Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .057
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete
SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze partea real a num rului complex (1 + i )4 .
(4p) b) S se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(1, 2) i C (1, 3) .
(4p)
c) S se calculeze sin + cos .
4 4
(4p) d) S se determine a, b R , astfel nct punctele A(1, 2) i C (1, 3) s fie pe dreapta de
ecua ie x + ay + b = 0 .
(2p) e) S se calculeze aria triunghiului determinat de punctele A(1, 2) , B(2, 2) i C (1, 3) .
(2p) f) S se calculeze aria unui triunghi dreptunghic isoscel care are lungimea ipotenuzei 6 2 .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) 1 2
a) S se calculeze determinantul matricei .
4 3
(3p) C2
b) S se calculeze expresia 64 .
C6
(3p) c) S se rezolve n mul imea numerelor reale strict pozitive ecua ia log 5 x = log 5 (x 2 x + 1).

(3p) d) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia 9 x 3 x = 0 .

(3p) e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2, 3, 4 , 5} s verifice rela ia n 3 25 .

2. Se consider func ia f : R R , f ( x ) = x 2 + sin x .


(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .

2
(3p) b) S se calculeze
f (x )dx .
0

f (x ) cos x
(3p) c) S se calculeze lim .
x f ( x ) sin x
f (x ) f (0 )
(3p) d) S se calculeze lim .
x 0 x
(3p) e) S se rezolve ecua ia f (x ) + f ( x ) = sin x + cos x , x R .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 057
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

Se consider func ia f : C C , f ( z ) = 4 z z . Pentru num rul complex z = a + ib ,

a, b R , not m prin z = a ib .
(4p) a) S se arate c z = z , z C .
(4p) b) S se arate c z + w = z + w z, w C .
(4p) c) S se arate c z w = z w , z , w C .

(2p) d) S se calculeze f (i ) + f (2i ) + f (3i ) .

(2p) e) S se verifice c f (z ) = 4 z z , z C .
2
+ 32 52 32
(2p) f) S se arate c ( f  f )(z ) = 5 z z , z C .
2 2
(2p) g) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c , n N i z C , avem
n
+ 3n 5n 3n
(f 
 f  ...  f )( z ) =
5
z z.

de n ori f
 2 2

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : (0, ) R , f ( x ) = 1 +


ln x
.
x
(4p) a) S se calculeze f (x ), x (0, ) .

(4p) b) S se calculeze f (e ) i f (e ) .
(4p) c) S se arate c func ia f este strict cresc toare pe intervalul (0, e] .

(2p) d) S se calculeze lim f ( x ) .


x

(2p) e) S se calculeze f (x )dx .


1

(2p) f) S se arate c ef ( x ) 1 + e , x (0, ) .

(2p) g) S se determine x, y (0, ) astfel nct f ( x ) + f ( y ) = 2 +


2
.
e

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 057