Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3224, Joi, 11 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XIII, Nr. 3224, Joi, 11 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
DE TMT MEDIA INTERNATIONAL FONDATOR VALENTIN POPESCU Pag. 13 să ne cinstim eroii” Alimente depozitate
Pag. 13 să ne cinstim eroii”
Pag.
13
să ne cinstim eroii”
Alimente depozitate necorespunzător în unele magazine din județ Inspectorii sanitar-veteri- nari, din cadrul
Alimente depozitate necorespunzător în unele
magazine din județ
Inspectorii sanitar-veteri-
nari, din cadrul Direcției
Sanitar-Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor
(DSVSA) Hunedoara, au realizat, pe parcursul lunii trecute,
mai multe controale în mai multe magazine. În județul Hu-
nedoara au fost aplicate sancțiuni în valoare de 6.800 de
lei pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor
alimentare.
3
Turismul hunedorean a început bine anul în curs În numărul de ieri publicam datele oficiale
Turismul hunedorean a început bine anul
în curs
În numărul de ieri publicam
datele oficiale ale Institutului
Național de Statistică (INS)
privind numărul de turiști
străini care au vizitat județul
Hunedoara anul trecut. Conform datelor oficiale ale INS,
numărul turiștilor străini care au vizitat, anul trecut, melea-
gurile hunedorene, a crescut cu peste 20 de procente,
județul nostru fiind pe locul șase din 42 la nivel
2
național, la acest capitol.
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

În mod oficial

Turismul hunedorean a început bine anul în curs

În numărul de ieri publicam datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) pri- vind numărul de turiști străini care au vizitat județul Hunedoara anul trecut.

Conform datelor oficiale ale INS, numărul turiștilor străini care au vizitat, anul trecut, me- leagurile hunedorene, a crescut cu peste 20 de procente, județul nostru fiind pe locul șase din 42 la nivel național în această chestiune.

Cu 37% mai mulți ca în 2016

De curând, Direcția Județeană de Statistică (DJS) a făcut publici principalii indicatori so- cio-economici la nivel local aferenți lunii ianua- rie a anului în curs, printre aceștia fiind analizat și domeniul turismului. Iar datele de la DJS Hu- nedoara sunt, putem spune, încurajatoare, per total, înregistrându-se creșteri, mai ușoare sau de-a dreptul semnificative, dar și scăderi, dar nu foarte mari. Numărul turiștilor sosiţi în ianuarie 2017 a fost de 10.308 persoane, cu 210 mai mare decât în ultima lună a anului trecut. Numărul

PUBLICITATE

în ultima lună a anului trecut. Numărul PUBLICITATE înnoptărilor din prima lună a acestui an a

înnoptărilor din prima lună a acestui an a fost de 18.700, cu 263 mai mic decât în decembrie 2016. De asemenea, numărul mediu de nopţi pe turist a fost, în prima lună din acest an, de 1.8, faţă de 1.9 cât era în luna decembrie 2016. Totodată, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în ianuarie 2017 de 15.0%, cu 2.6% mai mic ca în luna anterioară. Revenind la procente, trebuie precizat că, în comparație cu decembrie 2016, în prima lună din acest an numărul turiștilor înregistrați în structurile de cazre din județ a fost mai mare cu 2.1%. Creș- teri în această privință s-au înregistrat la pensi-

PUBLICITATE

uni urbane (103.7%), pensiuni rurale (72.5%) și cabane (13.15), iar scăderi la vile (7.5%), hote- luri (13.1%) și moteluri (20.8%). În schimb însă se observă o creștere spectaculoasă, de 37%, la raportul de turiști sosiți în județul Hunedoara între luna ianuarie din 2017 și aceeași perioadă a anului trecut. Singura scădere consemnată în structurile de cazare este cea de la moteluri de 36.9%, iar creșteri s-au înregistrat la hoteluri, de 20.5%, vile, de 38.7%, și pensiuni rurale, 52.9%,, precum și plusuri consistente la pensiuni urba- ne, de 112.1% și, mai ales, la cabane, de 168.1%. Amarildo Szekely

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL TEREN ȘI CONSTRUCȚIE PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI HAȚEG

U.A.T. Orașul Hațeg cu sediul in Hațeg, str. P-ța Unirii nr.6, în te- meiul H.C.L. nr. 33/2017 face cunoscut că în ziua de 09.06.2017,

ora 12.00, în sala Consiliului local din orașul Hațeg, str. P-ța Unirii nr.6, va avea loc licitația publică cu strigare pentru vânzarea unui imobil teren și construcție proprietate privată a Orașului Hațeg.

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale:

Imobilul este situat in orașul Hațeg, str. Mihai Viteazu, nr. 2-6, fiind compus din construcție în suprafață de 123 mp, inscrisă in CF 63032 Hațeg, nr. cad 63032 și teren aferent in suprafaţă de 304 mp, înscris in CF nr. 63031 Hațeg, nr. cad 63031 și în CF 63032 Hațeg, nr. cad 63032.

2.

Informații privind documentația de vânzare

In vederea participării la licitație ofertanții vor achiziționa do- cumentația de participare achitând contravaloarea acesteia, în

cuantum de 100 lei și garanția de participare la licitație în cuan- tum de 8282 lei, sume achitate la casieria Primăriei orașului Ha- țeg sau in contul RO39TREZ3715006XXX001477 deschis la Tre- zoreria Hațeg, titular de cont Primăria orașului Hațeg.

3.

Informații privind ofertele

Documentele de calificare insoțite de ofertele financiare se vor

depune până în data de 09.06. 2017, ora 9.00 la registratura Pri- măriei din str. P-ța Unirii nr. 6.

Prețul minim de pornire al licitației, stabilit conform ra-

portului de evaluare este de 82.820 lei fără T.V.A. iar pasul de licitație este de 1000 lei. 5. Clarificări în vederea întocmirii dosarului de participare la li- citație se pot obține de la Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei orașului Hațeg.

4.

PRIMAR Goia Marcel Adrian

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL TEREN ȘI CONSTRUCȚIE PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI HAȚEG

U.A.T. Orasul Hațeg cu sediul in Hațeg, str. P-ța Unirii nr.6, în te- meiul H.C.L. nr. 32/2017 face cunoscut că în ziua de 08.06.2017,

ora 11.00, in sala Consiliului local din orașul Hațeg, str. P-ța Unirii nr. 6, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil te- ren și construcție proprietate privată a Orașului Hațeg.

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale:

Imobilul este situat în orașul Hațeg, str. Uzinei, nr. 4 fiind com- pus din construcție în suprafață de 194 mp și teren aferent în su- prafaţa de 498 mp, inscris in CF nr. 61824 Hațeg, nr. cad 61824.

2.

Informații privind documentația de vânzare

In vederea participării la licitație ofertanții vor achiziționa do- cumentația de participare achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei și garanția de participare la licitație în cuan- tum de 31007 lei, sume achitate la casieria Primăriei orașului Hațeg sau în contul RO39TREZ3715006XXX001477 deschis la Trezoreria Hațeg, titular de cont Primăria orașului Hațeg.

3.

Informații privind ofertele

Documentele de calificare insoțite de ofertele financiare se vor depune în data de 07.06.04.2017, până la ora 15.00 la registra- tura Primăriei din str. P-ta Unirii nr. 6.

Prețul minim de pornire al licitației, stabilit conform ra-

portului de evaluare este de 310.070 lei. 5. Clarificări în vederea intocmirii dosarului de participare la li- citație se pot obține de la Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei orașului Hațeg.

4.

PRIMAR Goia Marcel Adrian

03 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

03

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Sancțiuni în valoare de aproape 7.000 de lei

Alimente depozitate necorespunzător în unele magazine din județ

depozitate necorespunzător în unele magazine din județ A lovit cu mașina o femeie, din Simeria, pe

A lovit cu mașina o femeie, din Simeria, pe care, ulterior, a transportat-o la spital

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Deva, a lovit cu autotu- rismul, la volanul căruia se afla, o femeie de aceeași etate, din Simeria, care traversa strada regulamentar. Oamenii legii au aflat de evenimentul rutier de la reprezentanții spitalului din Simeria. „Poliția Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că la Spitalul CFR Simeria s-a prezentat o femeie în vârstă de 55 de ani, din Simeria, care reclamat faptul că a fost victima unui accident rutier, fiind rănită ușor. Poliţiștii au identificat con- ducătorul auto implicat în evenimentul rutier, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Deva, care a declarat faptul că a condus un autoturism pe DN7, din direcția Deva-Simeria, iar când a ajuns la trecerea pietonală marcată și semnalizată corespunzător, din localitatea Sântuhalm, din cau- za condițiilor meteo nefavorabile, a acroșat femeia, pe care a transportat-o la spitalul din Simeria, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a declarat comisar Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Oamenii legii au întocmit în acest caz dosar de cer- cetare penală.

