Sunteți pe pagina 1din 7

10.05.

2017 Electrolizasiaplicatiileei

Electrolizasiaplicatiileei

1.Ceesteelectroliza?

Electrolizareprezintaprocesulfizicochimicdeorientareaionilorspreelectrozi
sub actiunea campului electric, descarcarea ionilor la electrozi prin procese redox si
formareadeprodusinoi.Pentruafaceelectrolizaavemnevoiedevaspentruelectroliza,
care poate fi electrolizor sau voltametru Hoffman, in cazul electrolizei apei acidulate
electrolit,adicaotopiturasauosolutieauneisubstantecareconducecurentulelectrico
sursadecurentelectriccontinuuelectrozii:anod(+)sicatod()firemetalicedelegatura.

Inaintedeanul1880,energiaelectricaaveaoutilizarefoartelimitatainindustriachimica,
cu toate ca primele cercetari de laborator in domeniul electrochimiei dateaza inca de la
inceputulsecoluluialXIXlea.Dezvoltarealargaaelectrochimieiindustrialeainceputabia
dupainventareasiperfectionareadinamului.Unrolimportantindezvoltareaelectrochimiei
iirevineluiM.Faradaycareaformulatlegilefundamentalealeelectrolizei.

Producerea diferitelor fenomene chimice sub actiunea curentului electric la suprafata de


contact electrolitelectrod metalic constituie fenomenul de electroliza. Acesta poate fi
definit dupa Faraday ca o descompunere permanenta a unei substante sub actiunea
curentului electric, caz in care ionii solutiei se vor dirija spre electrodul cu incarcarea
electricaopusaceleipecareoiauionii,undesedepun.

ProceseledeelectrolizasesupunlegilorluiFaraday:

LegeaIaelectrolizei:

Masadesubstantaseparatalaelectrodprinelectrolizaestedirectproportionalacu
cantitateadeelectricitatecetreceprinelectrolit.

m=KIt,
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 1/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

,E=96.500K

unde
m masadesubstantadepusalaelectrod
K echivalentulelectrochimicalelectrolitului
A masaatomica
N valentaionuluicaresedepune
F constantaluiFaraday
I intensitateacurentului(inamperi)
t reprezintatimpulcatdureazaelectroliza
E echivalentulchimic

Pentru verificarea experimentala a acestei legi, se trece un curent electric prin mai
multeceluleelectroliticecaresuntlegateinseriesicarecontinacelasielectrolit.Sepoate
constata ca in fiecare celula electrolitica cantitatea de electrolit descompus este aceeasi
pentru aceeasi durata de electroliza. Daca se dubleaza durata de electroliza (sau
intensitateadecurent)cantitateadeelectrolitdescompusaestedublata.

LegeaaIIaaelectrolizei:

Latrecereaunorsarcinielectriceegaleprindiferitielectroliti,laelectroziseseparamasede
substanteproportionalecuechivalentiilorchimici.

Ladeterminareacantitatiidecurentnecesarapentruunechivalentgramsetineseamadedescarcareaunui
ionmonovalentnecesitaunelectron,acaruisarcinaeste:

4,8020.1010 u.e.s.C.G.S.=1,602.1019 As (amperisecunda)=1C (coulomb), si ca un echivalentgram


reprezintaN(numarulluiAvogadro)ionimonovalenti.Decisarcinatotalaaacestorionieste:

eN=(1,602.1019As)(6,023.1023val1)=

=96494As.val1=96494C.val1

26,8Ah.val1

Aceasta cantitate de electricitate se numeste un Faraday si are simbol F. Deci un Faraday reprezinta
cantitatea de electricitate necesara pentru a transforma la electroliza un echivalentgram dintro
substanta(F=96.500C).

