Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT ID
CENTRUL: SIBIU

DREPT FINANCIAR II

TEMA: Titlul de creanta fiscala

COORDONATOR:

Conf.univ.dr. Cristina ONE

STUDENT: Pricope
Rzvan

ANUL : 3

-2017-
CUPRINS

1. Consideratii generale..3
2. Natura juridica a creantei fiscale.7
3. Bibliografie11

CONSIDERAII GENERALE

1. Noiunea de crean
2
Titlul de creanta bugetara reprezinta actul juridic prin care se stabileste ntinderea
obligatiei de plata ce revine persoanei fizice sau juridice care are calitatea de contribuabil.
Titlul de creanta se intocmeste sau se confirma de catre organele ce compun aparatul fiscal al
statului si carora le revine competenta de a calcula impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
Individualizarea obligatiei fiscale se realizeaza prin titlul de creanta fiscala.1
Obligatia fiscala fiind o obligatie impusa in mod unilateral de catre sta contribuabilului, si titlul
de creanta ce o individualizeaza este un act juridic unilateral. Titlul de creanta fiscala, ca act
juridic unilateral, da nastere unui drept de creanta al statului avand ca obiect sumele de bani pe
care contribuabilul le datoreaza bugetului general consolidat, precum si obligatiei ce revine
contribuabilului de a plati aceste sume in cuantumul si la termenele stabilite.
Legal, titlul de creanta fiscala este caracterizat ca fiind actul prin care se constata si se
individualizeaza pbligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare2 atat a
impozitelor si taxelor, cat si a contributiilor, amenzilor si altor sume de bani ce reprezinta venituri
publice, intocmite de organele de specialitate sau de persoanele imputernicite potrivit legii.
Creane fiscale, drepturi patrimoniale care rezult din raporturile de drept material
fiscal:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume care constituie venituri
bugetare, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adugat, dreptul la restituirea impozitelor,
taxelor etc., denumite c.f. principale;
b) dreptul la perceperea majorrilor de ntrziere, denumite c.f. accesorii.

Particularitatile titlului de creanta fiscala:3


este un act juridic declarativ de drepturi si obligatii. Prin emiterea sau confirmarea
titlului de catre organele competente se constata dreptul statului de a incasa sumele de bani
datorate bugetului de stat si obligatia in acest sens ce revine contribuabilului;
este executoriu de drept. In masura in care contribuabilii nu isi executa la termenele
stabilite obligatia de a plati sumele cuvenite bugetului de stat, organele fiscale au dreptul de a
trece direct la executarea silita a acestor sume.
Clasificarea titlurilor de creanta:

1 Dan Drosu aguna, Dan ova- Drept fiscal, editia 3, Editura C.H. Beck, Bucuresti,2008, p. 23.
2 I. Oliga, Drept financiar, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1975, p. 109.
3 Dan Drosu aguna, Dan ova, op. cit., p. 29.
3
A. Dupa scopul urmarit putem distinge:4
- titluri de creante fiscale intocmite exclusiv in acest scop, denumite si titluri de creanta explicite;
aceste tittluri de creanta sunt reprezentate de actele de impunere ntocmit in forma scrisa de
organele fiscale, deiferite in functie de categoria de impozite sau taxe pe care o constata.
Exemple:
1. procesul-verbal de impunere; in baza acestuia organele fiscale vor comunica suiectului
platitor inainte de termenul la care impozitul trebuie platit o instiintare de palta care contine
precizarea sumei pe care acesta o datoreaza bugetului de stat.
Se practica pentru impozitele si taxele locale cum ar fi impozitul pe cladirile persoanelor fizice,
impozitul pe terenurile ocupate de cladiri si constructii, taxa asupra mijloacelor de transport si
pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare
referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale; reglementate prin Legea nr. 571
din 22 decembrie 2003 a impozitelor si taxelor locale si impozitul agricol.
2. declaratia de impunere pentru anumite categorii de impozite, titlul de creanta fiscala
il reprezinta chiar declaratia de impunere intocmita de contribuabil si depusa la organul fiscal
competent.
Organul fiscal va verifica exactitatea datelor inscrise in declaratia de impunere si a calculului
impozitului datorat, calcul cuprins in aceeasi declaratie, dar nu va emite un alt act care sa aiba
natura unui titlu de creanta. Declaratia de impunere, taxe locale si orice alte contributii, care se
emit de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale
acestora pe baza declaratiilor depuse de contribuabili sau alte documente privind materia
impozabila.
Declaratia de impunere trebuie sa cuprinda:
denumirea organului fiscal emitent;
data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
obiectul actului administrativ fiscal;
motivele de fapt;
temeiul de drept;
numele si samnatura persoanelor imputernicite, potrivit legii;
stampila organului fiscal emitent;
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul de
solutionare competent;
mentiuni privind audierea contribuabilului;
Contribuabilii persoane fizice sau juridice romane sau straine, inclusiv

