Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere


DEFINITIE este o masura de individualizare judiciara a pedepsei inchisorii, de fapt o forma de
suspendare conditionata a executarii pedepsei in care condamnatul, pe durata termenului de suspendare
este supus unor masuri de supraveghere si de respectare a unor obligatii pe care le stabileste instanta de
judecata in conformitate cu legea. Este o masura de individualizare prin care instanta, dupa ce stabileste
durata si cuantumul pedepsei, dispune aplicarea acesteia si, totodata, apreciaza ca in raport de persoana
infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru
inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, nu este
necesara si executarea acesteia, dispunand, in consecinta, suspendarea executarii pe un termen de
supraveghere.
CONDITII DE APLICARE
- Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere se poate dispune numai daca pedeapsa aplicata,
inclusiv in caz de concurs, de catre instanta de judecata este inchisoarea de cel mult 3 ani
- Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere se poate acorda daca infractorul nu a mai fost anterior
condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an (cu exceptia cazurilor de la art. 42 lit a , b;
infractiunile savarsite din culpa; cele pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de
reabilitare).
- Infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii
- In raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse
de acesta pentru inlaturarea/diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de
indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia,
condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o
perioada determinata.
TERMENUL DE SUPRAVEGHERE- durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
constituie termen de supraveghere pentru condamnat si este cuprinsa intre 2 si 4 ani, fara a putea fi mai
mica decat durata pedepsei aplicate. Termenul de supraveghere se calculeaza de la data cand hotararea
prin care s-a pronuntat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva. Pe durata
termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute
obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.
MASURILE DE SUPRAVEGHEREau rolul de a asigura un control permanent asupra conduitei
acestuia:
- Sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; Sa primeasca vizitele consilierului de
probatiune desemnat cu supravegherea sa; Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare
ce depaseste 5 zile; Sa comunice schimbarea locului de munca si sa comunice informatii de orice natura a
permite controlul mijloacelor sale de existenta.
OBLIGATIILE CONDAMNATULUI
- Sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala; sa frecventeze unul sau mai multe
programe de reintegrare sociala; sa se supuna masurilor de control, tratament, ingrijire medicala si sa nu
paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul serviciului de probatiune.
- Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folocul
comunitatii (60-120 zile).
EFECTE in privinta efectelor, suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei nu mai are ca efect
intervenirea reabilitarii de drept la expirarea termenului de supraveghere. Producerea efectelor
suspendarii este conditionata de executarea integrala a obligatiilor civile stabilite prin hotararea de
condamnare, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut posibilitate sa le indeplineasca.
a) Efecte imediate (provizorii) suspendarea executarii pe durata termenului de supraveghere. Aceasta
masura nu atrage si suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile;
b) Efecte ulterioare (definitive) considerarea ca executata a pedepsei, la momentul implinirii termenului
de supraveghere, daca pana la expirarea acestuia, condamnatul nu a savarsit o alta infractiune, nu s-a
dispus revocarea suspendarii si nu s-a descoperit vreo cauza de anulare .
REVOCAREA SUSPENDARII EXECUTARII SUB SUPRAVEGHERE A PEDEPSEI

Revocarea este o sanctiune pentru conduita condamnatului care se dispune pentru cauze ulterioare
ramanerii definitive a hotararii cu suspendarea executarii si parcursul termenului de supraveghere. Poate
fi facultativa sau obligatorie.

a) Revocare facultativa daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate
mentine sau revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.
b) Revocare obligatorie :
- Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca suspendarea
si dispune executarea pedepsei;
- Daca pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste
integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca suspendarea si dispune executarea
pedepsei (exceptie: cand dovedeste ca nu a avut posibilitate)
- Daca pe parcursul termenului de supraveghere, cel condamnat a savarsit o noua infractiune,
descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa
inchisorii, instanta revoca suspendarea si dispune executarea silita.

ANULAREA SUSPENDARII EXECUTARII SUB SUPRAVEGHERE

Este doar obligatorie :

- Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai


savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hot. prin care s-a dispus suspendarea ,
pentru care I s-a aplicat pedeapsa inchisorii, suspendarea se anuleaza.