Sunteți pe pagina 1din 10

Capitol 1

Ioan Dorel ROMOAN

DREPTUL FAMILIEI
Capitol 3

Conf. univ. dr. Ioan Dorel ROMOAN


Facultatea de Drept
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DREPTUL FAMILIEI
Ediia a II-a revzut i adugit

Universul Juridic
Bucureti
-2014-
4 DREPTUL FAMILIEI

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright 2014, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin


S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat f r acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI


COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA I
TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


ROMOAN, IOAN-DOREL
Dreptul familiei / Ioan Dorel Romoan. - Ed. a 2-a,
rev. i ad ug. - Bucureti : Universul Juridic, 2014
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-409-7

347.61/.64(498)

REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13


tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15;


DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
Capitol 5

Prinilor mei,
Petru i Aurelia
Capitol 7

CUVNT-NAINTE

Exist un drept al familiei? Sau, altfel pus ntrebarea, mai exist ?


La aceste ntreb ri, am r spuns, n cuprinsul lucr rii, categoric afirmativ. De altfel,
cum s-a spus n doctrina francez , dreptul familiei exist pentru c nu este nici inutil,
nici ilegitim (Dominique Fenouillet).
Noul Cod civil, credem, c d i el un r spuns afirmativ la aceast ntrebare,
rezervnd Cartea a II-a Despre familie, instituiilor c s toriei i rudeniei. Intereseaz nu
neap rat denumirea sediului legislativ care reglementeaz instituiile, ci specificitatea
materiei reglementate. C s toria i rudenia sunt cei doi piloni uriai ai ramurii dreptului
familiei.
Definit , ca o uniune a b rbatului cu femeia pentru ntreaga via a soilor, o
consortium omnis vitae (Herenius Modestinus) c s toria a str b tut mileniile cu un
prestigiu social care n-a putut fi, practic, niciodat demolat.
Chiar dac , dup concepia unor sociologi care poate fi adev rat n c s torie s-a
produs prima i cea mai nedreapt exploatare, aceea a femeii de c tre b rbat, ca urmare a
valorific rii forei fizice a acestuia din urm , necenzurat de legile morale i cele juridice,
i inegalitatea social a femeii cu b rbatul s-a perpetuat mii de ani, nu credem c este
valabil concluzia formulat ntr-o fraz celebr a frailor Manzeaud, mari autori de drept
civil francez, privitoare la procesul de dezagregare a ideii de familie. Criza familiei,
reflectat n creterea divorialit ii i c derea nupialit ii, nu poate anula ideea de
c s torie i familie i nici nu o va anula vreodat .
Dac n Evul Mediu, sub influena Bisericii, sute de ani, c s toria a stat sub semnul
indisolubilit ii ei, fiind considerat o tain prin care b rbatul i femeia se unesc nu numai
ntre ei, ci i cu Dumnezeu, indisolubilitatea c s toriei a produs i efecte negative i
efecte pozitive.
Efectele negative au constat n meninerea leg turii dintre b rbat i femeie, dincolo
de fiina moral a c s toriei, adic i atunci cnd din c s torie n-a mai r mas dect
am girea, pe care a dorit s o impun Biserica, cu orice pre, cu bun sau cu rea-credin ,
oferindu-i o satisfacie nominal i fals , aceea c s-a respectat porunca dup care Ceea
ce Dumnezeu a unit, omul s nu despart .
Dar principiul indisolubilit ii c s toriei a avut i unele efecte pozitive, pentru c , n
primul rnd, a sensibilizat soii, autorit ile, societatea n ansamblul ei, la ideea c actul
c s toriei este un act juridic deosebit de important, poate cel mai important pe care l
ncheie omul n via , de unde s-a dezvoltat ideea protej rii stabilit ii c s toriei prin lege.
Chiar dac divorul a fost acceptat treptat, treptat, i a ieit victorios ca instituie
juridic , chiar n rile cele mai nverunate mpotriva lui, moralitatea vieii de familie, ca
idee moral i principiu juridic, a stat mereu ntre replica cinic atribuit lui Napoleon
Bonaparte Dac omul n-ar trebui s mb trneasc , nu i-a dori c s toria i cea a lui
Loysel En mariage, il trompe qui peut (n c s torie neal cine poate).
8 DREPTUL FAMILIEI

