Sunteți pe pagina 1din 1531

Ministerul Finanelor Publice, ORDIN Nr.

640 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2017, pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul
contabilitii publice ; Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 336 din 9 mai 2017

Avnd n vedere dispoziiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) i ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor
Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:

Art. 1 - Se aprob Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2017, prevzute n anexa nr. 1.
Art. 2 - Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.186 i 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz conform anexei nr. 2.
Art. 3 - Anexa nr. 29 "Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri, lucrri, servicii la finele
perioadei" i anexa nr. 41 "Corelaii ntre formularele de situaii financiare" la Normele metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
242 i 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
Art. 4 - Corelaiile ntre formularele de situaii financiare trimestriale sunt cele prevzute n anexa nr. 3.
Art. 5 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 6 - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog orice alte dispoziii contrare acestuia.
Art. 7 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice, Viorel tefan

Anexa Nr. 1

NORME METODOLOGICE privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a
unor raportri financiare lunare n anul 2017

Cap. I
Situaii financiare trimestriale

1.(1). Situaiile financiare care se ntocmesc de instituiile publice la finele trimestrelor I, II i III n anul 2017 se
compun din: bilan, contul de rezultat patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuie bugetar i anexe la
situaiile financiare, care includ politici contabile i note explicative.
1.(2). Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc utiliznd conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III
prevzute n Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.917/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
1.(3). Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, cu
modificrile i completrile ulterioare (anexele nr. 27, 7b, 9, 1113, 14a, 14b, 1519, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 i
40a40c la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificrile ulterioare (anexa nr. 32 la situaiile
financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru
modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, cu completrile ulterioare (anexa nr. 1
la situaiile financiare).
1.(4). Modelele formularelor actualizate pentru situaiile financiare trimestriale i raportrile financiare lunare n anul
2017 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari
contabile/institutii publice/legislatie 2.(1).1 Rezultatul patrimonial al exerciiului financiar raportat la finele trimestrului
I al anului 2016, n formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaiile financiare), la coloana 2, rndul 31
sau 32, dup caz, se completeaz n anul 2017 la coloana 1, att la rndul 31 sau 32, ct i la rndul 29.2 sau 29.3, dup caz.
2.(1).2 Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente anului 2017 determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) pct. b)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit crora sunt obligate la plata
impozitului pe profit instituiile publice care desfoar activiti economice, se completeaz la rndul 29.4 pe col. 2.
2.(1).3 Ca urmare a efecturii nregistrrilor contabile: 891 "Bilan de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial" sau 121
"Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilan de nchidere" pot exista diferene ntre rndurile 87 i 88, coloana 02 din formularul
"Bilan" (anexa nr. 1 la situaiile financiare), ntocmit la raportrile trimestriale ale anului precedent i rndurile 31 i 32
coloana 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaiile financiare), ntocmit la raportrile
trimestriale ale anului curent, la unitile teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Aceste diferene nu sunt
admise la nivelul situaiilor financiare trimestriale centralizate ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
2.(1).4 La unitile administrativ-teritoriale, formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaiile
financiare) care se depune la administraiile judeene ale finanelor publice i la direciile generale regionale ale finanelor
publice nu cuprinde veniturile i cheltuielile unitilor de nvmnt preuniversitar de stat pentru fondurile primite de la
bugetul de stat.
2.(2). La completarea formularului "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaiile financiare) n anul 2017 se
au n vedere urmtoarele prevederi:
- cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2016, precum i pentru modificarea i completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 191/2017, cu excepia ultimelor trei paragrafe.
2.(3). n formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaiile financiare), la rndurile 15 i 16 se
nscriu numai diferenele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar i
echivalent de numerar la sfritul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraiile judeene ale finanelor publice i direciile generale
regionale ale finanelor publice, dup caz, formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaiile financiare)
va fi nsoit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibiliti deschise la
instituiile de credit.
2.(4).1 La ntocmirea conturilor de execuie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) i a conturilor de execuie - cheltuieli
(anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) n anul 2017 se au n vedere urmtoarele:
- informaiile referitoare la prevederi bugetare se completeaz potrivit structurii indicatorilor aprobai prin Legea
bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, prin Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, prin Legea
nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i celorlalte acte normative n
vigoare;
- cap. IV pct. 4.2.(2)4.2.(4), 4.3.(2), 4.3.(3), 4.44.8, 4.104.13, 4.164.19 din Normele metodologice privind ntocmirea
i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2016, precum i pentru modificarea i completarea
anexei nr. 41 la Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 191/2017.
2.(4).2 La ntocmirea conturilor de execuie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au n vedere i veniturile ncasate n
numerar nedepuse n conturile de trezorerie.
Sumele raportate n conturile de execuie - venituri la coloana 4 reprezentnd "Drepturi constatate din anii precedeni"
trebuie s corespund cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de ncasat" din aceleai formulare, ntocmite la 31
decembrie 2016.
Ca urmare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 9/2017 privind unele msuri bugetare n anul 2017, prorogarea
unor termene, precum i modificarea i completarea unor acte normative, sumele raportate la coloana 4 "Drepturi constatate din
anii precedeni" la codul bugetar 36.xx.32 "Sume provenite din finanarea bugetar a anilor precedeni" se raporteaz i la
coloana 5 "Drepturi constatate din anul curent" cu semnul minus, astfel nct aceste sume s nu se mai regseasc pe coloana 8
"Drepturi constatate de ncasat".
n contabilitate conturile utilizate pentru evidenierea creanelor aferente unor sume provenite din finanarea anilor
precedeni nu se dezvolt n analitic pe clasificaia bugetar.
2.(4).3 Conturile de execuie - cheltuieli ntocmite de Casa Naional de Pensii Publice, Agenia Naional pentru Ocuparea
Forei de Munc i Casa Naional de Asigurri de Sntate depuse la Ministerul Finanelor Publice vor purta viza Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal pentru sumele deduse direct de ctre angajator din contribuiile datorate potrivit prevederilor
art. 9 alin. (1) i (2) din Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017 i respectiv ale art. 4 alin.
(7) i (8) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de
sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
2.(5). Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaie special" (anexa nr. 14a la situaiile financiare) se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare central.
Rndul 12 "Alte fonduri cu destinaie special" se detaliaz pe fonduri n raportul de analiz pe baz de bilan.
La completarea formularului se au n vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare.
2.(6). Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaie special" (anexa nr. 14b la situaiile financiare) se completeaz de
ctre instituiile publice de subordonare local.
La completarea formularului se au n vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare.
2.(7). Formularul "Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finanate din
FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaiile financiare) se completeaz de ctre toate instituiile publice care au calitatea de
beneficiari i care deruleaz proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare.
Formularul "Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finanate din FEN
postaderare" (anexa nr. 19 la situaiile financiare) se completeaz distinct pe fiecare surs de finanare (mai puin sursa 08 -
bugetul fondurilor externe nerambursabile).
Plile raportate de instituiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare" i la titlul 58 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
raportate n anexele nr. 7 i 7b, ntocmite potrivit bugetului aprobat, se coreleaz cu plile raportate n formularul "Situaia
plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finanate din FEN postaderare" (anexa nr. 19
la situaiile financiare).
n cazul proiectelor derulate n parteneriat, instituiile publice n calitate de lideri sau parteneri completeaz anexa nr.
19 cu informaii privind plile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitile pe care s-au angajat s le asigure n
scopul implementrii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum i cu informaii privind sumele rambursate/
neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activiti.
Anexa nr. 19 se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 71/2013, ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, ale pct. 2.(6) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 465/2015, i ale pct. 4.20 din Normele metodologice privind ntocmirea
i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i
pentru modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 82/2016, cu completrile ulterioare.
2.(8). Formularul "Situaia sumelor primite direct de la Comisia European/ali donatori i a plilor din FEN postaderare"
(anexa nr. 20a la situaiile financiare) se completeaz de ctre toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de
sursa de finanare, care primesc direct de la Comisia European/ali donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de
exemplu: Autoritatea de certificare i plat, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Dezvoltrii Regionale,
Administraiei Publice i Fondurilor Europene etc.) i apoi efectueaz pli ctre autoritile de management, agenii de pli,
instituii publice subordonate n calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectueaz
cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare.
Anexa nr. 20a se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 71/2013.
2.(9). Formularul "Situaia sumelor primite indirect de la Comisia European/ali donatori i a plilor din FEN postaderare"
(anexa nr. 20b la situaiile financiare) se completeaz de toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de
finanare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoriti de certificare, instituii publice ierarhic
superioare, dup caz, i care ulterior efectueaz pli din aceste sume (de exemplu: autoriti de management, agenii de pli,
operatori de program, alte instituii publice).
Anexa nr. 20b nu se completeaz de ctre instituiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte
finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanri i rambursri prin autoritile de management
din Romnia, n conturile de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa nr. 20b se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 71/2013.
2.(10). Formularul "Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul
58)" (anexa nr. 27 la situaiile financiare) se completeaz de instituiile publice care deruleaz proiecte finanate din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
n anexa nr. 27 "Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul 58)",
totalul plilor raportate de instituiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare" i la titlul 58 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020"
se detaliaz pe fiecare surs de finanare, pe naturi de cheltuieli, i trebuie s corespund cu totalul plilor raportate n
anexa nr. 7 sau 7b la situaiile financiare, la cele dou titluri (coloana 6).
2.(11). Formularul "Situaia plilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil"
(anexa nr. 28 la situaiile financiare) se completeaz de instituiile publice finanate integral din bugetul de stat, din
venituri proprii de subordonare central, cu informaii privind plile efectuate pentru programele cu finanare rambursabil.
n anexa nr. 28 "Situaia plilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil",
totalul plilor raportate de instituiile publice la titlul 65 se detaliaz pe fiecare surs de finanare, pe naturi de
cheltuieli, i trebuie s corespund cu totalul plilor raportate n anexa nr. 7 la situaiile financiare (coloana 6).
2.(12).1. Formularul "Pli restante" (anexa nr. 30 la situaiile financiare) se completeaz de autoritile publice,
ministere, celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile publice autonome i instituiile publice aflate n
subordinea, n coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentnd pli restante din: bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituiilor publice
finanate integral sau parial din venituri proprii/activiti finanate integral din venituri proprii. Se completeaz cte un
formular distinct pentru fiecare cod nscris n subsolul acestuia.
2.(12).2. Formularul "Pli restante" [anexa nr. 30b la situaiile financiare modificat conform prevederilor Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale i de modificare i completare a
Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a
unor raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009] se completeaz
de unitile administrativ-teritoriale, precum i de instituiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare.
2.(12).3. Plile restante se completeaz potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)4.28.(7) din Normele metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 96/2015, cu modificrile ulterioare.
2.(13). Formularul "Situaia sumelor evideniate n conturi n afara bilanului rezultate din operaiuni ce decurg din
administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situaiile financiare) se completeaz de ctre
creditorii bugetari (Ministerul Finanelor Publice, Casa Naional de Pensii Publice, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc, Casa Naional de Asigurri de Sntate) care, potrivit legii, gestioneaz veniturile bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, n vederea raportrii prin situaiile financiare a bunurilor sechestrate ca msur asigurtorie dispus prin procedur
administrativ i ca modalitate de executare silit a garaniilor depuse de contribuabili pentru nlesnirile acordate etc.
Aceast anex se completeaz cu soldurile conturilor n afara bilanului specifice operaiunilor respective.
2.(14).1. Sectoarele instituionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevzute la pct.
2.(10) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice,
precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 465/2015.
n vederea ntocmirii corecte a formularului "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ..." (anexa nr. 40a la situaiile financiare), a formularului "Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (anexa nr. 40b la situaiile financiare) i a
formularului "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ..." (anexa nr. 40c la situaiile financiare), instituiile publice trebuie s dezvolte conturile
contabile n analitice distincte, astfel nct acestea s poat furniza informaii detaliate pe sectoare, precum i pe
subsectoarele administraiei publice: subsectorul administraie public central, subsectorul administraie public local,
subsectorul asigurri sociale.
2.(14).2. Sumele privind plata diferenelor salariale pentru personalul didactic din nvmntul de stat, stabilite conform
prevederilor art. 2 i 3 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenelor salariale cuvenite personalului didactic din
nvmntul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 se nregistreaz n contabilitate ca provizioane i se
raporteaz n formularele:
- "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (anexa
nr. 40a la situaiile financiare), la rndurile 489.25 i 489.9;
- "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (anexa nr.
40b la situaiile financiare), la rndurile 342.4 i 343.3;
- "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (anexa nr. 40c la situaiile financiare), la rndurile 332.4 i 333.3.
2.(15). La situaiile financiare trimestriale n anul 2017, unitile de nvmnt preuniversitar de stat ai cror
conductori au calitatea de ordonatori teriari de credite depun la unitatea administrativ-teritorial formularul "Bilan",
cuprinznd toate activele, datoriile i capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanare a acestora.
Unitile de nvmnt preuniversitar de stat ai cror conductori au calitatea de ordonatori teriari de credite, n
bugetele crora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive colare fr personalitate juridic, iau msuri n
vederea includerii n situaiile financiare trimestriale n anul 2017 i a operaiunilor efectuate de acestea.
Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-
teritorial cuprinde veniturile i cheltuielile instituiei efectuate din bugetul local.
"Situaia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorial
cuprinde i coloana 3 pentru finanarea de la bugetul de stat n scop informativ, fr a fi adunat la coloana 1 - Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitile teritoriale ale Ministerului Educaiei Naionale, unitile de
nvmnt preuniversitar de stat ntocmesc formularele: "Contul de execuie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 i 7 la
situaiile financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaiile financiare) i "Situaia fluxurilor de
trezorerie" (anexele nr. 3 i 4 la situaiile financiare), pe care le prezint inspectoratelor colare n vederea centralizrii.
Aceste formulare cuprind veniturile i cheltuielile instituiei efectuate din bugetul de stat.
n mod experimental, unitile de nvmnt preuniversitar de stat ntocmesc formularul "Bilan" distinct pe cele dou
sectoare, buget de stat i, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilan" ntocmit experimental pentru sectorul buget
de stat se depune n scop informativ i pentru verificare la inspectoratele colare, fr a fi centralizat de acestea n bilanul
propriu. Acesta conine numai operaiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2017, avnd ca
solduri iniiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2016.
Bilanul ntocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitile de nvmnt preuniversitar de stat la
inspectoratele colare se centralizeaz distinct la Ministerul Educaiei Naionale.
2.(16). Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanelor
Publice formularul "Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situaiile financiare) i
formularul "Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaiile financiare).
2.(17). Instituiile publice care se reorganizeaz n baza unor acte normative au n vedere prevederile pct. 9 lit. a) i b)
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare. Aceste instituii publice ntocmesc note explicative detaliate pentru diferenele dintre
soldurile finale de la 31 decembrie 2016 i soldurile iniiale de la 1 ianuarie 2017. Pe baza acestor note explicative,
ordonatorii ierarhic superiori verific corectitudinea datelor nscrise n situaiile financiare ale instituiilor publice
reorganizate aflate n subordine.
Verificarea corectitudinii datelor nscrise n situaiile financiare pentru instituiile publice care au calitatea de
ordonatori principali de credite se efectueaz de ctre entitatea public ce realizeaz centralizarea situaiilor financiare.
2.(18). Precizrile privind dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de raportare a balanei de
verificare la Ministerul Finanelor Publice, prevzute n cap. III la pct. 10 lit. b.5) i b.6) din Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare, rmn
valabile i n anul 2017.

Cap. II
Depunerea situaiilor financiare trimestriale i a raportrilor financiare lunare

1. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale, precum i de administraiile judeene ale finanelor publice i
direciile generale regionale ale finanelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanelor Publice la termenul
prevzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2017.
2. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de instituiile publice de subordonare central ai cror conductori au
calitatea de ordonatori secundari i teriari de credite se depun la instituiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art.
36 alin. (8) i (9) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de instituiile de subordonare local ai cror conductori au calitatea de
ordonatori principali de credite se depun la administraiile judeene ale finanelor publice i la direciile generale regionale
ale finanelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
4.(1).1. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile publice
autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanare,
ntocmesc raportrile financiare lunare potrivit:
- cap. II "Raportri financiare lunare" din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;
- cap. II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i
pentru modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 465/2015;
- la raportarea lunar a indicatorilor din bilan se au n vedere i rndurile 22.1 "Avansuri acordate" i 61.1 "Avansuri
primite".
4.(1).2.1. ncepnd cu raportarea lunii iulie 2017, autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei
publice centrale, precum i instituiile publice autonome i instituiile publice aflate n subordinea, n coordonarea sau sub
autoritatea lor, precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa de
finanare, ntocmesc raportrile financiare lunare prevzute la pct. 1 lit. c) i d) i la pct. 2 lit. d), e), f) i g) ale cap.
II "Raportri financiare lunare" din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat
pentru buget nr. 505/2013.
4.(1).2.2. ncepnd cu raportarea lunii iulie 2017 se suspend depunerea la Ministerul Finanelor Publice a raportrilor
financiare lunare privind execuia bugetar efectuat prin conturile deschise la unitile Trezoreriei Statului prevzute la:
- cap. II "Raportri financiare lunare", pct. 1 lit. a) i b) i pct. 2 lit. a), b) i c) din Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;
- cap. II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i
pentru modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 465/2015.
Ordonatorii principali de credite pot dispune ntocmirea i centralizarea n continuare a raportrilor financiare lunare
suspendate, n funcie de necesitile de informare a acestora.
4.(1).2.3. ncepnd cu raportarea lunii iulie 2017 se depun la Ministerul Finanelor Publice raportrile financiare lunare
privind execuia bugetar, prevzute la cap. II "Raportri financiare lunare", pct. 1 lit. a) i b) i pct. 2 lit. a), b) i c)
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i
a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, i la cap.
II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru
modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 465/2015, efectuat prin conturile deschise la instituiile de credit, cu excepia sumelor care au
tranzitat conturile de venituri i cheltuieli din trezorerie.
4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanelor Publice a raportrilor financiare lunare nesuspendate sunt cele
prevzute la cap. III "Depunerea situaiilor financiare trimestriale i a raportrilor financiare lunare" din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
5. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile publice autonome,
precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanare, transmit
raportrile financiare lunare n format electronic, nsoite de o adres de naintare i note explicative, dup caz, scanate i
semnate de conductorul instituiei publice i de conductorul compartimentului financiar-contabil sau de alt persoan
mputernicit s ndeplineasc aceast funcie.
6. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile publice autonome,
precum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora vor urmri pentru raportrile financiare
lunare concordana datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaiile financiare trimestriale. n cazul unor diferene
majore, se vor comunica cauzele acestor diferene.
7. Sanciunile pentru nerespectarea reglementrilor emise de Ministerul Finanelor Publice cu privire la ntocmirea, semnarea
i depunerea la Ministerul Finanelor Publice i la unitile teritoriale ale acestuia, precum i la instituiile publice
ierarhic superioare a situaiilor financiare trimestriale i anuale ale instituiilor publice sunt prevzute la art. 42 alin. (1)
i (8) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
8. Situaiile financiare trimestriale i anuale/Raportrile financiare lunare ntocmite la nivelul activitilor de
trezorerie i contabilitate public din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice i a municipiului Bucureti
se semneaz de persoanele care au calitatea de ordonatori teriari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului i ai bugetului
Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale i de conductorul compartimentului financiar-contabil (serviciul
contabilitatea general a statului/serviciul administrarea i contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane
crora le-a fost delegat exercitarea acestor competene.

Anexa Nr. 2
MODIFICRI I COMPLETRI
la Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.917/2005

I. CAPITOLUL VI: "Planul de conturi general pentru instituii publice" se completeaz astfel:
La clasa 3 "Conturi de stocuri i producie n curs de execuie", grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i
produciei n curs de execuie", dup contul sintetic de gradul III 3920200 "Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar" se introduce contul sintetic de gradul II 39203 "Ajustri pentru deprecierea materialelor rezerv de stat
i de mobilizare" i contul sintetic de gradul III 3920300 "Ajustri pentru deprecierea materialelor rezerv de stat i de
mobilizare".
II. CAPITOLUL VIII "Monografia privind nregistrarea n contabilitate a principalelor operaiuni" se modific astfel:
La punctul V "Conturi de trezorerie" se elimin asteriscul i nota aferent acestuia de la pct. 6. "Sumele reprezentnd
venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin
intermediul cardurilor bancare la terminale de plat electronice instalate la sediile instituiilor publice beneficiare",
referitoare la completarea formularelor prevzute n anexele nr. 5, 9 i 12 la situaiile financiare.
III. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de raportare a Balanei de verificare la
Ministerul Finanelor Publice" se modific i se completeaz astfel:
1. Contul 3920300 "Ajustri pentru deprecierea materialelor rezerv de stat i de mobilizare" se dezvolt n analitic pe cod
sector i surs de finanare.
2. Conturile 6270000 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate", 6290100 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii
legale - cheltuieli curente" i 7660000 "Venituri din dobnzi":
- se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor n situaia n care sumele sunt cuprinse
n bugetul instituiei;
- nu se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor, pentru sumele care nu sunt cuprinse n
buget (de exemplu: sumele aferente operaiunilor Trezoreriei Centrale).
3. Contul 7180000 "Alte venituri ale trezoreriei statului" nu se dezvolt n analitic pe clasificaia veniturilor, pentru
sumele care nu sunt cuprinse n buget, aferente operaiunilor Trezoreriei Centrale.
4. Conturile n afara bilanului 8060000 "Credite bugetare aprobate", 8066000 "Angajamente bugetare", 8067000 "Angajamente
legale", 8071000 "Credite de angajament aprobate" i 8072000 "Credite de angajament angajate":
- se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor n situaia n care sumele sunt cuprinse
n bugetul instituiei;
- nu se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor, n situaia n care sumele nu sunt
cuprinse n buget (de exemplu: sumele provenite din fonduri externe nerambursabile aflate n conturile de disponibiliti ale
autoritilor de management, operator de program, autoritate naional i alte sume gestionate prin conturi de disponibiliti,
n condiiile legii, de ctre instituii publice i pentru care nu sunt aprobate bugete de venituri i cheltuieli).

Anexa Nr. 3

CORELAII
ntre formularele de situaii financiare trimestriale

I. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale pentru sectorul Administraia public (S1311 + S1313 +
S1314)
(1) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(2) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) cu formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) i
cu formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04):
(2).1 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de ..." (cod 04).
(2).2 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de ..." (cod 04).
II. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale pentru subsectorul Administraia central (S1311)
(1) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
NOT: Corelaiile de la punctele (1).1 i (1).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la Ministerul Educaiei Naionale, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", n cazul instituiilor publice de
subordonare local cu finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local (de exemplu: uniti de nvmnt preuniversitar de
stat);
b) la unitile teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, ca urmare a efecturii nregistrrilor la nivelul
unitilor teritoriale subordonate:
891 "Bilan de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"
sau:
121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilan de nchidere":
Excepia de la litera b) nu este valabil pentru situaiile financiare centralizate la nivelul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, unde corelaiile de mai sus trebuie respectate.
(2) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de ..." (cod 03).
NOTA A: Corelaia de la punctul (2).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele aflate n conturi de sume de mandat la unitile de nvmnt preuniversitar
de stat de subordonare local, care provin din finanarea de la bugetul de stat i care sunt raportate n fluxul de trezorerie
fr a fi cuprinse n bilan;
b) la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de
..." (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de ...." (cod 03).
NOTA B: Corelaia de la punctul (2).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unitilor de nvmnt preuniversitar de
stat de subordonare local, precum i cu sumele aflate n conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi cuprinse n bilan;
b) la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de
...." (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
(3) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data ..." (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data ..." (cod 04).
NOT: Corelaiile de la pct. (3).1 i (3).2 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaiile de la pct. 2.(1) lit. b) i pct. 2.(2) lit. b).
(4) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
NOTA A: Corelaia de la punctul (4).7 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
NOTA B: Corelaia de la punctul (4).8 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Sume de primit de la Comisia European/ali donatori:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 + Rd. 339) col. 01 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 + Rd. 339) col. 02 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Conturi la trezorerie, casa n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa
40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ..." (cod 17).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd.
86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de..." (cod 17).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd.
86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de..." (cod 17).
NOTA C: Corelaiile de la punctele (4).11, (4).12, (4).13, (4).14, (4).15 i (4).16 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statului respect urmtoarele corelaii:
a) Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
b) Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
c) Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
d) Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).17 Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).18 Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).19 Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).20 Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
mprumuturi pe termen lung:
(4).21 Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).22 Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Provizioane pe termen lung:
(4).23 Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).24 Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:
(4).25 Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).26 Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:
(4).27 Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).28 Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).29 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
NOTA D: Corelaia de la punctul (4).29 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).30 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
NOTA E: Corelaia de la punctul (4).30 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Salariile angajailor:
(4).31 Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).32 Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).33 Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).34 Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
Provizioane pe termen scurt:
(4).35 Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(4).36 Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
(5) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) i formularul anexa 40a "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11)
col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de..." (cod 17).
NOTA A: Corelaiile de la pct. (5).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele aflate n conturi de sume de mandat la unitile de nvmnt preuniversitar
de stat de subordonare local, care provin din finanarea de la bugetul de stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi
raportate n anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17);
b) la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11)
col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de..." (cod 17).
NOTA B: Corelaia de la pct. (5).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unitilor de nvmnt preuniversitar de
stat de subordonare local, precum i cu sumele aflate n conturi de sume de mandat ale acestora, care provin din finanarea de
la bugetul de stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi raportate n anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17);
b) la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din
formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de..." (cod 17).
(6) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) i formularul anexa 40a "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd.
58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
NOTA A: Corelaia de la pct. (6).1 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01
din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de..." (cod 17).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd.
58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod 17).
NOTA B: Corelaia de la pct. (6).2 nu se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02
din formularul anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de..." (cod 17).
(6).3. Rd. 14 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
(6).4. Rd. 17 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul
anexa 40a "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de..." (cod
17).
III. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale la subsectorul Administraia local (S1313)
(1) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
NOT: Corelaiile de la pct. (1).1 i (1).2 nu se respect la unitile administrativ-teritoriale n situaia instituiilor
publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local (de exemplu: uniti de nvmnt
preuniversitar de stat); n bilanul centralizat al unitii administrativ-teritoriale se va prelua i rezultatul patrimonial al
instituiilor subordonate finanate din bugetul de stat, n timp ce n "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta
nu va fi preluat.
(2) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de...." (cod 03).
NOTA A: Corelaia de la pct. (2).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilanul centralizat i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie
centralizat al acestora;
b) la unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local, n
situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n bilan i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie al acestora.
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de...." (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03).
NOTA B: Corelaia de la pct. (2).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilanul centralizat i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie
centralizat al acestora;
b) la unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local, n
situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n bilan i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie al acestora.
(3) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data..." (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data..." (cod 04).
(4) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Sume de primit de la Comisia European:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Conturi la trezorerie, cas n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de..." (cod 18).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de..." (cod 18).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).23 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
(4).24 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
Salariile angajailor:
(4).25 Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).26 Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).27 Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).28 Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Provizioane pe termen scurt:
(4).29 Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).30 Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
mprumuturi pe termen lung:
(4).31 Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).32 Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
Provizioane pe termen lung:
(4).33 Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(4).34 Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
(5) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) i formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19)
col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ..." (cod 18).
NOTA A: Corelaia de la pct. (5).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat al
acestora;
b) la unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local, n
situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie al acestora.
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din
formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa
40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18).
NOTA B: Corelaia de la pct. (5).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) la unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat al
acestora;
b) la unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din bugetul de stat, i din bugetul local, n
situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie al acestora.
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din
formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ..." (cod 18).
(6) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) i formularul anexa 40b "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod 18):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 +
Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia local la data de ..." (cod 18).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 +
Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia local la data de ..." (cod 18).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul
anexa 40b "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ..." (cod
18).
IV. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale din subsectorul Asigurri sociale (S1314)
(1) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod
02).
(2) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...."
(cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de ...." (cod 03).
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de ...." (cod 03).
(3) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de
trezorerie la data ..." (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de
trezorerie la data ..." (cod 04).
(4) Corelaii ntre formularul "Bilan" (cod 01) i formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Sume de primit de la Comisia European:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Conturi la trezorerie, casa n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data
de ..." (cod 19).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data
de ..." (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa
40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa
40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa
40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa
40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
mprumuturi pe termen lung:
(4).23 Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).24 Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c
"Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ..." (cod 19).
Provizioane pe termen lung:
(4).25 Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).26 Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).27 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(4).28 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
Salariile angajailor:
(4).29 Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).30 Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).31 Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).32 Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
Provizioane pe termen scurt:
(4).33 Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(4).34 Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilan" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19).
(5) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) i formularul anexa 40c "Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data
de ..." (cod 19):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 +
Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 +
Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(6) Corelaii ntre formularul "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) i anexa 40c "Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod
19):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd.
57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd.
57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din
formularul anexa 40c "Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de
stat, omaj, sntate) la data de ..." (cod 19).
_____________
Ministerul Finanelor Publice, ORDIN Nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a
acestuia

Cuprinde toate modificrile aduse actului oficial, inclusiv cele prevzute n: O. Nr. 2.373/03.10.2016 Publicat n M.Of. Nr.
796/10.10.2016
n ntreg cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaz contabilitatea analitic a conturilor cu urmtoarele
informaii: cod sector, surs de finanare i clasificaie venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificaie funcional
cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) i clasificaie economic cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltrii
conturilor sintetice n conturi analitice n scop de raportare a Balanei de verificare la Ministerul Finanelor Publice",
prevzut n anexa nr. 2 din O. nr. 2.021/2013, astfel cum aceasta a fost modificat prin O. nr. 465/2015. (a se vedea pct. 6 din
anexa la O. nr. 2.021/2013)

n temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n
baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:

Art. 1 - Se aprob Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2 - Direcia general a contabilitii publice i a sistemului de decontri n sectorul public va lua msuri pentru
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3 - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Anex

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA I CONDUCEREA CONTABILITII INSTITUIILOR PUBLICE, PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUII
PUBLICE I INSTRUCIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA

BUCURETI
2005

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIII GENERALE


1.1. Obiectul contabilitii publice
1.2. Organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice
1.3. Moneda i cursul de nregistrare
1.4. Documente justificative i registre de contabilitate
1.4.1. Documente justificative - prevederi generale
1.4.2. Forma de nregistrare n contabilitate
1.4.3. Registrele de contabilitate
1.4.4. Balana de verificare
1.4.5. Arhivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor
1.4.6. Sistemul informatic
1.5. Exerciiul financiar

CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA I COMPONENA SITUAIILOR FINANCIARE


2.1. Prevederi generale
2.2. Componena situaiilor financiare
2.3. Bilanul
2.3.1. Prevederi generale
2.3.2. Structura bilanului - Anexa nr. 13
2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situaia veniturilor, finanrilor i cheltuielilor)
2.4.1. Prevederi generale
2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial - Anexa nr. 14
2.5. Situaia fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 15
2.6. Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor
2.7. Anexele la situaiile financiare
2.7.1. Principii i politici contabile
2.7.1.1. Principii contabile
2.7.1.2. Politici contabile
2.7.2. Note explicative
2.7.2.1. Prevederi generale
2.7.2.2. Comparabilitatea informaiilor
2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile
2.7.2.4. Coninutul i structura notelor explicative
2.8. Reguli generale de evaluare
2.9.Contul de execuie bugetar - Anexele nr. 16 i nr. 17
2.9.1. Prevederi generale
2.9.2. ntocmirea Contului de execuie bugetar
2.10. Alte prevederi

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILAN


A. ACTIVE
1. Active fixe
1.1. Active fixe necorporale
1.1.1. Definiie
1.1.2. Coninut
1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare
1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
1.1.2.3. nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
1.1.2.4. Alte active fixe necorporale
1.1.2.5. Avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie
1.1.3. Momentul nregistrrii
1.1.4. Evaluarea
1.1.4.1. Evaluarea iniial
1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare
1.1.4.3. Evaluarea la data bilanului
1.1.5. Amortizarea
1.1.6. Ajustri pentru depreciere
1.1.7. Reevaluarea
1.2. Active fixe corporale
1.2.1. Definiie
1.2.2. Coninut
1.2.2.1. Terenuri
1.2.2.2. Construcii
1.2.2.3. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
1.2.2.4. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active
corporale
1.2.2.5. Avansuri i active fixe corporale n curs de execuie
1.2.2.6. Alte active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de ap)
1.2.3. Momentul nregistrrii
1.2.4. Evaluarea
1.2.4.1. Evaluarea iniial
1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare
1.2.4.3. Evaluarea la data bilanului
1.2.5. Amortizarea
1.2.6. Ajustri pentru depreciere
1.2.7. Reevaluarea
1.2.8. Alte prevederi
1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare i scoatere din funciune
1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing
1.2.8.3. Prevederi referitoare la active fixe primite prin donaii i sponsorizri
1.3. Active financiare
1.3.1. Definiie
1.3.2. Coninut
1.3.2.1. Titluri de participare
1.3.2.2. Alte titluri imobilizate
1.3.2.3. Creane imobilizate
1.3.3. Momentul nregistrrii
1.3.4. Evaluarea
1.3.4.1. Evaluarea iniial
1.3.4.2. Evaluarea la data bilanului
1.3.5. Ajustri pentru pierderea de valoare
2. Active curente (circulante)
2.1. Stocuri
2.1.1. Definiie
2.1.2. Coninut
2.1.2.1. Materii prime
2.1.2.2. Materiale consumabile
2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar
2.1.2.4. Materiale rezerv de stat i de mobilizare
2.1.2.5. Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare
2.1.2.6. Alte stocuri
2.1.2.7. Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri
2.1.2.7.1. Semifabricate
2.1.2.7.2. Produse finite
2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri
2.1.2.8. Producia n curs de execuie
2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau unitilor
administrativ-teritoriale
2.1.2.10. Stocuri aflate la teri
2.1.2.11. Animale i psri
2.1.2.12. Mrfuri
2.1.2.13. Ambalaje
2.1.3. Momentul nregistrrii
2.1.4. Evaluarea
2.1.4.1. Evaluarea iniial
2.1.4.2. Evaluarea la ieirea din gestiune
2.1.4.3. Evaluarea la data bilanului
2.1.5. Ajustri pentru depreciere
2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri
2.1.6.1. Inventarierea produciei neterminate
2.1.6.2. Metode de eviden a stocurilor
2.1.6.3. Scderea din gestiune a stocurilor
2.2. Investiii pe termen scurt
2.2.1. Coninut
2.2.2. Evaluarea
2.2.2.1. Evaluarea iniial
2.2.2.2. Evaluarea la bilan
2.2.3. Ajustri pentru pierderea de valoare
2.3. Casa, conturi la trezorerii i instituii de credit
2.3.1. Prevederi generale
2.3.2. Coninut
2.3.2.1. Disponibiliti ale instituiilor publice la trezorerii i instituii de credit
2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale
2.3.2.3. Casa i alte valori
2.3.2.4. Acreditive
2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaie special
2.3.2.6. Disponibil al instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii
2.3.2.7. Disponibil al fondurilor speciale
2.3.2.8. Viramente interne
2.3.2.9. Alte prevederi - fonduri externe nerambursabile
3. Teri
3.1. Coninut
3.1.1. Furnizori i conturi asimilate
3.1.2. Clieni i conturi asimilate
3.1.3. Personal i conturi asimilate
3.1.4. Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate
3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate
3.1.6. Decontri cu Comunitatea European (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)
3.1.7. Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor
3.1.8. Conturi de regularizare i asimilate
3.1.9. Decontri
3.2. Momentul nregistrrii
3.3. Evaluarea
3.3.1. Evaluarea iniial
3.3.2. Evaluarea la momentul decontrii
3.3.3. Evaluarea la data bilanului
3.4. Ajustri pentru depreciere

B. DATORII
1. Datorii pe termen scurt (curente)
2. Datorii pe termen lung (necurente)
2.1. Prevederi generale
2.2. Datoria public guvernamental - Definiie
2.2.1. Contractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale
2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale
2.3. Datoria public local - Definiie
2.3.1. Contractarea i garantarea datoriei publice locale
2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale
3. Provizioane
3.1. Definiie
3.2. Categorii de provizioane
3.3. Condiii pentru recunoaterea provizioanelor
3.4. Contabilitatea provizioanelor
C. CAPITALURI
1. Fonduri
2. Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat
2.1. Rezultatul patrimonial
2.2. Rezultatul reportat
3. Rezerve din reevaluare
4. Fonduri cu destinaie special

CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL


1. Cheltuieli
1.1. Definiie
1.2. Momentul recunoaterii cheltuielilor
1.3. Coninutul grupelor de cheltuieli
1.3.1. Cheltuieli privind stocurile
1.3.2. Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri
1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri
1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
1.3.5. Cheltuieli cu personalul
1.3.6. Alte cheltuieli operaionale
1.3.7. Cheltuieli financiare
1.3.8. Alte cheltuieli finanate din buget
1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane i ajustri
1.3.10. Cheltuieli extraordinare
1.4. Structura conturilor de cheltuieli
1.5. Alte prevederi - Anexa nr. 12
2. Venituri i Finanri
2.1. Definiie
2.2. Momentul recunoaterii veniturilor
2.3. Coninutul grupelor de venituri
2.3.1. Venituri din activiti economice
2.3.2. Venituri din alte activiti operaionale
2.3.3. Venituri din producia de active fixe
2.3.4. Venituri fiscale
2.3.5. Venituri din contribuii de asigurri
2.3.6. Venituri nefiscale
2.3.7. Venituri financiare
2.3.8. Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie special
2.3.9. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare
2.3.10. Venituri extraordinare
2.4. Structura conturilor de venituri
2.5. Alte prevederi

CAPITOLUL V: DISPOZIII FINALE

CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL

CAPITOLUL VII: INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE

CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND NREGISTRAREA N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAIUNI

CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2013 N NOUL PLAN DE CONTURI
GENERAL PENTRU INSTITUIILE PUBLICE
CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT
1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE


1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT


1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURRILOR DE OMAJ


1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
.
CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU
1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN
VENITURI PROPRII, ACTIVITI FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
1. Instruciuni de utilizare a conturilor contabile
2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice

CAPITOLUL XVII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
1. Instruciuni de utilizare a conturilor contabile
2. Planul de conturi i Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice cu instrumente
structurale, fonduri de la buget i alte fonduri.

