Sunteți pe pagina 1din 40

ACCESARE FONDURI EUROPENE

Echipa:

Constantinescu Mirela

Dinu Andreea

Radu Mihai

Tudor Gabriela

1. Titlul proiectului

Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea


cunoasterii

2. Titlul aplicantului

Universitatea Andrei Saguna Constanta,Bulevardul Alexandru Lapusneanu, nr13, Judetul


Constanta

Tel : 0241 xxx xxx

0241 xxx xxx

3. Scurta descriere a aplicantului

Universitatea Andrei Saguna a dobandit personalitate juridica la 15 mai 1992, fiind prima
institutie de invatamant superior particular, non-profit, infiintata in Sud-Estul tarii si a fost
acreditata ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a Sistemului
National de Invatamant, prin Legea 116/2005.

1
Universitatea Andrei Saguna face parte din Reteaua Universitatilor de la Marea
Neagra inca de la infiintare din anul 1998, alaturi de alte 81 de universitati din Armenia,
Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Moldova, Federatia Rusa, Ucraina si Romania.

Universitatea Andrei Saguna este un organism abilitat sa asigure formarea continua a


cadrelor didactice.Se va asigura managementul proiectului si va monitoriza si coodonare a
tuturor activitatilor.

Prin programele europene de schimburi interuniversitare ERASMUS/LEONARDO DA


VINCI, la care Universitatea Andrei Saguna este afiliata, anual aceasta trimite si primeste
studenti si cadre didactice, cu burse de studiu in Europa.

Universitatea are in prezent, in cadrul programului european, acorduri bilaterale cu


universitati de prestigiu din Europa. Universitatea Andrei Saguna isi propune realizarea,
largirea si diversificarea acordurilor interuniversitare de acest tip, astfel incat tot mai multi dintre
studentii care aleg Universitatea Andrei Saguna sa poata beneficia de stipendii europene.

Universitatea Andrei Saguna are fructuoase colaborari cu institutii guvernamentale si


neguvernamentale precum: Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, Academia Romana, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, Prefectura,
Consiliul Judetean si Primaria Constanta.

4. Pe ce linie de finantare se incadreaza proiectul

POSDRU 2007-2013 RO Axa prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul


cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

5. Analiza factorilor interesati

Grupul tinta este format din cei interesati in mod direct de formarea si dezvoltarea
competentelor didactice si dezvoltarea oportunitatilor de cariera a acestora.

2
Beneficiarii directi ai afacerii sunt cadrele didactice din cadrul universitatii, respectiv:

Cadrele didactice ale Universitatii Andrei Saguna prin formarea si dezvoltarea


competentelor acestora privind elaborarea si implementarea unui curriculum
interdisciplinar

Beneficiarii indirecti sunt:


Studentii Universitatii Andrei Saguna;
Participarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la activitatea de dezvoltare
profesionala;

3
Caracteristici Interese & asteptari Sensibilitate si respect Potential & puncte slabe Implicatii si concluzii
Social, Interese, fata de aspectele Resurse pentru afacere
economic obiective interconectate disponibile Actiuni posibile
Diferenta Asteptari Diferente intre Cunostinte, Cum sa ne
Stake-holder barbati/femei sexe experienta abordeze grupul
Structura, Mediu, etc Posibila contributie
organizare,
statut
Atitudini

1. cadre Grup informal, atitudine Formarea si Direct interesate in Calitatea programului de Abordare directa,
didactice pozitiva dezvoltarea curriculara realizarea proiectului formare continua campanile de informare
si profesionala

Grup informal. Cresterea capacitatii Indirect interesate in Calitatea programului de Abordare directa,
2.studenti Atitudine pozitiva cadrelor didactice realizarea proiectului formare continua campanile de informare

Accesul si participarea
3. cadre Grup informal, atitudine la activitatile de Indirect interesate in Calitatea programului de Abordare directa,
didactice pre- pozitiva dezvoltare profesionala realizarea proiectului formare continua campanile de informare
universitare

4
6. Analiza problemelor

Supraaglomerarea
Suprasolicitarea sistemului de
Existenta unui
sistemului IT
singur centru IT formare
profesionala

Activitate de formare si
dezvoltare profesionala

Dezinteresul cadrelor Neaccesul anumitor cadre


didactice preuniversitare didactice la tehnologia
actuala

5
7. Analiza obiectivelor

Elaborarea unui model de Dezvoltarea a doua module de Cresterea capacitatii


curriculum curs cadrelor didactice

Formarea si dezvoltarea
profersionala

Dezvolatarea unei Incurajarea aceesului si participarea Dezvoltarea


platform collaborative cadrelor didactice preuniversitare oportunitatilor de
online carierapentru grupul

6
8. Analiza strategiei

Strategia dezvoltare

In cadrul universitatii va fi dezvoltat un mediu colaboratin online adresat tuturor cadrelor


didactice din grupul tinata pentru a se asigura fluxul de informatii catre student.De asemenea, pe
parcursul perioadei proiectului , se vor dezvolta constant componentele portalului, concomitant
cu administrarea, actualizarea si intretinerea intrumentelor informatice generate de proiect.

Strategia de promovare

Portalul va reprezenta o platform permanenta de diseminare a informatiilor despre derularea


proiectului, de informare a cursantilor si a tuturor celor interesati.Activitatile de informare si
publicitate vor fi correlate cu actiunile de promovare a importantei formarii continue.

7
9. Matricea cadrului logic

Indicatori de realizare Surse similare de Ipoteze/Concluzii


Obligatii / Logica interventiei verificabili in mod obiectiv verificare limitative
Actiuni
Formarea si dezvoltarea
Obiectiv componentelor a cadrelor didactice Elaborarea celor doua cursuri Rapoartele de activitati Achizitie echipamente
general din domneniile Matematica si Stiinte de formare propuse in proiect specifate in proiect IT si produse software
Economice aferente

1. cele doua module de curs 1.Factura si documentele


sunt o ruta alternative,deschisa aferente achizitiei(procese Semnarea contractului
Asigurarea formarii si dezvoltarii oricui verbale de predare primire) de finantare
competentelor cadrelor didactice 2. cursurile digitale si portalul
Obiective privind elaborarea si implementarea asifura cresterea accesului la 2.Documentele contabile Implementarea
specifice unui curriculum interdisciplinar programe modern de formare privind realizarea proiectului
continua materialelor de
3. introducerea IT in vederea promovare(facturi,avize de
modernizarii sistemului de expeditie etc.) si mostre ale
formare profesionala materilelor utilizate

1.Achizitionarea de echipamente IT -1000 de afise de promovare si 1.Factura si alte documente


2.Achizitonarea de material de diseminare a proiectului contabile aferente achizitiei
Rezultate birotica si papetarie -Informarea a 85% din cadrele Semnarea contractului
neasteptate 3.Achizitie servicii de productie didactice care alcatuiesc 2. Rapoarte de monitorizare de finantare
material publicitar(afise, brosuri) grupul tinta si evaluare a proiectului
4.Achizitie si personalizare material -2 Conferinte Nationale
promotionale(mape, pix-uri, notes - 2 ghiduri de bune practice in
A4) formarea profesorilor

8
5.Achizitie serviciu de inchiriere Sali elaborate la finalul fiecarei
curs pentru formare profesori conferinte