4 Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, Drept vamal si fiscal, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003, p. 60.

4
institutiile publice sunt obligati sa depuna declaratii de impunere ori de cate ori se modifica
materia impozabila sau situatia contribuabililor, chiar daca, potrivit legii sunt scutiti de la plata
impozitelor sau taxelor locale ori pentru bunurile pe care le detin in proprietate nu datoreaza
impozite sau taxe locale.
Declaratia de impunere se intocmeste prin grija si pe raspunderea contribuabililor,
prin completarea unui formular speficic impozitului sau taxei locale respective. La cererea
contribuabilului acest formular se pune la dispozitia sa, in mod gratuit de catre comprtimentul de
specialitate. Pentru anul urmator se depun de catre contribuabili la organele fiscale locale pentru
unele impozite, cum este cazul impozitului pe profit.5
3. documentul de evidenta intocmit de contribuabil in cazul impozitului pe profit,
contribuabilii depun declaratii trimestriale si anuale privind impozitul pe profit, in temeiul carora
se efectueaza plati trimestriale si anuale ale acestui impozit. Un alt venit fiscal, pentru care titlul
de creanta fiscala e reprezentat de declaratia intocmita de contribuabil si verificata de organele
fiecale, este taxa pe valoare adaugata.
4. declaratia vamala6- in ceea ce priveste taxele vamale, titlul de creanta fiscala il va
reprezenta declaratia vamala de import intocmita de importatrul-debitor al taxelor vamale.
- acte care implicit sunt si titluri de creante fiscale, denumite titluri de creante implicite;
sunt intocmite de organale financiar-contabile sau de alte organe ale statului;
Exemple: a) documentele de plata a salariilor si a altor drepturi salariale impozabile,
domcumentele de plata a veniturilor sau altor drepturi banesti cuvenite colaboratorilor externi pe
baza unei conventii de colaborare si documentele ce constata plata catre asociati sau actionari a
dividendelor cuvenite dupa repartizarea profitului net.
b) actul constatator intocmit de organul de control financiar;

B. Dupa relatia ce se poate stabili cu alte categorii de acte juridice exista:7


o Titluri de creante fiscale principale;
o Titluri de creante fiscale complementare;
O crean fiscal nu se poate nate n lipsa unei baze de impozitare, a unei materii
impozabile.Naterea unei creane fiscale este un fenomen obiectiv.
O crean fiscal nu se poate nate prin emiterea unor acte administrativ fiscal

5 Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, op.cit., p.62.


6 Ibidem, p. 64.
7 Gheorghe Gavrilas- Finante Publice, Universitatea Petru Maior- Tg. Mures, 2004, p. 231.
5
(precum prin decizii de impunere, prin somaii, prin titluri de crean, prin titluri executorii etc.),
aa cum un copil nu se poate nate prin emitere a unor acte civile, precum un certificat de natere,
o carte de identitate, un certificat de cstorie etc.
Un act administrativ fiscal este o form de exprimare a unei creane fiscale, aa
cum un act civil este o form de identificare o unei persoane.
Un act administrativ fiscal nu d natere unei creane fiscale, aa cum un act civil
nu d natere unui copil.
Este foarte important a reine faptul c naterea unei creane fiscale este legat
numai i numai de existena unei baze de impozitare, de existena unei materii impozabile, i nu
de emiterea unor acte administrativ fiscal