CAPITOLUL XVIII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE

CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAIUNI SPECIFICE UNITILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI
1. Reguli generale
2. Monografia privind nregistrarea n CONTABILITATEA UNITILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAIUNI DERULATE
PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI I A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANELOR PUBLICE - ACIUNI
GENERALE
3. Monografia privind nregistrarea n CONTABILITATEA UNITILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAIUNI SPECIFICE.

CAPITOLUL XX: ANEXE


- Anexa nr. 13 - Bilanul
- Anexa nr. 14 - Contul de rezultat patrimonial
- Anexa nr. 15 - Situaia fluxurilor de trezorerie
- Anexa nr. 16 - Contul de execuie al veniturilor
- Anexa nr. 17 - Contul de execuie al cheltuielilor
- Anexa nr. 18 - Situaia veniturilor i cheltuielilor instituiilor publice finanate de la bugetul de stat
- Anexa nr. 19 - Situaia veniturilor i cheltuielilor instituiilor publice finanate de la bugetul local
- Anex - Tabel de coresponden ntre conturile contabile de venituri i codurile bugetare din clasificaia indicatorilor
privind finanele publice
- Anex - Tabel de coresponden ntre conturile contabile de cheltuieli i codurile bugetare din clasificaia indicatorilor
privind finanele publice - cheltuieli, clasificaia economic

Cap. I
Dispoziii generale

1.1. Obiectul contabilitii publice

Instituiile publice au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar i
dup caz, contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea, ca activitate specializat n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i controlul activelor, datoriilor
i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din activitatea instituiilor publice, trebuie s asigure
nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiar,
performana financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru cerinele interne ale acestora, ct i pentru utilizatori externi:
Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienii, dar i ali utilizatori (organismele financiare internaionale).
Contabilitatea instituiilor publice asigur informaii ordonatorilor de credite cu privire la execuia bugetelor de venituri
i cheltuieli, rezultatul execuiei bugetare, patrimonial aflat n administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul
programelor aprobate prin buget, dar i informaii necesare pentru ntocmirea contului general anual de execuie a bugetului de
stat, a contului anual de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor speciale.
n sensul prevederilor Legii finanelor publice nr. 500/2002, instituii publice reprezint denumirea generic ce include
Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte
autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare a acestora.
n sensul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului privind finanele publice locale nr. 45/2003, aprobat cu
modificri i completri, instituii publice reprezint denumirea generic ce include comunele, oraele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile publice din subordinea acestora, cu
personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a activitii acestora.
Potrivit reglementrilor existente n domeniul finanelor publice i a contabilitii, contabilitatea public cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care s reflecte ncasarea veniturilor i plata cheltuielilor
aferente exerciiului bugetar;
b) contabilitatea trezoreriei statului;
c) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care s reflecte evoluia situaiei
financiare i patrimoniale, precum i excedentul sau deficitul patrimonial;
d) contabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate.
n aplicarea prevederilor pct. a) i c), planul de conturi va cuprinde:
- conturi bugetare - pentru reflectarea ncasrii veniturilor i plii cheltuielilor i determinarea rezultatului execuiei
bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, se realizeaz cu ajutorul unor
conturi speciale, deschise pe structura clasificaiei bugetare n vigoare. Aceste conturi asigur nregistrarea veniturilor
ncasate i a cheltuielilor pltite, potrivit bugetului aprobat i furnizeaz informaiile necesare ntocmirii contului de
execuie bugetar i stabilirii rezultatului execuiei bugetare.
- conturi generale - pentru reflectarea activelor i pasivelor instituiei, a cheltuielilor i veniturilor aferente
exerciiului, indiferent dac veniturile au fost ncasate iar cheltuielile pltite, pentru determinarea rezultatului patrimonial
(excedent sau deficit patrimonial).
Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte i complete i vor prezenta situaia real i exact a
patrimoniului i a modului de implementare a bugetului.
Instituiile publice, au obligaia s conduc contabilitatea n partid dubl cu ajutorul conturilor prevzute n planul de
conturi general.
Planul de conturi general cuprinde urmtoarele clase de conturi:
- clasa 1 "Conturi de capitaluri";
- clasa 2 "Conturi de active fixe";
- clasa 3 "Conturi de stocuri i producie n curs de execuie";
- clasa 4 "Conturi de teri";
- clasa 5 "Conturi la trezorerii i instituii de credit";
- clasa 6 "Conturi de cheltuieli";
- clasa 7 "Conturi de venituri i finanri";
- clasa 8 "Conturi speciale".
n cadrul claselor exist mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I i II.
Conturile sintetice pot fi dezvoltate n conturi analitice n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii de
informare.
Cu ajutorul acestor conturi, instituiile publice nregistreaz operaiunile economico-financiare pe baza principiilor
contabilitii de drepturi i obligaii (de angajamente), respectiv n momentul crerii, transformrii sau dispariiei/anulrii
unei valori economice, a unei creane sau unei obligaii.
Corespondenele stabilite n cadrul funciunii fiecrui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate
n cadrul fiecrei instituii, cu respectarea coninutului economic al operaiunii respective, a cerinelor contabilitii bazat
pe principiul drepturilor i obligaiilor i a prevederilor legale n vigoare.
n acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaz s elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor n
analitice precum i monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate respectiv.
Conturile din planul de conturi nu reprezint temei legal pentru nregistrarea unor operaiuni n contabilitate.

1.2. Organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice

Rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii la instituiile publice revine ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligaia gestionrii unitii respective.
Instituiile publice organizeaz i conduc contabilitatea de regul, n compartimente distincte, conduse de ctre directorul
economic, contabilul ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie. Aceste persoane trebuie s aib studii
economice superioare i rspund mpreun cu personalul din subordine de organizarea i conducerea contabilitii, n condiiile
legii.
eful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocup funcia de conducere a compartimentului financiar-contabil
i care rspunde i de activitatea de ncasare a veniturilor i de plat a cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele
care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei instituii publice care nu are n structura sa un compartiment financiar-
contabil sau persoana care ndeplinete aceste atribuii pe baz de contract, n condiiile legii.
Instituiile publice la care contabilitatea nu este organizat n compartimente distincte sau care nu au personal ncadrat cu
contract individual de munc, potrivit legii, pot ncheia contracte de prestri de servicii, pentru conducerea contabilitii i
ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale, cu societi comerciale de expertiz contabil sau cu persoane fizice
autorizate, conform legii. ncheierea contractelor se face cu respectarea reglementrilor privind achiziiile publice de bunuri
i servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceast destinaie.
Persoanele care rspund de organizarea i conducerea contabilitii trebuie s asigure, potrivit legii, condiiile necesare
pentru organizarea i conducerea corect i la zi a contabilitii, organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ
i de pasiv, precum i valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de ntocmire a situaiilor financiare,
depunerea la termen a acestora la organele n drept, pstrarea documentelor justificative, a registrelor i situaiilor
financiare, organizarea contabilitii de gestiune adaptate la specificul instituiei publice.

1.3. Moneda i cursul de nregistrare

Contabilitatea operaiunilor economico-financiare se ine n limba romn i n moneda naional. Contabilitatea


operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n valut, potrivit reglementrilor elaborate n acest
sens.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
La data ntocmirii situaiilor financiare, elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente
asimilate, creane i datorii) se reevalueaz la cursul comunicat de Banca Naional a Romniei valabil pentru ultima zi a
perioadei de raportare.
nregistrarea n contabilitatea instituiilor publice a operaiunilor privind contribuia financiar nerambursabil a
Comunitii Europene se efectueaz n EURO i n lei, la cursul INFO-euro.
Cursul INFO-euro reprezint rata de schimb ntre euro i moneda naional i este comunicat de Banca Central European.
Cursul INFO-euro utilizat la nregistrarea n contabilitate a operaiunilor din luna curent (n) este cel din penultima zi
lucrtoare a lunii precedente (n - 1). Acest curs va fi utilizat de ctre toate instituiile publice care efectueaz operaiuni
finanate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: Agenii i/sau Autoriti de Implementare, instituiile publice -
beneficiari finali - ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibiliti, bunuri, servicii.
Elementele monetare exprimate n euro: disponibiliti i depozite bancare, creane i datorii, se reevalueaz cel puin, la
ntocmirea situaiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat n penultima zi lucrtoare a lunii n care se ntocmesc
situaiile financiare.

1.4. Documente justificative i registre de contabilitate

1.4.1. Documente justificative - prevederi generale


Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte drepturi i obligaii, precum i
efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, constituie contravenii la Legea contabilitii,
dac nu sunt svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni.
Instituiile publice consemneaz operaiunile economico-financiare n momentul efecturii lor n documente justificative pe
baza crora se fac nregistrri n jurnale, fie i alte documente contabile dup caz.
Documentele care stau la baza nregistrrilor n contabilitate pot dobndi calitatea de document justificativ numai n
condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevzute de normele legale n vigoare.
Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz rspunderea persoanelor care le-au
ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate, dup caz.
Documentele justificative trebuie s cuprind, urmtoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea i, dup caz, sediul unitii care ntocmete documentul;
- numrul documentului i data ntocmirii acestuia;
- menionarea prilor care particip la efectuarea operaiunii economico-financiare (cnd este cazul);
- coninutul operaiunii economico-financiare i, atunci cnd este necesar, temeiul legal al efecturii acesteia;
- datele cantitative i valorice aferente operaiunii economico-financiare efectuate;
- numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor care rspund de efectuarea operaiunii economico-financiare, ale
persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv i ale persoanelor n drept s aprobe operaiunile respective, dup caz;
- alte elemente menite s asigure consemnarea complet a operaiunilor efectuate.
nregistrrile n contabilitate se efectueaz cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire
sau de intrare a acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite
pentru forma de nregistrare n contabilitate "maestru-ah".
nregistrrile n contabilitate se pot face manual sau utiliznd sistemele informatice de prelucrare automat a datelor.
Registrele de contabilitate i formularele comune pe economie, care nu au regim special de nseriere i numerotare, privind
activitatea financiar i contabil, pot fi adaptate n funcie de specificul i necesitile instituiilor publice, cu condiia
respectrii coninutului minimal de informaii i a normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiprite sau
editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor.
Numrul de exemplare al formularelor care nu au regim special de nseriere i numerotare poate fi diferit de cel prevzut n
reglementrile legale, n condiiile n care procedurile proprii privind organizarea i conducerea contabilitii impun acest
lucru.

1.4.2. Forma de nregistrare n contabilitate


Formele de nregistrare n contabilitate reprezint sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate ntre
ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic n contabilitate a operaiunilor economico-financiare efectuate pe
parcursul exerciiului bugetar.
La instituiile publice, forma de nregistrare n contabilitate a operaiunilor economico-financiare este "maestru-ah".
n cadrul formei de nregistrare "maestru-ah", principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt: Registrul-jurnal,
Registrul-inventar, Cartea mare i Balana de verificare.
La instituiile publice se poate folosi forma de nregistrare n contabilitate "maestru-ah simplificat". n acest caz,
contabilitatea sintetic se ine pe "Fie de cont pentru operaii diverse", deschise pentru fiecare cont sintetic n Cartea mare
(ah), iar contabilitatea analitic se ine pe fiele menionate la forma de nregistrare "maestru-ah".
Evidena analitic a creditelor bugetare, plilor de cas i a cheltuielilor efective se ine cu ajutorul "Fiei pentru
operaii bugetare".

1.4.3. Registrele de contabilitate


Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare.
Acestea se utilizeaz n strict concordan cu destinaia acestora i se prezint n mod ordonat i astfel completate nct
s permit, n orice moment, identificarea i controlul operaiunilor contabile efectuate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form de registru, foi volante sau listri informatice, dup caz.
Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de nregistrare cronologic i sistematic a modificrii elementelor
de activ i de pasiv ale instituiei.
Registrul-jurnal se ntocmete de fiecare instituie public ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, nuruit,
parafat i nregistrat n evidena instituiei.
Numerotarea filelor registrelor se va face n ordine cresctoare, iar volumele se vor numerota n ordinea completrii lor.
Se ntocmete zilnic sau lunar, dup caz, prin nregistrarea cronologic, fr tersturi i spaii libere, a documentelor n
care se reflect micarea elementelor de activ i de pasiv ale unitii.
Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de activitate, pot fi recapitulate ntr-un document centralizator,
denumit jurnal-auxiliar, care st la baza nregistrrii n Registrul-jurnal.
Instituiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaiunile de cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia
ncasrii-achitrii facturilor etc. Acestea pot nregistra n Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din
aceste jurnale.
n condiiile conducerii contabilitii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, fiecare
operaiune economico-financiar se va nregistra prin articole contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire sau de
intrare a documentelor n unitate. n aceast situaie, Registrul-jurnal se editeaz lunar, iar paginile vor fi numerotate pe
msura editrii lor.
n cazul n care o instituie public are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea pn la
balana de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii acestuia n
evidena unitii.
Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv
grupate n funcie de natura lor, inventariate potrivit legii.
Registrul-inventar se ntocmete de fiecare instituie public ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, nuruit,
parafat i nregistrat n evidena instituiei.
Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea instituiei, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii instituiei, cu
ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii prevzute de lege pe baz de inventar faptic.
n acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, suficient de detaliate
pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de activ i
de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente care justific coninutul acestora.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la
data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data
ncheierii exerciiului.
n cazul n care o instituie public are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea pn la
balana de verificare, registrul-inventar se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii acestuia n
evidena unitii.
Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea
conturilor, existena i micarea elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat.
Registrul Cartea mare (ah) se ntocmete ntr-un exemplar, lunar, separat pentru debitul i separat pentru creditul fiecrui
cont sintetic, pe msura nregistrrii operaiunilor.
Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru
operaiuni diverse. Editarea Crii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau n funcie de necesitile
proprii.

1.4.4. Balana de verificare


Balana de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitii nregistrrilor contabile i controlul
concordanei dintre contabilitatea sintetic i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia se ntocmesc
situaiile financiare.
Balana de verificare se ntocmete pe baza datelor preluate din Cartea mare (ah), respectiv din fiele deschise distinct
pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se ntocmesc balane de verificare analitice. La instituiile
publice, balanele de verificare sintetice se ntocmesc lunar, iar balanele de verificare analitice, cel mai trziu la sfritul
perioadei pentru care se ntocmesc situaiile financiare.
Balana de verificare cuprinde pentru toate conturile instituiei urmtoarele elemente: simbolul i denumirea conturilor, n
ordinea nscris n planul de conturi, soldurile iniiale sau totalul sumelor debitoare i creditoare ale lunii precedente dup
caz, rulajele curente debitoare i creditoare, totalul sumelor debitoare i creditoare, soldurile finale debitoare i creditoare.
n balana de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniiale" se completeaz cu soldurile finale debitoare i
creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.

1.4.5. Arhivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor


Instituiile publice au obligaia pstrrii n arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile,
precum i a documentelor justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate.
Rspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaia gestionrii unitii beneficiare.
Registrele de contabilitate i documentele justificative i contabile se pot arhiva, n baza unor contracte de prestri
servicii, cu titlu oneros, de ctre alte persoane juridice romne, care dispun de condiii corespunztoare.
Termenul de pstrare a registrelor i documentelor justificative i contabile este de 10 ani cu ncepere de la data
ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, cu excepia statelor de salarii care se pstreaz timp de
50 de ani. Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.
n caz de ncetare a activitii, instituiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare, dup
caz.
Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative i contabile se face n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare trebuie s fie nscrise n documente
originale, ntocmite sau reconstituite, potrivit legii.
Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaia
s ntiineze n scris, n termen de 24 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligaia
gestionrii unitii respective.
n cazul n care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infraciune, se ntiineaz imediat organele
de urmrire penal. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire".
Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numrului i
datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitate.

1.4.6. Sistemul informatic


Sistemul informatic de prelucrare automat a datelor la nivelul fiecrei instituii trebuie s asigure prelucrarea datelor
nregistrate n contabilitate n conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi
tehnice.
La elaborarea i adaptarea programelor informatice trebuie avute n vedere criteriile minimale pentru programele informatice
utilizate n activitatea financiar i contabil, potrivit reglementrilor legale n vigoare.
Unitile de informatic sau persoanele care efectueaz lucrri cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automat a
datelor poart rspunderea prelucrrii cu exactitate a informaiilor din documente, iar beneficiarii rspund pentru exactitatea
i realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
Responsabilitile ce revin personalului instituiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automat a
datelor se stabilesc prin regulamente interne.
Din punct de vedere al bazei de date trebuie s existe posibilitatea reconstituirii n orice moment a coninutului
registrelor, jurnalelor i altor documente financiar-contabile.
1.5. Exerciiul financiar

Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare anuale i, de regul, coincide
cu anul calendaristic. Durata exerciiului financiar este de 12 luni.
Exerciiul financiar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie, cu excepia primului an de activitate, cnd acesta
ncepe la data nfiinrii instituiei publice, potrivit legii.

Cap. II
Aprobarea, depunerea i componena situaiilor financiare

2.1. Prevederi generale

Pentru instituiile publice, documentul oficial de prezentare a situaiei patrimoniului aflat n administrarea statului i a
unitilor administrativ-teritoriale i a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli, l reprezint situaiile financiare.
Acestea se ntocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului finanelor
publice.
Situaiile financiare se ntocmesc n moneda naional, respectiv n lei, fr subdiviziunile leului.
Pentru necesitile proprii de informare i la solicitarea unor organisme internaionale, se pot ntocmi situaii financiare
i ntr-o alt moned. ntocmirea situaiilor financiare anuale trebuie s fie precedat obligatoriu de inventarierea general a
elementelor de activ i de pasiv i a celorlalte bunuri i valori aflate n gestiune, potrivit normelor emise n acest scop de
Ministerul Finanelor Publice.
Situaiile financiare trebuie s ofere o imagine fidel a activelor, datoriilor, poziiei financiare (active nete/patrimoniu
net/capital propriu), precum i a performanei financiare i a rezultatului patrimonial.
Situaiile financiare se semneaz de conductorul instituiei i de conductorul compartimentului financiar-contabil sau de
alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie.
Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situaia
fluxurilor de trezorerie pentru obinerea vizei privind exactitatea plilor de cas, a soldurilor conturilor de disponibiliti,
dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiei publice cu cele din contabilitatea unitilor de
trezorerie a statului.
Situaiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidena trezoreriilor statului se vor restitui
instituiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunztoare.
Este interzis instituiilor publice s centralizeze situaiile financiare ale instituiilor din subordine care nu au primit
viza trezoreriei statului.
Instituiile publice ai cror conductori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau teriari, depun un exemplar din
situaiile financiare trimestriale i anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice, instituii
autonome i unitile administrativ-teritoriale, ai cror conductori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la
Ministerul Finanelor Publice sau direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, dup caz, un
exemplar din situaiile financiare trimestriale i anuale, potrivit normelor i la termenele stabilite de acesta.
Unitile fr personalitate juridic, subordonate instituiei publice, organizeaz i conduc contabilitatea operaiunilor
economico-financiare pn la nivel de balan de verificare, fr a ntocmi situaii financiare.
Activitatea desfurat n strintate de unitile fr personalitate juridic, subordonate instituiilor publice din
Romnia, se include n situaiile financiare ale persoanei juridice romne i se raporteaz pe teritoriul Romniei.

2.2. Componena situaiilor financiare

Situaiile financiare trimestriale i anuale cuprind:


a) bilanul;
b) contul de rezultat patrimonial;
c) situaia fluxurilor de trezorerie;
d) situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor;
e) anexe la situaiile financiare, care includ: politici contabile i note explicative;
f) contul de execuie bugetar.
2.3. Bilanul

2.3.1. Prevederi generale


Bilanul este documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale
instituiei publice la sfritul perioadei de raportare, precum i n alte situaii prevzute de lege.
Pentru fiecare element de bilan trebuie prezentat valoarea aferent elementului respectiv pentru exerciiul financiar
precedent.
Dac valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie prezentat n notele explicative.
Un element de bilan pentru care nu exist valoare nu trebuie prezentat, cu excepia cazului n care exist un element
corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
n bilan, elementele de natura activelor sunt prezentate n funcie de gradul cresctor al lichiditii, iar elementele de
natura datoriilor sunt prezentate n funcie de gradul cresctor al exigibilitii.
Un activ reprezint o resurs controlat de ctre instituia public ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se
ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru instituie i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil.
O datorie reprezint o obligaie actual a instituiei publice ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se
ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice.
Activele i datoriile curente se prezint n bilan distinct de activele i datoriile necurente.
Capitalul propriu reprezint interesul rezidual al statului sau unitilor administrativ-teritoriale, n calitate de
proprietari ai activelor unei instituii publice dup deducerea tuturor datoriilor.
Capitalurile proprii se mai numesc i active nete sau patrimoniu net i se determin ca diferen ntre active i datorii.
n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita prezentarea n bilan a unor informaii
suplimentare fa de cele care trebuie prezentate n concordan cu prezentele reglementri.
Modelul formularului "Bilan" este prezentat n anexa nr. 13 la prezentele norme. Formatul bilanului nu poate fi modificat
de la un exerciiu financiar la altul.

2.3.2. Structura Bilanului


A. ACTIVE
Active necurente
Active fixe necorporale
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
Terenuri i cldiri
Alte active nefinanciare
Active financiare
Creane (peste un an)
Total active necurente
Active curente
Stocuri
Creane (sub un an)
Investiii pe termen scurt
Conturi la trezorerie i bnci
Cheltuieli n avans
Total active curente
Total active
B. DATORII
Datorii necurente
Datorii (peste un an)
mprumuturi pe termen lung
Provizioane
Total datorii necurente
Datorii curente
Datorii (sub un an)
mprumuturi pe termen scurt
mprumuturi pe termen lung ce trebuie pltite n exerciiul curent
Venituri n avans
Provizioane
Total datorii curente
Total datorii
Active nete/Capitaluri proprii = Total active - Total datorii
C. CAPITALURI PROPRII
Rezerve i fonduri
Rezultatul patrimonial
Rezultatul reportat

2.4. Contul de rezultat patrimonial

2.4.1. Prevederi generale


Contul de rezultat patrimonial prezint situaia veniturilor, finanrilor i cheltuielilor din cursul exerciiului curent.
Veniturile i finanrile sunt prezentate pe feluri de venituri dup natura sau sursa lor, indiferent dac au fost ncasate
sau nu.
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor, indiferent dac au fost pltite sau nu.
n contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate i veniturile calculate (ex. venituri din reluarea
provizioanelor i ajustrilor de valoare) care nu implic o ncasare a acestora precum i cheltuielile calculate (ex. cheltuieli
cu amortizrile, provizioanele i ajustrile de valoare) care nu implic o plat a acestora.
Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentat valoarea aferent elementului corespondent
pentru exerciiul financiar precedent.
Dac valorile prevzute anterior nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie prezentat n notele explicative.
Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exist valoare nu trebuie prezentat, cu excepia cazului n care
exist un element corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprim performana financiar a instituiei publice, respectiv
excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determin pe fiecare surs de finanare n parte, precum i pe total, ca
diferen ntre veniturile realizate i cheltuielile efectuate n exerciiul financiar curent.
n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita prezentarea unor informaii
suplimentare fa de cele care trebuie prezentate n concordan cu prezentele reglementri.
Modelul formularului "Contul de rezultat patrimonial" este prezentat n anexa nr. 14 la prezentele norme. Formatul Contului
de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciiu financiar la altul.

2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial


Venituri operaionale
- venituri din impozite i taxe, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor
- venituri din activiti economice
- finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special - alte venituri operaionale
Total venituri operaionale
Cheltuieli operaionale
- cheltuieli cu salariile i contribuiile aferente
- subvenii, transferuri
- cheltuieli privind stocurile, lucrrile i serviciile executate de teri
- cheltuieli de capital, amortizri i provizioane
- alte cheltuieli operaionale
Total cheltuieli operaionale
Excedent (deficit) din activitatea operaional
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Excedent (deficit) din activitatea financiar
Excedent (deficit) din activitatea curent
(excedent/deficit din activitatea operaional +/- excedent/deficit din activitatea financiar)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Excedent/deficit din activitatea extraordinar
Rezultatul patrimonial
(excedent/deficit din activitatea curent +/- excedent/deficit din activitatea extraordinar)

2.5. Situaia fluxurilor de trezorerie

Situaia Fluxurilor de trezorerie prezint existena i micrile de numerar divizate n:


Fluxuri de trezorerie din activitatea operaional, care prezint micrile de numerar rezultate din activitatea curent:
- ncasri
- Pli
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiii, care prezint micrile de numerar rezultate din achiziiile ori
vnzrile de active fixe:
- ncasri
- Pli
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanare, care prezint micrile de numerar rezultate din mprumuturi primite i
rambursate, ori alte surse financiare:
- ncasri
- Pli
Formularul se completeaz de ctre fiecare instituie, cu informaiile privind ncasri i pli efectuate, preluate din
rulajele fiecrui cont de la trezorerie sau bnci.
Modelul formularului "Situaia fluxurilor de trezorerie" este prezentat n anexa nr. 15 la prezentele norme.

2.6. Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor

Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor trebuie s ofere informaii referitoare la structura


capitalurilor proprii, influenele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenele rezultate n urma reevalurii
activelor, calculului i nregistrrii amortizrii sau din corectarea erorilor contabile.
Situaia prezint n detaliu creterile i diminurile din timpul anului al fiecrui element al conturilor de capital.

2.7. Anexele la situaiile financiare

Anexele sunt parte integrant a situaiilor financiare. Ele conin: politici contabile i note explicative.
Notele explicative furnizeaz informaii suplimentare care nu sunt ncorporate n situaiile financiare.

2.7.1. Principii i politici contabile


2.7.1.1. Principii contabile
Elementele prezentate n situaiile financiare se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform
contabilitii de angajamente.
- Principiul continuitii activitii - Presupune c instituia public i continu n mod normal funcionarea, fr a
intra n stare de desfiinare sau reducere semnificativ a activitii. Dac ordonatorii de credite au luat cunotin de unele
elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste
elemente trebuie prezentate n notele explicative.
- Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la
altul.
- Principiul prudenei - Evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i n special:
- trebuie s se in cont de toate angajamentele aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu
precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data depunerii acestuia;
- trebuie s se in cont de toate deprecierile.
- Principiul contabilitii pe baz de angajamente - Efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci
cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este ncasat sau pltit i sunt
nregistrate n evidenele contabile i raportate n situaiile financiare ale perioadelor de raportare.
Situaiile financiare ntocmite n baza acestui principiu ofer informaii nu numai despre tranzaciile i evenimentele
trecute care au determinat ncasri i pli dar i despre resursele viitoare, respectiv obligaiile de plat viitoare.
Acest principiu se bazeaz pe independena exerciiului potrivit cruia toate veniturile i toate cheltuielile se raporteaz
la exerciiul la care se refer, fr a se ine seama de data ncasrii veniturilor, respectiv data plii cheltuielilor.
- Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii
trebuie evaluate separat.
- Principiul intangibilitii - Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul
de nchidere al exerciiului financiar precedent.
- Principiul necompensrii - Orice compensare ntre elementele de activ i de datorii sau ntre elementele de venituri i
cheltuieli este interzis, cu excepia compensrilor ntre active i datorii permise de reglementrile legale, numai dup
nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral.
- Principiul comparabilitii informaiilor - Elementele prezentate trebuie s dea posibilitatea comparrii n timp a
informaiilor.
- Principiul materialitii (pragului de semnificaie) - Orice element care are o valoare semnificativ trebuie prezentat
distinct n cadrul situaiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeai natur sau au funcii
similare trebuie nsumate i prezentate ntr-o poziie global. Un element patrimonial este considerat semnificativ dac omiterea
sa ar influena n mod vdit decizia utilizatorilor situaiilor financiare.
- Principiul prevalenei economicului asupra juridicului (realitii asupra aparenei) - Informaiile contabile prezentate n
situaiile financiare trebuie s fie credibile, s respecte realitatea economic a evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai
forma lor juridic.
Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate n cazuri excepionale. Astfel de abateri trebuie
prezentate n notele explicative, precum i motivele care le-au determinat, mpreun cu o evaluare a efectului acestora asupra
valorii activelor, datoriilor, poziiei financiare i a rezultatului patrimonial.
2.7.1.2. Politici contabile
Aplicarea prezentelor reglementri contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de ctre conducerea fiecrei
instituii publice pentru toate operaiunile derulate, pornind de la ntocmirea documentelor justificative pn la ntocmirea
situaiilor financiare trimestriale i anuale.
Aceste proceduri trebuie elaborate de ctre specialiti n domeniul economic i tehnic, cunosctori ai specificului
activitii desfurate i ai strategiei adoptate de instituie.
La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baz ale contabilitii de angajamente.
Politicile contabile trebuie elaborate astfel nct s se asigure furnizarea, prin situaiile financiare, a unor informaii
care trebuie s fie:
a) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor economice; i
b) credibile n sensul c:
- reprezint fidel rezultatul patrimonial i poziia financiar a instituiei publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.
Modificrile politicii contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaii mai relevante sau
mai credibile referitoare la operaiunile instituiei publice. Acest lucru trebuie menionat n notele explicative.

2.7.2. Note explicative


2.7.2.1. Prevederi generale
Notele explicative la situaiile financiare conin informaii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum i
orice informaii suplimentare care sunt relevante pentru necesitile utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i
rezultatele obinute.
Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilan trebuie s existe informaii n
notele explicative.
2.7.2.2. Comparabilitatea informaiilor
Pentru elementele prezentate n notele explicative, se va prezenta de regul suma corespunztoare anului curent i celui
precedent.
Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori este necesar, pentru buna lor nelegere:
a) numele persoanei juridice care face raportarea;
b) faptul c situaiile financiare sunt proprii acesteia;
c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare;
d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (lei).
2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile
Eventualele erori constatate n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor financiare, vor fi corectate n anul
n care acestea se constat.
Erorile contabile pot s apar ca urmare a unor greeli matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii
sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor.
Corectarea unor asemenea erori aferente exerciiilor precedente se efectueaz pe seama rezultatului reportat.
n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare cu privire la erorile constatate.
2.7.2.4. Coninutul i structura notelor explicative
Coninutul i structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare.

2.8. Reguli generale de evaluare

Pentru evaluarea elementelor din bilan, se stabilesc urmtoarele reguli:


a) Evaluarea la data intrrii n instituia public
La data intrrii n patrimoniu bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, denumit
valoare contabil (costul istoric), care se stabilete astfel:
- la cost de achiziie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producie - pentru bunurile produse n instituie;
- la valoarea just - pentru bunurile obinute cu titlu gratuit.
Costul de achiziie al bunurilor cuprinde: preul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care
instituia public le poate recupera de la autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care
pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziie.
Costul de producie al unui bun cuprinde: costul de achiziie al materiilor prime i materialelor consumabile i cheltuielile
de producie direct atribuibile bunului.
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor fixe cuprind cheltuielile
directe aferente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice, manoper direct i alte
cheltuieli directe de producie, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca fiind legat de
fabricaia acestora.
Urmtoarele elemente reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept
cheltuieli ale perioadei n care au survenit:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limite normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de producie, anterior
trecerii ntr-o nou faz de fabricaie;
- regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu particip la aducerea stocurilor n forma i locul final;
- costurile de desfacere.
Prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicit n mod necesar o perioad substanial de timp
pentru a fi gata n vederea utilizrii sau pentru vnzare.
Valoarea just a unui bun reprezint suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bun voie ntre dou pri aflate n
cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv.
Pentru bunurile care au valoare de pia, valoarea just este identic cu valoarea de pia.
b) Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea elementelor de activ i pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actual a fiecrui element, denumit
valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei, conform normelor emise n
acest scop de Ministerul Finanelor Publice.
c) Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar
La ncheierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se evalueaz i se reflect n
situaiile financiare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii.
n acest scop, valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar. n
acest caz, se vor avea n vedere printre altele:
- pentru elementele de activ, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se
nregistreaz n contabilitate pe seama unei ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cnd deprecierea este
temporar, aceste elemente meninndu-se la valoarea lor de intrare.
Prin valoare contabil net se nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i ajustrile pentru depreciere sau
pierdere de valoare, cumulate.
- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea de
intrare se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii.
La fiecare dat a bilanului:
- elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i depozitele
bancare; creane i datorii n valut) trebuie evaluate i raportate utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Naional a
Romniei, valabil la data ncheierii exerciiului financiar. Diferenele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre
cursul de la data nregistrrii creanelor sau datoriilor n valut sau cursul la care au fost raportate n situaiile financiare
anterioare i cursul de schimb de la data ncheierii exerciiului financiar, se nregistreaz la venituri sau la cheltuieli
financiare, dup caz;
- pentru creanele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele
diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la venituri sau cheltuieli
financiare;
- elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la costul istoric (active fixe, stocuri) trebuie
raportate utiliznd cursul de schimb de la data efecturii tranzaciei;
- elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut (active fixe, stocuri) i nregistrate la valoarea just trebuie
raportate utiliznd cursul de schimb existent la data determinrii valorilor respective.
Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti i activele/datoriile de primit/de pltit n sume fixe sau
determinabile.
d) Evaluarea la data ieirii din unitate
La data ieirii din instituie sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de
intrare.

2.9. Contul de execuie bugetar

2.9.1. Prevederi generale


Contul de execuie bugetar va cuprinde toate operaiunile financiare din timpul exerciiului financiar cu privire la
veniturile ncasate i plile efectuate, n structura n care a fost aprobat bugetul, i trebuie s conin:
a) informaii privind veniturile:
- prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- ncasri realizate
- drepturi constatate de ncasat
b) informaii privind cheltuielile:
- credite bugetare iniiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- pli efectuate
- angajamente legale de pltit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse).
c) informaii privind rezultatul execuiei bugetare (ncasri realizate minus pli efectuate).
*) Coninutul i structura Contului de execuie se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare.

2.9.2. ntocmirea Contului de execuie bugetar


Contul de execuie bugetar se ntocmete pe baza datelor preluate din rulajele debitoare i creditoare ale conturilor de
disponibil, care trebuie s corespund cu cele din conturile deschise n trezorerie sau la bnci, dup caz.
Modelul formularului "Cont de execuie" pentru veniturile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 16 la
prezentele norme.
Modelul formularului "Cont de execuie" pentru cheltuielile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 17 la
prezentele norme.
n funcie de modificrile intervenite n structura clasificaiei bugetare, Ministerul Finanelor Publice va actualiza aceste
formulare.

2.10. Alte prevederi

Comasarea prin absorbirea unei instituii publice de ctre o alt instituie public are ca efect dizolvarea fr lichidare a
instituiei care i nceteaz existena i transmiterea patrimoniului sau ctre instituia public absorbant, n starea n care
se gsete la data comasrii.
Operaiile care trebuie efectuate, n situaia comasrii prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt:
* Inventarierea patrimoniului n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991 republicat i cu Normele
privind inventarierea elementelor de activ i de pasiv.
* ntocmirea situaiilor financiare de ncetarea activitii, pe formulare i conform metodologiei elaborate de Ministerul
Finanelor Publice pentru instituii publice.
n cazul comasrii prin absorbire, instituia public absorbant dobndete toate bunurile, drepturile i obligaiile
instituiei publice care i nceteaz activitatea i care este absorbit. Predarea-primirea activelor i pasivelor instituiei
absorbite, ctre instituia absorbant are loc dup publicarea actului de reorganizare i aprobarea de ctre ordonatorul
principal de credite a inventarului, situaiilor financiare i contractelor n curs de execuie la data comasrii.

Cap. III
Prevederi referitoare la elementele de bilan

A. Active

1. Active fixe

Activele fixe - sunt active deinute de ctre instituiile publice n scopul utilizrii lor pe termen lung. Activele fixe
includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale i activele financiare.

1.1. Active fixe necorporale

1.1.1. Definiie
Activele fixe necorporale - sunt active fr substan fizic, care se utilizeaz pe o perioad mai mare de un an.
Contabilitatea sintetic a activelor fixe necorporale se ine pe categorii iar contabilitatea analitic pe feluri de active
fixe necorporale.

1.1.2. Coninut
Activele fixe necorporale cuprind:
- cheltuieli de dezvoltare;
- concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, cu excepia celor create intern de instituie;
- nregistrri ale reprezentaiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive,
lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi;
- alte active fixe necorporale;
- avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie.
1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare - sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotine, n
scopul realizrii de produse sau servicii noi sau mbuntite substanial, naintea stabilirii produciei de serie sau
utilizrii (contul 203).
Exemple de activiti de dezvoltare sunt:
- proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor i modelelor;
- proiectarea uneltelor i matrielor care implic tehnologie nou;
- proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru producia
pe scar larg;
- proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau
serviciile noi sau mbuntite.
1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare achiziionate sau dobndite pe alte ci,
se nregistreaz n conturile de active fixe necorporale, la costul de achiziie sau de producie, dup caz (contul 205).
1.1.2.3. nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentaii teatrale, programe de radio sau
televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi
magnetice sau alte suporturi (contul 206).
1.1.2.4. Alte active fixe necorporale - includ programele informatice create, de instituie sau achiziionate de la teri,
pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte active fixe necorporale (contul 208).
1.1.2.5. Avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie - cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe
necorporale (contul 234) i activele fixe necorporale neterminate pn la sfritul perioadei, evaluate la costul de producie
sau costul de achiziie, dup caz (contul 233).

