Sunteți pe pagina 1din 25

(SUPORT DE CURS)

CAP. 1 CONTABILITATEA
sursa informationala de baza n fundamentarea deciziilor manageriale
1.1. Managementul si legatura cu contabilitatea
- n general managementul se refera la actiunea de organizare, conducere si administrare,
precum si la gestionarea resurselor materiale si umane, la reglementarea fluxurilor
tehnologice sr informationale, n vederea atingerii a doua obiective fundamentale si
anume:
- profitabilitatea
- lichiditatea unitatii administrative;
- profitabilitatea reprezinta capacitatea unitatii patrimoniale de a obtine profit si totodata de
a pastra intact capitalul social investit
- lichiditatea reprezinta capacitatea societatii comerciale de a-si achita datoriile scadente pe
baza surselor disponibile
1.2. Informatia contabila
- are urmatoarele caracteristici:
- obtinerea completa si exacta a informatiilor pe baza documentelor justificative;
- are un mod de prezentare corespunzator cerintelor diferitilor utilizatori
- poate fi prelucrata si combinata n diferite moduri n functie de necesitatile
utilizatorilor
- permite efectuarea de studii, analize si calcule n scopul obtinerii de efecte masive
cu minimum de efort
- informatiile economice se clasifica dupa mai multe criterii:
a) din punct de vedere al stabilitatii:
- permanente
- relativ permanente
- curente
b) din punct de vedere al functionalitatii:
- de comanda (dispozitie)
- de executie
c) din punct de vedere al locului de unde provin:
- interne
- externe
d) dupa modul de obtinere
- din surse organizate
- din surse ntmplatoare
e) dupa domeniul la care se refera:
- economice
- politice
- sociale
- culturale
- pentru ca informatia sa fie pertinenta si utila n realizarea functiilor manageriale
trebuie sa ndeplineasca patru caracteristici principale:
a) inteligibilitatea
b) relevanta
c) credibilitatea
d) compatibilitatea
a) inteligibilitatea - presupune ca informatiile sa fie usor de nteles, att de catre cel care
informeaza ct si de cel care este informat
b) relevanta - caracteristica a informatiei economice ce se refera la capacitatea acestora de a
fi utile beneficiarilor n luarea deciziilor
c) credibilitatea - o informatie este credibila n momentul n care nu contine e 232w2213c
rori semnificative, nu este partinitoare iar utilizatorii pot avea ncredere ca informatia
respectiva reprezinta n mod corect ceea ce si-a propus
d) compatibilitatea - presupune necesitatea ca utilizatorul sa poata compara informatiile
privind un proces economic ntre anumite momente sau intervale de timp ( profitul net
realizat n anul 2005 si profitul net realizat n anul 2006)
- informatiile contabile trebuie sa conduca la obtinerea unor informatii financiare
care sa reflecte imaginea fiecarei entitati patrimoniale, situatii care la rndul lor se
caracterizeaza prin inteligibilitate, relevanta, credibilitate si compatibilitate.
1.3. Utilizatorii informatiei contabile
- utilizatorii informatiei contabile se clasifica n:
a) utilizatori intern
- sunt managerii societatii comerciale care utilizeaza informatiile
utilizate de contabilitate n vederea ndeplinirii obiectivelor
societatii administrate;
b) utilizatori externi - acestia includ:
- asociatii sau actionarii
- analistii financiari
- creditorii
- statul
- clientii
- alti utilizatori externi
- asociatii sau actionarii
- se informeaza din situatiile financiare urmarind ca investitia lor sa fie supusa unui
risc minim si sa aiba capacitate de a realiza cstiguri viitoare.
- analistii financiari
- folosesc informatiile contabile publice pentru a face analize cu privire la
perspectivele ntreprinderii cu accent pe profit, pretul unei actiuni, dividendele, factorii ce
influenteaza pozitia societatii pe piata, strategii de investitii;
- creditorii
- sunt cei care au de primit bani sau bunuri de la ntreprindere, printre cei mai
importanti fiind furnizorii si bancile
- salariatii
- sunt interesati de informatiile contabile publice pentru siguranta locurilor de
muncalegate de restrngerea sau extinderea activitatii, corectitudinea salarizarii,
viabilitatea pensiilor viitoare
- lipsa acestor informatii poate genera nencredere si probleme ntre salariati si
administratie
- statul
- este interesat de informatiile contabile pentru stabilirea taxelor si a impozitelor,
crearea sau mentinerea unor locuri de munca, analiza cererilor celor care vizeaza acordarea
de subventii, stabilirea preturilor de piata si a puterii comerciale;
- clientii
- sunt interesati de capacitatea ntreprinderii de a supravietui si de posibilitatea
aprovizionarii de bunuri si servicii
1.4. Functiile contabilitatii
Contabilitatea, n conditiile organizarii si conducerii acesteia are urmatoarele obiective:
1. Asigurarea nregistrarii croologice a operasiilor economice, a existenteisi miscarii
activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii
2. Preluarea, publicarea si pastrarea informatiilor, cu privire la pozitia financiara a
socitatii, performantele ntreprinderii, fluxurile de trezorerie, att pentru nevoile
interne ct si externe ale societatii
Pentru ndeplinirea acestor obiective, contabilitatea trebuie sa ndeplineasca urmatoarele
functii:
1. Functia de nregistrare
2. Functia de informare
3. Functia de control
4. Functia de juridica
5. Functia de analiza si previziune
CAP.2 OBIECTUL sI METODA CONTABILITII
2.1. Obiectul contabilitatii

-l formeza
- furnizarea de informatii privind starea si marimea resurselor materiale si
financiare detinute sau controlate de o unitate patrimoniala la un moment dat.
- raporturile de schimb privind situatia financiara
- modificarile ce intervin ca urmare a desfasurarii a activitatii economice, privind
modul de desfasurare al activitatii si obtinerea rezultatului financiar.
- pentru a prezenta la un moment dat n expresie baneasca resursele economice de care
dispune ntreprinderea, sursele lor de finantare si rezultatul financiar, contabilitatea
utilizeaza o situatie specifica proprie metodei contabilitatii denumite bilant .
- aceasta situatie financiara prezinta doua parti generale: activ si pasiv.
2.1.1. Activul bilantului
- activele reprezinta o sursa controlata de unitate ca rezultat a unor evenimente trecute si de
la care se asteapta beneficii viitoare si ale caror costuri individuale pot fi evaluate crdibil;
- tratate n functie de lichiditate, activele se grupeaza n doua parti marisi anume:
- active imobilizate
- active circulante
A. Activele imobilizate cuprind:
- imobilizari necorporale, care pot fi:
- cheltuieli de constituire (taxe de timbru, diverse alte cheltuieli legate de nfiintarea
firmei)
- cheltuieli de dezvoltare (organizate pentru dezvoltarea societatii existente)
- cheltuieli cu brevetele, licentele (marcile de fabrica, alte drepturi si valori
similare)
- fondul comercial (diferenta ntre valoarea de piata si valoarea existenta n
contabilitate n cazul unei tranzactii)
- alte imobilizari necrporale (programe informatice, internet- realizate fie din
productie proprie, fie achizitionate de la furnizori)
- imobilizari corporale, care, la rndul lor, pot fi:
- terenuri si amenajari de terenuri
- constructii
- instalatii de lucru, echipamente tehnologice, mijloace de transport, animale si
plantatii
- mobilier, birotica, achipamente de protectie a valorilor materiale si umane
- imobilizari financiare, pot fi:
- interese de participare
- actiuni detinute la entitati ....
- alte titluri imobilizate
- creante imobilizate
B. Activele circulante cuprind:
- stocul, cuprinde:
- materii prime
- materiale consumabile (combustibil, piese de schimb, materiale de ambalat, alte
materiale consumabile)
- materiale de natura obiectelor de inventar (au ca principala caracteristica valoarea
unitara)
- produse finite
- productia neterminata
- marfuri
- animale si pasari
- ambalaje

