Sunteți pe pagina 1din 139

01.03.2017 CODPR.

PENALA01/07/2010PortalLegislativ

C
CODULDEPROCEDURPENALdin1iulie2010(*actualizat*)
(Legeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609))
(actualizatpnladatade7februarie2017*)
Formeact
EMITENT PARLAMENTUL
Formaconsolidata
+istoricconsolidri
Formadebaza

+Fiact
ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.
+ParteaGENERAL
CA
+TitlulIPrincipiileilimiteleaplicriilegiiprocesualepenale
+Articolul1
ParteaGENERAL
Normeledeprocedurpenaliscopulacestora
ParteaSPECIAL
(1)Normeledeprocedurpenalreglementeazdesfurareaprocesuluipenaliaaltorprocedurijudiciarenlegturcuocauz
PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILORROBERTAALMAANASTASEPREEDINTELESENATULUIMIRCEA
penal.
DANGEOAN
(2)Normeledeprocedurpenalurmrescasigurareaexercitriieficienteaatribuiilororganelorjudiciarecugarantarea
drepturilorprilorialecelorlaliparticipaninprocesulpenalastfelnctsfierespectateprevederileConstituiei,aletratatelor
constitutivealeUniuniiEuropene,alecelorlaltereglementrialeUniuniiEuropenenmaterieprocesualpenal,precumiale
Revenitiintopulpaginii
pacteloritratatelorprivitoareladrepturilefundamentalealeomuluilacareRomniaesteparte.
Formaprintabil(/Public/FormaPrintabila/00000G0PMSMKJ42DS7M3C1N7OKAUR7LB)
Alin.(2)alart.1afostmodificatdepct.1alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul2
Legalitateaprocesuluipenal
Procesulpenalsedesfoarpotrivitdispoziiilorprevzutedelege.
+Articolul3
Separareafunciilorjudiciare
(1)nprocesulpenalseexerciturmtoarelefunciijudiciare:
a)funciadeurmrirepenal
b)funciadedispoziieasupradrepturilorilibertilorfundamentalealepersoaneinfazadeurmrirepenal
c)funciadeverificarealegalitiitrimiteriiorinetrimiteriinjudecat

Lit.c)aalin.(1)alart.3afostmodificatdepct.2alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
d)funciadejudecat.
(2)Funciilejudiciareseexercitdinoficiu,nafardecazulcnd,prinlege,sedispunealtfel.
(3)ndesfurareaaceluiaiprocespenal,exercitareauneifunciijudiciareesteincompatibilcuexercitareauneialtefuncii
judiciare,cuexcepiaceleiprevzutelaalin.(1)lit.c),careestecompatibilcufunciadejudecat,maipuincndsedispune
ncepereajudeciipotrivitart.341alin.(7)pct.2lit.c).

Alin.(3)alart.3afostmodificatdepct.1alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)nexercitareafuncieideurmrirepenal,procuroruliorganeledecercetarepenalstrngprobelenecesarepentruase
constatadacexistsaunutemeiuridetrimiterenjudecat.
(5)Asupraactelorimsurilordincadrulurmririipenale,carerestrngdrepturileilibertilefundamentalealepersoanei,
dispunejudectoruldesemnatcuatribuiinacestsens,cuexcepiacazurilorprevzutedelege.
(6)Asupralegalitiiactuluidetrimiterenjudecatiprobelorpecaresebazeazacesta,precumiasupralegalitiisoluiilorde
netrimiterenjudecatsepronunjudectoruldecamerpreliminar,ncondiiilelegii*).

Alin.(6)alart.3afostmodificatdepct.2alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.552din16iulie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/171425),
publicatnMONITORULOFICIALnr.707din21septembrie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileart.3alin.(3)tezaadouadinCoduldeprocedurpenal,constatndusec,soluialegislativpotrivitcreia,
exercitareafuncieideverificarealegalitiinetrimiteriinjudecatestecompatibilcuexercitareafuncieidejudecateste
neconstituional.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul21septembrie20154noiembrie2015,dispoziiileinvocatemaisus,nmsurancareexercitarea
funcieideverificarealegalitiinetrimiteriinjudecatestecompatibilcuexercitareafuncieidejudecat,aufostsuspendatede
drept,ncetnduiefectelejuridicencepndcudatade5noiembrie2015,ntructlegiuitorulnuaintervenitpentrumodificarea
prevederiloratacate.

(7)Judecataserealizeazdectreinstan,ncompletelegalconstituite.
+Articolul4
Prezumiadenevinovie
(1)Oricepersoanesteconsideratnevinovatpnlastabilireavinovieisaleprintrohotrrepenaldefinitiv.
(2)Dupadministrareantreguluiprobatoriu,oricendoialnformareaconvingeriiorganelorjudiciareseinterpreteazn
favoareasuspectuluisauinculpatului.
+Articolul5
Aflareaadevrului
(1)Organelejudiciareauobligaiadeaasigura,pebazdeprobe,aflareaadevruluicuprivirelafapteleimprejurrilecauzei,
precumicuprivirelapersoanasuspectuluisauinculpatului.
(2)Organeledeurmrirepenalauobligaiadeastrngeideaadministraprobeattnfavoarea,ctindefavoareasuspectului
sauinculpatului.Respingereasauneconsemnareacureacredinaprobelorpropusenfavoareasuspectuluisauinculpatuluise
sancioneazconformdispoziiilorprezentuluicod.
+Articolul6
Nebisinidem
Niciopersoannupoatefiurmritsaujudecatpentrusvrireauneiinfraciuniatuncicndfadeaceapersoansapronunat
anteriorohotrrepenaldefinitivcuprivirelaaceeaifapt,chiarisubaltncadrarejuridic.
+Articolul7
Obligativitateapuneriinmicareiaexercitriiaciuniipenale
(1)Procurorulesteobligatspunnmicareisexerciteaciuneapenaldinoficiuatuncicndexistprobedincarerezult
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 1/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)Procurorulesteobligatspunnmicareisexerciteaciuneapenaldinoficiuatuncicndexistprobedincarerezult
svrireauneiinfraciuniinuexistvreocauzlegaldempiedicare,altadectceleprevzutelaalin.(2)i(3).
(2)ncazurileincondiiileprevzuteexpresdelege,procurorulpoaterenunalaexercitareaaciuniipenaledac,nraportcu
elementeleconcretealecauzei,nuexistuninterespublicnrealizareaobiectuluiacesteia.
(3)ncazurileprevzuteexpresdelege,procurorulpunenmicareiexercitaciuneapenaldupintroducereaplngerii
prealabileapersoaneivtmatesaudupobinereaautorizriiorisesizriiorganuluicompetentsaudupndeplinireauneialte
condiiiprevzutdelege.
+Articolul8
Caracterulechitabilitermenulrezonabilalprocesuluipenal
Organelejudiciareauobligaiadeadesfuraurmrireapenalijudecatacurespectareagaraniilorprocesualeiadrepturilor
prilorialesubiecilorprocesuali,astfelnctsfieconstatatelatimpinmodcompletfaptelecareconstituieinfraciuni,nicio
persoannevinovatsnufietraslarspunderepenal,iaroricepersoancareasvritoinfraciunesfiepedepsitpotrivit
legii,ntruntermenrezonabil.
+Articolul9
Dreptullalibertateisiguran
(1)ncursulprocesuluipenalestegarantatdreptuloricreipersoanelalibertateisiguran.
(2)Oricemsurprivativsaurestrictivdelibertatesedispunenmodexcepionalidoarncazurileincondiiileprevzutede
lege.
(3)Oricepersoanarestataredreptuldeafiinformatncelmaiscurttimpintrolimbpecareonelegeasupramotivelor
arestriisaleiaredreptuldeaformulacontestaiempotrivadispuneriimsurii.
(4)Atuncicndseconstatcomsurprivativsaurestrictivdelibertateafostdispusnmodnelegal,organelejudiciare
competenteauobligaiadeadispunerevocareamsuriii,dupcaz,punereanlibertateaceluireinutsauarestat.
(5)Oricepersoanfadecaresadispusnmodnelegal,ncursulprocesuluipenal,omsurprivativdelibertatearedreptulla
reparareapagubeisuferite,ncondiiileprevzutedelege.
+Articolul10
Dreptullaaprare
(1)Prileisubieciiprocesualiprincipaliaudreptuldeaseapraeiniisaudeafiasistaideavocat.
(2)Prile,subieciiprocesualiprincipaliiavocatulaudreptulsbeneficiezedetimpulinlesnirilenecesarepregtiriiaprrii.
(3)Suspectularedreptuldeafiinformatdendatinaintedeafiascultatdesprefaptapentrucareseefectueazurmrirea
penalincadrareajuridicaacesteia.Inculpatularedreptuldeafiinformatdendatdesprefaptapentrucaresapusnmicare
aciuneapenalmpotrivaluiincadrareajuridicaacesteia.

Alin.(3)alart.10afostmodificatdepct.3alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)naintedeafiascultai,suspectuluiiinculpatuluitrebuieslisepunnvederecaudreptuldeanufaceniciodeclaraie.
(5)Organelejudiciareauobligaiadeaasiguraexercitareadepliniefectivadreptuluilaapraredectrepriisubiecii
procesualiprincipalintotcursulprocesuluipenal.
(6)Dreptullaapraretrebuieexercitatcubuncredin,potrivitscopuluipentrucareafostrecunoscutdelege.
+Articolul11
Respectareademnitiiumaneiavieiiprivate
(1)Oricepersoancareseaflncursdeurmrirepenalsaudejudecattrebuietratatcurespectareademnitiiumane.
(2)Respectareavieiiprivate,ainviolabilitiidomiciliuluiiasecretuluicorespondeneisuntgarantate.Restrngereaexercitrii
acestordrepturinuesteadmisdectncondiiilelegiiidacaceastaestenecesarntrosocietatedemocratic.
+Articolul12
Limbaoficialidreptullainterpret
(1)Limbaoficialnprocesulpenalestelimbaromn.
(2)Ceteniiromniaparinndminoritilornaionaleaudreptulsseexprimenlimbamaternnfaainstanelordejudecat,
acteleproceduralentocmindusenlimbaromn.
(3)Prilorisubiecilorprocesualicarenuvorbescsaununeleglimbaromnorinusepotexprimaliseasigur,nmod
gratuit,posibilitateadealuacunotindepieseledosarului,deavorbi,precumideapuneconcluziininstan,prininterpret.
ncazurilencareasistenajuridicesteobligatorie,suspectuluisauinculpatuluiiseasigurnmodgratuitposibilitateadea
comunica,prininterpret,cuavocatulnvedereapregtiriiaudierii,aintroduceriiuneicideatacsauaoricreialteicerericeine
desoluionareacauzei.

Alin.(3)alart.12afostmodificatdepct.4alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)ncadrulprocedurilorjudiciaresefolosescinterpreiautorizai,potrivitlegii.Suntincluincategoriainterpreilori
traductoriiautorizai,potrivitlegii.
+Articolul13
Aplicarealegiiprocesualepenalentimpispaiu
(1)Legeaprocesualpenalseaplicnprocesulpenalactelorefectuateimsurilordispuse,delaintrareaeinvigoareipnn
momentulieiriidinvigoare,cuexcepiasituaiilorprevzutendispoziiiletranzitorii.
(2)LegeaprocesualpenalromnseaplicactelorefectuateimsurilordispusepeteritoriulRomniei,cuexcepiileprevzute
delege.
+TitlulIIAciuneapenaliaciuneacivilnprocesulpenal
+CapitolulIAciuneapenal
+Articolul14
Obiectuliexercitareaaciuniipenale
(1)Aciuneapenalarecaobiecttragerealarspunderepenalapersoanelorcareausvritinfraciuni.
(2)Aciuneapenalsepunenmicareprinactuldeinculpareprevzutdelege.
(3)Aciuneapenalsepoateexercitantotcursulprocesuluipenal,ncondiiilelegii.
+Articolul15
Condiiiledepunerenmicaresaudeexercitareaaciuniipenale
Aciuneapenalsepunenmicareiseexercitcndexistprobedincarerezultpresupunerearezonabilcopersoana
svritoinfraciuneinuexistcazuricarempiedicpunereanmicaresauexercitareaacesteia.
+Articolul16
Cazurilecarempiedicpunereanmicareiexercitareaaciuniipenale
(1)Aciuneapenalnupoatefipusnmicare,iarcndafostpusnmicarenumaipoatefiexercitatdac:
a)faptanuexist
b)faptanuesteprevzutdelegeapenalorinuafostsvritcuvinoviaprevzutdelege
c)nuexistprobecopersoanasvritinfraciunea
d)existocauzjustificativsaudeneimputabilitate
e)lipseteplngereaprealabil,autorizareasausesizareaorganuluicompetentorioaltcondiieprevzutdelege,necesar
pentrupunereanmicareaaciuniipenale
f)aintervenitamnistiasauprescripia,decesulsuspectuluiorialinculpatuluipersoanfizicsausadispusradiereasuspectuluiori
inculpatuluipersoanjuridic*)
g)afostretrasplngereaprealabil,ncazulinfraciunilorpentrucareretragereaacesteianlturrspundereapenal,aintervenit
mpcareaoriafostncheiatunacorddemedierencondiiilelegii
h)existocauzdenepedepsireprevzutdelege
i)existautoritatedelucrujudecat
j)aintervenituntransferdeproceduricuunaltstat,potrivitlegii.
(2)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.e)ij),aciuneapenalpoatefipusnmicareulterior,ncondiiileprevzutedelege.
Not


http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 2/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.586din13septembrie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/184599),
publicatnMONITORULOFICIALnr.1.001din13decembrie2016,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.25alin.(5)dinCoduldeprocedurpenal,cureferireladispoziiileart.16alin.(1)lit.f)dinCoduldeprocedurpenal,
constatndusecacesteasuntneconstituionalenceeaceprivetelsareacanesoluionataaciuniiciviledectreinstana
penal,ncazulncetriiprocesuluipenal,caurmareainterveniriiprescripieirspunderiipenale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul13decembrie201626ianuarie2017,dispoziiileart.25alin.(5)dinCoduldeprocedurpenal,cu
referireladispoziiileart.16alin.(1)lit.f)dinCoduldeprocedurpenal,nceeaceprivetelsareacanesoluionataaciunii
civiledectreinstanapenal,ncazulncetriiprocesuluipenal,caurmareainterveniriiprescripieirspunderiipenale,aufost
suspendatededrept,ncetnduiefectelejuridicendatade27ianuarie2017,ntructlegiuitorulnuaintervenitpentru
modificareaprevederiloratacate.


+Articolul17
Stingereaaciuniipenale
(1)ncursulurmririipenaleaciuneapenalsestingeprinclasaresauprinrenunarelaurmrireapenal,ncondiiileprevzute
delege.
(2)ncursuljudeciiaciuneapenalsestingeprinrmnereadefinitivahotrriijudectoretidecondamnare,renunarela
aplicareapedepsei,amnareaaplicriipedepsei,achitaresauncetareaprocesuluipenal.

Alin.(2)alart.17afostmodificatdepct.5alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul18
Continuareaprocesuluipenallacerereasuspectuluisauinculpatului
ncazdeamnistie,deprescripie,deretragereaplngeriiprealabile,deexistenauneicauzedenepedepsiresaude
neimputabilitateorincazulrenunriilaurmrireapenal,suspectulsauinculpatulpoatecerecontinuareaprocesuluipenal.
+CapitolulIIAciuneacivil
+Articolul19
Obiectuliexercitareaaciuniicivile
(1)Aciuneacivilexercitatncadrulprocesuluipenalarecaobiecttragerealarspunderecivildelictualapersoanelor
responsabilepotrivitlegiicivilepentruprejudiciulprodusprincomitereafapteicarefaceobiectulaciuniipenale.

Alin.(1)alart.19afostmodificatdepct.6alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Aciuneacivilseexercitdepersoanavtmatsaudesuccesoriiacesteia,careseconstituiepartecivilmpotriva
inculpatuluii,dupcaz,apriiresponsabilecivilmente.
(3)Cndpersoanavtmatestelipsitdecapacitatedeexerciiusauarecapacitatedeexerciiurestrns,aciuneacivilse
exercitnnumeleacesteiadectrereprezentantullegalsau,dupcaz,dectreprocuror,ncondiiileart.20alin.(1)i(2),iare
caobiect,nfunciedeintereselepersoaneipentrucareseexercit,tragerealarspunderecivildelictual.

Alin.(3)alart.19afostmodificatdepct.6alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Aciuneacivilsesoluioneazncadrulprocesuluipenal,dacprinaceastanusedepeteduratarezonabilaprocesului.
(5)Reparareaprejudiciuluimaterialimoralsefacepotrivitdispoziiilorlegiicivile.
+Articolul20
Constituireacapartecivil
(1)Constituireacapartecivilsepoatefacepnlancepereacercetriijudectoreti.Organelejudiciareauobligaiadeaaduce
lacunotinapersoaneivtmateacestdrept.
(2)Constituireacapartecivilsefacenscrissauoral,cuindicareanaturiiiantinderiipreteniilor,amotiveloriaprobelorpe
careacesteasentemeiaz.
(3)ncazulncareconstituireacapartecivilsefaceoral,organelejudiciareauobligaiadeaconsemnaaceastantrunproces
verbalsau,dupcaz,nncheiere.
(4)ncazulnerespectriivreuneiadintrecondiiileprevzutelaalin.(1)i(2),persoanavtmatsausuccesoriiacesteianuse
maipotconstituipartecivilncadrulprocesuluipenal,putndintroduceaciunealainstanacivil.
(5)Pnlaterminareacercetriijudectoreti,parteacivilpoate:
a)ndreptaerorilematerialedincuprinsulcereriideconstituirecapartecivil
b)mrisaumicorantindereapreteniilor
c)solicitareparareaprejudiciuluimaterialprinplatauneidespgubiribneti,dacreparareannaturnumaiesteposibil.
(6)ncazulncareunnumrmaredepersoanecarenuauinteresecontrariisauconstituitpartecivil,acesteapotdesemnao
persoancareslereprezinteintereselencadrulprocesuluipenal.ncazulncareprilecivilenuiaudesemnatun
reprezentantcomun,pentrubunadesfurareaprocesuluipenal,procurorulsauinstanadejudecatpoatedesemna,prin
ordonan,respectivprinncheieremotivat,unavocatdinoficiupentrualereprezentainteresele.ncheiereasauordonanavafi
comunicatprilorcivile,caretrebuiesncunotinezeprocurorulsauinstanancazulncarerefuzsfiereprezentaiprin
avocatuldesemnatdinoficiu.Toateacteledeprocedurcomunicatereprezentantuluisaudecarereprezentantulaluatcunotin
suntprezumateaficunoscutedectrepersoanelereprezentate.

Alin.(6)alart.20afostmodificatdepct.7alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Dacdreptullareparareaprejudiciuluiafosttransmispecaleconvenionaluneialtepersoane,aceastanupoateexercita
aciuneacivilncadrulprocesuluipenal.Dactransmitereaacestuidreptarelocdupconstituireacapartecivil,aciuneacivil
poatefidisjuns.

Alin.(7)alart.20afostmodificatdepct.7alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Aciuneacivilcarearecaobiecttragerealarspunderecivilainculpatuluiipriiresponsabilecivilmente,exercitatla
instanapenalsaulainstanacivil,estescutitdetaxdetimbru.
+Articolul21
Introducereanprocesulpenalapriiresponsabilecivilmente
(1)Introducereanprocesulpenalapriiresponsabilecivilmentepoateavealoc,lacerereapriindreptitepotrivitlegiicivile,
ntermenulprevzutlaart.20alin.(1).

Alin.(1)alart.21afostmodificatdepct.8alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Atuncicndexercitaciuneacivil,procurorulesteobligatscearintroducereanprocesulpenalapriiresponsabile
civilmente,ncondiiilealin.(1).
(3)Partearesponsabilcivilmentepoateinterveninprocesulpenalpnlaterminareacercetriijudectoretilaprimainstande
judecat,lundproceduradinstadiulncareseaflnmomentulinterveniei.

Alin.(3)alart.21afostmodificatdepct.8alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 3/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(3)alart.21afostmodificatdepct.8alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Partearesponsabilcivilmenteare,nceeacepriveteaciuneacivil,toatedrepturilepecarelegealeprevedepentruinculpat.
+Articolul22
Renunarealapreteniilecivile
(1)Parteacivilpoaterenuna,ntotsaunparte,lapreteniilecivileformulate,pnlaterminareadezbaterilornapel.
(2)Renunareasepoatefacefieprincererescris,fieoralnedinadejudecat.
(3)Parteacivilnupoatereveniasuprarenunriiinupoateintroduceaciunelainstanacivilpentruaceleaipretenii.
+Articolul23
Tranzacia,mediereairecunoatereapreteniilorcivile
(1)ncursulprocesuluipenal,cuprivirelapreteniilecivile,inculpatul,parteacivilipartearesponsabilcivilmentepotncheia
otranzaciesauunacorddemediere,potrivitlegii.
(2)Inculpatul,cuacordulpriiresponsabilecivilmente,poaterecunoate,ntotsaunparte,preteniilepriicivile.
(3)ncazulrecunoateriipreteniilorcivile,instanaobligladespgubirinmsurarecunoaterii.Cuprivirelapreteniilecivile
nerecunoscutepotfiadministrateprobe.
+Articolul24
Exercitareaaciuniiciviledectresaufadesuccesori
(1)Aciuneacivilrmnencompetenainstaneipenalencazdedeces,reorganizare,desfiinaresaudizolvareapriicivile,
dacmotenitoriisau,dupcaz,succesoriindrepturiorilichidatoriiacesteiaiexprimopiuneadeacontinuaexercitarea
aciuniicivile,ntermendecelmultdoulunideladatadecesuluisauareorganizrii,desfiinriioridizolvrii.
(2)ncazdedeces,reorganizare,desfiinaresaudizolvareapriiresponsabilecivilmente,aciuneacivilrmnencompetena
instaneipenaledacparteacivilindicmotenitoriisau,dupcaz,succesoriindrepturiorilichidatoriipriiresponsabile
civilmente,ntermendecelmultdoulunideladatalacarealuatcunotindemprejurarearespectiv.

Alin.(2)alart.24afostmodificatdepct.9alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.24afostabrogatdepct.10alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul25
Rezolvareaaciuniicivilenprocesulpenal
(1)Instanasepronunprinaceeaihotrreattasupraaciuniipenale,ctiasupraaciuniicivile.

Alin.(1)alart.25afostmodificatdepct.11alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Cndaciuneacivilarecaobiectreparareaprejudiciuluimaterialprinrestituirealucrului,iaraceastaesteposibil,instana
dispunecalucrulsfierestituitpriicivile.
(3)Instana,chiardacnuexistconstituiredepartecivil,sepronuncuprivireladesfiinareatotalsauparialaunuinscris
saularestabilireasituaieianterioaresvririiinfraciunii.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.25afostabrogatdepct.12alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncazdeachitareainculpatuluisaudencetareaprocesuluipenal,nbazaart.16alin.(1)lit.b)tezanti,lit.e),f),i)ij),n
cazdencetareaprocesuluipenalcaurmarearetrageriiplngeriiprealabile,precumincazulprevzutdeart.486alin.(2),
instanalasnesoluionataciuneacivil.

Alin.(5)alart.25afostmodificatdepct.1alart.IIdinORDONANDEURGENnr.14din5februarie2017
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/186389),publicatnMONITORULOFICIALnr.101din5februarie2017.
(6)Instanalasnesoluionataciuneacivilincazulncaremotenitoriisau,dupcaz,succesoriindrepturiorilichidatorii
priicivilenuiexprimopiuneadeacontinuaexercitareaaciuniicivilesau,dupcaz,parteacivilnuindicmotenitorii,
succesoriindrepturiorilichidatoriipriiresponsabilecivilmententermenulprevzutlaart.24alin.(1)i(2).

Alin.(6)alart.25afostintrodusdepct.14alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul26
Disjungereaaciuniicivile
(1)Instanapoatedispunedisjungereaaciuniicivile,cndsoluionareaacesteiadetermindepireatermenuluirezonabilde
soluionareaaciuniipenale.Soluionareaaciuniicivilermnencompetenainstaneipenale.

Alin.(1)alart.26afostmodificatdepct.15alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Disjungereasedispunedectreinstandinoficiuorilacerereaprocuroruluisauaprilor.
(3)Probeleadministratepnladisjungerevorfifolositelasoluionareaaciuniiciviledisjunse.

Alin.(3)alart.26afostmodificatdepct.15alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.26afostabrogatdepct.16alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncheiereaprincaresedisjungeaciuneacivilestedefinitiv.
+Articolul27
Cazuriledesoluionareaaciuniicivilelainstanacivil
(1)Dacnusauconstituitpartecivilnprocesulpenal,persoanavtmatsausuccesoriiacesteiapotintroducelainstanacivil
aciunepentrureparareaprejudiciuluicauzatprininfraciune.
(2)Persoanavtmatsausuccesoriiacesteia,caresauconstituitpartecivilnprocesulpenal,potintroduceaciunelainstana
civildac,prinhotrredefinitiv,instanapenalalsatnesoluionataciuneacivil.Probeleadministratencursulprocesului
penalpotfifolositenfaainstaneicivile.

Alin.(2)alart.27afostmodificatdepct.17alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Persoanavtmatsausuccesoriiacesteiacaresauconstituitpartecivilnprocesulpenalpotsintroducaciunenfaa
instaneiciviledacprocesulpenalafostsuspendat.ncazdereluareaprocesuluipenal,aciuneaintroduslainstanacivilse
suspendncondiiileprevzutelaalin.(7).
(4)Persoanavtmatsausuccesoriiacesteia,careaupornitaciuneanfaainstaneicivile,potsprseascaceastinstani
sseadresezeorganuluideurmrirepenal,judectoruluioriinstanei,dacpunereanmicareaaciuniipenaleaavutloc
ulteriorsauprocesulpenalafostreluatdupsuspendare.Prsireainstaneicivilenupoateavealocdacaceastaapronunato
hotrre,chiarnedefinitiv.
(5)ncazulncareaciuneacivilafostexercitatdeprocuror,dacseconstatdinprobenoicprejudiciulnuafostintegral
acoperitprinhotrreadefinitivainstaneipenale,diferenapoateficerutpecaleauneiaciunilainstanacivil.
(6)Persoanavtmatsausuccesoriiacesteiapotintroduceaciunelainstanacivil,pentrureparareaprejudiciuluinscutori
descoperitdupconstituireacapartecivil.

(7)ncazulprevzutlaalin.(1),judecatanfaainstaneicivilesesuspendduppunereanmicareaaciuniipenaleipnla
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 4/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(7)ncazulprevzutlaalin.(1),judecatanfaainstaneicivilesesuspendduppunereanmicareaaciuniipenaleipnla
rezolvareanpriminstanacauzeipenale,darnumaimultdeunan.

Alin.(7)alart.27afostmodificatdepct.17alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul28
Autoritateahotrriipenalenprocesulciviliefectelehotrriicivilenprocesulpenal
(1)Hotrreadefinitivainstaneipenaleareautoritatedelucrujudecatnfaainstaneicivilecarejudecaciuneacivil,cu
privirelaexistenafapteiiapersoaneicareasvrito.Instanacivilnuestelegatdehotrreadefinitivdeachitaresaude
ncetareaprocesuluipenalnceeacepriveteexistenaprejudiciuluioriavinovieiautoruluifapteiilicite.
(2)Hotrreadefinitivainstaneicivileprincareafostsoluionataciuneacivilnuareautoritatedelucrujudecatnfaa
organelorjudiciarepenalecuprivirelaexistenafapteipenale,apersoaneicareasvritoiavinovieiacesteia.
+TitlulIIIParticipaniinprocesulpenal
+CapitolulIDispoziiigenerale
+Articolul29
Participaniinprocesulpenal
Participaniinprocesulpenalsunt:organelejudiciare,avocatul,prile,subieciiprocesualiprincipali,precumialisubieci
procesuali.
+Articolul30
Organelejudiciare
Organelespecializatealestatuluicarerealizeazactivitateajudiciarsunt:
a)organeledecercetarepenal
b)procurorul
c)judectoruldedrepturiiliberti
d)judectoruldecamerpreliminar
e)instanelejudectoreti.
+Articolul31
Avocatul
Avocatulasistsaureprezintprileorisubieciiprocesualincondiiilelegii.

Art.31afostmodificatdepct.18alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul32
Prile
(1)Prilesuntsubieciiprocesualicareexercitsaumpotrivacroraseexercitoaciunejudiciar.
(2)Priledinprocesulpenalsuntinculpatul,parteacivilipartearesponsabilcivilmente.
+Articolul33
Subieciiprocesualiprincipali
(1)Subieciiprocesualiprincipalisuntsuspectulipersoanavtmat.
(2)Subieciiprocesualiprincipaliauaceleaidrepturiiobligaiicaiprile,cuexcepiacelorpecarelegealeacordnumai
acestora.
+Articolul34
Alisubieciprocesuali
nafaraparticipanilorprevzuilaart.33,suntsubieciprocesuali:martorul,expertul,interpretul,agentulprocedural,organele
specialedeconstatare,precumioricealtepersoanesauorganeprevzutedelegeavndanumitedrepturi,obligaiisauatribuiin
procedurilejudiciarepenale.
+CapitolulIICompetenaorganelorjudiciare
+Seciunea1Competenafuncional,dupmaterieidupcalitateapersoaneiainstanelorjudectoreti
+Articolul35
Competenajudectoriei
(1)Judectoriajudecnpriminstantoateinfraciunile,cuexcepiacelordateprinlegencompetenaaltorinstane.
(2)Judectoriasoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Articolul36
Competenatribunalului
(1)Tribunaluljudecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutedeCodulpenallaart.188191,art.209211,art.254,256^1,263,282,art.289294,art.303,304,306,
307,309,345,346,354iart.360367

Lit.a)aalin.(1)alart.36afostmodificatdepct.3alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)infraciunilesvritecuinteniedepitcareauavutcaurmaremoarteauneipersoane

Lit.b)aalin.(1)alart.36afostmodificatdepct.19alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
c)infraciunilecuprivirelacareurmrireapenalafostefectuatdectreDireciadeInvestigareaInfraciunilordeCriminalitate
OrganizatiTerorismsauDireciaNaionalAnticorupie,dacnusuntdateprinlegencompetenaaltorinstaneierarhic
superioare
c^1)infraciuniledesplareabaniloriinfraciuniledeevaziunefiscalprevzutedeart.9dinLegeanr.241/2005
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/63590#id_artA41)
pentruprevenireaicombatereaevaziuniifiscale,cumodificrileulterioare

Lit.c^1)aalin.(1)alart.36afostintrodusdepct.20alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
d)alteinfraciunidateprinlegencompetenasa.
(2)Tribunalulsoluioneazconflicteledecompetenivitentrejudectoriiledincircumscripiasa,precumicontestaiile
formulatempotrivahotrrilorpronunatedejudectoriencazurileprevzutedelege.
(3)Tribunalulsoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Articolul37
Competenatribunaluluimilitar
(1)Tribunalulmilitarjudecnpriminstantoateinfraciunilecomisedemilitaripnlagraduldecolonelinclusiv,cuexcepia
celordateprinlegencompetenaaltorinstane.
(2)Tribunalulmilitarsoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Articolul38
Competenacuriideapel
(1)Curteadeapeljudecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutedeCodulpenallaart.394397,399412i438445
b)infraciunileprivindsecuritateanaionalaRomniei,prevzutenlegispeciale
c)infraciunilesvritedejudectoriidelajudectorii,tribunaleideprocuroriidelaparchetelecarefuncioneazpelng
acesteinstane
d)infraciunilesvritedeavocai,notaripublici,executorijudectoreti,decontroloriifinanciariaiCuriideConturi,precumi
auditoripubliciexterni

Lit.d)aalin.(1)alart.38afostmodificatdepct.21alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.

e)infraciunilesvritedeefiicultelorreligioaseorganizatencondiiilelegiiideceilalimembriainaltuluicler,careaucel
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 5/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
e)infraciunilesvritedeefiicultelorreligioaseorganizatencondiiilelegiiideceilalimembriainaltuluicler,careaucel
puinranguldearhiereusauechivalentalacestuia

Lit.e)aalin.(1)alart.38afostintrodusdepct.22alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)infraciunilesvritedemagistraiiasistenidelanaltaCurtedeCasaieiJustiie,dejudectoriidelacuriledeapeliCurtea
MilitardeApel,precumideprocuroriidelaparcheteledepelngacesteinstane

Lit.f)aalin.(1)alart.38afostintrodusdepct.22alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)infraciunilesvritedemembriiCuriideConturi,depreedinteleConsiliuluiLegislativ,deAvocatulPoporului,deadjuncii
AvocatuluiPoporuluiidechestori

Lit.g)aalin.(1)alart.38afostintrodusdepct.22alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
h)cereriledestrmutare,ncazurileprevzutedelege.

