Sunteți pe pagina 1din 19

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Anul universitar 2007-2008

Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune Semestrul 2

Disciplina: Contabilitatea societilor comerciale


(aprofundat)

ntrebri pentru examen


Autor: Prof. univ. dr. Luminia Ionescu
ADEVRAT-FALS

1. Legiuitorul roman instituie o faza premergatoare falimentului, denumita reorganizare


juridica.

2. Reorganizarea juridica sau falimentul sunt de competenta exclusiva a tribunalului in


jurisdictia caruia se afla sediul princial al debitorului.

3. Daca lipseste un plan de reorganizare confirmat de tribunal se trece direct la lichidarea


prin faliment.

4. In doctrina contabila romaneasca, operatiile de lichidare sunt contabilizate ca si in


ipoteza continuarii activitatii.

5. Problema fuziunii societatilor comerciale este reglementata atat la nivel european, cat
si la nivel national, prin legislatia specifica acestui domeniu.

6. Fuziunea nu este doar o simpla punere in comun de patrimonii si activitati, ci o


combinare si coordonare a acestor elemente in vederea obtinerii de noi capacitati de conceptie, de
productie, de finantare si de comercializare.

7. Conform legislatiei in vigoare in Romania, fuziunea societatilor comerciale se


realizeaza prin cinci modalitati specifice.

8. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza inventarierea


patrimoniului.

9. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza evaluarea patrimoniala.

10. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu este obligatoriu sa se determine


raportul de schimb si nu se calculeaza prima de fuziune.

11. Conform metodei rezultatului, inregistrarea aportului de primit de la societatile


absorbite se inregistreaza astfel:

456 = 1011
1042

12. Conform metodei rezultatului, societata absorbanta inregistreaza transferarea


elementelor patrimoniale de la societatea absorbita:

Conturi de active bilantiere = 456

13. Conform metodei rezultatului, primirea titlurilor de valoare pentru remunerarea


aportului net al societatilor absorbite, se inregistreaza astfel:

503 = 461

1
14. Conform metodei rezultatului, remunerarea actionarilor/asociatilor penru drepturile
asupra aportului net, se inregistreaza astfel:

456 = 503

15. Metoda capitalizarii in situatia fuziunii se bazeaza pe recunoasterea ca elemente de


capitaluri proprii a plusvalorilor si minusurilor din reevaluare.

16. Conform metodei capitalizarii inregistreaza diferente din reevaluare la societatea


absorbanta se inregistreaza astfel:

105 = Conturi de active bilantiere

17. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea primei de fuziune la societatea absorbanta


se inregistreaza astfel:

1042 = 456

18. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de activ de la


societatea absorbita se evidentieaza astfel in contabilitatea societatii absorbite:

891 = conturile de active bilantiere


la valoarea reevaluata

19. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de pasiv de la


societatea absorbita se evidentieaza astfel:

Conturile de datorii bilantiere = 891

20. In cazul metodei capitalizarii cu ocazia fuziunii nu sunt utilizare conturile 891 Bilant
de deschidere si 892 Bilant de inchidere.

21. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de finantare in care
finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investiei.

22. In cadrul operatiunii de leasing, locatarul efectueaza plati periodice catre locator.

23. In cadrul operatiunii de leasing exista trei parti implicate: finantatorul, utilizatorul si
furnizorul.

24. Leasingul operational sau functional este operatiunea de leasing care nu indeplineste
conditiile leasingului financiar.

25. Sale and lease-back este o modalitate mascata prin care se pot finanta intreprinderile,
urmarindu-se transformarea mijlocelor fixe in mijloace banesti in scopul evitarii unor situatii
falimentare.

26. In cadrul operatiunii de leasing se folosesc urmatoarele documente specifice: cererea


de leasing, contractul de leasing, factura fiscala, bilantul contabil.

27. Utilizatorul contractului de leasing este acea parte care are interes sa se foloseasca de
bunul pe care il primeste in sistem leasing pentru a-si satisface nevoile.

28. Furnizorul in mecanismul de leasing are interes sa-si vinda bunul, fie ca simplu
vinzator sau ca producator al acestuia.

