Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaiei i Tineretului Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea tiine Economice

Catedra Administrarea Afacerilor

Lucru individual
La obiectul piee de capital i operaiuni bursiere

Investitiile si rolul lor n economie

A efectuat: Ivanoglo Alexandr,


grupa BA1352

Chiinu, 2017
Investitiile si rolul lor n economie
Investitiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaza cel mai mult viitorul, n sensul ca de ele
depind cresterea si perfectionarea potentialului productiv al unei ntreprinderi (prin extindere si
modernizare), aparitia de noi capacitati de productie ntr-o ramura sau alta a economiei. n
acelasi timp, se fac importante cheltuieli de investitie pt. dezvoltarea bazei materiale a activitatii
social-culturale, precum si pentru construirea de locuinte.

n orice economie, investitiile fac legatura dintre prezent si viitor, ntre generatii. Acumularea de
capital fix, productiv si neproductiv , construirea de cladiri de locuit, scoli, teatre etc. asigura
premisele 16116h721q ridicarii standardului de viata a populatiei: locuri de munca, ridicarea
gradului de cultura, de pregatire profesionala si destindere pentru tineret etc.

1.1Conceptul de investitie - structura investitiei

Notiunea de investitie, ntr-o acceptiune larga, este sinonima cu: alocare, plasare, dotare,
iar ntr-un sens mai restrns (financiar-contabil) reprezinta o cheltuiala facultativa pentru
obtinerea de bunuri materiale cu valoare mare si durata de folosinta ndelungata.

Investitiile sunt ntelese ca reprezentnd partea din venit destinata pentru ,,formarea
capitalului". Utilizarea venitului pentru cresterea capitalului si a structurii reprezinta nivelurile
nete, daca se utilizeaza si amortizeaza, obtinerea investitiei brute. A investi nseamna a aloca
resurse pentru sporirea capitalului real existent la un moment dat.

Acceptiunea cea mai des ntlnita pentru definirea investitiei este aceea de cheltuiala sau
plasament de sume banesti la un moment initial, pentru a obtine efecte ulterioare.

Un prim aspect n definirea investitiei se refera la faptul ca acestea sunt opuse


consumului imediat, care nseamna distrugerea unei parti din valoarea creata, n fapt, distrugerea
de avutie, investitia urmarind tocmai contrariul.

P. Mosse stabileste patru elemente esentiale pentru o investitie

1.Subiectul, reprezentat de cel care investeste (persoana fizica sau juridica).


2.Obiectul, reprezentnd lucrul, ntreprinderea, firma, utilajul etc.; modul n care se
concretizeaza investitia.
3.Costul, reprezentnd efortul suplimentar, cert, actual, consumat pentru obtinerea acelui
obiect concret.

4. Efectele valorice, rezultate prin realizarea investitiei, care se obtine n viitor si


reprezinta n realitate o speranta mai mult sau mai putin certa.

Orice investitie trebuie analizata sub aspect financiar si material sau fizic, iar necorelarea
acestor doua elemente, fac practic nerealizabila o investitie.

n economia de piata se vorbeste si de un proces invers - dezinvestitia, prin care se


transforma active si lichiditati folosite fie pentru returnarea lor unor investitori care se retrag din
afaceri, fie pentru a fi reinvestite n alte afaceri si, n acest caz, dezinvestitia nu este sinonima cu
consumul, ea servind n continuare activitatii de investitii.
Conceptul de investitie
Literatura engleza de specialitate, nca dupa primul razboi mondial, a definit investitia dupa alte
3 criterii importante.

