Sunteți pe pagina 1din 309

Lind a How a r d

Str i n i n noa p t e

Trad u c e r e a : Dag m a r H. Pop e s c u


Edit ur a Miro n
Stra n g e r s in the Ni g h t
by Lind a How ar d

Toat e drep t u r i l e rez e rv a t e ac e s t u i titl u


apar i n Edit uri i MIRO N

Lun Plin
1

Ajunge a o lun plin pe lun , i spus e ama r


eriful Jackson Brody; dou , ar treb ui s fie
scoas e n afar a legii. Lege a natu rii, de
supr avi e ui r e a celui mai ada p t a t , fuses e total
neg a t de oam e ni, cu prog r e s e l e medicinii i cu
p r e r e a gen e r a l c orice via merit a s fie
salvat , avn d drep t rezult a t existe n a att o r
oam e ni foart e ciuda i sau pro ti, care p re a u s
ias cu to ii la supr af a pe lun plin .
Dup ce se ocup a s e de un accide n t rutie r, nu
era ntr- o dispozi ie prea bun . n atribu iile lui
de erif nu intra i ace e a de a se ocup a de
ma inile avari a t e, dar al naibii s fie el dac
fiecar e lun plin nu- l g s e a f cn d exact ast a.
District ul era mic i s ra c, n special rur al i nu-
i pute a per mi t e num r u l nece s a r de ajutori de
erif de care avea el nevoie, a a c ntot d e a u n a
jongla cu prog r a m u l. Dac mai ad u g a i neb u ni a
lunii pline, la un depa r t a m e n t subdi m e n si o n a t ,
proble m e l e se multiplica u.
Accide n t ul de care se ocup a s e l nfuria s e att
de tar e nct treb ui s e s fac efort u ri
supr a n a t u r a l e ca s nu- i njure pe particip a n i.
Nu le put e a spun e victi m e , de vrem e ce totul se
pet r e c u s e din cauz a prop ri ei lor prostii. Singu r a
victim era b ie el ul acela care, s r m a n u l,
st t u s e n ma in pe locul din dre a p t a ofer ul ui.
Totul a ncep u t cnd ofer ul prim ul ui vehicul, o
camion e t , s-a trezit i a const a t a t c - i rat a s e
ie ire a din dru m ul princip al, cu vreu n sfert de
mil . n loc s - i contin u e dru m ul i s g se a s c
un loc unde s ntoa r c , idiotul a ncep u t s
mea r g n mar a ri e r , intr n d gre it pe o
por iu n e de asfalt mai ngus t , n jurul unei
curb e f r vizibilitat e. Nu f cea dec t s a te p t e
un accid e n t i nu treb ui s a t e p t e pre a mult.
Din curb ap r u o femeie cond u c n d cu pest e
nou z e ci de kilom e t ri la or , cnd indicat o r ul
ar t a o limit de cincizeci i intr direct n
fund ul camion e t e i. Nu purt a cent u r a . i nici
b ie el ul de pat r u ani car e st t e a pe banc h e t a
din fa . i nici ofer ul camion e t e i. Nu a fost
dec t un miracol faptul c to i trei au
supr avi e ui t, de i b ie el ul a fost grav r nit i
Jackson v zus e dest ul e accid e n t e ca s tie c
ans el e aces t ui a era u de cel mult cincizeci la
cincizeci. Bine m ca r c ma in a avea airb a g u r i,
care- i mpiedic a s e pe cei doi s ias prin par b riz.
Cnd i-a f cut femeii proce s verb al pent r u
cond u c e r e impr u d e n t , pent r u nepu r t a r e a
cent u rii i pent r u c nu- i asigu r a s e copilul,
femei a a ncep u t s ipe la el. nce r c a s e el
vreod a t s fac un b ie el de pat r u ani s stea
frumos i s acce p t e cent u r a ? Toate rah a t u r il e
ast e a i sufoca u neno r o cit ul ei de gt i stat ul nu
avea drep t ul s le spun oam e nilor ce s fac pe
prop ri e t a t e a lor, aces t a fiind i cazul ma inii ei,
care avea oricu m airb a g u r i, deci nu avea nevoie
de cent u r , bla, bla, bla. i st t e a acolo, cu ochi
bulbu c a i i p rul nepie p t n a t , un test a m e n t viu
al pute rii distr u c tive a gen elo r rece sive,
isteriz n d u- se mpot riva cum p r r ii de tiche t e de
trafic, n timp ce b ie el ul ei car e pln g e a , pleca
cu amb ul a n a . n sinea lui, Jackso n i spus e c
astfel de oam e ni nu ar treb ui s aib copii n
grij , dar f cu un efort eroic s - i p st r e z e
rem a r c a pent r u el.
Apoi ofer ul camion e t ei, cu un burdi h a n de
b uto r de ber e i cu o respir a i e care put e a
dobor un elan de la cincizeci de pa i, i spus e
p r e r e a c ar treb ui s - i retr a g femeii per mis ul
de cond u c e r e , pent r u c num ai ea era de vin c
intr a s e n camion e t . i cnd Jackso n i f cu i
lui proce s verb al pent r u cond u c e r e impr u d e n t
i pent r u intra r e a pe o ban d gre it , l apuc
furia. Acciden t ul st a nu era din vina lui, urla el
i al naibii s fie dac nu o s fie desp g u b i t de
Asigur ri din cauz a unui r n oi prost de erif
care nu tia c vina ntr- un astfel de accid e n t era
ntotd e a u n a a celui care vene a din spat e. Orice
prost pute a vede a und e fuses e lovit camion e t a
lui i put e a spun e cine era vinovat ul.
Jackson nu se obosi s - i explice difer e n a
dintr e pozi ion a r e a n direc ie corec t a
camion e t e i i fapt ul c ace a s t a mer g e a n sens
invers. Scrise doar tiche t el e i n rapo r t ul
accide n t ul ui men io n c vinova i era u am n d oi
cond u c t o r ii auto, cnt ri n d serios dac cei doi
nu ar treb ui nchi i undev a, pent r u sigur a n a
unive r s ul ui. Prostia ter mi n al nu era men io n a t
nic ie ri ca un delict exigibil de i, dup p r e r e a
lui, ar fi treb ui t s fie.
Dar se ab in u i se ocup de tran s p o r t a r e a
celor doi oferi furio i la spitalul din localita t e
pent r u un cons ult i de ndep r t a r e a vehiculelo r
avaria t e . Cnd n sfr it se urc napoi n Jeepul
Cherok e e , se f cus e deja de pat r u, mult dup ora
pr nz ul ui. Era obosit, fl m n d , furios i
desc u r aj a t .
n gen e r a l i pl ce a munc a lui. Era o mes e ri e n
care pute a face difere n a dintr e modul de via
al oam e nilor, n societ a t e . Sigur, era de obicei o
munc mur d a r ; avea de a face cu ce era mai
r u n societ a t e , n timp ce treb ui a s se
desc u r c e , mer g n d pe vrfuri, ntr- un h i de
legi i de regle m e n t r i . Dar cnd totul mer g e a
bine i un trafica n t de drog u ri era prins i b g a t
la mititica pent r u c iva ani, sau un asasi n era
pus deop a r t e pent r u totde a u n a , sau era prins o
ban d de sp r g t o r i i o b tr n doam n
asista t social i prime a napoi televizor ul ei cu
diago n al a de 39 de centi m e t ri, atun ci toat e ast e a
f cea u s merit e osten e al a lui.
Era un erif bun, de i ura part e a politic a
mese ri ei, ura s treb ui a s c s fac uneo ri
cam p a ni e electo r a l pent r u birou. Nu avea dec t
treizeci i cinci de ani, tn r pent r u birou, dar
regiu n e a era att de s ra c nct nu- i pute a
per mi t e pe cineva care s fie i bun i s aib i
mult expe ri e n , pent r u c astfel de oam e ni se
duce a u acolo unde era u pl ti i mai bine.
Cet e nii i ncer c a s e r noroc ul cu el n urm cu
doi ani i el se str d ui a s fac totul bine, ntr- o
mese ri e pe care o iubea. Nu mul i oam e ni avea u
o ase m e n e a ans .
Totu i, cnd era lun plin , se ndoia de
prop ri a lui s n t a t e mint al . Prob a bil c era
nebu n sau idiot, sau am n d o u , s - i dore a s c o
slujb car e s - l aduc n prim a linie n perioa d el e
de pand e m i c bizar e ri e. Poli i tii i perso n al ul de
la Urge n put e a u cu to ii confirm a nebu ni a car e
se decla n a n perioa d el e cu lun plin .
O sor de la spitalul local, dup ce citise un
rapo r t n care se afirm a c pove tile cu lun
plin era u doar legen d e , c rat a accide n t e l o r nu
cre t e a cu adev r a t n aces t e perioa d e , a inut o
evide n timp de un an. Nu num ai c num r ul
accide n t e l o r cre t e a , dar n aces t e perioa d e
avea u loc cele mai ciuda t e dintr e ele, cum ar fi
tipul care i- a pus priet e n u l s - i intui a s c
minile mpr e u n , n cuie, pent r u ca nevas t - sa
s nu- l pun la tre a b n ziua lui liber . Pent r u
am n d oi era un lucr u evide n t: un om nu poat e
lucra foart e bine cu minile b t u t e una de alta n
cuie, nu? Iar lucr ul cel mai nsp i m n t t o r n
povest e a ast a era c niciun ul dintr e ei nu fuses e
b ut.
Prin urm a r e , o singu r lun plin pe lun era
tot ce consid e r a Jackso n c pute a supor t a un om.
O a doua lun plin ntr- o singu r lun era ca o
pede a p s crud , neobi n ui t .
i pent r u c se aflau acu m n cea de a doua
lun plin , nu fu deloc surp ri n s cnd, n timp ce
anu n a prin radio c ter mi n a s e cu accide n t ul i
se duce a und ev a s bage ceva n gur , dispe c e r a
i spus e:
Poate c-ai vrea s mai a te p i cu protocolul
i s intri pe o linie secu riz a t .
Jackson i re in u un mr i t. n ele s e s e perfec t
c ntr- adev r n- ar fi vrut s tie desp r e ce era
vorb a. n prim ul rnd, de i traficul radio era de
obicei strict de serviciu, pent r u beneficiul
bunilor cet e ni car e l ascult a u la scan e r e l e lor,
dispec e r a folosise un ton mai perso n a l. i ei nu
se obos e a u s folose a s c linia secu riz a t dec t
dac era vorb a de ceva ce nu vroiau s tie cei
care- i ascult a u , ceea ce nse m n a c era ceva fie
foart e delicat, legat poat e de vreu n ul dintr e edilii
ora ul ui, fie ceva perso n al. Sper a c era vorba
desp r e ceva delicat, pent r u c era al naibii de
sigur c nu sim e a nevoia s se ocup e de ceva
perso n al, cum ar fi ma m a lui, car e s o fi luat
razn a la obi nuit ul ei joc de bingo, de mier c u r i.
i lu mobilul lui digital i verific dac avea
conexiu n e n acea s t zon ; avea, de i sem n al ul
nu era cel mai pute r ni c. l desc his e i sun
dispec e r a t u l.
Sunt Brody. Ce se nt m pl ?
Jo Vaugh n era dispec e r deja de zece ani i el
nu se put e a gn di la altcin ev a care ar fi put u t
face munc a ast a. Nu num ai c ea tia totul
desp r e apro a p e fieca r e locuito r din micu ul
district din Alaba m a , lucru car e i fuses e de un
extra o r di n a r ajuto r, dar avea i un instinct ciuda t
de precis pent r u ceea ce era urge n t i ce nu.
Poate c cet e nii implica i put e a u s nu fie de
acor d, dar Jackso n era ntotd e a u n a .
Am un senti m e n t ciuda t, l anun ea.
Shirley Wate r s l-a v zut pe Thaniel Varga s
tr n d u- i fundul la plat al alup ei lui, pe Old
Boggy Road. N- ar fi nimic deos e bi t n ast a,
excep t n d faptul c acolo locuie t e Jones i tu
tii bine cine este Thaniel.
Jackson se gn di o clip . Aceast a era una din
acele d i cnd a fi cres c u t n vestul Texas ul ui n
loc de sudul Alaba m ei era un handic a p clar. tia
unde se afla Old Boggy Road, dar asta doar
pent r u c - i pet r e c u s e multe zile studiin d h r ile
district ul ui i mem o riz n d dru m u ril e. Dar
perso n al nu fuses e nicioda t pe Old Boggy. i
tia cine era Thaniel Varga s; un scan d al a gi u cam
prost n a c , tipul pe care- l g se ti n orice
comu nit a t e . Thaniel avea un tem p e r a m e n t
aprin s, era dest ul de m t h l o s i i pl ce a cam
pre a mult ber e a . Avuses e ctev a proble m e cu
lege a, dar nimic dest ul de serios ca s prim e a s c
ceva mai mult dec t ctev a ame nzi i
aver tis m e n t e .
Altceva, Jackson nu tia.
Lumin e a z - m .
P i tii ct de supe r s ti ios este.
Jackson ridic din spr n c e n e . Nu se a t e p t a s e
la asta. Spus e sec:
Nu, nu tia m. Ce leg t u r are ast a cu faptul
c - i plimb fundul plat pe Old Boggy Road i
cine mai sunt i Jone ii ia?
Jones, l corec t Jo. Nu este dec t una
singu r , de vrem e ce b t r n u l Jones a murit de
pat r u nu, stai pu in, a fost exact imedia t dup
moa r t e a so ului Beat ric ei Mar b u t , n traile r ul
iubitei lui, cee a ce nse a m n c a fost acu m cinci
ani
Jackson nchis e ochii i se ab inu s com e n t e z e
desp r e ct cont a sau nu, cnd anu m e a murit
b tr n u l Jones. A gr bi pe cineva din sud ntr- o
conve r s a i e era ca i cum ai ncerc a s mpingi o
funie ntins , de i uneo ri nu se put e a opri s nu
ncerc e.
i de atun ci Delilah este tot singu r .
Jackson f cu o ncer c a r e dispe r a t s price a p
ngrijor a r e a lui Jo.
i Thaniel Varga s nu o place pe Doam n a
Jones?
Domni o a r a . Nu a fost nicioda t m rit a t .
ncer c a r e a dispe r a t nu func ion a s e .
Deci b tr n u l Jones a fost
Tat l ei.
n reg ul . i de ce o displac e Thaniel pe
domni o a r a Jones? ncer c el din nou.
Ah, eu nu a spun e c o displac e. Mai
cur n d i este o fric de moar t e , de ea.
Jackson inspir ad n c.
Din cauz a?
Din cauz a vr jitoriilor, fire t e.
Asta era. Sunt lucru ri pent r u care nici m c a r
nu merit s te lup i. Jackson capitul i se l s
dus de val.
Vr jitorii, rep e t el. ntr- un singu r minut, Jo
l surp ri n s e s e de dou ori.
Vrei s spui c n- ai auzit niciod a t de asta?
Jo p r e a sur p ri n s .
Absolut nimic.
i- ar fi dorit s nu fi tiut nimic nici acu m.
Da, oam e nii spun c este vr jitoa r e . Nu c
eu a cred e a a ceva, dar pot n ele g e multe.
Adic ?
Ah, nu prim e t e pe nime ni, rar eo ri iese n
ora . i b tr n u l Jones era ciuda t, nu l sa pe
nime ni s se apro pi e de casa lor. Chiar i po ta
le este livrat cu barc a , pent r u c nu exist
niciun dru m car e s duc la casa lor. Singu r ul
mod de a ajun g e acolo este s mer gi pe jos, sau
pe ru.
Odat stabilit fund al ul, Jo trec u la explica i a ei:
Deci, dac Thaniel s-ar fi dus la pesc uit, ei
bine, cel mai bun loc de pesc uit este n avalul
rului, nu n amon t e . Nu avea niciun motiv s se
urce n alup de la ram p a Old Boggy dec t dac
vroia s mea r g pe ru n sus, ori altcev a acolo
dec t casa lui Jones, nu exist . Nu ar fi avut
aces t cur aj dec t dac ar fi fost b ut, pent r u c i
este att de fric de Delilah, a a nct eu cred c
ar fi bine s te duci acolo, s te asigu ri c nu
face cine tie ce prostie.
Jackson se ntre b c i erifi era u cond u i de
dispec e r ii lor. Se ntr e b ce naiba treb ui a s
fac , de vrem e ce Jo i spus e s e tocm ai c
singu r ul mod de a ajung e la Jones era cu barc a.
i se mai ntre b , nu pent r u prim a oar , dac va
supr avi e ui aces t ei blest e m a t e de lun plin .
Dar pn cnd ace a s t a doua lun plin s - l
omoa r e , el avea o tre a b de f cut. Aprecie
situa i a i ncep u prin a rezolva primii pa i.
Sun - l pe Fra nk de la Inte rv e n ii i spun e- i
s vin la deb a r c a d e r u l de la Old Boggy
N- ai ce face cu o barc de la Interv e n ii, l
ntr e r u p s e Jo. Sunt pre a ncet e i oricu m, tipii se
afl acu m pe autos t r a d , s ndep r t e z e traile r ul
accide n t a t acolo. Am sun a t- o eu pe Charlot t e
Watkins. So ul ei este pesc uito r de bibani l tii
pe Jerry Watkins, nu?
I-am cunosc u t pe am n d oi, spus e Jackso n.
El are o alup dint r- alea foart e rapid e. Este
pleca t cu treb u r i n Chat t a n o o g a , dar se ocup
Charlot t e s duc barc a la deb a r c a d e r . Pn
ajungi tu, ea o s fie deja acolo.
n regul , am pleca t. Jackson i str n s e
nasul n part e a de sus, ntre spr n c e n e , sim in d
un ncep u t de migr e n . i dori s poat ignor a
intui ia lui Jo, dar femeia fuses e pre a precis ca
s se ndoiasc de ea.
Trimite ni te nt riri de ndat ce se
eliber e a z carev a. i cum naiba g s e s c eu casa
lui Jones?
Mer gi doar n susul rului, nu po i s-o rat ezi.
Casa se vede greu, se pierd e n decor, dar este
dre p t n fa i crezi c o s intri direc t n ea, dar
apoi rul cote t e brus c la dre a p t a i devine pre a
ngus t ca s po i mer g e mai dep a r t e pe el. Ah i
fii ate n t la bu t e ni. R m i pe mijlocul rului.
Jo se opri, apoi spus e:
tii s cond u ci o alup , da?
O s m descu r c , spus e el i trn ti la loc
cap a c ul mobilului, ca s ter mi n e convor bi r e a .
Las- o s fiarb o vrem e, ntr e b n d u- se dac nu
f cus e o gre e a l cum plit trimi n d u- i eriful
de unul singu r ntr- o situa i e posibil periculo a s ,
pe un ru pe car e nu- l cuno t e a i ntr- o alup
cu un moto r pute r ni c, pe care nu tia cum s o
man ev r e z e . Ori el cond u s e s e pent r u prim a oar
o barc cu motor la unsp r e z e c e ani, dar Jo nu
tia asta i nu- i strica s - i dea sea m a c nu era
chiar omnipot e n t .
Nu- i folosi girofa r u rile i nici siren a , dar ap s
pe accele r a i e pn n fund i acolo r m a s e .
Dup apr e ci e r e a lui, se afla la mai pu in de
cincisp r e z e c e minut e de Old Boggy Road i nu
tia ct de depa r t e de acolo se afla deb a r c a d e r u l .
O barc pute r ni c put e a ating e u or aizeci de
mile la or , dep u n n d u- l la casa Jones n circa
cinci minut e, odat ce se afla pe ap . Asta
nse m n a c - i vor treb ui cel pu in dou z e ci de
minut e, dac nu mai mult. Dac Thaniel Varga s
pun e a la cale ceva necu r a t , Jackso n se tem e a c
va avea suficien t timp s - i duc planul la
nde plinir e.
Sim i o nc r c t u r de adr e n ali n , nc r c t u r
pe care o simt e orice poli ist car e pleac ntr- o
misiun e posibil periculo a s . Sper a totu i c nu
va g si nimic deos e bi t. Al naibii ce sper a ast a,
pent r u c dac va g si, asta ar nse m n a c
domni o a r a Jones oare chiar i spus e s e Jo c
num el e ei era Delilah? - era ori r nit , ori
moa r t .
Vr jitoare? De ce nu mai auzise vreod a t asta?
Tr ia aici de trei ani, de doi ani era erif, timp n
care crezu s e c auzise desp r e to i cet e nii
bizari din district. i totu i, nici adjunc ii lui i
nici prim ri a sau secr e t a r a ei, care era cea mai
brfito a r e perso a n pe care o ntlnis e Jackso n
vreod a t , nu suflas e r o vorbuli desp r e Delilah
Jones. Nici mul im e a de la bar, nici femeile cu
care se ntln e a , nici cucoa n el e cu p r ul
alb s t ri t, de la bingo, nici m ca r Jo. Nu- i sc p a s e
fapt ul c Jo era foart e bine infor m a t desp r e cum
se ajung e a acas la Jones. Cum s tie, dac nu a
fost acolo? i de ce s se duc acolo, avn d n
vede r e tot ce spus e s e desp r e femeia Jones, cum
c era ret r a s i c tat l ei fuses e un om ciuda t ?
Dac cineva practic a vr jitori a n district ul lui,
el ar fi treb ui t s tie. Totul era o prosti e, dup
p r e r e a lui, dar dac cineva o lua n serios,
atun ci put e a u ap r e a proble m e . Iar dup cum
st t e a u lucru rile, exact asta se i nt m pl a .
Mai nti, neb u ni a pe car e o decla n a n
gene r al luna plin , apoi ciocnir e a de pe ose a
dintr e doi idio i iar acu m, asta. i era foam e, era
obosit i sim e a un ncep u t de migr e n . Chiar c
ncep e a s se ene rv ez e cu adev r a t .

Jackson ajuns e n timp reco r d la Old Boggy


Road i acu m se rep ez e a de- a lungul lui,
r scolind nisipul cu cauciuc u r il e. Rul se afla n
part e a dre a p t i se uita mer e u ntr- acolo,
c ut n d deba r c a d e r u l . Vechiul dru m se ngus t ,
deveni n d tere n desfun d a t , cu stejari masivi de o
part e i de alta, mpletin d u- i ram u ril e ca s
form ez e apro a p e un polog solid. Umb r a deas l
feri de c ldu r pe o dista n de apro a p e o sut
de met ri, dup car e ie i din nou afar , n lumina
soar el ui i iat deba r c a d e r u l , n josul unei pant e
u oa r e car e cote a napoi spre dre a p t a , ascu n s
pn atun ci vede rii de copa cii gro i.
Jackson roti brusc volanul i cobor pant a, cu
spat el e Jeepului der a p n d n stn g a i n
dre a p t a , pn cnd reu i s - l corec t e z e . Se afla
acolo o camion e t Toyota albas t r , cu o remo r c
goal , pent r u tran s p o r t a t alup e, prins de el. O
alt camion e t , un Chevrol e t ro u, se afla cu
spat el e la ram p i Charlot t e Watkins st t e a pe
mal, inn d cu o mn odgon ul unei alup e de
pesc uit lungi, elans a t e , n ro u i argintiu i cu
cealalt gonind n a rii car e roiau n jurul
bra elo r i picioa r elo r ei goale.
Jackson i lu arm a i vesta Kevlar i cobor
din Cherok e e .
Mul u m e s c , doam n Watkins, spus e el lund
odgon ul din mn a ei. i puse piciorul drep t pe
botul alup ei i se mpins e cu stn g ul,
tra n sf e r n d u- i agil gre u t a t e a napoi pe dre p t ul
i urc n d n alup a care ncep e a deja s se
nde p r t e z e de mal.
Cu pl ce r e , dom n ul e erif, spus e ea
ridic n d u- i mn a ca s se fere a s c de soar e. Fi i
aten t la bu t e ni. Dac v apro pi a i pre a mult de
stn g a , sunt acolo ni te but uci uria i, imedia t
sub ap , care pot smulg e fundul b rcii.
O s fiu, promis e el ara nj n d u- i grijuliu
arm a ca s nu i se balan s e z e , apoi se strec u r pe
locul cond u c t o r u l ui i- i prins e de c m a
ntr e r u p t o r u l de sigur a n . Dup ce se gn di
pu in, i arun c femeii cheile de la Jeep.
ntoa r c e i- v acas cu Cherok e e- ul. Aduc eu
camion e t a i alup a, de ndat ce o s pot.
Fem ei a prins e cu nde m n a r e cheile, dar
scut u r cu mn a orice preoc u p a r e pent r u barc .
Ave i grij cnd ajung e i sus. Sper c totul
este n reg ul . Pe chipul ei ns , se citea
ngrijor a r e a .
Jackson r s uci cont a c t ul i motor ul mar e tu i,
trezin d u- se hur ui n d la via . B g n mar a r i e r i
se nde p r t cu spat el e de deb a r c a d e r , ntorc n d
alup a cu fa a spre amon t e. Apoi accel e r
pute r ni c i botul b rcii se ridic afar din ap pe
m s u r ce prind e a vitez , pent r u ca apoi s
coboa r e i s se a ez e, alune c n d pe supr af a a
apei.
Rul era lent i mlos, plin de bu t e ni, de
banc u ri de nisip i de l st ri , gat a s
mpot m ol e a s c pe cineva care nu- i cuno t e a
obst a c ol el e. in n d cont de sfatu rile Charlot t ei
Watkins o alt femeie care p re a s tie o
groaz de lucru ri desp r e casa Jones Jackson
inu barc a num ai pe mijlocul rului, rug n d u- se
cnd ncerc a s pun urge n a n balan cu
prud e n a , dar urge n a contin u a s fie mai
pute r ni c . Poat e c dom ni o a r a Jones avea o
lini tit dup - amiaz de var , dar poat e c nu.
Cure n t ul de aer l r cori, usc n d u- i sudo a r e a
de pe corp i f cn d apro a p e pl cut c ldu r a
ap s t o a r e , de var . Cnd se stre c u r a prin
dre p t ul micilor sm r c u ri i intr n d u r i, le scrut a
cu aten i e, sper n d s - l vad pe Thaniel
nef c n d altcev a mai sinist r u dec t s hr n e a s c
pe tii cu vier mi. De und e ase m e n e a noroc?
naint apoi pe o cotitu r a rului i v zu o
barc cu fundul plat tras la mal i legat de un
pilon. Thaniel ns , nu se vede a nic ie ri.
Jackson nu ncetini. Casa Jones nu put e a fi
depa r t e de aici, pent r u c altfel n- ar fi ales
Thaniel s fac rest ul dru m ul ui pe jos, ca s se
poat apro pi a neobs e r v a t . Asta i mai acor d a lui
Jakcso n ceva timp, poat e suficien t ca s
prent m p i n e orice necaz.
Chiar n clipa n care se gn d e a la ast a auzi
mpu c t u r a , o rever b e r a i e put e r ni c bubui n d
deas u p r a apei, u or de auzit pest e zgomo t ul
motor ul ui pute r ni c. Un foc de arm , i spus e el.
ncetini accel e r a i a i se ntins e dup vesta
Kevlar, pun n d u- i- o i prinz n d nchiz t o rile cu
arici. Apoi accele r din nou. Pest e cincisp r e z e c e
secu n d e ap r u casa, drep t n fa a lui, exact cum
i spus e s e Jo. Rul p r e a s se ter mi n e chiar aici.
Casa era const r ui t din lemn b t r n , uzat de
vrem e, car e o f cea s se piard print r e copacii
nal i care o nconju r a u , dar n fa a ei se afla un
mic chei cu o alup veche, cu fundul plat, legat
de el i aces t a a fost prim ul lucru pe car e l-a
v zut el.
ncetini ca s aduc alup a la chei, ntinz n d u-
se n acela i timp dup arm , inn d- o n mn a
stn g n timp ce man ev r a alup a.
Sunt eriful Brody! tun el. Thaniel,
ncet e a z orice naiba faci acu m i adu- i fundul
aici. Nu era cel mai profesio n al mod de a vorbi,
i spus e el, dar i serve a scopul de a se face
anu n a t i de a- i spun e lui Thaniel c identit a t e a
lui nu era un secr e t .
Dar nu se a t e p t a ca lucr u rile s se ara nj ez e
prin simpla lui preze n acolo i nici nu se
ara nj a r . Se auzi o alt bubuit u r , c rei a i
r s p u n s e pocn e t ul mai slab al unei pu ti.
mpu c t u r il e vene a u din spat el e casei.
Jackson orien t alup a cu botul spre chei i opri
motor ul. S ri afar din ea cnd se mai afla nc
la vreo jum t a t e de met r u de chei, nf u r n d
auto m a t odgon ul n jurul unui pilon,
antr e n a m e n t car e- i intra s e n sng e, asigu r n d u-
l c f cea totul bine n timp ce se afla n mi ca r e .
Alerg de- a lung ul cheiului mic, zgomo t ul
cizmelo r pe lemn auzind u- se n ritm ul b t ilor
pute r ni c e ale inimii. Veche a, familiar a clarit a t e a
gn di rii se rev r s asup r a lui ca un prod u s
adiac e n t al adre n a li n ei i expe ri e n e i. Sim e a
acela i lucru ori de cte ori s re a dint r- un avion,
n timpul unui ant r e n a m e n t de zbor. Creie r ul lui
proc e s a cu viteza fulge r ul ui det aliile pe car e le
vede a.
U a de la intra r e a b tr n e i case de lemn era
desc his , o u din plas , frumo s crpit , inn d
insect el e afar . Pute a vede a direc t pn la u a
din spat e, doar c nu se vede a nime ni. Veran d a
ar t a ca o jungl , cu plant e uria e n ghivec e i
co u ri car e atr n a u pest e tot, doar c nu se
vede a u vechit u ri pe nic ie ri, a a cum vede ai pe
la toat e casel e, inclusiv a lui. Urc dintr- un salt
cele trei trep t e spr e vera n d i se lipi de per e t e .
Ultimul lucr u pe car e i-l dore a era s fie
mpu c a t chiar de perso a n a pe care venise s o
salveze, a a nct i rep e t identit a t e a .
Aici eriful Brody! Domni o a r Jones, sunt e i
bine?
Urm un mom e n t de t ce r e , n car e pn i
insect el e se oprir parc din bzit. Apoi, de
undev a din spat e, se auzi glasul unei femei.
Eu sunt bine. i voi fi i mai bine cnd o s
mi- l sco i de pe prop ri e t a t e a mea pe cretin ul
sta.
P re a rem a r c a b il de calm pent r u cineva aflat
sub atac, ca i cum Thaniel nu ar fi cont a t mai
mult dec t n a rii.
Jackson ocoli ter a s a mar e, umb rit , care se
desf u r a de- a lung ul a trei laturi ale casei. Se
afla acu m n part e a dre a p t , cu copaci gro i n
dre a p t a i deas u p r a lui. Nu put e a vede a nimic
deose bi t, nicio pat de culoa r e sau un fo net prin
tufe.
Thaniel! strig el. Pune arm a jos naint e s
te mpu c n fund ul t u prost, m auzi?
Urm un alt mom e n t de t ce r e . Apoi se auzi un
trist:
Eu n- am f cut nimic, erifule. Ea a tras
prim a.
Tot nu- l pute a vede a pe Thaniel, dar vocea
vene a din direc i a unui pin uria din spat el e
casei, prac tic chiar deas u p r a .
Eu decid a cui este vina. Se apro pi e mai
mult de spat el e casei, cu arm a preg ti t . Pent r u
mom e n t se afla n sigur a n fa de tirul
domni o a r e i Jones, n schim b pent r u Thaniel era
o int perfec t dac el ar fi ales acest lucru.
Acum f ce i-am spus i aru n c - i arm a.
Tic loas a aia nebu n o s trag n mine dac
fac asta.
Nu, nu o s trag .
A pute a , se auzi vocea calm a dom ni o a r e i
Jones, f r s u ur e z e deloc situa i a.
Vezi, ce i-am spus eu?! Vocea lui Thaniel
era acut , din cauz a ngrijor rii. Indifer e n t car e
fuses e plan ul lui, func ion a s e jalnic de gre it.
Jackson njur n bar b i ncer c s vorbe a s c
pe un ton ct mai calm i mai auto rit a r .
Domni o a r Jones, unde exact sunt e i?
Sunt pe vera n d a din spat e, dup ma in a de
sp lat.
Las arm a jos i intr n cas , s pot avea o
mic discu i e cu Thaniel.
Urm din nou o mic pauz , ca i cum ace a s t a
s-ar fi gn dit dac s - i dea sau nu ascult a r e .
Obi nuit cu r s p u n s u r i insta n t a n e e , pozitive sau
neg a tive, acea s t revelat o a r e mic ezita r e reu i
s - l ene rv e z e pe Jackso n.
O s intru n cas , r sp u n s e ea ntr- un
trziu. Dar nu- mi las arm a jos pn cnd neb u n ul
sta nu pleac de pe prop rie t a t e a mea.
Lui Jackson i ajuns e s e .
F cum i spun, sau v ares t e z pe am n d oi,
spus e el t ios.
Urm a r alte ctev a mom e n t e de nneb u ni t o a r e
t ce r e , apoi u a din spat e se auzi tr n ti n d u- se.
Jakcso n inspir ad n c. Dinspr e pini plut e a vocea
plng cio a s a lui Thaniel.
Nu i- a l sat arm a jos a a cum i-ai spus s
fac , erifule.
Nici tu, i aminti Jackso n pe un ton grav. i
eu am o arm i am de gn d s o folosesc dac
nu- i arun ci pu c a i nu ie i de acolo, spus e
Jakcso n ndr e p t n d u - se spre col ul casei. Dup
star e a n care se afla, nu era o vorb n vnt.
Unu doi tr
Din spat el e pinului uria zbur o pu c gre a,
care ate riz cu o bufnitu r pe patul de ace de pin
care acop e r e a u ter e n ul. Dup ctev a secu n d e ,
urm ncet i Thaniel, nde p r t n d u - se de copac,
cu minile ridicat e i cu fa a mbufn a t . De- a
lung ul obraz ul ui dre p t se prelu n g e a un fir
sub ir e de sng e. Rana nu p r e a s fi fost f cut
de o arm i Jakcso n i imagin c prove n e a de
la vreo a chi e. Trunc hi ul copac ul ui preze n t a o
gau r mar e, la nivelul b rbi ei lui. Domni o a r a
Jones nu tr s e s e deas u p r a capului lui Thaniel;
intis e drep t n el. i dup cum ar t a copac ul, nu
tr s e s e cu alice.
Insta n t a n e u , u a cu plas se desc his e brus c i
Delilah Jones p i afar , cu arm a n pozi ie i
Thaniel se aru n c la p m n t , urln d de panic .
i acop e ri capul cu minile, ca i cum ast a l-ar fi
ajut a t cu ceva.
Doam n e , d - mi pute r e , se rug Jackson. Dar
rug ci u n e a nu- l ajut deloc. St p ni r e a lui de
sine se duse naibii i ac ion rep e d e , att de
rep e d e nct ea abia avu timp s - i arun c e o
privire, f r s apuc e s reac io n e z e . n doi pa i
lungi ajuns e la ea, mn a dre a p t nchiz n d u- i-se
pe butoiul pu tii, smulg n d u- i-o din mn .
Intr n cas ! Acu m ! url el.
Domni o a r a Jones r m a s e fix ca un stlp,
uitn d u- se la Thaniel, uitn d de Jackson, ca i
cum nu ar mai fi fost acolo.
E ti mort, i spus e ea lui Thaniel cu o voce
calm , f r inflexiuni.
Thaniel s ri n sus, ca i cum ar fi fost
mpu c a t .
Ai auzit- o! M- a ame ni n a t , erifule! Arest e a z-
o! i strig el lui Jackson.
Chiar ast a o s i fac, spus e Jackso n print r e
din ii str n i.
La fel de plat, f r inflexiuni, dom ni oara Jones
spus e:
Nu treb ui e s - l omor eu. O s moar f r ca
eu s mi c un deg e t.
i atun ci i ridic privire a spre Jackso n care se
v zu prins de ni te ochi de un verd e nchis ca
p du r e a , ate n i, aler i, cunos c t o ri.
Jackson se sim i dintr- o dat ame it i scut u r
scur t, tar e, din cap. Prob a bil c - l dobor s e
c ldu r a . Totul p re a s se esto m p e z e , cu
excep i a chipului ei, n cent r ul imaginii. Era mai
tn r dec t ar fi crezu t, i spus e el, prob a bil
spr e treizeci de ani, cnd el se a te p t a s e la o
femeie ntre dou vrst e, retr a s , dep i t de
inven iile mode r n e . Pielea ei era catifelat ,
bronz a t i f r riduri. P rul ei era o mas de
bucle i ort ul i se opre a la jum t a t e a coaps elo r,
ar t n d ni te picioa r e frumo s form a t e . Inspir
ad n c, lupt n d mpot riva ame elii i n timp ce
capul i se limpez e a , obse rv c ea devenis e
cum plit de alb . i se uita la el ca i cum ar fi
avut dou cape t e.
Brusc se ntoa r s e i intr n cas , tr n ti n d n
urm a ei u a cu plas .
Jackson inspir ad n c, adun n d u- se naint e de
a se ntoa r c e la ce avea de rezolvat. i propti
pu c a de pere t e iar pe a lui i- o puse pe bra ,
ntorc n d u- i n sfr it aten i a napoi spre
Thaniel.
Tic los ul!
Thaniel profita s e de lipsa lui de ate n i e. Locul
unde st t u s e era gol i o privire scur t i spus e
lui Jackso n c nici pu c a lui nu mai era acolo.
S ri de pe vera n d , ateriz n d cu genu n c hii pe
jum t a t e ndoi i, cu pu c a acu m n amb el e mini.
i ntoa r s e capul n toat e direc iile, dar cu
excep i a agita i ei ctorv a tufe, nici urm de
Thaniel. Jackso n intr t cut n p d u r e , apro a p e
de tufele mi c t o a r e , apoi se opri, ascult n d .
Thaniel, n ciuda defect elo r lui, era bun n
p du r e . Trecu r vreo treizeci de secu n d e cnd
Jackson auzi n dep r t a r e zgomot ul f cut de o
crac rupt sub un picior neat e n t . D du s plece
dup el, dar se r zg n di. Nu avea rost s - l
urm r e a s c prin p du r e ; tia und e locuia
Thaniel, n cazul n car e dom ni o a r a Jones ar fi
vrut s fac plng e r e mpot riva lui pent r u
nc lca r e a prop rie t ii i orice alte plng e ri pe
care Jackso n le consid e r a justificat e.
Se ntoa r s e i se uit la casa cuib rit ntr e
copaci i ntr- o simbioz att de perfec t nct
p r e a s fac part e din p d u r e . n mod ciuda t,
nu- i vene a s intre i s stea de vorb cu
domni o a r a Jones, ceva fiind subtil alter a t , ie it
de sub cont r ol. Nu vroia s tie nimic mai mult
desp r e ea, nu vroia dec t s se urce napoi n
barc a lui Jerry Watkins i s coboa r e rul,
depa r t e i n sigur a n fa de femei a ciuda t , cu
ochii ei stra nii.
Dar mes e ri a lui i cere a s stea de vorb cu ea
i Jackso n era un erif bun. De acee a se i afla
aici i de acee a nu pute a pleca f r s o vad .
Senti m e n t u l acela de tulbu r a r e l nso i ns tot
dru m ul napoi spre vera n d .

Ma in a de sp lat n spat el e c rei a se ascu n s e s e


ea era una de tip vechi, cu ac ion a r e man u al , cu
storc t o r u l anex a t, obse rv el u or mira t,
oprin d u- se n fa a u ii cu plas . Nu pute a vede a
n cas ; luminile nu era u aprins e i copacii
asigu r a u suficien t umb r ca s p st r e z e
inte rior ul r cor o s i ntun e c a t .
Ridic pum n ul, se opri, apoi cioc ni de dou
ori, ferm.
Domni o a r Jones?
Chiar aici.
Era apro a p e , chiar de part e a cealalt a u ii. n
vocea ei se sim e a o ciuda t re in e r e , pe care nu
i-o mai sim is e naint e.
Nu l-a invitat s intre. i p r e a bine, pent r u c-ar
fi prefe r a t s nu pun nicioda t picior ul n casa
ast a. Apoi, ns , n mod ira ion al, l der a nj
fapt ul c nu l invitas e. F r s mai a te p t e o
invita ie, desc his e u a cu plas i p i n un t r u .
Domni o a r a Jones era o siluet palid n
nc p e r e a ntun e c a t , stn d nemi c a t i
uitn d u- se la el. Poat e c vede r e a lui treb ui a s
se acom o d e z e pu in, dar avea senz a i a c ea era
efectiv ngrozit de el. Se d d u s e chiar doi pa i
napoi.
Nu put e a spun e de ce l ene rv a s e ast a, dar era
clar c - l enerv a s e i nc cum. Adren alin a pom p a
din nou n el, ncord n d u- i mu c hii i cer n d
ac iun e , dar al naibii s fie el dac tia ce s
fac . O s - i ia decla r a i a, o s - i trag o s pu n e a l
pent r u faptul c tr g e a n oam e ni i o s plece.
Atta tot. Nimic car e s - l fac s se simt
ncor d a t i furios.
Dar asta era exact ce sim e a el, cu sau f r
motiva ie.
T cer e a se prelu n g e a ntre ei, t ce r e n care
fiecar e l m s u r a pe cel lalt. Nu tia la ce
concluzii ajuns e s e ea privind nf i a r e a lui, dar
el era poli ist, obi n ui t s nre gis t r e z e fieca r e
det aliu legat de o perso a n i s fac judec i
rapid e. Treb ui a s fac ast a i treb ui a s fie ct
mai corec t. Pent r u c via a lui i a altor a
depin d e a de felul n care citea el oam e nii.
Ceea ce vede a n semint u n e r i c ul din nc p e r e
era o femeie tn r , zvelt , ngrijit , ntr- o bluz
f r mn e ci, galbe n desc his, vr t ntr- un ort
kaki, bine str n s cu cordo n ul, n jurul unei talii
mici. Bra ele goale era u frumos bronz a t e i u or,
feminin mu c hi ulo a s e , cee a ce- i spus e c era mai
pute r ni c dec t ar t a i obi n uit cu munc a. Era
cura t , chiar i pe picioa r el e ei goale ale c ror
unghii de la dege t e , obse rv el, era u date cu oj
rozalie: deg e t e care se ndoia u, s p n d n
du u m e a , ca i cum s-ar fi for at s r m n
locului.
P rul ei era cast a ni u, o mas de bucle u or
decolor a t e de soar e. Nu- i r n e a privire a, de i nu
era chiar o frum u s e e de regin . Avea o
nf i a r e pl cu t , s n t o a s , cu o curb dulce a
b r biei. Dar ochii ei ochii aceia era vr ji i. Nu
mai vroia s se uite din nou n ei, dar pn la
urm o f cu. Erau ce avea ea mai frumo s, mari i
limpezi, umb ri i de gen e des e, ntun e c a t e . i l
privea acu m cu res e m n a r e ?
Pent r u num el e lui Dumn ez e u , ce- i nchipui a ea
c o s - i fac ?
Nu tia ct timp st t u s e uit n d u- se la ea.
Acela i lucru i se nt m pl a s e i pe vera n d , doar
c acu m nu se mai sim e a ame it. Trebui a s se
ocup e de cee a ce avea de f cut i s se care de
aici. Zilele de var era u lungi, dar vroia s ias
de pe ru naint e de asfin it.
Thaniel a fugit, spus e el cu o voce uluitor de
r g u i t .
Ea d du scurt, brusc, din cap.
i- ai f cut un obicei din a trag e n vizitato ri?
Ochii verzi se ngus t a r .
Cnd i opre s c alup a mai dep a r t e i rest ul
dru m ul ui se furi e a z pe jos, da, ast a m face
pu in b nuito a r e n ce prive t e motivul vizitei.
De unde tii ce a f cut?
Sune t el e sunt purt a t e dep a r t e , pe ap . Iar
eu nu aud mult e b rci venind pn aici,
excep t n d u- l pe Harley Whise n a n t , care- mi
aduc e po t a. Iar cum Harley a fost aici n
dimine a a asta, tiam c nu era el.
Tu ai tras prim a.
Intr a s e pe prop ri e t a t e a mea. Am tras n aer
prim a dat , ca s - l previn i am strig a t la el s se
care rep e d e . Atunci a tras n mine. n ma in a
mea de sp la t este o gau r de glon , fir- ar el s
fie. A doua oar am tras n ap r a r e .
Poate c i el cred e a c se ap r , avn d n
vede r e c tu ai tras prim a.
Domni o a r a Jones i arun c o privire
nenc r e z t o a r e .
A intr a t ho e t e pe prop ri e t a t e a mea, pn la
casa mea, purt n d o pu c de vnat c prio a r e i
cnd am strig a t la el s se care, a tras ascu n s
dup un copac i asta ca s se apere?
Nu tia de ce i f cea zile fripte, poat e doar din
cauza ncord r ii car e- l f cea epos ca un cact u s.
Ai drep t a t e , spus e el brus c.
Bine, mul u m e s c foart e mult.
Jackson ignor sarc a s m u l.
Trebui e s - i iau o decla r a i e.
Nu am de gn d s fac pln g e r e .
Nu put e a alege s spun ceva car e s - l irite
mai mult. Dup p r e r e a lui, foart e mult din r ul
suplim e n t a r era cauz a t de fapt ul c oam e nii
refuza u s fac pln g e r e mpot riva unor fapte
pen al e. Indifer e n t ce gn d e a u ei, nu vroiau s
cre ez e necaz u ri sau vroiau s - i mai acor d e o
ans r uf c t o r u l ui. Din expe rie n a lui, nu
f cea u dec t s lase n libert a t e un r uf c t o r ,
ca s comit un alt delict. Sigur, exista u
circu m s t a n e care cere a u oarec a r e ndu r a r e , dar
nu era cazul, acu m. Thaniel Varga s nu era un
adoles c e n t prins asup r a prim ei lui fapte rele; era
un tic los car e avuse s e de gn d s fac un r u
serios unei alte perso a n e .
Poftim? O spus e s e blnd, nfr n n d u- i
pornir e a de a tun a, acor d n d u- i ans a de a se
r zg n d i. Pe vrem e a cnd era serg e n t n arm a t ,
recr u ii recu n o t e a u imedia t n ace a s t blnd e e
sem n el e pericolului.
Dar Delilah Jones ori nu era la fel de acor d a t
la st rile lui cum era u solda ii, ori nu era
impr e sio n a t de autorit a t e a lui. Indifer e n t de
motiv, ea ridic din ume ri.
Nu are rost s fac asta.
Nu are rost?
Delilah d d u s spun ceva, apoi se opri i
scut u r u or din cap.
Nu cont e a z , spus e mai mult pent r u ea. i
mu c buza i Jakcson avu senz a i a c avea o
dispu t cu ea ns i. Apoi Delilah oft .
Ia loc, erif Brody. O s te sim i mai bine
dup ce o s m n n ci ceva.
Nu vroia s se a ez e, nu vroia dec t s plece
de aici. Dac ea nu avea de gnd s depu n
plng e r e , tre a b a ei. Nu era de acor d cu ast a, dar
decizia i apa r i n e a . Nu mai avea niciun motiv s
mai ntrzi e aici.
Dar ea ncep u s se mi te repe d e i eficien t
prin buc t r i a demo d a t , t ind cee a ce p r e a a fi
pine f cut n cas , apoi felii de unc i o
buca t mar e de br nz . Lu cu un pah a r ap
dintr- o g le a t i a ez pe mas gust a r e a simpl .
Jackson o prive a cu ochi miji i. mpot riva lui,
admi r a nde m n a r e a feminin cu care f cea
lucru rile, f r tam- tam sau afect a r e . i f cu i ei
un sandvi , de i nu la fel de gros ca al lui i f r
br nz . Se a ez pe scau n, vizavi de locul pe
care i-l pre g ti s e lui i- i ridic spr n c e n e l e
ntr e b t o r , v zn d u- i ezita r e a .
Veder e a sandvi ul ui i f cu gur a s - i lase ap .
Era att de fl m n d nct i ghior i a burt a .
Acest a era motivul pent r u care i scoas e vest a
Kevlar i- i puse pu c a deop a r t e , apoi se a ez la
mas . ncep u r s m n n c e f r s scoat o
vorb .
u n c a era sucule n t , br nz , moale. i
ter mi n sandvi ul naint e ca ea s fi mu c a t de
ctev a ori dintr- al ei. Delilah se ridic i ncep u
s - i fac nc unul.
Nu, unul a fost suficien t min i el, nevr n d
s o mai pun la trea b , nevr n d s mai stea
aici.
Trebui a s m fi gndit, spus e ea ncet. Nu
sunt obi n uit s hr n e s c un b rb a t ca tine. Tata
era ceva mic i num ai piele i os; nu mnc a mai
mult ca mine.
n treizeci de secu n d e un alt sandvi gros se
afla n fa a lui. Ea se a ez la loc, la prop ri ul
sendvi .
De dat a acea s t a mnc mai ncet, savur n d
gust u ril e. n timp ce mest e c a , se uita n jur. Avea
ceva casa ast a, ceva car e l preoc u p a i acu m
n eles e ce anu m e: t ce r e a . Nu se auze a
zumze t ul vreu n ui frigide r , nici g l gia vreu n ui
televizor n fund al, nici bolboro sit ul i ssit ul
vreu n ui boiler.
Se uit n jurul lui. Nu exist a frigide r, punct.
Nici l mpi. Nici lumini, deas u p r a . Ea luase apa
dintr- o g lea t . Se uit la sp l to r; nu avea
robin e i. Eviden a era acolo, dar el ntre b ,
totu i:
Nu ai cure n t elect ric? ntr e b pent r u c i se
p r e a de necr ez u t .
Nu.
Nici telefon, nimic s ceri ajuto r, la nevoie?
Nu. Nu am avut nicioda t nevoie.
Pn ast zi.
M- a fi put u t desc u r c a i singu r cu Thaniel.
nce a r c s se dea la mine nc din gimn aziu.
Dar a mai venit vreod a t la tine cu pu c a?
Nu- mi amint e s c , dar oricu m nu i-am acor d a t
pre a mult ate n i e.
Era nne b u ni t o a r e . Vroia s- o scut u r e , vroia s -
i pun minile pe bra el e acele a goale i s-o
scut u r e pn - i cl n n e a u din ii n gur .
Ai avut noroc c nu ai fost violat i
omor t , izbuc ni el.
Delilah l corec t .
Nu a fost noroc, a fost preg ti r e .
n pofida lui, Jackson se trezi ntre b n d :
Ce fel de preg ti r e ?
Ea se l s n spat e pe scau n, uitn d u- se n jur,
la casa t cut . l izbi faptul c ea se sim e a att
de bine aici, singu r n p du r e , f r nimic din
toat e avan t aj el e mode r n e pe care fieca r e cre d e a
c treb ui a s le aib .
Ca s ncep cu ncep u t ul, acea s t a este casa
mea. Cunosc fiecar e centi m e t r u din p d u r e ,
fiecar e mea n d r a rului. Dac ar treb ui s m
ascu n d, Thaniel nu m- ar g si n vecii vecilor.
Privind- o aten t, Jackson v zu zmb e t ul acela
mist e rio s din ochii ei verzi i tiu, a a cum i
tia num el e, c ea se ndoia c ar fi vreod a t
obligat s se ascu n d .
i celelalt e ches tii? ntr e b el pe un ton de
conve r s a i e.
Delilah i zm bi ncet i avu senza i a c i
pl ce a pers pic a ci t a t e a lui.
Ah, doar ctev a chestii m r u n t e , de
aver tiz a r e . Nu e nimic letal n ele, doar dac nu
calci pe o viper sau dac nu cazi n ap i te
neci.
Se uita la gur a ei i sim i o mic tres ri r e , ca
un alt atac de adre n a li n . n ciuda r corii din
cas , sim i c tran s pi r . Dumn e z e ul e
Atotpu t e r n i c, f - o s nu zmb e a s c din nou.
Zm b e t ul ei era alun e c o s i senzu al, feminin,
zm b e t ul pe care o femeie i-l ofer unui b rb a t
dup ce au f cut dra go s t e , z c n d apro a p e
ador mi t pe a te r n u t u r il e r scolite, n timp ce
ploaia b te a dar a b a n a afar i nu exista u dec t
ei doi, corcoli i n lume a lor privat .
Aten ion a r e a sexual nu era bineve nit .
Trebui a s fie aten t la situa ii de genul aces t a.
Era un b rb a t ntr- o pozi ie autorit a r , singu r cu
o femeie, ntr- o cas und e se duse s e cu o misiun e
oficial . Nu era nici locul i nici timpul s se
apro pi e de ea.
T cer e a se a te r n u din nou, o t ce r e n care se
privea u unul pe cel lalt, pest e mas . Ea inspir
ad n c i snii i se ridica r sub bum b a c ul fin al
bluzei. Sfrc u ril e se delimit a u perfec t, nt rit e,
aur e ol a lor ntun e c a t u or vizibil n locul und e
se ap s a u pe mat e ri al. i era frig, sau era
excita t ?
Piele a de pe bra el e ei era catifelat ; f r
bum bi de r coa r e .
O s plec acu m, spus e el lupt n d u- se cu
r g u e a l a brusc din voce i cu t ria din
pant alo ni. Mul u m e s c pent r u sandvi u ri. Chiar
mur e a m de foam e.
Delilah p r e a u ur a t i totod a t plin de
reg r e t .
Cu pl ce r e . Aveai aer ul acela nfome t a t , a a
c eu
Se opri, f cn d un gest larg cu mn a.
Nu cont e a z . Mi- a f cut pl ce r e comp a ni a
ta. i ai drep t a t e , treb ui e s pleci; tocm ai am
auzit c tun . Se ridic i str n s e pah a r el e,
duc n d u- le la sp l t o r.
Se ridic i el. Era ceva n propozi ia ei
net e r m i n a t , car e- l intrig a. Da, treb ui a s uite,
treb ui a s - i ia la reved e r e i s se urce n barc .
El nu auzise niciun tune t, de i avea auzul foart e
bun, dar oricu m , era o scuz perfec t s plece
naibii de aici. tia asta, dar spus e totu i:
A a c tu ce?
Delilah i lu privire a de la el ca i cum s-ar fi
sim it stnje nit .
A a c eu m- am gn dit c ai rat a t pr nz ul.
De unde pute a ea s tie? De ce se gn dis e
m c a r la asta? De obicei el nu rat a mas a de
pr nz i cum naiba tius e ea c era fl m n d ,
cnd nu- l mai v zus e niciod a t ? Din ct l v zus e
ea, nervozit a t e a era star e a lui nor m al .
Vr jitoare. Cuvnt ul i opti n mint e, de i tia
c era o prostie. Chiar dac ar fi crez u t n
vr jitorii, dar nu cred e a , din cte citise el,
vr jitoria nu- i spun e a dac cineva rat a s e sau nu
mas a de prnz. Obse rv a s e c era iritabil i
d du s e asta pe sea m a stom a c ul ui lui gol. Nu c
fuses e el pre a aten t, dar o v zus e ades e a pe
ma m a lui ade m e n i n d u- l cu mnc a r e pe tat l lui,
ca s - l ajute s tre a c pest e o star e proa s t . Era
o ches ti e legat de femeie, nu de vr jitorie.
Miaau u
Aproap e c - i s lt un picior n sus. Nu era
mom e n t ul, tocm ai acu m , s desco p e r e c avea o
pisic .
Ai ap r u t i tu! spus e ea pe un ton cald,
uitn d u- se n jos la picioa r el e lui. Se uit i el i
v zu o pisic mar e, alb , pufoas , cu urec hi
negr e i coad nea g r , frec n d u- se de cizma lui
dre a p t .
Biata pisicu . Delilah vorbe a n contin u a r e
blnd, aplec n d u- se i lund crea t u r a , inn d- o
n bra e ca pe un beb el u . Pisica st t e a perfec t
relaxa t , cu burt a n sus, cu ochii pe jum t a t e
nchi i ntr- o expr e si e de beatit u di n e , n timp ce
Delilah o sc r pi n a pe piept.
Te- a speri a t zgomo t ul? Omul r u a pleca t i
nu o s ne mai supe r e , i promit.
Delilah i ridic ochii spre Jackso n.
Elea no r este ns r ci n a t . Trebui e s nasc
dintr- o clip ntr- alta, cred. A ap r u t acu m vreo
s pt m n , dar se vede c este dom e s ticit i c
a fost bine ngrijit , a a nct mi nchip ui c
cineva a l sat- o pe aici, ca s nu se obos e a s c cu
str n s ul mizeri ei.
Pisica ar t a ca un Buda felin, gra s i
mul u mi t . De obicei pisicile vr jitoa r el o r sunt
negr e, nu? Sau rolul poat e fi jucat de orice alt
pisic , fie ea alb , gras i ns r ci n a t ?
Nu putu rezist a s nu ntind mn a i s
mn g i e burtic a acee a gras , rotu n d . Ochii
pisicii se nchis e r compl e t i ncep u s toarc
tare, ca un motor n ralan ti.
Delilah zm bi.
Fii aten t, altfel o s ai un sclav pe via . Nu
vrei s-o iei cu tine?
Nu, mul u m e s c , spus e el sec. Totu i, poat e
c mam a mea ar vrea un pui. Mota n ul ei a murit
anul trec u t i nu mai are niciun anim al de
comp a ni e.
Atunci revino pest e ase sau apt e
s pt m n i.
Nu era exact o invita i e s mai tre a c oric n d
pe aici, i spus e el. i lu arm a i vest a.
Plec acu m, dom ni o a r Jones. Mul u m e s c
pent r u sandvi u ri.
Lilah.
Poftim?
Te rog, spun e- mi Lilah. To i priet e nii mi
spun a a. Nu Delilah, te rog, ad u g ea
arun c n d u- i o privire clar de avertiza r e .
Jackson chicoti.
Am nregis t r a t mes ajul. Pres u p u n c ai fost
dest ul de tachin a t n coal , cu num el e sta.
Ce tii tu, spus e ea cu n duf.
Num el e meu e Jackson.
tiu. Te- am votat. Jackson este un num e
dr g u , cu rezon a n texa n .
Eu sunt un texa n dr g u .
Lilah scoas e un sune t nea n g aj a n t , ca i cum nu
ar fi fost de acord cu el dar nici n- ar fi vrut s i-o
spun n fa . Jackson zmbi, ntorc n d u- se spr e
u . Nu tia dac era bine, dar n mod clar era
ceva inter e s a n t . Magia lunii pline era ast zi la
for a ei maxim . Cnd lucr u rile se vor ara nj a i
cnd o s aib timp s se gnd e a s c , atun ci cnd
va fi compl e t ra ion al n ce prive t e ira ion al ul i
supr a n a t u r a l u l i cnd va g si o explica ie logic ,
poat e c va reve ni ntr- o vizit dar nu n
calitat e oficial .
Ie i prin fa . E mai apro a p e .
O urm prin c su a mic . Dup pres u p u n e r e a
lui, avea doar patr u nc p e ri; ntr- o part e
buc t r i a i livingul, fiecar e dintr e ele avn d
cte o alt cam e r care se desc hi d e a din ea.
Pres u p u s e c celelalt e dou era u dor mito a r e .
Livingul era mobilat simplu, cu o cana p e a i un
fotoliu, ara nj a t e n jurul unui covor din crp e ,
ntins n fa a emin e ul ui. Pe plint a acest ui a se
aflau l mpi cu pet rol, ca i pe cele dou m s u e
de lng fotoliu i can a p e a . ntr- un col se afla o
ma in de cusu t cu pedal . Pe unul dintr e per e i
atr n a un quilt lucra t man u al, preze n t n d o
scen viu colora t , cu copaci i ap , a c r ei
execu t a r e prob a bil c dur a s e o ve nicie. Pe un
alt per e t e se afla o bibliot ec tot lucr a t de
mn , dup cum ar t a car e se ntind e a de jos
pn la tava n i era ticsit cu c r i, legat e sau
carto n a t e .
ntr e a g a cas l f cea s se simt ca i cum ar
fi p it napoi cu un secol, sau cel pu in cu
jum t a t e . Singu r ul apa r a t mode r n pe care- l v zu,
era un apa r a t de radio pent r u tirile met e o,
ac ion a t cu bat e rii, a ez a t lng una dint r e
l mpile cu gaz de pe poli . i p r u bine c - l
avea; n zona ace a s t a era u posibile i ura g a n e l e
i torn a d e l e. Ie i afar pe vera n d , cu Lilah
imedia t n spat el e lui, cu pisica tot n bra e.
Jackson ngh e n loc, uitn d u- se la cheu.
Tic los ul, spus e el ncet.
Ce este? l mpins e n um r i- i d du sea m a
c i bloca vede r e a .
Au disp r u t b rcile, spus e el dn d u- se ntr- o
part e ca s vad i ea.
Lilah se uita la cheul pustiu, cu ochii ei verzi,
mari de const e r n a r e . Disp r u s e i barc a ei cu
fund ul lat i barc a pent r u biba ni, a lui Jerry
Watkins.
Prob a bil c s-a ntors i a desp ri n s b rcile
ct timp noi mnc a m . Nu au putu t pluti pre a
depa r t e . Dac mer g de- a lung ul malului, prob a bil
c le g se s c.
Barc a mea are vsle, spus e ea. ntot d e a u n a
le in acolo, n cazul n care mi face motor ul
figuri. Deci pe a mea o pute a scoat e vslind,
rem o r c n d- o pe a ta. Asta l-a scutit s mai
mea r g pe jos pn la a lui i odat urca t ntr- a
lui, pe ale noast r e le put e a l sa n voia
cure n t u l ui. Cred c sunt la cel pu in o mil mai
jos, poat e chiar mai mult. Sigur, n cazul n care
nu a decis s le scufu n d e .
O s sun la po ncep u el din auto m a t i s m ,
pn s - i dea sea m a c nu avea radioul cu el.
Nici celula r ul. Amnd o u era u n Cherok e e , iar
Charlot t e Watkins se ntors e s e acas cu ma in a
lui. Iar Lilah Jones nu avea telefon.
Se uit n jos la ea.
Pres u p u n c nu ai un radio cu unde scur t e ?
M tem c nu. Se uita ncru n t a t la rul n
avalul c rui a i disp r u s e alup a, ca i cum i-ar fi
putu t poru n ci s se ntoa r c aici.
E ti blocat aici. Amnd oi sunt e m .
Nu pent r u mult vrem e. Dispec e r a
Jo?
Jo. Se ntre b ct de bine o cuno t e a ea pe
Jo. Jo vorbise desp r e ea ca i cum ar fi fost doar
ni te cuno ti n e ndep r t a t e , dar Lilah nu doar
c tia cine era dispe c e r u l lui, dar i spus e s e Jo i
nu Jolene, car e era num el e ei ntre g.
Ea tie unde sunt i urm a s - mi trimit
nt rit u ri de ndat ce se va elibe r a carev a.
Oricn d ar pute a ap r e a un adjun c t de- al meu.
Num ai dac se afl deja pe dru m. Uit - te
acolo, spus e ea ar t n d u- i spre sud- vest.
Jackson se uit i njur n barb . Nori uria i,
de furtu n , neg ri- purp u ri u acop e r e a u cerul
dup - amiezii trzii. i pute a deja sim i respir a i a,
n vnt ul proa s p t care- l ventila. i auze a vocea
n uruit ul gros al tune t ul ui, n timp ce vene a spre
ei.
O furt u n cu tune t e nu va dura mult,
pres u p u n . Cel pu in a a sper a el. A a cum
decu r s e s e r lucru rile ast zi, dru m ul naint e al
furt u nii se va opri exact cnd se va afla dea s u p r a
lor.
Lilah se uita ngrijor a t la nori.
Cred c-ar fi bine s porn e s c radioul, spus e
ea i intr napoi n cas , cu Elea no r culcu it n
bra el e ei.
Jackson mai aru n c o privire frust r a t spr e rul
pustiu. Aerul era nc r c a t cu elect ricit a t e ,
ridic n d u- i p r ul de pe bra e. Lama fulger ul ui
t ie n jos, lumin n d i scn t ei n d i imedia t se
auzi tune t ul.
Era blocat aici cel pu in pent r u ctev a ore,
dac nu pent r u toat noap t e a . Dac tot treb ui a
s r m n blocat und ev a, de ce nu pute a r m n e
blocat n prop ri a lui cas . n nop ile cu furtu n ,
num r u l accide n t e l o r era ntotd e a u n a mai mar e
i adjun c ii lui vor avea nevoie de el.
Dar el se afla aici, ntr- o cas de niciun d e ,
inn d u- i comp a ni e unei vr jitoa r e i pisicii ei
gest a n t e .