29. Biletul la ordin nu se utilizeaza in mecanismul de leasing.

30. Operatiunile de leasing nu sunt reflectate in bilantul contabil.


2
31. In urma procesului de fuziune rezulta o noua societate care cuprinde patrimoniul
tuturor societatilor care fuzioneaza.

32. Calculul redeventelor in cazul contractului de leasing se determina avind in vedere


costul de achizitie al bunului si valoarea reziduala.

33. Leasingul se aseamana cu operatiunea de vinzare-cumparare, dar numai in ceea ce


priveste finalitatea procesului.

34. In Romania, operatiunile de leasing nu sunt legiferate.

35. Pe plan international, leasingul este contabilizat conform normei internationale IAS 17
Contractele de locatie.

36. Contractele de leasing nu sunt recunoscute in situatiile financiare anuale.

37. Un activ necorporal este recunoscut de societate daca se estimeaza ca va genera


beneficii economice pentru persoana juridica.

38. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in


cheltuielile de exploatare in momentul efectuarii lor.

39. Prin consolidare se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de
intreprinderi.

40. Grupurile de societati reprezinta o realitate tot mai pregnanta a lumii afacerilor.

41. Aprecierea starii de necontinuitate a neexploatarii presupune utilizarea valorilor


lichidative.

42. Sub aspect fiscal, operatiile generate de lichidarea unei societati comerciale cad sub
incidenta impozitelor si taxelor.

43. Bilantul semnat de lichidatori si insotit de raportul cenzorilor se va depune pentru a fi


mentionat la Oficiul Registrului Comertului.

44. Notiunea de cistig din lichidare nu se refera la soldul creditor al contului Rezultatul
lichidarii.

45. Dupa incheierea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa inctocmeasca bilant


contabil de lichidare.

46. Dupa lichidarea bunurilor debitorului aflat in dificultate se procedeaza la actiunea de


partaj.

47. Activul net rezultat in urma lichidarii societatii comerciale se partajeaza in functie de
prevederile actului constitutiv.

48. Problema partajului de bunuri intre actionari sau asociati nu se pune in cazul
lichidarii.

49. Dupa plata asociatilor, toate conturile societatii supusa lichidarii se inchid.

50. Cu ocazia lichidarii, toate elementele patrimoniale ce prezinta sold la inceputul


lichidarii vor fi valorificate la o valoare lichidativa.

3
ALEGERE

1. In bilantul contabil al societatii comerciale aflate in lichidare se mentioneaza:


a. valoarea la cost istoric
b. valoarea la cost de productie
c. valoarea justa
d. valoarea lichidativa

2. Regularizarea diferentelor din reevaluare se inregistreaza astfel:


a. 101=2131 c. 104=2131
b. 106=2131 d. 105=2131

3. Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea


a. societati romane c. societati apartinind unui grup
b. societati straine d. organizatii non-profit

4. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului unei societati comerciale?


a. cu ocazia constituirii societatii c. cu ocazia lichidarii societatii comerciale
b. lunar d. legea nu prevede

5. Formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile din grup sunt:


a. directe, indirecte c. combinate, paralele
b. reciproce, circulare d. directe, indirecte, reciproce, circulare,
combinate, paralele

6. Conceptul de guvernare corporativa se refera la:


a. marile corporatii c. societatile cu capital roman
b. societatile cu capital strain d. societatile cu capital mixt

7. Ce reprezinta stakeholderii?
a. organisme si categorii de persoane cu c. organele de control
interese majore in desfasurarea si
rezultatele activitatii firmei
b. salariatii si alte categorii de colaboratori d. cenzorii si auditorii financiari

8. Cum se evidentieaza in contabilitate cheltuielile de lichidare?


a. 628 = 5121 c. 602 = 5121
b. 601 = 5121 d. 666 = 5121

9. Cum se inregistreaza impozitul pe profit aferent operatiilor de lichidare?


a. 691 = 441 c. 691 = 121
b. 691 = 456 d. 691 = 5121

10. Care sunt documentele utilizate cu ocazia derularii operatiunilor de leasing?


a. cererea de leasing c. contractul de leasing
b. oferta de leasing d. oferta de leasing, cererea de leasing,
contractul de leasing, biletul la ordin

