Sunteți pe pagina 1din 14

Anexa nr.

1
DECLARAIE
privind veniturile realizate din Romnia

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative
Anul
200
Venit scutit conform conveniei de evitare a dublei impuneri
Opiune privind regularizarea n Romnia a impozitului pe venit*)

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Codul numeric personal/Numrul de identificare fiscal din Romnia
Iniiala
Nume
tatlui

Prenume Statul de
Nerezident
reziden
Strad Numr
Codul de identificare fiscal din strintate
Jude/
Bloc Scar Etaj Ap.
Sector
Cont bancar
(IBAN)
Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit: activiti de producie, comer, prestri servicii profesii liberale drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor

activiti agricole silvicultur piscicultur jocuri de noroc


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
alte surse
derivate, precum i transferul aurului financiar

2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9. Numr zile de scutire**)

10.Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)
B.DATE PRIVIND VENITUL/

1.
CTIGUL NET ANUAL

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


2.
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 3.

3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..................... 3.1.

4. Ctig net anual .......................................................................................................................................... 4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ............................................................. 5.

*) Se bifeaz n urmtoarele situaii:


a) de ctre persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care obin venituri din activiti independente din Romnia i care opteaz pentru
regularizarea n Romnia a impozitului n condiiile art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de ctre persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri care realizeaz venituri n
calitate de artiti de spectacole sau ca sportivi, din activitile artistice i sportive i care opteaz pentru regularizarea n Romnia a impozitului n condiiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
**) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, scutite de la plata
impozitului pe venit.

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.01.13
III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap.

Jude/Sector Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

Anexele nr. - fac parte integrant din prezenta declaraie***).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur mputernicit /
Semntur contribuabil
curator fiscal

Loc rezervat organului fiscal Nr. nregistrare: Data:

***) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate.
n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare
Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.
ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal
realizate din Romnia
Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit: activiti de producie, comer, prestri servicii profesii liberale drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor

activiti agricole silvicultur piscicultur jocuri de noroc


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
alte surse
derivate, precum i transferul aurului financiar

2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9. Numr zile de scutire*)

10.Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)
1.
B.DATE PRIVIND VENITUL/

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


CTIGUL NET ANUAL

2.
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 3.

3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..................... 3.1.

4. Ctig net anual .......................................................................................................................................... 4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ............................................................. 5.

III.1. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/


CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

*) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, scutite de la plata impozitului pe venit.

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.01.13
II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit: activiti de producie, comer, prestri servicii profesii liberale drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor

activiti agricole silvicultur piscicultur jocuri de noroc


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare, i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
alte surse
derivate, precum i transferul aurului financiar

2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9.Numr zile de scutire*)

10. Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)
1.
B.DATE PRIVIND VENITUL/

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


CTIGUL NET ANUAL

2.
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 3.

3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..................... 3.1.

4. Ctig net anual .......................................................................................................................................... 4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ............................................................. 5.

III.2. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/


CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

*) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, scutite de la plata impozitului pe venit.
Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia".
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur mputernicit /
Semntur contribuabil
curator fiscal
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13
INSTRUCIUNI
privind completarea formularului 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia",
cod 14.13.01.13