Lit.h)aalin.(1)alart.38afostintrodusdepct.22alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Curteadeapeljudecapelurilempotrivahotrrilorpenalepronunatenpriminstandejudectoriiidetribunale.
(3)Curteadeapelsoluioneazconflicteledecompetenivitentreinstaneledincircumscripiasa,alteledectceleprevzutela
art.36alin.(2),precumicontestaiileformulatempotrivahotrrilorpronunatedetribunalencazurileprevzutedelege.
(4)Curteadeapelsoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Articolul39
Competenacuriimilitaredeapel
(1)Curteamilitardeapeljudecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutedeCodulpenallaart.394397,399412i438445,svritedemilitari
b)infraciunileprivindsecuritateanaionalaRomniei,prevzutenlegispeciale,svritedemilitari
c)infraciunilesvritedejudectoriitribunalelormilitareideprocuroriimilitaridelaparchetelemilitarecarefuncioneazpe
lngacesteinstane.
d)infraciunilesvritedegenerali,marealiiamirali

Lit.d)aalin.(1)alart.39afostintrodusdepct.23alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
e)cereriledestrmutare,ncazurileprevzutedelege.

Lit.e)aalin.(1)alart.39afostintrodusdepct.23alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Curteamilitardeapeljudecapelurilempotrivahotrrilorpenalepronunatedetribunalelemilitare.
(3)Curteamilitardeapelsoluioneazconflicteledecompetenivitentretribunalelemilitaredincircumscripiasa,precumi
contestaiileformulatempotrivahotrrilorpronunatedeacesteancazurileprevzutedelege.
(4)Curteamilitardeapelsoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Articolul40
CompetenanalteiCurideCasaieiJustiie
(1)naltaCurtedeCasaieiJustiiejudecnpriminstaninfraciuniledenalttrdare,infraciunilesvritedesenatori,
deputaiimembridinRomnianParlamentulEuropean,demembriiGuvernului,dejudectoriiCuriiConstituionale,de
membriiConsiliuluiSuperioralMagistraturii,dejudectoriinalteiCurideCasaieiJustiieideprocuroriidelaParchetuldepe
lngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.

Alin.(1)alart.40afostmodificatdepct.24alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)naltaCurtedeCasaieiJustiiejudecapelurilempotrivahotrrilorpenalepronunatenpriminstandecuriledeapel,
decurilemilitaredeapelideSeciapenalanalteiCurideCasaieiJustiie.
(3)naltaCurtedeCasaieiJustiiejudecrecursurilencasaiempotrivahotrrilorpenaledefinitive,precumirecursurilen
interesullegii.
(4)naltaCurtedeCasaieiJustiiesoluioneazconflicteledecompetenncazurilencareesteinstanasuperioarcomun
instaneloraflatenconflict,cazurilencarecursuljustiieiestentrerupt,cereriledestrmutarencazurileprevzutedelege,
precumicontestaiileformulatempotrivahotrrilorpronunatedecuriledeapelncazurileprevzutedelege.

Alin.(4)alart.40afostmodificatdepct.25alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)naltaCurtedeCasaieiJustiiesoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
+Seciuneaa2aCompetenateritorialainstanelorjudectoreti
+Articolul41
CompetenapentruinfraciunilesvritepeteritoriulRomniei
(1)Competenadupteritoriuestedeterminat,nordine,de:
a)loculsvririiinfraciunii
b)loculncareafostprinssuspectulsauinculpatul
c)locuinasuspectuluisauinculpatuluipersoanfizicori,dupcaz,sediulinculpatuluipersoanjuridic,lamomentullacarea
svritfapta
d)locuinasau,dupcaz,sediulpersoaneivtmate.
(2)Prinloculsvririiinfraciuniisenelegeloculundesadesfuratactivitateainfracional,ntotulsaunparte,oriloculunde
saprodusurmareaacesteia.
(3)ncazulncare,potrivitalin.(2),oinfraciuneafostsvritncircumscripiamaimultorinstane,oricaredintreacesteaeste
competentsojudece.
(4)Cndniciunuldintrelocurileprevzutelaalin.(1)nuestecunoscutsaucndsuntsesizatesuccesivdousaumaimulte
instanedintreceleprevzutelaalin.(1),competenarevineinstaneimaintisesizate.
(5)Ordineadeprioritateprevzutlaalin.(1)seaplicncazulncaredousaumaimulteinstanesuntsesizatesimultanori
urmrireapenalsaefectuatcunerespectareaacesteiordini.
(6)Infraciuneasvritpeonavsubpavilionromnescestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseaflprimulport
romnncareancoreaznava,nafardecazulncareprinlegesedispunealtfel.
(7)InfraciuneasvritpeoaeronavnmatriculatnRomniaestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseafl
primullocdeaterizarepeteritoriulromn.
(8)Dacnavanuancoreazntrunportromnsaudacaeronavanuaterizeazpeteritoriulromn,iarcompetenanusepoate
determinapotrivitalin.(1),competenaesteceaprevzutlaalin.(4).
+Articolul42
CompetenapentruinfraciunilesvritenafarateritoriuluiRomniei
(1)InfraciunilesvritenafarateritoriuluiRomnieisejudecdectreinstanelenacrorcircumscripieseafllocuina
suspectuluisauinculpatuluipersoanfizicori,dupcaz,sediulinculpatuluipersoanjuridic.
(2)Dacinculpatulnulocuietesau,dupcaz,nuaresediulnRomnia,iarinfraciuneaestedecompetenajudectoriei,aceasta
sejudecdeJudectoriaSectorului2Bucureti,iarncelelaltecazuri,deinstanacompetentdupmaterieoridupcalitatea
persoaneidinmunicipiulBucureti,nafardecazulcndprinlegesedispunealtfel.
(3)Infraciuneasvritpeonavestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseaflprimulportromnncare
ancoreaznava,nafardecazulncareprinlegesedispunealtfel.

(4)Infraciuneasvritpeoaeronavestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseaflprimullocdeaterizarepe
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 6/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(4)Infraciuneasvritpeoaeronavestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseaflprimullocdeaterizarepe
teritoriulromn.
(5)Dacnavanuancoreazntrunportromnsaudacaeronavanuaterizeazpeteritoriulromn,competenaestecea
prevzutlaalin.(1)i(2),nafardecazulncareprinlegesedispunealtfel.
+Seciuneaa3aDispoziiispecialeprivindcompetenainstanelorjudectoreti
+Articolul43
Reunireacauzelor
(1)Instanadispunereunireacauzelorncazulinfraciuniicontinuate,alconcursuluiformaldeinfraciunisaunoricealtecazuri
cnddousaumaimulteactematerialealctuiescosingurinfraciune.
(2)Instanapoatedispunereunireacauzelor,dacprinaceastanusentrziejudecata,nurmtoarelesituaii:
a)cnddousaumaimulteinfraciuniaufostsvritedeaceeaipersoan
b)cndlasvrireauneiinfraciuniauparticipatdousaumaimultepersoane
c)cndntredousaumaimulteinfraciuniexistlegturireunireacauzelorseimpunepentrubunanfptuireajustiiei.
(3)Dispoziiilealin.(1)i(2)suntaplicabileincazurilencarenfaaaceleiaiinstanesuntmaimultecauzecuacelaiobiect.

Alin.(3)alart.43afostmodificatdepct.26alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul44
Competenancazdereunireacauzelor
(1)ncazdereunire,dac,nraportcudiferiiifptuitorioridiferitelefapte,competenaaparine,potrivitlegii,maimultorinstane
degradegal,competenadeajudecatoatefapteleipetoifptuitoriirevineinstaneimaintisesizate,iardac,dupnatura
faptelorsaudupcalitateapersoanelor,competenaaparineunorinstanedegraddiferit,competenadeajudecatoatecauzele
reuniterevineinstaneisuperioarengrad.
(2)Competenajudecriicauzelorreunitermnedobnditchiardacpentrufaptasaupentrufptuitorulcareadeterminat
competenauneianumiteinstanesadispusdisjungereasauncetareaprocesuluipenalorisapronunatachitarea.
(3)Tinuirea,favorizareainfractoruluiinedenunareaunorinfraciunisuntdecompetenainstaneicarejudecinfraciuneala
careacesteaserefer,iarncazulncarecompetenadupcalitateapersoaneloraparineunorinstanedegraddiferit,competena
deajudecatoatecauzelereuniterevineinstaneisuperioarengrad.
(4)Dacdintreinstaneunaestecivil,iaraltaestemilitar,competenarevineinstaneicivile.
(5)Dacinstanamilitarestesuperioarngrad,competenarevineinstaneicivileechivalentengradcompetentepotrivitart.41
i42.
+Articolul45
Proceduradereunireacauzelor
(1)Reunireacauzelorsepoatedispunelacerereaprocurorului,aprilor,apersoaneivtmateidinoficiudectreinstana
competent.

Alin.(1)alart.45afostmodificatdepct.4alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Cauzelesepotreunidaceleseaflnfaaprimeiinstane,chiardupdesfiinareasaucasareahotrrii,saunfaainstaneide
apel.
(3)Instanasepronunprinncheierecarepoatefiatacatnumaiodatcufondul.
+Articolul46
Disjungereacauzelor
(1)Pentrumotivetemeiniceprivindmaibunadesfurareajudecii,instanapoatedispunedisjungereaacesteiacuprivirelaunii
dintreinculpaisaulauneledintreinfraciuni.
(2)Disjungereacauzeisedispunedeinstan,prinncheiere,dinoficiusaulacerereaprocuroruluioriaprilor.
+Articolul47
Excepiiledenecompeten
(1)Excepiadenecompetenmaterialsaudupcalitateapersoaneiainstaneiinferioareceleicompetentepotrivitlegiipoatefi
invocatntotcursuljudecii,pnlapronunareahotrriidefinitive.
(2)Excepiadenecompetenmaterialsaudupcalitateapersoaneiainstaneisuperioareceleicompetentepotrivitlegiipoatefi
invocatpnlancepereacercetriijudectoreti.
(3)Excepiadenecompetenteritorialpoatefiinvocatncondiiilealin.(2).
(4)Excepiiledenecompetenpotfiinvocatedinoficiu,dectreprocuror,dectrepersoanavtmatsaudectrepri.
+Articolul48
Competenancazdeschimbareacalitiiinculpatului
(1)Cndcompetenainstaneiestedeterminatdecalitateainculpatului,instanarmnecompetentsjudecechiardac
inculpatul,dupsvrireainfraciunii,numaiareaceacalitate,ncazurilecnd:
a)faptaarelegturcuatribuiiledeserviciualefptuitorului
b)sadatcitireactuluidesesizareainstanei.

Alin.(1)alart.48afostmodificatdepct.27alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Dobndireacalitiidupsvrireainfraciuniinudeterminschimbareacompetenei,cuexcepiainfraciunilorsvritede
persoaneleprevzutelaart.40alin.(1).
+Articolul49
Competenancazdeschimbareancadrriijuridicesauacalificriifaptei
(1)Instanasesizatcujudecareauneiinfraciunirmnecompetentaojudeca,chiardac,dupschimbareancadrriijuridice,
infraciuneaestedecompetenainstaneiinferioare.
(2)Schimbareacalificriifapteiprintrolegenou,intervenitncursuljudecriicauzei,nuatragenecompetenainstanei,nafar
decazulcndprinacealegesardispunealtfel.
+Articolul50
Declinareadecompeten
(1)Instanacareideclincompetenatrimite,dendat,dosarulinstaneidejudecatdesemnatecafiindcompetentprin
hotrreadedeclinare.
(2)Dacdeclinareaafostdeterminatdecompetenamaterialsaudupcalitateapersoanei,instanacreiaisatrimiscauza
poatemenine,motivat,probeleadministrate,actelendepliniteimsuriledispusedeinstanacareiadeclinatcompetena.
(3)ncazuldeclinriipentrunecompetenteritorial,probeleadministrate,actelendepliniteimsuriledispusesemenin.
(4)Hotrreadedeclinareacompeteneinuestesupuscilordeatac.
+Articolul51
Conflictuldecompeten
(1)Cnddousaumaimulteinstaneserecunosccompetenteajudecaaceeaicauzoriideclincompetenareciproc,
conflictulpozitivsaunegativdecompetensesoluioneazdeinstanaierarhicsuperioarcomun.
(2)Instanaierarhicsuperioarcomunestesesizat,ncazdeconflictpozitiv,dectreinstanacaresadeclaratceadinurm
competent,iarncazdeconflictnegativ,dectreinstanacareiadeclinatceadinurmcompetena.
(3)Sesizareainstaneiierarhicsuperioarecomunesepoatefaceideprocurorsaudepri.
(4)Pnlasoluionareaconflictuluipozitivdecompeten,judecatasesuspend.
(5)Instanacareiadeclinatcompetenaoricaresadeclaratcompetentceadinurmiamsurileiefectueazactelecereclam
urgen.
(6)Instanaierarhicsuperioarcomunsepronunasupraconflictuluidecompeten,deurgen,prinncheierecarenueste
supusniciuneicideatac.
(7)Cndinstanasesizatcusoluionareaconflictuluidecompetenconstatcaceacauzestedecompetenaalteiinstanedect
celentrecareaintervenitconflictulifadecarenuesteinstansuperioarcomun,trimitedosarulinstaneisuperioare
comune.

(8)Instanacreiaisatrimiscauzaprinhotrreadestabilireacompeteneinusemaipoatedeclaranecompetent,cuexcepia
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 7/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(8)Instanacreiaisatrimiscauzaprinhotrreadestabilireacompeteneinusemaipoatedeclaranecompetent,cuexcepia
situaiilorncareaparelementenoicareatragcompetenaaltorinstane.
(9)Instanacreiaisatrimiscauzaaplicnmodcorespunztordispoziiileart.50alin.(2)i(3).
+Articolul52
Chestiunileprealabile
(1)Instanapenalestecompetentsjudeceoricechestiuneprealabilsoluionriicauzei,chiardacprinnaturaeiacea
chestiuneestedecompetenaalteiinstane,cuexcepiasituaiilorncarecompetenadesoluionarenuaparineorganelor
judiciare.
(2)Chestiuneaprealabilsejudecdectreinstanapenal,potrivitregulilorimijloacelordeprobprivitoarelamateriacreiai
aparineaceachestiune.
(3)Hotrriledefinitivealealtorinstanedectcelepenaleasuprauneichestiuniprealabilenprocesulpenalauautoritatedelucru
judecatnfaainstaneipenale,cuexcepiamprejurrilorcareprivescexistenainfraciunii.
+Seciuneaa4aCompetenajudectoruluidedrepturiilibertiiajudectoruluidecamerpreliminar
+Articolul53
Competenajudectoruluidedrepturiiliberti
Judectoruldedrepturiilibertiestejudectorulcare,ncadrulinstanei,potrivitcompeteneiacesteia,soluioneaz,ncursul
urmririipenale,cererile,propunerile,plngerile,contestaiilesauoricealtesesizriprivind:
a)msurilepreventive
b)msurileasigurtorii
c)msuriledesigurancucaracterprovizoriu
d)acteleprocurorului,ncazurileexpresprevzutedelege
e)ncuviinareapercheziiilor,afolosiriimetodeloritehnicilorspecialedesupravegheresaucercetareoriaaltorprocedee
probatoriipotrivitlegii

Lit.e)aart.53afostmodificatdepct.28alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)proceduraaudieriianticipate

Lit.f)aart.53afostmodificatdepct.28alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)altesituaiiexpresprevzutedelege.
+Articolul54
Competenajudectoruluidecamerpreliminar
Judectoruldecamerpreliminarestejudectorulcare,ncadrulinstanei,potrivitcompeteneiacesteia:
a)verificlegalitateatrimiteriinjudecatdispusedeprocuror
b)verificlegalitateaadministrriiprobeloriaefecturiiactelorprocesualedectreorganeledeurmrirepenal
c)soluioneazplngerilempotrivasoluiilordeneurmriresaudenetrimiterenjudecat
d)soluioneazaltesituaiiexpresprevzutedelege.
+Seciuneaa5aOrganeledeurmrirepenalicompetenaacestora
+Articolul55
Organeledeurmrirepenal
(1)Organeledeurmrirepenalsunt:
a)procurorul
b)organeledecercetarepenalalepoliieijudiciare
c)organeledecercetarepenalspeciale.
(2)Procuroriisuntconstituiinparchetecarefuncioneazpelnginstanelejudectoretiiiexercitatribuiilencadrul
MinisteruluiPublic.
(3)ncadrulprocesuluipenalprocurorulareurmtoareleatribuii:
a)supravegheazsauefectueazurmrireapenal
b)sesizeazjudectoruldedrepturiilibertiiinstanadejudecat
c)exercitaciuneapenal
d)exercitaciuneacivil,ncazurileprevzutedelege:
e)ncheieacordulderecunoatereavinoviei,ncondiiilelegii
f)formuleaziexercitcontestaiileiciledeatacprevzutedelegempotrivahotrrilorjudectoreti
g)ndeplineteoricealteatribuiiprevzutedelege.
(4)AtribuiileorganelordecercetarepenalalepoliieijudiciaresuntndeplinitedelucrtorispecializaidinMinisterul
AdministraieiiInterneloranumedesemnaincondiiilelegiispeciale,careauprimitavizulconformalprocuroruluigeneralal
ParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiieoriavizulprocuroruluidesemnatnacestsens.
(5)Atribuiileorganelordecercetarepenalspecialesuntndeplinitedeofierianumedesemnaincondiiilelegii,careauprimit
avizulconformalprocuroruluigeneralalParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.
(6)Organeledecercetarepenalalepoliieijudiciareiorganeledecercetarepenalspecialeidesfoaractivitateadeurmrire
penalsubconducereaisupraveghereaprocurorului.
Competenaprocurorului
+Articolul56
(1)Procurorulconduceicontroleaznemijlocitactivitateadeurmrirepenalapoliieijudiciareiaorganelordecercetare
penalspeciale,prevzutedelege.Deasemenea,procurorulsupravegheazcaacteledeurmrirepenalsfieefectuatecu
respectareadispoziiilorlegale.

Alin.(1)alart.56afostmodificatdepct.29alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Procurorulpoatesefectuezeoriceactdeurmrirepenalncauzelepecareleconduceilesupravegheaz.
(3)Urmrireapenalseefectueaz,nmodobligatoriu,dectreprocuror:
a)ncazulinfraciunilorpentrucarecompetenadejudecatnpriminstanaparinenalteiCurideCasaieiJustiiesaucurii
deapel
b)ncazulinfraciunilorprevzutelaart.188191,art.257,277,art.279283iart.289294dinCodulpenal

Lit.b)aalin.(3)alart.56afostmodificatdepct.5alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
c)ncazulinfraciunilorsvritecuinteniedepit,careauavutcaurmaremoarteauneipersoane
d)ncazulinfraciunilorpentrucarecompetenadeaefectuaurmrireapenalaparineDirecieideInvestigareaInfraciunilorde
CriminalitateOrganizatiTerorismsauDirecieiNaionaleAnticorupie
e)naltecazuriprevzutedelege.

Alin.(3)alart.56afostmodificatdepct.29alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Urmrireapenalncazulinfraciunilorsvritedemilitariseefectueaz,nmodobligatoriu,deprocurorulmilitar.

Alin.(4)alart.56afostmodificatdepct.29alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Procuroriimilitaridincadrulparchetelormilitaresauseciilormilitarealeparchetelorefectueazurmrireapenalpotrivit
competeneiparchetuluidincarefacparte,fadetoiparticipaniilasvrireainfraciunilorcomisedemilitari,urmndafi
sesizatinstanacompetentpotrivitart.44.

Alin.(5)alart.56afostmodificatdepct.29alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Estecompetentsefectuezeori,dupcaz,sconducissupraveghezeurmrireapenalprocuroruldelaparchetul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 8/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(6)Estecompetentsefectuezeori,dupcaz,sconducissupraveghezeurmrireapenalprocuroruldelaparchetul
corespunztorinstaneicare,potrivitlegii,judecnpriminstancauzacuexcepiacazurilorncarelegeaprevedealtfel.

Alin.(6)alart.56afostintrodusdepct.2alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
+Articolul57
Competenaorganelordecercetarepenal
(1)Organeledecercetarepenalalepoliieijudiciareefectueazurmrireapenalpentruoriceinfraciunecarenuestedat,prin
lege,ncompetenaorganelordecercetarepenalspecialesauprocurorului,precuminaltecazuriprevzutedelege.
(2)Organeledecercetarepenalspecialeefectueazactedeurmrirepenalnumaincondiiileart.55alin.(5)i(6),
corespunztorspecializriistructuriidincarefacparte,ncazulsvririiinfraciunilordectremilitarisauncazulsvririi
infraciunilordecorupieideserviciuprevzutedeCodulpenalsvritedectrepersonalulnavigantalmarineicivile,dac
faptaapussauapututpunenpericolsigurananaveisaunavigaieioriapersonalului.Deasemenea,organeledecercetare
penalspecialepotefectua,ncazulinfraciunilorcontrasecuritiinaionaleprevzutentitlulXdinCodulpenaliinfraciunilor
deterorism,dindispoziiaprocurorului,punereanaplicareamandatelordesupravegheretehnic.

Alin.(2)alart.57afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.6din11martie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016.
+Articolul58
Verificareacompetenei
(1)Organuldeurmrirepenalestedatorsiverificecompetenaimediatdupsesizare.
(2)Dacprocurorulconstatcnuestecompetentsefectuezesaussupraveghezeurmrireapenal,dispunedendat,prin
ordonan,declinareadecompetenitrimitecauzaprocuroruluicompetent.
(3)Dacorganuldecercetarepenalconstatcnuestecompetentsefectuezeurmrireapenal,trimitedendatcauza
procuroruluicareexercitsupravegherea,nvedereasesizriiorganuluicompetent.

Alin.(3)alart.58afostmodificatdepct.30alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul59
Extindereacompeteneiteritoriale
(1)Cndanumiteactedeurmrirepenaltrebuiesfieefectuatenafararazeiteritorialencaresefaceurmrirea,procurorulsau,
dupcaz,organuldecercetarepenalpoatesleefectuezeoripoatedispuneefectuarealorprincomisierogatoriesauprin
delegare.

Alin.(1)alart.59afostmodificatdepct.6alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)ncuprinsulaceleiailocaliti,procurorulsauorganuldecercetarepenal,dupcaz,efectueaztoateacteledeurmrire,chiar
dacuneledintreacesteatrebuiendeplinitenafararazeisaleteritoriale.
+Articolul60
Cazurileurgente
Procurorulsauorganuldecercetarepenal,dupcaz,esteobligatsefectuezeacteledeurmrirepenalcarenusuferamnare,
chiardacacesteaprivescocauzcarenuestedecompetenaacestuia.Lucrrileefectuatenastfeldecazurisetrimit,dendat,
procuroruluicompetent.
+Articolul61
Actelencheiatedeuneleorganedeconstatare
(1)Oridecteoriexistosuspiciunerezonabilcuprivirelasvrireauneiinfraciuni,suntobligatesntocmeascunproces
verbaldespremprejurrileconstatate:
a)organeleinspeciilordestat,alealtororganedestat,precumialeautoritilorpublice,instituiilorpublicesaualealtor
persoanejuridicededreptpublic,pentruinfraciunilecareconstituienclcrialedispoziiiloriobligaiiloracrorrespectareo
controleaz,potrivitlegii
b)organeledecontroliceledeconducerealeautoritiloradministraieipublice,alealtorautoritipublice,instituiipublicesau
alealtorpersoanejuridicededreptpublic,pentruinfraciunilesvritenlegturcuserviciuldectreceiaflainsubordineaori
subcontrolullor
c)organeledeordinepublicisigurannaional,pentruinfraciunileconstatatentimpulexercitriiatribuiilorprevzutede
lege.
(2)Organeleprevzutelaalin.(1)auobligaiasiamsurideconservarealoculuisvririiinfraciuniiideridicaresau
conservareamijloacelormaterialedeprob.ncazulinfraciunilorflagrante,aceleaiorganeaudreptuldeafacepercheziii
corporalesaualevehiculelor,dealprindepefptuitoridealprezentadendatorganelordeurmrirepenal.
(3)Cndfptuitorulsaupersoaneleprezentelaloculconstatriiaudefcutobieciioriprecizrisauaudedatexplicaiicuprivire
laceleconsemnatenprocesulverbal,organuldeconstatareareobligaiadealeconsemnanprocesulverbal.
(4)Actelencheiatempreuncumijloacelematerialedeprobsenainteaz,dendat,organelordeurmrirepenal.
(5)Procesulverbalncheiatnconformitatecuprevederilealin.(1)constituieactdesesizareaorganelordeurmrirepenalinu
poatefisupuscontroluluipecaleacontenciosuluiadministrativ.
+Articolul62
Actelencheiatedecomandaniidenaveiaeronave
(1)Comandaniidenaveiaeronavesuntcompetenisfacpercheziiicorporalesaualevehiculelorisverificelucrurilepe
carefptuitoriileaucusinesaulefolosesc,petimpulctnaveleiaeronavelepecarelecomandseaflnafaraporturilorsau
aeroporturiloripentruinfraciunilesvritepeacestenavesauaeronave,avndtotodatiobligaiileidrepturileprevzutela
art.61.
(2)Actelencheiatempreuncumijloacelematerialedeprobsenainteazorganelordeurmrirepenal,dendatcenavasau
aeronavaajungenprimulportsauaeroportromnesc.
(3)ncazulinfraciunilorflagrante,comandaniidenaveiaeronaveaudreptuldeafacepercheziiicorporalesaualevehiculelor,
dealprindepefptuitoridealprezentaorganelordeurmrirepenal.
(4)Procesulverbalncheiatnconformitatecuprevederilealin.(1)constituieactdesesizareaorganelordeurmrirepenalinu
poatefisupuscontroluluipecaleacontenciosuluiadministrativ.
+Articolul63
Dispoziiicomune
(1)Dispoziiileprevzutelaart.4146i48seaplicnmodcorespunztorincursulurmririipenale.
(2)Prevederileart.44alin.(2)nuseaplicnfazadeurmrirepenal.
(3)Urmrireapenalainfraciunilorsvritencondiiileprevzutelaart.41seefectueazdectreorganuldeurmrirepenal
dincircumscripiainstaneicompetentesjudececauza,daclegeanudispunealtfel.

Alin.(3)alart.63afostmodificatdepct.31alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Conflictuldecompetendintre2saumaimuliprocuroriserezolvdectreprocurorulierarhicsuperiorcomunacestora.
Cndconflictulseivetentredousaumaimulteorganedecercetarepenal,competenasestabiletedectreprocurorulcare
exercitsupraveghereaactivitiidecercetarepenalaacestororgane.ncazulncareprocurorulnuexercitsupravegherea
activitiituturororganelordecercetarepenalntrecaresaivitconflictul,competenasestabiletedectreprimprocurorul
parchetuluincircumscripiacruiaseaflorganeledecercetarepenal.

Alin.(4)alart.63afostmodificatdepct.31alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Seciuneaa6aIncompatibilitateaistrmutarea

Seciuneaa6adinCap.IIafostintrodusdepct.32alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 9/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Seciuneaa6adinCap.IIafostintrodusdepct.32alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul64
Incompatibilitateajudectorului
(1)Judectorulesteincompatibildac:
a)afostreprezentantsauavocataluneipriorialunuisubiectprocesualprincipal,chiarinaltcauz
b)esterudsauafin,pnlagradulalIVleainclusiv,oriseaflntroaltsituaiedintreceleprevzutelaart.177dinCodul
penalcuunadintrepri,cuunsubiectprocesualprincipal,cuavocatuloricureprezentantulacestora
c)afostexpertsaumartor,ncauz
d)estetutoresaucuratoraluneiprisaualunuisubiectprocesualprincipal
e)aefectuat,ncauz,actedeurmrirepenalsauaparticipat,ncalitatedeprocuror,laoriceprocedurdesfuratnfaaunui
judectorsauauneiinstanedejudecat
f)existosuspiciunerezonabilcimparialitateajudectoruluiesteafectat.
(2)Nupotfacepartedinacelaicompletdejudecatjudectoriicaresuntsoi,rudesauafinintreei,pnlagradulalIVlea
inclusiv,oriseaflntroaltsituaiedintreceleprevzutelaart.177dinCodulpenal.
(3)Judectorulcareaparticipatlajudecareauneicauzenumaipoateparticipalajudecareaaceleiaicauzentrocaledeatacsau
larejudecareacauzeidupdesfiinareaoricasareahotrrii.
(4)Judectoruldedrepturiilibertinupoateparticipa,naceeaicauz,laproceduradecamerpreliminar,lajudecatanfond
saunciledeatac.

Alin.(4)alart.64afostmodificatdepct.33alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Judectorulcareaparticipatlasoluionareaplngeriimpotrivasoluiilordeneurmriresaunetrimiterenjudecatnupoate
participa,naceeaicauz,lajudecatanfondsaunciledeatac.

Alin.(5)alart.64afostintrodusdepct.34alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Judectorulcaresapronunatcuprivirelaomsursupuscontestaieinupoateparticipalasoluionareacontestaiei.

Alin.(6)alart.64afostintrodusdepct.34alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul65
Incompatibilitateaprocurorului,aorganuluidecercetarepenal,amagistratuluiasistentiagrefierului
(1)Dispoziiileart.64alin.(1)lit.a)d)if)seaplicprocuroruluiiorganuluidecercetarepenal.
(2)Dispoziiileart.64alin.(1)seaplicmagistratuluiasistentigrefierului.
(3)Dispoziiileart.64alin.(2)seaplicprocuroruluiimagistratuluiasistentsau,dupcaz,grefierului,cndcauzade
incompatibilitateexistntreeisauntrevreunuldintreeiijudectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminar
sauunuldintremembriicompletuluidejudecat.
(4)Procurorulcareaparticipatcajudectorntrocauznupoate,naceeaicauz,sexercitefunciadeurmrirepenalsaus
punconcluziilajudecareaaceleicauzenpriminstaninciledeatac.

Alin.(4)alart.65afostmodificatdepct.35alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul66
Abinerea
(1)Persoanaincompatibilesteobligatsdeclare,dupcaz,preedinteluiinstanei,procuroruluicaresupravegheazurmrirea
penalsauprocuroruluiierarhicsuperiorcseabinedeaparticipalaprocesulpenal,cuartareacazuluideincompatibilitateia
temeiurilordefaptcareconstituiemotivulabinerii.
(2)Declaraiadeabineresefacedendatcepersoanaobligatlaaceastaaluatcunotindeexistenacazuluide
incompatibilitate.
+Articolul67
Recuzarea
(1)ncazulncarepersoanaincompatibilnuafcutdeclaraiedeabinere,prile,subieciiprocesualiprincipalisauprocurorul
potfacecererederecuzare,dendatceauaflatdespreexistenacazuluideincompatibilitate.
(2)Cerereaderecuzareseformuleazdoarmpotrivapersoaneidincadrulorganuluidecercetarepenal,aprocuroruluisaua
judectoruluicareefectueazactivitijudiciarencauz.Esteinadmisibilrecuzareajudectoruluisauaprocuroruluichemats
decidasuprarecuzrii.
(3)Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztorncazulrecuzriimagistratuluiasistentigrefierului.
(4)Cerereaderecuzareseformuleazoralsaunscris,cuartarea,pentrufiecarepersoannparte,acazuluideincompatibilitate
invocatiatemeiurilordefaptcunoscutelamomentulformulriicererii.Cerereaderecuzareformulatoralseconsemneazntr
unprocesverbalsau,dupcaz,nncheiereadeedin.

