Sunteți pe pagina 1din 13

Homescu Mihai Claudiu

Grupa 129, Seria B


Facultatea de Management, profil Economic
Academia de Studii Economice

REPROIECTAREA MANAGERIALA A
S.C. GENERAL TURBO TOOLS S.R.L.

BUCURETI
2010

1
CAPITOLUL I
Analiza viabilitatii economice si manageriale

1.1 Documentarea preliminara

1.1. 1.Caracteristici tipologice ale firmei

S.C. GENERAL TURBO TOOLS S.R.L. este o intreprindere mica infiintata in anul 1998 in
baza legii nr. 31/1990. Capitalul social al firmei este de 229360 lei; sediul firmei se afla in
Bucuresti.
Societatea a fost constituita ca urmare a reorganizarii societatii mama
S.C. GENERAL TURBO S.A, care este lider pe piata producatorilor de echipament energetic din
Romania.. Asociatii companiei sunt reprezentati de:
- SC General Turbo S.A, reprezentata de Dl. Constantin Dumitru 72,38 % din capital.
- Dl. Sirbu Dumitru Eugen 27,54 % din capital
- Dl. Feraru Simion 0,08% din capital.
Obiectul de activitate al societatii consta in: productia de scule, dispozitive, verificatoare, piese de
schimb pt. utilaje industriale, elemente de asamblare si alte produse realizate prin prelucrari
mecanice.

S.C. GENERAL TURBO TOOLS S.R.L. produce:

1. Freze din carbura monobloc destinate masinilor de frezat cu comanda numerica si centrelor de
prelucrare.
2. Piese de schimb de dimensiuni medii, obtinute din semifabricate laminate, turnate sau forjate,
tratate termic si termochimic, dupa documentatia beneficiarului.
3. Suruburi, bolturi, prezoane si piulite de cuplare pt. arbori de motoare navale, dupa
documentatia beneficiarului.
4. Suruburi, bolturi, prezoane si piulite realizate conform ISO, ASTM sau altor standarde cu filet
metric sau in toli, dupa documentatia beneficiarului.
5. Suruburi si prezoane speciale cu filet rectificat dupa documentatia beneficiarului.
6. Piese de schimb tratate termic pt. masini-unelte sau utilaje industriale dupa documentatia
beneficiarului: axe, arbori, flanse, prisme, capace, etc.
7. Dispozitive pt. masini-unelte , dupa documentatia beneficiarului.
8. Portscule pt. strunguri carusel cu magazie de scule.
9. Cutite de ghilotina.

In afara de activitatea de productie, societatea mai ofera si urmatoarele servicii:

1. Reconditionarea si reascutirea frezelor din carbura monobloc atat pentru cele din productia
proprie cat si pentru cele achizitionate de la alti furnizori. Operatia se executa pe masina de
ascutit cu comanda numerica Walter, calitatea obtinuta fiind apropiata de cea a sculei noi.
2
2. Ascutirea tuturor tipurilor de scule aschietoare: cutite de strung, burghie, alezoare, freze, freze
melc-modul, tarozi, capete de frezat, etc.
Societatea are in dotare toata gama de masini de ascutit si forta de munca cu bogata experienta
in domeniu.
3. Prelucrari mecanice diverse: strunjire, frezare, frezare in comanda numerica, gaurire in
coordonate, alezare, rectificare exterioara, interioara si plana, rectificare filete.
4. Reparatii, reconditionari sau modificari de piese, dupa model sau dupa documentatie asigurata
de beneficiar.

Dintre furnizorii de materii prime si materiale putem mentiona: S.C. Miras International S.A.,
S.C. Myron LTD S.A, S.C. Knig Frankstahl S.A., S.C. Baduc S.A., S.C. Rocast. S.A.
Principalii beneficiari ai societatii sunt: S.C. General Turbo S.A., S.C. Timken Romania S.A.,
S.C. Michelin Romania S.A., S.C. Doosan-IMGB S.A., S.C.Tehnoconsult Invest S.R.L.
Concurenta este data de firmele: S.C.Auto General Motor S.A., S.C. Upetrolam S.A., S.C. Tubal
Metalica S.A., S.C. Zipacon S.R.L. S.A.

