IPOTEST! Mediu rural 593_| 127386 ‘our T2VOARELE. Mediul rural 594 [12741 ‘our TELEASCA. Mediul rural 595_| 127493 ‘our MARUNTEI Mediul rural 596_| 127536 ‘our MIHAESTI Mediul rural 597 | 127688 ‘our MOVILENT Mediul rural 598 | _ 127750 ‘our ‘OBARSIA Mediul rural 599 | 127812 ‘our ‘OB0GA, Mediu rural 600 127858 ‘Our ‘OPORELU Mediu rural 07 | 127907 ‘our OPTASI-MAGURA, Mediul rural 602 | _ 127838 our ORLEA Mediul rural 603_| 130357 ‘our OSIGA DE JOS Mediul rural 604 | 128178 our PARSCOVENI Mediu rural 605_| 128221 our PLESOIU Mediul rural 606 | 128301 our POBORU Mediul rural eor_| 126472 our RADOMIRESTI Mediul rural 608 | 128882 ‘our SAMBURESTI Mediul rural 609_| 128864 ‘our SEACA Mediul rurar 610_| 126962 ‘our SPINENT Mediul rural 611 129040 ‘OT SPRANCENATA Mediul rural 612 | _ 120282 our STEFAN CEL MARE Mediul rural 613 | 129095 ‘our ‘STOENESTI Mediul rural e14_| 120317 ‘Out TATULESTI Mediul rural 615 | 129508 our TOPANA Mediul rural 616 | 120585 our TUFENT Mediul rural oir | _ 120628 our URZICA Mediul rural eis | 129718 our VADASTRA Mediul rural 619 129987 Our VALCELE Mediul rural 620 129763 our ‘VALENT ‘Mediul rural 621 | 130375 our VISINA NOU) Mediul rural 622_| 130062 ‘our VOINEASA’ Mediul rural 623_[ 130124 out VULPENT Mediul rural 624 [132137 PRAHOVA ARICESTI ZELETIN Mediu rural 625 | _130645 PRAHOVA CHIOJDEANCA Mediul rural 626 | 133429 PRAHOVA (GHERGHITA Mediul rural 627_| 133866 PRAHOVA JUGURENI Mediul rural 628 | 134336 PRAHOVA PACURETI Mediul rural 629 | 134853 PRAHOVA PROVITADE JOS Mediul rural 630 [135128 PRAHOVA ‘SALOIA Medial rural 631 [135246 PRAHOVA SANGERU Mediul rural e32_| 135647 PRAHOVA SOTRILE Mediul rural 633_| 139937 ‘SALAI ‘AGRID Mediu rural 634 140280 SALAI BOBOTA Mediul rural 635_| 140378 SALAL BUCIUMI Mediul rural 636_| 140477 SALAI CARASTELEC Mediul rural 637 | _140501 SALAL CHIESD, Mediul rural 638_| 140547 SALAD CIZER Mediu rural 639 | _ 147027 ‘SALAT DRAGU Mediul ural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 1017/19.XI12016 18 ° 7 2 3 a 640 |__ 147087 SAAT FILDUDE JOS Mediul rural eat | _ 141232 SALA ‘GARBOU Mediul rural 642 | _ 147580 SALA TLEANDA Mediul rural eas | _ 142122 ‘SALAJ MIRSIO Mediul rural eaa_[_ 142177 SALAJ NAPRADEA Mediul rural 645 | _ 142337 SALAI PLOPIS Mediulrural a6 [142612 SALAI ‘SAG Mediul rural ea7 | __ 142854 SALAD SAMSUD Mediul rural 648 | _ 142676 SALA ‘SANMIHATU ALMASULUI Mediul rural 649 | _179631 SALAI TREZNEA, Mediul rural 650 | 142952 SALA VALCAU DE JOS Mediul rural 651 | _143067 ‘SALAJ ZALHA Mediu rural 652 | _ 136713 SATU MARE ‘CAS, Mediul rural 653 | 136768 SATU MARE TANDRIO Mediulrural 654 | _ 137292 SATU MARE CAUAS, Mediu rural 655 | 137443 ‘SATU MARE GRAIDOROLT Mediul rural 656 | __ 197884 SATU MARE HODOD Mediu rural 657 | 198084 SATU MARE MEDIESU AURIT Mediul rural 658 | 138538 SATU MARE PIR Mediul rural 659 | 108574 SATU MARE PISCOLT Mediu rural 660 | 198734 SATU MARE ‘SANTAU Mediul rural 661 | 138805 SATU MARE 'SAUCA, Mediul rural 662 | 138869 SATU MARE SOCOND, Mediul rural 663 | 139054 SATU MARE TEREBESTI Mediul rural 664 | 139107 SATU MARE TIREAM