Definirea contabila considera investitiile ca fiind similare cu mobilizarea, ntelese ca


bunuri mobiliare si imobiliare, corporatii sau necorporatii, achizitionate sau create pentru o
ntreprindere, destinate sa ramna durabile, deci sa se materializeze n nsasi ntreprinderea
respectiva. Ele pot fi, la rndul lor, departajate astfel:

- mobilizari legate de exploatare;


- mobilizari n afara exploatarii sau care nu sunt direct productive, ele raspunznd altor
preocupari.
- Definirea economica considera investitia ca fiind toate sacrificiile de resurse facute azi
n speranta obtinerii n viitor a unor rezultate, al caror nivel total va fi superior cheltuielii initiale.
Spre deosebire de simpla nregistrare contabila, definitia economica tine seama de o serie de
aspecte importante:
influenta factorului timp;
notiunea de randament si eficienta a operatiilor economice;

riscurile legate de viitor.


De asemenea, o investitie poate fi reprezentata la fel de bine printr-o achizitie de bunuri, de
echipamente, dar si prin cheltuieli pentru o campanie publicitara, pentru elaborarea unui produs
nou, pentru un progres de cercetare si dezvoltare.
Definirea financiara este mai putin restrictiva, astfel ca o investitie este un ansamblu de
cheltuieli ce va genera pe o perioada lunga venitul sau economic, care sa ramburseze sau sa
recupereze cheltuielile initiale. Fata de definitia economica, din punct de vedere financiar, se are
permanent n vedere acoperirea nevoii de fonduri de exploatare generate de diferitele tipuri de
nivel.
O abordare mai recenta este cea psihologica care pune accent pe intuitia individului sau a firmei
care investeste. Se insista asupra faptului ca investitia conduce la decalarea consumului n timp.
Din aceasta perspectiva, investitia nsusi renunta la bunul imediat n schimbul bunului viitor.
Aceasta formulare prezinta ,,contradictia psihologica" la care este supus investitorul constrns sa
confrunte resursele imediate pe care le-ar angaja cu rambursarile viitor si incerte la care spera.
Ceea ce trebuie retinut este faptul ca investitia reprezinta suportul material al dezvoltarii
economico-sociale a tarii. Prin ele se asigura sporirea capitalului fix, cresterea randamentului
tehnic si economic al celui existent, dar si crearea de noi locuri de munca. n acest context
investitia reprezinta elementul decisiv al cresterii economice, al promovarii factorilor intensivi,
calitativi si de eficienta.
1.2Clasificarea investitiei
Structurarea poate fi realizata n functie de modul n care este privita si definita investitia si
anume ca o cheltuiala sau ca o materializare a acestei cheltuieli. Pe lnga aceste doua acceptiuni,
investitiile pot fi grupate si n functie de sursa de finantare a cheltuielilor.
- Dupa notiunea tehnologica, investitiile pot fi:
a) investitii de lucrari constructii-montaj care constau n executarea constructiilor
considerate mijloace fixe pentru realizarea productiei, dar si n montajul utilajelor;
b) investitiile pentru cumpararea utilajelor necesare realizarii productiei;
c) investitii pentru lucrari geologice;
d) investitii pentru studii, cercetari, proiectari si pregatirea personalului, precum si alte investitii
necesare acoperirii unor cheltuieli speciale aparute odata cu realizarea obiectivului de investitie.

-Dupa caracterul investitiilor, ntlnim:


a) investitii n sfera productiva, care pot fi: de nlocuire, de modernizare, de dezvoltare si
strategice;
b) investitii n sfera neproductiva care se realizeaza n nvatamnt, cultura si arta, stiinta, sanatate
si asistenta sociala.;
n legislatia romna nu se face o delimitare clara ntre investitiile de modernizare, de dezvoltare
si celelalte categorii de investitii.
n literaturile de specialitate distinctia este clara, din punct de vedere al elementelor pe care le
contin si din punctul de vedere al modului n care poate fi evoluat proiectul respectiv.
O investitie de modernizare are n vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau fara
modificarea volumului produs. De aici, rezultatul este de a obtine o economie la costurile de
productie si mbunatatirea rentabilitatii activelor ntreprinderii.
ntr-o alta acceptiune, investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de nlocuire: acestea
viznd nlocuirea si revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic si moral.
Inventiile de modernizare prezinta o serie de avantaje, cum ar fi:
pornesc de la o baza tehnica-materiala existenta;
durata realizarii investitiei este mica;
creste gradul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viata a
utilajului;
efortul investitional este orientat spre echipamentul de productie si mai putin spre alte investitii
conexe si laterale.
Decizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare.
Cheltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii sunt
cunoscute pot fi estimate de catre ntreprindere.
Investitiile de dezvoltare sau se refera la toate investitiile ntreprinderii care contribuie la
dezvoltarea activitatii sale si care au drept scop cresterea capacitatii de productie a unei firme,
crestere determinata de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi.
si acestea sunt legate de investitii realizate n perioadele precedente si prezinta o serie de
avantaje:
existenta investitiilor colaterale, care se materializeaza n utilitati;
existenta surselor de materii prime;
existenta unui personal calificat, cu o anumita experienta si traditie.
Din punctul de vedere al naturii lor aceste investitii se preteaza cel mai bine la evaluarea rentala
financiara.
Un proiect de modernizare dezvoltat poate si trebuie sa cuprinda si investitii umane. Aceasta se
refera la decizia de a angaja noi specialisti sau de perfectionare a celor existenti. Acest aspect nu
se preteaza la o valoare de rentabilitate financiara, deoarece elementele necesare sunt mai grele
de evaluat.
-Dupa rolul lor, investitiile sunt:
a) investitii care se materializeaza si se gasesc n capitalul fix si circulant al firmei, cum ar fi
investitiile corporatiilor care cuprind teren si mijloace financiare;
b) investitii care nu se materializeaza si nu maresc valoarea capitalului fix si circulant, care pot
fi:

- investitii necorporale care cuprind cheltuieli de constituire, de cercetare, dezvoltare-proiectare