1.1.2.Situaia economico-financiara a firmei

Situatia economico-financiara a firmei SC. General Turbo Tools S.R.L. este evidentiata cel
mai bine prin urmatorii indicatori:

indicatori cantitativi(de volum)


de eforturi
capitalul social
capitalul propriu
capitalul permanent
numarul de salariati
fondul de salarii
costurile de productie
stocurile
de efecte
productia marfa fabricata
cifra de afaceri
profitul

indicatori calitativi(de eficienta)


productivitatea muncii
salariul mediu
viteza de rotatie a activelor circulante
ratele rentabilitatii
rata rentabilitatii costurilor- Rc
rata rentabilitatii comerciale(a veniturilor)- Rv
3
rata rentabilitatii economice- Re
In vederea realizarii studiilor de diagnosticare s-au luat in considerare informatiile referitoare
la situatia economico-financiara a S.C.Gemeral Turbo Tools in dinamica, respectiv pe un interval de
timp de trei ani, si anume 2006 - 2008, pentru formularea unor concluzii pertinente sub forma
punctelor forte, a punctelor slabe si a recomandarilor.
Dinamica situatiei economico-financiare inregistrate in perioada 2000-2001 este evidentiata
prin intermediul unor indicatori economici prezentati in tabelul urmator:

Nr.crt INDICATOR UM Nivel anul Nivel anul Nivel anul


2006 2007 2008
1 Capital social lei 229360 229360 229360
2 Capital propriu lei 748503 783253 765271
3 Capital permanent lei 748503 783253 765271
4 Cifra de afaceri lei 1588730 1745577 2033047
5 Productie marfa fabricata lei 1528530 1705855 2023112
6 Venituri financiare lei 13054 18460 19470
7 Venituri exceptionale lei 0 0 0
8 Venituri totale lei 1588970 1778060 2095732
9 Cheltuieli din exploatare lei 1471857 1623175 1980360
10 Cheltuieli financiare lei 4676 4214 15853
11 Cheltuieli exceptionale lei 0 0 0
12 Cheltuieli totale lei 1476533 1627389 1996213
13 Profit brut lei 112437 150671 99519
14 Profit net lei 96699 125827 82018
15 Fondul de salarii lei 505452 618195 802994
16 Numar de salariati nr. 35 40 43
17 Salariu mediu lei/an 14441 15455 18674
18 Productivitatea muncii lei/sal 45392 43639 47280
19 Stocuri lei 66249 89746 103743
20 Rotatia stocurilor rotatii/an 23,98 19,45 19,59
21 Rata rentabilitatii comerciale % 7,07 8,63 4,89
22 Rata rentabilitatii costurilor % 8,4 10,66 6,48
23 Rata rentabilitatii economice % 15,02 19,23 13

4
1.1.3. Informatii din domeniul managerial

1.1.3.1. Sistemul metodologic

In cadrul S.C.General Turbo Tools S.R.L. sistemul metodologic cuprinde foarte putine
elemente, iar acestea sunt utilizate, de cele mai multe ori, in mod empiric. Dintre cele mai
importante amintim:

Sisteme de management

- managementul prin bugete - evidentiat in elaborarea, realizarea si urmarirea bugetului de


venituri si cheltuieli;

Metode si tehnici de management

- sedinta - o metoda des utilizata; tipurile de sedinte organizate in cadrul firmei sunt sedintele
decizionale, sedintele de informare si sedintele eterogene;
- tabloul de bord - este concretizat intr-o suma de informatii de sinteza utilizate de directorul
general, directorii executivi si sefii de sectii;
- delegarea - este o metoda utilizata pentru rezolvarea unor probleme de catre subordonati.

1.1.3.2. Sistemul decizional

Informatiile furnizate de catre managementul superior al firmei au permis evidentierea celor


mai importante aspecte referitoare la conceperea si functionarea sistemului decizional.