Lilah o l s pe Elea no r jos i porni radioul, apoi


se duse n dor mito r ul ei n care se intr a din living
i cobor fere a s t r a late r al . Fer e a s t r a din fa
era prot ej a t de vera n d a larg i ploaia nu put e a
p tr u n d e prin ea. Apoi, cu urec h e a a intit spr e
radio, f cu acela i lucru i n dor mit o r ul din
spat e. tia c eriful Brody intra s e i el n cas ,
dar l ignor a n mod delibe r a t , f cn d ceea ce
treb ui a f cut. El era mult pre a mar e pent r u
c su a ei mic , pre a sobr u, pre a auto rit a r , pre a
pre a b rbat.
i distr u s e s e via a ei att lini tit , mult mai
mult dec t visas e vreod a t Thaniel Varga s s o
fac . La ce naiba se gndis e Jo trimi n d u- i-l
aici? Dar sigur, Jo fuses e ngrijor a t din cauz a lui
Thaniel, ce s tie ea?
Ei bine, biet ul Thaniel nu o s-o mai der a nj ez e
vreod a t iar ea nu pute a face nimic aici. Dac nu
ar fi fugit, poat e c ar fi putu t m rog, c l-ar fi
putu t sau nu ajuta, era discut a bil, pent r u c era
deja pre a trziu.
Totu i, o cuprin s e regr e t ul. Indifer e n t car e
era u vinele lui Thaniel i era u mult e nu- i
doris e vreod a t r ul. i de i ar fi ncer c a t dac
dac el nu ar fi fugit, anii de dur e r o a s
expe ri e n o nv a s e r c pute a face foart e
pu in ca s schim b e soar t a .
Acest a era motivul pent r u care intr a s e n
panic la apa ri i a erifului. tius e, din clipa n
care l-a v zut, c el era menit s - i distr u g via a
ei sigur , confort a bil , pl cu t , de aici. Vroia s
plece ct mai dep a r t e de el, vroia s - l dea afar
din casa ei i s ncuie u a, vroia vroia s se
arcui a s c n bra el e lui i s - i odihn e a s c alen e
capul pe um r ul lui larg, s - l lase s o in n
bra e i s o s ru t e i s - i fac tot ce ar fi vrut el.
n toat via a ei nu cunos c u s e niciod a t pe
cineva, b iat sau b r b a t , car e s - i treze a s c cel
mai vag r sp u n s sexual. Se sim is e ntot d e a u n a
izolat de rest ul lumii, pent r u totd e a u n a singu r ,
tocm ai din cauz c era ceea ce era. Gnd ul de
a- i petr e c e via a singu r nu o der a nj a s e ;
dimpo t riv . Ei i pl ce a singu r t a t e a , via a ei,
senza i a c se mpline a prin ea ns i. Sunt at i a
oam e ni care nu ajun g niciod a t la totala
mplinir e i- i petr e c via a c ut n d pe cineva sau
ceva care s - i fac s se simt mplini i,
nen el e g n d c r s p u n s u l se afla n interio r ul
lor. Ei i pl ce a prop ri a ei comp a ni e, avea
ncre d e r e n prop riile ei decizii i i pl ce a munc a
pe care o f cea. Nu exista nimic nimic n via a
ei, ce ar fi vrut s schim b e .
Dar Jackso n Brody schim b a acu m totul, fie c
vroia sau nu.
Nu era doar aur a care o atr g e a la el, de i aur a
lui era att de boga t nct apro a p e c era
vr jit de ea. Toate culorile lui era u clar e: ro ul
ntun e c a t al senzu alit ii, albas t r u l calm ul ui,
turco a z ul unei perso n alit i pute r ni c e,
portoc aliul pute rii, cu spice fluctu a n t e de
purp u r i u spiritu al i galbe n, cu verd el e
vindec t o r . Nimic la el nu era tulbu r e . Era un
b r b a t dintr- o buca t , de ncr e d e r e , s n t o s.
Totu i, cee a ce o uluise, era brus c a
str ful g e r a r e pre m o ni t o ri e. Nu avea des a a
ceva; talen t ul ei special era abilitat e a de a vede a
aur el e. Dar uneo ri avea str fulg e r r i de intui ie
i cunoa t e r e i niciod a t nu se n ela s e .
Niciod a t . Exact a a cum se uitas e la Thaniel i
tius e c aces t a va muri n cur n d , prim a oar
cnd s-a conce n t r a t asup r a lui Jackso n Brody,
valul pre m o ni i ei fuses e att de pute r ni c nct
fuses e gat a s se pr b u e a s c sub el. B rb a t ul
aces t a avea s fie iubitul ei. B rb a t ul acest a avea
s fie iubire a ei. Singu r a , din toat via a ei.
Ea nu vroia un iubit! Ea nu vroia un b rb a t n
pre aj m a ei, stn d u- i n cale, interf e r n d u- se cu
treb u r ile ei. Dar o va face; tia c o va face. O
izbise ca un b r b a t ner b d t o r , obi n uit s dea
ordin e, u or domin a n t i ah, ah, sexi ct
cupri n d e . Cu sigur a n c el nu o s vrea s
tr ias c aici, f r niciun apa n aj al tehnicii
mode r n e , cu car e era obi nuit, n vrem e ce ea
prefe r a via a ei simpl .
Ea se sim e a mai bine f r toat nebu ni a aia,
f r apa r a t u r elect ric zumz i n d ntr- una n
fund al. Sigur, el se va a t e p t a ca ea s se mut e la
ora , sau cel pu in ntr- un loc mai pu in izolat i
mai accesi bil.
Odat ce- i va da sea m a c ea nu poat e fi
reloca t , va ceda, dar cu eleg a n . Va arg u m e n t a
c nu o va put e a vede a att de des ca atun ci
cnd ar fi mai apro a p e . O va vizita ori de cte ori
i va fi lui conve n a bil i se va a te p t a de la ea s
lase balt indifer e n t ce f cea, cnd i va vede a
alup a tras la mal. Pe scur t, va fi foart e
incom o d pent r u ea, dar nu pute a face nimic. Cu
tot succ e s ul pe care- l avus e s e ea n a evita sau
schim b a soart a , pute a foart e bine s se dezbr a c e
chiar acu m i s - l duc n dor mito r.
Asta era o alt grij a ei. Nu pre a avea
expe ri e n n cee a ce prive a dor mito r ul. Pn
acu m nu- i f cus e griji cu asta, pent r u c nu
sim ise nici cea mai mic urm de dorin ca s
cape t e ace a s t expe ri e n . Dar acu m o avea.
Uitn d u- se doar la el, sim e a cum o cupri n d
valuri de c ldu r i i se taie respi r a i a; snii o
furnica u i treb ui a s - i str n g coaps el e ca s - i
lini t e a s c dur e r e a ncins dint r e picioa r e . Deci
ast a nse m n a pl ce r e a . Nicio mira r e c oam e nii
se purt a u ca neb u nii cnd era u atin i de ea.
Dac Thaniel nu ar fi furat alup el e, eriful ar fi
fost deja pleca t i prob a bil c nu l-ar mai fi v zut
o vrem e bunicic , dac nu nicioda t . Iar ea i- ar
fi contin u a t via a ei lini tit , mul u mi t o a r e . Dar
ar fi treb ui t s se a te p t e la acea s t fars cu
alup el e; cum altfel ar fi putu t ara nj a Soar t a ca
Jackson s r m n aici? i fire t e, treb ui a s
vin i o furtu n , car e s le mpiedic e pe
ajutoa r el e lui s vin dup el. Totul era
inevita bil. Indifer e n t ct de never o si mile p re a u
viziunile ei, decla n a u apro a p e imedia t o suit de
eveni m e n t e care aduc e a u concluzia pe care o
prev z u s e ea.
Nu pent r u prim a oar i dori s fi fost altfel.
i dori s nu tie lucru ri car e avea u s se
pet r e a c , naint e de a se pet r e c e ; era pre a mult
pent r u un singu r om. Nu pute a regr e t a c vede a
aur e, totu i; via a ei ar fi lipsit de culoa r e i mai
pu in inter e s a n t dac nu le- ar mai vede a. Ea nu
treb ui a s vorbe a s c neap r a t cu cineva ca s
tie cum se sim e a perso a n a resp e c tiv ; ea put e a
vede a cnd cineva era fericit, sau sup r a t , sau
dac era bolnav. Ea put e a vede a relele inten ii,
lipsa de onestit a t e , micim e a, dar put e a vede a i
bucu ri a i dra go s t e a i bun t a t e a .
S- a nt m pl a t ceva?
El st t e a chiar n spat el e ei i tonul acut i
spun e a c r m s e s e cam de multicel locului,
uitn d u- se n gol. Nu era mar e lucru dac
r m n e a pe gn d u r i cnd era singu r , dar altor a
poat e c li se p r e a ciuda t. Clipi des, reve ni n d la
realit a t e .
Scuze, visam cu ochii deschi i, spus e f r s
se ntoa r c spre el.
Visai cu ochii desc hi i? P re a nenc r e z t o r i
nu- l blam pent r u asta. Un b r b a t ncer c a s e s o
omoa r e acu m mai pu in de o or , era u bloca i
aici i o furtu n uria se ab t e a asup r a lor; ar fi
treb ui t s fie suficien t s - i in gnd u r il e
anco r a t e n realit a t e . Ar fi treb ui t s spun c se
gn d e a , nu c visa cu ochii desc hi i; ar fi sun a t
mai prod u c tiv.
Nu cont e a z . Au fost buletin e met e o sau
aten io n ri, la radio?
Aten ion ri de furtu n pute r ni c pn la ora
zece noap t e a . Vntu ri pute r ni c e i grindin
distr u g t o a r e .
Ore. Vor fi ore ntre gi singu ri. Prob a bil c va
r m n e aici pn dimin e a a . Ce treb ui a s fac
acu m cu aces t b r b a t pe care l va iubi, dar nu
nc ? Abia l cunosc u s e , nu tia nimic desp r e el,
pe plan perso n al. Era atr a s de el, da, dar
dra go s t e ? Nu chiar. Oricu m, nu nc .
O rafal de vnt mirosin d a ploaie p tr u n s e
prin u a cu plas .
Vine, spus e el i ea i ntoa r s e capul i v zu
per d el el e de ploaie car e m t u r a u rul,
ndr e p t n d u- se spre cas . Fulge r chiar n fa a
lor i zgomot ul tune t ul ui f cu s z ng n e
feres t r e l e .
Elea no r mieu n i- i c ut ad po s t n cutia de
carto n n car e Lilah puse s e proso a p e vechi, s - i
ncrop e a s c un culcu .
Jackson f cea pa i ner b d t o r i prin nc p e r e a
mic . Lilah se uita exas p e r a t la el, ntre b n d u-
se dac omul sta se put e a ada p t a i el vreod a t .
Era ene rv a n t pent r u el c nu pute a influe n a n
vreu n fel vrem e a , fie am n n d furtu n a , fie
trimi n d- o rapid n alt part e, pent r u ca unul
dintr e ajutoa r el e de erif s poat urca rul,
dup el.
Lilah ridic din ume ri, n gn d. Las - l s se
agite; ea avea tre a b de f cut.
Prim a rafal de ploaie lovi casa, r p i n d pe
acop e ri . Soar el e dup - amiezii trzii fuses e
apro a p e compl e t acop e ri t, ntun e c n d nc p e ril e.
Lilah se duse prin bezn dup l mpile cu gaz de
pe poli a c min ul ui, mn a a ez n d u- se tiuto a r e
exact pe cutia cu chibrit u ri. Zgomo t ul chibrit ul ui
nu se auzi n dar a b a n a ploii, dar Jackson se
ntoa r s e chiar la prim a floare de lumin i o privi
ridic n d sticlele l mpilor i ating n d chibrit ul de
fitil, pun n d apoi sticla la loc. Sufl n chibrit s
l sting i l aru n c n c min.
Se duse apoi n buc t r i e f r un cuvn t,
rep e t n d ritu alul i acu m se aflau acolo patr u
l mpi, pent r u c ei i pl ce a s aib mai mult
lumin cnd lucra. n sob , focul era inut
mocnit, sub cenu , Lilah desc his e u i a, agit
c rb u nii fierbin i i mai ad u g lemn e.
Ce faci? o ntre b el din u .
Lilah i d du ochii pest e cap, dar num ai n
mint e.
G tes c. Prob a bil c el nu mai v zus e aces t
proc e s, naint e.
Dar abia am mnc a t .
A a este, dar sandvi u rile alea nu or s te
in pre a mult, dup mine.
Se uit la el, m s u r n d u - l n rapo r t cu prag ul
u ii. Ceva mai mult de unu optzeci i doi,
pres u p u s e ea i pe pu in o sut de kilogr a m e .
P re a mu c hi ulos, dup cum i se profilau ume rii
prin c m a , a a c ar put e a cnt ri i mai mult.
Omul st a m n n c de sting e.
Jackson intr n buc t r i e i se a ez la mas ,
ntorc n d scau n ul ca s stea cu fa a la ea,
ntinz n d u- i picioa r el e i ncruci n d u- i- le la
glezn e. Cu deg e t el e b t e a dar a b a n a pe mas .
Ches tia asta m enerv e a z la culm e, se
confes el.
Am obse rv a t , spus e ea pe un ton sec. Lu
pu in ap ntr- un bol i se sp l pe mini.
De obicei, mai pot face cte ceva. De obicei,
pe vrem e rea, treb ui e s fac ceva, fie c e vorb a
de o ma in accid e n t a t sau de scos oam e nii de
pe oselel e inund a t e . Acum ar treb ui s fiu afar ,
pent r u c ajutoa r el e mele vor fi pest e cap de
ocup a t e .
Deci acea s t a era cauza st rii lui de nelini t e i
de iritabilita t e; tia c era nevoie de ajuto r ul lui,
dar nu pute a pleca de aici. i pl ce a sim ul lui de
res po n s a b ilit a t e .
R m a s e apoi t cu t, urm ri n d- o cum i
pre g t e a tava, stropin d- o cu ulei. i lu bolul i
puse fain n el, ad u g sm n t n i ceva
gr si m e solid i- i vr minile n bol.
De ani de zile n- am mai v zut pe cineva
f cn d ast a. Zm bi, r m n n d cu ochii pe
minile ei, care ames t e c a u i fr m n t a u cu
price p e r e .
Bunica mea f cea ast a, dar pe ma m a nu mi- o
amint e s c f cn d turti e n cas .
Eu nu am frigide r, deci nu am turti e
cong el a t e , spus e ea prac tic.
Tu chiar nu vrei s ai lucru ri ca frigide r e sau
sobe elect ric e ? Nu te der a nj e a z faptul c nu ai
cure n t elect ric?
De ce m- ar der a nj a? Eu nu depin d de un fir,
ca s am c ldu r sau lumin . Dac a avea
elect ricit a t e , s-ar pute a ntr e r u p e chiar n clipa
ast a i n- a mai pute a g ti.
Jackson i frec b rbi a, cu frunt e a ncru n t a t ,
gn dito r. i pl ce a priveli t e a , i spus e ea,
privind u- l n timp ce contin u a s fr m n t e
aluat ul. Spr n c e n e l e lui era u dre p t e i negr e,
frumos form a t e . Totul la el era frumos form a t.
Pute a pune pariu c toat e femeile singu r e din
or el i o part e din cele m rit a t e era u nebu n e
dup el. P r negr u, tuns scurt, ochi alba t ri mari,
b r bie pute r ni c , buze moi nu tia de und e tia
c buzele lui era u moi, dar tia. Ah, da, sigur c
era u neb u n e dup el. i ea se nfierb n t a s e
pu in.
Se gn di s se duc la el, s i se a ez e n poal
i brus c, corp ul i fu cuprin s de un val de
c ldu r . C ldu r , pe naiba; cnd era tran s pi r a t
toat ! Mai avea pu in i se pom e n e a lac de
sudo a r e .
O cond u c t de gaz ar fi chiar mai greu de
mont a t dec t o linie de cure n t elect ric, medit el,
cu minte a tot la comodit ile mode r n e . Dar cred
c n- ar fi o proble m s ai un reze rvo r de gaz
aici, de i umple r e a lui ar fi dificil , de vrem e ce
nu exist dru m u ri n zona asta.
Soba cu lemn e mi convine de minu n e . N- are
mai mult de c iva ani, a a c este ct se poat e
de eficien t . nc lze t e toat casa i este u or de
reglat.
ncep u s ia buc el e de aluat i s le ruleze n
mini, dnd u- le form de turti e i pun n d u- le n
tav . Dac o s se uite la aluat i nu la el, o s - i
dispa r senza i a ast a de fierbin e a l , i spus e
ea.
De unde i procu ri lemn el e?
N- avea ce face. Treb ui a s se uite la el, cu o
expr e si e incre d ul .
Mi le tai singu r . De und e i imagin a el c i
le lua? Poat e cred e a c i le t iau i i le stivuia u
znele p du rii.
Spr e surp riz a ei, Jackson s ri de pe scau n,
aplec n d u- se asup r a ei, ncru n t a t .
E pre a greu pent r u tine s tai lemn e.
Ca s vezi, m bucu r c i-am spus, altfel a
fi contin u a t s tai lemn e f r s tiu c nu e bine.
Se ntoa r s e spre sp l t o r, mai depa r t e de el, ca
s - i cure e aluat ul de pe mini.
Nu am spus c nu po i face asta, am spus c
nu ar treb ui, mor m i el. Vocea lui era chiar n
spat el e ei. El era chiar n spat el e ei. F r s o
previn , se ntins e i i petr e c u dege t el e n jurul
nchei e t u rii de la mn a ei dre a p t . Mn a lui o
nghi i comple t pe a ei.
Uit - te aici. nchei e t u r a mea este de dou
ori mai groas dec t a ta. Poat e c e ti tu
pute r ni c pent r u dime n si u nile tale, dar nu- mi
po i spun e c nu este un efort imens s tai
lemn e.
M desc u r c. i- ar fi dorit s nu o fi atins. i-
ar fi dorit s nu stea att de apro a p e nct s - i
poat sim i c ldu r a trup ul ui, s - i poat adul m e c a
miros ul ncins, de b r b a t .
i este i periculos. Dac - i scap topor ul,
sau fer s t r u l, sau mai tiu eu ce? E ti singu r
aici, depa r t e de orice ajuto r medic al.
Sunt att e a lucru ri periculo a s e . Se lupt s -
i p st r e z e vocea calm , egal . Dar oam e nii fac
ce treb ui e s fac , iar mie mi treb ui e lemn e.
De ce nu- i d de a dru m ul la mn ? De ce nu i- o
ret r s e s e ea? Nu put e a, de i nu o ine a tare. Dar
i pl ce a senz a i a minii lui cupri nz n d- o pe a ei,
i pl ce a c ldu r a i for a, aspri m e a b t t u r ilo r
din palm a lui.
O s i le tai eu, spus e el brusc.
Ce?! Aproa p e c se r su ci n loc; dar bunul
sim o opri n ultim a clip . Dac se ntorc e a , va fi
fa n fa , piept n piept cu el. Nu avea curajul
aces t a. nghi i greu.
Nu- mi po i t ia lemn el e.
De ce nu?
Pent r u c
Chiar, pent r u c ce?
Pent r u c nu o s fii aici.
Acum sunt aici. Se opri i tonul lui deveni
mai sc zu t. i pot s mai fiu.
Lilah amu i. Singu r ul sune t era cel al furtu nii,
bub uit ul tun e t ul ui, vnt ul car e sp la copacii,
ploaia care b te a n acop e ri . Sau poat e c era
inima ei, b t n d u- i n co ul piept ul ui.
Trebui e s fiu ate n t, aici, spus e el calm.
Acum m port ca un b r b a t , nu ca erif. Dac - mi
spui nu, o s m ntorc napoi la mas i o s m
a ez. O s p st r e z dista n a fa de tine tot rest ul
serii i nu te voi mai der a nj a vreod a t . Dar dac
nu- mi spui nu, o s te s ru t.
Lilah inhal , lupt n d u- se pent r u oxigen. Nu
pute a scoat e un cuvn t, nu se pute a gndi la
nimic ce s spun , chiar dac ar fi avut aer. Se
sim e a din nou fierbin t e i slab , gat a s le ine
pe el.
O s iau ast a dre p t un da, spus e el i o
ntoa r s e n bra el e lui.
5

Buzele lui era u moi, exact a a cum tius e c


vor fi. Iar el era blnd, nu i le r n e a pe ale ei
ap s n d u- i-le pre a tar e. Nu ncer c a s o
cople e a s c cu o brus c desc r c a r e de pasiu n e .
O s r u t a pur i simplu, f cn d u- i timp pent r u
ast a, gust n d- o i nv n d u- i form a i textu r a
buzelor. Iar ritm ul aces t a lene era mai
seduc t o r dec t orice altcev a ar fi put ut el face.
Lilah oft apro a p e nea uzit, de pl ce r e i se l s
s se destin d pe el. El o cuprin s e, pet r e c n d u- i
bra el e pe dup ea i ridic n d- o pe vrfuri, ca s
se potrive a s c mai intim. Ap sa r e a ntr e g ul ui lui
trup de al ei o f cu s - i in res pi r a i a i acel
acu m cunosc u t val de c ldu r o cupri n s e din
nou. i petr e c u bra el e pe dup gtul lui,
ap s n d u- l mai apro a p e , cutr e m u r n d u - se pu in
cnd limba lui ncep u s se mi te ncet n gur a
ei, acor d n d u- i timp s se retr a g , dac nu vroia
un s ru t att de profun d. Dar ea l vroia, mai
mult dec t ar fi crez u t vreod a t c pute a dori
s ru t ul unui b r b a t .
Inima i bubui a s lba tic n piept. Pl ce r e a era
ca o siren care o ade m e n e a s expe ri m e n t e z e
mai mult, s ia tot ce pute a el d r ui. Erec ia lui
era tar e; vroia s se frece de ea, s se desc hi d
pent r u ea. tiind c era gat a s - i piar d
cont rol ul, se for s se retr a g din s ru t u r il e lui
lent e, intoxica n t e , ngro p n d u- i n schim b fa a
n coloan a cald a gtului lui.
i el era afect a t . Pulsul i dudui a prin vene; i-l
sim e a i ea acolo, n gt, exact unde se
a eza s e r buzele ei. Pl m nii lui pom p a u ,
tr g n d aer n piept. Pielea lui era fierbint e i
ume d i el se mi ca nconti n u u , ca i cum ar fi
vrut s - i frece coaps el e de ea.
Jackson nu spun e a nimic i i era
recu n o s c t o a r e pent r u ast a. Preve d e r e a
nn s c u t i spun e a s se opre a s c , n timp ce
instinc t ul strig a n ea, gr bi n d- o s se
mpe r e c h e z e cu el; n fond a a i era sortit, nu,
atun ci de ce s mai a t e p t e ? Ce ar fi ob inu t
a te p t n d ? Finalul era acela i, indifer e n t de
mom e n t . Sf iat ntre acest e dou porni ri,
ezit , nedo ri n d totu i s fac acu m aces t uria
pas, indifer e n t de ce- i spus e s e soar t a.
Este nsp i m n t t o r , mor m i ea n gtul lui.
Nu este o glum . Jackson i ngrop fa a n
p r ul ei. Prob a bil c tot a a te sim i cnd e ti
lovit de o ton de c r mizi.
Sim e a c i el era la fel de zdru n ci n a t ca i ea,
dar ast a nu o lini te a deloc, pent r u c ar fi
prefe r a t ca m ca r unul dintr e ei s st p n e a s c
situa i a.
Nu ne cuno a t e m De fapt, nici nu tia cui
i spus e s e ea asta, lui sau ei. Nu tia dec t c nu
era sigur pe ea, lucru care nu i se nt m pl a s e
de multe ori n via . Nu- i pl ce a senti m e n t u l
aces t a. Una dintr e c r mizile de la tem elia vie ii
ei, a eului ei, era autoc u n o a t e r e a i cuno a t e r e a
celorlal i; a nu ti, nse m n a c ace a s t tem elie
ncep e a s se clatin e.
O s ne ocup m i de ast a. Nu treb ui e s ne
gr bi m cu nimic. Buzele lui i eflora r tm pl a.
Dar cnd o s- o tie, o va mai dori oar e? O
cupri n s e ngrijor a r e a , sim in d, nu pent r u prim a
oar , greu t a t e a faptul ui c era diferit . ntr- o
rela ie, ea aduc e a cu sine un exced e n t att de
mar e de bag aj e nct majorit a t e a b r b a ilo r ar
spun e c le- ar crea mai mult e proble m e dec t
merit a.
Acest gn d i d d u for a s se mping u or n
ume rii lui. El i d du imedia t dru m ul,
ret r g n d u - se mai n spat e. Lilah inspir ad n c
i- i ndep r t p rul de pe fa , ncer c n d s nu
se uite la el, dar ro ul acela ntun e c a t , clar, al
pasiu nii care ema n a din el nu era de ignor a t .
Mai bine pun turti el e ast e a n cupto r, spus e
ea ocolind u- l. Tu a e az - te ca s nu- mi stai n
dru m , iar eu o s pre g t e s c cina ct ai bate din
palm e.
Prefe r s r m n n picioa r e, mul u m e s c ,
spus e el sar do nic.
Nu se put u opri; treb ui a s se uite, ntlnin d u- i
privire a ace e a albas t r , plin de regr e t , dar
n ele g t o a r e . Ro ul nchis al aur ei lui contin u a
s str lu c e a s c fierbint e i clar, mai ales n zona
coap s elo r , de i prin aur a din jurul capului
ncep e a s se ntrev a d mai mult albas t r u .
Dar se d d u din dru m ul ei, sprijinind u- se de
per e t el e u ii. Ea b g tava n cupto r i desc his e
o conse r v mar e de tocan de vac , r st u r n n d
con in u t ul ntr- o crati pe car e o a ez pe sob .
Mas a asta simpl va treb ui s fie suficien t ,
pent r u c nu avea de gnd s ias n furtu n ,
dup o g in . Turti ele vor avea timp s se
r ce a s c iar toc ni a va put e a fierb e, pn cnd
el o s se simt din nou fl m n d .
Jackson o urm r e a . i sim e a privire a de
masc ul ndr e p t a t asup r a ei. Fapt ul c era
femeie nu o preoc u p a s e pre a mult, dar sub aces t
studiu inten s, deve ni brus c con ti e n t de trup ul
ei, de felul n car e snii i se ridica u cu fiecar e
inspir a i e. De faldu rile dintr e picioa r el e ei, acolo
unde ar intr a el. Nu treb ui a s se uite n jos ca s
tie c c sfrc u ril e i era u nt rit e, sau la
pant alo nii lui, ca s tie c erec i a nc nu i
trec u s e .
Erec ia lui neas c u n s o excita mai mult dec t
orice dulce g r i e i-ar fi putu t el opti. Ceva
treb ui a f cut ca s mai sl be a s c ace a s t
tensiu n e senzu al , altfel nu va mai dur a mult i
se va pom e ni ntinz n d u- se pe spat e, i dres e
glasul, c ut n d o topic neut r .
Cum a ajuns n Alaba m a un texa n dr g u ca
tine? Ea tia deja; i spus e s e Jo. Dar era singu r ul
lucru care- i trec u s e prin mint e i ntre b a r e a l va
face m c a r s vorbe a s c .
Mam a mea era din Dotha n.
Nu mai urm a r i alte explica ii. Deciz n d c
era cazul s - l mai stim ul ez e, Lilah l ntr e b :
De ce s-a mut a t n Texas?
L-a cunosc u t pe tata. El era din vest ul
Texas ul ui. Dup grad u a r e , ma m a i ctev a
priet e n e de colegiu au pornit- o spre California i
pe dru m au avut proble m e cu ma in a. Tata, care
pe vrem e a acee a era ajutor de erif, s-a oprit s
le ajut e. Iar mam a nu a mai ajuns nicioda t n
Californi a.
Era mai bine acu m; vorbe a . Lilah inspir de
u u r a r e , n sinea ei.
i atunci de ce s- a mai ntors n Alaba m a ?
Jackson i sprijini mai bine ume rii de per e t e .
Tata a murit, acu m c iva ani. Vestul
Texas ul ui nu este pent r u oricine; poat e fi al
naibii de cald acolo i al naibii de pustiu. Nu s-a
plns niciod a t , ct vrem e a tr it tata, dar dup
moa r t e a lui a ajuns- o singu r t a t e a . i a vrut s
se mut e napoi n Alaba m a , apro a p e de sora ei i
de priet e n e l e ei din colegiu.
Iar tu ai venit mpr e u n cu ea.
Jackson spus e simplu:
Este ma m a mea. Iar eu pot fi la fel de bine
poli ist aici, ca i n Texas. Nu locuim mpr e u n ,
nu am mai locuit mpr e u n de cnd am mplinit
optsp r e z e c e ani, dar tie c sunt prin apro pi e r e
dac are nevoie de ceva.
Nu i-a p r u t deloc r u s pleci din Texas?
Lilah nu- i put e a imagin a a a ceva. Ea i iube a
casa, o cuno t e a intim, a a cum se cuno t e a pe
ea ns i. Iube a miros ul rului dimine a a
devre m e , felul n care deven e a auriu sub soar el e
r s ri t ul ui, iube a furt u nile violent e i tore n t el e
de ploaie n tot dra m a t i s m u l lor, iubea zilele
ncins e, ume d e , cnd pn i p s rile deven e a u
leta r gic e i iube a zilele cenu ii de iarn , cnd un
foc n c min i o can cu sup fierbint e era u cel
mai bun lucru pe car e- l pute a cere de la via .
Jackson ridic din ume ri.
Acas nsea m n o familie, nu un loc. Eu am
ceva unchi i m t u i n Texas, o ntre a g hoar d
de veri o ri, dar nime ni nu mi este mai apro pi a t
ca mam a . Dac simt nevoia, pot oric n d vizita
Texas ul.
i iube a ma m a i nu se ru in a s recu n o a s c
ast a. Lilah nghi i greu. Mam a ei muris e cnd ea
avea cinci ani, dar pre ui a pu inel e aminti ri pe
care le avea cu femei a car e fuses e cent r ul vie ii
din c su a izolat .
Dar tu? Tu e ti de aici? ntre b el.
M- am n sc u t n casa ast a. Am tr it aici toat
via a.
Jackson i aru n c o privire curioa s i ea tiu la
ce se gnd e a . Majorita t e a copiilor se n t e a u la
spital, cel pu in n ultimii cincizeci de ani. Sigur,
ea era mai tn r dec t att, dar pre a b t r n
totu i ca s fi f cut par t e din noua tendi n a
na t e rii acas , car e se par e c ncep e a s c tig e
ade p i.
Tat l t u nu a avut timp s o duc la spital?
Ea nu a vrut la spital. Era oare mom e n t u l s -
i spun c ma m a ei fuses e o vindec t o a r e , a a
cum era i ea? C i ea v zus e aur el e de culori
care nconju r a u oam e nii i c - i nv a s e fiica ce
nse m n a u aces t e a , cum s le cite a s c ? C ea
tius e c totul va fi bine i deci nu avea rost s
chelt ui a s c banii c tig a i cu gre u, pe spital i pe
un docto r de care nu avea nevoie?
Jackson scut u r din cap i un zm b e t i curb
gur a.
A fost o femeie put e r ni c . i eu am ajuta t o
femeie la na t e r e , pe vrem e a cnd era m boboc.
Mi- a fost al naibii de fric i nici mam a nu era
pre a fericit . Dar mpr e u n am reu it i am n d oi
au fost bine.
Zm b e t ul i se tran sfo r m n rs.
Dar prob a bil c rolul meu de moa nu a fost
pe m su r a a te p t r ilo r, pent r u c nu i- a numit
copilul dup mine. Dac - mi amint e s c bine, mi- a
spus cam a a: s nu mi- o iei n num e de r u, dar
a vrea s nu te mai v d ct tr ies c.
Lilah i d du capul pe spat e, rz n d cu poft .
Parc i vede a un recr u t de ajuto r de erif, tn r
i neexp e ri m e n t a t , tran s pi r n d i panic n d u- se,
ajut n d la aduc e r e a pe lume a unui copil.
Ce s-a nt m pl a t ? Copilul s-a n sc u t
pre m a t u r sau doar pre a repe d e ?
Niciun a, nici alta. n vestul Texas ul ui, cnd
ning e, ninge i atun ci a a a fost. Drum u ril e era u
impr a c tic a bil e. Ea i so ul ei se aflau n dru m
spr e spital. Dar ma in a lor a der a p a t la nicio
mil de cas , a a c s-au ntor s din dru m i au
suna t dup ajutor. Eu m aflam n zon i avea m
un 4x4, dar cnd am ajuns la ei acas , vrem e a se
nr u t i s e ntr- att nct nu am riscat s - i duc la
spital. Fem ei a m- a njur a t , m- a f cut n toat e
felurile pe care le- am auzit vreod a t i pot spun e
c auzise m ceva njur t u r i pn atun ci. Vroia
ceva mpot riva dur e rilor i cum eu era m cel car e
o mpiedic a s cape t e a a ceva, s-a asigu r a t c
voi suferi mpr e u n cu ea.
Zm b e t ul lui o invit s rd la imaginile
suge r a t e de el. Uitn d u- se n cupto r la biscui i,
Lilah l ntre b :
Dar so ul ei?
De niciun folos. De fieca r e dat cnd trec e a
pe acolo, era njur a t chiar mai r u dec t mine,
a a c a prefe r a t s nu se mai arat e . Cred e- m ,
era o femeie nefericit .
Ct au dur a t dure rile facerii?
Nou s p r e z e c e ore i dou z e ci i pat r u de
minut e, r sp u n s e el prom p t . Cele mai lungi
nou s p r e z e c e ore i dou z e ci i patr u de minut e
din istoria lumii, potrivit spus elo r ei. Jura c se
afla n dur e ri de cel pu in trei zile.
Dincolo de amuz a m e n t u l din vocea lui, se
sim e a i un firicel de bucu ri e. Ea i l s capul
ntr- o part e, ntre b n d u- se dac - l citise corec t.
i- a pl cut. Cuvintel e nu era u chiar o
ntr e b a r e .
El rse.
Da, mi- a pl cut. Era incita n t i amuz a n t i al
naibii de uimitor. Am v zut n sc n d u- se c elu i
i vi elu i i cai, dar nicioda t nu am sim it ce am
sim it cnd bebel u ul acela mi- a alun e c a t n
mini. Apropo, era o feti . Num el e de Jackso n
chiar c nu i s-ar fi potrivit.
Aura lui str lu c e a acu m cu mai mult verd e n
mixtur i cu galbe n ul bucu ri ei. Lilah nu treb ui
s se mai ntr e b e cnd se va ndr g o s ti de el. Se
ndr g o s ti s e n clipa acee a, ceva n ea topind u-
se, nfierb n t n d u - se. tia c prop ri a ei aur
treb ui a s fie roz i se nro i, de i el nu i-o pute a
vede a.
ncep u s tre m u r e u or i se a ez . Era un
lucru mem o r a b il. Niciod a t nu crezu s e c va iubi
a a cum iube a u ceilal i, nu rom a n ti c. Ea iube a
mul i oam e ni i mult e lucru ri, dar nu a a.
ntotd e a u n a , ame s t e c a t cu senti m e n t e l e ei, era
cuno a t e r e a c ea era altfel dec t ei, un purt t o r
de grij , nu un part e n e r . Chiar i cu tat l ei, ea
fuses e stnc a de care se sprijinis e el. Dar
Jackson era un b r b a t pute r ni c, att men t al ct
i fizic. El nu avea nevoie de cineva car e s aib
grij de el, el era cel car e ofere a grija.
Chiar i dac nu i-ar fi v zut aur a, pn la
urm tot s-ar fi ndr g o s ti t de el. Dar o pute a
vede a i tia care era esen a aces t ui b r b a t .
Acest lucru, ca i pre m o ni i a care l recu n o t e a
ca pere c h e a ei, i distr u g e a u sim ul ei de
preve d e r e . i vene a s i se aru n c e n bra e i s - l
lase s - i fac ce vroia el. Dar se ridic i se duse
la turt el e ei.
St t e a acolo, n fa a cupto r ul ui desc his, l sn d
c ldu r a s ias , uitn d u- se orbe t e la turt e.
Jackson veni n spat el e ei.
Sunt perfec t e, o apro b el.
Lilah clipi. Turti el e era u de un maro ni u auriu,
perfec t cresc u t e . Avea mn bun la turt e, tat l
ei i spun e a i el mer e u asta. Inspir ad n c i
lun d o crp , scoas e tava fierbin t e din cupto r i
o puse pe un supor t de r cit.
De ce cred e Varga s c e ti vr jitoa r e ?
Asta o adus e, cu o bufnit u r , napoi pe p m n t .
Schim b a r e a din tonul lui era subtil , dar era
acolo: el era eriful i vroia s tie dac cineva
din comit a t ul lui practic a vr jitori a.
Din cteva motive, spus e ea. Se ntoa r s e
apoi cu fa a la el, cu o expr e si e de nede s cifr a t i
contin u :
Eu locuies c singu r , n p d u r e . Rareo ri m
duc la ora , nu socializez. Cred c zvonu rile
desp r e vr jitori e au ncep u t cam pe cnd era m n
clasa a pat r a.
n clas a a patr a ? Jackso n se sprijini de bufet,
privind- o inte n s cu ochii lui att de alba t ri.
Pres u p u n c Varga s se uita la pre a multe relu ri
cu Vr jitoar el e.
Lilah ridic o spr n c e a n i a te p t .
Deci nu spui incan t a ii i nu dans ezi goal
sub lumina lunii, sau ches tii dintr- aste a ?
Eu nu sunt vr jitoa r e , spus e ea simplu.
Niciod a t nu am spus incan t a ii, de i a pute a
dans a goal sub lumina lunii, dac i place idee a
ast a.
Mie- mi spui. Chea m - m , dac ai nevoie de
un part e n e r de dans.
Privire a lui Jackso n se nc lzi, cobor n d ncet
n jos, de- a lung ul corp ul ui ei.
O s-o fac.
Jackson i ridic privire a i o ntlni pe ai ei i
dintr- o dat nu mai era nevoie de nicio
preve d e r e .
i- e foam e? ntre b el apro piin d u- se,
plimb n d u- i un dege t pe bra ul ei gol.
Nu.
Atunci turti el e i toc ni a de vac mai pot
a te p t a ?
Mai pot a te p t a .
Jackson lu crp a i nde p r t crati a cu
toc ni de pe ochiul sobei.
Atunci vrei s te culci cu mine, Lilah Jones?
Vreau.

Lilah aprins e lamp a din dor mito r ul ei i f cu


flac r a mic . Furt u n a i ploaia gre a f cea u
nc p e r e a ntun e c a t , ca noapt e a . Jackson p r e a
s umple cam e r a micu , ume rii lui l sn d o
umb r uria pe per e t e . Aura lui, vizibil chiar i
n lumin a slab , pulsa din nou de acel ro u
inte n s, clar, culoa r e a pasiu nii i a senzu alit ii.
El ncep u s - i desch ei e c m a a i ea scoas e
cuver t u r a de pe pat, mp t u ri n d frumo s quiltul i
b t n d pern el e. Patul p r e a mic, i spus e ea,
de i era un pat dublu. Cu sigur a n era pre a mic
pent r u el. Poat e c-ar treb ui s se gnd e a s c s ia
unul mai mar e, de i nu era sigur ct vrem e l
va folosi el. Asta era proble m a cu str fulg e r r il e
pre m o ni t o rii; ele i spun e a u fapt el e, dar nu
circu m s t a n e l e . Ea tia doar c Jackson va fi
iubitul ei i iubire a ei. Nu tia dac i el o va iubi
la rnd ul lui, dac vor fi mpr e u n pent r u
totde a u n a sau doar de dat a acea s t a .
Pari nervoa s . n ciuda inten sit ii dorin ei
lui, pe care ea o put e a vede a ct se poat e de
bine, vocea lui era calm . i desc h ei a s e c m a a
dar nu i- o scose s e. n schim b se uita la ea, cu
ochii lui de poli ist car e vede a u pre a multe.
Sunt, recu n o s c u ea.
Dac nu vrei s faci asta, spun e. F r
res e n ti m e n t e , spus e el crisp a t.
Vreau s fac asta. De acee a sunt nervoa s .
Privind u- l n ochi, i desf c u ort ul i- l l s s
pice, apoi ncep u s - i desc h ei e c m a a .
Niciod a t nu am fost att de de atr a s de
cineva, naint e. Eu sunt ntotd e a u n a pru d e n t ,
dar cl tin din cap dar cu tine nu vrea u s fiu
prud e n t .
Jackson i scut u r cu ume rii c m a a de pe el
i o l s s cad pe jos. Lumina l mpii str lu c e a
pe ume rii lui, cont u r n d mu c hii put e r ni ci i
piept ul larg, umb rit de p r neg r u . Lilah inspir
ad n c, prin nas, sim in d cum se difuze a z n ea
c ldu r a excita i ei. Uit ce f cea, r m n n d acolo
i uitn d u- se la el, bnd setoa s priveli t e a
b r b a t ul ui ei dezbr c n d u- se.
Jackson se a ez pe mar gi n e a patului i se
aplec n fa , s - i scoat cizmel e. i put e a
admi r a acu m an ul ad n c al irei spin rii,
mu c hii spin rii, tres lt n d . Inima ncep u s - i
bat i mai tar e i c ldu r a deveni i mai mar e.
Cizmele c zu r cu zgomo t pe pode a u a de lemn.
Jackson se ridic i i desc h ei e pant alo nii, i l s
s cad i- i l s jos chilo ii. Comple t gol, f cu
un pas ca s ias din cerc ul de haine i se
ntoa r s e cu fa a spre ea.
Ah, nu.
Prob a bil c rostis e cuvint el e cu voce tar e, cu
foam e i poft i poat e chiar cu pu in tea m ,
pent r u c el rse apropiin d u- se de ea,
mn g i n d u- i later al el e bra elo r i ter mi n n d
desc h ei a t ul nast u rilor. i b g minile pe sub
bluz , plimb n d u- i- le pest e ume rii ei i n jos,
de- a lung ul bra elo r, sco n d u- i bluza att de
u or nct Lilah apro a p e c nu tiu cnd r m a s e
f r ea. Oricu m, ea nu era ate n t la hainele ei ci
doar la penis ul proe mi n e n t care i mn g i a
pnt e c ul cnd se mi ca.
l cupri n s e n mini, str n g n d u - l u or,
explor n d , delect n d u- se cu fierbin e al a i
durit a t e a lui i cu textu r a lui, att de diferit de
prop ri ul ei trup. Acum fu el cel care i inu
res pi r a i a, nchiz n d ochii i r m n n d o clip
imobil. Apoi se apropi e mai mult de ea, vr n d u-
i minile n chilo ii ei i apuc n d globul
fund ul e ul ui ei, tr g n d- o spre el. Treb ui s - i dea
dru m ul penis ul ui i scoas e un sune t de
deza m gi r e ? Ner b d a r e ? Ambele. Dar exist a o
reco m p e n s n presi u n e a piept ul ui lui p ros pe
snii ei, n senz a i a aspr pe sfrc u rile ei. Trup ul
parc i r m s e s e f r oase, topind u- se ntr- al
lui, curb n d u- se s se potrive a s c cu cont u r u r il e
lui.
Respir a i a lui era ner e g ul a t .
Haide s te dezbr a c, s m pot uita la tine,
spus e el nfund a t , elibe r n d u- i fundul e ul ct s - i
coboa r e chilo ii n jos pe coaps e. Lilah f cu
u oa r e mi c ri circul a r e , pn cnd chilo ii
c zur la picioa r el e ei i respir a i a lui deveni
gem u t .
Dumn e z e ul e! E ti o sedu c t o a r e nn s c u t ,
tiai asta?
Oare? Nicioda t pn atun ci nu se gndis e
s sedu c un b rb a t , niciod a t nu vroise ast a;
dar dac ce f cea ea nse m n a c l seduc e a ,
atun ci era ct se poat e de corec t, pent r u c i pe
ea ns i se aduc e a ntr- o sta r e de nebu ni e.
Senza i a trup u r ilor lor goale frec n d u- se unul de
cel lalt era att de pl cu t nct i veni s
gea m . Contin u s se frece de el, s - i frece
sfrc u rile de piept ul lui, tran sfo r m n d u - le n
bum bi tari, dur e r o i.
El i plimb minile pest e fundul i spina r e a
ei, mini att de fierbin i i de aspr e nct i veni
s toarc . Apoi una dintr e mini cobor mai mult,
curb n d u- se sub fundul ei i dege t el e p t r u n s e r
ntr e picioar el e ei. Ea oft , arcuin d u- se n bra el e
lui, n timp ce o senza i e apro a p e elect ric
scn t ei e prin ea. Unul dintr e deg e t e explor mai
ad n c, alun e c n d pu in mai mult n ea. Un sune t
ncet, s lba tic erup s e din gtul ei i apro a p e c
se c r pe el, petr e c n d u- i un picior pe dup
el, ridic n d u- se pent r u ca el s poat p tr u n d e
mai mult.
Gfind, i ngrop fa a n gtul lui, ag n d u-
se de via , n timp ce a t e p t a n agoni e ca el s -
i ad n c e a s c mn g i e r e a . ncet, cum plit de
ncet, deg e t ul acela mar e ap s a mai ad n c i ea
se rote a sub impac t. Acel sune t mic, s lba tic, se
auzi din nou i coaps el e i se ridica r , ncer c n d
s ia ct mai mult din dege t ul lui. Pl ce r e a i
tensiu n e a se nf u r a u n ea, mai str n s i mai
str n s , pn cnd nu mai sim i dec t dure r e i
ceva mai mult, ceva dincolo de ce i- ar fi
imagin a t vreod a t .
Nu nc . Nu ter mi n a acu m, i cer u el. Apoi se
ntoa r s e i c zu apro a p e cu ea pe pat, inn d- o
ca s o fere a s c de impac t ul comple t al gre u t ii
lui, cnd ate riz pest e ea. Cu o mi c a r e a
coap s elo r , se instal ntre pulpel e ei i erec i a i
se orient spr e faldurile ei, c ut n d rep e d e
intr a r e a , g sin d- o i ap s n d naint e. Tot trup ul
ei se cont r a c t , str n g n d u - se n jurul acelei
intr uziu ni groa s e , de i nu pute a spun e dac
reac i a trup ul ui ei era de bun venit, sau
ncerc a r e a de a limita profunzi m e a p t r u n d e r ii.
Coaps el e lui s lta r napoi, fesele i se
str n s e r i el ap s mai ad n c, mai ad n c, pn
cnd rezist e n a ei interio a r disp r u i dintr- o
singu r , lung alune c a r e , se afla acu m compl e t
n ea.
Ar fi strig a t, dar pl m nii i era u comp r e s a i de
oc i abia mai put e a respir a , dar mit e s strig e.
Veder e a i se nce o i ntun e c . Nu- i d d u s e
sea m a i sim e a penis ul apro a p e insupo r t a b il
de fierbint e n ea, arz n d parc .
Jackson se ridic n coat e, gfind, cu o
expr e si e n ochii lui alba t ri deopo t riv incre d ul
i cum plit de inten s .
Lilah Dumn e z e ul e, nu- mi vine s cred
E ti virgin ?
Acum nu mai sunt. Lilah se str n s e dispe r a t
de fesele lui, spina r e a arcui n d u- i-se, n
ncerc a r e a de a- l primi mai ad n c.
Te rog. Ah, Jackson, te rog! i izbi coap s el e
de ale lui, n timp ce capul i se aru n c spr e
spat e, n pl ce r e a apro a p e s lba tic ce o inea
pe culme a elibe r rii. El nc i mai prod u c e a
dure r e , dar trup ul i pulsa de o nevoie care
dep e a orice alt senz a i e. l vroia ad n c, l
vroia tar e, l vroia s loveasc n ea i s o
trimit pest e culme.
El ced implor rii ei senzu al e.
t, o lini ti el, de i voce a i era aspr de
prop ri a lui nevoie. U ur el, dra g a mea. Las - m
s te ajut i i vr mn a ntre trup u rile lor,
dege t ul lui b t t o ri t g sind mug u r u l clitoris ul ui
ei i ncep n d s - l str n g u or. U or, u or,
inn d u- l ntre dou dege t e i atun ci ea explod
cu un strig t ascu it, trup ul zvrcolin d u- i-se i
ridic n d u- i-se n paroxis m ul orgas m u l ui.
Din gtlejul lui ie i un sune t hr i t. i apuc
imedia t coaps el e, nfig n d u- i dege t el e n fesele
ei i mping n d ad n c, intr n d n ea att de
violent nct patul se izbi de per e t e . Termin
convulsiv, frec n d u- se de ea ctev a secu n d e
lungi, naint e de a c de a, tre m u r n d , pest e ea.
Lilah i pet r e c u bra el e pe dup ume rii lui
tra n s pi r a i i i str n s e tar e, n par t e ca s - l
lini t e a s c pe el i n part e ca s se ancor e z e de
el. Avea senza i a c dac i-ar da dru m ul, s-ar
desco m p u n e i ar zbur a n sute de buc el e.
Lacrimile i ard e a u pleoa p el e, de i nu tia de ce.
Inima contin u a s - i galop ez e ntr- un ritm nebu n ,
spr e nic ie ri i gnd u rile ncep u r s - i alerg e, un
caleidos co p de impr e sii i de dorin e i de
uimir e.
Nu tius e c a face dra go s t e era ceva att de
formid a bil, att de necon t r ol a t . Se a te p t a s e la
ceva ncet i dulce, care s se const r ui a s c spre
extaz, nu la acea s t arun c a r e cu capul naint e, n
foc.
Inima lui b te a pute r ni c de piept ul ei,
lini tin d u- se trep t a t , pe m s u r ce- i rec p t a
res pi r a i a nor m al . Greu t a t e a lui o strive a n
salte a. Coaps el e ei era u nc desf c u t e pent r u el
i el era nc n ea, de i mai mic i mai moale,
acu m.
Acum c furtu n a din u n t r u trec u s e , red ev e ni
con ti e n t de furtu n a de afar . Un fulger c zu
att de apro a p e nct tun e t ul zgud ui toat casa
i ploaia r p i a pe acop e ri , dar ast a era nimic
fa de ce se pet r e c u s e tocm ai n patul ei.
Furt u nile vene a u i pleca u, dar toat via a ei
fuses e tocm ai schim b a t .
n sfr it, el i n l capul. P rul lui neg r u era
nclcit de sudo a r e , expr e si a lui era goal ,
epuizat , expr e si a u ur r ii.
Da Vocea lui sun a hr i t, ca i cum
coar d el e lui vocale nu vroiau s func ion e z e .
Cnd ai spus nu acu m, nse m n a c nu vroiai s
vorbe ti sau c ai fost virgin pn atun ci, dar
nu mai erai n clipa aia?
Lilah i dres e glas ul.
A doua varia n t . i vocea ei suna hr i t.
Dumn e z e ul e Mar e. N- a fi crezu t niciod a t
La naiba, Lilah, asta este ceva ce ar treb ui s - i
spui unui b rb a t . i Jackso n i l s din nou
capul s - i cad .
Ea i plimb minile pest e ume rii lui,
nchiz n d ochii i savur n d senz a i a de pl ce r e a
pielii lui calde, fine, sub palm el e ei.
S- a nt m pl a t totul att de rep e d e . Nu am
avut pre a mult timp s m gnd e s c la ce- ar
treb ui i ce n- ar treb ui.
n cazul sta nu exist ce n- ar treb ui.
Ce altcev a ai fi f cut tu, dac ai fi tiut?
El se gndi i oft n um r ul ei.
La naiba, prob a bil c nimic. Nu avea m cum
s m mai opres c. Dar dac a fi tiut, a fi
ncerc a t s ncetin e s c pu in lucru rile, ca s - i
acor d mai mult timp.
Nu a fi put u t supo r t a . Niciun minut n plus,
spus e ea cu since rit a t e .
Ba da, po i. O s po i. i o s - i plac .
Dac ast a era o ame ni n a r e , nu o nime ri s e. O
str b t u un fior de excita r e , trimi n d o scn t ei e
de via n mu c hii ei epuiza i. Se mi c pu in.
Cnd?
Dumn e z e ul e, bom b ni el. Nu chiar acu m.
Acord - mi o or .
Bine, pest e or .
Jackson i ridic pu in capul i se uit lung la
ea.
naint e s ne l s m du i din nou, cred c-ar
treb ui s vorbi m desp r e cont r ol ul nat alit ii. Mai
exact, desp r e lipsa lui, n cazul nost r u . M
ndoiesc c e ti pe pilul iar de regul , eu nu
port preze r v a tive la mine.
Nu, fire t e c nu sunt pe pilul , dar nu o s
r m n ns rci n a t .
Nu po i fi sigur .
Am ie it din ciclu acu m dou zile. Sunt e m n
sigur a n .
Grozave, ultim el e cuvint e.
Lilah oft . Ea tia c nu o s r m n
ns r ci n a t , de i nu tia cum s - i explice lui de
ce tia. Nu era nici ea sigur . Nu era o
scn t ei e r e pre m o ni t o ri e, cel pu in nu ca de
obicei. Era mai mult o senz a i e dec t o
cuno a t e r e , dar n viitorul ei apropi a t nu exist a
nicio sarcin . Luna viitoar e, poat e, dar nu acu m.
Oft .
Dac e ti att de ngrijor a t, atun ci n- o mai
face m, da?
Jackson o privi o clip , apoi zm bi i spus e,
aplec n d u- se s o s ru t e:
Exist unele riscu ri pe care treb ui e s i le
asu mi.

