Sunteți pe pagina 1din 10

MANUAL DE OPERARE

CORBLARI
Corelarea intre Ey2 (cerinte conform ZTVE-SIB 94) si Eyp (formula deformarii, valori limita noi
sugerate)

Evz in MN/mz Evo in MN/mz


180 80
150 70
t20 60
100 50
80 40
60 30
45 25
20 l5

Distributia aproximativa a gradelor de compactare (Dp,) si modulul de deformatie Evz in functie de


tipurile de sol macrogranular.

Tin sol Dp" in 7o Evr in MN/m'


GW-GI > 100 > 100

GE, SE, SW, SI > 100

20
7

Anexa 4

Corelatia referintelor

- Substraturilepavajelor
ZTV _StB LBB LSA O5IO7

(Extras - figuri corespunzatoare Evz - Evape moment)

- Ordonanta administrativa generala pentru 'Tehnologia de constructie a drumurilor' nr.


6/1997

Biroul din Hessa pentru constructia de drumuri, mentenanta si transport


Umpluturi de paminat la santuri pentru instalatii, ZTYE-SIB 94, sectiunea 8

- Instructiuni de utilizare a placii dinamice in constructia de cai ferate NGT 39


- Caile
Ferate Germane
(Extras - Cerinte referitoare la rezistenta portanta)
ZTV-StB LBB LSA Substraturi pavaj Foaia 13
05/07 Nov.2005

3.1.3.3 Testarea

Sectiunile 3.3 si 3.4.l.l ZTV SoB vor fi modificate astfel:


Modulul statii de elasticitate Ey2 vit fi demonstrat asa cum se cere, cel putin pentru fiecare
6.000 m2 de substrat adaugat.
Modulul dinamic de elasticitate Er6 va fi demonstrat asa cum se cere, cel putin pentru fiecare
600 m2 de substrat. Urmatoarea masura de precautie se aplica la consiructia de largfue I
sectiune: se va efectua o testare conform cerintelor, cel putin pentru fiecare lungime de 200 m
de constructie.
Corespondenta intre modulul static de elasticitate E,2 si modulul dinamic de elasticitate
Er6 depinde de tipul de sol, continutul de umiditate si gradul de compactare obtinut.

ZTV-StB LBB LSA Substraturi pavaj Foaia 14


0st07 l.(lai2007

Se vor aplica urmatoarele valori echivalente:

E,z in MN/m2 E,,a in MN/m2


120 65
100 50
80 40
70 30

In cazul compactarii adecvate (Eu2 / Eu6 9.5), valorile Eu6calculate vor fi in conformitate
cu valorile Eu2 corespunzatoare.In cazul compactarii incorecte (Eu2lEu6>2.5), nu se ating
valorile Ey6 c&re ar trebui sa corespunda valorii 8,2
In cazul in care nu se nu se atinge valoarea Er6 specificata, trebuie efectuata
recompactarea.

Sectiunea 3.5.7 ZTV SoB va fi modificata astfel :


Placile dinamice utilizate vor fi calibrate de catre institutiile de calibrare autorizate cel
putin o data pe an. Furnizorul va oferi achizitorului dovada efectuarii calibrarii.
Conform cerintelor stipulate in DIN l8 134, va fi aplicata metoda caii ferate simple.
-

Ordonanta administrativa generala


pentru oTehnologia de constructie a drumurilor' nr.611997

Umpluturi de pamant la santuri pentru instalatii, ZTVE-StB 94, sectiunea 8


Test de compactare efectuat cu ajutorul placii dinamice conform TP BF-StB, Partea
B 8.3

La santurile pentru instalatii, materialul de umplere va fi compactat in structura drumului,


astfel incat se indeplinesc cerintele stipulate in ZTVE-StB 94, sectiunea 3.3.2. Yariabila
dominanta o reprezinta gradul de compactare Dpr.
Daca este dificil sau dureaza prea mult timp sa se efectueze testari'de compactare si testari
Proctor necesare pentru a determina gradul de compactare, metodele de testare indirecte
pot fi adoptate conform ZTVE-StB 94, sectiunea l4.2.5.Acestea includ testarea utilizand
testerul cu placa dinamica conform TP-BF Partea q 8.3, care este adecvata pentru un
numar de aplicatii care includ testarea calitatii umplerii la loc a santurilor pentru instalatii.
Pentru aplicarea testarii cu placa dinamica este o conditie esentiala sa existe o relatie intre
gradul de compactare Dp,, modulul static de elasticitate (E,2) si modulul dinamic de
elasticitate (E,6).

