Sunteți pe pagina 1din 3

Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A.

MOBBMD22
Perioada de raportare 12/31/2016

FIN 1 Bilanul
Tabel 1.1 Active

Valoarea contabil
Cod poziie
31.12.16
A B 1
010 Numerar i echivalente de numerar 3,698,131,064
011 Numerar 340,959,331
012 Depozite la vedere i echivalente de numerar 3,357,171,733
020 Active financiare deinute n vederea tranzacionrii 0
021 Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare 0
022 Instrumente de capitaluri proprii 0
023 Instrumente de datorie 0
024 Credite i avansuri 0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin
030 0
profit sau pierdere
031 Instrumente de capitaluri proprii 0
032 Instrumente de datorie 0
033 Credite i avansuri 0
040 Active financiare disponibile pentru vnzare 1,643,920
041 Instrumente de capitaluri proprii 1,643,920
042 Instrumente de datorie 0
043 Credite i avansuri 0
050 mprumuturi i creane 4,414,236,401
051 Instrumente de datorie 0
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber
052 537,228,836
convertibil
053 Credite i creane 3,877,007,565
060 Investiii pstrate pn la scaden 698,810,543
061 Instrumente de datorie 698,810,543
062 Credite i avansuri 0
070 Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
071 Acoperirea valorii juste
072 Acoperirea fluxurilor de trezorerie
073 Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
074 Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de
075
rat a dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul
080 unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva
riscului de rat a dobnzii
090 Imobilizrilor corporale 144,400,679
091 Mijloace fixe 144,400,679
092 Investiii imobiliare 0
100 Imobilizrilor necorporale 27,883,994
101 Fond comercial 0
102 Alte imobilizri necorporale 27,883,994
110 Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
120 Creane privind impozitele 2,353,629
121 Creane privind impozitul curent 1,249,285
122 Creane privind impozitul amnat 1,104,344
130 Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
140 Alte active 20,761,123
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept
150 6,145,702
deinute pentru vnzare
151 Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare 6,145,702
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute
152 0
pentru vnzare
160 Total active 9,014,367,055
Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A. MOBBMD22
Perioada de raportare 12/31/2016

FIN 1 Bilanul
Tabel 1.2 Datorii

Valoarea contabil
Cod poziie
31.12.16

A B 1
200 Datorii financiare deinute pentru tranzacionare 0
201 Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare 0
202 Poziii scurte 0
203 Depozite 0
204 Datorii solotituite prin titluri 0
205 Alte datorii financiare 0

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just


210 0
prin profit sau pierdere

211 Depozite 0
212 Datorii solotituite prin titluri 0
213 Alte datorii financiare 0
220 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 7,472,603,943
221 Depozite 7,051,483,185
222 Datorii solotituite prin titluri 0
223 Alte datorii financiare 421,120,758
230 Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
231 Acoperirea valorii juste
232 Acoperirea fluxurilor de trezorerie
233 Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
234
dobnzii

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva


235
riscului de rat a dobnzii

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n


240 cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

250 Provizioane 34,533,541


251 Provizioane pentru beneficiile angajailor 21,705,971
252 Restructurare 0
253 Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele 2,376,651
254 Angajamente de creditare i garanii 10,062,165
255 Alte provizioane 388,754
260 Datorii privind impozitele 5,737,422
261 Datorii privind impozitul curent 5,737,422
262 Datorii privind impozitul amnat 0

Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de


270
reasigurare

280 Alte datorii 97,869,320


290 Capital social rambursabil la cerere

Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept


300 0
deinute pentru vnzare

310 Total datorii 7,610,744,226


Denumirea Bncii BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A. MOBBMD22
Perioada de raportare 12/31/2016

FIN 1 Bilanul
Tabel 1.3 Capitaluri proprii

Valoarea contabil
Cod poziie
31.12.16

A B 1
400 Capital social 100,000,000
401 Capital vrsat 100,000,000
402 Capital subscris nevrsat 0
410 Prime de capital 151,409,919
420 Alte capitaluri proprii 0
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare
421 0
compuse
422 Alte instrumente de capitaluri proprii 0

Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare


430 8,113,919
aferente:

431 Imobilizrilor corporale 0


432 Imobilizrilor necorporale 0

Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine


433
[poriunea efectiv]

434 Conversiei valutare


435 Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
436 Activelor financiare disponibile n vederea vnzrii 8,113,919

Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept


437 0
deinute pentru vnzare

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n


438
entiti, contabilizate prin metoda capitalului

439 Altor elemente 0


440 Rezerve 1,144,155,051

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti ,


441
contabilizate prin metoda punerii n echivalen*

442 Alte rezerve 1,144,155,051


450 (-) Aciuni proprii 56,060

Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deintorilor de


460
capitaluri proprii ale societii mam

470 (-) Dividende interimare 0


480 Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
481 Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
482 Altor elemente
490 Total capital 1,403,622,829
500 Total capital i datorii 9,014,367,055

Director financiar Andrei Suruceanu

Contabil ef Dumitru Cuco

Data perfectrii 19 ianuarie 2017

S-ar putea să vă placă și