Alin.(4)alart.67afostmodificatdepct.36alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Nerespectareacondiiilorprevzutelaalin.(2)(4)sauformulareauneicereriderecuzarempotrivaaceleiaipersoanepentru
acelaicazdeincompatibilitatecuaceleaitemeiuridefaptinvocatentrocerereanterioarderecuzare,careafostrespins,
atrageinadmisibilitateacereriiderecuzare.Inadmisibilitateaseconstatdeprocurorulsaudecompletulnfaacruiasaformulat
cerereaderecuzare.
(6)Judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsaucompletulnfaacruiasaformulatrecuzarea,cu
participareajudectoruluirecuzat,sepronunasupramsurilorpreventive.
+Articolul68
Proceduradesoluionareaabineriisaurecuzrii
(1)Abinereasaurecuzareajudectoruluidedrepturiilibertiiajudectoruluidecamerpreliminarsesoluioneazdeun
judectordelaaceeaiinstan.
(2)Abinereasaurecuzareajudectoruluicarefacepartedincompletuldejudecatsesoluioneazdeunaltcompletdejudecat.
(3)Abinereasaurecuzareamagistratuluiasistentsesoluioneazdecompletuldejudecat.
(4)Abinereasaurecuzareagrefieruluisesoluioneazdejudectoruldedrepturiiliberti,dejudectoruldecamerpreliminar
sau,dupcaz,decompletuldejudecat.
(5)Soluionareaabineriisaurecuzriiseface,ncelmult24deore,ncameradeconsiliu.Dacapreciaznecesarpentru
soluionareacererii,judectorulsaucompletuldejudecat,dupcaz,poateefectuaoriceverificriipoateascultaprocurorul,
subieciiprocesualiprincipali,prileipersoanacareseabinesauacreirecuzaresesolicit.
(6)ncazdeadmitereaabineriisauarecuzrii,sevastabilincemsuractelendepliniteorimsuriledispusesemenin.
(7)ncheiereaprincaresesoluioneazabinereaorirecuzareanuestesupusniciuneicideatac.
(8)Cndpentrusoluionareaabineriisauarecuzriinupoatefidesemnatunjudectordincadrulaceleiaiinstanesau,ncazul
instanelororganizatepesecii,dincadrulaceleiaiseciiinicidincadruluneiseciicuaceeaispecializare,cererease
soluioneazdeunjudectordelainstanaierarhicsuperioar.

Alin.(8)alart.68afostmodificatdepct.7alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(9)Lainstanelecarenusuntorganizatepesecii,ncazulncareseadmiteabinereasaurecuzareainusepoatedesemnaun
judectordelainstanacompetentpentrusoluionareacauzei,judectoruldelainstanaierarhicsuperioardesemneazoalt
instanegalngradcuinstananfaacreiasaformulatdeclaraiadeabineresaucerereaderecuzare,dincircumscripia
aceleiaicurideapelsaudincircumscripiauneicurideapelnvecinate.

Alin.(9)alart.68afostmodificatdepct.7alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 10/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(9)alart.68afostmodificatdepct.7alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(9^1)ncazulncareseadmiteabinereasaurecuzarea,dacinstanacompetentpentrusoluionareacauzeiesteorganizatpe
seciiinusepoatedesemnaunjudectordelaseciacorespunztoareaacesteiinstane,soluionareacauzeiserealizeazdeo
altsecieaaceleiaiinstane,careareaceeaispecializare.Dacnuexistoseciecuaceeaispecializare,judectoruldela
instanaierarhicsuperioardesemneazoaltinstanegalngradcuinstananfaacreiasaformulatdeclaraiadeabinere
saucerereaderecuzare,dincircumscripiaaceleiaicurideapelsaudincircumscripiauneicurideapelnvecinate.

Alin.(9^1)alart.68afostintrodusdepct.8alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(10)Dispoziiilealin.(8)(9^1)seaplicnmodcorespunztorincazulsoluionriiabineriisaurecuzriijudectoruluicareface
partedincompletuldejudecat.

Alin.(10)alart.68afostmodificatdepct.9alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul69
Proceduradesoluionareaabineriisaurecuzriipersoaneicareefectueazurmrireapenal
(1)Asupraabineriisaurecuzriipersoaneicareefectueazurmrireapenalsepronunprocurorulcaresupravegheaz
urmrireapenal.
(2)Cerereaderecuzareseadreseazfiepersoaneirecuzate,fieprocurorului.ncazulncarecerereaesteadresatpersoaneicare
efectueazurmrireapenal,aceastaesteobligatsonaintezempreunculmuririlenecesare,ntermende24deore,
procurorului,frantrerupecursulurmririipenale.

Alin.(2)alart.69afostmodificatdepct.37alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Procurorulsoluioneazabinereasaurecuzareancelmult48deore,prinordonancarenuestesupusniciuneicideatac.
(4)ncazdeadmitereaabineriisauarecuzrii,sevastabilincemsuractelendepliniteorimsuriledispusesemenin.
+Articolul70
Proceduradesoluionareaabineriisaurecuzriiprocurorului
(1)ntotcursulprocesuluipenal,asupraabineriisaurecuzriiprocuroruluisepronunprocurorulierarhicsuperior.*)
(2)Declaraiadeabineresaucerereaderecuzareseadreseaz,subsanciuneainadmisibilitii,procuroruluiierarhicsuperior.
Inadmisibilitateaseconstatdeprocurorul,judectorulsaudecompletulnfaacruiasaformulatcerereaderecuzare.
(3)Procurorulierarhicsuperiorsoluioneazcererean48deore.
(4)Procurorulierarhicsuperiorsepronunprinordonancarenuestesupusniciuneicideatac.
(5)Procurorulrecuzatpoateparticipalasoluionareacereriiprivitoarelamsurapreventivipoateefectuaactesaudispuneorice
msuricarejustificurgena.
(6)ncazdeadmitereaabineriisauarecuzrii,sevastabilincemsuractelendepliniteorimsuriledispusesemenin.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.625din26octombrie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/186424),
publicatnMONITORULOFICIALnr.107din7februarie2017,saconstatatcsoluialegislativcuprinsndispoziiileart.70
dinCoduldeprocedurpenal,carestabiletecasupracereriiderecuzareaprocuroruluiformulatnfazadejudecat,nfaza
camereipreliminaresaunfaajudectoruluidedrepturiilibertisepronunprocurorulierarhicsuperioresteneconstituional.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

Prinurmare,ncepndcudatade7februarie2017,soluialegislativcuprinsndispoziiileart.70dinCoduldeprocedur
penal,carestabiletecasupracereriiderecuzareaprocuroruluiformulatnfazadejudecat,nfazacamereipreliminaresaun
faajudectoruluidedrepturiilibertisepronunprocurorulierarhicsuperiorsesuspenddedrept,urmndsinceteze
efectelejuridicencepndcudatade24martie2017,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.


+Articolul71
Temeiulstrmutrii
naltaCurtedeCasaieiJustiiestrmutjudecareauneicauzedelacurteadeapelcompetentlaoaltcurtedeapel,iarcurtea
deapelstrmutjudecareauneicauzedelauntribunalsau,dupcaz,delaojudectoriedincircumscripiasalaoaltinstande
acelaigraddincircumscripiasa,atuncicndexistosuspiciunerezonabilcimparialitateajudectorilorinstaneiesteafectat
datoritmprejurrilorcauzei,calitiiprilororiatuncicndexistpericoldetulburareaordiniipublice.Strmutareajudecrii
uneicauzedelaoinstanmilitarcompetentlaoaltinstanmilitardeacelaigradsedispunedecurteamilitardeapel,
prevederileprezenteiseciuniprivindstrmutareajudecriicauzeidectrecurteadeapelcompetentfiindaplicabile.

Art.71afostmodificatdepct.38alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul72
Cerereadestrmutareiefecteleacesteia
(1)Strmutareapoateficerutdepri,depersoanavtmatsaudeprocuror.

Alin.(1)alart.72afostmodificatdepct.10alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Cerereasedepunelainstanadeundesesolicitstrmutareaitrebuiescuprindindicareatemeiuluidestrmutare,precum
imotivareanfaptindrept.
(3)Lacerereseanexeaznscrisurilepecareaceastasentemeiaz.
(4)ncereresefacemeniunedacinculpatulestesupusuneimsuripreventive.
(5)CerereasenainteazdendatnalteiCurideCasaieiJustiiesaucuriideapelcompetentempreuncunscrisurile
anexate.

Alin.(5)alart.72afostmodificatdepct.39alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentpoatesolicitainformaiidelapreedinteleinstaneideundese
solicitstrmutareasaudelapreedinteleinstaneiierarhicsuperioareceleilacareseaflcauzaacreistrmutaresecere,
comunicnduitotodattermenulfixatpentrujudecareacereriidestrmutare.CndnaltaCurtedeCasaieiJustiieesteinstana
ierarhicsuperioar,informaiilesecerpreedinteluicuriideapellacareseaflcauzaacreistrmutaresecere.Cndcurteade
apelcompetentesteinstanaierarhicsuperioar,informaiilesecerpreedinteluitribunaluluilacareseaflcauzaacrei
strmutaresecere.

Alin.(6)alart.72afostmodificatdepct.39alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)ncazulrespingeriicereriidestrmutare,naceeaicauznumaipoatefiformulatonoucererepentruaceleaimotive.
(8)Introducereauneicereridestrmutarenususpendjudecareacauzei.
+Articolul73
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 11/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
+Articolul73
Proceduradesoluionareacereriidestrmutare
(1)Soluionareacereriidestrmutaresefacenedinpublic,cuparticipareaprocurorului,ncelmult30deziledeladata
nregistrriicererii.
(2)Preedinteleinstaneiierarhicsuperioareceleilacareseaflcauzaiamsuripentruncunotinareaprilordespreintroducerea
cereriidestrmutare,despretermenulfixatpentrusoluionareaacesteia,cumeniuneacprilepottrimitememoriiisepot
prezentalatermenulfixatpentrusoluionareacererii.
(3)ninformaiiletrimisenalteiCurideCasaieiJustiiesaucuriideapelsefacemeniuneexpresdespreefectuarea
ncunotinrilor,atanduseidoveziledecomunicareaacestora.

Alin.(3)alart.73afostmodificatdepct.40alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Neprezentareaprilornumpiedicsoluionareacererii.ncazulncareinculpatulseaflnstaredearestpreventivsauarest
ladomiciliu,naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentpoatedispuneaducereaacestuialajudecarea
strmutrii,dacapreciazcprezenasaestenecesarpentrusoluionareacererii.

Alin.(4)alart.73afostmodificatdepct.40alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentacordcuvntulpriicareaformulatcerereadestrmutare,
celorlaltepriprezente,precumiprocurorului.Dacprocurorulaformulatcererea,acestuiaiseacordprimulcuvntul.

Alin.(5)alart.73afostmodificatdepct.40alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul74
Soluionareacererii
(1)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentsoluioneazcerereadestrmutareprinsentin.

Alin.(1)alart.74afostmodificatdepct.41alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)ncazulncaregsetecerereantemeiat,naltaCurtedeCasaieiJustiiedispunestrmutareajudecriicauzeilaocurtede
apelnvecinatcuriidelacaresesolicitstrmutarea,iarcurteadeapeldispunestrmutareajudecriicauzeilaunadintre
instaneledeacelaigradcuinstanadelacaresesolicitstrmutareadincircumscripiasa.

Alin.(2)alart.74afostmodificatdepct.41alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetenthotrtencemsursemeninactelendeplinitenfaa
instaneidelacaresastrmutatcauza.

Alin.(3)alart.74afostmodificatdepct.41alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Instanadelacareafoststrmutatcauza,precumiinstanalacaresastrmutatcauzavorfintiinatedendatdespre
admitereacereriidestrmutare.
(5)Dacinstanadelacareafoststrmutatcauzaaprocedatntretimplajudecareacauzei,hotrreapronunatestedesfiinat
prinefectuladmiteriicereriidestrmutare.
(6)Sentinaprevzutlaalin.(1)nuestesupusniciuneicideatac.
+Articolul75
Altedispoziii
(1)Dupstrmutareacauzei,contestaiileicelelaltecideatacsejudecdeinstanelecorespunztoaredincircumscripia
instaneilacaresastrmutatcauza.
(2)Prevederileart.7174seaplicnmodcorespunztorinproceduradecamerpreliminar.

Alin.(2)alart.75afostmodificatdepct.42alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndstrmutareasedispunencursulproceduriidecamerpreliminar,judecareacauzeiseefectueazdectreinstanala
caresastrmutatcauza,iarprocurorulcruiaiafostrestituitdosarul,dacdispunedinnoutrimitereanjudecat,vasesizatot
instanalacaresastrmutatcauza,cuexcepiasituaieincareaceastanumaiestecompetent.

Alin.(3)alart.75afostmodificatdepct.11alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)ncazulncaresedispunestrmutareajudecriiciideatacaapelului,rejudecareacauzei,ncazdedesfiinareasentineicu
trimiteresprerejudecare,sevaefectuadectreinstanacorespunztoarengradceleicareasoluionatfonduldincircumscripia
celeilacaresastrmutatcauza,indicatprindeciziadedesfiinare.

Alin.(4)alart.75afostmodificatdepct.42alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul76
Desemnareaalteiinstanepentrujudecareacauzei
(1)ProcurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenalpoatecerenalteiCurideCasaieiJustiiesdesemnezeo
altcurtedeapeldectceacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstan,caresfiesesizatncazulncarese
vaemiterechizitoriul.
(2)Procurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenalpoatecerecuriideapelcompetentesdesemnezeunalt
tribunalsau,dupcaz,oaltjudectoriedectceacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstan,caresfie
sesizatencazulncaresevaemiterechizitoriul.
(3)Dispoziiileart.71seaplicnmodcorespunztor.
(4)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentsoluioneazcerereancameradeconsiliu,ntermende15
zile.
(5)naltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentdispune,prinncheieremotivat,fierespingereacererii,fie
admitereacereriiidesemnareauneiinstaneegalengradcuceacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstan,
caresfiesesizatncazulncaresevaemiterechizitoriul.
(6)ncheiereaprincarenaltaCurtedeCasaieiJustiiesaucurteadeapelcompetentsoluioneazcerereanuestesupus
niciuneicideatac.
(7)ncazulrespingeriicereriidedesemnareaalteiinstanepentrujudecareacauzeiformulate,naceeaicauznumaipoatefi
formulatonoucererepentruaceleaimotive.

Art.76afostmodificatdepct.43alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIIISubieciiprocesualiprincipaliidrepturileacestora
+Articolul77
Suspectul
Persoanacuprivirelacare,dindateleiprobeleexistentencauz,rezultbnuialarezonabilcasvritofaptprevzutde
legeapenalsenumetesuspect.
+Articolul78
Drepturilesuspectului
Suspectularedrepturileprevzutedelegepentruinculpat,daclegeanuprevedealtfel.
+Articolul79
Persoanavtmat
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 12/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Persoanavtmat
Persoanacareasuferitovtmarefizic,materialsaumoralprinfaptapenalsenumetepersoanvtmat.
+Articolul80
Desemnareaunuireprezentantalpersoanelorvtmate
(1)nsituaiancarencauzexistunnumrmaredepersoanevtmatecarenuauinteresecontrarii,acesteapotdesemnao
persoancareslereprezinteintereselencadrulprocesuluipenal.ncazulncarepersoanelevtmatenuiaudesemnatun
reprezentantcomun,pentrubunadesfurareaprocesuluipenal,procurorulsauinstanadejudecatpoatedesemna,prin
ordonan,respectivprinncheieremotivat,unavocatdinoficiupentrualereprezentainteresele.ncheiereasauordonanavafi
comunicatpersoanelorvtmate,caretrebuiesncunotineze,ntermende3ziledelaprimireacomunicrii,procurorulsau
instanancazulncarerefuzsfiereprezentaiprinavocatuldesemnatdinoficiu.Toateacteledeprocedurcomunicate
reprezentantuluisaudecarereprezentantulaluatcunotinsuntprezumateaficunoscutedectrepersoanelereprezentate.

Alin.(1)alart.80afostmodificatdepct.44alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Reprezentantulpersoanelorvtmateexercittoatedrepturilerecunoscutedelegeacestora.
+Articolul81
Drepturilepersoaneivtmate
(1)ncadrulprocesuluipenal,persoanavtmatareurmtoareledrepturi:
a)dreptuldeafiinformatcuprivireladrepturilesale
b)dreptuldeapropuneadministrareadeprobedectreorganelejudiciare,dearidicaexcepiiideapuneconcluzii
c)dreptuldeaformulaoricealtecerericeindesoluionarealaturiipenaleacauzei
d)dreptuldeafiinformat,ntruntermenrezonabil,cuprivirelastadiulurmririipenale,lacerereasaexpres,cucondiiadea
indicaoadrespeteritoriulRomniei,oadresdepotelectronicsaumesagerieelectronic,lacareacesteinformaiisifie
comunicate
e)dreptuldeaconsultadosarul,ncondiiilelegii
f)dreptuldeafiascultat
g)dreptuldeaadresantrebriinculpatului,martoriloriexperilor
g^1)dreptuldeabeneficianmodgratuitdeuninterpretatuncicndnunelege,nuseexprimbinesaunupoatecomunican
limbaromn.ncazurileurgentesepotfolosimijloacetehnicedecomunicare,dacseapreciazcacestlucruestenecesaric
numpiedicexercitareadrepturilorpersoaneivtmate

Lit.g^1)aalin.(1)alart.81afostmodificatdepct.12alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
g^2)dreptuldeaisecomunicatraducereantrolimbpecareonelegeaoricreisoluiidenetrimiterenjudecat,atuncicnd
nunelegelimbaromn

Lit.g^2)aalin.(1)alart.81afostintrodusdepct.13alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
h)dreptuldeafiasistatdeavocatsaureprezentat
i)dreptuldeaapelalaunmediator,ncazurilepermisedelege
j)altedrepturiprevzutedelege.
(2)Persoanacareasuferitovtmarefizic,materialsaumoralprintrofaptpenalpentrucareaciuneapenalsepunen
micaredinoficiuicarenudoretesparticipelaprocesulpenaltrebuiesntiinezedespreaceastaorganuljudiciar,care,dac
apreciaznecesar,ovaputeaaudiancalitatedemartor.

Alin.(2)alart.81afostintrodusdepct.46alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIVInculpatulidrepturileacestuia
+Articolul82
Inculpatul
Persoanampotrivacreiasapusnmicareaciuneapenaldevinepartenprocesulpenalisenumeteinculpat.
+Articolul83
Drepturileinculpatului
ncursulprocesuluipenal,inculpatulareurmtoareledrepturi:
a)dreptuldeanudaniciodeclaraiepeparcursulprocesuluipenal,atrgnduiseateniacdacrefuzsdeadeclaraiinuva
suferinicioconsecindefavorabil,iardacvadadeclaraiiacesteavorputeafifolositecamijloacedeprobmpotrivasa
a^1)dreptuldeafiinformatcuprivirelafaptapentrucareestecercetatincadrareajuridicaacesteia

Lit.a^1)aart.83afostintrodusdepct.47alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
b)dreptuldeaconsultadosarul,ncondiiilelegii
c)dreptuldeaaveaunavocatales,iardacnuidesemneazunul,ncazuriledeasistenobligatorie,dreptuldeaisedesemna
unavocatdinoficiu
d)dreptuldeapropuneadministrareadeprobencondiiileprevzutedelege,dearidicaexcepiiideapuneconcluzii
e)dreptuldeaformulaoricealtecerericeindesoluionarealaturiipenaleicivileacauzei
f)dreptuldeabeneficianmodgratuitdeuninterpretatuncicndnunelege,nuseexprimbinesaunupoatecomunicanlimba
romn
g)dreptuldeaapelalaunmediator,ncazurilepermisedelege
g^1)dreptuldeafiinformatcuprivireladrepturilesale

Lit.g^1)aart.83afostintrodusdepct.48alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
h)altedrepturiprevzutedelege.
+CapitolulVParteacivilidrepturileacesteia
+Articolul84
Parteacivil
(1)Persoanavtmatcareexercitaciuneacivilncadrulprocesuluipenalestepartenprocesulpenalisenumeteparte
civil.
(2)Aucalitateadepartecivilisuccesoriipersoaneiprejudiciate,dacexercitaciuneacivilncadrulprocesuluipenal.
+Articolul85
Drepturilepriicivile
(1)ncursulprocesuluipenal,parteacivilaredrepturileprevzutelaart.81.
(2)Calitateadepartecivilapersoaneicareasuferitovtmareprininfraciunenunlturdreptulacesteipersoanedeaparticipa
ncalitatedepersoanvtmatnaceeaicauz.

Alin.(2)alart.85afostmodificatdepct.49alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dispoziiileart.80seaplicnmodcorespunztorncazulncareexistunnumrfoartemaredepricivile.
+CapitolulVIPartearesponsabilcivilmenteidrepturileacesteia
+Articolul86
Partearesponsabilcivilmente
Persoanacare,potrivitlegiicivile,areobligaialegalsauconvenionaldeareparanntregimesaunparte,singursaun
solidar,prejudiciulcauzatprininfraciuneicareestechematsrspundnprocesestepartenprocesulpenalisenumete
parteresponsabilcivilmente.

Art.86afostmodificatdepct.50alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 13/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Art.86afostmodificatdepct.50alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul87
Drepturilepriiresponsabilecivilmente
(1)ncursulprocesuluipenal,partearesponsabilcivilmentearedrepturileprevzutelaart.81.
(2)Drepturilepriiresponsabilecivilmenteseexercitnlimiteleinscopulsoluionriiaciuniicivile.
+CapitolulVIIAvocatul.Asistenajuridicireprezentarea
+Articolul88
Avocatul
(1)Avocatulasistsaureprezint,nprocesulpenal,prileorisubieciiprocesualiprincipali,ncondiiilelegii.
(2)Nupoatefiavocataluneiprisaualunuisubiectprocesualprincipal:
a)soulorirudapnlagradulalIVleacuprocurorulsaucujudectorul
b)martorulcitatncauz
c)celcareaparticipatnaceeaicauzncalitatedejudectorsaudeprocuror
d)oaltpartesauunaltsubiectprocesual.
(3)Avocatulalessaudesemnatdinoficiuesteobligatsasigureasistenajuridicaprilororiasubiecilorprocesualiprincipali.

Alin.(3)alart.88afostmodificatdepct.51alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Prilesausubieciiprocesualiprincipalicuinteresecontrarenupotfiasistaisaureprezentaideacelaiavocat.

Alin.(4)alart.88afostmodificatdepct.51alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul89
Asistenajuridicasuspectuluisauainculpatului
(1)Suspectulsauinculpatularedreptulsfieasistatdeunuloridemaimuliavocaintotcursulurmririipenale,alproceduriide
camerpreliminarialjudecii,iarorganelejudiciaresuntobligatesiaduclacunotinacestdrept.Asistenajuridiceste
asiguratatuncicndcelpuinunuldintreavocaiesteprezent.
(2)Persoanareinutsauarestataredreptulsiacontactcuavocatul,asigurnduiseconfidenialitateacomunicrilor,cu
respectareamsurilornecesaredesupravegherevizual,depazisecuritate,frsfieinterceptatsaunregistratconvorbirea
dintreei.Probeleobinutecunclcareaprezentuluialineatseexclud.
+Articolul90
Asistenajuridicobligatorieasuspectuluisauainculpatului
Asistenajuridicesteobligatorie:
a)cndsuspectulsauinculpatulesteminor,internatntruncentrudedetenieorintruncentrueducativ,cndestereinutsau
arestat,chiarnaltcauz,cndfadeacestaafostdispusmsuradesiguranainternriimedicale,chiarnaltcauz,precum
inaltecazuriprevzutedelege
b)ncazulncareorganuljudiciarapreciazcsuspectuloriinculpatulnuiarputeafacesinguraprarea
c)ncursulproceduriincamerpreliminarincursuljudeciincauzelencarelegeaprevedepentruinfraciuneasvrit
pedeapsadeteniuniipeviasaupedeapsanchisoriimaimarede5ani.

Lit.c)aart.90afostmodificatdepct.14alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul91
Avocatuldinoficiu
(1)ncazurileprevzutenart.90,dacsuspectulsauinculpatulnuiaalesunavocat,organuljudiciariamsuripentru
desemnareaunuiavocatdinoficiu.
(2)ntotcursulprocesuluipenal,cndasistenajuridicesteobligatorie,dacavocatulaleslipsetenejustificat,nuasigur
substituireasaurefuznejustificatsexerciteaprarea,deiafostasiguratexercitareatuturordrepturilorprocesuale,organul
judiciariamsuripentrudesemnareaunuiavocatdinoficiucareslnlocuiasc,acordnduiacestuiauntermenrezonabili
nlesnirilenecesarepentrupregtireauneiaprriefective,fcndusemeniunedespreaceastantrunprocesverbalori,dup
caz,nncheiereadeedin.ncursuljudecii,cndasistenajuridicesteobligatorie,dacavocatulaleslipsetenejustificatla
termenuldejudecat,nuasigursubstituireasaurefuzsefectuezeaprarea,deiafostasiguratexercitareatuturordrepturilor
procesuale,instanaiamsuripentrudesemnareaunuiavocatdinoficiucareslnlocuiasc,acordnduiuntermendeminimum
3zilepentrupregtireaaprrii.

Alin.(2)alart.91afostmodificatdepct.52alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Avocatuldinoficiudesemnatesteobligatsseprezinteoridecteoriestesolicitatdeorganuljudiciar,asigurndoaprare
concretiefectivncauz.

Alin.(3)alart.91afostmodificatdepct.52alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Delegaiaaprtoruluidinoficiunceteazlaprezentareaaprtoruluiales.
(5)Daclajudecareacauzeiavocatullipseteinupoatefinlocuitncondiiilealin.(2),cauzaseamn.
+Articolul92
Drepturileavocatuluisuspectuluiiinculpatului

Denumireamarginalaart.92afostmodificatdepct.53alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)ncursulurmririipenale,avocatulsuspectuluisauinculpatuluiaredreptulsasistelaefectuareaoricruiactdeurmrire
penal,cuexcepia:
a)situaieincareseutilizeazmetodelespecialedesupraveghereoricercetare,prevzutencap.IVdintitlulIV
b)percheziieicorporalesauavehiculelorncazulinfraciunilorflagrante.

Alin.(1)alart.92afostmodificatdepct.54alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Avocatulsuspectuluisauinculpatuluipoatesolicitasfiencunotinatdedataioraefecturiiactuluideurmrirepenaloria
audieriirealizatedejudectoruldedrepturiiliberti.ncunotinareasefaceprinnotificaretelefonic,fax,emailsauprinalte
asemeneamijloace,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
(3)Lipsaavocatuluinumpiedicefectuareaactuluideurmrirepenalsauaaudierii,dacexistdovadacacestaafost
ncunotinatncondiiilealin.(2).
(4)Avocatulsuspectuluisauinculpatuluiaredeasemeneadreptulsparticipelaaudiereaoricreipersoanedectrejudectorulde
drepturiiliberti,sformulezeplngeri,cereriimemorii.
(5)ncazulefecturiipercheziieidomiciliare,ncunotinareaprevzutlaalin.(2)sepoatefaceidupprezentareaorganuluide
urmrirepenalladomiciliulpersoaneiceurmeazsfiepercheziionat.
(6)ncazulncareavocatulsuspectuluisaualinculpatuluiesteprezentlaefectuareaunuiactdeurmrirepenal,seface
meniunedespreaceastaidespreeventualeleobieciuniformulate,iaractulestesemnatideavocat.

Alin.(6)alart.92afostmodificatdepct.54alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)ncursulproceduriidecamerpreliminarincursuljudecii,avocatularedreptulsconsulteacteledosarului,slasistepe
inculpat,sexercitedrepturileprocesualealeacestuia,sformulezeplngeri,cereri,memorii,excepiiiobieciuni.

Alin.(7)alart.92afostmodificatdepct.54alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 14/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(7)alart.92afostmodificatdepct.54alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Avocatulsuspectuluisauinculpatuluiaredreptulsbeneficiezedetimpulinlesnirilenecesarepentrupregtireairealizarea
uneiaprriefective.
+Articolul93
Asistenajuridicapersoaneivtmate,apriicivileiapriiresponsabilecivilmente
(1)ncursulurmririipenale,avocatulpersoaneivtmate,alpriicivilesaualpriiresponsabilecivilmentearedreptulsfie
ncunotinatncondiiileart.92alin.(2),sasistelaefectuareaoricruiactdeurmrirepenalncondiiileart.92,dreptuldea
consultaacteledosaruluiideaformulacereriiadepunememorii.Dispoziiileart.89alin.(1)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(1)alart.93afostmodificatdepct.55alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Avocatulpersoaneivtmate,alpriicivilesaualpriiresponsabilecivilmentearedreptulprevzutlaart.92alin.(8).
(3)ncursuljudecii,avocatulpersoaneivtmate,alpriicivilesaualpriiresponsabilecivilmenteexercitdrepturile
persoaneiasistate,cuexcepiacelorpecareaceastaleexercitpersonal,idreptuldeaconsultaacteledosarului.
(4)Asistenajuridicesteobligatoriecndpersoanavtmatsauparteacivilesteopersoanlipsitdecapacitatedeexerciiuori
cucapacitatedeexerciiurestrns.
(5)Cndorganuljudiciarapreciazcdinanumitemotivepersoanavtmat,parteacivilsaupartearesponsabilcivilmentenu
iarputeafacesinguraprarea,dispuneluareamsurilorpentrudesemnareaunuiavocatdinoficiu.
+Articolul94
Consultareadosarului
(1)Avocatulprilorialsubiecilorprocesualiprincipaliaredreptuldeasolicitaconsultareadosaruluipetotparcursulprocesului
penal.Acestdreptnupoatefiexercitat,nicirestrnsnmodabuziv.

Alin.(1)alart.94afostmodificatdepct.56alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Consultareadosaruluipresupunedreptuldeastudiaacteleacestuia,dreptuldeanotadatesauinformaiidindosar,precumi
deaobinefotocopiipecheltuialaclientului.
(3)ncursulurmririipenale,procurorulstabiletedataidurataconsultriintruntermenrezonabil.Acestdreptpoatefidelegat
organuluidecercetarepenal.

Alin.(3)alart.94afostmodificatdepct.56alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)ncursulurmririipenale,procurorulpoaterestricionamotivatconsultareadosarului,dacprinaceastasarputeaaduce
atingerebuneidesfurriaurmririipenale.Duppunereanmicareaaciuniipenale,restricionareasepoatedispunepentrucel
mult10zile.

Alin.(4)alart.94afostmodificatdepct.56alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncursulurmririipenale,avocatulareobligaiadeapstraconfidenialitateasausecretuldateloriactelordecarealuat
cunotincuocaziaconsultriidosarului.
(6)ntoatecazurile,avocatuluinuipoatefirestricionatdreptuldeaconsultadeclaraiilepriisaualesubiectuluiprocesual
principalpecarelasistorilreprezint.
(7)nvedereapregtiriiaprrii,avocatulinculpatuluiaredreptuldealuacunotindentregmaterialuldosaruluideurmrire
penalnproceduriledesfuratenfaajudectoruluidedrepturiilibertiprivindmsurileprivativesaurestrictivededrepturi,
lacareavocatulparticip.
(8)Dispoziiileprezentuluiarticolseaplicnmodcorespunztorcuprivireladreptulprilorialsubiecilorprocesualiprincipali
deaconsultadosarul.