Tabelul 8 din ZTVE-SIB 94 rczuma figurile indicatoare pentru atribuirea incrucisata a


gradului de compactare Dp. si a modulului de elasticitate E,2 pentru grupurile de soluri
macrogranulare. Si pentru aceste tipuri de soluri macrogranulare exista o buna corelare
intre modulurile de elasticitate static si dinamic asa cum este precizat de catre Comitetul
pentru Constructia de Drumuri.

Spre deosebire, pentru tipurile de soluri cu granulatie mixta si cu granulatie fina, este
posibila numai o atribuire incrucisata aproximativa a parametrilor Dpr/ Erz I E a datorita
unei semnificatii statistice insuficiente.

Atribuirea incrucisata a parametrilor Dp./Eu2lEu6 este extrem de clara in tabelul atasat,


luand in considerare aspectele mentionate anterior. Cand efectuati testarea la presiune cu
placa dinamica conform TP BF-StB, Partea B 8.3 se doreste ca valorile din tabel sa fie
luate ca referinta la evaluarea compactarii materialului de umplere la loc a santurilor
pentru instalatii. De asemenea, tabelul reflecta cerintele care trebuie indeplinite de
agregatele minerale conform ZTYT pentru substraturile din structura solului; si acestea pot
fi verificate utilizand testerul cu placa dinamica.
Pentru pastrarea probelor se recomanda ca, dupa umplerea la loc, tija pistonului aparatului
sa fie utilizata pentru masurarea adancimii. Aceasta reprezinta un substitut pentru testarea
compactarii directe cu ajutorul procedurii descrise.

Cand efectuati testarea la presiune cu placa dinamica, trebuie sa luati in considerare


urmatoarele:
l. Este necesar un anumit continut de umiditate, astfel incat sa se obtina acel strat dens de
materiale de umplere la loc pentru soluri cu granulatie fina sau mixta. Daca continutul
de umiditate este mai mic decat cel optim (partea uscata a curbei Proctor), gradul de
compactare poate sa nu fie suficient in pofida unei valori mari a modulului de
7 I

elasticitate (Erz). Daca continutul de umiditate difera excesiv de continutul de


umiditate optim necesar pentru compactare, atunci gradul de compactare poate sa fie
inadecvat in pofida unei valori mari a modulului de elasticitate (E,2). De aceea trebuie
determinat neaparat continutul de umiditate.
2. Pentru grosimi ale santului mai mici de 60 cm, marginile pot influenta modulul de
elasticitate al materialului de umplere, astfel incat este masurata o valoare 'mixta'. De
aici, testarea la presiune cu placa dinamica ofera o indicatie bruta. Calibrarea valorilor
Ey6yn cu ajutorul determinarilor densitatilor poate fi necesara ca o functie a dominarii
conditiilor locale (cf . ZTYE, sectiunea | 4.2.5).
3. In cazul operatiilor majore, pentru verificare, trebuie efectuata cel putin o
determinare a densitatii. Efectuati cel putin 3 masuratori Ero in aceasta zonl.
4. Datorita faptului ca este necesar un timp scurt pentru a efectua o determinare
individuala, testarea cu placa dinamica este perfect adecvata pentru a verifica testarea
de compactare conform ZTVE-StB 94, sectiunile 3.3.1.2 si 14.1.4. Masurati valoarea
Euz in acelasi loc, dupa fiecare trecere de compabtare, astfel incat este determinata
valoarea maxima care se poate obtine. O testare a densitatii efectuata in acelasi loc va
dezvalui nivelul densitatii atinse. Astfel numarul de compactari necesare, poate fi
definit ca o functie a valorii E,6 de specificat.

