Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .075
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A( 3,4 ) la punctul B(4 , 3) .

(4p) b) S se calculeze cos 2 121 + sin 2 121 .


(4p) c) S se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 10 .
(4p) d) S se calculeze conjugatul num rului complex 7 + 8i .
(2p) e) S se calculeze a, b R , astfel nct punctele A( 3,4 ) i B (4 , 3) s fie pe dreapta
de ecua ie x + ay + b = 0 .

f) Dac n triunghiul ABC, AB = 3, AC = 5 i m BAC = 90  , s se calculeze
(2p)
lungimea laturii BC .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se calculeze determinantul 3 3 .


1 1
(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2 ,3, 4,5} s verifice rela ia
5 n < 57 .
(3p) c) S se rezolve, n mul imea numerelor reale, ecua ia 5 x 1 = 0 .

(3p) d) S se rezolve, n mul imea numerelor reale strict pozitive, ecua ia log 9 x = 2 .
(3p) e) S se calculeze expresia E = C81 C87 + C88 .

2. Se consider func ia f : (0 , ) R , f ( x ) = 2 +
1
.
x +1
2

(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x (0, ) .


f ( x ) f (1)
(3p) b) S se calculeze lim .
x 1 x 1
(3p) c) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul (0, ) .
2

(3p) d) S se calculeze f (x )dx .


1

(3p) e) S se calculeze lim n f (n ) .


2

n 2007 + n 2

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 075
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )
Se consider polinoamele f , g R[X] , f ( x ) = X 2 + X 3 ,

( )
2
g = X 2 + 2 X 3 + X 2 + 2 X 6 i x1 , x 2 r d cinile polinomului f .

(4p) a) S se rezolve n R , ecua ia f ( x ) = 0 .

Not m cu x1 , x 2 R solu iile ecua iei f ( x ) = 0 .

(4p) b) S se verifice c f ( x ) = (x x1 )( x x 2 ) , x R .

(4p) c) S se arate c x1 + x 2 = 1 i x1 x 2 = 3 .

(2p) d) S se arate c f ( x ) f ( x + 1) = f (x 2 + 2 x 3) , x R .

(2p) e) S se verifice c f ( x ) = f ( 1 x ) , x R .

(2p) f) S se afle r d cinile polinomului g .

(2p) g) S se afle restul mp r irii polinomului g la polinomul f .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : R R , f ( x ) = 2 + 33 x .
(4p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .

(4p) b) S se arate c func ia f este strict cresc toare pe R .

(4p) c) S se determine ecua ia asimptotei c tre la graficul func iei f .

(2p) d) S se verifice c f ( x ) > 2 , x R .

(2p) e) S se calculeze f (x )dx .


0

(2p) f) S se rezolve n R , ecua ia f ( x ) + f ( x + 1) = 32 .

(2p) g) S se arate c exist dou func ii g : R R i h : R R , strict cresc toare, astfel

nct f ( x ) = g (x ) h( x ) , x R .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 075