Alin.(8)alart.94afostintrodusdepct.57alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul95
Dreptuldeaformulaplngere
(1)Avocatularedreptuldeaformulaplngere,potrivitart.336339.
(2)nsituaiileprevzutelaart.89alin.(2),art.92alin.(2)iart.94,procurorulierarhicsuperioresteobligatsrezolveplngerea
iscomunicesoluia,precumimotivareaacesteia,ncelmult48deore.
+Articolul96
Reprezentarea
ncursulprocesuluipenal,suspectul,inculpatul,celelaltepri,precumipersoanavtmatpotfireprezentai,cuexcepia
cazurilorncareprezenaacestoraesteobligatoriesauesteapreciatcafiindnecesardeprocuror,judectorsauinstanade
judecat,dupcaz.
+TitlulIVProbele,mijloaceledeprobiprocedeeleprobatorii
+CapitolulIReguligenerale
+Articolul97
Probaimijloaceledeprob
(1)Constituieproboriceelementdefaptcareservetelaconstatareaexisteneisauinexisteneiuneiinfraciuni,laidentificarea
persoaneicareasvritoilacunoatereamprejurrilornecesarepentrujustasoluionareacauzeiicarecontribuielaaflarea
adevruluinprocesulpenal.
(2)Probaseobinenprocesulpenalprinurmtoarelemijloace:
a)declaraiilesuspectuluisaualeinculpatului
b)declaraiilepersoaneivtmate
c)declaraiilepriicivilesaualepriiresponsabilecivilmente
d)declaraiilemartorilor
e)nscrisuri,rapoartedeexpertizsauconstatare,proceseverbale,fotografii,mijloacematerialedeprob

Lit.e)aalin.(2)alart.97afostmodificatdepct.58alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)oricealtmijlocdeprobcarenuesteinterzisprinlege.
(3)Procedeulprobatoriuestemodalitatealegaldeobinereamijloculuideprob.

Alin.(3)alart.97afostintrodusdepct.59alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul98
Obiectulprobaiunii
Constituieobiectalprobei:
a)existenainfraciuniiisvrireaeidectreinculpat
b)fapteleprivitoarelarspundereacivil,atuncicndexistpartecivil
c)fapteleimprejurriledefaptdecaredepindeaplicarealegii
d)oricemprejurarenecesarpentrujustasoluionareacauzei.
+Articolul99
Sarcinaprobei
(1)naciuneapenalsarcinaprobeiaparinenprincipalprocurorului,iarnaciuneacivil,priicivileori,dupcaz,
procuroruluicareexercitaciuneacivilncazulncarepersoanavtmatestelipsitdecapacitatedeexerciiusauare
capacitatedeexerciiurestrns.

(2)Suspectulsauinculpatulbeneficiazdeprezumiadenevinovie,nefiindobligatsidovedeascnevinovia,iaredreptul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 15/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Suspectulsauinculpatulbeneficiazdeprezumiadenevinovie,nefiindobligatsidovedeascnevinovia,iaredreptul
deanucontribuilapropriaacuzare.
(3)nprocesulpenal,persoanavtmat,suspectuliprileaudreptuldeapropuneorganelorjudiciareadministrareadeprobe.
+Articolul100
Administrareaprobelor
(1)ncursulurmririipenale,organuldeurmrirepenalstrngeiadministreazprobeattnfavoarea,ctindefavoarea
suspectuluisauainculpatului,dinoficiuorilacerere.
(2)ncursuljudecii,instanaadministreazprobelacerereaprocurorului,apersoaneivtmatesauaprilori,nmod
subsidiar,dinoficiu,atuncicndconsidernecesarpentruformareaconvingeriisale.
(3)Cerereaprivitoarelaadministrareaunorprobeformulatncursulurmririipenalesauncursuljudeciiseadmiteorise
respinge,motivat,dectreorganelejudiciare.

Alin.(3)alart.100afostmodificatdepct.60alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Organelejudiciarepotrespingeocerereprivitoarelaadministrareaunorprobeatuncicnd:
a)probanuesterelevantnraportcuobiectulprobaiuniidincauz
b)seapreciazcpentrudovedireaelementuluidefaptcareconstituieobiectulprobeiaufostadministratesuficientemijloacede
prob
c)probanuestenecesar,ntructfaptulestenotoriu
d)probaesteimposibildeobinut
e)cerereaafostformulatdeopersoannendreptit
f)administrareaprobeiestecontrarlegii.
+Articolul101
Principiulloialitiiadministrriiprobelor
(1)Esteopritasentrebuinaviolene,ameninriorialtemijloacedeconstrngere,precumipromisiunisaundemnurinscopul
deaseobineprobe.
(2)Nupotfifolositemetodesautehnicideascultarecareafecteazcapacitateapersoaneideaiamintiidearelatanmod
contientivoluntarfaptelecareconstituieobiectulprobei.Interdiciaseaplicchiardacpersoanaascultatid
consimmntullautilizareauneiasemeneametodesautehnicideascultare.
(3)Esteinterzisorganelorjudiciarepenalesaualtorpersoanecareacioneazpentruacesteasprovoaceopersoans
svreascoriscontinuesvrireauneifaptepenale,nscopulobineriiuneiprobe.
+Articolul102
Excludereaprobelorobinutenmodnelegal
(1)Probeleobinuteprintortur,precumiprobelederivatedinacesteanupotfifolositencadrulprocesuluipenal.
(2)Probeleobinutenmodnelegalnupotfifolositenprocesulpenal.
(3)Nulitateaactuluiprincaresadispussauautorizatadministrareauneiprobeoriprincareaceastaafostadministratdetermin
excludereaprobei.

Alin.(3)alart.102afostmodificatdepct.61alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Probelederivateseexcluddacaufostobinutenmoddirectdinprobeleobinutenmodnelegalinuputeaufiobinuten
altmod.
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.102afostabrogatdepct.62alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul103
Apreciereaprobelor
(1)Probelenuauovaloaredinaintestabilitprinlegeisuntsupuselibereiaprecieriaorganelorjudiciarenurmaevalurii
tuturorprobeloradministratencauz.
(2)nluareadecizieiasupraexisteneiinfraciuniiiavinovieiinculpatuluiinstanahotrtemotivat,cutrimiterelatoate
probeleevaluate.Condamnareasedispunedoaratuncicndinstanaareconvingereacacuzaiaafostdoveditdincolodeorice
ndoialrezonabil.
(3)Hotrreadecondamnare,derenunarelaaplicareapedepseisaudeamnareaaplicriipedepseinusepoatentemeian
msurdeterminantpedeclaraiileinvestigatorului,alecolaboratorilororialemartorilorprotejai.

Alin.(3)alart.103afostmodificatdepct.63alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIIAudiereapersoanelor
+Seciunea1Reguligeneralenmateriaaudieriipersoanelor
+Articolul104
Persoaneleaudiatencursulprocesuluipenal
ncursulprocesuluipenal,ncondiiileprevzutedelege,potfiaudiateurmtoarelepersoane:suspectul,inculpatul,persoana
vtmat,parteacivil,partearesponsabilcivilmente,martoriiiexperii.
+Articolul105
Audiereaprininterpret
(1)Oridecteoripersoanaaudiatnunelege,nuvorbetesaunuseexprimbinenlimbaromn,audiereasefaceprin
interpret.Interpretulpoatefidesemnatdeorganelejudiciaresaualesdeprioripersoanavtmat,dintreinterpreiiautorizai,
potrivitlegii.
(2)nmodexcepional,nsituaiancareseimpuneluareaurgentauneimsuriprocesualesaudacnusepoateasiguraun
interpretautorizat,audiereapoateavealocnprezenaoricreipersoanecarepoatecomunicacucelascultat,organuljudiciar
avndnsobligaiadeareluaaudiereaprininterpretimediatceaceastaesteposibil.
(3)Dacpersoanaaudiatestesurd,mutsausurdomut,audiereasefacecuparticipareauneipersoanecarearecapacitateade
acomunicaprinlimbajulspecial.naceastsituaiecomunicareasepoatefaceinscris.
(4)ncazuriexcepionale,dacnuesteprezentopersoanautorizatcarepoatecomunicaprinlimbajulspecial,iarcomunicarea
nusepoaterealizanscris,audiereapersoanelorprevzutelaalin.(3)sevafacecuajutoruloricreipersoanecareareaptitudini
decomunicare,dispoziiilealin.(2)aplicndusenmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.105afostmodificatdepct.64alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul106
Regulispecialeprivindascultarea
(1)Dac,ntimpulaudieriiuneipersoane,aceastaprezintsemnevizibiledeobosealexcesivsausimptomeleuneibolicarei
afecteazcapacitateafizicoripsihicdeaparticipalaascultare,organuljudiciardispunentrerupereaascultriii,daceste
cazul,iamsuripentrucapersoanasfieconsultatdeunmedic.
(2)Persoanaaflatndeteniepoatefiaudiatlaloculdedeinereprinvideoconferin,ncazuriexcepionaleidacorganul
judiciarapreciazcaceastanuaduceatingerebuneidesfurriaprocesuluioridrepturiloriintereselorprilor.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),dacpersoanaaudiatseaflnvreunadintresituaiileprevzutelaart.90,ascultareanupoate
avealocdectnprezenaavocatuluilaloculdedeinere.

Art.106afostmodificatdepct.65alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Seciuneaa2aAudiereasuspectuluisauainculpatului
+Articolul107
ntrebrileprivindpersoanasuspectuluisauainculpatului
(1)Lanceputulprimeiaudieri,organuljudiciaradreseazntrebrisuspectuluisauinculpatuluicuprivirelanume,prenume,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 16/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)Lanceputulprimeiaudieri,organuljudiciaradreseazntrebrisuspectuluisauinculpatuluicuprivirelanume,prenume,
porecl,datailoculnaterii,codulnumericpersonal,numeleiprenumeleprinilor,cetenia,stareacivil,situaiamilitar,
studiile,profesiaoriocupaia,loculdemunc,domiciliuliadresaundelocuieteefectiviadresalacaredoretesifie
comunicateacteledeprocedur,antecedentelepenalesaudacmpotrivasasedesfoarunaltprocespenal,dacsolicitun
interpretncazulncarenuvorbetesaununelegelimbaromnorinusepoateexprima,precumicuprivirelaoricealtedate
pentrustabilireasituaieisalepersonale.

Alin.(1)alart.107afostmodificatdepct.66alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)ntrebrileprevzutelaalin.(1)serepetlaaudierileulterioaredoaratuncicndorganuljudiciarconsidernecesar.
+Articolul108
Comunicareadrepturiloriaobligaiilor
(1)Organuljudiciarcomunicsuspectuluisauinculpatuluicalitateancareesteaudiat,faptaprevzutdelegeapenalpentru
svrireacreiaestesuspectatsaupentrucareafostpusnmicareaciuneapenalincadrareajuridicaacesteia.
(2)Suspectuluisauinculpatuluiiseaduclacunotindrepturileprevzutelaart.83,precumiurmtoareleobligaii:
a)obligaiadeaseprezentalachemrileorganelorjudiciare,atrgnduiseateniac,ncazulnendepliniriiacesteiobligaii,se
poateemitemandatdeaducerempotrivasa,iarncazulsustragerii,judectorulpoatedispunearestareasapreventiv
b)obligaiadeacomunicanscris,ntermende3zile,oriceschimbareaadresei,atrgnduiseateniac,ncazulnendeplinirii
acesteiobligaii,citaiileioricealteactecomunicatelaprimaadresrmnvalabileiseconsiderclealuatlacunotin.
(3)ncursulurmririipenale,naintedeprimaaudiereasuspectuluisauinculpatului,iseaduclacunotindrepturilei
obligaiileprevzutelaalin.(2).Acestedrepturiiobligaiiisecomunicinscris,subsemntur,iarncazulncarenupoate
orirefuzssemneze,sevancheiaunprocesverbal.

Alin.(3)alart.108afostmodificatdepct.67alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Organuljudiciartrebuiesaduclacunotinainculpatuluiposibilitateancheierii,ncursulurmririipenale,aunuiacord,ca
urmarearecunoateriivinoviei,iarncursuljudeciiposibilitateadeabeneficiadereducereapedepseiprevzutedelege,ca
urmarearecunoateriinvinuirii.

Alin.(4)alart.108afostintrodusdepct.68alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul109
Moduldeascultare
(1)Dupndeplinireadispoziiilorart.107i108,suspectulsauinculpatulestelsatsdeclaretotceeacedoretereferitorlafapta
prevzutdelegeapenalcareiafostcomunicat,dupcareisepotpunentrebri.
(2)Suspectulsauinculpatularedreptulsseconsultecuavocatulattnainte,ctincursulaudierii,iarorganuljudiciar,cnd
considernecesar,poatepermiteacestuiasutilizezensemnriinotieproprii.
(3)ncursulaudierii,suspectulsauinculpatulipoateexercitadreptullatcerecuprivirelaoricaredintrefapteleorimprejurrile
desprecareestentrebat.

Alin.(3)alart.109afostmodificatdepct.69alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul110
Consemnareadeclaraiilor
(1)Declaraiilesuspectuluisauinculpatuluiseconsemneaznscris.ndeclaraieseconsemneazntrebrileadresatepe
parcursulascultrii,menionndusecineleaformulat,isemenioneazdefiecaredatoranceperiiiorancheieriiascultrii.

Alin.(1)alart.110afostmodificatdepct.70alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Dacestedeacordcuconinutuldeclaraieiscrise,suspectulsauinculpatulosemneaz.Dacsuspectulsauinculpatularede
fcutcompletri,rectificrioriprecizri,acesteasuntindicatenfinaluldeclaraiei,fiindurmatedesemnturasuspectuluisaua
inculpatului.
(3)Cndsuspectulsauinculpatulnupoatesaurefuzssemneze,organuljudiciarconsemneazacestlucrundeclaraiascris.
(4)Declaraiascrisestesemnatideorganuldeurmrirepenalcareaprocedatlaaudiereasuspectuluisauainculpatului,de
judectoruldedrepturiilibertioridepreedintelecompletuluidejudecatidegrefier,deavocatulsuspectului,inculpatului,al
persoaneivtmate,priicivilesaupriiresponsabilecivilmente,dacacetiaaufostprezeni,precumideinterpretcnd
declaraiaafostluatprintruninterpret.

Alin.(4)alart.110afostmodificatdepct.70alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncursulurmririipenale,audiereasuspectuluisauinculpatuluisenregistreazcumijloacetehniceaudiosauaudiovideo.
Atuncicndnregistrareanuesteposibil,acestlucruseconsemneazndeclaraiasuspectuluisauinculpatului,cuindicarea
concretamotivuluipentrucarenregistrareanuafostposibil.
+Seciuneaa3aAudiereapersoaneivtmate,apriicivileiapriiresponsabilecivilmente
+Articolul111
Moduldeaudiereapersoaneivtmate
(1)Lanceputulprimeiaudieri,organuljudiciaradreseazpersoaneivtmatentrebrileprevzutelaart.107,careseaplicn
modcorespunztor.
(2)Persoaneivtmateiseaduclacunotinurmtoareledrepturiiobligaii:
a)dreptuldeafiasistatdeavocat,iarncazuriledeasistenobligatorie,dreptuldeaisedesemnaunavocatdinoficiu
b)dreptuldeaapelalaunmediatorncazurilepermisedelege
c)dreptuldeapropuneadministrareadeprobe,dearidicaexcepiiideapuneconcluzii,ncondiiileprevzutedelege
d)dreptuldeafincunotinatcuprivireladesfurareaprocedurii,dreptuldeaformulaplngereprealabil,precumidreptul
deaseconstituipartecivil
e)obligaiadeaseprezentalachemrileorganelorjudiciare
f)obligaiadeacomunicaoriceschimbaredeadres
g)abrogat

Lit.g)aalin.(2)alart.111afostabrogatdepct.71alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dispoziiileart.109alin.(1)i(2)ialeart.110seaplicnmodcorespunztor.
(4)ncursulurmririipenale,audiereapersoaneivtmatesenregistreazprinmijloacetehniceaudiosauaudiovideo,atunci
cndorganuldeurmrirepenalconsidernecesarsauatuncicndpersoanavtmatasolicitataceastanmodexpres,iar
nregistrareaesteposibil.
(5)Persoaneivtmateiseaducelacunotincuocaziaprimeiaudierifaptulc,ncazulncareinculpatulvafiprivatde
libertate,respectivcondamnatlaopedeapsprivativdelibertate,poatesfieinformatcuprivirelapunereanlibertatenorice
modsauevadareaacestuia.

Alin.(5)alart.111afostmodificatdepct.15alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)ncazulpersoanelorvtmatepentrucareafoststabilitncondiiilelegiiexistenaunornevoispecificedeprotecie,organul
judiciarpoatedispuneunasaumaimultedintreurmtoarelemsuri,atuncicndesteposibilicndacestaapreciazcnuse
aduceatingerebuneidesfurriaprocesuluioridrepturiloriintereselorprilor:
a)audiereaacestoranincinteconceputesauadaptateacestuiscop
b)audiereaacestoraprinintermediulsaunprezenaunuipsihologsauaaltuispecialistnconsiliereavictimelor
c)audiereaacestora,ctieventualalorreaudiereserealizeazdeaceeaipersoan,dacacestlucruesteposibilidacorganul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 17/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
c)audiereaacestora,ctieventualalorreaudiereserealizeazdeaceeaipersoan,dacacestlucruesteposibilidacorganul
judiciarapreciazcaceastanuaduceatingerebuneidesfurriaprocesuluioridrepturiloriintereselorprilor.

Alin.(6)alart.111afostintrodusdepct.16alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(7)Audiereadectreorganeledecercetarepenalapersoanelorvtmatecareaufostvictimealeinfraciuniideviolenn
familie,prevzutdeart.199dinCodulpenal,aleinfraciunilordeviol,agresiunesexual,actsexualcuunminoricorupere
sexualaminorilor,prevzutelaart.218221dinCodulpenal,aleinfraciuniidereletratamenteaplicateminorului,prevzutla
art.197dinCodulpenal,hruire,prevzutdeart.208dinCodulpenal,ihruiresexual,prevzutdeart.223dinCodul
penal,precuminaltecazurincare,dincauzamprejurrilorcomiteriifaptei,acestlucruseapreciazcafiindnecesar,se
efectueaznumaidectreopersoandeacelaisexcupersoanavtmat,lacerereaacesteia,cuexcepiacazuluicndorganul
judiciarapreciazcaceastaaduceatingerebuneidesfurriaprocesuluioridrepturiloriintereselorprilor.

Alin.(7)alart.111afostintrodusdepct.16alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)Dacpersoanavtmatesteminor,nregistrareaaudieriiacesteiaprinmijloacetehniceaudiosauaudiovideoesteobligatorie
ntoatecazurile.Atuncicndnregistrareanuesteposibil,acestlucruseconsemneazndeclaraiapersoaneivtmate,cu
indicareaconcretamotivuluipentrucarenregistrareanuafostposibil.

Alin.(8)alart.111afostintrodusdepct.16alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(9)Audiereapersoaneivtmatedectreorganuljudiciarcareanregistratoplngerecuprivirelasvrireauneiinfraciunise
desfoardendat,iar,dacacestlucrunuesteposibil,sevarealizaulteriordepuneriiplngerii,frntrzierinejustificate.

Alin.(9)alart.111afostintrodusdepct.16alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(10)Declaraiadatdepersoanavtmatncondiiilealin.(9)constituiemijlocdeprobchiardacafostadministratnaintede
ncepereaurmririipenale.

Alin.(10)alart.111afostintrodusdepct.16alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul112
Moduldeaudiereapriicivileiapriiresponsabilecivilmente
(1)Audiereapriicivileiapriiresponsabilecivilmentesefacepotrivitdispoziiilorart.111alin.(1),(3)i(4),careseaplicn
modcorespunztor.
(2)Priicivile,precumipriiresponsabilecivilmenteliseaduclacunotinurmtoareledrepturi:
a)dreptuldeafiasistatedeavocat,iarncazuriledeasistenobligatorie,dreptuldealisedesemnaunavocatdinoficiu
b)dreptuldeaapelalaunmediatorncazurilepermisedelege
c)dreptuldeapropuneadministrareadeprobe,dearidicaexcepiiideapuneconcluziinlegturcusoluionarealaturiicivile
acauzei,ncondiiileprevzutedelege.
+Articolul113
Proteciapersoaneivtmateiapriicivile
(1)Atuncicndsuntndeplinitecondiiileprevzutedelegereferitoarelastatutuldemartorameninatsauvulnerabiloripentru
proteciavieiiprivatesauademnitii,organuldeurmrirepenalpoatedispunefadepersoanavtmatorifadepartea
civilmsuriledeprotecieprevzutelaart.124130,careseaplicnmodcorespunztor.
(2)Suntprezumatevulnerabilevictimelecopii,victimelecaresuntnrelaiededependenfadeautorulinfraciunii,victimele
terorismului,alecriminalitiiorganizate,aletraficuluidepersoane,alevioleneincadrulrelaiilorapropiate,alevioleneisexuale
saualeexploatrii,victimeleinfraciunilorsvritedinurivictimeleafectatedeoinfraciunedincauzaprejudecilorsaudin
motivedediscriminarecarearputeaavealegturnspecialcucaracteristicilelorpersonale,victimelecudizabiliti,precumi
victimelecareausuferitunprejudiciuconsiderabilcaurmareagravitiiinfraciunii.
(3)Dacpersoanavtmatsauparteacivilseaflnvreunadintresituaiileprevzutelaalin.(2),organuldeurmrirepenali
aducelacunotinmsuriledeproteciecarepotfiluate,coninutulloriposibilitateadearenunalaacestea.Renunarea
persoaneivtmatesauapriicivilelaluareamsurilordeprotecieseconsemneaznscrisisesemneazdectreaceasta,n
prezenareprezentantuluilegal,dacestecazul.
(4)Reaudiereapersoaneivtmatesefacenumaidacacestlucruestestrictnecesarpentrudesfurareaprocesuluipenal.
(5)Laaudiere,persoanavtmatpoatefinsoit,lacerereasa,dectrereprezentantulsulegalidectreoaltpersoan
desemnatdectrepersoanavtmat,cuexcepiacazuluincareorganuljudiciardecidemotivatnsenscontrar.
(6)Oridecteoriorganuljudiciarnupoatestabilivrstapersoaneivtmateiexistmotivepentruaseconsideracaceastaeste
minor,persoanavtmatvafiprezumatafiminor.

Art.113afostmodificatdepct.17alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Seciuneaa4aAudiereamartorilor
+Articolul114
Persoaneleaudiatecamartor
(1)Poatefiaudiatncalitatedemartororicepersoancarearecunotindesprefaptesaumprejurridefaptcareconstituie
probncauzapenal.
(2)Oricepersoancitatncalitatedemartorareurmtoareleobligaii:
a)deaseprezentanfaaorganuluijudiciarcareacitatolalocul,ziuaioraartatencitaie
b)deadepunejurmntsaudeclaraiesolemnnfaainstanei
c)deaspuneadevrul.
(3)Calitateademartorarentietatefadecalitateadeexpertsaudeavocat,demediatororidereprezentantaluneiadintrepri
saualunuisubiectprocesualprincipal,cuprivirelafapteleimprejurriledefaptpecarepersoanaleacunoscutnaintedea
dobndiaceastcalitate.
(4)Potfiaudiatencalitatedemartoripersoanelecareauntocmitproceseverbalentemeiulart.61i62.
+Articolul115
Capacitateadeafimartor
(1)Oricepersoanpoateficitatiaudiatncalitatedemartor,cuexcepiapriloriasubiecilorprocesualiprincipali.
(2)Persoanelecareseaflntrosituaiecepunelandoial,nmodrezonabil,capacitateadeafimartorpotfiaudiatedoaratunci
cndorganuljudiciarconstatcpersoanaestecapabilsrelatezenmodcontientfapteimprejurridefaptconformecu
realitatea.
(3)Pentruadecidecuprivirelacapacitateauneipersoanedeafimartor,organuljudiciardispune,lacereresaudinoficiu,orice
examinarenecesar,prinmijloaceleprevzutedelege.
+Articolul116
Obiectulilimiteledeclaraieimartorului
(1)Martorulesteaudiatasupraunorfaptesaumprejurridefaptcareconstituieobiectulprobaiuniincauzancareafostcitat.
(2)Audiereamartoruluipoatefiextinsasupratuturormprejurrilornecesarepentruverificareacredibilitiisale.
(3)Nupotfaceobiectuldeclaraieimartoruluiacelefaptesaumprejurrialcrorsecretoriconfidenialitatepoatefiopusprin
legeorganelorjudiciare.

Alin.(3)alart.116afostmodificatdepct.72alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Faptelesaumprejurrileprevzutelaalin.(3)potfaceobiectuldeclaraieimartoruluiatuncicndautoritateacompetentsau
persoanandreptitiexprimacordulnacestsenssauatuncicndexistoaltcauzlegaldenlturareaobligaieidea
pstrasecretulsauconfidenialitatea.
(5)Abrogat.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 18/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.116afostabrogatdepct.73alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul117
Persoanelecareaudreptuldearefuzasdeadeclaraiincalitatedemartor
(1)Audreptuldearefuzasfieaudiatencalitatedemartorurmtoarelepersoane:
a)soul,ascendeniiidescendeniinliniedirect,precumifraiiisurorilesuspectuluisauinculpatului
b)persoanelecareauavutcalitateadesoalsuspectuluisaualinculpatului.
(2)Dupcomunicareadrepturiloriobligaiilorpotrivitart.120,organelejudiciarecomunicpersoanelorprevzutelaalin.(1)
dreptuldeanudadeclaraiincalitatedemartor.
(3)Dacpersoaneleprevzutelaalin.(1)suntdeacordsdeadeclaraii,nprivinaacestorasuntaplicabiledispoziiileprivitoare
ladrepturileiobligaiilemartorilor.
(4)Persoanacarendeplineteunadintrecalitileprevzutelaalin.(1)nraportcuunuldintresuspecisauinculpaiestescutit
deobligaiadeadepunemrturieimpotrivacelorlalisuspecisauinculpai,ncazulncaredeclaraiasanupoatefilimitat
doarlaacetiadinurm.

Alin.(4)alart.117afostmodificatdepct.74alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul118
Dreptulmartoruluideanuseacuza
Declaraiademartordatdeopersoancare,naceeaicauz,anteriordeclaraieiaavutsau,ulterior,adobnditcalitateade
suspectoriinculpatnupoatefifolositmpotrivasa.Organelejudiciareauobligaiasmenioneze,cuocaziaconsemnrii
declaraiei,calitateaprocesualanterioar.

Art.118afostmodificatdepct.75alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul119
ntrebrileprivindpersoanamartorului
(1)Dispoziiileart.107seaplicnmodcorespunztorncazulaudieriimartorului.
(2)Martoruluiisecomunicobiectulcauzeiiapoiestentrebatdacestemembrudefamiliesaufostsoalsuspectului,
inculpatului,persoaneivtmateorialcelorlaltepridinprocesulpenal,dacseaflnrelaiideprieteniesaudedumniecu
acestepersoane,precumidacasuferitvreopagubnurmasvririiinfraciunii.
(3)Martoruluinuiseadreseazntrebrileprivindpersoanasaatuncicndfadeacestasadispusomsurdeproteciea
datelordeidentitate.
+Articolul120
Comunicareadrepturiloriobligaiilor
(1)Organuljudiciarcomunicmartoruluicalitateancareesteaudiatifaptelesaumprejurriledefaptpentrudovedireacroraa
fostpropuscamartor.
(2)Martoruluiiseaducapoilacunotinurmtoareledrepturiiobligaii:
a)dreptuldeafisupusmsurilordeprotecieideabeneficiaderestituireacheltuielilorprilejuitedechemareanfaaorganelor
judiciare,atuncicndsuntndeplinitecondiiileprevzutedelege
b)obligaiadeaseprezentalachemrileorganelorjudiciare,atrgnduiseateniac,ncazulnendepliniriiacesteiobligaii,se
poateemitemandatdeaducerempotrivasa
c)obligaiadeacomunicanscris,ntermende5zile,oriceschimbareaadreseilacareestecitat,atrgnduiseateniac,n
cazulnendepliniriiacesteiobligaii,sepoatedispunempotrivasasanciuneaprevzutdeart.283alin.(1)
d)obligaiadeadadeclaraiiconformecurealitatea,atrgnduiseateniaclegeapedepseteinfraciuneademrturie
mincinoas.
+Articolul121
Jurmntulideclaraiasolemnamartorului
(1)ncursulurmririipenaleijudecii,dupndeplinireadispoziiilorart.119i120,organuldeurmrirepenalipreedintele
completuluisolicitmartoruluidepunereajurmntuluisauadeclaraieisolemne.
(2)Organuldeurmrirepenalipreedintelecompletuluilntreabpemartordacdoretesdepunjurmntreligiossau
declaraiesolemn.
(3)Textuljurmntuluiesteurmtorul:"Jurcvoispuneadevrulinuvoiascundenimicdinceeacetiu.Aasmiajute
Dumnezeu!".Referirealadivinitatedinformulajurmntuluiseschimbnfunciedecredinareligioasamartorului.
(4)ntimpuldepuneriijurmntului,cuexcepiileimpusedecredinareligioas,martorulinemnadreaptpecrucesaupe
Biblie.
(5)ncazulncaremartorulalegesfacodeclaraiesolemn,textulacesteiaesteurmtorul:"Mobligcvoispuneadevruli
nuvoiascundenimicdinceeacetiu."
(6)Dispoziiilealin.(1)(5)seaplicnmodcorespunztornproceduraaudieriianticipate,nfaajudectoruluidedrepturii
liberti.

Alin.(6)alart.121afostmodificatdepct.76alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul122
Moduldeaudiereamartorului
(1)Fiecaremartoresteaudiatseparatifrprezenaaltormartori.
(2)Martorulestelsatsdeclaretotceeacetienlegturcufaptelesaumprejurriledefaptpentrudovedireacroraafost
propus,apoiisepotadresantrebri.
(3)Martoruluinuisepotadresantrebriprivindopiunilepolitice,ideologicesaureligioaseorialtecircumstanepersonaleide
familie,cuexcepiacazuluincareacesteasuntstrictnecesarepentruaflareaadevruluincauzsaupentruverificarea
credibilitiimartorului.
+Articolul123
Consemnareadeclaraiilor
(1)Consemnareadeclaraiilorsefacepotrivitdispoziiilorart.110,careseaplicnmodcorespunztor.
(2)ncursulurmririipenale,audiereamartoruluisenregistreazprinmijloacetehniceaudiosauaudiovideo,dacorganulde
urmrirepenalconsidernecesarsaudacmartorulsolicitexpresaceastainregistrareaesteposibil.
+Articolul124
Cazurilespecialedeaudiereamartorului
(1)Audiereamartoruluiminornvrstdepnla14aniarelocnprezenaunuiadintreprini,atutoreluisauapersoaneioria
reprezentantuluiinstituieicreiaiestencredinatminorulsprecretereieducare.
(2)Dacpersoaneleartatelaalin.(1)nupotfiprezentesauaucalitateadesuspect,inculpat,persoanvtmat,partecivil,
parteresponsabilcivilmenteorimartorncauzoriexistsuspiciunearezonabilcpotinfluenadeclaraiaminorului,audierea
acestuiaarelocnprezenaunuireprezentantalautoritiitutelaresauauneirudecucapacitatedeplindeexerciiu,stabilitede
organuljudiciar.
(3)Dacseconsidernecesar,lacereresaudinoficiu,organuldeurmrirepenalsauinstanadispunecalaaudiereamartorului
minorsasisteunpsiholog.
(4)Audiereamartoruluiminortrebuieseviteproducereaoricruiefectnegativasuprastriipsihiceaacestuia.
(5)Martoruluiminorcareladataaudieriinuamplinitvrstade14aninuisecomunicobligaiileprevzutelaart.120alin.(2)
lit.d)inudepunejurmnt,dariseatrageateniasspunadevrul.