I. Depunerea declaraiei
1. Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntr-o form
de asociere, venituri n bani i/sau n natur din Romnia, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codului fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, provenind din:
a) activiti independente;
b) cedarea folosinei bunurilor, cu excepia veniturilor din arend;
c) activiti agricole pentru care venitul net se stabilete n sistem real;
d) piscicultur i/sau silvicultur;
e) transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum i din transferul aurului financiar;
f) jocuri de noroc realizate de ctre persoanele fizice ca urmare a participrii la jocuri de noroc la
distan i festivaluri de poker;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaia depunerii declaraiei.
Not: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din
activiti agricole, silvicultur i piscicultur, scutite de la plata impozitului pe venit au obligaia declarrii
veniturilor, prin completarea i depunerea declaraiei.
2. Formularul se utilizeaz i pentru:
a) declararea veniturilor realizate n Romnia n calitate de artiti de spectacol sau ca sportivi, din
activitile artistice i sportive, n cazul persoanelor rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau
ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri i care au optat pentru
regularizarea impozitului, n condiiile prevzute la art.227 alin.(3) din Codul fiscal;
b) declararea veniturilor realizate n Romnia de persoanele fizice nerezidente n calitate de artiti de
spectacol sau sportivi, din activiti artistice i sportive, dac pltitorul de venit se afl ntr-un stat strin,
potrivit art.223 alin.(4) din Codul fiscal;
c) declararea veniturilor din activiti independente obinute n Romnia, n cazul persoanelor
rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European i care au optat pentru
regularizarea impozitului n condiiile prevzute la art.226 din Codul fiscal;
d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit n Romnia, potrivit
conveniilor de evitare a dublei impuneri;
e) direcionarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz
n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private, conform legii.
2.1. n cazul veniturilor prevzute la pct.2 lit.a), la declaraie se anexeaz dou certificate de reziden
fiscal:
a) un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut rezidena
fiscal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de
evitare a dublei impuneri, n anul n care s-a obinut venitul din Romnia;
b) un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut rezidena
fiscal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de
evitare a dublei impuneri, n anul n care a exercitat opiunea de regularizare n Romnia a impozitului pe
venit.
Certificatele de reziden fiscal se pot depune n original, n copie certificat de organul fiscal sau n copie
legalizat, nsoite de traducerea autorizat n limba romn.
2.2. n cazul veniturilor prevzute la pct.2 lit.c) la declaraie se anexeaz dou certificate de reziden
fiscal:
a) un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut rezidena
fiscal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, n anul n care s-a
obinut venitul din Romnia;
b) un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut rezidena
fiscal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, n anul n care a
exercitat opiunea de regularizare n Romnia a impozitului pe venit.
Certificatele de reziden fiscal se pot depune n original, n copie certificat de organul fiscal sau n copie
legalizat, nsoite de traducerea autorizat n limba romn.
3. n funcie de categoriile de venituri menionate la pct.1, declaraia se depune, astfel:

3.1. Activiti independente


3.1.1. Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
venituri n bani i/sau n natur, provenind din activiti independente, inclusiv din activiti adiacente,
desfurate n mod individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre
persoane fizice i/sau n cadrul unei societi civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i
care este supus regimului transparenei fiscale.
3.1.2. n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care exist obligaia depunerii
declaraiei, se cuprind:
a) venituri din activiti de producie, comer, prestri de servicii;
b) venituri din profesii liberale;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectual, n situaia n care contribuabilii nu au optat pentru
stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.
3.1.3. Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual de la mai muli pltitori
depun o singur declaraie.
3.1.4. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este
supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net din
activiti independente.

n cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societi profesionale cu rspundere
limitat cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii,
determinarea venitului obinut n cadrul entitii se efectueaz n sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Pentru membrii asociai n cadrul filialei se aplic urmtoarele reguli:
- persoanele fizice asociate au obligaia s asimileze acest venit distribuit n funcie de cota de
participare, venitului net anual din activiti independente;
- societatea profesional cu rspundere limitat asociat n cadrul filialei include venitul distribuit n
funcie de cota de participare, n venitul brut al activitii independente, pentru anul fiscal respectiv.
Persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu
personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale,
potrivit legii, asimileaz venitul distribuit, venitului net anual din activiti independente.
3.1.5. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice pentru care impozitul reinut de pltitorii
de venituri este final.
3.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care n anul de raportare au realizat
venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelor care au depus
declaraia de venit estimat n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit pli anticipate, conform legii.
3.1.7. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe baza normelor de venit i care n cursul
anului fiscal de raportare i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nu este cuprins n
nomenclatorul activitilor pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit vor fi impui n
sistem real de la data respectiv, venitul net anual urmnd s fie determinat prin nsumarea fraciunii din
norma de venit aferent perioadei de impunere pe baz de norm de venit cu venitul net anual determinat n
sistem real pe baza datelor din contabilitate.
3.1.8. n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti i/sau transformrii formei de
exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului, venitul net/pierderea se
determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de contribuabil
ntr-o form de organizare prevzut de lege. Venitul net anual/Pierderea anual se determin prin nsumarea
venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele fiscale din anul fiscal n care a avut loc
schimbarea i/sau transformarea formei de exercitare a activitii i se nscrie n declaraie.
3.1.9. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare surs de realizare
a venitului.