1.1.3. Momentul nregistrrii


Activele fixe necorporale se nregistreaz n momentul transferului dreptului de proprietate dac sunt achiziionate cu titlu
oneros sau n momentul ntocmirii documentelor dac sunt construite sau produse de instituie, respectiv primite cu titlu
gratuit.

1.1.4. Evaluarea
1.1.4.1. Evaluarea iniial
Activele fixe necorporale trebuie s fie evaluate la:
- costul de achiziie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
- costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie;
- valoarea just pentru cele primite gratuit (ex. donaii, sponsorizri).
Valoarea just se determin pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza
unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai.
Un element necorporal raportat drept cheltuial ntr-o perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui
activ necorporal.
1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dup achiziionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu
gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial, se nregistreaz n conturile de cheltuieli
atunci cnd sunt efectuate.
Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cnd au ca efect mbuntirea performanelor fa
de parametrii funcionali stabilii iniial.
1.1.4.3. Evaluarea la data bilanului
Un activ fix necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate de valoare.
Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv.
Ajustrile de valoare pot fi ajustri permanente, denumite i amortizri, i/sau ajustri provizorii, denumite n continuare
ajustri pentru depreciere, n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale.

1.1.5. Amortizarea
Valoarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fix necorporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic pe
parcursul duratei de via utile.
Instituiile publice amortizeaz activele fixe necorporale utiliznd metoda amortizrii liniare.
Amortizarea se nregistreaz lunar, ncepnd cu luna urmtoare drii n folosin sau punerii n funciune a activului, dup
caz.
Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.
Cota de amortizare se determin ca raport ntre 100 i durata normal de utilizare prevzut de lege.
Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz ntr-o perioad de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul
280).
Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare, achiziionate sau dobndite pe alte
ci se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre instituiile publice care le dein (contul 280).
nregistrrile de reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri
literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaz.
Programele informatice create de instituiile publice, achiziionate sau dobndite pe alte ci se amortizeaz n funcie de
durata probabil de utilizare, care nu poate depi o perioad de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280).
n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din
funciune, valoarea rmas neamortizat se include n cheltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din
funciune.

1.1.6. Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfritul exerciiului
financiar, pe seama cheltuielilor (contul 290).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare corespunztoare
la venituri.
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare n situaiile:
- ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
- exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune;
- performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
- modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.

1.1.7. Reevaluarea
Reevaluarea se efectueaz n baza unor reglementri legale sau de ctre evaluatori autorizai.
Rezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. C.3. din prezentele norme (contul 105).

1.2. Active fixe corporale

1.2.1. Definiie
Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz ca atare i care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii: au valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului i o durat
normal de utilizare mai mare de un an.
Contabilitatea sintetic a activelor fixe corporale se ine pe categorii, iar contabilitatea analitic pe fiecare obiect de
eviden, prin care se nelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele i accesoriile acestuia,
destinat s ndeplineasc n mod independent, n totalitate, o funcie distinct.

1.2.2. Coninut
Activele fixe corporale cuprind:
- terenuri i amenajri la terenuri;
- construcii;
- instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii;
- mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale;
- avansuri i active fixe corporale n curs de execuie.
1.2.2.1. Terenuri
Contabilitatea terenurilor se ine separat pentru: terenuri (contul 21101) i amenajri la terenuri (contul 21102).
n contabilitatea analitic, terenurile pot fi evideniate pe urmtoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fr
construcii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construcii i altele.
Amenajrile la terenuri cuprind lucrri cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electric, lucrrile de
acces, mprejmuirile i altele asemenea.
Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizrii, dar amenajrile la terenuri se amortizeaz pe o durat de 10 ani.
1.2.2.2. Construcii
Construciile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotrre a Guvernului (contul 212).
1.2.2.3. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
Instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animalele i plantaiile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase,
potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotrre a
Guvernului (contul 213).
1.2.2.4. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale
Mobilierul, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale se
evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a
mijloacelor fixe aprobat prin hotrre a Guvernului (contul 214).
1.2.2.5. Avansuri i active fixe corporale n curs de execuie
n cadrul acestora se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum i activele
fixe corporale n curs de execuie, care reprezint lucrrile de investiii neterminate pn la sfritul perioadei, efectuate n
regie proprie sau n antrepriz. Acestea se evalueaz la costul de producie sau costul de achiziie, dup caz (contul 231).
Activele fixe corporale n curs se trec n categoria activelor fixe la finalizare dup recepia, darea n folosin sau
punerea n funciune a acestora, dup caz.
1.2.2.6. Alte active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de ap)
Resursele minerale situate pe teritoriul rii, n subsolul rii i al platoului continental n zona economic a Romniei
din Marea Neagr, delimitate conform principiilor dreptului internaional i reglementrilor din conveniile internaionale la
care Romnia este parte, fac obiectul exclusiv al proprietii publice i aparin statului romn.
Potrivit legislaiei n vigoare, n categoria resurselor minerale se includ: crbunii, minereurile feroase, neferoase, de
aluminiu i roci alumifere, de metale nobile, radioactive, substanele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preioase i
semipreioase, gazele necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale (gazoase i plate), apele minerale terapeutice,
etc.
Zcmintele reprezint rezerve descoperite de minerale, att de suprafa ct i subterane, care sunt exploatabile economic,
innd seama de nivelul relativ al preurilor. Zcmintele cuprind rezervele de crbune, de petrol i gaze naturale, rezervele de
minereuri metalifere i minereuri nemetalifere (contul 215).
Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele i vegetalele de producie unic sau permanent asupra crora
se exercit dreptul de proprietate, dar a cror cretere natural i/sau regenerare nu este plasat sub controlul direct i
responsabilitatea unitilor instituionale i nu este gestionat de acestea. De exemplu, pdurile virgine i resursele piscicole
neexploatate, care fac parte din teritoriul naional. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop
economic, sau sunt susceptibile de a fi exploatate ntr-un viitor apropiat (contul 215).
Rezervele de ap sunt ntinderi de ap i alte rezerve subterane n msura n care prin exercitarea dreptului de proprietate
le sunt date o valoare de pia (cont 215).

1.2.3. Momentul nregistrrii


Activele fixe corporale se nregistreaz la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziionate cu titlu
oneros sau la data ntocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituie, respectiv primite cu titlu gratuit.

1.2.4. Evaluarea
1.2.4.1. Evaluarea iniial
Activele fixe trebuie s fie evaluate la:
- costul de achiziie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
- costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie;
- valoarea just pentru cele dobndite gratuit. (ex. donaii, sponsorizri).
Valoarea just se determin pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza
unor evaluri efectuate de regul de evaluatori autorizai.
1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dup achiziionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu
gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial, se nregistreaz n conturile de cheltuieli
atunci cnd sunt efectuate (reparaii curente).
Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cnd au ca efect mbuntirea performanelor fa de
parametrii funcionali stabilii iniial (modernizri) sau mrirea duratei de via utile (reparaii capitale) i conduc la
obinerea de beneficii economice viitoare.
Obinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, creterea potenialului de
servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de ntreinere i funcionare.
n cazul cldirilor, investiiile efectuate trebuie s asigure protecia valorilor umane i materiale i mbuntirea
gradului de confort i ambient sau reabilitarea i modernizarea termic a acestora.
La expirarea contractului de nchiriere valoarea investiiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu, se scad din
contabilitatea instituiei publice care le-a efectuat i se nregistreaz n contabilitatea instituiei care le are n patrimoniu
sau a agentului economic, pentru a majora corespunztor valoarea de intrare a activelor fixe respective, potrivit contractelor
ncheiate.
1.2.4.3. Evaluarea la data bilanului
Un activ fix corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate de valoare.
Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv.
Ajustrile de valoare pot fi ajustri permanente, denumite i amortizri, i/sau ajustri provizorii, denumite n continuare
ajustri pentru depreciere n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale.

1.2.5. Amortizarea
Valoarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fix corporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic pe
parcursul duratei de via utile.
Instituiile publice amortizeaz activele fixe corporale utiliznd metoda amortizrii liniare (contul 281).
Amortizarea se nregistreaz lunar, ncepnd cu luna urmtoare recepiei sau punerii n funciune, dup caz, a activului.
Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
Cota de amortizare se determin ca raport ntre 100 i durata normal de utilizare prevzut n Catalogul privind duratele
normale de utilizare care se aprob prin hotrre a Guvernului.
Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, n concesiune sau n folosin gratuit, se calculeaz de ctre
instituiile publice care le au n patrimoniu.
Amortizarea investiiilor efectuate la activele fixe corporale nchiriate de instituiile publice se nregistreaz de
instituiile publice care au efectuat investiiile, pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare rmas, dup caz.
La ncetarea contractului, valoarea investiiilor nediminuat cu amortizarea calculat se cedeaz instituiei publice care le
are n patrimoniu sau agentului economic, dup caz, pentru a majora corespunztor valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
n procesul-verbal de predare-preluare a investiiei se va meniona i valoarea amortizrii investiiei, pentru ca instituia
public care le are n patrimoniu sau agentul economic s poat nregistra amortizarea corespunztoare noii valori de intrare.
Activele fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice se amortizeaz pe o durata normal de funcionare
cuprins n cadrul unei plaje de ani (durata minim i maxim), existnd posibilitatea alegerii numrului de ani de amortizare n
cadrul acestor durate. Astfel stabilit, durata normal de funcionare a activului fix rmne neschimbat pn la recuperarea
integral a valorii de intrare a acestuia.
n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funciune,
valoarea rmas neamortizat se include n cheltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funciune.

1.2.6. Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfritul exerciiului financiar,
pe seama cheltuielilor (contul 291).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acestuia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare corespunztoare
la venituri.
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
Deprecierea unui activ fix corporal poate apare n situaiile:
- deteriorrii fizice a activului;
- ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
- exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune;
- performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
- modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.

1.2.7. Reevaluarea
Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea just. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate,
de regul, de profesioniti calificai, membrii ai unui organism profesional n domeniu.
n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinat pe baza
reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de
achiziie/costului de producie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind
amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii.
Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea care
ar fi determinat folosind valoarea just la data bilanului.
Diferena dintre valoarea rezultat n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din
reevaluare (contul 105).
Reevaluarea se efectueaz pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor Publice sau de ctre evaluatori
autorizai.
Rezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. C.3 din prezentele norme (contul 105).

1.2.8. Alte prevederi


1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare i scoatere din funciune
Potrivit prevederilor legale n vigoare, pot fi transmise fr plat, orice fel de bunuri aflate n stare de funcionare,
indiferent de durata de folosin, dac acestea nu mai sunt necesare instituiei publice care le are n administrare, dar care
pot fi folosite n continuare de alt instituie public sau dac, potrivit reglementrilor n vigoare, instituia nu mai are
dreptul s utilizeze bunul respectiv.
Instituia public care disponibilizeaz bunuri va informa n scris alte instituii publice pe care le consider c ar avea
nevoie de bunurile disponibilizate.
Transmiterea, fr plat, de la o instituie public la o alt instituie public, se va face pe baz de proces-verbal de
predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituiei publice care a solicitat s i fie transmis bunul
respectiv, precum i de ordonatorul de credite care l are n administrare.
Instituiile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, avnd cel puin
aceeai parametri.
n acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, dup caz, plat sau parte din plat datorat pentru bunurile
noi care se achiziioneaz conform prevederilor legislaiei privind achiziiile publice.
Scoaterea din funciune a activelor fixe corporale, necorporale i n curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau
secundar de credite, dup caz.
La instituiile publice la care conductorii ndeplinesc atribuiile ordonatorilor teriari de credite, scoaterea din
funciune a activelor fixe corporale, necorporale i n curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de
credite, dup caz, n funcie de subordonare.
1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing
Leasing-ul este operaiunea n care o parte, denumit locator/finanator, transmite pentru o perioad determinat dreptul de
folosin asupra unui bun, al crui proprietar este, celeilalte pri, denumit locatar/utilizator, la solicitarea acesteia,
contra unei pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul/finanatorul se oblig s
pstreze dreptul de opiune al utilizatorului de a cumpra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a nceta raporturile
contractuale.
Operaiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum i bunuri mobile de folosin ndelungat, aflate n
circuitul civil, cu excepia nregistrrilor pe band audio i video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor i a altor
drepturi de autor.
Valoarea de intrare reprezint valoarea la care a fost achiziionat bunul de la finanator, respectiv costul de achiziie.
Valoarea rezidual reprezint valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de
proprietate asupra bunului ctre utilizator.
Dobnda de leasing reprezint rata medie a dobnzii bancare pe piaa romneasc.
Rata de leasing reprezint:
- n cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii de leasing;
- n cazul leasing-ului operaional, cota de amortizare calculat n conformitate cu actele normative n vigoare i un
beneficiu stabilit de prile contractante.
Instituiile publice care achiziioneaz active fixe n leasing financiar au obligaia nregistrrii acestora n
contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec
asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul ncheierii contractului (contul 167).
Bunurile achiziionate n leasing financiar se supun amortizrii, n condiiile legii.
1.2.8.3. Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donaii i sponsorizri
Activele fixe corporale i necorporale primite ca donaii, sponsorizri sau cu titlu gratuit se nregistreaz n
contabilitate la valoarea just. Valoarea just se determin pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea
ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai.

1.3. Active financiare

1.3.1. Definiie
Un activ financiar este orice activ care reprezint: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entiti, un
drept contractual.

1.3.2. Coninut
Activele financiare cuprind:
- titluri de participare;
- alte titluri imobilizate;
- creane imobilizate.
1.3.2.1. Titluri de participare
Titlurile de participare reprezint drepturile sub form de aciuni deinute de stat sau unitile administrativ-teritoriale
potrivit legii, n capitalul unor societi comerciale sau organisme internaionale, a cror deinere pe o perioad ndelungat
aduce venituri sub form de dividende (contul 260).
1.3.2.2. Alte titluri imobilizate
Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaiunile deinute de stat, a cror deinere pe o perioad ndelungat
aduce venituri sub form de dobnzi (contul 265).
1.3.2.3. Creane imobilizate
Creanele imobilizate reprezint drepturile instituiilor publice pentru mprumuturi acordate pe termen lung i alte creane
pe termen lung, potrivit legii.
Contabilitatea creanelor imobilizate se ine pe urmtoarele categorii: mprumuturi acordate pe termen lung i alte creane
imobilizate.
n conturile de mprumuturi pe termen lung se nregistreaz sumele acordate terilor n baza unor contracte de mprumut
pentru care se percep dobnzi, potrivit legii (cont 267).
n categoria altor creane imobilizate intr: garaniile, depozitele, depuse de instituia public la teri (cont 267).

1.3.3. Momentul nregistrrii


Activele financiare de natura titlurilor de participare i a altor titluri imobilizate se nregistreaz la momentul
dobndirii acestora, n condiiile prevzute de lege.
mprumuturile acordate pe termen lung se nregistreaz n momentul constatrii dreptului de crean respectiv.

1.3.4. Evaluarea
1.3.4.1. Evaluarea iniial
Activele financiare se evalueaz la contul de achiziie sau valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora.
1.3.4.2. Evaluarea la data bilanului
Activele financiare trebuie prezentate n bilan la valoarea de intrare, mai puin ajustrile cumulate pentru pierderea de
valoare.

1.3.5. Ajustri pentru pierderea de valoare


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfritul exerciiului
financiar, pe seama cheltuielilor (contul 296).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare corespunztoare
la venituri.
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.

2. Active curente (circulante)

Recunoaterea activelor curente (circulante)


Un activ se clasific ca activ circulant (curent) atunci cnd:
- este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n termen
de 12 luni de la data bilanului;
- este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restricionat.
Ciclul de exploatare reprezint perioada de timp dintre achiziionarea materiilor prime care intr ntr-un proces de
transformare i finalizarea acestora n trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.
Echivalentele de trezorerie reprezint investiiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n
numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
Activele circulante (curente) cuprind:
- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factur;
- creane;
- investiii pe termen scurt;
- casa i conturi la trezorerii i instituii de credit.

2.1. Stocuri

2.1.1. Definiie
Stocurile sunt active circulante:
a) deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;
b) n curs de producie n vederea vnzrii n procesul desfurrii normale a activitii; sau
c) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz s fie folosite n desfurarea activitii curente a
instituiei, n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii.

2.1.2. Coninut
n cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar,
produsele, animalele i psrile, mrfurile, ambalajele, producia n curs de execuie i bunurile aflate n custodie, pentru
prelucrare sau n consignaie la teri.
Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice i alte stocuri cu o importan deosebit pentru economia
naional.
2.1.2.1. Materii prime
Materiile prime particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul finit integral sau parial, fie n
starea lor iniial, fie transformat (contul 301).
2.1.2.2. Materiale consumabile
Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine i materiale
de plantat, furaje, medicamente i materiale sanitare i alte materiale consumabile) care particip sau ajut la procesul de
fabricaie fr a se regsi, de regul, n produsul finit sau asigur desfurarea activitii curente a instituiei (contul
302).
2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mic dect limita prevzut de lege pentru a
fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosin, sau cu o durat mai mic de un an, indiferent de
valoarea lor, precum i bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecie, echipamentul de lucru, mbrcmintea special,
mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de msur i control, etc.) (contul 303).
Documentele aflate n fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate n
categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naional mobil, nu sunt active fixe i sunt evideniate,
gestionate i inventariate n condiiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de
inventar, aflate n folosin (contul 303). Eliminarea documentelor din colecii se aplic numai bunurilor culturale comune,
uzate fizic sau moral, dup o perioad de minimum 6 luni de la achiziie.
Pentru organizarea contabilitii analitice a crilor care au fost trecute n categoria materialelor de natura obiectelor de
inventar, se poate utiliza metoda global-valoric, cu aprobarea ordonatorului de credite.
Evidena materialelor de natura obiectelor de inventar se ine pe dou categorii: materiale de natura obiectelor de inventar
n magazie (contul 30301) i materiale de natura obiectelor de inventar n folosin (contul 30302).
nregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaz la momentul scoaterii din folosin.
2.1.2.4. Materiale rezerv de stat i de mobilizare
Rezerva de stat - cuprinde bunuri din proprietatea public a statului care se constituie n scopul de a interveni operativ
pentru protecia populaiei, a economiei i pentru aprarea rii, n situaii excepionale determinate de calamiti naturale,
epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau n caz de rzboi
(cont 30401).
Rezerva de mobilizare - cuprinde bunuri din proprietatea public a statului i anume:
- n industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri i elemente de completare, utilaje strict
specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
- n comunicaii i transporturi: materiale destinate restabilirii i meninerii n stare de funcionare a capacitilor de
transport i telecomunicaii necesare asigurrii nevoilor forelor sistemului naional de aprare;
- n sntate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime i materiale necesare fabricrii produselor
farmaceutice, aparatur, instrumentar medical;
- n comer: produse alimentare i industriale necesare asigurrii cererilor unitilor militare, solicitate pe plan local,
la mobilizare (cont 30402).
2.1.2.5. Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare
Ambalajele rezerv de stat i de mobilizare - cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie n rezerva de stat i de
mobilizare, menionate la pct. 2.1.2.4. (contul 305).
2.1.2.6. Alte stocuri
n categoria altor stocuri intr: muniiile i furniturile pentru aprare naional, ordine public i siguran naional,
precum i alte stocuri specifice altor instituii publice (contul 309).
2.1.2.7. Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri
2.1.2.7.1. Semifabricate
Semifabricatele reprezint produsele care nu au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic i care au nevoie de
prelucrri ulterioare n cadrul unitii sau se livreaz terilor (contul 341).
2.1.2.7.2. Produse finite
Produsele finite sunt produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic i nu mai au nevoie de prelucrri
ulterioare n cadrul unitii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clienilor (contul 345).
2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri (contul 346)
Rebut definitiv se consider produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau
contracte i nu poate fi utilizat dect, eventual, ca materie prim sau ca material pentru producerea altor bunuri.
Prin rebut parial se nelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau
contracte i care, supus unor operaii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunztor sau poate fi
valorificat ca produs declasat.
Produs declasat se consider produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau
contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la pre redus.
2.1.2.8. Producia n curs de execuie
Producia n curs de execuie reprezint producia care nu a trecut prin toate fazele prevzute n procesul tehnologic,
precum i produsele nesupuse probelor i recepiei tehnice sau necompletate n ntregime (contul 331).
n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de asemenea, lucrrile i serviciile, precum i studiile n curs de
execuie (contul 332).
2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau a unitilor administrativ-
teritoriale
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, precum i bunurile de acest fel aflate
n custodie sau n consignaie la teri sunt evideniate de ctre direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv
a municipiului Bucureti, sau alte instituii ale statului potrivit prevederilor legale n vigoare (contul 347).
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale se
evideniaz n contabilitatea acestora (contul 349).
2.1.2.10. Stocuri aflate la teri
Stocurile aflate la teri sunt bunuri aflate n custodie, pentru prelucrare sau consignaie la teri, care se nregistreaz
distinct n contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351, 354, 356, 357, 358, 359).
2.1.2.11. Animale i psri
n aceasta categorie se includ animalele nscute vii i cele tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline,
etc.) crescute pentru producie (ln, lapte, blan, etc.), reproducie, munc, reprezentaie (spectacole), expunere (n parcuri
i grdini zoologice), precum i animalele i psrile la ngrat pentru a fi valorificate (contul 361).
2.1.2.12. Mrfuri
Mrfurile reprezint bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea revnzrii sau produsele realizate n instituii
predate spre vnzare magazinelor proprii (contul 371).
2.1.2.13. Ambalaje
Ambalajele includ materialele refolosibile, achiziionate sau realizate n instituie, folosite pentru ambalarea produselor
destinate vnzrii i care n mod temporar pot fi pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile prevzute n
contracte (contul 381).

2.1.3. Momentul nregistrrii


Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziionate de ctre instituii din momentul n care acestea devin
proprietare ale bunurilor sau atunci cnd furnizarea acestor bunuri este terminat.
Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc n momentul consumului acestora. Excepie fac materialele de natura
obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate n momentul scoaterii din folosin.
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n
contabilitate, sunt interzise.
n aplicarea acestor prevederi este necesar s se asigure:
a) recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n instituie i nregistrarea acestora la locurile de depozitare.
Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consignaie se recepioneaz i nregistreaz distinct ca
intrri n gestiune. Valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului;
b) n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea
unitii, se procedeaz astfel:
- bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare ct i n contabilitate,
pe baza recepiei i a documentelor nsoitoare;
- bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct ca intrri n gestiune la locul de depozitare pe baza
documentelor nsoitoare. Nu se nregistreaz n contabilitate datorit lipsei recepiei acestora.
c) n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ieiri din instituie, nemaifiind
considerate proprietatea acesteia, astfel:
- bunurile facturate i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n conturi n afara bilanului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de depozitare ct i n
contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistreaz la intrri i, respectiv la
ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate, potrivit contractelor ncheiate.

2.1.4. Evaluarea
2.1.4.1. Evaluarea iniial
Stocurile se nregistreaz n contabilitate la costul de achiziie, costul de producie sau valoarea just, dup caz.
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii, precum i alte costuri suportate
pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc.
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor fixe cuprind cheltuielile
directe aferente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice, manopera direct i alte
cheltuieli directe de producie, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca fiind legat de
fabricaia acestora.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct angajat n
furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare.
n funcie de specificul activitii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, n
activitatea de producie sau metoda preului cu amnuntul, n comerul cu amnuntul.
Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor i consumabilelor, manoperei, eficienei i capacitii
de producie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic i ajustate, dac este necesar, n funcie de condiiile existente la un
moment dat.
Diferenele de pre fa de costul de achiziie sau de producie trebuie evideniate distinct n contabilitate, fiind
recunoscute n costul activului.
Repartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se efectueaz cu ajutorul unui
coeficient care se calculeaz astfel:

Soldul Diferenele de pre aferente intrrilor


iniial al n cursul perioadei la pre de
diferenelor + nregistrare, cumulat de la nceputul
de pre exerciiului financiar pn la finele
Coeficient de perioadei de referin x
repartizare = Soldul Valoarea intrrilor n cursul perioadei 100
iniial al la pre de nregistrare, cumulat de la
stocurilor la nceputul exerciiului financiar pn
pre de la finele perioadei de referin
nregistrare

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al costului de mrfuri i valoarea intrrilor de mrfuri
nu vor include TVA neexigibil.
Acest coeficient se nmulete cu valoarea bunurilor ieite din gestiune la pre de nregistrare, iar suma rezultat se
nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrare bunurile ieite.
Coeficienii de repartizare a diferenelor de pre pot fi calculai la nivelul conturilor sintetice de gradul I i II,
prevzute n planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
La sfritul perioadei, soldurile conturilor de diferene se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre de
nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziie sau costul de producie, dup
caz.
Diferenele de pre se nregistreaz proporional att asupra valorii bunurilor ieite, ct i asupra bunurilor rmase n
stoc.
Metoda preului cu amnuntul este folosit n unitile de desfacere cu amnuntul pentru a determina costul stocurilor cu
articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru care nu este indicat s se foloseasc alt metod.
n aceast situaie, costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii marjei brute din preul de vnzare al
stocurilor. Orice modificare a preului de vnzare presupune recalcularea marjei brute.
2.1.4.2. Evaluarea la ieirea din gestiune
La ieirea din gestiune, stocurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din metodele:
a) metoda primul intrat-primul ieit (FIFO);
b) metoda costului mediu ponderat (CMP);
c) metoda ultimul intrat-primul ieit (LIFO);
a) Metoda "primul intrat-primul ieit" (FIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul
de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la
costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor, n ordine cronologic.
b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) - presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a
conturilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate n
timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie.
c) Metoda "ultimul intrat-primul ieit" (LIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul
de achiziie sau de producie al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la
costul de achiziie sau de producie al lotului anterior, n ordine cronologic.
Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exerciiu la altul.
Dac, n situaii excepionale, ordonatorii de credite decid s schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri, n notele
explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informaii:
- motivul schimbrii metodei; i
- efectele sale asupra rezultatului.
O instituie trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natur i
utilizare similare. Pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate
fi justificat.
2.1.4.3. Evaluarea la data bilanului
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate obine prin
utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin reflectarea
unei ajustri pentru depreciere.
Prin valoare realizabil net se nelege preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale
a activitii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul, i costurile estimate necesare
vnzrii.

2.1.5. Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea stocurilor la sfritul exerciiului financiar, pe seama
cheltuielilor (conturile 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o oarecare msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare corespunztoare
la venituri.
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectate, ajustarea trebuie majorat.

2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri


2.1.6.1. Inventarierea produciei neterminate
Producia n curs de execuie se determin prin inventarierea produciei neterminate la sfritul perioadei, prin metode
tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaiilor tehnologice i evaluarea acesteia la
costul de producie.
2.1.6.2. Metode de eviden a stocurilor
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a
inventarului intermitent.

n condiiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate operaiunile de intrare i ieire,
ceea ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ ct i valoric.
Inventarul intermitent const n stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor
la sfritul perioadei. n acest caz, ieirile se determin ca diferen ntre valoarea stocului iniial plus valoarea intrrilor
i valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.
Contabilitatea analitic a bunurilor se ine pe baza uneia din urmtoarele metode: operativ-contabil, cantitativ-valoric,
global-valoric.
Metoda operativ-contabil se poate aplica pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mrfurilor i
ambalajelor.
Aceast metod const n inerea, n cadrul fiecrei gestiuni, a evidenei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul
fielor de magazie iar n contabilitate, n inerea evidenei valorice pe conturi de materiale, desfurate valoric pe gestiuni,
iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dup caz.
Controlul exactitii nregistrrilor din evidena gestiunilor i din contabilitate se asigur prin evaluarea stocurilor
cantitative, transcrise din fiele de magazie n registrul stocurilor.
Metoda cantitativ-valoric se poate folosi pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mrfurilor, animalelor
i ambalajelor.
Aceast metod const n inerea evidenei cantitative pe feluri de stocuri n cadrul fiecrei gestiuni, iar n contabilitate
inerea evidenei cantitativ-valorice.
Verificarea exactitii nregistrrilor din eviden de la locurile de depozitare i din contabilitate se efectueaz prin
punctajul periodic dintre cantitile operate n fiele de magazie i cele din fiele de cont analitic din contabilitate.
Metoda global-valoric se poate utiliza pentru contabilitatea analitic a mrfurilor i ambalajelor din unitile de
desfacere cu amnuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor
de inventar, precum i altor categorii de bunuri.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mrfurilor i ambalajelor se ine global-valoric, att la gestiune, ct
i n contabilitate, iar controlul concordanei nregistrrilor din evidena gestiunii i din contabilitate se efectueaz numai
valoric la perioade stabilite de unitate.
2.1.6.3. Scderea din gestiune a stocurilor
Potrivit prevederilor reglementrilor legale n vigoare, scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei
unei persoane se face n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.
Pentru instituiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aprob de ordonatorul principal de credite. n
acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanelor Publice.
Declasarea i casarea unor bunuri materiale, se aprob de ctre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau
secundar, dup caz.

2.2. Investiii pe termen scurt

2.2.1. Coninut
Investiiile pe termen scurt la instituiile publice se prezint sub forma obligaiunilor emise i rscumprate. n scopul
asigurrii surselor de finanare, unitile administrativ-teritoriale pot emite n condiiile legii, obligaiuni cu dobnd sau
cu discount pe care le rscumpr la termen (conturile 505 i 509).

2.2.2. Evaluarea
2.2.2.1. Evaluarea iniial
La intrarea n patrimoniu, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie, sau la valoarea stabilit
potrivit contractelor.
2.2.2.2. Evaluarea la bilan
La bilan, investiiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru
pierderea de valoare.

2.2.3. Ajustri pentru pierderea de valoare


Pentru deprecierea investiiilor pe termen scurt, la sfritul exerciiului financiar, cu ocazia inventarierii, instituiile
publice pot reflecta ajustri pentru pierderea de valoare.
La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierderea de valoare a investiiilor pe termen scurt se
diminueaz sau anuleaz, dup caz, prin reluarea la venituri (contul 595).
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
La ieirea din instituie a investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierderea de valoare se anuleaz.

2.3. Casa, conturi la trezorerii i instituii de credit

2.3.1. Prevederi generale


Contabilitatea trezoreriei asigur evidena existenei i micrii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a
disponibilitilor existente n conturi la trezoreria statului, Banca Naional a Romniei, bncile comerciale i n casierie.
n scopul ntririi rolului finanelor publice i al asigurrii unei discipline bugetare ferme, instituiile publice
indiferent de sistemul de finanare i de subordonare, inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice, finanate
integral din venituri proprii, efectueaz operaiunile de ncasri i pli prin unitile teritoriale ale trezoreriei statului
n raza crora i au sediul i unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli i disponibiliti, n condiii de siguran.
Este interzis instituiilor publice de a efectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale, cu excepia situaiilor
prevzute de lege.
n vederea efecturii cheltuielilor prevzute n buget, instituiile publice au obligaia de a prezenta trezoreriei statului
la care au conturile deschise, bugetul de venituri i cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat n condiiile legii.
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale, pot fi folosite de instituiile publice finanate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai dup
deschiderea i repartizarea creditelor bugetare.
Creditele bugetare aprobate n bugetul instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii pot fi
folosite n limita disponibilitilor existente n cont.
Contabilitatea instituiilor publice asigur nregistrarea plilor de cas i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile
clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

2.3.2. Coninut
Grupa Casa, conturi la trezorerii i instituii de credit, include: conturi la trezorerii i instituii de credit, disponibil
al bugetelor, casa i alte valori, acreditive, disponibil din fonduri cu destinaie special, disponibil al instituiei publice
finanate din venituri proprii, disponibil din veniturile fondurilor speciale, viramente interne.
2.3.2.1. Disponibiliti ale instituiilor publice la trezorerii i instituii de credit
Aceast grup cuprinde: disponibilul din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
(contul 510), valorile de ncasat sub forma cecurilor (contul 511), disponibilul n lei i valut al instituiilor publice
pstrat la bncile comerciale (contul 512), disponibilitile n lei i valut provenind din mprumuturi interne i externe
contractate de stat (contul 513) i garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515),
disponibilul din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale (contul 516) i
garantate de acestea (contul 517), dobnzile de pltit (contul 51806), dobnzile de ncasat (contul 51807), mprumuturi pe termen
scurt primite (contul 519).
Dobnzile de ncasat aferente disponibilitilor aflate n conturi la trezorerii i instituii de credit se nregistreaz n
contabilitate distinct, fa de cele de pltit, aferente mprumuturilor primite pe termen scurt.
Dobnzile de pltit i cele de ncasat, n cursul exerciiului financiar, se nregistreaz la cheltuieli financiare sau
venituri financiare, dup caz.
Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente prezentate instituiei i neaprute nc n
extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct (contul 51205).
Depozitele bancare constituite n condiiile legii, se evideniaz distinct n cadrul conturilor sintetice de
disponibiliti.
Contabilitatea disponibilitilor aflate n conturi la trezorerii i instituii de credit i a micrii acestora, ca urmare a
ncasrilor i plilor efectuate n valut, se ine distinct n lei i n valut.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
Operaiunile de vnzare-cumprare de valut se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care
se efectueaz schimbul valutar, fr ca acestea s genereze diferene de curs valutar.
La finele perioadei, diferenele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitilor n valut i a altor valori de
trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt n valut, la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei,
valabil pentru aceast dat, se nregistreaz n conturile de venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.
Conturile curente la bnci comerciale se dezvolt n analitic pe fiecare banc.
2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale
Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale nu au un
corespondent ca atare n contabilitatea trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor ncasate i a
cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
- disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunztor conturilor de trezorerie: 20 "venituri
ale bugetului de stat" i 23 "Cheltuielile bugetului de stat";
- disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunztor conturilor de trezorerie: 21 "Veniturile
bugetelor locale" i 24 "Cheltuielile bugetelor locale";
- disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat (contul 525), corespunztor conturilor de trezorerie: 22 "Veniturile
bugetului asigurrilor sociale de stat" i 25 "Cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat";
Aceast grup mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), disponibilul din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523), disponibilul din venituri ncasate pentru
bugetul capitalei (contul 524), disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerv
(contul 526), disponibilul din fondul de rezerv al asigurrilor sociale de sntate (contul 527), disponibilul din sume ncasate
n cursul procedurii de executare silit (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529).
Compartimentele de creane bugetare din cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, precum i Direcia general de administrare a marilor contribuabili vor avea n vedere urmtoarele:
- existena neconcordanei dintre soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" i contul 20 "Veniturile bugetului de
stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare:
- nenregistrrii n contabilitatea bugetului de stat a operaiunilor privind drepturile constatate i veniturile
ncasate privind capitolul 17.01 "Taxe vamale i alte taxe pe tranzaciile internaionale" i alte capitole de venituri a
cror eviden i raportare se realizeaz de ctre Autoritatea Naional a Vmilor din cadrul Ministerului Finanelor
Publice;
- nenregistrrii n contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direciilor generale ale finanelor publice judeene
i a municipiului Bucureti, a sumelor ncasate din impozitul pe venit - transmise electronic - Direciei generale de
administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferai la 30.06.2005;
- nregistrrii n contabilitatea bugetului de stat de la Direcia general de administrare a marilor contribuabili a
sumelor ncasate din impozitul pe venit - transmise electronic de direciile generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti pentru marii contribuabili transferai la 30.06.2005.
- posibilitatea ca soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" s prezinte sold creditor urmare operaiunilor de
diminuare a veniturilor ncasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);
- conturile 73102 "Cote i sume defalcate din impozitul pe venit" i 73502 "Sume defalcate din TVA" se debiteaz pentru
sumele i cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume defalcate din TVA prin creditul contului 520 "Disponibil al
bugetului de stat", fapt ce determin ca aceste conturi s prezinte sold debitor, prin excepie de la regula general de
funcionare a conturilor de venituri".
Operaiunea de nchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative (n rou), astfel:

% = 121.09 "Rezultat
patrimonial -
buget de
stat"
73102 "Cote i sume defalcate
din
impozitul pe venit"
73502 "Sume defalcate din TVA"

2.3.2.3. Casa i alte valori


Contabilitatea disponibilitilor aflate n casieria instituiilor publice, precum i a micrii acestora ca urmare a
operaiunilor de ncasri i pli efectuate n numerar, se ine distinct n lei i n valut (contul 531).
nregistrarea n contabilitate a operaiilor n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea reglementrilor emise de Banca
Naional a Romniei i Ministerul Finanelor Publice, precum i a altor reglementri n domeniu.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
La finele perioadei, disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt n
valut) se evalueaz la cursul de schimb n vigoare la acea dat, iar diferenele de curs rezultate se nregistreaz n
contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.
Instituiile publice pot ridica din contul de finanare sau din conturile de disponibil, dup caz, deschise la trezoreria
statului, sume pentru efectuarea de pli n numerar, reprezentnd drepturi de personal, precum i pentru alte cheltuieli care nu
se justific a fi efectuate prin virament.
Instituiile publice au obligaia s i organizeze activitatea de casierie, astfel nct ncasrile i plile n numerar s
fie efectuate n condiii de siguran, cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare i n limita plafonului de cas stabilit
de ctre trezoreria statului pentru fiecare instituie public.
ncasrile efectuate de ctre instituiile publice prin casieria proprie se depun n conturile bugetare respective deschise
la trezoreria statului i reprezint venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de
stat, bugetelor fondurilor speciale.
Veniturile ncasate n numerar care sunt lsate potrivit legii la dispoziia instituiilor ca venituri proprii, se depun n
conturile de disponibiliti ale acestora.
Instituiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale i potale, biletele de tratament i
odihn, tichetele i biletele de cltorie, bonurile valorice pentru carburani auto, biletele cu valoare nominal, tichetele de
mas, alte valori, etc. (contul 532).
2.3.2.4. Acreditive
n vederea achitrii unor obligaii fa de furnizori, se poate solicita instituiilor publice deschiderea de acreditive la
bnci, n lei sau n valut, n favoarea acestora (contul 541).
Sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, n vederea efecturii unor pli n numele instituiei, se
nregistreaz n contabilitate distinct (contul 542).
2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaie special
Disponibilitile din fondurile cu destinaie special constituite n condiiile legii, se nregistreaz n contabilitate
distinct (contul 550).
Alocaiile bugetare cu destinaie special acordate instituiilor publice se nregistreaz n contabilitate distinct (contul
551*)).
Sumele de mandat i sumele n depozit pe care instituiile publice le pot pstra la finele anului ntr-un cont de disponibil
distinct deschis la trezoreria statului se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 552).
Aceast grup mai include i disponibilitile unor fonduri gestionate de unitile administrativ-teritoriale n afara
bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553 **)), disponibilul din amortizarea activelor fixe deinute
de serviciile publice de interes local (contul 554 **)), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din depozitele
speciale constituite pentru construirea de locuine (contul 556**)).
n categoria disponibilitilor cu destinaie special intr i disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate n
proprietatea privat a statului (contul 557) precum i disponibilul din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).
_____________
*) Contul 551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu contul 560
"Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii" (a se vedea art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)
**) Conturile 553, 554 i 556 au fost eliminate din Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de
aplicare a acestuia prin Normele metodologice din 11.01.2011

2.3.2.6. Disponibil al instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii
Veniturile proprii ale instituiilor publice, precum i subveniile primite de la buget n completarea acestora, se
ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz potrivit dispoziiilor legale (conturile 560, 561).
Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la
buget, se regularizeaz la sfritul anului cu bugetul din care au fost acordate subveniile, n limita sumelor primite de la
acesta.
Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, se
reporteaz n anul urmtor.
2.3.2.7. Disponibil al fondurilor speciale
Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i bugetul
asigurrilor pentru omaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare n contabilitatea
trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor ncasate i a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
- disponibilul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate: (contul 571), corespunztor conturilor de trezorerie:
26 "Veniturile bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate" i 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate";
- disponibilul bugetului asigurrilor pentru omaj (contul 574), corespunztor conturilor de trezorerie: 28 "Veniturile
bugetului asigurrilor pentru omaj" i 29 "Cheltuielile bugetului asigurrilor pentru omaj".
2.3.2.8. Viramente interne
n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti bneti ntre conturile de la trezorerii i
instituii de credit, precum i ntre conturile de la trezorerie sau bnci, dup caz i din casieria instituiei.
2.3.2.9. Alte prevederi - Fonduri externe nerambursabile
Contribuia financiar a Comunitii Europene reprezint sume care se transfer Guvernului Romniei de ctre Comisia
Comunitilor Europene, cu titlu de asisten financiar nerambursabil acordat Romniei de ctre Comunitatea European.
Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate n conturi distincte i se utilizeaz numai n limita disponibilitilor
existente n aceste conturi i n scopul n care au fost acordate.
Ministerul Finanelor Publice asigur gestionarea contribuiei financiare a Comunitii Europene prin conturi deschise la
Banca Naional a Romniei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de
nelegere, memorandumurilor de finanare i ale Acordului multianual de finanare SAPARD.
Disponibilitile din contribuia financiar a Comunitii Europene i sumele recuperate i datorate Comunitii Europene,
aflate n conturile deschise la Banca Naional a Romniei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, sunt
purttoare de dobnd; dobnda se bonific i se utilizeaz conform prevederilor memorandumurilor de nelegere, memorandumurilor
de finanare, ale Acordului multianual de finanare SAPARD i ale altor documente ncheiate sau convenite ntre Comisia European
i Guvernul Romniei, precum i, dup caz, conform instruciunilor emise de donator.
Contribuia public naional destinat cofinanrii n bani a contribuiei financiare a Comunitii Europene se aloc, se
utilizeaz i se deruleaz conform cadrului tehnic, juridic i administrativ prevzut pentru fondurile nerambursabile.
Sumele necesare finanrii proiectelor/programelor n cazul indisponibilitii temporare a contribuiei financiare a
Comunitii Europene se transfer structurilor de implementare, urmnd s se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia
European, n limita sumelor eligibile transferate.
Sumele pltite necuvenit din contribuia public naional, reprezentnd cofinanarea n bani a contribuiei financiare a
Comunitii Europene, n scopul achitrii debitelor ctre Comunitatea European, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijene
stabilite n baza prevederilor memorandumului de finanare i a Acordului multianual de finanare SAPARD, se recupereaz conform
legii i se fac venit la bugetul din care au fost acordate.
Orice nscris pe baza cruia se aloc fonduri provenind din contribuia financiar a Comunitii Europene i din contribuia
public naional se investete cu titlu executoriu.
Disponibilitile din contribuia public naional destinate cofinanrii n bani a contribuiei financiare a Comunitii
Europene, rmase la finele exerciiului bugetar n conturile structurilor de implementare, se reporteaz n anul urmtor pentru a
fi folosite cu aceiai destinaie.