Lista deciziilor adoptate de catre managementul de nivel superior este prezentata in


urmatorul tabel:

5
Nr.
Crt
TIPUL DECIZIEI DECIDENT
Aprobarea bilantului contabil si a raportului de gestiune
1 A.G.A
privind bilantul contabil pe anul trecut.
2 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul curent A.G.A
3 Aprobarea Programului de investitii pe anul urmator A.G.A
4 Repartizarea Profitului net. A.G.A
5 Aprobarea contractului colectiv de munc. A.G.A
Decizia de constituire a comisiei de validare a procedurii
6 Director General
de sudura.
7 Aprobarea structurii organizatorice (organigrama). Director General
Aprobarea numarului si a structurii socio-profesionale a
8 Director General
personalului
Aprobarea salarizarii directorilor executivi si a
9 Director General
personalului direct.
Aprobarea majorarii fondului de salarii, incepand luna
10 Director General
viitoare ca urmare a posibilitatilor financiare existente.
Aprobarea politicii i a obiectivelor n domeniul tehnic
11 Director General Adjunct
pentru anul urmator.
Decide n privina modernizrii nomenclatorului de
12 Director General Adjunct
producie
Decizia de numire a responsabilului cu mentenanta
13 Director General Adjunct
echipamentelor
Incheierea contractelor de furnizare-desfacere; Director Aprovizionare
14
Marketing Vanzari
Conceperea strategiilor comerciale prioritare in Director Aprovizionare
15
vederea atingerii target-urilor stabilite Marketing Vanzari
Planificarea aprovizionarii in corelare cu programul de Director Aprovizionare
16
productie si cu posibilitatile financiare ale societatii; Marketing Vanzari
Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli anual si
17 Director Economic
semestrial;
Asigurarea acoperirii costurilor de productie pe seama
18 Director Economic
veniturilor.
19 Adoptarea obiectivelor economice pentru anul urmator. Director Economic
Propune msuri de reducere a costurilor de producie i
20 Director Economic
de cretere a rentabilitii;

6
Incadrarea tipologica a deciziilor la S.C. General Turbo Tools S.R.L.

C1 C2 C3 C4 C5
Nr..
DECIZIA Unicri- Multicri-
Crt Certa Incerta Risc Strategica Tactica Curenta Unica Aleatoare Periodica Avizata Integrala
terial teriala
1 Decizia 1 x x x x x
2 Decizia 2 x x x x x
3 Decizia 3 x x x x x
4 Decizia 4 x x x x x
5 Decizia 5 x x x x x
6 Decizia 6 x x x x x
7 Decizia 7 x x x x x
8 Decizia 8 x x x x x
9 Decizia 9 x x x x x
Decizia
10 x x x x x
10
Decizia
11 x x x x x
11
Decizia
12 x x x x x
12
Decizia
13 x x x x x
13
Decizia
14 x x x x x
14
Decizia
15 x x x x x
15
Decizia
16 x x x x x
16
Decizia
17 x x x x x
17
Decizia
18 x x x x x
18
Decizia
19 x x x x x
19
Decizia
20 x x x x x
20
TOTAL
75 15 10 10 80 10 - 100 - 55 45 15 85
(%)

Semnificatia simbolurilor utilizate:


C1 natura variabilelor implicate
C2 orizontul de timp si influenta asupra firmei
C3 numarul de criterii decizionale
C4 periodicitatea adoptarii
C5 amploarea competentelor decidentilor

7
Incadrarea deciziilor pe functii ale managementului

Nr. FUNCII ALE MANAGEMENTULUI


DECIZIA
Crt. PV O CO A C-E PM
1 Decizia 1 x
2 Decizia 2 x
3 Decizia 3 x
4 Decizia 4 x
5 Decizia 5 x
6 Decizia 6 x
7 Decizia 7 x
8 Decizia 8 x
9 Decizia 9 x
10 Decizia 10 x
11 Decizia 11 x
12 Decizia 12 x
13 Decizia 13 x
14 Decizia 14 x
15 Decizia 15 x
16 Decizia 16 x
17 Decizia 17 x
18 Decizia 18 x
19 Decizia 19 x
20 Decizia 20 x
TOTAL (%) 40 15 - 15 20 10

Semnificatia simbolurilor folosite:


* PV - previziune
* O - organizare
* CO - coordonare
* A antrenare
* C-E control evaluare
* P-M procesul de management

