Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 2

GRILA DE ECHIVALARE
PENTRU RECUNOATEREA COMPETENELOR PROFESIONALE

Numele cadrului didactic: __________________________________________________


Unitatea de nvmnt: __________________________________________________
Funcia didactic: __________________________________________________
Specialitatea: __________________________________________________

1.Recunoaterea competenelor profesionale dobndite formal la data depunerii dosarului

Nr. Criteriul Nr. de credite Autoevaluare Evaluare Se va indica


crt. comisia pagina
inspectoratului documentului
colar justificativ
1. Vechime la catedr 1 credit/an ntreg vechime la catedr
(Creditele nu se fracioneaz.)
2. Participarea la activiti desfurate n cadrul Nr. de credite acordate conform
programelor de formare continu acreditate de normelor metodologice de acordare
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i a creditelor profesionale
Sportului, finalizate cu Certificat de competen transferabile n vigoare, aprobate de
profesional sau adeverin echivalent Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului
3. Gradul didactic II 25 de credite
4. Gradul didactic II i gradul didactic I 30 de credite
5. Student n curs de calificare, n specialitatea 15 credite/an de studiu finalizat
postului ocupat, la programe de studii
acreditate/autorizate
TOTAL 1
2.Recunoaterea competenelor profesionale dobndite nonformal i informal la data depunerii dosarului1)

Nr. Activitatea Nr. de credite acordate la activiti


Se va indica
crt. Nivel judeean/ Evaluare
Nivel naional Nivel internaional pagina
regional Autoeva- comisia
documentului
pe pe pe luare I.S.J.
maxim maxim maxim justificativ
activitate activitate activitate
1. Susinerea de lucrri n cadrul sesiunilor 2 10 3
metodico-tiinifice/ conferinelor/
simpozioanelor de specialitate n domeniul
tiinelor educaiei sau al managementului
educaional2)
2. Instruiri de informare tiinific de specialitate/n 1 5 2 10 3 15
domeniul tiinelor educaiei/pe probleme
prioritare ale educaiei/management
3. Autor de cri/monografii cu ISBN3) 10 credite/carte; maximum 50 n 5 ani
4. Coautor de cri/monografii cu ISBN3) 5 credite/carte; maximum 25 n 5 ani
5. Autor al unui articol/al unei lucrri din domeniul 2 10 3 15 4 20
educaional publicat/publicat n reviste cu ISSN3)
6. Coautor al unui articol/al unei lucrri din 1 5 1,5 7,5 2 10
domeniul educaional publicat/publicat n
reviste cu ISSN3)
7. Membru n colectivul de redacie al unei reviste 1 5 2 10 3 15
cu relevan pentru domeniul educaional3)
8. Autor de subiecte date la concursuri i examene 1 5 2 10 5 15
din calendarul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului
9. Manager de proiect/Membru n echipa de 10 credite/proiect; maximum 50 n 5 ani
concepie (elaborare) a proiectelor cu finanare
european aprobate4)
10. Membru n echipa de implementare a proiectelor 5 credite/proiect; maximum 25 n 5 ani
cu finanare european4)
11. Membru n comisiile de elaborare a 2 10 4 20 6 30
metodologiilor/programelor n domeniul
educaional
12. Membru n comisiile de evaluare a concursurilor 1 5 2 10 3 15
colare i extracolare
13. Pregtirea suplimentar a copiilor i tinerilor 3 15 4 20 5 25
capabili de performane nalte (centre de
excelen, olimpiade, concursuri, tabere de profil,
simpozioane, expoziii, concerte) sau pregtirea
suplimentar a copiilor i elevilor din cadrul
grupurilor dezavantajate ori cu dificulti de
nvare
14. Membru n Comisia naional de specialitate - - 3 15 - -
15. Membru n organismele de conducere ale 2 10 4 20 6 30
societilor/asociaiilor tiinifice n domeniul
educaiei, cu reprezentativitate la nivel naional
16. Stagii/Cursuri de formare nepurttoare de credite Conform normelor metodologice de acordare a
profesionale transferabile creditelor profesionale transferabile n vigoare,
aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului
17. Participarea la programe de voluntariat4) 3 credite pe program; maximum 15 credite
18. Participri la programe europene de tip Lifelong Conform normelor metodologice de acordare a
Learning Programme (LLP) finalizate cu creditelor profesionale transferabile n vigoare,
certificate4) aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului
19. Participri la aciuni finalizate cu Certificate - - - - 5 10
europene tip Europass i Youthpass4)
20. Coordonare/Participare n Comisia de evaluare i 5 credite pe an; maximum 25 de credite
asigurare a calitii (CEAC)
21. Coordonarea Comisiei de proiecte i programe 3 credite pe an; maximum 15 credite
educative din unitatea de nvmnt
22. Coordonarea Comisiei de dezvoltare profesional 3 credite pe an; maximum 15 credite
i evoluie n carier
23. Coordonator al comisiilor din unitatea de 3 credite pe an; maximum 15 credite
nvmnt, altele dect cele menionate mai sus
24. Coordonare/Participare n comisii constituite la 5 credite pe an; maximum 25 de credite
nivelul inspectoratului colar
25. Autor de mijloace didactice avizate de Ministerul 5/mijloc didactic; maximum 25
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
26. Membru n grupurile de lucru pentru elaborarea 3/program; maximum 15
programelor colare
27. Coautor de mijloace didactice avizate de 3/mijloc didactic; maximum 15
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului
TOTAL 2
Nr. Punctaj Punctaj
Capitolul
Crt. autoevaluare evaluare comisie
Recunoaterea competenelor profesionale
1
dobndite formal (Total 1)
Recunoaterea competenelor profesionale
2
dobndite non-formal i informal (Total 2)
3 TOTAL

Semntura candidatului: ________________________________________

Semnturile membrilor comisiei de evaluare:


______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Not:
1. Se iau n calcul numai activitile desfurate n ultimii 5 ani anteriori datei depunerii dosarului.
2. Nu se acord credite pentru lucrrile transmise prin pot sau prin pota electronic i care nu sunt susinute efectiv n cadrul sesiunilor metodico-tiinifice /
conferinelor / simpozioanelor de specialitate n domeniul tiinelor educaiei sau managementului educaional. Carele didactice vor depune la dosar declaraie
pe proprie rspundere n acest sens, pentru fiecare lucrare pentru care solicit recunoaterea creditelor.
3. Se vor anexa numai: pagina de copert, pagina cu ISBN/ISSN, prima i ultima pagin a crii/monografiei/revistei/lucrrii/articolului.
4. Nu se vor anexa coninuturile proiectelor cu finanare european/programelor de voluntariat/aciunilor finalizate cu certificate Europass i Youthpass, ci
numai documentele care dovedesc participarea sau calitatea de membru n echipele de elaborare/implementare a proiectelor.
5. Filele dosarului se vor numerota i nu vor fi puse n folii de plastic.