Petronela Tămaș

PUBLICITATE

Licitație publică

Consiliul local al orașului Hațeg, cu sediul în orașul Hațeg, Pia- ța Unirii nr.6, tel 0254/770273, organizează licitație publică cu strigare privind vânzarea unei cantități de cca. 2000 kg deșeuri feroase, depozitate pe str. V. Babeș nr.38.

Depunerea ofertelor se face în data de 14.05.2017 orele 8.00- 15.00 la sediul Primăriei Hațeg.

Licitația va avea loc în data de 19.05.2017 la ora 11.00 la sediul Primăriei Hațeg.

Prețul minim de începere a licitației este de 0,45 lei/kg.

Garanția de participare la licitație este de 100 lei iar costul ca- ietului de sarcini este 50 lei.

PRIMAR, Goia Marcel Adrian

Inspectorii sanitar veterinari, din cadrul Direcției Sanitar-Veterina- re și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara, au realizat, pe parcursul lunii trecute, mai mul- te controale în magaziele din județ. Controalele au fost axate pe secto- rul produselor alimentare de origi- ne nonanimală, fiind vizate dome- niile precum fabricarea produselor

de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcori- toare, a băuturilor alcoolice, dar și

a celor de depozitare a produselor

alimentare, a semințelor, legumelor

și fructelor. Verificările inspectori-

lor de specialitate au vizat aspecte privind calitatea spațiilor de de-

pozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea și depo- zitarea acestora, controlul dăună-

PUBLICITATE

torilor, documentele prevăzute de legislație și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igie- nă și de funcționare a unităților. În județul Hunedoara au fost aplicate sancțiuni în valoare de 6.800 de lei pentru depozitarea necorespun- zătoare a produselor alimentare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare și lipsa do- cumentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța ali- mentelor. La nivel național, ca urmare a ne- regulilor constatate, au fost aplicate 175 de amenzi contravenționale în valoare totală de 296.600 de lei și au fost acordate 132 de avertismente pentru deficiențe minore.

Petronela Tămaș

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

„Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Re- gulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de ca- nalizare pentru Valea Jiului ”

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 10.05.2017 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet:

www.cjhunedoara.ro. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recoman- dare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot de- pune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresele: cjhunedoara@yahoo.com, până la data de 22.05.2017 . Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica artico- lul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

04 comunitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

04

comunitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Administrație rurală

11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar
11 mai 2017 www.servuspress.ro Administrație rurală La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar

La Rîu de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii

de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene,
de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene,
de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene,
de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene,
de Mori suprafețele mari terenuri nu aduc doar beneficii Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene,

Una dintre cele mai atractive localităţi hunedorene, din punct de vedere turistic, este comuna Rîu de Mori, o superbă așezare din Ţara Haţegului, care are o suprafaţă de mai mult de 385 de kilometri pătraţi și o populaţie de peste 3.000 de locuitori.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Pe raza comunei Rîu de Mori întâlnim, printre altele, zona de agrement de la Râușor, pentru care administraţia publică locală a făcut deja primii pași pentru obţinerea statutului de staţiune, Lacul Bu- cura, casa nobiliară a Cândeștilor, cetatea și mănăstirea Colţ sau alte lăcașe de cult cu o vechime apreci- abilă.

Colţ sau alte lăcașe de cult cu o vechime apreci- abilă. Greu cu cadastrarea gratuită Pe

Greu cu cadastrarea gratuită

Pe lângă aceste aspecte comuna Rîu de Mori mai este cunoscută și prin faptul că este cea mai întinsă așezare rurală din județul Hune- doara, iar la nivel național, la ace- lași capitol, ocupă locul al treilea. Și, chiar dacă suprafețele mari de terenuri aflate în administrația unei primării aduc beneficii, sunt și situ- ații în care acestea creează și pro- bleme, exact așa cum se întâmplă și în cazul comunei hunedorene Rîu de Mori. “Din cauza acestor supra- fețe mari de teren pe care le avem

în administrare am fost nevoiți să reziliem contractul pentru lucrările de întabulare gratuită a terenurilor populației. La noi sunt probleme cu titlurile de proprietate, fiind de no- torietate procesele pe care le avem cu moștenitorii familiei nobiliare Kendeffy. În urmă cu 13 ani, când am devenit primar al comunei, această familie primise cam 11.000 de hectare din cele circa 40.000 ale comunei Rîu de Mori. De aseme- nea, chiar dacă în unele localități aparținătoare punerea în posesie s-a făcut într-o proporție foarte mare, aș putea spune, mai avem, însă, și sate componente care nu au

spune, mai avem, însă, și sate componente care nu au fost colectivizate, iar în acestea si-

fost colectivizate, iar în acestea si- tuația juridică a terenurilor nu este

iar în acestea si- tuația juridică a terenurilor nu este clarificată. De asemenea, dacă în porțiunile

clarificată. De asemenea, dacă în porțiunile din comună unde s-au construit cabane ori case de vacan- ță nu sunt probleme cu titlurile de proprietate, dar există și zone de munte unde situația terenurilor nu este clară. Apoi nici legea de retro- cedare a terenurilor nu este clară, mai ales că, vreme de vreo 20 de ani, s-au atribuit suprafețe de pă- mânt în bază de procese – verbale, iar acum, pentru întabulare, trebu- ie întocmite dosare întregi aferente fiecărei parcele. Și, nu în ultimul rând, sunt cazuri în care măsurăto- rile s-au făcut după ureche, cum se spune, iar multe suprafețe de teren se suprapun. În plus, la noi dețin composesorate și alte comune din Țara Hațegului. Deci, până nu se va face ordine în legislația privind re- trocedarea terenurilor și atribuirea titlurilor de proprietate, va fi foar-

te greu să intrăm în acest program național de cadastrare gratuită”, a declarat Niculiță Mang, primarul comunei hunedorene Rîu de Mori.

Se încearcă realizarea amenajamentului pastoral

O altă problemă specifică zonelor rurale pe care încearcă să o rezol- ve edilii din comuna hunedreană Râu de Mori este aceea a amena- jamentului pastoral. „Pentru reali- zarea amenajamentului pastoral în comună am încheiat un contract cu cei de la Direcția Agricolă, noi având peste 1.500 de hectare de pă- șune. Dintre acestea, ceva mai mult de 500 de hectare sunt declarate ca pășuni eligibile și sunt concesi- onate. În perioada următoare vom scoate la licitație încă vreo 20 de hectare de pășune pentru concesiu- ne. Din păcate, însă, avem și pășuni în zona de munte, care nu mai sunt cosite, deoarece a scăzut efectivul de animale și nu mai este nevoie de fân. Mai mult, la noi, spre deosebire de alte părți, unde se fac doar de- frișări, se fac și împăduriri. Nu va fi simplu nici cu amenajamentul pastoral, dar sunt convins că vom rezolva și această problemă”, a mai spus primarul din Rîu de Mori, Ni- culiță Mang.

05 eveniment SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

05

eveniment

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Polițiștii locali s-au pus cu burta pe carte

Polițiștii locali s-au pus cu burta pe carte Jocurile de Natație „Special Olympics”, la Hunedoara

Jocurile de Natație „Special Olympics”, la Hunedoara

Jocurile de Natație „Special Olympics”, la Hunedoara Asociaţia Umanitară „Ioana” și Centrul de Pedagogie

Asociaţia Umanitară „Ioana” și Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, în parteneriat cu Primăria Munici- piului Hunedoara organizează astăzi, 11 mai, la Jocu- rile de Nataţie „Special Olympics” Hunedoara. Con- cursul începe la ora 10:00 și se desfășoară la Bazinul de Înot Hunedoara. Premierea va avea loc începând cu ora 12:00. Olimpiada a ajuns la a VII-a ediţie și este destinată copiilor și tinerilor care suferă de sindromul Down și alte dizabilităţi.