Cand utilizati testerul cu placa dinamica este esential sa utilizati materialul de constructie
adecvat si placa de inspectare a solului.
In concluzie, se cuvine sa mentionam ca, Comitetul FGSV mentionat anterior pregateste si
efectueaza investigatii comparative utilizand testerul cu placa dinamica. Ca urmare a
experientei dobandite (vezi tabelul), investigatiile comparative efectuate au scopul.de a obtine
informatii semnificative din punct de vedere statistic pebazametodelor de testare.
7

Anexa Ia Ordonanta administrativa generala


pentru 'Tehnologia de constructie a drumurilor' nr. 611997

Umpluturi de pamant la santuri pentru instalatii

Verificarea compactarii utilizand testerul cu placa dinamica conform TP BF-StB, Partea 8.3.
Atribuirea incrucisata a gradului de compactare/modulului de elasticitate (conform ZTVE-StB
94, Tabelele2,3,8, 9 dar si ZTVT-StB 95, Tabelul 2.1 si Directiva DB - A2015).

Grupuri de soluri Grad de compactare Modulul de Modulul de


D*, elasticitate elasticitate
E., E-,
DrN 18 196 % MN/m' MN/m'
GW, GI, GUr> 6Tr) > 103 > 120 >60
conform ZIYT
GW, GI, GU, GT > 100 > 100 >50
conform ZTYE
>98 >80 >40
>97 >70 >35
GE, SE, SW SI > >80 >40
100

>98 >70 >35


>07 >60 >?7
Soluri cu granulatie > 100 >70 >35
mixta
GU2), GT2),SU, ST >97 >45 >?<
ex. sol pietros

Soluri cu granulatie >o? >45 >r(


fina: U, T

Soluri cu granulatie >95 >30 >20


mixta
GU*, GT* SU*. ST*

r) Solurile GU/ GT care contin nu mai mult de 7 Yo, wlw din mai putin de 0.063 mm
(agregat mineral ZTYT in conditia stipulata)
2) Solurile GU/GT contin 7-15% w/w din mai putin de 0.063 mm
7 .d

Instructiuni de utilizare a placii dinamice la constructia de cai I Ncr sq


ferate I Foaia I

Cuprins

1. Scoptil

2. Domeniul de masura / Sol testabil

3. Echipament de testare
4. Principiul de masurare
5. Cerinte ce trebuie indeplinite de echipamentul de tstare
\/
6. Procedura de testare
Cerinte preliminare testari i
Procedura de masurare

7. Evaluarea

8. Cerinte pentru rezistenta portanta la testarea calitatii

9. Date efective

10. Documente

Anexat: Raport de testare


7

8. Cerinte pentru rezistenta portanta la testarea calitatii

Testareacalitatii in acceptiunea prezentelor instructiuni reclama aplicarea cerintelor detaliate in


Tabelul 1 (conform DS 836, EzYE 2). Pentru a accepta un lot de testare procedati conform
instructiunilor detaliate in ZTVE-StB 94, sectiunea 14 t5l.
Modulurile dinamice de elasticitate E,6 flcesare conform Tabelului I reprezinta cerintele pentru
capacitatea portanta care pot fi adoptate pe obaza cu'drepturi egale' cand se face referire la modulul
reculului 8,2.
Coeficientii de corelatie E,z - E,o pot fi definiti numai in cazuri izolate, in care solul este extrem
de omogen (curba granulometrica, continut de umiditate, etc.) si au fost efectuate investigatii
comparatrye care au dus la rezultate
rezul ificative di
semnificative d e vedere statistic.
Tip de drum Structura solului pentru linii Structura solului
ferate
DP. Euz Depend E,a Dp, Euz Dependente Ena
[N/m ente [N/m [N/m [N/*rn']
m'l m'l m'l
Noua l. Linii ferate r.00 t20 u >15 50 1.00 80 GE, GI, GW, 40
linie principale GU SVSW
continue din
liniile principale Toate 35
(cu exceptia celelalte
cailor ferate din grupuri de
oras) soluri