1.Elaborarea modelului de Mijloacele necesare in vederea


curriculum interdisciplinar implementarii activitatilor Rapoarte de monitorizare si
2.Elaborarea celor 2 cursuri de propuse sunt urmatoarele: evaluare a proiectului
formare propuse in proiect Semnarea contractului
Activitati 3. Conceperea, dezvoltarea si 1. Formarea echipei de proiect
administrarea intrumentelor si a rolurilor care vor fi
informatice indeplinite de fiecare in parte
4. Formarea si certificarea cadrelor 2.Semnarea contractelor de
didactice achizitie
5. Evaluarea de impact
6. Actiuni de promovarea a
importantei formarii continue

9
10. Graficul GANTT

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Formarea echipei si
pregatirea
procedurilor de
achizitie
Derularea procedurilor
de achizitie publica
Selectarea ofertei
castigatoare
Organizarea sesiunilor
de formare
Instruirea cadrulu
didactic
Organizarea actiunii
de promo
Promovarea
proiectului
Editarea pliantelor
Distribuirea pliantelor
Evaluarea finala a
proiectului
Finalizarea proiectului

10
11
11. Bugetul de venituri si cheltuieli

Nr. Costuri An 1 An 2 An 3 Total (lei)


crt
1. Resurse umane 2,409,650 1,356,250 739,330 4,505,230

1.1 Cheltuieli cu personalu 2,407,200 1,352,520 738,480 4,498,200

1.2 Cheltuieli cu cazarea, 2,450 3,730 850 7,030


transportul si
diurnal(afferent
personalului)
2. Participanti 0 0 0 0
2.1 Cheltuieli cu cazarea , 0 0 0 0
transportul si
diurnal(aferente
participantilor)
2.2 Subventii si burse 0 0 0 0
3. Alte tipuri de costuri 0 0 0 0
3.1 Din care FEDR(10% 0 0 0 0
pentru AP 1-5 inclusiv
pentru AP6)
3.2 Taxe 0 0 0 0
3.3 Cheltuieli financiare 0 0 0 0
3.4 Cheltuieli pentru 0 0 0 0
inchirieri, amortizari si
leasing
3.5 Cheltuieli de informare 0 0 0 0
si publicitate
3.6 Cheltuieli aferente 0 0 0 0
managementului de proiect
4 Rezerva de 0 0 0 0
contingenta(max.5%)
5 Total cheltuieli 2,409,650 1,356,250 739,330 4,505,230
directe(1+2+3+4)
6 Total cheltuieli generale de 120,483 67,813 36,967 225,262
administratie(%din
costuri directe)
7 Valoare eligibila a 2,530,133 1,424,063 776,297 4,730,492
proiectului ( 5+6 )
8 Din care activitati 0
transnationale
9 Contributia partenerului 50,603 28,481 15,526 94,610

12
10 Asistenta financiara 2,479,530 1,395,581 760,771 4,635,882
nerambursabila solicitata
( 7-9 )
11 Valoare neeligibila a 0
proiectului
12 Valoarea totala a 2,530,133 1,424,063 776,297 4,730,492
proiectului ( 7+11 )

13
POLITICA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE

Introducere

Au trecut peste trei decenii de cnd Uniunea European a adoptat primul


program de aciune pentru protecia mediului. De la o abordare sectorial,
europenii au trecut la elaborarea de strategii de dezvoltare durabil,
integrnd mediul n toate componentele politicilor comunitare.
Uniunea a adoptat peste 200 de acte legislative, a dezvoltat un sistem tot
mai complex de instrumente, a promovat cercetarea i inovarea tehnologic
pentru a gsi tehnologii nepoluante, a dezvoltat eco-piee, a ncercat s
acioneze la nivelul comportamentelor de consum i de producie (apreciate
astzi ca factor cheie determinant al degradrii sistematice a mediului i a
ecosistemelor), s-a implicat activ n aciunea la nivel global n direcia
reorientrii politicilor economice ctre o dezvoltare durabil n toate rile
lumii.
Prezentul capitol analizeaz pentru nceput problematica mediului ca pe o
component a strategiei europene de dezvoltare durabil i apoi prezint
elementele de baz ale Politicii Europene de Mediu (PEM), din perspectiva
evoluiei mai sus menionate: dezvoltarea instituional i actorii comunitari
ai politicii de mediu, obiectivele, principiile i sistemul instrumentelor PEM,
programele europene de aciune pentru mediu. n ultima parte a capitolului,
ne vom opri asupra aspectelor relevante privind adoptarea acquis-ului de
mediu n Romnia.

1. Politica de mediu component a modelului european al


dezvoltrii durabile

14
Strategia european de dezvoltare durabil i are fundamentarea juridic
n articolul 2 al Tratatului de la Maastricht (1992), conform cruia rile
membre i propun ca obiective comune
promovarea unei dezvoltri armonioase i echilibrate a activitilor
economice n ansamblul Comunitii, o cretere durabil i non-inflaionist
respectnd mediul, un grad ridicat de convergen a performanelor
economice, un nivel ridicat de ocupare i de protecie social,creterea
nivelului i a calitii vieii, coeziunea economico-social i solidaritatea ntre
statele membre.
Definirea n acest mod a scopului constituirii i funcionrii Comunitii a
presupusrenunarea la modelul liberal neo-clasic aezat la baza metodei
comunitare n construcia european, prin adugarea de obiective specifice
modelului dezvoltrii durabile: protecie social, convergena performanelor
economice, protecia mediului, coeziunea economic i social, solidaritatea.
Conceptul de dezvoltare durabil a fost dezvoltat prin contribuia Comisiei
Mondiale asupra Mediului i Dezvoltrii (Comisia Brundtland) din 1987 i
nseamn, n esen: a rspunde nevoilor actuale fr a compromite ansa
generaiilor viitoare de a-i satisface propriile lor nevoi. n anii urmtori,
conceptul de durabilitate a fost nsuit de ecologiti, economiti, sociologi de
manier diferit, specific, fr un efort de integrare a principiilor i
obiectivelor.
Inclusiv la nivel instituional, aspectele dezvoltrii durabile au fost, cel mai
adesea, reduse la aspectele de mediu, ntr-o abordare unilateral. Cinci ani
mai trziu, n 1992, Conferina Naiunilor Unite asupra Mediului i Dezvoltrii
(CNUED) de la Rio De Janeiro, mpreun cu modificrile n Tratatul
Comunitilor Europene aduse la Maastricht, au marcat nu doar un
angajament politic al Uniunii pentru orientarea ctre o dezvoltare durabil la
nivel global ci, mai ales, au promovat o abordare integrat a proteciei
mediului prin corelarea obiectivelor de mediu
cu cele sociale i economice n toate politicile europene.