3. Teri

3.1. Coninut

Contabilitatea terilor asigur evidena datoriilor i creanelor instituiei n relaiile acesteia cu furnizorii, clienii,
personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, Comunitatea European (decontrile pentru
fondurile PHARE, ISPA, SAPARD etc.), cu debitorii i creditorii diveri, debitori i creditori ai bugetelor, decontrile ntre
instituii publice, precum i evidena operaiilor ce necesit clarificri ulterioare i alte decontri.

3.1.1. Furnizori i conturi asimilate


n contabilitatea furnizorilor se nregistreaz operaiunile privind achiziiile de bunuri, lucrri executate i servicii
prestate (conturile 401 i 404).
Avansurile acordate furnizorilor se nregistreaz n contabilitate ntr-un cont distinct (conturile 232, 234, 409).
Operaiunile privind achiziiile de bunuri, lucrri executate i servicii prestate, precum i achiziiile de active fixe pe
baza efectelor comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de pltit (conturile 403 i 405).
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz n
notele explicative.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care
validitatea lor poate fi contestat sau anulat.
Bunurile cumprate, lucrrile executate i serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evideniaz distinct n
contabilitate (contul 408).
Datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii operaiunilor,
comunicat de Banca Naional a Romniei, ct i n valut.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare (leu), aplicndu-se
sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea furnizorilor se ine pe fiecare persoan fizic sau juridic.
n contabilitatea analitic furnizorii se grupeaz astfel: interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat.

3.1.2. Clieni i conturi asimilate


n contabilitatea clienilor se nregistreaz operaiunile privind livrrile de mrfuri i produse, lucrrile executate i
serviciile prestate (contul 411).
Creanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate (conturile 4110108, 4110208).
Operaiunile privind vnzrile de bunuri, executrile de lucrri i prestrile de servicii, efectuate pe baza efectelor
comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de primit (contul 413).
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz n
notele explicative.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care
validitatea lor poate fi contestat sau anulat.
Bunurile vndute, lucrrile executate i serviciile prestate pentru care nu s-au ntocmit facturi, se evideniaz distinct n
contabilitate (contul 418).
Avansurile primite de la clieni se nregistreaz n contabilitate ntr-un cont distinct (contul 419).
Creanele n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii operaiunilor,
comunicat de Banca Naional a Romniei, ct i n valut.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare (leu), aplicndu-se
sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea clienilor se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic.
n contabilitatea analitic clienii se grupeaz astfel: clieni interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de
ncasare.

3.1.3. Personal i conturi asimilate


Contabilitatea decontrilor cu personalul - evideniaz drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaiile pentru
concediile de odihn, precum i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii i alte drepturi n
bani i/sau n natur datorate de instituia public personalului pentru munca prestat (contul 421).
Contabilitatea decontrilor cu pensionarii - evideniaz drepturile de pensie i alte drepturi prevzute de lege, cuvenite
pensionarilor conform legii (contul 422).
Ajutoarele i indemnizaiile datorate - evideniaz ajutoarele de boal pentru incapacitate temporar de munc, ngrijirea
copilului, ajutoare de deces i alte ajutoare acordate (contul 423).
Contabilitatea decontrilor cu omerii - evideniaz indemnizaiile de omaj datorate omerilor, potrivit legii (cont 424).
n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementrilor n vigoare, nu se suport
din fondul de salarii (contul 423).
Avansurile acordate personalului - evideniaz indemnizaiile pentru concedii de odihn acordate ca avans (contul 425).
Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct, deschis pe fiecare persoan
(contul 426).
Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau pentru alte obligaii ale salariailor,
datorate terilor (popriri, pensii alimentare i altele), se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare a
unor relaii contractuale (contul 427).
Sumele datorate i neachitate personalului (concediile de odihn i alte drepturi de personal) aferente exerciiului n curs,
se nregistreaz ca alte datorii n legtur cu personalul (contul 42801).
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i echipamente de lucru, precum i
debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalitile stabilite n baza unor hotrri ale instanelor judectoreti,
i alte creane fa de personalul unitii se nregistreaz ca alte creane n legtur cu personalul (contul 42802).

3.1.4. Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate


Contabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale - evideniaz contribuiile angajatorilor - instituii publice -
pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate, accidente de munc i boli profesionale, asigurri pentru omaj
(conturi 43101, 43103, 43105, 43701) precum i contribuiile asigurailor (salariai) pentru asigurri sociale de stat, asigurri
sociale de sntate i asigurri pentru omaj (conturile 43102, 43104, 43702).
Alte datorii sociale - reprezint sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de snge,
alocaii i alte ajutoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru familiile cu mai muli copii, ajutoare sociale, indemnizaii
pentru persoanele cu handicap, i altele (contul 438).

3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate
n cadrul decontrilor cu bugetul statului, bugetele locale i alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adugat, impozitul
pe venituri de natur salarial, impozitul pe cldiri, taxa asupra mijloacelor de transport i alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
Taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat se stabilete ca diferen ntre valoarea taxei exigibile aferente
bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adugat colectat - contul 44207) i a taxei deductibile pentru
cumprrile de bunuri i servicii (taxa pe valoarea adugat deductibil - contul 44206).
n situaia n care exist decalaje ntre faptul generator de tax pe valoarea adugat i exigibilitatea acesteia, totalul
taxei pe valoarea adugat se nregistreaz ntr-un cont distinct, denumit tax pe valoarea adugat neexigibil (contul 44208)
care, pe msur ce devine exigibil potrivit legii, se trece la tax pe valoarea adugat colectat, respectiv la taxa pe
valoarea adugat deductibil, dup caz.
n contul de tax pe valoarea adugat neexigibil se nregistreaz i taxa pe valoarea adugat deductibil sau colectat,
pentru livrri de bunuri i prestri de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au ntocmit facturile (contul 44208).
Diferena n plus sau n minus, ntre taxa pe valoarea adugat colectat i taxa pe valoarea adugat deductibil se
nregistreaz n conturi distincte ca tax pe valoarea adugat de plat (contul 44203), respectiv tax pe valoarea adugat de
recuperat (contul 44204) i se regularizeaz n condiiile legii.
Impozitul pe venituri din salarii i din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii
(contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie n limita sumei nepltite. Dac suma pltit depete suma datorat,
surplusul trebuie recunoscut drept crean.
Alte impozite, taxe i vrsminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, accize) sau bugetelor locale
(impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite i taxe datorate, potrivit legii. Acestea se nregistreaz n
contabilitatea analitic pe feluri de impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446).
Alte datorii i creane cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului
statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dup prescrierea lor, plusul de numerar din
casierie, amenzi i penaliti, vrsminte efectuate n plus la buget i altele, precum i sumele datorate bugetului de ctre
instituiile finanate de la buget reprezentnd venituri realizate n condiiile legii (conturile 44801 i 44802).

3.1.6. Decontri cu Comunitatea European (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)


Sumele primite din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se nregistreaz la
instituiile publice implicate n derularea acestor fonduri (Fondul Naional i Ageniile de Implementare) ca i creane - sume
de primit (conturile 45001, 45101, 45301, 45401, 45501, 456, 457, 458) i datorii - sume de plat (conturile 45002, 45102, 452,
45302, 45402, 45502).
Aceste sume sunt recunoscute ca venituri i cheltuieli numai n contabilitatea instituiilor publice care au calitatea de
beneficiari finali ai fondurilor respective.

3.1.7. Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor


Sumele datorate instituiilor publice de ctre tere persoane fizice sau juridice, altele dect personalul propriu i
clienii, se nregistreaz ca i debitori diveri (contul 461).
Sumele datorate de instituiile publice unor tere persoane fizice sau juridice, altele dect personalul propriu i
furnizorii, se nregistreaz ca i creditori diveri (contul 462).
Evidena creanelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului
asigurrilor pentru omaj i al Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, se realizeaz pe baza declaraiilor
fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Evidena analitic se ine pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura
clasificaiei bugetare (conturile 463, 464, 465, 466).
Creditori ai bugetelor mai sus menionate - sunt persoane fizice i juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu
alte creane ale aceluiai buget sau cu alte creane ale altor bugete, la cererea acestora sau din oficiu, se evideniaz pe
tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasificaiei bugetare (contul 467).
n aceast grup se cuprind i conturi n care se evideniaz mprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat,
bugetul local, bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii (contul 468) precum i dobnzile aferente acestora (contul 469).

3.1.8. Conturi de regularizare i asimilate


Conturile de regularizare se utilizeaz cnd operaiunile i extind efectele pe mai muli ani iar veniturile i cheltuielile
trebuie s fie atribuite exerciiului n care au fost realizate sau efectuate, dup caz.
Conturile de regularizare i asimilate cuprind: cheltuieli n avans, venituri n avans i decontri din operaii n curs de
clarificare.
Sumele pltite n exerciiul financiar curent, dar care privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct
n contabilitate, la cheltuieli n avans (chirii, asigurri, abonamente publicaii, alte cheltuieli efectuate n avans - contul
471).
Sumele ncasate n exerciiul financiar curent, dar care privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct
n contabilitate, la venituri n avans (venituri din chirii, abonamente la publicaii, abonamente la instituiile de spectacole,
alte venituri realizate n avans - contul 472).
Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clarificri
ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, ntr-un cont distinct. Sumele nregistrate n acest cont trebuie clarificate de ctre
instituie n termenul cel mai scurt (contul 473).

3.1.9. Decontri
Decontrile ntre instituiile publice cuprind operaiunile de decontare intervenite n cursul exerciiului ntre instituia
superioar i instituiile subordonate reprezentnd sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine,
precum i sumele transmise de instituiile subordonate ctre instituia public superioar. Contabilitatea decontrilor ntre
instituiile publice cuprinde operaiunile care se nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, att n
contabilitatea unitii debitoare, ct i a celei creditoare aparinnd aceluiai ordonator principal de credite (contul 481).
La consolidare soldurile acestor conturi se elimin.

3.2. Momentul nregistrrii

Potrivit principiilor contabilitii de angajamente, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci
cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este ncasat sau pltit.
nregistrarea n contabilitate a creanelor i datoriilor se efectueaz n momentul constatrii drepturilor i obligaiilor.

3.3. Evaluarea

3.3.1. Evaluarea iniial


Creanele i datoriile instituiilor publice se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare, aplicndu-se sumei n
valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei.
Creanele i datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii
operaiunilor comunicat de Banca Naional a Romniei, ct i n valut.

3.3.2. Evaluarea la momentul decontrii


Diferenele de curs valutar ce apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele
la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportare n situaiile financiare
anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd creana sau datoria n valut este decontat n decursul aceluiai exerciiu financiar n care a survenit,
ntreaga diferen de curs valutar este recunoscut n acel exerciiu. Atunci cnd creana sau datoria n valut este decontat
ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar recunoscut n fiecare exerciiu financiar, ce intervine pn n
exerciiul decontrii, se determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui asemenea
exerciiu financiar.

3.3.3. Evaluarea la data bilanului


La data ntocmirii situaiilor financiare, creanele i datoriile n valut se evalueaz la cursul publicat de Banca
Naional a Romniei, valabil pentru data ntocmirii situaiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exerciiului financiar.
Creanele i datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea European se evalueaz la cursul publicat
de Banca Central European, valabil pentru ultima zi a lunii n care se ntocmesc situaiile financiare.
La data bilanului, evaluarea creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat.
Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a creanelor se
nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru depreciere.
3.4. Ajustri pentru depreciere

Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea creanelor la sfritul exerciiului financiar, pe seama
cheltuielilor (conturile 491, 496, 497).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o oarecare msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare corespunztoare
la venituri.
n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.

B. Datorii

1. Datorii pe termen scurt (curente)

O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci cnd:
a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii; sau
b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

2. Datorii pe termen lung (necurente)

2.1. Prevederi generale

O instituie public trebuie s menin clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceast categorie,
chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilanului, dac:
a) Termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni; i
b) Exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de data bilanului.
mprumuturile i datoriile din aceast clas reprezint sume ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an, conform
acordului de mprumut.
Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii: mprumuturi din emisiunea de
obligaiuni, mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne i externe contractate de stat, mprumuturi
interne i externe garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dobnzile aferente mprumuturilor i datoriilor
asimilate, prime privind rambursarea obligaiunilor.
Datoria public reprezint datoria public guvernamental la care se adaug datoria public local.

2.2. Datoria public guvernamental - Definiie

Datoria public guvernamental cuprinde totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale statului, la un moment
dat, provenind din mprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanelor Publice, n numele
Romniei, de pe pieele financiare.
Datoria public guvernamental intern este partea din datoria public guvernamental care reprezint totalitatea
obligaiilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice
sau juridice rezidente n Romnia, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitile contului curent general al
Trezoreriei Statului pentru finanarea temporar a deficitelor bugetare (conturile 164 i 165).
Datoria public guvernamental extern este partea din datoria public guvernamental reprezentnd totalitatea obligaiilor
financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice
nerezidente n Romnia (conturile 164 i 165).

2.2.1. Contractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale


Guvernul este autorizat s contracteze n mod direct mprumuturi de la instituiile financiare internaionale sau de la ali
creditori, numai prin Ministerul Finanelor Publice i s le submprumute unor beneficiari finali n scopul prevzut de lege
(contul 164).
Submprumutarea mprumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanelor Publice, n numele statului, beneficiarilor
finali se face pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar ncheiate ntre Ministerul Finanelor Publice i acetia sau, dup
caz, pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar i garanie, ncheiate ntre Ministerul Finanelor Publice, pe de o parte,
autoritile administraiei publice locale coordonatoare ale activitii beneficiarilor finali i, dup caz, garante ale sumelor
submprumutate acestora i beneficiarii finali ai mprumutului, pe de alt parte.
Guvernul este autorizat s garanteze mprumuturi interne i externe numai prin Ministerul Finanelor Publice, contractate n
scopuri prevzute de lege (contul 165). Garaniile de stat pot fi acordate numai pentru mprumuturi a cror rambursare se prevede
a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, n cazul autoritilor administraiei publice locale.
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre stat a mprumuturilor contractate de persoanele
juridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate direct de stat i submprumutate beneficiarilor
finali, se constituie fondul de risc.

2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale


Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fr a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaa intern sau
extern, mprumuturi de stat de la bnci, de la alte instituii de credit, persoane juridice romne sau strine, mprumuturi de
stat de la guverne i agenii guvernamentale strine, instituii financiare internaionale, sau de la alte organizaii
internaionale, mprumuturi temporare din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului, garanii de stat.
n prezentele norme sunt reglementate numai mprumuturi interne i externe contractate de stat, mprumuturi interne i
externe garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dobnzile aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate.

2.3. Datoria public local - Definiie

Datoria public local reprezint totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale autoritilor administraiei
publice locale, la un moment dat, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieele financiare.
Datoria public local intern este partea din datoria public local care reprezint totalitatea obligaiilor financiare ale
autoritilor administraiei publice locale, provenite din mprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea,
de la persoane fizice sau juridice rezidente n Romnia (contul 163).
Datoria public local extern este partea din datoria public local reprezentnd totalitatea obligaiilor financiare ale
autoritilor administraiei publice locale, provenind din mprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea
de la persoane fizice sau juridice nerezidente n Romnia (contul 163).

2.3.1. Contractarea i garantarea datoriei publice locale


mprumuturile contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale fac parte din datoria public a
Romniei, dar nu reprezint obligaii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferent acestor mprumuturi se va
efectua exclusiv din bugetele locale i prin mprumuturi pentru refinanarea datoriei publice locale.
Autoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta mprumuturi interne i/sau externe pe termen scurt,
mediu i lung, n scopurile prevzute de lege, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a mprumuturilor Locale.
Autoritilor administraiei publice locale li se interzice accesul la mprumuturi sau s garanteze orice fel de mprumut,
dac totalul datoriilor anuale reprezentnd ratele scadente la mprumuturile contractate i/sau garantate, dobnzile i
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale mprumutului care urmeaz s fie contractat i/sau garantat n anul respectiv,
depete limita prevzut de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte,
alte venituri i cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepia cazurilor aprobate prin legi speciale. Aceste condiii se
aplic i pentru datoriile anuale care decurg din mprumuturile contractate i/sau garantate de stat pentru autoritile
administraiei publice locale.
Valoarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice locale va fi nscris n registrul de eviden a
datoriei publice locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.
Valoarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice locale se nscrie n registrul garaniilor locale
al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre unitile administrativ-teritoriale a
mprumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate direct
de unitile administrativ-teritoriale i submprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.

2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale


Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, mprumuturi de la societile bancare sau de la alte
instituii de credit.
Emiterea i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre autoritile administraiei publice locale sau prin
intermediul unor agenii ori al altor instituii specializate (contul 161).
Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot aproba contractarea de mprumuturi
interne sau externe, pe termen scurt (contul 5190106), mediu i lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru
realizarea de investiii publice de interes local, precum i pentru refinanarea datoriei publice locale.

3. Provizioane

3.1. Definiie

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert. Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric
sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la data bilanului.

3.2. Categorii de provizioane

Instituiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt:


- litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte;
- cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind garania acordat
clienilor;
- alte provizioane;
- cu diminurile din valoarea garaniilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciiului a sumelor aferente
ratelor de capital scadente n anul urmtor, estimate a fi pltite de garant.

3.3. Condiii pentru recunoaterea provizioanelor

Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:


- o instituie are o obligaie curent generat de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv; i
- poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.
Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

3.4. Contabilitatea provizioanelor

Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite
(contul 151).
Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor.
Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilanului a costurilor necesare
stingerii obligaiei curente.
Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan anual i ajustate pentru a reflecta cea mai bun estimare curent. n
cazul n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este probabil o ieire de resurse sau ieirea de resurse a avut loc,
provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniial recunoscut.

C. Capitaluri

Capitalurile unei instituii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din
reevaluare.

1. Fonduri
Fondurile unei instituii publice includ: fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale,
fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe necorporale,
fonduri n afara bugetelor locale, etc.
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale - dispoziii generale
Statul i unitile administrativ-teritoriale exercit posesia, folosina i dispoziii asupra bunurilor care alctuiesc
domeniul public, n limitele i n condiiile legii.
Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute n Constituie, exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz
sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ-teritoriale prin modalitile prevzute de lege.
Domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute n Constituie, exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia precum i din alte bunuri de uz sau de interes public naional,
declarate ca atare prin lege (contul 101).
Domeniul public al judeelor este alctuit din bunurile exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca atare prin hotrre
a consiliului judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional (contul 103).
Domeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute exemplificate n anexa la
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public
local, declarate ca atare prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public
naional ori judeean (contul 103).
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup cum urmeaz:
a) nu pot fi nstrinate; ele pot fi date numai n administrare, concesionare sau nchiriere, n condiiile legii;
b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale;
c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bun credin asupra bunurilor
mobile.
Bunurile din domeniul public pot fi date, dup caz n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice.
Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri aflate n proprietatea lor
i care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale sunt
supuse regimului juridic de drept comun, dac legea nu dispune altfel.
Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete anual, de ministere, de celelalte organe de specialitate
ale administraiei publice centrale, precum i de autoritile publice centrale care au n administrare asemenea bunuri dup
depunerea situaiei financiare anuale.
Centralizarea inventarului menionat se realizeaz de ctre Ministerul Finanelor Publice i se supune anual spre aprobare
Guvernului.
Trecerea bunurilor dintr-un domeniu n altul
Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale n domeniul public al
acestora, se face dup caz prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureti ori a consiliului local.
Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care statul sau o unitate
administrativ-teritorial este acionar, se poate face numai cu plat i cu acordul adunrii generale a acionarilor societii
comerciale respective. n lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot fi trecute n domeniul public
numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate public i dup o just i prealabil despgubire.
Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei unitii administrativ-teritoriale se face la
cererea consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz, prin
hotrre a Guvernului.
Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al statului se face, la
cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a
consiliului local.
Dreptul de proprietate public nceteaz, dac bunul a pierit ori a fost trecut n domeniul privat.
Trecerea din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dac prin Constituie sau prin lege nu se
dispune altfel.
2. Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat

2.1. Rezultatul patrimonial

Rezultatul patrimonial se stabilete la sfritul perioadei (lunar, sau cel mult la ntocmirea situaiilor financiare) prin
nchiderea conturilor de venituri i finanri i a conturilor de cheltuieli (contul 121).
La nceputul exerciiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfritul anului se transfer asupra rezultatului
reportat.

2.2. Rezultatul reportat

Rezultatul reportat exprim rezultatul patrimonial al exerciiilor financiare anterioare (contul 117).

3. Rezerve din reevaluare

Activele fixe pot fi supuse reevalurii care se efectueaz potrivit reglementrilor legale, caz n care sunt prezentate n
bilan la valoarea reevaluat i nu la contul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu excepiile prevzute de
reglementrile legale, la valoarea just. Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate de evaluatori autorizai
sau de comisii tehnice constituite, n condiiile legii.
n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinat pe baza reevalurii
activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie sau costului de
producie, dup caz. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se aplic activului avnd n vedere valoarea acestuia,
determinat n urma reevalurii.
Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea care
ar fi determinat folosind valoarea just la data bilanului.
Dac rezultatul reevalurii este o cretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel:
- ca o cretere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dac nu a existat o descretere anterioar,
recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ (contul 105);
- ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ.
Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel:
- ca o scdere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minim dintre valoarea acelei rezerve
i valoarea descreterii; eventuala diferen rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente se nregistreaz ca o
cheltuial; (contul 105).
- ca o cheltuial cu ntreaga valoare a descreterii, dac n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum aferent
acelui activ.
Sumele reprezentnd diferenele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate n urma
aciunii de reevaluare, evideniate n analitice distincte n cadrul conturilor: 702 "Finanarea bugetar din anii precedeni i
alte surse", 528 "Venituri din anii precedeni i alte surse" i 337 "Fonduri cu destinaie special", care potrivit prevederilor
Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 au fost transpuse n contul 105 "Rezerve din reevaluare", vor fi
analizate, astfel nct diferenele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din funciune, transferate
cu titlu gratuit, vndute etc., s fie trecute asupra contului 117 "Rezultatul reportat" - contul sintetic de gradul II: 117.15
"Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare".
n mod similar, se va proceda i cu diferenele din rotunjiri nregistrate urmare aplicrii Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naionale i diferenelor rezultate n urma efecturii operaiunii de conversie potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 59/2005 privind unele msuri de natur fiscal i financiar pentru punerea n aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei naionale.
Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare" trebuie s exprime valoarea diferenelor din reevaluare aferente activelor fixe
existente n instituie.

4. Fonduri cu destinaie special

Fondul de rulment - Se constituie din excedentul anual al bugetului local. Disponibilitile acestui fond pot fi utilizate
temporar, pentru acoperirea golurilor de cas provenite din decalaje ntre veniturile i cheltuielile anului curent, precum i
pentru acoperirea definitiv a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciiului bugetar. Fondul de rulment poate fi
utilizat i pentru finanarea unor investiii din competena autoritilor administraiei publice locale sau pentru dezvoltarea
serviciilor publice locale n interesul comunitii (contul 131*)).
_____________
*) Contul 131 a fost eliminat din Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia prin
Normele metodologice din 11.01.2011

Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat - Se constituie anual dintr-o cot de pn la 3% din veniturile
bugetului asigurrilor sociale de stat (contul 132).
Fondul de rezerv se utilizeaz pentru acoperirea prestaiilor de asigurri sociale n situaii temeinic motivate sau a altor
cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Fondul de rezerv se reporteaz n
anul urmtor i se completeaz potrivit legii.
Eventualul deficit curent al bugetului asigurrilor sociale de stat se acoper din disponibilitile bugetului asigurrilor
sociale de stat din anii precedeni i, n continuare, din fondul de rezerv.
Fondul de rezerv pentru sntate - Se constituie n baza prevederilor legale n cota de 1% din sumele constituite la nivelul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Bugetul fondului se aprob ca anex la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului se
stabilete prin legi bugetare anuale. Fondul de rezerv rmas neutilizat la finele anului se reporteaz n anul urmtor cu
aceeai destinaie (contul 133).
Sume reprezentnd amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local - Serviciile publice de interes
local care desfoar activiti de natur economic au obligaia calculrii, nregistrrii i recuperrii uzurii fizice i
morale a activelor fixe aferente acestor activiti, prin tarif sau pre potrivit legii. Aceste sume se utilizeaz pentru
realizarea de investiii n domeniul respectiv i se evideniaz distinct n programul de investiii, ca surse de finanare
(contul 134*)).
_____________
*) Contul 134 a fost eliminat din Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia prin
Normele metodologice din 11.01.2011

Fondul de risc - Se constituie distinct pentru garanii locale la mprumuturi interne i, respectiv, pentru garanii la
mprumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre autoritile administraiei
publice locale a mprumuturilor contractate de agenii economici i serviciile publice de subordonare local. Fondul de risc se
constituie din: sumele ncasate sub form de comisioane de la beneficiarii mprumuturilor garantate, dobnzile acordate de
unitile trezoreriei statului la disponibilitile fondului, dobnzi i penaliti de ntrziere pentru neplat n termen de
ctre beneficiarii mprumuturilor i n completare de la bugetul local (contul 135).
Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine - Se pstreaz ntr-un cont distinct, deschis
pe seama unitilor administrativ-teritoriale, la unitile trezoreriei statului (contul 136*)).
_____________
*) Contul 136 a fost eliminat din Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia prin
Normele metodologice din 11.01.2011

Taxe speciale - Pentru funcionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice i juridice,
consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, aprob taxe speciale (contul 137*)).
Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice locale, precum i pentru finanarea cheltuielilor de ntreinere
i funcionare ale acestor servicii.
Taxele speciale se ncaseaz ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru
care au fost nfiinate.
_____________
*) Contul 137 a fost eliminat din Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia prin
Normele metodologice din 11.01.2011

Fondul de dezvoltare a spitalului - Spitalele sunt autorizate s constituie Fondul de dezvoltare care s fie utilizat pentru
procurarea de echipamente i aparatur medical i de laborator, necesar desfurrii activitii spitalului.
Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculat lunar i cuprins n bugetul de venituri i cheltuieli,
sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum i din cele casate cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare,
sponsorizri cu destinaia "dezvoltare", o cot de 20% din excedentul bugetului de venituri i cheltuieli nregistrat la finele
exerciiului bugetar.

Cap. IV
Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial

Prevederi generale

Veniturile i cheltuielile care apar altfel dect n cursul activitilor curente ale instituiei publice trebuie prezentate
la venituri extraordinare i cheltuieli extraordinare.
Acestea rezult din desfurarea unor tranzacii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitile curente ale instituiei
i care, prin urmare, nu se ateapt s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat.
Prin activiti curente se neleg activitile desfurate de o instituie public, pentru realizarea obiectului sau de
activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare i funcionare.
Pentru a stabili dac un eveniment sau o tranzacie se delimiteaz clar de activitile curente ale entitii, se are n
vedere, mai degrab, natura elementului sau tranzaciei aferente activitii desfurate n mod curent de instituie, dect
frecvena cu care se ateapt ca aceste evenimente s aib loc.

1. Cheltuieli

1.1. Definiie

Potrivit contabilitii de angajamente, cheltuielile reflect costul bunurilor i serviciilor utilizate n vederea realizrii
serviciilor publice sau veniturilor, dup caz, precum i subvenii, transferuri, asisten social acordate, aferente unei
perioade de timp.

1.2. Momentul recunoaterii cheltuielilor

Cheltuielile de personal: salarii n bani i n natur, prime, al 13-lea salariu, contribuiile aferente acestora, se
recunosc n perioada n care munca a fost prestat.
Drepturile cuvenite i neachitate aferente exerciiului bugetar, sunt incluse de asemenea n costurile de personal ale
exerciiului.
Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cnd acestea au fost consumate, cu excepia materialelor de natura obiectelor de
inventar care se nregistreaz la scoaterea din folosin a acestora.
Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziionate i pltite n exerciiile bugetare anterioare i consumate n
exerciiul bugetar curent.
Consumul propriu trebuie s fie nregistrat n momentul cnd are loc producia destinat pentru acest scop.
Cheltuielile cu serviciile se recunosc n perioada cnd serviciile au fost prestate i lucrrile executate, indiferent de
momentul cnd a fost efectuat plata acestora.
Cheltuielile cu dobnzile se recunosc drept costuri n perioada cnd sunt datorate conform contractului de mprumut i nu
atunci cnd sunt pltite. Dobnzile datorate i calculate n baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezint
dobnda aferent perioadei de raportare care se calculeaz prin aplicarea ratei de dobnd la soldul zilnic a datoriei n fiecare
zi din perioada de raportare.
Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz n mod sistematic, pe parcursul
duratei de via utile a activului fix.
Valoarea rmas neamortizat a activelor fixe scoase din funciune nainte de expirarea duratei normale de funcionare a
acestora, se recunoate drept cost al perioadei cnd acest eveniment a avut loc.
Cheltuielile efectuate cu activele fixe n curs nu reprezint un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut dup
finalizarea i punerea n funciune a activelor fixe i calculul amortizrii.
Transferurile ntre uniti ale administraiei publice, curente i de capital, se recunosc ca i costuri la beneficiarii
finali ai fondurilor.
Alte transferuri, interne i n strintate, se recunosc ca i costuri la instituia care transfer fondurile.
Cheltuielile din diferene de curs valutar trebuie recunoscute n perioada n care apar cu ocazia decontrii sau a
raportrii n situaiile financiare a elementelor monetare, creanelor i datoriilor, la cursuri diferite fa de cele la care
au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele care au fost raportate n situaiile financiare anterioare.

1.3. Coninutul grupelor de cheltuieli

Contabilitatea cheltuielilor se ine pe grupe de cheltuieli, dup natura i destinaia lor.


Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de
teri, cheltuieli cu alte servicii executate de teri, cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, cheltuieli cu
personalul, alte cheltuieli operaionale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finanate din buget, cheltuieli de capital,
amortizri i provizioane, cheltuieli extraordinare.

1.3.1.Cheltuieli privind stocurile


Cheltuielile privind stocurile includ urmtoarele:
- materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale i psri,
mrfuri, ambalaje, alte stocuri (conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609).

1.3.2. Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri


Cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri includ:
- energie i ap (contul 610);
- ntreinere i reparaii (contul 611);
- chirii (contul 612);
- prime de asigurare (contul 613);
- deplasri, detari, transferri (contul 614).

1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri


Cheltuielile cu alte servicii executate de teri includ:
- comisioane i onorarii (contul 622);
- protocol, reclam i publicitate (contul 623);
- transportul de bunuri i personal (contul 624);
- servicii potale i taxe de telecomunicaii (contul 626);
- servicii bancare i asimilate (contul 627);
- alte servicii executate de teri (contul 628);
- alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale (contul 629).

1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Aceast grup include cheltuielile cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate ce trebuie pltite de ctre instituiile
publice, conform legii (contul 635).

1.3.5. Cheltuieli cu personalul


Cheltuielile cu personalul includ:
- salariile personalului (contul 641);
- drepturi salariale n natur (contul 642);
- asigurri sociale: contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale, asigurri de omaj, asigurri sociale de sntate,
accidente de munc i boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social (contul 645);
- indemnizaii de delegare, detaare (contul 646).

1.3.6. Alte cheltuieli operaionale


Alte cheltuieli operaionale includ:
- pierderi din creane i debitori diveri (contul 654);
- alte cheltuieli operaionale (contul 658).
1.3.7. Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare includ:
- pierderi din creane imobilizate (contul 663);
- cheltuieli privind investiiile financiare cedate (contul 664);
- diferene de curs valutar (contul 665);
- dobnzi (contul 666);
- sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar n cadrul programelor PHARE, SAPARD, ISPA
(contul 667);
- dobnzi de transferat Comunitii Europene sau de alocat n cadrul programelor: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 668);
- alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669).

1.3.8. Alte cheltuieli finanate din buget


Alte cheltuieli finanate din buget includ:
- subvenii (contul 670);
- transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice (contul 671);
- transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice (contul 672);
- transferuri interne (contul 673);
- transferuri n strintate (contul 674);
- asigurri sociale (contul 676);
- ajutoare sociale (contul 677);
- alte cheltuieli (contul 679).

1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane i ajustri


Cheltuielile de capital includ:
- cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere (contul 681);
- cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682);
- cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare (contul 686);
- cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare (contul 689).

1.3.10. Cheltuieli extraordinare


Cheltuielile extraordinare includ:
- pierderi din calamiti (contul 690);
- cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe (contul 691).

