Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

1
la OMDRAP nr. 901/2015

Beneficiarul investiiei ...................


Telefon/fax/e-mail .........................
Adresa: nr. ........./

Domnule Inspector general / Inspector ef regional 1)

Subsemnatul, ...................................................................................................., n calitate


de beneficiar al investiiei, prin prezenta solicit eliberarea avizului tehnic conform Hotrrii
Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a
documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri
publice, cu modificrile ulterioare, pentru obiectivul de investiii
................................................................................................................................................,
amplasament ................................................................................................. faza studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii, proiect nr. ......... /.,
ntocmit de ........................................................ .
Obiectivul de investiie urmeaz s fie finanat prin .....................................................
.. .. 2)
La prezenta cerere anexez urmtoarele documente, conform cu originalul:
- avizul beneficiarului investiiei privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
- certificatul de urbanism n termen de valabilitate i avizele/acordurile/studiile de
specialitate solicitate prin acesta;
- documentaia tehnico-economic, ntocmit la faza de proiectare S.F./D.A.L.I., conform
Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii;
- expertiza tehnic de calitate, dup caz;
- studiul geotehnic, dup caz;
- auditul energetic, dup caz;
- alte studii de specialitate, dup caz.

Data ............... Semntur ..


tampil

Domnului Inspector general / Inspector ef regional al Inspectoratului Regional n


Construcii ................................................................3)

1), 3) pentru avizele tehnice emise n condiiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a avizului tehnic de ctre
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii
finanate din fonduri publice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice nr. 901/2015.
2) Se va nominaliza sursa de finanare/programul n care urmeaz s fie inclus obiectivul de investiie.

S-ar putea să vă placă și