Alin.(5)alart.124afostmodificatdepct.18alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Abrogat.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 19/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Alin.(6)alart.124afostabrogatdepct.77alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Abrogat.

Alin.(7)alart.124afostabrogatdepct.77alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Seciuneaa5aProteciamartorilor
1.Proteciamartorilorameninai
+Articolul125
Martorulameninat
ncazulncareexistosuspiciunerezonabilcviaa,integritateacorporal,libertatea,bunurilesauactivitateaprofesionala
martoruluioriaunuimembrudefamiliealacestuiaarputeafipusenpericolcaurmareadatelorpecarelefurnizeazorganelor
judiciaresauadeclaraiilorsale,organuljudiciarcompetentacordacestuiastatutuldemartorameninatidispuneunaorimai
multedintremsuriledeprotecieprevzutelaart.126sau127,dupcaz.
+Articolul126
Msuriledeproteciedispusencursulurmririipenale
(1)ncursulurmririipenale,odatcuacordareastatutuluidemartorameninat,procuroruldispuneaplicareauneiasauamai
multoradintreurmtoarelemsuri:
a)supraveghereaipazalocuineimartoruluisauasigurareauneilocuinetemporare
b)nsoireaiasigurareaprotecieimartoruluisauamembrilordefamilieaiacestuiancursuldeplasrilor
c)proteciadatelordeidentitate,prinacordareaunuipseudonimcucaremartorulvasemnadeclaraiasa
d)audiereamartoruluifrcaacestasfieprezent,prinintermediulmijloaceloraudiovideodetransmitere,cuvoceaiimaginea
distorsionate,atuncicndcelelaltemsurinusuntsuficiente.
(2)Procuroruldispuneaplicareauneimsurideproteciedinoficiusaulacerereamartorului,auneiadintreprisauaunui
subiectprocesualprincipal.
(3)ncazulaplicriimsurilordeprotecieprevzutelaalin.(1)lit.c)id),declaraiamartoruluinuvacuprindeadresarealsau
datelesaledeidentitate,acesteafiindconsemnatentrunregistruspeciallacarevoraveaaccesdoarorganuldeurmrirepenal,
judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstana,ncondiiideconfidenialitate.
(4)Procuroruldispuneacordareastatutuluidemartorameninatiaplicareamsurilordeprotecieprinordonanmotivat,carese
pstreazncondiiideconfidenialitate.
(5)Procurorulverific,laintervaledetimprezonabile,dacsemenincondiiilecareaudeterminatluareamsurilordeprotecie,
iarncazcontrardispune,prinordonanmotivat,ncetareaacestora.
(6)Msurileprevzutelaalin.(1)semeninpetotparcursulprocesuluipenaldacstareadepericolnuancetat.
(7)Dacstareadepericolaaprutncursulproceduriidecamerpreliminar,judectoruldecamerpreliminar,dinoficiusaula
sesizareaprocurorului,dispunemsuriledeprotecieprevzutelaart.127.Dispoziiileart.128seaplicnmodcorespunztor.
(8)Msuriledeprotecieprevzutelaalin.(1)lit.a)ib)secomunicautoritiidesemnatecupunereanexecutareamsurii.
+Articolul127
Msuriledeproteciedispusencursuljudecii
ncursuljudecii,odatcuacordareastatutuluidemartorameninat,instanadispuneaplicareauneiasauamaimultoradintre
urmtoarelemsuri:
a)supraveghereaipazalocuineimartoruluisauasigurareauneilocuinetemporare
b)nsoireaiasigurareaprotecieimartoruluisauamembrilordefamilieaiacestuiancursuldeplasrilor
c)nepublicitateaedineidejudecatpedurataascultriimartorului
d)ascultareamartoruluifrcaacestasfieprezentnsaladejudecat,prinintermediulmijloaceloraudiovideodetransmitere,cu
voceaiimagineadistorsionate,atuncicndcelelaltemsurinusuntsuficiente
e)proteciadatelordeidentitatealemartoruluiiacordareaunuipseudonimsubcareacestavadepunemrturie.
+Articolul128
Dispunereamsuriiprotecieimartoruluincursuljudecii
(1)Instanadispuneaplicareauneimsurideproteciedinoficiu,lacerereaprocurorului,amartorului,aprilorsauapersoanei
vtmate.
(2)Propunereaformulatdeprocurorcuprinde:
a)numelemartoruluicareurmeazafiascultatnfazadejudecatifadecaresedoretedispunereamsuriideprotecie
b)motivareaconcretagravitiipericoluluiianecesitiimsurii.
(3)Atuncicndcerereaesteformulatdecelelaltepersoaneprevzutelaalin.(1),instanapoatedispunecaprocuroruls
efectuezedeurgenverificricuprivirelatemeiniciacereriideprotecie.
(4)Cerereasesoluioneazncameradeconsiliu,frparticipareapersoaneicareaformulatcererea.
(5)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(6)Instanasepronunprinncheieremotivat,carenuestesupuscilordeatac.
(7)ncheiereaprincaresedispunemsuradeproteciesepstreazncondiiideconfidenialitate.Dacproteciamartoruluieste
necesariduprmnereadefinitivahotrrii,suntaplicabiledispoziiilelegiispeciale.
(8)Msuriledeprotecieprevzutelaart.127lit.a)ib)secomunicautoritiidesemnatedelegecupunereanexecutarea
msurilor.
+Articolul129
Audiereamartoruluiprotejat
(1)nsituaiileprevzutelaart.126alin.(1)lit.d)iart.127lit.d),audiereamartoruluisepoateefectuaprinintermediul
mijloaceloraudiovideo,frcamartorulsfieprezentfizicnloculundeseaflorganuljudiciar.

Alin.(1)alart.129afostmodificatdepct.78alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Abrogat.

Alin.(2)alart.129afostabrogatdepct.79alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Subieciiprocesualiprincipali,prileiavocaiiacestorapotadresantrebrimartoruluiaudiatncondiiilealin.(1).Organul
judiciarrespingentrebrilecarearputeaconducelaidentificareamartorului.

Alin.(3)alart.129afostmodificatdepct.80alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Declaraiamartoruluiprotejatsenregistreazprinmijloacetehnicevideoiaudioiseredintegralnformscris.
(5)ncursulurmririipenaledeclaraiasesemneazdeorganuldeurmrirepenalori,dupcaz,dejudectoruldedrepturii
libertiideprocurorulcareafostprezentlaaudiereamartoruluiisedepuneladosarulcauzei.Declaraiamartorului,transcris,
vafisemnatideacestaivafipstratndosaruldepuslaparchet,ntrunlocspecial,ncondiiideconfidenialitate.
(6)ncursuljudecii,declaraiamartoruluisesemneazdepreedintelecompletuluidejudecat.
(7)Suportulpecareafostnregistratdeclaraiamartorului,noriginal,sigilatcusigiliulparchetuluisau,dupcaz,alinstaneide
judecatnfaacreiasafcutdeclaraia,sepstreazncondiiideconfidenialitate.Suportulcareconinenregistrrileefectuate
ncursulurmririipenaleestenaintatlaterminareaurmririipenaleinstaneicompetente,mpreuncudosarulcauzei,ieste
pstratnaceleaicondiiiprivindconfidenialitatea.
2.Proteciamartorilorvulnerabili
+Articolul130
Martorulvulnerabil
(1)Procurorulsau,dupcaz,instanapoatedecideacordareastatutuluidemartorvulnerabilurmtoarelorcategoriidepersoane:
a)martoruluicareasuferitotraumcaurmareasvririiinfraciuniioricaurmareacomportamentuluiulterioralsuspectuluisau
inculpatului
b)martoruluiminor.
(2)Odatcuacordareastatutuluidemartorvulnerabil,procuroruliinstanapotdispunemsuriledeprotecieprevzutelaart.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 20/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Odatcuacordareastatutuluidemartorvulnerabil,procuroruliinstanapotdispunemsuriledeprotecieprevzutelaart.
126alin.(1)lit.b)id)sau,dupcaz,art.127lit.b)e),careseaplicnmodcorespunztor.Distorsionareavociiiaimaginiinu
esteobligatorie.
(3)Dispoziiileart.126i128seaplicnmodcorespunztor.
+Seciuneaa6aConfruntarea
+Articolul131
Confruntarea
(1)Cndseconstatcexistcontrazicerintredeclaraiilepersoaneloraudiatenaceeaicauz,seprocedeazlaconfruntarealor
dacaceastaestenecesarpentrulmurireacauzei.
(2)Persoaneleconfruntatesuntaudiatecuprivirelafapteleimprejurrilenprivinacroradeclaraiiledateanteriorsecontrazic.
(3)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatencuviinacapersoaneleconfruntatesipunreciprocntrebri.
(4)ntrebrileirspunsurileseconsemneazntrunprocesverbal.

Alin.(4)alart.131afostmodificatdepct.81alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIIIIdentificareapersoaneloriaobiectelor
+Articolul132
Scopuliobiectulmsurii
(1)Identificareapersoanelorsauobiectelorsepoatedispunedacestenecesarnscopulclarificriimprejurrilorcauzei.
(2)Identificareapersoanelorsauobiectelorpoatefidispusdeprocurororideorganeledecercetarepenal,ncursulurmririi
penale,saudeinstan,ncursuljudecii.
+Articolul133
Audiereaprealabilapersoaneicarefaceidentificarea
(1)Dupdispunereamsuriiinaintecaidentificareasfierealizat,persoanacarefaceidentificareatrebuieaudiatcuprivirela
persoanasauobiectulpecareurmeazslidentifice.
(2)Audiereaconstndescriereatuturorcaracteristicilorpersoaneisaualeobiectului,precumiamprejurrilorncareaufost
vzute.Persoanacarefaceidentificareaestentrebatdacamaiparticipatanteriorlaoaltprocedurdeidentificareprivind
aceeaipersoansauacelaiobiectoridacpersoanasauobiectuldeidentificatiaufostindicateoridescriseanterior.

Alin.(2)alart.133afostmodificatdepct.82alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul134
Identificareapersoanelor
(1)Persoanacareurmeazsfieidentificatesteprezentatmpreuncualte46persoanenecunoscute,cutrsturiasemntoare
celordescrisedepersoanacarefaceidentificarea.
(2)Dispoziiilealin.(1)suntaplicabilenmodcorespunztorinsituaiaidentificriipersoanelordupfotografii.
(3)Identificareasedesfoarastfelnctpersoanelecareurmeazsfieidentificatesnuovadpeceacareleidentific.
(4)Desfurareaactivitiideidentificareapersoanelor,precumideclaraiilepersoaneicarefaceidentificareasuntconsemnate
ntrunprocesverbal.
(5)Procesulverbaltrebuiescuprind,pelngmeniunileprevzutelaart.135alin.(2),numele,prenumeleiadresa
persoanelorcareaufostintrodusengrupuldeidentificaresaualecrorfotografiiaufostprezentatepersoaneicareface
identificarea,numeleiprenumelepersoaneiidentificate,precumiordonanasauncheiereaprincaresadispusefectuarea
identificriidepersoane.
(6)ncursulurmririipenale,nsituaiancareorganuldeurmrirepenalconsidernecesar,activitateadeidentificareeste
nregistrataudiovideo.nregistrareaidentificriiesteanexatprocesuluiverbalcaparteintegrantaacestuiaipoatefifolositca
mijlocdeprob.
+Articolul135
Identificareaobiectelor
(1)Obiecteledesprecaresepresupunecpotcontribuilaaflareaadevruluinlegturcusvrireauneiinfraciunisunt
prezentatenvedereaidentificrii,dupcepersoanacarefaceidentificarealeadescrisnprealabil.Dacacesteobiectenupotfi
adusepentruafiprezentate,persoanacarefaceidentificareapoateficonduslaloculundeseaflobiectele.
(2)Desfurareaactivitiideidentificareaobiectelor,precumideclaraiilepersoaneicarefaceidentificareasuntconsemnate
ntrunprocesverbalcetrebuiescuprindmeniunicuprivirela:ordonanasauncheiereaprincaresadispusmsura,locul
undeafostncheiat,data,oralacareanceputioralacaresaterminatactivitatea,cumenionareaoricruimomentde
ntrerupere,numele,prenumelepersoanelorprezenteicalitateancareacesteaparticip,numeleiprenumelepersoaneicareface
identificarea,descriereaamnunitaobiecteloridentificate.
(3)ncursulurmririipenale,nsituaiancareorganuldeurmrireconsidernecesar,activitateadeidentificareideclaraia
persoaneicarefaceidentificareasuntnregistrateaudiovideo.nregistrareaidentificriiesteanexatprocesuluiverbalcaparte
integrantaacestuiaipoatefifolositcamijlocdeprob.
+Articolul136
Alteidentificri
Identificareavocilor,sunetelorsauaaltorelementecefacobiectulpercepieisenzorialesedispuneiseefectueazcurespectarea
proceduriiprevzutelaart.134.
+Articolul137
Pluralitateadeidentificri
(1)ncazulncaremaimultepersoanesuntchematesidentificeaceeaipersoansauacelaiobiect,organelejudiciare
competenteiaumsuriprincaresfieevitatcomunicareantreceicareaufcutidentificareaiceicareurmeazsoefectueze.
(2)Dacaceeaipersoanurmeazsparticipelamaimulteprocedurideidentificareaunorpersoanesauaunorobiecte,
organelejudiciarecompetenteiaumsuricapersoanasupusidentificriisfiesituatntrepersoanediferitedeceleceau
participatlaprocedurileanterioare,respectivobiectulsupusidentificriisfieplasatprintreobiectediferitedeceleutilizate
anterior.
+CapitolulIV
Metodespecialedesupravegheresaucercetare

DenumireaCap.IVdinTitlulIValPriigeneraleafostmodificatdepct.83alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie
2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul138
Dispoziiigenerale
(1)Constituiemetodespecialedesupravegheresaucercetareurmtoarele:
a)interceptareacomunicaiilororiaoricruitipdecomunicareladistan
b)accesullaunsisteminformatic
c)supraveghereavideo,audiosauprinfotografiere
d)localizareasauurmrireaprinmijloacetehnice
e)obinereadatelorprivindtranzaciilefinanciarealeuneipersoane
f)reinerea,predareasaupercheziionareatrimiterilorpotale
g)utilizareainvestigatorilorsubacoperireiacolaboratorilor
h)participareaautorizatlaanumiteactiviti
i)livrareasupravegheat
j)obinereadatelordetraficidelocalizareprelucratedectrefurnizoriidereelepublicedecomunicaiielectroniceorifurnizorii
deserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului.

Lit.j)aalin.(1)alart.138afostmodificatdepct.1alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 21/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Alin.(1)alart.138afostmodificatdepct.84alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Prininterceptareacomunicaiilororiaoricruitipdecomunicaresenelegeinterceptarea,accesul,monitorizarea,colectarea
saunregistrareacomunicrilorefectuateprintelefon,sisteminformaticoriprinoricealtmijlocdecomunicare.

Alin.(2)alart.138afostmodificatdepct.84alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Prinacceslaunsisteminformaticsenelegeptrundereantrunsisteminformaticsaumijlocdestocareadatelorinformatice
fiedirect,fiedeladistan,prinintermediulunorprogramespecializateoriprinintermediuluneireele,nscopuldeaidentifica
probe.
(4)Prinsisteminformaticsenelegeoricedispozitivsauansambludedispozitiveinterconectateoriaflatenrelaiefuncional,
dintrecareunulsaumaimulteasigurprelucrareaautomatadatelor,cuajutorulunuiprograminformatic.
(5)Prindateinformaticesenelegeoricereprezentaredefapte,informaiisauconceptesuboformadecvatprelucrriintrun
sisteminformatic,inclusivunprogramcapabilsdetermineexecutareauneifunciidectreunsisteminformatic.
(6)Prinsupravegherevideo,audiosauprinfotografieresenelegefotografiereapersoanelor,observareasaunregistrarea
conversaiilor,micrilororiaaltoractivitialeacestora.
(7)Prinlocalizaresauurmrireprinmijloacetehnicesenelegefolosireaunordispozitivecaredeterminloculundeseafl
persoanasauobiectullacaresuntataate.
(8)Prinpercheziionareatrimiterilorpotalesenelegeverificarea,prinmijloacefizicesautehnice,ascrisorilor,aaltortrimiteri
potalesauaobiectelortransmiseprinoricealtmijloc.
(9)Prinobinereadatelorprivindtranzaciilefinanciarealeuneipersoanesenelegeoperaiunileprincareseasigurcunoaterea
coninutuluitranzaciilorfinanciareialaltoroperaiuniefectuatesaucareurmeazsfieefectuateprinintermediuluneiinstituii
decreditorialalteientitifinanciare,precumiobinereadelaoinstituiedecreditsaudelaaltentitatefinanciardenscrisuri
oriinformaiiaflatenposesiaacesteiareferitoarelatranzaciilesauoperaiunileuneipersoane.

Alin.(9)alart.138afostmodificatdepct.84alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(10)Prinutilizareainvestigatorilorsubacoperireiacolaboratorilorsenelegefolosireauneipersoanecuoaltidentitatedect
cearealnscopulobineriidedateiinformaiicuprivirelasvrireauneiinfraciuni.

Alin.(10)alart.138afostmodificatdepct.84alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)Prinparticipareaautorizatlaanumiteactivitisenelegecomitereauneifaptesimilarelaturiiobiectiveauneiinfraciunide
corupie,efectuareadetranzacii,operaiunisauoricefeldenelegeriprivindunbunsauprivindopersoandesprecarese
bnuietecarfidisprut,cestevictimatraficuluidepersoaneoriauneirpiri,efectuareadeoperaiuniprivinddroguri,
precumiprestareaunuiserviciu,desfuratecuautorizareaorganuluijudiciarcompetent,nscopulobineriidemijloacede
prob.

Alin.(11)alart.138afostmodificatdepct.84alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(12)Prinlivraresupravegheatsenelegetehnicadesupraveghereicercetareprincaresepermitintrarea,circulaiasauieirea
depeteritoriulriiaunorbunurinprivinacroraexistosuspiciunecuprivirelacaracterulilicitaldeineriisauobinerii
acestora,subsupraveghereaoricuautorizareaautoritilorcompetente,nscopulinvestigriiuneiinfraciunisaualidentificrii
persoanelorimplicatensvrireaacesteia.

Alin.(12)alart.138afostmodificatdepct.19alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(13)Prinsupravegheretehnicsenelegeutilizareauneiadintremetodeleprevzutelaalin.(1)lit.a)d).

Alin.(13)alart.138afostmodificatdepct.19alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul139
Supraveghereatehnic
(1)Supraveghereatehnicsedispunedejudectoruldedrepturiilibertiatuncicndsuntndeplinitecumulativurmtoarele
condiii:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciunidintreceleprevzutelaalin.(2)
b)msurasfieproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,importana
informaiilororiaprobelorceurmeazafiobinutesaugravitateainfraciunii
c)probelenuarputeafiobinutenaltmodsauobinerealorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriexist
unpericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare.
(2)SupraveghereatehnicsepoatedispunencazulinfraciunilorcontrasecuritiinaionaleprevzutedeCodulpenalidelegi
speciale,precumincazulinfraciunilordetraficdedroguri,deefectuaredeoperaiuniilegalecuprecursorisaucualteproduse
susceptibiledeaaveaefectepsihoactive,infraciunilorprivindnerespectarearegimuluiarmelor,muniiilor,materialelornucleare
ialmateriilorexplozive,detraficiexploatareapersoanelorvulnerabile,actedeterorism,desplareabanilor,defalsificarede
monede,timbresaudealtevalori,defalsificaredeinstrumentedeplatelectronic,ncazulinfraciunilorcaresesvrescprin
sistemeinformaticesaumijloacedecomunicareelectronic,contrapatrimoniului,deantaj,deviol,delipsiredelibertatenmod
ilegal,deevaziunefiscal,ncazulinfraciunilordecorupieialinfraciunilorasimilateinfraciunilordecorupie,infraciunilor
mpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropeneorincazulaltorinfraciunipentrucarelegeaprevedepedeapsanchisoriide
5anisaumaimare.

Alin.(2)alart.139afostmodificatdepct.20alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)nregistrrileprevzutenprezentulcapitol,efectuatedeprisaudealtepersoane,constituiemijloacedeprobcndprivesc
propriileconvorbirisaucomunicripecareleaupurtatcuterii.Oricealtenregistrripotconstituimijloacedeprobdacnusunt
interzisedelege.
(4)Raportuldintreavocatipersoanapecareoasistsauoreprezintnupoateformaobiectulsupravegheriitehnicedectdac
existdatecavocatulsvreteoripregtetesvrireauneiinfraciunidintreceleprevzutelaalin.(2).Dacpeparcursulsau
dupexecutareamsuriirezultcactivitiledesupravegheretehnicauvizatiraporturiledintreavocatisuspectulori
inculpatulpecareacestalapr,probeleobinutenupotfifolositencadrulniciunuiprocespenal,urmndafidistruse,de
ndat,dectreprocuror.Judectorulcareadispusmsuraesteinformat,dendat,dectreprocuror.Atuncicndapreciaz
necesar,judectoruldispuneinformareaavocatului.

Alin.(4)alart.139afostmodificatdepct.85alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul140
Proceduradeemitereamandatuluidesupravegheretehnic
(1)Supraveghereatehnicpoatefidispusncursulurmririipenale,peoduratdecelmult30dezile,lacerereaprocurorului,
dejudectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudela
instanacorespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcarea
formulatcererea.
(2)Cerereaformulatdeprocurortrebuiescuprind:indicareamsurilordesupravegheretehniccaresesolicitafidispuse,
numelesaualtedatedeidentificareapersoaneimpotrivacreiasedispunemsura,dacsuntcunoscute,indicareaprobelororia
datelordincarerezultsuspiciunearezonabilcuprivirelasvrireauneiinfraciunipentrucaresepoatedispunemsura,
indicareafapteiiancadrriijuridice,iar,ncazulmsuriisupravegheriivideo,audiosauprinfotografiere,dacsesoliciti
ncuviinareacaorganeledeurmrirepenalsptrundnspaiiprivateindicatepentruaactivasauadezactivamijloacele
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 22/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
ncuviinareacaorganeledeurmrirepenalsptrundnspaiiprivateindicatepentruaactivasauadezactivamijloacele
tehniceceurmeazafifolositepentruexecutareamsuriisupravegheriitehnice,motivareacaracteruluiproporionalisubsidiaral
msurii.Procurorultrebuiesnaintezedosaruljudectoruluidedrepturiiliberti.
(3)Cerereaprincaresesolicitncuviinareasupravegheriitehnicesesoluioneaznaceeaizi,ncameradeconsiliu,frcitarea
prilor.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(4)ncazulncareapreciazccerereaestentemeiat,judectoruldedrepturiilibertidispune,prinncheiere,admiterea
cereriiprocuroruluiiemitedendatmandatuldesupravegheretehnic.ntocmireaminuteiesteobligatorie.
(5)ncheiereajudectoruluidedrepturiilibertiimandatultrebuiescuprind:
a)denumireainstanei
b)data,orailoculemiterii
c)numele,prenumeleicalitateapersoaneicareadatncheiereaiaemismandatul
d)indicareamsuriiconcretencuviinate
e)perioadaiscopulpentrucaresaautorizatmsura
f)numelepersoaneisupusemsuriidesupravegheretehnicoridateledeidentificarealeacesteia,dacsuntcunoscute
g)indicarea,ncazulncareestenecesarfadenaturamsuriincuviinate,aelementelordeidentificareafiecruitelefon,a
punctuluideacceslaunsisteminformatic,aoricrordatecunoscutepentruidentificareaciidecomunicaresauanumruluide
cont
h)ncazulmsuriisupravegheriivideo,audiosauprinfotografierenspaiiprivate,meniuneaprivindncuviinareasolicitriica
organeledeurmrirepenalsptrundnspaiiprivatepentruaactivasaudezactivamijloaceletehniceceurmeazafifolosite
pentruexecutareamsuriisupravegheriitehnice
i)semnturajudectoruluiitampilainstanei.
(6)ncazulncarejudectoruldedrepturiilibertiapreciazcnusuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.139iprevederile
alin.(1)dinprezentularticol,dispune,prinncheiere,respingereacereriidencuviinareamsuriisupravegheriitehnice.
(7)ncheiereaprincarejudectoruldedrepturiilibertisepronunasupramsurilordesupravegheretehnicnuestesupus
cilordeatac.
(8)Onoucereredencuviinareaaceleiaimsuripoatefiformulatnumaidacauaprutorisaudescoperitfaptesau
mprejurrinoi,necunoscutelamomentulsoluionriicereriianterioaredectrejudectoruldedrepturiiliberti.
(9)Lacerereamotivatapersoaneivtmate,procurorulpoatesolicitajudectoruluiautorizareainterceptriicomunicaiilorori
nregistrriiacestora,precumiaoricrortipuridecomunicriefectuatedeaceastaprinoricemijlocdecomunicare,indiferentde
naturainfraciuniiceformeazobiectulcercetrii.Dispoziiilealin.(1)(8)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(9)alart.140afostintrodusdepct.86alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul141
Autorizareaunormsuridesupravegheretehnicdectreprocuror
(1)Procurorulpoateautoriza,peoduratdemaximum48deore,msuriledesupravegheretehnicatuncicnd:
a)existurgen,iarobinereamandatuluidesupravegheretehnicncondiiileart.140arconducelaontrzieresubstaniala
cercetrilor,lapierderea,alterareasaudistrugereaprobelororiarpunenpericolsiguranapersoaneivtmate,amartoruluisau
membrilorfamiliiloracestorai
b)suntndeplinitecondiiileprevzutelaart.139alin.(1)i(2).
(2)Ordonanaprocuroruluiprincareseautorizeazmsuradesupravegheretehnictrebuiescuprindmeniunileprevzutela
art.140alin.(5).
(3)Procurorulareobligaiadeasesiza,ntermendecelmult24deoredelaexpirareamsurii,judectoruldedrepturiiliberti
delainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteian
acreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareaemisordonana,nvedereaconfirmrii
msurii,naintndtotodatunprocesverbalderedarerezumativaactivitilordesupravegheretehnicefectuateidosarul
cauzei.
(4)ncazulncarejudectoruldedrepturiilibertiapreciazcaufostndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1),confirmn
termende24deoremsuradispusdeprocuror,prinncheiere,pronunatncameradeconsiliu,frcitareaprilor.
(5)Cuprivireladateleinformaticeidentificateprinaccesullaunsisteminformatic,procurorulpoatedispune,prinordonan:
a)realizareaiconservareauneicopiiaacestordateinformatice
b)suprimareaaccesriisaundeprtareaacestordateinformaticedinsistemulinformatic.
Copiileserealizeazcumijloacetehniceiproceduriadecvate,denatursasigureintegritateainformaiilorconinutedeacestea.
(6)ncazulncarejudectoruldedrepturiilibertiapreciazcnuaufostrespectatecondiiileprevzutelaalin.(1),infirm
msuraluatdectreprocuroridispunedistrugereaprobelorobinutentemeiulacesteia.Procuroruldistrugeprobeleastfel
obinuteintocmeteunprocesverbalnacestsens.
(7)Odatcucerereadeconfirmareamsuriisauseparat,procurorulpoatesolicitajudectoruluidedrepturiilibertiluarea
msuriisupravegheriitehnicencondiiileart.140.
(8)ncheiereaprincarejudectoruldedrepturiilibertisepronunasupramsurilordispusedeprocurornuestesupuscilor
deatac.
+Articolul142
Punereanexecutareamandatuluidesupravegheretehnic
(1)Procurorulpunenexecutaresupraveghereatehnicoripoatedispunecaaceastasfieefectuatdeorganuldecercetare
penalsaudelucrtorispecializaidincadrulpoliiei.

Alin.(1)alart.142afostmodificatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.6din11martie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016.Prinurmare,
neconstituionalitateasintagmei"oridealteorganespecializatealestatului"dincuprinsuldispoziiilorart.142alin.(1)dinCodul
deprocedurpenalnusemaiaplicncazulacesteiforme,fiindvalabilpentruformaanterioarmodificriiaduseprin
ORDONANADEURGENnr.6din11martie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),publicatnMONITORUL
OFICIALnr.190din14martie2016.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.51din16februarie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176576),
publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016,saconstatatneconstituionalitateasintagmei"oridealteorgane
specializatealestatului"dincuprinsuldispoziiilorart.142alin.(1)dinCoduldeprocedurpenal,nformaavutanterior
modificriiaduseprinORDONANADEURGENnr.6din11martie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),
publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

Prinurmare,ncepndcudatade14martie2016,sintagma"oridealteorganespecializatealestatului"dincuprinsuldispoziiilor
art.142alin.(1)dinCoduldeprocedurpenal,nformaavutanteriormodificriiaduseprinORDONANADEURGENnr.
6din11martie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie
2016,arfitrebuitssesuspendededrept,isincetezeefectelejuridicencepndcudatade29aprilie2016,daclegiuitorul
nuarfiintervenit,prinORDONANADEURGENnr.6din11martie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),
publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016,pentrumodificareaprevederiloratacate.

(1^1)Pentrurealizareaactivitilorprevzutelaart.138alin.(1)lit.a)d),procurorul,organeledecercetarepenalsaulucrtorii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 23/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1^1)Pentrurealizareaactivitilorprevzutelaart.138alin.(1)lit.a)d),procurorul,organeledecercetarepenalsaulucrtorii
specializaidincadrulpoliieifolosescnemijlocitsistemeletehniceiproceduriadecvate,denatursasigureintegritateai
confidenialitateadateloriinformaiilorcolectate.

Alin.(1^1)alart.142afostintrodusdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.6din11martie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/176546),publicatnMONITORULOFICIALnr.190din14martie2016.
(2)Furnizoriidereelepublicedecomunicaiielectronicesaufurnizoriideserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului
saudeoricetipdecomunicaresuntobligaiscolaborezecuprocurorul,organeledecercetarepenalsaulucrtoriispecializai
dincadrulpoliiei,nlimitelecompeteneloracestora,pentrupunereanexecutareamandatuluidesupravegheretehnic.