2. Linii ferate 1.00 100 u >15 45 0.97 60 GE, GI, GW, 35


principale GU SYSW
continue din caile
Toate
ferate din oras si
ramificatii celelalte
grupuri de @ )rro
v
soluri
3. Alte linii ferate 0.97 80 u >15 40 0.9s 45 GE, GI, GW, 30
GU SVSW
Toate 25
celelalte
grupuri de
soluri
Mente Linii de 4. 0.97 80 u >15 40 0.9s 45 GE, GI, GW, 30
nanta cale v>16 GU SYSW
ferata 0 Toate 25
existente km/h celelalte
grupuri de
r.\ soluri
5. 0.95 50 u >15 35 0.93 20 GE, GI, GW, 25
v<I6 GU SYSW
0 Toate 20
kmih celelalte
grupuri de
soluri

Tabelul 1 Cerinte pentru rezistenta portanta


-

Straturile de protectie ale structurii solului preparate continuu cu material U < l5 trebuie sa
indeplineasca valorile pentru PSS U > 15.
Daca se adauga agregate concasate > 30yo Ia materialele minerale naturale de marimea
granulelor cubice, trebuie specificate valori diferite de catre expertii geotehnici ca o functie a
materialului si procentajului adaugat. Este posibil sa fie nevoie sa efectuati testari comparative
inainte de a inbepe lucrarea. Acest lucru se aplica si atunci cand sunt utilizate materiale PSS
(FSS) cu grosimea stratului < 0.3 metri.

Urmatoarele cerinte pentru rezistenta portanta se aplica pentru structura solului tratat cu var
hidratat sau var nestins:

Pentru tipul de drum vezi 1. 2. 3. 4. 5.


tabelul 1 Ero Eo Ero E*a E"a
tN/mm2l lN/mm2l lN/mm2l lN/mm2l tN/mm2l
Sol 40 35 30 30 25
stabilizat compactare
cu var 45 40 35 35 30
compactare
Sol coeziv imbunatatit cu var 40 35 30 30 25
nestins
7

Clasificarea solurilor (extras din standardul DIN 18196)

Continut procentual
functie de dimensiunea
() particulelor
(d
Grupe de soluri
o.E
e.o Diamqtru granulelor Xo)
LJ
(Jo < 0,06 mm <2mm c, ho

o pietris clasificat precis GE


d pana la
(/)
tr pietris si amestecuri pietris-nisip clasificate lars GW
o
60% O. pietris si amestecuri pietris-nisip clasificate GI
Eq> mai putin intermitent
b0H
:]tr
oH de SYo nisip clasificat precis SE
li o. n sip si amestecuri nisip-pietris clasificate larg
peste 60% v) SW
o
a z nisip si amestecuri nisip-pietris clasificate SI
intermitent

.- qi
iid
de la 5 la 15% particule < 0,06 mm GU
3A
g;
u)'-
oj5
EO) peste 15 la4\o/o particule < 0,06 mm GU*
pana la (go
60%
(o
Cg

X :90
de la 5 la l5Yo particule < 0;06.mm GT
ocd
E
0)
g;
(t) '-
()5 peste 15 la$}Yo particule < 0,06 mm
CB qo GT*
intre cc O.
C
k 5 si 40Yo
bo SU
)
c) t- (.-
de la 5 la L5%o particule < 0,06 mm
Lr 8E
oo-
SU*
ao E.+
f, ct) peste 15 la$lYo particule <0,06mm
(dE
peste 60%
ST
.-
li
co
de la 5 la l5Yo particule < 0,06 mm
-!
dg0
q)d
t;A
o ,:f ST*
E,O peste 15 la4lYo particule <0,06 mm
dE
(s

JH Pra(uri) U
o()
JJ peste 40Yo
a3
U]H Argila T
r<
b{

S-ar putea să vă placă și