Sunteți pe pagina 1din 34

Amba AMAR

CHITRA
KATHA
Prijevod i prijelom | Lila oujak, 2016.
antanu, kralj Hastinapura, je bio opinjen ljepotom Satyavati i poelio ju je oeniti. ali...

...Satyavatin otac je imao jedan uvjet.

Ali kada je devavrata to saznao...


Samo sinovi Ja ne elim prijestolje.
moje keri mogu elim samo vidjeti svog oca
naslijediti tvoje sretnog. dajem Zavjet da se neu
prijestolje. oeniti. kraljevska loza e se
nastaviti samo preko
tvoje keri.
Ali...

antanu je ve imao sina, devavratu*, te Od tada je Devavrata postao poznat kao


je prijestolje trebalo pripasti njemu. bhima, zbog velikog zavjeta koji je dao.

Satyavati i antanu su se oenili.

(*) njegova majka je bila Ganga


S vremenom, Satyavati je rodila dva sina, Citrangadu i Vicitraviryu.

Citrangada e
biti veliki kralj
jednog dana.

Tako je i bilo. bhima je okrunio Meutim...


Citrangadu kao kralja.
Moj Tuno je to
sin! nas je Citrangada
napustio tako mlad, u borbi.
Ali kralja trebamo. Trebam
okruniti Vicitraviryu za
kralja Hastinapura.

Vicitravirya je bio djeak pa je Bhima upra- Kada je Vicitravirya porastao...


vljao kraljevstvom u njegovo ime.
Vrijeme je da U pravu
pronaemo mom si, majko.
sinu enu. ujem da
kralj Kasija
odrava swa-
yamvaru* za
svoje keri.
pobrinut u
se za to.

(*) ceremonija u kojoj ena izabire sebi mua.


Kralj Kasija je imao tri keri, Ambu, Ambiku i Ambaliku.

Dobrodoli svi vi
hrabri prinevi na swa-
yamvaru mojih keri. Neka
danas one izaberu svoje
mueve!

iznenada... Razljueni prosci su napali Bhimu, ali on je bio


veliki ratnik...
Ja, Bhima, doao sam
odvesti princeze da postanu
ene mom bratu. Svakome kome
to ne odgovara neka se
bori sa mnom!

... i vrlo brzo ih je sve porazio.


Bhima je uzeo tri princeze i kenuo za Hastinapur.

Stani! Skloni se,


alva.

alva je bio kralj Saubhe.

Bhima je pobijedio alvu bez ikakvog


Nisi se
problema i odveo tri princeze u
borio sa
Hastinapur.
mnom!

Ako je to
tvoja elja,
borit u se i
s tobom.

Dobrodole,
keri moje.
Ambika i Ambalika su se sloile udati, ali Amba
je bila nesretna. Ako je tako,
slobodna si vratiti
Bhima, ja sam ve
se alvi. Neu te drati
odabrala alvu za mog mua.
ovdje protiv tvoje
Moj ivot je namijenjen nje-
volje.
mu. Nikad neu moi biti s
tvojim bratom.

Amba je napustila Hastinapur. meutim, kada je prila alvi...

Zato
si dola Zna
ovdje? da sam tebe
odabrala za
mua. bhi-
ma me...

...pu-
stio kada
sam mu to
rekla.
Ne mogu te
prihvatiti sada,
kada te Bhima
ostavio. Vrati
se njemu!

Ambino srce je bilo slomljeno...


alva me je
odbio prihvatiti zbog
Upitat u
tebe, bhima! Na tebi
Vicitraviryu.
je da pronae
rjeenje!

Ne znajui to uiniti, oti-


la je nazad u Hastinapur.

bhima je zamolio brata da pomogne Ambi. Kada je Amba ula za njegovu odluku...
sada me ti mora
oeniti, Bhima! ja
Nemam drugog
izbora!

Ne mogu oeniti
Ja sam dao
enu koja je dala
zavjet da se neu
svoje srce drugom
oeniti i stoga te ne
ovjeku.
mogu prihvatiti kao
svoju enu.
Treba
se vratiti alvi
i uvjeriti ga da
te oeni.

Ali Amba je bila previe povrijeena.

Neko vrijeme je provela u Hastinapuru.

Kada vie nije mogla ostati, otila je opet do alvinog kraljevstva.

Ne mogu
te prihvatiti. Zar se
Moja odluka moja ljubav
je konana. prema tebi ne
rauna?

Amba je pokuala sve, ali alva je odbio svaku molbu.


Amba je bila ispunjena bijesom.
Ambi je trebala pomo u borbi protivi Bhime.
Bhima je
uzrok svih mojih Molit u
ponienja. Zavjetujem se Gospodinu
se da u jednog dana Karttikeyi. On e
biti razlog nje- mi sigurno
gove smrti! pomoi.

Amba je poela vriti velike pokore.

Om
Saravana
bhava.

Nakon dugo vremena...


Uzmi ovaj
vijenac od lotosa
i pronai ratnika
koji e ga pri-
stati nositi.
Onaj tko
bude nosio ovaj
vijenac e biti uzrok
Bhimine
smrti!