Auzir motor ul nu mult dup r s rit, cnd


soar el e tra n sfo r m a s e tocm ai cerul estic ntr- un
auriu str l ucito r. Furt u nil e din noap t e a trec u t
dur a s e r mai mult dec t se a te p t a u , pn spre
ora trei dimin e a a , dar cerul era acu m f r pic
de nor.
Sun de parc ar sosi cavale ri a, spus e Lilah
nclin n d u- i capul ca s aud mai bine.
Tic lo ii, spe r a m c salvar e a o s dur ez e
ceva mai mult, spus e Jackso n ncet, mai bnd o
gur de cafea.
Ar t ca un erif furios, frust r a t , care a fost
l sat blocat de un tic los de doi bani, cu un
creie r de nap, sau ca un b rb a t dup o noap t e de
orgie i ale c rui picioa r e sunt moi ca
maca r o a n e l e ?
Lilah se pref c u c - l studiaz , apoi scut u r din
cap.
Ai mai pute a lucra pu in la expr e si a furioas
i frust r a t .
Exact la ast a m- am gndit i eu. Pun n d u- i
can a napoi pe mas , i ntins e bra el e pe dup
cap i- i oferi un zmb e t gale , mul u mi t.
n loc s - l ares t e z pe Thaniel, poat e c o s - i
dau o reco m p e n s .
Pent r u ce s - l ares t e zi? i- am spus c nu
depu n pln g e r e , spus e ea sur p ri n s .
Indifer e n t c depui sau nu, a furat dou
alup e, nu doar pe a ta. Ceea ce se va nt m pl a,
depin d e de ce a f cut cu alup a lui Jerry Watkins
i ce inten ii are Jerry. Dac Thaniel a fost
de t e p t , a l sat alup el e la ram p , dar nc o
dat , dac ar fi fost de t e p t nu le- ar fi luat.
Dac le- a l sat liber e, cantit a t e a de ploaie
din noap t e a trec u t le- a scufun d a t , prob a bil,
sublinie Lilah. Treb ui e ceva ploaie s scufu n d e o
alup , dar eu cred c noi am avut dest ul ca s -
i fac tre a b a , nu?
Posibil. Ridicn d u- se de la mas , se duse n
living i se uit afar pe fere a s t r .
Da, e cavale ri a.
Lilah veni lng el i se uit la alup a care se
apro pi a de micul cheu, cu dou ajuto a r e de erif
la bord. Rul era umflat i mlos dup furtu nile
din noapt e a trec u t , att de umflat nct mai
lipsea u doar c iva centi m e t r i ca ponto n ul s fie
sub ap . Cei doi lega r cu grij alup a de pilon i
cobor r , am n d oi cu veste anti- glon i pu ti.
Privir pru d e n i njur.
Jackson se aplec i o s ru t repe d e , cu gur a
moale i z bavnic . Privire a pe car e i-o aru n c
era plin de regr e t .
M ntorc ct pot de rep e d e . Nu cred c o s
fie ast zi, iar dac o s fie sau nu, min e,
depin d e de ce rava gii a f cut furtu n a i dac
exist c de ri de cure n t sau dac treb ui e f cut
cur e n i e .
O s fiu aici. Oricu m , f r alup nu am cum
pleca undev a, spus e ea cu voce calm .
Fie i-o aduc napoi, fie o s - l fac pe Thaniel
s - i cum p e r e una nou , i promis e el s ru t n d- o
din nou. i lu apoi vest a i pu c a pe car e le
puse s e n fa a u ii, n a t e p t a r e a salv rii lui i
ie i afar pe vera n d .
Amndo u ajutoa r el e de erif se relaxa r vizibil
cnd l v zur .
E ti n regul , erif? i strig cel mai n
vrst dint r e ei.
Sunt bine, Lowell. Dar Thaniel Varga s nu o
s fie, cnd o s pun mn a pe el. A furat alup a
pe care o folose a m eu i alup a dom ni o a r e i
Jones. Dar el mai poat e a te p t a ; ce dezas t r e s-au
prod u s azi- noap t e ?
Lilah ie i n vera n d n spat el e lui, pent r u c ar
fi p r u t ciuda t dac nu o f ce a.
Bun dimin e a a , Lowell, spus e ea,
salut n d u- l din cap pe cel lalt ajutor de erif.
Alvin, tocm ai i-am f cut erifului o cafea; vre i i
voi? Lilah v zu spr n c e n e l e lui Jackso n
ridic n d u- se a mira r e c - i cuno t e a pe cei doi,
dar f r s come n t e z e .
Nu, Lilah, mul u m e s c , r s p u n s e Lowell.
Trebui e s ne ntoa r c e m . Mul u mi m pent r u
invita ie, dar azi- noap t e am b ut att a cafea
nct vreo dou zile nu cred c o s mai dorm.
Daun el e ? interv e ni Jackson, prelu n d din
nou conve r s a i a.
A c zut cure n t u l apro a p e n tot district ul,
dar excep t n d Pine Flats, a repo r ni t pest e tot. Au
fost dobor i foart e mul i copaci i la ctev a case
au fost distr u s e acop e ri u ril e, dar num ai la una
dintr e ele acop e ri ul a c zut n cas . La LeCroy,
lng Liceul Washin g t o n . LeCroy a fost r nit
dest ul de r u; a fost dus la spitalul din Mobile.
i ma ini?
Lowell i aru n c o privire ngrijor a t .
Mai mult e dec t po i num r a .
n regul . mi par e r u c nu v-am putu t
ajut a.
Mie mi par e r u c a dur a t att ca s
ajung e m aici, dar pe furtu n a aia num ai un nebu n
s-ar fi avent u r a t pe ap .
Nu m- am gn dit s - i ri te cineva via a ca s
vin dup mine. Oricu m, am fost bine, doar c m-
am sim it blocat.
Nu pre a am n eles ce- a spus Jo, de ce te- a
trimis aici dup Thaniel Varga s. Thaniel p re a n
reg ul , nu era nervos, nu era agitat i cnd l-am
ntr e b a t , a r m a s masc , a spus c nu a fost aici
i c nu te- a v zut.
L-ai v zut? l ntre b Jackson mirat.
Ne- a ajuta t s ndep r t m un copac c zut pe
autost r a d . Oricu m , ne- am nchip uit c furt u n a
te- a prins aici. Dar gndi n d u- ne c poat e ai dat
de alte proble m e , n- am vrut s risc m , a a c am
venit s vede m .
Jackson scut u r din cap. Niciod a t nu i-ar fi
imagin a t c Thaniel pute a avea att a sng e rece;
poat e c era totu i ceva n capul la tare al lui.
Dac a a era, va treb ui s se ocup e mai serios de
Thaniel. Cobor n d spre deba r c a d e r , i d d u
pu c a lui Alvin i urc n barc .
Da, la tre a b deci, spus e el, apoi se ntoa r s e
i salut cu mn a.
Mul u m e s c c m- a i hr nit, domni o a r
Jones.
Cu pl ce r e , strig ea napoi, zm bi n d n timp
ce se str n g e a cu bra el e, mpot riva frigului
dimine ii. Le f cu la reved e r e cu mn a, salut pe
care i-l ntoa r s e r am n d oi ajutorii de erif, apoi
intr n cas .
Jackson se a ez pe o banc h e t .
P re i cu to ii s o cuno a t e i foart e bine pe
domni o a r a Jones, spus e el mn a t de curiozit a t e .
Fire t e . Am mer s mpr e u n la coal , spus e
Lowell din spat el e man e t ei.
Fus e s e un r sp u n s att de prozaic, nct
Jackson avea senz a i a c se izbise singu r n cap.
Fire t e c mer s e s e i ea la coal ; doar nu- i
pet r e c u s e toat via ascu n s n s lb ticia asta.
V zu n mint e o Lilah feti , solem n , stn d n
alup a mic , cu fund lat, inn d u- i str n s c r ile
de coal , fiind purt a t naint e i napoi,
indifer e n t de vrem e.
Pent r u c vroia s tie, ntr e b :
Cum se duce a i se ntorc e a de la coal ?
Cu alup a, spus e Alvin. O aduc e a tat l ei. O
duce a la ram p a cea mai apro pi a t de coal .
Dac vrem e a era bun , o cond u c e a pe jos tot
rest ul dru m ul ui. Dac ploua, vene a un profeso r
acolo i o lua mai dep a r t e la coal , cu ma in a.
Cel pu in nu tre b ui a s - i fac griji pent r u
micu a Lilah l sat singu r pe cheiu ri, i spus e
Jackson; tat l ei fuses e preoc u p a t de sigur a n a
ei. Dar de ce s - i fac el griji pent r u ceva care
se petr e c u s e cu att a timp n urm ?
C l to ri a n aval era cu mult mai lini tit dec t
goan a lui risca n t , n susul rului, de ieri. Rul
umflat era plin de guno ai e, f cn d nece s a r
prud e n a . Cnd ajuns e r la ram p , Jackson sper a
s vad cele dou alup e lega t e la mal, dar nici
gn d de un ase m e n e a noroc.
M ntre b ce a f cut Thaniel cu alup a lui
Jerry Watkins? mr i el.
Hab a r n- am, spus e Lowell. Idiotul i-o fi dat
prob a bil dru m ul; mi nchip ui ce furios o s fie
Jerry; cont a mult pe alup a asta.
Cel pu in Jerry Watkins avea asigu r a r e pent r u
alup ; dar Jackson se ndoia c avea i Lilah
pent r u a ei. Cum o va nlocui? F cu repe d e n
mint e invent a r u l cont ul ui lui n banc ; ntr- un fel
sau altul, Lilah va avea o alt alup min e,
dac nu i-o poat e g si pe a ei. Nu put e a supo r t a
gn d ul s o tie compl e t blocat acolo, de i ea
era att de al naibii de mul u mi t , nct o pute a
vede a mer g n d pe jos pn n or el, dac era
nevoie; dar chiar i a a, treb ui a u s fie cel pu in
pat r uz e ci, cincizeci de kilome t ri, dus- ntor s. Dar
dac se mboln v e a sau p e a ceva? i t ia
singu r lemn el e, Dumn ez e u l e Mar e. ngh e ,
gn din d u- se la ea cu un topor poticnit n picior ul
ei.
Devenis e mai impor t a n t pent r u el, mai repe d e
dec t pe oricine cunosc u s e el pn atun ci. n
urm cu dou z e ci i pat r u de ore nici m ca r nu
tia de existe n a ei. La dou ore dup ce o
cunos c u s e , se culca cu ea i pet r e c u s e n bra el e
ei cea mai erotic i mai excita n t noapt e din
via a lui. Termi n a s e de att e a ori nct se ndoia
c i se va mai scula zile ntre gi, de acu m ncolo.
Apoi se gn di la Lilah a te p t n d u - l i o brusc
tres ri r e ntre picioa r e i spus e c se n elas e. i
smuls e gnd u ril e napoi la treb u ril e zilei, naint e
de a se pun e ntr- o situa i e stnj e ni to a r e .
Camion e t a Watkins se afla nc n locul unde o
parc a s e Charlot t e , cu remo r c a pent r u barc
anco r a t de ea. Bine cel pu in c nu c zus e
vreu n copac pe camion e t , n timpul furtu nii;
ast a ar fi fost ultim a insult adus unei inten ii
frumo a s e . Se uit n jur; ctev a cren gi
mpr ti a t e n parc a r e , dar nimic impor t a n t .
Lowell ncetini alup a, o adus e la mal i
Jackson i Alvin cobor r din ea. n timp ce Alvin
se duse la camion e t ca s coboa r e remo r c a n
ap , Jackson studie zona. Ieri fuses e pre a gr bit
ca s se gnd e a s c la det alii, dar ochii lui de
poli ist m t u r a u acu m zona deba r c a d e r u l u i,
nesc p n d u- le nimic. Parc a r e a era sur p ri nz t o r
de spa io a s , avn d n vede r e ct de izolat i
ct de pu in folosit era ram p a . Dar era oar e
att de pu in folosit ? Spa iul era defri a t de
burui e ni, ar t n d c traficul era aici dest ul de
subs t a n i al. Se vede a u urm e de divers e form e de
cauciuc u ri, impri m a t e n p m n t u l nisipos, mai
multe dec t s- ar fi a t e p t a t el. Ciuda t, avn d n
vede r e c cele mai bun e zone de pesc uit era u n
aval, dup cum i spus e s e Jo.
Lowell i Alvin scoas e r cu price p e r e alup a
din ap . Venise r cu dou ma ini, una, ma in a
poli iei, alta, camion e t a cu rem o r c a pent r u
alup , pe care Jackso n pres u p u n e a c o
mpr u m u t a s e r de la Unitat e a de Salva r e. Asta
nse m n a cinci vehicul e, pe care le num r a s e de
ieri dup - amiaz : al lui, al lui Thaniel, al
Charlot t ei Watkins i acu m aces t e a dou . Ploaia
sp las e tot, l sn d doar urm el e mai ad n ci ale
camion e t e l o r, dar pute a disting e totu i cel pu in
nc trei setu ri de urm e, n plus fa de cele
cunos c u t e lui.
De ce aces t trafic inten s pe por iu n e a ace a s t a
de ru? Pesc uit ul nu era bun i imedia t dup
Lilah, rul se ngus t a pre a mult ca s per mit
trec e r e a alup elo r, ncer c s g se a s c o
explica ie logic a urm elo r. Fiind n poli ie,
prim ul lui gn d se ndr e p t spre trafica n ii de
drog u ri care prob a bil se ntln e a u aici, dar
ren u n repe d e la idee. Era un loc pre a desc his
i de i Old Boggy Road nu era cel mai circula t
dru m pe lume a asta, exista totu i un trafic
ocazion al, pe el. Ca pent r u a- i demo n s t r a idee a,
pe lng ei trec u un fermie r n camion e t a lui,
ntorc n d u- i gtul ca s vad ce se petr e c e a
aici.
Nu, trafica n ii de drog u ri ar g si un loc unde
s atr a g mai pu in aten i a asup r a lor. Deci
cine vene a aici i de ce?
Se duse la Lowell i la Alvin.
Ram p a ast a mic este dest ul de folosit , nu?
Dest ul de, ncuviin Lowell.
De ce?
Se zgir am n d oi la el.
De ce? r sp u n s e Alvin ca un ecou.
Da. De ce este att de folosit ? Num ai
cineva care nu cunoa t e rul ar veni aici la
pesc uit.
Spr e surp ri n d e r e a lui, cei doi se foir
stnje ni i. Lowell i dres e glasul.
Pres u p u n c oam e nii vin n vizit la Lilah.
La domni o a r a Jones? clarific Jackso n,
vrn d s se asigu r e c nu mai exist a o alt Lilah
n zon .
Lowell ncuviin din cap.
Privind njur, Jackso n spus e:
Dup toat e urm el e aste a de cauciuc u r i, a
zice c are o comp a ni e dest ul de num e r o a s .
Jackson ncer c s - i imagin ez e un val contin u u
de vizitato ri la Lilah, la c su a izolat din
amon t el e rului, dar nu reu i.
Dest ul , ncuviin Lowell. Multe femei mer g
s-o vad . i Lowell tu i chiar i vreo c iva
b r b a i, cred.
i pent r u ce? O diversit a t e de varian t e
ncep u s - i alerg e prin mint e. Mariju a n a ? Nu o
pute a vede a pe Lilah cultiv n d mariju a n a , de i
locul era suficien t de izolat pent r u ast a. Nu i
per mi s e s se gn d e a s c serios la ast a. Fem eile
nu se mai duce a u la moa e izolat e n p d u r e ca
s avort e z e, deci i asta c de a. Sigur, nimic
ilegal, pent r u c era clar c ajuto a r el e lui tiau
ce se petr e c e a acolo sus, dar nu f cus e r nimic
ca s pun un stop. Singu r ul lucru la care se
pute a gndi i car e pute a avea o logic era att
de ridicol, nct nu- i vene a s - i acor d e credit.
S nu- mi spui c este vr jitoa r e ! Da, acu m
pute a vede a alup dup alup urc n d rul,
pent r u farm e c e i po iuni. Ea neg a s e ches ti a cu
vr jitoria, spus e s e c hab a r n- avea de farm e c e ,
dar din expe ri e n a lui, oam e nii min e a u tot
timp ul. Lucr a zilnic cu mincino i n serie.
Nimic de gen ul st a, spus e Alvin rep e d e .
Este un fel de vindec t o a r e de pe vrem u ri. tii,
face cata pl a s m e i ches tii dintr- aste a.
Cata pl a s m e i ches tii. Vindec t o a r e . Fire t e .
Era att de eviden t, nct Jackson se ntre b a cum
de nu se gn dis e la asta. Imagin a i a i-o luase
razn a, o senz a i e ciuda t coag ul n d u- se n
m r u n t a i el e lui. Abia o g sise, o femeie car e l
atr g e a pe toat e plan u rile i nu put e a supo r t a
gn d ul s o tie implicat n ceva nep e r m i s. Nu
tia und e avea s duc ches ti a ast a dint r e el i
Lilah, dar inten io n a s mea r g pn la cap t.
A a i c tig existe n a , spus e Lowell.
Oam e nii cum p r de la ea ierb u ri i alte chestii.
Mult lume prefe r s mea r g la ea dec t la
docto r, pent r u c este att de bun n a- i spun e
exact ce anu m e nu mer g e .
i veni s zmb e a s c . n schim b, i lu vesta i
pu c a din barc i spus e:
Bine, haide i s face m ocol pe la Thaniel
Varga s. Chiar dac aduc e alup el e napoi i Jerry
Watkins nu face pln g e r e , vrea u s bag pu in
frica n tic los ul st a.

Thaniel Varga s nu era de g sit. Prob a bil c se


ascu n s e s e pe und ev a, i imagin Jackson,
a te p t n d sting e r e a scan d al ul ui. Dar cum mai
era nc mult de lucru n district, cu pan a de
cure n t din Pine Flats nc ner e p a r a t i cu
ter g e r e a urm elo r furtu nii, Jackso n nu pute a
pierd e nici timpul lui i nici pe al celorlal i, cu
c ut a r e a lui Thaniel.
Mai mult ca orice, vroia s se ntoa r c acas la
Lilah, dar azi nu era posibil. Pe lng proble m e l e
provoc a t e de furtu n , nebu ni a cauza t de luna
plin era nc n plin for . Ast zi, la tribu n al, o
femeie i pier d u s e comple t min ile i ncer c a s e
s scap e de ame n d a pent r u dep i r e de vitez
lun d u- l ostatic pe judec t o r . Cum pute a cineva
s - i nlocuia s c o ame n d de cincizeci de dolari
cu o ped e a p s pen al , era ceva ce- l dep e a pe
Jackson. Rest a bilire a ordinii la tribu n al i luase
ctev a ore din zi, cnd el ar fi treb uit s fie n cu
totul alt part e.
Ajunse acas la miezul nop ii, obosit i nefericit
i frust r a t . O dore a pe Lilah. Avea nevoie de
Lilah, avea nevoie de senin t a t e a ei, de lini t e a
casei ei, care i ofere a un cont r a s t att de
pute r ni c cu zilele lui neb u n e t i. Se cunos c u s e r
de att de pu in timp, nici nu era convins c
singu r a lor noap t e mpr e u n , dator a t
circu m s t a n e l o r dar i atra c i ei recipr o c e , va mai
fi urm a t i de o alta. Dar el fuses e prim ul ei
iubit, singu r ul ei iubit; Lilah nu era femei a unei
avent u ri de o noapt e . Pent r u ea, a face dra go s t e
nse m n a ceva. nse m n a s e i pent r u el, ceva mai
mult dec t nse m n a s e r toat e celelalt e avent u ri
ale lui.
Lilah era special ; ones t , intelige n t ,
curajo a s i cu ironia acee a care- l amuz a. Era i
al naibii de sexy, cu trup ul ei bine form a t , cu
mu c hii ei feminini i cu norul acela de p r
buclat care te implor a s - i bagi minile n el.
De i el fuses e prim ul ei ama n t , ea nu se d d u s e
n l turi de la nimic din ce dorise el s - i fac . l
ntln e a la jum t a t e a dru m ul ui, savur n d ce- i
f cea, la fel de mult ca i el i ntorc n d u- i
favoru rile. Nu- i put e a imagin a ca o bucu ri e att
de neco m plic a t s te plictise a s c vreod a t .
Pn acu m casa lui i se potrivise perfec t. Era o
cas veche, cu tavan e nalte i cond u c t e care
f cea u zgomot, dar ref c u s e compl e t baia
princip al i buc t r i a , de i nu g te a cine tie
ce. I se p r u s e doar un lucru bine de f cut. Patul
era suficien t de mar e pent r u el, nu ca al lui
Lilah, pre a scur t. Pre a ngus t. Au treb uit s
doar m unul pest e altul cnd au dor mit sigur,
nu a fost un sacrificiu pre a mar e. I-a pl cut s o
aib ntins toat pest e el, ast a cnd nu era el
ntins pest e ea.
Dar casa lui p re a pustie. i zgomot o a s . Nu-
i d du s e sea m a pn acu m ct zgomo t f cea u
frigide r ul sau boiler ul. Instal a i a de aer
condi ion a t f cea s nu se mai aud r it ul
greie rilor sau ciripitul p s r el elo r.
O dore a pe Lilah.
Dar se mul u mi cu un du i se vr n pat ul lui
mar e, gol, und e r m a s e tre az, cu mu c hii
dur n d u- l, cu ochii arz n d u- i de obose al i se
gn di la acel mom e n t elect riz a n t , arz t o r, cnd
p tr u n s e s e pent r u prim a oar n trup ul lui Lilah.
Asta- l f cu att de tar e nct gem u i ncer c s
nu se mai gnd e a s c la sex. Dar apoi i venir n
mint e snii ei i- i aminti sfrc u ril e ei n gur a lui
cnd i-i ciugule a i- i aminti cum gem e a i se
zvrcol e a ea, cnd o pose d a.
n ciuda aer ul ui condi ion a t , l inund un val de
sudo a r e . njur n d , se d du jos din pat i mai f cu
un du rece. Pe la dou noap t e a reu i i el s
adoa r m , doar ca s aib visuri erotice i s se
treze a s c dorind- o, dorin d- o pe Lilah mai mult ca
naint e.

LA ORA OPT I DOU Z E CI I APTE de


minut e n dimine a a acee a , trup ul lui Thaniel
Varga s a fost g sit plutind pe ru. A fost u or de
identificat, pent r u c mai avea portofelul n
buzun a r u l de la jean i, mpr e u n cu o cutiu cu
tutu n de mest e c a t . Dac nu ar fi fost portofelul,
nici ma m a lui nu l-ar fi put u t identifica dec t cu
gre u, pent r u c fuses e mpu c a t n fa cu o
pu c .
n timp ce cadav r ul era nvelit i urca t ntr- o
ma in de tran s p o r t a t carn e, medic ul legist care
st t e a lng Jackson spus e:
Nu cred c e mort de mult vre m e .
Broa t el e esto a s e i pe tii nu s- au nfrup t a t pre a
mult din el. La viteza rului, cure n t u l l-a inut la
supr af a , iar crac a asta moa r t n car e s- a
mpot m olit i-a mai ad u g a t flotabilita t e.
De ct vrem e ?
E doar o pres u p u n e r e , Jackson. A zice de
vreo dou s p r e z e c e ore. Este greu de spus, cnd
i g s e ti n ap . Dar ultim a oar a fost v zut
alalt i e ri sea r a , deci nu poat e fi mai mult de o
jum t a t e de zi.
Jackson se uit la ru i o senz a i e
boln vicioa s i str n s e m r u n t a i el e cnd ncep u
s se gn d e a s c mai bine. i amint e a perfec t de
Lilah uitn d u- se la Thaniel i spun n d e ti un
om mort, cu tonul acela plat, f r emo ie, care i
d du s e mai mul i fiori dec t dac ar fi striga t la
el. Iar acu m Thaniel era mort, ucis de un foc de
arm . Se ntor s e s e oare Thaniel napoi la ea, ieri
sau chiar n noapt e a trec u t ? i pus e s e ea
ame ni n a r e a n prac tic dac , fire t e, fuses e
una?
Acest a era scen a ri ul cel mai bun, anu m e c
Lilah a fost obligat s se aper e , chiar dac l-a
mpu c a t de cum l-a v zut. Nu i pl ce a asta, dar
pute a n eleg e dac o femeie singu r tr g e a
prim a i pune a ntr e b r i dup ace e a , cnd un
tic los car e tr s e s e n ea cu o zi naint e reve n e a
ca s mai exers e z e trag e r e a la int . Se ndoia c
proc u r o r ul district u al o va acuz a n aces t e
circu m s t a n e .
Cel mai r u scen a r i u, totu i, era posibilita t e a
ca Lilah s zac ntr- o balt de sng e, la ea
acas . R nit sau chiar moar t . Gnd ul l
galvaniz , f cn d panic a s - i aler g e prin trup.
Hall, am nevoie de alup ! tun el c tr e
c pit a n ul Unit ii de Salvar e , referi n d u- se la
alup a de care se folosise r ca s scoat din ru
cad av r ul lui Thaniel. Se i ndr e p t a deja spr e
alup , n timp ce strig a.
Hall se uit n sus, fa a lui ban al ar t n d doar
o u oa r surp riz .
Bine, dom n ul e e rif. V pot ajut a cu ceva?
spus e el.
M duc sus la Lilah Jones. Daca Thaniel s- a
ntor s la ea cu gn d u r i necu r a t e , ar put e a fi
r nit .
Sau moart . Dar nu se l s obse d a t de aces t
gn d. Nu- i put e a per mit e, el treb ui a s
func ion ez e.
Dac este r nit , o s aib nevoie de
asiste n medic al i tra n s p o r t . O s sun dup o
alt alup i vin dup tine. Spun n d acest e a ,
Hall i scoas e radioul de la cent u r i ncep u s -
i r p i e instr u c i u nil e.
alu p el e Unit ii de Salvar e era u const r ui t e
pent r u solidita t e , nu pent r u stabilita t e , ceea ce
era un lucru bun n apa furioas , cu toat e
cren gile i guno ai el e care plut e a u acu m pe ea,
dar Jackso n njur a totu i c nu avea dest ul
vitez . Treb ui a s ajung la Lilah. Dispe r a r e a l
m cin a, sf iind u- l, tiind c n cazul n car e ar fi
fost mpu c a t , dac mai tr ia, fieca r e clip de
ntrzi e r e a ajutor ul ui pute a nse m n a moa r t e a .
tia ce nsea m n r nile provoc a t e de glon ; al
naibii de pu ine era u imedia t fatale. Un glon n
cap sau n inim era u apro a p e singu r el e care
pute a u ucide insta n t a n e u , dar el nu avea de und e
s tie.
Nu se put e a gn di la ea z cn d f r ajuto r,
pierz n d sng e, cu via a sting n d u- i-se ncet. Nu
pute a . i totu i nu se pute a opri s n- o fac ,
pent r u c expe ri e n a i confer e a cunoa t e r e
grafic . Imaginile i se der ul a u n mint e, o band
nesf r i t , car e- i f cea tot mai r u.
Te rog. Doam n e , te rog. Se auzi el rug n d u-
se cu glas tare, spun n d u- i cuvint ele n b tai a
vnt ului.
Dur o ve nicie s ajun g la casa lui Lilah.
Pornis e mult mai de jos fa de ram p a de la Old
Boggy Road. Treb uis e s ocolea s c guno ai ele i
alup a se dezec hilibr a s e de dou ori, trec n d
pest e cren gi imers a t e . Ultima oar moto r ul i se
opris e, dar repo r ni s e la prim a ncerc a r e . Dac nu
ar fi pornit, prob a bil c ar fi s rit n ru i ar fi
contin u a t rest ul dru m ul ui not.
n sfr it ap r u casa, cuib ri t ntr e copaci.
C ut a, cu inima bub uin d, un sem n de via , dar
dimine a a era lini tit i t cut . Sigur, dac ar fi
fost acolo, Lilah ar fi ie it pe vera n d la auzul
motor ul ui. Dar und e pute a fi? Nu avea mijloac e
de tra n s p o r t .
Lilah! strig el. Lilah! Treb ui a s fie acolo,
dar se pom e ni sper n d s nu fie, spe r n d c
pleca s e s se plimb e prin p du r e , sau c
mpr u m u t a s e o barc de la mul im e a celor care
vene a u la ea pent r u rem e dii popul a r e . Sper a,
Doam n e , sper a apro a p e n orice ar fi putu t- o
duce dep a r t e din cas , dec t s fie acolo i s nu
fi ie it pe vera n d pent r u c z ce a undev a
moa r t , sau pe moa r t e .
Aduse alup a la chei i o fix cu odgon ul de
pilon.
Lilah!
Duduin d cu cizmele, aler g de- a lungul cheiului
exact cum f cus e n urm cu dou zile, dar
adr e n ali n a pe care o sim ise atun ci arz n d n el
era nimic n comp a r a i e cu infern ul pe car e- l
sim e a acu m, de parc i-ar fi nit sng el e prin
piele.
S ri pe vera n d , ignor n d trep t el e. Fer e s t r e l e
de pe part e a asta era u intact e , obse rv el.
Deschis e smulg n d u a cu plas i ntoa r s e
clan a u ii princip al e; era desc ui a t .
P i n casa ntun e c a t , r cor o a s , adulm e c n d
nne b u ni t miros u ril e. Casa miros e a ca naint e:
aro m a t i primito a r e , se mai sim e a nc
miros ul turti elo r, prob a bil de la cina de
alalt i e ri sear a. Fer e s t r e l e era u ridica t e i
per d el e albe, imacul a t e , flutur a u n briza u oa r
a dimine ii. Nu sim e a miros ul mor ii plutin d ca o
mias m , nici miros ul met alic al sng el ui.
Ea nu era n cas . O cerc e t totu i, intr n d n
toat e cam e r e l e. Casa p r e a ned e r a n j a t .
Ie i, ocolind casa, c ut n d orice urm de
violen . Nimic. G inile cotcod c e a u mul u mi t e,
ciugulin d dup insect e. P s rile cnt a u , Elea no r
ap r u de sub vera n d , nc gras de pui. Se opri
s o mn g i e, ntorc n d u- i capul pest e tot ca s
verifice fieca r e detaliu al mpr ej u ri milor.
Unde este, Elean o r ? opti el. Elean o r toar s e
i- i frec trup ul de mn a lui.
Lilah! tun el. Elean o r se opri i se retr a s e
napoi sub vera n d .
Vin acu m.
Vocea era slab i se auze a venind din spat el e
casei. Se ntoa r s e n loc dintr- o smucit u r ,
uitn d u- se la copaci. P du r e a era apro a p e
impe n e t r a b il ; poat e c se uita direc t la ea, de i
nu reu e a s o vad .
Unde e ti? strig el rep ezin d u- se n spat el e
casei.
Aproap e am ajuns.
Dou secu n d e mai trziu ap r u dintr e copaci,
c r n d un co i pu c a.
Am auzit motor ul, spus e ea apropiin d u- se,
dar era m la vreo dou sute de met ri i ah.
Restul cuvint elo r se pier d u r n asalt ul
nver u n a t al gurii lui. O ridic la piept ul lui,
nepu t n d s o lipeas c mai mult de el. Vroia s o
tope a s c n car n e a lui i s nu- i mai dea
nicioda t dru m ul. Era bine. Tr ia, nu era r nit ,
era cald i vibra n t n bra el e lui. Vntul i sufl
n fa buclele m t s o a s e . i b u miros ul,
proas p t i delicat, feminin. Gustul ei era la fel,
gur a ei r sp u n z n d gurii lui. Auzi co ul c zn d la
p m n t , apoi pu c a, apoi bra el e ei se pet r e c u r
pe dup el i ea se ag a str n s de el.
Nevoia uruia n el ca un infer n, n sc u t din
dispe r a t a lui spai m i u ur a r e . i smuls e hainel e
de pe ea, tr g n d u- i n jos jean ii i chilo ii i
ridic n d- o dint r e ele.
Jackson? Capul ei se l s pe spat e, respi r a i a
ei era saca d a t . S mer g e m n un t r u
Nu pot a te p t a , mor m i el s lba tic, ridic n d-
o i sprijinin d- o cu spina r e a de un copac.
Picioa r el e ei se ridica r i se nchise r n jurul
coap s elo r lui, n timp ce, n mod auto m a t ,
ncerc a s se echilibr e z e. Jackso n se desc h ei e la
pant alo ni, se eliber i intr n ea. Era fierbint e
i ume d i str n s , car n e a ei interio a r
nv luind u- l i cuprinz n d u- l. Nu era pre g ti t
pent r u el; o auzi oftn d, dar nu se pute a opri. Se
ret r a s e i mpins e din nou i de dat a ace a s t a
intr tot dru m ul. La a cince a mping e r e ncep u
s ter mi n e, trup ul l sn d u- i-se gre u pe al ei n
timp ce se elibe r a, eliber a r e car e p r e a s nu se
mai ter mi n e , pn cnd capul ncep u s - i
plute a s c i vede r e a i se nce o , de i spas m el e
contin u a u , mici zvcniri de senz a ii f cn d u- l
nc s tres a r . Se l s gre u pe ea, lipind- o de
copac. Picioar el e i tre m u r a u i pl m nii l
ap s a u .
Te iubes c, se auzi el spun n d . Ah,
Dumn e z e ul e, mi- a fost att de fric .
Minile ei i ine a u capul, mn g i n d u- l,
ncerc n d s - l lini t e a s c .
Jackson? Ce este? Ce s-a nt m pl a t ?
nc ocat de ce spus e s e , vrem e de un minut
Jackson nu reu i s vorbe a s c . Cuvint el e i
nis e r din gur f r s se gnd e a s c . Nu mai
spus e s e aces t e cuvint e nici unei femei, de pe
vrem e a liceului, cnd se ndr g o s t e a n mod
const a n t .
Dar i d du sea m a c era u adev r a t e , iar asta
l oc apro a p e la fel de mult ca i mom e n t ul n
care le rostis e. El, Jackson Brody, era
ndr g o s ti t. Se nt m pl a s e pre a rep e d e ca s se
obi n ui a s c cu idee a, ca s se gn d e a s c la ast a
pe m s u r ce deven e a u tot mai implica i. Logica
i spun e a c era imposibil s se ndr g o s t e a s c
de ea ntr- un interv al de timp att de scur t;
emo ia i spun e a la naiba cu logica, o iube a.
Jackson?
ncer c s se smulg din acest mom e n t
emo ion al critic, s func ion e z e ca erif, nu ca
om. Venise aici pent r u c fuses e ucis un om i
undev a pe parc u r s uitas e de asta, focus n d u- se
n schim b asup r a femeii din cent r ul situa i ei. Dar
nc mai era n ea, nc mai era ame it de for a
orga s m u l ui s u i nu put e a dec t s se scufu n d e
mai mult n ea, s o pres e z e mai mult de copac.
n jurul lui cnt a u p s rile, insect el e bzi a u,
rul opot e a . Soar el e pute r ni c al dimin e ii i
croia dru m prin pologul des al frunz elor,
p t n d u- le pielea.
mi par e r u, reu i el s spun . Te- a dur u t ?
tia c p t r u n s e s e n ea mult pre a brut al, iar ea
nu fuses e excitat i pre g ti t .
Pu in. La ncep u t . Dar mi- a pl cu t. Cuvint el e
suna s e r rem a r c a b il de calm.
Jackson pufni.
Nu put e a s - i plac prea mult. Cred c nu
mi- au treb uit mai mult de cinci secu n d e . e riful
nc nu- i f cus e apa ri i a; tot b rb a t ul vorbise.
Mi- a pl cu t pl ce r e a ta. A fost efectiv
nne b u ni t o r . i Lilah l s ru t pe gt.
Mi- a fost o fric de moa r t e , recu n o s c u el.
Fric ? De ce?
n sfr it, cu mult ntrzie r e , eriful i n l
capul. Jackson desco p e r i c nu o put e a
ches tio n a , c nici m ca r nu pute a vorbi desp r e
Thaniel, n pozi ia lui actu al . Se ret r a s e
nceti o r din ea i se ndep r t pu in, inn d- o
bine n timp ce picioar el e i alun e c a u n jos de- a
lung ul coaps elo r lui i Lilah reveni din nou pe
prop riile ei picioar e.
Ar fi bine s ne gr bi m, spus e el ridic n d u- i
hainel e i dn d u- i-le, tr g n d u- i apoi pant alo nii
i pun n d totul la loc, n ordin e.
Unita t e a de Salvar e ar pute a fi aici dintr- un
minut ntr- altul.
Unita t e a de Salvar e ? r sp u n s e ea ca un
ecou, ridic n d u- i spr n c e n e l e a surp riz .
Jackson a t e p t s se mbr a c e .
Mi- a fost tea m c ai fost r nit .
De ce s fi fost r nit ? Lilah p re a n
contin u a r e const e r n a t .
Ca b r b a t , ura obliga ia de a o chestion a . Ca
erif, tia c treb ui a fie s-o fac , fie s - i dea
chiar ast zi demisia.
n dimine a a ast a a fost g sit trup ul lui
Thaniel Varga s.
Lilah r m a s e nemi c a t , uitn d u- se la el parc
f r s - l vad , cu privire a ntoa r s spre ea.
Am tiut c o s moar , spus e ea ntr- un
trziu.
Nu a murit , o corec t Jackso n. A fost omor t.
mpu c a t n fa cu o pu c de vn t o a r e .
Lilah se ntoa r s e de unde o fi fost plec a t i
ochii ei verzi l privir cu inten si t a t e .
Tu crezi c eu am f cut- o, spus e ea.

Mi- a fost tea m c s-a ntors aici i c a i


ncep u t din nou s trag e i unul n altul. Mi- a fost
tea m c o s te g se s c moa r t sau pe moa r t e .
Vocea lui era rem a r c a b il de calm , avn d n
vede r e ct de zdru n ci n a t se sim e a .
Lilah scut u r din cap.
Nu l-am mai v zut pe Thaniel de alalt i e ri,
dar nu am cum s doved e s c asta.
O apuc de ume ri, scut u r n d- o pu in ca s - i
atra g ate n i a asup r a lui.
Lilah. Tu crezi c o s te acuz de crim .
Scum p o, chiar dac l-ai fi ucis, dup cele
nt m pl a t e , niciun procu r o r nu te va pun e sub
acuza r e , cel pu in nu proc u r o r ul district u al de
aici. Dar eu nu cred c tu ai pute a ucide pe
cineva, nici m c a r pe un tic los f r valoar e ca
Thaniel.
Vorbe a din nou b r b a t ul din el. eriful se lupt
s - i reca p e t e deta a r e a , de i cred e a c era un
caz pierd u t . Nicioda t nu va fi det a a t , cnd va fi
vorb a de Lilah.
Lilah se uita la el, mira r e a ncep n d s i se
citea s c n ochi. ntr- o sc p r a r e de intui ie,
Jackson n eles e c ea nu l crezu s e cnd i-a
spus, a a dint r- o dat , c o iube t e . De ce ar fi
crezu t ? Cnd sunt aprin i, b r b a ii spun mer e u
te iubesc. Doar c ei se cuno t e a u de mai pu in
de dou zile. i el era acut de con ti e n t c nu- i
vorbise i ea desp r e iubire, ca r sp u n s la
cuvint el e lui, dar ast a mai put e a a t e p t a .
Dar sunt ctev a lucru ri car e contin u s m
fr m n t e . Te- ai uitat alalt ie ri la el i ai spus,
e ti un om mort i la naiba, m- ai speri a t de
moa r t e . Jackso n nu o ntre b nimic, nu ncerc
s - i influen e z e n vreu n fel r s p u n s u l. El vroia
ca r s p u n s u l ei s vin din prop ri a ei gndi r e .
Spr e surp riz a lui, Lilah p li i i mut privire a
spr e ru.
Eu doar am tiut, spus e ea ntr- un trziu,
cu vocea nfund a t .
Ai tiut?
Jackson, eu Nu tiu cum s - i explic.
Spun n d asta, se ntors e s e pe jum t a t e de la el,
apoi reveni, ridic n d u- i minile ntr- un gest de
neajut o r a r e .
n englez . Asta este singu r a mea pret e n i e.
Eu pur i simplu tiu lucru ri. Am
str ful g e r r i .
Str fulg e r r i ?
Din nou acela i gest de neajut o r a r e .
Nu este o viziune, nu chiar. De fapt, eu nu
v d nimic, eu doar tiu. Cum ar fi o intui ie, doar
c e ceva mai mult dec t att.
Deci ai avut o astfel de str fulg e r a r e cnd
te- ai uitat la Thaniel?
Ea ncuviin din cap.
M- am uitat la el cnd am ie it pe vera n d i
dintr- o dat am tiut c va muri. Nu tiam c va
fi ucis. Doar doar c nu va mai veni niciod a t
pe aici.
Jackson i frec ceafa. Auzea n dep r t a r e
zgomo t ul unui motor. Unitat e a de Salvar e se
apro pi a tot mai mult.
Nu m- am n ela t niciod a t , spus e ea apro a p e
scuz n d u- se.
Nime ni altcinev a nu tie ce ai spus. Doar eu.
Vocea lui era la fel de sum b r prec u m se sim e a
i el.
Lilah i n l capul i o v zu mu c n d u- i
buza de jos. Deci Lilah i n eles e s e dilem a. i
ridic apoi capul i i ndr e p t ume rii.
Tu treb ui e s - i faci tre a b a . Nu po i p st r a
ast a pent r u tine i s contin ui s fii un bun erif.
Dac nu ar fi tiut deja c o iube a, aces t
mom e n t ar fi f cut ast a pent r u el. i brusc, mai
tiu ceva.
Acest e str fulg e r r i sunt motivul pent r u
care Thaniel cred e a c e ti o vr jitoa r e ?
Lilah i zm bi jalnic.
Cnd era m mic , nu m price p e a m pre a bine
s m prefac. M d de a m de gol singu r .
i l-ai speri a t, da? i to i oam e nii tia car e
vin la tine s - i trat e zi tu doar te ui i la ei i ai
str ful g e r r i care- i spun ce e r u cu ei?
Lilah se uit uluit la el i se nro i.
Fire t e c nu. Asta este altcev a.
Ro e a a l intrig i l alar m totod a t .
Ce fel de altcev a?
i nchip ui poat e c sunt un mons t r u ? spus e
ea ngrozit .
Dar un mons t r u sexy. Povest e t e- mi. n tonul
lui u or autorit a r se sim e a o urm de erif.
Eu v d aur e. tii, culorile pe care le are
oricine n jurul lui. tiu ce sem nific fiecar e
culoar e i dac cineva este bolnav, eu pot s v d
unde i tiu ce s fac, dac l pot ajuta eu sau
dac treb ui e s mea r g la doctor.
Aure. Jackson sim i nevoia s se a eze. Auzise
el desp r e toat e aces t e prostii venind din evul
mediu, dar ct desp r e el, l l sau rece. El nu
v zus e niciod a t vreu n nimb de culori n jurul
nim n ui, nicioda t nu avuse s e dovad a c
ase m e n e a lucru ri ar exista cu adev r a t .
Lilah contin u , cu glas tre m u r a t :
Nu am spus nim n ui desp r e aces t e aur e. Ei
cred desp r e mine c sunt doar o vindec t o a r e ,
ca ma m a mea. i ea vede a aur e. Mi- amint e s c c -
mi spun e a , cnd era m mic , ce sem nifica i e avea
fiecar e culoa r e. A a mi- am nv a t eu culorile.
Lilah se uit repe d e spre ru, und e ncep u s e s
se vad alup a. Lacrimi i umplu r ochii.
Tu ai cea mai frumo a s aur , opti ea. Att
de cur a t i de boga t i de s n t o a s . Din clipa
n care am v zut- o am tiut c
Se ntre r u p s e , iar el nu insist . alu p a Unit ii
de Salvar e ajuns e s e la cheiul ei i cei doi b rb a i
din ea ncep e a u s coboa r e . Unul dintr e ei era
Hall, care venise s intervin chiar el, n cazul n
care era nevoie de Echipa de Salvar e, iar cel lalt
era un b r b a t nalt, slab, al c r ui num e Jackso n
nu- l tia, dar tia c este medic.
Lilah ns i-l tia. l p r si pe Jackso n i ie i
dintr e copaci, n spa iu liber, ridic n d u- i mn a
s - i salut e.
Amndoi b rb a ii o salut a r la rnd ul lor.
M bucu r s v d c e ti bine, strig Hal, n
timp ce naint a u am n d oi pe ponto n.
Foa rt e bine, mul u m e s c . Dar Thaniel nu a
trec u t pe aici.
Da, tim. Hall se uit pest e Lilah, la Jackso n.
erifule, ai pleca t cu un minut pre a
devre m e , nc nu- mi vine s cred.
S crezi ce?
Imedia t dup ce ai pleca t, a ap r u t Jerry
Watkins cu ma in a lui. Noi tocm ai b g m alup a
n ap . Cred e- m , Jerry ar t a ca naiba, ca dup o
s pt m n de chefuit. S-a uitat la sacul din
ma in a de carn e , n car e se afla Thaniel i a
clacat, ncep n d s pln g ca un copil. El l-a
omor t pe Thaniel, erifule. I-a cer u t lui Thaniel
socot e al pent r u alup a lui i tii cum era
Thaniel, pre a prost ca s tie cnd s-o lase mai
moale. I-a spus lui Jerry c i-a scufu n d a t trfa aia
de alup . Scuz - m , Lilah. Ori pent r u Jerry,
alup a era via a lui. Dup cum ne- a spus, i- a
pierd u t cont r ol ul, a n f c a t pu c a din camion e t
i l-a mpu c a t pe Thaniel.
Dup at i a ani n poli ie, pu in e lucru ri l mai
pute a u impr e sio n a pe Jackson. Nu era deloc
sur p ri n s acu m, pent r u c v zus e prostii i mai
mari. i cu toat e c luna plin era n sc d e r e ,
nc vreo dou zile tot avea u s se mai petr e a c
ciud e nii. Dar avea totu i senz a i a c lucr u rile i
sc p a s e r din mn . Ar fi treb uit s se
gn d e a s c la Jerry. Oricine l cuno t e a pe Jerry,
tia ct de mult i iube a alup a. El ns fuses e
att de conce n t r a t pe Lilah, nct nu fuses e n
star e s vad mai depa r t e .
S- a a ez a t pe jos i i- a ridica t minile pe
cap, s se lase ares t a t . Pres u p u n c a a v zus e el
la televizor, ter mi n Hall.
Deci asta a fost. Ucide r e a lui Thaniel se
rezolvas e naint e de a fi avut timp s se
constit ui e ntr- un mist e r . Totu i, un mic det aliu l
izbi prin ciud e ni a lui. Jackson se uit la medic.
Dac ai tiut c Lilah era bine, c Thaniel nu
fuses e omor t ntr- o lupt aici, de ce ai mai
venit?
A venit s m vad pe mine, spus e Lilah
scut u r n d din cap. Cory, mi par e r u, dar nu te
pot ajuta. Ai pietr e la fiere. O s treb ui a s c s
mer gi la docto r.
Ah, la naiba, Lilah, nici m ca r nu i-am spus
simpto m e l e!
Nu treb ui e s mi le spui mie, v d foart e bine
cum ar i. Te doar e al naibii de cte ori m n n ci,
nu? Te- ai tem u t c ai proble m e cu inima, nu?
Cory r m a s e masc .
De unde tii?
Am pres u p u s . Du- te s te vad un docto r.
Exist un specialist bun de gast r o- intes ti n al e n
Mont g o m e r y . O s - i dau num el e lui.
Bine, spus e el moroc n o s . Sper a s e m c era
doar un ulcer, pent r u care mi pute ai da tu ceva.
Nu, cu itul.
La naiba.
Bine, o s ne ocup m i de asta, spus e Hall.
Dar acu m mai bine ne- am ntoa r c e , pent r u c
mai avem ceva trea b n Pine Flats. Vii i tu
cur n d , Jackso n?
Foa rt e cur n d , spus e Jackso n. Din felul n
care i f cus e Hall cu ochiul, i imagin c
b r b a t ul mai n vrst mirosis e c era ceva ntre
el i Lilah. Since r, lui Jackso n nu- i p s a nici dac
tia tot district ul.
mpr e u n cu Lilah, i petr e c u r din priviri pe
cei doi care se ntorc e a u la alup i o luar
napoi, n jos pe ru. Jackso n i str n g e a ochii n
soar el e str lu cito r.
Aure, zici? La naiba, dac o cred e a c avea
pre m o ni ii, de ce s n- o cre a d c vede a i aur e?
Cnd iube ti pe cineva, i spus e el, acce p i
multe lucru ri la car e nici m ca r nu te- ai fi gn dit
naint e. Discr e t, va verifica diagn o s tic ul
docto r ul ui n ce- l privea pe Cory, a a ca s fie el
sigur, de i n sinea lui era convins c Lilah
avuse s e dre p t a t e . n fond, de ce nu i aur e?
Lilah i c ut mn a.
i- am spus c tu ai o aur frumo a s .
Prob a bil c te- a fi iubit i num ai pent r u ce am
v zut n ea. Dar am mai avut o str fulg e r a r e ,
cnd te- am v zut prim a oar .
Jackson i nchise mn a cu c ldu r , n jurul
minii ei.
i m rog, ast a ce i-a mai spus?
Lilah i arun c o privire sum b r .
C o s devii iubir e a vie ii mele.
Jackson se sim i u or ame it. Poat e c era doar
rezult a t ul unei dimine i foart e stre s a n t e , dar i
aminti c avus e s e acee a i senz a i e de ame e al
prim a dat cnd a v zut- o pe ea.
N- ai spus cumva c aces t e str fulg e r r i nu
au dat niciod a t gre ?
ntoc m ai. Sunt sut la sut adev r a t e . i
Lilah se ridic n vrful picioa r elo r i l s ru t .
Trebui a s se ntoa r c napoi la munc . Trebui a
s fac att e a i att e a lucru ri. Dar nu sim e a
nevoia s le fac , att de mult ct sim e a nevoia
s o str n g pe ea, s - i pet r e a c bra el e n jurul
ei i s o in lipit de el, a a nct i pet r e c u
bra el e n jurul ei i o inu lipit de el, inspir n d
parfu m ul iubirii vie ii lui, att de fericit nct
cred e a c o s plesn e a s c de att a fericire.
O s-o face m cum treb ui e, spus e el tar e. Cu
tot tac m ul. C s t o ri e. Copii.
Cu tot tac m u l, ncuviin ea i o porni r
spr e cas , mn n mn .

Visc o l u l

1
O s ning .
Cerul era jos i plat, de un cenu i u pur p u ri u
ame ni n t o r , car e se contop e a cu piscu rile
mun ilor, ntun e c n d u- le, astfel nct era gre u de
spus und e se ter mi n a p m n t u l i und e ncep e a
cerul. Aerul avea un miros ascu it, de amoni a c i
vnt ul ngh e a t p tr u n d e a prin jean ii lui Hope
Brads h a w ca i cum ar fi fost f cu i din voal i nu
din deni m gros. Copacii gem e a u sub palele de
vnt, cren gile trosni n d i fichiuin d, sune t ul
lugub r u instal n d u- se n oasele ei.
Era pre a ocup a t s stea i s prive a s c norii,
dar era con tie n t de ap s a r e a lor tot mai
apro pi a t . Intui ia urg e n e i o ine a n mi ca r e ,
verific n d gene r a t o r u l ca s se asigu r e c mai
avea dest ul carb u r a n t , c r n d n caba n a ei
lemn e ct mai multe i stivuind i mai mult e pe
vera n d a mar e, larg , din spat el e buc t r i ei.
Poate c instinc t el e ei se n ela u i z pa d a nu se
va depu n e mai mult de zece, cincisp r e z e c e
centi m e t ri, a a cum spun e a u previziunile met e o.
Totu i, avea ncre d e r e n instinct el e ei. Aceas t a
era cea de a apt e a iarn a ei n Idaho i de
fiecar e dat cnd c zus e foart e mult z pa d ,
avuse s e naint e acee a i senza i e de furnic t u r .
Atmosfe r a era nc r c a t de elect ricit a t e , Mam a
Nat u r pre g ti n d u- se pent r u un adev r a t viscol.
C era din cauz a elect ricit ii static e sau din
cauza vechii, simplei ei nelini ti, ira spin rii i
zbr n i a de o star e de anxiet a t e car e nu o l sa
s se odihn e a s c .
Nu- i f cea griji c nu va supr avi e ui: avea
mnc a r e , ap , un ad po s t . Totu i, era pent r u
prim a oar cnd Hope avea s tre a c singu r
pest e un ase m e n e a viscol. n primii doi ani,
fuses e Dylan aici; dup moa r t e a lui, tat l ei se
mut a s e n Idaho ca s aib grij de pensiu n e .
Dar unchiul ei Pete suferis e un atac de cord n
urm cu trei zile i tat l ei a treb uit s zboa r e la
Indian a p olis ca s fie al t u ri de fratele lui mai
mar e. Prog noz a unchiului se ar t a bun : atac ul
de cord fuses e relativ u or i ajuns e s e la spital
suficien t de rep e d e ca s minim alizez e rava giile.
Iar tat l ei pl nuis e s mai r m n o s pt m n ,
pent r u c tot nu- i v zus e fra ii i surorile de mai
bine de un an.
Nu- i p s a c era singur , dar pre g ti r e a
cab a n el o r pres u p u n e a mult munc pent r u un
singu r om. Erau opt n total, cu un singu r nivel,
unele cu un singu r dormito r, altele, cu dou ,
ad po s ti t e sub copaci uria i. Patr u se aflau de o
part e a caba n ei ei cu acop e ri n form de A, de
sus pn jos la p m n t , i patr u de cealalt
part e, cele nou const r u c ii form n d un arc n
jurul unui lac pitor e s c, plin cu pe t e. Treb ui a s
se asigu r e c u ile i ferest r e l e era u bine fixate
mpot riva a ceea ce pute a fi un vnt violent, iar
robin e ii treb ui a u desc hi i i cond u c t el e dre n a t e ,
ca s nu nghe e i s crap e cnd se va ntr e r u p e
cure n t u l, lucru care era absolut sigur c se va
nt m pl a. C de r e a cure n t u l ui nu era o ches ti u n e
de dac ci de cnd.
De fapt vrem e a fuses e blnd , anul aces t a; de i
era dece m b r i e, nu ninse s e dec t o singu r dat ,
doar c iva centi m e t r i nese m nific a tivi, ultim el e
urm e de z pa d mai v zn d u- se nc n zonele
umb r o a s e , scr i n d sub boca n cii ei. Sta iu nile
de ski sufer e a u ; prop ri e t a r ii lor ar fi
binec uv n t a t chiar i o furtu n zdrav n de
z pa d , dac acea s t a ar fi l sat n urm o baz
bun , groa s .
Pn i b losul i scan d a l a gi ul lor cine de
vn t o a r e , un ret ri ev e r auriu, altfel cunos c u t sub
num el e de Tinke r b ell, de i nu era nici femel i
nici zn , p re a s fie ngrijor a t de vrem e. O
urm a lipit n spat el e ei, n timp ce se tr a de la o
cab a n la alta, a te p t n d- o apoi a ez a t pe
vera n d , ct vrem e ea avea de lucru n cas ,
b t n d scn d u r il e cu coad a lui stufoas ,
salut n d- o u ur a t cnd i f cea din nou apa ri ia.
Dup ce apro a p e c se mpiedic de el cnd ie i
din penulti m a caba n , i spus e Du- te, vne az i
tu un iepur e sau ceva, dar de i ochii lui cafenii
se aprin s e r de entuzia s m la acea s t idee,
declin invita i a.
Ochii aceia cafenii era u irezistibili, uitn d u- se
n sus la ea cu dra go s t e i ncre d e r e ne r m u r i t .
Hope se aplec i- l sc r pi n dup urec hi,
aduc n d u- l ntr- un extaz de zvrcoliri i
puf it u ri.
Urt ul e, i spus e ea dr g s t o s i el r s p u n s e
tonului ling n d u- i mn a.
Tink avea cinci ani; l primise la o lun dup
moa r t e a lui Dylan, naint e ca tat l ei s vin s
locuias c aici, cu ea. Stn g a c e a , ador a bil a,
iubitoa r e a ming e de blan p r e a s - i simt
trist e e a i se dedica s e preoc u p r ii de a o face s
rd de gium b u l u c u r il e lui. O sufoca cu
afec iu n e a lui, ling n d orice part e din ea care i
era la nde m n , plng n d noapt e a pn cnd ea
capitul a i ridica pui or ul de c elu n pat ul ei,
unde se instala fericit lipit de ea i c ldu r a
trup o r ul ui mic i f cea ntr- un fel mai
supor t a bil singu r t a t e a nop ilor.
Trept a t , dur e r e a deve ni mai pu in acut , ap r u
tat l ei i era acu m mai pu in singu r i pe
m s u r ce cre t e a , Tink se dista n a de la sine,
mut n d u- se din patul ei pe covor a ul al t u r a t ,
pent r u ca n final s se auto exileze n living, ca i
cum ar fi n r c a t- o de prez e n a lui. Acum,
locul lui obi n uit, de dor mit era pe covora ul din
fa a emin e ul ui, de i n timp ul nop ii f cea turu ri
periodic e prin cas , ca s se asigu r e c n lume a
lui cine a s c totul era n ordin e.
Hope se uit la Tink i pl m nii i se
cont r a c t a r dint r- o dat , ap s a i de un imens
senti m e n t de panic .
Tink avea cinci ani. Dylan era mort de cinci
ani! Imposibilita t e a gnd ul ui o oc . Hope se
uita la cine f r s - l vad , cu ochii mari i fic i,
cu mn a nc pe capul lui.
Cinci ani. Avea treizeci i unu de ani, o v duv
care tr ia cu tat l ei i cu un cine, car e nu mai
avuse s e o ntlnir e de Dumn ez e ul e, de apro a p e
doi ani deja i fuses e r n total trei ntlniri. Nu
exist a u vecini n mpr eju ri mi, pensiu n e a o inea
ocup a t vara, cnd se c l to r e a mai u or i- i
f cus e un principiu din a nu se ncurc a cu
oasp e ii, nu c ar fi cunos c u t pe vreu n ul cu care
ar fi vrut s se ncurc e.
Uluit , se uit njur ca i cum nu ar fi
recu n o s c u t mpr ej u ri mil e. Exista s e r mom e n t e ,
naint e, cnd realit a t e a mor ii lui Dylan o lovea
cum plit, dar acu m era altfel. Acum era ca i cum
ar fi primit o lovitur n piept.
Cinci ani. Treizeci i unu de ani. Cifrele
contin u a u s - i r su n e n mint e, f cn d u- le s se
plimb e n cerc, ca ni te veveri e nneb u ni t e . Ce
c uta ea aici? i tr ia via a retr a s n mun i,
att de obi n uit s fie v duva lui Dylan
Brads h o w nct uitas e s fie ea ns i,
cond u c n d micu ul, exclusivist ul compl ex care
fuses e visul lui Dylan.
Visul lui Dylan, nu al ei.
Niciod a t nu fuses e al ei. Ah, fuses e suficien t
de fericit ca s vin cu el aici, n Idaho, s - l
ajut e s - i const r ui a s c visul n par a di s ul
s lb tici ei, dar visul ei era mult mai simplu: o
c s t o ri e reu it , copii, gen ul de via de care se
bucu r a s e r p rin ii ei, att de de dulce n
norm alit a t e a ei.
Dar Dylan pleca s e , cu visul pent r u totd e a u n a
nem plinit iar acu m i al ei era n pericol. Nu se
rec s t o ri s e , nu avea copii i avea treizeci i unu
de ani.
Ah, Tink, opti ea. Pent r u prim a oar se
gn di c s- ar put e a s nu se mai rec s t o r e a s c
nicioda t , s nu aib nicioda t o familie a ei.
Unde disp r u s e timpul? Cum se stre c u r a s e a a,
neob s e r v a t , pe lng ea?
Ca ntotd e a u n a , Tinker b ell i sim i dispozi ia i
se tras e mai apro a p e de ea, ling n d u- i minile,
obrajii, urec h e a , apro a p e dobor n d- o n frenezi a
simp a ti ei lui. Hope se inu de el ca s - i reca p e t e
echilibr ul, rz n d chiar pu in, n ciuda ei, n timp
ce se ter g e a de ultim a ofert a b losului el
ret ri ev e r . Coad a lui stufoa s se mi ca ntr- una,
limba i at r n a afar din gur i el i rse rsul
lui cines c, care spun e a c era de acord cu
viteza ei n a- i da sea m a ce- ar treb ui s fac . i
n timp ce cobor a pe potec spre ultim a caba n ,
spus e:
Fire t e , am la cine s m gn d e s c . Nu- l pot
uita pe tata. La urm a urm ei i- a vnd u t casa i a
venit aici din cauz a mea. Nu ar fi corec t s - l
dezr d ci n e z din nou, s - i spun, Mul u m e s c
pent r u ajuto r, dar acu m e timpul s o iei din loc.
i apoi, cum r m n e cu tine, n t fle a ? Tu e ti
obi n uit cu mult spa iu i haide s privim
adev r ul n fa , nici pre a frumos nu e ti.
Tink se ine a dup ea, op in d la c lciul ei ca
un c elu supr a di m e n s i o n a t , cu urec hile ciulite,
n timp ce- i ascult a tonul. Era conve r s a io n al, nu
mai era trist, a a c i mi c fericit coad a dint r-
o part e ntr- alta.
Poate c-ar treb ui s fac un efort s ies mai
mult. Fapt ul c nu am avut dec t trei ntlniri n
cinci ani ar put ea fi vina mea. Haide s judec m
dre p t, part e a proa s t n a tr i ntr- o zon
nde p r t a t este c nu prea ai oam e ni n jur. La
naiba!
Tink ncr e m e n i locului, ochii lui aprin i
oprin d u- se pe o veveri car e s lta juc u n fa a
lor, pe potec . F r m c a r o privire de scuze
pent r u c o aba n d o n a , o porni dup veveri ,
ntr- o urm ri r e furioas , l tr n d nne b u ni t.
Ambi ia de o via a lui Tink era s cure e Idaho
de odioas el e alea de veveri e; de i nu prins e s e
nc niciun a, nu ren u n a niciod a t s mai
ncerc e. Dup ce lupta s e zada r ni c s - l fac s
ren u n e la obicei, de tea m s nu dea cumva
pest e o veveri turb a t , Hope se consola s e,
avn d n schim b grij s - l vaccin ez e periodic
cont r a turb rii.
Veveri a se c r n cel mai apro pi a t copac i
se opri imedia t n afar a saltu rilor lui Tink,
vorbin d cu el i incit n d u- l s latr e i s sare mai
mult, ca i cum ar fi b nuit c scan d al a gi o aic a i
b te a joc de el.
L s n d cinele la distr a c i a lui, Hope urc
trep t el e spre vera n d a lung a ultim ei caba n e .
De i micu ul compl ex fuses e idee a lui Dylan,
visul lui, de cte ori intr a ntr- o caba n , Hope
avea ntot d e a u n a un senti m e n t de mn d ri e. El le
proiec t a s e , dar ea fuses e cea car e le mobilas e i
le deco r a s e , cea care le ntre i n e a .
Mobilier ul era diferit n fieca r e dintr e ele, dar
similar prin simplit a t e a i confort ul lui. Pere ii
era u decor a i cu pictu ri de calitat e i nu cu
cape t e de c prio a r e , mnc a t e de oar e ci,
cum p r a t e de la vechit u ri. Mobilier ul era
suficien t de confort a bil pent r u o lun de mier e i
suficien t de solid pent r u o partid de vn to a r e .
Dorise ca fieca r e caba n s arat e ca acas , nu
ca o cab a n nchiria t , avn d covoar e i
lamp a d a r e i c r i i buc t r ii perfec t echip a t e .
Exista u apa r a t e de radio dar nu televizoa r e ,
pent r u c rece p i a n mun i era tot timp ul
ntr e r u p t i pent r u c majorit a t e a oasp e ilor
spun e a u ct de lini tit era ede r e a lor, f r
televizor. Exista un televizor n cab a n a lui Hope,
dar prind e a un singu r post pe vrem e bun i
niciun ul, pe vrem e rea. Se gn d e a s invest e a s c
ntr- o farfurie de satelit, pent r u c iernile era u
cum plit de lungi i ade s e a plictisito a r e i nu
pute a juca la infinit ah cu tat l ei. Dac o s
fac asta, i spus e ea, poat e c o s pun
receive r e suplim e n t a r e n vreo dou caba n e , ca o
op iun e suplim e n t a r pe care s o ofere
oasp e ilor. Lucr u rile nu put e a u r m n e pe loc;
dac p st r a compl ex ul, va treb ui s fac
per m a n e n t schim b ri i mbu n t i ri.
Lun d o cheie din buzu n a r , deschis e robin e t ul
care nchide a aduc i a de ap n caba n , ca s
golea s c instala i a. Caba n el e avea u nc lzir e
elect ric , ceea ce nse m n a c n cazul unei pane
de cure n t , se r ce a u imedia t. Fieca r e caba n
avea un emin e u , dar pe viscol, cu sigur a n c
nu va reu i s alerg e de la o caba n la alta, s
fac focuri i s le ntre i n .
Odat tre a b a ter mi n a t , asigu r obloa n el e de
la feres t r e i ncuie u a. Tink renu n a s e la
veveri i o a t e p t a deja pe vera n d .
Gata, i spus e ea. Am ter mi n a t cu toat e. La
timp, ad u g Hope cnd un fulg de z pa d i
trec u prin fa a nasului. Haide, s mer g e m acas .
El n eles e cuvn t ul acas i s ri n picioar e,
puf in d ner b d t o r . Un fulg de z pa d trec u pe
lng nasul lui i se rep ezi la el, dup car e l
apuc o alt nebu ni e de saltu ri i ncep u s
aler g e ncolo i ncoac e, s rin d dup fulgii de
z pa d i ncerc n d s - i prind . Expr e si a lui o
invita pe Hope s rd , ceea ce i f cu, apoi l
nso i n goan a dup fulgii de z pa d , care se
tra n sfo r m ntr- un joc de- a prins el e a i se sfr i
cu aler g a t ul i s ritul prin z pa d a care c de a, ea
ns i ca un copil de cinci ani. La vre m e a cnd
ajuns e la cab a n a ei mar e, era epuiza t , gfind
mai r u ca Tink i chicotin d la ghidu iile lui.
Binen el e s c Tink ajuns e s e la u naint e a ei
i ca ntotd e a u n a , era ner b d t o r s intr e. i
ntoa r s e capul s latr e la ea, cer n d u- i s se
gr b e a s c .
E ti mai r u ca un copil, spus e ea aplec n d u-
se pest e el ca s desc hi d u a. Abia a te p i s
ie i afar i odat afar , abia a t e p i s intri
napoi n cas . Bucur t e mai bine ct mai po i de
stat ul afar , pent r u c dac z pa d a ast a o s fie
a a de rea pe ct presi m t eu, o s trea c zile
bun e pn o s te mai po i zben g ui.
Logica nu- l impr e sio n pe Tink, car e ncep u s
dea i mai tare din coad i cnd u a se
desc his e, se lans prin desc hiz t u r a tot mai
mar e, schel l i n d pu in n timp ce cutr ei e r a
nc p e r e a spa ioa s , din car e se urca la nivelul
supe rio r, inspec t n d toat e miros u ril e familiar e
naint e de a se repezi n buc t r i e i napoi din
nou, venind la Hope ca i cum i-ar fi spus Am
verificat, totul este n ordin e. Hope l mn g i e,
apoi i scoas e haina grea din piele ntoa r s , de
oaie i i-o ag pe cuier ul pom de la intra r e ,
oftn d la imedia t a senza i e de u ur a r e , eliber a r e
i r co a r e .
Casa ei era frumo a s , i spus e Hope privind n
jur. Nu era uria , nu era luxoas , dar n mod
clar, era frumo a s . Por iu n e a din fa , ncad r a t
ntr e cele dou p r i ale acop e ri ul ui n form de
A era un per e t e de gea m u r i, oferind o priveli t e
minu n a t spre lac i spr e mun i. Un emin e u
mar e, din piat r , se n l a pe cele dou nivele i
din tava n ul din br n e expus e atr n a u dou
evant ai e gem e n e , f cn d s circule aer ul cald
care se str n g e a sus, napoi la par t e r . Hope
iube a florile i ferigi luxuria n t e i alte plant e de
inte rior confer e a u nc p e rii o pros p e i m e
str lu cito a r e . Du u m e a u a era din scn d u ri de
lemn late, finisat e ntr- un auriu palid i acop e ri t e
cu covoa r e groa s e, n nua n e boga t e de albas t r u
i verd e. O scar gra ioa s , curb a t , se
desf u r a . n sus spr e cel de al doilea nivel i
balus t r a d a alb se contin u a de- a lung ul
balcon ul ui. De Cr ciu n mplet e a ntot d e a u n a
ghirla n d e de lumini i de verd e a pe toat
lungi m e a balust r a d e i i efect ul i t ia respir a i a.
Sus se aflau dou dor mito a r e dor mito r ul
princip al, cu baia lui i un dor mito r mai mic,
care ar fi treb ui t s fie cam e r a copilului. Jos,
dincolo de buc t ri e , se mai afla un dor mito r
spa ios. Tat l ei folose a dor mito r ul de jos,
spun n d c trep t el e era u greu de urca t cu
genu n c hii lui, dar adev r ul era c ara nj a m e n t u l
le confer e a am n d u r o r a mai mult intimit a t e .
Buc t ri a era spa ioa s i eficient , cu un spa iu
pent r u bufet e mai mar e dec t ar fi avut nevoie,
cu o insul pent r u g tit, n mijloc, pe care o
ador a i cu un frigide r- cong el a t o r enor m , care ar
fi putu t p st r a alime n t e suficien t e pent r u o
arm a t . Se afla acolo i o c m a r la fel de bine
dota t , o mic sp l t o ri e i un mic veceu de
serviciu i dup mut a r e a tat l ui ei aici, Hope a
mai ad u g a t o baie comple t , legat de
dormito r ul lui.
Efect ul total era incont e s t a b il frumo s i
confort a bil, dar de cte ori se ntre r u p e a
cure n t u l, Hope i dore a s se fi gn dit mai bine,
mpr e u n cu Dylan, la ce avea i la ce nu avea s
fie conec t a t la gen e r a t o r . Frigid e r ul, plita de
g tit i boiler ul era u conec t a t e . Ca s
econo mi s e a s c bani i s nu cum p e r e un
gene r a t o r mai mic, decise s e r s nu conec t e z e
instala i a de nc lzire, ilumin a t ul i prizele din
per e i, excep t n d u- le pe cele din buc t r i e . Se
gn dis e r c , n cazul unei c de ri de tensiu n e ,
emin e ul din living le va gar a n t a suficien t
c ldu r . Din nefericir e, f r ventilato a r e l e din
tava n care s circule aer ul, apro a p e toat
c ldu r a emin e ul ui urca sus, und e era
nn b u i t o r de cald, n timp ce jos era rece. Se
pute a tr i, dar nu confort a bil, mai ales pe
ter m e n lung.
Uit de satelit, i spus e ea. Banii ar fi mai bine
chelt ui i cu un gene r a t o r mai mar e i cu ctev a
modific ri la instala i a elect ric .
Se uit afar pe fere a s t r ; de i era abia ora trei
dup - amiaz a, norii era u att de grei nct ziceai
c venise nser a r e a . Z pa d a c de a mai repe d e
acu m, cu fulgi grei care pudr a s e r deja p m n t u l
n alb, doar n scurt ul interv al de cnd intr a s e ea
n cas .
Se nfior brus c, de i n cas era ct se poat e
de pl cut. Prob a bil c o oal mar e cu tocan de
vac va fi lucrul cel mai potrivit, i spus e ea. Iar
n cazul n care cure n t ul se va ntre r u p e pent r u
mai mult timp, o s se plictise a s c al naibii de
tocan a de vac , dar nc lzitul unui bol cu tocan
n microu n d e va folosi mult mai pu in cure n t de
la gen e r a t o r , dec t dac i- ar g ti cte pu in
mnc a r e de fieca r e dat cnd i-ar fi foam e.
Dar poat e c se n ela. Poat e c nu o s ning
att de r u.