15
1.1 Drumul european ctre Strategia de dezvoltare durabil.
Aplicarea principiului
Integrrii

Principiul integrrii ecologice are la baz ideea c o politic sectorial n


domeniul proteciei mediului nu este suficient pentru a asigura condiiile
unei dezvoltri durabile3 i este n mare parte un produs al experienei rilor
membre n aplicarea primelor 3 programe de aciune pentru mediu 4.
Programul 4, lansat n 1987, enun principiul, dar abordarea a rmas
predominat sectorial i lipsit de o viziune strategic pe termen lung.
Momentul de ruptur clar cu o astfel de abordare a venit abia dup Tratatul
de la Amsterdam. n baza tratatului, Consiliul European de la Luxemburg din
1997 recunotea necesitatea integrrii considerentelor de mediu n celelalte
politici europene i a cerut Comisiei elaborarea unei strategii n acest sens.
Propunerea Comisiei a venit n 1998, prin Comunicarea Parteneriat
pentru integrare n esen, documentul stabilea angajamentul Comisiei
pentru integrarea obiectivelor de mediu (prin adoptarea unui mecanism de
evaluare de mediu), elaborarea de strategii de aciune n sectoarele cu
impact important asupra mediului, identificarea unor indicatori de
performan i aplicarea unor proceduri de evaluare a strategiilor n direcia
dezvoltrii durabile. Documentul includea, de asemenea, solicitarea fcut
Consiliului European de a examina periodic integrarea mediului n politicile
sectoriale cheie.
Cele mai importante momente care au urmat n direcia aplicrii
obiectivelor de mediu conform principiilor fixate prin Tratatul de la
Amsterdam i parteneriatului pentru integrare au fost:
lansarea procesului de la Cardiff n 1998, care a nsemnat, n
principal, solicitarea fcut anumitor formaiuni ale Consiliului de
Minitri, de ctre Consiliul European, de a elabora strategii i programe
de integrare a mediului n politicile lor sectoriale. Au fost vizate nou
sectoare cheie, apreciate ca avnd un nivel ridicat de

16
complementaritate cu politicile de protecie a mediului: energie,
transport, agricultur, industrie, pia intern, dezvoltare, pescuit,
afaceri generale, afaceri economice i financiare;
adoptarea n iunie 1998 a Conveniei de la Aarhus (Danemarca),
privind accesul la informaie i participarea publicului la procesul
decizional i la justiie n materie de mediu. n principiu, Convenia a
avut rolul de a crea un context favorabil pentru o mai bun
transparen a politicilor de mediu i ameliorarea accesului la
informaia de mediu, precum i de a ntri poziia ceteanului
european n raport cu instituiile comunitare prin exprimarea poziiei i
prin posibilitatea de aprare n faa nclcrilor legislaiei;
Consiliul european de la Helsinki (1999), care a solicitat Comisiei
i diverselor formaiuni ale Consiliului s asigure aplicarea imediat a
strategiilor de integrare adoptate, odat ce au fost definite; Consiliul a
analizat, de asemenea, raportul de mediu al Comisiei i evaluarea
acesteia cu privire la aplicarea celui de-al cincilea program de aciune
i a invitat Comisia s elaboreze o strategie pe termen lung privind
dezvoltarea durabil;
Adoptarea n 2001 de ctre Consiliul European de la Gteborg a
Strategiei UE pentru dezvoltare durabil5 i adugarea mediului la
obiectivele Strategiei de la Lisabona. n esen, Strategia pune accent
pe necesitatea corelrii ntre obiectivele economice, sociale i de
mediu i pe necesitatea unor aciuni mai ferme i mai eficiente de
integrare a mediului n politicile sectoriale;
instituirea n 2002 a unui sistem unificat pentru analiza de impact
ex-ante a principalelor propuneri operaionale la nivelul Comisiei din
perspectiva impactului potenial economic, social i de mediu ;
adoptarea la Consiliul European de la Laeken (2002) a
principalilor indicatori de mediu ;
adoptarea la Consiliul European de la Barcelona (2002) a
planului de aciune pentru promovarea tehnologiilor de mediu

17
i adugarea dimensiunii externe la strategia european de
dezvoltare durabil;
intrarea n vigoare, n 2002, a celui de-al aselea program de
aciune pentru mediu;
includerea de noi sectoare complementare n strategia de
integrare a considerentelor de mediu, prin Consiliul european de la
Bruxelles (2002): educaie i sntate, politica privind protecia
consumatorilor, turism, cercetare, politica de ocupare i politica
social;
adoptarea n 2003 a Strategiei europene de mediu i sntate
(SCALE), care stabilete legtura cauzal ntre mediu i sntate, cu
centrarea politicilor pe grupurile sociale vulnerabile, n special copiii;
elaborarea n 2003 a unor strategii de dezvoltare integrnd
principiile dezvoltrii durabile n cele mai multe dintre rile
membre;
adoptarea n 2004 a Planului de Aciune pentru Eco-Tehnologii ;
revizuirea strategiei de dezvoltare durabil i adoptarea n 2005
unei declaraii privind principiile dezvoltrii durabile;
publicarea de ctre Comisie, n 2005, a listei indicatorilor de
evaluare a dezvoltrii durabile, structurai pe 10 teme prioritare:
dezvoltare economic, srcie i excludere social, mbtrnirea
populaiei, sntate public, schimbare climatic i energie, modele de
producie i de consum, gestiunea resurselor naturale, transport, bun
guvernare, parteneriat global.
n toate documentele mai sus menionate se poate constata c principiul
integrrii este considerat cel mai important principiu operaional n
instituionalizarea i aplicarea politicii europene de mediu i a strategiei de
dezvoltare durabil. Documentele pun accent pe necesitatea aplicrii
principiului n toate politicile i la toate nivelurile, urmrindu-se consecvent,
att pe vertical (ntre nivelurile de decizie), ct i pe orizontal (ntre
politici) a unei corelri ct mai eficiente a celor trei categorii de obiective:
economice, sociale i de mediu.

18
Aplicarea lui n practic a urmat dou axe strategice. Pe de o parte, a
presupus integrarea considerentelor de mediu n alte politici sectoriale i, pe
de alt parte, a urmrit asigurarea coerenei ntre obiectivele de mediu,
economice i sociale n cadrul strategiei de dezvoltare durabil, prin
urmtoarele principii i aciuni:
concilierea ntre condiiile creterii economice i exigenele sociale i
de mediu, prin:
-disocierea creterii de utilizarea resurselor,
-crearea pieelor competitive pentru bunuri i servicii ecologice,
- optimizarea ntre instrumentele de intervenie bazate pe reglementare
i cele pe pia;
-creterea eficienei i echitii n aplicarea sistemelor de intervenie;
- consolidarea componentei ecologice a politicii fiscale n condiiile
meninerii unui echilibru
ntre eficacitate i echitate;
-dezvoltarea unui sistem eficient de informare;
integrarea gradual a considerentelor sociale i de mediu n deciziile
i comportamentele de producie i de consum.
asigurarea coerenei ansamblului politicilor economice prin definirea
strategiilor i coordonarea aciunilor la nivel comunitar.
dezvoltarea unor structuri de cooperare la nivel internaional care s
faciliteze i s promoveze ajutorul pentru dezvoltare n favoarea rilor
srace ale lumii, s asigure cadrul pentru aplicarea eficient a
principiul durabilitii i pentru un mediu loial n competiia
internaional;
aplicarea principiului eficacitii asupra procedurilor de integrare a
dimensiunii mediu n politicile economice i sociale. Principiul cere ca
efectele benefice ale aplicrii durabilitii s fie mai importante dect
costurile antrenate;
instituirea unui sistem de indicatori de evaluare a utilizrii i
eficacitii instrumentelor de integrare a politicilor economice, sociale
i de mediu, din perspectiva dezvoltrii durabile..

