Sunteți pe pagina 1din 6

Societati comerciale

nca din antichitate oamenii si-au manifestat dorinta de a obtine anumite


marfuri si servicii si astfel au aparut si persoanele pregatite pentru a oferi
aceste lucruri contra cost. Deoarece nevoile oamenilor s-au diversificat,
schimbul initial s-a transformat n activitate aducatoare de profit, iar aceasta
activitate a necesitat anumite reglementari juridice.

Societatea comerciala, alaturi de celelalte institutii de drept, a aparut


ca urmare a progresului economic si social. Negustorii, prin efortul lor
individual, nu mai erau n masura sa satisfaca necesitatile sporite de consum
ale oamenilor. Astfel, n dreptul roman societatea comerciala a fost definita
ca fiind un contract consensual prin care doua sau mai multe persoane se
obligau sa puna ceva n comun pentru a obitne un cstig.

Primele reglementari distincte ale societatilor comerciale s-au facut n


Codulcomercial, titlul VII Despre societati si despre asociatiuni
comerciale, si erau avute n vedere societatea n nume colectiv, societatea
n comandita simpla, societatea n comandita peactiuni, societatea anonima
(societatea pe actiuni) si asociatia n participatie.

Legea nr. 31/1990 privind societatile a abrogat partial dispozitiile Codului


comercial n materie de societati, ramnnd n vigoare numai dispozitiile
referitoare la asociatia nparticipat iune (art.251-256) si la asigurarile mutuale
(art.257-263).
Din punct de vedere contractual, societatea comerciala este un contract in
temeiul caruia doua sau mai multe persoane - denumite asociati - se inteleg
sa puna in comun anumite valori pentru a desfasura impreuna o activitate
profitabila si sa imparta intre ei eventualul profit.

Din punct de vedere organizational, societatea comerciala este o entitate


cu personalitate juridica, subiect de drept, constituita in vederea exercitarii
de fapte de comert.

Din punct de vedere institutional, societatea comerciala este un ansamblu


(manunchi) denorme juridice care reglementeaza constituirea,functionarea,
dizolvarea si lichidarea unei astfel de entitati. Aceste norme sunt grupate in
marea lor majoritate in Legea societatilor comerciale, care reprezinta astfel
sediul principal al materiei.

Desigur ca exista o multitudine de alte legi speciale cu incidenta in


domeniul societatilor comericiale precum legile care reglementeaza anumite
societati comerciale, in functie de obiectul lor de activitate (banci, societati
de investitii financiare, societati de asigurare etc.), care reglementeaza
obligatiile fiscale ale societatailor comerciale etc.

Patrimoniul societatii, ca universalitate de drepturi si obligatii cu continut


patrimonial apartinnd acesteia, este distinct de patrimoniile asociatilor.
Datorita acestei autonomii patrimoniale, n doctrina se apreciaza ca se
produc urmatoarele consecinte:

1) bunurile aduse ca aport de catre asociati trec din patrimoniul acestora si


formeaza patrimoniul societatii;

2) nu poate opera compensatia ntre obligatiile societatii fara de terti si


obligatiile tertilor fara de asociati;

3) aplicarea procedurii falimentului fata de societate implica doar patrimoniul


acesteia;
4) bunurile aduse ca aport de catre asociati garanteaza fata de creditorii
societatiiexecutarea obligatiilor de catre aceasta (constituie gajul general al
creditorilor sociali).

Fiind persoana juridica, societatea comerciala are urmatoarele drepturi si


obligatii:

- societatea comerciala poate participa n nume propriu la raporturi juridice;

- n cazul neexecutarii obligatiilor fata de creditori, raspunderea va apartine


n principal societatii; raspunderea asociatilor comanditati si a asociatilor la
societatea n nume colectiv este subsidiara;

- societatea comerciala are calitatea procesuala activa si pasiva, - societatea


comerciala si va exercita drepturile si si va ndeplini obligatiile cu buna-
credinta si potrivit scopului pentru care a fost nfiinata.

Asa cum rezulta din definitia societatii comerciale, din punct de vedere
contractual,societatea se constituie prin incheierea, de catre doua sau mai
multe persoane, a unui contract de societate care trebuie sa indeplineasca
toate conditiile de fond ceruta pentru valabilitatea unui act juridic:
consimtamant, capacitate, obiect determinat si cauza.

In ceea ce priveste forma actului constitutiv, acesta face parte din categoria
actelor consenuale (care se incheie valabil prin simplu consimtamant al
partilor).

Actul constitutiv va cuprinde:

- identitatea asociatilor
- denumirea societatii
- forma juridica a soicietatii
- sediul societatii
- emblema societatii (facultativ)
- obiectul de activitate al societatii
- durata societatii
- capitalul social
- clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor
- clauze privind administrarea societatii
- clauze privind controlul gestiunii societatii (prin cenzori sau auditori
financiari)
- alte clauze (privind lichidarea, privind eventualele sedii secundare etc.)