3.2 Cedarea folosinei bunurilor, cu excepia veniturilor din arend


3.2.1. Venituri din cedarea folosinei bunurilor, altele dect cele de la subpct. 3.2.2. i 3.2.3.
3.2.1.1. Declaraia se completeaz de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
venituri n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute n
calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente.
3.2.1.2. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse,
respectiv contracte de nchiriere, completeaz declaraia pentru fiecare surs de venit.
3.2.1.3. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face potrivit
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr.1/2016, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.2.2. Venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti
independente
3.2.2.1. Declaraia se completeaz de ctre contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat venituri
din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere/subnchiriere,
precum i venituri obinute din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal,
avnd o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de nchiriat care determin venitul net anual n sistem
real, pe baza datelor din contabilitate.
3.2.2.2. Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor
din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere i/sau venituri obinute din
nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare
mai mare de 5 camere de nchiriat calific aceste venituri n categoria veniturilor din activiti independente i
le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceast categorie.
n cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui
numr mai mare de 5 contracte de nchiriere sau subnchiriere, veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru
stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de
nchiriere/subnchiriere, aflate n derulare n anul de impunere, cu excepia contractelor de arendare a
bunurilor agricole.
3.2.3. Venituri din nchirierea n scop turistic
Declaraia se completeaz de ctre contribuabilii, care n anul de raportare, au realizat venituri din nchirierea
n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins
ntre 1 i 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real sau care au depit
n cursul anului numrul de 5 camere de nchiriat.
3.2.4. Nu au obligaia depunerii declaraiei urmtorii contribuabili:
a) persoanele fizice prevzute la art.88 alin.(2) din Codul fiscal, care n anul de raportare, au realizat
venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri este
stabilit n lei, nu au optat pentru determinarea venitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu
ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activiti independente, pentru
care plile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat i impozitul este final;
b) persoanele fizice prevzute la art.121 alin.(9) din Codul fiscal n situaia rezilierii, n cursul anului
fiscal, a contractelor ncheiate ntre pri pentru care chiria reprezint echivalentul n lei al unei sume n valut;
c) persoanele fizice care n anul de raportare au realizat venituri din arend.
3.2.5. Au obligaia depunerii declaraiei i persoanele prevzute la subpct.3.2.4., lit.a) i b) aflate n
urmtoarele situaii:
a) declaraia de venit estimat a fost depus n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit pli
anticipate, conform legii;
b) au intervenit modificri ale clauzelor contractuale, altele dect cele prevzute la art.121 alin.(8) i
(9) din Codul fiscal, dup caz;
c) au efectuat investiii, de cealalt parte, la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor,
inclusiv a contractelor de comodat.

3.3. Activiti agricole pentru care venitul net se determin n sistem real, pe baza datelor din
contabilitate
3.3.1. Declaraia se completeaz i se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod
individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice i care
determin venitul net n sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
3.3.2. Declaraia nu se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole,
impuse pe baz de norme de venit, a cror impunere este final, potrivit prevederilor art.107 alin.(1) din Codul
fiscal.
3.3.3. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,
constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit, care le revine
din asociere.

3.4. Silvicultur i piscicultur


3.4.1. Declaraia se completeaz i se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod
individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, i care
determin venitul net n sistem real.
3.4.2. Veniturile din silvicultur i piscicultur se supun impunerii potrivit prevederilor cap.II "Venituri
din activiti independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Legea nr.227/2015, venitul net anual fiind
determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de
impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem
real.
3.5. Transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum i din transferul aurului financiar
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi
din transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum i din transferul aurului financiar i au obligaia stabilirii ctigului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

n cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art.7,
pct.41 din Codul fiscal, emise de rezideni romni, sunt considerate ca fiind obinute din Romnia, indiferent
dac sunt primite n Romnia sau n strintate.