Ca instituie juridic modern , c s toria, n prezent, n dreptul european, este


subordonat principiului dup care ea are un caracter laic i solemn. Actul juridic al
c s toriei a fost dezbr cat de haina sa religioas , chiar n rile care, pn nu demult,
reglementau doar c s toria religioas , spre exemplu n Grecia. n prezent, aproape n
toate statele, numai actul juridic civil al c s toriei produce efecte juridice, ceea ce nu
oprete posibilitatea celebr rii religioase, care nu este, ns , produc toare de efecte
juridice civile.
n dreptul romn, Codul familiei, intrat n vigoare la 1 februarie 1954, a schimbat
multe din principiile vechii legislaii, preocupndu-se s asigure o importan social i
juridic special actului c s toriei. Codul familiei a consacrat ideea de act juridic civil al
c s toriei, reglementnd condiiile de valabilitate ale acesteia n coresponden cu scopul
c s toriei, care este ntemeierea unei familii i nu simpla convieuire, rezumat , cum se
exprima Loysel, la a bea, a mnca i a se culca mpreun .
Noul Cod civil reglementeaz n continuare principiile de mai sus, acomodnd ns
noua legislaie a familiei la legislaia european . ntreaga reglementare din noul Cod civil
st sub semnul principiului egalit ii dintre soi i a respect rii interesului superior al
copiilor. Este valorificat n mod corect ideea conserv rii identit ii juridice a persoanei, a
faptului c o anumit calitate special , n spe calitatea de so, nu poate i nu trebuie s
anihileze individualitatea omului.
n ce privete instituia rudeniei, noua legislaie reglementeaz expres ideea efectelor
juridice pe care trebuie s le genereze leg tura de snge pe baza c reia, din punct de
vedere moral i religios, n timp s-a consolidat o anumit tradiie, bazat pe anumite
obiceiuri, perpetuate, aproape n acelai mod mii de ani.
Am considerat necesar, dat fiind specificitatea materiei, s tratez problematica i cu
unele referiri de ordin sociologic, istoric i chiar religios, insernd n lucrare i aspecte de
drept comparat, acestea din urm , n lumea de azi, n care ntlnirea civilizaiilor i
culturilor este profund , neputnd s mai fie ignorate.
Am pornit de la principiul, postulat de mari civiliti romni (C. Hamangiu), c legile
trebuie f cute dup tiparul nevoilor omeneti, i am ncercat s identific lipsurile sau
sc derile legislaiei romne n materia c s toriei i rudeniei, f cnd mai multe propuneri
de lege ferenda. Nimic nu justific aplicarea unei legi care nu r spunde nevoilor sociale,
la fel cum preluarea unor reglement ri din alte legislaii, f r o analiz critic , poate fi
nefast .
De aceea cred, c o legislaie bine chibzuit , trebuie s fie mereu receptiv la
analizele, criticile i propunerile f cute n doctrina juridic , evident, prin deschiderea pe
care un legiuitor serios trebuie s o aib la semnalele ce vin dinspre societate. i oare, n
ce domeniu al relaiilor sociale, mai mult dect n domeniul c s toriei i rudeniei, se
impune o continu acomodare a legislaiei la moralitatea relaiilor de familie reprodus de
via n fiecare zi ?
Dar moralitatea legiuitorului, mai reclam , cu necesitate, nc o moralitate aceea a
celui chemat s aplice legea.

Oradea, 1 iunie 2012


Autorul
Capitol 9

LISTA DE ABREVIERI

A.U.B. Analele Universit ii din Bucureti.