Obiectul contractului de societate este reprezentat, pe de o parte, de


catre prestatia la care partile se obliga, iar de cealalta parte, strict n materia
societatilor comerciale, de catre activitatea desfasurata de catre societate, si
anume faptele de comert pe care asociatii le-au stabilit ca obiect de
activitate.

Potrivit art. 1225 NCC: (1) Obiectul contractului l reprezinta operatiunea


juridica,precum vnzarea, locatiunea, mprumutul si altele asemenea,
convenita de parti, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor si
obligatiilor contractuale. (2) Obiectul contractuluitrebuie sa fie determinat si
licit, sub sanctiunea nulitatii absolute. (3) Obiectul este ilicit atunci cnd este
prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.

Prin aport ntelegem cota de participare a fiecarui asociat la formarea si


majorarea capitalului social al societati, valoarea patrimoniala cu care acesta
participa la capitalul social. Asumarea obligatiei de a efectua aportul poarta
denumirea de subscriere si ia nastere la momentul semnarii actului
constitutiv, iar executarea efectiva a acestei obligatii se numeste varsamnt.

Formele n care se pot nfiinta societati comerciale.

Potrivit art.2 din Legea nr.31/1990, societatile comerciale se vor constitui


ntr-una din urmatoarele forme:

a) societate n nume colectiv;

b) societate n comandita simpla;

c) societate pe actiuni;

d) societate n comandita pe actiuni si

e) societate cu raspundere limitata. 58/1998 si O.G. nr. 99/2006).


Societatea n nume colectiv are un caracter intuituu personae, deoarece se
constituie dintr-un numar relativ restrns de asociati, care se cunosc, iar
asocierea se bazeaza pe deplina ncredere dintre asociati si pe calitatile
personale ale fiecaruia dintre ei.

Conform art.85 alin.1 asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru


operatiunile ndeplinite n numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Raspunderea asociatilor are un caracter subsidiar si nu nlatura raspunderea
directa a societatii cu patrimoniul propriu. Capitalul social al societatii n
nume colectiv se divide n parti de interes.

Societatea n comandita simpla cunoaste doua categorii de asociati:


asociatii comanditari care raspund n limita aportului la capitalul social si
asociatii comanditati care raspund nelimitat si solidar.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar daca acesta nu


este ndestulator, creditorii sociali se pot ndrepta mpotriva asociatilor
comanditati.Societatea pe actiuni este forma tipica a societatilor de
capitaluri. Obligatiile socialesunt garantate cu patrimoniul societatii, actionarii
raspunznd numai n limita aportului lor.

Societatea n comandita pe aciuni este forma de societate n care


raspunderea pentru obligatiile societatii revine n principal acesteia, iar n
subsidiar asociatilor comanditati, care raspund nelimitat si solidar; asociatii
comanditari raspund n limita aportului.

Societatea cu raspundere limitata are un caracter mixt, fiind att o societate


de capitaluri, ct si o societate de persoane, numarul asociatilor, ca si
transferul partilor sociale fiind limitate. Obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul propriu, asociatii raspunznd n limita aportului lor. Capitalul
social se divide n parti sociale.

Potrivit art. 1888 NCC: Dupa forma lor, societatile pot fi:

a) simple;
b) n participatie;
c) n nume colectiv;
d) n comandita simpla;
e) cu raspundere limitata;
f) pe aciuni;
g) n comandita pe actiuni;
h) cooperative;
i) alt tip de societate anume reglementat de lege.

Partea esentiala a unei societati comerciale, necesara intelegerii


mecanismului de formare a acesteia, o reprezinta constituirea capitalului
social, ca element definitoriu al societatii indiferent de forma sa juridica.

Pentru a se constitui in mod valabil, societatea pe actiuni trebuie sa aiba


un capital socialminim de 25.000 euro (echivalentul in lei)173 si un numar
minim de doi actionari,legiuitorul nostru preluand aceasta dispizitie din
legislatiile care i-au servit drept model.

Societatea cu raspundere limitata are un capital social minim de 200 lei si


un numar maxim de de 50 de asociati Cerintele privind cuantumul minim de
capital social si numar minim de asociati este obligatoriu a fi indeplinite pe
tot parcursul existente societatii, cu exceptia unor perioade temporare care
nu pot depasi durata prevazuta de lege.

Consecintele dobandirii de catre societate a statutului de persoana


juridica:
- existenta unui patrimoniu distinct de cel al asociatilor ei
- obtinerea atributelor de identificare: (i) sediu distinct de cel al asociatilor ei
(sediul
social), (ii) firma si (eventual) emblema si (iii) nationalitatea
- posibilitatea de a dodandi drepturi si de a-si asuma obligatii, intocmai ca
persoanele
fizice;
- nasterea unui subiect de drept distinct, calitate in care societatea poate sta
in instanta,ca reclamanta sau ca parata, prin reprezentantii sai legali.

S-ar putea să vă placă și