Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei a RepubliciiMoldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


FCIM
Catedra Informatic Aplicat

RAPORT
la lucrarea de laborator Nr.7

Tema: Siruri de caractere

Disciplina: Programarea calculatoarelor


Varianta XII

A efectuat: st. gr. ISBM Burac Irina

A verificat: conf.univ.,dr. Stadler Lucia

Chisinau-2017
Scopul lucrarii:
Capatarea abilitatilor de algoritmizare si programarea problemelor,
prelucrarea sirurilor de simboluri, introducerea si afisarea sirurilor,
prelucrarea lor, utilizarea functiilor specific.

Sarcina de lucru:
Pentru fiecare caracter al textului specificat indicate de cite ori apare n
text. Simbolul se afiseaza nu mai mult de o data.

Schema bloc:
1
START

2
Introduceti sirul:

3
s

4
s

5
nr=0

6
i=0;i<strlen(s)i=i+1

9
STOP
S[i]=7
NU

8 DA

nr=nr+1
s[i]=
Programul in limbajul C:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>

int main()
{
char s[256];
int i,nr;
printf("Introduceti sirul: ");
gets(s);
nr=0;
for(i=0;i<strlen(s);i++)
if(s[i]==',') {s[i]=' ';
nr=nr+1;}
printf("Numarul de ',' in acest sir este: nr=%d\n",nr);
printf("Siru obtinut dupa eliminarea ',' este:\n%s",s);;

getch();
}

Rezultatele :

Concluzie:
In urma efectuarii acestei lucrari de laborator, mi-am aprofundat cunostintele
legate de prelucrarea sirurilor de caracter. Am reusit sa inteleg functiile de baza,
cum se poate de calculat numarul de caractere si cum pote fi inlocuit un caracter cu
altul apoi cum pot fi ele afisate.