Nu se n elas e.
Vntul ncep u s urle, biciuin d n jos, de pe
mun ii ngh e a i i ning e a din ce n ce mai tar e.
Hope nu mai pute a vede a nimic prin feres t r e ,
a a c desc his e u a de la intr a r e ca s se uite
afar i vnt ul s lbatic izbi u a napoi n ea,
apro a p e dobor n d- o la p m n t . Z pa d a explod
n nc p e r e a mar e. Nu mai pute a vede a nimic
altcev a dec t un zid alb.
Gfind, n f c u a i se for din toat e
pute rile, ap s n d u- i toat greu t a t e a pe ea, s o
nchid . Vntul se stre c u r a pe la col uri, ntr- un
gea m t ascu it. Tink adul m e c la picioar el e ei,
asigu r n d u - se c Hope era bine, apoi l tr la
u . Hope i nde p r t p r ul de pe fa i inspir
ad n c. st a era un viscol n toat reg ul a, o
ninso a r e total , n care vnt ul biciuie t e z pa d a ,
nvrtin d- o i obtu r n d orice vizibilitat e. O dure a
um r ul acolo und e o izbise u a i z pa d a ncep e a
s se tope a s c pe du u m e a u a ei lustr uit .
N- o s mai fac asta, mor m i ea duc n d u- se
dup un mop ca s tea r g i s usuc e pode a u a .
n timp ce ter g e a apa, luminile se stinse r ,
apoi se reap ri n s e r , pent r u ca nici pest e zece
secu n d e s se sting definitiv.
Cum se a te p t a s e la ast a, avea o lante r n la
nde m n i o aprin s e . O clip , casa r m a s e
stra ni u de t cut , apoi gen e r a t o r u l se porni
auto m a t i frigide r ul din buc t r i e zumz i napoi
la via . Doar acest mic zgomo t a fost suficien t
ca s - i alung e senza ia alar m a n t de nepu ti n .
Anticip n d , Hope scose s e i pre g ti s e l mpile
cu gaz. Aprins e lamp a de pe poli a emin e ul ui,
apoi a ez chibrit ul pe spirt ul solid i vr ziar e
sub bu t e nii pe car e- i a ez a s e deja. Fl c ri mici,
albas t r e- galbe n e , se n l a r din hrti e, apoi se
ridica r spr e be el e de spirt solid. Urm ri o clip
focul, s se asigu r e c pornis e, apoi se dus e s
aprin d i celelalt e l mpi, f cn d fitilele mici, ca
s nu scoat fum. n mod obi n uit nu ar fi aprin s
att e a l mpi, dar nici singu r nu era, n mod
obi n uit. Nicioda t nu crezu s e desp r e ea c era
timid sau c i era fric de ntun e ri c, dar
senza i a de a fi singu r ntr- o furtu n de z pa d
era pu in stre s a n t .
Tink se instal pe covorul lui, cu trufa botului
odihnin d u- se pe labele din fa . Perfec t
mul u mi t, nchis e ochii.
Nu ar treb ui s te exten u e zi n halul sta, l
sf tui Hope pe cinele care i r sp u n s e
rostog olin d u- se pe o part e i ntinz n d u- se.
Nu exist a s e sem n al la televizor toat dup -
amiaz a, iar radioul doar hurui a. l oprise mai
devre m e dar acu m l rep u s e pe bat e rii i-l
repo r ni, sper n d ca rece p i a s fie mai bun . Nu
era. Oftn d, l nchise la loc. La rat a asta de
rece p i e, vor trec e dou zile bune pn cnd s
afle c era vorba de o furtu n de z pa d .
Era pre a devr e m e s se duc la culca r e ; sim e a
c ar treb ui s fac ceva, dar nu tia ce anu m e .
Se nvrt e a f r star e prin jur, fluier a t ul ascu it
al vnt ului c lc n d- o pe nervi. Poat e c i-ar
prind e bine o baie. Urc sc rile, sco n d u- i
hainel e pe dru m . C ldu r a era deja mai mar e sus
i pent r u c u a de la baia ei era desc his ,
n un t r u era bine cald.
n loc de du , i umplu cada cu ap i se
ntins e n ea, cu p r ul blond prins n ace n
cre t e t u l capul ui i cu lumina blnd a l mpii cu
gaz, lic rin d pest e ea. Carn e a ei alb lucea n
ap , n lumin a l mpii cu gaz, curb el e era u
pute r ni c lumina t e i umb r el e se ad n c e a u , astfel
nct snii p r e a u mai volupt u o i, p r ul dintr e
picioar e mai nchis i mai miste rio s.
Corp ul ei nu ar t a r u pent r u treizeci i unu de
ani, i spus e Hope, inspe c t n d u- se. De fapt,
avea un corp al naibii de bine. Munc a gre a i-l
p st r a s e zvelt i mu c hi ulos. Snii nu era u mari,
dar era u sus i bine form a i; burt a era plat i
avea un fund dr g l a .
Era un trup car e nu mai f cus e sex de cinci ani.
Alung imedia t gnd ul. Orict de mult i
pl cus e s fac drag o s t e cu Dylan, n gen e r a l nu
era nne b u ni t s aib o via sexu al . Vreo doi
ani dup moa r t e a lui Dylan nu sim ise nici cea
mai vag nevoie sexu al . Situa i a se schim b a s e
trep t a t , dar nu ntr- att nct s se simt
suficien t de frust r a t ca s fac ceva s schim b e
situa i a. Acum totu i, ceva se str n g e a n ea, de
che m a r e a nevoii. Poat e nu f cus e bine c f cus e
baie n cad , apa cald nv luind u- i trup ul gol ca
o ating e r e , ca o mn g i e r e .
Lacrimile i ard e a u ochii i i- i nchise l sn d u-
se mai mult pe spat e i scufun d n d u- se i mai
ad n c n ap , l sn d- o s o mpr e s o a r e . Vroia
sex. Un sex pute r ni c, dulce, care s - i fac s - i
bub uie inima. i vroia s iube a s c din nou, vroia
s fie din nou iubit . Dore a ace a s t apro pi e r e ,
acea s t c ldu r , vroia s ntind mn a, noapt e a
i s tie c nu era singu r . Vroia un copil. Vroia
s se plimb e n jur cu snii umfla i i cu burt a
mar e, cu rinichii sub o const a n t ap s a r e ,
sim in d copilul lor mi c n d u- se n ea.
Ah, ct de mult dore a asta.
i per mi s e cinci minut e de comp a si u n e , apoi
puf i i se ridic rep e d e din ap , desc hiz n d
scur g e r e a cu deg e t el e de la picioa r e . n picioa r e ,
tras e per d el el e i porni du ul, ndep r t n d
s pu n ul i am r ci u n e a .
Poate c nu avea ea un b r b a t , dar avea
pijam al e frumo a s e , din flanel gros i se mbr c
ntr- una, savur n d c ldu r a i confort ul.
Pijam al ele din flanel avea u ace e a i pute r e de
reco nfo r t a r e ca i un bol fierbin t e cu sup ntr- o
zi friguro a s , un sublimin al haid e, haide.
Dup ce se sp l pe din i i- i perie p rul,
cre m ui n d u- se i pun n d u- i nc o per e c h e de
oset e groa s e , se sim i consid e r a b il mai bine. O
baie fierbin t e n cad , ctev a smiorc it u ri i o
edin de autoco m p t i mi r e era u lucru ri pe care
nu le mai f cus e de mult i era timpul. Acum c
ritual ul era n spat el e ei, se sim e a gat a s fac
fa furtu nii de z pa d .
Tink st t e a ntins la picioar el e sc rii,
a te p t n d- o. D du din coad salut n d- o, apoi se
ntins e n fa a ultimei trep t e , a a nct Hope
treb ui s sar pest e el.
Ai pute a s te mi ti i tu, l infor m ea, ca de
fiecar e dat . Doar c Tink nu vroia s price a p
suge s ti a, pres u p u n n d c era dre p t ul lui s se
ntind und e avea el chef.
Dup c ldu r a de sus, la part e r era r co a r e .
nte i focul, apoi i nc lzi o can de cacao, la
micro u n d e . Se instal pe can a p e a cu o cart e, cu
caca u a i cu o mic veioz ac ion a t cu bate rii.
Pern el e de la spat e i p tu r a pest e picioa r e
ntr e g e a u perfec i u n e a . R sf a t , confort a bil ,
se pier d u n lectu r .
Orele serii se scur g e a u pe nesim it e. Hope
a ipi, se trezi, se uit la ceas ul de pe poli : zece
i cincizeci. Ar treb ui s se duc la culca r e, i
spus e ea, dar s se ridice doar ca s se ntind la
loc, i se p r e a ridicol. Pe de alt part e, treb ui a
oricu m s ntre i n focul, care se mic o r a s e deja.
C sc n d , mai b g c iva bu t e ni n emin e u .
Tink veni i el s se uite i Hope l sc r pi n dup
urec hi.
Dintr- o dat , Tink ncre m e n i, cu urec hile ciulite
i un mr it n gtlej. Alerg la u i r m a s e
acolo, l tr n d furios.
Era ceva afar .
Nu tia cum put e a Tink s aud ceva pest e
uie r a t u l vnt ului, dar cred e a n acuit a t e a
sim u rilor lui. Avea un pistol n sert a r u l
noptie r ei, dar era sus, pe cnd pu c a tat lui ei
era mai apro a p e . Alerg n d n dormito r, cu
oset el e alune c n d pe du u m e a u a lustr uit ,
n fac pu c a din stativul ei i cutia cu gloan e
de pe etaje r a de dede s u b t . ntorc n d u- se cu ele
n cam e r a mar e und e avea vizibilitat e, vr cinci
gloan e n f ga ul lor.
ntr e uier a t ul vnt ului i l tr t u ril e lui Tink,
Hope nu pute a auzi nimic.
Tink, potole t e- te! i poru n ci ea. Vino aici,
b iet e. l b tu u or pe coaps i cu o privire
ngrijor a t spr e u , Tink veni s se a ez e lng
ea. l mn g i e pe cap, optin d u- i vorbe de laud .
Tink mr i din nou, cu to i mu c hii tension a i, n
timp ce se mut n fa a ei, mping n d u- se n
picioar e.
S- a auzit o bufnitu r pe vera n d ? Ciulind u- i
urec hile, mn g i n d u- l pe Tink ca s - l potole a s c ,
i nclin capul i ascult . Auzi vnt ul urln d.
Minte a i aler g a , evalu n d posibilit ile. Un
urs? De obicei treb ui a u s fie deja n brlog ul
lor, dar cum vrem e a fuses e bln d Un lup, o
pum dar aces t e a , dac pute a u , evita u oam e nii
i casel e; put e a oare o furt u n de z pa d s le
fac s caut e cu att a dispe r a r e un ad po s t nct
aces t e anim al e ru ino a s e , sperio a s e , s fac
abst r a c i e de prop riile lor instinct e ?
Ceva bu i n u , tar e. Tink se smuls e de lng
ea, rep ezi n d u- se spr e u , l tr n d din nou din
r s p u t e r i.
Lui Hope i bub ui a inima n piept, minile i
tra n s pi r a u . i ter s e palm el e de pijam a i
str n s e mai bine pu c a.
Tink, potole t e- te!
Tink o ignor , l tr n d i mai tar e cnd se auzi
o alt lovitur n u , de dat a ace a s t a suficien t
de pute r ni c nct s fac u a s z ng n e . Ah,
Dumn e z e ul e, s fie un urs? Prob a bil c u a o s
rezist e, dar nu i feres t r el e, nu, dac anim al ul
era hot r t s intre.
Ajutor!
Hope ngh e , nesigu r c auzise cuvn t ul
nfund a t .
Tink, gur a! strig ea i tonul vocii ei amu i
scur t cinel e.
Hope se repezi la u , cu pu c a preg ti t n
mini.
Este cineva acolo? strig ea.
O alt bufnit u r , mai slab i ceva ce sem n a
cu un gea m t .
Dumn e z e ul e Mar e, opti ea mut n d u- i
pu c a ntr- o singu r mn i ntinz n d u- se s
desc ui e u a. Afar era un om, pe vrem e a asta.
Nici m ca r nu se gn dis e la o astfel de
posibilita t e , fiind att de dep a r t e de dru m ul
princip al. Oricine i-ar fi p r sit prot e c i a
ma inii, nu ar fi reu it s ajun g la casa ei, nu n
aces t e condi ii.
Deschis e u a i ceva alb i gre u se pr b u i la
picioar el e ei. Hope ip , dn d u- se napoi. U a se
bu i de pere t e i vnt ul sufl z pa d a pest e toat
du u m e a u a , apoi aspir c ldu r a cab a n ei cu
r s ufla r e a lui rece.
Obiect ul acela alb de pe jos era un b r b a t .
Hope puse deop a r t e pu c a i l apuc de sub
bra e, i nt ri picioar el e i icnind, ncer c s - l
trag pest e pra g ca s poat nchid e u a, reu in d
s - l mi te doar c iva centi m e t r i. La naiba, ce
gre u era! A chii de ghe a i pi ca u fa a ca
albinel e i vnt ul era incre di bil de rece. nchis e
ochii n fa a asalt ul ui i se adu n pent r u un nou
efort. Dispe r a r e a i d de a pute ri; se d d u spr e
spat e, tr g n d b r b a t ul cu ea. C zu, sub
gre u t a t e a trup ul ui care o intui la p m n t , dar
picioar el e lui era u nc afar , pe prag.
Tink era lng el, preoc u p a t , l tr n d i s rind,
apoi sche u n n d . i mpins e botul n fa a ei,
lini tito r, pent r u el sau pent r u ea, Hope nu put e a
ti; apoi adulm e c str in ul i i relu l tra t ul.
Hope se nt ri pent r u un nou efort i tras e
b r b a t ul compl e t n u n t r u .
Gfind, se tr spre u i se lupt s o
nchid . Vntul b t e a n ea, ca i cum ar fi fost
furios c fuses e l sat afar . Hope sim e a u a
gre a tre m u r n d sub atac ul lui. Puse z vor ul, apoi
i ntoa r s e ate n i a spr e b rb a t .
Era ntr- o star e foart e rea. nge n u n c h e
nne b u ni t lng el, nde p r t n d z pa d a i
ghe a a care f cus e r o crust pe hainel e i pe
prosop ul cu car e- i nf u r a s e fata.
M po i auzi? E ti tre az? ntr e b ea
insist e n t .
Omul r m a s e t cut, moale, f r m c a r s
tre m u r e . Ceea ce nu era un sem n bun. i d du pe
spat e glug a scurt ei lui grele i i scoas e prosop ul
de pe fa , apoi se folosi de el ca s - i tea r g
z pa d a de pe ochi. Pielea lui era alb de frig,
buzele, vinet e. De la talie n jos, hainele i era u
ude i acop e ri t e cu un stra t de ghe a .
Ct de rep e d e put u, avn d n vede r e
dime n si u nile lui i dificult a t e a de a se lupta cu
un om incon ti e n t , i smuls e hainel e epe n e ,
nghe a t e , ncep n d s - l dezb r a c e . Mai nti
m n u il e groa s e , apoi scur t a. Nu pier d u timp ul
s - i inspec t e z e deg e t e l e de dege r t u r i, dar se
mut la picioa r el e lui i ncep u s - i desfac
iret u ril e de la ghet e, apoi i le scoas e. Avea dou
per e c hi de oset e i i le scoas e pe rn d.
Picioa r el e i era u reci ca ghe a a . Revenin d n
part e a de sus, ncep u s - i desfac nast u rii de la
c m a i obse rv c era mbr c a t n unifor m
de ajuto r de erif, cu c m a a ntins str n s pest e
piept i ume ri.
Sub c m a avea un pulove r ter mic i sub
aces t a, un T-shirt. Fuse s e preg ti t pent r u vrem e
rea, dar nu ca s fie prins afar , n viscol.
Prob a bil c - i patin a s e ma in a, ie ind din dru m ,
de i nu vede a cum ar fi putu t parc u r g e dista n a
ast a, n condi ii att de dras tic e. Nu put e a fi
nimic altcev a dec t un mirac ol sau pur a ans c
a ajuns s se mpiedic e de casa ei. Orice logic i
spun e a c ar fi treb uit s fie mort, n z pa d . Iar
dac nu va reu i s - l nc lze a s c , chiar ar pute a
muri.
Arunc cele trei c m i ntr- un mor m a n i-i
atac apoi cata r a m a cent u rii. Cata r a m a era
acop e ri t cu ghe a i cent u r a era i ea rigid .
Pn i fermo a r u l li ului era ngh e a t . Nepu t n d
vede a n furtu n a de z pa d , c zus e cu sigur a n
n lac; fuses e o minu n e c reu is e s r m n n
picioar e i s nu se scufun d e comple t. Dac ar fi
intr a t sub ap i i- ar fi udat capul, nu ar mai fi
reu it s ajung la casa ei; cea mai mar e part e a
c ldu rii trup ul ui se pier d e prin supr af a a
scalp ul ui.
Se lupt cu mat e ri al ul ngh e a t , folosind u- se de
for ca s - i scoat pant alo nii. i mai greu i-a
fost s - i scoat leg rii ter m ali de ded e s u b t ,
pent r u c se lipea u de el. n sfr it, iat - l z c n d
pe pode a, ntr- o balt de z pa d i de ghe a
care se tope a u , mbr c a t num ai n chilo i. Se
gn di s i-i lase pe el, dar i ei era u uzi i era
mai impor t a n t s - l nc lze a s c dec t s - i aper e
dece n a . I-i tras e n jos, de- a lung ul picioar elo r
i- i aru n c pest e gr m a d a de haine ude.
Trebui a acu m s - l usuc e i s - l nvele a s c .
Alerg la baia de jos, lu cteva proso a p e i apoi
smuls e p tu r a de pe patul tat l ui ei. Alerg
napoi. Omul nu se mi ca s e din pozi ia lui
ntins , pe jos. l tras e afar din balt , usc n d u- l
rep e d e , apoi ntins e o p tu r pe jos i l rostog oli
pe ea. nf u r n d p tu r a n jurul lui, l tras e apoi
n dre p t ul focului. Tink l adulm e c , sche u n i
se ntins e lng el.
A a, b iet e, str n g e- te mai apro a p e , i opti
Hope. Mu c hii i tre m u r a u de efort, dar aler g la
buc t r i e i vr unul din proso a p e n microu n d e .
Cnd l scoas e, era att de fierbint e nct abia l
pute a ine n mini.
Alerg napoi n cam e r a mar e i nf u r
prosop ul fierbin t e n jurul capul ui b r b a t u l ui.
Apoi, hot r t , se dezb r c i ea. Nu avea nimic
sub pijam a, dar cnd via a omului aces t ui a
depin d e a de ct de rep e d e reu e a ea s - l
nc lze a s c , nu avea de gnd s aler g e sus i s -
i ia ni te desu u ri. n f c n d cealalt p tu r , o
inu n fa a focului pn cnd o nc lzi.
Desf c n d apoi p t u r a din jurul b rb a t ul ui, o
ntins e pe cea nc lzit pest e el, str n g n d u- i-o
n jurul picioa r elo r reci; apoi se stre c u r i ea
sub p tu r , lng el.
Cel mai bun mod de a comb a t e hipot e r m i a era
mp r t i r e a c ldu rii trup ul ui. Hope se str n s e
ct mai apro a p e de corp ul lui rece, for n d u- se
s nu se retr a g la ating e r e a de piele a lui ca
ghe a a . Ah, Dum n e z e ul e, ct era de rece. Se
ridic pest e el, i puse bra el e n jurul lui,
ap s n d u- i fa a cald de a lui. i mas bra el e i
ume rii, i vr minile sub burt a ei, i lipi minile
de urec hile lui pn cnd aces t e a se nc lzir . i
plimb a picioa r el e n sus i n jos pe picioar el e lui,
nl t u r n d frigul, mas n d u- i sng el e din vene.
B rb a t ul gem u, un sun e t slab, optit, print r e
buzele ntre d e s c h i s e .
Este bine, opti ea. Treze t e- te, dra g ul e. i
mn g i e fa a, bar b a lui frec n d u- i palm a. Parc
buzele lui nu mai era u att de vinet e.
Proso p ul din jurul capul ui lui se r ci. Hope l
scoas e i se strec u r afar de sub p t u r , aler g
la buc t r i e i- l renc lzi la microu n d e . napoi n
cam e r , i nf u r din nou proso p ul n jurul
capului i se strec u r napoi sub p t u r , lng el.
Era nalt, dar ea nu era; nu- l put e a ajung e dintr- o
dat . Se prelins e n jos, nc lzind u- i picioa r el e cu
ale ei, mpletin d u- i dege t el e picioar elo r cu ale
lui, pn cnd carn e a lui prelu pu in din
c ldu r a ei.
Tr g n d u- se napoi n part e a de sus, se ntins e
din nou pe el. Era num ai mu c hi i ast a era bine,
pent r u c mu c hii gen e r e a z c ldu r .
B rb a t ul ncep u s dr d i e.

Hope l inu, mur m u r n d u - i ntr- una, ncer c n d


s - l fac s vorb e a s c cu ea. Dac l-ar pute a
trezi suficien t ca s poat bea pu in cafea,
c ldu r a i cafein a vor reu i s - l revigor e z e , dar
s ncer c e s toar n e cafea n gur a unui om
incon ti e n t , era cea mai bun meto d de a- l frige
i de a- l sufoca.
B rb a t ul gem u din nou i inspir scur t. F cu o
mi ca r e viguro a s cu capul, nde p r t n d u - i
prosop ul. C ldu r a i uscas e p r ul; era negr u, cu
iriza ii ar mii n lumin a fl c rilor. Hope i a ez
napoi prosop ul n jurul capului, mpiedic n d u- l
s piar d ceva din pre io a s a c ldu r pe care o
acu m ul a s e i i mn g i e frunt e a , obrajii.
Treze t e- te, scum p ul e. Deschid e ochii i
vorbe t e cu mine. i opt e a ntr- una, folosind
incon ti e n t cuvint e de alint, ca s - l lini t e a s c i
s - l fac s - i vorbe a s c . Tink i ciuli urec hile,
pent r u c de obicei aces t e cuvint e i aces t ton
blnd i era u adr e s a t e lui. Se dus e la picioar el e
b r b a t ul ui, ntinz n d u- se pest e ele.
Prob a bil c le pute a sim i r ce al a, prin p tu r ;
cu blan a lui deas , poat e c r coa r e a i f ce a
bine. Sau poat e c era instinc t ul car e i spun e a
s nc lze a s c b r b a t ul. Hope vorbi i cu Tink,
spun n d u- i ce cine bun era.
Drd it ul slab, ocazion al, ncep u s se
nte e a s c , i zgud ui a trup ul, asprin d u- i pielea,
conto r sio n n d u- i mu c hii. Din ii i se str n s e r i
ncep u s cl n n e .
Hope l inu n timpul acest ui tre m u r a t
convulsiv. Avea dur e ri, era doar vag con ti e n t ,
gem n d i respir n d greu. nce r c s se
ghe m ui a s c ntr- o ming e, dar ea l inea pre a
str n s .
E ti bine, contin u a ea s - i spun . Treze t e-
te, te rog. Deschid e ochii.
Incr e di bil, el o ascult . Pleoa p el e i se
desc his e r pe jum t a t e . Ochii lui era u sticlo i,
nefocu s a i. Apoi i nchise la loc, genel e negr e
odihnin d u- i-se pe obr aji. Bra el e i se ridica r i
se nchis e r pest e ea, ag n d u- se dispe r a t e de
c ldu r a ei, n timp ce era str b t u t de un nou
atac necon t r ol a t de drd i t. Tot trup ul lui era
tensio n a t , tre m u r n d ngrozito r.
Era put e r ni c ca un bivol; bra el e lui era u ca
ni te benzi de o el n jurul ei i Hope i mur m u r a
lini tito r, frec n d u- i ume rii, ap s n d u- se ct mai
mult pe el. Da, pielea lui era n mod cate g o ri c
mai cald , acu m. Ea era ncins , tran s pi r n d de
efort i nf u r a t n p tu r a cald . Era epuizat
de efort ul de a- l fi tr t n u n t r u i de lupt a cu
hainel e lui, dar i de stres ul de a ti c va muri
dac nu reu e a s - l nc lze a s c .
B rb a t ul se relax sub ea, sc p a t de atac ul de
tre m u r a t . Respir a ad n c. Se mi c a f r ncet a r e ,
agit n d u- i picioar el e, smulg n d u- i proso p ul de
pe cap. Proso p ul p r e a s - l ene rv ez e, a a c
Hope nu i-l mai puse la loc. l mp t u r i ns i i-l
puse sub cap, ca s aib ceva moale ntre el i
du u m e a .
La ncep u t , el fuses e pre a rece i situa i a pre a
urge n t pent r u ca Hope s - i dea sea m a , dar de
ctev a clipe ncep u s e s devin con tie n t de
trup ul lui gol, lipit de al ei. Era un b r b a t nalt,
bine cl dit, cu un piept p ros frumos i cu
mu c hi tari i mai frumo i. Ar ta i dest ul de
bine, acu m c tr s t u r il e lui nu mai era vine ii.
Sfrc u rile i se excitas e r de freca r e a de p r ul lui
de pe piept i Hope tiu c era timpul s ias de
sub p tu r . Se mpins e nceti o r n el, ncerc n d
s se ridice, dar el gem u i i nt ri str n g e r e a
bra elo r n jurul ei, tre m u r n d din nou, a a c
Hope se relax la loc.
Trem u r a t u l nu mai era la fel de violent de dat a
ast a. B rb a t ul nghi i i i linse buzele i ochii i
se desc his e r din nou, doar pent r u o secu n d .
Apoi p r u c a ipe t e , dar fiind cald acu m, Hope
nu se mai alar m . i mu c hii ei tre m u r a u de
epuiza r e . nchise i ea ochii, odihnin d u- se un
minut.
Timpul se scur g e a . Pe jum t a t e ador mi t ,
parc f r oase din cauz a oboselii, nu tia dac
trec u s e un minut sau o or . Mn a lui se mi c n
jos pe fundul ei, curb n d u- se pest e una din
fesele ei rotu n d e . Se foi sub ea, picioa r el e
mu c hi ulo a s e i se mi ca r , alune c n d ntr e
coap s el e ei. Penis ul lui sculat se ndre p t a spre
desc hi d e r e a ei expus .
Se nt m pl att de rep e d e nct el fu n un t r u l
ei naint e ca ea s se fi trezit comple t. B rb a t ul
se rostog oli, imobilizn d- o ntr e el i p tu r ,
c l rin d- o, mping n d u- i penis ul n ea i
mi c n d u- se ad n c i rep e d e , cu lovituri
pute r ni c e. Dup cinci ani de castit a t e ,
pene t r a r e a o dur u, croind dru m ul pent r u tija lui
groas , dar i pl ce a. Dezorie n t a t , incr e di bil de
excita t , Hope i arcui coaps el e i- l sim i
nfig n d u- se mai ad n c, mping n d pn n
cervix. Strig , gfin d, gt ul arcuin d u- i-se spre
spat e, pe m s u r ce senz a i a i invad a
ter mi n a iile nervoa s e .
Nu exist a s e fine e, nu exista s e un pre a m b u l
prelu n gi t. El ncep u s e pur i simplu s loveasc
n ea, gre u t a t e a lui intuin d- o jos i ea i petr e c u
bra el e i picioar el e pe dup el, r sp u n z n d
mping e rilo r lui, cu ale ei. n lumina bln d a
focului i a l mpii cu gaz, i v zu fa a, ochii acu m
desc hi i, foart e alba t ri i nc tulbu ri, cu
expr e si a conce n t r a t asup r a actului fizic.
Ac iona din pur instinc t anim alic, trup ul lui era
excita t de simpla apro pi e r e de al ei, de
intimit a t e a goal care fuses e nece s a r ca s - i
salveze via a. El era con ti e n t doar de faptul c
era cald i viu, de trup ul ei gol n bra el e lui.
Pe un plan pur fizic, pl ce r e a era mai inten s
dec t orice sim ise ea vreod a t . Nicioda t nu se
sim ise mai femeie, nicioda t nu fuses e att de
con ti e n t de trup ul ei sau de masc ulinit a t e a
dur a unui b r b a t . i sim e a fieca r e centi m e t r u
din tar e a i catifelat a lui tij , n timp ce se mi ca
naint e i napoi n ea, sim e a bineve ni t a
str n g e r e a c r nii ei inter n e , n timp ce fiecar e
lovitur o purt a mai apro a p e , tot mai apro a p e de
orga s m . Era insupo r t a b il de fierbint e, pielea
parc i se scoroje a, pl ce r e a tre m u r n d
prelu n gi n d u- se pn dincolo de insupo r t a b il. i
apuc fesele, inn d u- l str n s i mping n d u- se
ct mai ad n c n el, ipn d cnd pl ce r e a deja
inte n s , deveni i mai mar e. El scoas e un strig t
r g u i t, se convulsion , lovind, coaps el e lui
pomp n d , mpr tiin d s m n a fierbint e i Hope
se topi ntr- un puls agoniza n t de senz a ii.
B rb a t ul se pr b u i pest e ea, tre m u r n d din
fiecar e mu c hi, cu inima b t n d u- i violent, cu
res pi r a i a tar e i rapid . La fel de tulbu r a t i de
ame it , Hope i pet r e c u bra el e pe dup el i- l
str n s e tar e.
Incr e di bil, ador mi r . Sfr it , goal , golit pe
din u n t r u , sim e a cum se coboa r ntun e ri c ul
pest e ea i nu pute a face nimic ca s i se
mpot rive a s c . Reu i s - i ating obraz ul, s - i
nde p r t e z e cu o mn g i e r e p r ul negr u de pe
frunt e i apoi capitul nevoii cople ito a r e de
odihn .

O TREZI UN BU TEAN. Tres ri, crisp n d u- se


cnd corp ul ei prot e s t fa de du u m e a u a tar e
de sub ea, de car e o ap s a trup ul gre u. Confuz ,
crezu la ncep u t c visa. Nu pute a fi adev r a t , nu
pute a sta a a goal , ntins pe pode a cu un
b r b a t str i n, i el comple t gol, pest e ea.
Dar sfor it ul lui Tink, dor mi n d n locul lui
obi n uit i vnt ul care uier a, lic ririle blnd e
ale luminii de lamp i amintir de furtu n a de
z pa d . i totul se rea e z la loc.
i tot att de brus c i d d u sea m a c i el se
trezis e. St t e a ntins foart e lini tit, dar fieca r e
mu c hi i era tension a t , iar penis ul i se mai
cuib r e a nc n ea, deveni n d tot mai gros,
secu n d dup secu n d .
Dac ea era confuz , i put e a u or imagin a ct
de dezorie n t a t era el. i atins e delicat spina r e a ,
plimb n d u- i palm a n sus, pe mu c hii lui.
M- am trezit, spus e ea ncet, ating n d u- l ca el
s tie c ea era acolo pent r u c a vrut i c totul
era n regul .
El i n l capul i privirile li se ntlnir .
Sim i apro a p e un oc palpa bil cnd se uit n
ochii aceia alba t ri, ochi comple t con tie n i, care
tr d a u ascu i m e a pers o n alit ii din spat el e lor,
ca i fapt ul c el n ele g e a acu m situa i a.
Hope se nro i. Obrajii ncep u r s - i ard i
apro a p e c gem u tar e. Ce ar treb ui s - i spun
unui b r b a t pe care acu m l vede a pent r u prim a
oar , cnd z ce a goal sub el i cnd erec i a lui
se afla bine ad po s ti t n ea.
El i plimb un vrf de deg e t pest e buzele ei,
apoi i mn g i e u or obraz ul aprin s.
Vrei s m opre s c ? opti el.
Prim a dat o luase prin surp ri n d e r e , dar Hope
era ntot d e a u n a brut al de since r cu ea i nu- i
per mi t e a s pretin d c nu fuses e dornic . De
dat a ace a s t a totu i, era u am n d oi ct se poat e
de con ti e n i de ceea ce f cea u. Ea nu se opri s -
i studiez e sau s - i ntre b e r sp u n s u l; ced ,
efectiv.
Nu, opti ea. Nu te opri.
Atunci el o s r u t , un s ru t bln d i cerc e t t o r ,
de parc nu s-ar fi pet r e c u t nimic ntr e ei, ca i
cum nu ar fi fost deja n ea. O seduc e a ca i cum
ar fi fost prim a oar , s r u t n d- o ndelu n g, pn
cnd gur a ei se nclin sub a lui, pn cnd
limbile li se mpletir . Minile lui se plimb a u
tand r e pe snii ei, nv n d cum i pl ce a s fie
atins , f cn d u- i sfrc u rile s i se nt r e a s c . i
mn g i e pnt e c ul, coap s el e, o mn g i e ntre
picioar e. i linse vrfurile dege t el o r i i
mn g i e mug u r ul extr e m de sensibil al
clitoris ului, f cn d u- l s se umfle, f cn d- o pe ea
s ofteze i s - i arcuia s c imedia t coaps el e n
sus. El gem u la senza i a ob inu t , fiind astfel mai
ad n c primit n ea.
Hope cred e a c o s moar de att a agonie
senzu al naint e ca el s ncea p n sfr it s se
mi t e, dar savur a att de mult pl ce r e a , nct nu-
l for s se gr b e a s c . Nu i d du s e sea m a ct
de foam e i fuses e de a a ceva, de ate n i a unui
b r b a t , de eliber a r e a acea s t a minu n a t , spre
care duce a actul sexual. Nici frust r a r e a ei de mai
devre m e , n baie, nu o pre g ti s e pent r u ace a s t
total capit ul a r e n fa a senz u alit ii. Savur a
fiecar e s ru t, fieca r e ating e r e , fieca r e
mn g i e r e . Se ag a de el i- i ntorc e a
s ru t u r il e, ncer c n d s - i ntoa r c o part e din
pl ce r e a pe car e i-o ofer e a el i judec n d dup
cum gem e a , reu is e.
Veni mom e n t u l cnd nu mai avea u nevoie de
ating e ri delicat e, cnd nu mai cont a nimic
altcev a dec t c l rit ul ap s a t , spre orga s m .
Hope se l s s se piard n urge n a
mom e n t ul ui, i l s trup ul s se scufun d e n
pl ce r e a pur apoi el o excit din nou,
optin d u- i:
Las - m s te mai simt o dat , las - m s te
simt cnd ter mi ni.
i el abia se mai pute a cont r ol a. Cnd ncep u r
pulsa iile celui de al treilea orga s m , el scoas e un
sune t ad n c, neajut o r a t i se cutr e m u r pest e
ea.
De dat a acea s t a nu- i mai per mis e luxul
somn ul ui. De dat a ace a s t a el se retr a s e ncet i
se pr b u i pe p tu r , lng ea. i c ut mn a i- i
str n s e dege t el e n palm a lui b t t o ri t .
ntr- un trziu, o ntre b cu voce calm :
Spun e- mi ce s-a nt m pl a t . Cine e ti tu?
O prez e n t a r e n ace a s t situa i e p r e a
insupo r t a b il de stnje nit o a r e . Hope se nro i,
dre g n d u- i glasul.
Hope Brads h a w .
Ochii alba t ri i cerc e t a r fa a.
Tann e r . Price Tann e r .
Focul se mic or a s e pre a mult. Treb ui a s mai
bag e ctev a lemn e, dar s se scoale i s stea
goal n fa a lui i era imposibil. Se uit n jur
dup pijam a u a ei, ntr- o jen agoniza n t , dnd u-
i sea m a c treb ui a mai nti s fac o baie.
El n eles e, doar c el nu avea ase m e n e a jene.
Se ridic n picioa r e , se duse la stiva de lemn e i
ref c u focul. L s n d u- l, Hope l studi e din cap
pn n picioa r e , i pl ce a ce vede a, i pl ce a
fiecar e centi m e t r u din el. Mu c hii i se delimit a u
n lumina focului, revel n d u- i pant a i curb a
ume rilor largi, piept ul larg, mu c hii lungi ai
coap s elo r . Chiar placid, penis ul lui p r e a
intrig a n t de gros i testic ul el e i tres r e a u greu,
sub el. Price Tann er. i repe t num el e n gn d,
silabisin d clar, scurt.
Tink p r e a pu in moroc n o s c i fuses e
ntr e r u p t somn ul. Se ridic i- l adul m e c pe
str in i d d u din coad cnd b rb a t u l se aplec
i- l mn g i e.
Mi- amint e s c l tr a t ul cinel ui, spus e Price
Tann e r .
Te- a auzit naint e a mea. l chea m
Tinker b ell. Tink, presc u r t a t .
Tinker b ell? Este Homo? o ntre b el cu o
privire albas t r incre d ul .
Hope izbuc ni n rs.
Nu, doar c este eter n ul optimis t, un c el
cara g hi o s. i imagin e a z c lume a nu exist
dec t ca s - l r sfe e pe el.
Poate c are dre p t a t e . De ct vrem e m
aflu aici? ntr e b el, studiind tean c ul de haine
ude, balta de pe du u m e a .
Hope se uit la ceas. Era dou i treizeci.
De trei ore i jum t a t e .
Pre a mult e se nt m pl a s e r n acest interv al
att de scur t de timp i totu i ea avea senza i a c
nu trec u s e mai mult de or .
Te- am tr t n un t r u i i-am scos hainele.
Prob a bil c ai intr a t n lac, pent r u c erai ud de
la br u n jos. Te- am ter s i te- am nf u r a t n
p tu r .
Da, mi- amint e s c cnd am intr a t n ap .
tia m de locul st a, tia m c treb ui a s fie pe
aici, dar nu pute a m vede a nimic.
Nu tiu cum ai ajuns pn aici. De ce erai pe
jos? Ai avut un accid e n t ? i de ce ai ie it, pe
vrem e a ast a?
ncer c a m s ajung jos, la Boise. Blazer- ul
meu a patin a t , a ie it din dru m, par b riz ul s-a
spar t, a a c nu pute a m r m n e n el. Cum am
spus, tia m de locul sta i avea m busol . Nu
avea m alt alege r e dec t s ncer c s ajung aici.
E ti un miracol umbl t o r . Since r, treb ui a s
fii mort, n z pa d .
Dar nu sunt, datorit ie.
Se ntoa r s e la p tu r i se ntins e lng ea, cu
privire a ngn d u r a t . i lu o bucl de p r blond,
o frec ntre dege t e i apoi i-o a ez frumo s dup
urec h e .
Cnd ai intr a t sub p tu r ca s m
nc lze ti, nu te- ai a t e p t a t s sar pe tine cum
mi reca p t con tiin a. Spun e- mi since r, Hope: ai
vrut i tu?
Hope i dres e glasul.
Am am fost surprin s . Nu c nu vroiam. Nu
i-ai dat sea m a ?
nchis e ochii, u ur a t .
Nu am o me mo ri e pre a clar a tot ce s-a
nt m pl a t pn cnd m- am trezit din somn,
c lar e pe tine. Sau mai exact, mi- amint e s c ce am
f cut i ce am sim it, dar nu am fost sigur c ai
sim it i tu la fel.
i ntins e mn a pe pnt e c ul ei i o mn g i e
ncet n sus, acop e ri n d u- i snul.
Cnd m- am trezit cu o blond att de
dr g u , cu ochi cast a nii, goal pu c , lng
mine, am crezu t c poat e mi pier d u s e m min ile.
Ca s vorbim precis, nu era m lng tine.
Era m pe tine. Mi s-a p r u t cel mai bun mod de a
te nc lzi, spus e ea nro in d u- se din nou. La
naiba cu nro irile aste a!
A func ion a t , spus e el i pent r u prim a oar ,
un zm b e t i arcui gur a.
Hope i pierd u apro a p e respi r a i a. Era
nne b u ni t o r de atr g t o r , mai cur n d dec t
frumos, iar cnd zmb e a , inima ei o lua razn a.
Prob a bil c era vorb a de chimie, i spus e ea
u or ame it . V zus e ea b r b a i mult mai bine;
Dylan ar t a mai bine, n stil clasic. Dar ce
vede a u ochii ei i ce sim e a trup ul ei era u dou
lucru ri diferit e iar ea nu avus e s e nicioda t o
reac i e sexu al att de put e r ni c , pent r u vreu n
alt b r b a t . Vroia s fac din nou dra g o s t e , dar
naint e de a ceda nevoii, se for s nu uite c el
trec u s e print r- un chin nfior t o r , care- l epuizas e
fizic.
Vrei o cafea? l ntre b ea repe d e , ridic n d u-
se n picioa r e. Evit s se uite la el, n timp ce- i
lua pijam a u a .
Sau poat e ceva de mnc a r e ? Am f cut ieri o
crati mar e cu toc ni . Sau ce- ai zice de o baie
fierbin t e ? Boiler ul este legat la gen e r a t o r , a a c
avem dest ul ap cald .
Sun bine. Totul, spus e el ridic n d u- se. Se
ntins e i i lu bra el e, ntorc n d- o cu fa a spr e
el. Aplec n d u- i capul, ncep u din nou s o
s ru t e tand r u , dulce.
i vrea u s mai fac dra go s t e cu tine, dac
m la i.
Niciod a t nu i se mai nt m pl a s e a a ceva.
Hope se uit la el. Inima i se opri din nou o clip
i tiu c nu va pun e stop. Ct vrem e dur a
viscolul, ea i Prince Tann e r era u mpr e u n i
poat e c nu va mai avea niciod a t o ase m e n e a
ans .
i eu a vrea, reu i ea s spun .
Poate ntr- un pat, nu pe jos? i ncerc ui
sfrc ul cu deg e t ul mar e, nt rin d u- i-l.
Hope nghi i.
Sus. Este cald acolo, pent r u c toat c ldu r a
urc . Dar cum eu nu te- am putu t urca pe sc ri,
te- am adus n fa a focului.
Nu m plng.
i lu pijam a u a din mn i i-o aru n c pe jos.
Dac ar fi dup mine, haide s uit m de
cafea i de toc ni . i de baie, dac nu te
gn d e ti s intri n cad cu mine.
Nu se gndis e, de i era o idee a naibii de bun .
Se l s n bra el e lui, uitn d totul, excep t n d
magi a p m n t e a n pe car e o f cea u mpr e u n
trup u ril e lor.

Hope se trezi a doua zi dimine a a al t u ri de el


i r m a s e acolo, privind u- l dor mi n d, cu trup ul
mai profun d mul u mit dec t i put e a aminti c
mai fuses e vreod a t . Nu se ntre b a cum i de ce
i r sp u n s e s e att de put e r ni c unui b r b a t c rui a
nu- i tia dec t num el e; acce p t a s e pur i simplu
bucu ri a pe car e i-o adus e s e acea s t ntlnir e
nt m pl t o a r e . C ldu r a trup ul ui s u f cea din
pat un cuib pl cu t, mai ales c r co a r e a din
nc p e r e i spun e a c focul se stins e s e n c min.
Trecu s e att de mult de cnd nu mai avuse s e
ocazia s se bucu r e de acea s t simpl pl ce r e de
a sta ntins lng un b rb a t car e dorm e a ,
ascult n d u- i ritm ul calm, profun d al respi r a i ei.
Vroia s se ghe m ui a s c apro a p e de el, dar se
tem e a s nu- l treze a s c . Dorm e a ad n c, dovad
a epuiz rii lui. Dup ce apro a p e c nghe a s e de
frig, nici nu pet r e c u s e o noapt e pre a lini tit .
Un bra mu c hi ulos st t e a ridicat pe per n i- i
pute a vede a vn t il e ntun e c a t e de la
nchei e t u r a minii. Pest e toat e, avuse s e i un
accide n t de ma in . Minun e a nu era c acu m
dorm e a , ci c d d u s e dovad de att a ener gi e n
timp ul nop ii.
Studie i celelalt e detalii la vede r e. Avea un
p r frumos, brun e t i des, cu me e ar mii, ca i
cum i-ar fi pet r e c u t mult timp n soar e. Fa a i
era ntoa r s spre ea i Hope zm bi, dorind s - i
plimb e dege t ul pe au a nasul ui, car e era nalt i
u or coroiat . Poat e ca rezult a t al unei b t i.
Gura era mar e i frumo s form a t , cu buze moi.
Avea un maxilar unghi ul a r i o b rbi e ct se
poat e de nc p n a t . Ar tos, robu s t, atr g t o r ;
cate g o ri c nu frumos, a a cum rem a r c a s e i mai
devre m e . Doar uitn d u- se la el, snii i se
nt ri r .
Se sim e a apro a p e ame it de for a atr a c i ei
fa de el. Uitas e ct de intoxica n t pute a fi
pasiu n e a i ct de put e r ni c . Dac l-ar fi
cunos c u t n circu m s t a n e obi n uit e, fire t e c tot
ar fi fost atr a s de el; dar f r acea s t
cople ito a r e intimit a t e fizic for at , poat e c
nici m c a r nu l-ar fi ncur aj a t . Cont a c t ul neces a r
dintr e trup u rile lor goale stabilise ns o leg t u r
ntr e ei chiar naint e ca el s - i fi rec p t a t
con tiin a . l mn g i a s e , i cuno t e a textu r a
pielii, de la obrajii aspri i de bar b a cresc u t , la
fine e a ume rilor lui mu c hi ulo i. Sfrc u rile i se
nt ris e r frec n d u- se de piept ul lui, picioa r el e i
se mpletis e r cu ale lui i cu toat e c nu- l
atins e s e sexual, i sim ise, inevita bil, orga n el e
genit al e, sub ale ei. Nu se l sas e furat de aces t
gn d. Dar totu i fuses e apro a p e insupo r t a b il de
excita t .
Atrac i a ei sexu al nu era cauz a t doar de
simpla priva iu n e . Dac se gn dis e naint e la
ast a, acu m tia c era altceva, pent r u c n mod
cert nu mai duce a lips i totu i sim e a la fel.
Potrivire a lor sexu al era devas t a t o a r e n
perfec i u n e a ei. Ca i cum el s-ar fi n sc u t tiind
exact cum s o ating , ca i cum trup ul lui fuses e
antr e n a t special ca s i aduc ei pl ce r e a
maxim .
i spus e c i pent r u el treb ui a s fie la fel, cel
pu in pe plan sexual. Orict de epuizat i de
stors fuses e, contin u a s e s se excite pent r u ea,
minile tre m u r n d u - i efectiv de dorin cnd o
tr g e a sub el.
Oft u or, repe d e , print r e buze.
Vntul contin u a s sufle, z ng ni n d feres t r el e.
Nu put e a vede a nimic altcev a dincolo de gea m
dec t o perd e a alb , impe n e t r a b il . Ct timp
viscole a, lume a nu se pute a interfe r a i el era al
ei.
Ce difer e n put e a aduc e o singu r zi! Ieri
fuses e panica t de senza i a timpul ui car e trec e a
pest e ea, gn din d u- se c pierd u s e ocazia de a
ob ine de la via cee a ce i dorise dintot d e a u n a
cel mai mult o familie. Ap ru s e apoi Price
Tann e r , adus de viscol i brus c, viitorul ei
devenis e str l ucito r de pro misiu ni.
Era ajuto r de erif. Spus e s e c se ndr e p t a spre
Boise, deci poat e c era de acolo, dar tia de
pensi u n e a de aici, ceea ce nse m n a c zona i era
cunos c u t , pute a fi localnic. O s - l ntre b e , cnd
se va trezi.
n ciuda faptului c f cus e r drag o s t e cu att a
nver u n a r e toat noap t e a i a faptului c sper a
s se mai bucu r e ct va fi el aici, se tem e a n
mod auto m a t s se gn d e a s c la ei ca la un
cuplu. Circu m s t a n e l e car e- i adus e s e r mpr e u n
era u extr e m e i odat ce vrem e a se va limpezi, el
ar put e a pleca pe dru m ul lui f r s se mai uite
n urm . tius e asta de la bun ncep u t i
acce p t a s e riscul. Ea, car e nu avus e s e niciod a t
un iubit, n afar de so ul ei, intra s e n asta cu
ochii desc hi i.
Dac star e a acea s t a dint r e ei avea s se
tra n sfo r m e n ceva per m a n e n t , ea ar fi fost cea
mai fericit . Nu- i put e a per mi t e s se
gn d e a s c la cuv n t ul iubir e, cum put e a s
iube a s c pe cineva pe car e nici m ca r nu- l
cuno t e a ? Era un ama n t tand r u , gen e r o s i n
timp ul nop ii i d du s e sea m a c avea i un
ascu it sim al umor ul ui, calit i car e- i pl ce a u ,
dar era pre a prud e n t s - i imagin ez e c vreu n ul
dintr e ei se ndr g o s ti s e .
Adev r ul era c ntrez ri s e oport u ni t a t e a de a
avea un copil.
Dincolo de put e r ni c a atr a c i e pent r u el, de
pl ce r e a fizic pe care i-o oferise el, fuses e acut
con ti e n t de abse n a oric r ui cont rol al
nat alit ii. Nu mai luase pilula de cinci ani. i nu
exist a niciun prez e rv a tiv n toat casa. Era o
femeie s n t o a s , fertil , prob a bil c i el era
fertil i mom e n t ul era ct se poat e de potrivit. El
ter mi n a s e n ea de cinci ori n timpul nop ii, f r
nicio barie r chimic , hor m o n a l sau de orice
fel ntr e ea i sper m a lui i gnd ul aces t a era
att de erotic nct tre m u r a de dorin .
n dimin e a a ace a s t a , cu capul limpe d e i cu
stre s ul urge n ei n spat el e ei, se sim e a vinovat
de ce f cus e. Nici m ca r nu tia dac era
c s t o ri t! Nu avea verigh e t i nu se gn dis e
deloc la asta, toat noapt e a . Se str n s e n ea la
gn d ul c se culcas e cu un b r b a t nsur a t i nu
vroia s se gn d e a s c la ct de mult o va dur e a
s desco p e r e c era un tic los necr e di n cio s. Dar
pres u p u n n d chiar c nu era nsur a t , adev r ul
dur era c ea nu avus e s e niciun drep t s fac un
pas att de uria f r consim m n t u l lui. Nu o
ntr e b a s e nimic, dar el trec u s e tocm ai print r- un
chin cum plit i pute a fi scuza t c avea alte
lucru ri n minte, cum ar fi c se afla nc n via .
Se sim e a ca i cum i r pis e voin a liber
consi m it . Dac r m n e a ns r ci n a t , era ct se
poat e de norm al ca el s se nfurie. Dac ar
exist a, s zicem, delict ul de folosire nea u t o riz a t
de sper m , atun ci ea ar fi g sit vinovat .
Nu- i va fi u or s fie o ma m singu r ,
pres u p u n n d c r m s e s e ns rci n a t . Dac i-ar
fi acor d a t timp s se gn d e a s c la ast a, atun ci
prud e n a l-ar fi mpiedic a t s ri te. Dar ea nu- i
acor d a s e timpul aces t a i nici Price nu i-l
acor d a s e i tot ce put e a sim i acu m era o bucu ri e
vinovat c rezult a t ul aces t ei ntlniri ar put e a fi
un copil. Tat lui ei nu o s - i plac asta, dar o
iube a i ea nu era o adolesc e n t car e nu- i pute a
cre t e singu r un copil. Sigur, ar fi prefe r a t s
fie m rit a t . Dar a a cum const a t a s e att de acut
ieri, timp ul trec e a . i ea i acor d a s e acea s t
ans .
Hope se stre c u r afar din pat, ate n t s nu- l
treze a s c . Coaps el e i tre m u r a u i o dur e a ad n c
n ea. Primii pa i au fost mai mult dec t
mpletici i, carn e a i mu c hii ei att a vrem e
nefolosi i prot e s t n d dup trat a m e n t u l din
timp ul nop ii. i lu hainel e n lini t e i ie i din
cam e r n vrful picioar elo r.
Cnd cobor, Tink veni spre ea, din buc t r i e ,
ner b d a r e a lui spun n d u- i c ntrzi a s e, c era
fl m n d , dar c iert a orice, bucu r o s de
comp a ni e. i tur n mnc a r e n bolul lui i se duse
apoi s fac focul. n c min nu mai r m s e s e
dec t cenu incan d e s c e n t i casa era rece.
A ter n u din nou focul, care se aprin s e imedia t de
la cenu a nc arz n d i Hope mai ad u g trei
lemn e pe gr t a r . Apoi puse de cafea i ntr e timp
se dus e n dormito r ul tat l ui ei i intr sub du .
Doam n e , i mul u m e s c pent r u apa cald , spus e
ea n gn d, pent r u c nu ar fi putu t supor t a apa
rece!
Du ul dur mult, pn i u ur dure ril e.
Sim ind u- se acu m mult mai bine, i tras e pe ea
un treni n g i un flanel supr a di m e n s i o n a t , i pus e
dou per e c hi de oset e i ie i afar , pent r u
prim a can de cafea.
Cu cea c a n mn , intr n cam e r a mar e ca s
tea r g apa b ltit de pe du u m e a , de asea r i
ara nj lucru rile lui Price.
Cel mai eficient mod de a le usca era s le
atr n e pest e balust r a d a balcon ul ui, und e se
n l a c ldu r a . i at r n haina de spet e a z a unui
scau n i- i puse cizmele n drep t ul focului, pent r u
c ele treb ui a u s se usuc e mai ncet, dar duse
rest ul hainelor sus. Pn cnd i se vor usca
hainel e, pres u p u s e c Price va treb ui s stea n
pielea goal . Era pre a nalt pent r u hainel e tat lui
ei i tot ce- i r m s e s e de la Dylan era u doar vreo
dou c m i pe care le purt a ea.
Nu, dac se gn d e a mai bine, tat l lui
cum p r a s e ni te pant alo ni de treni n g car e
avuse s e r , n mod clar, o etich e t gre it , pent r u
c era u cu c iva centi m e t ri pre a lungi.
Retu r n a r e a lor ar fi cost a t mai mult benzin
dec t f cea u, a a c i mp t u ri s e i-i vr s e n
fund ul deb a r al ei. Cum cum p r a t u l dup m su r
era ntotd e a u n a risca n t, era sigur c va g si i o
c m a pre a mar e.
ntins e bine unifor m a , ca s nu se usuc e chiar
att de ifona t i cnd f cu asta, obse rv o
rupt u r n crac ul stn g al pant alo nilor. Ridic n d
pant alo n ul s se uite mai bine, v zu o pat ro ie,
decolor a t , n jurul g urii, ca i cum ce
provoc a s e rupt u r a , provoc a s e i sng e r a r e . Dar
ea l dezb r c a s e pe Price i tia foart e bine c nu
avea nicio ran , nic ie ri. Se ncru n t la pat ,
ridic n gn d din ume ri i a ez pant alo nii pest e
balus t r a d .
Lipse a ceva. Se uit o clip la unifor m , pn
cnd i pic fisa: und e era pistolul lui? Dar nu
avea nici tocul pent r u pistol. S nse m n e ast a c -
i scos e s e arm a i o l sas e n Chevrol e t ul
Blazer? Dar a a ceva nu avea logic . Nu avea
nici portofel, ceea ce ns era mai u or de
n eles. Portofelul i putu s e oric n d c de a din
buzun a r n timp ul c l to ri ei lui la nt m pl a r e ,
prin viscol. Poat e c i c zus e chiar n lac.
Chiar dac i- ar fi pier d u t pistolul, i- ar fi scos
oare cent u r a i tocul, aru n c n d u- le pe dru m ?
Doar f cea u part e din unifor m . Sigur, cine tia
n ce star e se afla cnd p r sis e Blazer ul? Poat e
c se lovise la cap i nu mai tia bine ce f cea,
de i, dac era ntr- adev r confuz, nse a m n c
fuses e nevoie de un miracol i mai mar e ca s - i
g se a s c dru m ul aici.
Da, pistolul lips era doar un mist e r mai mic,
unul care va treb ui s a t e p t e pn se va scula
el. Casa era cald , cafea u a gata i ei i era
foam e.
Cobor n d din nou, lu telefon ul doar ca s - l
verifice, dar linia era moar t , nu se auze a nici
m c a r un bzit. Porni radioul und e, iar i, nu
auzi dec t acela i hr it. Avnd n vede r e
vrem e a de afar nu se a t e p t a s e la altcev a, dar
ntotd e a u n a , n timp ul c de rilor de tensiu n e ,
f cea acest e verific ri, pent r u orice
event u alit a t e .
Pu c a era acolo unde o l sas e, proptit de u .
O lu i o puse napoi n rast el, n dor mito r ul
tat lui ei, naint e ca Tink s o dobo a r e cu o
lovitur exub e r a n t de coad .
n mn cu o cea c de cafea fierbin t e , f cu
ordin e n cam e r a mar e, duc n d n sp l to ri e
p tu rile i proso a p e l e pe care le folosise, ca s le
spele cnd va reve ni cur e n t ul. Cur b l ile de
z pa d i ghe a topit e. Tink trec u s e naint e i
napoi prin ap de mai multe ori, l s n d urm e
ude de labe pest e tot n cas . Mers e dup ele,
aplec n d u- se i ter g n d amp r e n t e l e .
Mi s-a p r u t mie c miroa s e a cafea.
Hope i ridic brus c capul. Price st t e a la
balus t r a d a de la balcon, cu maxilar ul neg r u de la
bar b a cresc u t , cu p r ul ciufulit, cu ochii cu
pleoa p e grele, de somn. Vocea i era r g u i t i
se ntr e b dac nu cumva i era r u.
i aduc o can sus. Este pre a frig aici jos
pent r u tine, s umbli dezbr c a t .
Atunci o s stau chiar aici, nu sunt pre g ti t
s nghe din nou. Nu nc . i arun c un zm b e t
mec h e r o s i se ntoa r s e s - l mn g i e pe Tink
care se urc a s e la el de cum i auzise vocea.
Hope intr n dor mito r ul tat lui ei i c ut
pn cnd g si pant alo nii. Lu apoi o per e c h e de
boxeri i ni te oset e groa s e, de vn t o a r e , dar
orict se str d ui a, nu pute a da de bluza
supr a di m e n s i o n a t . De i tia c se afla acolo,
undev a. Era o c m a cenu i e pe car e o purt a s e
ea o dat , cu leggin i, dar era att de mar e nct
p r e a c se pier d e n ea. Ce f cus e cu ea?
Poate c era n deb a r a u a dor mito r ul ui
suplim e n t a r , de sus. F cu s e ea schim b ul de
haine var - iarn , ntre deba r a u a acee a i cea din
dormito r ul ei, dar prob a bil c nu- i trec u s e r
chiar toat e prin mn .
Cu micul tea n c de haine n mn , f cu o oprir e
la buc t r i e i tur n cafea ntr- o can , duc n d
apoi totul, sus.
Focul nc lzise repe d e part e a de sus. U a de la
baie era desc his i Price era sub du . Hope
puse can a pe comod .
i- am adus cafea u a .
El tras e pu in per d e a u a i- i scoas e capul
afar .
Nu vrei s mi- o dai? Mul u m e s c . B u cu
poft , oftn d cnd cafein a ncep u s se plimb e
prin el.
i- am adus ni te haine. Sper c nu te
der a nj e a z dac por i chilo ii tatii.
Dac nu- l der a nj e a z pe el, pe mine nici
att. Ochi alba t ri o prive a u pest e cea c .
M bucu r s te aud c sunt ai tat l ui t u i
nu ai so ului t u. Nu te- am ntre b a t , azi- noap t e.
Dar eu nu obi n ui e s c s m ncur c cu femei
m rit a t e i precis c a vrea s m mai ncurc
ceva cu tine.
Sunt v duv . i eu m- am gn dit la fel desp r e
tine, azi- dimine a , vrea u s spun c nu mi- a
trec u t prin mint e s te ntre b dac e ti nsur a t .
Nu sunt. Sunt divor a t, f r copii. i unde e
tat l tau? ntre b el pe un ton conve r s a t iv, dup
ce mai lu o gur de cafea.
i viziteaz frat el e, n Indian o p olis. Unchiul
Pete a avut un atac de cord i tata a zbur a t
acolo. Prob a bil c o s mai stea o s pt m n .
Price i d d u can a napoi, zmbin d.
Ce crezi, o s mai in o s pt m n viscolul
sta?
Hope rse.
M ndoiesc. Obse rv c am n d o u
nchei e t u ril e lui avea u vn t i.
La naiba. Bine m c a r c nu se pun e
proble m a s plec ast zi, de i pres u p u n c ar
treb ui s anun pe vreo c iva, unde m aflu.
Nu po i. Au c zut i liniile telefonic e. Tocm ai
am verificat.
Al naibii noroc. Auzi, s fiu blocat cu o
blond sexy. Ochii alba t ri sclipir cnd tras e la
loc per d e a u a du ului. i din du se auzi sune t ul
unui fluier a t vesel.
i lui Hope i veni s fluier e o melodie. Ascult
vnt ul uier n d i sper c vor trec e zile pn
cnd va reu i el s plece.
i aminti ceva.
Ah, am vrut s te ntre b, e ti r nit pe
undev a? Nu am v zut deloc sng e azi- noap t e,
dar unifor m a ta este rupt i are sng e pe ea,
sau cel pu in a a cred eu, c e sng e.
Trecu r cteva secu n d e pn sosi r sp u n s u l.
Nu, nu sunt r nit. Nu tiu desp r e ce pete
vorbe ti.
i i lipse t e pistolul, cu toc cu tot. i-
amint e ti ce s-a nt m pl a t cu ele? Din nou o
pauz , apoi Price vorbi, p r n d , dup sune t, c
avea fa a ntoa r s n sus, spre du .
Prob a bil c le- am l sat n Blazer.
Dar de ce s - i fi scos cent u r a pistolului?
Al naibii s fiu dac tiu. Ah ai cumva vreo
arm pe aici? Alta, pe lng pu c a pe care am
v zut- o asea r , vrea u s spun.
Un pistol.
Unde l tii?
n noptie r . De ce?
S- ar put e a ca eu s nu fiu singu r ul car e s
m fi pier d u t n viscol i s caut ad po s t. Pu in
prud e n nu stric .