19
instituirea unui sistem de supraveghere multilateral a reformelor
structurale n domeniul dezvoltrii durabile la nivelul tuturor
instituiilor europene i prin antrenarea unor largi dezbateri la nivelul
opiniei publice.

2. Dezvoltri instituionale i actorii comunitari ai Politicii Europene


de Mediu

Debutul procesului de integrare european a avut loc ntr-o perioad n


care mediul nu constituia o preocupare la nivel de politici publice, iar
prioritile Comunitilor erau centrate pe obiective economice legate de
reconstrucia Europei dup al doilea rzboi mondial, cretere economic,
stabilitate i dezvoltare, ocuparea forei de munc; ele se ncadrau, de altfel,
n modelul doctrinar unidimensional neoclasic subordonat careului magic 9
apreciat, n principiu, ca fiind potenial incompatibil cu interveniile publice
pentru asigurarea proteciei mediului.

2.1. Politica de mediu n tratatele comunitare

Elaborate ntr-o concepie liberal, tratatele instituind Comunitile


Europene (Paris 1951, Roma 1957) nu au inclus competene comunitare n
domeniul mediului. n pofida semnalelor tot mai evidente de poluare a
mediului din anii 60, interveniile comunitare n acei ani au fost punctuale,
legate n special de aspecte funcionale ale pieei comune, conform metodei
funcionaliste de integrare (coordonarea/armonizarea politicilor naionale n
msura necesar stabilirii i funcionrii pieei comune).
Protecia mediului a intrat pe agenda de lucru a Comunitilor n 1971,
prin prima Comunicare a Comisiei ctre Consiliu cu privire la
necesitatea unei politici europene de mediu (PEM). n 1972, la

20
ntlnirea la vrf n cadrul Consiliului European de la Paris, efii de state
i de guverne ai rilor membre, cu siguran sub impulsul dat i de
Conferina ONU pe probleme de mediu din acelai an, au cerut Comisiei s
elaboreze un program de mediu i s adopte msurile necesare
implementrii lui.
Rezultatul a constat n crearea unui serviciu specializat pentru protecia
mediului i adoptarea n 1973 a Primului Program de Aciune pentru Mediu
(PAM) pentru perioada 1973-1977. Au urmat alte trei programe (1978-1982,
1983-1986, respectiv 1987/1992) cu o abordare predominant sectorial,
vertical, a problemelor de mediu, meritul principal al acestei prime etape
fiind acela de a fi structurat componentele majore ale politicii comunitare de
mediu: principiile, obiectivele, instrumentele i structurile instituionale.
Aciunea Comunitii n domeniul mediului a rmas, ns, n continuare,
limitat. Pe de o parte, prevederile Tratatului Pieei Comune nu stabileau
asumarea de ctre Comisie a unor responsabiliti n domeniul mediului, iar,
pe de alt parte, fundamentarea teoretic a primelor programe era de
orientare liberal.

2.2. Actorii instituionali ai politicii de mediu i procedurile de


decizie

Rolul central n elaborarea i aplicarea politicilor comunitare revine


Comisiei Europene. Pentru politica de mediu, a fost creat n 1981 o
Direcie General pentru Mediu (DGM), component a celor 36 de
direcii generale i servicii specializate ale Comisiei.
Rolul central al DGM l constiuie iniierea de noi acte legislative n
domeniu i supravegherea aplicrii Legislaieiadoptate la nivel comunitar n
statele membre. n acest scop, misiunea asumat de ctre DGM const n:
meninerea i ameliorarea calitii vieii printr-un nalt nivel de
protecie a resurselor naturale, o evaluare i o gestiune eficace a
riscurilor, precum i aplicarea n timp util a legislaiei comunitare;

21
favorizarea utilizrii eficace a resurselor n producia, consumul i
eliminarea deeurilor;
integrarea obiectivelor de mediu n alte domenii ale politicilor
comunitare;
promovarea n UE a creterii care s ia n considerare nevoile
economice, sociale i de mediu att ale cetenilor de astzi, ct i ale
generaiilor viitoare;
contribuia la gsirea de soluii la problemele globale de mediu, n
special legate de schimbrile climatice i de conservarea biodiversitii
la nivel internaional;
promovarea unei abordri multisectoriale a problemelor de mediu, cu
participarea tuturor prilor implicate la o informare mai eficace i la o
mai bun protecie a mediului.
Dup ce este adoptat, legislaia de mediu devine obligatorie n toate
statele membre, cu posibilitatea unor clauze de salvgardare, a unor derogri
temporare i a unor perioade de tranziie (n cazul noilor state membre), iar
Comisia supravegheaz aplicarea legislaiei, beneficiind de sprijinul Curii
Europene de Justiie care poate fi sesizat dac statele membre sau
agenii economici nu respect acquis-ul comunitar.
Direcia General pentru Mediu are, de asemenea, responsabilitatea
reprezentrii Uniunii la nivel internaional i urmrete integrarea
considerentelor de mediu n politicile externe.
n adoptarea legislaiei de mediu, rolul aparine celor dou instituii de
decizie politic n Uniune, Consiliul i Parlamentul, conform procedurilor
stabilite prin articolul 175 al Tratatului consolidat CE. Pentru cazul general, se
aplic procedura de co-decizie, la nivelul Consiliului aplicndu-se votul cu
majoritate calificat. Pentru dispoziii de natur fiscal, msuri privind
amenajarea teritoriului, gestiunea cantitativ a resurselor hidraulice,
afectarea solurilor (cu excepia gestiunii deeurilor) i pentru cele afectnd
sensibil accesul la resursele energetice ale rilor membre, Consiliul voteaz
n condiii de unanimitate, la propunerea Comisiei n cadrul procedurii de
cooperare (prin consultarea Parlamentului, a Comitetului Economic i Social

22
i a Comitetului Regiunilor). La nivelul Consiliului deciziile se iau n Consiliul
Minitrilor Mediului, iar la nivelul Parlamentului European a fost nfiinat n
1973 Comitetul pentru Mediu (n prezent, Comitetul pentru Mediu,
Sntate Public i Siguran Alimentar), responsabil pentru
iniiativele legislative privind protecia mediului i protecia consumatorului.
n elaborarea propunerilor legislative i n adoptarea acestora, Comisia,
Consiliul i Parlamentul se sprijin pe avizele i recomandrile celor dou
instituii complementare, cu rol consultativ, Comitetul economic i social
i Comitetul Regiunilor care asigur implicarea autoritilor regionale i
locale n procesul de decizie la nivel comunitar.
Un rol cheie n acest proces de consultare revine i Ageniei Europene
pentru Mediu. Agenia European de Mediu a fost creat n 1990, are
sediul la Copenhaga (Danemarca) i a devenit operaional ncepnd cu
1994. AEM este principalul organism european care asigur colectarea,
prelucrarea i furnizarea de informaii privind mediul ambient diferiilor actori
publici i privai n scopul promovrii dezvoltrii durabile. Aciunea AEM
const, n principal, din:
coordonarea reelei Eionet Reeaua European de Informare i
Observare n Domeniul Mediului, format din peste 600 de organizaii;
colectarea i analiza informaiilor de mediu provenind de la serviciile
Comisiei, ale rilor Spaiului Economic European, ale organizaiilor,
conveniilor i acordurilor internaionale;
elaborarea i furnizarea de rapoarte i studii necesare fundamentrii
politicilor europene;
promovarea celor mai bune practici n domeniul tehnologiilor i al
proteciei mediului;
acordarea de informaii i consilierea agenilor economici i a
publicului larg.
Strategia AEM se ncadreaz n liniile strategice ale PAM6 i i-a stabilit
patru arii tematice: schimbrile climatice, reducerea biodiversitii/limitarea
schimbrilor spaiale, protecia sntii umane i calitatea vieii, utilizarea i
gestiunea resurselor naturale i a deeurilor. Sectoarele prioritare sunt:

23
agricultura, produsele chimice, energia, transporturile, dezvoltarea i
planificarea teritorial, aspectele internaionale. Dei nu este direct implicat
n procesul de decizie, comunicrile i rapoartele sale asupra situaiei
mediului joac un rol esenial n adoptarea noilor strategii i msuri de
protecie a mediului la nivel comunitar i fundamenteaz majoritatea
deciziilor Comisiei n aceast direcie.

3. Obiectivele, principiile i instrumentele politicii de mediu

n procesul dezvoltrii instituionale a politicii de mediu, Uniunea a


parcurs un drum foarte lung, nu tocmai linear i caracterizat deseori de
indecizie. Rezultatul s-a constituit ns nu att ntr-o politic unde
Comunitatea i asum foarte multe responsabiliti, ci mai curnd, ntr-o
politic avnd impact major asupra definirii i aplicrii strategiilor europene
i a politicilor comunitare i naionale. Evoluia tratatelor a dus, de
asemenea, la fixarea obiectivelor i principiilor PEM care s-au transpus n
diferitele planuri de aciune pentru mediu.

3.1. Obiective i principii

Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene au


fost stabilite prin contribuia Actului Unic European i a Tratatului de la
Maastricht. Conform articolului 174, sub rezerva implicrii Comunitii cu
respectarea strict a principiului subsidiaritii, obiectivele
comunitare n domeniul mediului sunt:
conservarea, protecia i mbuntirea calitii mediului;
protecia sntii umane;
utilizarea prudent i raional a resurselor naturale;
promovarea de msuri la nivel internaional n vederea tratrii
problemelor regionale i globale de mediu.
Stabilirea acestor obiective comune nu prejudiciaz ns rolul statelor
membre. Mediul ine de domeniul competenelor mprite, iar statele
24
membre i pstreaz competenele n materie de elaborare, aplicare i
finanare a politicilor de mediu; aciunile comunitare sunt complementare, cu
rol, pe de o parte de asigurare a cadrului european de armonizare-
coordonare a politicilor naionale i, pe de alt parte, de susinere a politicilor
statelor membre i de potenare a impactului acestora.
Principiile folosite n elaborarea i aplicarea politicii europene de mediu
s-au conturat treptat, n procesul dezvoltrii instituionale a PEM i a aplicrii
diferitelor programe comunitare de aciune.Conform Cartei Albe privind
responsabilitatea la nivelul mediului (2000), principiile actuale n aplicarea
PEM sunt:
principiul responsabilitii (numit i poluatorul pltete) are
n vedere suportarea de ctre poluator a cheltuielilor legate de
msurile de combatere a polurii stabilite de autoritile publice;
principiul asigur internalizarea costurilor de mediu (de poluare) la
nivelul agenilor economici i i are originea n teoria externalitilor;
principiul aciunii preventive: se bazeaz pe regula general c
este mai bine s previi dect s combai; aplicarea principiului
presupune ca orice decizie de producie sau legat de noi proiecte de
investiii s se raporteze la impactul de mediu anticipat;
principiul precauiei: presupune c, n absena unei certitudini cu
privire la relaia cauz-efect ntre o aciune i impactul asupra
mediului, dac o evaluare tiinific ofer suficiente argumente privind
un posibil impact negativ pentru mediu sau sntate, trebuiesc luate
msuri de siguran; n aplicarea acestui principiu i a celui anterior, un
rol esenial revine asumrii responsabilitii sociale de ctre agenii
economici publici i privai.
principiul coreciei, cu prioritate la surs, constnd n obligaia
poluatorilor de a lua msurile necesare pentru nlturarea efectelor
polurii;
principiul proximitii: are drept scop ncurajarea comunitilor
locale n asumarea responsabilitilor pentru deeurile i poluarea

25
produs; principiul are la baz ideea c n protecia mediului
responsabilitatea primar revine nivelelor inferioare de decizie;
principiul proteciei ridicate a mediului: prevede ca politica de
mediu a UE s urmreasc atingerea unui nivel nalt de protecie
(aciunea Comunitii trebuie s asigure eficiena politicilor de mediu n
spaiul european i nu numai);
principiul integrrii: presupune ca obiectivele de mediu s fie luate
n considerare n elaborarea i aplicarea tuturor politicilor europene
care au un impact asupra mediului.
Complementar principiilor specifice politicii de mediu, pot fi menionate i
o serie de principii generale cu rol important n elaborarea i aplicarea PEM:
principiul eficienei, conform cruia i adoptarea unei legi de mediu
trebuie subordonat raportului cost beneficiu, cu luarea n
considerare a costului de oportunitate;
principiul subsidiaritii, aezat la baza funcionrii sistemului
instituional comunitar.
principiul transparenei presupune dezvoltarea unui sistem eficace
de analiz i informare asupra consecinelor aciunii diverilor actori
economici i asupra politicilor adoptate la nivel comunitar i n statele
membre;
principiul informrii, conform cruia cetenii au dreptul s obin n
orice moment informaii privind calitatea mediului i s participe la
procesul decizional;
principiul coerenei presupune dezvoltarea unor mecanisme de
coordonare/armonizare ntre politicile europene, pe orizontal, ntre
diversele politici sectorile i pe vertical, ntre deciziile luate la nivel
comunitar, naional, regional, local, n aa fel nct s se asigure
complementaritatea instrumentelor i generarea de sinergii n
realizarea obiectivelor de mediu;
principiul cooperrii.- Principiul are la baz ideea c protecia
mediului nu poate fi realizat doar n context intern (avnd n vedere
externalitile de mediu care depesc graniele Uniunii) i c
trebuiesc luate n considerare interesele specifice ale rilor n curs de

26
dezvoltare. Uniunea joac un rol important n negocierea i aciunea n
domeniul proteciei mediului la nivel internaional, lund parte la toate
dosarele majore.
principiul coeziunii. Coeziunea reprezint n Uniunea European, ca
i mediul, un element de condiionalitate n adoptarea i aplicarea
politicilor la toate nivelurile, fiind o component obligatorie a strategiei
europene de dezvoltare durabil.