Deexemplu,pentrucalaelectrolizaaciduluiclorhidricsasepunainlibertateunatomgramdehidrogeneste
necesar1F,pentru2atomigramdehidrogensuntnecesari2F,pentru3atomigramsuntnecesari3Fetc.Totasa,
pentru ca la electroliza unei solutii de clorura de cupru(II) sa se puna in libertate 1 atomgram de cupru sunt
necesari2F,pentru2atomigramdecuprusuntnecesari4Fetc.

http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 2/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

Fenomenul de electroliza este complicat si depinde de o serie de factori fizici si chimici, a caror
actiuneaimpusclarificareaainsasimoduluiprincaresefacedisociereaunuielectrolitsubactiunea
curentului electric. Fenomenul consta in migratia ionilor pozitivi catre catod si a ionilor negativi spre
anod,catsiinneutralizareaacestora.Astfel,laelectrozi,ioniicapteaza,respectivcedeazaelectroni,
transformanduseinatomineutrisaugrupedeatomi.Acestiasepotdepunecaatarepeelectrodsau
pot reactiona cu moleculele dizolvantului, cu electrodul, sau intre ei. Se formeaza astfel produsi
secundari ai electrolizei. De fapt, procesele la electrozi, avand loc cu transfer de electroni sunt
transformariredox.

2.Aplicatiileelectrolizei

Industriileelectrochimicereprezintaoramuracuaplicatiiimportantepentrueconomia
nationala. Aplicarea electrochimiei permite sa se obtina cantitai mari de produse
importante, cum sunt: hidrogenul, oxigenul, clorul, hidroxizii alcalini, peoxizii, oxiclorurile
etc.

Prinelectrolizasubstantelortopiteseobtin:sodiu,calciu,magneziu,aluminiusialtemetale.Datorita
metodelor eletrochimice sa reusit sa se realizeze pe scara indsutriala obtinerea unor metale ca:
bariu,cesiu,litiuetc.

2.1Obtinereametalelorsinemetalelor

Metalele din grupele I, a IIa si a IIIa principala se obtin industrial prin electroliza
topiturilor.BeriliulmetalicseobtineprinelectrolizaunuiamestectopitdeBeF2siofluorura
alcalinaiarstrontiul,unaltmetalalgrupeiaIIaseobtinesimilarcucalciul.

Cu toate ca prin aceste procese electrochimice se consuma mari cantitati de energie electrica, ele
suntutiliatepescaralargaintrucatpermitobtinereametalelorpurenecesareintehnica.Procedeele
electrochimicesuntsingurelecarefacposibilaobtinereametalelorcupotentialdeoxidaremare.

Obtinerea aluminiului este un proces tehnologic complex care cuprinde doua etape
distincte:obtinereaalumineidinbauxitasielectrolizaoxiduluidealuminiu.

Nemetalul care se obtine pe calea electrolizei este fluorul. Pentru electroliza se


utilizeaza un amestec de fluorura de potasiu si acid fluorhidric. Temperatura la care se
efectueazaelectrolizasestabilesteinfunctiedecompozitiaelectrolitului.

Obtinereaaluminiuluiafostundarbinevenit.PanacatresfarsitulsecoluluialXIX,aluminiulafostun
metalmairar.Doarceifoartebogatiisipermiteausadetinaobiectedinaluminiu.CharlesM.Hall,in
varsta de 21 de ani, student la Oberlin, a incercat sa descopere metode ieftine de obtinere ale
acestuimetal.Greutatilepecareleainfruntataufostlegatedefaptulcaaluminiulestefoartereactiv
sieragreusalobtinaprinreactiichimiceobisnuite.Eforturiledeaproducealuminiuprinelectroliza
aufostneroditoare,deoarecesarurilesaleanhidreeraugreudepreparat,iaroxidulAl2O3,aveaun
puncte de topire > 2000 , astfel incat, nu exista nici o metoda practica de al topit. In 1886 Hall a
descoperitcaAl2O3dizolvaunmineralnumircriolit,Na3AlF6,rezultandunamestec,cuunpunctde
topirerelativmic,dincarealuminiulputeafiobtinutprinelectroliza.

http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 3/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

Diagrama de functionare a acestui


proces este redata mai jos. Bauxita
contine Al2O3. Bauxita este purificata,
iarAl2O3 este apoi adaugat electrolitului
detopituradecriolit,incaresedizolvasi
apoi se disociaza. La catod, ionii de
aluminiu se reduc si se obtine metalul
care formeaza un strat sub electrolitul
mai putin dens. La anodul de carbon,
ionuloxidesteoxidatrezultandO2.