Cnd cobor, era proas p t b r bi e ri t, cu


apa r a t u l de ras al tat l ui ei i ar t a aler t i plin
de via , n treni n g ul oferit de ea. G sise totu i
n cealalt deba r a bluza supr a di m e n s i o n a t , car e
i se potrive a la perfec i e. Suficien t de larg s fie
confort a bil .
n mod obi n uit ar fi mnc a t num ai cere al e,
dar cu el acolo f cu un mic dejun cu ou i
unc . El veni n spat el e ei, n timp ce se afla la
sob , ntorc n d unc a cu furculi a i i petr e c u
minile pe dup talia ei. O s ru t n cre t e t , apoi
i odihni b r bi a acolo.
Nu tiu ce miroa s e mai bine, cafea u a , unc a
sau tu.
Ei, sunt impr e sio n a t . Chiar treb ui e s miros
bine, dac m pui pe acela i nivel cu unc a i
cafea u a .
l sim i zmbin d, b r bi a mi c n d u- i-se pe
cre t e t u l capului ei. Tonul lui era i glum e i
serios, senzu al i o cuprin s e un val de c ldu r
care nu avea nicio leg t u r cu stnj e n e a l a . Se
l s pe spat e, pe el, cu gen u n c hii slabi. i sim e a
o umfl t u r serioa s n pant alo ni i i frec
fund ul de ea.
Cred c-ar treb ui s ne ntoa r c e m napoi n
pat.
De dat a acea s t a , nici urm de glum n vocea
lui.
Acum?
Acum. ntins e mn a pe lng ea i stins e
ochiul plitei.
Zece minut e mai trziu era goal . F r suflu,
tre m u r n d pe culm e a orga s m u l ui. Coaps el e ei
era u pet r e c u t e pest e ume rii lui i el o cond u c e a ,
cu limba, spr e totala neb u ni e. nce r c s - l
mping ca s se ridice pest e ea, dar el i
imobiliz ncheie t u r il e minilor de pat i- i
contin u tre a b a . Capitul , cu coap s el e ridica t e ,
trup ul convulsion n d u- se n mplinir e. Doar cnd
se lini ti, se sui pest e ea, strec u r n d u - i erec i a
n ea cu o lovitur u oa r car e l mpins e de tot
n un t r u .
Hope inspir ad n c, pent r u c uitas e deja ct
de total o umple a el.
Price ncep u o mi ca r e bln d naint e- napoi,
apuc n d- o de ume ri, urm r i n d u- i fa a.
n ea se lupta u vinov ia i onestit a t e a
nn s c u t .
Eu nu iau pilula, izbucni ea, tiind c lipsa ei
de prot e c i e nu era chiar cel mai potrivit lucru
de spus, acu m.
El nu se opri.
Nici eu nu am preze r v a tiv. M- a pute a opri,
dar asta ar fi ca i cum ai nchide u a grajd ul ui
dup ce ai scos calul din el, nu?
Dup ace e a , ct timp se afla ea n baie, el se
mbr c la loc i i strig :
Eu cobor, s dau din nou dru m ul la micul
dejun.
Vin i eu ntr- un minut. ncep e a se sim e a
incre di bil de slab i de u ur a t . Se uit n
oglind la fa a ei, la ochii ei cafenii, uria i. O s
fie ns r ci n a t . tia ast a, sim e a asta.
Pers p e c tiv a o terifie i o nne b u ni totod a t de
bucu ri e. De acu m naint e, via a ei se va schim b a .
Ie i din baie i- i str n s e hainel e mpr ti a t e ,
tr g n d u- le din nou pe ea. Dup o via de
prud e n i de compo r t a m e n t aten t, a- i asu m a
n mod delibe r a t un ase m e n e a risc era ca i cum
s-ar fi urca t la bord ul unei navet e spa ial e f r
antr e n a m e n t u l neces a r .
Price spus e s e c pu in pru d e n nu strica, dar
uneo ri nu strica i s fii pu in nep s t o r . i
oricu m, ea f cea ast a n mod delibe r a t , nu cu
prud e n .
Una dintr e oset e sfr is e ntre pat i noptie r .
Se aplec n genu n c hi s o scoat i pent r u c
tot era acolo, pent r u c tocm ai i amintis e ce- i
spus e s e Price, desc his e sert a r ul noptie r ei s se
asigu r e c pistolul era la locul lui.
Nu era.
Se ridic ncet, uitn d u- se la sert a r ul gol. tia
c pistolul fuses e acolo. Cnd pleca s e tat l ei, l
verificas e s se asigu r e c era nc r c a t i- l
puse s e napoi n noptie r . Tr ind ntr- un loc att
de pustiu, unde auto a p r a r e a era nece s a r
uneo ri, nv a s e cum s folose a s c arm a. Idaho
avea mai mult dec t part e a lui de via s lba tic ,
att anim alie r ct i uma n . Asprim e a mun ilor,
izolar e a , p r e a u s fie ca un mag n e t pent r u
grup u r i ciuda t e , de la neo- nazi ti la trafica n i de
drog u ri. Pute a s dea pest e un urs sau o pum ,
dar cel mai ngrijor a t era s nu dea pest e un
pr d t o r uma n.
Pistolul fuses e acolo i acu m nu mai era. Price
o ntr e b a s e und e l ine a, nu c i-ar fi fost gre u
s - l g se a s c . Dar de ce nu- i spus e s e simplu c l
vroia la nde m n ? Era poli ist; n ele g e a c se
sim e a mai confort a bil nar m a t dec t nena r m a t ,
mai ales cnd nu se afla pe dom e ni ul lui.
Cobor gn dito a r e . El st t e a la sob , ocup n d u-
se de unc .
Price, mi- ai luat cumv a pistolul?
El i arun c o privire rapid , evalu n d- o i se
ntoa r s e la unc a lui.
Da.
De ce nu mi- ai spus c mi- l iei?
Nu am vrut s te ngrijor ez.
De ce s m fi ngrijor a t ?
De al i oam e ni desp r e care i-am spus c ar
pute a ap r e a aici.
Eu nu am fost ngrijor a t , dar se par e c tu
e ti, spus e ea ap s a t .
Mese ri a mea este s - mi fac griji. M simt
mult mai confor t a bil nar m a t . O s pun pistolul
napoi, dac ast a te sup r .
Hope se uit n jur. Nu v zu arm a pe bufet.
Unde este?
La bru.
Se sim e a nelini tit , dar nu tia de ce. i ea se
gn dis e c el s-ar sim i mai bine nar m a t , ceea ce
i i confir m a s e . Era doar pent r u o clip ,
expr e si a lui fuses e dur . Dista n t . Asta poat e
pent r u c lucr a n poli ie i vede a att e a lucru ri
pe care un om obi nuit nici nu s-ar gn di
vreod a t c le- ar pute a vede a, de acee a se
a te p t a el la ce era mai r u. Dar o clip , doar o
clip , p r u s e la fel de periculos ca orica r e dintr e
tic lo ii cu care avea de a face. Fuse s e pn
atun ci att de degaj a t i de accesibil, nct aces t
cont r a s t o zdru n ci n .
i alun g star e a de nelini t e i nu mai spus e
nimic desp r e pistol.
n timp ul mesei, ntr e b :
n ce district lucr ezi?
n aces t a. Dar nu am mai fost de mult pe
aici. Cum am spus, tiam c exist locul sta, dar
nu am avut timp s urc i s v cunos c, pe tine i
pe tat l t u i pe Tinker b ell, fire t e.
Cinel e care st t e a ntins pe jos, ntr e scau n el e
lor, n evide n t a sper a n de a- i dubla ans el e de
a prind e cte o buc ic r t cit , i ciuli
urec hile auzind u- i num el e.
Restu rile de la mas nu sunt bune pent r u
tine, i spus e Hope. n plus, tu ai mnc a t deja.
Tink nu p r u desc u r aj a t i Price rs e.
De cnd lucrezi n poli ie?
De unsp r e z e c e ani. naint e am lucra t n
Boise, spus e el amuz a t . Pent r u tiin , am
treizeci i patr u de ani, sunt divor a t de opt ani,
sunt cunos c u t c - mi place s mai bea u cte o
ber e, dou , savur e z ocazion al cte un trab u c , dar
f r s fiu un fum t o r nr it. Nu mer g la nicio
biseric , dar cred n Dumn e z e u .
Hope i l s furculi a jos. Sim e a cum se
nro e t e .
Nu era m
Ba da, erai i nu te cond a m n pent r u asta.
Cnd o femeie i per mit e unui b r b a t s fac
dra go s t e cu ea, are drep t ul s se asigu r e n ce- l
prive t e, s afle orice detaliu, pn la m ri m e a
pe care o poar t la chilo ii lui Fruit of the
Looms.
Jockeys, l corec t ea nro in d u- se i mai
tare.
El ridic din ume ri.
Eu m uit doar la m ri m e, nu la mar c .
Amuza m e n t u l i se tra n sfo r m n zmb e t .
ncet e a z s mai ro e ti. Deci te- ai uitat la
marc a chilo ilor mei; i eu m- am uitat la chilo eii
t i n dimine a a asta, nu? Pariez ns c tu doar
mi i-ai ntins pe ai mei pe balust r a d , la usca t,
f r s - i adulm e ci, a a cum am f cut eu cu ai t i.
i adul m e c a s e , inspir n d exag e r a t de profun d,
dn d u- i ochii pest e cap, simul n d extaz ul,
f cn d- o s rd , naint e de a- i fi arun c a t pest e
um r.
Tu adul m e c a i totul, mor m i ea.
Oare? Poat e c era m excitat. Ia zi, ct de
tare era instr u m e n t u l meu?
Era el tar e naint e de a fi urca t noi sus, deci
nu po i folosi acest argu m e n t .
Mi se nt ris e cnd m- am gn dit s - i
adulm e c desu u ril e.
Ea ncep u s rd , bucu r n d u- se de umor ul lui.
ncep e a s susp e c t e z e c a se cert a cu el ar fi ca
i cum ar vrea s prind fumul cu mn a .
Dar s tii, eu chiar am un obicei prost,
spus e el.
Ah?
Sunt depe n d e n t de cont r o al el e la dista n .
Tu i cam vreo sut de milioan e de oam e ni,
n Americ a. Noi put e m prind e aici un post unul
i cnd tat a se uit la televizor, st cu
teleco m a n d a n mn .
Eu nu cred c sunt chiar att de r u.
Price zmbi i se ntins e spre mn a ei.
Deci, Hope Brads h a w , cnd situa i a va
reveni la nor m al, o s vrei s ie im mpr e u n
undev a?
P i, nu tiu. O ntlnir e, deci? Nu tiu dac
sunt preg ti t pent r u a a ceva.
El chicoti i d d u s r sp u n d , dar o raz de
soar e c zu pe minile lor. Ului i, se uitar
am n d oi la lumin a razei, apoi afar , pe fere a s t r .
Vntul ncet a s e s sufle i se vede a u petice de
cer albas t r u .
Fir- ar s fie. Cred e a m c viscolul o s dur ez e
mai mult. Spun n d ast a, se ridic i se duse la
fere a s t r s se uite afar .
i eu, spus e Hope, deza m g i r e a fiind mai
mar e dec t ar fi vrut ea s arat e. Totu i, o
invitas e s ias und ev a. Vrem e a car e i reven e a
nse m n a c el o s plece mai cur n d dec t
anticip a s e ea, dar nu era ca i cum nu l-ar mai
vede a vreod a t .
Se duse i ea la fere a s t r i scoas e un oftat
cnd v zu cantit a t e a de z pa d .
Dumn e z e ul e Mar e! Tere n ul familiar era
compl e t tran sfo r m a t , ascu n s sub z pa d a c zut ,
care p r e a s unifor miz ez e peisajul. Vntul
str n s e s e om t ul pn la nivelul feres t r ei
dinsp r e vera n d .
Pare s fie de cel pu in un met r u. Oper a t o rii
hotelului de schi or s fie ncn t a i, doar c le va
treb ui ceva plugu rilo r s cure e dru m u r il e.
Price se duse la u i o desc hi s e i r ce al a
aer ul ui p r u s aspir e c ldu r a din nc p e r e . i
Price tr n ti u a la loc.
Iisuse! Cred c sunt sub zero grad e. Nicio
ans s se tope a s c n cur n d .
n mod ciuda t, vrem e a care se mbu n t e a
p r e a s - l nelini t e a s c pe Price. De- a lung ul
zilei, Hope obse rv c de cteva ori se dus e s e de
la o fere a s t r la alta, uitn d u- se afar , iar cnd
f cea ast a, st t e a ntr- o part e a feres t r e i. Ea era
ocup a t , pent r u c fiind conse m n a t n cas nu
nse m n a c nu avea treb u ri de f cut, cum era
sp lat ul rufelor, de i f r cure n t elect ric i era
de dou ori mai gre u i dur a de dou ori mai
mult.
Price o ajut s stoa r c rufele pe car e le
sp las e ea de mn , apoi supor t cu suficien t
stoicism frigul ca s mai aduc lemn e de foc, n
timp ce ea atr n a rufele pe balust r a d , la usca t.
i verific unifor m a , lund u- i c m a a i pip in d- o
la cus t u ri, ultim el e car e se usca u. O s - i mai
treb ui a s c o or , i spus e ea, indifer e n t ct de
fierbin t e o s ntr e i n Price focul. Temp e r a t u r a
la etaj treb ui a s fie apro a p e de treizeci i dou
de gra d e , ncep u s ntind la loc c m a a pe
balus t r a d , cnd ate n i a i fu atr a s de etich e t .
Dimen si u n e a c m ii era de treizeci i nou .
Ciuda t. tia c Price era mai mar e ca att. De
fapt, c m a a fuses e str m t pe el; i aminti ct
de tension a i era u nast u rii, asea r . Sigur, purt a
un maieu ter mic pe ded e s u b t , care f ce a ca
unifor m a s par mai str m t dec t era. Dar
dac ea i-ar fi cum p r a t o c m a lui Price, nu s-
ar fi uitat la ceva mai mic de pat r uz e ci i unu.
Price intr cu bra ul plin de lemn e, pe care le
a ez lng emin e u .
M duc s cur scar a, i strig el.
Asta mai poat e a te p t a pn cnd se mai
nc lze t e vrem e a .
Acum c nu bat e vnt ul, este supor t a b il
ctev a minut e, mai mult nici nu- mi treb ui e.
i nchis e nast u rii de la scur t a lui gre a i ie i.
Bine m ca r c - i puse s e ni te m n u i de- ale
tat lui ei, pent r u munci grele, iar dac ghet el e
nu i se usca s e r comple t, avea trei per e c hi de
oset e, n picioar e. Tink ie i cu el, fericit c - i
pute a face treb u ril e afar i nu pe o buca t de
crp .
Cu vrem e a tot mai bun , poat e c o s prind
ceva la radio, acu m. Cobor n d , l porni; muzica
umplu aer ul, o u ur a r e bineve nit dup bzit ul
acela i ascult cnt e c ul, n timp ce scot e a
toc ni a din carn e de vac din frigide r, s o
nc lze a s c pent r u mas a de pr nz.
Fire t e , star e a vremii era prim a tire i cum se
ter mi n cnt e c ul, spich e r ul ncep u s n ire lista
mpr ej u ri milor. Drum ul ei era impr a c tic a bil, auzi
ea anu n ul, iar depa r t a m e n t u l de desz p e zi r e
estim a c va fi nevoie de cel pu in trei zile
pent r u cur a r e a tutu r o r dru m u r ilo r din district.
Serviciul po t al func ion a frag m e n t a t , dar
echip el e de desz p e zi r e lucra u din gre u pent r u
rest a u r a r e a lui.
n contin u a r e , spich e r ul anu n :
n timp ul furtu nii, un autob u z car e
tra n s p o r t a as e prizonie ri a der a p a t i a ie it din
dru m , pe County Road 12. Trei oam e ni au fost
uci i, inclusiv dou ajutoa r e de erif. Cinci
prizonie ri au evad a t; doi au fost prin i, dar trei
se mai afl nc n libert a t e . Nu se tie dac au
supr avi e ui t viscolului. Fi i aten i la str i nii pe
care- i vede i n zon . Deoa r e c e unul dint r e
prizonie ri este desc ris ca fiind foart e periculos.
Hope ncre m e n i. I se f cu r u. County Road 12
era la doar ctev a mile de ea. Se ntoa r s e i
nchis e radioul, vocea spich e r ul ui zgriind u- i
dintr- o dat nervii.
Trebui a s se gnd e a s c . Din nefericir e, la
cee a ce se gnd e a ea era apro a p e pre a
nsp i m n t t o r ca s insist e.
C m a a lui Price era pre a mic pent r u el. Nu
avea portofel. l aru n c a s e , dar acu m era sigur
c pat a de pe pant alo nii lui era de sng e iar el
nu avea o ran care s - i core s p u n d . Avea
vn t i la ncheie t u r i de la c tu e ? i nu avea
arm .
Dar acu m, avea. Pe a ei.

Dar mai avea pu c a. Hope l s toc ni a pe


bufet i se duse n dor mito r ul tat l ui ei. Lu
pu c a din rast el, r sufl n d u ur a t cnd
gre u t a t e a ei lini tito a r e i se instala n mini. De i
o nc rc a s e abia n sea r a trec u t , lec ia verific
ntotd e a u n a arm a i intr a s e bine n sng e, nct
desc his e perc u t o r u l i se uit la mag azi a goal .
I-o desc r c a s e el.
C ut repe d e gloan el e; precis le ascu n s e s e pe
undev a. Erau prea grele ca s le car e cu el pest e
tot i oricu m nu avea buzun a r e la pant alo ni. Dar
pn s mai apuc e s se uite i n alte locuri,
auzi desc hiz n d u- se u a i se ndr e p t , ate n t .
Dumn e z e ul e, ce treb ui a s fac ?
Trei prizonie ri se mai aflau nc n libert a t e ,
dar unul dintr e ei era consid e r a t extr e m de
periculos. Avea ans a de doi la unu ca nu el s
fie cel periculos.
Dar i luas e pistolul i- i desc r c a s e pu c a de
fiecar e dat , f r s - i spun . Era clar c
unifor m a o scose s e de pe unul dintr e poli i tii
mor i. La naiba, de ce nu- i preve nis e spich e r u l
pe oam e ni c unul dintr e de inu ii evad a i era
mbr c a t n unifor m de poli ist?
Price era pre a intelige n t ca s fac pr n ai e
pent r u un delict de dou par al e i dac totu i i s-
ar fi nt m pl a t ast a, nu i- ar fi cresc u t singu r
pede a p s a , print r- o evad a r e . Un delincve n t
obi n uit era, n gen e r a l, un om prost. Ori Price
nu era ctu i de pu in un prost.
Bazn d u- se pe obse rv a iile f cut e de ea n
curs ul dimine ii, i spus e c tocm ai i se
confir m a s e ne a n s a de a fi r m a s nz p ezit
mpr e u n cu un evad a t extr e m de periculos. Ce
pute a nse m n a extr e m de periculos altcev a
dec t c era un crimin al? Un delincve n t oare c a r e
nu era etich e t a t astfel, dac fura televizor ul
cuiva.
Hope? o strig el.
Hope puse rep e d e pu c a la loc n rast el,
ncerc n d s par ct mai calm .
Sunt la tat a n cam e r , i ara nj ez lucru rile,
r s p u n s e ea. Deschis e i nchis e un sert a r pent r u
efect sonor, apoi i lipi un zmb e t pe fa i se
duse la u .
Ai ngh e a t ?
Suficien t, spus e el sco n d u- i hain a i
atr n n d- o. Tink i scut u r de pe el cinci
kilogr a m e de z pa d , apoi veni s rind spre Hope
ca s o salut e, dup ndelu n g a t a lui abse n de
zece minut e.
l cert din auto m a t i s m pent r u c udas e din
nou du u m e a u a , de i rat efect ul, aplec n d u- se
s - l mn g i e. Se duse dup m t u r i mop,
sper n d c expr e si a ei nu o va tr d a. i sim e a
fa a ncor d a t de tensiu n e ; orice zm b e t pe care-
l ncer c a , ar t a prob a bil ca o grim a s .
Ce pute a face? Ce op iuni avea?
Pe mom e n t nu era n pericol, nu cred e a ast a.
Price nu tia c ascult a s e radioul, a a c nu se
sim e a ame ni n a t . Nu avea motive s o ucid ;
ea i asigu r a mnc a r e , ad po s t i sex.
P li. Nu pute a supo r t a s mai fie atins de el.
Pur i simplu nu put e a.
l auzi n buc t r i e, lun d u- i i nc lzind u- i o
can cu cafea. ncep u r s - i tre m u r e minile. Ah,
Dumn e z e ul e, ct suferis e gn din d u- se c el o s
plece. Nicioda t nu fuses e att de atra s de un
b r b a t , nici m c a r de Dylan. l nc lzise cu trup ul
ei, i salvas e via a; ntr- un fel primitiv, prim a r ,
era al ei acu m. n doar dou s p r e z e c e scur t e ore,
el devenis e cent r ul gn di rii i emo iilor ei, iar
dac nu ndr z n e a nc s num e a s c ast a
dra go s t e , era doar din efort ul de autop r o t ej a r e
pre a trziu. O part e din ea fuses e sf iat i nu
tia dac va pute a supr avie ui aces t ei agonii. Ar
pute a Doam n e , Dumn ez e u l e ar pute a chiar
s - i poart e copilul.
Rses e cu ea, glumis e cu ea, f cus e dra go s t e
cu ea. Fuse s e att de tand r u i de ate n t fa de
ea nct nici acu m nu pute a desc ri e ast a altfel
dec t c f cus e r cu adev r a t drag o s t e . Sigur,
Ted Bundy fuses e i el un b r b a t extre m de
atr g t o r , doar c avea prost ul obicei de a viola
i a ucide femei. Hope se consid e r a s e
ntotd e a u n a un foart e bun judec t o r al
cara c t e r e l o r i tot ce i ar t a s e Price pn acu m
spun e a desp r e el c era o perso a n dece n t ,
pl cut , gen ul de b r b a t car e s antr e n e z e
echip el e din Liga mic i car e s dans ez e un
jalnic doi pa i. i preze n t a s e chiar, ntr- un mod
amuz a n t , star e a lui civil i o invitas e la o
ntlnir e undev a, ca i cum ar fi urm a t s se afle
mult vrem e n pre aj m a ei, s fac part e din
via a ei.
Ori juca el tar e, ori era compl e t delira n t . i
aminti clipa n care brusc, expr e si a lui se
schim b a s e compl e t n ceva dur i nfrico t o r i
tiu c nu delira.
Era periculos.
Trebui a s - l pred e a . tia asta, acce p t a
nece sit a t e a , dar dur e r e a era att de mar e nct
apro a p e c gem u cu glas tar e. ntot d e a u n a se
ntr e b a s e de ce i ajuta u femeile b r b a ii sau
iubi ii s elud ez e lege a, iar acu m n ele g e a ;
gn d ul la Price n pu c ri e pent r u apro a p e tot
rest ul vie ii, risc n d poat e chiar ped e a p s a
capit al , era devas t a t o r . i totu i nu va reu i s
tr ias c cu ea ns i dac nu f cea nimic i
altcinev a ar muri din cauz c ea l-a l sat s
plece.
Poate c se n ela. Poat e c ajuns e s e la cea mai
absu r d concluzie din via a ei. Spich e r u l nu
spus e s e c to i poli i tii din autob u z muris e r , ci
doar doi dintr e ei. Pe de alt part e, nici nu
spus e s e c unul dintr e poli i ti era dat lips ,
cee a ce cu sigur a n s-ar fi anun a t , dac ar fi
fost a a.
i acu m ea se ag a de un fir de a i tia
ast a. Unifor m a car e se usca pe balust r a d era
pre a mic pent r u Price i nu exist a nicio
explica ie logic s - i fi schim b a t prop ri a
unifor m cu alta care nu i se potrive a.
Price era unul dintr e prizonie rii evad a i, nu un
poli ist.
Trebui a s fie aten t s nu se tr d e z e c auzise
desp r e accid e n t u l autob u z ul ui. Nu treb ui a s - i
fac griji pent r u orice ar fi ap r u t la televizor,
ct vrem e nu repo r n e a cure n t u l i prim a oar
cnd se va duce la baie, va scoat e bat e riile
radioului i le va ascu n d e . i va treb ui s verifice
periodic telefon ul, s vad dac s-au ref c u t
leg t u rile i s a te p t e ocazia s sune la poli ie.
Dac va reu i s - i p st r e z e st p ni r e a de sine,
totul va fi n reg ul .
Hope?
Tres ri, cu inima b t n d u- i rep e d e , n panic .
Price st t e a n u , privind- o inten s. Se foi cu
m t u r a i mopul i apro a p e c le sc p din
mn .
M- ai speri a t !
V d. Price se apro pi e calm i i le lu din
mini. Hope f cu un involun t a r pas napoi,
lupt n d u- se cu o senza i e de sufoca r e . Price i se
p r e a i mai mar e n sp l t o ri a mic , bloc n d
total u a cu ume rii lui. Cnd f cea u dra go s t e ,
m ri m e a i for a lui i f cus e r pl ce r e , dar acu m
era cople it la gn d ul totalei ei neajuto r r i, ntr-
o event u a l lupt fizic cu el. Nu c s-ar fi gn dit
la idee a de a se lupta cu el i de a- l supu n e . Dar
treb ui a s fie pre g ti t s se lupt e cu el,
indifer e n t cum, dac va fi nece s a r . S fug ar fi
cel mai de t e p t lucru, dac ar avea ocazia asta.
Ce s-a nt m pl a t ? o ntre b el. Expr e si a lui
era indes cifr a bil i nu o sc p a din ochi. St t e a
n fa a ei i nu avea cum s tre a c de el, nu, n
spa iul minus c ul al sp l to ri ei.
Ar i speri a t de moar t e .
Gndin d u- se cum treb ui a s arat e, Hope tiu c
nu pute a neg a ast a; ar fi n eles c l min e a .
Sunt, m r t u ri si ea, cu voce tre m u r n d . Nu
tia ce o s - i spun , pn cnd cuvint el e i se
rostog olir singu r e afar din gur .
Vreau s spun c sunt v duv de cinci ani i
nu am abia te- am ntlnit pe tine i noi eu
ah, la naiba, spus e ea neajut o r a t , blbi n d u- i
sfr it ul vorbelo r.
Fa a lui se relax i un zm b e t vag i arcui
gur a.
Cu alte cuvint e, tocm ai ai avut unul dintr e
acele mom e n t e n car e realit a t e a te mu c de
fund, cnd prive ti n jur i totul te izbe t e dintr-
o dat i te gnd e t i, fir- ar s fie, ce naiba m- a
apucat?
Ea reu i s ncuviin ez e din cap.
Cam a a ceva, spus e nghi ind gre u.
Bine, haide s vede m. E ti blocat singu r n
viscol i un str in apro a p e mort se pr b u e t e n
fa a u ii tale, tu i salvezi via a i cu toat e c nu
ai mai avut un ama n t de cinci ani, nu se tie cum
el sfr e t e deas u p r a ta, cea mai mar e part e din
noapt e . mi dau sea m a ct de decon c e r t a n t poat e
s fie totul. Mai ales c nu ai folosit niciun fel de
cont rol i ai put e a r m n e ns r ci n a t .
Hope avu senz a i a c tot sng el e i se scur s e s e
din fa .
Ah, drag a mea. Price puse u or m t u r a i
mopul deop a r t e i o cuprin s e n bra e, minile lui
mari frec n d- o n sus i n jos.
Ce s-a nt m pl a t , te- ai uitat pe calen d a r i ai
desco p e r i t c mai cur n d ai r m a s , dec t nu ai
r m a s ns r ci n a t ?
Ah, Doam n e , i spus e c ar put e a le ina la
ating e r e a lui, spaim a i dorin a fiind att de
inte n s e nct nu mai put e a supor t a . Cum put e a fi
att de tand r u , lini tin d- o, cnd era un crimin al,
un de inu t evad a t ? i cum put e a ca senza i a
trup ul ui lui pute r ni c lipit de al ei s i se par att
de firea s c ? Vroia s fie n star e s - i pun capul
pe um r ul lui i s uite de rest ul lumii. Doar s
stea cu el aici, n mun ii ace ti a nde p r t a i,
unde nimic nu- i pute a ating e.
Hope? i ridic fa a, s o poat vede a mai
bine.
Hope gfi dup aer, pent r u c sim e a c nu
are suficien t oxigen.
Mome n t ul gre it este acu m, izbuc ni ea.
Price inspir i el ad n c, ca i cum realita t e a
tocm ai l-ar fi mu c a t i pe el de fund.
Chiar a a?
ntoc m ai. Vocea ei era mai relaxa t i i era
recu n o s c t o a r e . Culm e a ascu it a panicii se
esto m p a . Decises e deja c nu se afla ntr- un
pericol imedia t, deci nu treb ui a dec t s se
calm ez e, n loc s tres a r de fieca r e dat cnd el
se apro pi a de ea. Asta l-ar face n mod clar
b nuito r, avn d n vede r e ct de dornic fuses e
s fac dra go s t e cu el. Avuses e noroc c
n ele g e r e a lui i oferis e un motiv plauzibil
pent r u star e a ei de spirit, dar n acela i timp nu
treb ui a s uite ct de pers pic a c e era el. Dac ar
ti c ascult a s e la radio, nu i-ar treb ui mai mult
de cinci secu n d e ca s pun totul cap la coad i
s tie c l b n ui a.
Price r sufl pute r ni c.
n reg ul . Mai devr e m e , cnd mi- ai spus c
nu e ti pe pilul , nu pre a mi- am dat sea m a . Deci
ce ai de gn d s faci? S ncet ezi s mai ri ti, sau
s risc m n contin u a r e ?
Brusc, imposibil, l sim i c tre m u r .
Iisuse, spus e el cu voce tre m u r t o a r e ,
ntotd e a u n a am fost al naibii de ate n t.
A ncep u t i pe tine s te mu t e de fund
realit a t e a ? ntr e b ncet Hope, la piept ul lui.
M mu c , pe naiba. Fund ul meu e plin de
ghe a r e . Neb u ni a este c Hope mi place
idee a. i l sim i din nou tre m u r n d .
Ah, Doam n e . n dispe r a r e , Hope i ap s fa a
de piept ul lui. Nu pute a fi un uciga , pur i
simplu nu put e a fi i s se poar t e att de dulce
cu ea, i s tre m u r e la gn d ul c va fi tat .
Prob a bil c avea o perso n a lit a t e dedu bl a t , fiind
att omul pe care- l tia ea, ct i omul car e se
tem e a c ar put e a fi.
Este aleg e r e a ta, spus e el.
Era excita t. Pute a sim i umfl t u r a tar e a
erec i ei lui. Spun n d c posibilitat e a sarcinii nu
l speri a s e , se excita s e, exact a a cum sim is e i
ea naint e, tiind c f ce a u dra go s t e f r
prot e c i e. Iar trup ul ei era deja att de acor d a t
cu al lui, att de rece p tiv la sexualit a t e a lui, nct
sim i cum se str n g e n interior, de prop ri a ei
dorin . Era ocat , dar nep u ti n cio a s s - i
nfr n e z e dorin a. Tot ce put e a face era s refuze
s - i satisfac dorin a.
Gura i era usca t de tensiu n e i ncer c s - i
provoa c e salivar e a .
Ar ar treb ui s fim aten i, reu i ea s
spun , recu n o s c t o a r e c i l sas e ei decizia.
Chiar dac era unul dintr e ceilal i de inu i
evad a i i nu cel consid e r a t att de periculos, ar
fi crimin al de irespo n s a b il din part e a ei s
contin u e s se culce cu el. Fuse s e deja suficien t
de irespo n s a b il . Pute a tr i cu ce f cus e deja,
dar asta nu put e a contin u a .
Price i d d u dru m ul. Fata lui era tension a t .
n reg ul . Chea m - m cnd e gat a mas a. M
duc s mai dau la z pa d .
Hope r m a s e locului pn cnd auzi u a
tr n ti n d u- se n urm a lui; apoi i acop e ri fa a cu
minile i se l s pe ma in a de sp lat vase. Te
rog, te rog, se rug ea, f s se rest a bile a s c mai
rep e d e circuit ul telefonic. Nu tia dac mai
pute a supor t a nc o or ca acea s t a , dar mit e
zile. Vroia s pln g . Vroia s urle. Vroia s - l
n fac e i s - l trn t e a s c de per e t e i s ipe la el
c fuses e att de prost s se vre n necaz u ri, n
prim ul rnd. Dar mai ales, vroia ca nimic din
toat e acest e a s nu fie adev r a t e . Vroia s se fi
n elat cu des v r i r e , n toat e concluziile la care
ajuns e s e , l vroia pe Price.

n timp ce friptu r a se nc lze a la microu n d e ,


Hope scoas e bat e riile din radiou i le ascu n s e
ntr- una din tig ile ei cu cap a c. Verific
telefon ul, dar nu fu surp ri n s cnd nu auzi tonul.
Vntul ncet a s e doar cu cteva ceas u ri naint e,
deci echip el e de interv e n ii nu avea u cum s
ajung n zona ei. Ele treb ui a u s lucrez e n
urm a echipelo r de desz p e zi r e .
Accide n t ul autob u z ul ui, i spus e ea, treb ui e s
fi avut loc naint e ca vrem e a s se fi nr u t i t
foart e mult, altfel nime ni nu ar fi tiut de el.
Autorit ile avus e s e r timp s ajung la fa a
locului i s confir m e moa r t e a celor doi poli i ti
i s i prind pe doi dintr e de inu ii evad a i.
Dac nu ar fi ncep u t viforni a, prob a bil c Price
nu le- ar fi sc p a t . La radio se spus e s e c
accide n t ul avuse s e loc n timpul furtu nii, dar nu
ntotd e a u n a ce se relat a era scru p ulo s de exact
i desf u r a r e a eveni m e n t e l o r nu cont a cu
adev r a t .
Microu n d e l e r ir . Hope se uit la toc ni ,
apoi le mai prog r a m pent r u alte dou minut e.
Auzea loviturile de lopat pe du u m e a u a
vera n d e i, dar Price lucra ntr- o zon care nu se
vede a prin fere a s t r .
Dac ea put e a auzi lopat a, putu s e i el auzi
radioul, mai devr e m e ?
Trans pi r a i a i erup s e pe frunt e i se l s moale
pe un scau n. S fie un actor chiar att de bun?
Asta o nne b u n e a . Singu r a modalit a t e de a
reu i s dep e a s c situa i a era s ncet ez e s
mai fac pres u p u n e r i . Nu cont a dac Price era
un asasin sau un delincve n t obi n uit, oricu m ea
treb ui a s - l pre d e a . Nu se pute a chinui singu r ,
ntr e b n d u- se ce tia el sau ce b nui a el, ea
treb ui a s proce d e z e ct mai n elep t cu putin .
Se gn di din nou la pu c i se ridic rep e d e ,
duc n d u- se n dormito r ul tat l ui ei ca s caut e
mai insist e n t gloan el e. Nu- i pute a per mit e s
irose a s c aces t e pre ioa s e minut e de
singu r t a t e .
Cutia cu gloan e nu era n niciun ul din
sert a r e l e biroului. Hope se uit prin cam e r ,
sper n d c instinc t ul o va ndr u m a spre locul cel
mai prob a bil n care pute a u fi ascu n s e sau i-l va
spun e pe cel mai pu in prob a bil. Dar cam e r a era
o cam e r obi n uit , f r pano u ri secr e t e ori
sert a r e ascu n s e , sau orice altceva de aces t gen.
Se duse la pat i- i plimb minile pe sub per n e
i salte a, dar le scoas e din nou goale.
i for a noroc ul dac mai r m n e a aici, a a c
se rep ezi napoi n buc t ri e i ncep u s a ez e
mas a. Tocm ai ter mi n a , cnd l auzi pe Price
scut u r n d u - i z pa d a de pe ghet e i desc hiz n d
u a.
La naiba, e frig! spus e el dr d i n d , n timp
ce- i atr n a haina n cuier i se a ez a s - i
scoat ghet el e grele. Fa a lui era ro ie de la ger.
n ciuda frigului, tra n s pi r a s e munci n d i frunt e a
i era acop e ri t de o crust de ghe a care se
topi imedia t la tem p e r a t u r a cam e r e i, ncep n d s
i se preling pe la tm pl e.
Price i ter s e umez e al a cu mn e c a i apoi mai
b g un bu t e a n n emin e u , inn d u- i minile
n b taia focului, frec n d u- i- le repe d e ca s - i
rep u n sng el e n circul a ie.
n timp ce pune a pe mas un bol mar e cu
toc ni , Hope i strig :
Mai fac o cafe a, dac vrei. Altfel ai de ales
ntr e lapte i ap .
Apa e perfec t , spus e Price a ez n d u- se pe
acela i scau n dinaint e. Tink, car e a doua oar nu
mai fuses e l sat afar cu Price, i p r si locul de
lng foc i veni s se a ez e lng scau n ul lui.
Cu o expr e si e plin de sper a n , i lipi botul de
coap s a lui Price.
Price ngh e n timp ce- i pune a n bol, cu
lingur a de servit, o mar e cantit a t e de toc ni .
Se uit n jos la ochii aceia cafenii, plini de suflet
i- i aru n c o privire rapid lui Hope.
M n n c cumva din bolul lui?
Nu, el i cree a z doar un compl ex de
vinov ie.
i reu e t e .
Are suficien t prac tic . Tink, vino aici. Hope
b tu cu palm a n prop ri a ei coap s . Dar Tink o
ignor , tr g n d , n mod eviden t, concluzia c
Price era mai u or de impr e sio n a t .
Price nvrti pu in n bol, dar nu dus e lingu r a la
gur . Se uit n jos la Tink. Tink se uita la el.
Price pus e napoi lingu r a n bol.
Pent r u Dum n e z e u , f ceva, bomb ni el spre
Hope.
Tink, vino aici, repe t ea ntinz n d u- se spre
cinele nc p n a t .
Brusc, Tink se ntoa r s e de la Price, cu urec hile
ciulite, cu fa a spre u a de la buc t r i e. Nu l tr ,
dar fieca r e mu c hi i tre m u r a de conce n t r a r e .
Price se ridic att de repe d e de pe scau n nct
Hope nici m ca r nu avu timp s clipe a s c . Cu
mn a stn g o tras e i pe ea de pe scau n i o
ntoa r s e n spat el e lui, sco n d u- i totod a t
pistolul de la br u.
Hope r m a s e par aliza t o secu n d , o secu n d
n care Price p re a s ascult e la fel de inten s ca
i Tink. Apoi i puse o mn pe um r i o mpins e
spr e du u m e a , lng bufet ul cu vesel i cu o
mi ca r e a minii i f cu sem n s r m n acolo.
F r s fac zgomo t, doar cu oset el e n
picioar e, se duse la fere a s t r , lipindu- i spat el e
de per e t el e din drep t ul aces t ei a. Hope l privi
sco n d u- i capul spr e mar gi n e a feres t r e i, doar
att ct s poat vede a afar cu un singu r ochi.
Se retr a s e imedia t, apoi, dup o clip , rep e t
mi ca r e a , s mai aru n c e o privire.
Din gtlejul lui Tink se auzi un mr i t prelu n g.
Price i mai f cu un sem n cu mn a i f r s se
gn d e a s c , Hope se ntins e i tras e cinele mai
apro a p e de ea, pet r e c n d u - i bra el e n jurul lui,
de i nu tia ce ar fi putu t face ca s - l mpiedic e
s latre. S - l in de bot, poat e, doar c el era
suficien t de pute r ni c ca s se elibe r e z e , dac
vroia.
Ce f cea? se ntre b ea fren e tic. Dac afar
era u poli i ti? Era clar c nu l-au putu t urm ri pe
Price prin viforni , dar pute a u verifica toat e
locurile n car e i-ar fi putu t g si el ad p o s t .
Erau pe jos, sau folose a u snow m o bil e? Nu
auzise zgomot ul distinct al moto a r el o r i oricu m,
frigul era cu sigur a n pre a periculos pent r u
oricine, s se avent u r e z e att de dep a r t e .
i mai exist a u nc doi de inu i evad a i; oare
Price ar fi fost la fel de alar m a t dac unul sau
am n d oi ar fi fost acu m afar ? V zus e el ceva?
Poate c nu era altcev a dec t un con de pin
c zut, sau o veveri avent u r n d u- se afar din
cuibul ei i f cn d z pa d a s cad de pe o
cre a n g de copac.
Nu am verificat caba n el e , mor m i Price
furios pe el. La naiba, nu am verificat caba n el e !
Le- am ncuiat ieri, spus e Hope cu voce joas .
ncuieto rile nu nse a m n nimic. Price i
nclin capul, ascult n d , apoi i f cu din nou
sem n s nu se mi t e.
Sub mn a ei, Tink tre m u r a . Hope tre m u r a i
ea, cu gnd u ril e roind u- i n mint e. Dac cineva
ar fi stat pest e noapt e ntr- una dintr e cab a n e ,
nse a m n c nu era un poli ist, pent r u c un
poli ist i-ar fi f cut deja apa ri ia la ea. nse a m n
c era un alt evad a t . Rug n d u- se s aib
dre p t a t e , i str n s e mn a n jurul botului
cinelui, tr g n d u- l apro a p e de ea, optin d u- i s
o iert e.
Tink ncep u imediat s se lupte, s se
eliber e z e.
ine- l, i spus e Price ncet, ndr e p t n d u - se
spr e u a buc t r i ei.
Din locul ei de lng bufet, Hope nu put e a
vede a u a, iar minile i era u ocup a t e compl e t cu
Tink. U a explod spre interio r, izbind u- se de
per e t e . Hope ip i s ri i- l sc p pe Tink din
mini. El se smuls e de lng ea, cu labele
patin n d pe du u m e a u a de lemn, lans n d u- se
spr e intru s ul nev z u t.
Zgomot ul mpu c t u r ii a fost asurzito r. Hope
se ntins e instinc tiv la pode a, n contin u a r e
incap a bil s vad ce se pet r e c e a , cu urec hile
sun n d u- i, miros ul ascu it de cordit ars
n ep n d u- i n rile. O lovitur put e r ni c n
buc t r i e fu urm a t de z ng ni t de sticl spar t .
Urec hile i se limpezir suficien t ca s disting
zgomo t ul s lba tic f cut de doi b r b a i car e se
lupt a u, mr it u ril e i njur t u r il e i izbitu rile de
pum ni n cam e. La toat e se ad u g a u l tr t u r il e
lui Tink i Hope ntrez ri o pal de blan aurie
n pu s ti n d u- se i ea n lupt .
Hope se ridic n picioa r e i aler g dup pu c .
Price tia c pu c a nu era nc r c a t , dar cealalt
perso a n nu tia asta.
Cu arm a gre a n mn , se rep ezi i ea spr e
buc t r i e . n timp ce ocolea bufet el e, un trup
gre u se izbi de ea, dobor n d- o la p m n t . Col ul
ascu it al unui bufet i intr n um r, amor i n d u- i
bra ul i pu c a i c zu din mn n timp ce ea se
pr b u e a greu pe spat e. Strig de dur e r e ,
furioas , n f c n d pu c a i chinuin d u- se s se
ridice ntr- un gen u n c hi.
Price i str in ul se lupta u pe via i pe
moa r t e , pe jum t a t e ntin i pe bufet e. Fieca r e
dintr e ei avea un pistol i fiecar e dintr e ei i
avea mn a liber ncle t a t n jurul ncheie t u r ii
minii celuilalt, n lupt a lor pent r u a st p ni
situa i a. Se pr v lir ntr- o part e, lovindu- se de
setul ei de provizii i trimi n d u- l pe jos. Un nor
de fain se mpr ti e n buc t r i e, a t e r n n d u- se
ca un v l de pudr , pe fiecar e supr af a . Piciorul
lui Price alune c pe fain i i pier d u echilibr ul;
str in ul se ntoa r s e , mping n d u- l pe Price ntr- o
part e. n mi ca r e , dege t el e lui Price se desf c u r
de pe ncheie t u r a str in ul ui, elibe r n d pistolul.
Hope se pom e ni mi c n d u- se, tr n d u- se s - l
n fac e pe str i n de mn , dar se sim i par aliza t
de groaz ; totul era cu ncetinito r ul i tiu c nu
va ajun g e acolo, naint e ca str in ul s - i ndre p t e
pistolul n jos i s apes e pe tr g a ci.
Dar atun ci se lans Tink, tr n d u- se la p m n t
i i nfipse din ii n piciorul str in ul ui.
Str in ul url de dur e r e i oc i cu cel lalt
picior l izbi pe Tink n cap. Cinel e patin de- a
lung ul pard o s elii, schel l in d.
Price se adu n i se aru n c asup r a omului,
impa ct ul aru n c n d u- i pe am n d oi n mas . Masa
se r st u r n , scau n el e se rups e r i buc i de
carn e i de cartofi i de morcovi se mpr ti a r
pe jos. Cei doi b r b a i ajuns e r i ei tot acolo, cu
Price deas u p r a . Capul celuilalt b r b a t bub ui
pute r ni c de du u m e a , ncr e m e n i n d u- l o clip .
Price profit rapid de avant aj, mping n d u- i
cotul n plexul lui solar i cnd omul ncep u s se
zbat dup aer, un pum n scur t, s lba tic, sub
b r bie i f cu din ii s - i cl n n e . Pn s - i
revin omul, Price i ndes pistolul sub urec h e .
Omul ngh e .
Arunc arm a, Clinton, spus e Price cu o voce
foart e calm . Acu m , sau ap s pe tr g a ci.
Clinton aru n c arm a. Price i ntins e mn a
stn g i o tras e sub piciorul lui stn g. Vrn d u-
i prop ri ul pistol la br u, l apuc pe Clinton cu
am n d o u minile i efectiv l ridic n sus,
ntorc n d u- se i trn ti n d u- l napoi jos, pe burt .
Hope l v zu pe Clinton nt rin d u- i minile i
f cu un pas naint e, plimb n d u- i eava pu tii
pest e fa a lui.
S nu cumva! i spus e ea.
ncet, Clinton se relax .
Price aru n c o privire spr e pu c , dar nu spus e
nimic. Doar nu avea de gn d s se tr d ez e c era
nenc r c a t i nici ea nu avea ace a s t inten i e.
Las - l s crea d c nu tia.
Price i dus e lui Clinton bra el e la spat e, apoi
i scoas e pistolul de la br u, nfund n d u- l n
capul lui Clinton.
Mi c - te un centi m e t r u i- i zbor naibii
creie rii. Hope, ai vreo sfoar ? Dac nu, sunt
bun e i ni te e a rf e.
Am ni te e a rf e.
Adu- le.
Hope urc i c ut n sert a r e pn cnd g si
e arf el e. Genu n c hii i tre m u r a u i inima i bubui a
n piept. Sim e a c i se face r u.
Cobor tre m u r n d , inn d u- se de balust r a d .
Cei doi p r e a u nemi c a i, Clinton z c n d pe
burt , cu Price c l rin d u- l. n jurul lor, num ai
mobil rupt i mnc a r e mpr ti a t . Tink st t e a
n picioa r e , la capul lui Clinton, mr i n d, cu
botul foart e apro a p e de fa a aces t ui a.
Price lu una dintr e e a rf e, o r suci pe
lungi m e a ei i o nf u r n jurul ncheie t u r ilo r
lui Clinton. Str n s e tare i o leg ntr- un nod
solid. i vr apoi pistolul nc o dat la bru, lu
de sub gen u n c hi pistolul lui Clinton i-l mpins e
spr e picioar e. Aplec n d u- se, l n fac pe Clinton
de guler ul can a di a n e i i l ridic n picioa r e, apoi
l trn ti n singu r ul scau n care se mai afla n
picioar e. Se aplec i- i fix lui Clinton picioar el e
de picioar el e scau n ul ui, folosind cte o e arfa
pent r u fiecar e .
Lui Clinton i c zu capul pe spat e. Respir a tare,
cu un ochi umflat, nchis, cu sng el e
preling n d u- se pe la col urile gurii. Se uit la
Hope care era alb ca varul, str n g n d nc
pu c a de care parc uitas e.
mpu c - l, cr i Clinton. Pent r u Dumn ez e u ,
mpu c - l. Este un asasin evad a t . Eu sunt
poli ist Mi- a luat unifor m a La naiba,
mpu c - l pe tic los!
Fru m o a s ncer c a r e , Clinton, spus e Price,
ndr e p t n d u- se.
Coni , spun adev r ul. Te rog, ascult - m ,
contin u Clinton.
Cu o mi ca r e blnd , Price se ntins e i- i lu lui
Hope pu c a din minile nervo a s e . Ea i-o d du
f r s prot e s t e z e , pent r u c acu m Clinton era
legat fedele i nu mai avea pe cine intimid a cu o
arm desc r c a t .
La drac u spus e Clinton, cu dispe r a r e a
citind u- i-se n ochiul lui bun. Se l s n scau n,
contin u n d s respi r e tar e.
Hope se uita la el, lupt n d cu ame e a l a care
pun e a st p ni r e pe ea. Clinton era apro a p e la fel
de nalt ca Price, dar nu la fel de mu c hi ulos.
Dup apr e ci e r e a ei i dup ani de zile n care
ea i cum p r a s e lui Dylan i acu m tat l ui ei, toat e
hainel e Clinton ar pute a avea la c m a
num r u l treizeci i nou .
Price purt a i el urm el e lupt ei. Pe obr az ul
dre p t i se form a o umfl t u r , spr n c e a n a dre a p t
avea sng e nche g a t pe ea i buzele i era u
spar t e n cteva locuri, i ter s e sng el e de pe
ochi i se uit la Hope.
E ti bine?
Da, spus e ea, de i um r ul o dur e a ca naiba
acolo und e se lovise n col ul bufet ul ui i nc nu
era sigur c nu o s le ine.
Nu ar i bine. Stai jos. Price se uit njur,
v zu un scau n ntre g i l ridic n picioa r e. Cu
mn a pe um r ul lui Hope, o ap s n jos pe
scau n. Spus e scur t:
Adren alin a. ntot d e a u n a te sim i al naibii de
sl bit dup ce a trec u t spai m a.
Apoi i se adr e s lui Clinton.
Ai intr a t ntr- una dintr e caba n e , da? Ai f cut
focul i ai stat frum u el la c ldu r . Pe viscolul
la, noi nu pute a m vede a fumul ie ind pe co .
Totu i, cnd vrem e a s-a limpezit a treb uit s
stingi focul. i s-a f cut al naibii de frig, nu? Dar
nu pute ai pleca mai depa r t e n mun i f r
mnc a r e i haine mai groas e, a a c ai venit aici.
Fru m o s scen a r i u, Tann e r , spus e Clinton.
Asta ai fi f cut tu dac nu mi- ai fi furat
unifor m a ? Unde e b tr n u l? L-ai omor t i pe el?
ntr e b Clinton dup ce se uit n jurul lui, cu
ochiul bun.
Hope l sim i pe Price privind- o ca s - i vad
reac i a la spus el e lui Clinton, dar ea se uita doar
la b rb a t u l legat, f r s - i schim b e expr e si a.
Nu- i era greu s - i p st r e z e calm ul, pent r u c se
sim e a amor it , stoa r s . De unde tia Clinton de
tat l ei? Era din zon ? i spus e c nu era f cut
s aib sng e de erou.
Hei! Price veni n fa a ei, ating n d u- i obraz ul
i lund u- i minile ntr- ale lui. Hope clipi,
uitn d u- se la el.
Spr n c e n e l e lui era u str n s e ntr- o cut
ad n c , ochii lui alba t ri o studi a u.
Nu- l l sa s se joace cu mint e a ta, drag a
mea. Totul o s fie bine; relaxe az - te i ai
ncre d e r e n mine.
Coni , nu- l ascult a, cr i Clinton.
Trem u ri toat , contin u Price ignor n d u- l.
Poate c-ar treb ui s te ntinzi pu in. Vino, las -
m s te ajut s te duc la can a p e a . O ridic n
picioar e, cu mn a sub cotul ei. Cnd Hope se
ntoa r s e , Price njur cum plit i o opri din mer s.
Ce e? ntre b ea, tre m u r n d din cauz a
bru t ei lui schim b r i.
Ai spus c nu e ti r nit .
Nu sunt.
i sng e r e a z spina r e a . Furios, o tras e dup
el, oblig n d- o s intre n dor mito r ul tat lui ei. Se
opri s pun pu c a napoi n rast el, apoi o
mpins e spr e baie. Dup ce tras e brut al perd el el e
ca s aib mai mult lumin , ncep u s - i desfac
nast u rii de la bluz .
Ah, asta era. M- am zgri a t de col ul
bufet ul ui, cnd am c zut. Se nfior , sfrc u rile
nt ri n d u- i-se cnd aer ul rece i mn g i e snii.
Price nmuie o crp i i tam po n spat el e cu
ea, imediat sub omoplat. Hope se chirci de
dure r e .
Ai o gau r n spina r e i dup cum arat , o s
ai i o vn t ai e imens . i treb ui e o pung de
ghe a , dar mai nti i dezinfec t e z gau r a ast a i
o pans e z. Unde ai trus a medic al ?
n u a bufet ul ui de pe frigide r .
ntind e- te. Vin imedia t.
O cond u s e la pat i Hope se pr b u i pe el, cu
fa a n jos. i era frig f r bluz i- i tras e p tu r a
pest e ea.
Price se ntoa r s e imedia t cu trus a. Sng el e i
picur a din nou n ochi i se opri un minut s se
spele pe fa . Dar cum sng el e ncep u din nou s
curg , smuls e un pans a m e n t adeziv i i-l lipi
pest e spr n c e a n , njur n d .
Apoi, cu trus a n poal , se a ez lng Hope i
i tam p o n delicat ran a cu un ungu e n t cu
antibiotic. Dar orict de delicat era, Hope sim e a
dure r o s chiar i cea mai mic ating e r e , dar
supor t , refuz n d s tres a r din nou. Price i
puse un pans a m e n t pest e ran , apoi o acop e ri cu
un T-shirt al tat lui ei.
Stai cumint e aici. M duc s aduc ghe a , i
spus e el.
Price improviz o pun g cu ghe a umpl n d cu
cubu ri o pun g de plastic cu fermo a r . Hope s ri
cnd el i-o pus e pe spat e.
Este pre a rece!
Bine, poat e c T-shirt ul este pre a sub ir e. i
aduc un proso p.
Aduse un proso p din baie i i-l puse n locul T-
shirt ul ui. Pung a cu ghe a era mai supor t a b il
acu m.
Tras e cuver t u r a pest e ea, pent r u c n cam e r
era frig.
i- e pre a frig aici? Nu vrei s te duc sus? o
ntr e b el mn g i n d- o pe p r.
Nu, mi- e bine a a, cu p tu r a . Doar c mi- e
somn, spus e ea optit.
Price se aplec i o s ru t pe tm pl .
Reac ia. Dormi pu in. Cnd o s te treze ti, o
s te sim i mai bine.
Acum m simt ca o cr p .
Tu nu te- ai mai b t u t nicioda t ?
Nu, acu m a fost pent r u prim a oar . i nu mi-
a pl cut. M- am purt a t ca o feti , nu?
Price chicoti, mn g i n d- o pe p r.
Cum se poa rt feti ele?
tii tu, a a cum le vezi mer e u n filme, ip i
i stau n dru m.
Tu ai ipat?
Da. Cnd a dat cu picior ul n u . M- am
speri a t.
mi nchipui. Dar n dru m, ne- ai stat?
Am ncerc a t s nu.
Nu ne- ai stat, drag a mea. Tu i-ai p st r a t
sng el e rece, ai luat pu c a i ai a intit- o asup r a
lui. Price o mai s ru t o dat , cu buzele calde pe
pielea ei rece.
n orice lupt , te- a alege s fii de part e a
mea. i acu m culc - te i nu- i face griji pent r u
mizeri a din buc t r i e. O s face m noi cur a t, Tink
i cu mine. El s-a i ocup a t deja de buc ile de
carn e.
Hope zm bi, a a cum inten io n a s e i el i Price
se ridic de pe pat. Hope nchise ochii i n
ctev a secu n d e auzi nchiz n d u- se ncet u a.
Hope desc his e ochii.
St t e a cumint e , pent r u c ghe a a i u ur a
dure r e a din um r. Dac - i amint e a bine car e era
trat a m e n t u l cu ghe a , nse m n a c treb ui a s
stea cu ea cincisp r e z e c e minut e, apoi alte
cincisp r e z e c e , f r . Ar pute a s aib nevoie de
toat flexibilitat e a um r ul ui i apr e ci a c Price
nu va mai intr a la ea cel pu in o or . Avea pu in
timp s se ocup e de ea.
l auzi mi c n d u- se prin buc t r i e . Auzea
ciobu rile de sticl , n timp ce el m t u r a i auzi
zgomo t ul f cut de lemn ul sf r m a t , cnd Price
nde p r t rest u ril e scau n el o r. Nu auzi un sune t
venind dinsp r e captivul Clinton.
F ina f cus e o mizeri e cum plit . nde p r t a r e a
ei pres u p u n e a aspir a r e a i ter g e r e a cu mopul i
sp la r e a tutu r o r obiect elo r pe care se a ez a s e ,
ori asta nece sit a ceva timp.
Hope nde p r t cuver t u r il e i se ridic din pat.
Deschis e ncet u a deba r a l ei i lu un tricou de-
al tat lui ei, tr g n d u- i- l cu greu pest e cap,
chircin d u- se cnd um r ul i mu c hii spin rii
prot e s t a r la ace a s t mi ca r e .
i ncep u s caut e gloan el e.
Pest e o jum t a t e de or g si cutia, ntr- unul din
buzun a r e l e unei jache t e a tat lui ei.

Cnd Hope ie i din cam e r , de elastic ul


treni n g ul ui i atr n a u ctev a crava t e pe car e
tat l ei nu le mai purt a. n mini avea pu c a.
Clinton st t e a t cut, exact cum l l sas e,
pent r u c oricu m nu avea alt aleg e r e . Cnd o
auzi, i desc his e ochiul cel bun, care se m ri
cnd v zu pu c a. Zmbi vag, mul u mi t i d du
ncur aj a t o r din cap, c tr e ea.
Price st t e a la sp l t o r, cl tind o crp .
Cur a s e apro a p e toat mizeria, de i mobilier ul
ei se redu s e s e cum plit i ctev a supr af e e nc
mai era u pudr a t e cu fain . Price i ridic
privire a i cnd ea ridic pu c a, cuvint el e pe
care ar fi vrut s le spun i murir pe buze.
ine- i mn a dre a p t acolo und e s-o pot eu
vede a. Cu mn a stn g scoat e- i pistolul de la
br u. Pune- l pe bufet i f - i un vnt spre mine.
Price nu se mi c . Ochii lui alba t ri deve nir
duri, glaciali.
Ce naiba i nchipui c faci?
Preia u cont r ol ul. i f ce i-am spus.
El nici m ca r nu se uit la pu c . Zm bi n d,
ncep u s se apro pi e de ea.
Am g sit gloan el e, spus e Hope rep e d e ,
naint e ca el s se apro pi e pre a mult de pu c . n
buzun a r u l unei jache t e , ad u g ea, ca el s tie
c ea chiar le g sis e.
Price se opri. Furia i ntun e c a s e fa a i ar fi
b ga t spaim a n ea, dac nu ar fi avut pu c a.
Pistolul! repe t ea.
ncet, cu mn a dre a p t pe chiuve t , Price i
scoas e pistolul de la spat e. Pun n d u- l pe bufet, l
mpins e spr e ea.
Nu- l uita pe al meu, spus e greoi Clinton, din
spat el e ei. Gura i maxilar ul ncep u s e r s i se
umfle i s se nvine e a s c .
i pe cel lalt, spus e Hope f r s clipea s c
la privire a ucig t o a r e pe care i-o aru n c Price
care se supu s e, t cut.
i acu m d - te napoi.
Price se d du. Hope i lu pistolul i l s
pu c a jos, pent r u c i era mai comod a a.
Bine. i acu m, a e az - te pe scau n i du- i
minile la spat e.
Nu face ast a, Hope, spus e el print r e din ii
ncle t a i. Este un asasin. Nu- l ascult a. De ce l-ai
cred e, pent r u Dumn ez e u ? Uit - te la el, are
salop e t de pu c ri a .
Asta pent r u c mi- ai luat tu unifor m a .
Stai jos, rep e t Hope c tr e Price.
Fir- ar, de ce nu vrei s m crezi?
Pent r u c am auzit la radio desp r e un
accide n t de autob u z. Doi poli i ti au murit i
cinci prizonie ri au evad a t . n timp ce vorbe a ,
Hope nu- i lua ochii de la Price. Pent r u c ai o
c m a pre a mic pent r u tine. Pent r u c nu ai
portofel i pent r u c pant alo nii unifor m ei tale
sunt rup i i au urm e de sng e, f r ca tu s fi
fost r nit.
i cum r m n e cu pistolul de poli ist? Dac
i-am luat hainel e, de ce nu i-am luat i pistolul?
Nu tiu, recu n o s c u ea. Poat e c ai fost
arun c a t la p m n t n timp ul accid e n t u l ui i cnd
i-ai revenit, ceilal i prizonie ri fugise r deja,
lun d arm el e cu ei. Nu cunos c toat e det aliile. Tot
ce tiu eu este c i-am pus foart e multe
ntr e b r i. Iar r s p u n s u r il e tale nu se potrives c.
De ce ai desc r c a t pu c a i ai ascu n s gloan el e ?
Price nici nu clipi.
Din motive de sigur a n .
Nici Hope nu clipi.
Raha t. Stai jos.
Price se a ez . Nu- i pl ce a asta, dar deg e t ul ei
era pe tr g a ci i privire a ei nu tre m u r a deloc.
Pune- i minile la spat e.
Price i le pus e la spat e. Din urec hi i n e a u
abu ri. Stn d depa r t e de ating e r e a lui n cazul n
care el s-ar fi rotit brus c i ar fi ncer c a t s - i
arun c e arm a din mn , Hope scoas e una dintr e
cravat e , f cn d u- i dou nodu ri. Apropiind u- se
apoi repe d e , pet r e c u nodu rile n jurul
nchei e t u rilor lui i tras e tar e de cape t e. El
ncep u s e deja s se mi t e, dar ngh e n loc
cnd crava t a i se str n s e tar e n jurul
nchei e t u rilor.
Fru m o a s sche m . Ce ai f cut? spus e el
calm.
Nodu ri, a a cum a lega un vi el. Nu a
treb ui t dec t s trag. Apoi pet r e c u cape t el e ntr e
nchei e t u ril e lui, fixnd fieca r e nod i nnod
cravat a .
A a, acu m picioa r el e.
Price nu se mi c , l s n d- o s i lege
picioar el e.
Ascult - m , spus e el impe rios. Eu chiar sunt
ajutor de erif. Nu lucrez de mult vrem e aici i
nu m cuno a t e mult lume.
Da, cum s nu, spus e Clinton. I-ai ucis pe cei
doi poli i ti i prob a bil c ai fi omor t- o i pe ea,
naint e de a pleca. Dezlea g - m , coni , mi- au
amor it minile.
Nu! Ascult - m , Hope. Treb ui e s fi auzit de
tipul sta. Este de pe aici. A a a tiut c locuie ti
mpr e u n cu tat l t u. Clinton i Price i
ntoa r s e capul spr e cel lalt b r b a t a r pit- o pe
fiica unui fermie r boga t din zon i a ceru t un
milion reco m p e n s . I-au dat banii. Dar el nu i-a
res p e c t a t part e a lui din trg. Fata nu se afla
acolo unde spus e s e el c o l sas e. A fost prins
cnd a ncer c a t s - i cheltui a s c banii i nu a
spus niciod a t und e a ascu n s trup ul fetei. S- a
vorbit desp r e ast a la toat e emisiunile de tiri.
Era tra n sf e r a t la o nchiso a r e mai sigur iar noi
ne- am gn dit c merit a ncer c a r e a de a m b g a
mpr e u n cu el, poat e aflam ceva. Poat e fi
cond a m n a t pent r u crim , pe baza dovezilor
circu m s t a n i al e, dar p rin ii vor s fie g sit
trup ul fetei. Au acce p t a t gnd ul c a murit, dar
vor s - i ofere o nmor m n t a r e dece n t . Avea
apt e s p r e z e c e ani, o feti dr g u pe care a
ngrop a t- o undev a n mun i, sau a aru n c a t- o ntr-
o min p r si t .
V d c tii multe, aru n c Clinton cu o voce
s lba tic . Vorbe t e , vorbe t e ; spun e- mi und e ai
ascu n s cad av r ul.
Hope se dus e n cam e r a mar e i mai puse
lemn e pe foc. Apoi se opri lng telefon, ridic n d
rece p t o r u l ca s verifice tonul. Nimic.
Ce faci? Dezlea g - m , i ceru Clinton.
Nu, spus e Hope.
Ce?! Parc nu- i vene a s cre a d ce auzise.
Nu. Pn cnd nu se refac e leg t u r a
telefonic i nu- l pot sun a pe erif ca s
l mu r e a s c totul, pres u p u n c cel mai bun lucru
este s v in pe am n d oi a a cum sunt e i.
Urm un mom e n t de t ce r e ncre m e n i t ; apoi
Price i l s capul pe spat e ntr- un hohot de rs.
Clinton se zgi la el, cu gur a c sc a t ; apoi se
nro i tot i strig :
Trfa cretin i idioat !
Bravo, feti o, mi placi, spus e Price print r e
hohot e de rs. Doam n e , ct te iubes c! Chiar o s
te iert pent r u ast a, de i pe mine tipii ia n- o s
m ierte ani de zile c am l sat o blond dulce i
micu , cu ochi cafenii, s m lege fedele .
Hope se uit n ochii aceia alba t ri, rz t o ri,
str lu ci n d de lacrimi de amuz a m e n t i nu se put u
mpiedic a s nu zm b e a s c .
Prob a bil c te iubes c i eu, dar ast a nu
nse a m n c o s te dezleg.
Clinton i reve ni suficien t ca s spun :
i bate joc de tine, coni .
Coni ? Parc nu a a mi- ai spus acu m ctev a
clipe.
mi par e r u. M- am pier d u t cu firea. M
doar e s te v d picat dup fundul st a car e
reg ul e a z orice femeie.
De ast a sunt sigur .
Ce treb ui e s fac s te conving c mint e?
Nu po i face nimic, a a c f econo mi e de
aer, i spus e ea politicos.
O jum t a t e de or mai trziu, Clinton spus e:
Trebui e s m duc la baie.
Du- te- n pant alo ni, i replic Hope. Nu se
gn dis e la complica i a asta, dar nici nu avea de
gn d s - l dezleg e pe vreu n ul dintr e ei. i aru n c
lui Price o privire de scuze i el i f cu cu ochiul.
Pn una, alta, eu n- am proble m e . Totu i,
dac pn disea r nu se refac e leg t u r a
telefonic , prob a bil c o s te implor s - mi aduci
un borc a n pent r u compo t.
Lui i-ar aduc e unul, i spus e ea. Nu ar fi
der a nj a t- o s - i fac lui aces t serviciu. Se uit la
Clinton. n niciun caz; pe a lui nu i-ar ating e- o
nici cu cle t el e.
Din jum t a t e n jum t a t e de or verifica
telefon ul, privind cum soar el e dup - amiezii
cobor a n spat el e mun ilor. Clinton se foi i Hope
nu se ndoia c era n suferin . Prob a bil c nici
Price nu era mai bine, doar c el nu l sa s se
vad . i zmb e a de cte ori i surp ri n d e a privire a,
de i cu fa a lui nvine it zm b e t ul sem n a mai
mult cu o grim a s .
Exact la asfin it, cnd ridic rece p t o r u l, Hope
auzi tonul.
Bingo! excla m ea triu mf t o r , ridic n d
rece p t o r u l i lun d cart e a de telefon ca s caut e
num r u l erifului.
Price i recit num r ul i dac atun ci fuses e
apro a p e sigur c el i spus e s e adev r ul, n clipa
acee a era absolut sigur . Fa a i se lumin i i
arun c lui Price un zmb e t radios, n timp ce
form a num r u l.
Depa r t a m e n t u l erifului, se auzi o voce
b r b t e a s c , alert .
Alo, sunt Hope Brads h a w , de la Complexul
Cresc e n t Lake. Am aici doi b rb a i. Unul este
Price Tann e r i num el e celuilalt este Clinton.
Amndoi preti n d c sunt ajuto a r e de erif i c
cel lalt este un asasi n. mi pute i spun e
dum n e a v o a s t r care, ce este?
Fir- ar s fie, tun vocea. La naiba! Fir- ar,
scuze, nu am vrut s spun asta. Zice i c i ave i
i pe Tann e r i pe Clinton?
Da. Car e dint r e ei este ajuto r ul de erif?
Tann e r . Cum i-a i? Adic
in un pistol ndr e p t a t asup r a lor. Cum arat
Tann e r ? Ce culoar e de ochi are?
Ajutor ul de erif de la cel lalt cap t al firului
nu p r u decon c e r t a t .
Culoa r e a ochilor? Ah subiec t ul are n jur
de un met r u optzeci i pat r u, nou z e ci de
kilogr a m e , este bru n e t cu ochi alba t ri.
Mul u m e s c , spus e Hope, recu n o s c t o a r e c
poli i tii era u ant r e n a i s ofere desc ri e ri
succint e.
Vre i s vorbi i cu Ajutor ul de e rif Tann e r ?
Da, doa m n , a vrea!
Lun d telefon ul, l duse ct put u de depa r t e ,
dar firul nu era suficien t de lung.
O clip , spus e ea l sn d rece p t o r u l jos.
Se repezi la buc t r i e i lu cu itul de fruct e.
Alerg n d napoi la Price, nge n u n c h e i- i t ie
leg t u rile de la mini cu mi c ri de fier s t r u ,
apoi se aplec asup r a glezn elo r, n timp ce el i
freca minile s - i repu n sng el e n circula i e.
Ai nevoie de un telefon f r fir. Sau de unul
cu un fir mai lung.
O s m ocup de asta prim a oar cnd m
duc la trg ui eli, spus e ea elibe r n d u- i glezn el e.
Telefonul din buc t ri e era mai apro a p e , de i
nici firul lui nu era suficien t de lung. Price
chiop t spr e el, cu mu c hii crisp a i dup att a
stat ntr- o pozi ie for at .
Aici e Tann e r . Da, totul este sub cont r ol. V
fac un rapo r t comple t cnd veni i. Drum u r ile au
red ev e ni t circul a bile? n regul .
Price pus e rece p t o r u l napoi n furc i se
ntoa r s e chiop t n d spre ea.
Drum ul este n contin u a r e blocat, dar fac
rost de un plug. n dou ore ar treb ui s fie aici.
Spun n d asta, Price trec u de ea, chiop t n d .
Hope clipi des.
Price?
Nu m pot opri s vorbe s c, spus e el
ndr e p t n d u- se ct put e a de rep e d e , spre baie.
Hope nu- i putu st p ni rs ul. Clinton se holb
la ea n timp ce trec e a pe lng el s duc
telefon ul napoi n cam e r a mar e. Mai avea nc
n mn cu itul de fruct e. Se opri i se uit la el
gn dito a r e i ceva treb ui e s i se fi citit pe fa ,
pent r u c omul p li.
Nu, strig Clinton n timp ce ea se apro pi a,
apoi ncep u s urle.

L-AI CRESTAT, SPUSE Price, neve ni n d u- i s


cre a d . Chiar l-ai cres t a t .
Trebui a s tie c vorbe a m serios, spus e
Hope. N- a fost dec t o t iet u r minus c ul , nimic
s merit e att a scan d al. De fapt, a fost un
accide n t; n- am vrut s m apro pii att de mult de
el, dar el a f cut un salt.
Nu num ai asta f cus e Clinton; i pier d u s e i
cont rol ul asup r a rinichilor. Dup car e a ncep u t
s vorbe a s c , blbin d u- se ct put e a el de
rep e d e , strig n d la Price, spun n d orice ca s o
mpiedic e s - l mai taie. Price sun la
depa r t a m e n t u l erifului, f cn d schim b de
infor m a ii, pe care le sper a u reale.

TRECUSE DE MIEZUL NOP II. St t e a u ntin i


n pat, mbr i a i. Hope i ine a pe obr az o
pun g cu ghe a ; el i ine a una pe spat e.
Am vorbit serios, spus e Price s ru t n d- o pe
frunt e, cnd am spus c te iubesc. tiu, totul s-a
pet r e c u t foart e rep e d e , dar tiu ce simt. Din
clipa n car e am desc his ochii i te- am v zut, te-
am dorit. Deci? ad u g el dup o pauz .
Deci? repe t ea.
Deci, poat e c i tu m iube ti, ei?
Poate. i Hope se ghe m ui i mai comod,
lng el. Cate g o ri c, nt ri ea.
Spun e- o! i poru n ci el str n g n d- o mai mult
n bra e.
Te iubes c. Dar eu cred c ar treb ui s ne
acor d m timp, s ne cuno a t e m unul pe
cel lalt
Price rse nceti o r.
S ne acor d m timp? Nu crezi c e cam
trzior pent r u a a ceva?
Ea nu avea r sp u n s . Pent r u c pre a multe se
nt m pl a s e r ntr- un timp att de scur t. Avea
senza i a c ziua de ieri se pet r e c u s e de fapt cu
multe s pt m n i n urm . Arunc a i mpr e u n n
circu m s t a n e extre m e , l v zus e ntr- o
multitu di n e de situa ii i tia c prim a ei
impr e si e desp r e el, nce o a t , delira n t , fericit ,
fuses e cea adev r a t . Sim e a ca i cum l-ar fi
citit insta n t a n e u , instinc t ul primitiv
recu n o s c n d u - l dre p t par t e n e r u l ei.
M rit - te cu mine, Hope. Ct mai rep e d e . Cu
riscu rile pe car e ni le- am asu m a t , prob a bil c am
nime rit lozul cu copilul.
Vocea lui era lene , plin de sedu c i e.
Hope i n l capul de pe um r ul lui, uitn d u-
se, prin ntun e ri c, la el. i v zu str l uci r e a
din ilor cnd zmbi i avu din nou acel senti m e n t
de recu n o a t e r e , de confir m a r e .
Bine. Dac vrei tu
Dac vrea u ? Price i lu mn a i i-o duse
ntr e picioa r el e lui. Era tar e ca piatr a .
Abia a t e p t , drag a mea, opti el cu o voce
u or tre m u r a t , cum o mai avus e s e mai devre m e ,
cnd discut a s e r desp r e ace a s t posibilitat e.
Tu nu treb ui e dec t s rost e ti cuvn t ul i
eu m voi dedica proiec t ul ui.
Te iubes c, spus e ea, aba n d o n n d u - se
bucu r o a s inevita bilului.

Lacul Visel o r

Ochii lui erau ca nest e m a t e l e , acva m ari ni,


adnci i plini de via ca marea, dogorind prin
cea a care- l nv luia. Str luc e a u n jos spre ea,
cu o expre si e att de inten s nct se sperie i se
lupt n strns oar e a lui. El o lini ti, cu vocea
ngro a t de pasiun e, n timp controla lupta,
mn gi n d- o i mbr i n d- o pn cnd ea
ncep u din nou s tre m u r e de pl cer e,
ntinz n d u- se n sus spre el. Coaps el e lui o
loveau ritmic. Trupul lui puter nic era gol,
mu c hii lui de fier mi c n d u- se ca m ta s e a uns ,
sub pielea asudat . Cea a venin d dinspr e lac era
att de groas n jurul lor, nct nu- l putea vedea
clar, l put ea doar sim i, intrn d i ie ind,
pose d n d- o att de s lbatic i de total, nct tiu
c nu se va putea elibera niciodat de el.
Tr s t u rile lui se pierd ea u n cea orict i- ar fi
for at ea ochii s - l vad , orict ar fi strigat,
frustrat . Doar nest e m a t e l e fierbin i ale ochilor
lui str p u n g e a u cea a, ochi pe care- i mai v zu s e
naint e, prin alte ce uri.

Thea se trezi brus c, cu trup ul tre m u r n d de


ecoul pasiu nii i mplinirii. Pielea i era ud de
sudo a r e i- i pute a auzi prop ri a respir a i e, la
ncep u t rep e d e i put e r ni c , ncetinin d trep t a t ,
pe m s u r ce b t ile inimii i reg s e a u ritm ul
norm al. Visul o sleia ntot d e a u n a de put e r e ,
l sn d- o stoar s i f r oase, de epuiza r e .
Se sim e a zgud uit , incap a bil s gn d e a s c ,
dep it de panic i de pasiu n e , totod a t .
Vintr el e i palpit a u, ca i cum ar fi f cut
dra go s t e ; se r su ci n a t e r n u t u r il e r v it e,
str n g n d u - i pulpele, ncer c n d s nege
senza i a c l mai avea nc n ea. Pe el. F r
num e, f r chip, dar ntotd e a u n a , el.
Se uit la lumina vag a dimine ii timpu rii car e
se pres a de fere a s t r , un cenu i u att de fragil
nct abia reu e a s p t r u n d prin gea m. Nu
treb ui a s se uite la ceas; visul i ap r e a
ntotd e a u n a n ora ntun e c a t , t cu t , dinain t e a
r s ri t ul ui i se ter mi n a la prim a apro pi e r e a
luminii.
Este doar un vis, i spus e ea n ncerc a r e a de a
se lini ti. Doar un vis.
Doar c era cu totul altfel dec t orice vis pe
care- l avus e s e vreod a t .
Se gn d e a la el ca la un singu r vis, de i
episo a d el e era u diferit e. Ele el ncep u s e r cu
apro a p e o lun n urm . La ncep u t se gndis e la
el doar ca la un vis stra ni u, n mod singul a r viu i
nsp i m n t t o r , dar totu i, doar un vis. Apoi visul
a revenit n noap t e a urm t o a r e . i urm t o a r e a .
i n fiecar e noapt e de atun ci, pn cnd
ncep u s e s - i fie fric s se mai culce. ncer c a s e
s - i potrive a s c alar m a ceas ul ui ca s se
treze a s c mai devr e m e , dar subt e rf u gi ul nu
func ion a s e . Ah, da, alar m a suna s e; dar n timp
ce st t e a ntins n pat, depl n g n d som n ul
pierd u t i o elind u- se s se scoale efectiv, visul i
revenis e. Sim ise cum star e a de vegh e ncep e a
s dispa r , sim ise cum alun e c a sub supr af a a
con ti e n t ul ui, n lume a neag r a imaginilor vii,
leg n t o a r e . ncer c a s e s lupte, s r m n
tre az , dar pur i simplu i fuses e imposibil.
Ochii grei i se nchid e a u i el era din nou acolo

Era furios pe ea, furios c ncercas e s - l evite.


P rul lui lung, buclat, i unduia pe um eri, cu
uvi ele aproap e vii de for a furiei lui. Ochii lui
ah, Doam n e , ochii lui la fel de vii ca i visul, de
un albastr u- verd e aprins, strec ur n d u- se prin
plasa contra n arilor, care- i drapa patul.
R m a s e ntins acolo ne mi ca t , acut con tie n t
de a ter n u t u rile reci de sub ea, de miros urile
grele ale nop ii tropicale, de c ldura care f cea
chiar i delicata ei c m a de noapt e s - i par
ap s t o ar e dar mai ales de carnea ei care
tre m u r a de groaz , con ti e n t de b rbat ul care
st t e a acolo, n dor mit or ul um brit al nop ii,
uitnd u- se la ea prin es t u r a plasei.
ngrozit , da, dar totoda t triu m f t o a r e. tius e
c se va ajung e aici. l respin s e s e , i inus e piept,
l incitas e, aduc n d u- l n acest mo m e n t , la acest
trg cu diavolul pe care- l va ncheia cu el. Era
du m a n u l ei. Dar n noapt e a aceast a va deve ni
aman t ul ei.
Se apropie de ea, antre n a m e n t u l lui de
lupt t or tr d n d u- se n gra ia i for a fiec r ei
mi c ri.
Ai ncercat s m evi i, spus e el cu vocea la
fel de furioas ca un tune t n noapt e . i- ai jucat
jocurile, excitn d u- m n mod delibera t, ca pe un
arm s a r urcat pe o iap iar acu m ndr z n e t i
s ncerci s te ascu n zi de mine? Ar treb ui s te
sugru m .
Thea se ridic ntr- un cot. Inima i bubuia n
piept, izbind u- se durero s de coast e i avu
senza ia c va le ina. Carnea ei ns se trez ea la
apropier e a lui, desco n si d e r n d pericolul.
Mi- a fost tea m , spus e ea simplu,
dezar m n d u- l cu acest adev r.
El se opri, cu ochi arznd mai viu ca adinea uri.
Fii blest e m a t . Blest e m a i s fim amn d oi,
opti el. Apoi minile lui puter nic e, de lupt tor,
se ntins er spre v lul plasei, apucn d u- l i
drap n d u- l pest e partea superioar a trup ul ui ei.
es t u r a trans p ar e n t se a ez pest e ea ca un
vis, contin u n d totu i s - i nce o e z e lui
tr s t u rile, mpie dic n d- o s l vad clar.
Ating er e a lui, cnd veni, i smuls e un sun e t
ncet, de surpriz . Minile lui erau aspre i
fierbin i, alune c n d n sus, pe picioarele ei goale,
ntr- o mn gie r e nceat , nde p r t n d u- i c m a a
din cale. O foam e violent , cu att mai feroce cu
ct nu era dorit , ema n din el, la veder e a
locului de mpr e u n a r e al pulpelor ei.
Deci a a o s fie, i spus e ea i ncerc s se
mb r b t e z e . El inten io n a s - i r peas c
virginitat e a, f r s o preg t e a s c . A a s fie.
Dac el i imagina c o va face s strige de
durer e i de oc, va fi deza m g i t . Era el un
lupt t or, dar ea i va ar ta c era egala lui, n
curaj.
i el o pose d astfel, mpins pn la margin e a
patului, doar cu partea de jos a trup ul ui,
desco p e rit i cu plasa contra n arilor, ntre ei.
O pose d cu mnie i cu tandr e e . O pose d cu o
pasiun e care o ardea, cu o plenit u di n e care o
nse m n pe vecie a lui. i la sfr it, ea, da,
strig . Pn la urm , triu m f ul a fost al lui. Dar
strig t el e ei nu erau de durer e ci de pl cer e i
de mplinire i de o glorie despr e care nu tius e
c exista.

Aceast a a fost pent r u prim a oar cnd a f cut


dra go s t e cu ea, pent r u prim a oar cnd s-a trezit
nc tre m u r n d n urm a unui orga s m att de
dulce i de inten s nct se pom e ni pln g n d ,
ghe m ui t de una singu r n pat ul r v it i
tnjind dup mai mult. Pent r u prim a oar , dar n
mod cate g o ri c, nu pent r u ultim a.
Thea se scul din pat i se duse la fere a s t r ,
frec n d u- se ntr- una cu minile pe bra e, n timp
ce se uita afar , n curt e a interio a r t cu t , a
blocului cu apa r t a m e n t e i a t e p t n d sosir e a
adev r a t u l ui r s rit, a te p t n d ca lumin a vesel
s alun g e stra ni a senza i e de ireal, i pier d e a
oare min ile? Oar e a a ncep e a nebu ni a, cu
acea s t trep t a t eroziun e a realit ii, pn cnd
nu mai pute ai spun e ce este real i ce nu? Pent r u
c aici i acu m , ei nu i se mai p r e a u reale, nu
att de reale ca visele car e pleca u odat cu
zorile. Munc a ei avea de suferit; pute r e a ei de
conce n t r a r e disp r u s e . Dac ar fi lucr a t pent r u
altcinev a i nu doar pent r u ea, ar fi avut mari
proble m e .
Nimic nu o pre g ti s e pent r u ceea ce i se
nt m pl a acu m. Totul fuses e att de nor m al, att
de firesc. P rin i minu n a i, o via de familie
lini tit , doi fra i care, n ciuda indiciilor ini iale,
devenis e r b rb a i cum s e c a d e , inter e s a n i, pe
care i ador a. Nimic tra u m a t i c nu i se nt m pl a s e
n perioa d a de cre t e r e ; monoto ni a colii,
priet e niile apro a p e sufoca n t e de care par s aib
nevoie tine rii, obi nuit el e dispu t e i cert u r i i
zilele lungi, lini tit e, ale vacan ei, pet r e c u t e la
lac. n fiecar e var , cur ajo a s a ei mam nc rc a
minibuz ul i o porn e a la dru m spre casa lor de
vaca n , unde i st p n e a singu r cei trei copii
plini de ener gi e, apro a p e toat vara. Tat l lor
vene a la ei n fieca r e week e n d i r m n e a aici i
pent r u o par t e din conce di ul lui. Thea i amint e a
de lungile, fierbin ile zile de not i pesc uit, de
albinel e bzin d prin iarb , de cnt e c el e
p s rilor, de insect el e sclipind n ntun e r i c, de
rit ul greie rilor i or c it ul broa t elo r , de
pleosc it ul unei broa t e esto a s e care se lans a la
ap , de miros ul mbieto r al ham b u r g e r ilo r pe
gr t a r u l cu c rb u ni. i amint e a ct de plictisit
era i ct de ner b d t o a r e s se ntoa r c acas ,
pent r u ca apoi, cnd se apro pi a din nou vara, s
trepid e z e s se ntoa r c la lac.
Dac era ceva neobi n ui t n via a ei, era
ocup a i a aleas de ea, dar ei i pl ce a s
zugr v e a s c frumos case. Era dornic s pun
mn a pe orice ofert de zugr vit, n interio r sau
exterio r, iar clien ilor p re a s le fac pl ce r e
preoc u p a r e a ei pent r u detalii. Pe m s u r ce
clien ii aflau desp r e aces t talen t deos e bi t al ei,
c p t a tot mai multe com e n zi, cer n d u- i-se s
tra n sfo r m e pere ii. Picturile ei mur al e era vesele
i fire ti; nimic mistic sau ango a s a n t . i atun ci
de ce a ncep u t , dintr- o dat , s aib aces t e vise
bizar e, n care i ap r e a acela i b r b a t f r chip,
noapt e de noapt e ? Num el e lui varia n aces t e
vise. Era Marc u s, mbr c a t n cent u rio n rom a n.
Era Luc, un invad a t o r nor m a n d . Era Neill, era
Dunc a n era at i a i at i a b r b a i diferi i,
nct nu ar fi treb uit s poat s - i mai
amint e a s c num el e lor. Dar totu i i le amint e a .
i el i spun e a de fieca r e dat altfel: Judith, Wila,
Moira, Anice. Era toat e aces t e femei i toat e
aces t e femei era u la fel. i el era la fel,
indifer e n t ce num e purt a.
i ap r e a n vise i cnd f cea drag o s t e cu ea i
pose d a mai mult dec t trup ul. i invad a suflet ul
i o umple a de un dor car e nu o p r s e a
nicioda t , de senti m e n t u l c ntr- un fel era
incom pl e t f r el. Pl ce r e a era att de
zgud uito a r e , senz a i a att de real , nct prim a
oar cnd se trezise, plng n d ncet, i dus e s e
cu groaz mn a jos, ating n d u- se, s simt
umidit a t e a semin ei lui. Nu era acolo, fire t e. El
nu exist a dec t n mint e a ei.
n mai pu in de o s pt m n a era aniver s a r e a ei
de treizeci de ani i n to i ace ti ani nu sim ise
nicioda t ceva att de inten s pent r u un b r b a t
real, cum sim e a pent r u hime r a car e o bnt ui a n
visele ei.
Nu se put e a conce n t r a asup r a muncii ei.
Pictu r a mur al pe care tocm ai o ter mi n a s e
pent r u familia Kalma n nu se bucu r a s e de
obi n uit a ei ate n i e pent r u det alii, de i doa m n a
Kalma n fuses e fericit cu ea. Thea tia c nu se
ridica s e la stan d a r d e l e ei obi nuit e, chiar dac
doa m n a Kalma n nu tia asta. Trebuia s ncet ez e
s mai viseze la el. Poat e c ar treb ui s mea r g
la un tera p e u t , sau poat e chiar la un psihiat r u .
Dar totul n ea se revolt a la acea s t idee, la
gn d ul de a- i poves ti unui str in visele ei. Ar fi
fost ca i cum ar fi f cut drag o s t e n public.
Dar treb ui a s fac ceva. Visele deve n e a u tot
mai inte n s e, tot mai nsp i m n t t o a r e . C p t a s e
o tea m att de mar e de ap nct ieri,
trave r s n d podul cu ma in a, fuses e apro a p e
cupri n s de panic . Ea, care iubise att de mult
spor t u ril e de ap i car e nota ca un pe t e! Iar
acu m treb ui a s - i fac mult cur aj, s se uite
doar, la un ru sau un lac i tea m a deve n e a tot
mai mar e.
n ultim el e trei vise, fuses e r la lac. La lacul ei,
unde- i pet r e c u s e minu n a t e l e vaca n e ale
copil ri ei. El i invad a s e ter e n ul prop ri u i dintr-
o dat i se f cu mai groaz ca oric n d. Era ca i
cum o urm r i s e pas cu pas, n visele ei,
mping n d- o n mod inexor a bil spre o concluzie
pe care ea o tia deja.
Pent r u c n visele ei, el f cea doar uneo ri
dra go s t e cu ea. Alteori, o omor a.

Casa de vaca n era acee a i, dar n mod


ciuda t, diminu a t de trec e r e a timpul ui. V zut
cu ochii unui copil, fuses e un loc u or magic,
spa ios, un loc und e veselia i rsul era u ceva
obi n uit, o cas f cut pent r u veri lungi,
minu n a t e . Thea st t e a n ma in i se uita la ea,
sim in d dra g o s t e i o senza i e de pace care i
dep e a u tea m a de a se afla efectiv aici, la locul
unde se petr e c u s e r cele mai rece n t e vise. Cu
locul aces t a nu put e a asocia nimic altcev a dec t
mom e n t e pl cu t e. La paisp r e z e c e ani fuses e
s ru t a t pent r u prim a oar , n umb r a s lciei
plng t o a r e , de Sam my- Nu- tiu- Cum. Toat vara
acee a sim is e o pasiu n e nne b u ni t o a r e pent r u
Sam m y, al c rui chip nici m ca r nu i- l mai
amint e a ! Ce mai dra go s t e !
Acum vede a micim e a casei i nevoia de a fi
zugr vit . Zmbi, spun n d u- i c se va ocup a de
ast a ct va sta aici. Iarb a cresc u s e pn la
genu n c hi i leag n ul, care at r n a de ram u r a
groas a steja r ul ui uria , se desp ri n s e s e ntr- o
part e. Se nt ri i aru n c o privire rapid spre
lac. Ponto n ul treb ui a repa r a t i el i ncer c s
se conc e n t r e z e asup r a aces t ui lucru, dar
ntind e r e a de ap albas t r din spat el e lui i adus e
tra n s pi r a i a pe frunt e. Sim i n stom a c o senza i e
de gre a i nghi i convulsiv n timp ce- i
ntorc e a privire a napoi spre cas , conc e n t r n d u -
se asup r a zugr v elii scorojite de pe vera n d a din
fa .
Noap t e a trec u t o ucises e . Expr e si a ochilor
aceia acva m a r i ni fuses e calm i terifian t de
nde p r t a t n timp pe o ine a n apa rece a
lacului, cu bra el e ca o elul, lupta ei panica t
pierz n d trep t a t din inten si t a t e , pn cnd
pl m nii ei tort u r a i elibe r a r ultim a pre io a s
f r m de oxigen i ea i inhala acu m prop ri a
moa r t e .
Se trezis e n zorii timp u rii, tran s pi r a t i
tre m u r n d i tiu c nu mai pute a contin u a a a,
f r s aib o serioa s c de r e nervoa s . Se
sculas e, i f cus e o oal cu cafea i- i petr e c u s e
urm t o a r e l e ctev a ore f cn d u- i planu ri i
supr a n c r c n d u - se cu cafein . Cum nu avea
nicio coma n d , i era u or s - i planifice timp ul
liber. Poat e c nu era mi ca r e a cea mai
n ele a p t , de vrem e ce vara era sezon ul n care
prim e a cele mai mult e come nzi, dar ast a era. La
o or la car e prob a bil c p rin ii ei se vor fi trezit
deja, i va suna i le va cer e per mi si u n e a s - i
pet r e a c dou s pt m n i la lac. A a cum se
a te p t a s e , p rin ii ei au fost ncn t a i s afle c
n sfr it i lua i ea o mic vacan . Fra ii ei i
pet r e c e a u n mod reg ul a t vaca n el e la casa de
var , mpr e u n cu familiile lor, dar de la
optsp r e z e c e ani, dint r- un motiv sau altul, Thea
nu se mai ntor s e s e la lac. Unsp r e z e c e ani
nse m n a u mult, dar ntr- un fel sau altul, via a i
st t u s e n cale. Mai nti colegiul i nevoia de a
lucra verile ca s - l finan ez e, apoi vreo dou
slujbe plictisito a r e n dom e ni ul ales de ea i care-
i spus e s e r c dom e ni ul fuses e prost ales.
Nime ri s e n carie r a ei de zugr av i pictor de
case accide n t a l, ntr- un mom e n t n car e
r m s e s e f r slujb i era dispe r a t s fac
ceva, orice, ca s c tig e bani. Spr e sur p riz a ei,
n ciuda muncii grele, i pl cu s e s zugr v e a s c
case. n timpul iernii ob ine a cteva ofert e de
zugr vit n interio r, dar verile era u cele n car e
lucra ca un diavol i efectiv nu reu e a s - i
ntln e a s c familia, n timp ul ie irii aces t ei a la
lac.
Dar de ziua ta? Nu o s fii aici, atun ci? o
ntr e b ma m a ei, aminti n d u- i brus c de
eveni m e n t .
Thea avu o ezita r e. Familia ei era minu n a t , cu
prilejul aniver s r ilo r. Acum c fra ii ei era u
c s t o ri i i avea u copii, nu exista o lun din an,
f r aniver s r i. Spus e, ntr- un final:
Nu tiu. Sunt obosit , ma m . Chiar am
nevoie s m odihn e s c.
Nu aces t a era motivul pent r u car e se duce a la
lac, dar nici minciu n nu era. De apro a p e o lun
nu mai dormis e bine i obose al a ncep e a s se
resim t .
Ce- a i zice de o petr e c e r e cu ntrzi e r e ?
Da, cred c o s fie n regul . O s
treb ui a s c s - i anu n pe b ie i, spus e ma m a ei,
ndoit .
Da, mi- ar p r e a r u pent r u ei s pre g t e a s c
vreo otie n ziua gre it . n cazul n care au
coma n d a t deja s mi se livreze o nc rc t u r de
g ina de pas r e , vor treb ui s mai am n e
livrar e a cu ctev a zile.
Mam a ei chicoti.
Haide, c niciod a t n- au mer s att de
depa r t e .
Asta doar pent r u c tiu bine c eu le- a face
ceva de dou ori mai cum plit.
Bine, scum p a mea, s - i priasc vacan a ta la
lac. Dar ai grij de tine. Nu cred c - mi place
idee a s te tiu singu r acolo.
O s am grij . Exist ceva provizii acolo?
Cred c sunt ctev a cons e rv e de sup , n
c m a r , dar altcev a, nimic. D - ne de veste cnd
ajungi acolo, da?
D - ne de veste era codul pent r u cee a ce
tat l lor num e a Pun e- mn a- pe- telefon- i- anu n -
o-pe- ma m a- ta- c - e ti- bine- ca- s - nu- sune-
laPer s o a n e Di s p r u t e . De regul , doam n a
Marlow i l sa copiii s - i vad de via a lor, dar
cnd spun e a d - ne de vest e, tiau cu to ii c
era pu in ngrijor a t .
Te sun cum ajung la b c ni e.
Thea i resp e c t a s e promisiu n e a , sun n d- o de
ndat ce ajuns e s e la b c ni a de unde i
cum p r a u ntotd e a u n a proviziile pent r u casa de
vaca n . St t e a acu m n ma in , n fa a casei,
nghe a t de tea m a de lac, n timp ce pungile cu
peris a bile se tope a u pe banc h e t a din spat e.
i impus e s inspir e ad n c, s - i gone a s c
tea m a . Foar t e bine, nu se put e a uita la lac. O s
se uite n alt part e, n timp ce va desc r c a
ma in a.
U a cu plas scr i cnd o desc his e, un sune t
familiar care i relax pu in expr e si a. Veran d a cu
plas se ntind e a de- a lungul ntre gii fa ad e i n
copil ri a ei era ocup a t de o colec ie de scau n e
i ezlon g u ri din lemn de Adirond a c k sau din
r chit , desp e r e c h e a t e . Mam a lor obi n ui a s
stea ore n ir pe ter a s , cosn d sau citind i
urm ri n d u- i pe Thea i pe b ie i n timp ce se
jucau n lac. Veran d a era goal , acu m: mobilier ul
din lemn de Adiron d a c k i din r chit disp r u s e
de mult i o auzise pe ma m a ei spun n d c
ezlon g u r il e fuses e r depozit a t e n mag a zi a din
spat e. Thea nu tia dac se va obosi s le scoat ;
n m s u r a n care va put e a, cu sigur a n c nu se
va uita la lac.
Nu, nu aces t a era adev r ul. Ea venise aici s
nfrun t e groaz a pe car e i-o inoculas e r visele ei.
Dac aces t lucru nse m n a s ste a i s se uite
ore ntr e gi la ap , atun ci ast a va face. Nu va
per mi t e aces t ui co m a r noctu r n s - i r p e a s c
bucu ri a de o via .
Cnd desc ui e u a, o izbi n fa c ldu r a i
umidit a t e a unei case nea e ri sit e. Str m b din nas
i se rep ezi s desc ui e i s desc hi d toat e
feres t r e l e , dn d dru m ul n un t r u aer ul ui
proas p t . La vrem e a cnd ter mi n a de adus n
cas proviziile i de b g a t n frigide r carn e a ,
briza u oa r ndulcise deja, mult, aer ul.
Din obi n ui n , Thea porni s - i duc hainele n
vechiul ei dor mit o r , dar se opri n clipa n care
desc his e u a. Vechiul ei pat din fier fuses e
nlocuit cu dou pat u ri gem e n e . Cam e r a era mult
mai micu dec t i amint e a ea. Privind n jur,
se ncru n t u or. Du u m el el e f r covoar e era u
acele a i, dar per e ii era u zugr vi i n alt
culoar e i feres t r el e era u acop e ri t e cu jaluzele,
care nlocuis e r dra p e riile fo nitoa r e pe car e le
prefe r a s e ca feti .
Cam e r a b ie ilor avus e s e ntot d e a u n a patu ri
gem e n e trei, de fapt i se uit s vad dac
r m s e s e la fel. R m s e s e , doar c num r u l
pat u rilor sc zus e la dou . Thea oft . I-ar fi pl cu t
s doar m n vech e a ei cam e r , dar prob a bil c
acee a a p rin ilor era singu r a cu pat dublu i tia
c va apr e ci a confort ul aces t ui a. n apa r t a m e n t u l
ei avea un pat de regin .
Deschiz n d u a celui de al treilea dor mito r, se
sim i ca micu a i curioa s a Goldilocks i o pufni
rsul. Da, n patul acest a o s doar m . Vechiul
pat dublu nu mai era, n locul lui se afla un pat
uria , care ocup a apro a p e tot spa iul, l sn d
doar att, de o part e i de alta a lui, ct s te po i
mi ca s ara nj ezi a t e r n u t u r il e. Rest ul spa iului
era ocup a t apro a p e n ntr e gi m e de o comod
lung , dubl . Va treb ui s fie aten t s nu se
loveas c la deg e t el e de la picioar e, umbl n d pe
aici, dar de dor mit, era clar c va dor mi n
confort.
n timp ce- i atr n a hainele n deba r a , auzi
inconfu n d a b il ul scr i t al u ii cu plas , pa i grei
pe vera n d i apoi dou cioc nit u ri scur t e ,
pute r ni c e, n glaful u ii de la intra r e , r m a s
desc his . Thea ncr e m e n i, t cu t . n stom a c
ncep e a s i se form ez e un nod rece, de groaz .
Nu tia cine put e a fi la u . Nicioda t pn acu m
nu i mai fuses e fric aici rat a crim elor era att
de mic nct era apro a p e inexist e n t dar dintr-
o dat se sim i ngrozit . Dac o v zus e vreu n
vaga b o n d desc r c n d ma in a i tia c era
singu r aici? O suna s e deja pe ma m a ei,
anu n n d- o c ajuns e s e cu bine, deci nime ni nu
se mai a te p t a s aud de ea cel pu in o
s pt m n . i spus e s e mam ei ei c inten io n a s
stea vreo dou s pt m n i . Pute a fi ucis sau
r pit i nime ni nu ar fi aflat ceva dec t pest e
cel pu in dou s pt m n i .
Sigur, mai era u i alte case pe mar gi n e a
lacului, dar niciun a la vede r e. Cea mai apro pi a t ,
o cas de nchiriat, se afla la vreo jum t a t e de
mil dep r t a r e , ascu n s n spat el e unei f ii de
p m n t care d de a direc t n lac. i aminti c n
vara n car e avea ea paisp r e z e c e ani, fuses e
nchiriat de familia lui Sam m y- Nu- tiu- Cum.
Cine tie cine o nchirias e acu m, sau dac cineva
se obosise s o nchiriez e sau pur i simplu o
ocup a s e prin efrac i e.
Nu mai auzise o alt ma in sau o barc , deci
cine se afla pe vera n d , venise pe jos. Num ai
casa de nchiria t era la o dista n ce pute a fi
str b t u t pe jos.
Asta nse m n a c era un str i n, nu cineva
apa r i n n d familiilor cu care se v zus e r aici n
fiecar e var .
Imagin a i a ei o luase razn a, desig u r , dar nu- i
pute a cont r ol a respir a i a scurt , supe rficial i
nici b t ile put e r ni c e ale inimii. Nu pute a dec t
s stea acolo, n dor mito r, ca un anim l u
par aliza t de apropi e r e a unui pr d t o r .
U a de la intra r e era desc his . Se mai afla
acolo nc o u cu plas , dar nu era ncuiat .
Nimic nu- l pute a opri, cine o fi fost el, s intre n
cas .
Dac se afla n pericol, nse m n a c era
ncol it . Nu avea nicio arm n afar a cu itelor
din buc t ri e, dar nu pute a ajung e la ele f r s
fie v zut . Arunc o privire agoniza n t spre
fere a s t r . Ce ans e avea s o desc hi d i s sar
afar prin ea, f r s fie auzit ? Avnd n vede r e
t ce r e a din cas , ans el e nu era u pre a mari.
Cioc nit ul acela dublu, pute r ni c, se auzi din
nou. Cel pu in mai era nc pe vera n d .
Poate c ea era nebu n . De unde tia c era un
b r b a t ? Dup pa ii ap s a i? Poat e c era o
femeie volumino a s .
Nu. Era un b r b a t . Era sigur de asta. Chiar i
cioc nit ul lui suna masc ulin, pre a pute r ni c s fi
fost f cut de mn a mai u oa r a unei femei.
Alo? E cineva acas ?
Thea se cutr e m u r cnd vocea profu n d
r s u n n cas , p t r u n z n d u- i n oase. Era clar o
voce b rb t e a s c i i se p r e a ciuda t de
familiar , de i tia c nu o mai auzise niciod a t
naint e.
Dumn e z e ul e, i spus e ea, brus c dezg u s t a t de
sine. Ce se pet r e c e a cu ea? Dac b rb a t ul de pe
vera n d i vroia r ul, nu- i folose a la nimic s se
ascu n d aici, n dor mito r, ca o la . i n plus, un
crimin al ar fi desc his simplu u a i ar intr a t aici,
nu ar mai fi a te p t a t . Prob a bil c era un b r b a t
ct se poat e de cums e c a d e , car e f cea o
plimb a r e i const a t a s e sosire a unui nou vecin.
Poate c el nici nu o v zu s e , obse rv a s e doar
ma in a de pe alee. Se f cea singu r de rs cu
suspiciu nile, cu panic a ast a.
Sigur, logica nu pute a dec t s - i mai calm ez e
spaim a. i treb ui mult autoco n t r ol ca s - i
ndr e p t e ume rii i s - i lini te a s c respi r a i a i
chiar mai mult, ca s - i oblige picioa r el e s se
ndr e p t e spre u a dor mito r ul ui. Se opri nc o
dat aici, ca s - i mai fac pu in curaj. Apoi ie i
din dor mito r n living i n raza vizual a
b r b a t ul ui de pe vera n d .
Se uit la u a desc his i inima apro a p e c i
st t u n loc. Siluet a b r b a t ul ui se cont u r a n
lumin a pute r ni c din spat el e lui i nu- i pute a
vede a tr s t u r il e, dar era, clar, un b r b a t nalt.
Cel pu in un met r u optzeci i trei, cu ume ri car e
umple a u cadr ul u ii. Era doar imagin a i a ei, nu
se put e a altfel, dar n pozi ia acelor ume ri se
citea o tensiu n e indes c ri p ti bil , pru d e n i
ame ni n a r e , totod a t .
Nu se put e a conving e s se apropi e mai mult.
Dac el va face o mi ca r e s desc hi d u a cu
plas , ea se va repezi n buc t r i e , spre u a din
spat e. Gean t a era n dor mito r i nu va reu i s i-
o ia, dar cheile de la ma in era u n buzun a r u l
de la jean i, deci va reu i s plonjeze n ma in
i s ncuie portie r el e pn o va ajun g e din urm ,
apoi s plece dup ajutor.
i dres e glas ul i reu i s spun :
Da? Cu ce v pot ajut a? n ciuda efort ul ui,
vocea ei era joas i r gu it . Spr e deza m g i r e a
ei, sun a s e apro a p e ca o invita i e. Poat e c era
mai bine dec t s fi suna t ngrozit , de i se
ndoia. Ce decla n a mai cur n d apro pi e r e a unui
pr d t o r , groaz a sau o perc e p u t invita i e
sexu al ?
ncet e a z ! i spus e ea hot r t . Vizitato r ul ei
nu spus e s e i nu f cus e nimic care s - i justifice
acea s t par a n oi a.
Sunt Richa r d Chanc e , spus e b r b a t u l i nc
o dat vocea lui i p t r u n s e sub piele, pn n
m d uv a oaselor. Am nchiriat casa al t u r a t ,
pest e var . V-am v zut ma in a n parc a r e i am
venit s m prezint.
U ur a r e a era apro a p e la fel de debilita n t ca i
tero a r e a , i d d u sea m a Thea n timp ce mu c hii
i se decon t r a c t a u , ame ni n n d- o cu o pr b u i r e .
ntins e o mn nesig u r , s se sprijine de pere t e .
Sunt sunt ncn t a t s v cunosc. Sunt
Thea Marlow.
Thea, rep e t el nceti o r. Era o subtil
senzu alit a t e n felul n care- i pron u n a s e num el e,
ca i cum l-ar fi gust a t . Sunt ncn t a t s te
cunos c, Thea Marlow. tiu c prob a bil nc mai
desp a c h e t e zi, a a c nu o s te re in. Ne vede m
min e.
Se ntoa r s e s plece i Thea f cu un pas gr bit
spr e u . Apoi un altul. Cnd el se ntind e a s
desc hi d u a cu plas , ea se afla deja n prag.
De unde tii c nc mai desp a c h e t e z ?
izbuc ni ea, din nou tension a t .
El se opri, dar nu se ntoa r s e .
P i eu obi n ui e s c s m plimb mult,
dimine ile, dar ma in a ta nu era aici, n
dimine a a asta. Cnd am pus adine a u r i mn a pe
capot a ma inii, era cald nc , cee a ce nse a m n
c nu ai venit de mult vrem e. Cred c a fost o
pres u p u n e r e rezon a bil .
A fost. Rezon a bil , logic . Dar de ce- i verificas e
capot a s vad ct era de cald ? Suspiciu n e a o
l s mut .
Apoi, ncet, i ntoa r s e fa a spre ea. Soar el e
pute r ni c str l uci n p r ul lui des i lucios ca
blan a de nurc i i scoas e n evide n , cu
clarit a t e , fieca r e linie put e r ni c a fe ei. Prin
plasa fin a u ii, ochii lui i ntlnir pe ai ei i un
zm b e t lent, de necitit, i n l col urile gurii.
Pe min e, Thea Marlow.
Din nou nemi c a t , Thea l privi plec n d .
Sng el e i se scur s e n picioar e i crezu c o s
le ine. Sim e a un zumze t n urec hi i buzele i
amor is e r . Veder e a ncep e a s i se ntun e c e i
i d du sea m a c va le ina cu adev ra t. Se l s
stn g a c e n mini i gen u n c hi i- i l s capul s
atr n e n fa , pn cnd ame e al a ncep u s
dispa r .
Dumn e z e ul e Mar e. Era el !
Nu exist a nicio ndoial . De i nu- i v zus e
nicioda t chipul n visele ei, l recu n o s c u s e . Cnd
se ntor s e s e s se uite la ea i cnd ochii aceia
vii, acva m a r i n, scnt ei a s e r spre ea, fieca r e
celul din corp ul ei zbr n i s e , recu n o s c n d u- l.

Thea era att de zdru n ci n a t nct ncep u s e


efectiv s - i renc a r c e lucru rile n ma in , gat a
s zboar e napoi n sigur a n a ndoielnic a
apa r t a m e n t u l ui ei din White Plains. Pn la
urm , de i contin u a s tre m u r e , i adus e napoi
n cas hainele i tr g ui elile, dup car e f cu apel
la cafea, tradi ion al ul ei rem e di u. La ce bun s se
ntoa r c acas ? Proble m a era u visele ei, car e o
adus e s e r ntr- o star e de tensiu n e att de mar e
nct intr a s e n panic la vede r e a unui vecin
venit s o salut e, dup car e decise s e imediat,
baz n d u- se pe culoar e a plin de via a ochilor
aces t ui a, c el era b r b a t u l din visele ei.
Perfect, i spus e ea cu seriozit a t e , n timp ce
savur a a treia can cu cafea, sosise timp ul
confru n t r ii cu realit a t e a . Niciod a t nu reu is e
s - i vad chipul lui Marc u s Neill Dunca n , din
cauza acelei ce i afurisit e care p re a s se
inte r p u n ntot d e a u n a ntr e ei. Singu r ul lucru pe
care- l pute a spun e desp r e el era c avea p r
lung, negr u i ochi acva m a r i n. Pe de alt part e, i
tia miros ul, ating e r e a , fiecar e centi m e t r u din
trup ul lui mu c hi ulos, for a cu care f cea
dra go s t e . Ce treb ui a oare s fac , s - l roag e pe
Richa r d Chan c e s se dezbr a c e , ca s - i caut e
similarit ile?
Sunt mul i b r b a i bru n e i; de fapt,
majorit a t e a . Mul i b r b a i brun e i au ochi plini
de via . Doar pur a nt m pl a r e f cus e ca ea s - l
cuno a s c pe Richa r d Chanc e ntr- o perioa d n
care nu era foart e logic atun ci cnd vene a
vorb a desp r e culoa r e a ochilor. Se scut u r i se
ridic s - i toar n e cea de a patr a cafea.
Ea venise aici cu un scop. Refuza s per mi t
unui vis, indifer e n t ct de realist i de tulbu r t o r
era, s - i distr u g bucu ri a de a savur a ceva ce
iubise dintot d e a u n a . Nu ura doar ace a s t
rece n t tea m de ap , ura ce f cea u visele
aces t e a cu aminti rile verilor copil riei ei. A
pierd e ace a s t bucu ri e era ca i cum i- ar pierd e
cent r ul eului ei. La naiba, va nv a s iube a s c
din nou apa. Poat e c nu va reu i s se uite la
ap imediat, dar la vrem e a cnd va pleca de aici,
i jur c o s noat e din nou n lac. Nu put e a
per mi t e stupid ei ei par a n oi a fa de Richa r d
Chan c e s o gone a s c de aici. Fapt ul c el i
pron u n a s e num el e ca i cum l-ar fi savur a t , nu
nse m n a nimic. De fapt, nse m n a ceva, dar aces t
ceva era legat de orga n el e lui sexual e, nu de
visele ei. Thea tia c nu era o frum u s e e
r pito a r e , dar nici nu era oarb la atra c i a pe
care o exercit a asup r a b r b a ilo r. Era ades e a
nem ul u m i t de mopul ei de p r cast a ni u, des,
buclat, dispe r a t s - l mblnz e a s c tot timp ul n
ceva ce s sem e n e ct de ct a un stil, dar
b r b a ilor, din motive de ei tiut e, le pl ce a.
Avea ochii verzi, tr s t u r il e ei era u
propo r io n a t e i frumos cizelat e, iar rigorile
mese ri ei ei o men in e a u zvelt i n form . Acum
c nervii ncep u s e r s i se calm ez e, i d d e a
sea m a c sclipir e a ace e a din ochii lui mem o r a b ili
fuses e mai cur n d inter e s a t , dec t
ame ni n t o a r e .
Ches tia ast a pute a deveni dificil , avn d n
vede r e c ea venise aici ca s - i rezolve anu mi t e
proble m e , nu ca s i per mit o leg t u r de o
var cu un vecin. Nu se afla n dispozi ie
rom a n ti c , nici m c a r pent r u un divertis m e n t
oarec a r e , de dou s pt m n i. Se va ar t a rece i
neint e r e s a t fa de invita iile pe care i le- ar
pute a lansa el, el va n ele g e mes aj ul i cu ast a
se va ter mi n a totul.

VINO.
Thea se ntoars e i l v zu stnd sub salcie, cu
mna ntins . Nu vroia s se duc cu el, toate
instinc t el e i spun e a u s fug , dar pornirea de a
asculta era ca o nevoie teribil n ea, o durer e i
o foam e pe care i-o putea satisfac e el.
Vino, spus e el din nou i picioarele ei
ncep u r s naint e z e , f r voia lor, de- a lungul
ierbii reci, acoperit de rou . C ma a alb de
noapt e i se ncol c ea n jurul picioarelor i- i
sim e a goliciun e a sub mat erial. Indifer e n t cte
strat uri de haine ar fi acoperit- o, el o f cea
ntotd e a u n a s se simt dezbr c a t i
vulnera bil . tia c nu treb uia s se afle aici
singur , mai ales cu el, dar nu reu e a s se
convin g s intre din nou n cas . tia c era un
b rbat periculos, dar nu conta. Tot ce conta era
s fie cu el; buna cuviin care i dirijase via a
nse m n a , brusc, mai pu in dect nse m n a iarba
ud de sub picioarele ei goale.
Cnd ajuns e la el, un lung mo m e n t r m a s e r
s se nfrun t e din priviri ca doi adver sari, f r s
se mi t e sau s spun ceva, pn cnd i spus e
c va ncep e s urle de atta tensiu n e . Ca un
pr d t o r ce era, el o pndis e s pt m n i n ir iar
acu m tia, instinctiv, c era n mna lui. i pus e
mna pe bra ul ei, ating er e a arznd de vitalitat e
i un zm b e t vag i flutur pe gura dur , cnd
sim i fiorul ei tr d t or.
Crezi c o s - i fac r u? o ntreb el vizibil
amu za t.
Ea se nfior din nou i spus e, uitnd u- se n sus
la el:
Da. ntr- un fel sau altul da.
O atrase inexorabil mai aproap e de el, pn
cnd trup ul ei su m ar mbr c a t se lipi de el i
c ldura animalic a c rnii lui nde p r t r coar ea
aerului nop ii. Auto m a t , i ridic minile s i le
odihn e a s c pe piept ul lui i senza ia mu c hilor
lui ca piatra i opri respira ia. Niciun alt b rbat
pe care- l atinse s e ea vreodat nu fuses e att de
dur i de vital ca acest acest lupt t or, a c rui
via se baza pe moart e i distru g e r e . Vroia s - l
nege, s plece de lng el, dar era la fel de
neajutora t ca o frunz n vnt, ca s poat sfida
cure n ii care o aspirau spre el.
i atins e p rul cu buz el e, ntr- un gest ciudat de
tandr u, nea t e p t a t de la un astfel de b rbat.
Atunci ntind e- te jos, lng mine i i voi
ar ta cea mai dulce durer e, opti el.

Thea se trezi, ecou rile prop riilor ei strig t e


r s u n n d nc n ntun e ri c ul dor mito r ul ui. i
ar t a s e ; ah, i ar t a s e . Z ce a acu m pe spat e, cu
c m a a de noap t e ncol cit n jurul taliei, cu
picioar el e desc his e i genu n c hii ridica i. Mai
sim e a nc n ea ultim el e pulsa ii ale mplinirii.
i acop e ri fa a cu minile i izbucni n plns.
Era mai mult dec t tulbu r t o r era umilitor.
B rb a t ul acela blest e m a t nu i domin a doar
visele, i domin a i trup ul. ntr e a g a ei
perso n alit a t e se bazas e pe o nc p n a t
norm alit a t e , pe bun ul ei sim . Thea crezu s e
ntotd e a u n a desp r e ea c era o perso a n
onor a bil i brus c, acea s t desc ri e r e p r e a s nu
i se mai aplice. Din cauza viselor i luase ea
dou s pt m n i de vacan , n toiul celui mai
ocup a t sezon al ei, ori ast a nu era onor a bil. Ceea
ce se nt m pl a acu m cu ea sfida bun ul sim , sfida
toat e efort u ril e ei de a n eleg e ce anu m e se
nt m pl a. i n mod cert nu era nor m al s aib
orga s m e nsp i m n t t o r de inten s e, noapt e de
noapt e , n timp ce dor m e a singu r .
nghi in d u- i lacri mile, se d du mpleticin d u- se
jos din pat i se duse la baie, unde r m a s e
ndelu n g sub du , ncer c n d s - i scap e trup ul de
senza i a de a fi fost atins de mini invizibile.
Cnd se sim i ct de ct mai calm , se usc i se
relax n buc t r i e, und e i pre g ti cafea
proas p t , dup care se a ez , bnd- o i
urm ri n d trec e r e a zorilor spre o dimine a
radiind de soar e.
Buc t ri a se afla n spat el e casei, deci lacul nu
se vede a de la fere a s t r a ei i Thea se relaxa
ncet, n timp ce urm r e a p s r el el e zben g ui n d u-
se din crac n crac , ntr- un pom din apro pi e r e ,
ciripind u- i i f cn d lucr u ri p s r e t i.
Trebui a s ncet e z e s per mi t acest o r vise s
o tulbu r e att de mult. Orict de tulbu r t o r era
con in u t ul lor, era u totu i doar ni te vise. Cnd
se gnd e a ra ion al, singu r ul lucru legat de
aces t e vise, car e i afect a cu adev r a t via a, era
tea m a de ap pe care i-o cauza s e r . Ea venise la
lac tocm ai pent r u a lucr a ca s scap e de acea s t
tea m , s se for ez e s - i fac fa i dac va
reu i s i-o dep e a s c , se va decla r a
mul u mi t . Poat e c nu era nor m al s aib vise
erotice att de inten s e , sau ca acela i b rb a t
care i aduc e a o ase m e n e a pl ce r e s o ucid n
alte vise, dar se va descu r c a i cu asta. Cine tie
ce anu m e decla n a s e acest e vise? Pute a u fi
decla n a t e de lectu rile eclectic e, sau de cine tie
ce film pe car e- l v zus e, sau de o combin a i e
ntr e cele dou . Poat e c vor disp r e a la fel de
brus c prec u m ap r u s e r .
ntr e timp, i irosise deja una dintr e zilele
pres c ri s e de ea ns i, ca perioa d de
recu p e r a r e . Excep t n d ace a unic privire spre
lac, imedia t dup sosire, care- i cauz a s e o star e
de gre a , reu is e s ignor e cu des v r i r e lacul.
n regul , Theadora, se must r ea n t ce r e .
ncet e a z s mai fii a a o crp . Revino- i i f ce
ai vrut s faci, venind aici.
ntr- un gest incon ti e n t de pre g ti r e , i trec u
dege t el e prin p r ul care apro a p e i se usca s e ct
timp i b us e cafea u a , am n n d inevita bilul. i
sim e a buclele neas c ul t t o a r e , grele i vibra n t e ,
form n d u- se sub dege t el e ei. Prob a bil c ar t a
ca naiba i se bucu r c nu era nime ni s o vad .
n aces t e dou s pt m n i va put e a face
abst r a c i e de felul n care ar t a , excep t n d
cur e n i a esen i al i savur acea s t libert a t e .
i mai tur n o ultim can cu cafea, pent r u
star e a ei de bine i se dus e pe vera n d , uitn d u-
se aten t n jos, ca nu cumva s verse lichidul
fierbin t e . Da, i spus e ea sarc a s ti c, grozav
scuz ca s evite s vad lacul, de cum avea s
desc hi d u a.
Contin u s se uite n jos n timp ce desc hi d e a
u a de la intra r e i sim i aer ul rece al dimin e ii
sp l n d u- i picioa r el e. Dup ce ie ise de sub du ,
i tr s e s e din nou pe ea c m a a de noapt e i
mat e ri al ul sub ir e nu era potrivit pent r u
r co a r e a pe car e soar el e nc nu o alun g a s e de
tot.
Perfect. Era timp ul s- o fac . in n d u- se tare de
can ca de un colac de salvar e, i ridic
nceti o r ochii, astfel nct privire a ei alune c
mai nti de- a lungul du u m el ei vera n d ei, apoi
spr e iarb a cresc u t pest e m s u r i apoi n jos,
de- a lung ul pant ei car e duce a spre lac. n mod
delibe r a t se conce n t r a doar asup r a unui cm p
vizual ngust, astfel nct orice altcev a era
nce o a t . Iat , acolo, la stn g a , era salcia i
El st t e a acolo, sub ram u rile plng t o a r e ,
exact cum st t u s e n visul ei.
Inima apro a p e c i se opri. Doam n e ,
Dumn e z e ul e, visele ei ncep e a u acu m s se
manifes t e i n ceas u rile ei de trezie, sub form a
halucin a iilor. nce r c s clipea s c , ncer c s
alun g e viziune a , dar nu reu i dec t s se uite
nghe a t , ngrozit , la b r b a t u l care st t e a
nemi c a t ca o stat ui e, ochii lui acva m a r i ni
str lu ci n d de la dista n .
Apoi el se mi c i ea tres ri reac io n n d , n
timp ce i d d e a sea m a de dou lucru ri, fiecar e
la fel de tulbu r t o r , n felul lui.
Unul, viziune a era Richa r d Chanc e. Siluet a
de sub copac era o fiin uma n real , nu un
prod u s al imagin a i ei ei.
Doi, nu i d d u s e sea m a mai devre m e , dar n
noapt e a trec u t reu is e pent r u prim a oar s
vad chipul iubitului ei din vise i aces t chip
fuses e chipul lui Richa r d Chan c e.
i calm b t ile s lbatic e ale inimii. Fire t e c
subco n ti e n t u l ei ales e s e tr s t u r il e iubitului din
vise. De fapt, fuses e uluit de ase m n a r e a dintr e
ochii lor. Acest tertip al viselor ei era, n sfr it,
logic.
Se privir pest e ntind e r e a de iarb ud de
rou i un zmb e t lene flutu r pe linia dur a
gurii lui, apro a p e f cn d u- i inima s o ia din nou
la galop. Pent r u sigur a n a circuit elo r ei, Thea
sper ca el s nu zm b e a s c pre a des.
Apoi Richa r d Chan c e ntins e mn a spre ea i
spus e:
Vino.

Orice urm de culoar e se ter s e de pe chipul


ei.
Ce- ai spus? ntre b ea optit.
Nu avea cum s o aud . Se aflau la cel pu in 30
de met ri dep r t a r e unul de cel lalt; abia dac
auzise ea singu r ul cuvn t pron u n a t de el, de i
ntr- un fel sune t ul fuses e perfec t clar, ca i cum
l-ar fi auzit att n ea ct i n afar a ei. Dar
expr e si a de pe chipul lui se schim b subtil, spre
ceva mai alert, cu ochii mai sfred elito ri. Mn a lui
ntins p ru dintr- o dat mai impe rio a s , de i
tonul deveni seduc t o r .
Thea. Vino cu mine.
Trem u r n d , Thea se d d u napoi, cu gn d ul s
nchid u a. Sigur, nu put e a fi vorb a dec t de o
pur coincid e n , dar o coincide n str a ni e.
Nu fugi. Nu treb ui e s fugi. Nu o s - i fac
r u, spus e el cu blnd e e .
Thea nu se consid e r a s e nicioda t o la . Fra ii
ei ar fi desc ris- o o idee pre a impulsiv pent r u
binele ei, nc p n n d u - se s se ca e r e n orice
copac n care se c r a u ei, sau s se lege n e pe o
frng hi e tot att de nalt ca i ei, pent r u ca de
acolo s - i ia avn t i s - i dea dru m ul n lac. n
ciuda stra ni ei similitu dini ntre vis i ce spus e s e
el chiar acu m, spina r e a i se nt ri i Thea se uit
la Richa r d Chan c e stn d acolo, sub salcie,
nconju r a t de o cea u oa r . O dat n plus,
per mi s e s e unei ciuda t e coincid e n e s o speri e,
ori ea era obosit s se tot tea m . tia instinc tiv
c cel mai bun mod de a- i nvinge o tem e r e era
acela de a- i face fa de und e i venir e a ei la
lac i decise s se uite bine, ate n t, la dom n ul
Chan c e , ca s cat alog h e z e toat e similitu dinile
dintr e el i iubitul ei din vis. Se uit i apro a p e
i dori s nu o fi f cut.
Asem n a r e a nu era doar la ochi i la culoa r e a
p r ului. O put e a vede a acu m n liniile pute r ni c e
ale trup ul ui s u, nalt i masiv. Purt a jean i i
ghet e de dru m e i e i o c m a din batist
Cham b r a y , cu mn e ci scur t e, car e- i expu n e a
mu c hii bra elo r. Obse rv grosim e a
nchei e t u rilor minilor, ncheie t u r il e unui b r b a t
care face de obicei munc fizic gre a
nchei e t u rile unui spadasin.
Thea oft , zgud uit de aces t gn d. De und e- i
venise? Ce tia ea desp r e spad a si ni? Nu pre a se
vede a u la tot pasul; ea nu ntlnis e nici m ca r un
singu r scrim e r . i chiar n timp ce- i imagin a
mi c rile elega n t e pres u p u s e de scrim ,
res pi n g e a comp a r a i a . Nu, un spadasin era un
b r b a t care folose a ntr- o b t lie o sabie lat ,
gre a, t ind i ciop r i n d . O amintir e i trec u prin
mint e i l v zu pe Richa r d Chanc e n mn cu o
sabie sco ian , doar c i spun e a Neill i apoi
Marc u s, mn ui n d de dat a ast a o sabie rom a n ,
scur t
Nu. Nu avea voie s gnd e a s c astfel. Visele
era u o fantezie a subco n ti e n t u l ui, nimic mai
mult. Nu recu n o t e a , cu adev r a t , nimic la
Richa r d Chan c e . Toate aste a se explica u prin
fapt ul c l cunos c u s e pur i simplu ntr- un
mom e n t cnd era vulne r a bil pe plan emo ion al
i dezec hilibr a t , apro a p e ca i cum ar fi ie it
tocm ai dintr- o povest e de dra go s t e cu final
nefericit. Trebui a s - i revin , pent r u c era
imposibil ca aces t b r b a t s aib vreo leg t u r
cu visele ei.
El st t e a n contin u a r e acolo, cu mn a ntins ,
ca i cum ar fi trec u t doar o secu n d i nu
minut ul ntr e g pe care- l sim e a ea.
i apoi el zmbi din nou, ochii aceia vii
ncre i n d u- se la colturi.
Nu vrei s vezi puii de broas c esto a s ? o
ntr e b el.
Pui de broa s c esto a s . Pers p e c t iv a era
deza r m a n t i n mod surp ri nz t o r ncn t a t de
idee, Thea se trezi naint n d c iva pa i, pn
cnd se pom e ni n fa a u ii cu plas a vera n d e i.
Abia atun ci se opri i se uit n jos, la c m a a ei
de noapt e .
Trebui e s m schim b.
Privire a lui se plimb de- a lungul trup ul ui ei.
Pent r u mine e ti grozav , a a. n plus, puii
ar pute a disp r e a , dac nu vii acu m.
Nu ncer c a s e s - i ascu n d tonul apr e ci a tiv,
u or r g u i t.
Thea i mu c buza. n fond, c m a a ei de
noapt e nu era o pies nem ai po m e n i t ; era din
bum b a c alb, simplu, cu un decolt e u mode s t i
mn e c u e c zut e, lung pn la glezn e. Prud e n a
se lupta cu dorin a de a vede a puii de broa s c
esto a s . Dintr- o dat nu se mai pute a gndi la
nimic altcev a mai dr g l a dec t la ni te pui ori
de broa s c esto a s . Decizn d u- se repe d e ,
mpins e u a i p i afar , n iarb a nalt . Treb ui
s - i ridice c m a a de noapt e pn la jum t a t e a
gam b ei, ca s nu i- o ude n rou . i croi dru m
cu grij , prin b l riile cresc u t e , c tr e b r b a t ul
nalt care o a te p t a .
Mai avea pu in s ajun g la el, cnd i d du
sea m a ct de apro a p e se afla de ap .
ncr e m e n i la jum t a t e a pasul ui, fiindu- i
imposibil s arun c e m ca r o privire n dre a p t a ,
unde lacul mur m u r a att de apro a p e de piciorul
ei. n schim b, privire a panica t i se ncle t de
chipul lui, cer in d u- i instinc tiv ajuto r ul.
El se ndr e p t , fiecar e mu c hi ncord n d u- i-se
cnd deveni alert, ca r s p u n s la reac i a ei. Ochii
i se mic or a r i se uit ate n t dint r- o part e ntr-
alta, c ut n d ce anu m e o ngrozis e.
Ce este? o ntre b apuc n d- o de bra i
tr g n d- o prot e c t o r mai apro a p e de el, n
c ldu r a i ad p o s t ul trup ul ui s u.
Thea se nfior i desc his e gura s - i spun , dar
apro pi e r e a trup ul ui s u, n acela i timp lini tito r
i alar m a n t , o der u t i nu reu i s se gnd e a s c
ce anu m e s - i spun . Nu tia ce o alar m a s e mai
mult, apropi e r e a de lac sau apro pi e r e a de el. Ea
iubise ntotd e a u n a lacul i era foart e pru d e n t
fa de aces t b rb a t , dar reac i a lui spont a n la
tulbu r a r e a ei f cus e s tres a r ceva n ea i
brus c sim i dorin a de a se lipi de el. Miros ul
cald al pielii lui i umple a n rile, pl m nii o
combi n a i e nne b u ni t o a r e de s pu n, de aer
proas p t , de sudo a r e cura t i de miros de
b r b a t . O tr s e s e spr e stn g a lui, l sn d u- i
dre a p t a liber i i sim e a const a n a lini tito a r e a
b t ilor inimii, prin per e t el e put e r ni c al
piept ul ui.
Dintr- o dat deveni acut con tie n t de
goliciun e a ei, sub c m a a de noap t e . Snii i
palpit a u acolo unde era u pres a i de late r al a lui i
vintr el e ncep e a u s - i pulsez e. Doam n e ,
Dumn e z e ul e, ce c ut a ea aici, mbr c a t astfel?
Ce se nt m pl a s e cu mult tr m bi a t u l ei bun
sim ? De cnd ncep u s e r visele, se p r e a c nu
mai avea niciun fel de bun sim . Nu avea nicio
scuz s se afle att de apro a p e de un b rb a t pe
care l cunos c u s e ieri, abia. tia c treb ui a s se
ret r a g de lng el, dar din clipa n care o
atins e s e , avus e s e un ciuda t senti m e n t de
intimit a t e , de juste e , ca i cum s-ar fi ntors ntr-
un loc unde mai fuses e de nen u m r a t e ori
naint e.
Mn a lui liber se plimb a prin buclele ei
ume d e . Ceva din star e a de alert disp r u din
mu c hii lui.
Thea? Te- a speri a t ceva?
Thea i dres e glas ul i lupt mpot riva unui val
de ame e al . Mna din p r ul ei p r e a att de
familiar , ca i cum i smuls e gn d u ril e
neas c ul t t o a r e , din potec a imposibil . Spus e,
ntr- un trziu, cu un glas nc stins, de tea m .
Apa. Mi- e mi- e fric de ap i mi- am dat
tocm ai sea m a ct de apro a p e era m de mal.
Ah, spus e el cu un sune t ncet, de
con ti e n tiz a r e . Este de n eles. Dar cum o s vezi
broa t el e esto a s e , dac i-e fric de ap ?
Se uit uluit la el.
Nu m- am gn dit la asta. Cum s - i spun c
tea m a ei de ap era att de rece n t , nct nu se
obi n uis e nc s gn d e a s c n ter m e n i de ce ar
pute a sau nu ar pute a, n func ie de proximit a t e a
apei. Aten ia i fu din nou distr a s de unghi ul
maxila r ul ui lui, v zut de jos. Era un maxilar
foart e put e r ni c, cu o b r bi e nc p n a t ,
obse rv ea. Avea o bar b foart e deas ; de i era
clar c tocm ai se b r bi e ri s e , i vede a firele
ntun e c a t e , ca la o bar b de ora cinci. Sim i din
nou ace a enerv a n t senz a i e de familiarit a t e i
vru s - i pun mn a pe obr az. Se ntre b dac era
suficien t de aten t ca s se b r bie r e a s c naint e
de a face drag o s t e i avu brus c o imagin e
pute r ni c a aces t ei b r bii epo a s e , frec n d u- se
blnd de curb a snului ei.
Tres ri brus c, o mic mi ca r e care fu
cont rol a t apro a p e din prim a clip , bra ul lui
str n g n d u - se mai tar e n jurul ei i tr g n d- o
mai ferm spr e el.
Broscu el e sunt acolo, cam la vreo
aisp r e z e c e met ri, opti el aplec n d u- i capul
pent r u ca obraz ul lui s - i mn g i e buclele. Te- ai
pute a uita la ele dac eu o s m inter p u n ntre
tine i lac i o s te in, ca s fii sigur c nu o s
cazi n el?
Ah, ce bun era. Obse rv acest lucru ntr- un
mod perife ric. Ori de cte ori f cea ceva ce ea
pute a consid e r a alar m a n t ceva care treb uia s
o alar m e z e , cum ar fi s o ia n bra el e lui
imedia t i distr g e a ate n i a, com e n t n d ceva.
V zu tertip ul dar puii de broa s c esto a s era u
att de dr g u i. Se gndi la prop u n e r e a lui.
Poate c era o iluzie periculo a s , dar se sim e a
n sigur a n n bra el e lui, nc lzit de c ldu r a
lui i nv luit n toat acea s t for
mu c hi ula r . n clipa acee a ncep u dorin a,
delicat , delicioas , ad n c n ea sau poat e c
ncep u s e naint e, la prim a lui ating e r e , dar abia
acu m cresc u s e ntr- att nct s o recu n o a s c .
Cum altfel s-ar fi gn dit la aspri m e a b rbii lui pe
snii ei? tia c ar fi treb uit s se ntoa r c n
cas . Doar decise s e deja c nu avea timp pent r u
o avent u r oar ec a r e . Dar logica nu avea nimic
de- a face cu ame s t e c ul s lba tic de senz a ii pe
care le expe ri m e n t a s e din prim a clip n care- l
v zus e pe omul sta, tea m , panic i
const r n g e r e i dorin , toat e nv lm i n d u- se,
mpletin d u- se, astfel nct nu tia de la un minut
la altul cum va reac io n a . Nu- i pl ce a ast a, nu- i
pl ce a nimic din asta. Vroia s fie din nou Thea
cea de odinioa r , nu cre a t u r a asta nervoa s ,
ilogic , pe care nu o mai recu n o t e a .
Perfect, s aru n c m atun ci logica afar pe
fere a s t r . Oricu m nu- i fuses e de cine tie ce folos
de cnd i ap r u s e r visele. Se uit n sus, n
ochii aceia acva m a r i ni i arun c la cini i
prud e n a , deciz n d n schim b s ac ion ez e n
baza instinct ul ui pur.
Poate c ast a o s func ion ez e . Haide s
ncerc m .
Crezu c ntrez r i s e o scn t ei e de triu mf n
ochii aceia crist alini, dar cnd se uit mai ate n t ,
nu v zu dec t o oare c a r e pl ce r e masc ulin .
Haide s ne ndep r t m c iva pa i de ap ,
suge r el tr g n d- o deja, cu bra ul bine str n s
pe talia ei. Tot vom reu i s vede m brosc u e l e .
S - mi spui dac sunt e m nc pre a apro a p e , da?
Nu vrea u s fii nervoa s .
Thea chicoti, surp ri n s c mai era n star e s
rd . Cum put e a s nu fie nervo a s ? Era pre a
apro a p e de ap i mult pre a apro a p e de el.
Dac a fi fost nc l a t , a fi tre m u r a t n
pant ofi, recu n o s c u ea.
El se uit n jos la picioa r el e ei goale i la felul
n care- i ine a n sus c m a a de noap t e, s o
fere a s c de iarb a ud .
Ar put e a fi m r ci ni, spus e el ca un fel de
explica ie, n timp ce se aplec a s o cupri n d cu
bra ul liber pe dup genu n c hi. Thea scoas e un
ip t slab de surp riz n timp ce el o ridica,
apuc n d u- se de c m a a lui ca s se in . El
zm bi, n timp ce o instal a mai sus, pe piept ul
lui.
Cum este?
nsp i m n t t o r . Excita n t. Inima i bubui a
s lba tic i ace a prim ap s a r e a dorin ei deven e a
tot mai inten s , i aru n c privire a spr e p m n t
i spus e:
Sus.
Te temi i de n l im e?
Nu, doar de ap . i de tine, uria ul e. Dar de
fapt, era mai mult atra s dec t tem t o a r e .
O purt n bra e de- a lungul malului, avn d
grij s nu se apropi e mai mult de ap , n timp
ce Thea se uita n orice alt part e, num ai la lac,
nu. Punct ul cel mai atr g t o r era gt ul lui,
pute r ni c i bronz a t, cu o ad n cit u r mic ,
vulne r a b il , sub solidul m r al lui Adam.
Apropie r e a str n s de pielea lui goal i f cu
buzele s - i tre m u r e , ca i cum i le- ar fi ap s a t
tocm ai de ace a mic ad n ci t u r , und e pulsul i
b te a ade m e n i t o r .
Nu treb ui e s face m zgomo t, spus e el optit,
ncetinin d u- i ultimii pa i. P r sis e r relativa
cur e n i e a ierbii pre a cresc u t e din gr din i se
aflau acu m ntr- o nv lm e a l de tufe i
burui e ni, unde precis se aflau i m r ci ni.
Picioa r el e ei goale o f cea u la fel de fericit pe
ct era el, c o c r a. Copacii era u mai de i aici,
limit n d mult vede r e a spre lac.
Sunt tot aici, pe un bu t e a n c zut, la
mar gi n e a apei. S nu faci mi c ri bru t e. O s te
las acu m jos, foart e ncet. Pune- i picioa r el e pe
boca n cii mei.
Pn s apuc e s l ntre b e de ce, acu m cnd se
sim e a att de bine n bra el e lui, el i retr a s e
bra ul de sub picioa r el e ei i i l s part e a de jos
a trup ul ui s alune c e . De i el avus e s e grij s nu
lase c m a a de noap t e s r m n prins ntre ei,
fric iun e a trup ul ui ei de al lui nu put e a fi mai
nne b u ni t o a r e . Thea i inu res pi r a i a, snii i
vintr el e i zbr n i a u de c ldu r , n timp ce- i l sa
picioar el e i gre u t a t e a pe vrful cizmelo r lui.
Nici el nu era mai pu in afect a t ; umfl t u r a ferm
dintr e picioar el e lui o spun e a clar.
Totu i, el p r u mai capa bil dec t ea, s o
ignor e. Avea am n d o u bra el e n jurul ei,
inn d- o confort a bil lipit de el, dar i ntors e s e
capul spr e lac. i pute a sim i ent uzi a s m u l
zumz i n d n el, dar car e nu p r e a s fie de
natu r sexu al , n ciuda semie r e c i ei lui.
Sunt apt e brosc u e , spus e el n oap t , cu
glasul r gu it al unui ndr g o s ti t. Sunt aliniat e
pe bu t e a n , ca ni te turti e argin tii, cu picioar e.
ntoa r c e- i doar capul i aru n c - i o privire, iar
eu o s te in ferm, ca s te sim i n sigur a n .
Thea ezit , sf iat ntr e dorin a de a vede a
brosc u el e esto a s e i spaim a de ap . Minile se
ag a u tar e de bra el e lui i i sim i bicep ii tari
flexn d u- se, cnd o str n s e mai apro a p e de el.
Nu te gr bi, i spus e el n oapt i Thea i
sim i buzele periind u- se de buclele ei.
Inspir ad n c i se o eli. O jum t a t e de
secu n d mai trziu i ngro p convulsiv fa a n
piept ul lui, tre m u r n d , ncer c n d s lupte cu
gre a a car e urca n ea. El o leg n , lini tind- o cu
u oa r a mi ca r e cl tin t o a r e a trup ul ui s u, n
timp ce i opt e a sun e t e lini tito a r e , car e nu era u
chiar cuvint e.
Pest e dou minut e ncer c din nou, cu apro a p e
acela i rezult a t.
La a pat r a ncer c a r e , din ochi i curg e a u
lacrimi de frust r a r e . Richa r d ncer c s o duc
napoi n cas , dar nc p n a r e a de care era u
att de con ti e n i fra ii ei i spus e cuvn t ul i
Thea refuz s plece de acolo. Dumn e z e ul e, o s
vad brosc u el e acele a esto a s e .
Zece minut e mai trziu tot nu reu is e s
arun c e dec t o singu r oche a d , naint e ca
panic a i gre a a s o loveas c din nou i Thea
ncep e a s devin furioas pe ea. Brosc u el e se
nsor e a u nc fericite, dar put e a u pleca de acolo
n orice clip .
De dat a ast a o s reu e s c , anu n ea pe un
ton de furioas dete r m i n a r e .
Richa r d oft .
Bine.
Era perfec t con ti e n t c el o put e a oric n d
ridica napoi n bra e i s plece de acolo, dar
sim e a pe undev a c era dispu s s stea a a pn
cnd ea va fi gata s renu n e . Se ncur aj i
ncep u s - i ntoa r c ncet, ncet, capul.
n vrem e ce tu te tort u r e zi singu r , eu o s -
mi ocup timp ul aminti n d u- mi cum put e a m vede a
prin c m a a ta de noapt e , cnd naint ai prin
gr din , spus e el.
Uluit , Thea se pom e ni clipind des, ctev a
secu n d e , spre micu el e broa t e esto a s e , n timp
ce tre m u r a la impac t ul spus elo r lui. Cnd i
ntoa r s e brus c capul, pe fa a ei se citea mai
mult furie dec t panic .
Ce?!
Am putu t vede a prin c m a a ta de noap t e,
rep e t el binevoito r. Un zmb e t i flutur pe buze
i ochii lui crist alini p r e a u i mai amuz a i cnd
se uit n jos, la ea. Soar el e str l uc e a dintr- un
anu mi t unghi. Am v zut Dar l s propozi ia
net e r m i n a t .
Se mpins e n bra el e lui, n dorin a de a se
eliber a, dar f r rezult a t.
i m rog, ce anu m e ai v zut?
Totul. Ai ni te sfrc u ri mici, formid a bil e.
P re a c savur e a z aminti r e a . Scoas e un sune t
mic, de pl ce r e , din ber e g a t .
Thea se nro i pute r ni c, sim in d cum acele mai
sus men ion a t e sfrc u ri mici, formid a bil e,
ncep e a u s i se nt r e a s c . Reac ia fu dubla t
de una ase m n t o a r e , n pant alo nii lui.
Uit - te la brosc u e , spus e el.
Tulbu r a t , f cu ntoc m ai. n acela i timp, el o
mn g i e cu mn a dre a p t n jos, spre fundul ei,
ating e r e a arz n d u- i carn e a prin pnza sub ir e,
apoi o prins e i o ridic astfel nct despic t u r a
dintr e pulpele ei se a ez pest e umfl t u r a tare
din spat el e li ului s u. Lui Thea i se t ie
res pi r a i a. Se uita orbit la brosc u e , dar aten i a
ei era ndr e p t a t asup r a apexului pulpelor ei. i
nghi i un gea m t , re in n d u- i cu gre u pornir e a
de a se frec a de umfl t u r . Sim e a cum se
modific n interior, cum i se cont r a c t i
decon t r a c t mu c hii, se sim e a tot mai ud , pe
m s u r ce dorin a deve n e a din ce n ce mai
mar e.
Era un str in. Iar ea prob a bil c nneb u ni s e , de
vrem e ce st t e a aici cu el, ntr- o pozi ie att de
provoc a t o a r e . Dar cu toat e c mint e a ei tia c el
era un str in, trup ul l acce p t a ca i cum l-ar fi
tiut dintot d e a u n a . Conflictul o f cu incap a bil
s ac ion ez e .
Broscu el e era u chiar ca ni te turti e, cu
minus c ul e c p o a r e de reptil i cu picior u e
boant e . St t e a u aliniat e pe bu t e a n u l pe
jum t a t e imers a t , apa pleosc i n d bln d chiar sub
ele. Thea se uit cteva clipe la luciul apei pn
s i dea sea m a ce f cea i cu ct succ e s i
distr s e s e el aten i a.
Richa r d, spus e ea ncet.
Hm m? Vocea lui era mai groa s , respir a i a
u or mai rapid .
M uit la brosc u e .
tiu, dra g a mea. Am tiut c o s-o po i face.
Nu vrea u s m duc mai apro a p e , dar m uit
la ap .
Asta e bine. Pe m s u r ce o s nve i s ai
ncre d e r e n mine, o s scapi, trep t a t , de frica
ast a.
Ce lucr u ciuda t a putu t el spun e. Ce leg t u r
avea el cu frica ei de ap ? Care fuses e provoc a t
de visele ei, nu de el. Vroia s - l ntre b e de ce
spus e s e ast a, dar i era gre u s gn d e a s c cum
treb ui e, cnd el o ine a att de intim i cnd
erec i a lui se mping e a tot mai insist e n t n ea, cu
fiecar e clip car e trec e a .
Apoi ceva nev zu t le alar m pe brosc u el e
esto a s e , sau poat e c una dint r e ele decise s e
pur i simplu c i ajuns e s e att a soar e i
celelalt e fuses e r de acor d, pent r u c ncep u r
s - i dea dru m ul, de pe bu t e a n , plonj n d n ap ,
una cte una, ntre a g a ac iu n e derul n d u- se att
de rep e d e nct nu dur mai mult de o secu n d .
Mici valuri ncep u r s radiez e dinsp r e
butu r u g , retr e zi n d un ecou de gre a n
stom a c ul ei. Thea nghi i i se uit n alt part e i
vraja senzu al disp r u .
i el n eles e. naint e ca ea s apuc e s spun
ceva, o ridic n bra e i o pur t napoi n
gr din .
Amintind u- i ce spus e s e el desp r e c m a a ei de
noapt e , Thea se nro i din nou, de cum o instal
napoi pe picioa r el e ei. El se uit la obrajii ncin i
i n ochi i se citi amuz a m e n t u l.
Nu rde, mor m i ea nde p r t n d u - se de el.
De i era, prob a bil, pre a trziu, ncer c s fie
dem n .
Mul u m e s c c mi- ai ar t a t brosc u el e
esto a s e i c ai avut r b d a r e cu mine.
Cu cea mai mar e pl ce r e , spus e el pe un ton
grav, care i tr d a totu i rsul interio r.
Thea se ncru n t . Nu tia dac s se
nde p r t e z e mer g n d de- a- nd r t el e a , sau s se
ntoa r c , per mi n d u- i s aib o priveli t e
perfec t i asup r a spat el ui ei. Nu avea dest ul e
mini ca s - i acop e r e punc t el e de inter e s i
oricu m, era prea trziu. F cu un comp r o m i s,
nde p r t n d u- se piezi .
Thea.
Thea se opri, ridic n d u- i ntre b t o r
spr n c e n e l e .
Vrei s vii cu mine la un picnic, n dup -
amiaz a asta?
Un picnic? Se uita la el, minu n n d u- se nc o
dat de tulbu r t o r u l ames t e c de familiar i de
str in, pe care le reg s e a n de el. Ca i puii de
broas c esto a s , un picnic sun a apro a p e la fel
de insupo r t a b il de tent a n t ; sim e a totul ca i cum
ar fi desc his o cart e att de captiva n t nct nu
se pute a opri din a ntoa r c e pagin dup pagin .
Totu i, sim i cum d napoi.
Eu nu
Cam la o mil de aici, exist un pom, ntr- un
cm p necultivat, o ntre r u p s e el i orice urm de
amuz a m e n t disp r u s e din ochii lui de culoa r e a
ocea n ul ui. Este uria , cu cren gi mai groas e ca
talia mea. Parc s-ar afla acolo dintot d e a u n a . Mi-
ar pl ce a s stau ntins pe o p tu r , la umb r a lui,
s - mi pun capul n poala ta i s - i povest e s c
desp r e visele mele.

Thea ar fi vrut s o ia la fug . La naiba cu att a


curaj; discr e i a i cer e a s dispa r . Vroia ea ast a,
dar picioa r el e nu i se mi ca u. Parc i amor is e
tot trup ul. D du dru m ul tivului c m ii de
noapt e s cad n iarb a ud i r m a s e uitn d u- se
prost e t e la el.
Cine e ti? opti ea ntr- un trziu.
El i studi e subit a tero a r e din ochi i o und de
reg r e t i trave r s fa a. Spus e ntr- un trziu, pe
un ton bln d:
i- am spus, sunt Richa r d Chanc e .
Se opri i privire a p tr u n z t o a r e i se fix din
nou asup r a ei, ca s nu- i scap e nici cea mai mic
nua n a expr e si ei.
Haide s intr m , spus e el apro piin d u- se i
lun d- o blnd de mn i ghid n d u- i pa ii
stn g a ci spre cas .
O s vorbim acolo.
Thea i nt ri picioar el e tre m u r n d e i- i fix
c lciel e n p m n t , tr g n d u- l s se opre a s c .
Ca i cum ar fi putu t. Niciod a t pn atun ci nu
fuses e att de con tie n t de for a unui b r b a t ,
cum era de a lui. Nu c era o gr m a d de
mu c hi, dar for a de o el a trup ul ui s u era
evide n t . l ntre b impe rios:
Ce e cu visele tale? Ce vrei de la mine?
El oft i- i d du dru m ul, frec n d u- i u or
dege t el e, n sus i n jos, pe par t e a interio a r ,
catifelat a bra ul ui ei.
Ceea ce nu vrea u eu, este s - i fie fric .
Tocm ai te- am g sit, Thea. Ultim ul lucru pe car e- l
vrea u este s te sperii i s te pier d.
Tonul lui era calm i since r i avu asup r a ei un
ciuda t efect magic. Cum put e a o femeie s nu se
simt , dac nu convins , cel pu in calm a t de
acea s t lini t e din cuvint el e lui? i mai reve ni
pu in i se pom e ni mn a t nc o dat spre cas .
De dat a acea s t a nu mai ncerc s - l opre a s c .
A a m c a r se va put e a schim b a n ceva mai
potrivit, naint e de a avea ace a discu i e pe car e
i- o dore a el cu att a insist e n .
Se smuls e de lng el de ndat ce intra r i- i
str n s e n jurul ei, ca pe o pelerin , s r m a n a ,
roas a ei st p ni r e de sine.
Buc t ri a este acolo, spus e ea ar t n d cu
dege t ul. Dac pui la f cut o can proas p t cu
cafea, vin i eu imedia t ce m mbr a c.
El i arun c din nou una din acele priviri
direct e , de pur apr e ci e r e masc ulin , m su r n d-
o din cap pn n picioar e.
Din punc t ul meu de vede r e , nu e cazul s - i
faci proble m e , spus e el ncet.
Tocm ai pent r u punct ul t u de vede r e mi fac
proble m e , r sp u n s e ea i zm b e t ul lui i trimis e
flutu ri n stom a c. n ciuda tutu r o r efort u rilor, se
sim i nc lzit de nedisim ul a t a lui atr a c i e pent r u
ea.
Cafea u a este n bufet ul din stn g a chiuve t ei.
Da, doa m n . i f cu cu ochiul i o porni spre
buc t r i e . Thea intr n dor mito r, nchis e u a i
se l s pe ea, u u r a t . nc i mai tre m u r a u
picioar el e. Ce se petr e c e a ? Avea senza i a c se
pr v le a ntr- un loc ciuda t, bizar. El era un
str in, l cunos c u s e abia ieri i totu i exist a u
mom e n t e , tot mai mult e, cnd sim e a c l tia la
fel de bine cum se tia pe ea, cnd vocea lui
rever b e r a ad n c n ea ca un clopot inter n. Trupul
ei r s p u n s e s e trup ul ui lui a a cum nu i se mai
nt m pl a s e vreod a t cu altcin ev a, cu u urin a
unor vechi ndr g o s ti i.
Spus e s e i f cus e lucru ri care era u ca un ecou
stra ni u al viselor ei. Dar cum putu s e ea visa
desp r e un b rb a t pe care nu- l cuno t e a ? Era
ceva cu totul n afar a expe ri e n e i ei; nu avea
nicio explica i e pent r u ast a, doar dac nu ar fi
devenit dintr- o dat , clarv z t o a r e .
Da, desig u r . Thea scut u r din cap n timp ce i
scot e a c m a a de noapt e i desc his e un sert a r de
la comod , s - i ia un sutien i ni te chilo i.
Parc i auze a pe fra ii ei, dac ar fi ndr z nit
m c a r s pom e n e a s c desp r e a a ceva. Uhu,
uhu ar fi pufnit ei, forn i n d de rs. Are cineva
un tur b a n pent r u ea? Mad a m Thea d o r a o s ne
ghice a s c acu m viitorul!
i tras e pe ea jean ii i un T-shirt i- i vr
picioar el e n ni te teni i. Reconfor t a t de arm u r a
mbr c m i n ii, se sim e a mai bine pre g ti t s - i
fac fa din nou lui Richa r d Chanc e . Era o idee
bizar s se gnd e a s c c l ntlnise n visele ei,
dar tia un mod sigur de a afla. n fieca r e
renc a r n a r e , coaps a stn g a lupt t o r ul ui ei avea
o cicat ric e, o linie ro ie lung , ner e g ul a t , care
se ter mi n a exact la c iva centi m e t r i deas u p r a
genu n c hi ul ui. Nu treb ui a dec t s - l roag e s - i
dea jos pant alo nii, ca s - i poat vede a picior ul i
o s deslu e a s c aces t mist e r , odat pent r u
totde a u n a .
Corec t. Se i vede a oferin d u- i o cea c de
cafea: Cu zah r i lapte? Vrei cumva o
pr jitu ric cu chim e n ? Vrei te rog s - i dai jos
pant alo nii?
Snii i tres ri r i mu c hii stom a c ul ui i se
ncor d a r . Pers p e c tiv a de a- l vede a dezbr c a t
era mai tent a n t dec t ar fi treb uit. Era ceva
periculos de tent a n t n gn d ul de a- l ruga s se
dezb r a c e . Sigur, el ar face- o, cu ochii aceia
inte n i uitn d u- se la ea n tot acel timp. Iar el
era la fel de con tie n t ca i ea c n cazul n care
ar fi fost sur p ri n i, ar fi fost omor t
Thea se smuls e din ace a s t tulbu r t o a r e
fantezie. Omort? De ce, Dumn ez e u l e , se
gn dis e la a a ceva? Prob a bil c era doar visul,
din nou dar nu visase niciod a t c el fuses e
ucis, doar ea. i c el fuses e uciga ul.
Mu c hii stom a c ul ui i se str n s e r din nou, dar
de dat a ace a s t a cu reve ni r e a acelei spai m e
instinc tive pe car e o resim is e din prim a clip n
care i auzise pa ii pe vera n d . Se tem u s e de el
chiar naint e de a- l vede a. Era un b r b a t a c r ui
rep u t a i e l prec e d a
ncet e a z ! se admo n e s t Thea furioas . Ce
rep u t a i e ? Ea nu auzise nicioda t de Richa r d
Chan c e . Se uit n jurul ei, n dormito r , sper n d
s reint r e n nor m alit a t e a mediului ei
nconju r t o r . Avea senza i a c lucru rile
deven e a u nce o a t e , dar cont u r u r il e mobilelor
era u reconfor t a n t de ascu it e. Nu, cea a se afla
n un t r ul ei i se ngrozi. ncep e a cu adev r a t s
alun e c e pest e ace a s t linie delicat dintr e
realit a t e i lume a viselor.
Poate c Richa r d Chanc e nu exista. Poat e c nu
era dec t prod u s ul imagin a i ei ei, trezit la via
de acele vise de trei ori blest e m a t e .
Dar miros ul nneb u ni t o r de cafea nu era un vis.
Thea ie i din cam e r i trave r s livingul,
oprin d u- se neobs e r v a t n prag ul u ii buc t ri ei.
Sau ar fi treb ui t s nu fie obse rv a t , pent r u c
picioar el e ei n teni i nu f cus e r niciun zgomot.
Dar Richa r d Chanc e, stn d cu u a frigide r ul ui
desc his , studiin d u- i con in u t ul, se ntoa r s e
imedia t s - i zmb e a s c i privire a ace e a
acva m a r i n , ene rv a n t , se plimb de- a lung ul
picioar elo r ei mbr c a t e n jean i, cu acee a i
apr e ci e r e ca i atun ci cnd nu avus e s e pe ea
dec t c m a a de noap t e . Pent r u el nu cont a cu
ce era mbr c a t ; el vede a car n e a femeii, nu
hainel e, n eles e Thea n timp ce trup ul i pulsa
din nou, ntr- un r sp u n s auto m a t la ace a s t
cald examin a r e sexual .
E ti real? l ntre b ea, cuvint el e abia auzite
sc p n d u- i f r niciun plan. Am nne b u ni t ?!
Dege t el e i se str n s e r n pum ni, n a t e p t a r e a
r s p u n s u l ui lui.
El nchise u a frigide r ul ui i trave r s repe d e
spr e ea, lun d u- i n mn a lui mult mai mar e unul
din pum nii str n i i ridic n d u- l la buze.
Fire t e c nu ai nne b u ni t, o lini ti el. Gura
lui cald ap s cu delicat e e pe fieca r e oscior alb
al pum n ul ui ei, u ur n d u- i tensiu n e a din mn .
Lucru rile se nt m pl pre a rep e d e i tu e ti
pu in der u t a t . Atta tot.
Explica i a, const a t ea, era nc una dintr e
afirm a iile lui ambig u e , dar ciuda t de lini tito a r e .
Iar dac el era un prod u s al imagin a i ei ei, era
unul foart e solid, num ai mu c hi i c ldu r
trup e a s c , cu parfu m ul subtil al pielii lui, cu tot.
Se uit la el ndelu n g, gn dito a r e .
Dar dac sunt nebu n , spus e ea rezon a bil,
atun ci tu nu exi ti i atun ci de ce a cred e tot ce
spui?
El i d du capul pe spat e, izbucni n d n rs.
Ai ncre d e r e n mine, Thea. Nu e ti neb u n
i nici nu visezi.
Ai ncred e r e n mine. Cuvint el e i r su n a r n
mint e i fa a i ngh e , fiori aler g n d u- i de- a
lung ul spin rii, n timp ce se uita la el. Ai
ncre d e r e n mine. i mai spus e s e asta naint e.
Nu- i amintis e pn acu m, dar i mai spus e s e
ast a n visele ei visele n car e o omor a.
El i v zu schim b a r e a din expr e si e i prop ri a lui
expr e si e deveni cont r ol a t . Se ntoa r s e i se dus e
s toar n e cafea n dou ce ti pe care le puse pe
mas , naint e de a o ghida spre unul dintr e
scau n e . El se a ez vizavi de ea i cuprin s e o
can cu am n d o u minile, inhal n d aro m a
boga t a abur ul ui.
Nu o ntr e b a s e cum i pl ce a cafea u a , rem a r c
Thea. i nici ea nu- i oferise lapte sau zah r. El
bea cafea u a a a cum bea i ceaiul: f r nimic.
Dar de unde tia ea c i pl ce a ceaiul? Sim i
cum o cuprin d e o u oa r ame e a l i se apuc de
mar gi n e a mes ei, n timp ce se uita la el. Era
senza i a cea mai ciuda t , ca i cum ar fi
perc e p u t imagini multiple, n timp ce ochii ei nu
vede a u dec t una singu r . i pent r u prim a oar
con ti e n tiz o senz a i e de incom pl e t, ca i cum
ar fi lipsit o part e din ea.
i petr e c u minile n jurul ce tii fierbin i din
fa a ei, dar nu b u. Se uit n schim b la el,
aten t .
n regul , domn ul e Chan c e, c r ile pe mas .
Ce vre i s - mi spun e i desp r e visele
dum n e a v o a s t r ?
El zmbi i d du s desc hi d gur a, dar se
r zg n d i i zmb e t ul lui deveni trist. ntr- un
trziu ridic din ume ri, ca i cum i- ar fi dat
sea m a c nu se mai pute a eschiva.
Te visez de apro a p e o lun .
Thea se a t e p t a s e la ast a, dar auzind u- l acu m,
a fost totu i un oc pent r u ea. Minile i
tre m u r a r un pic, m r t u ri si n d:
Eu i eu te visez. Ce se nt m pl ? Avem
cumva vreo leg t u r par a n o r m a l ? Eu una nici
m c a r nu cred n ches tii dintr- aste a!
El sorbi din cafea, privind- o pest e cea c .
n ce crezi tu, Thea? n soart ? n ans ? n
coincide n t ?
n toat e, pres u p u n . Eu cred c sunt lucr u ri
care treb ui e s se nt m pl e i unele car e pur i
simplu se nt m pl .
i pe noi n ce cate g o ri e ne bagi? Lucr u rile
ast e a doar s-au nt m pl a t sau treb ui a u s se
nt m pl e a a, cu noi?
Tu pres u p u i c exist un noi, sublinie ea.
Noi avem ni te vise ciuda t e , dar asta nu
nse a m n c sunt e m
Intimi? suge r el, privind- o inten s.
Da, visele fuses e r ntr- adev r a a. Obrajii i se
nro ir amintin d u- i ctev a det alii sexual e.
Spe r a s e c visele ei fuses e r doar ale ei dar
nu, n eles e ea, v zn d expr e si a din ochii lui. Se
nro i i mai tar e.
El izbuc ni n rs.
Dac i-ai put e a vede a expr e si a!
ncet e a z , spus e ea brus c, fixnd u- i
privire a n cea c a de cafea, pent r u c era pre a
stnje nit s se uite la el. Nu tia dac l va mai
pute a privi vreod a t n ochi.
Thea, dra g a mea. Tonul lui era r b d t o r i
dure r o s de tand r u cnd ncer c s o lini te a s c .
Am f cut drag o s t e cu tine n orice fel n care
un b rb a t poat e iubi o femeie dar num ai n
visele mele. Cum poat e un vis s egalez e
realit a t e a ?
Dac realit a t e a ar fi mai inten s dec t visele,
i spus e ea, precis c ar omor- o. Mzg li ceva
cu dege t ul pe mas , ncer c n d s tergive r s e z e ,
pn cnd se va lini ti din nou. Oare ct de reale
era u visele aces t e a ? Cum i put e a spun e el cu
att a u urin dra g a mea i cum de urec hilor
ei li se p r e a att de firesc aces t lucr u? nce r c
s - i spun c nu trec u s e r nici dou z e ci i pat r u
de ore de cnd l v zus e pent r u prim a oar , dar
const a t c timpul nu avea nicio impor t a n .
Exista ntre ei o recu n o a t e r e profun d , care nu
avea nicio leg t u r cu num r u l r s ri t u r ilo r i
apus u rilo r.
nc nu se put e a uita la el, dar nici nu treb ui a
s - l vad , pent r u c fiecar e celul a trup ul ui ei
era vibra n t con tie n t de preze n a lui. Singu r el e
alte d i cnd se sim is e att de dur e r o s de vie i
de sensibil la prez e n a cuiva, fuses e n visele ei
cu acest b r b a t . Nu tia cum sau de ce visele lor
ajuns e s e r s se nl n ui a s c , dar evide n a era
pre a cople ito a r e ca s neg e c aces t lucru se
nt m pl a s e . Dar totu i, ct de apro a p e de
realit a t e era u aces t e vise? Thea i dres e glas ul.
tiu c este o ntr e b a r e ciuda t dar ai
cumva o cicat ric e pe coap s a stn g ?
Richa r d r m a s e o vrem e t cu t, dar n final l
auzi oftn d.
Da.
Thea nchise ochii, n timp ce ocul r s p u n s u l ui
lui pun e a st p ni r e pe ea. Dac visele era u att
de precis e, atun ci mai avea o ntre b a r e pent r u el,
una cu mult mai impor t a n t , chiar. i f cu cur aj
i l ntre b , cu vocea sugr u m a t :
n visele tale, m- ai ucis vreod a t ?
Richa r d r m a s e din nou t cu t o vrem e, att de
mult nct Thea nu mai putu supo r t a tensiu n e a
i- i ridic privire a spre el.
Da, spus e el.

6
Thea se ridic de la mas i se rep ezi spre u a
de la intra r e . El o prins e aici, pet r e c n d u- i
bra el e pe dup ea, prin spat e i inn d- o
ferec a t de el.
Dumn e z e ul e, s nu- i fie fric de mine.
Niciod a t nu i-a face vreu n r u. Ai ncre d e r e n
mine. i optise cuvint el e n buclele ei ncur c a t e ,
cu vocea aspr de emo ie.
S am ncre d e r e n tine! S am ncr e d e r e n
tine? Cum a pute a ? Cum a put e a vreod a t ?
r s p u n s e ea ca un ecou, n prag ul lacrimilor,
ncerc n d s se smulg din str n s o a r e a lui.
Cel pu in aici ai drep t a t e , spus e el cu
oarec a r e aspri m e n glas. Te- ai cobor t , l sn d u-
m s te ating, s - i ofer pl ce r e , dar nicioda t
nu ai avut ncre d e r e n mine, ca s te iubesc.
Thea rse s lba tic, n pra g ul isteriei.
Te- am cunosc u t abia ieri! E ti nebu n
am n d oi sunt e m neb u ni. Nimic din toat e aste a
nu are logic . i Thea se apuc de minile lui,
ncerc n d s se elibe r e z e din str n s o a r e . El i
ajust doar str n g e r e a . Prinz n d u- i minile i
nl n ui n d u- i dege t el e cu ale ei, mpiedic n d- o
s ac ion ez e violent i contin u n d s o in n
mbr i a r e a lui. Era att de imobilizat nct ar
fi putu t doar s - l loveasc n fluier ul piciorul ui,
num ai c ea era n teni i i el n ghet e, deci se
ndoia c i-ar fi pricinuit cine tie ce disconfor t.
Dar de i tia c era inutil, se r su ci i se lupt cu
for a lui supe rio a r , pn cnd obosi. Gfind,
incap a bil s mai fac vreu n efort, ced ,
l sn d u- i mu c hii s se relaxez e.
Insta n t a n e u el o str n s e mai mult, aplec n d u- i
capul s - i frece gur a de tm pl el e ei. R m a s e cu
buzele acolo, sim ind u- i pulsul prin pielea
delicat . i opti:
Nu ne- am cunos c u t abia ieri. Ne cunoa t e m
de o via de mai mult e vie i. Eu am fost aici,
a te p t n d u- te. tia m c o s vii.
Atinge r e a lui avu un efect magic asup r a ei: ca
ntotd e a u n a . Preze n t ul se nce o a,
ames t e c n d u- se cu trec u t ul, pn cnd nu mai
era sigur ce anu m e se pet r e c e a acu m i ce
anu m e se petr e c u s e naint e. Exact a a o inus e i
n noapt e a ace e a cnd el se str ec u r a s e prin
tab r a arm a t ei tat lui ei i se furi a s e n cam e r a
ei. Teroa r e a se agita n ea ca aripile unui vultur,
dar era i atun ci la fel de neajut o r a t ca acu m. i
puse s e c lu i o purt a s e n t ce r e , prin noap t e,
spr e prop ri a lui tab r , und e o inus e ostat e c ,
mpot riva atac ul ui tat lui ei. Fuse s e virgin cnd
o r pis e. Cnd o ret u r n a s e , o lun mai trziu, nu
mai era neati n s . i se ndr g o s ti s e att de
prost e t e de r pito r ul ei, nct min ise ca s l
prot ejez e, tr d n d u- i astfel tat l.
Thea i l s capul s - i cad pe spat e, pe
um r ul lui.
Nu tiu ce se nt m pl , spus e ea n oap t .
Cuvint el e sun a r gros, gtuit. Scen el e pe care le
avea ea n cap nu pute a u fi amintiri.
Buzele lui i atins e r ad n ci t u r a mic de sub
urec h e .
Ne- am reg si t, Thea. Thea. Ct de mult mi
place num el e st a.
Ca i prim a oar , i pron u n a s e num el e de
parc l-ar fi deg u s t a t .
De fapt, este este Thea do r a . O preoc u p a s e
dintot d e a u n a de ce i d d u s e r p rin ii ei un
num e att de demo d a t , de neobi n ui t, dar cnd i-
a ntre b a t , ma m a ei i-a r sp u n s , u or confuz , c
pur i simplu le pl cu s e. Fra ii ei, pe de alt
part e, avea u num e ct se poat e de nor m al e, Lee
i Jason.
Ah. st a mi place chiar mai mult. i ciuguli
lobul urec hii, mu c n d u- l u or cu din ii lui
ascu i i.
Cine ai fost naint e? se auzi ea ntre b n d ,
scut u r n d apoi repe d e din cap. Nu cont e a z .
Oricu m eu nu cred nimic din toat e aste a.
Ba, crezi, o cert el amu i n n d u- i delicat
coar d a expus , vulne r a b il a gtului ei arcuit. Se
excita s e din nou, const a t ea, sau poat e c nc
nici nu se relaxa s e, cine tie. Lungim e a lui dur
se arcuis e pe fundul ei mbr c a t n jean i. Niciun
alt b rb a t nu mai reac io n a s e la ea cu att a
dorin eviden t , nu o mai dorise att de
pute r ni c i de contin u u . Nu treb uia dect s - i
frece coaps el e de el, n mi car e a aceea rotat
care l nneb u n e a ntotd e a u n a i el ar pose d a- o
acolo, atunci, lipind- o de zidul castelului i
ridicn d u- i fust el e
Thea i smulse mint e a car e o luase razn a, de
la visul cu ochii desc hi i, dar realit a t e a nu era
nici ea mai pu in provoc a t o a r e sau prec a r .
Nu mai tiu ce este cu adev r a t real, strig
ea.
Noi, Thea. Noi sunt e m reali. tiu c e ti
confuz . De cum te- am v zut, am tiut c o s
ncepi s - i amint e t i. Vroiam s te str n g n
bra e, dar tiam c era pre a devr e m e , tiam c
erai ngrozit de ce se petr e c e a . Haide s ne
bem cafea u a i- i voi r sp u n d e la toat e
ntr e b r il e.
i d du dru m ul prud e n t , l sn d- o cu un ciuda t
senti m e n t de frig i de aba n d o n a r e . Se ntoa r s e
s se uite la el, la oasele acele a put e r ni c e ale
fe ei lui, la privire a inten s ate n t a ochilor lui
plini de via . i sim i foam e a ema n n d din el ca
un cm p de for , nv luin d- o ntr- o c ldu r
prim a r care cont r a c a r a r co a r e a faptului c nu
se mai afla n bra el e lui. O alt amintir e o
asalt . Dintr- un alt timp, cnd st t u s e i se
uitas e la chipul lui i- i v zus e dorin a att de
clar , din ochi. Atunci fuses e ocat i ngrozit ,
o tn r dom ni o a r inoce n t , r sf a t ,
arun c a t brus c n condi ii dur e, cnd nu mai
avea dec t dubioa s a lui prot e c i e, mpot riva
pericolelor. Dubioas nu din cauza lipsei lui de
comp e t e n ci pent r u c era sigur c pericolul
era mai mar e dinsp r e el, dec t dinsp r e o
ame ni n a r e exterio a r .
Thea inspir ncet, ad n c, sim in d din nou
cea a acee a interio a r , cnd trec u t ul se
confun d a cu preze n t ul i n eles e dint r- o dat ct
de zada r ni c era s contin u e s lupt e cu adev r ul.
Orict ar fi fost de necr e z u t , treb ui a s acce p t e
cee a ce se petr e c e a . i tr is e ntre a g a ei via
acea s t via , oricu m sigur , ntr- un cadr u
ngus t, ne tiind nimic altcev a, dar acu m
obloa n el e fuses e r date de- o part e i ea vede a
mult pre a mult. Aceast enor mi t a t e o cople e a , i
cere a s - i dep e a s c grani el e confort a bil e ale
vie ii ei i s p e a s c spre pericol, pent r u c
ast a era ceea ce adus e s e cu el Richa r d Chanc e,
cnd intr a s e din nou n via a ei. l iubise n toat e
renc a r n r il e lui, indifer e n t ct de mult se
lupt a s e s - l respin g . Iar el o dorise i el, violent,
ignor n d cu arog a n pericolul de a se ntoa r c e
la ea, iar i iar . Dar n ciuda acest ei dorin e, i
spus e ea cu dure r e , pn la urm el sfr e a prin
a o distr u g e de fiecar e dat . Visele ei fuses e r
ni te avertis m e n t e , f cn d u- i cuno ti n cu
trec u t ul. Pent r u c ea s tie i s l evite n
prez e n t .
S plece. Asta era tot ce treb ui a ea s fac , s -
i str n g lucru rile i s plece. n schim b, l
l sas e s o cond u c napoi n buc t r i e, unde
cafea u a nc mai abu r e a n ce ti. R m a s e
decon c e r t a t s const a t e ct de pu in timp
trec u s e de cnd se ridicas e de la mas .
Cum ai tiut unde s m g se ti? De cnd
tii de mine? l ntr e b ea brusc, lun d o gur
nt rito a r e de cafea.
El i arun c o privire apr e ci a tiv , ca i cum i-ar
fi m su r a t dorin a de a- i acce p t a r sp u n s u r il e i
se a ez pe scau n, vizavi de ea.
Ca s - i r sp u n d mai nti la cea de a doua
ntr e b a r e a ta, am tiut de tine apro a p e toat
via a mea. Eu am avut dintot d e a u n a vise ciuda t e,
foart e am n u n i t e , din vie i i timpu ri diferit e,
a a nct am acce p t a t toat e aces t e a cu mult
naint e de a deveni suficien t de mat u r ca s m
gn d e s c c era u lucr u ri imposibile.
Rse sarc a s ti c, apoi i c ut i el pute r e a n
cafea.
Fapt ul c tia m desp r e tine, c te a te p t a m ,
m- a distr u s n rela ia cu alte femei. Nu o s te
mint spun n d u- i c am fost ca un c lug r , dar
nu am avut niciod a t nici m c a r o pasiun e de
adoles c e n t .
Se uit n sus la ea, cu privire a inexp r e siv .
Cum poat e concu r a o adoles c e n t sprin a r ,
opti el, cu amintirile mele, cnd eu tia m ce
nse m n a s fiu b r b a t i s fac drag o s t e cu tine?
Ea nu avea ase m e n e a aminti ri dec t de cur n d ,
dar oricu m i ea trec u s e prin via nem a r c a t
rom a n ti c, cea mai ad n c part e din ea fiind
incap a bil s r sp u n d b r b a ilor inter e s a i. De
la bun ncep u t , nu reu is e s - i const r ui a s c
nicio prot e c i e mpot riva lui Richa r d .
Att men t al ct i fizic, era dur e r o s con tie n t
de el. El cresc u s e cu ace a s t preve ni r e i fire t e,
nu i-a fost u or. Era greu de imagin a t , dar lui i
fuses e r r pit e, dintot d e a u n a , o copil rie i o
adoles c e n nor m al e, o via norm al .
Ct desp r e felul n care te- am g sit, contin u
el, visele m- au adus aici. Detaliile pe care le- am
v zut m- au ajuta t s rest r n g localizar e a . Visele
au ncep u t s fie tot mai inten s e i am tiut c nu
pute ai fi depa r t e . Cum am v zut locul aces t a, am
tiut c aici este. A a c am nchiria t casa vecin
i am a te p t a t .
Tu und e locuie ti? l ntre b ea curioa s .
Richa r d i aru n c un zmb e t ciuda t.
Am locuit n Carolin a de Nord, o bun
buca t de vrem e.
Era convins c nu- i spun e a adev r ul. Se l s
pe spat e i l studie, gn din d u- se la urm t o a r e a
ntr e b a r e .
Cu ce te ocupi, ca s - i c tigi existe n a ?
El rse i tonul era jalnic i vesel n acela i
timp, ca i cum s-ar fi a t e p t a t la ntre b a r e a
acea s t a .
Dumn e z e ul e, unele lucr u ri nu se schim b
nicioda t . Lucr ez n arm a t , ce altcev a s fac?
Fire t e . Doar era un r zboinic nn s c u t ,
indifer e n t n care dintr e vie ile lui. Fr n t u r i de
infor m a ii, aflate de la emisiu nile de tiri, i
g se a u acu m locul. tiind intuitiv c el o
direc ion a, se haza r d :
Fort Brag g?
El ncuviin din cap.
For el e Speciale, prin urm a r e . Hab a r n- ar fi
avut und e se afla baza aces t o r a , dac nu ar fi
fost toat e acele tiri desp r e R zboiul din Golf. Fu
cupri n s de o subit groaz . Particip a s e i el la
conflict? Dac ar fi fost ucis i ea nu ar mai fi
tiut nicioda t desp r e el
Atunci ea nu ar mai fi treb ui t acu m s se tea m
pent r u prop ri a ei via .
ntr- un fel, ast a nu- i diminu frica pe care o
resim e a pent r u el. ntot d e a u n a i fuses e fric de
el. El tr ia cu pericolul f r s se gn d e a s c la
el, dar ea nu fuses e niciod a t n sta r e s fac
ast a.
Cum ai pleca t de acolo?
Am avut multe zile liber e. nc o lun de
acu m naint e nu treb ui e s m ntorc acolo,
dec t n cazul n car e s-ar nt m pl ceva
nea t e p t a t .
Dar n ochii lui citea, f r s o n ele a g exact,
o expr e si e de ngrijor a r e , de rese m n a r e .
Richa r d se ntins e pest e mas i- i lu mn a.
Dege t el e lui lungi, b t t o ri t e, le acop e ri r pe ale
ei mai sub iri, mai mici, nv luind u- le n c ldu r .
Dar tu? Tu und e locuie ti, cu ce te ocupi?
Cel mai sigur ar fi fost s nu- i spun , dar se
ndoia c ar fi avut vreu n rost. n fond i tia
num el e i prob a bil c - i nota s e i num r u l
ma inii ei. Dac ar fi vrut, ar fi reu it s o
g se a s c .
Eu locuies c n White Plains. Acolo am
cres c u t ; toat familia mea locuie t e acolo.
Se trezi sporov i n d desp r e ast a, ner b d t o a r e
s - i ofere toat e det aliile vie ii ei.
P rin ii mei tr ies c nc i am doi fra i, unul
mai mar e dec t mine i altul, mai mic. Tu ai fra i
i surori?
El scut u r din cap, zmbin d u- i.
Am c iva unchi i m t u i i c iva veri
mpr ti a i prin ar , dar nu am pe nime ni mai
apro pi a t .
El fuses e dintot d e a u n a un singu r a t i c,
nepe r m i n d nim n ui s se apropi e de el cu
excep i a ei. Din punct ul aces t a de vede r e, fuses e
la fel de neajut o r a t ca i ea.
Eu zugr v e s c case, spus e ea sim ind n
contin u a r e nevoia de a umple toat e golurile
dintr e ei. Case adev r a t e , nu imaginile lor. i fac
pictu ri mur al e.
Se sim i tension a t , dorin d ca el s o apro b e,
nu s - i manifes t e ndoiala, a a cum f cea u mul i
al ii.
Dege t el e lui se str n s e r pest e ale ei, apoi se
relaxa r .
Asta explic multe. i- a pl cut ntotd e a u n a
s faci ct mai confor t a bil e i mai frumo a s e
locurile noast r e , fie c era vorba de o blan
ntins pe jos, n cort, sau de ctev a flori
s lba tic e, ntr- o cup de met al.
Pn s - i fi spus asta, ea nu avus e s e nicio
amintir e desp r e astfel de lucru ri, dar brus c v zu
pieile pe care le folosise r ca s - i fac priciul, n
cort i felul n care florile s lba tic e pe car e le
ara nj a n cupa met alic i pleca u cape t el e sub
pala de aer rece, de fiecar e dat cnd se
desc hi d e a per d e a u a cort ul ui.
Tu i amint e t i totul? ntre b ea n oap t .
Fieca r e detaliu? Nu. Nu- mi pot aminti nici
toat e detaliile pet r e c u t e n via a acea s t a ; nime ni
nu poat e. Dar lucr u rile impor t a n t e , da.
Noi de cte ori? Vocea i se stinse, lovit
din nou de imposibilitat e a aces t ui lucru.
De cte ori am f cut dra go s t e ? suge r el,
de i tia al naibii de bine c nu asta ar fi vrut ea
s ntre b e . Totu i, ochii lui arbo r a r o expr e si e
fierbin t e , u or gale i spus e:
F r num r . Eu nu am reu it nicioda t s
m satu r de tine.
Trup ul ei i r sp u n s e , tres ri n d de dorin .
Reu i s se cont r ol ez e. n joc era via a ei, dac
ar fi ceda t nevoii dure r o a s e de a se implica din
nou ntr- o rela ie cu el.
De cte ori am tr it, l corec t ea.
i sim i mpot rivir e a de a- i r sp u n d e , dar juras e
c i va r sp u n d e la toat e ntre b r il e, iar el era
un om de onoa r e .
i el spus e, str n g n d u - i din nou mai tar e,
mn a.
De dou s p r e z e c e ori. Aceast a este cea de a
dou s p r e z e c e a oar .
Thea apro a p e c s ri de pe scau n. De
dou s p r e z e c e ori! Cifra i r s u n a n cap. Ea nu- i
amint e a dec t de jum t a t e din aces t e d i, dar i
aces t e amintiri era u par i al e. Cople it , ncerc
s se smulg de lng el. Nu- i pute a p st r a
s n t a t e a min ii sub o ase m e n e a nc r c t u r .
ntr- un fel se pom e ni tras pe dup mas i
instala t n poala lui. Accept familiarit a t e a
pozi iei, tiind c o mai inus e a a, de
nen u m r a t e ori. Coaps el e lui era u dure sub
fund ul ei, piept ul lui, un zid put e r ni c, care s i
ofer e prot e c i e, bra el e lui, vnjoas e bar e de
sus in e r e , din o el viu. Nu avea logic s se simt
n sigur a n i prot ej a t n mbr i a r e a unui
b r b a t care nse m n a un pericol att de mar e
pent r u ea, dar cont a c t ul cu trup ul lui era infinit
de reco nfo r t a n t .
El spun e a ceva lini tito r, dar Thea nu se pute a
conce n t r a supr a cuvint elo r. i l s capul pe
spat e, pe um r ul lui, ame it de tum ult ul
emo iilor cont r a di c t o rii. El se uit n jos la ea i-
i inu res pi r a i a, deveni n d t cut, n timp ce
privire a i se fix pe gur a ei.
tia c ar fi treb ui t s se ntoa r c , dar nu o
f cu, nu putu face asta. n schim b, bra ul i se
pet r e c u pe dup gtul lui, inn d u- se tare de el,
n timp ce el i cobor capul i- i acop e ri gur a cu
a lui.