Persoana fizic nerezident nu are obligaia de a declara ctigurile/pierderile, pentru tranzaciile


efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislaiei n materie, rezident n Romnia, dac prin convenia
de evitare a dublei impuneri ncheiat ntre Romnia i statul de reziden al persoanei fizice nerezidente nu
este menionat dreptul de impunere pentru Romnia i respectiva persoan prezint intermediarului
certificatul de reziden fiscal.

3.6. Jocuri de noroc


3.6.1. Declaraia se depune de ctre persoanele care realizeaz venituri ca urmare a participrii la
jocuri de noroc la distan i/sau festivaluri de poker.
3.6.2. Persoanele fizice declar distinct fiecare venit brut primit de la un organizator sau pltitor de
venituri din jocuri de noroc.

3.7. Venituri din alte surse


Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri, altele dect cele prevzute la
art.114 alin.(2) lit.a) - k) din Codul fiscal i n normele metodologice aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr.1/2016, date n aplicarea art.114 din Codul fiscal.

4. Termenul de depunere a declaraiei:


4.1. Declaraia se depune la organul fiscal, astfel:
a) anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a
venitului;
Declaraia se depune, n intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului urmtor celui de realizare a
venitului, la organul fiscal competent.
Contribuabilii care nceteaz s mai aib domiciliul fiscal n Romnia vor depune la organul fiscal n a
crui raz teritorial au avut domiciliul fiscal o declaraie privind venitul realizat.
Declaraia cuprinde veniturile i cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada n care
contribuabilii au avut domiciliul n Romnia.
b) ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei declaraii
rectificative n condiiile prevzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, situaie n care se va nscrie "X" n csua special prevzut n formular n acest scop.
4.2. Persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European care obin venituri din activiti independente din Romnia i opteaz pentru regularizarea
impozitului pe venit n Romnia, potrivit art. 226 alin.(2) din Codul fiscal, depun declaraia n perioada de
prescripie stabilit potrivit Codului de procedur fiscal.
4.3. Persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat cu care
Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri care realizeaz venituri din Romnia n
calitate de artiti de spectacol sau ca sportivi, din activitile artistice i sportive, i opteaz pentru
regularizarea impozitului n Romnia, potrivit art.227 alin.(3) din Codul fiscal, depun declaraia n perioada de
prescripie stabilit potrivit Codului de procedur fiscal.
5. Organul fiscal central competent
Declaraia se completeaz n dou exemplare:
- originalul se depune la:
a. organul fiscal central n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii,
sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice
care au domiciliul fiscal n Romnia;
b. organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fr
domiciliu fiscal n Romnia.
- copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul/curatorul acestuia.
6. Modul de depunere a declaraiei
6.1. Declaraia se completeaz pe surse i categorii de venit, de ctre contribuabili sau de ctre
mputerniciii/curatorii fiscali ai acestora, potrivit dispoziiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute
de formular.
6.2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist
obligaia depunerii declaraiei vor completa n mod corespunztor numrului de surse ori categoriilor de
venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse i categorii de venit", n formularul "Anex
nr. .... la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia", care se ataeaz la declaraia privind veniturile
realizate.
6.3. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie, direct la
registratura organului fiscal sau prin pot, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire.
6.4. Declaraia se pune gratuit la dispoziia contribuabilului.
6.5. Data depunerii declaraiei n format hrtie este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la pot, dup caz.
6.6. Declaraia poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan, potrivit legii.
6.7. Nu se va depune formularul anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind veniturile
realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prin depunerea unei declaraii
rectificative.