Al3++3e>Al(l)(catod)

2O2>O2(g)+4e(anod)

4Al3++6O2>4Al(l)+3O2(g)

Oxigenul produs la anod ataca electrodul de carbon, producand CO2, astfel electrodul trebuind
schimbatfrecvent.

2.2Metodadepurificareametalelor

Unadinaplicatiileelectrolizeicuanoziactivi(careseconsumaindecursulelectrolizei)
esteelectrorafinarea.Aceastametodaesteutilizatainprocesuldeobtinereacupruluide
mare puritate si pentru recuperarea metalelor pretioase. De fapt, rafinarea electrolitica
reprezintaultimaetapainmetalurgiacuprului.Electrolizacupruluiarelocastfel:

InbaiadeelectrolizacecontinecaelectrolitosolutieacidulatadeCuSO4seintroduc
oseriedeplacigroasedecupruimpursiseleagadeanodulsurseidecurent.Intreplacile
anodice se intercaleaza placi subtiri de cupru pur, legate la polul negativ al sursei de
curent. In aceste conditii trec in solutie din placile anodice numai ionii de cupru si ionii
impuritatilormetalice,caresegasescinseriatensiunilor electrochimice inaintea cuprului.
Lacatodsedescarcanumaiioniidecupru,potentialuldedescarcarealcelorlaltifiindmai
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 4/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

ridicat,acestiaramaninsolutie.Celelalteimpuritaticu
potentialul mai electropozitiv, aflate in placile anodice
decupruseacumuleazaprindepunerepefundulbaii
deelectroliza,formandasanumitulnamolanodiccare
constituie la randul sau o sursa pentru obtinerea
acestorelemente.

Laanod:Cu>Cu2++2e
La catod: Cu2+ + 2e > Cu Reactia totala:
Cu2++Cu>Cu>Cu2+

2.3Metodadeobtinereaunorsubstantecompuse

In prezent cea mai mare cantitate din necesarul mondial de hidroxid de sodiu si de
potasiu de obtine prin electroliza solutiilor apoase concentrate de clorura de sodiu,
respectiv de potasiu. Exista doua procedee de a obtine substante compuse: unul ce se
numeste procedeul cu diafragma, deoarece in industrie spatiul catodic este separat de
spatiulanodicprintrunpereteporosdenumirdiafragma,siunulcesenumesteprocedeul
cucatoddemercur,caresefolosestepentruaavitareactiilesecundare.Peplanmondial
se observa utilizarea cu prioritate a celulelor cu diafragma, pentru a evita poluarea
mediuluiinconjuratorcumercur.

PentruaobtineNaClO3AlbchemIndustriesLtd.folosesteurmatoareatehnologie:

Dinmineledesareceseaflala1800madancimeestepompataosolutiedeNaCl.
Ajunsainfabricaaceastasolutieestecuratatadeimpuritatisiiseelimina"taria".Calciulsi
magneziul sunt eliminati pentru a preveni depunerile la catod, rezultand in pierderi
electrice.Solutiaastfelpregatitaestegatapentruelectroliza.Sectiadeelectrolizaconsta
in 24 de vase si 72 de celule aranjate in serie. Cand sunt conectate la tensiune, se
formeaza hidrogen gazos. Hidrogenul misca lichidul formand astfel un circuit intre vas si
celula. NaCl este transformat in NaClO3. Hidrogenul este eliminat in atmosfera. Ecuatia
reactieieste:

NaCl+3H2O>NaClO3+3H2

LichidulconcentratcontinandNaClO3laotemperaturade85Cesteturnataintrun
vas unde are loc cristalizarea. Apoi cristalele sunt spalate din nou si NaClO3 este
depozitatfiindgatapentrulivrare.

http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 5/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

2.4Electroplacarea

Consta in aplicarea unui start fin, ornamental si protector al unui metal pe altul. Este o
tehnica comuna utilizata pentru a imbunatati aparenta si durabilitatea unor obiecte
metalice.Deexempluaursiplatinasuntaplicatepebijuteriifabricatedinmaterialeieftine.
Grosimeaacestorstarturivariazaintre0.03si0.05mm.