3.2. Sistemul instrumentelor PEM

Una dintre funciile principale ale programelor de aciune pentru mediu a


constituit-o elaborarea i sistematizarea unui sistem eficace de instrumente
pentru realizarea obiectivelor de mediu. Subordonate principiilor adoptate n
cadrul PEM, instrumentele s-au structurat treptat, printr-un efort de
sistematizare al Comisiei Europene, pe urmtoarele categorii: instrumente
de reglementare, instrumente axate pe pia (economice i financiare i
mecanisme de support financiar, instrumente orizontale de sprijin

3.2.1 Instrumente de reglementare

Rolul instrumentelor de reglementare este de a stabili cadrul legal al


politicii comunitare i este format din cele peste 200 de componente ale
acquis-ului comunitar (regulamente, directive, decizii) care transpun n cadru
legislativ strategiile, programele i planurile de aciune ale Uniunii. Fiind o
politic de tip comunitar i nu comun, n care rolul predominant de decizie i
responsabilitatea principal aparin statelor membre, instrumentul legislativ
cel mai frecvent utilizat este directiva.

3.2.2 Instrumente axate pe pia

27
n categoria instrumentelor axate pe pia poate fi inclus orice instrument
economic, ethnic sau de natur financiar care are un impact asupra
costurilor i profiturilor rezultate din aciunile alternative aflate la dispoziia
agenilor economici, n scopul modificrii comportamentelor de producie i
de consum n conformitate cu obiectivele de mediu; mai simplu spus, au rolul
de a integra considerentele ecologice n strategiile de ntreprindere i n
alegerea consumatorului. Instrumentele axate pe pia au la baz doctrina
economiei sociale de pia, conform creia pieele sunt imperfecte i
intervenia public are rolul de a corecta aceste imperfeciuni (n cazul de
fa, externalitile de mediu), pentru maximizarea bunstrii sociale.
Avantajul principal al acestor instrumente, comparativ, spre exemplu, cu
instrumentele administrative i de control, ine de adaptarea politicii de
mediu la exigenele economiei de pia, respectiv subordonarea principiilor
liberei concurene i a eficienei. Fora de aciune a acestor instrumente ine
de msura n care se stabilete o relaie clar de antrenare ntre
comportamentele durabile i creterea surplusului de consum i de
producie.
n utilizarea instrumentelor axate pe pia, Comunitatea urmrete
prioritar urmtoarele aspecte specifice:
asigurarea compatibilitii ecologice;
identificarea obstacolelor n introducerea instrumentelor economice i
propunerea de soluii;
recurgerea la taxele de mediu;
identificarea ajutoarelor publice care susin sau promoveaz
comportamente nondurabile de producie i de consum, pentru a fi
eliminate;
promovarea adoptrii n statele membre a conceptului de
responsabilitate de mediu;
utilizarea acordurilor voluntare de mediu, cu respectarea principiilor
economiei de pia;

28
ncurajarea utilizrii instrumentelor fiscale pentru a atinge obiectivele
de protecie a mediului n corelaie cu obiectivele economice generale
ale Comunitii (cretere, ocupare, competitivitate).
Prin programul al cincilea pentru mediu, au fost stabilite urmtoarele
categorii de instrumente bazate pe pia:
a) taxe i impozite, grupate n dou categorii: de emisie (deversare de
poluani, zgomot) i pe produs; au rolul de a folosi fiscalitatea n modificarea
comportamentelor agenilor economici, responsabilitatea aplicrii lor revine
statelor membre i constituie venituri la bugetele naionale.
b) facilitile i deducerile fiscale, cu rolul de a ncuraja sistemele durabile de
producie i eco-produsele;
c) subveniile publice, directe i indirecte.
d) auditul de mediu, pentru a promova introducerea unui management intern
asupra performanelor n domeniul proteciei mediului i al utilizrii
resurselor naturale.
Un rol esenial n aplicarea instrumentelor de pia l are stabilirea
preului corect. Evaluarea preului real al resurselor i al impactului de
mediu al comportamentelor agenilor economici presupune o perspectiv pe
termen lung ce scap jocului pieei libere. Ori, preul de pia trebuie s
reflecte costul real pentru societate, incluznd costurile de mediu. n
concepie european, autoritatea public are responsabilitatea de a se
implica n evaluarea acestui cost, n aa fel nct impactul de mediu s poat
fi luat n considerare n adoptarea deciziilor agenilor economici.
De asemenea, pentru a asigura integrarea considerentelor de mediu n
comportamentele
agenilor economici, o serie de instrumente adoptate de ctre Comisie au
rolul de a ameliora
informaia i transparena pieei i de a promova dezvoltarea eco-
pieelor, considerate
instrumente tehnice:

29
a) Etichetele ecologice18 (sau denominarea eco)
Sistemul este bazat pe voluntariat, face parte din categoria
instrumentelor de promovare a responsabilitii sociale a ntreprinderilor i a
fost lansat n 1992. Rolul eco-etichetelor este acela de a asigura vizibilitatea
produselor care ndeplinesc o serie de criterii de mediu fixate de ctre
Comitetul Uniunii Europene pentru Denominare Eco. Produsele integrate n
sistem primesc, de regul pentru o perioad de 3 ani, un logo specific
reprezentnd o margaret; analiza se face pe toat durata ciclului de via al
produselor, n baza unui caiet de sarcini.

b) Acordurile Voluntare de Mediu


Acordurile Voluntare de Mediu (AVM) funcioneaz ca instrument al
politicilor de mediu n UE din 1996, anul 2002 adugnd un cadru de
reglementare pentru acorduri la nivel comunitar.
Acordurile voluntare pot fi iniiate de ctre prile interesate (att n domenii
unde Comunitatea legifereaz, ct i n domenii de interes specific) sau de
ctre Comisie. Ele reprezint, n sintez, practici de auto-reglementare (sunt
voluntare), o form de co-reglementare n domenii de interes legate de
protecia mediului.
Avantajele AVM in de: promovarea unei atitudini anticipative, gsirea de
soluii adaptate problemelor specifice, realizarea mai rapid a obiectivelor de
mediu. Comunitatea acord prioritate utilizrii acordurilor voluntare n
aplicarea PIP, gestiunea deeurilor i schimbrile climatice.

c)Prevenirea i Reducerea Integrat a Polurii (sistemul IPPC)


Programul a fost lansat n 1996 i are drept scop s susin promovarea i
reducerea polurii generat de activiti, n principal, din domeniul energetic,
al produciei i transformrii metalelor, al industriei chimice, al industriei
mineralelor i al gestionrii deeurilor. Msurile vizate urmresc reducerea
emisiilor n aer, ap, sol i gestionarea deeurilor, pentru a asigura un
nivel ridicat de protecie al mediului.