- creantele pot fi:


- comerciale (dreptul de a ncasa de la clienti)
- alte creante
- investitii pe termen scurt
- disponibilitati banesti
- numerar
- disponibilitati banesti n cnturi bancare
2.1.2. Pasivul bilantului
- cuprinde doua categorii mari:
A. Capitaluri proprii
B. Datorii
A. Capitalurile proprii, pot fi:
- capitalul social
- alte elemente legate de capital
- prime legate de capital
- rezerve din reevaluare
- rezerve - legale
- statutare
- alte rezerve
B. Datoriile sunt:
- comerciale (decurg din operatiile de exploatare - fata de furnizori)
- financiare, care pot fi:
- mprumuturile din emisiunea de obligatiuni
- creditele bancare
- alte datorii, provenite din:
- obligatii fata de personal
- alte datorii sociale
- datorii privind asigurarile si protectia sociala
- alte datorii fat de creditori diversi
2.1.3. Venituri. Cheltuieli. Rezultat financiar
- cheltuielile reprezinta, din punct de vedere financiar, valori platite sau de platit de catre
entitate pentru:
- stocuri (consumul de stocuri)
- lucrari si servicii executate de terti si de care beneficiaza unitatea
- cheltuieli de personal
- executarea unor obligatii legale sau contractuale
- cheltuielile sunt recunoscute simultan sau combinat cu recunoasterea diminuarii de active
sau a cresterii de datorii n trei momente:
1. la angajare
2. la plata (cnd se achita)
3. n consum
- veniturile reprezinta, din punct de vedere financiar, sume ncasate sau de ncasat n
perioada curenta din:
- executarea de lucrari
- livrare de bunuri
- prestare de servicii pe care societatea le-a facut
- executarea unor obligatii contractuale sau legale
- cstiguri din orice sursa
- veniturile sunt recunoscute simultan sau combinat cu recunoasterea cresterii de active sau
a reducerii de datorii n doua momente:
1. la facturare (este momentul n care se ntocmeste factura catre clienti, se face
transferul drepturilor de proprietate catre acestia, totodata se naste dreptul de creanta)
2. ncasarea (momentul n care livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau
executarea de lucrari se ncaseaza efectiv de la clienti)
- rezultatul exercitiului este determinat de (diferenta) existenta veniturilor s cheltuielilor si
se stabileste prin compararea acestor doua elemente.
- apar doua situatii si anume:
A. venituri mai mari dect cheltuielile profit brut
B. venituri mai mici dect cheltuielile pierderi;
- profitul net se obtine: Profit brut - impozit (16%)
- activele imobilizate sunt supuse amortizarii astfel:
- imobilizarile necorporale se amortizeaza ntr-o perioada de maxim 5 ani, printr-
una dintre metodele de amortizare stabilite de A.G.A., cel mai frecvent fiind utilizata
metoda liniara.
- imobilizarile corporale nu se amortizeaza, ci doar amortizarile de terenuri, iar
celelalte se amortizeaza n functie de valoarea de intrare si durata normata de utilizare pe
care o gasim n catalogul privind duratele normate ale amortizarii.
2.2. Metoda contabilitatii
2.2.1. Continutul metodei contabilitatii
- este constituita dintr-un sistem de conventii, procedee si instrumente folosite n tehnicile
de lucru pentru a realiza urmatoarele obiective:
1. Cuantificarea (masurarea) operatiilor economice, nregistrarea datelor, n
ceea ce priveste activitatea pentru o utilizare viitoare;
2. stocarea informatiilor pentru ca apoi acestea sa fie utilizate i prelucrate n
functie de necesitati;
3. Comunicarea informatiilor prelucrate prin intermediul rapoartelor pentru
luarea deciziilor
2.2.2. Principiile metodei contabilitatii
- izvorasc din practica financiar contabila si se modifica odata cu cerintele acesteia;
- se mpart n doua categorii:
a) fundamentale
b) contabile generale
a) principiile fundamentale sunt:
1. principiul dublei reprezentari (potrivit acestuia, o entitate economica poate fi
privita prin prisma resurselor economice si a capitalurilor exprimate valoric, ntre care
exista egalitate deoarece resursele reprezinta forme concrete ale capitalurilor )
2. principiul dublei nregistrari ( potrivit acestui principiu, orice operatie economica
are doua aspecte ce reprezinta:
- efect - efort
- consum - utilizare)
2.2.3. Principiile contabile generale
- sunt urmatoarele:
A. Principiul continuitatii activitatii - presupune ca n viitor, unitatea si va
desfasura n mod normal activitatea fara a intra n stare de lichidare sau reducere
semnificativa;
B. Principiul permanentei metodelor - presupune asigurarea unei consecvente n
aplicarea metodelor de evaluare a datoriilor, veniturilor si cheltuielilor de la un exercitiu
financiar la altul;
C. Principiul prudentei - potrivit acestuia, evaluarea trebuie sa se bazeze pe o
baza prudentiala, avndu-se n vedere urmatoarele:
- se considera profit al exercitiului numai cel obtinut pna la data de 31
decembrie
- se tine cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale,
chiar daca acestea devin evidente numai la data ncheierii bilantului;
- se tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca
unitatea nregistreaza profit sau pierderi;
D. Principiul independentei exercitiului - presupune luarea n considerare doar a
acelor venituri si cheltuieli ce apartin exercitiului financiar n curs;
E. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - potrivit
acestuia nu se permite compensarea elementelor de activ si pasiv;
F. Principiul intangibilitatii - potrivit acestuia, bilantul de deschidere trebuie sa
corespunda cu bilantul de nchidere al exercitiului financiar ncheiat;
2.2.4. Procedeele metodei contabilitatii
- pentru a-si realiza obiectivele, contabilitatea recurge la doua categorii de procedee:
A) Procedee comune si altor discipline
B) Procedee specifice contabilitatii
A. Procedee comune si altor discipline:
- gruparea (se face pe categorii de active, datorii, capitaluri proprii, venituri,
cheltuieli)
- documentarea (orice operatie trebuie consemnata n momentul producerii ei ntr-
un document scris)
- evaluarea (presupune exprimarea n forma baneasca, valorica a tuturor
elementelor bilantiere)
- inventarierea (constituie un procedeu de verificare a realitatii informatiei
contabile bazata pe realitatea faptica)
B. Procedee specifice contabilitatii:
- procedeul cont
- procedeul balanta de verificare
- procedeul bilant
Cap. III BILANUL CONTABIL
3.1. Definirea si caracteristicile bilantului
Definitie:
Bilantul contabil este un tablou n care se sintetizeaza informatiile contabile, n
expresie baneasca, privind starea la un moment dat, a resurselor economice, a activelor, a
capitalurilor , oferind utilizatorilor o imagine a pozitiei financiare a ntreprinderii necesara
managerilor n vederea fundamentarii deciziilor economice.
Caracteristicile bilantului:
1. Bilantul contabil este un document redactat dupa reguli specifice avnd la baza Legea
Contabilitatii nr. 82/1990, revizuita i modificata;
2. Valorile exprimate n bilant sunt n expresie baneasca;
3. Cuantificarea structurilor are un caracter instantaneu fiind o prezentare a situatiei
patrimoniului la un moment dat;
4. Obiectul evaluarii si prezentarii l constituie activele controlate de ntreprindere,
drepturile de creanta asupra acestora concretizate n capitaluri proprii si datorii;
5. Informatiile prezentate n bilant sunt destinate utilizatorilor pentru efectuarea unor
analize, respectiv pentru fundamentarea deciziilor;
Bilantul contabil este un document public destinat utilizatorilor :
- firmele concurente sau colaboratorilor;
- bancile;
- bugetul de stat;
- diverse alte bugete.
3.2. Caracterizarea elementelor structurale ale bilantului contabil
Bilantul contabil cuprinde toate elementele patrimoniale ce reprezinta activele si pasivele
societatii grupate astfel:
- activele - sunt grupate n bilant dupa trei criterii:
1. dupa natura acestora;
2. dupa destinatie;
3. dupa gradul de lichiditate.
- pasivele - sunt grupate n bilant dupa trei categorii:
1. dupa natura acestora
2. dupa provenienta surselor de finantare
3. dupa exigibilitate
- lichiditatea reprezinta posibilitatea transformarii, n timpul desfasurarii procesului
economic, a activelor n masa monetara:
- transformarea stocurilor de produse finite prin procesul vnzarii n bani:
- exigibilitatea furnizate la sfrsitul exercitiului financiar sunt sintetizate si grupate
n trepte cu ajutorul bilantului, astfel:
- posturi bilantiere (de ex: terenuri, constructii)
- capitole de bilant (de ex: imobilizari corporale din care fac parte terenurile si
constructiile)
- grupele bilantiere (de ex: active imobilizate)
- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale - terenuri si constructii
- imobilizari financiare
3.3. Contul de profit si pierderile
Pe lnga bilantul contabil, n structura relatiilor financiare se ntocmeste un
document specific numit ,, Contul de profit si pierderi "
Este un document contabil ce reprezinta rezultatul financiar sintetiznd veniturile
obtinute, pe de o parte si cheltuielile generate pentru obtinerea acestora;
Operatiile economice desfasurate pe parcursul unei perioade de gestiune
(semestrial), iar rezultatul financiar apare ca o masura a performantelor ntreprinderii;
Cheltuielile
- cheltuieli recunoscute n contul de profit si pierdere sunt determinate de :
a) consumul de active, ajustari de valoare si alte iesiri aferente exercitiului n curs;
ex: consum de materii prime, amortizarea imobilizarilor, lipsuri la
inventariere, etc.
b) cresterea datoriilor legate de consumul de elemente nestocabile;
ex: consum de energie electrica, energie termica, gaze, s.a.m.d.
- corespunzator momentelor productiei, cheltuielile se mpart n 3 categorii:
a) cheltuieli de exploatare;
b) cheltuieli financiare;
c) cheltuieli extraordinare.
a) Cheltuieli de exploatare:
- sunt proprii activitatii de exploatare si includ:
* consumul de materii prime
* materiale consumabile
* salariile personalului
* scaderea din gestiune a marfurilor vndute.
b) Cheltuieli financiare:
- sunt generate de operatiile financiare si bancare si includ:
* cheltuieli privind dobnzile;
* cheltuielile din diferente de curs valutar
* cheltuieli aferente imobilizarilor financiare cedate.
c) Cheltuieli extraordinare:
- sunt acele cheltuieli care nu au nici o legatura cu procesul de productie
fiind generate de activitati ocazionale cum ar fi:
* calamitatile
* dezastre naturale
* amenzi
* penalitati
Veniturile
- sunt determinate de :
a) intrari si cresteri de active.
ex: cresterea ca urmare a valorificarii produselor, lucrarilor si serviciilor
realizate, plusurile la inventar:
b) scaderea datoriilor ca urmare a anularii acestora sau a prescrierii:
- ca si cheltuielile, veniturile sunt grupate n trei categorii:
A. Venituri din exploatare
B. Venituri financiare
C. Venituri extraordinare
A. Veniturile din exploatare:
- sunt legate efectiv de desfasurarea obiectivului de activitate al
ntreprinderii:
ex: - venitul din vnzari
- de marfuri
- de produse finite
- de semifabricate
- venituri din lucrari executate si servicii prestate catre terti
B. Veniturile financiare
- sunt legate efectiv de activitatea financiara a ntreprinderii:
ex: venituri din dobnzi
venituri din sconturi obtinute
C. Venituri extraordinare
- sunt acele venituri cu caracter ntmplator care nu au legatura cu productia
si activitatea financiara:
ex: valoarea despagubirilor si a daunelor primite conform politelor
de asigurare ntocmite mpotriva diferitelor categorii de calamitati, a furturilor.
n ceea ce priveste rezultatul financiar, acesta se determina prin compararea veniturilor cu
cheltuielile, aceasta comparatie determinnd rezultatul brut al exercitiului.
Se creeaza astfel 2 situatii:
a) venituri mai mari dect cheltuielile profit
b) venituri mai mici dect cheltuieli pierdere
n cazul profitului, acestea se impoziteaza cu cota de impozit legala (n prezent
16%), abtinndu-se impozitul pe profit i rezultatul net care ne arata performantele
ntreprinderii.
3.4. Modificari ale pozitiei si limitele executiei bilantiere
n activitatea curenta a ntreprinderilor au loc o serie de modificari care au la rndul
lor un efect asupra componentelor activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii.
n literatura de specialitate aceste modificari se numesc ,,operatii economice" si
produc asupra bilantului doua categorii de modificari, ele numindu-se, dupa natura
modificarilor pe care le produc :
a) operatii permutative
b) operatii modificatoare
a) operatiile permutative produc modificari doar n activul, respectiv pasivul
bilantului si mbraca urmatoarea forma:
* de activ - cele care produc modificari doar n activul bilantului, ecuatia
bilantiera avnd urmatoarea forma:
A + xa1 - xa2 = P
unde:
a1 - post bilantier de activ sau creante;
a2 - alt post bilantier de activ care scade concomitent
si cu aceeasi suma
x - suma cu care se modifica cele doua posturi
bilantiere
- acest tip de ecuatie nu modifica totalul bilantului.
* de pasiv - ecuatia bilantiera are urmatoarea forma:
A = P + xp1 - xp2
unde:
p1 - post bilantier de pasiv care creste
p2 - alt post bilantier de pasiv care scade concomitent
si cu aceeasi suma.
- totalul bilantului ramne neschimbat
b) operatiile modificatoare
* de crestere n bilant: A + xa1 = P + xp1
* de scadere n bilant: A - xa1 = P - xp1
- operatiile modificatoare, att de crestere ct si de scadere modifica totalul
bilantului.
ACTIV
Bilant ncheiat la data de _______________ PASIV