11. Prin consolidare se reda:


4
a. o imagine mai exacta a patrimoniului unui c. nu se reda nici o imagine
grup de intreprinderi
b. o imagine mai sintetica a patrimoniului d. nu se realizeaza consolidarea la grupurile
unui grup de intreprinderi de societati

12. Grupurile de societati se intilnesc:


a. la societatile mari si foarte mari c. la organizatii non-profit
b. la societatile mici d. la societatile mari, dar si la intreprinderile
mici si mijlocii

13. Structurile de grup se constituie in vederea:


a. dezvoltarii intreprinderilor in comun c. rezistenta la concurenta cu marile grupuri
b. satisfacerii unor cerinte d. a+b+c

14. Tarile membre ale UE sunt obligate sa adopte IFRS-urile incepind cu anul:
a. 2005 c. 2007
b. 2006 d. 2000

15. IFRS 3 Combinari de intreprinderi prevede in mod expres utilizarea:


a. metodei de achizitie c. metodei evaluarii patrimoniale
b. metodei uniunii de interese d. metodei costului istoric

16.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
cumparatoare preluarea titulurilor de participare?

a. 261 = 462 c. 212 = 462


b. 260=462 d. 462=261

17.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea
societatii cumparatoare preluarea creantelor?

a. 4111 = 462 c. 409=462


b. 401=462 d. 462=4111

18. O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea


societatii cumparatoare preluarea constructiilor?

a. 212 = 462 c. 211=462


b. 201=462 d. 462=212

19. O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea


societatii vanzatoare vanzarea de materii prime?

a. 461= 307 c. 461=300


b. 461 = 301 d. 461=602

5
20. O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea
societatii vanzatoare vanzarea titlurilor de participare?

a. 462=261 c. 461 = 260


b. 461 = 261 d. 462 = 211

21. O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea


societatii vanzatoare vanzarea constructiilor?

a. 461= 201 c. 461=205


b. 461 = 212 d. 211=462

22. Ce intelegeti prin operatiunea de partaj?

a. Impartirea activului net c. Impartirea profitului


b. Impartirea capitalului social d. Impartirea rezervelor

23. Divolvarea societatii comerciale presupune abandonul principiului:

a. Continuitatii activitatii c. Independentei exercitiului


b. Imaginii fidele d. Intangibilitatii bilantului

24. Ce reprezinta cistigul din lichidare?

a. Rezultatul lichidarii plus rezerve c. Rezultatul lichidarii plus provizioane


b. Rezultatul lichidarii plus capital social d. Rezultatul lichidarii

25. In situatia efectuarii partajului intre actionari, care sunt operatiile privind restituirea
capitalului social?

a. 456 = 1011 c. 1011 = 456


1011 = 1012 1012 = 1011
b. 1012 = 456 d. 456 = 1012
456 = 5121

26. O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:


mii Ron
Indicatori Sume
5121 7.057.500
Active circulante-total 7.057.500
Active circulante nete 7.057.500
Total active minus datorii curente 7.057.500
1012 5.000.000
1061 1.000.000
121 1.057.500
Total capitaluri proprii 7.057.500
Total capitaluri 7.057.50

Care este impozitul pe profit aferent rezervelor legale ?

a. 100.000 c. 120.000
b. 110.000 d. 160.000
6
27. O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:
mii Ron
Indicatori Sume
5121 7.057.500
Active circulante-total 7.057.500
Active circulante nete 7.057.500
Total active minus datorii curente 7.057.500
1012 5.000.000
1061 1.000.000
121 1.057.500
Total capitaluri proprii 7.057.500
Total capitaluri 7.057.50

Care este suma datorata ca fiind impozit pe dividende ?

a. 100.000 c. 203.600
b. 160.000 d. 303.600

28. In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe


dividende?

a. 101=462 c. 635=446
b. 462=446 d. 456=446

29. In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe profit
aferent rezervelor legale?

a. 635=441 c. 461 = 441


b. 462=441 d. 456=441

30. In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza decontarea


rezervelor legale?