Art. Articol
C. civ. Codul civil.
C. com. Codul comercial.
c.f. Carte funciar
C. fam. Codul familiei
C. pen. Codul penal
C. pr. civ. Codul de procedur civil
C. pr. pen. Codul de procedur penal
C.D. Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem
CEDO Curtea European a Drepturilor Omului
Col. civ. Colegiul civil
Col. pen. Colegiul penal
C.S.J. Curtea Suprem de Justiie
CCJ nalta Curte de Casaie i Justiie
dec. decizie
Jud. Judec torie
J.N. Justiia Nou
NCC Noul Cod civil
NCPC Noul Cod de procedur civil
R.R.D. Revista Romn de Drept
R.R.D.P. Revista Romn de Drept Privat
O.G. Ordonana Guvernului
O.U.G. Ordonana de urgen a Guvernului
S.C.J. Studii i Cercet ri Juridice
s. civ. secia civil
s. pen. secia penal
s. com. secia comercial
sent. civ. sentina civil
Trib. Tribunalul
Trib. Supr. Tribunalul Suprem
T.U.B. Tipografia Universit ii Bucureti
Repertoriu... I. Mihu , Al. Lesviodax, Repertoriu de practic judiciar n
materie civil a Tribunalului Suprem i a altor instane
judec toreti pe anii 1952-1969. Editura tiinific , Bucureti,
1970.
10 DREPTUL FAMILIEI

Repertoriu... I. Mihu , Repertoriu de practic judiciar n materie civil


a Tribunalului Suprem i a altor instane judec toreti pe
anii 1969-1975. Editura tiinific i Enciclopedic , Bucureti,
1976.
Repertoriu I. Mihu , repertoriu de practic judiciar n materie civil a
Tribunalului Suprem i a altor instane judec toreti pe anii
1975-1980. Editura tiinific i Enciclopedic , Bucureti,1982
Repertoriu I. Mihu , Repertoriu de practic judiciar n materie civil a
Tribunalului Suprem i a altor instane judec toreti pe anii
1980-1985, Editura tiinific i Enciclopedic , Bucureti, 1986.
Titulul I. No iuni generale privind dreptul familiei 11

TITLUL I
NOIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL FAMILIEI

CAPITOLUL I
RELAIILE DE FAMILIE

Seciunea I
Noiunea de familie

I. FAMILIA FENOMEN SOCIAL


Familia reprezint un fenomen social deosebit de complex, care comport abord ri
tiinifice multiple, evident mai nti, din perspectiva tiinelor sociale, ntre care tiina
dreptului ocup un loc fundamental.
Familia a fost definit ca fiind o form de comunitate uman care cuprinde grupul de
persoane unite prin c s torie, filia ie sau rudenie1.
n cadrul familiei se nasc i se dezvolt relaii sociale definite printr-o comunitate de
via , de interese i ntr-ajutorare. Relaiile de familie au o complexitate nemaintlnit la
alte relaii sociale, deoarece ele nglobeaz aspecte de ordin moral, religios, psihologic,
fiziologic i economic, ntre indivizii care compun familia2.
Familia a constituit fundamentul tuturor societ ilor, dup ieirea omenirii din stadiul
de barbarie i, n pofida atacurilor i ncerc rilor unor concepii anarhice, care au atentat
la rolul i statutul s u de-a lungul timpului, profernd injurii i militnd pentru ubrezirea
acestui puternic edificiu social, a r mas, totui, temelia pe care se reazem toate
civilizaiile moderne. De aceea, istoria nu face dect s demonstreze eecul celor care au
s pat la temelia ei i triumful celor care au crezut i cred n ea.
Nu este locul aici pentru o prezentare a istoriei familiei la noi i la alte popoare,
deoarece, o asemenea analiz , f r ndoial , captivant i plin de senzaional, excede
cadrul unui curs de dreptul familiei. Vom urm ri, totui, pe m sura prezent rii instituiilor
juridice i o istorie a acestor instituii, care nu se confund ns cu istoria familiei, privit
n general, ca fenomen social.
De aceea, pe lng tiina dreptului i alte tiine sociale, cum sunt: sociologia,
psihologia, filosofia precum i medicina i teologia, sunt chemate s contribuie la
1
I.P. Filipescu, Tratat de Dreptul familiei, Ed. All, Bucureti, 1995, p. 1-2.
2
Ibidem, p. 2; A. Bacaci, C. H gean, V. Dumitrache, Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureti,
1999, p. 1-2; P. Malaurie, H. Fulchiron, La famille, Defrenois, Paris, 2004, p. 12.
12 DREPTUL FAMILIEI