Petronela Tămaș

Centrul de Formare Iniţială și Continuă (CFIC) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de la Orăștie, organizează în perioada 8 mai – 6 august 2017 seria a II-a a cursului de formare iniţială a poliţiștilor locali cu competenţe în do- meniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulaţiei rutiere. La acest curs participă 50 de poliţiști locali din 19 primării, care au solicitat și sunt beneficiarele acestui gen de pregătire, din judeţele Alba, Arad, Argeș, Brașov, Cluj, Covas- na, Gorj, Ilfov, Mureș, Satu Mare și Hunedoara. Cursurile, care au o durată de 13 săptămânii, se desfășoară pe trei module, structurate astfel:

“Pregătire generală”, unde se vor studia probleme de comunicare profesională, aplicarea normelor de conduită profesională, utilizarea armamentu- lui din dotare și probleme de legislaţie; „Ordine publică”, unde se va pune accent pe aplicarea unor tehnici și tactici de intervenţie profesiona- lă, precum și aplicarea unor proceduri specifice de ordine publică, constatarea contravenţiilor și infracţiunilor; “Circulaţia pe drumurile publi- ce”, care aduce în atenţia cursanţilor aspecte pri- vind legislaţia în domeniu, constatarea faptelor contravenţionale în domeniul circulaţiei publice și aplicarea unor proceduri specifice. Finalitatea cursului de la CFIC al MAI de la Orăștie se reali- zează prin examen, în urma căruia participanţii obţin certificat de absolvire. Amarildo Szekely

PUBLICITATE

prin examen, în urma căruia participanţii obţin certificat de absolvire. Amarildo Szekely PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE

prin examen, în urma căruia participanţii obţin certificat de absolvire. Amarildo Szekely PUBLICITATE PUBLICITATE
06 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

06

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Acțiune cultural-educativă, organizată de Biblioteca Județeană, dedicată zilei de 9 Mai

Biblioteca Județeană „Ovid Den- susianu” Hunedoara-Deva a de- dicat o manifestare cultural-edu- cativă specială Zilei de 9 Mai, proclamată de Consiliul European de la Milano, din 1985, drept Zi a

Europei. Anul acesta, Ziua Europei

a fost evocată la Simeria, în Sala de conferințe a Parcului de Afaceri din oraș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Economico-Socială

a Județului Hunedoara și Colegiul

Tehnic de Transport Feroviar „An- ghel Saligny” din localitate. Cei prezenți au audiat o prezen-

tare susținută cu imagini despre tripla semnificație a zilei de 9 Mai. În primul rând, este Ziua Victoriei asupra fascismului (9 mai 1945), zi în care s-a pus capăt, prin victoria forţelor aliate, celui de-al Doilea Război Mondial și a fost zdrobit fascismul, una dintre cele mai ne- gre pagini din istoria omenirii. La sfârșitul războiului, naţiunile în- vingătoare au fost hotărâte să pună umărul la făurirea unui edificiu po- litico-economic european care să aibă drept liant cooperarea pe baze egale între state europene suverane

și independente. Ideea unei Europe

unite a fost idealul multor spirite luminate, vizionare, care își doreau

multor spirite luminate, vizionare, care își doreau un continent în care fraternitatea statelor componente să

un continent în care fraternitatea statelor componente să ducă la în-

cetarea oricăror conflicte și fiecare stat o să-și păstreze individualita- tea. La cinci ani de la încheierea războiului, la 9 mai 1950, ministrul de externe francez, Robert Schu- mann, a făcut cunoscută Declaraţia prin care a propus Germaniei, dar

și altor state europene, să pună „ba-

zele concrete ale unei federaţii eu- ropene indispensabile pentru men- ţinerea păcii”. A urmat o perioadă de aproape o jumătate de secol de căutări și tatonări, perioadă în care

continentul nostru a fost împărţit în două așa-zise blocuri aflate de

o parte și de alta a ceea ce atât de

plastic a numit Winston Churchill drept „Cortina de fier”.

Ziua proclamării Independenţei de stat a României

Față de această dublă semnifica- ție, pentru noi, românii, ziua de 9 mai înseamnă ziua proclamării In- dependenţei de stat a României, în anul 1877. Prin urmare, noi oma- giem în această zi amintirea eroi- lor noștri căzuţi la Plevna, Griviţa, Vidin și Smârdan, omagiem ostașii noștri și pe bravii lor comandanţi. Din acest moment istoric, România a pășit pe drumul ireversibil al mo-

dernizării, alături de celelalte state europene cărora li s-a alăturat în mod firesc, pentru că locul nostru este alături de celelalte naţiuni eu- ropene. Anul acesta se marchează și îm- plinirea a 60 de ani de la semna- rea Tratatelor de la Roma, dintre Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, acte prin care se puneau bazele unei piețe co- mune europene, o piață comună pentru bunuri, servicii, oameni și capital. La acest nucleu au aderat, treptat, de-a lungul anilor, și alte state europene, iar după 1990, și foste state comuniste, printre care și România, în 2007, punându-se bazele Europei de azi. Cu prilejul activității din acest an, în finalul prezentării, celor prezenți în sală li s-au adresat întrebări le- gate de Ziua Independenţei, Ziua Victoriei și Ziua Europei, câștigă- torii fiind răsplătiţi, ca de fiecare dată, cu frumoase premii constând în cărţi și diplome oferite de Biblio- teca Județeană.

Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara- Deva

PUBLICITATE

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DENSUȘ ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254-775.010

PUBLICITATE

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOTESTI ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254- 775.640.

07 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

07

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Olimpiadele de profil le-au adus micilor artiști premii importante

Rezultate deosebite, obținute de elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduță”

de elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduță” PUBLICITATE ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de

PUBLICITATE

ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul general al comunei Șoimuș pe anul 2017

1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA ȘOIMUȘ, Cod de înregistrare fiscală: 4468358, Adresa: Județul Hunedoara, Sat Șoimuș, Comuna Șoimuș, nr.310, Număr de telefon, fax, e-mail: primariasoi- mus@gmail.com, telefon tel./fax 0254/237350 2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă Lega nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alo- cate pentru activităţi nonprofit de interes general, legile speciale pentru fiecare domeniu în parte, precum Hotărârea Consiliului Local Șoimuș nr. 29/31.03.2017 de aprobare a Regulamentului privind regimul finan- țărilor nerambursabile de la bugetul Comunei Șoimuș alocate pentru activități nonprofit de interes general și local. Sursele de finanțare și de plată:bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Șoimuș, județul Hune- doara, în limita sumei de 315.000 lei, pentru acțiuni si activități pentru susținerea cultelor religioase valoare 120.000 lei, promovarea și dez-

voltarea mișcării cultural sportive, servicii recreative și intrajutorare so- cială - 195.000 lei. Adresa la care trebuie transmise/depuse propunerile de proiecte, în plic sigilat: Primăria Șoimuș, sat Soimuș, nr. 310, județul Hunedoara, compartiment achiziții publice, cu menționarea pe plic a denumirii pro- iectului, adresa și numele complet al solicitantului, precum și mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

3. Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimen-

tare se pot obține pe site-ul Primariei Șoimuș din Ghidul solicitantului.

4. Preluarea și selecționarea proiectelor în vedere a obținerii de fi-

nanțare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare și se- lecționare constituită prin Dispoziția primarului nr.102/2017, în ordinea

punctajului obținut de către fiecare solicitant , în limita bugetului alocat.

5. Secretariatul comisiei de evaluare și selecționare va comunica în

scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a consiliului local al comunei Șoimuș solici-

tanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

6. Termenul - limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită

finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Șoimuș este 16 iunie 2017, ora 15.30. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor de către Comisie este 17 -30 iunie 2017.

P R I M A R IRIMIE MIHAI GABRIEL

Elevii Liceului de Arte „Sigis- mund Toduţă”-Deva, care au participat, în ultima perioadă, la etapele naţionale ale celor mai importante olimpiade pentru liceele vocaţionale, și anume cele de profil artistic, au obţinut rezultate deosebite.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro La finele lunii aprilie, mai exact în perioada 24-26 aprilie, a avut loc la Arad etapa naţională a Olimpi- adei de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, unde liceul devean a obţinut o menţiune (cu 87 de puncte) prin elevul Daniel-Răz- van Negrea-Drucan din clasa a VII-a, la pian, clasa profesor Cris- tina Popa-Morait. În zilele de 27, 28 și 29 aprilie la Timișoara, de această dată, s-a des- fășurat etapa naţională a Olimpia- dei de Interpretare instrumentală, vocală și studii teoretice pentru clasele IX-XII, etapă la care elevul Mircea Vasile Logojan, din clasa a X-a pian, clasa profesor Doina Ona a obţinut premiul al II-lea (cu 96 de puncte), dar și cea mai mare medie din concurs pentru clasa respecti-

vă, unde premiul I nu s-a acordat.