II. Completarea declaraiei


1. Perioada de raportare
n rubrica "Anul" se nscrie anul pentru care se completeaz declaraia, cu cifre arabe cu 4 caractere
(de exemplu: 2016).
2. Csua "Declaraie rectificativ" se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative.
3. Csua "Venit scutit conform conveniei de evitare a dublei impuneri" se bifeaz de
persoanele fizice nerezidente care realizeaz venituri scutite de impozit pe venit n Romnia, conform
conveniei de evitare a dublei impuneri. n aceast situaie, la declaraie se anexeaz certificatul de reziden
fiscal.
Certificatul de reziden fiscal se poate depune n original, n copie certificat de organul fiscal sau copie
legalizat, nsoit de traducerea autorizat n limba romn.
4. Csua "Opiune privind regularizarea n Romnia a impozitului pe venit" se bifeaz de ctre
persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care
obin venituri din activiti independente din Romnia i opteaz pentru regularizarea impozitului n Romnia,
potrivit art. 226 alin.(2) din Codul fiscal.
Csua se bifeaz i de ctre persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un
stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri care realizeaz venituri din
Romnia n calitate de artiti de spectacol sau ca sportivi, din activitile artistice i sportive, i opteaz
pentru regularizarea impozitului n Romnia, potrivit art.227 alin.(3) din Codul fiscal.
5. Seciunea I DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
5.1. n caseta "Codul numeric personal/Numrul de identificare fiscal din Romnia" se nscrie codul
numeric personal al contribuabilului sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de
Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.2 n caseta Codul de identificare fiscal din strintate se nscrie codul de identificare fiscal al
contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscal din statul al crui rezident este persoana fizic
nerezident.
5.3 Rubrica Nerezident se bifeaz de contribuabilii nerezideni, potrivit situaiei de la momentul
realizrii venitului.
5.4 Rubrica Statul de reziden se completeaz numai n situaia beneficiarilor de venit nerezideni,
nscriindu-se statul al crui rezident este persoana nerezident la momentul realizrii venitului.
5.5. n rubricile "Nume" i "Prenume" se nscriu numele i prenumele contribuabilului.
5.6. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.
5.7. n rubrica Cont bancar (IBAN) - se nscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