O baz de impozitare d natere :8

1) pentru stat: la un drept de a ncasa (de la contribuabilul care deine respectiva baz de
impozitare) anumite venituri sub form de impozite, taxe, contribuii etc., adic la o crean
fiscal;
2) pentru contribuabil: la o obligaie de plat (pentru faptul c deine respectiva baz de
impozitare), ctre stat sub form de impozite, taxe, contribuii etc., adic la o obligaie fiscal.
Acelai lucru, aceeai baz impozabil, genereaz:
1) o crean fiscal, din punct de vedere al bugetului de stat, al celui care are de ncasat, de luat;
2) o obligaie fiscal, din punct de vedere al contribuabilului, al celui care are de dat, de suportat
plata unor dri ctre stat.

NATURA JURIDICA A TITLURILOR DE CREANTA FISCALA

Dreptul procedural fiscal cuprinde totalitatea reglementarilor ce se refera la

modalitatile de realizare n concret a dispozitiilor fiscale, sau altfel spus, totalitatea normelor ce
reglementeaza modalitatile de realizare a actelor de administrare fiscala.

Prin lege se arata ca, prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a

8 Ibidem, p. 234.
6
altor sume datorate bugetului general consolidat se ntelege ansamblul activitatilor desfasurate de
organele fiscale n legatura cu:9

nregistrarea fiscala;

declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor contributiilor si a

altor sume datorate bugetului general consolidat;

solutionarea contestatiilor mpotriva actelor administrative fiscale.

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect ntr-un raport juridic de
obligaie, denumit creditor, de a pretinde celeilalte pri, denumit debitor, ndeplinirea obligaiei
acesteia. Individualizarea obligaiei fiscale serealizeaz prin titlul de crean fiscal.
Impozitele, taxele, contribuiile i orice alte sume datorate bugetelor publice (ale statului sau ale
unitilor administrativ-teritoriale) se pot stabili, fie prin declaraie fiscal ntocmit i depus de
ctre contribuabil, fie prin decizie de impunere emis de ctre organul fiscal.
Declaraia fiscal este documentul care se depune, n mod obligatoriu, la organelle
fiscale, de ctre persoanele stabilite prin lege i care conine, n principiu, o declarare a
obligaiilor fiscale ori a bunurilor sau veniturilor din a cror deinere decurg obligaii fiscale, ale
subiectului de la care eman declaraia.10
Pentru intocmirea declaratiei fiscal contribuabilul completeaza un formular
pus la dispozitie gratuity de catere organul fiscal, care trebuie sa fie correct, complet si de buna
credinta, care se depune la registratura organului fiscal, prin posta sau prin mijloace electronice.
Nedepunderea declaratiei fiscal da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din
oficiu a oligatiilor fiscal prin estimarea bazei de impunere, dar nu inainte de instiintarea
contribuabilului despre faptul ca a deposit trecerea unui termen de 15 zile de la comunicarea
instiiintarii.11
Decizia de impunere este actul administrative fiscal, emis de catre organul competent si
care cuprinde obligatia fiscal de plat ace cade in sarcina contribuabilului desemnat prin acel

9 Cristina Onet, Dreptul Finantelor Publice, Partea Generala, Editura Lumina Lex Bucuresti, 2005, p.156.
10 Diana Claciu, Vladimir Hanga, Dictionar de la A-Z, Editura Lumina Lex, Bucuresti,2007, p. 35.