Premii și la Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei

Etapa naţională a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, clasele XI-XII, desfășurată

în perioada 28 aprilie – 1 mai la

Deva, a avut o dublă semnificaţie pentru Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, gazda ediţiei din acest an. „Pe de o parte, o semnificație im- portantă a avut faptul că întreg co- lectivul de profesori și conducerea

liceului s-au implicat în desfășura- rea acestui eveniment, răspunzând astfel solicitării venite din partea Ministerului Educaţiei Naţionale și al Inspectoratului Școlar al Judeţu-

lui Hunedoara, iar pe de altă parte

prin premiile obţinute de către ele-

vii deveni calificaţi la această etapă”,

precizează reprezentanții liceului devean. Expoziţia cu lucrările ele- vilor participanţi din toată ţara la etapa naţională a acestei olimpiade mai poate fi vizitată la „Galeria din Deal”, galeria Liceului de Arte „Si- gismund Toduţă” (sediul fostului liceu „Traian”) până în 23 mai.

(sediul fostului liceu „Traian”) până în 23 mai. Muntean Adina Loredana, cls. a XI-a ceramică, prof.

Muntean Adina Loredana, cls. a XI-a ceramică, prof. coord. Dragomir Cătălin și Iancu Ana- Maria, Premiul I (cu nota finală 10) Costea Vlad Laurean, cls. a XII-a sculptură, prof. coord. Iancu Ana- Maria și Dragomir Cătălin, Premiul I (cu nota finală 10) Dănilă Bianca-Medeea, cls. a XII-a tapiserie-textile, prof. coord. Tele- mann Alina și Ile Agnes (cu nota finală 9,16) Udubașa Mihai, cls. a XII-a grafică, prof. coord. Iancu Ana- Maria și Telemann Alina, menţiune (cu nota finală 9,16) Rizea Ana Maria Mihaela, cls. a XI-a sculptură, prof. coord. Dragomir Cătălin și Iancu Ana- Maria, menţiune ( cu nota finală 8,83).

08 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

08

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Fotbal

Dacia Orăștie continuă să conducă în Liga a V-a

Liga a V-a de fotbal Hunedoara și-a derulat și cea de-a XXIII-a etapă, în urma căreia nu s-au înregistrat modificări semnifica- tive în clasament.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro Ultima rundă a Ligii a V-a de fot- bal Hunedoara a consemnat rezul- tate normale și, ca de obicei, s-au marcat goluri în toate meciurile disputate.

Patru puncte diferență

Lider rămâne, cu patru puncte avans față de următoarea clasată, Dacia Orăștie, care a învins, pe propriul teren, în derby-ul etapei, a treia clasată, AS Sântămăria Or- lea, cu 4-2, după ce la pauză sco- rul fusese egal, 1-1, dar victoria gazdelor a fost una meritată. Pe poziția a doua, la patru „lungimi” de Orăștie, se menține Măgura Pui, echipă care are un meci mai puțin disputat, în urma victoriei din deplasare, cu 2-0, de pe tere- nul celei de-a unsprezecea cla- sate, CS Ghelari, fiind singurul

Liga V, Etapa a XXIII-a

Dacia 2010 Orăștie - AS Sântămăria Orlea 4-2 AS Mureșul Pricaz - AS Berianul Beriu 0-3 AS Ponorul Vaţa - CS Comunal Ilia 2-2 CSM Vulcan - Sargeţia Bretea Română 6-2 CS Ghelari - AS Măgura 2010 Pui 0-2 AS Victoria Dobra - AS Zarandul Crișcior 4-1 Agrocompany Băcia - Cerna Lunca Cernii 3-1 AS Santos Boz a stat

Clasament

1. CSM Dacia Orăștie

22 19 2

1

105-25 59

2. AS Măgura 2010 Pui

21 18 1

2

98-18

55

3. AS Sântămăria Orlea

21 13 3

5

74-41

42

4. CS Comunal Ilia

21 11 5

5

59-33

38

5. AS Berianul Beriu

21 10 4

7

57-42

34

6. AS Mureșul Pricaz

22 10 2

10 64-39

32

7. AS Zarandul Crișcior 21 9

4

8

56-56

31

8. CSM Vulcan

21 9

2

10 52-40

29

9. Sargeţia Bretea Rom.

21 8

5

8

37-46

29

10. Victoria Dobra

22 9

1

12 37-45

28

11. CS Ghelari

21 7

2

12 25-44

23

12. Cerna Lunca Cernii 20 6

2

12 48-88

20

13. Ponorul Vața

21 6

2

13 34-75

20

14. Agrocompany Băcia 21 2

1 19 40-117

7

15. AS Santos Boz

21 4

0 17 35-112

3

Notă: AS Santos Boz 9 puncte penalizare

Etapa a XXIV-a

AS Sântămăria Orlea - AS Santos Boz AS Berianul Beriu - Dacia 2010 Orăștie CS Comunal Ilia - AS Mureșul Pricaz 3-0 Sargeţia Bretea Română - AS Ponorul Vaţa AS Măgura 2010 Pui - CSM Vulcan AS Zarandul Crișcior - CS Ghelari Cerna Lunca Cernii - AS Victoria Dobra Agrocompany Băcia Stă

Lunca Cernii - AS Victoria Dobra Agrocompany Băcia Stă succes obținut, pe teren, de echi- pele

succes obținut, pe teren, de echi- pele vizitatoare din această rundă. Dacă nu vor apărea surprize, titlul se va decide în meciul direct din- tre cele două combatante, care se va disputa la Orăștie. Pe locul al patrulea se menține Comunal Ilia, care a reușit un rezultat de egalitate în deplasare, singurul al etapei, scor 2-2, la Ponorul Vața, antepenultima din ierarhie, după un joc intersant. Pe locul cinci a urcat Berianul Be- riu, care a câștigat, la „masa verde”, partida considerată în deplasare la retrasa Mureșul Pricaz care, și în aceste condiții, este a șasea în ier- arhie.

Victorie și pentru Băcia

Chiar dacă a pierdut, clar, cu 4-1, deplasarea de la a zecea clasată,

Victoria Dobra, Zarandul Criș-

cior rămâne pe locul al șaptelea în

clasament. În schimb, însă, după

meciul direct dintre ele, CSM Vul-

can și Sargeția Bretea Română au

făcut schimb de locuri între ele, echipa din Valea Jiului câștigând jocul de acasă cu 6-2 și, în urma acestui rezultat, au urcat pe opt, iar adversarii lor au coborât pe poziția a noua. În fine, în ultimul meci al etapei, penultima clasată, Agro- company Băcia a reușit, după mult timp, o nouă victyorie, a doua din campionat, trecând, pe teren pro- priu, cu scorul de 3-1, de echipa de pe poziția a douăsprezecea, Cerna Lunca Cernii. Mai trebuie precizat

că „lanterna roșie”, Santos Boz, nu a jucat, formația pe care urma să o întâlnească, Dacia Boșorod, fiind

PUBLICITATE

exclusă din campionat. Etapa vii- toare, a XIV-a, se va disputa dumi- nică, 14 mai.

Dacia Boșorod, fiind PUBLICITATE exclusă din campionat. Etapa vii- toare, a XIV-a, se va disputa dumi-
09 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

09

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Lanțul amintirilor

Cu Romică Gabor despre Internazionale Milano, Cosmos New York și multe altele

Continuăm, așa cum am promis, discuția cu Romolous Gabor, singurul „Balon de aur” din istoria fotbalului autohton, despre drumul României spre EURO 1984.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Drumul României spre turneul final din Fran- ța 1984 a început la Hunedoara, pe 1 Mai 1982, cu o victorie împotriva Ciprului, cu scorul de

3-1.

