Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA PEREULUI ZIDIT DIN PIATRA BRUTA

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea pereului zidit prevazut


pentru protectia de mal a raului Sisesti aval de podul DC.

CAP. 1. GENERALITATI

Art.1. In cazul in care se vor constata abateri de la prezenta documentatie,


proiectantul si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor, constructorul
fiind obligat sa refaca lucrarile necorespunzatoare.

Art.2. Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si


verificarile prezentate in acest caiet de sarcini, precum si incercarile si verificarile
suplimentare pe care pe parcursul executiei proiectantul sau beneficiarul le vor
considera necesare.

Art.3. La executie se vor respecta standardeele si normativele in vigoare, in


masura in care acestea din urma completeaza si nu contravin prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

Art.4. Constructorul este obligat sa organizeze autocontrolul calitatii lucrarilor


pe toate fazele de executie.

Art.5. Beneficiarul, prin dirigintii de santier, este obligat sa supravegheze


realizarea corecta pe faze a lucrarilor si sa semnaleze proiectantului abaterile
constatate.

CAP. 2. MATERIALE CONDITII TEHNICE SI CALITATIVE

Art.6. Principalele materiale care intra in alcatuirea protectiei de mal sunt:

Agregate de cariera (piatra bruta);

Agregate de balastiera (balast).

Mortare + betoane

Agregate de cariera si balastiera

Art.7. Agregatele de cariera (piatra bruta) se intrebuinteaza in pereul zidit din


piatra bruta ce se realizeaza pe taluz, iar agregatele de balastiera (balastul) se
intrebuinteaza in alcatuirea stratului drenant al pereului.

Materialele din care se executa lucraruile trebuie sa indeplineascia conditiile de


calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale si anume:

Piatra bruta STAS 667/84;

Balast STAS 662/82.


Piatra bruta pentru pereu va fi livrata in sortul 120-150mm. Piatra bruta provine roci
magmatice metamorfice sau roci sedimentare si trebuie sa corespunda urmatoarelor
conditii:

Sa nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica;

Sa fie omogena in ceea ce priveste culoarea si compozitia mineralogica;

Sa se incadreze din punct de vedere al rezistentei mecanice (minim 800daN/cm 2 la


compresiune) si a coeficientului de gelivitate (maxim 3% STAS 5090/83);

Sa fie rezistenta la inghet dezghet (100 cicluri de variatie intre 23C si +20C).

Pentru piatra bruta ce este livrata din carierele organizate se vor emite
certificate de calitate la fiecare transport in parte, conform legilor in vigoare.

Se interzice introducerea in lucrare a pietrei brute cu amestec de pamant si


steril.

Balastul se va folosi in alcatuirea stratului drenant de sub pereu in sortul 0 71mm


avand curba granulometrica continua si se va incadra in conditiile prevazute de
STAS 662/82, constructorul fiind obligat a face incercarile curente periodice conform
cap. 4 din STAS.

CAP. 3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE PROTECTII

Lucrarile de protectii se realizeaza la cotele si dimensiunile din proiectul de executie.

Solutia de protectie a malului este alcatuita din:

Pereu zidit din piatra bruta cu grosimea de 30cm pe strat drenant din balast de 15cm
grosime;

Prism din anrocamente;

Realizarea grinzilor din beton.

CAP. IV. TEHNOLOGII DE EXECUTIE VERIFICARI

Lucrarile de protectii se executa incepand de la baza in urmatoarea succesiune:

Realizarea sapaturii in conformitate cu profilul proiectat;

Realizarea prismului din anrocamente;

Realizarea grinzilor din beton;

Finisarea manuala a taluzului;

Asternerea stratului drenant din balast;