Mediul rural 665 | 199216 SATU MARE TURULUNG Mediu rural 666 | 140888 SIU ALTINA, Mediul rural 667 | 144198 SIBIU BIERTAN Mediu rural eos | 144376 SIBIU BRADENI Mediu rural 669 | 144349 SIBIU BRATEIU Medial rural 670 | 144535 SIBIU CARTISOARA Mediul rural ert | _ 144456 SBIU CHIRPAR Mediul rural e72_| 144615 SIBIU HOGHILAG Mediul rural 673 | _ 144651 SIU TACOBENI Mediu rural era | aa7i3 SIU INA Mediul rural 675 | 144731 SIBIU TASLEA Mediul rural 676 | _ 144893 SIBIU MARPOD, Mediu rural e77_|__14a964 SIBIU MERGHINDEAL Mediul rural ere | 145042 SIBIU MIBAILENT Mediu rural 679 | _145140 SIBIU NOGRIGH Mediu rural 680 | __145738 SIBIU SEICA MIC) Mediu rural 681 | 143646 SIBIU TARNAVA Mediul rural 682 | 145998 SIBIU VURPAR Mediul rural 683 [146860 SUCEAVA "ARBORE Mediut rural a4 | 146904 SUCEAVA BAA Mediu rural 685 | _ 151530 SUCEAVA BALACEANA Mediul rural 686 | _ 151576 SUCEAVA BERCHISESTI Mediul rural 687 | _151521 SUCEAVA BURLA Mediul rural 688 | _ 157503 SUCEAVA APU CAMPULUI Mediul rural 639 | _ 151567 SUCEAVA CIPRIAN PORUMBESCU Mediul rural 690 | _ 151433 SUCEAVA ‘COMANESTI Mediul rural 691 | 148006 SUCEAVA DOLHASCA Mediu urban 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 7 2 3 4 oo2 | 148328 SUCEAA DRAGOESTI Wodiulrarad 693 148382, SUCEAVA DRAGUSENT Mediul rural oa | 148667 SUCEAVA FRATAUTI NOI Mediul rural 695 | 151479 SUCEAVA HORODNIC DE SUS Mediul rural 696 | 149049, SUCEAVA HORODNICENT Mediul rural 6a7_| 147660, SUCEAVA TLISESTI Mediul rural 608 | 149783 SUCEAVA TZVOARELE SUCEVET Mediul rural 69a | 149502 SUCEAVA MOLDOVA-SULITA, Mediul rural 700_[ 149753, SUCEAVA PALTINOASA Mediul rural Tor_| 149833, SUCEAVA PATRAUTI Mediul rural 7o2_[ 150476 SUCEAVA 'SUCEVITA Mediulrurad 703_[ 150702 SUCEAVA ULNA Mediul rural 7o4_| 150891 SUCEAVA ‘VALEA MOLDOVET Mediul rural 705_| 181022 SUCEAVA VERESTI Mediul rural 706 | 157556, SUCEAVA VORTINEL ‘Weta rural 707 [157996 TELEORMAN BALAGT Mediul rural 708_[ 155083 TELEORMAN BECIU Mediul rural 703_| 155092 TELEORMAN BEUCA Mesiul rural Tio [152127 TELEORMAN BOGDANA Mediul rural ™m 152252 TELEORMAN BRANCENT ‘Mediul rural 712_[ 152270, TELEORMAN. BUJORENT Mediul rural 7i3_[ 152314 TELEORMAN BUIORU Mediul rural 7i4_[ 152350, TELEORMAN CALINESTT Mediul rural 715 152412, TELEORMAN ‘CALMATUI ‘Mediul rural 716 [ 152467, TELEORMAN CAUMATUIU DE SUS Mediul rural Ti? | 152828) TELEORMAN. GIOLANESTI Mediul rural 718_[ 152564 TELEORMAN. CONTESTI Mediul rural 7i9_| 152582, TELEORMAN COSMESTI Mediul rural 720 [152617 TELEORMAN CRANGENI Mediul rural 7at_[ 152662 TELEORMAN GRANGU Mediul rural 722_| 151932, TELEORMAN CREVENICU Mediul rural 723_| 152724 TELEORMAN DIDEST! Mediutrurar T24_| 159797 TELEORMAN. DRACSENET Mediul rural 725 [153026 TELEORMAN GALATENT Mediul rural 726 | 153151 TELEORMAN TONCA, Medtul rural 7ar_[ 153205 TELEORMAN MERENT Mediul rural 728_| 153364 TELEORMAN MOSTENT Mediul rural 728 | 153400) TELEORMAN, RASTURELU Mediul rural 730_| 153437 TELEORMAN NECSESTI Mediut rural 73t_[ 153473, TELEORMAN. OLTENT Mediul rural 732_| 183507 TELEORMAN. ‘ORBEASCA Mediul rural 733_[ 153889) TELEORMAN PIETROSANT Mediul rural 734_[ 153623, TELEORMAN PLOPI-SLAVITESTT Mesiul rural 735 | 155136 TELEORMAN PURANI Modiul rural 736_[ 153829) TELEORMAN. PUTINEIU Mediul rural 737_[ 153909 TELEORMAN RASMIRESTI Mediul rural 738 | 153972 TELEORMAN ‘SACENI Mediul rural 739_[ 195145, TELEORMAN SAELELE Mediul rural 740_[ 154308 TELEORMAN SARBENT Mediul rurah Tat_[ 154073 TELEORMAN SCRIOASTEA Mediul rural 742_[ 154068 TELEORMAN ‘SCURTU MARE Mediul rural 743_ [154139 TELEORMAN SEACA Mediul rural 744_[ 154166 TELEORMAN SFINTESTI Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 1017/19.XI12016 7 3 7 z z a 745-| 154282 TELEORWAN SILISTEA-GUMESTI Medial raral Ta5_| 154348 TELEORMAN 'SLOBOZIA MANDRA Mediul rural var | 194380 TELEORMAN 'SMARDIOASA Mediul rural 748_| 154475 TELEORMAN STEIARU Mediul rural 74s-| 154497 TELEORMAN ‘STOROBANEASA Mediul rural 750_| 154460 TELEORMAN SURAT Mediulural Te1_| 194521 TELEORMAN TALPA Mediul rural 752_| 154585 TELEORMAN TATARASTIIDE JOS Mediul rural 753| 154666 TELEORMAN TATARASTIDE SUS Mediul rural 754_| 154756 TELEORMAN TRAIAN Mediul rural 755 | 184754 TELEORMAN TRIVALEA-MOSTENT Mediul rural 756_| 154780 TELEORMAN TROIANUL Mediul rural 7a7_| 155154 TELEORMAN UDA CLOCOCIOV Mediul rural 758_| 154952 TELEORMAN VARTOAPE Mediul rural 759 | 154852 TELEORMAN VEDEA Mediul rural T60| 154974 TELEORMAN, ViiSOARA Mediu rural Tet_| 155776 TELEORMAN. VITANESTT Mediul rural 762_| 154978 TELEORMAN. MBREASCA Mediul rural T63_[ 151978 TELEORWAN. ZIMNICEA Mediul urban Te4_| 155957 Tis BARNA Mediu rural 765 [159375 Tis CHECEA Mediul rural Ta6_| 159479 Tis Gormtos Mediu rural 767_| 158608 TIS SECAS. Mediu rural 768_| 100225 TULCER TUCUROWA Mediul rural 769—| 160305 TULGEA DAENI Mediu rural 770-| 160476 TULCEA FANCEARCA Mediul rural 77i_| 160528 TULCEA HORTA Mediu rural 772_| 167106) TULCEA OSTROV Mediul rural 773161364 ULCER TOPOLOG Mediul rural 714_| 167561 TULCEA. VAUEATEILOR Mediu rural 775_| 168755 VALCEA BOISOARA Mediul rural 776_[ 172509. VAUCEA RACOVITA Mediul rural Tit 173132 VALCEA 'STANESTI Mediul rural 778_| 173855 VALCEA TETOWU Mediu rural 779| 174021 VALGEA VAIDEENT Mediulrurar 780_| 17216 VALCEA VOIGESTI Mediul rural Tai_| 175206 VRANCEA BALESTI Mediul rural 782_| 175260 VRANCEA| BOGHESTT Mediu rural 783_[ 176439 VRANCEA, BORDEST! Mediul rural 734_| 175670 VRANGEA, CAMPURI Mediul rural 785_[ 175509) VRANGEA, CHIOJDENT Mediu rural 736_| 17506 VRANCEA, DUMITRESTI Mediul rural 787 176338 VRANCEA ‘GURA CALITET Mediul rural 738_| 176445 VRANCEA, HOMOCEA Mediul rural 789 176551 VRANCEA JITIA ‘Mediul rural 730_| 176619 VRANCEA, TRICANESTI Mediu rural To1_| 176891 VRANCEA, NARUIA Mediul rurar 792 176984 VRANCEA, NEREJU Mediul rural 793_| 17265 VRANGEA, POIANA GRISTET Mediu rural T94_| 177469 VRANCEA, REGHIU, Mediul rural 795_| 177655 VRANGEA, SLOBOZIABRADULUT Mediul rural 796-| 178965 VRANCEA, ‘SPULBER Mediul rural Ta7_[ 177879, VRANCEA, TANASOAIA Mediul rural 798 178475 VRANCEA, VINTILEASCA Mediul rural 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 ANEXA Ne 2 Lista unitatilor administrativ-teritoriale din zonele-pilot de