30
d) Politica Integrat a Produselor (sistemul PIP)20
Prin Politica Integrat a Produselor, lansat n 2003, Comunitatea
urmrete s promoveze dezvoltarea eco-pieelor. Politica are la baz ideea
c orice produs sau serviciu are un impact asupra mediului, fie prin modul de
producie, fie prin consum sau eliminare, provocarea major innd de
combinarea ntre obiectivul ameliorrii stilului de via i a bunstrii
(condiionate de consum), cu obiectivul proteciei mediului. Comunicarea
Comisiei din iunie 2003 asupra PIP precizeaz c n aplicarea politicii vor fi
privilegiate dou direcii de aciune: stabilirea de condiii generale pentru
ameliorarea integrrii ecologice n ciclul de via al produselor i
concentrarea pe produsele cu cel mai ridicat potenial din punct de vedere
ecologic.
Sistemul este axat pe trei etape ale procesului de decizie care
condiioneaz impactul de mediu al ciclului de via al produselor, respectiv:
aplicarea principiului poluatorpltitor n fixarea preului produselor,
alegerea consumatorului i concepia ecologic a produselor.

e) Criteriile aplicabile inspeciilor de mediu n statele membre au fost create


pentru a asigura conformitatea cu legislaia de mediu a UE i aplicarea
uniform a acesteia. Criteriile presupun condiii minime privind organizarea,
desfurarea, evaluarea i publicarea rezultatelor inspeciilor de mediu.

f) Sistemul de evaluare a efectelor proiectelor publice i private asupra


mediului a fost adoptat prin Directiva 85/337 EEC din 1985 i are ca scop
aplicarea principiului integrrii n elaborarea i aplicarea proiectelor i
programelor dintr-un numr foarte larg de domenii: planificare teritorial i
utilizarea terenurilor, industrie, transport i telecomunicaii, energie,
agricultur, silvicultur, pescuit i turism, managementul apei, gestionarea
deeurilor. Evalurile recente ale Comisiei apreciaz c sistemul are un

31
impact limitat, rezultatele lui fiind condiionate de asumarea responsabilitii
ecologice la toate nivelurile i de ctre toi actorii implicai, publici i privai.

3.3 Mecanisme de suport financiar

Principalele instrumente de sprijin financiar comunitar n aplicarea PEM n


statele membre
sunt:
a) Programul LIFE21 Instrumentul Financiar Comunitar pentru
Mediu Programul LIFE a fost creat n 1992, este folosit exclusiv n aplicarea
PEM i include trei arii tematice: mediu, natur i ri tere.
Obiectivele generale ale programului sunt:
definirea i promovarea unor modele de producie i de consum n
conformitate cu principiile dezvoltrii durabile;
promovarea exemplelor de bun practic;
susinerea proiectelor pilot, a informrii orizontale, a educaiei i
formrii profesionale;
dezvoltarea i ameliorarea competenelor structurilor administrative;
susinerea integrrii mediului n alte politici i asigurarea coordonrii
diverselor instrumente i proceduri cu impact asupra proteciei
mediului.
Componenta Mediu finaneaz n proporie de 30-50% proiecte ce
promoveaz metode i tehnici inovatoare i care pot contribui la reducerea
impactului negativ asupra mediului; componenta Natur contribuie cu 50-
70% la finanarea proiectelor de conservare i ameliorare a biodiversitii,
inclusiv prin sprijinirea reelei Natura 2000, iar componenta ri Tere
finaneaz
cu maxim 70% programe pentru crearea structurilor administrative i
aplicarea de politici de mediu n ri din Zona Mediteranean i zona Mrii
Baltice.
Perspectivele financiare 2007/2013 , ntresc dimensiunea de mediu a
finanrii comunitare specifice; obiectivele de mediu vor fi integrate n

32
domeniile prioritare i vor fi finanate, n principal, prin ariile tematice
Cretere durabil, Management durabil i protecia resurselor naturale i
Uniunea European ca partener global. n acest scop, Comisia a propus un
nou program LIFE+ Instrumentul financiar pentru mediu:
promovarea unei Uniuni Europene durabile, cu rolul de a contribui la
dezvoltarea, aplicarea, monitorizarea, evaluarea i comunicarea n politica i
n dreptul comunitar de mediu.

b) Sistemul Fondurilor Structurale


Sistemul fondurilor structurale (Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social
European, Fondul European de Orientare i Garantare Agricol- seciunea
Orientare) reprezint n prezent aproximativ 35% din bugetul comunitar, cu
tendin de cretere). Dup 1992, fondurile sunt tot mai mult corelate cu
obiectivele politicii de mediu, att prin finanarea unor programe specifice,
ct i prin integrarea considerentelor de mediu n implementarea diferitelor
proiecte.
Sistemul finaneaz aciuni extrem de diverse, de la proiecte de anvergur
(spre exemplu, de ameliorare a calitii mediului, dezvoltarea infrastructurii),
pn la proiecte de finanare a Organizaiilor Non Guvernamentale sau a
IMM. n prezent, 16,5% din FEDER i 50% din Fondul de Coeziune finaneaz
direct programe de mediu. n plus, contribuia fondurilor structurale la
protecia mediului trebuie evaluat i prin impactul indirect pe care l
produce, prin ameliorarea condiiilor economice i sociale n regiunile relativ
slab dezvoltate. Pe viitor se anticipeaz o ntrire a condiionalitii de mediu
n utilizarea fondurilor structurale, prin aplicarea principiului integrrii.

c) Fondul de Coeziune (FC)

33
Prin FC, Comunitatea acord sprijin financiar statelor membre cu
PIB/locuitor mai mic de 90% din media comunitar pentru proiecte n
domeniul mediului i al reelelor de transport.

d) Sistemul de credite al Bncii Europene de Investiii (BEI)


Protecia mediului constituie un important criteriu de selecie a proiectelor
finanate de ctre BEI, ncepnd cu 1983 23. n anii 90, BEI a acordat credite
de milioane de Euros pentru proiecte n domeniul tratrii apelor, gestiunii
deeurilor, conservrii urbane i reducerii polurii.
Pentru proiecte de mediu, mprumuturile pe termen lung pot s acopere
pn la 50% din costul investiiei. Prioritile n finanarea BEI sunt:
ameliorarea calitii apei i aerului, mediul urban (n special, reelele de
transport), protecia sntii, economisirea energiei i surse alternative de
energie, gestionarea deeurilor.

e) Programul NATURA 2000


Fr a dispune n prezent de un fond propriu, Reeaua NATURA 2000 are
totui un rol catalizator n finanarea biodiversitii n spaiul intra-comunitar.
Reeaua include n prezent peste 18.000 de zone protejate, cu valoare
ecologic ridicat, acoperind aproximativ 17% din suprafaa EU15.
Finanarea este asigurat prin LIFE Natur, prin fondurile structurale i prin
Fondul de coeziune, dar se estimeaz crearea unui instrument financiar
propriu.
f) Programul de promovare a ONG-urilor active n domeniul mediului

3.4 Instrumente orizontale de sprijin

Instrumentele orizontale de sprijin sunt complementare celorlalte


instrumente i au rolul de a promova o mai bun cunoatere n domeniul
mediului i de a crea un context favorabil dezvoltrii durabile.

34
Principalele instrumente orizontale folosite la nivel comunitar sunt:
dezvoltarea i ameliorarea permanent a datelor statistice privind mediul i
biodiversitatea; dezvoltarea tehnologic i cercetarea tiinific; planificarea
sectorial i spaial; informarea public i educaia; educaia i formarea
profesional.
Analiza n dinamic a sistemului instrumentelor politicilor de mediu
reflect preocuparea Uniunii de adaptare a politicii de mediu la principiile
economiei de pia, cu mutarea accentului dinspre instrumentele de
comand i control ctre cele axate pe pia, prin aciuni de integrare a
considerentelor ecologice n comportamentele de producie i de consum.