Elemente de pasiv Elemente de pasiv

1. Terenuri 10.000Capital social 15.000


2. Marfuri 5.000Furnizori 5.000
3. Clienti 5.000Rezerve 2.000
4. Casa lei 10.000Credite bancare pe termen 8.000
scurt

30.000 30.000

1. Se ncaseaza prin casieria societatii de la clientul ,,x", creanta n valoare de 1.000 lei
- operatie permutativa de activ de forma - nu modifica totalul bilantului
A + 1.000 * a1 - 1.000 * a2 = P
a1 - casa n lei
a2 - clienti
ACTIV Bilant ncheiat la data de _______________ PASIV
Elemente de pasiv Elemente de pasiv
1. Terenuri 10.000Capital social 15.000
2. Marfuri 5.000Furnizori 5.000
3. Clienti 4.000Rezerve 2.000
4. Casa lei 11.000Credite bancare pe termen 8.000
scurt
30.000 30.000

2. Se achita un furnizor dintr-un credit bancar pe termen scurt n suma de 2.000 lei.
- operatie permutativa de pasiv de forma: - nu modifica totalul bilantului
A = P - 2.000 * p1 + 2.000 * p2
p1 - furnizori
p2 - credite bancare pe termen scurt
ACTIV Bilant ncheiat la data de _______________ PASIV
Elemente de pasiv Elemente de pasiv
1. Terenuri 10.000Capital social 15.000
2. Marfuri 5.000Furnizori 3.000
3. Clienti 4.000Rezerve 2.000
4. Casa lei 11.000Credite bancare pe termen 10.000
scurt
30.000 30.000

3. Se aprovizioneaza marfuri de la furnizori n valoare de 2.500 lei.


- operatie modificatoare de crestere n bilant.
A + 2.500 * a1 = P + 2.500 * p1
a1 - marfuri
p1 - furnizori
ACTIV Bilant ncheiat la data de _______________ PASIV
Elemente de pasiv Elemente de pasiv
1. Terenuri 10.000Capital social 15.000
2. Marfuri 7.500Furnizori 5.500
3. Clienti 4.000Rezerve 2.000
4. Casa lei 11.000Credite bancare pe termen scurt 10.000
32.500 32.500

4. Se achita din casierie un furnizor n valoare de 1.500 lei.


- operatie modificatoare de scadere n bilant.
A - xa1 = P - xp1
A - 1.500 * a1 = P - 1.500 * p1
a1 - casa lei
p1 - furnizori
ACTIV Bilant ncheiat la data de _______________ PASIV
Elemente de pasiv Elemente de pasiv
1. Terenuri 10.000Capital social 15.000
2. Marfuri 7.500Furnizori 4.000
3. Clienti 4.000Rezerve 2.000
4. Casa lei 9.500Credite bancare pe termen scurt 10.000
31.000 31.000

Cap. 4. CONTUL sI DUBLA NREGISTRARE


4.1. Necesitatea, definitia si continutul economic al contului.
Definitie:
- contul este unitatea fundamentala de stocare a datelor contabile folosit n
mod curent, care asigura ordonarea, gruparea si sistematizarea informatiilor
privind existenta si miscarea elementelor patrimoniale ( active, pasive si
capitaluri) exprimate n expresie valorica.
- contabilitatea utilizeaza conturi destinate pentru fiecare element patrimonial
astfel:

* conturile de active - reprezinta mijloacele economice


ex: imobilizari corporale, stocuri, disponibilitati banesti, etc.
* conturile de pasive - reprezinta sursele de finantare ale activelor
ex: furnizori, credite pe termen scurt, etc.
* conturile de capitaluri - reprezinta sursele proprii de finantare.
4.2. Functiile conturilor
- conturile au urmatoarele functii:
1. Functia economica - data de natura elementului patrimonial pe care l exprima;
2. Functia de grupare - consta n aceea ca prin intermediul conturilor, elementele
patrimoniale sunt grupate n structuri omogene;
3. Functia de sistematizare - consta n capacitatea fiecarui cont de a nregistra
separat operatiile economice ce produc ce produc
cresteri fata de cele ce produc diminuari;
4. Functia de informare - permite utilizatorilor si n special conducerii ntreprinderii
de a se informa n orice moment asupra existentei si
miscarii elementelor patrimoniale;
5. Functia de calcul - presupune ca prin intermediul conturilor se efectueaza
calculele privind existenta si miscarea elementelor
patrimoniale;
6. Functia de control - permite controlul asupra fiecarei operatii economice;
7. Functia de statistica - da posibilitatea conducerii la ntocmirea diverselor
rapoarte, permite compararea evolutiei elementelor
patrimoniale la diferite momente si asigura baza pentru
determinarea indicatorilor economico-financiari;
8. Functia contabila - este data de faptul ca fiecare cont are un anumit continut
economic generat de elementul patrimonial pe care l
descrie;
4.3. Structura si formele grafice ale contului
- ca procedeu al metodei contabilitatii, contul este format din urmatoarele elemente:
1. Titlul contului - reprezinta structura de identificare a contului si este dat de
elementul patrimonial pe care l descrie.
ex: 301 ,, Materii prime"
2.Partile contului - partea stnga - denumita debit
- partea dreapta - denumita credit
- a debita o suma nseamna a scrie o suma n debitul contului;
- a credita o suma nseamna a nscrie o suma n creditul contului;
3. Soldul initial - reprezinta suma preluata la nceputul perioadei de gestiune din
bilant; - putem avea - sold initial debitor sau creditor n functie
de competenta. 4. Rulajul contului - reprezinta miscarea elementelor
patrimoniale n decursul unei perioade fara a lua n
considerare soldul initial;
- poate fi - Rulaj Debitor - miscarea pe debit
- Rulaj Creditor - miscarea pe credit
5. Total sume - se determina prin adunarea soldului initial cu rulajele, dupa
formula:

Ts = Si + R
- pot fi - Total sume Debitoare
- Total sune Creditoare
6. Soldul contului - reprezinta existentul valorii la un moment dat.
- pot fi - sold cont debitor
- sold cont creditor
- se determina ca diferenta ntre ,, total sume debitoare"
si ,, total sume creditoare";
- exista doua situatii:
a) Cazul conturilor de activ
TsD > TsC SfD (sold final debitor)
b) Cazul conturilor de pasiv
TsD < TsC SfC (sold final creditor)
- ....................................................pot avea solduri final, caz n care aceste conturi
se numesc ,, conturi soldate" sau ,, balansate"
Debit 301 ,, Materii prime" Credit
SiD
RD RC
TsD = SiD + RD TsC = 0 + RC
SfD
4.4. Reguli
- regulile de functionare a conturilor precizeaza partea contului, debit sau credit,
n care soldul initial, majorarile si respectiv diminuarile elementelor patrimoniale.
- Exista doua reguli generale:
1. Regula generala pentru functionarea conturilor de activ
- conturile de activ ncep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu
existentul (soldul initial) preluat din activul bilantului; se mai debiteaza cu
cresterile, majorarile elementelor de activ; se crediteaza cu iesirile si diminuarile
elementelor de activ, iar la sfrsitul perioadei prezinta sold final debitor sau ,,0"
2. Regula generala de functionare a conturilor de pasiv:
- conturile de pasiv ncep sa functioneze prin creditare si se crediteaza: cu
existentul (soldul initial) elementelor de pasiv preluat din pasivul bilantului; se mai
crediteaza cu cresterile, majorarile elementelor de pasiv, iar la sfrsitul perioadei
prezinta sold final creditor sau ,,0".
- dubla nregistrare reprezinta nregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma
a unei operatii economice n cel putin doua conturi;
- ca o regula a dublei nregistrari, suma debitoare nregistrata n debitul unui
cont trebuie sa fie egala cu suma nregistrata n creditul altui cont;
- legatura dintre cele doua conturi, dintre care unul se debiteaza iar celalalt
se crediteaza, prin care se reflecta o operatie economica, respectnd regulile de
functionare ale conturilor, se numeste ,, corespondenta conturilor", iar conturile ce
intra ntr-o astfel de corespondenta se numesc conturi corespondente;
4.5. Analiza contabila a operatiilor economice.
Formula contabila si articolul contabil
- Analiza contabila reprezinta descompunerea unei operatii economice n partile ei
componente, studierea acesteia si aplicarea regulilor de functionare ale conturilor n
vederea elaborarii formulei contabile.
- Analiza economica prezinta cinci etape, dupa cum urmeaza:
1. Stabilirea naturii operatiei - aceasta se refera la continutul
economic al operatiei analizate.
- aprovizionare
- productie
- desfacere
- ncasare
2. Stabilirea posturilor bilantiere care se modifica
3. Stabilirea ecuatiei bilantiere
4. Stabilirea conturilor corespondente
5. ntocmirea formulei contabile.
- formula contabila reprezinta procedeul de reprezentare grafica a unei operatii
economice care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
* cele doua conturi corespondente; 301 ,, Materii prime" = 401 ,,
Furnizori"
* semnul egal ntre ele;
* sumele debitoare, respectiv sumele creditoare;
- daca la formula contabila se adauga data si explicatia operatiei se obtine articolul
contabil;
- formulele contabile se clasifica dupa doua criterii:
1. dupa numarul conturilor corespondente:
a) simpla - un singur cont debitor si un singur cont creditor;
b) compusa - un cont debitor si mai multe conturi creditoare;
2. dupa scopul urmarit:
a) formule contabile curente
- nregistreaza cronologic, pe baza documentelor justificative,
operatiile economice.
b) formule de stornare:
- n rosu sau n negru - utilizate n cazul nregistrarii gresite a unei
operatii economice.
- formulele n rosu presupun scrierea formulei contabile gresite identic, doar ca sumele se
scriu cu pasta de culoare rosie.
- formulele n negru, formula corecta se va scrie prin inversarea conturilor.
4.6. Planuri de conturi generale.
- cuprinde totalitatea conturilor sintetice, de gradul I si II, utilizate de contabilitatea
financiara;
- Conturile sunt grupate n clase de conturi, simbolizate de la 1-9, prima cifra fiind cea a
clasei, iar cea de-a II-a a grupei.
- Cele 9 clase de contur sunt urmatoarele:
Clasa a 1-a - Conturi de capital;
Clasa a 2-a - Conturi de imobilizari
Clasa a 3-a - Conturi de stocuri si productie n curs de executie;
Clasa a 4-a - Conturi de terti;
Clasa a 5-a - Conturi de trezorerie;
Clasa a 6-a - Conturi de cheltuieli;
Clasa a 7-a - Conturi de venituri;
Clasa a 8-a Conturi speciale (conturi n afara bilantului);
Clasa a 9-a Conturi de gestiune.
Cap. 5. NREGISTRAREA N CONTURI A PRINCIPALELOR OPERAII
ECONOMICO-FINANCIARE LA NIVELUL NTREPRINDERII
5.1. Contabilitatea constituirii capitalului social.
5.1.1. Procesul de constituire l capitalului social.
- nfiintarea unei ntreprinderi si recunoasterea sa ca persoana juridica, indiferent de
forma acesteia este conditionata de existenta unui capital social cu care aceasta sa-si poata
desfasura activitatea;
- capitalul social reprezinta, sub forma baneasca, valoarea actiunilor sau a partilor sociale
subscrise si depuse de catre asociati sau actionari, pe de o parte, iar pe de alta parte
obligatia unitatii fata de cei ce au subscris capitalul.
- distingem urmatoarele categorii de societati comerciale:
a) societati de persoane (S.N.C.)
b) societati de capitaluri (S.A.)
c) societati de persoane si capital (S.R.L.)
- S.R.L.-urile au urmatoarele caracteristici:
* existenta unui capital de minim 200 lei
* posibilitatea depunerii aporturilor n bani (60%) si n natura
* capitalul social este mpartit n parti sociale, valoarea unei parti sociale
fiind de minim 10 lei, iar numarul de asociati fiind de maxim 50.
- contabilitatea capitalului presupune parcurgerea a trei momente principale:
1) subscrierea capitalului social;
2) varsarea acordurilor;
3) realizarea efectiva a capitalului.
5.1.2. Rolul, continutul economic si functia contabila a conturilor ce intervin la
constituirea capitalului social
- cel mai reprezentativ cont este contul 101 ,,Capital social", care se defalca pe
doua conturi sintetice de gradul II:
1011CSSN -
1012 CSSV -
- un alt cont ce intervine: 456 ,, Decontari APC"
- 1011 CSSN
- rolul contului - are rolul de a nregistra procesul de subscriere al
capitalului social pna n momentul varsarii efective a
acestuia;
- continutul economic - contul face parte din clasa I - Conturi de capitaluri
proprii.
- functia contabila - cont de pasiv, ncepe sa functioneze prin creditare;
- se crediteaza cu capitalul social subscris de catre asociati
sau actionari prin debitul contului 456 ,, DAPC"
- se debiteaza odata cu varsarea capitalului social prin
creditul contului 1012 CSSV".
- soldul contului este creditor si reprezinta capitalul social
subscris de catre asociati sau actionari si nevarsat.
- 1012 ,,CSSV"
- rolul contului - acest cont are rolul de a nregistra constituirea efectiva a
capitalului social pe masura depunerii acordurilor;
- continutul economic - contul face parte din clasa I - Conturi de capitaluri;
- functia contabila - este un cont de pasiv ce-si ncepe functiunea prin
creditare;
- contul se crediteaza cu valoarea capitalului social subscris
si varsat de catre asociati sau actionari prin debitul contului
1011 - ,,CSSN";
- contul se debiteaza cu descresterea capitalului social pe
masura retragerii acestuia de catre actionari sau asociati,
prin creditul contului 456 ,,DAPC";
- soldul contului este creditor si reprezinta capitalul social
subscris varsat, la data stabilirii soldului.
- 456 ,,DAPC"
- rolul contului - nregistreaza drepturile de creanta ale societatii pentru
capitalul social subscris de catre asociati sau actionarii
acesteia;