a. 101=456 c. 1061=461
b. 1061=462 d. 1061 = 456

31. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare.
Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori
autorizati, inregistreaza un minus de 169.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.031.000 mii lei fata de
valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari
corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza astfel:

a. 2131 = 105 169.000 c. 105 = 2131 1.031.000


b. 105 = 2131 1.200.000 d. 105 = 2131 169.000

32. Societatea "M" absorbanta absoarbe societatea "N" absorbita care detine 10% din
capitalul societatii "M". Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "M", pe baza evaluarii
efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 240.000 mii lei, (valoarea justa este de
1.740.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei). Regularizarea diferentelor din
reevaluare la societatea "M", se realizeaza astfel:
7
a. 2131 = 105 1.500.000 c. 2131 = 105 1.740.000
b. 2131 = 105 1.700.000 d. 2131 = 105 240.000

33. Care este originea conceptului de leasing?

a. anglo-saxona c. franceza
b. germana d. altele

34. Ce reprezinta leasingul din punct de vedere economic?

a. o operatiune de finantare c. o donatie


b. un imprumut d. o achizitie

35. Ce reprezinta leasingul din punct de vedere juridic?

a. un contract c. o vinzare
b. o factura d. o declaratie

36. Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului achizitia bunurilor de la furnizori in


cadrul operatiunilor de leasing?

a. 213 = 404 c. 404=213


b. 213= 401 d. 401=213

37. Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului inregistrarea facturii emise catre


locatar?

a. 411 = 706 c. 411 = 766


b. 411 = 704 d. 411 = 765

38. Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului transferul dreptului de proprietate


asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing?

a. 461 = 701 c. 461 = 758


b. 411 = 758 d. 758 = 461

39. Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea?

a. Societati romane c. Societati apartinind unui grup


b. Societati straine d. Institutii publice

40. Cand se elaboreaza situatiile financiare consolidate?

a. Lunar c. Anual
b. Trimestrial d. nu se elaboreaza

41. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
8
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000
CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:
M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

Se cere sa se calculeze rezultatul consolidat, conform metodei integrarii proportionale:

a. 400.000 c. 440.000
b. 100.000 d. 300.000

42. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

Se cere sa se calculeze rezerva consolidata, conform metodei integrarii proportionale:

a. 400.000 c. 480.000
b. 200.000 d. 440.000

43. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In bilantul consolidat care este suma disponibilitatilor in conditiile aplicarii metodei integrarii
proportionale?
9
a. 1.920.000 c. 1.300.000
b. 1.400.000 d. 1.520.000

44. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:


M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In bilantul consolidat care este marimea capitalului, in conditiile aplicarii metodei integrarii
proportionale?
a. 1.000.000 c. 1.400.000
b. 2.000.000 d. 1.800.000

45. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea veniturilor, in conditiile aplicarii metodei
integrarii proportionale?
a. 20.000.000 c. 10.000.000
b. 16.000.000 d. 15.000.000

46. Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu
alti doi asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000
10
CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:
M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea cheltuielilor, in conditiile aplicarii metodei
integarii proportionale ?
a. 19.560.000 c. 9.900.000
b. 15.600.000 d. 15.500.000

47. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului cu ocazia fuziunii?


a. inaintea fuziunii c. pe parcursul fuziunii
b. dupa fuziune d. nu se efectueaza

48. Conform legislatiei in vigoare, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza:


a. prin absorbtie c. prin absorbtie si contopire
b. prin contopire d. nu se realizeaza

49. Fuziunea prin absorbtie presupune pentru societatea absorbita:


a. o achizitie c. divizare
b. o lichidare si un partaj d. consolidare

50. In situatia fuziunii, proiectul de fuziune este semnat de catre:


a. consiliul de administratie c. presedintele tribunalului
b. jurist d. nu se semneaza

51. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 150.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.050.000 mii
lei fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din
reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza
astfel:

a. 2131 = 105 150.000 mii lei c. 105 = 101 150.000 mii lei
b. 105 = 2131 1.050.000 mii lei d. 105 = 2131 150.000 mii lei

52. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 50.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.150.000 mii lei
fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din reevaluari
corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza astfel:

a. 2131 = 105 50.000 mii lei c. 2131 = 101 50.000 mii lei
b. 105 = 2131 1.150.000 mii lei d. 105 = 2131 50.000 mii lei

53. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de

11
participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 150.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.050.000 mii
lei fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din
reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza
astfel:

a. 105 = 106 150.000 mii lei c. 105 = 101 150.000 mii lei
b. 105 = 2131 1.050.000 mii lei d. 105 = 2131 150.000 mii lei

54. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 150.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.350.000 mii
lei fata de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din
reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza
astfel:

a. 2131 = 105 150.000 mii lei c. 105 = 117 150.000 mii lei
b. 2131 = 106 1.500.000 mii lei d. 105 = 2131 150.000 mii lei

55. Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare. Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 100.000 mii lei, (valoarea justa este de 2.100.000 mii
lei fata de valoarea contabila neta de 2.200.000 mii lei). Societatea are in evidenta rezultate din
reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "J", se realizeaza
astfel:

a. 2131 = 105 100.000 mii lei c. 105 = 117 100.000 mii lei
b. 2131 = 106 100.000 mii lei d. 105 = 2131 100.000 mii lei

DA-NU

1. Fuziunea prin absorbtie presupune o societate absorbanta si cel putin o societate


absorbita?

2. Fuziunea prin contopire presupune contopirea a doua sau mai multe societati
comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua?

3. Prin consolidare se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de


intreprinderi, dacit fiecare bilant individual pentru fiecare intreprindere?

4. In situatia achizitiei de societati comerciale se intilneste fenomenul de negociere intre


cele doua parti?

5. Tarile membre ale Uniunii Europene sunt obligate sa adopte IFRS-urile?

6. Grupurile de societati reprezinta o realitate tot mai dezvoltata a lumii afacerilor in


perioada actuala, in cele mai multe tari?

7. Adoptarea IFRS-urilor va avea un impact semnificativ asupra instrumentelor


financiare si politicilor comerciale ale societatilor comerciale?

8. IFRS-urile reprezinta atat Standarde, cat si interpretari adoptate de IASB?

9. IFRS 3 Combinari de intreprinderi a fost adoptate in anul 2004?

12
10. IFRS 3 Combinari de intreprinderi redefineste o serie de concepte fundamentale ale
consolidarii?

11. Guvernarea corporativa se refera la organizarea si conducerea marilor corporatii?

12. Guvernarea corporativa este un concept de origine anglo-saxona?

13. Sunt date publicitatii principiile privind guvernarea corporativa?

14. La societatile comerciale cotate la Bursa de Valori la care nu exista cenzori se


realizeaza audit financiar?

15. Exista preluari ostile de societati pe piata internationala?

16. Decizia de achizitie a unei societati comerciale apartine Comisiei de Cenzori?

17. Decizia de fuziune a doua sau mai multor societati comerciale apartine directorului
general?

18. Cu ocazia lichidarii societatilor comerciale are loc inventarierea patrimoniului?

19. Bilantul contabil se intocmeste numai la finele exercitiului financiar?

20. Achizitia presupune achizitionarea totala a unei societati comerciale?

21. OCDE este organizatia care a stabilit politica de standarde privind guvernarea
corporativa?

22. Legea nr. 31/1190 privind societatile comerciale contine precizari cu privire la
registrele obligatorii care trebuie intocmite de catre societatile pe actiuni?

23. Adunarea generala a actionarilor aproba situatiile financiare anuale?

24. Cenzorii sunt obligati conform legii sa supravegheze gestiunea societatii?

25. Achizitia de societati comerciale mai este cunoscuta in literatura de specialitate sub
denumirea de preluare de societati?

26. Contractul de achizitie se negocieaza intre cele doua paarti?

27. Valoarea justa elimina costul istoric?

28. Pentru contabilizarea patrimoniului achizitionat se intilnesc doua forme?

29. In Romania este legiferata dizolvarea societatilor comerciale?

30. Partajul consta in impartirea capitalului social?

31. Legaturile directe in cazul societatilor de grup se realizeaza prin aceea ca o societate
investitoare numita mama participa la formarea capitalului alte societati numita fiica?

