Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect nr.

: 1E/2012
CATEDRALA TUTUROR
Obiectiv:
SFINTILOR
Beneficiar:
Categoria lucrarii: Instalaii electrice
Faza: PT

BORDEROU
Nr.
Continutul documentului Nr. file Observatii
crt.
A. PIESE SCRISE
1. Foaie de prezentare 1
2. Borderou 1
3. Memoriu tehnic 3
4. Breviar de calcul 5
5. Caiet de sarcini 8
6. Instructiuni de exploatare 2
7. Program de urmrire a calitii lucrrilor 2

B. PIESE DESENATE
1. Firida de contorizare si distributie Plansa 1 / 12
2. Tablou distributie biserica Plansa 2 / 12
3. Tablou distributie bucatarie de vara Plansa 3 / 12
4. Tablou distributie cladire P+E corp parter Plansa 4 / 12
5. Tablou distributie cladire P+E corp etaj Plansa 5 / 12
6. Tablou distributie magazin Plansa 6 / 12
7. Instalatie cladiri Plansa 7 / 12
8. Instalatie biserica Plansa 8 / 12
9. Instalatie bucatarie de vara Plansa 9 / 12
10. Instalatie cladire P+E corp parter Plansa 10 / 12
11. Instalatie cladire P+E corp etaj Plansa 11 / 12
12. Instalatie magazin Plansa 12 / 12

Intocmit: Verificat:
Proiectant, Sef proiect,

Page
1