4 Politica european de mediu i Romnia

Politica de mediu n Romnia a debutat n anii 90, prin nfiinarea


Ministerului Mediului. n 1992 a fost adoptat Strategia Naional de
Protecia Mediului, reactualizat n 1996 i n 2002.
Conform strategiei, obiectivele prioritare de mediu n Romnia sunt:
conservarea i mbuntirea condiiilor de sntate a oamenilor;
dezvoltarea durabil;
prevenirea polurii;
conservarea biodiversitii;
conservarea motenirii culturale i istorice;
aplicarea principiului poluatorul pltete;
stimularea activitii de redresare a mediului (prin acordarea de
subvenii, credite cu dobnd mic etc.).
Cele mai importante progrese n domeniul legislativ favorizate de strategia
naional i de programul de aderare s-au nregistrat n: legislaia privind
evaluarea impactului, cea privind deeurile periculoase, gropile de gunoi
pentru deeuri, deeurile rezultate din ambalaje i transportul deeurilor,
legislaia privind apa menajer, apa potabil, poluarea cauzat de
substanele periculoase, identificarea spaiilor ce necesit protecie special,
controlul polurii

35
industriale, msuri pentru sigurana cmpurilor nucleare.
Ca ar membr a Uniunii Europene, Romnia este obligat s adopte n
totalitate i acquis-ul comunitar de mediu. Aplicarea strategiei geometriei
variabile n modelul european de integrare face ns posibil adoptarea i
aplicarea treptat a legislaiei comunitare, prin utilizarea perioadelor de
tranziie i a derogrilor temporare. Aceste instrumente ale strategiei de
extindere au venit n mod esenial n sprijinul rii noastre, dac lum n
considerare exigenele ridicate de mediu n spaiul european raportat la
posibilitile Romniei de a aplica legislaia i la costurile reformelor
necesare pentru a integra principiul responsabilitii ecologice.

Capitolul de negociere Protecia mediului nconjurtor a fost


deschis n mai 2002 i ncheiat n 2004; n urma negocierilor, Romnia a
obinut urmtoarele perioade de tranziie:
3 perioade de tranziie, cu durate de 1, 2 i 3 ani, pentru conformarea
cu prevederile directivei referitoare la controlul emisiilor de compui
organici volatili (COV) rezultai din depozitarea benzinei i distribuia sa
de la terminale la staiile de distribuie a benzinei;
3 perioade de tranziie, cu durate de 3, 5 i 5 ani, pentru atingerea
obiectivelor de recuperare/reciclare pentru plastic, sticl i lemn,
prevzute de conformarea cu prevederile directivei privind ambalajele
i deeurile de ambalaje;
2 perioade de tranziie cu durate cuprinse ntre 1 i 2 ani, pentru
conformarea cu prevederile directivei privind incinerarea deeurilor;
3 perioade de tranziie cu durate de de 3, 7 i 9 ani pentru
conformarea a 130 depozite cu prevederile directivei privind
depozitarea deeurilor;
2 perioade de tranziie cu durata de 2 ani pentru atingerea intelor de
colectare, reciclare, valorificare prevzute de directiva privind deeurile
de echipamente electrice i electronice;
2 perioade de tranziie de 5 i 9 ani pentru aplicarea integral a
prevederilor regulamentului privind transportul deeurilor i o derogare

36
de la aplicarea art. 7(4) pe perioada n care se aplic derogarea
temporar instalaiei de destinaie;
2 perioade de tranziie de 9 i 12 ani pentru aplicarea prevederilor
directivei referitoare la epurarea apelor uzate urbane;
2 perioade de tranziie de 4 i 9 ani pentru respectarea a 9 parametri
de calitate prevzui de directiva privind calitatea apei potabile;
1 perioad de tranziie de 3 ani pentru 51 uniti industriale pentru 8
substane periculoase;
1 perioad de tranziie cu durata de 8,2 ani pentru 195 de instalaii ce
se afl sub incidena directivei privind prevenirea i controlul integrat
al polurii;
3 perioade de tranziie cu durata de 6 ani pentru valorile limit de SO2
pentru 34 instalaii mari de ardere, pentru respectarea valorilor limit
de NOx pentru 69 instalaii, pentru valorile limit de pulberi pentru 26
instalaii i 1 perioad de tranziie de 1 an pentru respectarea valorilor
limit pentru NOx pentru 6 instalaii.
Nu n ultimul rnd, protecia mediului poteneaz factorii creterii
economice, creeaz locuri de munc i genereaz dezvoltarea de noi piee
cu rol esenial n creterea bunstrii sociale.
Romnia a reuit deja s transpun n legislaia intern cea mai mare parte
a acquis-ului de mediu, dar rapoartele Comisiei au atras n mod constant
atenia asupra limitelor capacitii administrative de aplicare a PEM i asupra
posibilitilor reduse de finanare, cu lipsa unor instrumente financiare
adecvate. Comunitatea a venit n sprijinul Romniei prin instrumentele
financiare de pre-aderare Phare i ISPA, precum i prin oferta de participare
la proiecte de jumelaj, finanare prin BEI, participare la programul LIFE i la
Iniiativele Comunitare.
Prioritatea actual n aplicarea PEM n Romnia o constituie
adoptarea de strategii sectoriale care s integreze considerentele
de mediu (n conformitate cu obiectivele dezvoltrii durabile) i
ameliorarea capacitii structurilor administrative de implementare.

37
5 Concluzii

Protecia mediului reprezint astzi n Uniunea European o politic


orizontal, cu rol de principiu n elaborarea i aplicarea tuturor politicilor
Comunitii i statelor membre. Abordarea integrat ine de evoluiile la
nivelul strategiilor generale de integrare din ultimul deceniu al secolului
trecut care s-au adaptat treptat modelului dezvoltrii durabile.
Prin cele ase programe de aciune pentru mediu, Uniunea a elaborat un
sistem complex de legi comunitare orizontale i pe domenii (calitatea
aerului, gestiunea deeurilor, calitatea apei, protecia naturii, poluare
industrial i managementul riscului, substane chimice periculoase i
organisme modificate genetic, zgomot, protecie civil, sigurana nuclear i
radioprotecie), a trecut de la abordarea sectorial la cea integrat, a
dezvoltat principii i instrumente de aciune, i a dezvoltat dimensiunea
extern prin cooperarea la nivel internaional.
n cei peste 30 de ani de aciune comunitar n domeniul proteciei
mediului, Comisia apreciaz c principalele rezultate obinute sunt:
diminuarea reziduurilor industriale, limitarea sau interzicerea utilizrii unor
substane toxice, cu riscuri ridicate pentru mediu i sntate, diminuarea
acidificrii apelor, ameliorarea gestionrii deeurilor, ameliorarea calitii
apelor, aerului i solului.

38
BIBLIOGAFIE

Delegaia Comisiei Europene n Romnia, (2005), Sector Fiche.


Agriculture http://www.infoeuropa.ro/docs/Sector_fiche-Agriculture.pdf
Institutul European din Romnia, (2000), Seria Micromonografii
Politici Europene. Politica de mediu, URL , http://www.ier.ro/
Ministerul Integrrii Europene, (2004), Capitole de negocieri,
http://www.mie.ro/Negocieri/Romana/Fise_capitole_%20inchise_
%202004.pdf
www.andreisaguna.ro ,

39
40

S-ar putea să vă placă și