interventie Valea Jiului gi Rogia Montana, precum $i a unitatilor administrativ-teritoriale din judefele lagi gi Vaslul cu grad de marginalizare peste medie si grad de marginalizare severa, cu grad redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvettarii umane locale sia celor in care ponderea somerilor inregistrati sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat gi alocatie pentru sustinerea familiel ia dupa domiciliu, 1862 ani, este de peste 10%, prevazute in Memorandumul Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene si bugetul national lor di ilot de interventie Valea Jiului, le marginalizate din Moldova Ne seta suet Locaitate eas @ 7 z z 7 7 35677 TAST ‘ALEXANDRU CUZA Medial rural 2| 36088 TASI BRAESTI Mediul rural 3_[ 100367 TAST CIOHORANT Mediu rural 4 [96182 TASI GIORTESTI Mediu rural 5 96334 TAS COARNELE CAPRET Mediul rural | 100787 TAS COSTESTI Mediu rural 796823 TASI COSTULENT Mediul rural 3_|__ 96476 TASH COTNARI Mediu rural 3 | 90008 TAST CUCUTENT Mediul rural 70_[_seri7 TASI DAGATA Mediu rural 7 [96888 TAST DOBROVAT Mediut rural 72_[ 96904 TASI DOLHESTI Mediu rural 13_ [100308 TASI DRAGUSENT Mediu rural 74_[ 96040 TASI DUMESTI Mediul rural 75_[ 100317, TSI FANTANELE Mediu rural 16_[_97065 TAS FOCURI Mediu rural 17_| 97090 TAST GOLAIEST Mediu rural 18_| 97241 TAST GRAJDURI Mediu rural 18 | 97924 TAST GROPNITA Mediul ral 20| 97398 TASI GROZEST! Mediul rural 21 _| —To0326 TAST TARMANESTI Mediul rural 2 _|—srsir TASI HORLESTI Mediul rural 23_|—a7565 TASI TPATELE Mediu rural 24 | a7722 TASI LUNGANT Mediul rural 25 | srr TASI TWADARJAC Mediu rural 26_|_a7875 TAS MIRONEASA Mediu rural 27_[ 98773 TASI MOGOSESTI Mediul rural 28_[ 98267 TASI MOVILENT Mediu rural 23_| 98300 TASI ‘OTELENT Mediul rural 30_| 98435 TAST POPESTI Mediul rural 3t_| 3869 TAST PROBOTA Mediul rural 32_| 98685 TASI RADUCANENT Mediul rural 33_| —io03ae TASI ROSCANT Mediu rural 34_[_ 98916 TAST 'SCANTETA Mediul rural 35_| 99200 TAST ‘SCHETA Mediu rural 36_| 98827 TAS SGHITU DUCA Mediu rural 37_[ 99088 TAST SINESTI Mediu rural 3a | 90970 TAST SIPOTE Mediul rural 39 | sat07 TAST SIRETEL Mediul rural 40—[ 9165 TAS STOLNICENT-PRAJESCU Mediul rural a 99209 TAST STRUNGA Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA!, Nr. 1017/19.XII.2016 19 3 7 z 3 z [eae TSI TANSA Weaulraral [98673 TASI TIBANA Mediut rural 44 99780 IASI TIBANESTI ‘Mediul rural a ‘99878 ASI TIGANASI Mediu rural ao 98598, ASI TODIRESTI Mediul rural a7 99600 TASI TRIFEST! Mediulrural [00008 TAST VICTORIA Meiut rural 49 100148 TAST ‘VLADENT Mediul rural 50 [00218 TASI VOWNESTI Mediutrural St ‘95355 TAST HARLAU ‘Mediul urban 5285887 TASI PASCANI Medial urban 396471 TASH TARGU FRUNOS Medial urban 3498373, TAS PODUILOAIE! Medial urban a VASLUI ALEXANDRU VIAHUTA Mediul rural 56162148 VASLUI ARSURA Mediul rural 57 162327 ‘VASLUI BACANT ‘Mediul rural se 162361 VASLUI BACESTI Meciul rural so 16245 VASLUI BALTENT Mediul rural 60_[ 162194 VASLUI BANCA Medi rural S| 162498 VASLUI BEREZENT Meciul rural 62 162559 VASLUI BLAGESTI ‘Mediul rural os [162595 VASLUI BOGDANA, Medil rural