8
Incadrarea deciziilor pe functiuni ale firmei

Tabel nr. 5
Nr. FUNCIUNI ALE FIRMEI
DECIZIA
Crt. C-D P C RU F-C SC
1 Decizia 1 x
2 Decizia 2 x
3 Decizia 3 x
4 Decizia 4 x
5 Decizia 5 x
6 Decizia 6 x
7 Decizia 7 x
8 Decizia 8 x
9 Decizia 9 x
10 Decizia 10 x
11 Decizia 11 x
12 Decizia 12 x
13 Decizia 13 x
14 Decizia 14 x
15 Decizia 15 x
16 Decizia 16 x
17 Decizia 17 x
18 Decizia 18 x
19 Decizia 19 x
20 Decizia 20 x
TOTAL (%) 5 25 10 15 25 20

Semnificatia simbolurilor folosite:


* C-D cercetare dezvoltare
* P - productie
* C - comerciala
* RU - resurse umane
* F-C financiar contabila
* SC societatea comerciala n ansamblul

9
Parametrii calitativi ai deciziilor

Tabelul 6
NR. CERINE DE RAIONALITATE
DECIZIA
CRT. C1 C2 C3 C4 C5
1 Decizia 1 x x x x
2 Decizia 2 x x x x
3 Decizia 3 x x x x
4 Decizia 4 x x x x
5 Decizia 5 x x x x
6 Decizia 6 x x x x
7 Decizia 7 x x x
8 Decizia 8 x x x
9 Decizia 9 x x x x
10 Decizia 10 x x x x
11 Decizia 11 x x x x
12 Decizia 12 x x x x
13 Decizia 13 x x x x
14 Decizia 14 x x x
15 Decizia 15 x x x x
16 Decizia 16 x x x
17 Decizia 17 x x x x
18 Decizia 18 x x x x
19 Decizia 19 x x x x
20 Decizia 20 x x x x
34 Total (%) 90 100 100 90

Semnificatia simbolurilor este:


* C1 fundamentarea stiintific
* C2 imputernicirea deciziei
* C3 integrarea in ansamblul deciziilor
* C4 oportunitatea deciziei
* C5 formularea corespunzatoare a deciziei

10
1.1.3.3. Subsistemul informational

Componenta majora a managementului intreprinderii, prin care se asigura, pe de o parte,


fundamentarea deciziilor si, pe de alta parte, fundamentarea actiunilor necesare pentru aplicarea
acestora, sistemul informational este principalul furnizor de informatii, fara de care nu pot exista si
functiona celelalte subsisteme.
In continuare va fi prezentata succint activitatea de lansare in fabricatie:

Biroul Desfacere emite nota de lansare in 2 exemplare: 1 exemplar ramane la Desfacere,


iar celalalt exemplar, ajunge la Biroul Pregatirea Fabricatiei, impreuna cu desenul de
ansamblu al produsului. La biroul Pregatirea Fabricatiei se intocmesc:
- desenele de executie ale reperelor componente produsului;
- lista SDV ( scule, dispozitive, verificatoare );
- lista consumurilor specifice;
- tehnologia de executie pentru fiecare reper in parte;
- necesarul de materiale;

Mai departe Biroul Pregatirea Fabricatiei emite:

a) Catre Productie :
- bon de material
- tehnologia de executie
- desenul de executie
b) Catre Aprovizionare:
- necesarul de materiale

Serviciul Aprovizionare aduce materialele in Magazie, de unde sunt preluate de catre Sectia de
Productie pe baza bonului de consum.

c) Catre biroul Preturi:


- lista consumurilor specifice

In baza listei de consum specific, biroul Financiar - Contabilitate calculeaza pretul produsului.

Pentru reparatii planificate si accidentale, fisele de constatare si fisele tehnologice se


realizeaza de catre tehnolog, Merg apoi la oficiul de calcul pentru lansarea bonurilor.