11 Cristina Onet, op.cit, p. 160.


7
document avand obligatia de a indeplini toate conditiile de forma pentru aceasta categorie de
acte.
In plus aceasta trebuie sa cuprinda si urmatoarele:
tipul de impozit, taxa, contributie sau alta suma datorata bugetelor publice;
baza de impunere;
cuantumul impozitului datorat de catre contribuabil pentru fiecare perioada
impozabila;
Decizia de impunere produce efectul juridic de individualizare a unei creante
fiscale iar in ipoteza neindeplinirii obligatiilor fiscale, pe baza ei se porneste executarea silita. Pe
baza si cu ajutorul datelor cuprinse in deciziile de impunere se intocmesc registreke de evidenta a
contribuabililor denumite roluri fiscale.12
Continutul fundamental al raportului de drept financiar public il constituie obligatia
stabilita unilateral de catre stat in sarcina contribuabililor (persoane fizice si juridice) de a plati o
anumita suma de bani, la termenul stabilit, in contul unuia din bugetele publice.
Izvoru obligatiei bugetare este intotdeauna legea sau actul nor mativ cu valoare de lege care
instituie si reglementeaza un venit al bugetului de stat.
Obligatia concreta de plata se naste dintr-un act care se numeste generic titlu de
creanta.
Beneficiarul obligatiei financiar-fiscale e statul, reprezentat prin organele fiscale create in cadrul
administratie de stat.
Conditiile de stabilire, modificare si stingere a obligatiei fiscale sunt
reglementate in mod unitar pentru toate categoriile de venituri fiscale. Modificarea obligatiei
bugetare poate fi determinata de pe o parte de cauzele prevazute in general de actele normative
care reglementeaza veniturile bugetare.
Stingerea obligatiei fiscale se realizeaza prin modalitati comune si altor obligatii
juridice cum ar fi: plata, executarea silita sau prescriptia sau prin modalitati specifice cum ar fi
scaderea sau anularea obligatiei bugetare.
Legiuitorul prin Codul de procedura fiscala reglementeaza titlul de creanta fiscala
pe care il defineste ca fiind actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala,
intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite.
Titlurile de creanta nu se refera doar la obligatiile fiscale( impozite si taxe) acesta
putand sa contina si alte categorii de oligatii de natura pecuniara( amenzi sau alte venituri
nefiscale).

12 I. Oliga, op.cit, p. 255.


8
Prin Ordonanta nr .92 din 24 decembrie 2003, titlul de creanta bugetara a fost
stabilit de catre legiuitor ca fiind actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de
plata privind creantele bugetare, intocmit de catre organele de specialitate sau de persoane
imputernicite.
Analizand cele doua definitii date titlurilor de creanta vechea terminologie de titlu de creanta
bugetara era mai corecta decat cea de titlu de creanta fiscala utilizat in legislatia in vigoare.
In privinta naturii juridice a titlurilor de creanta fiscala s-au conturat doua opinii:13
conform doctrinei de drept financiar, se sustine ca titlul de creanta fiscala e un act de
impunere si are natura juridica a unui act unilateral de drept financiar public;
conform doctrinei de drept administrativ, se sustine ca titlul de creanta este un act
administrativ;
Tinand cont de legatura dintre dreptul administrativ si dreptul finantelor publice si avand
in vedere faptul ca titlul de creanta fiscala se bucura de o mare parte din caracteristicile actelor de
drept administrativ, consider ca titlul de creanta fiscala are natura juridica:
o a unui act administrativ in privnata formei, deoarece manifestarea unilaterala de vointa
are loc in cadrul activitatii executive, de organizare a executarii legii si de executare in concret a
acesteia, provenind de la persoane calificate, in sensul de organe ale statului specializate in
activitatea financiara sau de alte persoane imputernicite potrivit legii;
o a unui act de drept al finantelor publice chiar de drept fiscal, in privinta continutului;
Astfel rezulta ca titlurile de creanta fiscala au o natura juridica mixta de act
administrativ-fiscal.

13 Gheorghe Gavrilas, op.cit., p.170.


9
BIBLIOGRAFIE

1. Cristina Onet, Dreptul Finantelor Publice, Partea Generala, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2005.
2. Dan Drosu aguna, Dan ova- Drept fiscal, editia 3, Editura C.H. Beck, Bucuresti,
2008.
3. Diana Claciu, Vladimir Hanga, Dictionar de la A-Z, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2007.
4. Gheorghe Gavrilas- Finante Publice, Universitatea Petru Maior- Tg. Mures,
2004.
5. Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, Drept vamal si fiscal, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2003.
6. I. Oliga, Drept financiar, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1975.

Legislatie:
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal
http:// www.euroavocatura.ro/articole/61/titlul de creanta fiscala

10