si alte imobilizari necorporale;
- investitii financiare care cuprind titluri de participare si alte titluri de valoare.
-Dupa sursa de finantare, putem ntlni:
a) investitii realizate din surse proprii: amortizarea, capitalizarea profiturilor, atragerea
economiilor altor persoane prin emiterea de actiuni noi sau prin mobilizarea resurselor;
b) investitii realizate din surse atrase sau mprumutate, prin intermediul unor credite interne
sau externe.
-Dupa riscul asociat proiectelor de investitii:
a) cu risc minim sau 0 (plasament n obligatiuni);
b) cu risc redus (investitii de nlocuire);
c) cu risc mediu (investitii de modernizare);
d) cu risc ridicat si foarte ridicat (investitii de dezvoltare sau cercetare-dezvoltare).
-Dupa modul de realizare a lucrarii:
a) investitii n antrepriza: lucrarile sunt realizate de o firma specializata si nu de
agentii economici n cauza;
b) investitii n regie: lucrari mai putin specializate sunt realizate cu forte pregatite de
agentii economici.
Un loc aparte n notiunile investitionale l ocupa trei categorii de investitii:
a) investitii directe;
b) investitii colaterale;
c) investitii conexe.
a) Investitiile directe cuprind totalitatea cheltuielilor prevazute n documentatia
previzionata de un agent economic n vederea realizarii a unor obiective de investitii noi,
nlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor ntreprinderi deja existente.
b) Investitiile colaterale cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legale,
teritoriale si functionale de o anumita investitie directa si se refera la constructia de conducte
pentru alimentarea cu apa, gaze, canalizare, energie termica, linii de transportare a energiei
electrice, retele de telecomunicatie, cai si drumuri de acces necesare punerii n functionare si
exploatarii capitalului fix creat prin investitia directa.
c) Investitiile conexe reprezinta cheltuielile de investitie, necesare pentru a se efectua
n alte ramuri sau domenii pentru a putea pune la dispozitia investitiei directe utilaje, materii
prime, combustibil, energie, cai de comunicatii, dotari social-culturale.
- Din punctul de vedere al pietei financiare:
a) investitiile pentru afaceri constau n cheltuielile pentru masini, utilaje, dotari ale
unei societati comerciale;
b) investitii imobiliare (cladiri, locuinte, terenuri);
c) investitii n stocuri constau n productii stocate, dorite sau nu, pentru a fi vndute.
- n metodologia ONU se foloseste notiunea de investitii brute si investitii nete, primele
referindu-se la cresterea si refacerea capitalului fix si circulant, iar ultimele definind doar
cheltuielile pentru cresterea capitalului fix si circulant.
1.3 Investitii de succes sau noul know-how n investitii
Sistemul investitional din etapa actuala nu are prea multe lucruri comune cu investitia
simpla a generatiei imediat anterioare.
Investitiile prezentului sunt comparabile cu a crea o ntreprindere definita ca un proiect si
reprezinta un act riscant care reuseste, daca este real, cu participarea tuturor actorilor vizati (cei
implicati)[4].
Adesea apar lamentari cu privire la investitii insuficiente, dupa o oarecare reducere a
lichiditatilor ntreprinderii. Aceasta situatie este normala pentru ca n esenta investitia este
indubitabil mijlocul de progres competitiv, lipsa de investitie este moartea lenta a unei
ntreprinderi. n acelasi timp investitia gresita este moarte rapida, mai ales azi, cu bani ,,scumpi"
si concurenta implacabila.
Observnd diferenta extraordinara ntre investitiile reusite si cele ratate, se poate constata ca
resursele cheie a unei bune investitii nu nseamna mai multi bani, ci a sti sa investesti, know-
how investitional.
Se constata ca succesul rezulta nu numai din promovarea progresului tehnologic ci mai mult
datorita rolului sporit al investitiilor necorporale (n software, n formarea personalului, n
cercetare si dezvoltare, n restructurare, n retete comerciale, comunicatii) a caror eficacitate
proprie se masoara mai dificil, dar conditioneaza eficacitatea investitiei materiale.
Rezulta astfel diferite modalitati de a gndi n ce trebuie investit. Ceea ce trebuie edificat si
condus la nivelul formelor n etapa actuala este un sistem coerent, nchegat, de investitii att
corporale ct si necorporale, sistem caruia i sunt putin aplicabile principiile si regulile
traditionale care de fapt tratau actiunea de investitie si proiectele individuale, separat, nu corelate
ntr-un singur sistem.
1.4. Proiectul de investitii si programul de investitii
Pentru a evidentia corect toate distinctiile ntr-un studiu de fezabilitate al unei investitii
ntr-o ntreprindere facem apel la definitia proiectului.
Un proiect, poate fi definit ca o operatiune formata dintr-un ansamblu coerent de cheltuieli care
contribuie la realizarea unui obiectiv dat. Fiecare proiect vine sa se insereze ntr-un program
existent sau n unul nou. El poate duce la cresterea capitalului sau modificarea structurii de
ansamblu si nivelului sau de rentabilitate.
Studiul asupra proiectului se face nu numai pentru proiecte diferite dar si pentru variantele
acestora. Proiectul difera n functie de perioada de timp si pot existenta proiecte de investitii pe
termen mediu sau lung.
Alegerea unei abordari financiare poate deschide perspective favorabile de crestere, fie
continund cu activitatea actuala, fie lansnd noi activitati. Un esec sau o eroare pot afecta
competitivitatea viitoare, chiar viitorul ntreprinderii.
ntr-un program de investitii se stabilesc obiective, performante, actiuni si mijloace necesare
atingerii obiectivului, precum si modul de combinare si folosire a acestor mijloace. Din acest
motiv proiectele nu sunt exclusive (concurente). Urmaresc aceleasi obiective sau obiective
diferite, nu presupun acelasi spatiu de desfasurare, nu presupun finantare din aceeasi sursa, ci
sunt luate mpreuna pentru a se reduce riscul proiectului individual.
Programele de investitii, n general, au o arie de cuprins mai larga dect proiectele de investitii,
iar pentru implementarea lor este necesar a fi detaliate n unul sau mai multe proiecte de
investitii.
1.5. Dimensiunile unui proiect
Un proiect de dezvoltare se poate defini prin patru dimensiuni:

Dimensiunea organizationala Dimensiunea manageriala


Dimensiunea strategica Dimensiunea operationala
Dimensiunea manageriala asigura garantarea si validarea ansamblului de procese de dezvoltare a
unui proiect de la idee pna la faza de realizare financiara. n proiecte, aceasta dimensiune se
materializeaza n avize, acorduri, n genere n decizii, aprobari care triaza solutii angajeaza
fondurile, stabileste sarcini.
Dimensiunea organizationala: marile proiecte presupun crearea de noi structuri, reorganizarea de
structuri existente, de regula parteneriate pe baza unui proiect cunoscut. Aceasta dimensiune
presupune si partajarea si echilibrarea corecta a riscurilor acceptate sau consimtite.
Organizational nseamna ca un proiect de mare anvergura presupune crearea de organizatii
ntregi, de firma noua, crearea de organisme destinate proiectului, angajarea unor subunitati din
unitati existente cu realizarea anumitor parti din cadrul proiectului.
Dimensiunea operationala presupune punerea n aplicare a componentilor meniti sa conduca la o
buna executie a diferitelor faze de dezvoltare a proiectului. Daca dimensiunea
organizationalapresupune definirea asa-numitilor efectori (organe, compartimente, firme care sa
participe la proiect) sau presupune o autonomie a proiectului, dimensiunea operationala
presupune functionarea, fiziologia, logistica proiectului.
Dimensiunea strategica presupune detectarea semnalelor emise de mediu cu scopul de a integra
proiectul ntr-o viziune pe termen lung si de a asigura adaptarea lui continua. De fapt,
dimensiunea strategica este o componenta a dimensiunii manageriale, dar care vizualizeaza
numai asa-numitul management de vrf.
1.6. Caracteristici ale investitiei
Investitia reprezinta actiuni sau succesiuni de actiuni prin care anumite resurse
disponibile, disponibilizabile sau atrase sunt transformate n bunuri concrete n scopul obtinerii
de efecte viitoare sub forma de avantaje, dar, n principal, profit.
De aici se desprind cteva caracteristici esentiale:
a). Derularea temporara a investitiei se realizeaza pe intervale lungi de timp fiind nsotite de o
separare a proiectului de angajare a efortului si de obtinere a efectului.
Astfel, dezvoltarea actiunii investitionale induce categoria speciala de risc, att la nivelul
cheltuielii ct si al ncasarii. n acelasi timp, decalarea interna a cheltuielilor si efectul obliga la
folosirea tehnicii actualizarii pentru a putea compara valori (cheltuieli, ncasari si beneficii).
n actiunile investitionale pot fi precizate trei perioade distincte, identificate n raport cu
eforturile implicate:
cercetarea ideilor si evaluarea;
punerea n opera;
obtinerea efectelor.
b) Complementaritatea investitiei este evidentiata n raport cu caracterul limitat al resurselor de
care investitorul dispune sau pe care le poate atrage pentru realizarea actiunilor sale. Alocarea
unor resurse pentru un proiect diminueaza proportional sansele alocarii de resurse pentru alte
proiecte ale investitorului.
c)Caracterul conexiunii este dat de interconditionalitatea dintre proiecte. Orice investitie induce
nevoia de alte investitii att n aval ct si n amont.
d) Ireversibilitatea investitiei se raporteaza la imposibilitatea recuperarii ca atare a resurselor
implicate pentru realizarea lor.
e) Unicitatea proiectului. Chiar daca proiectele au acelasi profil, volum, calitate, ele nu sunt
identic reproductibile si de aceea, determinarile si analizele sunt specifice pentru fiecare proiect.