6. Seciunea II DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT


1. Categoria de venit - se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dup caz.
1.1. Csua activiti de producie, comer, prestri servicii - se bifeaz de contribuabilii care, n anul
de raportare, au realizat n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, venituri din activiti independente
provenind din activiti de producie, comer, prestri de servicii.
1.2. Csua profesii liberale - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat n
mod individual i/sau ntr-o form de asociere, venituri obinute din prestarea de servicii cu caracter
profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaz organizarea i exercitarea profesiei
respective.
1.3. Csua drepturi de proprietate intelectual - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de
raportare, au realizat n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, venituri din valorificarea sub orice
form a drepturilor de proprietate intelectual, reprezentnd venituri din drepturi de autor i drepturi conexe
dreptului de autor, brevete de invenie, desene i modele, mrci i indicaii geografice, topografii pentru
produse semiconductoare i altele asemenea.
1.4. Csua cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente - se
bifeaz de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor, calificate n categoria
veniturilor din activiti independente (la sfritul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri
din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere/subnchiriere)
i/sau au realizat venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal,
avnd o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de nchiriat, calificate n categoria veniturilor din activiti
independente i care determin venitul net n sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
1.5. Csua cedarea folosinei bunurilor - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au
realizat :
- venituri n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute de
ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente.
- venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o
capacitate de cazare cuprins ntre 1 i 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net n
sistem real sau care au depit n cursul anului numrul de 5 camere de nchiriat.
1.6. Csua activiti agricole - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat
venituri n mod individual sau ntr-o form de asociere, fr personalitate juridic, din activiti agricole pentru
care venitul net se determin n sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea
plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi i altele asemenea, creterea i exploatarea animalelor,
inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, n stare natural, pentru care nu exist obligaia
stabilirii normelor de venit.
1.7. Csua silvicultur - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat venituri
obinute individual sau ntr-o form de asociere, fr personalitate juridic, din recoltarea i valorificarea
produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i nelemnoase.
1.8. Csua piscicultur - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat venituri
obinute individual sau ntr-o form de asociere, fr personalitate juridic din exploatarea amenajrilor
piscicole.
1.9. Csua jocuri de noroc - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat
venituri ca urmare a participrii la jocuri de noroc la distan i/sau festivaluri de poker.
1.10. Csua transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum i transferul aurului financiar - se bifeaz de contribuabilii care, n
anul de raportare, au realizat venituri sub form de ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare i orice
alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i din transferul
aurului financiar i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
1.11. Csua alte surse - se bifeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat venituri din
alte surse, altele dect cele prevzute la art.114 alin.(2) lit.a) - k) din Codul fiscal i n normele metodologice
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.1/2016, date n aplicarea art.114 din Codul fiscal.
2. Determinarea venitului net - se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a
venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baz de norm de venit, dup caz.
3. Forma de organizare - se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii.
3.1. Csua "individual" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat
n mod individual.
3.2. Csua "asociere fr personalitate juridic" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri
dintr-o activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice,
3.3. Csua "entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz de persoanele fizice care obin
venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic, constituit potrivit
legii speciale, i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii.
3.4.Csua "modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii
modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau al transformrii formei de exercitare a acesteia
ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile continurii activitii.
4. Obiectul principal de activitate - se nscriu denumirea activitii principale generatoare de venituri,
precum i codul CAEN al activitii desfurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina
5.1. Sediul - se completeaz adresa sediului sau locului unde se desfoar efectiv activitatea
principal, dup caz.
Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii
administrativ-teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu, ora, comun sau
sector al municipiului Bucureti, dup caz.
5.2. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina - se completeaz de ctre
contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. Se nscriu datele de identificare a
bunului a crui folosin este cedat.
De exemplu:
a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj, apartament
etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace
de transport): tipul, anul de fabricaie, numrul de nmatriculare, seria asiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristici care
individualizeaz bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere - se nscriu numrul documentului
care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent, potrivit legii, i data emiterii
acestuia.
6.1. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri completeaz numrul sub care
contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia.
6.2. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu numrul sub care a
fost nregistrat la organul fiscal contractul ncheiat ntre pri i data nregistrrii acestuia.
7, 8. Data nceperii/ncetrii activitii - se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteaz
activitatea n cursul anului fiscal pentru care se depune declaraia.
Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzut pentru
nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzut pentru ncetarea contractului
ncheiat ntre pri.
Rubricile de la rd. 7 i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc n cursul
anului pentru care se depune declaraia.
9. Numr zile de scutire - se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, nscriind
perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiaz de scutire la plata impozitului pe venit.
10. Organizatorul jocurilor de noroc - se completeaz denumirea organizatorului de jocuri de noroc
sau a pltitorului de venituri din jocuri de noroc.
11. Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc - se completeaz codul de
identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc sau al pltitorului de venituri din jocuri de noroc.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET ANUAL