Victoria hunedorenilor

Apoi au urmat o serie de merciuri amicale și jocul oficial cu Suedia, de la București, care s-a disputat pe 8 septembrie 1982. „Suedia avea echipă tare atunci. Cei de la IFK Goteborg câș- tigaseră, în vară, Cupa UEFA, și dădeau grosul jucătorilor la lot, la care se mai adăugau și fot- baliști care jucau la echipe tari din Europa. La noi experiență internațională aveau cei de la Craiova și Dinamo și, poate, cei dela Steaua. Tocmai de aceea Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale, ne-a dus la o sumedenie de meciuri internaționale amicale, pentru a căpă- ta experiență, pentru a vedea formule de echi- pă, iar rezultatele nu prea contau. Eram, atunci, în lot, jucători de la Corvinul, Sportul Studen- țesc, UTA, FC Argeș, FC Bihor sau ASA, care nu aveam meciuri internaționale foarte multe în picioare. Practic, jucam doar în campionat, între noi, și ne cunoșteam foarte bine adversarii, și, cu tot respectul, nu prea ne ajuta un meci cu Chi- mia Râmnicu Vâlcea, de exemplu. În plus, când evoluam acasă, jucam în multe locuri din țară, nu doar în București, ci și în provincie, cum se spune. Și a venit acel meci cu Suedia, pe care l-am câștigat cu 2-0, iar golurile au fost marcate de doi jucători de la Corvinul, Ioan Andone și Mișa Klein, Dumnezeu să-l odihnească, care nu jucaseră în meciul cu Cipru de la Hunedoara. Și, cu acest rezultaty, s-au cam încheiat comentari- ile legate de selecția jucătorilor de la Corvinul, nea Mircea fiind acuzat că ne convoacă, pe hu-

Corvinul, nea Mircea fiind acuzat că ne convoacă, pe hu- nedoreni, mai mult pe latură sentimentală

nedoreni, mai mult pe latură sentimentală decât fotbalistică”, povestește Romică Gabor.

A avut Germania la picioare

Însă cel mai important meci al lui 1982 avea să fie, pentru echipa națională de fotbal a Români- ei, cel cu Italia, proaspăt campioană mondială, iar partida s-a desfășurat pe 4 decembrie, la Flo- rența. Și, firește, despre acest meci, dar și des- pre unele lucruri mai puțin cunoscute, Romo- lus Gabor are niște amintiri foarte interesante. „Ajungem pe aeroport, unde ne așteptau mulți ziariști, și unul dintre aceștia mă întreabă, știind că obținusem „Balonul de aur” cu un an înainte, la Campionatul Mondial de juniori din Austra- lia, din 1981, unde am fost și co-golgheter, cu patru goluri, care echipă din Italia îmi place. Iar eu am răspuns că Internazionale Milano. A doua zi, în presa din Italia se scrie că vreau să plec la Inter. Nea Mircea m-a luat la o discuție individuală, în care mi-a explicat că nu e bine ce am declarat, știind ce era în țară, că am dat de înțeles că aș vrea să rămân în Italia și că s-ar putea să am probleme. A fost o discuție ca de la părinte la copil și nici nu am avut probleme la întoarcerea în țarăAbia împlinisem 21 de ani și nici nu îmi trecea prin gând să rămân în stră- inătate, deși oferte am avut. Puteam să rămân în Australia, cum a făcut Viscreanu, dar acolo fotbalul nu era foarte dezvoltat. Acolo, în Aus- tralia, în 1981, când am cucerit locul al treilea la „mondialele” de juniori, am avut ofertă și de la Cosmos New York, dar nici americanii nu erau foarte dezvoltați în fotbal. Îmi aduc aminte că atunci am fi putut deveni campioni mondiali de juniori, noi pierzând, nemeritat, cu RFG în semfinale, iar nemții aveau să câștige finala cu cei din Qatar. Acum, ca să fiu corect, și noi am avut multă șansă în sfertul de finală câștigat în fața Uruguayuului, dar în fotbal, ca și în viață, trebuie să ai și noroc dar, din păcate, nu îl ai tot timpul. Pe avionul de întoarcere am călătorit cu cei din Germania Federală, lotul fiind însoțit de toată conducerea federației. Atunci mi s-a făcut propunerea să rămân în Germania, să îmi aleg orice echipă din Bundesliga și mi s-a făcut pro- misiunea cînici nu voi fi suspendat, cum a fost în cazul lui Marcel Răducanu, urmând să se facă intervenții la cel mai înalt nivel pentru asta, chiar la Nicolae Ceaușescu. Nu am fost de acord, însă. Eu, practic, sunt legat de casă, de Hunedoara. Și când am făcut școala de antrenori, spre sfârșitul carierei, am făcut-o cu gândul că voi putea lu- cra în județ, având, atunci, două echipe în prima ligă, patru sau cinci, dacă nu mai multe, în eșa- lonul al doilea, și mai bine de jumătate de serie de Divizia C, cum era atunci. Că acum nu mai

de serie de Divizia C, cum era atunci. Că acum nu mai sunt echipe în județ

sunt echipe în județ e o altă poveste”, mai spune Romolus Gabor.

„Șenila” lui Gentile

mai spune Romolus Gabor. „Șenila” lui Gentile Meciul cu Italia, de la Florența, unul dramatic, s-a

Meciul cu Italia, de la Florența, unul dramatic, s-a încheiat la egalitate, 0-0, România evoluând 35 de minute în inferioritate numerică, după eliminarea, cam ușoară, a lui Țicleanu. „Italia

și-a aliniat toți campionii mondiali în teren. Eu l-am avut adversar pe celebrul Claudio Gentile.

Mare apărător

și faza defensivă și am alergat, cât am jucat, foar-

te mult după Gentile. Era un jucător extrem de mobil, chiar dacă nu foarte tehnic, și puternic,

nu glumă. Când punea piciorul, la contact, zi-

cei că te lovește o șenilă. Săreau brazde din teren când intra la alunecare, dar juca în limitele re- gulamentului, chiar dacă duse la maxim. A fost un 0-0 muncit, dar și cu noroc. Noi n-am prea contat în atac, eliminarea lui Țicleanu nu s-ar fi dat împotriva Italiei, dar noi eram o echipă mică, arbitrajul, în mare, a fost corect, cu acel celebru „cinci la sută pentru gazde”, Silviu Lung

a prins o zi de senzație înpoartă, Bruno Conti a

Mircea ne-a trasat să facem

Nea

lovit bara și cam așa a fost. După acest egal am început și noi să ne gândim la EURO”, rememo- rează Romică Gabor, urmând ca discuția cu fos- tul internațional să continue în numele viitoare.

10 locuri de muncă SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

10

locuri de muncă

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Societate de contabilitate si expertize contabile ANGAJEAZĂ ECONOMIST / CONTABIL Cerinţe - studii superioare economice/ cursuri contabilitate - experiență în domeniu minim un an -operare calculator: Word, Excel, Internet -spirit de echipă, seriozitate, responsabilitate C.V. –urile se depun la adresa de e-mail consultantfiscal.bota@gmail.com, nr. fax.0354.882.340. Vor fi solicitaţi pentru interviu doar candidaţii selecţionaţi.

Anunț

Medic cu experiență de muncă în Franța ofer gratuit sfaturi și contact cu agenție recrutare de încredere pentru găsire posturi de medici în Franța. Telefon 0721.788.268, email dr.munteancorneliu@yahoo.com.

Angajare

Firmă de construcții angajează urgent DEVIZIER TEHNIC cu experiență în domeniu. Relații la telefon 0254/217.433

SC POMPONIO SRL

ANGAJEAZA:

Operator stație beton, agent vânzări materiale de construcții Tel 0737.991.771, Email: alina.popa@pomponio.ro

ANGAJARE

SC Automotive Investment Corporation Srl, service autorizat în reparații camioane și semiremorci, angajează:

n mecanici auto; n electricieni auto. CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317

de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317 Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing -
de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317 Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing -
Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu DEVA Str.
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
DEVA
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Telefon/Fax:
EDITAT DE
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poienaru
Alin Ștefan Onu
Director vânzări
Sorin Vrăjitoru
Valentin Muntean
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
TMT MEDIA
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

11

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

ANUNȚ VÂNZARE

Vând loc de veci pentru 2 persoane , tip cavou, în cimitirul Bunavestire din Deva -Bejan. Relații la telefon: 0741.084.292.

Apartament Hunedoara, Zona OM, Parter inalt, 70mp, boxa beci, ca- nalizare separat, geam termopan, sistem alarma, buton panica, camere CCTV, aer conditionat, cabina dus hidromasaj, instalatie electrica noua, izolatie termica, centrala termica Hunedoara, Bd 1848 Bl9 Parter 30.000 euro. 0753.083.333

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUI ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

- intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

- se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

- intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de natu-

ră să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254.779.101.

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂNTĂMĂRIA ORLEA ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254-770.630

Au trecut patru ani de când ne-a părăsit, fulgerător, cel care a fost un om deosebit, IOSIF POGAN, primar și viceprimar al comunei Lăpugiu de Jos, plecat dintre noi la numai 58 de ani, lăsând în urma sa numai lacrimi și durere. Nu te voi uita niciodată! Soția Florica.

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELIUCU INFERIOR ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254- 738.105

Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, mobilat, etaj 3/3, situat în Ghelari. Preț 36.000 lei. Telefon: 0722.498.507

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân- dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per- soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu- abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua- bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră- toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254- 648.002.

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224 12 rețete Joi, 11 mai 2017 www.servuspress.ro MOD DE PREPARARE REȚETĂ
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224
12 rețete
Joi, 11 mai 2017
www.servuspress.ro
MOD DE PREPARARE
REȚETĂ
MOD
DE PREPARARE
Merele se spală se taie fiecare pe
Brânza se taie felii , potrivi-
jumătate și se curăță de mijloc. Se taie
te ca mărime.Foietajul se întinde
de fructe
Salată
cu miere
2 mere,
2 kiwi,
Sărățele
cu brânză
30 ml miere.
gr foietaj
300
crud,
2 batoane brânză,
sare,
1 ou.

rondele. Kiwi se curăță de coajă se taie pe din două , apoi rondele. Într-un

bol se pun fructele și apoi adăugăm mierea. Se lasă 1 oră la rece.

Sursa: Bucătăria Romanească

Se lasă 1 oră la rece. Sursa: Bucătăria Romanească pe hârtie de copt, cu o formă

pe hârtie de copt, cu o formă rotundă sau un pahar se decupează aluatul.

Sărățelele se ung cu ou bătut, adăugăm pe fiecare o felie de brânză, apăsăm

apoi presărăm sare.Tava se introduce în cuptorul încălzit la 180C și se lasă

la copt până devin aurii.

Sursa: Bucătăria Romanească.

la copt până devin aurii. Sursa: Bucătăria Romanească. PUBLICITATE TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ

PUBLICITATE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
5
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
LEI
10
LEI
25
LEI
13 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

13

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Memorandum depus, astăzi, la instituțiile statului, din suflet pentru „Crăișorul Munților”

Scriitorul Laurian Stănchescu solicită autorităților ca Serbările Naționale de la Țebea să capete o anvergură mai mare

P oetul și scriitorul Laurian

Stănchescu (foto) le cere ofi-

cialităților să dea o anvergură

mai mare Serbărilor Naționale de la Țebea, dedicate marelui erou tran- silvănean Avram Iancu. În acest sens, el va depune, astăzi, la Insti- tuția Prefectului și la Consiliul Ju- dețean Hunedoara, un memoran- dum prin care solicită autorităților să acorde o importanță mai mare manifestării închinată memoriei „Crăișorului Munților”, organizată, în fiecare an, în luna septembrie. „Pentru istoria românească, Avram Iancu este un erou de anti- chitate. Dacă s-ar fi născut în acea perioadă, l-am fi învățat demult la

școală și, astăzi, ar fi fost pus ală- turi de marii eroi ai acelor vremuri. În același timp, Avram Iancu este marele erou al antichității noastre și pentru acest lucru merită toate onorurile României. Drept urmare,

îi rog pe oficialii județului să invi-

te, de data aceasta, la manifestările, din toamnă, închinate marelui erou transilvănean, reprezentanți ai am- basadelor străine de la București,

șefi de state, personalități academi- ce, istorice și culturale ale Europei, care pot, la rândul lor, să dea mai departe un orizont istoriei noastre”, spune Laurian Stănchescu, care a venit, de ieri, la Deva, cu scopul de

a continua demersurile sale pentru

ca marele erou din Apuseni să pri- mească onorul cuvenit din partea autorităților județului și cele ale statului.

„Pentru mine, Avram Iancu este una dintre marile conștiințe naționale”

Laurian Stănchescu este cunos- cut ca fiind omul care, de mulți ani, cinstește memoria „Crăișoru- lui Munților”. El a inițiat, în 2010, cunoscutul marș dedicat lui Avram Iancu, ce are loc în fiecare an, îna- inte de Serbările Naționale de la Țebea. Însoțit de mai multe persoa-

Laurian Stănchescu păstrează, cu mare drag, o ultimă fotografie cu marele erou național Avram Iancu
Laurian Stănchescu păstrează, cu mare drag, o ultimă
fotografie cu marele erou național Avram Iancu
ne, oameni de cultură, ai locurilor,
dar și reprezentanți din diaspora,
Laurian Stănchescu parcurge, des-
culț, o distanță de aproape 100 de
kilometri, din localitatea Vidra, ju-
dețul Alba, unde s-a născut mare-
le erou național, și până la Țebea,

unde este înmormântat „Crăișorul Munților”. Drumul este unul lung și istovitor, parcurs, pe jos, de obi- cei, în cinci - șase zile, iar în toa- te bisericile întâlnite în cale de cei care participă la acest eveniment sunt oficiate slujbe pentru sufletul lui Avram Iancu. Totul se face din inimă pentru „Crăișorul Munților”. „Pentru mine, Avram Iancu este una dintre marile conștiințe națio- nale. Este cel mai bun model politic pe care îl poate avea Parlamentul și oamenii care reprezintă, astăzi, politica românească. Îi datorăm enorm. Avram Iancu trebuie privit, pur și simplu, ca pe o figură istori- că legendară și, mai mult decât atât, dacă nu s-ar fi născut, astăzi, pe pământul Transilvaniei ar fi fost o istorie străină, pe o albie româneas-

că (

Venirea mea la Deva are un

caracter oficial, pentru că reprezint și Fundația „Ideea Națională”, a că- rui președinte sunt, iar tot deme- rsul meu este pentru sacralizarea

și celebrarea memoriei lui Avram Iancu”, a mai spus poetul.

Klaus Iohannis nu e binevenit la Țebea

)

Mai

mult,

Laurian

Stănchescu

este și cel care, în 2012, a inițiat și depus la Parlament proiectul de lege prin care Avram Iancu să fie declarat „Erou și Martir al Națiunii Române”. Proiectul de lege a fost adoptat în plenul Camerei Depu- taților, for decizional, abia în no- iembrie 2016, „Crăișorul” primind, atunci, titulatura nobilă de "Erou al Națiunii Române". Acest lucru s-a întâmplat după aproape cinci ani de luptă, marșuri și proteste pu- blice, organizate de Laurian Stăn- chescu, care, de altfel, l-a acuzat pe Iohannis că a necinstit memoria lui Avram Iancu, după ce a respins decizia Parlamentului României prin care Iancu primea titulatu- ra de „Martir și Erou al Naţiunii Române”. „Prima dată, proiectul a trecut prin Parlament, cu titulatura „Martir și Erou al Națiunii Româ- ne”. A ajuns la Klaus Iohannis, însă acesta l-a retrimis în Parlament. A doua oară a trecut, din nou, dar, abia după doi ani de când îl trimi- sese Iohannis în Parlament, în tot acel timp fiind blocat la Comisia de Cultură a Camerei Deputaților”, a explicat Laurian Stănchescu, care, din acest motiv, anul trecut, l-a ru- gat, public, pe șeful statului să nu

vină la Țebea „pentru că nu îl repre- zintă pe Avram Iancu în niciun fel”. „Trebuie să îi aduc aminte lui Klaus Iohannis că, în 1919, Regii Româ- niei, Ferdinand I și Regina Maria, au îngenunchiat la mormântul lui Avram Iancu și au adus marele omagiu”, a adăugat scriitorul.

Testamentul lui Avram Iancu, pus lângă mormântul său

El a mai afirmat că, la Serbările Naționale de la Țebea, din acest an, îi va invita, personal, pe ambasado- rii Republicii Moldova și Americii de la București, poetul exprimân- du-și dorința ca cei doi oficiali să se alăture și marșului pe care el l-a inițiat în urmă cu șapte ani. Mai mult, Laurian Stănchescu intențio- nează ca, împreună cu autoritățile locale, anul acesta, să așeze testa- mentul lui Avram Iancu lângă mor- mântul „Crăișorului”. „Noi trebuie să învățăm să ne cinstim eroii, să le dăm acea anvergură pe care ei, la rândul lor, au dat-o națiunii pentru care s-au jertfit”, a conchis Laurian Stănchescu.

Ramona Ștefan

14 utile SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

14

utile

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3224 Joi, 11 mai 2017 www.servuspress.ro Deva Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa

Deva

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Tran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enes- cu, nr. 7.

Petroșani

Farmacia „Piață”, Str. A. Iancu, nr. 5

Orăștie

Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlces- cu, nr. 7

BRAD

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu

Petrila

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu

Petrila Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu Utilități: Apă caldă 0254/212.225 Apă rece:

Utilități:

Apă caldă 0254/212.225 Apă rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864

Ascensoare: 0254/235.090 E.ON Gaz Distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

Informații CFR: 0254/212.725

Instituții publice:

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sănătate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Județean: 0254/211.350 Prefectură: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

Taximetre:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1) Un atac îngrozitor. 2) Lipsit de un ascendent major – O urmare nedreaptă. 3) Un text predispus la interpretări – Traverse la șine. 4) O provocare ordinară – Un remediu de te apuca plânsul. 5) O treapta de zidit – O masa creștinească (pl.). 6) Pupa unui bric! – Proces in anulare. 7) Mecanism de dare a focului – Lemne găurite! 8) A trece la munca de jos – Dată în folosință la timpul potrivit. 9) Caz soldat cu tamponare – Trecut printre lideri. 10) Daruri primite de fata cu părinții – O scăpare în fond.

VERTICAL: 1) Apel în așteptare (pl.). 2) Cel ce îșî doreștete o luna de miere. 3) Rezultatul scon- tat – Urmașul unor boi (pl.). 4) Anexă în port

– Capul în ștreang! – Alici în palmă! 5) Nordul

Indiei! – Repartizată pe cap de locuitor. 6) A

da de-o parte. 7) Scara valorilor – Amintirea

trecutului propriu. 8) Subiectul unei tragedii

– A face un transfer în regulă. 9) Autorul unor

circulare de serviciu – întinsul munților. 10)

Final de campanie – Stână pustie!

Întreruperi energie electrică

Pentru lucrările anuale de reparaţii și întreţinere instalaţii și

reţele electrice, precum și posturi de transformare, Enel Dis-

tribuţie Banat anunţă întreruperea furnizării energiei electri-

ce în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos:

Astăzi, 11 mai

Localitatea GEOAGIU, str. Morii, Prunului, Piersicului, Calea

Romanilor (partial) 09:00 - 15:00

Localitatea LUPENI, 9 Mai 09:00 - 16:00

Localitatea SILVAȘU DE SUS 09:00 - 16:00

Radare 11 mai DN 7 Deva - Sântuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara
Radare 11 mai
DN 7 Deva - Sântuhalm –
Simeria
DJ 687 Cristur – Hunedoara
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat
DN 66 Călan – Băcia
DN7 Mintia – Veţel
DN7 Veţel – Leşnic
DN7 Leşnic – Săcămaş
DN7 Ilia – Gurasada
DN7 Gurasada – Burjuc
DN7 Burjuc-Zam
Deva, Calea Zarand; Sântu-
halm; DN 76 Căinelul de Jos
- Bejan
Uricani pe DN 66A, str.
Muncii
Sursa: IPJ Hunedoara

Localitatea BOZEȘ , parţial-zona către Băcâia și Balșa 09:00 -

17:00

Municipiul HUNEDOARA, str. Zlaști 09:00 - 17:00 Localitatea CÂMPURI DE SUS 09:00 - 17:00 Localităţile GRĂDIȘTEA DE MUNTE (parţial-zona Gerosu si Anineș) 09:00 - 17:00

Vineri, 12 mai

Localitatea GEOAGIU, str. Sanatoriului, Feredeului 09:00 -

15:00

Localitatea LUPENI, str. 9 Mai 09:00 - 16:00 Localitatea SILVAȘU DE SUS 09:00 - 16:00 Localităţile CÂMPURI DE SUS; BOZ (parţial); CĂBEȘTI; GIALACUTA; FURCȘOARA; BĂRĂȘTII ILIEI 09:00 - 17:00 Localităţile GRĂDIȘTEA DE MUNTE (parţial-zona Gerosu si Anineș) 09:00 - 17:00 Municipiul HUNEDOARA, Zlaști 09:00 - 17:00

Sursa: Enel România

15 proGram tv SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

15

proGram tv

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP Ce vă rezervă astrele astăzi METEO BANCURI Berbec Balanță 21.03 - 20.04 22.09 -
HOROSCOP
Ce vă rezervă
astrele astăzi
METEO
BANCURI
Berbec
Balanță
21.03 - 20.04
22.09 - 22.10
BRAD
Îndreaptă-ți atenția către persoana
Simți că parcă te izolezi de ceea ce
Doi moldoveni se duc la mare.
Se trezesc de dimineață și se duc pe
plajă.
Era așa de devreme încât nu era nimeni.
Vasile,primul moldovean, se bagă în apă:
-Hai la o bere!
– De când s-a mutat soacra la mine, nu
mai beau!
– De ce?
care are nevoie de tine, încearcă să
se întâmplă, pentru a da un înțeles
– Băăăă, se reșii apa.
– N-am chef s-o văd în dublu exemplar
fii cât mai receptiv. Cere ajutorul
DEVA
La care Ion spune:
ORĂȘTIE
prietenilor.
lucrurilor, dar pînă la urmă persona-
litatea ta te va ajuta.
– Da mă, ți-am zis eu să-ți iei un costum
de baie mai gros!
Taur
Scorpion
Adam și Eva se plimba prin Paradis.
Eva: – Adam, mă iubești?
Adam: – Am vreo alternativă?
HUNEDOARA
21.04
- 21.05
23.10
- 21.11
HAȚEG
suDoKu
E o săptămână plină de pasiune. Nu
Îți finalizezi proiectele începute cu
trebuie să te sperii. Spre sfîrșitul săp-
tămânii, oricît ți-ai dori să-ți petreci
timpul în singurătate.
mult timp și analizezi noi concepte
PETROȘANI
de dezvoltare profesională. Simțul
practic îți aduce realizări importante.
Gemeni
Săgetător
22.05 - 21.06
22.11 - 20.12
Încearcă să-ți canalizezi energia pe
care o ai către o altă persoană chiar
începând cu ziua de luni. Ar trebui să
Ești cu capul în nori, faci greșeli, ne-
glijezi activități importante și pierzi
ocazii de a-ți reabilita imaginea la
te simți norocos.
locul de muncă.
Rac
Capricorn
Deva: min. 3, max. 17
Hunedoara: min. 3, max. 17
Orăștie: min. 3, max. 16
Brad: min. 3, max. 17
Hațeg: min. 3, max. 17
Petroșani: min. 2, max. 18
22.06
- 22.07
21.12
- 19.01
Compromisurile vor fi la ordinea
zilei. Fie că vrei să obții ceva, fie că
vrei să eviți un conflict, ești mereu
dispus să faci un compromis.
Te simți foarte optimist în ceea ce
privește modul în care viața ta se va
schimba. Încearcă să-ți canalizezi
atenția către noi proiecte.
Ortodox:
Sfântul Mucenic Mochie
Leu
Vărsător
23.07
- 22.08
20.01
- 18.02
Romano-catolic:
Sf. Mamert
Viața sentimentală va fi importantă
pentru tine, vei dori să-ți consolidezi
relația prin acțiuni concrete, care te
vor aduce aproape de persoana dragă.
O
săptămână dedicată conexiunilor
cu
cei din jur. Este vorba despre a fi
Greco-catolic:
disponibil pentru a recepționa mesa-
jele sociale venite din partea celorlalți.
Sf. m. Mochie
Fecioară
Pești
Curs valutar
Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de
23.08
- 21.09
19.02
- 20.03
la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de
EuRO
4,5481 RON
la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-
Totul îți merge conform propriilor
planuri, norocul e de partea ta și
simți că ai parte de toată bunăvoința
Ești pregătit să depui orice efort
pentru viața sentimentală. Găsește
timp pentru a explica celor din jur
uSD
4,1876 RON
care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât
GBP
5,4202 RON
o datã cifrele de la unu la nouã.
CHF
4,1564 RON
și sprijinul celor din jur.
tot ceea ce trebuie să știe.
07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Akzente
16:00 Știri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 Eurovision 2017
07:00 Documentar 360°
07:00 Știrile Pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan și
07:15 Totul pentru fotbal
07:00 Pastila de râs
08:00 Câștigă România!
09:30 Teleshopping
07:30 Teleshopping
10:30 Vorbește lumea
Dani
09:00 Preţul trădării
10:00 Trăsniți
08:00 Bravo, ai stil!
10:10 Femei de 10, bărbați
11:00 Teleshopping
13:00 Știrile Pro Tv
10:55 Teleshopping
de 10
11:30 Focus
09:15 Teleshopping
11:30 Teleshopping
14:00 Lecţii de viaţă
11:15 Prietenii de la 11
12:00 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
11:45 Eurovision 2017
13:00 Sănătate cu stil
11:50 Documentar 360°
destinul
15:00 La Maruţă
13:00 Observator
13:30 Teleshopping
12:50 Poate nu știai
12:00 Știrile Kanal D
14:00 Focus
13:00 Telejurnal TVR 2
17:00 Știrile Pro Tv
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
14:30 Teleshopping
13:00 Te vreau lângă mine
13:40 Ultima rapsodie
14:45 Mama mea gătește mai
18:00 Ce spun românii
16:00 Observator
15:50 Mutant X
15:00 Teo Show
bine
16:40 D’ale lu’ Mitică
16:30 Bravo, ai stil!
19:00 Știrile Pro Tv
17:00 Acces direct
16:00 Buletin de București
17:40 Preţul trădării
18:00 Focus
18:45 Știrea zilei
18:50 E vremea ta!
20:30 Las fierbinți
19:00 Observator
19:30 Mama mea gătește mai
19:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Câștigă România!
bine
21:30 Ai noștri
20:30 Best Factor
20:00 Dragoste infinită
21:10 Cărări întortocheate
20:30 Cursa împotriva morții
23:00 Dr. House
22:30 Jocuri de celebritate
23:00 Xtra Night Show
22:30 Trăsniți
23:00 WOWBiz
07:40 Doamna din apă
09:30 O zi perfectă
11:15 Pete și dragonul
13:00 Rodencia și dintele prințesei
14:25 Pact matrimonial
15:55 Micul prinț
17:40 Marțianul
20:00 Reportaj special Vice
21:15 Prima recoltă
22:50 Focus
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
17:30 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
20:00 Rezumate UEFA
21:00 Ora exacta in sport (direct)
22:00 Fotbal UEFA Europa League
08:00 07:45 Puterea Singură destinului pe lume
09:15 09:00 Regina Pasiune inimilor și putere
11:30 10:30 Pana Totul la pentru capatul tine lumii
13:30 11:30 Teleshopping Petale de singurătate
14:00 12:30 Clona Teleshopping
15:00 13:00 Soț Pretul de dragostei închiriat
16:00 15:00 Pentru Îngeri păzitori că te iubesc
17:00 16:00 In Singură asteptarea pe lume dragostei
18:00 17:00 Intrigi Pasiune in și Paradis putere
19:00 18:00 Vieţi Totul schimbate pentru tine
20:00 19:00 Stadiul Petale de relatiei singurătate
22:00 20:00 Puterea Pretul dragostei destinului
23:00 22:00 State Inimă de de Romania frate
Program TV Joi 11 mai 2017
16 timp liber SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

16

timp liber

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3224

Joi, 11 mai 2017

www.servuspress.ro

Conferință cu Dan Puric, seară britanică și două zile „de tot râsul” la Deva.

Festivalul internațional de umor „liviu oros” începe mâine

Locuitorii județului vor avea par- te, în acest sfârșit de săptămână, de două zile pline de umor, cu prilejul unei noi ediții, a XVII-a, a Festi- valului Internațional „Liviu Oros”, care va debuta mâine, 12 mai, la Deva. Evenimentul, unul cu tradi- ție, cuprinde mai multe manifes- tări, toate menite să binedispună publicul hunedorean. Tot în acest weekend, mai precis sâmbătă, de- venii pot lua parte și la o „seară britanică”, un concert cameral sus- ținut de doi renumiți muzicieni, în timp ce, astăzi, cei care îl îndră- gesc pe Dan Puric au prilejul să îl întâlnească pe cunoscutul actor și regizor, tot la Deva, unde acesta va susține o conferință, în cadrul căre- ia se va lansa o carte. „Servus Hu- nedoara” vă prezintă, săptămânal, principalele evenimente ce au loc în diverse locații din județ, ca alter- native de petrecere a timpului liber.

din județ, ca alter- native de petrecere a timpului liber. Mult îndrăgitul actor și regizor Dan

Mult îndrăgitul actor și regizor Dan Puric va susține, în această seară, începând cu ora 19:00, la Deva, conferința „Să fii român!”. Evenimentul va avea loc la Teatrul de Artă din municipiu și cuprinde și o lansare de carte. „Să fii român înseamnă să îți iubești credința strămoșească în care te-ai născut, martirii și eroii neamului tău, să îți iubești tradiția, cultura și oamenii mari pe care i-a dat acest pământ, cât mai ales să îți iubești necondi- ționat, în ciuda tuturor evidențelor,

țara de astăzi ca să ai puterea să o ridici”, spune Dan Puric.

Festival organizat „in memoriam” din ’92

De vineri și până sâmbătă, inclu- siv, locuitorii Devei pot lua parte la Festivalul Internațional de Umor „Liviu Oros”, unul dintre cele mai longevive și apreciate din județ. Evenimentul este organizat anu- al, la Deva, din 1992, în memoria fostului artist de comedie hunedo- rean Liviu Oros. Acesta va avea loc la Teatrul de Artă, Centrul Cultu- ral “Drăgan Muntean” și în Piaţa Victoriei din centrul Devei. Tea- tru, carte umoristică, expoziţie de obiecte absurde, sand art, comedy night, portrete a la minut, concert folcloric și un salon internaţional de caricatură, cu 1.457 de desene, semnate de 302 autori din 61 de ţări ale lumii, cea mai mare parti- cipare de până acum, sunt doar câ- teva dintre reperele ediției de anul acesta a festivalului dedicat lui Li- viu Oros. Festivalul va debuta vineri seară, la ora 18:00, la teatrul din Deva unde va avea loc premiera spectacolului “Ţara lui Gufi”, de Matei Vișniec, o parabolă a condiţiei omului nevoit să trăiască orbit de ideologia unui regim totalitar. Interpretează trupa de teatru “Pro Scenium” a Centru- lui Cultural “Drăgan Muntean”. În aceeași seară, de la ora 19:30, în holul mare al casei de cultură, va avea loc Salonul Internaţional de Caricatură “HumoDEVA” (ediţia 11), ce va cuprinde o prezentare de carte umoristică, o expoziţie de obiecte absurde și grafică satirică, portrete a la minut și sand art, in- termezzo muzical și comedy night. Evenimentul va continua a doua zi, sâmbătă, 13 mai, când, de la ora 19:00, pe platoul din Piaţa Victoriei, va avea loc un spec- tacol susținut de mai multe an- sambluri folclorice și soliști. Festivalul este organizat de Primă- ria Deva, în parteneriat cu Centrul

organizat de Primă- ria Deva, în parteneriat cu Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Consi- liul Judeţean (CJ)

Cultural „Drăgan Muntean”, Consi- liul Judeţean (CJ) Hunedoara, Cen- trul de Cultură și Artă al judeţului Hunedoara, Editura Crișan Deva și Asociaţia Culturală ACCES.

Concert cameral în sala ProArte de la „Decebal”

Tot sâmbătă seară, de la ora 19:00, devenii sunt invitați la un alt eveni- ment de înaltă ținută, o „Seară bri- tanică”. După succesul obținut în turneul din Marea Britanie, unde a făcut săli pline, violoncelistul Răz- van Suma și pianista Rebeca Omor- dia vin la Deva, în sala ProArte a Colegiului Național „Decebal” din oraș. Cei doi renumiți muzicieni vor susține un concert cameral. Bi- letele au fost puse în vânzare la ca- sieria Teatrului de Artă Deva. Aces- tea pot fi procurate și la intrarea în sala de spectacol, în limita locurilor disponibile.

Ramona Ștefan

spectacol, în limita locurilor disponibile. Ramona Ștefan Născut la 26 martie 1931, în satul Tâmpa, din

Născut la 26 martie 1931, în satul Tâmpa, din comuna hune- doreană Băcia, Liviu Oros a fost artist de comedie, prezentator de spectacole, dar și arhitect, o perioadă lucrând la Institutul de Proiectări Hunedoara (IPH) din Deva. A înființat mai multe tru- pe de dansuri populare și a acti- vat ca interpret, timp de 15 ani, la Ansamblul Artistic Orășenesc al Clubului Sindicatelor. În 1958, a participat la înființarea Teatrului de Stat de Estrada Deva, unde a devenit primul coregraf al acestu- ia. S-a pregătit permanent în do- meniul artei actoricești, interpre- tând zeci de cuplete, monologuri sau scenete cu caracter satiric și comic. A creat trei personaje cele- bre: “Vasalie”, “Văru’ Siniedru” și “Sofronica”, nelipsite din snoavele sau povestirile presărate cu umo- rul popular ardelenesc, cunoscute și îndrăgite în toată țara. A cola- borat la Radio și TVR timp de 23 de ani, fiind prezent la spectacole- le televiziunii române de mare an- vergură. S-a stins din viață în mod tragic, la 3 februarie 1986, într-un accident rutier.

române de mare an- vergură. S-a stins din viață în mod tragic, la 3 februarie 1986,