Sunteți pe pagina 1din 10

2.2.2.

1 DIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN CONDI IA


DE REZISTEN LA SLU

a) Dimensionarea grinzii secundare:


- Schema static:

unde:
Lungimea grinzii T = 4,5 [m]
Limea de ncrcare aferent grinzii a = 2 [m]
-Stabilirea ncrcrilor de calcul:
Pd 1,35 Gk 1,5Qk
Se consider gruparea de aciuni cea mai defavorabil :
1. La nivelul terasei:
ncrcarea permanent Gk = gk,GS + Gk,teras =67,5+1950,2=2017,7[daN/m]
gk,GS= (40,5..........67,5) [daN/m]
a a
g k ,tr .
2 2
Gk,teras= =975,1[daN/m2] 2[m]=1950,2 [daN/m]
ncrcarea variabil Qk = 150+440=590[daN/m]

a a

2 2
qk,u =75[daN/m2] 2[m]=150 [daN/m]
a a

2 2
S =220[daN/m2] 2[m]=440 [daN/m]
Pd 1,35 Gk 1,5Qk
= 1,352017,7+1,5590=3608,9[daN/m]
2. La nivelul planeului curent:
ncrcarea permanent Gk = gk,GS + Gk,pl. =67,5+1036,2=1103,7[daN/m]
gk,GS= (40,5..........67,5) [daN/m]
a a
g k , pl .
2 2
Gk,pl.= =518,1[daN/m2] 2[m]=1036,2 [daN/m]
ncrcarea variabil Qk =112,4+400=512,4[daN/m]

a a

2 2
Qk,pr.int. = 58,2 [daN/m2] 2[m]=112,4[daN/m]
a a

2 2
qk,u =200[daN/m2] 2[m]=400 [daN/m]
Pd 1, 35 Gk 1,5Qk
= 1,351103,7+1,5512,4=2258,60[daN/m]
- Solicitrile maxime de calcul:
Pd T 3608,9 4,5
Rd
2 2
= =8120[daN]
VEd= Rd= 8120[daN]

Pd T 2 3608,9 4,52
M Ed
8 8
= = 9135,03[daNm]
- Alegerea seciunii:
Alegerea seciunii se va face din condiia rezisten:
f
M c , Rd W pl , y y
M Ed M c , Rd M0
, unde
fy
Limita de curgere =235 [N/mm2]
M0
Coeficientul parial de siguran =1,0
MEd =9135,03104 [Nmm]
f 235
M Ed W pl , y y M Ed Wpl , y
1, 0 9135, 03 10 W pl , y 235
4
M0

9135, 03 104
W pl , y
235
Wpl,y 388,72103[mm3]

Propunem profilul laminat IPE 300 cu urmtoarele caracteristici:

Greutate G = 42,24[kg/m]
nlime h = 300[mm]
Lime b = 150[mm]
Grosimea inimii tw =7,1[mm]
Grosimea tlpilor tf =10,7[mm]
Aria seciunii A= 53,8 102[mm2]
Raza de racord r =15[mm]
Momentul de inerie Iy = 8356 104[mm4]
Modulul de rezisten, domeniul plastic Wpl,y = 628 103[mm3]
Modulul de rezisten, domeniu elastic Wel,y = 557 103[mm3]
Raza de giraie iy = 125 [mm]
Aria de forfecare Av,z =25,68 102[mm2]
b) Dimensionarea grinzii principale :
- Schema static:

Pentru simplificare aplicm principiul suprapunerii efectelor :

unde:
Lungimea grinzii L=6[m]
-Stabilirea ncrcrilor de calcul:
ncrcarea dat de greutatea proprie de calcul
Pd=1,35 gk,GP=1,35(90..........180)=243[daN/m]
ncrcarea dat de aciunea grinzilor secundare
Fd = -2RG.S.=-28120=-16240[daN]
- Solicitrile maxime de calcul:
Pd L 243 6
RdA VEdA ,max
2 2
= =729[daN]

RdB VEdB ,max Fd


=16240[daN]

Rdtot . VEdtot,max
.
VEdA ,max VEdB ,max
=729+16240=16969[daN]

Pd L2 243 6 2
M A
Ed ,max
12 12
=729[daNm]
Fd L / 3 ( L L / 3) 16240 2
(6 2)
,max
B
M Ed
L 6
=21653,33[daNm]

,max M Ed ,max M Ed ,max


tot . A B
M Ed
=729+21653,33=22382,33[daNm]
- Alegerea seciunii:
Alegerea seciunii se va face din condiia rezisten:
fy
M c , Rd W pl , y
M Ed M c , Rd M0
, unde
fy
Limita de curgere =235 [N/mm2]
M0
Coeficientul parial de siguran =1,0
MEd =22382,33104 [Nmm]
f 235
M Ed W pl , y y M Ed Wpl , y
1, 0 22382.33 10 W pl , y 235
4
M0

22382,33 104
W pl , y
235
Wpl,y 952,44103[mm3]
Propunem profilul laminat HE340A cu urmtoarele caracteristici:
Greutate G = 105[kg/m]
nlime h = 330[mm]
Lime b = 300[mm]
Grosimea inimii tw =9,5[mm]
Grosimea tlpilor tf =16,5[mm]
Aria seciunii A= 133 102[mm2]
Raza de racord r =27[mm]
Momentul de inerie Iy = 27690 104[mm4]
Modulul de rezisten, domeniul plastic Wpl,y = 1850 103[mm3]
Modulul de rezisten, domeniu elastic Wel,y = 1678 103[mm3]
Raza de giraie iy = 144 [mm]
Aria de forfecare Av,z =44,95 102[mm2]

c) Dimensionarea stlpilor:
- Schema static:
-Stabilirea ncrcrilor de calcul pentru stlpul central:
o La nivelul acoperiului:

F1 1,35 Gk ,teras Aaf .nc. g k ,G.S .


T g k ,G. P. L 1,5
Qk Aaf .nc.

Gk,teras=975,1 daN/m2
Aaf.nc. =TL =4,56,0=27[m2]
gk,G.S.= 42,24[kg/m]
gk,G.P.= 105[kg/m]
Qk= S + qk,u =220+75=295[daN/m2]

F1=48597,1 [daN]
o La nivelul planeului curent:

F2,3,4,5,6,7 1,35 Gk , pl . Aaf .nc . g k ,G .S .


T g k ,G .P . L 1,5
Qk Aaf .nc .

Gk,pl.=518,1 daN/m2
Aaf.nc. =TL =4,56,0=27[m2]
gk,G.S.= 42,24[kg/m]
gk,G.P.= 105 [kg/m]
Qk= Qk,pr.int. + qk,u =56,2+200=256,2[daN/m2]

F2,3,4,5,6,7=30367,95[daN]
o Din greutate proprie :
Pd =1,35 gk,st
gk,st=130[daN/m]
Ls=23,50 m

Pd Ls =4124,25[daN]

-Stabilirea ncrcrilor de calcul pentru stlpul marginal:


o La nivelul acoperiului:

F1 1,35 Gk ,teras Aaf .nc. g k ,atic


T hatic gk ,G .S . T gk ,G . P. L /2 1,5Qk Aaf .nc.
Gk,teras=975,1
daN/m2
Aaf.nc. =TL/2 =4,56/2=13,5[m2]
gk,atic Thatic =194,254,51,0=874,13[daN]
gk,G.S.= 42,24[kg/m]
gk,G.P.= 105[kg/m]
Qk= S + qk,u =220+75=295[daN/m2]

F1=25606,88[daN]
o La nivelul planeului curent:

F2,3,4,5,6,7 1,35 Gk , pl . Aaf .nc. Gk , pr .ext .


T hetaj gk ,G .S . T gk ,G .P . L /2 1,5Qk Aaf .nc.

Gk,pl.=518,1 daN/m2
Aaf.nc. =TL/2 =4,56/2=14,63[m2]
Gk,pr.ext. Thetaj =194,254,53,0=2622,38[daN]
gk,G.S.= 42,24[kg/m]
gk,G.P.= 105[kg/m]
Qk= Qk,pr.int. + qk,u =200+56,2=256,2[daN/m2]

F2,3,4,5,6,7=18852,5[daN]
o Din greutate proprie :
Pd =1,35 gk,st
gk,st=130 [daN/m]
Ls=23,50 m
hatic=1m

Pd(Ls+ hatic)=4299,75[daN]

- Solicitrile maxime de calcul:


Rd F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Pd Ls

Rd=48597,1 +630367,95+4124,25=234929,05[daN]
NEd,max= Rd= 234929,05 [daN]
- Alegerea seciunii:
Alegerea seciunii se va face din condiia de stabilitate la compresiune:
A f y
Nb , Rd
N Ed N b , Rd M1
, unde
fy
Limita de curgere =235 [N/mm2]

Factorul de reducere a rezistenei . Pentru predimensionare se adopt
valoarea 0,5.
M1
Coeficientul parial de siguran =1,0
NEd =2349290,5 [daN]= 2349290,5 [N]
Anec. f y A 235
N Ed N Ed 0,5 nec.
M1 1, 0 2349290,5 Anec. 117,5

2349290,5
Anec.
117,5
Anec. 199,94102[mm2]

Propunem profilul laminat HE450B cu urmtoarele caracteristici:


Greutate G = 171[kg/m]
nlime h = 450[mm]
Lime b = 300[mm]
Grosimea inimii tw =14[mm]
Grosimea tlpilor tf =26[mm]
Aria seciunii transversale A= 218 102[mm2]
Raza de racord r =27[mm]
Momentul de inerie Iy = 79890 104[mm4]
Momentul de inerie Iz = 11720 104[mm4]
Modulul de rezisten, domeniul plastic Wpl,y = 3982 103[mm3]
Modulul de rezisten, domeniul plastic Wpl,z = 1198 103[mm3]
Modulul de rezisten, domeniu elastic Wel,y = 3551 103[mm3]
Modulul de rezisten, domeniu elastic Wel,z = 781,4 103[mm3]
Raza de giraie iy = 191,4[mm]
Raza de giraie iz = 73,3 [mm]