1.4. Structura conturilor de cheltuieli

n cadrul instituiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se ine n conturi distincte, dup natur i destinaie.
Conturile de cheltuieli se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare. Structura contului contabil va fi
urmtoarea:
1. simbolul contului din planul de conturi;
2. capitolul;
3. sursa de finanare a cheltuielii, respectiv:
- bugetul de stat;
- bugetele locale;
- bugetul asigurrilor sociale de stat;
- bugetul asigurrilor pentru omaj;
- bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile;
- bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii;
- cheltuieli evideniate n afara bugetelor locale.
4. subcapitolul;
5. titlul;
6. articolul;
7. alineatul;
8. *** Eliminat de O. Nr. 1649/2006

1.5. Alte prevederi

Conturile de cheltuieli se nchid la sfritul perioadei (trimestrial) n vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nregistrate n creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot fi nregistrate
i n debitul conturilor, n rou.
Reflectarea unitar a cheltuielilor efectuate de instituiile publice pe articolele i alineatele prevzute n Clasificaia
economic, se asigur cu ajutorul "ndrumarului" elaborat de ctre ordonatorii principali de credite.
Tabelul de concordan ntre conturile de cheltuieli i codurile aferente din Clasificaia economic este prezentat n Anexa
nr. 12 la prezentele norme.

2. Venituri i Finanri

2.1. Definiie

Potrivit contabilitii de angajamente, veniturile reprezint impozite, taxe, contribuii i alte sume de ncasat potrivit
legii, precum i preul bunurilor vndute i serviciilor prestate, dup caz, aferente unei perioade de timp.

2.2. Momentul recunoaterii veniturilor

Veniturile se nregistreaz n contabilitatea instituiilor publice, pe baza documentelor care atest crearea dreptului de
crean (declaraia fiscal sau decizia emis de organul fiscal), avize de expediie, facturi, alte documente legal ntocmite sau
n momentul ncasrii efective a acestora, n situaia n care nu exist documente anterioare ncasrii pentru nregistrarea
creanei.
n contabilitate, veniturile din activiti economice se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre cumprtori, al
livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract, al facturrii lucrrilor executate i serviciilor
prestate, moment care atest transferul de proprietate ctre clieni.
Veniturile proprii ale instituiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri
artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii, proiecte, valorificri de produse din activiti proprii sau anexe, prestri
de servicii i altele asemenea.
Veniturile din diferene de curs valutar trebuie recunoscute n perioada n care apar cu ocazia decontrii sau a raportrii
n situaiile financiare a elementelor monetare, creanelor i datoriilor, la cursuri diferite fa de cele la care au fost
nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele care au fost raportate n situaiile financiare anterioare.
Veniturile din dobnzi se nregistreaz pe msura generrii veniturilor respective.

2.3. Coninutul grupelor de venituri

Contabilitatea veniturilor se ine pe grupe de venituri, dup natura i sursa lor.


Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activiti economice, alte venituri operaionale, venituri din producia de
active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuii de asigurri, venituri nefiscale, venituri financiare, finanri,
subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie special, venituri din provizioane,
venituri extraordinare.

2.3.1. Venituri din activiti economice


Veniturile din activiti economice, includ:
- variaia stocurilor (contul 709).

2.3.2. Venituri din alte activiti operaionale


Veniturile din alte activiti operaionale includ:
- venituri din creane reactivate i debitori diveri (contul 714).
2.3.3. Venituri din producia de active fixe
Veniturile din producia de active fixe includ:
- venituri din producia de active fixe necorporale (contul 721);
- venituri din producia de active fixe corporale (contul 722).

2.3.4. Venituri fiscale


Aceast grup include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatrii, nregistrate
pe baza declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei
bugetare.
Grupa "Venituri fiscale" include:
- Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice (contul 730);
- Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice (contul 731);
- Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital (contul 732);
- Impozit pe salarii (contul 733);
- Impozite i taxe pe proprietate (contul 734);
- Impozite i taxe pe bunuri i servicii (contul 735);
- Impozit pe comerul exterior i tranzacii internaionale (contul 736);
- Alte impozite i taxe fiscale (contul 739).

2.3.5. Venituri din contribuii de asigurri


Aceast grup conine veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj,
veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate recunoscute la momentul constatrii, nregistrate pe baza
declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare.
Grupa "Venituri din contribuii de asigurri" include:
- Venituri din contribuiile angajatorilor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de omaj,
contribuiile pentru asigurri sociale de sntate, contribuiile pentru accidente de munc i boli profesionale i alte
contribuii pentru asigurri sociale (contul 745);
- Venituri din contribuiile asigurailor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de omaj,
contribuiile pentru asigurri sociale de sntate i alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale (contul 746).

2.3.6. Venituri nefiscale


Aceast grup include venituri ale bugetului general consolidat, altele dect cele menionate la grupele: "Venituri fiscale"
i "Venituri din contribuii de asigurri". De regul, aceste venituri sunt recunoscute la momentul ncasrii, neexistnd
obligaia de a ntocmi declaraii conform legii.
Se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare.
Grupa "Venituri nefiscale" include:
- Venituri din proprietate (contul 750);
- Venituri din vnzri de bunuri i servicii (contul 751).

2.3.7. Venituri financiare


Grupa "Venituri financiare" include:
- Venituri din creane imobilizate (contul 763);
- Venituri din investiii financiare cedate (contul 764);
- Venituri din diferene de curs valutar (contul 765);
- Venituri din dobnzi (contul 766);
- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA (contul 767);
- Alte venituri financiare (contul 768);
- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) - PHARE, SAPARD, ISPA
(contul 769).

2.3.8. Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie special
Potrivit prevederilor legislaiei n vigoare privind finanele publice, finanarea instituiilor publice i serviciilor
publice se asigur astfel:
- integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup
caz;
- din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, dup caz;
- integral din venituri proprii.
Potrivit prevederilor Legii contabilitii, contabilitatea instituiilor publice asigur nregistrarea plilor de cas i a
cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
Plile efectuate din contul de finanare bugetar de ctre instituiile finanate integral de la buget sau din contul de
disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate, reprezint pli de cas. n aceast categorie se
includ i plile efectuate prin casierie, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare.
Instituiile publice pot avea i alte surse de finanare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, subvenii, alocaii
bugetare cu destinaie special etc., dup caz.
Aceast grup include:
- Finanarea de la buget (contul 770);
- Finanarea n baza unor acte normative speciale (contul 771);
- Venituri din subvenii (contul 772);
- Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special (contul 773);*)
- Finanarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774);
- Fonduri cu destinaie special (contul 776);
- Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (contul
778).
- Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit (contul 779).
_____________
*) Contul 773 "Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu conturi de
venituri 7xx n funcie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective n bugetul instituiei, potrivit
"Tabelului de coresponden ntre conturile contabile de venituri i codurile bugetare din Clasificaia indicatorilor privind
finanele publice - Venituri", prevzut n anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 (a se vedea
art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)

2.3.9. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare
Veniturile din reluarea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evideniaz distinct n
funcie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor i ajustrilor constituite se efectueaz prin nregistrarea la
venituri n cazul n care nu se mai justific meninerea acestora.
Grupa "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare" include:
- Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional (contul 781);
- Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare (contul 786).

2.3.10. Veniturile extraordinare


Grupa "Venituri extraordinare" include:
- Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791).

2.4. Structura conturilor de venituri

n cadrul instituiilor publice, contabilitatea veniturilor se ine n conturi distincte, dup natur i surs. Conturile de
venituri se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare.
Structura contului contabil va fi urmtoarea:
1. simbolul contului din planul de conturi;
2. bugetul cruia i aparine venitul:
- bugetul de stat;
- bugetele locale;
- bugetul asigurrilor sociale de stat;
- bugetul asigurrilor pentru omaj;
- bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile;
- bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii;
- venituri evideniate n afara bugetelor locale.
3. capitolul;
4. subcapitolul;
5. paragraful.

2.5. Alte prevederi

Conturile de venituri se nchid la sfritul perioadei (trimestrial) n vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nregistrate n debitul conturilor de venituri, acestea pot fi nregistrate i
n creditul conturilor de venituri, n rou.
Instituiile publice mai pot folosi pentru desfurarea activitii lor, bunuri materiale i fonduri bneti primite de la
persoane juridice i fizice sub form de donaii i sponsorizri.
Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice, primite ca donaii i sponsorizri de instituiile publice
finanate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se finaneaz acestea. Cu aceste sume se majoreaz creditele
bugetare ale bugetului instituiei publice beneficiare i care urmeaz s se utilizeze potrivit legii.
Cu fondurile primite de ctre instituiile publice finanate integral din venituri proprii i cele finanate din venituri
proprii i subvenii de la buget, se majoreaz bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora.
Tabelele de concordan ntre conturile de venituri i codurile din clasificaia bugetar, sunt prezentate n Anexele nr. 1,
2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 la prezentele norme metodologice.
Contabilitatea angajamentelor i a elementelor extrabilaniere
Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele unitii se nregistreaz
n contabilitate n conturi n afara bilanului, denumite i conturi de ordine i eviden.
n aceast categorie se cuprind angajamente (garanii) acordate sau primite n relaiile cu terii, active fixe luate cu
chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie, debitori scoi din activ, urmrii n
continuare, chirii i alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scaden, precum i alte valori.

Cap. V
Dispoziii finale

Prevederile prezentelor norme se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006 de ctre toate instituiile publice, indiferent
de subordonare i de sursa de finanare.
La data intrrii n vigoare a prezentelor norme, se abrog:
1. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea
unitilor bugetare;
2. Ordinul ministrului finanelor nr. 60/1973 pentru aprobarea Normelor privind ntocmirea i executarea bugetului, a
planurilor de venituri i cheltuieli din mijloace extrabugetare i din alte fonduri, organizarea evidenei tehnic-operative i
contabile la comune;
3. Ordinul ministrului finanelor nr. 324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i
servicii financiare i Instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare;
4. Ordinul ministrului finanelor nr. 279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i
servicii financiare i Instruciunile de aplicare a acestuia;
5. Ordinul ministrului finanelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitatea
consiliilor locale i instituiilor publice de interes local a unor operaiuni;
6. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea n
contabilitatea unitilor administrativ-teritoriale a unor operaiuni ce decurg din aplicarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 45/2003 privind finanele publice locale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 108/2004;
7. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii veniturilor bugetare, cu modificrile i completrile ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare n
contabilitatea instituiilor publice a unor operaiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 86/2003
privind unele reglementri n domeniul financiar, aprobat i modificat prin Legea nr. 609/2003;
9. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea n
contabilitatea Ministerului Finanelor Publice a titlurilor de participare deinute de Romnia la Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare i Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre;
10. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.757/2004 privind nregistrarea aciunilor deinute de statul romn n
calitate de acionar unic, reprezentat de Ministerul Finanelor Publice la Compania Naional "Loteria Romn" S.A., Compania
Naional "Imprimeria Naional" S.A., precum i a altor titluri imobilizate deinute de stat prin Ministerul Finanelor Publice;
11. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 870/2003 privind aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitate a
operaiunilor privind sumele primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene i
cofinanarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD;
12. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 771/2004 pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n contabilitate
a sumelor primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene prin ISPA, a cofinanrii de la
buget i a mprumuturilor primite de la instituii financiare internaionale pentru msurile din domeniul mediului,
transporturilor i asistenei tehnice;
13. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 925/2005 pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n contabilitate
a sumelor primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene n cadrul programelor PHARE i a
cofinanrii de la bugetul de stat aferent acestora.
14. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i Instruciunile
de aplicare a acestuia.
15. Orice alte dispoziii contrare prezentelor norme.

Cap. VI
Planul de conturi general pentru instituii publice

CLASA GRUPA CONT DENUMIRE CONT


SINTETIC
gr. I i
gr. II

1 CONTURI DE CAPITALURI
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
100 Fondul activelor fixe necorporale
100 00 Fondul activelor fixe necorporale
100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
statului
101 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
statului
101 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
statului
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
statului
102 01 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
statului
102 01 01 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
statului
102 01 02 Fondul bunurilor care alctuiesc proprietatea privat a
instituiei publice
102 01 03 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
statului - reprezentnd bunuri confiscate sau intrate,
potrivit legii, n proprietatea privat a statului,
altele dect active fixe
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ - teritoriale
103 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ - teritoriale
103 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ - teritoriale
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ - teritoriale
104 01 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale
104 01 01 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale
104 01 02 Fondul bunurilor care alctuiesc proprietatea privat a
instituiei publice din administraia local
104 01 03 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale - reprezentnd
bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, altele dect active fixe
105 Rezerve din reevaluare
105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la
terenuri
105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la
terenuri
105 02 Rezerve din reevaluarea construciilor
105 02 00 Rezerve din reevaluarea construciilor
105 03 Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane
i materiale i a altor active fixe corporale
105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane
i materiale i a altor active fixe corporale
105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
106 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente
dobnzilor ncasate (SAPARD)
106 00 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente
dobnzilor ncasate (SAPARD)
106 00 00 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente
dobnzilor ncasate (SAPARD)
11 REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat
117 00 Rezultatul reportat
117 00 00 Rezultatul reportat
117.01 Rezultatul reportat - instituii publice finanate
integral din buget (de stat, local, asigurri, sntate,
omaj)
117.02 Rezultatul reportat - bugetul local
117.03 Rezultatul reportat - bugetul asigurrilor sociale de
stat
117.04 Rezultatul reportat - bugetul asigurrilor pentru omaj
117.05 Rezultatul reportat - bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe
nerambursabile
117.09 Rezultatul reportat - bugetul de stat
117.10 Rezultatul reportat - instituii publice i activiti
finanate integral sau parial din venituri proprii
117.11 Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului
117.12 Rezultatul reportat - trezoreria central
117.13 Rezultatul reportat - operaiuni de clearing, barter
i cooperare economic
117.15 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din
reevaluare
12 REZULTATUL PATRIMONIAL
121 Rezultatul patrimonial
121 00 Rezultatul patrimonial
121 00 00 Rezultatul patrimonial
121.01 Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate
integral din buget (de stat, local, asigurri sociale,
omaj, sntate)
121.02 Rezultatul patrimonial - bugetul local
121.03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurrilor sociale de
stat
121.04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurrilor pentru
omaj
121.05 Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate
121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe
nerambursabile
121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat
121.10 Rezultatul patrimonial - instituii publice i
activiti finanate integral sau parial din venituri
proprii
121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului
121.12 Rezultatul patrimonial - trezoreria central
121.13 Rezultatul patrimonial - operaiuni de clearing, barter
i cooperare economic
13 FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
131 *** Eliminat prin Normele metodologice din 11.01.2011
132 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de
stat
132 00 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de
stat
132 00 00 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de
stat
133 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006
133 00 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006
133 00 00 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006
134 *** Eliminat prin Normele metodologice din 11.01.2011
135 Fondul de risc
136 *** Eliminat prin Normele metodologice din 11.01.2011
137 *** Eliminat prin Normele metodologice din 11.01.2011
139 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
139 01 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
139 01 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
1392 Fond din comisioane de risc constituite conform
Ordonanei Guvernului nr. 34/1996
1393 Fond din cota de 1/10 din dobnda BIRD
1394 Fond din vrsminte din privatizare i din valorificarea
activelor neperformante
1396 Fondul de contrapartid
1399 *** Eliminat prin Normele metodologice din 09.01.2012
15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
151 01 Provizioane sub 1 an
151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti,
despgubiri, daune i alte datorii incerte sub 1 an
151 01 02 Provizioane pentru garanii acordate clienilor sub 1 an
151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale
ctigate n instan sub 1 an
151 01 04 Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente
mprumuturilor garantate sub 1 an
151 01 08 Alte provizioane sub 1 an
151 02 Provizioane peste 1 an
151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti,
despgubiri, daune i alte datorii incerte peste 1 an
151 02 02 Provizioane pentru garanii acordate clienilor peste 1
an
151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale
ctigate n instan peste 1 an
151 02 04 Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente
mprumuturilor garantate peste 1 an
151 02 08 Alte provizioane peste 1 an
16 MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
- pe termen mediu i lung -
161 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
161 01 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de
rscumprare n exerciiul curent
161 01 00 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de
rscumprare n exerciiul curent
161 02 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de
rscumprare n exerciiile viitoare
161 02 00 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de
rscumprare n exerciiile viitoare
162 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale
162 01 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale cu termen de
rambursare n exerciiul curent
162 01 00 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale cu termen de
rambursare n exerciiul curent
162 02 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare
162 02 00 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale
163 01 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale cu termen de rambursare n
exerciiul curent
163 01 00 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale cu termen de rambursare n
exerciiul curent
163 02 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale cu termen de rambursare n
exerciiile viitoare
163 02 00 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale cu termen de rambursare n
exerciiile viitoare
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
164 01 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu
termen de rambursare n exerciiul curent
164 01 00 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu
termen de rambursare n exerciiul curent
164 02 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu
termen de rambursare n exerciiile viitoare
164 02 00 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu
termen de rambursare n exerciiile viitoare
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
165 01 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu
termen de rambursare n exerciiul curent
165 01 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu
termen de rambursare n exerciiul curent
165 02 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu
termen de rambursare n exerciiile viitoare
165 02 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu
termen de rambursare n exerciiile viitoare
166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiului curent)
166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurrilor sociale de stat din contul curent general
al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi
pltite n cursul exerciiului curent)
166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de
stat din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiului curent)
166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurrilor pentru omaj din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi
pltite n cursul exerciiului curent)
166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiului curent)
166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiilor viitoare)
166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurrilor sociale de stat din contul curent general
al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi
pltite n cursul exerciiilor viitoare)
166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de
stat din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiilor viitoare)
166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurrilor pentru omaj din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi
pltite n cursul exerciiilor viitoare)
166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
exerciiilor viitoare)
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
167 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de
rambursare n exerciiul curent
167 01 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului
(cu termen de rambursare n exerciiul curent)
167 01 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
contul curent general al trezoreriei statului (cu termen
de rambursare n exerciiul curent)
167 01 03 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
venituri din privatizare (cu termen de rambursare n
exerciiul curent)
167 01 08 mprumuturi pe termen lung primite rezultate din
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu
termen de rambursare n exerciiul curent)
167 01 09 Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de
rambursare n exerciiul curent)
167 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare
167 02 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului
(cu termen de rambursare n exerciiile viitoare)
167 02 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
contul curent general al trezoreriei statului (cu termen
de rambursare n exerciiile viitoare)
167 02 03 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din
venituri din privatizare (cu termen de rambursare n
exerciiile viitoare)
167 02 08 mprumuturi pe termen lung primite rezultate din
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu
termen de rambursare n exerciiile viitoare)
167 02 09 Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare)
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
168 01 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de
obligaiuni
168 01 00 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de
obligaiuni
168 02 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice
locale
168 02 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice
locale
168 03 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
168 03 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
168 04 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
contractate de stat
168 04 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
contractate de stat
168 05 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
garantate de stat
168 05 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
garantate de stat
168 07 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
168 07 01 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
- primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziia
Guvernului
168 07 02 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
- primite din contul curent general al trezoreriei
statului
168 07 03 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
- primite din venituri din privatizare
168 07 08 Dobnzi aferente creditelor pe termen lung provenite din
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi
168 07 09 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
- altele
169 Prime privind rambursarea obligaiunilor
169 01 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele
ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)
169 01 00 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele
ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)
169 02 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele
ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)
169 02 00 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele
ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)

2 CONTURI DE ACTIVE FIXE


20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
203 Cheltuieli de dezvoltare
203 00 Cheltuieli de dezvoltare
203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi
i active similare
205 00 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi
i active similare
205 00 00 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi
i active similare
206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
206 00 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
206 00 00 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
208 Alte active fixe necorporale
208 01 Programe informatice
208 01 00 Programe informatice
208 02 Alte active fixe necorporale
208 02 00 Alte active fixe necorporale
21 ACTIVE FIXE CORPORALE
211 Terenuri i amenajri la terenuri
211 01 Terenuri
211 01 00 Terenuri
211 02 Amenajri la terenuri
211 02 00 Amenajri la terenuri
212 Construcii
212 01 Construcii - infrastructur drumuri
212 01 01 Construcii - drumuri publice
212 01 02 Construcii - drumuri industriale i agricole
212 02 Construcii - infrastructur pentru transport feroviar
212 02 01 Construcii - infrastructur pentru transport feroviar
212 03 Construcii - poduri, podee, pasarele i viaducte
pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte
212 03 01 Construcii - poduri, podee, pasarele i viaducte
pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte
212 04 Construcii - tunele
212 04 01 Construcii - tunele
212 05 Construcii - piste pentru aeroporturi i platforme de
staionare pentru avioane i autovehicule; construcii
aeroportuare
212 05 01 Construcii - piste pentru aeroporturi i platforme de
staionare pentru avioane i autovehicule; construcii
aeroportuare
212 06 Construcii - canale pentru navigaie
212 06 01 Construcii - canale pentru navigaie
212 09 Construcii - alte active fixe ncadrate n grupa
construcii
212 09 01 Construcii - alte active fixe ncadrate n grupa
construcii
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i
plantaii
213 01 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii
de lucru)
213 01 00 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii
de lucru)
213 02 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
213 02 00 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
213 03 Mijloace de transport
213 03 00 Mijloace de transport
213 04 Animale i plantaii
213 04 00 Animale i plantaii
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale
214 00 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale
214 00 00 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale
215 Alte active ale statului
215 00 Alte active ale statului
215 00 00 Alte active ale statului
23 ACTIVE FIXE N CURS I AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
231 Active fixe corporale n curs de execuie
231 00 Active fixe corporale n curs de execuie
231 00 00 Active fixe corporale n curs de execuie
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
233 00 Active fixe necorporale n curs de execuie
233 00 00 Active fixe necorporale n curs de execuie
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
260 Titluri de participare
260 01 Titluri de participare cotate
260 01 00 Titluri de participare cotate
260 02 Titluri de participare necotate
260 02 00 Titluri de participare necotate
260 03 Alte participaii
260 03 00 Alte participaii
265 Alte titluri imobilizate
265 00 Alte titluri imobilizate
265 00 00 Alte titluri imobilizate
267 Creane imobilizate
267 01 Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi
ncasate n cursul exerciiului curent)
267 01 01 mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special
de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului
curent)
267 01 02 mprumuturi pe termen lung acordate din
disponibilitile contului curent general al trezoreriei
statului (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n
cursul exerciiului curent)
267 01 03 mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din
privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n
cursul exerciiului curent)
267 01 04 mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului
curent)
267 01 05 mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce
urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent) -
altele
267 01 08 Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi
ncasate n cursul exerciiului curent)
267 02 Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi
ncasate n cursul exerciiilor viitoare)
267 02 01 mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special
de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor
viitoare)
267 02 02 mprumuturi pe termen lung acordate din
disponibilitile contului curent general al trezoreriei
statului (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n
cursul exerciiilor viitoare)
267 02 03 mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din
privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n
cursul exerciiilor viitoare)
267 02 04 mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor
viitoare)
267 02 05 mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce
urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare) -
altele
267 02 08 Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi
ncasate n cursul exerciiilor viitoare)
267 06 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
267 06 01 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
din Fondul de dezvoltare la dispoziia Guvernului
267 06 02 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
din contul curent general al trezoreriei statului
267 06 03 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
din venituri din privatizare
267 06 04 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
din buget
267 06 05 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung
- altele
267 06 09 Dobnzi aferente altor creane imobilizate
269 Vrsminte de efectuat pentru active financiare
269 01 Vrsminte de efectuat pentru active financiare -
curente
269 01 00 Vrsminte de efectuat pentru active financiare -
curente
269 02 Vrsminte de efectuat pentru active financiare -
necurente
269 02 00 Vrsminte de efectuat pentru active financiare -
necurente
28 AMORTIZRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
280 Amortizri privind activele fixe necorporale
280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor,
mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare
280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor,
mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale
281 Amortizri privind activele fixe corporale
281 01 Amortizarea amenajrilor la terenuri
281 01 00 Amortizarea amenajrilor la terenuri
281 02 Amortizarea construciilor
281 02 00 Amortizarea construciilor
281 03 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor i plantaiilor
281 03 00 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor i plantaiilor
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale
29 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
ACTIVELOR FIXE
290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale
290 04 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
290 04 00 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
290 05 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare
290 05 00 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare
290 08 Ajustri pentru deprecierea altor active fixe
necorporale
290 08 00 Ajustri pentru deprecierea altor active fixe
necorporale
291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale
291 01 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor
la terenuri
291 01 00 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor
la terenuri
291 02 Ajustri pentru deprecierea construciilor
291 02 00 Ajustri pentru deprecierea construciilor
291 03 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
291 03 00 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
291 04 Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentului de protecie a valorilor umane
i materiale i a altor active fixe corporale
291 04 00 Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentului de protecie a valorilor umane
i materiale i a altor active fixe corporale
293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de
execuie
293 01 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale
n curs de execuie
293 01 00 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale
n curs de execuie
293 02 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n
curs de execuie
293 02 00 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n
curs de execuie
296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
financiare
296 01 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
financiare
296 01 01 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor cotate
296 01 02 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
necotate
296 01 03 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
participaii
296 02 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active
financiare
296 02 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active
financiare

3 CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE


30 STOCURI DE MATERII I MATERIALE
301 Materii prime
301 00 Materii prime
301 00 00 Materii prime
302 Materiale consumabile
302 01 Materiale auxiliare
302 01 00 Materiale auxiliare
302 02 Combustibili
302 02 00 Combustibili
302 03 Materiale pentru ambalat
302 03 00 Materiale pentru ambalat
302 04 Piese de schimb
302 04 00 Piese de schimb
302 05 Semine i materiale de plantat
302 05 00 Semine i materiale de plantat
302 06 Furaje
302 06 00 Furaje
302 07 Hran
302 07 00 Hran
302 08 Alte materiale consumabile
302 08 00 Alte materiale consumabile
302 09 Medicamente i materiale sanitare
302 09 00 Medicamente i materiale sanitare
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin
304 Materiale rezerv de stat i de mobilizare
304 01 Materiale rezerv de stat
304 01 00 Materiale rezerv de stat
304 02 Materiale rezerv de mobilizare
304 02 00 Materiale rezerv de mobilizare
305 Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare
305 01 Ambalaje rezerv de stat
305 01 00 Ambalaje rezerv de stat
305 02 Ambalaje rezerv de mobilizare
305 02 00 Ambalaje rezerv de mobilizare
307 Materiale date n prelucrare n instituie
307 00 Materiale date n prelucrare n instituie
307 00 00 Materiale date n prelucrare n instituie
309 Alte stocuri
309 00 Alte stocuri
309 00 00 Alte stocuri
33 PRODUCIA N CURS DE EXECUIE
331 Produse n curs de execuie
331 00 Produse n curs de execuie
331 00 00 Produse n curs de execuie
332 Lucrri i servicii n curs de execuie
332 00 Lucrri i servicii n curs de execuie
332 00 00 Lucrri i servicii n curs de execuie
34 PRODUSE
341 Semifabricate
341 00 Semifabricate
341 00 00 Semifabricate
345 Produse finite
345 00 Produse finite
345 00 00 Produse finite
346 Produse reziduale
346 00 Produse reziduale
346 00 00 Produse reziduale
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului
347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului
347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului
348 Diferene de pre la produse
348 00 Diferene de pre la produse
348 00 00 Diferene de pre la produse
349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n
proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale
349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n
proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale
349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n
proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale
35 STOCURI AFLATE LA TERI
351 Materii i materiale aflate la teri
351 01 Materii i materiale aflate la teri
351 01 00 Materii i materiale aflate la teri
351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la
teri
351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la
teri
354 Produse aflate la teri
354 01 Semifabricate aflate la teri
354 01 00 Semifabricate aflate la teri
354 05 Produse finite aflate la teri
354 05 00 Produse finite aflate la teri
354 06 Produse reziduale aflate la teri
354 06 00 Produse reziduale aflate la teri
356 Animale aflate la teri
356 00 Animale aflate la teri
356 00 00 Animale aflate la teri
357 Mrfuri aflate la teri
357 00 Mrfuri aflate la teri
357 00 00 Mrfuri aflate la teri
358 Ambalaje aflate la teri
358 00 Ambalaje aflate la teri
358 00 00 Ambalaje aflate la teri
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
359 00 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
359 00 00 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
36 ANIMALE
361 Animale i psri
361 00 Animale i psri
361 00 00 Animale i psri
37 MRFURI
371 Mrfuri
371 00 Mrfuri
371 00 00 Mrfuri
378 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial)
378 00 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial)
378 00 00 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial)
38 AMBALAJE
381 Ambalaje
381 00 Ambalaje
381 00 00 Ambalaje
39 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N
CURS DE EXECUIE
391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
391 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
391 00 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustri pentru deprecierea materialelor
392 01 Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile
392 01 00 Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile
392 02 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar
392 02 00 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar
393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de
execuie
393 00 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de
execuie
393 00 00 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de
execuie
394 Ajustri pentru deprecierea produselor
394 01 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
394 01 00 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
394 05 Ajustri pentru deprecierea produselor finite
394 05 00 Ajustri pentru deprecierea produselor finite
394 06 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
394 06 00 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
395 01 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor
aflate la teri
395 01 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor
aflate la teri
395 02 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la
teri
395 02 00 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la
teri
395 03 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la
teri
395 03 00 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la
teri
395 04 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate
la teri
395 04 00 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate
la teri
395 06 Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri
395 06 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri
395 07 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
395 07 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
395 08 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri
395 08 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri
396 Ajustri pentru deprecierea animalelor
396 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor
396 00 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor
397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
397 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
397 00 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
398 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
398 00 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor

4 CONTURI DE TERI
40 FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
401 01 Furnizori sub 1 an
401 01 00 Furnizori sub 1 an
401 02 Furnizori peste 1 an
401 02 00 Furnizori peste 1 an
403 Efecte de pltit
403 01 Efecte de pltit sub 1 an
403 01 00 Efecte de pltit sub 1 an
403 02 Efecte de pltit peste 1 an
403 02 00 Efecte de pltit peste 1 an
404 Furnizori de active fixe
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an
404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an
404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an
405 Efecte de pltit pentru active fixe
405 01 Efecte de pltit pentru active fixe sub 1 an
405 01 00 Efecte de pltit pentru active fixe sub 1 an
405 02 Efecte de pltit pentru active fixe peste 1 an
405 02 00 Efecte de pltit pentru active fixe peste 1 an
408 Furnizori - facturi nesosite
408 00 Furnizori - facturi nesosite
408 00 00 Furnizori - facturi nesosite
409 Furnizori - debitori
409 01 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura
stocurilor i pentru prestri de servicii i executri de
lucrri
409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura
stocurilor
409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestri de servicii i
executri de lucrri
41 CLIENI I CONTURI ASIMILATE
411 Clieni
411 01 Clieni cu termen sub 1 an
411 01 01 Clieni cu termen sub 1 an
411 01 08 Clieni inceri sau n litigiu sub 1 an
411 02 Clieni cu termen peste 1 an
411 02 01 Clieni cu termen peste 1 an
411 02 08 Clieni inceri sau n litigiu peste 1 an
413 Efecte de primit de la clieni
413 01 Efecte de primit de la clieni sub 1 an
413 01 00 Efecte de primit de la clieni sub 1 an
413 02 Efecte de primit de la clieni peste 1 an
413 02 00 Efecte de primit de la clieni peste 1 an
418 Clieni - facturi de ntocmit
418 00 Clieni - facturi de ntocmit
418 00 00 Clieni - facturi de ntocmit
419 Clieni - creditori
419 00 Clieni - creditori
419 00 00 Clieni - creditori
42 PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
421 Personal - salarii datorate
421 00 Personal - salarii datorate
421 00 00 Personal - salarii datorate
422 Pensionari - pensii datorate
422 01 Pensionari civili - pensii datorate
422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate
422 02 Pensionari militari - pensii datorate
422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate
423 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate
423 00 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate
423 00 00 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate
424 omeri - indemnizaii datorate
424 00 omeri - indemnizaii datorate
424 00 00 omeri - indemnizaii datorate
425 Avansuri acordate personalului
425 00 Avansuri acordate personalului
425 00 00 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
426 00 Drepturi de personal neridicate
426 00 00 Drepturi de personal neridicate
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate
terilor
427 01 Reineri din salarii datorate terilor
427 01 00 Reineri din salarii datorate terilor
427 02 Reineri din pensii datorate terilor
427 02 00 Reineri din pensii datorate terilor
427 03 Reineri din alte drepturi datorate terilor
427 03 00 Reineri din alte drepturi datorate terilor
428 Alte datorii i creane n legtur cu personalul
428 01 Alte datorii i creane n legtur cu personalul sub 1
an
428 01 01 Alte datorii n legtur cu personalul sub 1 an
428 01 02 Alte creane n legtur cu personalul sub 1 an
428 02 Alte datorii i creane n legtur cu personalul peste 1
an
428 02 01 Alte datorii n legtur cu personalul peste 1 an
428 02 02 Alte creane n legtur cu personalul peste 1 an
429 Bursieri i doctoranzi
429 00 Bursieri i doctoranzi
429 00 00 Bursieri i doctoranzi
43 ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE
431 Asigurri sociale
431 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
431 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
431 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
431 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
431 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
431 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
431 04 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de
sntate
431 04 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de
sntate
431 05 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
431 05 00 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
431 07 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i
indemnizaii
431 07 00 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i
indemnizaii
437 Asigurri pentru omaj
437 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
437 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
437 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
437 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
437 03 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale
437 03 00 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale
438 Alte datorii sociale
438 00 Alte datorii sociale
438 00 00 Alte datorii sociale
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURRILOR
SOCIALE DE STAT I CONTURI ASIMILATE
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
441 Sume ncasate pentru bugetul capitalei
441 00 Sume ncasate pentru bugetul capitalei
441 00 00 Sume ncasate pentru bugetul capitalei
442 Taxa pe valoarea adugat
442 03 Taxa pe valoarea adugat de plat
442 03 00 Taxa pe valoarea adugat de plat
442 04 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
442 04 00 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
442 06 Taxa pe valoarea adugat deductibil
442 06 00 Taxa pe valoarea adugat deductibil
442 07 Taxa pe valoarea adugat colectat
442 07 00 Taxa pe valoarea adugat colectat
442 08 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
442 08 01 Taxa pe valoarea adugat neexigibil - aferent
vnzrilor cu plata n rate
442 08 02 Taxa pe valoarea adugat neexigibil - aferent
cumprrilor cu plata n rate
442 08 03 Taxa pe valoarea adugat neexigibil - aferent
stocurilor de mrfuri
444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
444 00 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
446 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
446 00 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
446 01 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
446 01 00 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
446 02 Impozitul pe profit
446 02 00 Impozitul pe profit
448 Alte datorii i creane cu bugetul
448 01 Alte datorii fa de buget
448 01 00 Alte datorii fa de buget
448 02 Alte creane privind bugetul
448 02 00 Alte creane privind bugetul
45 DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE
NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI)
450 Sume de primit i de restituit Comisiei Europene/altor
donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 01 Sume de primit de la Comisia European - PHARE, SAPARD,
ISPA
450 01 00 Sume de primit de la Comisia European - PHARE, SAPARD,
ISPA
450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA
450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA
450 03 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene/altor
donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 03 00 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene/altor
donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor
donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor
donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 05 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 05 01 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
450 05 02 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
bugetul asigurrilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 05 03 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 05 04 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 05 05 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -
instituii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 06 Sume avansate de Comisia European/ali donatori -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 06 00 Sume avansate de Comisia European/ali donatori -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
450 07 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
450 07 00 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
451 Sume de primit i de restituit Autoritilor de
Certificare/Ministerul Agriculturii - PHARE, SAPARD,
ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
451 01 Sume de primit de la Autoritile de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA
451 01 00 Sume de primit de la Autoritile de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA
451 02 Sume de restituit Autoritilor de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA
451 02 00 Sume de restituit Autoritilor de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA
451 03 Sume de primit de la Autoritile de
Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 03 00 Sume de primit de la Autoritile de
Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 04 Sume de restituit Autoritilor de
Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 04 01 Sume de restituit Autoritilor de Certificare -
decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 04 02 Sume de restituit Autoritilor de Certificare - deduceri
procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 04 09 Alte sume de restituit Autoritilor de
Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 05 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 05 00 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 06 Sume avansate de Autoritile de Certificare - FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 06 01 Sume avansate de Autoritile de Certificare -
prefinanare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
I FONDURI DE LA BUGET
451 06 02 Sume avansate de Autoritile de Certificare pentru pli
intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
I FONDURI DE LA BUGET
451 06 03 Sume avansate de Autoritile de Certificare din
vrsminte din privatizare n cazul indisponibilitilor
temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare
451 06 05 Sume de justificat Autoritii de Certificare -
decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 06 06 Sume de justificat Autoritii de Certificare - deducere
procentual definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
451 06 09 Alte sume avansate de Autoritile de Certificare -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
LA BUGET
452 Sume datorate Ageniilor de Implementare/Autoritilor de
Management/Ageniilor de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
LA BUGET
452 01 Sume datorate Ageniilor de Implementare - PHARE, SAPARD,
ISPA
452 01 00 Sume datorate Ageniilor de Implementare - PHARE, SAPARD,
ISPA
452 02 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
452 02 00 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
453 Sume de primit i de restituit Autoritilor de
Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
453 01 Sume de primit de la Autoritile de Implementare -
PHARE, SAPARD, ISPA
453 01 00 Sume de primit de la Autoritile de Implementare -
PHARE, SAPARD, ISPA
453 02 Sume de restituit Autoritilor de Implementare - PHARE,
SAPARD, ISPA
453 02 00 Sume de restituit Autoritilor de Implementare - PHARE,
SAPARD, ISPA
454 Decontri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
LA BUGET
454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE
454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE
454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE
454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE
454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituii publice
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI
DE LA BUGET
454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societi
comerciale, etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 04 01 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi
comerciale, etc. - FONDURI DE LA BUGET
454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget -
instituii publice finanate din bugetul local
454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget -
instituii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii
454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget - ONG-
uri, societi comerciale, etc.
454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget -
instituii publice finanate integral din buget
454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituii publice FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din
bugetul local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
I FONDURI DE LA BUGET
454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din
venituri proprii/venituri proprii i subvenii - FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din
buget de stat, asigurri sociale de stat i fonduri
speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
455 Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare,
cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la
Comisia European/ali donatori - PHARE, SAPARD, ISPA,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
LA BUGET)
455 01 Sume de primit de la buget (cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European - PHARE, SAPARD, ISPA)
455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European - PHARE, SAPARD, ISPA)
455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European - PHARE, SAPARD, ISPA)
455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European - PHARE, SAPARD, ISPA)
455 03 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European/ali donatori) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanare
455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanare
455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibiliti temporare
de fonduri de la Comisia European/ali donatori
455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia
European/ali donatori, top-up) - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanare
455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanare
455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibiliti temporare
de fonduri de la Comisia European/ali donatori
455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up
455 04 09 Alte sume de restituit bugetului (dobnzi acumulate etc.)
455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la
Comisia European/ali donatori n contul plilor
efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de
la Comisia European/ali donatori n contul plilor
efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurrilor sociale de stat
din sume primite de la Comisia European/ali donatori n
contul plilor efectuate - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume
primite de la Comisia European/ali donatori n contul
plilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
456 Sume de primit i de restituit bugetului de stat pentru
alte cheltuieli dect cele eligibile - PHARE, SAPARD,
ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli
neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA
456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli
neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA
456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte
cheltuieli dect cele eligibile - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte
cheltuieli dect cele eligibile - corecii financiare
definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
I FONDURI DE LA BUGET
456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte
cheltuieli dect cele eligibile - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte
cheltuieli dect cele eligibile - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte
cheltuieli dect cele eligibile - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de
Implementare/Autoritile de Management/Ageniile de
Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 01 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare -
PHARE, SAPARD, ISPA
457 01 00 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare -
PHARE, SAPARD, ISPA
457 02 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
457 02 01 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - prefinanare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 02 02 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli pentru pli intermediare - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 02 03 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli din vrsminte din privatizare n cazul
indisponibilitilor temporare de fonduri externe
nerambursabile postaderare
457 02 05 Sume de justificat de Autoritile de Management -
decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 02 06 Sume de justificat de Autoritile de Management -
deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 02 09 Alte sume de justificat Autoritilor de
Management/Ageniilor de Pli - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 03 Sume de recuperat de la Autoritile de
Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 03 01 Sume de recuperat de la Autoritile de Management -
decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 03 02 Sume de recuperat de la Autoritile de Management -
deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autoritile de
Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
458 Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de
Implementare/Autoritilor de Certificare/Autoritilor
de Management/Ageniilor de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
LA BUGET
458 01 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de
Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii
finali)
458 01 00 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de
Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii
finali)
458 03 Sume de primit de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI
DE LA BUGET
458 03 01 Sume de primit de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
458 03 02 Sume de primit de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI DE LA BUGET
458 04 Sume de restituit Autoritilor de
Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
FONDURI DE LA BUGET
458 04 01 Sume de restituit Autoritilor de
Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
458 04 02 Sume de restituit Autoritilor de
Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de
Pli - FONDURI DE LA BUGET
458 05 Avansuri primite de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI
DE LA BUGET
458 05 01 Avansuri primite de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
458 05 02 Avansuri primite de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli
- FONDURI DE LA BUGET
459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
46 DEBITORI I CREDITORI DIVERI, DEBITORI I CREDITORI AI
BUGETELOR
461 Debitori
461 01 Debitori sub 1 an
461 01 01 Debitori sub 1 an - creane comerciale
461 01 02 Debitori sub 1 an - creane buget general consolidat
461 01 03 Debitori sub 1 an - creane din operaiuni cu FEN
461 01 04 Debitori sub 1 an - instituii de credit, din tranzacii
cu carduri bancare
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creane
461 02 Debitori peste 1 an
461 02 01 Debitori peste 1 an - creane comerciale
461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creane necurente
462 Creditori
462 01 Creditori sub 1 an
462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale
462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaiuni cu FEN
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente
462 02 Creditori peste 1 an
462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale
462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente
463 Creane ale bugetului de stat
463 00 Creane ale bugetului de stat
463 00 00 Creane ale bugetului de stat
464 Creane ale bugetului local
464 00 Creane ale bugetului local
464 00 00 Creane ale bugetului local
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
465 01 Creane ale sistemului de asigurare de munc i boli
profesionale
465 01 00 Creane ale sistemului de asigurare de munc i boli
profesionale
465 02 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
465 02 00 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
466 Creane ale bugetelor fondurilor speciale i ale
bugetului trezoreriei statului
466 04 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
466 04 01 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj (Fondul
de garantare pentru plata creanelor salariale)
466 04 02 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
466 05 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate
466 05 00 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate
466 09 Creane ale bugetului trezoreriei statului
466 09 00 Creane ale bugetului trezoreriei statului
467 Creditori ai bugetelor
467 01 Creditori ai bugetului de stat
467 01 00 Creditori ai bugetului de stat
467 02 Creditori ai bugetului local
467 02 00 Creditori ai bugetului local
467 03 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat
467 03 00 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat
467 04 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj
467 04 00 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj
467 05 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului
467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului
468 mprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
468 01 mprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
468 01 01 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat
468 01 02 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local
468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din
contul curent general al trezoreriei statului
468 01 04 mprumuturi acordate din bugetul asigurrilor pentru
omaj
468 01 05 mprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent
general al trezoreriei statului
468 01 06 mprumuturi pe termen scurt acordate din venituri din
privatizare
468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de cas i pentru
finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare
468 01 08 mprumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special
de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului
468 01 09 Alte mprumuturi acordate pe termen scurt
469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
469 01 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
469 01 03 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
- plasamente financiare efectuate din contul curent
general al trezoreriei statului
469 01 05 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
din contul curent general al trezoreriei statului
469 01 06 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
din venituri din privatizare
469 01 08 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziia
Guvernului
469 01 09 Dobnzi aferente altor mprumuturi acordate pe termen
scurt
47 CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE
471 Cheltuieli nregistrate n avans
471 00 Cheltuieli nregistrate n avans
471 00 00 Cheltuieli nregistrate n avans
472 Venituri nregistrate n avans
472 00 Venituri nregistrate n avans
472 00 00 Venituri nregistrate n avans
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
473 01 Decontri din operaii n curs de clarificare
473 01 03 Decontri din operaii n curs de clarificare -
datorii/creane din operaiuni cu FEN
473 01 09 Decontri din operaii n curs de clarificare - alte
datorii/creane curente
474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei
Europene/ali donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
474 00 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei
Europene/ali donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
474 00 00 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei
Europene/ali donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET
476 Sume n curs de declarare/justificare a cheltuielilor -
Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de
la buget
476 00 Sume n curs de declarare/justificare a cheltuielilor -
Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de
la buget
476 00 00 Sume n curs de declarare/justificare a cheltuielilor -
Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de
la buget
48 DECONTRI
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile
subordonate
481 01 Decontri privind operaiuni financiare
481 01 01 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea
operaional
481 01 02 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea de
investiii
481 01 03 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea de
finanare
481 02 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
481 02 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
481 03 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
481 03 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
481 09 Alte decontri
481 09 00 Alte decontri
482 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
482 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
482 00 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
483 Decontri din operaii n participaie
483 00 Decontri din operaii n participaie
483 00 00 Decontri din operaii n participaie
489 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent
489 01 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - venituri
489 01 01 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - venituri
489 02 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - cheltuieli
489 02 01 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - cheltuieli
489 03 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - excedent/deficit preluat de la
unitile trezoreriei statului
489 03 01 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat
din anul curent - excedent/deficit preluat de la
unitile trezoreriei statului
49 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR
491 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni
491 01 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni sub 1 an
491 01 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni sub 1 an
491 02 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni peste 1
an
491 02 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni peste 1
an
496 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori
496 01 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori sub 1
an
496 01 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori sub 1
an
496 02 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori peste 1
an
496 02 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori peste 1
an
497 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare
497 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare
497 00 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare

5 CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT


50 INVESTIII PE TERMEN SCURT
505 Obligaiuni emise i rscumprate
505 00 Obligaiuni emise i rscumprate
505 00 00 Obligaiuni emise i rscumprate
509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen
scurt
509 00 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen
scurt
509 00 00 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen
scurt
51 CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT
510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului
curent general al trezoreriei statului
510 00 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului
curent general al trezoreriei statului
510 00 00 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului
curent general al trezoreriei statului
511 Valori de ncasat
511 01 Valori de ncasat
511 01 01 Valori de ncasat
511 01 02 Cecuri de ncasat la instituii de credit
512 Conturi la trezorerii i instituii de credit
512 01 Conturi la trezorerii i instituii de credit n lei
512 01 01 Conturi la trezorerii n lei
512 01 02 Conturi la instituii de credit n lei
512 04 Conturi n valut
512 04 02 Conturi la instituii de credit n valut
512 05 Sume n curs de decontare
512 05 01 Sume n curs de decontare la trezorerii
512 05 02 Sume n curs de decontare la instituii de credit
512 06 Disponibil n lei al trezoreriei centrale
512 06 00 Disponibil n lei al trezoreriei centrale
512 07 Disponibil n valut al trezoreriei centrale
512 07 00 Disponibil n valut al trezoreriei centrale
512 08 Conturi de clearing, barter i cooperare economic
512 08 00 Conturi de clearing, barter i cooperare economic
512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie
512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie
512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie
512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale
populaiei
512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale
populaiei
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate
de stat
513 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de stat
513 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de stat la trezorerie
513 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de stat la instituii de credit
513 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
contractate de stat
513 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
contractate de stat la instituii de credit
513 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de stat
513 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de stat
513 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de stat
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate
de stat
514 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de stat
514 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de stat la trezorerie
514 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de stat la instituii de credit
514 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
garantate de stat
514 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
garantate de stat la instituii de credit
514 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de stat
514 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de stat
514 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de stat
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
515 01 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile
515 01 01 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la
trezorerie
515 01 02 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la
instituii de credit
515 01 03 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la
trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe
nerambursabile (sursa D)
515 02 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile
515 02 02 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile
la instituii de credit
515 03 Depozite bancare
515 03 01 Depozite bancare la trezorerie
515 03 02 Depozite bancare la instituii de credit
515 04 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
515 04 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
515 05 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
515 05 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
515 06 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile
din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor
515 06 00 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile
din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate
de autoritile administraiei publice locale
516 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale
516 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale
la trezorerie
516 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale
la instituii de credit
516 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale
516 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale
la instituii de credit
516 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale
516 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale
516 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate
de autoritile administraiei publice locale
517 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
517 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
la trezorerie
517 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
la instituii de credit
517 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
517 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale
la instituii de credit
517 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile
administraiei publice locale
517 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile
administraiei publice locale
517 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul
urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile
administraiei publice locale
518 Dobnzi
518 06 Dobnzi de pltit
518 06 01 Dobnzi de pltit - aferente disponibilului
518 06 03 Dobnzi de pltit - aferente depozitelor
518 06 04 Dobnzi de pltit - aferente titlurilor de natura
datoriei
518 06 05 Dobnzi de pltit - aferente mprumuturilor primite din
contul curent general al trezoreriei statului
518 06 06 Dobnzi de pltit - aferente mprumuturilor primite din
venituri din privatizare
518 06 08 Dobnzi de pltit - aferente mprumuturilor primite din
Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului
518 06 09 Dobnzi de pltit - aferente altor mprumuturi
518 07 Dobnzi de ncasat
518 07 01 Dobnzi de ncasat - conturi la trezorerie
518 07 02 Dobnzi de ncasat - conturi la instituii de credit
518 08 Dobnzi de pltit aferente creditelor pe termen scurt
provenite din reclasificarea creditelor comerciale n
mprumuturi
518 08 00 Dobnzi de pltit aferente creditelor pe termen scurt
provenite din reclasificarea creditelor comerciale n
mprumuturi
519 mprumuturi pe termen scurt
519 01 mprumuturi pe termen scurt
519 01 01 mprumuturi pe termen scurt primite din venituri din
Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului
519 01 02 mprumuturi pe termen scurt primite din venituri din
privatizare
519 01 03 Depozite atrase
519 01 04 mprumuturi primite din bugetul de stat pentru
nfiinarea unor instituii sau a unor activiti
finanate integral din venituri proprii
519 01 05 mprumuturi primite din bugetul local pentru nfiinarea
unor instituii i servicii publice sau activiti
finanate integral din venituri proprii
519 01 06 mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale
519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de cas i pentru
finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare
519 01 08 mprumuturi primite din disponibilitile contului curent
general al trezoreriei statului
519 01 09 Titluri de stat
519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi
519 01 80 mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden
519 01 90 Alte mprumuturi pe termen scurt
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR
520 Disponibil al bugetului de stat
520 01 Disponibil al bugetului de stat
520 01 00 Disponibil al bugetului de stat
520 02 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent
520 02 00 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent
521 Disponibil al bugetului local
521 01 Disponibil al bugetului local
521 01 00 Disponibil al bugetului local
521 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
521 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
521 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
521 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
524 02 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din
anul curent
524 02 00 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din
anul curent
524 03 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din
anii precedeni
524 03 00 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din
anii precedeni
525 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
525 01 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale
525 01 02 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
525 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
525 02 01 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent a
sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale
525 02 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al
bugetului asigurrilor sociale de stat
525 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
525 03 01 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni - a
sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale
525 03 02 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni - al
bugetului asigurrilor sociale de stat
525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurrilor sociale de
stat
525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurrilor sociale de
stat
526 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului
asigurrilor sociale de stat
526 00 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului
asigurrilor sociale de stat
526 00 00 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului
asigurrilor sociale de stat
527 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii
nr. 95/2006
527 00 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii
nr. 95/2006
527 00 00 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii
nr. 95/2006
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de
executare silit
528 00 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de
executare silit
528 00 00 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de
executare silit
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la
trezorerie
529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la
instituii de credit
529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local
529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la
trezorerie
529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la
instituii de credit
529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete
529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la
trezorerie
529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la
instituii de credit
529 04 Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei
529 04 00 Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei
529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
la trezorerie
529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
la instituii de credit
53 CASA I ALTE VALORI
531 Casa
531 01 Casa n lei
531 01 01 Casa n lei
531 04 Casa n valut
531 04 02 Casa n valut
532 Alte valori
532 01 Timbre fiscale i potale
532 01 00 Timbre fiscale i potale
532 02 Bilete de tratament i odihn
532 02 00 Bilete de tratament i odihn
532 03 Tichete i bilete de cltorie
532 03 00 Tichete i bilete de cltorie
532 04 Bonuri valorice pentru carburani auto
532 04 00 Bonuri valorice pentru carburani auto
532 05 Bilete cu valoare nominal
532 05 00 Bilete cu valoare nominal
532 06 Tichete de mas
532 06 00 Tichete de mas
532 08 Alte valori
532 08 00 Alte valori
54 ACREDITIVE
541 Acreditive
541 01 Acreditive n lei
541 01 02 Acreditive n lei la instituii de credit
541 02 Acreditive n valut
541 02 02 Acreditive n valut la instituii de credit
542 Avansuri de trezorerie
542 01 Avansuri de trezorerie n lei
542 01 00 Avansuri de trezorerie n lei
542 02 Avansuri de trezorerie n valut
542 02 00 Avansuri de trezorerie n valut
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
550 01 Disponibil din fonduri cu destinaie special
550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaie special la
trezorerie
550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaie special la
instituii de credit
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
552 00 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
555 Disponibil al fondului de risc
555 01 Disponibil al fondului de risc n lei
555 01 01 Disponibil al fondului de risc n lei la trezorerie
555 01 02 Disponibil al fondului de risc n lei la instituii de
credit
555 01 03 Disponibil al fondului de risc n lei la trezorerie n
curs de clarificare
555 02 Disponibil al fondului de risc n valut
555 02 02 Disponibil al fondului de risc n valut la instituii de
credit
555 03 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
555 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
555 04 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
555 04 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n
proprietatea privat a statului
557 01 Disponibil n lei din valorificarea bunurilor intrate n
proprietatea privat a statului
557 01 01 Disponibil n lei din valorificarea bunurilor intrate n
proprietatea privat a statului la trezorerie
557 02 Disponibil n valut din valorificarea bunurilor intrate
n proprietatea privat a statului
557 02 02 Disponibil n valut din valorificarea bunurilor intrate
n proprietatea privat a statului la instituii de
credit
558 Disponibil din contribuia naional aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
558 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile
558 01 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile la
Trezorerie
558 01 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile la
instituii de credit
558 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
558 02 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile la trezorerie
558 02 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd
alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile la instituii de credit
558 03 Disponibil n valut din contribuia naional aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
558 03 02 Disponibil n valut din contribuia naional
reprezentnd cofinanarea de la buget aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile la instituii de credit
558 03 03 Disponibil n valut din contribuia naional
reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la
buget aferent programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile la instituii de credit
559 Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i
fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
559 01 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri
i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare
aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile
559 01 01 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri
i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare
aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile la Trezorerie
559 01 02 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri
i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare
aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile la instituii de credit
559 02 Disponibil n valut de la buget reprezentnd
prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor
temporare aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
559 02 02 Disponibil n valut de la buget reprezentnd
prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor
temporare aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile la instituii de credit
56 DISPONIBIL AL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR
FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral
din venituri proprii
560 01 Disponibil curent al instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii
560 01 01 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii - Disponibil curent la
trezorerie
560 01 02 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii - Disponibil curent la
instituii de credit
560 01 03 Disponibil n valut al instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii - Disponibil curent la
instituii de credit
560 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
560 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
560 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
560 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
560 04 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din
venituri proprii
560 04 01 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din
venituri proprii la trezorerie
560 04 02 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din
venituri proprii la instituii de credit
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii
561 01 Disponibil al instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii
561 01 01 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii - Disponibil curent la
trezorerie
561 01 02 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate din
venituri proprii i subvenii - Disponibil curent la
instituii de credit
561 01 03 Disponibil n valut al instituiilor publice finanate
din venituri proprii i subvenii - Disponibil curent la
instituii de credit
561 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
561 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
561 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
561 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri
proprii
562 01 Disponibil al activitilor finanate din venituri
proprii
562 01 01 Disponibil n lei al activitilor finanate integral din
venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie
562 01 02 Disponibil n lei al activitilor finanate integral din
venituri proprii - Disponibil curent la instituii de
credit
562 01 03 Disponibil n valut al activitilor finanate integral
din venituri proprii - Disponibil curent la instituii de
credit
562 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
562 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
562 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
562 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
562 04 Depozite ale activitilor finanate integral din
venituri proprii
562 04 01 Depozite ale activitilor finanate integral din
venituri proprii la trezorerie
562 04 02 Depozite ale activitilor finanate integral din
venituri proprii la instituii de credit
57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE
571 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
571 01 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
571 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
571 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
571 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
571 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
571 04 Depozite din veniturile Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
574 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru
omaj
574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru
omaj
574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata
creanelor salariale
574 01 02 Disponibil al bugetului asigurrilor pentru omaj
574 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
574 02 01 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al Fondului
de garantare pentru plata creanelor salariale
574 02 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al
bugetului asigurrilor pentru omaj
574 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
574 03 01 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni al
Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale
574 03 02 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni al
bugetului asigurrilor pentru omaj
574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru
omaj
574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru
omaj
575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu
575 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
575 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
575 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
575 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu
575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu
58 VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne
581 01 Viramente interne
581 01 01 Viramente interne - activitatea operaional
581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiii
581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanare
581 01 04 Viramente interne - alte activiti
59 AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
TREZORERIE
595 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
emise i rscumprate
595 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
emise i rscumprate
595 00 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
emise i rscumprate

6 CONTURI DE CHELTUIELI
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
601 00 Cheltuieli cu materiile prime
601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare
602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare
602 02 Cheltuieli privind combustibilul
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul
602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb
602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb
602 05 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
602 05 00 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
602 06 Cheltuieli privind furajele
602 06 00 Cheltuieli privind furajele
602 07 Cheltuieli privind hrana
602 07 00 Cheltuieli privind hrana
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
602 09 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare
602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar
603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar
603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
606 00 Cheltuieli privind animalele i psrile
606 00 00 Cheltuieli privind animalele i psrile
607 Cheltuieli privind mrfurile
607 00 Cheltuieli privind mrfurile
607 00 00 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
608 00 Cheltuieli privind ambalajele
608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele
609 Cheltuieli cu alte stocuri
609 00 Cheltuieli cu alte stocuri
609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri
61 CHELTUIELI CU LUCRRILE I SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
610 Cheltuieli privind energia i apa
610 00 Cheltuieli privind energia i apa
610 00 00 Cheltuieli privind energia i apa
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
611 00 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
611 00 00 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612 Cheltuieli cu chiriile
612 00 Cheltuieli cu chiriile
612 00 00 Cheltuieli cu chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
614 00 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
614 00 00 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
622 00 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
623 00 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri
624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri
624 02 Cheltuieli cu transportul de personal
624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
626 00 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
626 00 00 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale -
cheltuieli curente
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale -
cheltuieli curente
629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale -
reparaii capitale
629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale -
reparaii capitale
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
635 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
635 00 00 *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016
635 01 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
635 01 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
635 02 Cheltuieli cu impozitul pe profit
635 02 00 Cheltuieli cu impozitul pe profit
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli salariale n natur
642 00 Cheltuieli salariale n natur
642 00 00 Cheltuieli salariale n natur
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
645 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
645 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
645 02 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
645 02 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
645 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
645 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
645 04 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
645 04 00 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
645 05 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i
indemnizaii
645 05 00 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i
indemnizaii
645 06 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale
645 06 00 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale
645 08 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i
alte drepturi salariale
646 00 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i
alte drepturi salariale
646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i
alte drepturi salariale
647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
65 ALTE CHELTUIELI OPERAIONALE
654 Pierderi din creane i debitori diveri
654 00 Pierderi din creane i debitori diveri
654 00 00 Pierderi din creane i debitori diveri
658 Alte cheltuieli operaionale
658 01 Alte cheltuieli operaionale
658 01 01 Alte cheltuieli operaionale - transfer active fixe i
stocuri ntre instituii publice
658 01 09 Alte cheltuieli operaionale - alte operaiuni
66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creane imobilizate
663 00 Pierderi din creane imobilizate
663 00 00 Pierderi din creane imobilizate
664 Cheltuieli din investiii financiare cedate
664 00 Cheltuieli din investiii financiare cedate
664 00 00 Cheltuieli din investiii financiare cedate
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
665 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar
665 00 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar
665 01 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar - diferene de
curs din reevaluarea creanelor i datoriilor
665 02 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar - diferene de
curs din reevaluarea disponibilitilor
666 Cheltuieli privind dobnzile
666 00 Cheltuieli privind dobnzile
666 00 00 Cheltuieli privind dobnzile
667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd
ctiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -
667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd
ctiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd
ctiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori
sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
668 00 Dobnzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori
sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
668 00 00 Dobnzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori
sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare)
- PHARE, SAPARD, ISPA
669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare)
- PHARE, SAPARD, ISPA
669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare)
- PHARE, SAPARD, ISPA
67 ALTE CHELTUIELI FINANATE DIN BUGET
670 Subvenii
670 00 Subvenii
670 00 00 Subvenii
671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei
publice
671 00 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei
publice
671 00 00 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei
publice
672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei
publice
672 00 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei
publice
672 00 00 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei
publice
673 Transferuri interne
673 00 Transferuri interne
673 00 00 Transferuri interne
674 Transferuri n strintate
674 00 Transferuri n strintate
674 00 00 Transferuri n strintate
675 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
675 00 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
675 00 00 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
676 Asigurri sociale
676 00 Asigurri sociale
676 00 00 Asigurri sociale
677 Ajutoare sociale
677 00 Ajutoare sociale
677 00 00 Ajutoare sociale
678 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de
stat
678 00 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de
stat
678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de
stat
679 Alte cheltuieli
679 00 Alte cheltuieli
679 00 00 Alte cheltuieli
68 CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile,
provizioanele i ajustrile pentru depreciere
681 01 Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor
fixe
681 01 00 Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor
fixe
681 02 Cheltuieli operaionale privind provizioanele
681 02 00 Cheltuieli operaionale privind provizioanele
681 03 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru
deprecierea activelor fixe
681 03 00 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru
deprecierea activelor fixe
681 04 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru
deprecierea activelor circulante
681 04 01 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru
deprecierea activelor circulante - stocuri
681 04 02 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru
deprecierea activelor circulante - creane
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -
active militare
682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -
altele
682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele
i ajustrile pentru pierderea de valoare
686 03 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea
de valoare a activelor financiare
686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea
de valoare a activelor financiare
686 04 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea
de valoare a activelor circulante
686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea
de valoare a activelor circulante
686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligaiunilor
686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligaiunilor
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat
689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat
689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
691 00 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe

7 CONTURI DE VENITURI I FINANRI


70 VENITURI DIN ACTIVITI ECONOMICE
709 Variaia stocurilor
709 00 Variaia stocurilor
709 00 00 Variaia stocurilor
71 ALTE VENITURI OPERAIONALE
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
714 00 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
714 00 00 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
718 Alte venituri ale trezoreriei statului
718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
72 VENITURI DIN PRODUCIA DE ACTIVE FIXE
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
721 00 Venituri din producia de active fixe necorporale
721 00 00 Venituri din producia de active fixe necorporale
722 Venituri din producia de active fixe corporale
722 00 Venituri din producia de active fixe corporale
722 00 00 Venituri din producia de active fixe corporale
73 VENITURI FISCALE
730 Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la
persoane juridice
730 01 Impozit pe profit
730 01 00 Impozit pe profit
730 02 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
de la persoane juridice
730 02 00 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
de la persoane juridice
731 Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la
persoane fizice
731 01 Impozit pe venit
731 01 00 Impozit pe venit
731 02 Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
731 02 00 Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
732 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
732 01 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
732 01 00 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
733 Impozit pe salarii
733 00 Impozit pe salarii
733 00 00 Impozit pe salarii
734 Impozite i taxe pe proprietate
734 00 Impozite i taxe pe proprietate
734 00 00 Impozite i taxe pe proprietate
735 Impozite i taxe pe bunuri i servicii
735 01 Taxa pe valoarea adugat
735 01 00 Taxa pe valoarea adugat
735 02 Sume defalcate din TVA
735 02 00 Sume defalcate din TVA
735 03 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii
735 03 00 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii
735 04 Accize
735 04 00 Accize
735 05 Taxe pe servicii specifice
735 05 00 Taxe pe servicii specifice
735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii
bunurilor sau pe desfurarea de activiti
735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii
bunurilor sau pe desfurarea de activiti
736 Impozit pe comerul exterior i tranzacii internaionale
736 01 Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului
Uniunii Europene
736 01 00 Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului
Uniunii Europene
739 Alte impozite i taxe fiscale
739 00 Alte impozite i taxe fiscale
739 00 00 Alte impozite i taxe fiscale
74 VENITURI DIN CONTRIBUII DE ASIGURRI
745 Contribuiile angajatorilor
745 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
745 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
745 02 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
745 02 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
745 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
745 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de
sntate
745 04 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
745 04 00 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i
boli profesionale
745 05 Vrsminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
handicap nencadrate
745 05 00 Vrsminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
handicap nencadrate
745 09 Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de
angajatori
745 09 00 Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de
angajatori
746 Contribuiile asigurailor
746 01 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
746 01 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
746 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
746 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
746 03 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de
sntate
746 03 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de
sntate
746 09 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri
sociale
746 09 00 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri
sociale
75 VENITURI NEFISCALE
750 Venituri din proprietate
750 00 Venituri din proprietate
750 00 00 Venituri din proprietate
751 Venituri din vnzri de bunuri i servicii
751 01 Venituri din prestri de servicii i alte activiti
751 01 00 Venituri din prestri de servicii i alte activiti
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberri permise
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberri permise
751 03 Amenzi, penaliti i confiscri
751 03 00 Amenzi, penaliti i confiscri
751 04 Diverse venituri
751 04 00 Diverse venituri
751 05 Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii,
sponsorizri)
751 05 00 Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii,
sponsorizri)
76 VENITURI FINANCIARE
763 Venituri din creane imobilizate
763 00 Venituri din creane imobilizate
763 00 00 Venituri din creane imobilizate
764 Venituri din investiii financiare cedate
764 00 Venituri din investiii financiare cedate
764 00 00 Venituri din investiii financiare cedate
765 Venituri din diferene de curs valutar
765 00 Venituri din diferene de curs valutar
765 00 00 Venituri din diferene de curs valutar
765 01 00 Venituri din diferene de curs valutar - diferene de
curs din reevaluarea creanelor i datoriilor
765 02 00 Venituri din diferene de curs valutar - diferene de
curs din reevaluarea disponibilitilor
766 Venituri din dobnzi
766 00 Venituri din dobnzi
766 00 00 Venituri din dobnzi
767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA
768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA
768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA
769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare
- PHARE, SAPARD, ISPA)
769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare
- PHARE, SAPARD, ISPA)
769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea
altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare
- PHARE, SAPARD, ISPA)
77 FINANRI, SUBVENII, TRANSFERURI, ALOCAII BUGETARE CU
DESTINAIE SPECIAL, FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
770 Finanarea de la buget
770 00 Finanarea de la buget
770 00 00 Finanarea de la buget
7701 Finanarea de la bugetul de stat
7702 Finanarea de la bugetele locale
7703 Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat
7704 Finanarea din bugetul asigurrilor pentru omaj
7705 Finanarea din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate
7706 Finanarea de la bugetul Fondului pentru mediu
7709 Finanarea de la bugetul trezoreriei statului
771 Finanarea n baza unor acte normative speciale
771 00 Finanarea n baza unor acte normative speciale
771 00 00 Finanarea n baza unor acte normative speciale
772 Venituri din subvenii
772 01 Subvenii de la bugetul de stat
772 01 00 Subvenii de la bugetul de stat
772 02 Subvenii de la alte bugete
772 02 00 Subvenii de la alte bugete
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
774 01 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
n bani
774 01 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
n bani
774 02 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
n natur
774 02 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare
n natur
775 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
775 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
775 00 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
776 Fonduri cu destinaie special
776 00 Fonduri cu destinaie special
776 00 00 Fonduri cu destinaie special
777 Veniturile fondului de risc
777 00 Veniturile fondului de risc
777 00 00 Veniturile fondului de risc
778 Venituri din contribuia naional aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
778 00 Venituri din contribuia naional aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
778 00 00 Venituri din contribuia naional aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
779 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
779 01 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
779 01 01 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit -
transfer active fixe i stocuri ntre instituii publice
779 01 09 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit -
alte operaiuni
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE
SAU PIERDERILE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
privind activitatea operaional
781 02 Venituri din provizioane
781 02 00 Venituri din provizioane
781 03 Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe
781 03 00 Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe
781 04 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor
circulante
781 04 01 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor
circulante - stocuri
781 04 02 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor
circulante - creane
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de
valoare
786 03 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a
activelor financiare
786 03 00 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a
activelor financiare
786 04 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
786 04 00 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
79 VENITURI EXTRAORDINARE
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

8 CONTURI SPECIALE
80 CONTURI N AFARA BILANULUI
803 00 00 Active fixe i obiecte de inventar primite n folosin
803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie
803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
803 30 00 Valori materiale primite n pstrare sau custodie
803 40 00 Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
803 50 00 Sume solicitate la restituire
803 60 00 Chirii i alte datorii asimilate
803 80 00 Ambalaje de restituit
803 90 00 Alte valori n afara bilanului
804 00 00 Pagube produse din cauze de for major i fortuite
804 10 00 Publicaii primite gratuit n vederea schimbului
internaional
804 20 00 Abonamente la publicaii care se urmresc pn la primire
804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioar
804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv
804 60 00 Ipoteci imobiliare
804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului
804 80 00 Garanie bancar pentru oferta depus
804 90 00 Garanie bancar pentru bun execuie
805 00 00 Disponibil din garania constituit pentru bun execuie
805 10 00 Garanii constituite de concesionar
805 20 00 Garanii depuse pentru sume contestate
805 30 00 Garanii depuse pentru nlesniri acordate
805 40 00 nlesniri la plata creanelor bugetare
805 50 00 Cauiuni depuse pentru contestaie la executarea silit
805 60 00 Garanii legale constituite n cadrul procedurii de
suspendare a executrii silite prin decontare bancar
805 70 00 Garanie bancar pentru avansul acordat (ISPA)
805 80 00 Creane fiscale pentru care s-a declarat starea de
insolvabilitate a debitorului
805 90 00 Garanii acordate de autoritile administraiei publice
locale
806 00 00 Credite bugetare aprobate
806 10 00 Credite deschise de repartizat
806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii
806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat
806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea European - SAPARD -
806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea European - PHARE -
806 60 00 Angajamente bugetare
806 70 00 Angajamente legale
806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -
806 90 00 Angajamente de plat
807 00 00 Garanii de returnare a avansului acordat
807 10 00 Credite de angajament aprobate
807 20 00 Credite de angajament angajate
807 30 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat
807 40 00 Dobnzi i alte costuri aferente mprumuturilor interne
i externe garantate de stat
807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din
Legea privind finanele publice locale nr. 273/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
807 60 00 Bunuri imobile care alctuiesc domeniul privat al
statului identificate pe raza unitii administrativ-
teritoriale
807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare n curs de virare la buget
807 80 00 Declaraia de cheltuieli transmis autoritilor de
certificare aferente proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile postaderare i buget de stat
807 90 00 Sume aflate n curs de certificare/declarare la Comisia
European aferente Fondului European de pescuit
808 20 00 Datorii contingente
89 BILAN
891 00 00 Bilan de deschidere
892 00 00 Bilan de nchidere

Cap. VII
Instruciunile de utilizare a conturilor

Clasa 1 "Conturi de capitaluri"

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmtoarele grupe: 10 "Capital, rezerve, fonduri", 11 "Rezultatul reportat", 12
"Rezultatul patrimonial", 13 "Fonduri cu destinaie special", 15 "Provizioane" i 16 "mprumuturi i datorii asimilate".

Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri"


Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" cuprinde urmtoarele conturi: 100 "Fondul activelor fixe necorporale", 101 "Fondul
bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului", 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului", 103
"Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale", 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc
domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale", 105 "Rezerve din reevaluare", 106 "Diferene din reevaluare i
diferene de curs aferente dobnzilor ncasate (SAPARD)".
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz activele fixe necorporale intrate n patrimoniu, iar n debit, activele fixe
necorporale ieite din patrimoniu.
Soldul creditor al contului reprezint fondul activelor fixe necorporale, la un moment dat.
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se crediteaz prin debitul contului:
206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive"
- cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive intrate n patrimoniu potrivit legii.
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se debiteaz prin creditul contului:
206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive"
- cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive ieite din patrimoniu potrivit legii.
Contul 101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i care nu se supun
amortizrii, potrivit legii.
Contul 101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz bunurile intrate n domeniul public al statului, potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul public
al statului, potrivit legii.
Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al statului, la un moment dat.
Contul 101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului" se crediteaz prin debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
215 "Alte active ale statului"
- cu valoarea altor active ale statului nregistrate n eviden, care nu se supun amortizrii potrivit legii.
Contul 101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului" se debiteaz prin creditul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
215 "Alte active ale statului"
- cu valoarea altor active ale statului sczute din eviden.
Contul 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
Contul 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz bunurile intrate n domeniul privat al statului, potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul privat
al statului, potrivit legii.
Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al statului, la un moment dat.
Contul 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" se crediteaz prin debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
Contul 102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" se debiteaz prin creditul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu potrivit legii.
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii n proprietatea privat statului, sczute din eviden.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, valorificate n regim de
consignaie.
Contul 103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
i care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz bunurile intrate n domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit
legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, la
un moment dat.
Contul 103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale" se crediteaz prin
debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-
teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
Contul 103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale" se debiteaz prin
creditul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-
teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
Contul 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
i care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz bunurile intrate n domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit
legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, la
un moment dat.
Contul 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" se crediteaz prin
debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-
teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii,
care nu se supun amortizrii.
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale.
Contul 104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" se debiteaz prin
creditul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-
teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, sczute din eviden.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale valorificate potrivit legii, sczute din eviden.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz creterea de valoare
rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale, iar n debit, descreterea de valoare rezultat din reevaluarea activelor
fixe corporale.
Soldul creditor al contului reprezint valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale existente n instituie,
neamortizate integral.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
10501 "Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la terenuri";
10502 "Rezerve din reevaluarea construciilor";
10503 "Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor";
10504 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale
i a altor active fixe corporale";
10505 "Rezerve din reevaluarea altor active ale statului".
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se crediteaz prin debitul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care
nu se amortizeaz.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care
nu se amortizeaz.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitilor
administrative-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
212 "Construcii"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
215 "Alte active ale statului"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debiteaz prin creditul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care nu
se amortizeaz.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care nu
se amortizeaz.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
117.15 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare"
- cu rezerva din reevaluare transferat asupra rezultatului reportat n situaia n care activele fixe sunt amortizate
integral, scoase din funciune, transferate cu titlu gratuit, vndute, etc.
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
212 "Construcii "
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
215 "Alte active ale statului"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu rezerva din reevaluare aferent duratei normale de utilizare consumat a activului la momentul reevalurii, transferat
asupra contului de amortizare.