32. Legaturile indirecte constau in aceea ca o intreprindere mama participa la formarea


capitalului unei societati fiice, iar aceasta in continuare participa la formarea altei societati fiice?

33. Legaturile reciproce constau in aceea ca o intreprindere mama participa la capitalul


unei societati fiice, iar aceasta din urma participa la marirea capitalului intreprinderii mama?

34. Grupurile de societati prezinta si legaturi parelele in cadrul combinarilor?

13
35. In Romania au fost legiferata situatiile anuale consolidate?

36. Societatea absorbanta poate detine o participatie la societatea absorbita?

37. Societatea absorbita poate sa detina o participatie la societatea absorbanta?

38. Societatea absorbanta si societatea absorbita pot detine participatii reciproce?

39. Cu ocazia fuziunii societatilor comerciale are loc reevaluarea patrimoniului?

40. Cu ocazia fuziunii are loc calculul primei de fuziune?

41. Exista trei organe de guvernare corporativa?

42. Elaborarea bilantului contabil se realizeaza prin grija cenzorilor?

43. Cenzorii verifica conformitatea informatiilor cuprinse in situatiile financiare?

44. Consiliul de Administratie aproba situatiile financiare?

45. Administratorii prezinta actionarilor raportul de gestiune?

46. Societatile comerciale, care potrivit legii sunt supuse auditului financiar, vor organiza
si audit extern?

47. Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii si evaluarea elementelor


patrimoniale?

48. Cenzorii prezinta actionarilor sau asociatilor un raport la finele exercitiului?

49. Achizitia de societati comerciale poate avea loc prin licitatie publica?

50. Pentru contabilitazarea patrimoniului achizitionat se poate folosi metoda achizitionarii


pasivelor unei societati?

51. Legea insolventei a fost adoptata in Romania in anul 2006?

52. Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin
insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile?

53. Insolventa poate fi prezumata?

54. Insolventa poate fi iminenta in cazul comerciantilor?

55. Insolventa este iminenta atunci cind se dovedeste ca debitorul nu va plati la scadenta
datoriile exigibile angajate?

56. Procedura falimentului este reglementata in Romania?

57. Procedura reorganizarii judiciare este reglementata in Romania?

58. In cazul lichidarii abandonul principiului continuitatii activitatii atrage dupa sine
renuntarea si la alte principii contabile?

59. Dizolvarea societatii are drept consecinta intreruperea activitatii normale a


intreprinderii?

60. In situatia lichidarii, abandonul principiului continuitatii activitatii atrage evaluarea la


valoarea lichidativa?
14
61. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul
judecatorului sindic?

62. Bunurile societatii aflate in lichidare pot fi vindute integral sau individual?

63. Lichidatorul poate angaja in numele debitorului un evaluator persoana fizica sau
juridica?

64. Raportul intocmit de lichidator in situatia lichidarii unei societati comerciale va


cuprinde propuneri privind modalitatea de vinzare a bunurilor?

65. Lichidarea priveste bunurile din patrimoniul debitorului?

66. Operatiunea de vinzare a bunurilor in situatia lichidarii se efectueaza de catre


lichidator sub supravegherea judecatorului sindic?

67. Vinzarea bunurilor in situatia lichidarii poate avea loc prin licitatie publica sau prin
vinzare directa?

68. La fiecare 6 luni de la data inceperii lichidarii, judecatorul sindic va prezenta


tribunalului un raport privind sumele incasate din lichidare?

69. Cu ocazia lichidarii se intocmeste raport final de lichidare?

70. In cazul operatiunii de partaj se impart intre actionari bunurile?

71. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului urmareste sa il sanctioneze pe


debitorul aflat in dificultate?

72. Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt
obligati sa intocmeasca bilant contabil?

73. In situatia lichidarii se procedeaza la inventarierea patrimoniului?

74. Cu ocazia lichidarii se intocmeste bilant contabil de lichidare?

75. Cu ocazia lichidarii se intocmeste bilant contabil de partaj?

76. Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere?

