Sunteți pe pagina 1din 88

GHIO PRIVIND PROIECTAREA SCARILOR $1 CU PRINS

RAMPELOR, LA CLADIRI
INDICATIV GP 089-03 Cap. 1. GENERALITATI
1.1. Obiect $i domeniu de aplicare .................................... 126
1.2. Referinte ..................................................................... 128
1.3. Terminologie .............................................................. 129

Cap. 2. ELEMENTE GENERALE DE PROJECTARE


A SCARILOR I RAMPELOR ..................................... 133
2.1. Elemente generale de proiectare a scarilor $i
rampelor ........................................................................ 133
2.2. Pante uzuale ................................................................ 133
2.3. incarcari rezultate din actiunile agentilor mecanici .... 134
2.4. Tipuri principale de scari ............................................ 136
2.4.1. Scari din elemente liniare ................................ 137
2.4.2. Scari din clemente liniare $i de suprafata ........ 140
2.4.3. Scari din elemente de suprafata ....................... 140
2.4.4. Scari cu rampe cutate (ortopoligonale) ............ 140
2.4.S. Scari cu rampe $i podeste chesonate ................ 141
2.4.6. Scari cu rampe $i podeste intermediare in
consola ........... ............... ........ .......................... . 141
2.4.7. Scari curbe cu grinda-vang pe mijlocul rampei ... 141
2.4.8. Scari cu rampi elicoidale ................................. 142
2.4.9. Scari cu pilon central $i trepte in consola
simpla .............................................................. 143

123
e. principii specifice privind proiectarea scarilor cu structura din:
GHID PRJVIND PROIECTAREA SCARILOR - beton annal
lndicativ GP 089-03 -lemn
I RAMPELOR LA CLADIRI
- metal
-piatra
-sticla
Cap. 1. GENERALITATI
1.1.3. Prevederile prezentului ghid vor ti aplicate la proiectele
noi de scari din spatiile cu functiuni civile (publice i private). precum
1.1. Obiect i domeniu de aplicare i la cele de reabilitare functionala a cladirilor existente (de locuit,
social-culturale i administrative), in masura in care interventiile
1.1.1. Prezentul ghid detaliaza conditiile i masurile necesare la includ i scarile i/sau rampele acestora.
proiectarea din punct de vedere al conformarii geometrice a scarilor
i rampelor pentru circulatie pietonala, la cladiri cu functiuni civile i
in concordanta cu prevederile Normativului privind criterii de perfor 1.1.4. Prevederile prezentului ghid se adreseaza:
manfci spec{fice rampelor :fi sctirilor pentru circulafia pietonala in - elaboratorilor proiectelor tehnice i a detaliilor de
construe/ii. executie
- verificatorilor de proiecte i expertilor tehnici atestati
potrivit prevederilor Legii I 0/1995
1.1.2. Ghidul expliciteaza: - executantilor (constructori, antreprenori)
a. principiile de proiectare a scarilor - organismelor administrative teritoriale precum i persoa-
b. relatia intre geometria scarii i structura de rezistenta a nelor fizice $i juridice care realizeaza investitii in domeniul
acesteia constructiilor.
c. implicatiile pe care le au principalele optiuni descrise la
a) i b) asupra finisajului sdrii 1.1.5. La realizarea scarilor i rampelor la cladirile civile se vor
d. traseul balustradei i mainii curente, precum i respecta prevederile din reglementarile tehnice specifice domeniului
implicatiile pe care le au acestea asupra conformarii generate (conf. 1.2) $i cele ale prezentului ghid.
a scarilor cu intoarcere la 180 i la 90, in concordanta cu
geometria i structura lor
1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid scarile tehnologice din
spatii cu functiune tehnica.

1.1.7. Nu fac obiectul prezentului ghid scarile exterioare


cladirilor, care nu sunt direct adiacente acestora.

127
126
7. Cohen 1. S:. Design itlllelirnl stairrnses. Concrete and
constructional Engineering Nr. 6. 7. 8. 9. 1959.
8. Bourdin A., scalier :wr li111011 heliwidal 1111ic111e. cairn/ d11 li111011.
Annales de rlnstitute technique du Batimcnt et Travau:-( Publics.
Janvier 1965.
9. Pocansschi A., Olaru I.. Rampe elicoidale c:u re,ceme
intermediare. Buletin tiintitic l.P.C. vol. II 1968.
10.Cusens A. R., Helicoida/ Staircase Study. Journal of American
Concrete Institute. January 1964
11.Scordelis A. C., Internal Forces in uniformly loaded helic:oidal
giders. Preceedings A.C.I., Apr-Dec 1960
12. Bezatecl S. B .. s.a. scalier a marches et contremarches sw,s
paillasse. Beton Arme nov.-dec. 1965 Paris
13.DianuV., lstrate M.. Sciiri ortopoligonale. Revista Constructiilor i
Materialelor de constructii Nr.8 1968.
14.STEPS Software Computer Solutions for the Stair lndustrv 2003,
AUSTRALIA Suite 5,407 Glebe Point Road. Glehe. NSW 2037.
15.Dabija Fl., Demir V.. indrumiitor pentru proiectare vol. 11.
lnstitutul de Constructii Bucureti. 1986
16.Negoita Al., Foqa V.. Radu A., Pop I. Construe/ii Cfrile. Editura
Didactica i Pedagogica, Bucureti . 1976
17.General Safety & Health Standards. Fixed Stairs ancl Ramp..
www2.stste.id.us, 200 I
18.A Review of Technicul Requirements for Ramps. U.S.Access
Board, 1996
19.Building Regulations - Technical Standards, www. Technical
Standards, 2002
20.BuildinK Regulations - Spiral Staircases, www. Technical
Standards. 2002

296 297