Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea SPIRU HARET

Facultatea de tiine Juridice, Politice i Administrative Bucureti


SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

EXAMEN LICENTA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA
SESIUNEA IULIE 2016
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA 1
CUNOSTINTE FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE

I. DREPT ADMINISTRATIV

Tematica:

1. INTRODUCRE N STUDIUL DREPTULUI ADMINISTRATIV


2. DREPTUL ADMINISTRATIV RAMUR A DREPTULUI PUBLIC
3. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV
4. NORMELE I RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV
5.ORGANIZAREA ADMINISTRAIEI PUBLICE
6. PREEDINTELE ROMNIEI
7. GUVERNUL
8. ADMINISTRAIA CENTRAL DE SPECIALITATE
9. ADMINISTRAIA PUBLIC LOCAL
10. CONSILIUL LOCAL
11. PRIMARUL
12. CONSILIUL JUDEEAN
13. INSTITUIA PREFECTULUI
14.CONCEPTUL DE ACTIVITATE EXECUTIV-ADMINISTRATIV. FORMELE
CONCRETE ALE ACTIVITII EXECUTIV-ADMINISTRATIVE.
15. NOIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV
16.CONDIIILE DE VALABILITATE A ACTELOR ADMINISTRATIVE.
COMPETENA PENTRU EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE.
17.APLICAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE. INTRAREA N VIGOARE I
EXECUTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
18.SUSPENDAREA, RETRAGEREA I DESFIINAREA ACTELOR
ADMINISTRATIVE
19. CONTRACTELE ADMINISTRATIVE
20.PRINCIPALELE CONTRACTE ADMINISTRATIVE. (contractul de concesiune,
contractul de achiziie public, contractul de nchiriere a bunurilor proprietate
public a statului i a unitilor administrativ-teritoriale, contractul de lucrri
publice, contractul de asociere n participaiune, contractul de comodat ncheiat de
ctre organele administraiei publice, contractul de parteneriat public-privat,
contractul de grant)

21. NOIUNEA DE DOMENIU PUBLIC. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI


PUBLIC (regimul domenial potrivit Constitutiei din 1991, Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public i regimul su juridic). Diverse regimuri domeniale
reglementate prin legi speciale (reguli domeniale privind folosirea terenurilor care
formeaz fondul funciar; reguli domeniale privind cile terestre naionale de
comunicaii; regimul domenial al frontierei de stat a Romniei; regimul juridic al
apelor maritime interioare, al mrii teritoriale, al zonei contigue i al zonei
economice exclusive ale Romniei; regimul juridic al Dunrii; regimul juridic al
spaiului aerian al Romniei; regimul domenial al patrimoniului cultural naional).
22. SERVICIILE PUBLICE. NOIUNI. REGIM JURIDIC.
23.NECESITATEA CONTROLULUI ACTIVITI ORGANELOR
ADMINISTRAIEI PUBLIC. Clasificarea formelor de control i elementele
componente ale controlului. Controlul exercitat din interiorul sistemului organelor
administraiei publice- controlul administrativ (controlul administrativ: intern,
extern, ierarhic, de tutel administrativ i controlul exercitat prin jurisdiciile
administrative).
24.CONTROLUL NEADMINISTRATIV AL ACTIVITII ORGANELOR
ADMINISTRAIEI PUBLICE (Controlul parlamentar; Avocatul Poporului, Curtea
de Conturi).
25.CONTROLUL JUDECTORESC: Contenciosul administrativ (Legea nr.
554/2004) i controlul de legalitate exercitat de instanele de drept comun.
26. RSPUNDEREA ADMINISTRATIV- subiectele i formele rspunderii
administrative. Rspunderea administrativ disciplinar (rspunderea administrativ-
disciplinar a funcionarilor publici prin dispoziiile Legii nr. 188/1999 privind
statutul funcionarilor publici). Rspunderea administrativ disciplinar a aleilor
locali. Rspunderea administrativ-patrimonial.
27.RSPUNDEREA ADMINISTRATIV-CONTRAVENIONAL- OG nr.
2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraveniilor).
28. FUNCIA PUBLIC I FUNCIONARUL PUBLIC

BIBLIOGRAFIE:

Albu Emanuel, Drept administrativ i tiina administraiei. Partea II, Ed.


Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008
Emanuel Albu, Cristina Banu, Traian Popescu, Bogdan Georgescu, Drept
administrativ- Manual unic, Partea a I-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2008
Rciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2009
Rciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ. Aspecte teoretice i
repere jurisprudeniale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012
Verginia Vedina, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2012
Constituia Romniei din 1991, revizuit i republicat n 2003;
Legea nr.215/2001 privind administraia public local cu modificrile
ulterioare (Republicat n M.Of. nr.123/2007) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (Republicat n
M.Of. nr.365/2007) cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ (M.Of. nr.1154/2004) cu
modificrile i completrile ulterioare;
II. ADMINISTRAREA FINANTELOR PUBLICE SI A BUGETULUI

Tematica:

1. Politica financiar - fiscala

2. Sistemul bugetar. Bugetul public. Structura

3. Procedura bugetara

4. Bugetul comunitar

5. Rspunderea juridic n domeiul economico bugetar

BIBLIOGRAFIE :
Dan Drosu aguna, Drept financiar public, Editura C.H.Beck, 2011
Ioan Condor, Antonio Silviu Mitulescu Drept financiar curs in tehnologia IFR ,
Editura F.R.M. 2014
Mutulescu Antonio Silviu, Administrarea finantelor si a bugetului, curs in
tehnologia IFR sistem Bb

III. DREPT CIVIL

Tematic:

1. Persoana fizica. Capacitatea de folosin si capacitatea de exerciiu

2. Elemente de identificare a persoanelor juridice

3. Persoana juridica. Capacitatea de folosin si capacitatea de exerciiu

4. Raportul juridic civil

5. Actul juridic civil.

6. Dreptul de proprietate privata. Dreptul de proprietate publica

Bibliografie:

- M. Rudareanu (coordonator), Institutii de drept civil, Curs pentru licenta, editura


F.R.M, Bucuresti, 2014

- G. Boroi, Drept civil, Partea generala, persoanele, Editia a 4-a revizuita si adaugita,

Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2010;