Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnica a
Moldovei

Departamentul
Bazele
Proiectarii
Masinilor

Mecanismul de
actionare a
separatorului
magnetic

Memorii explicative la proiectul de an la


disciplina Ingineria Mecanica

A elaborate:
Studenta gr. TCr-151
Miron Cristina
A
verificat:
Doctor conf. univer
Valeriu Dulgheru

Chisinau 2017