Amba se zaputila pronai ratnika spremnog za borbu s Bhimom. Meutim...


Bhima
Bhima je Ne mogu se nije osoba koju
presnaan. okrenuti pro- eli za neprija-
tiv Bhime! telja!

ao mi je,
ali ne mogu ti
pomoi.
Amba je konano dola do kralja Drupade.

Draga Amba, okre- Moja odluka


nuti se protiv Bhime je konana. Hoe li
nije mudro. Okani se mi pomoi i boriti
svoje udnje za se za mene?
osvetom.

Ne mogu.

Drupada je bio kralj Pancale.

Dok je naputala Drupadinu palau, amba je objesila vijenac na vrata palae...

Nitko se nije usudio dodirnuti vijenac.


Skupina svetaca je susrela Ambu u umi i saalila se nad njom.

Drago moje
dijete, treba po-
traiti Parauramu.
On e ti zasigurno
pomoi!

Hvala
vam.

Amba je zatim pronala parauramu. Ne! Ne elim nita


drugo osim vidjeti
ga mrtvog!

Svi su Ako e ti
me odbacili! jedino osveta
a Bhima je Bhimi donijeti
Znam da mir, borit u
kriv za te to boli, ali
to! mora odustati
se s njim!
od mrnje pre-
ma Bhimi.

Ti si
pravi ratnik!
Hvala ti!
Paraurama je izazvao Bhimu na dvoboj...

I Paraurama i Bhima su bili hrabri i jako moni ratnici.

borba se odvijala mnogo dana...

Velika toplina je isijavala iz njihove borbe i postala je opasna za svijet oko njih...
Moramo Sve e
ih zausta- unititi!
viti!

E
ZAUSTAVIT
BORBU!

Nareuje vam se
obojici zaustaviti borbu!
Ona uzrokuje smrt biljnog i
ivotinjskog svijeta oko vas!
Nita se ne moe dostii
ovom borbom!

Dva ratnika su odala potovanje jedan


drugom i krenula svak svojim putem. Dao sam sve od
sebe. Bhima ne moe
biti pobijeen! Odustani
od svoje elje za
osvetom.

Moja bol
zbog ponienja
to ne moe do-
pustiti.
Amba je zatim otila u umu.
Pronai
u drugi nain
za osvetu.

Zapoela je s ozbiljnim pokorama


kako bi zadovoljila gospodina ivu.

Ostavila je sve to je imala i ivjela jedui lie godinu dana.

Sljedee godine je stajala na vrhovima prstiju, ne jedui nita.


Nakon toga je zaronila u vode rijeke Yamune i mediti- nije ni jela i disala.
rala...

Njene pokore su postajale sve stranije kako su dani prolazili...

Bile su toliko velike da su plamenovi krenuli sa zemlje prema nebu.

Ganga se poja-
vila pred Ambom.
Dijete
moje, Zato
si toliko
ljuta?
Amba je ispriala Razumijem te,
Gangi svoju priu. ali nije mogue
ubiti moga sina. Ne, pronai
Odustani! u nain ili moj
ivot nee imati
smisao.

Gangine su rijei obeshrabrile Ambu.

Ne traim da
mi pomogne, ali
molim te ne trai
da odustanem.

Napustila je Yamunu i otila u umu...

Ganga ju je slijedila.
Proklinjem
Nakon mnogo dana lutanja umom... te da dio tebe
postane rijeka!
Stani, Lutat e zauvijek
Amba! Mora ovom zemljom, bez
prestati s tim nekog smisla, kao
ludilom! to i sada
radi!

Ne
elim!

Neka
tako bude, ali
neu odustati od
svog cilja.
Rijeka Amba je tako potekla kraljevstvom Vatse.

Amba je zala duboko u umu i zapoela opet s poko-


rama.

Nastavit
u s pokorama
da zadovoljim Go-
spodina ivu. on
e mi morati
pomoi! Om namah
Shivaya!

Zadovoljan s njenom predanou, iva se


pojavio pred njom. Otvori oi,
Amba.

Tvoja
odlunost
me zadovo-
ljila.
O iva, ti
sve zna. poda-
ri mi ono to
elim.
To to
trai je
vrlo teko
dostii.

Bhima je
blagoslovljen
od polubogova.
Njega nije la-
ko ubiti.

Ali svatko
tko se rodio mora
i umrijeti. Tako
je i s njim.

Vrijeme Hvala ti
za njegovu gospodine za
smrt jo nije tvoju pomo.
dolo.
U tvom sljede-
em roenju, bit
e uzrok Bhimi-
ne smrti. Do tada
mora prie-
kati.

iva ju je blagoslovio i otiao.

Amba vie nije imala strpljenja. Zapalila je vatru


i ula u nju.
Amba se opet rodila kao ki kralja Drupade.
elim da
se cijelo kra-
ljevstvo ukrasi
za dobrodolicu
mojoj keri!

Ljudi su se veselili dolasku njihove nove princeze.

Godine su brzo prolazile i ona je izrasla u ivin blagoslov joj je pomogao da


prelijepu enu. se sjea svega iz prolog ivota.

Jedva ekam dan


kada e Bhima
umrijeti!
Jednog dana dok je princeza etala vrtovima u palai...

