Sunteți pe pagina 1din 73
VYNILNVZId VaN.Lold NI TeV AR ARs! cere a fost fcuts dupa orignal grees r103 Ken, Ev pth To log ie agus oh fokaveh rade Enkei’ Aphids, Marpoxopdaeov 7, 10678. Adi rierea CIP a Bibotec Nationale a Romaniei RGIOS KORDL: Ritu pictur biz sregt: Bitar Banting, 2008, ISBN O78.973-9402 95.9, vright© EDITURA BIZANTINA PREFATA LA EDITIA ROMANEASCA (carte pe care o agteptam de mult! Aceasta a fost reactia mea la citirea carti pe care Editura Bizantina o propune, acum, publicului romanesc gi cred ca aceasta va fi gi reactia multora dinteecititori ei Este o carte esentiali nu numai pentra domenial picturi bisericest bizantine, ci gi pentru hermeneutica teologica ortodoxi, in general, Autorul ei, pictorul si profesorul Georgios Kordis, de la Facultatea de Teologie a Universitatit din Atena, ne demonstreaza un lueru pe care ilintuiam sau ar fi trebuit si] intuim cu tofii, anume ca exista o cheie hermeneutic’ universala care deschide intelegerea specifica spatiului ortodox fn toate domeniile de exprimare ale vietii oamenilor, ca Bisericd. Domnia sa descoperd sau aplici aceasta cheie de Ingelegere domeniului picturi bizantine, si demersul dansului ‘nu numai ci este unul foarte reugit, ci ne convinge cu forta tune demonstrat care te lasa fara replica. CCheia despre care vorbim este exprimata de concept comuniune prin Impartasre si se Intemeiaza pe distinctia dintee flinga dunnezeiasa gi enerile dumnezeigti- dintre Finga si energie in principi-s pe aceea dintre natu posta, adevaruri findamentale ale teologie’ rasaritului ortodox, care fac si diferengaintee aceasta gi teologia apuseand. Profesorul Kordis ne convinge ea intreg instrumentarul plastic i estetic al picturi bizantine ~ linia, culoarea, sitmal, plastcitatea et. ~ expr’ aceste adevarur gi slyjes realitatea comuniunii prin Cine ar fi presupus ca elementele unei compozitit picturale si modul agezari lor intr-un intreg pot fi descrise in fermenii relatiel jubitoare dintre ele, ai intrepatrunderii (perihorezei) iubitoare reciproce (termen cu care Parintele Dumitru Staniloae exprima unitatea gi distinctia dintre Persoanele Sfintei Treimi), ca linia este modul de existenta al culorii, este ipostasul colorii ete. Profesorul Kordis ne convinge ca in pictura bizantind linia suporta un katharsis, CCine ar fi putut crede ca linia 1 modul de desenare al ei pot exprima sau actualiza adevarul comuniunii prin impartagire sau fl pot tral? Ca rimanerea sau exprimarea adevarulut vietii merge pana la modul in care este desenata linia! Cé linia in pictura poate fi - simplist gi schematic spus, dar pur gi simplu gocant - ortodoxa sau neortodoxal!? Aceasta este esenta discursului profesorului Kordis, care ne demonstreaza ca pentru pictorii bisericesti bizantini ‘coana nu este o imagine static’, suficienta siegi, autonoma, «i este o realitate care devine, se intregeste in relate realé eu privitorul. Ne demonstreaza ca icoana este, in fapt, un feveniment sau inchide in sine premizele deveniii intra ‘eveniment, atunci cand se realizeaza relatia cu privitorul ei Ca evenimentul este unul de intalnive reala sau de comu- nniune prin impartagire intre cel infaigat in icoana gi privitor, ‘tocmai datorita faptului ci functia esentiala a icoanei nu este aceea de a da nagtere la sentimente sau impresi estetice sau de alta natura, ci de a-1aduce in prezent pe cel infatisat gi de 241 pune in relatie reala cu privitorul. Cafi dintre noi avem in vedere faptul ci, in fata unei icoane adevarate a Mantuitorului Hristos, credinciosul poate si ajunga la o impirtigire cu Dumnezeu la fel de realaca cea din Dumnezeiasca Buharistie!? |Am si indraznese sa spun - fara teama de a gregi ~ ci