Grupa 11 "Rezultatul reportat"


Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat".
Contul 117 "Rezultatul reportat"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezultatului reportat, care se preia la nceputul exerciiului din contul de
rezultat patrimonial al exerciiului anterior. Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncional. n debitul contului se
nregistreaz deficitul patrimonial realizat n exerciiile bugetare precedente, iar n credit, excedentul patrimonial realizat
n exerciiile bugetare precedente.
Soldul poate fi debitor i exprim deficitul patrimonial al exerciiilor bugetare precedente sau creditor i exprim
excedentul patrimonial al exerciiilor bugetare precedente i rezultatul reportat reprezentnd surplusul din reevaluare.
Contabilitatea analitic se ine pe surse de finanare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj, fonduri externe
nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii).
Contul 117 "Rezultatul reportat" se crediteaz prin debitul contului:
121 "Rezultatul patrimonial"
- cu excedentul patrimonial realizat n exerciiul curent transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
133 "Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006"
- cu sumele transferate n contul de rezultat al bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
reprezentnd utilizarea fondului de rezerv, conform prevederilor legale.
Contul 117 "Rezultatul reportat" se debiteaz prin creditul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- cu deficitul patrimonial nregistrat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul
exerciiului urmtor.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu preul de nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n magazie sau folosin la 31 decembrie
2005, la scoaterea din folosin.
463 "Creane ale bugetului de stat"
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului de stat, dac veniturile provin din anii precedeni.
464 "Creane ale bugetului local"
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului local, dac veniturile provin din anii precedeni.
465 "Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat"
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului asigurrilor sociale de stat, dac veniturile provin din anii precedeni.
46604 "Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj"
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului asigurrilor pentru omaj, dac veniturile provin din anii precedeni.
46605 "Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate"
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, dac veniturile provin din anii precedeni.

Grupa 12 "Rezultatul patrimonial"


Grupa 12 "Rezultatul patrimonial" cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial".
Contul 121 "Rezultatul patrimonial"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezultatului patrimonial. Contul 121 "Rezultatul patrimonial" este un cont
bifuncional. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate de instituie dup natura sau destinaia lor, iar n
credit, veniturile realizate de instituie, dup natura i sursa lor.
Soldul debitor exprim deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprim excedentul patrimonial.
Contabilitatea analitic se ine pe surse de finanare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj, fonduri externe
nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii).
Contul 121 "Rezultatului patrimonial" se debiteaz prin creditul conturilor:
117 "Rezultatul reportat"
- cu excedentul patrimonial realizat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
520 "Disponibil al bugetului de stat"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat.
52101 "Disponibil al bugetului local"
- la sfritul perioadei, cu excedentul patrimonial nregistrat de instituiile publice finanate din bugetul local;
- la sfritul perioadei, cu deficitul patrimonial nregistrat de instituiile publice finanate din bugetul local (n rou).
601 "Cheltuieli cu materiile prime"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
606 "Cheltuieli privind animalele i psrile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
607 "Cheltuieli privind mrfurile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
608 "Cheltuieli privind ambalajele"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
609 "Cheltuieli cu alte stocuri"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
610 "Cheltuieli privind energia i apa"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
611 "Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
612 "Cheltuieli cu chiriile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
622 "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
623 "Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
626 "Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
627 "Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
642 "Cheltuieli salariale n natur"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
645 "Cheltuieli privind asigurrile sociale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
646 "Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
647" Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
654 "Pierderi din creane i debitori diveri"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
663 "Pierderi din creane imobilizate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
664 "Cheltuieli din investiii financiare cedate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
666 "Cheltuieli privind dobnzile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
667*) "Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
668*) "Dobnzi de transferat Comunitii Europene sau de alocat programului"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
669*) "Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
670 "Subvenii"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
671 "Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
672 "Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
673 "Transferuri interne"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
674 "Transferurile n strintate"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
676 "Asigurri sociale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
677 "Ajutoare sociale"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
679 "Alte cheltuieli"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
686 "Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
709 "Variaia stocurilor"
- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se crediteaz prin debitul conturilor:
117 "Rezultatul reportat"
- cu deficitul patrimonial nregistrat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul
exerciiului urmtor.
709 "Variaia stocurilor"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
714 "Venituri din creane reactivate i debitori diveri"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
721 "Venituri din producia de active fixe necorporale"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
722 "Venituri din producia de active fixe corporale"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
730 "Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
731 "Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
732 "Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
733 "Impozit pe salarii"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
734 "Impozite i taxe pe proprietate"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
735 "Impozite i taxe pe bunuri i servicii"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
736 "Impozit pe comerul exterior i tranzacii internaionale"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
739 "Alte impozite i taxe fiscale"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
745 "Contribuiile angajatorilor"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
746 "Contribuiile asigurailor"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
750 "Venituri din proprietate"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
751 "Venituri din vnzri de bunuri i servicii"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
763 "Venituri din creane imobilizate"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
764 "Venituri din investiii financiare cedate"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
766 "Venituri din dobnzi"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
767 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
768 "Alte venituri financiare"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
769 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE,
SAPARD, ISPA"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
771 "Finanarea n baza unor acte normative speciale"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
772 "Venituri din subvenii"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
773 "Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special"*)
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
_____________
*) Contul 773 "Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu conturi de
venituri 7xx n funcie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective n bugetul instituiei, potrivit
"Tabelului de coresponden ntre conturile contabile de venituri i codurile bugetare din Clasificaia indicatorilor privind
finanele publice - Venituri", prevzut n anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 (a se vedea
art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)

774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"


- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
776 "Fonduri cu destinaie special"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
778 "Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
786 "Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
- la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului
patrimonial.

Grupa 13 "Fonduri cu destinaie special"


Grupa 13 "Fonduri cu destinaie special" cuprinde conturile: 132 "Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de
stat", 133 "Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006", 135 "Fondul de risc".
Contul 13901 - *** Eliminat prin O. nr. 2.373/2016

Grupa 15 "Provizioane"
Grupa 15 "Provizioane" cuprinde contul 151 "Provizioane".
Contul 151 "Provizioane"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena provizioanelor pentru litigii, garanii acordate clienilor, precum i alte
provizioane.
Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz provizioanele constituite sau majorate,
iar n debit, provizioanele diminuate sau anulate.
Soldul creditor al contului reprezint provizioanele constituite.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
15101 "Provizioane sub 1 an";
1510101 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte sub 1 an";
1510102 "Provizioane pentru garanii acordate clienilor sub 1 an";
1510103 "Provizioane pentru litigii din drepturi salariale ctigate n instan sub 1 an";
1510104 "Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente mprumuturilor garantate sub 1 an";
1510108 "Alte provizioane sub 1 an";
15102 "Provizioane peste 1 an";
1510201 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte peste 1 an";
1510202 "Provizioane pentru garanii acordate clienilor peste 1 an";
1510203 "Provizioane pentru litigii din drepturi salariale ctigate n instan peste 1 an";
1510204 "Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente mprumuturilor garantate peste 1 an";
1510208 "Alte provizioane peste 1 an".
Contul 151 "Provizioane" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere":
- cu sumele reprezentnd constituirea sau majorarea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere.
Contul 151 "Provizioane" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere.

Grupa 16 "mprumuturi i datorii asimilate"


Grupa 16 "mprumuturi i datorii asimilate" cuprinde conturile: 161 "mprumuturi din emisiunea de obligaiuni", 162
"mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale", 163 "mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale", 164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat", 165
"mprumuturi interne i externe garantate de stat", 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate", 168 "Dobnzi aferente
mprumuturilor i datoriilor asimilate" i 169 "Prime privind rambursarea obligaiunilor".
Contul 164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat"
Cu ajutorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena mprumuturilor interne i externe
contractate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de mprumut ncheiate cu organisme sau instituii de credit i
submprumutate beneficiarilor finali. Evidenierea operaiunilor n acest cont se face n lei i valut, dup caz, la cursul de
schimb valutar de la data operaiunii.
Contul 164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
tragerile din mprumuturile interne i externe contractate de stat, iar n debit, mprumuturile interne i externe contractate de
stat rambursare potrivit scadenelor din acordurile de mprumut.
Soldul creditor al contului reprezint mprumuturi interne i externe contractate de stat, nerambursate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
16401 "mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare n exerciiul curent"
16402 "mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare n exerciiile viitoare"
Contabilitatea analitic a contului se ine pe mprumuturi interne i externe, pe termen mediu i lung pe fiecare contract de
mprumut n parte.
Contul 164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat" se crediteaz prin debitul conturilor:
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
- cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
- cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
401 "Furnizori"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor de active fixe.
409 "Furnizori-debitori"
- cu avansurile achitate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
513 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din mprumuturi
interne i externe contractate de stat.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut contractate de stat;
Contul 164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat" se debiteaz prin creditul conturilor:
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe contractate de stat.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut contractate de stat.
- cu diferenele de curs valutar favorabile, la momentul rambursrii mprumutului.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe contractate de stat.
Contul 165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat"
Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autoriti publice centrale i unitile administrative-teritoriale in evidena
mprumuturilor interne i externe garantate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de mprumut ncheiate cu
organisme sau instituii de credit. Evidenierea operaiunilor n acest cont se face n lei i valut, dup caz, la cursul de
schimb valutar de la data operaiunii.
Contul 165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
tragerile din mprumuturi interne i externe garantate de stat, iar n debit, mprumuturile interne i externe garantate de stat
rambursate potrivit scadenelor din acordurile de mprumut.
Soldul creditor al contului reprezint mprumuturi interne i externe garantate de stat, nerambursate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
16501 "mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n exerciiul curent";
16502 "mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n exerciiile viitoare".
Contabilitatea analitic a contului se ine pe mprumuturi interne i externe, pe termen mediu i lung, pe fiecare contract
de mprumut n parte.
Contul 165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat" se crediteaz prin debitul conturilor:
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
- cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
- cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
401 "Furnizori"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor de active fixe.
409 "Furnizori - debitori"
- cu avansurile achitate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
514 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din mprumuturi
interne i externe garantate de stat.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut garantate de stat.
Contul 165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat" se debiteaz prin creditul conturilor:
516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu sumele reprezentnd refinanarea mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice
locale i garantate de stat.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
52102 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele reprezentnd rambursarea mprumuturilor restante.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut garantate de stat.
- cu diferenele de curs favorabile, la momentul rambursrii mprumutului.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"
Cu ajutorul acestui cont Trezoreria central, Casa Naional de Pensii Publice, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i Casa Naional de Sntate in evidena sumelor utilizate din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei
statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor de omaj
i Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, potrivit legii.
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II
i III:
16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului
curent)";
1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)";
1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)";
1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor pentru omaj din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)";
1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate din
contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent)";
16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor
viitoare)";
1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)";
1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului
(pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)";
1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor pentru omaj din contul curent general al
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)";
1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate din
contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare)".
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
la sfritul anului, sumele utilizate din disponibilitile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea
deficitelor bugetare potrivit legii, iar n debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea
deficitelor bugetare.
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se crediteaz prin debitul conturilor:
52002 "Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent"
- cu sumele utilizate din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului pentru finanarea deficitului
bugetului de stat, potrivit legii.
52502 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele utilizate din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului pentru finanarea deficitului
bugetului asigurrilor sociale de stat, potrivit legii.
57102 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele utilizate din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului pentru finanarea deficitului
bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, potrivit legii.
57402 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele utilizate din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului pentru finanarea deficitului
bugetului asigurrilor pentru omaj, potrivit legii.
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debiteaz prin creditul conturilor:
52002 "Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent"
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, n situaia
n care rezultatul execuiei bugetare este excedent.
52502 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale
de stat, n situaia n care rezultatul execuiei bugetare este excedent.
57102 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate, n situaia n care rezultatul execuiei bugetare este excedent.
57402 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor de omaj,
n situaia n care rezultatul execuiei bugetare este excedent.
Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
Cu ajutorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena altor mprumuturi i datorii asimilate
pe termen mediu i lung.
Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
ncasate ca alte mprumuturi i datorii asimilate, iar n debit, sumele rambursate.
Soldul creditor al contului reprezint alte mprumuturi i datorii asimilate nerestituite.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
16701 "Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiul curent";
1670101 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (cu termen
de rambursare n exerciiul curent)";
1670102 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de
rambursare n exerciiul curent)";
1670103 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare n exerciiul
curent)";
1670108 "mprumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu termen de
rambursare n exerciiul curent)";
1670109 "Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de rambursare n exerciiul curent)";
16702 "Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiile viitoare";
1670201 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (cu termen
de rambursare n exerciiile viitoare)";
1670202 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare)";
1670203 "Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare n exerciiile
viitoare)";
1670208 "mprumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu termen de
rambursare n exerciiile viitoare)";
1670209 "Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de rambursare n exerciiile viitoare)".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" se crediteaz prin debitul conturilor:
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, achiziionate n regim de leasing financiar, conform
prevederilor contractuale.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de mprumut.
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de mprumut.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor mprumuturi i datorii
asimilate n valut.
Contul 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate" se debiteaz prin creditul conturilor:
404 "Furnizori de active fixe"
- cu obligaia de plat a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- cu diferenele de curs valutar favorabile la momentul rambursrii altor mprumuturi i datorii asimilate.
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor mprumuturi i datorii
asimilate.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni,
mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturilor interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturilor interne i externe contractate de stat, mprumuturilor
interne i externe garantate de stat, altor mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz valoarea dobnzilor datorate, iar n debit, suma dobnzilor pltite.
Soldul creditor reprezint dobnzile datorate i nepltite.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
16801 "Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni";
1680100 "Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni";
16802 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale";
1680200 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale";
16803 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale";
1680300 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale";
16804 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de stat";
1680400 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de stat";
16805 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat";
1680500 "Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat";
16807 "Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate".
1680701 "Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziia
Guvernului";
1680702 "Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului"
1680703 "Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate - primite din venituri din privatizare";
1680708 "Dobnzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi";
1680709 "Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate - altele"
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi.
Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se crediteaz prin debitul conturilor:
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobnzilor aferente
mprumuturilor n valut.
666 "Cheltuieli privind dobnzile"
- cu dobnda datorat i calculat n baza dreptului constatat (accrual) aferent perioadei de raportare.
Contul 168 "Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se debiteaz prin creditul conturilor:
516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
517 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
52102 "Rezultatul execuiei bugetare din anul curent"
- cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea dobnzilor datorate i facturate potrivit prevederilor contractuale, n cazul leasingului financiar.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu valoarea dobnzilor pltite aferente altor mprumuturi i datorii asimilate.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor primite.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- cu diferenele de curs valutar favorabile la momentul plii dobnzilor.
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor n valut
reprezentnd dobnzi.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate.
Clasa 2 "Conturi de active fixe"

Din clasa 2 "Conturi de active fixe" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 20 "Active fixe necorporale", 21 "Active fixe
corporale", 23 "Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe", 26 "Active financiare", 28 "Amortizri privind activele
fixe" i 29 "Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe".

Grupa 20 "Active fixe necorporale"


Grupa 20 "Active fixe necorporale" cuprinde urmtoarele conturi: 203 "Cheltuieli de dezvoltare", 205 "Concesiuni, brevete,
licene, mrci comerciale, drepturi i active similare", 206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive" i 208 "Alte
active fixe necorporale".
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor de dezvoltare nregistrate ca active fixe necorporale.
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea lucrrilor i
proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziionate de la teri, iar n credit se nregistreaz cheltuielile de
dezvoltare cedate, sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de lucrri sau obiective.
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debiteaz prin creditul conturilor:
233 "Active fixe necorporale n curs de execuie"
- cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare n curs de execuie, recepionate.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare achiziionate de la teri.
721 "Venituri din producia de active fixe necorporale"
- cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se crediteaz prin debitul conturilor:
205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare"
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare:
280 "Amortizri privind activele fixe necorporale"
- cu valoarea amortizrii cheltuielilor de dezvoltare sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare vndute sau scoase din folosin.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare achiziionate sau dobndite pe alte ci.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare" este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare achiziionate,
realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea
concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare cedate, constatate lips la
inventar, sczute din eviden.
Soldul debitor al contului exprim valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare existente.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare" se debiteaz prin creditul
conturilor:
203 "Cheltuieli de dezvoltare"
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare.
233 "Active fixe necorporale n curs de execuie"
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare achiziionate de
la furnizorii de active fixe.
721 "Venituri din producia de active fixe necorporale"
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare realizate pe cont
propriu.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare primite cu titlu
gratuit.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare" se crediteaz prin debitul
conturilor:
280 "Amortizri privind activele fixe necorporale"
- cu valoarea amortizrii aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i altor active
similare transferate cu titlu gratuit.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare vndute sau scoase din folosin.
Contul 206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena evenimentelor cultural-sportive, cum sunt: reprezentaiile teatrale, programele de
radio sau televiziune, lucrrile muzicale, evenimentele sportive, lucrrile literare, artistice sau recreative, nregistrri
efectuate pe pelicule, pe benzi magnetice sau alte suporturi, aflate n patrimoniul instituiei potrivit legii, i care nu se
supun amortizrii.
Contul 206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive" este un cont de activ. n debitul contului se evideniaz
valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive intrate n patrimoniul instituiei, potrivit legii, iar n credit
valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive ieite din patrimoniu.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive existente la un moment dat.
Contul 206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive" se debiteaz prin creditul contului:
100 "Fondul activelor fixe necorporale"
- cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive intrate n patrimoniu potrivit legii.
Contul 206 "nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive" se crediteaz prin debitul contului:
100 "Fondul activelor fixe necorporale"
- cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive ieite din patrimoniu potrivit legii.

Contul 208 "Alte active fixe necorporale"


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena programelor informatice create de instituie sau achiziionate de la teri, precum
i a altor active fixe necorporale.
Contul 208 "Alte active fixe necorporale" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea altor active
fixe necorporale achiziionate, realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventar, iar n credit valoarea altor active fixe necorporale cedate, constatate lips la inventar, sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active fixe necorporale existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
20801 "Programe informatice";
2080100 "Programe informatice";
20802 "Alte active fixe necorporale";
2080200 "Alte active fixe necorporale".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale.
Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
233 "Active fixe necorporale n curs de execuie"
- cu valoarea altor active fixe necorporale n curs de execuie, recepionate.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea altor active fixe necorporale achiziionate.
721 "Venituri din producia de active fixe necorporale"
- cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate n patrimoniul instituiei publice, pltite din fonduri externe
nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit.
Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se crediteaz prin debitul conturilor:
280 "Amortizri privind activele fixe necorporale"
- cu valoarea amortizrii altor active fixe necorporale sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a altor active fixe necorporale vndute sau scoase din folosin.

Grupa 21 "Active fixe corporale"


Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde urmtoarele conturi: 211 "Terenuri i amenajri la terenuri", 212 "Construcii",
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii", 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" i 215 "Alte active ale statului".
Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena terenurilor (agricole i silvice, fr construcii etc.) i a amenajrilor la
terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, mprejmuirile, lucrrile de acces etc.) care alctuiesc domeniul
public i privat al statului sau unitilor administrativ-teritoriale, aflate n administrarea instituiei, date cu chirie sau n
folosin gratuit.
Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea
terenurilor i amenajrilor la terenuri achiziionate, primite cu titlu gratuit, valoarea la cost de producie a amenajrilor la
terenuri realizate pe cont propriu, care alctuiesc domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ-
teritoriale, iar n credit valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri, scoase din eviden din domeniul public sau privat
al statului i al unitilor administrativ-teritoriale.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri existente n domeniul public sau
privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
21101 "Terenuri";
2110100 "Terenuri";
21102 "Amenajri la terenuri";
2110200 "Amenajri la terenuri".
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajri la terenuri, separat pentru cele
din domeniul public de cele din domeniul privat.
Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" se debiteaz prin creditul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniu public al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-
teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-
teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
231 "Active fixe corporale n curs de execuie"
- cu valoarea amenajrilor la terenuri n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la amenajrile la terenuri luate cu chirie i restituite
proprietarului.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri achiziionate.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea amenajrilor la terenuri intrate n patrimoniul instituiei publice pltite din fonduri externe nerambursabile
de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri primite cu titlu gratuit.
Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" se crediteaz prin debitul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-
teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-
teritoriale ieite din patrimoniu potrivit legii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii amenajrilor la terenuri sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate cu titlu gratuit;
- cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea terenurilor i valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri distruse de calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri vndute sau scoase din folosin.
Contul 212 "Construcii"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena construciilor din domeniul public i privat al statului sau unitilor
administrativ-teritoriale aflate n administrarea instituiei, date cu chirie sau n folosin gratuit.
Contul 212 "Construcii" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea construciilor achiziionate,
realizate din producie proprie, primite cu titlu gratuit, iar n credit valoarea construciilor cedate sau scoase din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea construciilor existente. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare
construcie din domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n
vigoare.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
21201 "Construcii - infrastructur drumuri";
2120101 "Construcii - drumuri publice";
2120102 "Construcii - drumuri industriale i agricole";
21202 "Construcii - infrastructur pentru transport feroviar";
2120201 "Construcii - infrastructur pentru transport feroviar";
21203 "Construcii - poduri, podee, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte";
2120301 "Construcii - poduri, podee, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte";
21204 "Construcii - tunele";
2120401 "Construcii - tunele";
21205 "Construcii - piste pentru aeroporturi i platforme de staionare pentru avioane i autovehicule; construcii
aeroportuare";
2120501 "Construcii - piste pentru aeroporturi i platforme de staionare pentru avioane i autovehicule; construcii
aeroportuare";
21206 "Construcii - canale pentru navigaie";
2120601 "Construcii - canale pentru navigaie";
21209 "Construcii - alte active fixe ncadrate n grupa construcii";
2120901 "Construcii - alte active fixe ncadrate n grupa construcii".
Contul 212 "Construcii" se debiteaz prin creditul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
- cu valoarea construciilor achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
231 "Active fixe corporale n curs de execuie"
- cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la construciile luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea construciilor achiziionate.
722 "Venituri din producia de active fixe corporale"
- cu valoarea construciilor realizate din producie proprie.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea construciilor primite cu titlu gratuit.
Contul 212 "Construcii" se crediteaz prin debitul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii construciilor vndute sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a construciilor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea neamortizat a construciilor distruse de calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a construciilor vndute sau scoase din folosin.
Contul 213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor.
Contul 213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate, realizate din
producie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor
existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
21301 "Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)";
2130100 "Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)";
21302 "Aparate i instalaii de msurare, control i reglare";
2130200 "Aparate i instalaii de msurare, control i reglare";
21303 "Mijloace de transport";
2130300 "Mijloace de transport";
21304 "Animale i plantaii";
2130400 "Animale i plantaii".
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare obiect de eviden din domeniul public sau privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n vigoare.
Contul 213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii" se debiteaz prin creditul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport achiziionate n regim de leasing financiar, conform
prevederilor contractuale.
231 "Active fixe corporale n curs de execuie"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun
amortizrii.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animale i
plantaii luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziionate din import.
722 "Venituri din producia de active fixe corporale"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor realizate din producie proprie.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor intrate n patrimoniul instituiei
publice pltite din fonduri externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite cu titlu gratuit.
Contul 213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii" se crediteaz prin debitul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate cu titlu
gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor distruse de
calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor vndute sau scoase
din folosin.
Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale.
Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate, realizate din producie proprie,
primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale cedate, constatate minus la inventar,
sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor
umane i materiale i a altor active fixe corporale existente.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare obiect de eviden din domeniul public sau privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n vigoare.
Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii,
care nu se supun amortizrii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
231 "Active fixe corporale n curs de execuie"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale achiziionate.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale achiziionate din import.
722 "Venituri din producia de active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale realizate din producie proprie.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale intrate n patrimoniu instituiei publice, pltite din fonduri externe nerambursabile de ctre
Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale primite cu titlu gratuit.
Contul 214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale" se crediteaz prin debitul conturilor:
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
105 "Rezerve din reevaluare"
- cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a
altor active fixe corporale sczute din eviden.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
a altor active fixe corporale distruse de calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
altor active fixe corporale vndute sau scoase din funciune.
Contul 215 "Alte active ale statului"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de
ap) care fac parte din teritoriul naional.
Contul 215 "Alte active ale statului" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea altor active ale
statului luate n eviden, iar n creditul contului valoarea acelorai active sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active ale statului existente n eviden.
Contul 215 "Alte active ale statului" se debiteaz prin creditul contului:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea altor active ale statului nregistrate n eviden, care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 215 "Alte active ale statului" se crediteaz prin debitul contului:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu valoarea altor active ale statului sczute din eviden.

Grupa 23 "Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe"


Grupa 23 "Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe" cuprinde urmtoarele conturi: 231 "Active fixe corporale n
curs de execuie", 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 233 "Active fixe necorporale n curs de execuie", 234
"Avansuri acordate pentru active fixe necorporale".
Contul 231 "Active fixe corporale n curs de execuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena activelor fixe corporale n curs de execuie, reprezentnd cheltuieli pentru
obiective de investiii care nu au fost terminate i recepionate pn la sfritul perioadei.
Contul 231 "Active fixe corporale n curs de execuie" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sfritul perioadei, iar n credit investiiile terminate, recepionate puse
n funciune i nregistrate ca active fixe corporale.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, nerecepionate (investiii
neterminate).
Contabilitatea analitic se ine pe obiective de investiii, grupate pe surse de finanare.
Contul 231 "Active fixe corporale n curs de execuie" se debiteaz prin creditul conturilor:
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie achiziionate.
722 "Venituri din producia de active fixe corporale"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiei publice, pltite din fonduri
externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie primite gratuit de ctre instituia public.
Contul 231 "Active fixe corporale n curs de execuie" se crediteaz prin debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea amenajrilor la terenuri n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
212 "Construcii"
- cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun
amortizrii.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active
fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
- la recepia investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie distruse de calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie vndute sau scoase din folosin.
Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale.
Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar n credit avansurile acordate furnizorilor de active
fixe corporale, decontate.
Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, nedecontate.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor de active fixe corporale.
Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
162 "mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 "mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe garantate
de autoritile administraiei publice locale.
164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe garantate
de stat.
167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de mprumut.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.
513 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i externe
contractate de stat.
514 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i externe garantate
de stat.
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile.
516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
517 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
519 "mprumuturi pe termen scurt"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi pe termen scurt primite.
550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinaie special.
551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special"*)
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocaii bugetare cu destinaie special.
558 "Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinanarea de la buget.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.
561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii i subvenii.
562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.
770 "Finanarea de la buget"
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanarea bugetar.
Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se crediteaz prin debitul contului:
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.
_____________
*) Contul 551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu contul 560
"Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii" (a se vedea art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)

Contul 233 "Active fixe necorporale n curs de execuie"


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena activelor fixe necorporale n curs de execuie.
Contul 233 "Active fixe necorporale n curs de execuie" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sfritul perioadei, iar n credit valoarea investiiilor terminate i
nregistrate ca active fixe necorporale.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale n curs de execuie grupate pe surse de finanare.
Contul 233 "Active fixe necorporale n curs de execuie" se debiteaz prin creditul conturilor:
404 "Furnizori de active fixe"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie achiziionate.
721 "Venituri din producia de active fixe necorporale"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu.
774 "Finanarea din fonduri externe nerambursabile"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiilor publice, pltite din
fonduri externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
Contul 233 "Active fixe necorporale n curs de execuie" se crediteaz prin debitul conturilor:
203 "Cheltuieli de dezvoltare"
- cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare n curs de execuie, recepionate.
205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare"
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate.
208 "Alte active fixe necorporale"
- cu valoarea altor active fixe necorporale n curs de execuie, recepionate.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile"
- la recepia final a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie distruse de calamiti.
691 "Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe"
- cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie vndute sau scoase din folosin.
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, iar n credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor
de active fixe necorporale, decontate.
Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, nedecontate.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale.
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
162 "mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 "mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale.
164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de mprumut.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
513 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i externe
contractate de stat.
514 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe garantate de stat.
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.
516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
517 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
519 "mprumuturi pe termen scurt"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi pe termen scurt primite.
550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaie special.
551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special"*)
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaii bugetare cu destinaie special.
558 "Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanarea de la buget.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii i subvenii.
562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
770 "Finanarea de la buget"
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanarea bugetar.
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se crediteaz prin debitul contului:
404 "Furnizori de active fixe"
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.
_____________
*) Contul 551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu contul 560
"Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii" (a se vedea art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)

Grupa 26 "Active financiare"


Grupa 26 "Active financiare" cuprinde urmtoarele conturi: 260 "Titluri de participare", 265 "Alte titluri imobilizate", 267
"Creane imobilizate" i 269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare".
Contul 260 "Titluri de participare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena titlurilor de participare reprezentnd aciuni preluate de stat n contul
creanelor bugetare, precum i titlurile de participare deinute de instituiile publice n capitalul social al unor societi
comerciale sau n capitalul unor organisme financiare internaionale.
Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz titlurile preluate n
eviden, iar n credit valoarea titlurilor de participare sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea titlurilor de participare deinute.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
26001 "Titluri de participare cotate";
2600100 "Titluri de participare cotate";
26002 "Titluri de participare necotate";
2600200 "Titluri de participare necotate";
26003 "Alte participaii";
2600300 "Alte participaii".
Contul 260 "Titluri de participare" se debiteaz prin creditul conturilor:
265 "Alte titluri imobilizate"
- cu valoarea altor titluri imobilizate (obligaiuni) nerscumprate la scaden i convertite n titluri de participare.
269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare"
- cu sumele datorate pentru activele financiare achiziionate (aciuni subscrise i nevrsate).
463 "Creane ale bugetului de stat"
- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetului de stat.
465 "Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat"
- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetului asigurrilor sociale de stat.
466 "Creane ale bugetelor fondurilor speciale"
- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetelor fondurilor speciale.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii titlurilor de participare n
valut.
Contul 260 "Titluri de participare" se crediteaz prin debitul conturilor:
520 "Disponibil al bugetului de stat"
- cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabil a titlurilor de participare vndute;
- cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare i preul de cesiune.
525 "Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat"
- cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabil a titlurilor de participare vndute;
- cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare i preul de cesiune.
571 "Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate"
- cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabil a titlurilor de participare vndute;
- cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare i preul de cesiune.
574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj"
- cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabil a titlurilor de participare vndute;
- cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare i preul de cesiune.
664 "Cheltuieli din investiii financiare cedate"
- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau sczute din eviden.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii titlurilor de participare
n valut.
Contul 265 "Alte titluri imobilizate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor titluri imobilizate reprezentnd obligaiuni preluate de stat n contul
creanelor bugetare.
Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz alte titluri imobilizate
preluate n eviden, iar n credit valoarea altor titluri imobilizate sczute din eviden.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor titluri imobilizate deinute.
Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debiteaz prin creditul contului:
463 "Creane ale bugetului de stat"
- cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanelor bugetului de stat.
Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se crediteaz prin debitul conturilor:
260 "Titluri de participare"
- cu valoarea altor titluri imobilizate nerscumprate la scaden i convertite n titluri de participare.
520 "Disponibil al bugetului de stat"
- cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabil a altor titluri imobilizate vndute;
- cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a altor titluri imobilizate i preul de cesiune.
664 "Cheltuieli din investiiile financiare cedate"
- cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau sczute din eviden.
Contul 267 "Creane imobilizate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mprumuturilor acordate pe termen mediu i lung i a altor creane imobilizate cum
ar fi depozitele i garaniile pltite.
Contul 267 "Creane imobilizate" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea mprumuturilor acordate
i a dobnzilor aferente creanelor imobilizate, precum i a garaniilor depuse la furnizorii de utiliti, iar n credit se
nregistreaz valoarea creanelor imobilizate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garaniilor restituite de furnizori.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea mprumuturilor acordate i altor creane imobilizate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
26701 "Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent)";
2670101 "mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru sumele
ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent)";
2670102 "mprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent)";
2670103 "mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul
exerciiului curent)";
2670104 "mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului
curent)";
2670105 "mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent) -
altele";
2670108 "Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent)";
26702 "Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare)";
2670201 "mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru sumele
ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare)";
2670202 "mprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului (pentru
sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare)";
2670203 "mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul
exerciiilor viitoare)";
2670204 "mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor
viitoare)";
2670205 "mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare) -
altele";
2670208 "Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare)";
26706 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung";
2670601 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziia Guvernului";
2670602 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului"
2670603 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare"
2670604 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din buget";
2670605 "Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung - altele";
2670609 "Dobnzi aferente altor creane imobilizate"
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de creane grupate pe instituii.
Contul 267 "Creane imobilizate" se debiteaz prin creditul conturilor:
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special"
- cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special"*)
- cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti;
- cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumprarea, reabilitarea, consolidarea i extinderea de
locuine.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii"
- cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii"
- cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
763 "Venituri din creane imobilizate"
- cu veniturile din dobnzi aferente creanelor imobilizate.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea creanelor imobilizate.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
_____________
*) Contul 551 "Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" a fost nlocuit prin O. nr. 1400/2014 cu contul 560
"Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii" (a se vedea art. II pct. 4 din O. nr. 1400/2014)

Contul 267 "Creane imobilizate" se crediteaz prin debitul conturilor:


512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garaniilor
restituite de furnizori.
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garaniilor
restituite de furnizori.
561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii"
- cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii"
- cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
663 "Pierderi din creane imobilizate"
- cu valoarea pierderilor din creane imobilizate.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii creanelor n valut;
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creanelor n valut.
770 "Finanarea de la buget"
- cu valoarea creanelor imobilizate i a dobnzilor aferente ncasate, care provin din anul curent;
- cu valoarea garaniilor restituite de furnizori, care provin din anul curent.
Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena vrsmintelor de efectuat pentru activele financiare dobndite.
Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
vrsmintele de efectuat pentru activele financiare, iar n debit vrsmintele efectuate.
Soldul creditor al contului reprezint vrsmintele de efectuat.
Contabilitatea analitic se ine pe unitile emitente de active financiare.
Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare" se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
260 "Titluri de participare"
- cu sumele datorate pentru active financiare achiziionate (aciuni subscrise i nevrsate).
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii vrsmintelor de efectuat
pentru active financiare n valut.
Contul 269 "Vrsminte de efectuat pentru active financiare" se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii"
- cu sumele pltite pentru activele financiare achiziionate.
765 "Venituri din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii datoriilor n valut;
- cu diferenele de curs favorabile la momentul efecturii vrsmintelor pentru active financiare n valut.
770 "Finanarea de la buget"
- cu sumele pltite pentru activele financiare achiziionate.

Grupa 28 "Amortizri privind activele fixe"


Grupa 28 "Amortizri privind activele fixe" cuprinde urmtoarele conturi: 280 "Amortizri privind activele fixe necorporale"
i 281 "Amortizri privind activele fixe corporale".
Contul 280 "Amortizri privind activele fixe necorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena amortizrii activelor fixe necorporale, potrivit legii.
Contul 280 "Amortizri privind activele fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a
activelor fixe necorporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea amortizrii activelor fixe necorporale, iar n debit
valoarea amortizrii activelor fixe necorporale sczute din eviden.
Soldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fixe necorporale existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
28003 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";
2800300 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare";
28005 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare";
2800500 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare";
28008 "Amortizarea altor active fixe necorporale";
2800800 "Amortizarea altor active fixe necorporale".
Contabilitatea analitic a amortizrii privind activele fixe necorporale se ine pe aceleai elemente care constituie
evidena analitic a conturilor de active fixe necorporale.
Contul 280 "Amortizri privind activele fixe necorporale" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu valoarea amortizrii activelor fixe necorporale.
Contul 280 "Amortizri privind activele fixe necorporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
203 "Cheltuieli de dezvoltare"
- cu valoarea amortizrii cheltuielilor de dezvoltare sczute din eviden.
205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare"
- cu valoarea amortizrii aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare, sczute din eviden.
208 "Alte active fixe necorporale"
- cu valoarea amortizrii altor active fixe necorporale, sczute din eviden.
Contul 281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena amortizrii activelor fixe corporale, potrivit legii.
Contul 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a
activelor fixe corporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea amortizrii activelor fixe corporale, iar n debit
valoarea amortizrii activelor fixe corporale vndute, cedate sau sczute din eviden.
Soldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fixe corporale existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
28101 "Amortizarea amenajrilor la terenuri";
2810100 "Amortizarea amenajrilor la terenuri";
28102 "Amortizarea construciilor";
2810200 "Amortizarea construciilor";
28103 "Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor";
2810300 "Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor";
28104 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale";
2810400 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale".
Contul 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" se crediteaz prin debitul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la amenajrile la terenuri luate cu chirie i restituite
proprietarului.
212 "Construcii"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la construciile luate cu chirie i restituite proprietarului.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animale i
plantaii luate cu chirie i restituite proprietarului.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale luate cu chirie i restituite proprietarului.
483 "Decontri din operaii n participaie"
- cu amortizarea calculat de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care ine evidena operaiilor n
participaie conform contractelor.
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu valoarea amortizrii activelor fixe corporale existente n patrimoniul instituiei publice.
Contul 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" se debiteaz prin creditul conturilor:
211 "Terenuri i amenajri la terenuri"
- cu valoarea amortizrii amenajrilor la terenuri sczute din eviden.
212 "Construcii"
- cu valoarea amortizrii construciilor sczute din eviden.
213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii"
- cu valoarea amortizrii instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din eviden.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale"
- cu valoarea amortizrii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
altor active fixe corporale sczute din eviden.

Grupa 29 "Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"


Grupa 29 "Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde urmtoarele conturi: 290 "Ajustri
pentru deprecierea activelor fixe necorporale", 291 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale", 293 "Ajustri pentru
deprecierea activelor fixe n curs de execuie" i 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare".
Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, potrivit dispoziiilor
legale.
Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor fixe necorporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe necorporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor
fixe necorporale.
Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un
moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
29004 "Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare";
2900400 "Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare";
29005 "Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare";
2900500 "Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare";
29008 "Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale";
2900800 "Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii.
Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
Contul 290 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, potrivit dispoziiilor
legale.
Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor fixe corporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor
fixe corporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un
moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
29101 "Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri";
2910100 "Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri";
29102 "Ajustri pentru deprecierea construciilor";
2910200 "Ajustri pentru deprecierea construciilor";
29103 "Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor";
2910300 "Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor";
29104 "Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale";
2910400 "Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii.
Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
Contul 291 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale i corporale n curs de
execuie, potrivit dispoziiilor legale.
Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor fixe n curs de execuie. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe n curs de execuie, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe n curs de execuie.
Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execuie
existente la un moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
29301 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de execuie";
2930100 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de execuie";
29302 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execuie";
2930200 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execuie".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale i corporale n curs de execuie supuse deprecierii.
Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie.
Contul 293 "Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie.
Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, potrivit
dispoziiilor legale.
Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor financiare. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a
activelor financiare, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a
activelor financiare.
Soldul creditor al contului reprezint ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment
dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
29601 "Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor";
2960101 "Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor cotate";
2960102 "Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor necotate";
2960103 "Ajustri pentru pierderea de valoare a altor participaii";
29602 "Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare";
2960200 "Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare".
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.
Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se crediteaz prin debitul contului:
686 "Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.
Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se debiteaz prin creditul contului:
786 "Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

Clasa 3 "Conturi de stocuri i producie n curs de execuie"

Din clasa 3 "Conturi de stocuri i producie n curs de execuie" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de
materii i materiale", 33 "Producia n curs de execuie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la teri", 36 "Animale", 37
"Mrfuri", 38 "Ambalaje", 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie".

Grupa 30 "Stocuri de materii i materiale"


Grupa 30 cuprinde urmtoarele conturi: 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile", 303 "Materiale de natura obiectelor
de inventar", 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare", 305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare", 307 "Materiale
date n prelucrare n instituie", 309 "Alte stocuri".
Contul 301 "Materii prime"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului
permanent sau intermitent utilizate pentru evidena micrii stocurilor.
Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materiile prime intrate n gestiune
prin achiziionare de la furnizori i din alte surse, plusurile de inventar, iar n credit, materiile prime ieite din gestiune,
precum i cele constatate lips.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor prime existente n stoc.
Contabilitatea analitic se ine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni),
potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale
instituiei.
Contul 301 "Materii prime" se debiteaz prin creditul conturilor:
307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
- cu preul de nregistrare al produselor rezultate n urma sacrificrii animalelor i psrilor.
341 "Semifabricate"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori - facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate din avansuri de trezorerie.
601 "Cheltuieli cu materiile prime"
- cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
- cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite;
- la sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc stabilit pe baza
inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit.
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
- cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 301 "Materii prime" se crediteaz prin debitul conturilor:
307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
- cu valoarea materiilor prime date n prelucrare n instituie.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime vndute ca atare.
601 "Cheltuieli cu materiile prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse n cheltuieli la momentul consumului, constatate lips la
inventar, precum i cele degradate;
- la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc la sfritul perioadei
anterioare, stabilit pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 302 "Materiale consumabile"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare,
combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine i materiale de plantat, alimente i furaje, alte materiale
consumabile, medicamente i materiale sanitare).
Rechizitele de birou, imprimatele, precum i alte materiale consumabile pe care instituia consider c nu este cazul s le
stocheze, pot fi incluse direct n cheltuieli pe baz de documente justificative, cu excepia documentelor cu regim special, care
se gestioneaz potrivit normelor elaborate n acest scop.
Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materialele consumabile
intrate n magazie, pe locuri de depozitare, provenite din aprovizionri, plusuri de inventar i din alte surse, iar n credit,
materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinaii, precum i cele constatate lips sau declarate.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor consumabile existente n stoc.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
30201 "Materiale auxiliare";
3020100 "Materiale auxiliare";
30202 "Combustibili";
3020200 "Combustibili";
30203 "Materiale pentru ambalat";
3020300 "Materiale pentru ambalat";
30204 "Piese de schimb";
3020400 "Piese de schimb";
30205 "Semine i materiale de plantat";
3020500 "Semine i materiale de plantat";
30206 "Furaje";
3020600 "Furaje";
30207 "Hran";
3020700 "Hran";
30208 "Alte materiale consumabile";
3020800 "Alte materiale consumabile";
30209 "Medicamente i materiale sanitare";
3020900 "Medicamente i materiale sanitare".
Contabilitatea analitic a materialelor consumabile se ine pe feluri sau categorii de materiale consumabile, grupate pe
magazii (gestiuni) potrivit metodelor de eviden a stocurilor prevzute de lege, n funcie de specificul activitii i de
necesitile proprii ale instituiei.
Contul 302 "Materiale consumabile" se debiteaz prin creditul conturilor:
307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
- cu preul de nregistrare al materialelor neconsumate n procesul de prelucrare i restituite la magazie.
341 "Semifabricate"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.
448 "Alte datorii i creane cu bugetul"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din funciune a activelor fixe
achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
532 "Alte valori"
- cu valoarea carburanilor procurai pe baz de bunuri valorice.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate din avansuri de trezorerie.
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
- cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar;
- cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite;
- la sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc stabilit pe baza
inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
- cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 302 "Materiale consumabile" se crediteaz prin debitul conturilor:
307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
- cu valoarea materialelor consumabile date n prelucrare n instituie.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile vndute ca atare.
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse n cheltuieli la momentul consumului, constatate
lips la inventar, precum i cele degradate;
- la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc la sfritul
perioadei anterioare, stabilit pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar.
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu valoare mai mic dect limita prevzut de lege pentru a fi
considerate active fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durat mai mic de un an, indiferent de valoarea lor. Tot
n grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se nregistreaz i lenjeria de pat i accesoriile de pat (saltele,
cearceafuri, etc.) echipamentul i materialul sportiv, echipamentul salvamont inclusiv schiurile, bocancii, echipamentul i
uniformele de serviciu care rmn n gestiunea instituiei, echipamentul ce se acord elevilor, studenilor, benzile de
magnetofon care nu se imprim definitiv folosite de instituii, sculele i instrumentele folosite n ateliere, etc.
Materialele de natura obiectelor de inventar se nregistreaz n contabilitate la aceleai preuri ca i materiile prime i
materialele consumabile.
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
materialele de natura obiectelor de inventar intrate n magazie prin achiziionare de la furnizori, plusuri de inventar sau din
alte surse, iar n credit, materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosin.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n stoc, n magazie sau
n folosin, dup caz.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
30301 "Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie";
3030100 "Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie";
30302 "Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin";
3030200 "Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin".
Contabilitatea analitic a materialelor de natura obiectelor de inventar se ine n mod similar cu cea a materiilor prime i
materialelor consumabile.
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debiteaz prin creditul conturilor:
345 "Produse finite"
- cu valoarea produselor finite reinute din producia proprie i folosite ca obiecte de inventar.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizorii de la
care nu s-au primit facturi.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import.
448 "Alte datorii i creane cu bugetul"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din funciune a
activelor fixe achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate din avansuri de trezorerie.
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se crediteaz prin debitul conturilor:
117 "Rezultatul reportat"
- cu preul de nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n magazie sau n folosin la 31
decembrie 2005, la scoaterea din folosin.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vndute ca atare.
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosin incluse n
cheltuieli, constatate lips la inventar, precum i cele degradate.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale rezerv de stat i de mobilizare.
Contul 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrrile
de materiale pentru constituirea i rentregirea stocurilor, din restituirea mprumuturilor scoase la mprosptare, din
transferri fr plat, precum i cele aferente plusurilor constatate la inventar etc., iar n credit, ieirile de materiale date
cu mprumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru mprosptarea stocurilor, perisabilitile legale, cantitile transferate
fr plat, precum i cele disponibilizate n condiiile legii.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor rezerv de stat i de mobilizare existente n stoc.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
30401 "Materiale rezerv de stat";
3040100 "Materiale rezerv de stat";
30402 "Materiale rezerv de mobilizare";
3040200 "Materiale rezerv de stat".
Contabilitatea analitic a materialelor rezerv de stat i de mobilizare se ine pe magazii (gestiuni) pe feluri sau grupe de
materiale potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i
necesitilor proprii ale instituiei.
Contul 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare" se debiteaz prin creditul conturilor:
401 "Furnizori"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-
au primit facturi.
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare"
- cu valoarea materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate plus la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare i a celor pentru mprosptare primite cu
titlu gratuit.
Contul 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare" se crediteaz prin debitul conturilor:
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerv de stat i de mobilizare i vndute
ca atare.
411 "Clieni"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
461 "Debitori"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din
custodii.
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca ajutoare
umanitare gratuite;
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate lips i aprobate ca
perisabiliti legale;
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare reprezentnd prelevri de probe aprobate
legal;
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare scoase cu caracter definitiv.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de ambalaje rezerv de stat i de mobilizare.
Contul 305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrrile
de ambalaje rezerv de stat i de mobilizare pentru constituirea i rentregirea stocurilor, din restituirea mprumuturilor,
scoase la mprosptare, din transferuri fr plat, precum i aferente plusurilor constatate la inventar, iar n credit, ieirile
de ambalaje date cu mprumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru mprosptarea stocurilor, constatate drept consumuri
nelegale din custodii, perisabilitile legale, cantitile transferate fr plat, precum i cele disponibilizate n condiiile
legii.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare existente n stoc.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
30501 "Ambalaje rezerv de stat";
3050100 "Ambalaje rezerv de stat";
30502 "Ambalaje rezerv de mobilizare";
3050200 "Ambalaje rezerv de mobilizare".
Contabilitatea analitic a ambalajelor se ine distinct, pe magazii (gestiuni) i n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje, potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i
necesitile proprii ale instituiei.
Contul 305 "Ambalaje rezerv de stat" se debiteaz prin creditul conturilor:
401 "Furnizori"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au
primit facturi.
689 "Cheltuieli privind rezerv de stat i de mobilizare"
- cu valoarea ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare constatate plus la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare, a celor pentru mprosptare, primite cu
titlu gratuit.
Contul 305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare" se crediteaz prin debitul conturilor:
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare disponibilizate.
411 "Clieni"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
461 "Debitori"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din
custodii.
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca ajutoare
umanitare gratuite;
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare constatate lips trecute pe cheltuieli
urmare aprobrii acestora ca perisabiliti legale;
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare scoase cu caracter definitiv;
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena materialelor i produselor date n prelucrare, a animalelor tinere sau la ngrat
date pentru sacrificare i prelucrare n instituie. n acest cont se nregistreaz numai valoarea materialelor date n
prelucrare, iar cheltuielile de transport, manipulare i celelalte cheltuieli de prelucrare se nregistreaz n conturile de
cheltuieli aferente.
Contul 307 "Materialele date n prelucrare n instituie" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
materialele date n prelucrare, iar n credit, valoarea materialelor rezultate din prelucrare.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor n prelucrare n instituie.
Contabilitatea analitic se ine pe uniti prelucrtoare, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale.
Contul 307 "Materiale date n prelucrare n instituie" se debiteaz prin creditul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu valoarea materiilor prime date n prelucrare n instituie.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea materialelor consumabile date n prelucrare n instituie.
361 "Animale i psri"
- cu costul efectiv al animalelor i psrilor predate pentru sacrificare.
Contul 307 "Materiale date n prelucrare n instituie" se crediteaz prin debitul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu preul de nregistrare al produselor rezultate n urma sacrificrii animalelor i psrilor.
302 "Materiale consumabile"
- cu preul de nregistrare al materialelor neconsumate n procesul de prelucrare i restituite la magazie.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 309 "Alte stocuri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de muniii i furnituri pentru aprare naional
ordine public i siguran naional, precum i a altor stocuri specifice.
Contul 309 "Alte stocuri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrarea n gestiune a muniiilor i
furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional precum i a altor stocuri specifice unor instituii,
iar n credit, ieirile din gestiune a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional ordine public i siguran naional
precum i a altor stocuri specifice.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional ordine public i
siguran naional, precum i a altor stocuri specifice existente n stoc.
Contabilitatea analitic se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de eviden a
stocurilor prevzute de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale instituiei.
Contul 309 "Alte stocuri" se debiteaz prin creditul conturilor:
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran
naional achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii achiziionate de la furnizori.
609 "Cheltuieli cu alte stocuri"
- cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii constatate plus la inventar;
- cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii restituite la magazie ca nefolosite.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit;
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"
- cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 309 "Alte stocuri" se crediteaz prin debitul conturilor:
609 "Cheltuieli cu alte stocuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii incluse n cheltuieli la momentul consumului, sau constatate lips
la inventar;
- cu valoarea la pre de nregistrare al muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii, degradate i care nu mai pot fi folosite.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.

Grupa 33 "Producia n curs de execuie"


Grupa 33 "Producia n curs de execuie" cuprinde urmtoarele conturi: 331 "Produse n curs de execuie", 332 "Lucrri i
servicii n curs de execuie".
Contul 331 "Produse n curs de execuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena produselor n curs de execuie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare
prevzute de procesul tehnologic, respectiv producia neterminat) existente la sfritul perioadei.
Contul 331 "Produse n curs de execuie" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea stocului de
produse n curs de execuie, la sfritul perioadei, iar n credit, scderea din gestiune a valorii stocului respectiv la
nceputul perioadei urmtoare.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a produselor aflate n curs de execuie la sfritul
perioadei.
Contul 331 "Produse n curs de execuie" se debiteaz prin creditul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de execuie la sfritul perioadei, stabilit pe baz de
inventar.
Contul 331 "Produse n curs de execuie" se crediteaz prin debitul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de execuie sczut din gestiune la nceputul perioadei
urmtoare.
Contul 332 "Lucrri i servicii n curs de execuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena lucrrilor i serviciilor n curs de execuie existente la sfritul perioadei.
Contul 332 "Lucrri i servicii n curs de execuie" este un cont de activ.
n debitul contului se nregistreaz valoarea lucrrilor i serviciilor aflate n curs de execuie la sfritul perioadei,
iar n credit, scderea din gestiune a valorii lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la nceputul perioadei urmtoare.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la
sfritul perioadei.
Contul 332 "Lucrri i servicii n curs de execuie" se debiteaz prin creditul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la sfritul perioadei, stabilit pe baz
de inventar.
Contul 332 "Lucrri i servicii n curs de execuie" se crediteaz prin debitul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie sczute din gestiune la nceputul
perioadei urmtoare.

Grupa 34 "Produse"
Grupa 34 "Produse" cuprinde urmtoarele conturi: 341 "Semifabricate", 345 "Produse finite", 346 "Produse reziduale", 347
"Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului", 348 "Diferene de pre la produse", 349
"Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale".
Contul 341 "Semifabricate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de semifabricate.
Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz semifabricatele intrate n gestiunea
instituiei, precum i plusurile constatate cu ocazia inventarierii, iar n credit, semifabricatele vndute sau constatate lips
la inventariere.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor existente n stoc.
Contabilitatea analitic a semifabricatelor se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de semifabricate, potrivit
metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale
instituiei.
Contul 341 "Semifabricate" se debiteaz prin creditul conturilor:
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie, la sfritul perioadei,
precum i a plusurilor la inventar.
Contul 341 "Semifabricate" se crediteaz prin debitul conturilor:
301 "Materii prime i materiale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate n magazinele proprii de desfacere.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.
Contul 345 "Produse finite"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de produse finite.
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz produsele finite intrate n gestiune,
precum i plusurile la inventar, iar n credit, produsele finite vndute, precum i lipsurile la inventar.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor finite existente n stoc.
Contabilitatea analitic a produselor finite se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit metodei
de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile proprii ale
instituiei.
Contul 345 "Produse finite" se debiteaz prin creditul conturilor:
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate n gestiune aduse de la teri.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, din activitatea proprie la sfritul
perioadei, precum i a plusurilor la inventar.
Contul 345 "Produse finite" se crediteaz prin debitul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i folosite ca obiecte de inventar.
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite predate pentru vnzare magazinelor proprii de desfacere.
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca ambalaje.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.
Contul 346 "Produse reziduale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale
recuperabile sau deeuri).
Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz produsele reziduale intrate n
gestiune, iar n credit, produsele reziduale ieite din gestiune.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale existente n stoc.
Contabilitatea analitic a produselor reziduale se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse reziduale,
potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile
proprii ale instituiei.
Contul 346 "Produse reziduale" se debiteaz prin creditul conturilor:
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea serviciilor prestate aferent produselor reziduale intrate n gestiune, aduse de la teri.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune din activitatea proprie, precum i a
plusurilor la inventar.
Contul 346 "Produse reziduale" se crediteaz prin debitul conturilor:
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare produselor reziduale trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale predate pentru vnzare magazinelor proprii de desfacere.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.
Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului"
Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a Municipiului Bucureti, precum i
administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureti in evidena existenei i micrii bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului" este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, iar n
credit, bunurile sczute din eviden, potrivit legii.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietate privat a
statului existente n stoc la un moment dat.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului" se debiteaz prin creditul
conturilor:
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aduse de la teri.
Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea privat a statului" se crediteaz prin debitul
conturilor:
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, sczute din eviden.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului lsate n custodie sau n
consignaie la teri.
Contul 348 "Diferene de pre la produse"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena diferenelor n plus sau n minus ntre preul de nregistrare standard
(prestabilit) i costul de producie al produselor.
Contul 348 "Diferene de pre la produse" este un cont bifuncional, rectificativ al valorii de nregistrare.
n debitul contului se nregistreaz diferenele de pre n plus aferente produselor intrate n gestiune, sau diferenele n
minus aferente produselor ieite, iar n credit, diferenele de pre n minus aferente produselor intrate n gestiune, sau
diferenele de pre n plus aferente produselor ieite.
Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente produselor existente n stoc.
Contul 348 "Diferene de pre la produse" se debiteaz prin creditul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu diferenele de pre n plus (costul de producie este mai mare dect preul standard sau prestabilit), aferente
produselor intrate n gestiune din producie proprie;
- cu diferenele de pre n minus (costul de producie este mai mic dect preul standard sau prestabilit) repartizate asupra
produselor ieite din gestiune prin vnzare.
Contul 348 "Diferene de pre la produse" se crediteaz prin debitul contului:
709 "Variaia stocurilor"
- cu diferenele de pre n minus (costul de producie este mai mic dect preul standard sau prestabilit) aferente
produselor intrate n gestiune din producie proprie;
- cu diferenele de pre n plus (costul de producie este mai mare dect preul standard sau prestabilit) repartizate asupra
produselor ieite din gestiune prin vnzare.
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale"
Cu ajutorul acestui cont, organele unitilor administrativ-teritoriale, in evidena bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, n proprietatea privat a acestora.
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale"
este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea
privat a unitilor administrativ-teritoriale, iar n credit, bunurile sczute din eviden potrivit legii.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a
unitilor administrativ-teritoriale existente n stoc, la un moment dat.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" se
debiteaz prin creditul conturilor:
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, aduse de la teri.
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" se
crediteaz prin debitul conturilor:
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, sczute din eviden.
359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, lsate n custodie sau n consignaie la teri.

Grupa 35 "Stocuri aflate la teri"


Grupa 35 "Stocuri aflate la teri" cuprinde urmtoarele conturi: 351 "Materii i materiale aflate la teri", 354 "Produse
aflate la teri", 356 "Animale aflate la teri", 357 "Mrfuri aflate la teri", 358 "Ambalaje aflate la teri", 359 "Bunuri n
custodie sau n consignaie la teri".
Contul 351 "Materii i materiale aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materii prime i materiale consumabile i
materiale de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
Contul 351 "Materii i materiale aflate la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materiile prime
i materialele aflate la teri pentru prelucrare, standuri i expoziii etc., iar n credit, materiile prime i materialele aduse
de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor i materialelor trimise la teri.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
35101 "Materii i materiale aflate la teri";
3510100 "Materii i materiale aflate la teri";
35102 "Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri";
3510200 "Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri".
Contabilitatea analitic a materiilor prime i materialelor consumabile trimise la teri se ine distinct pe feluri sau grupe
de materiale.
Contul 351 "Materii i materiale aflate la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime i materialelor consumabile achiziionate de la furnizori,
nregistrare ca materii i materiale aflate la teri.
Contul 351 "Materii i materiale aflate la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la teri.
601 "Cheltuieli cu materiile prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aflate la teri, constatate lips la inventar.
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aflate la teri, constatate lips la inventar.
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la teri constatate lips la
inventar.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 354 "Produse aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena stocurilor de produse trimise la teri.
Contul 354 "Produse aflate la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz semifabricatele, produsele
finite, produsele reziduale trimise la teri pentru prelucrare, reparaii, standuri i expoziii, iar n credit, produsele aduse
de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor aflate la teri.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II i III:
35401 "Semifabricate aflate la teri";
3540100 "Semifabricate aflate la teri";
35405 "Produse finite aflate la teri";
3540500 "Produse finite aflate la teri";
35406 "Produse reziduale aflate la teri";
3540600 "Produse reziduale aflate la teri".
Contabilitatea analitic a produselor aflate la teri se ine pe uniti prelucrtoare, iar n cadrul acestora pe feluri sau
grupe de produse.
Contul 354 "Produse aflate la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
341 "Semifabricate"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la teri.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la teri.
346 "Produse reziduale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale trimise la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite achiziionate de la furnizori, nregistrate ca produse aflate la
teri.
Contul 354 "Produse aflate la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
341 "Semifabricate"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune aduse de la teri.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
346 "Produse reziduale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune aduse de la teri.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 356 "Animale aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena animalelor i psrilor trimise la teri.
Contul 356 "Animale aflate la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz animalele i psrile
trimise la teri pentru prelucrare, pentru prezentare n standuri i expoziii etc., iar n credit, animalele i psrile intrate
n gestiune aduse de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a animalelor i psrilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe specii i
dup caz, pe categorii de vrst.
Contul 356 "Animale aflate la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
361 "Animale i psri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trimise la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca animale i
psri aflate la teri.
Contul 356 "Animale aflate la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
361 "Animale i psri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
606 "Cheltuieli privind animalele i psrile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aflate la teri, constatate lips la inventar.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 357 "Mrfuri aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mrfurilor trimise la teri.
Contul 357 "Mrfuri aflate la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz mrfurile trimise la teri,
iar n credit, mrfurile intrate n gestiune, aduse de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a mrfurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
mrfuri.
Contul 357 "Mrfuri aflate la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de furnizori, nregistrate ca mrfuri aflate la teri.
Contul 357 "Mrfuri aflate la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
607 "Cheltuieli privind mrfurile"
- cu valoarea mrfurilor aflate la teri constatate lips la inventar.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 358 "Ambalaje aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ambalajelor trimise la teri.
Contul 358 "Ambalaje aflate la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz ambalajele trimise la
teri, iar n credit, ambalajele aduse de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a ambalajelor aflate la teri se ine pe uniti iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje.
Contul 358 "Ambalaje aflate la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor trimise la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca ambalaje aflate la teri.
Contul 358 "Ambalaje aflate la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
608 "Cheltuieli privind ambalajele"
- cu valoarea ambalajelor aflate la teri constatate lips la inventar.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri"
Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, precum i
administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureti i unitile administrativ-teritoriale in evidena
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, trimise la teri.
Contul 359 "Bunuri n custodie sau n consignaie la teri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau n
consignaie la teri, iar n credit, bunurile valorificate sau aduse de la teri, dup caz.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor lsate n custodie sau n consignaie la teri.
Contabilitatea analitic a bunurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
bunuri.
Contul 359 "Bunuri n custodie sau consignaie la teri" se debiteaz prin creditul conturilor:
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau
consignaie la teri.
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale, lsate n custodie sau n consignaie la teri.
Contul 359 "Bunuri n custodie sau consignaie la teri" se crediteaz prin debitul conturilor:
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, valorificate n regim de
consignaie.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale valorificate potrivit legii, sczute din eviden.
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aduse de la teri.
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale"
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-
teritoriale aduse de la teri.

Grupa 36 "Animale"
Grupa 36 "Animale" cuprinde contul: 361 "Animale i psri".
Contul 361 "Animale i psri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena efectivelor de animale i psri, care potrivit legii, nu sunt considerate active
fixe, astfel:
- animale nscute vii;
- animale tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc.), n vederea creterii i folosirii lor
ulterioare pentru producie (ln, lapte, blan), reproducie, munc, reprezentaie (spectacole), expunere (n parcuri i grdini
zoologice) etc.;
- psri de orice fel n vederea creterii i folosirii lor ulterioare pentru producie, reproducie, reprezentaie
(spectacole), expunere (n parcuri i grdini zoologice) etc.;
- animale puse la ngrat pentru a fi valorificate;
- psri puse la ngrat pentru a fi valorificate.
Tot cu ajutorul acestui cont se ine evidena coloniilor de albine.
Contul 361 "Animale i psri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz animalele i psrile
achiziionate de la furnizori, aduse de la teri, cele obinute din producia proprie, plusurile de inventar sau cele primite de
la instituii sau subuniti, iar n credit, animalele i psrile ieite din gestiune prin vnzare, cele constatate minus de
inventar, animalele i psrile livrate de la instituie sau subuniti.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor existente n stoc la
sfritul perioadei.
Contabilitatea analitic se ine pe specii i dup caz, pe categorii de vrst.
Contul 361 "Animale i psri" se debiteaz prin creditul conturilor:
356 "Animale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente achiziiei de animale i psri din import.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producia proprie, sporurile n greutate i
plusurile la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea animalelor i psrilor primite cu titlu gratuit.
Contul 361 "Animale i psri" se crediteaz prin debitul conturilor:
307 "Materiale date n prelucrare n instituie"
- cu costul efectiv al animalelor i psrilor predate pentru sacrificare.
356 "Animale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute ca atare.
606 "Cheltuieli privind animalele i psrile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor provenite din cumprri, ieite din gestiune prin vnzare,
constatate lips la inventariere sau trecute la active fixe.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
709 "Variaia stocurilor"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producie proprie vndute, precum i constatate
lips la inventar.

Grupa 37 "Mrfuri"
Grupa 37 "Mrfuri" cuprinde urmtoarele conturi: 371 "Mrfuri", 378 "Diferene de pre la mrfuri".
Contul 371 "Mrfuri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de mrfuri.
Contul 371 "Mrfuri" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrrile de mrfuri n gestiune, mrfurile
constatate plus la inventar, iar n credit, mrfurile ieite din gestiune prin vnzare, trimise n custodie sau consignaie la
teri, lipsurile la inventar, pierderile din calamiti.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor existente.
Contabilitatea analitic se ine distinct pe stocurile de mrfuri n depozite, precum i n unitile cu amnuntul (magazine
proprii de desfacere cu amnuntul), pe depozite (gestiuni), precum i pe feluri i grupe de mrfuri, potrivit metodei de eviden
a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile instituiei.
Contul 371 "Mrfuri" se debiteaz prin creditul conturilor:
301 "Materii prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime vndute ca atare.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile vndute ca atare.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vndute ca atare.
304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerv de stat i de mobilizare.
341 "Semifabricate"
- cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate n magazinele proprii de desfacere.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere.
346 "Produse reziduale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate n magazinele proprii de desfacere.
357 "Mrfuri aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiune aduse de la teri.
361 "Animale i psri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute ca atare.
378 "Diferene de pre la mrfuri"
- cu valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor intrate n gestiune.
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
44208 "Taxa pe valoarea adugat neexigibil"
- cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor intrate n gestiune, n situaia n care evidena mrfurilor
se ine la pre cu amnuntul.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente mrfurilor aprovizionate din import.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate din avansuri de trezorerie.
607 "Cheltuieli privind mrfurile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor constatate plus la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite cu titlu gratuit.
Contul 371 "Mrfuri" se crediteaz prin debitul conturilor:
357 "Mrfuri aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la teri.
378 "Diferene de pre la mrfuri"
- cu valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor ieite din gestiune.
44208 "Taxa pe valoarea adugat neexigibil"
- cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor vndute, lips, calamitate sau donate n situaia n care
evidena mrfurilor se ine la pre cu amnuntul.
607 "Cheltuieli privind mrfurile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare, precum i lipsurile la inventar.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.
Contul 378 "Diferene de pre la mrfuri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena diferenelor de pre aferente mrfurilor existente n gestiunea instituiei, n
cazul n care pentru evaluarea i nregistrarea n contabilitate a mrfurilor se utilizeaz preurile de vnzare cu ridicata sau
cu amnuntul.
Contul 378 "Diferene de pre la mrfuri" este un cont de pasiv rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor. n
creditul contului se nregistreaz diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune, iar n debit, diferenele de pre
aferente mrfurilor vndute.
Soldul contului reprezint valoarea diferenelor de pre aferente mrfurilor existente n stoc.
Contabilitatea analitic a diferenelor de pre se ine pentru mrfurile aflate n unitile de desfacere cu ridicata sau cu
amnuntul.
Contul 378 "Diferene de pre la mrfuri" se crediteaz prin debitul contului:
371 "Mrfuri"
- cu diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune.
Contul 378 "Diferene de pre la mrfuri" se debiteaz prin creditul contului:
371 "Mrfuri"
- cu diferenele de pre aferente mrfurilor ieite din gestiune.

Grupa 38 "Ambalaje"
Grupa 38 "Ambalaje" cuprinde contul: 381 "Ambalaje"
Contul 381 "Ambalaje"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de ambalaje, achiziionate sau confecionate n
instituie, care sunt destinate ambalrii i transportului produselor finite, sau mrfurilor.
Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz ambalajele intrate n gestiunea
instituiei, iar n credit, ambalajele ieite din gestiune pe diverse ci.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor existente.
Contabilitatea analitic a ambalajelor se ine distinct, pe magazii (gestiuni) i n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje, potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i
necesitile proprii ale instituiei.
Contul 381 "Ambalaje" se debiteaz prin creditul conturilor:
305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare disponibilizate.
345 "Produse finite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca ambalaje.
358 "Ambalaje aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 "Furnizori"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
446 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate"
- cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate din avansuri de trezorerie.
608 "Cheltuieli privind ambalajele"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.
779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit"
- cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.
Contul 381 "Ambalaje" se crediteaz prin debitul conturilor:
358 "Ambalaje aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor trimise la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare.
608 "Cheltuieli privind ambalajele"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor incluse n cheltuieli, precum i lipsurile constatate la inventar.
658 "Alte cheltuieli operaionale"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit.
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamiti"
- cu valoarea pierderilor din calamiti.

Grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie"


Din grupa 39 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie" fac parte conturile: 391 "Ajustri
pentru deprecierea materiilor prime", 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor", 393 "Ajustri pentru deprecierea produciei
n curs de execuie", 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor", 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri",
396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor", 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor" i 398 "Ajustri pentru deprecierea
ambalajelor".
Contul 391 "Ajustri pentru deprecierea materiilor prime"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
Contul 391 "Ajustri pentru deprecierea materiilor prime" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea
sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 391 "Ajustri pentru deprecierea materiilor prime" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
Contul 391 "Ajustri pentru deprecierea materiilor prime" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
Contul 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile.
Contul 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz ajustrile
pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau anularea
acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.
Contul 392 "Ajustri pentru deprecierea materialelor" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.
Contul 393 "Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.
Contul 393 "Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz ajustrile pentru deprecierea produciei n curs de execuie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n
debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 393 "Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.
Contul 393 "Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.
Contul 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produselor.
Contul 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz ajustrile
pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produselor.
Contul 394 "Ajustri pentru deprecierea produselor" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produselor.
Contul 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.
Contul 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz ajustrile pentru deprecierea stocurilor aflate la teri constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n
debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.
Contul 395 "Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.
Contul 396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea animalelor.
Contul 396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz ajustrile
pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea animalelor.
Contul 396 "Ajustri pentru deprecierea animalelor" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea animalelor.
Contul 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.
Contul 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz ajustrile
pentru deprecierea mrfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.
Contul 397 "Ajustri pentru deprecierea mrfurilor" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.
Contul 398 "Ajustri pentru deprecierea ambalajelor"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.
Contul 398 "Ajustri pentru deprecierea ambalajelor" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz ajustrile
pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau anularea acestora.
Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.
Contul 398 "Ajustri pentru deprecierea ambalajelor" se crediteaz prin debitul contului:
681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere"
- cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.
Contul 398 "Ajustri pentru deprecierea ambalajelor" se debiteaz prin creditul contului:
781 "Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional"
- cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.

Clasa 4 "Conturi de teri"

Din clasa 4 "Conturi de teri" fac parte urmtoarele grupe: 40 "Furnizori i conturi asimilate", 41 "Clieni i conturi
asimilate", 42 "Personal i conturi asimilate", 43 "Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate", 44 "Bugetul
statului, bugetul local, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate", 45 "Decontri cu Comunitatea European
privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)", 46 "Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai
bugetelor", 47 "Conturi de regularizare i asimilate", 48 "Decontri" i 49 "Ajustri pentru deprecierea creanelor".

Grupa 40 "Furnizori i conturi asimilate"


Grupa 40 "Furnizori i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi: 401 "Furnizori", 403 "Efecte de pltit", 404
"Furnizori de active fixe", 405 "Efecte de pltit pentru active fixe", 408 "Furnizori-facturi nesosite", 409 "Furnizori-
debitori".
Contul 401 "Furnizori"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii pentru bunurile achiziionate, lucrrile executate i
serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi.
Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate furnizorilor, iar n
debit, sumele pltite furnizorilor.
Soldul creditor al contului reflect sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor.
Furnizorii se grupeaz n furnizori interni i furnizori externi.
Contul 401 "Furnizori" se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
301 "Materii prime"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri.
302 "Materiale consumabile"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.
304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
305 "Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare"
- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
309 "Alte stocuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprarea naional, ordine public i siguran
naional, achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii achiziionate de la furnizori.
341 "Semifabricate"
- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
345 "Produse finite"
- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
351 "Materii i materiale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime i materialelor consumabile achiziionate de la furnizori,
nregistrate ca materii i materiale aflate la teri.
354 "Produse aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite achiziionate de la furnizori, nregistrate ca produse aflate la
teri.
356 "Animale aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca animale i
psri aflate la teri.
357 "Mrfuri aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca mrfuri aflate la teri.
358 "Ambalaje aflate la teri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca ambalaje aflate la teri.
361 "Animale i psri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
371 "Mrfuri"
- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
381 "Ambalaje"
- cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori;
- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 "Furnizori-facturi nesosite"
- cu valoarea facturilor primite n cazul n care acestea au fost evideniate anterior ca facturi nesosite.
409 "Furnizori-debitori"
- cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate la furnizori.
44206 "Taxa pe valoarea adugat deductibil"
- cu taxa pe valoarea adugat deductibil cuprins n facturi sau alte documente legale emise de furnizori.
44208 "Taxa pe valoarea adugat neexigibil"
- cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate cu plata n rate sau prin decontri succesive.
471 "Cheltuieli nregistrate n avans"
- cu valoarea facturilor reprezentnd abonamente, chirii i alte cheltuieli efectuate anticipat.
532 "Alte valori"
- cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori achiziionate de la
furnizori.
601 "Cheltuieli cu materiile prime"
- cu valoarea materiilor prime achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
- cu valoarea materialelor consumabile achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
610 "Cheltuieli privind energia i apa"
- cu valoarea consumului de energie i ap, inclus pe cheltuieli.
611 "Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile"
- cu valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate de teri.
612 "Cheltuieli cu chiriile"
- cu valoarea chiriilor datorate terilor.
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
- cu valoarea primelor de asigurare datorate terilor.
614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri"
- cu cheltuielile de transport i cazare facturate de furnizori.
622 "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile"
- cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor.
623 "Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate"
- cu cheltuielile de protocol, reclam i publicitate datorate terilor.
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal"
- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri i transportul de personal datorate terilor.
626 "Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii"
- cu valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunicaii datorate terilor.
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri"
- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de teri.
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale"
- cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale.
665 "Cheltuieli din diferene de curs valutar"
- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor n valut.
677 "Ajutoare sociale"
- cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrri executate, servicii prestate (rechizite i manuale colare,
transport elevi, studeni, omeri etc., tratament balnear i odihn, compensarea preurilor la medicamente, drepturi n natur
pentru elevi etc).
Contul 401 "Furnizori" se debiteaz prin creditul conturilor:
162 "mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor.
163 "mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor.
164 "mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor.
165 "mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu plile n lei i valut dispuse sub form de trageri din mprumuturi interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor.
403 "Efecte de pltit"
- cu valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit.
409 "Furnizori-debitori"
- cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor;
- cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, predate furnizorilor.
448 "Alte datorii i creane cu bugetul"
- cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, dup prescrierea lor.
473 "Decontri din operaii n curs de clarificare"
- cu sumele clarificate reprezentnd datorii achitate.
512 "Conturi la trezorerii i instituii de credit"
- cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
513 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat"
- cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
514 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat"
- cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri
executate i servicii prestate.
516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"
- cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
517 "Disponibil din mprumuturi interne i externe garante de autoritile administraiei publice locale"
- cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
519 "mprumuturi pe termen scurt primite"
- cu sumele pltite furnizorilor pentru bunuri achiziionate din mprumuturi primite pe termen scurt.
531 "Casa"
- cu sumele pltite n numerar furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
541 "Acreditive"
- cu sumele pltite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrri
executate i servicii prestate.
542 "Avansuri de trezorerie"
- cu sumele pltite furnizorilor din avansuri de trezorerie.
550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special"
- cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziionate, lucr