Sunteți pe pagina 1din 1

FUNDATIA .........................................

Unitatea de invatamant .................................


Cod Fiscal .
Cod Sirues.
Adresa: .
Tel / Fax .. e-mail : ..

Avizat inspector colar general,


_________________________

D E C I Z I A NR. ____ din ____________

Fundatia __________ cu sediul in ____________________, ______________


nregistrata_- CIF ____________ IBAN ________________________ prin reprezentantul sau
legal doamna ________________;
Vazand hotararea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant ___________
prin care doamna ________________ a fost propusa sa indeplineasca functia de director al
__________________,
Luand in considerare hotararea Consiliului Director al Fundatiei _______ privind
numirea doamnei/domnului ______________ pe functia de director al _______ (unitatea de nvmnt)
_____, sector __, Bucureti.
In conformitate cu prevederile art. 60, art. 97 i art. 254 1 alin. (3) lit. a din Legea
Educatiei Nationale nr. 1 / 2011, cu modificarile i completrile ulterioare, coroborate cu
dispozitiile art. 83 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar 2013-2014, aprobat prin OMEN nr. 5451/2013, cu
modificarile i completrile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare al
fundatiei _________________.

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de __________, doamna/domnul _____________________,


cadru didacticangajat pe postul didactic/catedra de __________ de la ____________, se numeste
director al __________ (unitatea de nvmnt) ___________, sector _, Bucureti pn la organizarea
concursului, dar nu mai tarziu de 31 august 2015.
Art.2.(*) Pe perioada ct doamna/domnul ______________________ ndeplinete
funcia de director, i se rezerva postul didactic de profesor pe catedra de _____________ de la
___________ pe care este angajat cu contract de munc pe perioad determinat/nedeterminat.
Art.3.(*) Obligatia de catedra se va efectua conform dispozitiilor legale in vigoare
Art.4 Conducerea Fundatiei __________ si unitatea de invatamant ___________ vor
duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.

FUNDAIA __________________

(*) art. 2 i art. 3 vor fi adaptate situaiei cadrului didactic numit n funcia de conducere (titular, suplinitor, detaat, pensionar)