Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .030
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A(3, 2 ) la punctul B( 2, 3) .
(4p) b) S se calculeze cos 2 122 + sin 2 122 .
(4p) c) S se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 7 .
(4p) d) S se determine conjugatul num rului complex 4 i .
(2p) e) S se calculeze a, b R , astfel nct punctele A(3, 2) i B( 2, 3) s fie pe dreapta
de ecua ie x + ay + b = 0 .
(2p)
f) S se calculeze BC, dac n triunghiul ABC, AB = 4 , AC = 5 i m BAC = 90 .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se calculeze determinantul 4 0


.
23 5

(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2 ,3, 4,5} s verifice rela ia

n 3 < 20 .
(3p) c) S se rezolve, n mul imea numerelor reale , ecua ia 25 x 5 = 0 .
(3p) d) S se rezolve, n mul imea numerelor reale strict pozitive, ecua ia log 7 x = 2 .
(3p) e) S se calculeze C 62 C 64 + C 66 .

2. Se consider func ia f : (0, ) R , f (x ) =


1
+ 1.
x + 20
(3p) a) S se calculeze f (x ), x (0 , ) .
f ( x ) f (1)
(3p) b) S se calculeze lim .
x 1 x 1
(3p) c) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul (0, ) .
2

(3p) d) S se calculeze f (x )dx .


1

(3p) e) S se calculeze lim f (x ) .


x

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 030
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

1 10 1 0
n mul imea M 2 (R ) se consider matricele A = i I 2 = .
0 1 0 1

(4p) a) S se calculeze det A .

2
(4p) b) S se calculeze matricea A .

(4p) c) S se calculeze matricea A I 2 .

(2p) d) S se arate c A 2 2 A + I 2 = O2 .

1 10n
(2p) e) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c A =
n
, n N .
0 1

(2p) f) S se arate c det ( A I 2 ) + det (A 2 I 2 ) + ... + det (A n I 2 ) = 0 , n N .

(2p) g) S se calculeze det (A + A 2 + .... + A10 ) .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : R R , f (x ) = x 2 + 1 .

(4p) a) S se calculeze f (x ) , x R .

(4p) b) S se arate c func ia f este strict descresc toare pe intervalul ( ,0] .

(4p) c) S se calculeze lim f ( x ) .


x

(2p) d) S se arate c dreapta de ecua ie y = x este asimptota oblic c tre + la graficul


func iei f .
1

(2p) e) S se calculeze f (x )dx .


0

(2p) f) S se arate c , dac f ( x ) = f ( y ) , x, y R , atunci x 2 y 2 = 0 .

(2p) g) S se rezolve ecua ia f (11x ) + f (1984 x ) = f (21x ) + f (2004 x ) .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 030