1. Venit net determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Se completeaz n cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determin n sistem real,
potrivit legii sau potrivit opiunii contribuabilului de a determina venitul net n sistem real, pe baza datelor din
contabilitate:
a) venituri din activiti de producie, comer, prestri de servicii;
b) venituri din exercitarea unei profesii liberale;
c) venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o
capacitate de cazare mai mare de 5 camere;
d) venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o
capacitate de cazare n scop turistic cuprins ntre una i 5 camere inclusiv, care au optat pentru
determinarea venitului net n sistem real sau care au depit n cursul anului numrul de 5 camere de
nchiriat;
e) venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de
nchiriere sau subnchiriere, calificate n categoria venituri din activiti independente;
f) venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr de pn la 5 contracte de
nchiriere, inclusiv;
g) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
h) venituri din activiti agricole;
i) venituri din silvicultur i piscicultur.
1.a. Activitate desfurat n mod individual
Contribuabilii care realizeaz venituri n mod individual i determin venitul net n sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, completeaz declaraia dup cum urmeaz:
rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale i/sau echivalentul n lei al veniturilor
n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz, ct i din activiti adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii - se nscrie suma reprezentnd
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii, care ndeplinesc condiiile generale pentru a putea fi
deduse, n funcie de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
Nu se cuprind cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de ctre
contribuabil i pentru care deductibilitatea acestora se acord de organul fiscal n conformitate cu dispoziiile
art.75 sau art.90 din Codul fiscal, dup caz.
rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielile
aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile.
rd.3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului - se nscrie partea
din venitul net aferent drepturilor de proprietate intelectual pentru care plile anticipate s-au realizat prin
reinere la surs.
rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre
cheltuielile deductibile (rd.2) i venitul brut (rd.1).
Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut.
1.b. Activitate desfurat ntr-o form de asociere
n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr personalitate
juridic, constituit ntre persoane fizice, sau ntr-o form de organizare cu personalitate juridic, constituit
potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se completeaz:
rd.3. Venit net anual - se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din
tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti
supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de
raportare, supus impozitului pe venit i distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se preia suma nscris n col.6, la rndul
corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile
fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd pierderea fiscal din
asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

2. Venit net determinat pe baza normelor de venit


Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz de
norme de venit, care au depus declaraiile de venit estimat n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit
pli anticipate, conform legii.
rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadei
lucrate, comunicat de organul fiscal.

3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli


Se completeaz n cazul activitilor desfurate n mod individual i ntr-o form de asociere, pentru
care venitul net se determin pe baza cotelor forfetare de cheltuieli :
a) venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr de pn la 5 contracte de
nchiriere, inclusiv;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectual.

Contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, completeaz declaraia
dup cum urmeaz:
rd.1. Venit brut, se nscrie dup caz:
- totalitatea sumelor n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur stabilite potrivit contractului
ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea
cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor
legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant.
Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor,
inclusiv al contractelor de comodat, i care sunt efectuate de cealalt parte contractant.
n situaia n care chiria reprezint echivalentul n lei al unei valute, venitul brut anual se determin pe
baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romniei
din ultima zi a fiecrei luni, corespunztor lunilor din perioada de impunere;
- venitul brut din drepturi de proprietate intelectual.
rd.2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii - se nscrie, suma rezultat prin
aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd.1), reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului, n
cazul contribuabililor care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor i din drepturi de proprietate
intelectual, inclusiv din crearea unor lucrri de art monumental care determin venitul net pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli.
rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile
aferente deductibile (rd.2).
4. n cazul exploatrii de ctre motenitori a drepturilor de proprietate intelectual, precum i n cazul
remuneraiei reprezentnd dreptul de suit i al remuneraiei compensatorii pentru copia privat, venitul net
se determin prin scderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiv sau altor
pltitori de asemenea venituri, potrivit legii, fr aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.
5. n cazul asocierilor fr personalitate juridic constituite ntre contribuabili care desfoar activitate
individual sau contribuabili care desfoar activitate individual i o asociere fr personalitate juridic i
pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfurat se efectueaz pe baza normelor de venit
sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate n cadrul asocierii respective nu sunt
considerate distribuite, n vederea impunerii, contribuabililor care datoreaz impozit, fiind aplicabile numai
regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor
forfetare.
6. Transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum i transferul aurului financiar
rd.4. Ctig net anual - se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena ntre ctigurile i
pierderile nregistrate n cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la nceputul anului din transferul titlurilor de
valoare, i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i
din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Se completeaz numai n situaia n care ctigurile sunt mai mari dect pierderile.
rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie pierderea net anual reprezentnd
diferena ntre pierderile i ctigurile nregistrate n cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la nceputul
anului din transferul titlurilor de valoare, i orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum i din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Se completeaz numai n situaia n care pierderile sunt mai mari dect ctigurile.
La determinarea ctigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate n calcul i costurile aferente
tranzaciilor care nu pot fi alocate direct fiecrei tranzacii.
7. Venituri din jocuri de noroc
rd. 1 Venit brut - se nscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de
noroc sau pltitor de venituri din jocuri de noroc.
8. n cazul veniturilor din alte surse, pentru care contribuabilii au obligaia depunerii declaraiei, se
completeaz dup cum urmeaz:
a. pentru veniturile obinute de cedent ca urmare a cesiunii de crean, respectiv de cesionar din realizarea
venitului din creana respectiv, inclusiv n cazul drepturilor de creane salariale obinute n baza unor hotrri
judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrri judectoreti definitive i executorii, din patrimoniul
personal, altele dect cele care se ncadreaz n categoriile prevzute la art. 61 lit. a) - h) i art. 62 din Codul
fiscal:
rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile aferente tuturor operaiunilor efectuate n
cursul anului fiscal;
rd.2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuii sociale obligatorii se nscrie suma reprezentnd
cheltuielile aferente tuturor operaiunilor efectuate n cursul anului fiscal;
rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielile
aferente deductibile (rd. 2).
b. pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligaia depunerii declaraiei, altele dect cele
prevzute la art.114 alin.(2) lit.l) din Codul fiscal, se completeaz numai rd.1 Venit brut, nscriindu-se suma
reprezentnd venitul brut.
9. Persoanele fizice care realizeaz venituri ca urmare a activitii desfurate n Romnia n calitate
de artist de spectacol sau sportiv, din activitile artistice i sportive, indiferent dac acestea sunt pltite direct
artistului sau sportivului ori unei tere pri care acioneaz n numele acelui artist sau sportiv, au obligaia s
depun declaraia i s plteasc impozit conform regulilor stabilite n titlul IV "Impozit pe venit " din Codul
fiscal, dac pltitorul de venit se afl ntr-un stat strin.