77. Cheltuielile determinate de lichidare si plata datoriilor afecteaza rezultatul lichidarii?

78. Cistigul din lichidare intra sub incidenta partajului?

79. Cistigul din lichidare se impoziteaza, conform normelor legale in vigoare?

80. In situatia lichidarii, abandonul principiului permanentei metodelor apare drept


consecinta a abandonului principiului continuitatii activitatii?

COMPLETRI

1. Achizitia de societati comerciale mai este cunoscuta in literatura de specialitate si prin


denumirea de operatiune de ...................... de societati.

2. Achizitia unei societati comerciale poate avea loc fie prin negocierea directa, fie prin
................... publica

3. Pentru contabilizarea patrimoniului achizitionat se pot intilni doua forme:


15
1. achizitionarea activelor unei societati
2. achizitionarea totala sau .......... a unei societati

4. Conform legii, incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice


presupune parcurgerea a doua etape distincte:...................... si ...................................

5. Societatea comerciala care nu mai poate face platilor, la cererea ei, a creditorilor sau a
Camerei de Comert si Industrie intra in procedura de .............. juridica si de .............

6. Impozitul pe dividende se aplica asupra sumelor reprezentand cistigurile actionarilor


sau asociatilor sub forma de .................atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.

7. Taxa pe valoarea adaugata este colectata cu prilejul valorificarii bunurilor din


patrimoniul societatii comerciale aflate in ...................................

8. Dupa efectuarea operatiilor de lichidare, adica vinzarea activelor, incasarea creantelor


si plata datoriilor, lichidatorii intocmesc un bilant contabil de ........................

9. Operatia de fuziune prin contopire(reuniune) determina dizolvarea fara lichidare a


societatilor care ........................

10. Consolidarea este o operatiune periodica de ...........................a situatiilor financiare


consolidate, ale unor societati independente din punct de vedre juridic, dar legate de un centru de
comanda pe linie financiara.

11. Grupurile de societati se relizeaza fie de natura orizontala, fie de natura


..........................

12. Societatea mama este o intreprindere care se afla in fruntea grupului si exercita
puterea de directie si .................

13. Societatile dependente sau filiale ale grupului sunt controlate exlusiv sau majoritar,
direcdt sau indirect de catre societatea ..................

14. Structurile de grup se intilnesc adesea si la intreprinderile mici si mijlocii, in vederea


dezvoltarii acestora in comun, pentru satisfacerea unor cerinte ale acestora, precum si pentru rezistenta
lor la concurenta cu marile ................

15. In acceptiunea Consiliului pentru Standardele Internationale de Contabilitate(IASB)


sistemul de raportare financiara reprezinta o conditie esentiala in vederea dezvoltarii
......................................

16. Statele europene dispun in momentul prezent de doua seturi de norme contabile,
acestea fiind:
1. standardele contabile nationale
2. Standardele Internationale de Raportare ............

17. IFRS 3 Combinari de intreprinderi prevede modalitatea de raportare financiara de


catre entitatile economice care desfasoara ....................... de intreprinderi

18. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ care poate fi .................... sau o
datorie poate fi decontata, de bunavoie, intre parti aflate in cunostiinta de cauza, in cadrul unei
tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

19. In acceptiunea IFRS 3 Combinari de intreprinderi controlul constituie puterea de a


guverna politicile financiare si ....................... ale unei entiati sau activitati cu scop lucrativ in asa fel
incit sa se obtina beneficii din activitatea pe care o desfasoara.

16
20. Specific pentru IFRS 3 Combinari de intreprinderi este ................................, adica
eliminarea tranzactiilor reciproce intre societatile membre ale grupului.

21. Definitia leasing-ului poate fi analizata atit din punct de vedere economic, cit si din
punct de vedere .....................

22. Leasingul este un ................. prin care proprietarul unui activ il transmite pentru
folosinta altei parti, pe o perioada determinata, contra unei plati solicitate.

23. Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plati societatii de leasing ................. sub
forma de rate esalonate pe o perioada de valabilitate a contractului.

24. Leasingul financiar nu furnizeaza servicii de ............... este nereziliabil si complet


amortizabil.

25. Leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una din
conditiile leasingului .........................

26. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de ................ in care
finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie.

27. Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract ..................... care
permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati pretul.

28. Aceasta forma de finantare a invetitiilor reprezinta o .alternativa de ......................


si/sau achizitie a activelor imobilizate.

29. Pentru utilizarea bunului, ..................................... va plati societatii de leasing costul


sub forma de rate esalonate pe perioada de valabiitate a contractului.

30. Leasingul financiar este o operatie care presupune in plan fiscal, disocierea intre
...................................... si ratele chiriei.

31. Pentru contabilitatea operatiilor de fuziune se pot folosi doua metode: metoda
rezultatului si metoda .......................................

32. In urma procesului de fuziune rezulta o noua societate ce cuprinde patrimoniul tuturor
societatilor care ........................

33. Intocmirea bilantului contabil este .......................... de catre toate societatile indiferent
de marime sau structura capitalului social.

34. Determinarea activului net face parte integranta din metoda evaluarii ...........................

35. Pe baza bilantului contabil intocmit inainte de fuziune se determina activul net
contabil, potrivit formulei:

ANC= Total active - Total ...............

36. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, ..................... cistigurilor si


pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul 117 Rezultatul reportat.

37. Cu ocazia fuziunii, evaluarea patrimoniului este urmata de determinarea raportului de


schimb al actiunilor sau al partilor .......................

38. Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea
activului net contabil la numarul de actiuni/parti ............

17
39. Prima de fuziune se calculeaza ca diferenta intre valoarea contabila a
actiunilor/partilor sociale si valoarea nominala a ................

40. Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea
....................

41. Asociatii sau actionarii de comun acord pot decide partajarea....................... in


conformitate cu prevederile actelor constitutive.

42. Conform normelor contabile romanesti, contabilitatea operatiilor de ................. este


considerata ca o ipoteza a continuitarii activitatii intreprinderii

43. Fuziunile duc la fenomenul de ................... a productiei si a capitalurilor.

44. Redactarea si semnarea proiectului de fuziune presupune convocarea consiliului de


...............................

45. Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor ........................, se depune


la oficiul Registrului Comertului.

46. Evaluarea patrimoniala este o conditie esentiala in situatia ................ societatilor


comerciale

47. Intocmirea bilantului contabil este obligatorie de catre toate tipurile de societati
indiferent de marime sau structura capitalului ...............

48. Societatile care sunt absorbite se dizolva si isi pierd .................juridica.

49. Societatea absorbanta primeste intregul ................. al societatii absorbite.

50. Metoda rezultatului, in situatia fuziunii, se inspira din contabilitatea ...............

51. In situatia achizitiei de societati comerciale se intalneste fenomenul de ..................

52. Evaluarea in cazul achizitiei de societati comerciale se face prin metoda ..........
patrimoniale.

53. Achizitia de societati comerciale este un fenomen adesea intalnit pe piata ..............,
dar mai ales pe piata internationala.

54. De regula, societatea cumparatoare doreste obtinerea unei pozitii dominante pe piata
sau eliminarea ..................

55. Din punct de vedere ..........., dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de
legea societatilor comerciale.

56. Partajul consta in impartirea capitalului ............., rezultatul din lichidare intre
actionarii sau asociatii societatilor comerciale.

57. ............... este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin
insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

58. Insolventa poate fi prezumata sau ..................

59. Toate procedurile prevazute de legea insolventei sunt de competenta .................. in a


carui raza teritoriala isi are sediul debitorul.

60. Conform normelor contabile romanesti, contabilitatea operatiilor de lichidare este


considerata ca o ipoteza a ...................... activitatii societatii.
18
61. Operatiunile de leasing legiferate in Romania sunt: leasing financiar si leasing
....................

62. Etapele prevazute de lege privind incetarea existentei societatilor comerciale sunt
................. si lichidare.

63. Documentele specifice operatiilor de achizitie a unei societati comerciale sunt:


hotarirea adunarii generale a actionarilor, actul aditional si contractul de .............

64. Achizitia unei societati comerciale poate avea loc prin negociere ............ sau prin
achizitie publica.

65. Faza premergatoare falimentului este reorganizarea ...............

19

S-ar putea să vă placă și