Compozitia baii de electrolit variaza, si este des tinuta secret, dar de obicei ea depinde
metal ce urmeaza a fi depozitat, si poate afecta durabilitatea si caliatatea suprafetei. De
exemplu, argintul depus dintro solutie de nitrat de argint nu se lipeste prea bine de o
suprafata metalica. Daca este depus dinto solutie ce contine ioni de Ag(CN)2,atunciel
adera bine si capata si luciu. Alte metale ce sunt electroplacate in asemenea bai sunt
aurul si cadmiul. Nichelul, ce poate si el fi folosit ca start protector, este placat dintro
solutiedesulfatdenichel,iarcromulesteplacatdintosolutiedeH2CrO4.

Anumitimonomeri(stiren)suntusordefolositpentruacreaanioniorganici.Acesti
anionipotpolimerizaintrunprocesnumitpolimerizareanionica.Sepoatefolosiuncircuit
electric pentru a porni acest proces, polimerul localizanduse la catod. Daca este gandit
bineprocesul,sepoateutilizalaplacareaorganicaametalui.Acestprocesafostfolosit
pentruavopsimasinilenoi,avantajulconstandcaelarelocinapa,nemaifiindnevoiede
sprayuricusolventiorganicivolatili.

2.5Alteaplicatii

Electroliza se mai utilizeaza in instrumente de masurare ale pHului. Aceste instrumente


comparapHsolutieicucelalelectroduluicorespunzator.

O alta aplicatie este utilizarea electrolizei la eliminarea parului nedorit de pe


corp. Eliminarea parului are loc prin aplicarea unei tensiuni foarte mici intro solutie de
NaCl ce se afla la radacina parului. In urma electrolizei rezulta NaOH ce arde radacina
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 6/7
10.05.2017 Electrolizasiaplicatiileei

parului, distrugand firul. Aceasta tehnica este scumpa si detine critici. Produce durere in
functie de zona ce este electrocutata, durerea putand chiar fi uriasa in cazul unor
tensiunipreamari.

Electroliza se mai utilizeaza in industria uleiului comestibil, in instalatiile de intarire a


grasimiloratatanimalecatsivegetale.

2.Importantaelectrolizei.

Prin electroliza se obtin mai multe produse chimice importante: hidroxidul de sodiu rezulta prin
electrolizauneisolutiapoasedecloruradesodiuodatacuclorulsihidrogenultotpecaleelectronicaseprepara
hipocloritiidepotasiusidesodiu(KClO3,NaClO3),permanganatuldepotasiu(KMnO4)prindescompunerea
electroliticaaapeiseobtincantitatimarideoxigensihidrogenetc.

Inmetalurgieseaplicaelectrolizapentruextragereaunormetaledincompusi,deexempluNa,Al,saula
rafinareaCu,Zn,Pbetc.

Bibliografie:

1. Mark S. Wrighton, 'Electrolysis,' Discovery Channel School, original content


providedbyWorldBookOnline,http://www.discoveryschool.com/homeworkhelp/
worldbook/atozscience/e/177180.html

2.http://www.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/chem2/electro9.htm

3.http://www.madsci.org/posts/archives/may98/893874472.Ch.r.html

4.http://host2.mbcomms.net.au/tg/gtg/tfbelect.html

5. SandaFatu,CorneliaCostin,AdinaToescu,Chimie,manualpentruclasaaXIIa,
EdituraDidacticasiPedagogica,Bucuresti,1997

6. Constantin Ionescu, Chimie Fizica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,


1982

http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electrolizasiaplicatiileei24.php 7/7

S-ar putea să vă placă și