7. Seciunea III DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT


PE VENITUL NET/CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
7.1. Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat n cursul anului fiscal de raportare
cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, i solicit restituirea acestora i/sau care opteaz
pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz
n condiiile legii sau a unitilor de cult, potrivit art. 123 alin. (2) i (3) din Codul fiscal.
7.2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse i categorii de venit i solicit
direcionarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual pentru susinerea entitilor
nonprofit/unitilor de cult vor completa n mod corespunztor formularul "Anexa nr. .... la Declaraia privind
veniturile realizate din Romnia".
NOT: Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole, impui pe
baz de norm de venit, i/sau din cedarea folosinei bunurilor, care nu au obligaia depunerii declaraiei i
care au efectuat n cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private i solicit restituirea acestora
i/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul entitilor nonprofit sau al unitilor de cult completeaz
prezenta seciune din formular, potrivit instruciunilor de mai jos.
7.3. Bursa privat - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursul anului
de raportare cu burse private i solicit restituirea acestora.
7.3.1. Contract nr./data - se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private.
7.3.2. Suma pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa
privat.
7.3.3. Documente de plat nr./data - se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei
private.
7.3.4. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n
original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n
cazul n care declaraia se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie.
7.4. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care
solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual
impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit sau unitilor de cult, conform art. 123 alin. (2) i (3) din Codul
fiscal.
7.4.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se nscrie denumirea complet a entitii
nonprofit/unitii de cult.
7.4.2. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult - se nscrie codul de identificare
fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicit virarea sumei.
7.4.3. Cont bancar (IBAN) - se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitii
de cult.
7.4.4. Suma - se completeaz suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii
nonprofit/unitii de cult.
7.4.5. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica
"Suma", caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis, conform legii.
7.4.6. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma
pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigul net anual impozabil, atunci suma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon,
avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat.

8. Seciunea IV DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL


8.1. Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de
ctre un mputernicit/curator fiscal, conform Legii nr.207/2015.
8.2. n caseta "Cod de identificare fiscal" se nscrie codul de identificare fiscal al
mputernicitului/curatorului fiscal, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
8.3. n rubrica "Nume, prenume/Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
mputernicitului/curatorului fiscal.
8.4. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
mputernicitului/curatorului fiscal.