Gust ul lui era ca o rento a r c e r e acas , gurile


lor potrivind u- se f r nicio stn g ci e sau
nesig u r a n . Un gea m t fl m n d hr i n gtlejul
lui i ntre g trup ul i se tension n timp ce- i
acap a r a gur a cu limba. Cu u uri n a unei lungi
familiarit i, i vr mn a sub T-shirt ul ei i i- o
nchis e pest e un sn, f cn d u- i loc cu dege t el e
pe sub cupa sutien ul ui, pent r u ca mn a s i se
a eze acu m pe pielea goal , cu sfrc ul ca o
m r gic , n palm a lui. Thea se nfior sub
ating e r e a lui, ntr- un paroxis m de dorin
ames t e c a t cu u ur a r e , ca i cum, dup ce
suferis e din cauza abse n ei lui, se pute a acu m
relaxa. Pent r u ea nu exist a s e nicioda t un alt
b r b a t , i spus e ea afun d n d u- se n pl ce r e a
s ru t ul ui lui i nici nu va exist a vreod a t . De i
p r e a u prin i ntr- un infer n al dans al mor ii, nu
se mai pute a opri s nu- l iube a s c , a a cum nu- i
pute a opri b t ile inimii.
Reac ia lui la ea era la fel de profun d i de
neco n t r ol a bil ca i a ei. O sim e a n tensiu n e a
tre m u r n d a trup ul ui lui, n respi r a i a lui
ner e g ul a t , n nevoia att de dispe r a t de a o
ating e. De ce atun ci, n toat e vie ile lor
mpr e u n , o distr u s e s e ? De sub pleoa p e ncep u r
s i se preling lacrimi, n timp ce se ag a de el.
Oare din cauza for ei dorin ei lui? S nu fi
supor t a t s fie att de mult la discr e i a altei
perso a n e , s fi consid e r a t intoler a bil acea s t
vulne r a b ilit a t e i ntr- un brus c acces de furie
decise s e s pun cap t acest ei nevoi? Nu; Thea
res pi n s e aces t scen a ri u, pent r u c una dint r e
cele mai clare aminti ri ale ei era calm ul din ochii
lui acva m a r i ni n timp ce o ap s a mai ad n c i
mai ad n c n ap , inn d- o acolo pn cnd orice
urm de oxigen i disp r u s e din pl m ni i
imagin e a i se nce o a s e .
O lacrim i alune c n col ul gurii i el i gust
sar e a. Gemu i buzele i p r si r gur a ca s se
plimb e de- a lungul obraz ul ui, sorbin d umez e al a.
Nu o ntr e b de ce plng e a , nu deve ni nelini tit
sau preoc u p a t . n loc de ast a, o str n s e mai tare
la piept, lini tin d- o cu preze n a lui. n timp ce
scen e din trec u t i alun e c a u prin mem o ri e ca
ni te e arf e de m t a s e , fine dar det ec t a b il e, Thea
i aminti c el nu fuses e nicioda t tulbu r a t de
lacrimile ei. i oricu m , nici ca ea s fi fost vreo
plng cio a s ; iar cnd plng e a totu i , cel mai
ades e a el era cauz a lacrimilor ei. Iar reac ia lui
era i atun ci exact ca acea s t a de acu m: o
str n g e a n bra e, l sn d- o s - i fac plns ul,
rar e o ri deviind de la acest obicei, indifer e n t ct
de mult ar fi sup r a t- o.
Tu nu ai f cut niciod a t comp r o m i s u ri, spus e
Thea ncet, ntorc n d u- i fa a n um r ul lui, ca
s - i folose a s c dre p t batist c m a a alb .
El reu i cu greu s - i urm e z e firul gndi rii. Oft ,
n timp ce dege t el e i fr m n t a u u or snul,
savur n d moliciun e a de m t a s e a pielii,
m r g e a u a sfrc ul ui.
Noi ne- am aflat ntot d e a u n a pe pozi ii opus e.
Eu nu mi- am putu t tr d a ar a, priet e nii.
Dar de la mine te- ai a te p t a t s o fac, spus e
ea cu am r ci u n e .
Nu, niciod a t . Amintirile tale sunt nc
nce o a t e , nu- i a a? Scum p a mea, tu ai luat
unele decizii grele, dar ele s-au bazat pe prop ri ul
t u sim justi iar i nu le- ai luat pent r u c te- a fi
const r n s eu.
A a spui tu. i apuc mn a i i-o tras e afar
de sub bluza ei. Pent r u c me mo ri a mea este
nce o a t , nu te pot cont r a zic e aici, nu- i a a?
Ai pute a ncerc a s ai ncr e d e r e n mine.
Spus e s e asta ncet, cu privire a inten s .
Thea se foi n poala lui.
Spui ntr- una asta. Date fiind circu m s t a n e l e ,
mi ceri pre a mult, nu crezi? Sau sunt n
sigur a n cu tine ct vrem e stau depa r t e de
ap ?
Gura lui f cu o grim a s de am r ci u n e .
ncr e d e r e a a fost ntot d e a u n a proble m a
noas t r .
Ridic n d mn a, cea care abia adine a u r i i
mn g i a s e snul, se juc ncet cu una din buclele
ei nclcit e.
Din part e a mea, m r t u ri s e s c . Nu am fost
nicioda t sigur c nu o s te r zg n d e t i i n- o s
m tr d ezi, n schim b.
n schim b ul tat lui meu, vrei s spui. Dintr- o
dat furioas , ncer c s se dea jos din poala lui.
Dar el i nt ri doar mai mult bra el e, inn d- o n
loc, a a cum o f cus e de nen u m r a t e alte ori.
Temp e r a m e n t u l t u nu s-a schim b a t
nicioda t , rem a r c el, ncn t a r e a str p u n g n d
stra t ul de am r ci u n e a st rii lui.
Eu nu sunt tem p e r a m e n t a l , izbucni Thea,
tiind bine c fra ii ei ar fi deza p r o b a t- o pe loc.
Nu se aprin d e a repe d e , dar nici nu ren u n a u or.
Sigur c nu, spus e el str n g n d- o mai
apro a p e i dra go s t e a absolut din vocea lui
apro a p e c - i topi inima. Cum put e a avea fa de
ea ni te senti m e n t e att de inten s e i totu i s
fac cee a ce f cus e? i cum de mai put e a ea s - l
iube a s c att de mult, la rn d ul ei?
O inu o vrem e a a, n t ce r e , cu inima
b t n d u- i de late r al a piept ul ui ei. Senz a i a era
cea pe care o sim ise de mult e ori naint e, stn d
ntins pe bra ul lui stn g, astfel ca bra ul dre p t,
cel care mn ui a sabia, s fie liber.
i d du sea m a c vroia asta. l vroia pe el,
pent r u tot rest ul vie ii. Pent r u totd e a u n a . n
toat e vie ile lor ante rio a r e , timpul ct fuses e r
mpr e u n se num r a n luni sau chiar n
s pt m n i, drag o s t e a lor fiind att de dur e r o s
inte n s , nct uneo ri intr a n panic n fa a
imposibilei for e a senti m e n t e l o r ei. Nu reu is e r
nicioda t s mb t r n e a s c mpr e u n , s se
iube a s c f r dispe r a r e sau tea m . Acum treb ui a
s ia o decizie vital : s fug , ca s - i prot ejez e
via a sau s r m n i s lupt e pent r u via a lor
mpr e u n ? Bunul sim car e o cond u s e s e pn
acu m, cel pu in pn cnd visele distr u s e s e r
totul, i spun e a s fug . Inima i spun e a s
r m n lipit de el ct mai str n s cu putin .
Poate, doar poat e, dac va fi foart e pru d e n t , de
dat a acea s t a va reu i s c tig e. Va tre b ui s fie
extre m de prud e n t fa de situa iile care
implica u apa. Cu perfec i u n e a n elep ci u nii
c p t a t e prin expe ri e n , tia acu m c fuses e o
nebu ni e s se duc s vad brosc u e l e esto a s e
mpr e u n cu el; avus e s e noroc c nu se
nt m pl a s e nimic. Poat e c pur i simplu nu
fuses e dest ul timp ca s se nt m pl e cee a ce se
mai nt m pl a s e n trec u t.
n eles e c de dat a acea s t a lucru rile era u
altfel. Circu m s t a n e l e lor era u altele. O trec u un
fior cnd i d d u sea m a c de dat a acea s t a
putea fi altfel. Spus e n oap t :
De dat a acea s t a nu sunt e m pe pozi ii opus e.
Tat l meu este un om minu n a t , un cap de familie
ct se poat e de obi n uit, f r o arm a t la
dispozi ia lui.
Richa r d chicoti, dar red ev e ni rep e d e sobr u.
Cnd Thea i ridic privire a, v zu trist e e n
ochii lui.
Aceast a este cea de a dou s p r e z e c e a oar a
noas t r . Nu cred c vom mai avea o alt ans .
Thea se nde p r t pu in de el.
M- ar ajuta dac a ti de ce ai f cut ce ai
f cut. Niciod a t nu am tiut. Spu n e- mi, Richa r d.
n felul acest a m pot ap r a mpot riva
Richa r d scut u r din cap.
Nu pot. Totul se rezu m la ncr e d e r e . Ea
este cheia pent r u totul. Eu treb ui e s am
ncre d e r e n tine. Tu treb ui e s ai ncre d e r e n
mine chiar n fa a dove zii cople itoar e a
contrariului.
mi ceri pre a mult, spus e ea pe un ton sec.
i tu treb ui e s ai ncre d e r e n mine n acee a i
m s u r ?
Eu deja am. Pent r u ultim a oar . Poat e c de
acee a s-au i schim b a t circu m s t a n e l e noas t r e .
n col ul gurii i ap r u un zmb e t crisp a t.
Ce s-a nt m pl a t ?
Nici asta nu- i pot spun e. Ar schim b a
ordin e a lucr u rilor. Ori i amint e ti singu r , ori
nu. De dat a acea s t a ori o s-o face m a a cum
treb ui e, ori vom pier d e pent r u totd e a u n a .
Ei nu i pl ce a u alege ril e. Vroia s strige la el,
s - i urle furia fa de soar t a necr u t o a r e . Dar
tia c nu i-ar folosi la nimic. Ea nu pute a dec t
s - i duc mai dep a r t e prop ri a ei b t lie, tiind
c o va cost a via a dac va pierd e . Poat e c asta
i era idee a, anu m e c fiecar e perso a n era n
final respo n s a b il pent r u prop ri a- i via . Dac
a a era, nu- i p sa pre a mult de lec ie.
El ncep u s o s ru t e din nou, ridic n d u- i capul
i bn d ad n c din gur a ei. Thea i-ar fi putu t
savur a ore ntre gi s ru t u r il e, dar el se ret r a s e
dintr- o dat , cu respir a i a gre a i dorin a
ntun e c n d u - i ochii.
Culc - te cu mine, opti el, a trec u t att de
mult timp. Am nevoie de tine, Thea.
Chiar avea. i sim e a erec i a tare ca fierul,
lipit de fesele ei. Totu i, cu toat e intimit ile din
vie ile lor trec u t e , n aceast via abia l
ntlnis e i nu- i vene a s lase lucru rile s ajung
att de dep a r t e , att de repe d e . El i v zu refuzul
n expr e si e, naint e ca ea s fi apuc a t s spun
ceva i mor m i o njur t u r n bar b .
De fiecar e dat faci asta, spus e el frust r a t .
M nne b u n e t i. Fie m faci s a te p t , cnd eu
mor s te am, fie m provoci s fac dra go s t e cu
tine cnd tii al naibii de bine c nu ar treb ui.
A a s fie? Thea se d d u jos din poala lui i- i
arun c pest e um r o privire provoc a t o a r e .
Niciod a t pn atun ci nu- i mai arun c a s e cuiva
priviri provoc a t o a r e i era oarec u m surp ri n s de
ea ns i c o f cea cum, dar gest ul i venise ct
se poat e de firesc. Poat e c n trec u t fuses e u or
seduc t o a r e . i pl ce a idee a. O f ce a s se simt
bine. Perso n alit a t e a lui Richa r d era att de
pute r ni c nct ea avea nevoie de ceva care s o
ajut e s - l in n fru.
El o privi furios i- i str n s e minile n pum ni.
Dac rela ia lor ar fi fost mai avan s a t , se gndi
ea, el nu ar fi luat nu- ul ca pe un r sp u n s , cel
pu in nu nc .
Mai nti ar fi f cut toat e efort u rile ca s o
seduc efort u ri car e de obicei reu e a u .
Indifer e n t cum l che m a i indifer e n t de mom e n t ,
Richa r d fuses e ntot d e a u n a un ama n t senzu al,
devas t a t o r . Doar c i el sim e a const r n g e r il e
noului, tia c ea era nc pre a nervoa s pent r u
cee a ce vroia el.
Se ridic rigid n picioar e, cu o grim a s pe
chip, din cauz a disconfor t ul ui.
n cazul acest a ar treb ui s plec m de aici,
poat e s mer g e m n ora , pent r u pr nz. Sau
poat e pent r u micul dejun, se core c t el uitn d u-
se la ceas.
Thea zm bi, amuz a t i impr e sio n a t de
aten i a lui. A se afla undev a n public cu el i se
p r e a ntr- adev r cu mult mai sigur dec t s
r m n aici.
Asta este chiar ca o ntlnir e, spus e ea i
rse. Nicioda t n- am mai f cut- o, naint e.

ERA O ZI NCNT TOARE, plin de bucu ri a


red e s c o p e r i rii. Dup micul dejun n singu r a
cafen e a din micu ul or el din apropi e r e , o
pornir cu ma in a pe dru m u r il e l tur al nic e,
oprin d u- se ocazion al ca s coboa r e i s
explor ez e locurile pe jos. Richa r d evita cu grij
orice fir de ap sau iaz, astfel nct Thea se
sim e a relaxa t , put n d u- se conc e n t r a asup r a
cuno a t e r ii, nc o dat , a acest ui b r b a t pe
care- l iubise dintot d e a u n a . Atte a lucru ri pe care
le f cea el i decla n a u aminti ri, unele delicioas e,
altele, tulbu r t o a r e . A spun e c vie ile lor
trec u t e fuses e r tum ult o a s e , ar fi nse m n a t s ia
totul n derizoriu. R m a s e ocat s i
amint e a s c mom e n t ul cnd se folosise de un
cu it ca s se ape r e de el, o confru n t a r e care se
ter mi n a s e cu v rs a r e de sng e: a lui. i cu o
pasion al scen de iubire.
Dar cu fieca r e nou aminti r e se sim e a tot mai
ntr e gi t , pe m s u r ce pies el e lips i g se a u
locul. Avea senz a i a c n to i ace ti dou z e ci i
nou de ani de via a ei nu avus e s e dec t o
singu r dime n si u n e i c abia acu m deve n e a o
perso a n deplin , real .
i era u lucru ri noi pe care le desco p e r e a la el.
Nu r m s e s e ctu i de pu in un nvechit; era un
b r b a t mode r n , cu amintiri i expe ri e n e car e nu
o includ e a u pe ea. E drep t, uneo ri mai folose a
cte un ter m e n arh aic sau o fraza r e care o
amuz a, ca pn la urm s se surp ri n d f cn d i
ea acela i lucru.
M ntre b de ce de dat a ace a s t a ne aminti m,
filosof ea n timp ce se plimb a u pe o c ra r e
pustie, cu copaci nal i, att de de i deas u p r a lor
nct form a u un tun el ntun e c a t , r co ro s.
P r sis e r Jeep- ul lui vreo sut de met ri mai
ncolo, tras ntr- o mar gi n e ca s nu bloch ez e
traficul inexist e n t .
Niciod a t nu am mai f cut ast a, contin u ea.
Poate pent r u c acu m este ulti ma oar . i
ine a mn a ntr- a lui. Vroia s se uite doar la el,
s abso a r b det aliile inut ei lui drep t e ,
milit r e t i, ung hiul arog a n t al capului lui brun e t ,
b r bi a nc p n a t . O cuprin s e panic a la gnd ul
c acest a avea s fie sfr it ul, c l va pier d e
pent r u totd e a u n a dac nu va reu i s fie mai
de t e a p t dec t soar t a .
l str n s e mai tar e de mn . Asta era ce
treb ui a ea s fac : s se lupte cu soar t a. Dac va
c tig a, va avea o via cu aces t b r b a t pe care- l
iube a de dou milenii. Dac pierd e a , va muri.
Nimic mai simplu.

A doua zi dimine a a , Thea st t e a ntins ,


nemi c a t , n ceas ul dinain t e a r s rit ul ui,
res pi r n d n ritm ul profun d al somn ul ui. Visul
ncep u s se desf o a r e , n timp ce scen e de
dem ul t se perin d a u n subco n ti e n t u l ei.

Lacul era t cut i straniu de fru m o s, n zori.


St t e a pe ponto n i privea r s rit ul soarelui
auriu din spatel e copacilor nal i, ntun e c a i,
privea lacul deve ni n d din negr u, roz, n reflex el e
str lucitoar e. Iubea lacul n toate st rile lui, dar
r s rit ul era pref erat ul ei. A te p t i fu
r spl tit de strig t ul de vn t oar e al unui
scufu n d a c, n tim p ce lacul se trez e a i saluta
ziua.
Copilul se mi c n ea, o fluturar e blnd , n
tim p ce- i ntind e a picioarele. Zm bi i i cobor
mna s se odihn ea s c pe delicata mi car e.
Savur senza ia pre ioas ei vie i. Copilul ei i al
lui. l g zd uia deja n ea de cinci luni,
bucur n d u- se de fiecare zi, pe m s u r ce trup ul
ei se schi m b a din ce n ce. U oara umfl t u r a
pnt e c ul ui ncep e a abia acu m s devin vizibil .
St t u s e singur aici la lac, dar n curn d i va fi
imposibil s - i mai ascu n d starea. Va treb ui s
fac fa situa iei i furiei tat lui ei, cnd va
treb ui, dar nu va per mi t e ca nimic s - i fac r u
copilului.
nc se mai trez e a durn d- o dorul de iubitul ei,
plng n d pentr u el, plng n d pentr u cu m ar fi
fost dac el ar fi fost altcine v a i ea, altcine va.
S - i ia naiba pe b rba i, cu r zboaiele lor. Dac
el i-ar fi acordat o ans , l-ar fi ales, dar el nu i-a
acordat- o. n schi m b, a disp r u t pur i sim plu
din via a ei, necre z n d n suficien t a ei dragost e .
El nu tia despr e noua via pe care o l sase n
ea.
Ponton ul ncep u s vibrez e brusc sub ea, cnd
picioare nc l at e n ciz m e se auzir pe scnd u ri.
Se ntoars e speriat , ca s r m n pironit
locului de oc, ntre b n d u- se dac visa sau dac
dorul ei nu- l adus e s e cu m v a, odat cu r s rit ul.
n jurul lui se nvrt ea u vagi rotocoale de cea ,
n tim p ce se apropia de ea. Inima i se strns e
durero s. Chiar dac nu era aievea, i mul u m i lui
Dum n e z e u pentr u ansa de a-l mai vedea din nou
clar p rul lui des, negr u, ochii lui vii, de
culoarea m rii, perfe c i u n e a mu c hi uloa s a
trup ul ui s u.
Se opri la cinci picioare de ea, brusc, ca i cum
s-ar fi lovit de un zid. Privirea lui nencr e z t o a r e
se plim b de- a lung ul trup ul ui ei, clar cont ura t
de soarele din spate, sub c m a a de noapt e,
singur ul lucru pe care- l avea pe ea. El i v zu
mna odihnin d u- se prot ec t or pe umfl t u r a
pnt e c ul ui, n ating er e a instinc tiv a unei fem ei
ns rcinat e .
Era aievea. Doam n e , Dum n e z e u l e , era aievea.
Se ntors e s e la ea. i v zu ocul oglindit n ochi,
n tim p ce confru n t a realitat e a imine n t e i
pater nit i. Se uit ndelu n g, t cu t, la pnt e c el e
ei, naint e de a- i ridica din nou privirea spre ea.
De ce nu mi- ai spus? o ntre b el gutural.
Nu am tiut dect dup plecarea ta.
Se apropie de ea cu prud e n a cu care te- ai
apropia de un animal s lbatic i ntins e nceti or
mna, pun n d u- i- o pe pnt e c ul ei. Se nfior la
c ldura i vitalitat e a ating e rii lui i aproap e c
ge m u tare, cnd durer e a lunilor f r el ncep u
s - i ias prin carne. Nu put ea el sim i ct de
mult o ndur era s e? Nu put ea el sim i c abse n a
lui aproap e c o ucises e, c nu m ai faptul c - i
purta copilul n pnt e c e i mai d d u s e o ra iun e
de a tr i?
i apoi sim i fiorul care- l str b t u i pe el, cnd
minile i se nchis er n jurul trupul ui ei.
C ldura pur sfri parc ntre ei. Inspir adnc,
tre m u r a t de dorin , trupul nc lzin d u- i-se i
deve ni n d moale, um e d , n instinctiv preg tir e
pentr u el.
Las - m s te v d, ge m u el tr g n d deja n
sus de c m a a de noapt e.
Se pom e ni ntins pe ponto n, cu trup ul gol
sc ldat de lumina perlat a dimin e ii. C m a a de
noapt e tras n sus i proteja pielea delicat de
aspri m e a lem n ul ui de sub ea. Apa clipocea
nceti or n jurul ei, sub ea, dar f r s o ating .
Avea senza ia c plut ea, ancorat doar de
minile acelea puter nic e. nchis e ochii, l sn d u- l
s desco p e r e n lini te toate schi m b ril e din
trup ul ei, schi m b ri pe care ea le tia att de
bine. Minile lui aspre se plim ba u de- a lung ul ei
u or ca m t as e a, ating n d u- i sfrcurile umflat e,
nne grit e, cnt rin d greut a t e a mai plin a
snilor. Apoi coborr spre pnt e c, cuprinz n d
n palm e micu a ridic t u r a copilului s u.
Nu desc his e ochii nici cnd i nde p r t
piciorele, ridicn d u- i gen u n c h ii i desf c n d u- i
larg, s se poat uita la ea. i inu r suflarea
cnd aerul rece i mn g i e carnea cea mai
inti m i dorin a de el se inte n sific . Nu put ea el
sim i ct nevoie avea de el, nu- i put ea sim i
vibra ia corpul ui sub minile lui? Sigur c put ea.
Niciodat nu reu is e s - i ascun d dorin a
pentr u el, nici cnd ncercas e cu disperar e s-o
fac . i auzi ritm ul neb u n al respira iei i
recun o s c n d u- i dorin a, se nc lzi i mai mult.
E ti att de fru m o a s nct m doare cnd
te prives c, opti el. Sim i un dege t lung,
b t t orit, explorn d u- i locul delicat dintre
picioare, mn g i n d i frecn d, naint e de a
p tru n d e nceti or n u n t r u . Sim u rile i se
aprins e r la ocul acest ei mici invazii; spinar ea i
se arcui n sus i el o lini ti cu un mur m u r adnc.
i apoi l sim i apropiind u- se mai mult de ea,
pozi ion n d u- se ntre picioarel e ei, a ez n d u- i
mbr c m i n t e a i z cu acolo, n agonia
anticip rii clipei n care vor fi din nou mpre u n ,
nc o dat unul singur, din nou, un tot. O um pl u
cu atta ging i e nct parc ar fi f cut parte din
ea i amn d oi ge m u r de perfec i u n e a senza i ei.
Apoi tim p ul pentr u gnd u ri ra ionale trecu i nu
mai putea u dect s se mi t e mpre u n , s se
aga e unul de cel lalt, for a lui com pl e m e n t a t
de delicat e e a ei, b rbat i fem ei e, mpr e u n a i
pentr u totd ea u n a.

Thea gem e a n somn n timp ce iubitul ei din


vis o aduc e a spre extaz, apoi redev e ni din nou
t cu t , pe m su r ce visul se modifica i
contin u a .

Apa se nchise deas u p ra capului ei, o spu m


alb marc n d locul unde ea disp r u s e dede s u b t .
ocul, dup extaz ul pe care toc m ai l cunosc u s e
cu el, o paraliz mo m e n t e lungi, pre ioas e. Apoi
se gndi la copilul pe care- l purta n ea i- i
strig n t cer e furia ca nu cu m v a acesta s
p ea s c ceva. ncep u s se zbat s lbatic
mpotriva inexora bilei strng e ri care o ap sa n
jos, depar t e de aer, depart e de via . Nu put ea
per mi t e s i se nt m pl e ceva copilului ei,
indifer e n t ce f cus e tat l lui. n ciuda a orice, l
iubea pe el, i iubea copilul.
Dar nu se put ea elibera de ceea ce o mping e a
n jos. C ma a de noapt e i se nf ur ntre
picioare, n loc s plutea s c deas u p r a. Pl m nii i
se ngre u n a u n agonie, ncerc n d s inspire aer.
Se lupt mpotriva impuls ul ui, tiind c - i va
inhala moart e a. S lupte. Treb uia s lupte
pentr u copil.
Pe um erii ei, mini put er nic e o mpin g e a u mai
adnc n ap . Disperat , cu veder e a nce o a t ,
se uit prin apa verz ui e n ochii reci, nde p r t a i,
ai b rbat ul ui pe care- l iubea att de mult nct l-
ar fi urm a t oriun d e. El o mpin g e a acu m n jos, n
jos, depar t e de aerul d t t or de via .
De ce? ge m u ea neau zi t . Apa uciga i
um pl u gura, n rile, i se repe zi n jos, pe gt. Nu
mai pute a rezista. Doar copilul i mai d dea for a
de a contin u a lupta, n timp ce se zb t e a
mpotriva minilor acelora put er nic e, ncerc n d
s se eliber e z e . Copilul ei treb uia s - i salve z e
copilul. Dar ntun e ric ul cre t e a tot mai mult,
nnour n d u- i ochii i tiu c pierd u s e . Ultim ul ei
gnd n via a aceasta a fost un strig t de
disperar e slab, interior: de ce?
Thea se trezi n hohot e neajut o r a t e de plns.
Se f cu covrig ntr- o part e, cople it de dur e r e ,
dure r e pent r u copilul ei nen s c u t , dur e r e pent r u
b r b a t ul pe care- l iubise att de mult nct nici
m c a r distr u g e r e a ei, venit din minile lui nu
fuses e n star e s - i ucid senti m e n t e l e pent r u el.
Nu avea nicio logic . F cu s e drag o s t e cu ea, apoi
o neca s e. Cum pute a un b rb a t s - i simt
prop ri ul copil izbind n pnt e c ul mam ei i apoi s
distr u g acea s t via nevinova t ? Indifer e n t ce
ar fi sim it pent r u ea, cum i put e a el omor
copilul?
Dure r e a era zgud uit o a r e , deva st a t o a r e . i
auze a sune t el e ncet e, dispe r a t e ale hohot elo r, n
timp ce z ce a ghe m ui t acolo, incap a bil s se
mi t e, incap a bil s gn d e a s c .
Apoi auzi Jeep- ul oprind brus c pe alee,
cauciuc u ril e mu c n d pietri ul. ngh e ,
tero a r e a aler g n d u- i prin vene ca apa rece ca
ghe a a . Era aici. Ar fi treb uit s nu uite c el
avea acele a i vise ca ea; el tia c ea tia desp r e
aces t e ultim e mom e n t e de co m a r , de sub ap .
Nu pute a ncep e s se gn d e a s c la ce ncer c a el
s fac , repe t n d u- i moar t e a iar i iar , de- a
lung ul secolelor, dar brus c nu mai avu nicio
ndoial c va avea n cur n d acee a i soar t dac
va r m n e aici. Dup ultim ul ei vis, el nu mai
avea cum s o am g e a s c , f cn d- o s - i dispa r
tea m a , a a cum o f cus e naint e.
S ri afar din pat, f r s mai piar d timp ul s -
i adu n e hainel e. Picioar el e goale o scoas e r f r
zgomo t afar din dor mit o r , trave r s a r livingul i
o duse r n buc t ri e . Ajunse la u a din spat e n
clipa n car e pum n ul lui greu lovea n u a de la
intr a r e .
Thea! Vocea lui profun d era pute r ni c dar
re inu t , ca i cum ar fi vrut s o fac s crea d
c nu se afla n pericol.
Umbr el e ntun e c a t e ale r s ri t ul ui timp u ri u
mai nv luia u nc nc p e ril e, lumina cenu i e
fiind nc pre a slab ca s p t r u n d prin
feres t r e . Ca un anim l u ncer c n d s scap e
neob s e r v a t de pr d t o r , Thea st t e a nemi c a t ,
cu capul ridica t, ascult n d cel mai slab sune t al
mi c rilor lui.
Pute a s se stre co a r e afar prin u a din spat e
f r vreu n zgomo t tr d t o r ? Sau poat e c el
ncep u s e deja s dea ocol casei, s ncer c e chiar
u a ast a? Gnd ul de a desc hi d e u a i a se
pome ni nas n nas cu el i ngh e mai mult
sng el e n vine.
Thea, ascult - m .
Era tot pe vera n d a din fa . Thea bjbi dup
lan , rug n d u- se ca minile tre m u r n d e s nu o
tr d e z e . G si despic t u r a i nceti o r, agoniza n t ,
alun e c lan ul, elibe r n d u- l, inn d u- i cap t ul n
mn , s nu clinc n e a s c . i ntins e mn a spre
ncuiet o a r e .
Nu este ce crezi tu, scum p a mea. S nu- i fie
fric de mine, te rog. Ai ncre d e r e n mine.
S am ncre d e r e n el! Aproa p e c rse tar e,
glgi al a isteric urc n d n bere g a t a ei, n ciuda
efort u rilor, risc n d s o tr d ez e. n sfr it, reu i
s esto m p e z e sune t ul. El repe t a s e att de des
cuvint el e acest e a nct devenis e r ca o litanie.
De att e a ori avus e s e ncre d e r e n el cu inima
ei, cu trup ul ei, cu via a i cu copilul ei i de
fiecar e dat el se ntors e s e mpot riva ei.
G si ncuiet o a r e a i o r s uci f r zgomot.
Thea, tiu c e ti treaz . tiu c m po i
auzi.
Deschis e u a trep t a t , inn d u- i r sufla r e a la
orice scr i t care l-ar fi putu t alert a. Prin
cr p t u r se strec u r lumina cenu i e. R s rit ul
se apropi a cu fieca r e secu n d , aduc n d cu el
lumin a str lu cito a r e car e i-ar fi f cut imposibil
ncerc a r e a de a se ascu n d e de el. i d du sea m a
c nu avea la ea cheile de la ma in i ngh e n
loc. Dar nu avea curaj s se ntoa r c dup ele; va
treb ui s scap e fugind pe jos. Oricu m, a a poat e
c era cel mai bine. Dac ar fi fugit cu ma in a, el
ar fi ajuns- o u or din urm . Se sim e a mult mai
vulne r a b il pe picioa r e , dar totu i i-ar fi fost mult
mai u or s se ascu n d .
n sfr it, u a se desc his e suficient ca s se
poat stre c u r a prin ea. i inu r sufla r e a cnd
p r si sigur a n a prec a r a casei. Ar fi vrut s se
ascu n d n spat el e zidurilor, dar tia c n
cur n d el o s spar g un gea m i o s intr e, sau
poat e va da un picior n u . n fond era un
r zboinic, un uciga . Pute a intra. Nu era n
sigur a n acolo.
Ie ir e a din spat e nu era mpr ej m ui t , exista u
doar ctev a trep t e i o tend , cont r a ploii. Exista
i aici o u cu plas . O desc ui e nceti o r i
ncep u tort u r a n t u l proc e s al desc hi d e r ii ei, cu
nervii tot mai tensio n a i. Se conce n t r a , uitn d u-
se la arcu ri, poru n ci n d u- le s nu fac zgomo t. Se
auzi un scr i t slab, care nu put e a fi auzit la mai
mult de ctev a picioa r e , dar sudo a r e a i umezi
trup ul. Un centi m e t r u , doi centi m e t r i, as e.
Deschi d e r e a deven e a tot mai mar e. Opt
centi m e t ri. Nou . ncep u s se stre co a r e prin ea.
i pe dup col ul casei ap r u Richa r d . O v zu i
se repezi la ea ca o bestie uria asup r a pr zii.
Thea ip i s ri napoi trn ti n d u a de la
buc t r i e i bjbi n d dup ncuiet o a r e . Pre a
trziu! El tot o s intre prin u , ncuiat sau nu.
i sim i dete r m i n a r e a i l s u a nenc ui a t ,
prefe ri n d o secu n d n plus, n care s se
rep e a d spre u a din fa .
U a din spat e se tr n ti exact cnd ea ajung e a
la cea din fa . i sim i piept ul gre u de panic ,
res pi r a i a refuz n d s coboa r e mai jos de ster n.
Dege t el e tre m u r n d e , nesigu r e , ncer c a u s
man ev r e z e lac t ul, ncuie to a r e a .
Thea! dudui vocea lui, reve r b e r n d de furie.
Plng n d cu hohot e, desc his e u a i se rep ezi
afar pe vera n d , izbind u- se de u a exterio a r cu
plas , lans n d u- se prin ea, mpleticin d u- se,
c z n d n gen u n c h i n iarba nalt , ud .
El ap r u alerg n d prin u . Thea se chinui s
se ridice n picioar e, i ridic pn la genu n c hi
c m a a de noap t e i ncep u s alerg e spre dru m .
Fir- ar s fie, ascult - m ! url el rep ezi n d u- se
s - i taie calea. Ea i schim b brus c direc i a cnd
el ap r u n fa a ei, dar Richa r d reu i nc o dat
s se inter p u n ntr e ea i dru m .
Dispe r a r e a i nce o privire a; hohot el e de
plns o sugr u m a u . Era ncol it . O s-o omoa r e , i
nc o dat nu se put e a ap r a.
D du dru m ul c m ii de noap t e, faldu rile
acop e ri n d u- i picioa r el e i r m a s e uitn d u- se la el
cu ochii nce o a i de lacrimi. Lumin a cenu i e
era mai put e r ni c acu m; i put e a vede a
ferocit a t e a din ochi, ncr n c e n a r e a maxilar ul ui,
tra n s pi r a i a pe piele. Nu avea pe el dec t jean ii.
F r c m a , f r ghet e. Piept ul lui put e r ni c se
ridica i cobor a n ritm ul respir a i ei, doar c a lui
nu era greo ai e, n timp ce ea era epuiza t . Nu
avea nicio ans n fa a lui.
ncep u ncet s se ndep r t e z e cu spat el e de el,
dure r e a din ea deve ni n d tot mai mar e, pn cnd
nu mai putu dec t s respir e, pent r u ca inima ei
s contin u e s bat .
Cum ai put u t? spus e ea print r e hohot e,
sufoc n d u- se. Copilul nost r u Cum ai putu t ?
Thea, ascult - m . i ntins e minile ntr- un
gest larg, ca s o lini te a s c , doar c ea l tia
acu m pre a bine ca s se mai lase prostit . El nu
avea nevoie de nicio arm ; pute a ucide cu
minile goale.
Lini te t e- te, scum p a mea. tiu c e ti
furioas , dar haide s intr m , s st m de vorb .
Thea i ter s e furioas lacrimile de pe obraji.
S st m de vorb ! La ce bun? Negi ce s-a
nt m pl a t ? Nu m- ai ucis doar pe mine. i- ai ucis
i copilul! Strig n d u- i toat e aces t e a , contin u a s
dea cu spat el e, suferin a fiind pre a inten s ca s
poat r m n e apro a p e de el. Se sim e a ca
sf iat , dure r e a fiind att de cople ito a r e nct
pn i moar t e a i se p re a acu m bineve nit ,
sc p n d- o de ea.
El privi dincolo de ea i expr e si a i se schim b
brus c. Ochii i deve ni r ciuda t de inexpr e sivi i
trup ul i se ncor d , ca i cum s-ar fi preg ti t s
sar .
Te apropii pre a mult de ap , spus e el cu o
voce plat , calm . ntoa r c e- te de la mal.
Thea risc o privire rapid pest e um r i v zu
c se afla chiar la mar gi n e a malului, lacul rece,
uciga , clipocind apro a p e de picioar el e ei goale.
Lacrimile i nce o a u imagin e a , dar lacul era
acolo, a t e p t n d- o t cu t.
O cuprin s e frica f r de mar gi ni fa de lac,
dar car e era nimic n comp a r a i e cu dur e r e a
imens pent r u copilul pierd u t . i schim b
unghi ul ret r a g e r ii, ndr e p t n d u- se spre ponto n.
Richa r d inu ritm ul cu ea, f r s avan s e z e mai
mult, dar nel s n d u- i nicio porti de sc p a r e .
Thea n eles e inevita bilul. Crezu s e c put e a
p c li soar t a, dar efort u ril e ei fuses e r inutile,
de la bun ncep u t .
Picioa r el e goale atins e r lemn ul i Thea se
ret r a s e pe ponto n. Richa r d se opri, cu ochii lui
acva m a r i ni lipi i de ea.
Nu te duce mai dep a r t e , spus e el aspr u.
Ponto n ul nu este sigur. Unele scn d u r i sunt
putr e zit e. Scu m p o, coboa r de pe ponto n. Jur c
nu- i fac niciun r u.
Scu m p o . Dure r e a se mpr ti e n ea ca ni te
a chii ascu it e i Thea gem u tar e, duc n d u- i
mn a la pnt e c e , ca i cum copilul ei ar mai fi
fost acolo. Contin u s se ndep r t e z e dispe r a t
de el, scut u r n d din cap.
Richa r d i puse un picior pe ponto n.
Nu- i pot aduc e napoi copilul acela, spus e el
r g u i t. Dar o s - i dau altul. O s avem c i
copii o s vrei tu. Nu m p r si de dat a ast a,
Thea. Pent r u num el e Lui Dum n e z e u , haide s
cobor m de pe ponto n.
Lacrimile contin u a u s - i nce o e z e privire a,
preling n d u- i-se pe obraji. O fnt n f r fund
de suferin .
De ce? De ce s mai am ni? De ce s nu
ter mi ni acu m ?
Thea contin u s naint ez e cu spat el e, sim ind
scn d u r il e scr i n d i ced n d sub picioa r el e ei
goale. Apa era dest ul de ad n c la cap t ul
ponto n ul ui; fuses e perfec t pent r u trei copii
neas t m p r a i s se scufun d e i s se
zben g ui a s c n ea, f r tea m a de a se lovi cu
cape t el e de fundul ei. Dac i era menit s moar
aici, atun ci a a s fie. Apa. ntot d e a u n a fuses e
apa. ntot d e a u n a o iubise i apa ntotd e a u n a o
reven di c a s e , n final.
Richa r d mai naint cu un pas ate n t, f r s - i
ia ochii de la ea, cu mn a ntins .
Te rog. Ia- m doar de mn , drag a mea. Nu
te duce mai dep a r t e . Nu este sigur.
Stai dep a r t e de mine! strig ea.
Nu pot. Nicioda t n- am put u t, spus e el
print r e buzele abia ntre d e s c h i s e , f cn d nc un
pas. Thea
Thea se d du rep e d e napoi. Scn d u r a ced
sub greu t a t e a ei, apoi ncep u s se crap e. Sim i
cum o part e din scn d u r se rup e sub ea,
arun c n d- o n ap . Nu v zu dec t imagin e a
nce o a t , difuz a lui Richa r d repezin d u- se
naint e, cu fa a conto r sio n a t de furie
neajut o r a t , naint e ca apa s se nchid
deas u p r a capului ei.
Era rece, ntun e c a t . Cobor a, mpins de o
mn nev zu t . Pe m su r ce se scufu n d a i se
scufu n d a , n fa a ei vede a deplas n d u- se pilonii
ponto n ul ui. Dup att a tero a r e i dur e r e ,
apro a p e c sim e a acu m o u ur a r e i o clip
nesf r i t se l s prad inevita bilului. Apoi
inte rv e ni instinc t ul, pe ct de irezistibil, pe att
de inutil i ncep u s lupte, ncer c n d s - i bat
cu picioa r el e dru m ul napoi la supr af a . Dar
c m a a de noap t e i se r su cis e ntr e picioa r e ,
str n g n d u - se tot mai mult pe m s u r ce se
lupt a i i d du sea m a c se prins e s e ntr e
scn d u r il e rupt e. Scn d u r il e o tr g e a u la fund i
cu picioar el e prins e de ele nu put e a gene r a
suficien t ene r gi e ca s cont r a c a r e z e pute r e a
lor.
Dac ar fi putu t rd e, ar fi f cut- o. De dat a
acea s t a Richa r d nu mai treb ui a s fac nimic.
Reu is e s duc totul la bun sfr it, de una
singu r . Totu i nu ncet s lupte, ncerc n d s
noat e mpot riva scn d u r ilo r care o tr g e a u .
Supr af a a se nvolbu r cnd se scufu n d el,
t ind apa i ajung n d la stn g a ei. Vizibilitat e a
era slab , dar i putu vede a str lu ci r e a pielii,
negr ul p r ul ui. El o v zu imedia t, albul c m ii
de noap t e tr d n d u- i pozi ia i i r s uci trup ul
spr e ea.
O cupri n s e mni a. Prob a bil c el tocm ai
n eles e s e : nu put e a l sa lacul s - i fac tre a b a
f r ajutor ul lui. Prob a bil c vroia s se asigu r e
c ea nu va reu i totu i s scap e .
i ridic minile s - l previn , dubl n d u- i
efort u ril e de a ajun g e la supr af a . i cons u m a
tot oxigen ul n zbat e r e a ei i pl m nii o arde a u ,
ngr e u n n d u- se de nevoia de a inhala. Richa r d i
prins e minile care se agita u i ncep u s o
mping n jos, n jos, tot mai dep a r t e de lumin ,
de via .
Thea i v zu ochii, calmi i dista n i, fiecar e
atom din fiin a lui conc e n t r n d u- se la ce f cea.
Mai avea pu in timp, ah, att de pu in. Sim e a
dure r e i sim e a mnie mpot riva sor ii ei, n
ciuda efort u rilo r. nce r c dispe r a t s se smulg
din str n s o a r e a lui, folosind u- i ultim el e
r m i e de for ntr- un efort final
n ciuda a tot ce se nt m pl a s e , l iubise
ntotd e a u n a , dincolo de ra iun e, chiar i dincolo
de moa r t e .
Aceast a era o dur e r e i mai profun d : s tie c
l va p r si pent r u totde a u n a . Privirile li se
ntlnir prin v lul apei ntun e c a t e , fa a lui att
de apro a p e de a ei nct l-ar fi put ut s ru t a i
prin ntun e ri c ul tot mai mar e, i v zu panic a
oglindit n ochii lui. Ai ncred e r e n mine, i
spus e s e el de att e a ori. Ai ncre d e r e n mine
chiar n fa a dovezii cople itoar e, ai ncred e r e n
mine
S am ncre d e r e n el.
Con tie n tiz a r e a se r sp n d i n ea ca razele
soar el ui. ncre d e r e . Niciod a t nu reu is e s aib
ncre d e r e n el sau n dra go s t e a lui pent r u ea.
Fus e s e r ca dou anim al e circu m s p e c t e , tnjind
s se apro pi e, dar nend r z ni n d s - i per mit s
fie vulne r a bil e unul fa de cel lalt. Ei nu
avuse s e r ncre d e r e . i pl tis e r pre ul.
S aib ncred e r e n el.
ncet s se mai lupt e, l sn d u- se moale,
l sn d u- l s fac ce vroia el. Oricu m nu mai avea
pute r e . Privirile le era u n contin u a r e nl n uit e
i prin ochi i spus e c i se pre d a , cu toat
dra go s t e a str lu ci n d n ei. Chiar dac era pre a
trziu, vroia ca el s tie c indifer e n t de ce se
nt m pl a, ea l iubise.
i v zu pupilele aprinz n d u- i-se, i sim i efort ul
rennoit de a o mping e n jos, pn la fund. Apoi,
f r gre u t a t e a scn d u r ilo r car e o tr a u, reu i s -
i sf ie c m a a de noapt e , smulg n d- o dintr e
lemn e. Ultima bul de aer i sc p dintr e buze
cnd, cupri nz n d- o cu bra ul pe dup talie i
folosind u- i picioa r el e pute r ni c e, se prop uls cu
ea n sus, spr e supr af a i spre minu n a t ul
oxigen, spre via .

DOAMNE, TE ROG, TE ROG, ah, Doam n e , te


rog. i auze a rug m i n t e a dispe r a t , mor m i t , n
timp ce o tr a afar din ap , dar nu- i put e a
r s p u n d e , z cn d ca o p p u de cr p n
bra el e lui. Pl m nii nu i lucr a u cum treb ui e; nu
pute a trag e aer n piept ad n c, convulsiv, a a
cum ar fi avut nevoie.
Richa r d o ntins e pe iarb i ncep u s o apes e
pe spina r e . Pl m nii i se convulsion a r , apoi i se
umflar i tu ir afar o cantit a t e din apa
lacului. El contin u s o loveasc n spina r e ,
pn cnd crez u c o s - i rup coast el e.
Sunt bi ne, reu i ea s spun , ncer c n d
s scap e de pum n ul greu. Mai tu i ceva ap ,
nec n d u- se.
El se pr b u i lng ea, n prop ri ul lui paroxis m
de tuse, piept ul mu c hi ulos n l n d u- i-se n
lupt a pent r u aer.
Thea se lupt s se ntoa r c pe o part e, s
ajung la el, sim ind nevoia s l ating . Z ce a u
ntin i pe iarb , tre m u r n d i tu in d, cnd
prim el e raze calde ale soar el ui se strec u r a r
deas u p r a lacului, mn g i n d u- i. O tras e convulsiv
la el, cu lacrimile iroind u- i pe obr aji, mor m i n d
incoe r e n t n timp ce ap s a s r u t ri dispe r a t e pe
fa a ei, pe gt. Trupul lui mar e era ncor d a t ,
tre m u r n d de o tensiu n e car e nu se mai
domole a. O rostog oli sub el, ridic n d u- i n talie
faldurile ude ale c m ii de noap t e. Thea i sim i
dispe r a r e a , nevoia furioas i r m a s e lini tit , n
timp ce el se lupt a cu jean ii lui uzi,
nc p n a i, reu in d n sfr it s - i desc hi d i s
i- i trag n jos. i desf c u picioa r el e i se nfipse
n ea, mar e i fierbin t e i att de tar e nct ea
scoas e un ip t, str n g n d u- l ns cu toat
pute r e a ei.
O c l ri dur i rep e d e , avn d nevoie de ace a s t
confir m a r e c era u nc n via , am n d oi, avn d
nevoie de acea s t leg t u r cu ea. R spu n s ul ei a
fost nea t e p t a t , ter mi n n d apro a p e imedia t,
ip n d u- i bucu ri a de a a- l avea aici, cu ea, n
timp ce se ag a de el cu bra el e i cu picioa r el e.
El se mi c rep e d e , s lba tic, se cutr e m u r i i
sim i n ea fluidul cald al orga s m u l ui, apoi se
pr b u i al t u ri n iarb , lng ea.
R m a s e r ntin i a a mult vrem e, el inn d- o
str n s n bra e, ea cu capul pe um r ul lui,
niciun ul dintr e ei nefiind n star e s ncet ez e s l
mai ating pe cel lalt. El i netez e a spre spat e
buclele nclcit e; ea l mn g i a pe piept, pe
bra e. El o s r u t a pe tm pl ; ea i s ru t a
maxila r ul. El i fr m n t a i-i mn g i a snii, n
timp ce minile ei contin u a u s se plimb e n jos,
spr e coap s el e lui goale. Thea se gn di ce
spect a c ol era u, stn d ntin i n iarb , ea cu
c m a a de noap t e ridica t pn la br u i el cu
jean ii cobor i la genu n c hi, dar soar el e era cald
i ea era somno r o a s i trup ul ei era mul u mi t i
ei nici nu- i p sa.
ntr- un trziu el se mi c , elibe r n d u- i
picioar el e din jean ii uzi. Thea zm bi cnd se
ntins e la loc, comple t gol. El nu fuses e nicioda t
blagoslovit cu pre a mult mode s ti e. i apoi, era o
crim s ascu nzi un trup ca al lui. Oft de
prop ri a- i beatit u di n e , gndi n d u- se la lucru rile
ner u i n a t e pe car e pl n ui a s le fac cu el, mai
trziu, n patul acela mar e. Unele lucru ri cere a u
totu i o salte a, nu iarb . De i bl nu ril e acele a
fuses e r minu n a t e
De fieca r e dat , opti ea s ru t n d u- i um r ul,
tu ncer c ai s m salvezi.
Ochii lui vii se desc his e r u or, n timp ce o
str n g e a mai apro a p e de el.
Fire t e . Nu pute a m tr i f r tine, spus e el
simplu.
Dar ai tr it. Come n t a r i ul i muri pe buze cnd
se uit la el, citind u- i expr e si a. Ochii lui era u
calmi i apro b a t o r i. Emo ia o gtui, gat a s o
sufoce i n ochi i str l uc e a u lacrimi.
Du- te naibii, spus e ea tre m u r a t . El nu tr is e.
De fiecar e dat cnd nu reu is e s o salveze,
r m s e s e acolo cu ea, aleg n d s - i
mp r t e a s c moar t e a , n loc s tr ias c f r
ea. Aceast a fuses e ultim a lui ans , ca i a ei i a
lor.
Du- te naibii, spus e ea din nou, izbind u- l cu
pum n ul n piept. Cum ai putu t face ast a? De ce
nu ai tr it ?
Un zm b e t lene i atins e buzele, n timp ce se
juca alen e cu una din buclele ei.
Tu ai fi tr it? o ntre b el i zm b e t ul i
deveni mai larg cnd ea se bosu mfl la el. Nu, ea
nu l-ar fi putu t l sa n ap i s plece, s tr ias c
mai depa r t e . Ar fi r m a s cu el.
Afurisit mic ce e ti, spus e el mul u mi t,
str n g n d- o la piept. tiu c m- ai f cut s aler g
ceva dup tine, dar acu m te- am prins. n sfr it
am f cut- o cum treb ui a.

Epil o g

Dou zile mai trziu, Thea i Richa r d st t e a u


afar , n leag n ul pe car e- l repa r a s e el, privind
mul u mi i lacul. Picioa r el e ei goale st t e a u n
poala lui iar el i le mas a, spun n d c vroia s
exers e z e pent r u cnd ea va fi att de mar e din
cauza sarcinii nct va avea nevoie de ase m e n e a
servicii. Amndoi era u abs u r d de siguri c prim a
lor contopi r e n dra go s t e fuses e fertil , iar
fericir e a ei era att de cople ito a r e nct o
ame e a .
Team a ei de ap disp r u s e la fel de repe d e
prec u m ap r u s e . nc nu ncer c a s e s nnoa t e,
dar ast a mai mult din cauz a tem e rii lui Richa r d ,
dec t a ei. De cte ori se plimb a u , el contin u a s
o pozi ion ez e ntre el i ap i Thea se ntre b a
dac o s scap e vreod a t i Richa r d de obsesi a
ast a.
Planu ri. i f cus e r nen u m r a t e plan u ri
pent r u via a lor mpr e u n . n prim ul rnd, ea se
va mut a n Carolina de Nord. Lupt t o r ul ei nu
era doar n For el e Speciale era locote n e n t
colonel. Cum nu avea dec t treizeci i cinci de
ani, nse m n a c mai avea nc dest ul timp ca s
ajung gen e r a l, cee a ce p re a c era inevita bil.
Thea se gnd e a c va treb ui s renu n e la
zugr vit ul caselo r; efectiv nu era ceva ce put e a
face o nevas t de gen e r a l. Pictu rile mur al e,
totu i, era u altcev a
Dar pn una alta, savur a u egoi ti faptul c
ncep e a u s se cuno a s c din nou unul pe cel lalt,
gust n d fieca r e mom e n t de intimit a t e .
Cur a s e r gr di n a, iar n dimine a a acea s t a
ncep u s e r s pre g t e a s c i casa pent r u noul ei
stra t de vopse a. Totu i, cea mai mar e part e a
timp ul ui o pet r e c e a u n pat.
Thea i ntoa r s e fa a n sus, spre soar e i- i
mpr e u n ncet minile pe burt . Era acolo. tia
ast a. Nu avea nevoie de niciun test de la
farm a ci e sau de labor a t o r ca s - i confir m e ceea
ce sim e a cu fieca r e celul a trup ul ui ei. nc
pre a mic chiar i s fie v zut, dar indubit a bil
acolo.
Minile lui Richa r d le acop e ri r pe ale ei i
Thea deschis e ochii, surp ri nz n d u- l zmbin d
c tr e ea.
Fat sau b iat? o ntr e b el.
Thea ezit .
Tu ce crezi?
Eu am ntr e b a t prim ul.
Haide s-o spun e m mpr e u n . Tu ncepi.
Richa r d desc his e gur a, apoi se opri i i se uit
la ea cu ochii mici.
Aproap e c te- am prins, spus e ea
mec h e r e t e .
Ce s zic! Bine, fie, e b iat.
i mpleti dege t el e cu ale lui, oftn d
mul u mi t .
De acord.
Un fiu. Fiul lui Richa r d . Copilul care a murit
era o feti . i nghi i lacrimile pent r u acel copil,
ntr e b n d u- se dac era pier d u t pent r u totde a u n a
sau dac i se d d u s e i lui o a doua ans .
O s mai aib i ea o ans , opti Richa r d ,
str n g n d- o mai apro a p e . Poat e dat a viitoar e. O
s tim asta.
Da, o s tie. n fiecar e noapt e , pe m s u r ce
visele se derul a u, aminti r e a ei se ntr e g e a tot
mai mult. Richa r d contin u a s le mp r t e a s c
odat cu ea i se treze a u cu trup u rile nc
nl n uit e, extaz ul contin u n d s pulsez e n ei.
Erau lega i trup i suflet, trec u t ul revel n d u- li-se
a a cum li se nt m pl doar ctorv a noroco i.
Auzir ma inile naint e de a le pute a vede a i
Thea se ridic , r su ci n d u- i picioar el e la p m n t .
Richa r d se ridic i el, mi c n d u- se auto m a t ca
s se plasez e ntr e ea i oricine s-ar fi apro pi a t.
Thea l tras e de cure a i el se uit napoi, o
expr e si e jalnic trave r s n d u - i chipul cnd i
d du sea m a ce f cus e.
Obiceiu ri vechi. Foarte vechi, spus e el
ridic n d din ume ri.
Apoi n raza lor vizual ap r u r trei ma ini i
Thea prive a uluit apro pi e r e a ntr e gii ei familii.
i treb ui o clip ca s price a p .
Ast zi este ziua mea! Am uitat!
Ziua ta, da? i pet r e c u un bra pe dup
ume rii ei. Ia s vede m Asta nsea m n c ai
treizeci, da? Treb ui e s - i spun c mai b tr n ca
acu m n- ai fost niciod a t . Dar te ii dest ul de
bine.
Mul u m e s c foart e mult. Zm bi n d, l apuc de
mn i ncep u s - l trag n fa . O s vad dac
o s se mai dea el a a de mar e dup ce o s fie
cople it de familia ei. Nepo a t el e i nepo ii
ncep e a u s se reve r s e afar din ma in , prin
portie r el e desc his e, aler g n d spre ei, n timp ce
adul ii se desf u r a u afar din ma ini ntr- un
ritm mai lent. Lee i Cynthy, Jason i June i
ma m a i tat l ei, to i se apropi a u oarec u m
ngrijor a i, ca i cum s-ar fi tem u t s nu fi dat
buzn a pest e o esca p a d rom a n ti c .
Nu mi- am dat sea m a c ai venit nso it ,
dra g a mea, spus e mam a ei uitn d u- se la Richa r d
de sus pn jos, cu privire a critic a unei mam e.
Richa r d rs e degaj a t, pe un ton sc zu t.
Nici nu a venit, spus e el ntinz n d mn a spre
tat l ei. Num el e meu este Richa r d Chanc e. Am
nchiriat casa de al tu ri.
Tat l ei zmbi.
Paul Marlow, tat l lui Thea. So ia mea,
Emily.
Contin u a r prez e n t r il e politicoa s e i Thea
treb ui s - i mu t e limba ca s se ab in s nu
rd tar e. De i tat l ei era ct se poat e de
relaxa t iar Cynthy i June i zm b e a u fericite lui
Richa r d, ma m a i fra ii ei se uitau ntun e c a i la
r zboinicul din mijlocul lor.
naint e de a se spun e ceva stnje nit o r, Thea i
pet r e c u un bra pe dup bra ul lui Richa r d .
Locot e n e n t Colonel Richa r d Chan c e , spus e
ea cu c ldu r . n per misi e de la Fort Bragg,
Carolin a de Nord. i pent r u tiin a voast r ,
viitorul meu so .
Cuvint el e avur ca efect o schim b a r e imedia t
la rudel e ei mai belige r a n t e . Prin valul de
felicit ri i de sune t e de ncn t a r e , plus lacrimile
ma m ei ei, l auzi pe tat l ei spun n d gndito r:
Dar tiu c a i lucra t rep e d e . V cuno a t e i
de cnd, de pat r u sau cinci zile?
Nu, spus e Richa r d cu un perfec t aplom b. Ne
cuno a t e m de ani i ani de zile, dar nu ne- a fost
dat s r m n e m mpr e u n . De dat a acea s t a ns ,
totul a mer s perfec t. Cred c a a a treb ui t s fie.
Cu p r i n s :
Lun plin
................................................................ pg. 4
Viscolul ..............................................................
...... pg. 85
Lacul Viselor
............................................................ pg. 161
Epilog .................................................................
...... pg. 234

Edit ur a MIRO N
Co m e n z i tel e f o n i c e 02 1 . 3 3 7 . 1 4 . 4 3 (s e a r a )

S-ar putea să vă placă și