- continutul economic - este un cont de terti si exprima relatiile juridice dintre
societate si asociatii sai cu privire la continutul capitalului
social .
- functia contabila - este un cont bifunctional, ncepe sa functioneze prin
debitare, dar poate avea sold debitor sau creditor;
- contul se debiteaza cu capitalul social subscris de catre
asociati sau actionari prin creditarea contului 1011
,,CSSN"
- contul se crediteaza cu descresterea datoriilor asociatilor
fata de societate prin depunerea aporturilor prin debitul
conturilor ce arata natura acestor aporturi, si anume:
* n cazul aporturilor numerar
- 5121 ,,CBL"
- 5311 ,,Casa Lei" - n casieria
unitatii
* n cazul aporturilor n natura, contul se
crediteaza prin debitul conturilor de stocuri
301 ,,Materii prime" - 371 ,, Marfuri"
si prin debitul conturilor de imobilizari
211 ,, Terenuri" - 214 ,, Mobilier,
echipamente si alte valori pentru protejarea
valorilor;
- soldul conturilor poate fi debitor, caz n care reflecta
drepturile de creanta ale societatii fata de asociatii care nu
si-au depus integral aporturile; creditor reprezinta obligatia
societatii fata de asociatii sau actionarii societatii de a le
restituii capitalul adus.
5.2. Contabilitatea activelor imobilizate
5.2.1. Recunoasterea activelor imobilizate.
Operatii specifice prind activele imobilizate
- imobilizarile reprezinta active generatoare de beneficii viitoare care participa la
procesul de productie pe durata mai multor exercitii financiare;
- se disting trei categorii de imobilizarii:
* imobilizari necorporale;
* imobilizari corporale;
* imobilizari financiare
- imobilizarile necorporale - sunt active nemonetare fara suport material, destinate
desfasurarii activitatii economice a unitatii patrimoniale, sau date spre nchiriere la terti;
- ele cuprind:
* cheltuieli de constituire
* cheltuieli de dezvoltare
* concesiuni, brevete, licente , marci de fabrica, alte drepturi si valori
similare;
- fondul comercial ;
- imobilizari corporale - reprezinta bunuri tangibile destinat utilizarilor n societatea
comerciala si care ndeplinesc cumulat 2 conditii, si anume: sa aiba o durata de functionare
mai mare de 1 an si o valoare mai mare 1800 lei.
- acestea includ:
- terenuri si amenajari de terenuri
- constructii
- echipamente tehnologice
- instalatii de lucru
- mobilier
- birotica
- echipamente de protectia valorilor materiale si umane.
- imobilizarile financiare - reprezinta titluri a caror posesie poate genera venituri
(dobnzi si dividende)
- principalele operatii referitoare la imobilizari sunt:
1) intrarea n patrimoniu, care se realizeaza prin:
- achizitie de la terti
- obtinute din productie proprie
- nchiriate
- aduse ca aport, de asociati sau actionari
- primite prin donatie cu titlu gratuit
2) iesirea din patrimoniu, care se poate face:
- vnzare catre terti;
- cazare (scoaterea din functiune)
- nchiriere spre alte societati
- donate cu titlu gratuit
- retrase ca aport la capitalul social de catre asociati.
3) amortizarea - reprezinta recuperarea treptata a valorii unui activ
imobilizat si includerea acesteia n costurile periodice;
- se disting trei metode:
a) Liniara
Na = 1/Dm x 100
NA - norma de amortizare
Dm - durata normata
Aanuala = Vintrare x Na
b) Degresiva - cu luarea n calcul a uzurii morale ( AD1)
- fara luarea n calcul a uzurii morale (AD2)
c) Accelerata - care presupune amortizarea n primul an a
50% din valoarea imobilizarii intrata urmnd ca apoi, n functie de durata normata
a imobilizarii, restul de 50% se va amortiza liniar.
5.2.2. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor ce intervin n operatiile cu activele imobilizate
5.2.2.1. Imobilizarile necorporale
- conturile ce nregistreaza operatiile privind existenta si miscarea imobilizarilor
necorporale sunt urmatoarele:
201 - ,,Cheltuieli de constituire"
203 - ,,Cheltuieli de dezvoltare"
205 - ,,Concesiuni, brevete, licente, marci de fabrica si alte drepturi si valori
similare"
207 - ,,Fond special
208 - ,,Alte imobilizari necorporale (programele informatice)
- 201 - ,, Cheltuieli de constituire"
- Rolul contului:
- are rolul de a evidentia si controla toate cheltuielile ocazionate de
nfiintarea unei societati comerciale, cheltuieli constnd n:
- onorarii si comisioane
- taxe de tmbru
- taxe judiciare
- cheltuieli de nregistrare la O.P.C.
- Continutul economic:
- contul face parte din clasa a II-a - Conturi de active imobilizate -
Cheltuieli de constituire;
- Functia contabila:
- este un cont de activ si ncepe sa functioneze prin debitare;
- contul se debiteaza cu cheltuielile de constituire ocazionate de
nfiintarea societatii, prin creditul conturilor ce arata modalitatea de
intrare n patrimoniu, si anume:
- platile n umerar:
5121 - ,,CBL" - ordin de plata
5311 - ,,Casa n lei"
- si contul 404 - ,,Furnizori de imobilizari", n cazul n care
cheltuielile sunt efectuate pe baza de factura, urmnd ca plata sa se
faca ulterior;
- contul se crediteaza cu cheltuielile de constituire incluse pe
cheltuielile perioadei, prin debitul contului 2801 - ,,Amortizarea
cheltuielilor de constituire";
- soldul contului este debitor si reprezinta cheltuielile de constituire
efectuate si neamortizate.
5.2.2.2. Imobilizarile corporale
- nregistrarea n contabilitate a existentei si miscarii imobilizarilor corporale se
realizeaza cu ajutorul conturilor:
- 211 ,, Terenuri"
- 212 ,, Constructii"
- 213 ,, Echipamente tehnologice"
- 214 ,, Mobilier, birotica si alte echipamente de protectie a valorilor...".
- 211 ,,Terenuri"
- Rolul contului:
- este de a evidentia intrarea si iesirea din patrimoniu a terenurilor si
amenajarilor de teren;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a II-a - ,,Imobilizari corporale"
- Functia contului:
- este un cont de activ, si si ncepe functionarea prin debitare;
- se debiteaza cu intrarile de terenuri n patrimoniu, prin creditul
conturilor ce arata modalitatile de intrare:
- 404 ,, Furnizori de imobilizari" - n cazul achizitiei;
- 456 ,, DAPC" - n cazul aportului adus de asociati;
- 231 ,,Imobilizari corporale n curs" - productie proprie;
- 131 ,,Subventii pentru investitii" - cele intrate prin donatie.
- contul se crediteaza cu descresterea valorii contabile a terenurilor
si amenajarilor de terenuri ca urmare a nstrainarii acestora prin
debitul contului:
- 658 ,,Alte cheltuieli de exploatare" - pentru partea
neamortizata.
NOT: - terenurile nu se amortizeaza, ci doar amenajarile de terenuri.
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea terenurilor si
amenajarilor de terenuri existente n patrimoniu.
- 212 ,,Constructii"
- Rolul contului:
- este acela de a nregistra existenta si miscarea constructiilor si
cladirilor aflate n patrimoniul societatii.
- Continutul economic:
- apartine clase a II-a ,,Conturi de active imobilizate;
- Functia contabila:
- este un cont de activ;
- ncepe sa functioneze prin debitare;
- se debiteaza cu valoarea constructiilor intrate n patrimoniu prin
creditul conturilor ce arata modalitatea de intrare:
- 404 ,,Furnizori" - n cazul achizitiei
- 456 ,,DAPC" - n cazul aportului de capital adus de
asociati;
- 131 ,,Subventii pentru investitii" - cele intrate prin donatie;
- 231 ,,Imobilizari corporale n curs" - productie proprie;
- se crediteaza cu valoarea constructiilor iesite din patrimoniu,
neamortizate integral, prin debitul contului 658 ,,Alte cheltuieli de
exploatare";
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea constructiilor
existente n patrimoniu la un moment dat.
5.2.2.3 Imobilizari financiare
- contul reprezentativ pentru imobilizari financiare este:
- 263 ,,Interese de participare"
- Rolul contului:
- este de a urmari existenta si miscarea intereselor de participare
(actiuni);
- Continutul economic:
- l plaseaza n clasa a II-a - ,,Conturi de active imobilizate;

- Functia contabila:
- este un cont de activ si ncepe sa functioneze prin debitare;
- se debiteaza cu valoarea actiunilor achizitionate,
- fie cu plata imediata:
5121 ,,CBL"
- fie cu plata ulterioara:
269 - ,,Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare"
- contul se crediteaza cu valoarea actiunilor cedate cu titlu gratuit,
sau vndute, prin debitul contului:
- 664 - ,,Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate"
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea actiunilor
existente.
5.2.2.4. Deprecierea imobilizarilor
- sunt utilizate 2 conturi:
- 280 - ,,Amortizarea imobilelor necorporale"
- 281 - ,,Amortizarea imobilelor corporale"
- Rolul conturilor:
- este acela de a evidentia calculul si nregistrarea amortizarii ce a
fost inclusa pe cheltuielile perioadei;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a II-a de conturi, fiind un cont rectificativ al
valorii de intrare a imobilizarii;
- Functia contabila:
- sunt conturi de pasiv, si ncep functiunea prin creditare;
- se crediteaza cu valoarea amortizarii inclusa pe cheltuiala, prin
debitul contului:
6811 - ,,Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor";
- se debiteaza cu scaderea amortizarii din evidenta, ca urmare a
amortizarii integrale a imobilizarilor;
- prin creditul conturilor:
- necorporale:
- 201; 203; 205; 207; 208;
- corporale:
- 211; 212; 213; 214;
- soldul conturilor este creditor si reprezinta valoarea
amortizarii calculata si inclusa pe cheltuieli.
5.3. Contabilitatea stocurilor si a productiei
n curs de executie
5.3.1. Definire si delimitari privind stocurile
n desfasurarea activitatii unei societati, pe lnga activele imobilizate
participa si activele circulante din care fac parte stocurile:
Acestea mbraca urmatoarele forme:
a) Materii prime - sunt bunuri care participa direct la fabricarea
produselor si se regasesc partial sau total n produsul finit;
b) Materialele de consum - nu participa direct, ci numai ajuta la
fabricarea produsului finit, nu se regasesc, de regula n
compozitia acestuia; acestea cuprind: materiale auxiliare,
combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, etc.
c) Materiale de natura obiectelor de inventar - reprezinta obiecte
ce participa direct sau indirect la procesul de productie (scule,
unelte, dispozitive, etc.)
d) Marfurile - sunt bunuri achizitionate de la terti, n vederea
revnzarii n aceeasi stare, n scopul obtinerii de profit;
e) Semifabricatele - sunt bunuri a caror proces tehnologic s-a
terminat ntr-o faza a procesului de productie, destinate fie
trecerii ntr-o alta faza, n scopul obtinerii produsului finit, fie a
fi revndute n aceeasi stare;
f) Produsele finite - sunt bunuri ale caror proces tehnologic s-a
ncheiat si sunt depozitate la magazie, n vederea vnzarii
acestora sau consumului n cadrul societatii.
5.3.2. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor de stocuri
Contul reprezentativ este:
- 301 - ,, Materii prime"
- Rolul contului:
- de a nregistra existenta si miscarea materiilor prime care
participa direct la fabricarea produsului finit;
- Continutul economic:
- cont din clasa conturilor de stocuri;
- Functia contabila:
- cont de activ
- ncepe sa functioneze prin debitare
DEBIT - costurile de achizitie a materiilor prime intrate n
gestiune, prin debitarea contului ce arata natura intrarilor:
401; 456; 131; 601 - ,,plus la inventariere"
CREDIT - valoarea de nregistrare a materiilor prime iesite
din gestiune;
601;371;658;
SOLD - debitor si reprezinta valoarea materiilor prime
existente n gestiune.
Conturile 302 si 303 functioneaza ca si contul 301, doar ca rolul contului
601 este preluat de 602 si 603.
- 371 - Mijloace fixe"

5.3.3. Rolul, continutul economic si functia contabila


a conturilor privind productia
- Conturile reprezentative sunt 341 ,,Semifabricatele" si 345 ,,Produsele finite"
- Rolul conturilor:
- de a nregistra existenta si miscarea stocurilor de
semifabricate si produse finite;
- Continutul economic:
- cont de stocuri;
- Functia contabila:
- conturi de activ;
- si ncepe functionarea prin debitare;
DEBIT - valoarea contabila a costurilor de productie a
semifabricatelor si produselor finite obtinute prin creditarea
contului 711;
CREDIT - valoarea semifabricatelor si produselor finite
scazute din gestiune n urma vnzarii sau cedarii acestora,
prin debitul contului 711;
SOLD - debitor, reprezentnd valoarea contabila a
semifabricatelor si produsele finite existente n gestiune.
5.4. Contabilitatea operatiunilor legate de
relatiile cu personalul
5.4.1. Caracterizarea relatiilor cu personalul
Pentru munca depusa, angajatii societatii sunt remunerati, lunar, sub forma salariului,
premiilor sau bonificatiilor.
Relatia angajat - societate se bazeaza pe contractul de munca n care sunt precizate
conditiile de salarizare, drepturile ti obligatiile personalului.
Documentul ntocmit n acest sens se numeste ,,stat de salarii", pe baza caruia, fiecarui
angajat i se calculeaza un salariu brut, din care urmeaza a fi retinut: CASI 9,5%; CASS
6,5%; Fd. somaj 1%; Impozit 16%, urmnd a se determina salariul net.
Salariul brut este format din:
- salariul negociat prin Cartea de Munca (salariul de baza);
- premiile;
- bonificatii;
- sporurile, etc.

5.4.2. Continutul economic si functia contabila


a conturilor de personal
- 421 - ,,Personal salarii datorate"
- Rolul contului:
- de a evidentia obligatiile societatii fata de personalul sau, n
legatura cu salariul destinat pentru munca depusa;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a ,, Terti";
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;
- si ncepe functionarea prin creditare;
CREDIT - cu obligatiile unitatii fata de personalul sau pentru
munca depusa, prin debitul contului 641;
DEBIT - cu retinerile din salarii, pe destinatii, prin conturile:
- 4312 - CAS angajat
- 4314 - CASS angajat
- 4372 - Fd. somaj angajat
- 444 - Impozit salarii
SOLD - creditor - salarii datorate personalului.
5.4.3. Continutul economic si functiunea contabila
a conturilor de creante si datorii n legatura cu personalul
- 423 - ,,Personal - ajutoare materiale datorate"
- Rolul contului:
- de a nregistra ajutoarele materiale datorate angajatilor
pentru incapacitate temporara de munca, ngrijirea copilului
bolnav, ajutoare de deces, alte ajutoare.
- Continutul economic:
- cont de pasiv;
- si ncepe functionarea prin creditare;
CREDIT - cu ajutoarele materiale datorate angajatilor,
suportate de societate, 645 si cele suportate din CAS -
4311 ,,Contributia unitatii la Asigurarile Sociale";
DEBIT - retinerile din ajutoarele materiale pe statul de salarii
prin conturile: 4314; 4372; 444; nu se retine CASI 9,5%;
precum si cu plata acestor ajutoare, fie prin casierie - 5311,
fie din banca - 5121;
SOLD - creditor - ajutoare materiale datorate angajatilor.
- 431 ,,Asigurarile sociale" - se dezvolta pe 4 conturi sintetice de gradul II, si anume:
- 4311 - Contributia unitatii la Asigurarile Sociale 19,75%
- 4312 - Contributia angajatilor la Asigurarile Sociale 9,5%
- 4313 - Contributia unitatii la Asigurarile Sociale de Sanatate 6%
- 4314 - Contributia angajatilor la Asigurarile Sociale de Sanatate
6,5%
- Rolul conturilor:
- de a nregistra contributiile unitatii la asigurarile sociale,
delimitnd obligatiile pe cele 4 obligatii;
- Continutul economic:
- cont de terti;
- Functia contabila:
- cont de pasiv;
- si ncepe functiunea prin creditare;
CREDIT - cu cresterea datoriilor societatii privind contributiile la
asigurarile sociale a societatii (4311, 4313 si a angajatilor 4312,
4314);
DEBIT - cu sumele cuvenite personalului ca ajutoare materiale
datorate din CAS si cu sumele virate pe destinatii (5121)
SOLD - creditor - contributia unitatii si a angajatilor la Asigurarile
Sociale
- 437 ,, Asigurari pentru somaj"
4371 ,, Contributia unitatii la Fondul de somaj" - 2,5%
4372 ,,Contributia angajatilor la Fondul de somaj" - 1%
- Rolul contului:
- de a evidentia contributia unitatii si a angajatilor la Fondul de
somaj
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a - ,,Terti"
- Functia contabila:
- sunt conturi de pasiv;
- si ncepe functiunea prin creditare;
CREDIT - cu datoriile societatii fasa de Fondul de somaj (6452) si a
angajatilor (421);
DEBIT - plata obligatiei angajatilor si a unitatii la Fondul de somaj
(5121);
SOLD - creditor - obligatia unitatii si a personalului fata de Fondul
de somaj.
5.5. Contabilitatea cu clientii, furnizorii si bugetul de stat
5.5.1. Rolul, continutul economic si functiunea contabila a conturilor
Privind relatiile cu furnizorii
Contul reprezentativ este:
- 401 ,,Furnizori"
- Rolul contului:
- de a nregistra obligatia unitatii fata de furnizori pentru
contravaloarea livrarilor efectuate, serviciilor sau lucrarilor prestate;
- Functia contabila:
- cont de pasiv;
- si ncepe functiunea prin creditare;
CREDIT - cu valoarea materiilor prime, marfurilor, lucrarilor,
serviciilor prestate aprovizionarilor efectuate prin debitul contului ce
arata natura acestora:
- 301; 303; 371; 611 628 , plus TVA deductibila;
DEBIT - cu stingerea obligatiilor fata de furnizori prin creditul
conturilor care arata modalitatea de plata: 5311, 5121;
SOLD - creditor - datoria fata de furnizori la un moment dat.
5.5.2. Rolul, continutul economic si functiunea contabila
a conturilor de clienti
- 4111 ,,Clienti"
- Rolul contului:
- de a nregistra drepturile de creanta fata de clienti, materia prima,
marfuri vndute, serviciile prestate si lucrarile executate fata de
acestia;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a - conturi de Terti:
- Functia contabila:
- este cont de activ;
- si ncepe functiunea prin debitare;
DEBIT - cu valoarea materiilor prime, marfurilor, serviciilor
prestate, lucrarilor executate vndute catre clienti prin creditul
conturilor 701-707 si TVA cuvenit 4427;
CREDIT - reducerea drepturilor de creanta fata de clienti, prin
ncasarea acestora prin debitul conturilor ce arata modalitatile de
ncasare: 5121, 5311, etc.
SOLD - debitor - drepturile de creanta fata de clienti.
n ceea ce priveste decontarile cu bugetul statului, cele mai reprezentative conturi
sunt:
- 441 ,,Impozitul pe venit/profit"
- Rolul contului
- de a nregistra obligatiile unitatii fata de bugetul statului
privind impozitul pe venit (2%) sau pe profit (16%);
- Continutul economic :
- face parte din clasa a IV-a ,,Terti";
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;
- ncepe sa functioneze prin creditare;
CREDIT - obligatia unitatii fata de bugetul statului privind calculul,
nregistrarea si plata impozitului pe venit 698, sau pe profit 691;
DEBIT - cu plata impozitului pe venit/profit, prin conturile de la
banca 5121;
SOLD - creditor - impozitul pe venit/profit calculat, neachitat.
- 444 ,, Impozitul pe venituri de natura salariala"
- Rolul contului:
- de a nregistra impozitul pe venituri de natura salariala;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a ,,Terti"
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;
CREDIT - cu valoarea impozitului calculat si retinut pe statul de
salarii (421);
DEBIT - cu valoarea impozitului achitat (5121);
SOLD - creditor - impozitul calculat, neachitat.
- 442 ,,Taxa pe valoarea adaugata"
- 4423 ,,T.V.A. de plata" (P)
- 4424 ,,T.V.A. de recuperat" (A)
- 4426 ,,T.V.A. deductibil" (A)
- 4427 ,,T.V.A. colectat" (P)
- 4428 ,,T.V.A. neexigibil" (B)

5.6. Contabilitatea trezorerie unitatilor patrimoniale


Decontarea ntre persoanele fizice sau juridice se efectueaza, n numerar, prin
intermediul conturilor bancare, utiliznd disponibilitatile banesti ale acestora. Acest fel,
genereaza operatiuni de ncasare si plati.
Operatiunile de ncasare - se realizeaza ca urmare a primirii unor sume de bani
cuvenite ca urmare a vnzarii de marfuri si produse, executarea unor lucrari sau prestarea
de servicii.
Operatiuni de plati - sunt generate de plata salariilor, rambursari de mprumuturi,
plata obligatiilor fata de bugetul de stat si alte bugete (CAS, CASS, Fd. sOMAJ, etc.).
Documentele utilizate sunt:
- Pentru ncasari si plati n numerar :
- chitanta
- dispozitia de ncasare si plata
- Pentru ncasari si plati prin banca:
- cecul de numerar
- foaie de varsamnt
- ordin de plata
- extras de cont
5.6.1. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor de decontare n numerar
- 5311 ,,Casa n lei"
- Rolul contului:
- de a nregistra si urmari ncasarile si platile n numerar;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a V-a ,,Conturi de Trezorerie"
- Functia contabila:
- este un cont de activ;
DEBIT - ncasarile n numerar, prin creditul conturilor ce arata
natura acestora:
- 581; 4111; 456;
CREDIT - platile n numerar prin debitul conturilor ce arata natura
acestora:
- 401; 421; 431; 437; 456; 455; 5191; 581; etc;
SOLD - debitor - numerarul existent n casierie.
5.6.2. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor de decontare prin conturi la banci
- 5121 ,,Conturi la banci n lei"
- Rolul contului:
- de a nregistra existentul si miscarile disponibilului de la banci;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a V-a ,,Conturi de trezorerie";
- Functia contabila:
- este cont de activ;
DEBIT - ncasari prin conturile bancare:
- 581; 4111; 456; etc;
CREDIT - platile prin conturi bancare:
- 401; 456; 455; 581; etc;
SOLD - debitor - numerarul existent n conturile de la
banca.
BIBLIOGRAFIE
1. Leonora Pacisc, Camelia imbrescu, Ovidiu Megan - Bazele teoretice ale contabilitatii,
Editura Mirton, Timisoara, 2006;
2. Peres Ion, Leonora Paciuc, Dorel Mates - Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Tomosoara,
2006;
3. Mihai Opuran, Babaita Valeria - Teoria contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2006;
4. Legea contabilitatii Nr. 82/1991, modificata si republicata n Monitorul Oficial nr.
48/14.01.2005
5. Reviste: Tribuna Economica, colectia 2006-2007;
Codul Fiscal;
Gestiunea si contabilitatea firmei, colectia 200-2007.