Sunteți pe pagina 1din 3

APORT

Firma A Firma B
261=2699(val aport) 456 = % (val aport)
1011 (val de inreg)
1043 (diferenta)
% = %
(Amortiz)2813 213(val de inreg) 213=456(val aport
(aport) 269 768 ( 1011=1012 (val de
inreg)

Val ctb 261=aport


Val fisc.261=
Peste 5 ani vinde
461=7461
6641=261

AVANS
*inainte de scadenta
Client Furnizor
Inreg.avans [ 409=5121] 5121=419
Fact pt avize 4426=4481 4482=4427
Receptie %=401 (371,4426) livrare: 411=%707,4427
Regularizare avans [401 =409] 607=371 (ca)
4426=4481 (cu suma in rosu) 419=4111 ; 4482=4427 (suma in
rosu)
Plata; 401=5121 Incasare: 5121 = 411
Fact pt red financ. 401=76 667=411
4426=401 (suma in rosu) 411=4427(suma in rosu)

LEASE-BACK
Vanza.si preluarea bunului in LB finan 461=% 167 4427
Desc gestiune %=213 (2813,6583)
Contr leasing financ. 213=167
8036 rate de plata
8035 dob de plata
Cumparare rata %=404 (666,167,4426)
Scoaterea din ev a ratei platite =8036
Scoarea din ev a dob platite =8051
Amortiz. 6811=2813 Amc=val ramasa/durata ramasa

VANZARE IN CONSIGNATIE
Editura Libraria
345=711 8033 ( )
354=345
348=711
Factura pt cartile vand 4111= % 701, 4427 fact.editura ( %=411
7111=354 707
7111=348 4426
Casa de amanet
1) Acordare imprumul 461=5311
2) Primire bun 8033 suma
3) Inreg.dob 461=758/666
La scadenta:
a) Imprumutatul restituie banii, casa de ama. Devine propr al bunurilor
5311-461
8033
b). clientul nu restituie banii
371=461
8033
Vanzarea bunurilor 5311=% 707 4427
Descarcarea de gestiune 607=371
c). cl nu restituie banii dar contractul de amanet este continuat de un contract de
consignatie
8033 a
8033c
Vanzare 5311= % 707 4427
Desca gest 607=461 -> scoatere din gest cy 461 pt ca bunul nu este o mf pt casa
de amanet
8033c

Agentii de turism
1. Primire avans 5311=419
2. 409=5121 (plateste 1000lei ca avansaturi si primeste fact)
3. Primire factura 411=% 401,704, 4427
4. Regularizare avansuri:419=411
5. 401=409

Tichete de masa
1. 411=% 704,4427.462 %=401 (532,628,4426)
2. 602=302
3. 5121=411 401=5121
4. 562=411 642=532
5. 462=5121
Furnizor
411=% 707 ,4427
%= 371 (602,378,4428)
411=% 704, 4427
%=401 (628,4426)
401=411
5121=4111
LEASING OPERATIONAL
Preia bunul : 8031 =
Ratele de plata 8036 =
Fact doar la o rata %=401 (612 ,4426)
Scoatem rata din af.bilant =8036
Plata 401=5121
*pers juridica straina
8031 = X cursul
8036 =
Factura :612=401
Autolichidarea taxei (taxa inversa) 4426=4427
Se achita rate de leasing la curs x dupa ce se retine impoz pe venitul nerezidentilor
de 10%
%= 446 ( 401 .6651)
PlataL %- 5124 ( 401,6651)
Pp de leasing Romania
4111=706
%=4111 (5124, 635ned)
Rezultatul fiscal = Vt- Cht+ Ch neded- Ded fiscale
Creditul fiscal extern = imp platit in strainatate-imp platit in Ro
%=401 (625 , 461)

S-ar putea să vă placă și