Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRALIZATOR LUCRARI RECEPTIONATE

Nr. Denumire lucrare Valoare lei


Crt. (fara T.V.A.)

1. Executia lucrarilor de reparatii scari in zona Deva-Mall din 145.007,19


municipiului Deva
TOTAL 145.007,19

C/V servicii dirigentie de santier conform Contract de servicii Nr. 18750 / 22.05.2015:
0.95% x 145.007,19lei =1377.56 lei fara T.V.A.
Total: 1653.07 lei din care 275,51 lei T.V.A.
Anexez copia PV de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul mai sus mentionat.

SC DEK PROJECT MASTER SRL


Administrator
Greavu Dan