Componenta software a firmei este reprezentata de:


- programul Siveco, utilizat in principal in compartimentul financiar contabil;
- Microsoft Office, utilizat la nivelul intregii firme.
- aplicatii informatice specifice firmei, realizate in FoxPro utilizat in compartimentul
financiar contabil

11
Componenta hardware a firmei a fost imbunatatita recent; ea este reprezentata de 9
calculatoare si 4 imprimante distribuite dupa cum urmeaza:
- Director general: 1 calculator Intel P4 - 3000 MHz, 512RAM;
1 imprimanta HP;
- Secretariat: 1 calculator AMD Phenom X3 8450 2100MHz, 512 RAM;
1 imprimanta HP.
- Director General Adjunct: 1 calculator AMD Phenom X3 8450 2100MHz, 5120 RAM;
- Director Economic: 1 Intel Core2 Quad Q6600 2400MHz, 1 Gb RAM;
1 imprimanta Lexmark;
- Compartiment Financiar-Contabil: 2 calculatorare AMD Athlon 2400Mhz, 512 RAM;
1 imprimanta Lexmark ;
- Directorul Tehnic: 1 calculator Intel Dual Core 2.2GHz; 512 RAM;
- Compartiment Desfacere: 1 calculator Intel Dual Core 2.2GHz, 512 RAM.;
- Compartimentul Resurse Umane: 1 calculator Intel Dual Core 2.2GHz, 512 RAM.

SITUATIA DOCUMENTELOR INFORMATIONALE


LA S.C. General Turbo Tools S.R.L.

Nr. Utilitate Utilitate


Nr. Denumire Volum de
exem Periodicitate Emitent/beneficiar decizi- opera-
crt doucument informatii
-plare onala tionala
Locul de depozitare /
Nota de intrare
Ori de cate ori compartiment
1. receptie 3 Mediu x
e nevoie aprovizionare si
(constatare)
contabilitate
Ori de cate ori Magazie / compartiment
2. Bon de consum 2 Mediu x
e nevoie financiar-contabil
Aviz de insotire Ori de cate ori Magazie / beneficiar
3. 3 Mic x
a marfii e nevoie produse finite
Dispozitie de Ori de cate ori Compartiment financiar
4. 2 Mic x
plata si incasare e nevoie contabil / incasator
Nota de Ori de cate ori Compartiment financiar
5. 1 Mic x
contabilitate e nevoie contabil / contabilitate
Ori de cate ori
6. Fisa de magazie 1 Magazie Mediu x
e nevoie
Compartiment financiar
Ori de cate ori Mediu
7. Ordin de plata 3 /alta persoana fizica sau x
e nevoie
juridica
Ori de cate ori Compartiment comercial / Mare
8. Facturi 3 x
e nevoie beneficiar
9. Registru de casa 1 Zilnic Compartiment financiar Mic x
Cand se fac
10. Extras de cont 1 operatii Banca Mic x
bancare

12
11. State de plata 2 Lunar Mediu x
12. Lista de avans 2 Lunar Mediu x
Balanta de
13. 2 Lunar compartiment financiar Mare x x
verificare
Balanta Compartiment financiar-
14. 2 Lunar Mare x x
analitica lunara contabil
Compartiment financiar -
15. Bilant 3 Semestrial Mare x x
contabil

1.1.3.4 Sistemul organizatoric

Sistemul organizatoric se imparte in organizare procesuala si organizare structurala:

a) Organizarea procesuala:

- apar 4 din cele 5 functiuni de baza ale intreprinderii si anume: Productie, Comerciala
( sub forma compartimentului Aprovizionare-Marketing Vanzari), Resurse Umane si
Financiar-Contabila;
- functiunea de Cercetare-Dezvoltare si activitatile specifice ei se regasesc la nivelul firmei
mama S.C.General Turbo S.A..

b) Organizarea structurala:

- firma nu are ROF;


- organigrama este piramidala, specifica structurii organizatorice de tip ierarhic functional;
- numarul de niveluri ierarhice este 6, anormal pentru o intreprindere asa mica; acest fapt
se reflecta in scaderea operativitatii, marirea posibilitatilor de deformare a informatiilor, lungirea
circuitelor informationale etc.
- ponderea ierarhica a managerilor de nivel superior este:
- director general = 7;
- director general adjunct = 2
- director aprovizionare marketing vanzari = 0
- director economic = 1
- director tehnic = 2
- fisele de post sunt intocmite dupa model clasic; nu se respecta triunghiul de aur al
organizarii;

Exemplu de fisa de post: Fisa de post a Directorului General:

13

S-ar putea să vă placă și