ee [162698 VASLUI BOGDANESTI Mediul rural oo [162791 VASLUI BOGDANTTA Medial ral 36182971 VASLUI BOTESTI Meciut ural 6712928 VASLUI BUNEST-AVERESTI Meciut ural ea 167268 VASLUI CIOCANT Mediul ural 69163057 VASLUI COROIESTI Mediul ural 70 163137 VASLUI COSTEST! Mediul ral 7167277 VASLUI COZMESTI Meciul rural 72_[ 163208 VASLUI CRETESTI Mediul rural 73169258 VASLUI DANESTI Mediul rural 74_[ 169978 VASLUI DELESTI Mechul rural 75164277 VASLUI DIMITRIE CANTEMIR Meciul rural 76_[ 167206 VASLUI DODESTI Mediul rural 77163486 VASLUI DRAGOMIRESTI Mediulraal 7e_[ 163738 VASLUI DUMEST Meciul rural 73_[ 169780 VASLUI EPURENI Mediut ral 80 163832 ‘VASLUI FALCIU Mediul rural 31167296 VASLUI FERESTI Meciul rural 32167281 VASLUI FRUNTISENI Mecilrural 33_| 16406 VASLUI GARCENI Meciul rural 34 163967 ‘VASLUI GHERGHESTI ‘Mediul rural [16497 VASLUI FOCENT Medilrural ao 164399 VASLUI TANA Mediut rural a7 teraz VASLUI BANEST Mediut rural ae 164988 VASLUI WANESTI Medial rural 89 164687 ‘VASLUI LIPOVAT Mediul rural 90 164829 VASLUI MALUSTENI Mediul rural | tea892 VASLUT MICLESTI Mediu rural 32165069 VASLUI OLTENESTI Mediul rural 33165190 VASLUI OSESTI Meciulrural 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Nr. 1017/19.XI1.2016 7 2 3 a 34 [165476 VASLUI POGANA Mediul ural 35_|__ 165336 VASLUI POIENESTT Mediul rural 36_| 165470 VASLUI PUIESTI Mediul rural o7_[__ 165671 VASLUI PUNGESTI Mediul rural 38_[ 167320 VASLUI PUSCASI Mediul rural 99_[_ 167240 VASLUI RAFAILA Mediul rural 700_| 165719 VASLUI REBRICEA Mediul rural Tor | _ 165817 VASLUI ROSIESTI Mediul rural 702_| 165899 VASLUI SOLESTI Mediul rural 703_| 165978 VASLUI STANILESTI Mediu rural 704_|_166057 VASLUI ‘STEFAN CEL MARE Mediul rural 705_| 166137 VASLUI ‘SULETEA, Mediul rural 706_| 166235 VASLUI TACUTA Mediul rural 7o7_| 166315 VASLUI TATARANI Mediul rural 708_| 16643 VASLUI TODIRESTI Mediul rural 708 | 1666872 VASLUI VETRISOATA, Mediul rural 710_| 166770 VASLUI VINDERET Mediul rural 711_[ 166869 VASLUI VOINESTI Mediul rural 712 | _166985. VASLUI WULTURESTT Mediul rural 713_|_ 167035. VASLUI VUTCANT Mediul rural 114 [167071 VASLUI ZAPODENT Mediul rural 115_| 167179 VASLUI ZORLENI Mediul rural 716 | __161856 VASLUI NEGRESTI Mediul urban’ ai7_[ 164981 VASLUI MURGENI Mediul urban ZONA VALEA JIULUL 18 [__ 87219 HUNEDOARA ‘ANINOASA Medial urban 719_|__ 87059 HUNEDOARA TUPENT Mediul urban 720_| 87077 HUNEDOARA PETRILA Mediul urban 721_| 86990 HUNEDOARA PETROSANI ‘Mediul urban 722_| 87175 HUNEDOARA ‘VULCAN ‘Mediul urban 723 [ 87139 THUNEDOARA URICANI ‘Mediul urban’ ZONA ROSIA MONTANA 724 2309 ALBA ‘ALMASU MARE Meciul rural 725 _| 4008 ALBA, CIURULEASA Mediul rural 726. 5577, ALBA, METES. Mediul rural 127 TST ALBA ABRUD, Mediul urban 728 | _o7e1 ALBA, ROSIA MONTAN Mediul rural 7129 3459 ALBA, BUCIUM, Medial rural 730_| 6397 ALBA, PONOR Mediul rural 731 5826 ‘ALBA MOGOS. Mediul rural 132 6119 ALBA, ‘OCOLIS. Mediul rural 733_| 6592 ALBA RAMETEA Mediul rural 734 7036 ALBA, ZLATNA, edit urban 135 6468, ALBA, POSAGA Mediul rural 736. 6876 ALBA, ‘SALCIUA Mediul rural 737 2915, ALBA, BAIADE ARIES ‘Mediul urban 738. 5336) ALBA, BAIADE ARIES Mediul rural 738 3038) ALBA, BISTRA, Mediul rural 740 7455 ALBA, CAMPENI ‘Mediul urban 744 3228 ALBA, VADU MOTILOR Mediul rural 742 6271 ALBA, POIANA VADULUT Mediul rural MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA!, Nr. 1017/19.X11.2016, 24 3 7 z z 7 7432577 ALBA TAVRAMTANCU Wediur rial 74a_|__ 8425 ALBA VIDRA Mediul rural as [7446 ALBA SOHODOL Mediul rural 7462730 ALBA ‘ALBAC Mediul rural Tar _arer ALBA HOREA Mediul rural 7a8_| 7197 ALBA SCARISOARA, Mediul rural a9_| 4525 ALBA GARDADE SUS Mediul rural 750_| 2381 ALBA ARIESENI Mediu rural ast | 88350 TUNEDOARA BLAJENT Mediul rural ez | 88788 HUNEDOARA, BUCES Mediul rural 753 | 87297 HUNEDOARA RAD Mediul urban 54_| 98868 HUNEDOARA BUCURESCI Mediul rural 755-| 87745 HUNEDOARA BAIADE CRIS Mediul rural 755| 88092 HUNEDOARA, BATA Mediu rural Ts7_[_a764s HUNEDOARA BALSA Mecul vara 758| 88520 HUNEDOARA BULZESTI DE SUS Medial rural 759-| 89240 HUNEDOARA CERTEIU DESUS Mediul rural 60-| 87362 HUNEDOARA\ CRISCIOR Mediu rural Tet_[__90208 HUNEDOARA TONCOIU DE JOS Mediu rural 7raz_[ 90805 HUNEDOARA RIBITA Mediu rural 163 ‘91447 HUNEDOARA TOMESTI Mediul rural 764 | 92007 HUNEDOARA VORTA Mediu rural 76591795 HUNEDOARA VATADE JOS Mediu rural 766 91997 HUNEDOARA VALISOARA Mediu rural ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICE CENTRALE ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publi e nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum $i pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale Avand in vedere prevederite art 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr, 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modifican si completari prin Legea nr. 186/2015, ‘In temeiul dispazitilor art. 10 alin. (4) din Holararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea gi functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificdrile si complete ulterioare, si ale art, 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2018, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, ministrul finantelor publice emite umatoru! ordi: Art. l. —Articolul 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr, 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragarile lunare ale Leteriei bonurllor fiscale aferente anului 2016, precum gi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr. 29 din 15 ianuarie 2016, cu modificarle ulterioare, se modifica gi va avea urmatorul cuprins: Att. 3. — (1) In data de 31 decombrie 2016 se organizeaz bolektragere ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale. (2) La extragerea prevazuta la alin. (1) participa bonurile fiscale emise in intervalui calendaristic cuprins inire data de 17 aprilie si data de 15 decembrie 2016 care indeplinesc conditile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2015, aprobata cu modificari gi completari prin Legea nr. 166/2015." Art. Il. — Prezentul ordin se publica tn Monitorul Oficial al Roméniel, Partea I Ministrul finantelor publice, ‘Anca Dana Dragu Bucurest Nr. 2.845. 12 decembrie 2016.

S-ar putea să vă placă și