Alin.(2)alart.142afostmodificatdepct.21alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Persoanelecaresuntchematesdeaconcurstehniclaexecutareamsurilordesupraveghereauobligaiaspstrezesecretul
operaiuniiefectuate,subsanciunealegiipenale.
(4)Procurorulareobligaiadeancetaimediatsupraveghereatehnicnaintedeexpirareadurateimandatuluidacnumaiexist
temeiurilecareaujustificatmsura,informnddendatdespreaceastajudectorulcareaemismandatul.
(5)Datelerezultatedinmsuriledesupravegheretehnicpotfifolositeinaltcauzpenaldacdincuprinsulacestorarezult
datesauinformaiiconcludenteiutileprivitoarelapregtireaorisvrireauneialteinfraciunidintreceleprevzutelaart.139
alin.(2).
(6)Datelerezultatedinmsuriledesupravegherecarenuprivescfaptaceformeazobiectulcercetriisaucarenucontribuiela
identificareaorilocalizareapersoanelor,dacnusuntfolositenaltecauzepenalepotrivitalin.(5),searhiveazlasediul
parchetului,nlocurispeciale,cuasigurareaconfidenialitii.Dinoficiusaulasolicitareaprilor,judectoruloricompletul
nvestitpoatesolicitadatelesigilatedacexistnoiprobedincarerezultctotuiopartedintreacesteaprivescfaptaceformeaz
obiectulcercetrii.Dupunandelasoluionareadefinitivacauzei,acesteasuntdistrusedectreprocuror,carentocmeteun
procesverbalnacestsens.
+Articolul142^1
(1)Oricepersoanautorizatcarerealizeazactivitidesupravegheretehnic,nbazaprezenteilegi,areposibilitateadea
asigurasemnareaelectronicadatelorrezultatedinactivitiledesupravegheretehnic,utilizndosemnturelectronicextins
bazatpeuncertificatcalificateliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditat.
(2)Oricepersoanautorizatcaretransmitedaterezultatedinactivitiledesupravegheretehnic,nbazaprezenteilegi,are
posibilitateassemnezedateletransmise,utilizndiosemnturelectronicextinsbazatpeuncertificatcalificateliberatdeun
furnizordeserviciidecertificareacreditaticarepermiteidentificareaneambiguapersoaneiautorizate,aceastaasumndui
astfelresponsabilitateanceeacepriveteintegritateadatelortransmise.
(3)Oricepersoanautorizatcareprimetedaterezultatedinactivitiledesupravegheretehnic,nbazaprezenteilegi,are
posibilitateasverificeintegritateadatelorprimiteiscertificeaceastintegritateprinsemnareadatelor,utilizndosemntur
electronicextinsbazatpeuncertificatcalificateliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditaticarepermite
identificareaneambiguapersoaneiautorizate.
(4)Fiecarepersoancarecertificdatelesubsemnturelectronicrspundepotrivitlegiipentrusecuritateaiintegritateaacestor
date.

Art.142^1afostintrodusdepct.88alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul143
Consemnareaactivitilordesupravegheretehnic
(1)Procurorulsauorganuldecercetarepenalntocmeteunprocesverbalpentrufiecareactivitatedesupravegheretehnic,n
caresuntconsemnaterezultateleactivitilorefectuatecareprivescfaptaceformeazobiectulcercetriisaucontribuiela
identificareaorilocalizareapersoanelor,dateledeidentificarealesuportuluicareconinerezultatulactivitilordesupraveghere
tehnic,numelepersoanelorlacareserefer,dacsuntcunoscute,saualtedatedeidentificare,precumi,dupcaz,dataiorala
careanceputactivitateadesupraveghereidataioralacaresancheiat.
(2)Laprocesulverbalseataeaz,nplicsigilat,ocopieasuportuluicareconinerezultatulactivitilordesupravegheretehnic.
Suportulsauocopiecertificataacestuiasepstreazlasediulparchetului,nlocurispeciale,nplicsigilativafipusla
dispoziiainstanei,lasolicitareaacesteia.Dupsesizareainstanei,copiasuportuluicareconineactivitiledesupraveghere
tehnicicopiidepeproceseleverbalesepstreazlagrefainstanei,nlocurispeciale,nplicsigilat,ladispoziiaexclusiva
judectoruluisaucompletuluinvestitcusoluionareacauzei.
(2^1)Oricepersoanautorizatcarerealizeazcopiialeunuisuportdestocareadatelorinformaticecareconinerezultatul
activitilordesupravegheretehnicareposibilitateasverificeintegritateadatelorinclusensuportuloriginali,dupefectuarea
copiei,ssemnezedateleinclusenaceasta,utilizndosemnturelectronicextinsbazatpeuncertificatcalificateliberatde
unfurnizordeserviciidecertificareacreditaticarepermiteidentificareaneambiguapersoaneiautorizate,aceastaasumndui
astfelresponsabilitateanceeacepriveteintegritateadatelor.

Alin.(2^1)alart.143afostintrodusdepct.89alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Convorbirile,comunicrilesauconversaiilepurtatentroaltlimbdectcearomnsunttranscrisenlimbaromn,prin
intermediulunuiinterpret,careareobligaiadeapstraconfidenialitatea.
(4)Convorbirile,comunicrilesauconversaiileinterceptateinregistrate,careprivescfaptaceformeazobiectulcercetriiori
contribuielaidentificareaorilocalizareapersoanelor,suntredatedectreprocurorsauorganuldecercetarepenalntrunproces
verbalncaresemenioneazmandatulemispentruefectuareaacestora,numereleposturilortelefonice,dateledeidentificareale
sistemelorinformaticeorialepunctelordeacces,numelepersoanelorceauefectuatcomunicrile,dacsuntcunoscute,dataiora
fiecreiconvorbirisaucomunicri.Procesulverbalestecertificatpentruautenticitatedectreprocuror.

Alin.(4)alart.143afostmodificatdepct.90alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Dupncetareamsuriidesupraveghere,procurorulinformeazjudectoruldedrepturiilibertidespreactivitileefectuate.
+Articolul144
Prelungireamsuriisupravegheriitehnice

Denumireamarginalaart.144afostmodificatdepct.22alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(1)Msurasupravegheriitehnicepoatefiprelungit,pentrumotivetemeinicjustificate,dectrejudectoruldedrepturiiliberti
delainstanacompetent,lacerereamotivataprocurorului,ncazulncaresuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.139,
fiecareprelungireneputnddepi30dezile.

Alin.(1)alart.144afostmodificatdepct.22alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Judectoruldedrepturiilibertisepronunncameradeconsiliu,frcitareaprilor,prinncheierecarenuestesupus
cilordeatac.ntocmireaminuteiesteobligatorie.
(3)Duratatotalamsurilordesupravegheretehnic,cuprivirelaaceeaipersoaniaceeaifapt,nupoatedepi,naceeai
cauz,6luni,cuexcepiamsuriidesupravegherevideo,audiosauprinfotografierenspaiiprivate,carenupoatedepi120de
zile.

Alin.(3)alart.144afostmodificatdepct.91alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul145
Informareapersoaneisupravegheate

(1)Dupncetareamsuriidesupravegheretehnic,procurorulinformeaz,nscris,ncelmult10zile,pefiecaresubiectalunui
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 24/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)Dupncetareamsuriidesupravegheretehnic,procurorulinformeaz,nscris,ncelmult10zile,pefiecaresubiectalunui
mandatdespremsuradesupravegheretehnicceafostluatnprivinasa.
(2)Dupmomentulinformrii,persoanasupravegheataredreptuldealuacunotin,lacerere,deconinutulproceselorverbale
ncaresuntconsemnateactivitiledesupravegheretehnicefectuate.Deasemenea,procurorultrebuiesasigure,lacerere,
ascultareaconvorbirilor,comunicrilorsauconversaiilororivizionareaimaginilorrezultatedinactivitateadesupraveghere
tehnic.
(3)Termenuldeformulareacereriiestede20deziledeladatacomunicriiinformriiscriseprevzutelaalin.(1).
(4)Procurorulpoatesamnemotivatefectuareainformriisauaprezentriisuporturilorpecaresuntstocateactivitilede
supravegheretehnicoriaproceselorverbalederedare,dacaceastaarputeaconducela:
a)perturbareasaupericlitareabuneidesfurriaurmririipenalencauz
b)punereanpericolasiguraneivictimei,amartorilorsauamembrilorfamiliiloracestora
c)dificultinsupraveghereatehnicasupraaltorpersoaneimplicatencauz.
(5)Amnareaprevzutlaalin.(4)sepoatedispunecelmaitrziupnlaterminareaurmririipenalesaupnlaclasareacauzei.
+Articolul146
Conservareamaterialelorrezultatedinsupraveghereatehnic
(1)Dacncauzsadispusosoluiedeclasare,mpotrivacreianuafostformulatplngerentermenullegalprevzutlaart.
340sauplngereaafostrespins,procurorulntiineazdendatdespreaceastapejudectoruldedrepturiiliberti.
(2)Judectoruldedrepturiilibertidispuneconservareasuportuluimaterialsauacopieicertificateaacestuia,prinarhivarela
sediulinstaneinlocurispeciale,nplicsigilat,cuasigurareaconfidenialitii.
(3)Dacncauzinstanaapronunatohotrredecondamnare,derenunarelaaplicareapedepseisaudeamnareaaplicrii
pedepsei,deachitareorincetareaprocesuluipenal,rmasdefinitiv,suportulmaterialsaucopiaacestuiaseconservprin
arhivareodatcudosarulcauzeilasediulinstanei,nlocurispeciale,cuasigurareaconfidenialitii.

Alin.(3)alart.146afostmodificatdepct.92alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul146^1
Obinereadatelorprivindtranzaciilefinanciarealeuneipersoane
(1)Obinereadatelorprivindtranzaciilefinanciareefectuatesepoatedispunedejudectoruldedrepturiilibertidelainstana
creiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteianacrei
circumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareantocmitpropunerea,cuprivirelatranzaciile
financiarealefptuitorului,suspectului,inculpatuluisaualeoricreipersoanecareestebnuitcrealizeazasemeneaoperaiuni
cufptuitorul,suspectulsauinculpatul,dac:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciuni
b)msuraestenecesariproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,
importanainformaiilorsauaprobelorceurmeazafiobinuteorigravitateainfraciunii
c)probelenuarputeafiobinutenaltmodsauobinerealorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriexist
unpericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare.
(2)Obinereadatelorprivindtranzaciilefinanciareceurmeazafiefectuatepoatefidispuspeoduratdecelmult30dezilede
judectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstana
corespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareantocmit
propunerea,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1).
(3)Dispoziiileart.140alin.(2)(9)seaplicnmodcorespunztor.
(4)Mandatulprincareesteautorizatobinereadatelorprivindtranzaciilefinanciareceurmeazafiefectuatepoatefiprelungitn
condiiileart.144,duratatotalamsuriineputnddepi,naceeaicauzicuprivirelaaceeaipersoan,6luni.
(5)ncazurilencareexisturgen,iarobinereamandatuluincondiiilealin.(1)sau(2)arconducelaontrzieresubstaniala
cercetrilor,lapierderea,alterareasaudistrugereaprobelororiarpunenpericolsiguranavictimeisauaaltorpersoaneisunt
ndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1)sau,dupcaz,alin.(2),procurorulpoatedispuneobinereadatelorprivindtranzaciile
financiareefectuatesaucareurmeazafiefectuate.Dispoziiileart.141seaplicnmodcorespunztor.
(6)Esteinterzisobinereadatelorprivindtranzaciilefinanciaredintreavocatisuspect,inculpatsauoricealtpersoanpecare
acestaoapr,cuexcepiasituaiilorncareexistdatecavocatulsvretesaupregtetesvrireauneiinfraciunidintrecele
prevzutelaart.139alin.(2).
(7)Instituiiledecreditsauentitilefinanciarecareefectueaztranzaciilefinanciaresuntobligatespredeanscrisurilesau
informaiilelacaresefacereferirenmandatuldispusdejudectorsaunautorizaiaemisdeprocuror.
(8)Dupefectuareaactivitilorautorizate,procurorullinformeaz,ncelmult10zile,nscris,pefiecaresubiectalunuimandat
despremsuraceafostluatnprivinasa.Dupmomentulinformrii,persoanaalecreitranzaciifinanciareaufostvizatede
aceastmsuraredreptuldealuacunotindeactivitileefectuate.
(9)Dispoziiileart.145alin.(4)i(5)seaplicnmodcorespunztor.

Art.146^1afostintrodusdepct.23alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul147
Reinerea,predareaipercheziionareatrimiterilorpotale
(1)Reinerea,predareaipercheziionareatrimiterilorpotalesepoatedispunedejudectoruldedrepturiilibertidelainstana
creiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteianacrei
circumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareantocmitpropunerea,cuprivirelascrisorile,
trimiterilepotalesauobiecteletrimiseoriprimitedefptuitor,suspect,inculpatsaudeoricepersoancareestebnuitc
primeteoritrimiteprinoricemijlocacestebunuridelafptuitor,suspectsauinculpatoribunuridestinateacestuia,dac:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciuni
b)msuraestenecesariproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,
importanainformaiilorsauaprobelorceurmeazafiobinuteorigravitateainfraciunii
c)probelenuarputeafiobinutenaltmodsauobinerealorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriexist
unpericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare.
(2)Esteinterzisreinerea,predareaipercheziionareacorespondeneisauatrimiterilorpotaletrimiseoriprimitenraporturile
dintreavocatisuspectul,inculpatulsauoricealtpersoanpecareacestaoapr,cuexcepiasituaiilorncareexistdatec
avocatulsvretesaupregtetesvrireauneiinfraciunidintreceleprevzutelaart.139alin.(2).
(3)Dispoziiileart.140seaplicnmodcorespunztor.
(4)ncazurilencareexisturgen,iarobinereamandatuluidereinere,predareipercheziionareatrimiterilorpotalen
condiiileart.140arconducelaontrzieresubstanialacercetrilor,lapierderea,alterareasaudistrugereaprobelororiarpune
npericolsiguranavictimeisauaaltorpersoaneisuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1)i(2),procurorulpoate
dispune,peoduratdemaximum48deore,msurileprevzutelaalin.(1).Dispoziiileart.141alin.(2)(8)seaplicnmod
corespunztor.
(5)Unitilepotalesaudetransportioricealtepersoanefizicesaujuridicecareefectueazactivitidetransportsautransferde
informaiisuntobligatesreinispredeaprocuroruluiscrisorile,trimiterilepotaleoriobiectelelacaresefacereferiren
mandatuldispusdejudectorsaunautorizaiaemisdeprocuror.
(6)Corespondena,trimiterilepotalesauobiecteleridicateipercheziionatecarenuaulegturcucauzaserestituie
destinatarului.
(7)Dupefectuareaactivitilorautorizate,procurorullinformeaz,ncelmult10zile,nscris,pefiecaresubiectalunuimandat
despremsuraceafostluatnprivinasa.Dupmomentulinformrii,persoanaalecreicoresponden,trimiteripotalesau
obiecteaufostridicateipercheziionatearedreptuldealuacunotindeactivitileefectuate.
(8)Dispoziiileart.145alin.(4)i(5)seaplicnmodcorespunztor.
(9)Msurapoatefiprelungitncondiiileart.144,duratatotalamsuriineputnddepi,naceeaicauzicuprivirela
aceeaipersoan,6luni.

Alin.(9)alart.147afostmodificatdepct.24alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul148
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 25/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
+Articolul148
Utilizareainvestigatorilorsubacoperiresaucuidentitaterealiacolaboratorilor
(1)Autorizareafolosiriiinvestigatorilorsubacoperiresepoatedispunedeprocurorulcaresupravegheazsauefectueaz
urmrireapenal,peoperioaddemaximum60dezile,dac:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciunicontrasecuritiinaionaleprevzutede
Codulpenalidealtelegispeciale,precumincazulinfraciunilordetraficdedroguri,deefectuaredeoperaiuniilegalecu
precursorisaucualteprodusesusceptibiledeaaveaefectepsihoactive,infraciunilorprivindnerespectarearegimuluiarmelor,
muniiilor,materialelornucleareialmateriilorexplozive,traficiexploatareapersoanelorvulnerabile,actedeterorismsau
asimilateacestora,definanareaterorismului,splareabanilor,falsificaredemonede,timbresaudealtevalori,falsificarede
instrumentedeplatelectronic,ncazulinfraciunilorcaresesvrescprinsistemeinformaticesaumijloacedecomunicare
electronic,antaj,lipsiredelibertatenmodilegal,evaziunefiscal,ncazulinfraciunilordecorupie,alinfraciunilorasimilate
infraciunilordecorupie,alinfraciunilormpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropeneorincazulaltorinfraciunipentru
carelegeaprevedepedeapsanchisoriide7anisaumaimareoriexistosuspiciunerezonabilcopersoanesteimplicatn
activitiinfracionaleceaulegturcuinfraciunileenumeratemaisus

Lit.a)aalin.(1)alart.148afostmodificatdepct.25alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)msuraestenecesariproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,
importanainformaiilorsauaprobelorceurmeazafiobinuteorigravitateainfraciunii
c)probelesaulocalizareaiidentificareafptuitorului,suspectuluioriinculpatuluinuarputeafiobinutenaltmodsauobinerea
lorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriexistunpericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuri
devaloare.
(2)Msurasedispunedeprocuror,dinoficiusaulacerereaorganuluidecercetarepenal,prinordonancaretrebuies
cuprind,nafarameniunilorprevzutelaart.286alin.(2):
a)indicareaactivitilorpecareinvestigatorulsubacoperireesteautorizatsledesfoare
b)perioadapentrucaresaautorizatmsura
c)identitateaatribuitinvestigatoruluisubacoperire.
(3)ncazulncareprocurorulapreciazcestenecesarcainvestigatorulsubacoperirespoatfolosidispozitivetehnicepentrua
obinefotografiisaunregistrriaudioivideo,sesizeazjudectoruldedrepturiilibertinvedereaemiteriimandatuluide
supravegheretehnic.Dispoziiileart.141seaplicnmodcorespunztor.
(4)Investigatoriisubacoperiresuntlucrtorioperatividincadrulpoliieijudiciare.ncazulinvestigriiinfraciunilorcontra
securitiinaionaleiinfraciunilordeterorismpotfifolosiicainvestigatorisubacoperireilucrtorioperatividincadrul
organelordestatcaredesfoar,potrivitlegii,activitideinformaiinvedereaasigurriisecuritiinaionale.
(5)Investigatorulsubacoperireculegedateiinformaiinbazaordonaneiemisepotrivitalin.(1)(3),pecarelepune,n
totalitate,ladispoziiaprocuroruluicareefectueazsausupravegheazurmrireapenal,ntocmindunprocesverbal.
(6)ncazulncaredesfurareaactivitiiinvestigatoruluiimpuneparticipareaautorizatlaanumiteactiviti,procurorul
procedeazpotrivitdispoziiilorart.150.
(7)Organelejudiciarepotfolosisaupuneladispoziiainvestigatoruluisubacoperireoricenscrisurioriobiectenecesarepentru
desfurareaactivitiiautorizate.Activitateapersoaneicarepuneladispoziiesaufolosetenscrisurileoriobiectelenuconstituie
infraciune.
(8)Investigatoriisubacoperirepotfiaudiaicamartorincadrulprocesuluipenalnaceleaicondiiicaimartoriiameninai.
(9)Duratamsuriipoatefiprelungitpentrumotivetemeinicjustificate,ncazulncaresuntndeplinitecondiiileprevzutela
alin.(1),fiecareprelungireneputnddepi60dezile.Duratatotalamsurii,naceeaicauzicuprivirelaaceeaipersoan,
nupoatedepiunan,cuexcepiainfraciunilorcontravieii,securitiinaionale,infraciunilordetraficdedroguri,nerespectarea
regimuluiarmelor,muniiilor,materialelornucleareialmateriilorexplozive,traficiexploatareapersoanelorvulnerabile,actede
terorismsauasimilateacestora,definanareaterorismului,splareabanilor,precumiinfraciunilormpotrivaintereselor
financiarealeUniuniiEuropene.

Alin.(9)alart.148afostmodificatdepct.26alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(10)nsituaiiexcepionale,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1),iarfolosireainvestigatoruluisubacoperirenu
estesuficientpentruobinereadatelorsauinformaiilororinuesteposibil,procurorulcaresupravegheazsauefectueaz
urmrireapenalpoateautorizafolosireaunuicolaborator,cruiaipoatefiatribuitoaltidentitatedectceareal.Dispoziiile
alin.(2)(3)i(5)(9)seaplicnmodcorespunztor.

Art.148afostmodificatdepct.93alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul149
Msuriledeprotecieainvestigatorilorsubacoperireiacolaboratorilor
(1)Identitatearealainvestigatorilorsubacoperireiacolaboratorilorcuoaltidentitatedectcearealnupoatefidezvluit.
(2)Procurorul,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecataredreptuldea
cunoateadevrataidentitateainvestigatoruluisubacoperireiacolaboratorului,curespectareasecretuluiprofesional.
(3)Investigatorulsubacoperire,colaboratorul,informatorul,precumimembriidefamilieaiacestorasaualtepersoanesupuse
ameninrilor,intimidrilorsauactelordeviolen,nlegturcuactivitateadesfuratdeinvestigatorulsubacoperire,
informatorsaucolaborator,potbeneficiademsurispecificedeprotecieamartorilor,potrivitlegii.

Art.149afostmodificatdepct.94alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul150
Participareaautorizatlaanumiteactiviti
(1)Participareaautorizatlaanumiteactivitincondiiileart.138alin.(11)sepoatedispunedectreprocurorulcare
supravegheazsauefectueazurmrireapenal,peoperioaddemaximum60dezile,dac:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciunidetraficdedroguri,deefectuarede
operaiuniilegalecuprecursorisaucualteprodusesusceptibiledeaaveaefectepsihoactive,infraciuniprivindnerespectarea
regimuluiarmelor,muniiilor,materialelornucleareialmateriilorexplozive,traficiexploatareapersoanelorvulnerabile,actede
terorismsauasimilateacestora,definanareaterorismului,splareabanilor,falsificaredemonede,timbresaudealtevalori,unei
infraciunicaresesvreteprinsistemeinformaticesaumijloacedecomunicareelectronic,antaj,lipsiredelibertatenmod
ilegal,evaziunefiscal,ncazulinfraciunilordecorupie,alinfraciunilorasimilateinfraciunilordecorupieialinfraciunilor
mpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropenesauncazulaltorinfraciunipentrucarelegeaprevedepedeapsanchisorii
de7anisaumaimareoridacexistosuspiciunerezonabilcopersoanesteimplicatnactivitiinfracionalecareau
legtur,potrivitart.43,cuinfraciunileenumeratemaisus

Lit.a)aalin.(1)alart.150afostmodificatdepct.27alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)msuraestenecesariproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,
importanainformaiilorsauaprobelorceurmeazafiobinuteorigravitateainfraciunii
c)probelenuarputeafiobinutenaltmodsauobinerealorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriun
pericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare.
(2)Msurasedispunedectreprocuror,dinoficiusaulacerereaorganuluidecercetarepenal,prinordonancaretrebuies
cuprind,nafarameniunilorprevzutelaart.286alin.(2):
a)indicareaactivitilorautorizate
b)perioadapentrucaresaautorizatmsura
c)persoanacaredesfoaractivitileautorizate.
(3)Activitileautorizatepotfidesfuratedeunorgandecercetarepenal,deuninvestigatorcuidentitatereal,deun
investigatorsubacoperiresaudeuncolaborator.
(4)Desfurareaactivitilorautorizatedectrepersoanaprevzutlaalin.(2)lit.c)nuconstituiecontraveniesauinfraciune.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 26/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(4)Desfurareaactivitilorautorizatedectrepersoanaprevzutlaalin.(2)lit.c)nuconstituiecontraveniesauinfraciune.
(5)Punereanexecutareaacestormsuriseconsemneazntrunprocesverbalcareconine:datelelacaremsuraanceputisa
ncheiat,datecuprivirelapersoanelecareaudesfuratactivitileautorizate,descriereadispozitivelortehniceutilizatencazuln
caresaautorizatdectrejudectoruldedrepturiiliberti,folosireamijloacelortehnicedesupraveghere,identitateapersoanelor
cuprivirelacareafostpusnaplicaremsura.
(6)Persoanacareadesfuratactivitileautorizatepoatefiaudiatcamartorncadrulprocesuluipenal,curespectarea
dispoziiilorprivindaudiereamartorilorameninai,dacorganuljudiciarapreciazcaudiereaestenecesar.
(7)Organelejudiciarepotfolosisaupuneladispoziiapersoaneicaredesfoaractivitileautorizateoricenscrisurisauobiecte
necesarepentrudesfurareaactivitiiautorizate.Persoanacarepuneladispoziiesaufolosetenscrisurileoriobiectelenuva
comiteoinfraciuneprindesfurareaacestoractiviti,ncazulncareacesteaconstituieinfraciuni.
(8)Msuradispuspoatefiprelungitdectreprocuror,pentrumotivetemeinicjustificate,ncazulncaresuntndeplinite
condiiileprevzutelaalin.(1),fiecareprelungireneputnddepi60dezile.
(9)Duratatotalamsurii,cuprivirelaaceeaipersoaniaceeaifapt,nupoatedepiunan.

Art.150afostmodificatdepct.95alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul151
Livrareasupravegheat
(1)Livrareasupravegheatpoatefiautorizat,prinordonan,dectreprocurorulcaresupravegheazsauefectueazurmrirea
penal,lasolicitareainstituiilorsauorganelorcompetente,cusaufrsustragereaorisubstituireatotalsauparialabunurilor
carefacobiectullivrrii.

Alin.(1)alart.151afostmodificatdepct.28alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Livrareasupravegheatpoatefiautorizatnumainurmtoarelecazuri:
a)dacdescoperireasauarestareapersoanelorimplicatentransportulilegaldedroguri,arme,obiectefurate,materialeexplozive,
nucleare,altematerialeradioactive,sumedebaniialteobiectecarerezultdinactivitiiliciteoriobiecteutilizatenscopul
comiteriideinfraciuninuarputeafifcutnaltmodsauarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriunpericol
pentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare
b)dacdescoperireaoridovedireainfraciunilorsvritenlegturculivrareadetransporturiilegalesaususpectearfi
imposibilorifoartedificilnaltmod.
(2^1)Livrareasupravegheatpoatefirealizatpeteritoriulriinumaidacprocurorulcaresupravegheazsauefectueaz
urmrireapenalseasigurcautoritilecareau,potrivitlegii,atribuiinlegturcuverificareasausupraveghereaintrrii,
circulaieisauieiriidepeteritoriulriiabunurilorvizate:
a)pstreazconfidenialitateaactivitilordesfurate
b)garanteazsupraveghereapermanentatransportuluiilegalsaususpect.

Alin.(2^1)alart.151afostintrodusdepct.29alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)nsituaiancarelivrareasupravegheatpresupuneactivititransfrontaliere,aceastapoatefirealizatnumaidacprocurorul
caresupravegheazsauefectueazurmrireapenaliamsuriiseasigurcaautoritilestatelortranzitate:
a)sfiedeacordcuintrareapeteritoriulacestoraatransportuluiilegalsaususpecticuieireaacestuiadepeteritoriulstatului
b)sgarantezefaptulctransportulilegalsaususpectestesupravegheatpermanentdectreautoritilecompetente
c)sgarantezefaptulcprocurorul,organeledepoliiesaualteautoritidestatcompetentesuntntiinatenceeaceprivete
rezultatulurmririipenalempotrivapersoaneloracuzatedeinfraciunicareauconstituitobiectulmetodeispecialedecercetarela
caresefacereferirelaalin.(1).

Alin.(3)alart.151afostmodificatdepct.30alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Dispoziiilealin.(3)nuseaplicncazulncareuntratatinternaionallacareRomniaestepartearedispoziiicontrare.
(5)Pentrufiecarelivraresupravegheatprocurorulemitecteoordonan,caretrebuiescuprind,pelngmeniunileprevzute
laart.286alin.(2):
a)numelesuspectuluisauinculpatului,dacsuntcunoscute
b)motiveleconcretecarejustificmsura
c)indicareabunurilorcarefacobiectullivrriisupravegheateiadovezilordincarerezultcaracterulilicitalacestora,abunurilor
careurmeazafisustrasesausubstituite,precumiabunurilorcareurmeazalenlocuipeacestea,dupcaz
d)timpuliloculefecturiilivrriisau,dupcaz,itinerarulceurmeazafiparcursnvedereaefecturiilivrrii,dacacesteasunt
cunoscute
e)modalitilencarevafiefectuatsupravegherea
f)dateledeidentificareapersoanelorautorizatessupraveghezelivrarea.

Alin.(5)alart.151afostmodificatdepct.30alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Livrareasupravegheatestepusnaplicaredectrepoliiesaudealtautoritatecompetent.Procurorulstabilete,
coordoneazicontroleazmoduldepunerenaplicarealivrriisupravegheate.
(7)Punereanaplicarealivrriisupravegheatenuconstituieinfraciune.
(8)Organeleprevzutelaalin.(6)auobligaiadeantocmi,lafinalizarealivrriisupravegheatepeteritoriulRomniei,unproces
verbalcuprivirelaactivitiledesfurate,pecarelnainteazprocurorului.

Alin.(8)alart.151afostmodificatdepct.96alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul152
Obinereadatelordetraficidelocalizareprelucratedectrefurnizoriidereelepublicedecomunicaiielectroniceorifurnizorii
deserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului

Denumireamarginalaart.152afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(1)Organeledeurmrirepenal,cuautorizareaprealabilajudectoruluidedrepturiiliberti,potsolicitadatedetrafici
localizareprelucratedectrefurnizoriidereelepublicedecomunicaiielectroniceorifurnizoriideserviciidecomunicaii
electronicedestinatepubliculuidacsuntndeplinite,cumulativ,urmtoarelecondiii:
a)existosuspiciunerezonabilcuprivirelasvrireauneiinfraciunidintreceleprevzutelaart.139alin.(2)sauaunei
infraciunideconcurenneloial,deevadare,defalsnnscrisuri,infraciuniprivindnerespectarearegimuluiarmelor,muniiilor,
materialelornucleareialmateriilorexplozive,auneiinfraciuniprivindnerespectareadispoziiilorprivindintroducereanarde
deeuriireziduuri,auneiinfraciuniprivindorganizareaiexploatareajocurilordenorocoriauneiinfraciuniprivindregimul
juridicalprecursorilordedroguri,iinfraciunireferitoarelaoperaiunicuprodusesusceptibiledeaaveaefectepsihoactive
asemntoarecelordeterminatedesubstaneleiproduselestupefiantesaupsihotrope
b)existtemeiurijustificatepentruasecredecdatelesolicitateconstituieprobe
c)probelenuarputeafiobinutenaltmodsauobinerealorarpresupunedificultideosebitecearprejudiciaanchetaoriexist
unpericolpentrusiguranapersoanelorsauaunorbunuridevaloare
d)msuraesteproporionalcurestrngereadrepturilorilibertilorfundamentale,datefiindparticularitilecauzei,importana
informaiilororiaprobelorceurmeazafiobinutesaugravitateainfraciunii.

Alin.(1)alart.152afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 27/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(1)alart.152afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(2)Judectoruldedrepturiilibertisepronunntermende48deorecuprivirelasolicitareaorganelordeurmrirepenalde
transmitereadatelor,prinncheieremotivat,ncameradeconsiliu.
(3)Furnizoriidereelepublicedecomunicaiielectroniceifurnizoriideserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului
carecolaboreazcuorganeledeurmrirepenalauobligaiadeapstrasecretuloperaiuniiefectuate.

Art.152afostmodificatdepct.97alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul153
Obinereadedateprivindsituaiafinanciarauneipersoane
(1)Procurorulpoatesolicitauneiinstituiidecreditsauoricreialteiinstituiicaredeinedateprivindsituaiafinanciaraunei
persoanecomunicareadatelorprivindexistenaiconinutulconturiloruneipersoane,ncazulncareexistindiciitemeinicecu
privirelasvrireauneiinfraciuniiexisttemeiuripentruasecredecdatelesolicitateconstituieprobe.

Alin.(1)alart.153afostmodificatdepct.31alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Msuraprevzutlaalin.(1)sedispunedinoficiusaulacerereaorganuluidecercetarepenal,prinordonancaretrebuies
cuprind,nafarameniunilorprevzutelaart.286alin.(2):instituiacareestenposesiaoricarearesubcontroldatele,numele
suspectuluisauinculpatului,motivareandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1),menionareaobligaieiinstituieidea
comunicaimediat,ncondiiideconfidenialitate,datelesolicitate.
(3)Instituiaprevzutlaalin.(1)esteobligatspundendatladispoziiedatelesolicitate.