Oh, cvjetni
vijenac koji mi
je dao Gospodin
Karttikeya!

Nitko se nije usudio ni dodirnuti vijenac od


straha navlaenja Bhiminog bijesa na sebe.

Ako nitko nee


uzeti ovaj vijenac
i uiniti to je po-
trebno, ja u.

Kada je kralj uo za ovo...

to si uinila, keri
moja? Nijedan ovjek
se nije usudio dodirnuti ovaj
vijenac! Tvoje ponaanje e
uiniti Bhimu naim nepri-
jateljem. Mora odmah
napustiti grad!
Princeza je posluala svog oca i otila Jedan Yaka* imenom Sthunakarna je ivio u istoj umi.
duboko u umu.

Vrit u
pokore. Moram
promijeniti svo-
ju sudbinu!

Otvori oi i
reci mi to mlada
princeza poput tebe
radi ovdje.

Mogu
ti pomoi
Ja sam da ostvari
princeza iz osvetu.
Pancale. Moj
otac me je
protjerao
jer...

Princeza mu je ispriala svoju priu.

(*) mistiko bie


Pre-
tvorit u te u
mukarca! to e
ti pomoi. ali...

Promijenit u
svoj spol za tvoj.
Za tvoju dobrobit, ja
u postati ena.

Princeza je prihvatila. Njeno tijelo se pretvo- ikhandi se vratio u Pancalu.


rilo u muko tijelo.

Hvala ti,
Sthunakarna.

i on je postao Rat izmeu Pandava i


poznat kao ikhandi. Kaurava se zakuhavao.
na bojnom polju kuruketri, Svi Drupadina vojska je inila veliki dio Pandavine vojske.*
su bijesnili jedni protiv
drugih...
Borit u se
protiv Kaurava.
Bhima je na njihovoj
strani. Ovo je prilika
koju sam dugo
ekao!

Voena ikhandijevim bratom


Dhritadyumnom, vojska Pan-
dava krenula je u rat.

Vojsku Kaurava je
predvodio veliki
Bhima.

(*) drupadina druga ki, Draupadi, je bila ena Pandava.


Nitko nije mogao pobijediti Bhimu u ratnoj strategiji.

elim desnu stranu


pokrivenu s tisuu
najvjetijih ko-
njanika.

Predvodio je vojsku Kaurava devet dana.

Na kraju devetog dana vojska Pandava je doivjela teke gubitke.

Moramo poduzeti neto jako


brzo. Ne moemo si priuti-
ti ovakve gubitke.

Jedina osoba
koja nam uistinu moe
pomoi je PitaMaha*
osobno.

(*) naziv pun potovanja za Bhimu koji je praujak Pandava i Kaurava.


U pravu si,
yudhithira. Tre-
bamo otii do U redu, Krina.
njega. Ii emo veeras. On
e nam zasigurno
pomoi.

Pandave i Krina su krenuli prema taboru Kau-


rava.
Ne moemo pobije-
diti u ovom ratu dokle
god se ti bori za Kaurave.
Reci nam to moemo U pravu ste.
uiniti. Dokle god sam
ja iv, pobjeda
ne moe biti
vaa.

Bhima ih je lijepo doekao.

Doli smo te zatraite


upitati neto, bilo to. Obea-
PitaMaha. jem da u vam
to i dati.
Drupadin
sin ikhandi,
je roen kao
ena.
nikada
se neu bo-
riti sa enom.
iskoristite nje-
ga za borbu
sa mnom.

Jedini nain
da me ubijete je
ako me navedete da
odloim svoje
oruje.

Bhima se okrenuo prema Arjuni...

tada Treba
iskoristiti priliku
i napasti me.

Ali...

Pozvat u
ikhandija. Ima vrlo
vanu ulogu u su-
Samo tvoje
tranjoj bitci.
strijele imaju mo
oboriti me.

Krina i Pandave su zahvalili Bhimi za nje-


govu pomo i otili u svoje atore.
ikhandi je osjetio veliku sreu... Odjahao je na bojno polje s Arjunom.

Konano je
stigao dan kada
u se suoiti s
Bhimom!

i Uskoro...

Bhima!
Tvoj kraj
je blizu!

Ah, ikhandi!
Dolo je vrijeme
ja da odloim Uzmi svo-
svoje oruje. je oruje i
bori se!

Neu se
boriti s nekim
tko je roen
kao ena!
Razljuen Bhiminim komentarom, ikhandi je ispalio strijele u njega.

Arjuna mu se pridruio. kad su ga strijele probole...

...Bhima je pao.

Ratnici s obe strane su doli odati svoje potovanje.

PitaMaha! Umrijet u
kada doe pravo
vrijeme.*

(*) Bhimin otac je podario bhimi blagoslov da moe odabrati vrijeme svoje smrti.
S padom Bhime, ikhandi je zavrio sa svojom osvetom.

Konano je
uvreda koju mi je
Bhima napravio
podmirena!

i Konano je Amba pronala svoj mir.

kraj
Hare Krina
Hare Krina
Krina Krina
Hare Hare
Hare Rama
Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare