Sunteți pe pagina 1din 4

XXV.

CONSILIUL LOCAL SI PRIMARUL


PRIMARUL, AUTORITATEA EXECUTIVA A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Ca si consiliul local, realizeaza autonomia locala in unitatile administrativ-


teritoriale (comune, orase), cel mai important principiu de organizare si functionare
al administratiei publice in Romania.

MANDATUL PRIMARULUI este de 4 ani, ca si al consiliului local, si incepe


imediat dupa depunerea juramantului de catre primarul nou-ales si se termina cu
depunerea juramantului de catre urmatorul primar.

ALEGEREA PRIMARULUI
Exact ca in cazul consiliului local, votul este universal, direct, secret si liber
exprimat. Procedura de alegere a primarului o regasim in majoritatea statelor din
lume, in Europa in toate, singura diferenta este in Franta, unde primarul este ales in
mod indirect. Alegerea indirecta semnifica faptul ca el este ales de consilieri din
randul acestora. Prezinta avantaje si sistemul votului indirect, in sensul ca primarul
isi pastreaza functia de consilier local, asigurand astfel o relatie mult mai buna cu
deliberativul (consiliul local).
Totusi, alegerea directa a primarului ca autoritate, cel putin in statele in
care autonomia locala a administratiei publice locale constituie principiu
constitutional, ii asigura primarului instrumentele necesare indeplinirii atributiilor.

STATUTUL PRIMARULUI (in primul rand, constitutional, in al doilea rand, legal)


Statutul legal este conturat de Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala si Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali. In cadrul
statutului legal, regasim toate dimensiunile acestei autoritati publice.
Incompatibilitati:
-functia de consilier local
-functia de prefect sau subprefect
-calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca,
indiferent de durata acestuia
-functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru in consiliul de administratie, cenzor, orice functie de
conducere sau de executie in societatile comerciale, inclusiv banci sau alte institutii
de credit, societati de asigurare si financiare, regiile autonome de interes national
sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice
-functia de presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau
asociatilor la o societate comerciala
-functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile
generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului
in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national
-calitatea de comerciant, persoana fizica
-calitatea de membru al unui grup de interes economic
-calitatea de senator sau deputat
-functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau alta functie
asimilata acestora
-orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate,
cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unei asociatii,
fundatii sau alte organizatii neguvernamentale
ATRIBUTIILE PRIMARULUI
Ca si in cazul autoritatii deliberative, acestea sunt impartite pe 4 mari
categorii:
I. REPREZENTANT AL STATULUI, IN CONDITIILE LEGII
In calitate de reprezentant al statului, atributia de stricta actualitate este cea
privind organizarea alegerilor locale.
In ceea ce priveste aceasta atributie, in practica, primarul se ocupa de tot
ceea ce alegerile implica: delimitarea sectiilor de votare, logistica, ceea ce
inseamna amenajarea sectiilor de votare etc. Totusi, exista Autoritatea Electorala
Permanenta. Primarul are o implicare importanta si in organizarea alegerilor
generale prezidentiale si parlamentare, europarlamentare, dar, in acest caz, se
ocupa si autoritatile centrale.
Alte atributii sunt:
- ofiter de stare civila (atributie reglementata prin Legea actelor de stare civila)
Cat timp actele de stare civila prezinta o importanta deosebita pentru statul
de drept, este normal ca in baza legii organice, primarul sa fie ofiter de stare civila.
Aceasta activitate acopera intreaga viata a cetateanului, de la nastere (actul de
nastere), pana la deces.
- autoritate tutelara
- asigurarea functionarii serviciilor de profil
- atributia privind organizarea recensamantului si a referendumului.
Pentru fiecare atributie in parte, exista lege organica ce stabileste in ce
consta atributia respectiva.

II.ATRIBUTIILE EXERCITATE DE PRIMAR IN RELATIA CU CONSILIUL LOCAL


Intre primar si consiliul local nu exista raporturi de subordonare. Raporturile
sunt numai de colaborare.
Primarul are ca si atributie expres prevazuta de Legea nr. 215/2001 punerea
in executare a hotararilor adoptate de consiliul local (1).
(2) Primarul prezinta anual, in primul trimestru al anului, un raport privind
starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale.

III.ATRIBUTIILE REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL


Cea mai importanta atributie din cadrul acestei categorii este cea de
ordonator principal de credite (primarul raspunde de tot ce inseamna banul
public in unitatea administrativ-teritoriala pe care o gestioneaza).
Alte atributii:
-intocmeste proiectul bugetului local
-initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi
-verifica inregistrarea fiscala corecta a contribuabililor la organul fiscal teritorial.

IV. ATRIBUTIA PRIVIND SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE CETATENILOR


Aceasta atributie include aparatul executiv, care, potrivit legiuitorului, este al
primarului (totalitatea functionarilor publici si a salariatilor contractuali din cadrul
unei primarii sunt in subordinea directa si exclusiva a primarului, ca autoritate
publica al carei scop este satisfacerea interesului general prin prestarea de servicii
publice). primarul este cel ce decide tot ce are nevoie in cadrul aparatului
executiv. Primarul va raspunde in solidar cu fiecare functionar din cadrul aparatului
executiv.

ACTELE PRIMARULUI
Se numesc dispozitii.
Ca si hotararile consiliului local, pot avea atat caracter normativ, cat si
caracter individual.
In baza raporturilor de tutela administrativa existente intre administratia
publica locala si administratia publica centrala, toate actele emise de primar se
comunica prefectului, reprezentantul Guvernului in teritoriu, in termen de 10 zile
lucratoare de la emiterea acestora.
Raporturile de tutela administrativa reprezinta singura forma de
raporturi intre administratia centrala (sau de stat) si cea locala si se materializeaza
in controlul pe care administratia de stat il exercita in mod exclusiv asupra actelor
emise, respectiv adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
(raporturile de tutela administrativa sunt raporturi prevazute in mod expres de
Constitutie, le regasim la capitolul Prefectul, care, desi are lege organica privind
institutia prefectului, in Constistutie s-a considerat necesar sa se prevada una dintre
atributiile sale, cea de control asupra actelor emise de administratia publica locala).

RASPUNDEREA PRIMARULUI
Este de 4 feluri:
A.disciplinara
B.penala
C.civila/patrimoniala
D.administrativa
Dintre cele 4 forme de raspundere, daca pana in urma cu 2-3 ani, cel mai des
intalnita era cea patrimoniala, in ultimii ani, cel mai des intalnita a fost cea penala.
Atat cea disciplinara, cat si cea administrativa in practica sunt foarte rar intalnite.
Raspunderea disciplinara si cea administrativa sunt exercitate de instantele
judecatoresti, la fel si in cazul celorlalte doua tipuri de raspundere.

INCETAREA MANDATULUI PRIMARULUI


Regula este ca mandatul fiecarui primar inceteaza la data depunerii
juramantului de catre noul primar.
Atunci cand vorbim despre incetarea mandatului primarului inainte de
termenul de 4 ani, avem urmatoarele cauze:
-demisia
-interventia unei stari de incompatibilitate
-condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa
privativa de libertate
-punerea sub interdictie judecatoreasca
-pierderea drepturilor electorale
-pierderea prin demisie a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei
minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales
-decesul.
VICEPRIMARUL
Daca la consiliul judetean ca autoritate intalnim vicepresedinti ai consiliului
judetean care sunt inlocuitorii de drept ai presedintelui consiliului judetean, la
nivelul comunelor si oraselor, inlocuitorul de drept al primarului este viceprimarul.
Acesta este ales prin vot indirect din randul consilierilor locali si isi
pastreaza functia de consilier local pe perioada mandatului de viceprimar.
Atributiile viceprimarului sunt stabilite de catre primar prin dispozitie. In
ceea ce priveste atributiile primarului, NU se delega prima categorie de atributii
(reprezentant al statului).

ADMINISTRATORUL PUBLIC
Este o institutie relativ noua, dar care castiga rapid teren in administratia din
Romania.
Are raport contractual de munca exclusiv cu primarul, diferit de contractul
functionarilor din aparatul executiv si de al salariatilor din aparatul executiv.
Contractul dintre administratorul public si primar este pe durata determinata, iar ca
obligatii, acestea reprezinta parte din atributiile primarului, cu exceptia celor care
sunt interzise a fi delegate. Si plata acestui contract reprezinta o exceptie de la
regula, in sensul ca plata acestui contract este tot la aprecierea primarului. (exista o
lege pt stabilirea salariului functionarilor si al salariatilor)

SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIVE


Este functionar public de conducere, care se supune statutului functionarului
public, desi are atributii privind raporturile cu toate autoritatile din administratia
publica centrala si locala.
Principala atributie a acestuia si cea mai importanta este verificarea legalitatii
tuturor actelor administrative emise, respectiv adoptate de catre autoritatile publice
locale si semnarea pentru legalitate a dispozitiilor primarului, respectiv
contrasemnarea pentru legalitate a hotararilor consiliului local si judetean

Consiliul judetean
Reprezinta autoritatea administratiei publice locale pentru coordonarea
activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice
de interes judetean.
Mandatul consilierilor judeteni: 4 ani, se incheie cu depunerea juramantului
de catre noii consilieri
Actele emise: dispozitii
Vicepresedintele consiliului judetean
Deosebirea fata de celelalte servicii publice: la nivel local, intalnim
descentralizate, la nivel judetean, intalnim si deconcentrate