Art.153afostmodificatdepct.98alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulV
Conservareadatelorinformatice

DenumireaCap.VdinTitlulIValPriigeneraleafostmodificatdepct.99alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie
2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul154
Conservareadatelorinformatice
(1)Dacexistosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciuni,nscopulstrngeriideprobeori
identificriifptuitorului,suspectuluisauainculpatului,procurorulcaresupravegheazsauefectueazurmrireapenalpoate
dispuneconservareaimediataanumitordateinformatice,inclusivadatelorreferitoarelatraficulinformaional,careaufost
stocateprinintermediulunuisisteminformaticicareseaflnposesiasausubcontrolulunuifurnizordereelepublicede
comunicaiielectroniceoriunuifurnizordeserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului,ncazulncareexist
pericolulpierderiisaumodificriiacestora.
(2)Conservareasedispunedeprocuror,dinoficiusaulacerereaorganuluidecercetarepenal,peoduratdemaximum60de
zile,prinordonancaretrebuiescuprind,nafarameniunilorprevzutelaart.286alin.(2):furnizoriidereelepublicede
comunicaiielectroniceorifurnizoriideserviciidecomunicaiielectronicedestinatepubliculuinposesiacroraseafldatele
informaticeoricareleausubcontrol,numelefptuitorului,suspectuluisauinculpatului,dacestecunoscut,descriereadatelorce
trebuieconservate,motivareandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1),duratapentrucareafostemis,menionareaobligaiei
persoaneisaufurnizorilordereelepublicedecomunicaiielectroniceorifurnizorilordeserviciidecomunicaiielectronice
destinatepubliculuideaconservaimediatdateleinformaticeindicateidealemenineintegritatea,ncondiiideconfidenialitate.
(3)Msuraconservriipoatefiprelungit,pentrumotivetemeinicjustificate,deprocuror,osingurdat,peoduratde
maximum30dezile.
(4)Ordonanaprocuroruluisetransmite,dendat,oricruifurnizordereelepublicedecomunicaiielectroniceorifurnizorde
serviciidecomunicaiielectronicedestinatepubliculuinposesiacruiaseafldateleprevzutelaalin.(1)oricarelearesub
control,acestafiindobligatsleconserveimediat,ncondiiideconfidenialitate.
(5)ncazulncaredatelereferitoarelatraficulinformaionalseaflnposesiamaimultorfurnizoridereelepublicede
comunicaiielectroniceorifurnizorideserviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului,furnizorulnposesiasausub
controlulcruiaseafldateleinformaticeareobligaiadeapune,dendat,ladispoziiaorganuluideurmrirepenalinformaiile
necesareidentificriicelorlalifurnizori,nvedereacunoateriituturorelementelordinlanuldecomunicarefolosit.
(6)ntermenulprevzutlaalin.(2)i(3),procurorulcaresupravegheazsauefectueazurmrireapenalpoate,cuautorizarea
prealabilajudectoruluidedrepturiiliberti,ssoliciteunuifurnizordereelepublicedecomunicaiielectroniceoriunui
furnizordeserviciidecomunicaiielectronicedestinatepubliculuitransmitereadatelorconservatepotrivitlegiioripoatedispune
ridicareaacesteimsuri.Dispoziiileart.170alin.(2^1)(2^5),alin.(4)i(5)ialeart.171seaplicnmodcorespunztor.
(7)Judectoruldedrepturiilibertisepronunntermende48deorecuprivirelasolicitareaorganelordeurmrirepenalde
transmitereadatelor,prinncheieremotivat,ncameradeconsiliu.
(7^1)Dispoziiilealin.(1)(7)seaplicnmodcorespunztoricuprivireladateleinformatice,inclusivladatelereferitoarela
traficulinformaional,stocateprinintermediulunuisisteminformaticcareseaflnposesiasausubcontrolulaltorpersoane.

Alin.(7^1)alart.154afostintrodusdepct.3alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(8)Pnlaterminareaurmririipenale,procurorulesteobligatsncunotineze,nscris,persoanelefadecareseefectueaz
urmrireapenalialecrordateaufostconservate.

Art.154afostmodificatdepct.100alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul155
Abrogat.

Art.155afostabrogatdepct.101alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulVI
Percheziiairidicareadeobiecteinscrisuri

DenumireaCap.VIdinTitlulIValPriigeneraleafostmodificatdepct.102alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19
iulie2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august
2013.
+Articolul156
Dispoziiicomune
(1)Percheziiapoatefidomiciliar,corporal,informaticsauaunuivehicul.
(2)Percheziiaseefectueazcurespectareademnitii,fraconstituiingerindisproporionalnviaaprivat.
+Seciunea1Percheziiadomiciliar
+Articolul157
Cazurileicondiiilencaresepoatedispunepercheziiadomiciliar
(1)Percheziiadomiciliaroriabunuriloraflatendomiciliupoatefidispusdacexistosuspiciunerezonabilcuprivirela
svrireauneiinfraciunidectreopersoanoriladeinereaunorobiectesaunscrisuriceaulegturcuoinfraciuneise

presupunecpercheziiapoateconduceladescoperireaistrngereaprobelorcuprivirelaaceastinfraciune,laconservarea
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 28/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
presupunecpercheziiapoateconduceladescoperireaistrngereaprobelorcuprivirelaaceastinfraciune,laconservarea
urmelorsvririiinfraciuniisaulaprindereasuspectuluioriinculpatului.
(2)Prindomiciliusenelegeolocuinsauoricespaiudelimitatnoricemodceaparineoriestefolositdeopersoanfizicsau
juridic.

Art.157afostmodificatdepct.103alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul158
Proceduradeemitereamandatuluidepercheziiedomiciliar
(1)Percheziiadomiciliarpoatefidispusncursulurmririipenale,lacerereaprocurorului,dejudectoruldedrepturiiliberti
delainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteian
acreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareefectueazsausupravegheazurmrirea
penal.ncursuljudecii,percheziiasedispune,dinoficiusaulacerereaprocurorului,dectreinstananvestitcujudecarea
cauzei.
(2)Cerereaformulatdeprocurortrebuiescuprind:
a)descrierealoculuiundeurmeazaseefectuapercheziia,iardacsuntsuspiciunirezonabileprivindexistenasauposibilitatea
transferriiprobelor,datelorsaupersoanelorcutatenlocurinvecinate,descriereaacestorlocuri
b)indicareaprobelororiadatelordincarerezultsuspiciunearezonabilcuprivirelasvrireauneiinfraciunisaucuprivirela
deinereaobiectelororinscrisurilorceaulegturcuoinfraciune

Lit.b)aalin.(2)alart.158afostmodificatdepct.104alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
c)indicareainfraciunii,aprobelorsauadatelordincarerezultcnloculncaresesolicitefectuareapercheziieiseafl
suspectuloriinculpatulsaupotfidescoperiteprobecuprivirelasvrireainfraciuniioriurmealesvririiinfraciunii
d)numele,prenumelei,dacestenecesar,descriereasuspectuluisauinculpatuluidesprecaresebnuietecseaflnlocul
undeseefectueazpercheziia,precumiindicareaurmelorsvririiinfraciuniioriaaltorobiectedesprecaresepresupunec
existnloculceurmeazafipercheziionat.

Lit.d)aalin.(2)alart.158afostmodificatdepct.104alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)ncazulncare,ntimpulefecturiipercheziiei,seconstatcaufosttransferateprobe,datesaucpersoanelecutatesau
ascunsnlocurinvecinate,mandatuldepercheziieestevalabil,ncondiiilelegii,ipentruacestelocuri.Continuareaefecturii
percheziieinaceastsituaiesencuviineazdectreprocuror.
(4)Procurorulnainteazcerereampreuncudosarulcauzeijudectoruluidedrepturiiliberti.
(5)Cerereaprincaresesolicitncuviinareaefecturiipercheziieidomiciliaresesoluioneaz,ntermende24deore,ncamera
deconsiliu,frcitareaprilor.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(6)Judectoruldispune,prinncheiere,admitereacererii,atuncicndestentemeiat,incuviinareaefecturiipercheziieii
emitedendatmandatuldepercheziie.ntocmireaminuteiesteobligatorie.
(7)ncheiereainstaneiimandatuldepercheziietrebuiescuprind:
a)denumireainstanei
b)data,orailoculemiterii
c)numele,prenumeleicalitateapersoaneicareaemismandatuldepercheziie
d)perioadapentrucaresaemismandatul,carenupoatedepi15zile
e)scopulpentrucareafostemis
f)descrierealoculuiundeurmeazaseefectuapercheziiasau,dacestecazul,ialocurilornvecinateacestuia
g)numelesaudenumireapersoaneiladomiciliul,reedinaorisediulcreiaseefectueazpercheziia,dacestecunoscut
h)numelefptuitorului,suspectuluisauinculpatului,dacestecunoscut
i)descriereafptuitorului,suspectuluisauinculpatuluidesprecaresebnuietecseaflnloculundeseefectueazpercheziia,
indicareaurmelorsvririiinfraciuniisauaaltorobiectedesprecaresepresupunecexistnloculceurmeazafi
percheziionat

Lit.i)aalin.(7)alart.158afostmodificatdepct.104alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
j)meniuneacmandatuldepercheziiepoatefifolositosingurdat
k)semnturajudectoruluiitampilainstanei.
(8)ncazulncarejudectoruldedrepturiilibertiapreciazcnusuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.157,dispune,prin
ncheiere,respingereacereriideefectuareapercheziieidomiciliare.

Alin.(8)alart.158afostmodificatdepct.104alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)ncheiereaprincarejudectoruldedrepturiilibertisepronunasupracereriidencuviinareaefecturiipercheziiei
domiciliarenuestesupuscilordeatac.
(10)Onoucereredeefectuareauneipercheziiidomiciliarenacelailocpoatefiformulatdacauaprutorisaudescoperit
faptesaumprejurrinoi,necunoscutelamomentulsoluionriicereriianterioaredectrejudector.
(11)ncursuljudecii,dinoficiusaulacerereaprocurorului,instanadejudecatpoatedispuneefectuareauneipercheziiin
vedereapuneriinexecutareamandatuluidearestarepreventivainculpatului,precumincazulncareexistsuspiciuni
rezonabilecnloculundesesolicitefectuareapercheziieiexistmijloacematerialedeprobceaulegturcuinfraciuneace
faceobiectulcauzei.Dispoziiilealin.(2)(8)ialeart.157seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul159
Efectuareapercheziieidomiciliare
(1)Mandatuldepercheziiesecomunicprocurorului,careiamsuripentruexecutareaacestuia.
(2)Percheziiaseefectueazdeprocurorsaudeorganuldecercetarepenal,nsoit,dupcaz,delucrtorioperativi.
(3)Percheziiadomiciliarnupoatefinceputnaintedeora6,00saudupora20,00,cuexcepiainfraciuniiflagrantesaucnd
percheziiaurmeazsseefectuezentrunlocaldeschispubliculuilaaceaor.
(4)ncazulncareestenecesar,organelejudiciarepotrestricionalibertateademicareapersoanelorprezentesauaccesulaltor
persoanenloculundeseefectueazpercheziia,pedurataefecturiiacesteia.
(5)naintedencepereapercheziiei,organuljudiciarselegitimeazinmneazocopieamandatuluiemisdejudector
persoaneilacaresevaefectuapercheziia,reprezentantuluiacesteiasauunuimembrualfamiliei,iarnlips,oricreialte
persoanecucapacitatedeplindeexerciiucarecunoatepersoanalacaresevaefectuapercheziiai,dacestecazul,custodelui.
(6)ncazulpercheziieiefectuatelasediuluneipersoanejuridice,mandatuldepercheziiesenmneazreprezentantuluiacesteia
sau,nlipsareprezentantului,oricreialtepersoanecucapacitatedeplindeexerciiucareseaflnsediuoriesteangajatal
persoaneijuridicerespective.
(7)ncazulncareefectuareapercheziieiesteextinsnlocuinelenvecinatencondiiileart.158alin.(3),persoaneledinaceste
spaiivorfintiinatecuprivirelaextindereaefecturiipercheziiei.
(8)Persoanelorprevzutelaalin.(5)i(6)lisesolicit,naintedencepereapercheziiei,predareadebunvoieapersoanelorsau
aobiectelorcutate.Percheziianusemaiefectueazdacpersoanelesauobiecteleindicatenmandatsuntpredate.
(9)Persoanelorprevzutelaalin.(5)i(6)liseaducelacunotincaudreptulcalaefectuareapercheziieisparticipeun
avocat.Dacsesolicitprezenaunuiavocat,ncepereapercheziieiesteamnatpnlasosireaacestuia,darnumaimultde
douoredelamomentullacareacestdreptestecomunicat,lundusemsurideconservarealoculuiceurmeazafi
percheziionat.ncazuriexcepionale,ceimpunefectuareapercheziieideurgen,sauncazulncareavocatulnupoatefi
contactat,percheziiapoatencepeinaintedeexpirareatermenuluidedouore.
(10)Deasemenea,persoaneipercheziionateisevapermitesfieasistatorireprezentatdeopersoandencredere.

Alin.(10)alart.159afostmodificatdepct.105alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)Cndpersoanalacaresefacepercheziiaestereinutoriarestat,vafiaduslapercheziie.ncazulncarenupoatefi
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 29/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(11)Cndpersoanalacaresefacepercheziiaestereinutoriarestat,vafiaduslapercheziie.ncazulncarenupoatefi
adus,ridicareadeobiecteinscrisuri,precumipercheziiadomiciliarsefacnprezenaunuireprezentantorimartorasistent.
(12)Organuljudiciarcareefectueazpercheziiaaredreptulsdeschid,prinfolosireaforei,ncperile,spaiile,mobilierulialte
obiectencaresarputeagsiobiectele,nscrisurile,urmeleinfraciuniisaupersoanelecutate,ncazulncareposesorulacestora
nuesteprezentsaunudoretesledeschiddebunvoie.Ladeschidereaacestora,organelejudiciareceefectueazpercheziia
trebuiesevitedaunelenejustificate.
(13)Organuljudiciaresteobligatsselimitezelaridicareanumaiaobiectelorinscrisurilorcareaulegturcufaptapentrucare
seefectueazurmrireapenal.Obiectelesaunscrisurileacrorcirculaieorideinereesteinterzissaunprivinacroraexist
suspiciuneacpotaveaolegturcusvrireauneiinfraciunipentrucareaciuneapenalsepunenmicaredinoficiuseridic
ntotdeauna.
(14)nmodexcepional,percheziiapoatencepefrnmnareacopieimandatuluidepercheziie,frsolicitareaprealabilde
predareapersoaneisauaobiectelor,precumifrinformareaprealabilprivindposibilitateasolicitriiprezeneiunuiavocatori
auneipersoanedencredere,nurmtoarelecazuri:
a)cndesteevidentfaptulcsefacpregtiripentruacoperireaurmelorsaudistrugereaprobelororiaelementelorceprezint
importanpentrucauz
b)dacexistsuspiciuneacnspaiulncareurmeazaseefectuapercheziiaseaflopersoanacreiviasauintegritate
fizicestepusnpericol
c)dacexistsuspiciuneacpersoanacutatsarputeasustrageprocedurii.

Lit.c)aalin.(14)alart.159afostmodificatdepct.106alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(15)ncazulncarenspaiulundeurmeazafiefectuatpercheziianuseaflniciopersoan,aceastaseefectueaznprezena
unuimartorasistent.
(16)ncazurileprevzutelaalin.(14)i(15),copiamandatuluidepercheziiesenmneazdendatceesteposibil.
(17)Organelejudiciarecareefectueazpercheziiapotfolosifora,nmodadecvatiproporional,pentruaptrundentrun
domiciliu:
a)dacexistmotivetemeinicepentruaanticiparezistenarmatsaualtetipurideviolenoriexistunpericolcuprivirela
distrugereaprobelor
b)ncazulunuirefuzsaudacnuafostprimitniciunrspunslasolicitrileorganelorjudiciaredeaptrundendomiciliu.
(18)Esteinterzisefectuareanacelaitimpcupercheziiaaoricroracteproceduralenaceeaicauz,careprinnaturalor
mpiedicpersoanalacaresefacepercheziiasparticipelaefectuareaacesteia,cuexcepiasituaieincaresedesfoar,n
aceeaicauz,simultanmaimultepercheziii.
(19)Loculncaresedesfoarpercheziia,precumipersoanelesauobiectelegsitepeparcursulpercheziionriipotfi
fotografiateorinregistrateaudiovideo.
(20)nregistrareaaudiovideosaufotografiileefectuatesuntanexateprocesuluiverbaldepercheziieifacparteintegrantdin
acesta.
+Articolul160
Identificareaipstrareaobiectelor
(1)Dupidentificare,obiectelesaunscrisurileseprezintpersoaneidelacaresuntridicateipersoanelorprezente,pentruafi
recunoscuteiafinsemnatedectreacesteaspreneschimbare,dupcareseeticheteazisesigileaz.
(2)Obiectelecarenupotfinsemnateoripecarenusepotaplicaeticheteisigiliisempacheteazsausenchid,pectposibil
mpreun,dupcareseaplicsigilii.
(3)Obiectelecarenupotfiridicateselasnpstrareaceluilacareseaflsauaunuicustode.Persoaneicreiaiselasspre
pstrareobiecteleisepunenvederecareobligaiadealepstraiconserva,precumidealepuneladispoziiaorganelorde
urmrirepenal,lacerereaacestora,subsanciuneaprevzutlaart.275dinCodulpenal.
(4)Probelepentruanalizseiaucelpuinndubluisesigileaz.Unadintreprobeselasceluidelacareseridic,iarnlipsa
acestuia,uneiadintrepersoaneleprevzutelaart.159alin.(11).
+Articolul161
Procesulverbaldepercheziie
(1)Activitiledesfuratecuocaziaefecturiipercheziieisuntconsemnatentrunprocesverbal.
(2)Procesulverbaltrebuiescuprind:
a)numele,prenumeleicalitateaceluicarelncheie
b)numrulidatamandatuluidepercheziie
c)loculundeestencheiat
d)dataioralacareanceputioralacaresaterminatefectuareapercheziiei,cumenionareaoricreintreruperiintervenite
e)numele,prenumele,ocupaiaiadresapersoanelorceaufostprezentelaefectuareapercheziiei,cumenionareacalitii
acestora
f)efectuareainformriipersoaneilacaresevaefectuapercheziiacuprivireladreptuldeacontactaunavocatcaresparticipela
percheziie
g)descriereaamnunitaloculuiicondiiilorncarenscrisurile,obiectelesauurmeleinfraciuniiaufostdescoperiteiridicate,
enumerareaidescrierealoramnunit,pentruaputeafirecunoscutemeniunicuprivirelaloculicondiiilencaresuspectul
sauinculpatulafostprins
h)obieciileiexplicaiilepersoanelorcareauparticipatlaefectuareapercheziiei,precumimeniunilereferitoarelanregistrarea
audiovideosaufotografiileefectuate
i)meniunidespreobiectelecarenuaufostridicate,daraufostlsatenpstrare
j)meniunileprevzutedelegepentrucazurilespeciale.
(3)Procesulverbalsesemneazpefiecarepaginilasfritdecelcarelncheie,depersoanalacaresafcutpercheziia,de
avocatulacesteia,dacafostprezent,precumidepersoaneleartatelaalin.(2)lit.e).Dacvreunadintreacestepersoanenu
poatesaurefuzssemneze,sefacemeniunedespreaceasta,precumidespremotiveleimposibilitiisaurefuzuluideasemna.
(4)Ocopiedepeprocesulverbalselaspersoaneilacaresafcutpercheziiasaudelacaresauridicatobiecteleinscrisurile
oriuneiadintrepersoaneleprevzutelaart.159alin.(5)sau(6)careauparticipatlapercheziie.
+Articolul162
Msurileprivindobiecteleorinscrisurileridicate
(1)Obiecteleorinscrisurileridicatecareconstituiemijloacedeprobsuntataateladosarsaupstratenaltmod,iarurmele
svririiinfraciuniiseridicisuntconservate.
(2)Obiectele,nscrisurileiurmeleridicate,carenusuntataateladosar,potfifotografiate.Fotografiilesevizeazdeorganulde
urmrirepenaliseataeazladosar.
(3)Mijloacelematerialedeprobsepstreazdeorganuldeurmrirepenalsaudeinstanadejudecatlacaresegsetedosarul,
pnlasoluionareadefinitivacauzei.
(4)Obiectelecarenuaulegturcucauzaserestituiepersoaneicreiaiaparin,cuexcepiacelorcaresuntsupuseconfiscrii,n
condiiilelegii.

Alin.(4)alart.162afostmodificatdepct.107alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Obiecteleceservesccamijlocdeprob,dacnusuntsupuseconfiscrii,ncondiiilelegii,potfirestituite,chiarnaintede
soluionareadefinitivaprocesului,persoaneicreiaiaparin,nafardecazulcndprinaceastrestituiresarputeastnjeni
aflareaadevrului.Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpunenvederepersoaneicreiaiaufostrestituite
obiectelecesteobligatslepstrezepnlasoluionareadefinitivacauzei.

Alin.(5)alart.162afostmodificatdepct.107alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul163
Conservareasauvalorificareaobiectelorridicate
Obiecteleceservesccamijlocdeprob,dacsuntdintreaceleaprevzutelaart.252alin.(2)idacnusuntrestituite,se
conservsausevalorificpotrivitprevederilorart.252.
+Articolul164
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 30/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
+Articolul164
Dispoziiispecialeprivindpercheziiileefectuatelaoautoritatepublic,instituiepublicsaulaaltepersoanejuridicededrept
public
Percheziialaoautoritatepublic,instituiepublicsaulaaltepersoanejuridicededreptpublicseefectueazpotrivitprevederilor
prezenteiseciuni,dupcumurmeaz:
a)organuljudiciarselegitimeazinmneazocopieamandatuluidepercheziiereprezentantuluiautoritii,instituieisau
persoaneijuridicededreptpublic
b)percheziiaseefectueaznprezenareprezentantuluiautoritii,instituieisaupersoaneijuridicededreptpublicoriaaltei
persoanecucapacitatedeplindeexerciiu
c)ocopiedepeprocesulverbaldepercheziieselasreprezentantuluiautoritii,instituieisaupersoaneijuridicededreptpublic.
+Seciuneaa2aAlteformedepercheziie
+Articolul165
Cazurileicondiiilencareseefectueazpercheziiacorporal
(1)Percheziiacorporalpresupuneexaminareacorporalexternauneipersoane,acavitiibucale,anasului,aurechilor,a
prului,ambrcmintei,aobiectelorpecareopersoanleareasuprasasausubcontrolulsu,lamomentulefecturii
percheziiei.
(2)ncazulncareexistosuspiciunerezonabilcprinefectuareauneipercheziiicorporalevorfidescoperiteurmeale
infraciunii,corpuridelicteorialteobiecteceprezintimportanpentruaflareaadevruluincauz,organelejudiciaresauorice
autoritatecuatribuiinasigurareaordiniiisecuritiipubliceprocedeazlaefectuareaacesteia.
+Articolul166
Efectuareapercheziieicorporale
(1)Organuljudiciartrebuiesiamsuricapercheziiasfieefectuatcurespectareademnitiiumane.
(2)Percheziiaseefectueazdeopersoandeacelaisexcupersoanapercheziionat.
(3)naintedencepereapercheziiei,persoaneipercheziionateisesolicitpredareadebunvoieaobiectelorcutate.Dac
obiectelecutatesuntpredate,nusemaiefectueazpercheziia,cuexcepiacazuluicndseconsiderutilsseprocedezela
aceasta,pentrucutareaaltorobiectesauurme.
(4)Procesulverbaldepercheziietrebuiescuprind:
a)numeleiprenumelepersoaneipercheziionate
b)numele,prenumeleicalitateapersoaneicareaefectuatpercheziia
c)enumerareaobiectelorgsitecuocaziapercheziiei
d)loculundeestencheiat
e)dataioralacareanceputioralacaresaterminatefectuareapercheziiei,cumenionareaoricreintreruperiintervenite
f)descriereaamnunitaloculuiicondiiilorncarenscrisurile,obiectelesauurmeleinfraciuniiaufostdescoperiteiridicate,
enumerareaidescrierealoramnunit,pentruaputeafirecunoscutemeniunicuprivirelaloculicondiiilencaresuspectul
sauinculpatulafostgsit.
(5)Procesulverbaltrebuiesemnatpefiecarepaginilasfritdecelcarelncheieidepersoanapercheziionat.Dac
persoanapercheziionatnupoatesaurefuzssemneze,sefacemeniunedespreaceasta,precumidespremotivele
imposibilitiisaurefuzuluideasemna.
(6)Ocopieaprocesuluiverbalselaspersoaneipercheziionate.
(7)Dispoziiileart.162seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul167
Percheziiaunuivehicul
(1)Percheziiaunuivehiculconstnexaminareaexterioruluioriinterioruluiunuivehiculsauaaltuimijlocdetransportoria
componenteloracestora.
(2)Percheziiaunuivehiculseefectueazncondiiileprevzutelaart.165alin.(2).
(3)Prevederileart.162,165i166seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul168
Percheziiainformatic

Denumireamarginalaart.168afostmodificatdepct.108alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)Prinpercheziiensisteminformaticsauaunuisuportdestocareadatelorinformaticesenelegeprocedeuldecercetare,
descoperire,identificareistrngereaprobelorstocatentrunsisteminformaticsausuportdestocareadatelorinformatice,
realizatprinintermediulunormijloacetehniceiproceduriadecvate,denatursasigureintegritateainformaiilorconinutede
acestea.
(2)ncursulurmririipenale,judectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzan
priminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincareface
parteprocurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenalpoatedispuneefectuareauneipercheziiiinformatice,la
cerereaprocurorului,atuncicndpentrudescoperireaistrngereaprobelorestenecesarcercetareaunuisisteminformaticsaua
unuisuportdestocareadatelorinformatice.

Alin.(2)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Procurorulnainteazcerereaprincaresesolicitncuviinareaefecturiipercheziieiinformaticempreuncudosarulcauzei
judectoruluidedrepturiiliberti.
(4)Cerereasesoluioneazncameradeconsiliu,frcitareaprilor.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(5)Judectoruldispuneprinncheiereadmitereacererii,atuncicndaceastaestentemeiat,ncuviinareaefecturiipercheziiei
informaticeiemitedendatmandatuldepercheziie.
(6)ncheiereainstaneitrebuiescuprind:
a)denumireainstanei
b)data,orailoculemiterii
c)numele,prenumeleicalitateapersoaneicareaemismandatul
d)perioadapentrucaresaemismandatulincadrulcreiatrebuieefectuatactivitateadispus
e)scopulpentrucareafostemis
f)sistemulinformaticsausuportuldestocareadatelorinformaticecareurmeazafipercheziionat,precuminumelesuspectului
sauinculpatului,dacestecunoscut

Lit.f)aalin.(6)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)semnturajudectoruluiitampilainstanei.
(7)ncheiereaprincarejudectoruldedrepturiilibertisepronunasupracereriidencuviinareaefecturiipercheziiei
informaticenuestesupuscilordeatac.
(8)ncazulncare,cuocaziaefecturiipercheziieiunuisisteminformaticsauaunuisuportdestocareadatelorinformatice,se
constatcdateleinformaticecutatesuntcuprinsentrunaltsisteminformaticorisuportdestocareadatelorinformaticeisunt
accesibiledinsistemulsausuportuliniial,procuroruldispunedendatconservarea,copiereadatelorinformaticeidentificateiva
solicitadeurgencompletareamandatului,dispoziiilealin.(1)(7)aplicndusenmodcorespunztor.

Alin.(8)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)nvedereaexecutriipercheziieidispuse,pentruasigurareaintegritiidatelorinformaticestocatepeobiecteleridicate,
procuroruldispuneefectuareadecopii.
(10)Dacridicareaobiectelorcareconindateleinformaticeprevzutelaalin.(1)arafectagravdesfurareaactivitii
persoanelorcaredeinacesteobiecte,procurorulpoatedispuneefectuareadecopii,careservesccamijlocdeprob.Copiilese
realizeazcumijloacetehniceiproceduriadecvate,denatursasigureintegritateainformaiilorconinutedeacestea.

(11)Percheziiansisteminformaticsauaunuisuportdestocareadatelorinformaticeseefectueaznprezenasuspectuluioria
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 31/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(11)Percheziiansisteminformaticsauaunuisuportdestocareadatelorinformaticeseefectueaznprezenasuspectuluioria
inculpatului,dispoziiileart.159alin.(10)i(11)aplicndusenmodcorespunztor.

Alin.(11)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(12)Percheziiansisteminformaticoriaunuisuportdestocareadatelorinformaticeseefectueazdeunspecialistcare
funcioneazncadrulorganelorjudiciaresaudinafaraacestora,nprezenaprocuroruluisauaorganuluidecercetarepenal.

Alin.(12)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(13)Procesulverbaldepercheziieinformatictrebuiescuprind:
a)numelepersoaneidelacareafostridicatsistemulinformaticsausuporturiledestocareadatelorinformaticeorinumele
persoaneialcreisisteminformaticestecercetat

Lit.a)aalin.(13)alart.168afostmodificatdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
b)numelepersoaneicareaefectuatpercheziia
c)numelepersoanelorprezentelaefectuareapercheziiei
d)descriereaienumerareasistemelorinformaticeorisuporturilordestocareadatelorinformaticefadecaresadispus
percheziia
e)descriereaienumerareaactivitilordesfurate
f)descriereaienumerareadatelorinformaticedescoperitecuocaziapercheziiei
g)semnturasautampilapersoaneicareaefectuatpercheziia
h)semnturapersoanelorprezentelaefectuareapercheziiei.
(14)Organeledeurmrirepenaltrebuiesiamsuricapercheziiainformaticsfieefectuatfrcafapteleimprejurriledin
viaapersonalaceluilacareseefectueazpercheziiasdevin,nmodnejustificat,publice.
(15)Dateleinformaticeidentificatecucaractersecretsepstreazncondiiilelegii.
(16)ncursuljudecii,percheziiainformaticsedispunedectreinstan,dinoficiusaulacerereaprocurorului,aprilororia
persoaneivtmate,ncazurileprevzutelaalin.(2).Mandatuldeefectuareapercheziieiinformaticedispusedeinstanse
comunicprocurorului,careprocedeazpotrivitalin.(8)(15)

Alin.(16)alart.168afostintrodusdepct.109alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul168^1
Efectuareapercheziieiinformaticedelucrtoridepoliie
Efectuareapercheziieiinformaticeprevzutlaart.168alin.(12)sepoaterealizaidectrelucrtoridepoliiespecializai,n
prezenaprocuroruluisauaorganuluidecercetarepenal.

Art.168^1afostintrodusdepct.32alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Seciuneaa3aRidicareadeobiecteinscrisuri

Seciuneaa3adinCap.VIafostintrodusdepct.110alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul169
Ridicareadeobiecteinscrisuri
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatareobligaiasridiceobiecteleinscrisurilecepotservicamijlocdeprob
nprocesulpenal.
+Articolul170
Predareaobiectelor,nscrisurilorsauadatelorinformatice
(1)ncazulncareexistosuspiciunerezonabilcuprivirelapregtireasausvrireauneiinfraciuniisunttemeiuridease
credecunobiectoriunnscrispoateservicamijlocdeprobncauz,organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoate
dispunepersoaneifizicesaujuridicenposesiacreiaseaflsleprezinteislepredea,subluarededovad.

Alin.(1)alart.170afostmodificatdepct.111alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Deasemenea,ncondiiilealin.(1),organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatedispuneca:
a)oricepersoanfizicsaujuridicdepeteritoriulRomnieiscomuniceanumitedateinformaticeaflatenposesiasausub
controlulsu,caresuntstocatentrunsisteminformaticoripeunsuportdestocareadatelorinformatice
b)oricefurnizordereelepublicedecomunicaiielectronicesaufurnizordeserviciidecomunicaiielectronicedestinate
publiculuiscomuniceanumitedatereferitoarelaabonai,utilizatoriilaserviciileprestate,aflatenposesiasausubcontrolul
su,alteledectconinutulcomunicaiiloridectceleprevzutelaart.138alin.(1)lit.j).