cunoaterea fenomenului social care este familia. Ele i-au adus, de altfel, n timp,
contribuia la studiul familiei, i rezultatele lor au contribuit i contribuie, din plin, la
procesul de legiferare n domeniul relaiilor de familie, precum i la procesul de aplicare a
dreptului familiei.

II. NOIUNEA SOCIOLOGIC DE FAMILIE. ISTORIC


Din punct de vedere sociologic, autorii i concentreaz atenia asupra relaiilor care
se stabilesc ntre indivizii care aparin familiei, identificnd natura, structura i funciile
acesteia.
Definiiile care au fost formulate sunt multiple, punndu-se accentul pe un element
sau altul. Deosebirile nu sunt i nu pot fi de substan , deoarece, n cele din urm , esena
familiei este aceeai, constnd n sistemul complex de relaii (biologice, economice,
psihologice, morale, religioase) care unete anumite persoane.
Etimologic cuvntul familie provine din latin famulus care avea dou sensuri: larg
supus, robitor, ascult tor i restrns rob, slug , slujitor.
Din punct de vedere conceptual, Dic ionarul de sociologie menioneaz dou sensuri
ale no iunii de familie. Un sens larg, care se refer la grupul social ai c rui membri sunt
legai prin raporturi de vrst , de c s torie sau adopiune i care tr iesc mpreun ,
coopereaz sub raport economic i au grij de copii i un sens restrns, care se refer la
soi i copiii lor1.
n dicionarul UNESCO, familia este definit ca o form de comunitate uman
ntemeiat prin c s torie, care unete pe so i i pe descenden ii acestora prin rela ii
strnse de ordin biologic, economic i spiritual2.
Aa cum s-a spus, grupurile iau natere datorit faptului c oamenii, prin firea lor,
urm resc scopuri care nu pot fi niciodat atinse n izolare complet 3. Cuplul este cel mai
mic grup, iar umanitatea cel mai mare.
Familia a ap rut pe o anumit treapt de dezvoltare a societ ii umane, fiind un grup
uman de o anumit factur . Primul model de familie l reprezint , probabil, cetele
paleolitice4. Al doilea model este cel al ginilor i triburilor.
Cum s-a spus5, n toate cazurile celula de baz este familia i nu strict cuplul,
deoarece, indiferent de gradul de dezvoltare social, cuplul a fost mereu resimit doar ca
instrument al unui scop care l dep ete.
Formele primitive de familie c s toria pe grupe i c s toria punalua (tovar
intim) s-au caracterizat prin aceea c organizarea n grup a indivizilor era generat de
necesit i de ordin biologic i de supravieuire, i mai puin de necesit i de ordin propriu-
zis, social. Abia ncepnd cu perioada neolitic individul devine actor de baz , ntr-o
calitate special , aceea de intermediar al unei familii, bazat pe o anumit descenden .

1
C. Zamfir, I. Vl sceanu (coord), Dic ionar de sociologie, Bucureti, 1993, Ed. Babel, p. 238.
2
A. St noiu, M. Voinea, Sociologia familiei, Ed. Universit ii, Bucureti, 1983, p. 6.
3
R. Boudon, Tratat de sociologie, Ed. Humanitas, 1992, p. 65.
4
A se vedea, F. Engels, Originea familiei, a propriet ii private i a statului, Ed. Politic , Bucureti,
1961.
5
R. Boudon, op. cit., p. 66.