Alin.(2)alart.170afostmodificatdepct.112alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^1)Persoanelefizicesaujuridice,inclusivfurnizoriidereelepublicedecomunicaiielectronicesaufurnizoriideserviciide
comunicaiielectronicedestinatepublicului,auposibilitateasasiguresemnareadatelorsolicitatenbazaalin.(2),utilizndo
semnturelectronicextinsbazatpeuncertificatcalificateliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditat.

Alin.(2^1)alart.170afostintrodusdepct.113alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^2)Oricepersoanautorizatcaretransmitedatesolicitatenbazaalin.(2)areposibilitateassemnezedateletransmise
utilizndosemnturelectronicextinsbazatpeuncertificatcalificateliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditati
carepermiteidentificareaneambiguapersoaneiautorizate,aceastaasumnduiastfelresponsabilitateanceeaceprivete
integritateadatelortransmise.

Alin.(2^2)alart.170afostintrodusdepct.113alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^3)Oricepersoanautorizatcareprimetedatesolicitatenbazaalin.(2)areposibilitateasverificeintegritateadatelorprimite
iscertificeaceastintegritateprinsemnareadatelor,utilizndosemnturelectronicextinsbazatpeuncertificatcalificat
eliberatdeunfurnizordeserviciidecertificareacreditaticarepermiteidentificareaneambiguapersoaneiautorizate.

Alin.(2^3)alart.170afostintrodusdepct.113alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^4)Fiecarepersoancarecertificdatelesubsemnturelectronicrspundepotrivitlegiipentruintegritateaisecuritatea
acestordate.

Alin.(2^4)alart.170afostintrodusdepct.113alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^5)Aplicareaprevederiloralin.(2^1)(2^4)sefacecurespectareaprocedurilorstabiliteprinnormelemetodologicedeaplicarea
prezenteilegi.

Alin.(2^5)alart.170afostintrodusdepct.113alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Abrogat.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 32/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Alin.(3)alart.170afostabrogatdepct.114alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.170afostabrogatdepct.33alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.170afostabrogatdepct.33alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Abrogat.

Alin.(6)alart.170afostabrogatdepct.33alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul171
Ridicareasilitdeobiecteinscrisuri
(1)Dacobiectulsaunscrisulcerutnuestepredatdebunvoie,organuldeurmrirepenal,prinordonan,sauinstanade
judecat,prinncheiere,dispuneridicareasilit.ncursuljudeciidispoziiaderidicaresilitaobiectelorsaunscrisurilorse
comunicprocurorului,careiamsurideaducerelandeplinire,prinorganuldecercetarepenal.
(2)mpotrivamsuriidispusepotrivitalin.(1)sauamoduluideaducerelandeplinireaacesteiasepoatefaceplngeredectre
oricepersoaninteresat.Dispoziiileart.250seaplicnmodcorespunztor.
(3)Ordonanaorganuluideurmrirepenalsauncheiereainstaneitrebuiescuprind:numeleisemnturapersoaneicarea
dispuspredarea,numelepersoaneicareesteobligatspredeaobiectul,nscrisuloridateleinformatice,descriereaobiectului,
nscrisuluisauadatelorinformaticecetrebuiepredate,precumidatailoculundetrebuiesfiepredate.

Alin.(3)alart.171afostintrodusdepct.34alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Dacorganuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatapreciazciocopieaunuinscrissauadatelorinformaticepoate
servicamijlocdeprob,reinenumaicopia.

Alin.(4)alart.171afostintrodusdepct.34alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Dacobiectul,nscrisulsaudateleinformaticeaucaractersecretoriconfidenial,prezentareasaupredareasefacencondiii
caresasigurepstrareasecretuluioriaconfidenialitii.

Alin.(5)alart.171afostintrodusdepct.34alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+CapitolulVII
Expertizaiconstatarea

DenumireaCap.VIIdinTitlulIValPriigeneraleafostmodificatdepct.115alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19
iulie2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august
2013.
+Articolul172
Dispunereaefecturiiexpertizeisauaconstatrii
(1)Efectuareauneiexpertizesedispunecndpentruconstatarea,clarificareasauevaluareaunorfapteorimprejurriceprezint
importanpentruaflareaadevruluincauzestenecesariopiniaunuiexpert.
(2)Expertizasedispune,ncondiiileart.100,lacereresaudinoficiu,dectreorganuldeurmrirepenal,prinordonan
motivat,iarncursuljudeciisedispunedectreinstan,prinncheieremotivat.
(3)Cerereadeefectuareaexpertizeitrebuieformulatnscris,cuindicareafaptelorimprejurrilorsupuseevaluriiia
obiectivelorcaretrebuielmuritedeexpert.
(4)Expertizapoatefiefectuatdeexperioficialidinlaboratoaresauinstituiidespecialitateorideexperiindependeniautorizai
dinarsaudinstrintate,ncondiiilelegii.
(5)Expertizaiexaminareamedicolegalseefectueazncadrulinstituiilormedicolegale.
(6)Ordonanaorganuluideurmrirepenalsauncheiereainstaneiprincaresedispuneefectuareaexpertizeitrebuiesindice
faptelesaumprejurrilepecareexpertultrebuiesleconstate,sleclarificeisleevalueze,obiectivelelacaretrebuies
rspund,termenulncaretrebuieefectuatexpertiza,precumiinstituiaoriexperiidesemnai.
(7)ndomeniilestrictspecializate,dacpentrunelegereaprobelorsuntnecesareanumitecunotinespecificesaualteasemenea
cunotine,instanaoriorganuldeurmrirepenalpoatesolicitaopiniaunorspecialiticarefuncioneazncadrulorganelor
judiciaresaunafaraacestora.Dispoziiilerelativelaaudiereamartoruluisuntaplicabilenmodcorespunztor.
(8)Laefectuareaexpertizeipotparticipaexperiindependeniautorizai,numiilasolicitareaprilorsausubiecilorprocesuali
principali.
(9)Cndexistpericoldedispariieaunormijloacedeprobsaudeschimbareaunorsituaiidefaptoriestenecesarlmurirea
urgentaunorfaptesaumprejurrialecauzei,organuldeurmrirepenalpoatedispuneprinordonanefectuareaunei
constatri.
(10)Constatareaesteefectuatdectreunspecialistcarefuncioneazncadrulorganelorjudiciaresaudinafaraacestora.
(11)Certificatulmedicolegalarevaloareaunuiraportdeconstatare.
(12)Dupfinalizarearaportuluideconstatare,cndorganuljudiciarapreciazcestenecesaropiniaunuiexpertsaucnd
concluziileraportuluideconstataresuntcontestate,sepoatedispuneefectuareauneiexpertize.

Alin.(12)alart.172afostmodificatdepct.35alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.

Art.172afostmodificatdepct.116alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul173
Numireaexpertului
(1)Expertulestenumitprinordonanaorganuluideurmrirepenalsauprinncheiereainstanei.
(2)Organuldeurmrirepenalsauinstanadesemneaz,deregul,unsingurexpert,cuexcepiasituaiilorncare,caurmarea
complexitiiexpertizei,suntnecesarecunotinespecializatedindisciplinedistincte,situaiencaredesemneazdoisaumai
muliexperi.

Alin.(2)alart.173afostmodificatdepct.117alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndexpertizaurmeazsfieefectuatdeoinstituiemedicolegal,deuninstitutsaulaboratordespecialitate,desemnarea
unuiasauamaimultorexperisefacedectreaceainstituie,potrivitlegii.
(4)Prileisubieciiprocesualiprincipaliaudreptulssolicitecalaefectuareaexpertizeisparticipeunexpertrecomandatde
acestea.ncazulncareexpertizaestedispusdeinstan,procurorulpoatesolicitacaunexpertrecomandatdeacestasparticipe
laefectuareaexpertizei.
(5)Expertul,instituiamedicolegal,institutulsaulaboratoruldespecialitate,lacerereaexpertului,poatesolicita,atuncicnd
considernecesar,participareaspecialitilordelaalteinstituiisauavizulacestora.
(6)Instituiamedicolegal,institutulsaulaboratoruldespecialitatecomunicorganuluijudiciarcareadispusefectuarea
expertizeinumeleexperilordesemnai.
+Articolul174
Incompatibilitateaexpertului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 33/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Incompatibilitateaexpertului
(1)Persoanaaflatnvreunuldintrecazuriledeincompatibilitateprevzutedeart.64nupoatefidesemnatcaexpert,iarncazul
ncareafostdesemnat,hotrreajudectoreascnusepoatentemeiapeconstatrileiconcluziileacesteia.Motivulde
incompatibilitatetrebuiedoveditdecelcelinvoc.
(2)naceeaicauz,opersoannupoateaveaattcalitateadeexpertdesemnatdeorganuljudiciar,ctipeaceeadeexpert
recomandatdeunuldintresubieciiprocesuali.

Alin.(2)alart.174afostmodificatdepct.36alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2^1)Nupoatefidesemnatcaexpertrecomandatdeprinaceeaicauzopersoancarefuncioneazncadrulaceleiai
instituiimedicolegale,institutsaulaboratordespecialitatecuexpertuldesemnatdeconducereainstituieirespectivelasolicitarea
organuluijudiciar.

Alin.(2^1)alart.174afostintrodusdepct.37alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.174afostabrogatdepct.118alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Dispoziiileart.6668seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul175
Drepturileiobligaiileexpertului
(1)Expertularedreptuldearefuzaefectuareaexpertizeipentruaceleaimotivepentrucaremartorulpoaterefuzadepunerea
mrturiei.
(2)Expertularedreptulsiacunotindematerialuldosaruluinecesarpentruefectuareaexpertizei.
(3)Expertulpoatecerelmuririorganuluijudiciarcareadispusefectuareaexpertizeicuprivirelaanumitefapteorimprejurriale
cauzeicetrebuieevaluate.
(4)Expertulpoatecerelmuririprilorisubiecilorprocesualiprincipali,cuncuviinareaincondiiilestabilitedeorganele
judiciare.
(5)Expertularedreptullaunonorariupentruactivitateadepusnvedereaefecturiiexpertizei,pentrucheltuielilepecarear
trebuislesuportesauleasuportatpentruefectuareaexpertizei.Cuantumulonorariuluiestestabilitdectreorganelejudiciaren
funciedenaturaicomplexitateacauzeiidecheltuielilesuportatesaucareurmeazafisuportatedectreexpert.Dacexpertiza
esteefectuatdeinstituiamedicolegaloriinstitutulsaulaboratoruldespecialitate,costulexpertizeiestestabilitncondiiile
prevzutedelegeaspecial.
(6)Expertulpoatebeneficiaidemsurideprotecie,ncondiiileprevzutelaart.125.
(7)Expertulareobligaiadeaseprezentanfaaorganelordeurmrirepenalsauainstaneidejudecatoridecteorieste
chematideaintocmiraportuldeexpertizcurespectareatermenuluilimitstabilitnordonanaorganuluideurmrirepenal
saunncheiereainstanei.Termenullimitdinordonansauncheierepoatefiprelungit,lacerereaexpertului,pentrumotive
ntemeiate,frcaprelungireatotalacordatsfiemaimarede6luni.
(8)ntrziereasaurefuzulnejustificatdeefectuareaexpertizeiatrageaplicareauneiamenzijudiciare,precumirspunderea
civilaexpertuluisauainstituieidesemnatesoefectuezepentruprejudiciilecauzate.
+Articolul176
nlocuireaexpertului
(1)Expertulpoatefinlocuitdacrefuzsau,nmodnejustificat,nufinalizeazraportuldeexpertizpnlatermenulfixat.
(2)nlocuireasedispuneprinordonandectreorganuldeurmrirepenalsauprinncheieredectreinstan,dupcitarea
expertului,isecomunicasociaieisaucorpuluiprofesionaldecareaparineacesta.
(3)Expertuleste,deasemenea,nlocuitcndesteadmisdeclaraiasadeabineresaucerereaderecuzareorincazulncarese
aflnimposibilitateobiectivdeaefectuasaufinalizaexpertiza.
(4)Expertulnlocuittrebuie,subsanciuneaprevzutlaart.283alin.(4),spundendatladispoziiaorganuluijudiciartoate
actelesauobiectelencredinate,precumiobservaiilecuprivirelaactivitiledesfuratepnlamomentulnlocuiriisale.
+Articolul177
Proceduraefecturiiexpertizei
(1)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecat,cnddispuneefectuareauneiexpertize,fixeazuntermenlacaresunt
chemateprile,subieciiprocesualiprincipali,precumiexpertul,dacacestaafostdesemnat.
(2)Latermenulfixatseaducelacunotinaprocurorului,aprilor,asubiecilorprocesualiprincipaliiaexpertuluiobiectul
expertizeiintrebrilelacareexpertultrebuiesrspundilisepunenvederecaudreptulsfacobservaiicuprivirela
acestentrebriicpotceremodificareasaucompletarealor.Deasemenea,dupcaz,suntindicateexpertuluiobiectelepecare
urmeazsleanalizeze.
(3)Expertulestentiinatcuprivirelafaptulcareobligaiadeaanalizaobiectulexpertizei,deaindicacuexactitateorice
observaiesauconstatareideaexpuneoopinieimparialcuprivirelafaptelesaumprejurrileevaluate,nconformitatecu
reguliletiineiiexpertizeiprofesionale.
(4)Prileisubieciiprocesualiprincipalisuntncunotinaicaudreptulscearnumireacteunuiexpertrecomandatde
fiecaredintreele,caresparticipelaefectuareaexpertizei.
(5)Dupexaminareaobieciiloricererilorfcutedepri,desubieciiprocesualiprincipaliiexpert,organuldeurmrirepenal
sauinstanadejudecatpunenvedereexpertuluitermenulncareurmeazafiefectuatexpertiza,ncunotinndultotodat
daclaefectuareaacesteiaurmeazsparticipeprilesausubieciiprocesualiprincipali.
(6)Atuncicndexpertizaurmeazsfieefectuatdeoinstituiemedicolegal,deunlaboratordeexpertizcriminalisticsaude
oriceinstitutdespecialitate,suntaplicabiledispoziiileart.173alin.(3),nefiindnecesarprezenaexpertuluinfaaorganului
judiciar.
+Articolul178
Raportuldeexpertiz
(1)Dupefectuareaexpertizei,constatrile,clarificrile,evalurileiopiniaexpertuluisuntconsemnatentrunraport.
(2)Cndsuntmaimuliexperisentocmeteunsingurraportdeexpertiz.
Opiniileseparatesemotiveaznacelairaport.
(3)Raportuldeexpertizsedepunelaorganuljudiciarcareadispusefectuareaexpertizei.
(4)Raportuldeexpertizcuprinde:
a)parteaintroductiv,ncaresearatorganuljudiciarcareadispusefectuareaexpertizei,datacndsadispusefectuareaacesteia,
numeleiprenumeleexpertului,obiectivelelacareexpertulurmeazsrspund,datalacareafostefectuat,materialulpebaza
cruiaexpertizaafostefectuat,dovadancunotinriiprilor,dacauparticipatlaaceastaiaudatexplicaiincursul
expertizei,datantocmiriiraportuluideexpertiz
b)parteaexpozitivprincaresuntdescriseoperaiiledeefectuareaexpertizei,metodele,programeleiechipamenteleutilizate

Lit.b)aalin.(4)alart.178afostmodificatdepct.119alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
c)concluziile,princareserspundelaobiectivelestabilitedeorganelejudiciare,precumioricealteprecizriiconstatri
rezultatedinefectuareaexpertizei,nlegturcuobiectiveleexpertizei.
(5)nsituaiancareexpertizaafostefectuatnlipsaprilororiasubiecilorprocesualiprincipali,acetiasauavocatullorsunt
ncunotinaicuprivirelantocmirearaportuluideexpertizicuprivireladreptullastudierearaportului.
+Articolul179
Audiereaexpertului
(1)ncursulurmririipenalesaualjudecii,expertulpoatefiaudiatdeorganuldeurmrirepenalsaudeinstan,lacererea
procurorului,aprilor,asubiecilorprocesualiprincipalisaudinoficiu,dacorganuljudiciarapreciazcaudiereaestenecesar
pentrulmurireaconstatrilorsauconcluziilorexpertului.
(2)Dacexpertizaafostefectuatdeoinstituiemedicolegal,institutsaulaboratordespecialitate,instituiavadesemnaun
expert,dintrepersoanelecareauparticipatlaefectuareaexpertizei,ceurmeazafiaudiatdectreorganuldeurmrirepenalsau
deinstan.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 34/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
deinstan.
(3)Audiereaexpertuluiseefectueazpotrivitdispoziiilorprivitoarelaaudiereamartorilor.
+Articolul180
Suplimentuldeexpertiz
(1)Cndorganuldeurmrirepenalsauinstanaconstat,lacereresaudinoficiu,cexpertizanuestecomplet,iaraceast
deficiennupoatefisuplinitprinaudiereaexpertului,dispuneefectuareaunuisuplimentdeexpertizdectreacelaiexpert.
Cndnuesteposibildesemnareaaceluiaiexpert,sedispuneefectuareauneialteexpertizedectreunaltexpert.
(2)Cndexpertizaafostefectuatncadrulinstituieimedicolegale,unuiinstitutsaulaboratordespecialitate,organulde
urmrirepenalsauinstanaseadreseazinstituieirespectivenvedereaefecturiisuplimentuluideexpertiz.
+Articolul181
Efectuareauneinoiexpertize
(1)Organuldeurmrirepenalsauinstanadispuneefectuareauneinoiexpertizeatuncicndconcluziileraportuluideexpertiz
suntneclaresaucontradictoriiorintreconinutuliconcluziileraportuluideexpertizexistcontradicii,iaracestedeficienenu
potfinlturateprinaudiereaexpertului.
(2)Cndorganuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatdispuneefectuareauneinoiexpertizedectreoinstituiemedico
legal,aceastaesteefectuatdeocomisie,ncondiiilelegii.
+Articolul181^1
Obiectulconstatriiiraportuldeconstatare
(1)Organuldeurmrirepenalstabileteprinordonanobiectulconstatrii,ntrebrilelacaretrebuiesrspundspecialistuli
termenulncareurmeazafiefectuatlucrarea.
(2)Raportuldeconstatarecuprindedescriereaoperaiilorefectuatedespecialist,ametodelor,programeloriechipamentelor
utilizateiconcluziileconstatrii.

Art.181^1afostintrodusdepct.120alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul182
Lmuririlecerutelainstitutuldeemisiune
ncazurileprivitoarelainfraciuneadefalsificaredemonedoridealtevalori,organuldeurmrirepenalsauinstanapoatecere
lmuririinstitutuluideemisiune.
+Articolul183
Prezentareascriptelordecomparaie
(1)ncauzeleprivindinfraciunidefalsnnscrisuri,organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatedispunesfie
prezentatescriptedecomparaie.
(2)Dacscriptelesegsescndepozitepublice,autoritilendreptsuntobligatealeelibera.
(3)Dacscriptelesegsesclaopersoan,organuldeurmrirepenalsauinstanaipunenvederesleprezinte.
(4)Scripteleseintroducntrunplicsigilatcaresevizeazdeorganuldeurmrirepenalsaudepreedintelecompletuluide
judecatisesemneazdeacelacareleprezint.
(5)Organuldeurmrirepenaloriinstanapoatesolicitasuspectuluisauinculpatuluisprezinteopiesscriscumnasaoris
scriedupdictare.
(6)Dacsuspectulsauinculpatulrefuz,sefacemeniunenprocesulverbal.Refuzuldeaseconformasolicitriiorganuluide
urmrirepenalsauinstaneinupoatefiinterpretatndefavoareasuspectuluisauinculpatului.
+Articolul184
Expertizamedicolegalpsihiatric
(1)ncazulinfraciunilorcomisedeminoriicuvrstantre14i16ani,ncazulucideriisauvtmriicopiluluinounscutoria
ftuluidectremam,precumiatuncicndorganuldeurmrirepenalsauinstanaareondoialasupradiscernmntului
suspectuluioriinculpatuluinmomentulsvririiinfraciuniicefaceobiectulacuzaiei,sedispuneefectuareauneiexpertize
medicolegalepsihiatrice,stabilindusetotodattermenuldeprezentarenvedereaexaminrii.

Alin.(1)alart.184afostmodificatdepct.121alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Expertizaseefectueazncadrulinstituieimedicolegaledectreocomisie,constituitpotrivitlegii.
(3)Expertizamedicolegalpsihiatricseefectueazdupobinereaconsimmntuluiscrisalpersoaneiceurmeazafisupus
expertizei,exprimat,nprezenaunuiavocatalessaudinoficiu,nfaaorganuluijudiciar,iarncazulminorului,inprezena
ocrotitoruluilegal.

Alin.(3)alart.184afostmodificatdepct.121alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)ncazulncaresuspectulsauinculpatulrefuzncursulurmririipenaleefectuareaexpertizeiorinuseprezintnvederea
examinriilacomisiamedicolegalpsihiatric,organuldecercetarepenalsesizeazprocurorulsaujudectoruldedrepturii
libertinvedereaemiteriiunuimandatdeaducerenscopulprezentriilacomisiamedicolegalpsihiatric.Dispoziiileart.265
alin.(4)(9)seaplicnmodcorespunztor.
(5)ncazulncareconsidercestenecesaroexaminarecomplex,cenecesitinternareamedicalasuspectuluisaua
inculpatuluintroinstituiesanitardespecialitate,iaracestarefuzinternarea,comisiamedicolegalsesizeazorganulde
urmrirepenalsauinstanacuprivirelanecesitatealuriimsuriiinternriinevoluntare.
(6)ncursulurmririipenale,procurorul,dacapreciazcsolicitareacomisieimedicolegaleestentemeiat,poatecere
judectoruluidedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstana
corespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflloculdeinternareorisediulparchetuluidincarefaceparte
procurorulcareantocmitpropunerealuareamsuriiinternriinevoluntare,pentrumaximum30dezile,nvedereaefecturii
expertizeipsihiatrice.
(7)Propunereaprocuroruluideluareamsuriiinternriinevoluntaretrebuiescuprind,dupcaz,meniunicuprivirela:fapta
pentrucareseefectueazcercetareapenal,ncadrareajuridic,denumireainfraciuniifapteleimprejurriledincarerezult
ndoialaasupradiscernmntuluisuspectuluisauinculpatului,sesizareacomisieimedicolegalepsihiatricecuprivirelarefuzul
suspectuluisauinculpatuluideaseinterna,motivareanecesitiiluriimsuriiinternriiiaproporionalitiiacesteiacuscopul
urmrit.Propunereampreuncudosarulcauzeiseprezintjudectoruluidedrepturiiliberti.
(8)Judectoruldedrepturiilibertifixeazziuaioradesoluionareapropuneriideluareamsuriiinternriinevoluntare,ncel
mult3ziledeladatasesizrii,avndobligaiadealcitapesuspectsauinculpatpentrutermenulfixat.Termenulsecomunic
procurorului,precumiavocatuluisuspectuluisauinculpatului,cruiaiseacord,lacerere,dreptuldeastudiadosarulcauzeii
propunereaformulatdeprocuror.
(9)Soluionareapropuneriideluareamsuriiinternriinevoluntaresefacenumainprezenasuspectuluisauinculpatului,n
afardecazulcndacestaestedisprut,sesustragesaucnddincauzastriisntiisaudincauzdeformajororistarede
necesitatenusepoateprezenta.
(10)Participareaprocuroruluiiaavocatuluialessaunumitdinoficiualsuspectuluioriinculpatuluiesteobligatorie.
(11)ncazuladmiteriipropuneriideinternarenevoluntar,ncheiereajudectoruluitrebuiescuprind:
a)dateledeidentitatealesuspectuluisauinculpatului
b)descriereafapteidecareesteacuzatsuspectulsauinculpatul,ncadrareajuridicidenumireainfraciunii
c)fapteleimprejurriledincarerezultndoialasuprastriipsihiceasuspectuluisauinculpatului
d)motivareanecesitiiluriimsuriiinternriinevoluntarenvedereaefecturiiexpertizeimedicolegalepsihiatriceia
proporionalitiiacesteiacuscopulurmrit
e)duratamsuriiinternrii.
(12)Dupluareamsurii,suspectuluisauinculpatuluiiseaduclacunotin,dendat,nlimbapecareonelege,motivele
internrii,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
(13)Dupdispunereainternrii,dacsuspectulsauinculpatulseaflnstarededeinere,judectoruldedrepturiiliberti
informeazadministraialoculuidedeineredespremsurainternriiidispunetransferularestatuluintroseciedepsihiatriea
unuipenitenciarspital.

(14)mpotrivancheieriijudectoruluidedrepturiilibertisepoatefacecontestaielajudectoruldedrepturiilibertidela
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 35/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(14)mpotrivancheieriijudectoruluidedrepturiilibertisepoatefacecontestaielajudectoruldedrepturiilibertidela
instanaierarhicsuperioardectresuspect,inculpatsaudeprocurorntermende24deoredelapronunare.Contestaia
mpotrivancheieriiprincaresedispuneinternareanevoluntarnususpendexecutarea.

Alin.(14)alart.184afostmodificatdepct.121alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(15)Contestaiaformulatdesuspectsauinculpatmpotrivancheieriiprincaresadispusinternareanevoluntarsesoluioneaz
ntermende3ziledeladatanregistrriiacesteiainuestesuspensivdeexecutare.
(16)nvedereasoluionriicontestaieiformulatedeprocuror,judectoruldelainstanaierarhicsuperioardispunecitarea
suspectuluisauinculpatului.Participareaavocatuluialessaunumitdinoficiualsuspectuluioriinculpatuluiesteobligatorie.

Alin.(16)alart.184afostmodificatdepct.121alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(17)nvedereasoluionriicontestaieiformulatedesuspectsaudeinculpat,judectoruldelainstanaierarhicsuperioar
comunicacestuiaiprocuroruluidatastabilitpentrujudecareacontestaieiileacordposibilitateadeadepuneobservaiiscrise
pnlaaceadat,nafardecazulcndapreciazcprezenasuspectuluisauinculpatului,participareaprocuroruluii
formulareadeconcluziioraledectreacetiasuntnecesarepentrujustasoluionareacontestaiei.
(18)ncazuladmiteriicontestaieiformulatedesuspectsauinculpat,judectoruldelainstanaierarhicsuperioardispune
respingereapropuneriideinternareiexternarea,dacestecazul,dendat,asuspectuluisauinculpatului,dacacestanueste
deinutsauarestatchiarinaltcauz.
(19)Dosarulcauzeiserestituieprocuroruluintermende24deoredelasoluionareacontestaiei.Dacncheiereajudectorului
dedrepturiilibertinuesteatacatcucontestaie,acestarestituiedosarulprocuroruluintermende24deoredelaexpirarea
termenuluidecontestaie.
(20)ncursuljudecii,dacinculpatulrefuzefectuareaexpertizeiorinuseprezintnvedereaexaminriilacomisiamedico
legalpsihiatric,instana,dinoficiusaulacerereaprocurorului,dispuneemitereaunuimandatdeaducerencondiiileart.265.
(21)Msurainternriinevoluntarepoatefiluatdeinstanncursuljudeciilapropunereacomisieimedicolegalepsihiatrice.
Dispoziiilealin.(6)(19)seaplicnmodcorespunztor.
(22)Imediatdupluareamsuriiinternriinevoluntaresauncazulschimbriiulterioarealoculuideinternare,judectorulde
drepturiilibertisau,dupcaz,preedintelecompletuluidejudecatcareadispusmsurancunotineazdespreaceastai
despreloculinternriiunmembrualfamilieisuspectuluisauinculpatuluiorioaltpersoandesemnatdeacesta,precumi
instituiamedicolegalcareefectueazexpertiza,ncheindusenacestsensunprocesverbal.Instituiadespecialitateare
obligaiadeainformaorganelejudiciaredespreschimbarealoculuiinternrii.
(23)Hotrreaprincaredispuneinternareanevoluntarsepunenexecutaredeprocurorprinintermediulorganelordepoliie.
(24)ncazulncaresuspectulsauinculpatulseaflnstarededeinere,judectoruldedrepturiilibertisauinstanaceadispus
msurainternriintroinstituiedespecialitatenvedereaefecturiiexpertizeimedicolegalepsihiatriceinformeaz,dendat,
administraialoculuidedeineresauarestaredespremsuradispus.
(25)Msurainternriimedicalenvedereaefecturiiexpertizeimedicolegalepsihiatricepoatefiprelungitosingurdat,peo
duratdecelmult30dezile.Comisiadeexpertizmedicolegalpsihiatricsesizeazprocurorulsau,dupcaz,instanaasupra
necesitiiprelungiriimsuriiinternriicucelpuin7zilenaintedeexpirareaacesteia.Sesizareatrebuiesconindescrierea
activitilorefectuate,motivelepentrucareexaminareanuafostfinalizatpeparcursulinternrii,examinrileceurmeazafi
efectuate,precizareaperioadeipentrucareestenecesarprelungirea.Dispoziiilealin.(6)(24)seaplicnmodcorespunztor.
(26)ncazulncarenaintedeexpirareadurateiinternriinevoluntareseconstatcaceastanumaiestenecesar,comisiade
expertizmedicolegalpsihiatricsaupersoanainternatsesizeazdendatorganulcareadispusmsura,nvederearevocrii
acesteia.Sesizareasesoluioneazdeurgen,ncameradeconsiliu,cuparticipareaprocurorului,dupaudiereaavocatuluiales
saudinoficiualpersoaneiinternate.ncheiereapronunatdejudectoruldedrepturiilibertisaudeinstannuestesupus
niciuneicideatac.
(27)Dacncursulefecturiiexpertizeimedicolegalepsihiatriceseconstatcsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.247,
comisiadeexpertizmedicolegalpsihiatricsesizeazorganelejudiciarenvederealuriimsuriidesiguranainternrii
medicaleprovizorii.
(28)Perioadancaresuspectulsauinculpatulafostinternatntroinstituiedespecialitatenvedereaefecturiiexpertizei
psihiatricesededucedinduratapedepsei,ncondiiileart.72dinCodulpenal.
+Articolul185
Autopsiamedicolegal
(1)Autopsiamedicolegalsedispunedectreorganuldeurmrirepenalsaudectreinstanadejudecat,ncazdemoarte
violentoricndaceastaestesuspectdeafiviolentsaucndnusecunoatecauzamoriioriexistosuspiciunerezonabilc
decesulafostcauzatdirectsauindirectprintroinfraciuneorinlegturcucomitereauneiinfraciuni.ncazulncarecorpul
victimeiafostnhumat,estedispusexhumareapentruexaminareacadavruluiprinautopsie.
(2)Procuroruldispunedendatefectuareauneiautopsiimedicolegaledacdecesulsaprodusnperioadancarepersoanase
aflncustodiapoliiei,aAdministraieiNaionaleaPenitenciarelor,ntimpulinternriimedicalenevoluntaresauncazuloricrui
decescareridicsuspiciuneanerespectriidrepturiloromului,aaplicriitorturiisauaoricruitratamentinuman.
(3)Pentruaconstatadacexistmotivepentruaefectuaautopsiamedicolegal,organuldeurmrirepenalsauinstanade
judecatpoatesolicitaopiniamediculuilegist.
(4)Autopsiaseefectueazncadrulinstituieimedicolegale,potrivitlegiispeciale.
(5)Laefectuareaautopsieimedicolegalepotficooptaiispecialitidinaltedomeniimedicale,nvedereastabiliriicauzei
decesului,lasolicitareamediculuilegist,cuexcepiamediculuicareatratatpersoanadecedat.
(6)Cuocaziaefecturiiautopsieimedicolegalepotfiutilizateoricemetodelegalepentrustabilireaidentitii,inclusivprelevarea
deprobebiologicenvedereastabiliriiprofiluluigeneticjudiciar.
(7)Organuldeurmrirepenaltrebuiesncunotinezeunmembrudefamiliedespredataautopsieiidespredreptuldea
desemnaunexpertindependentautorizatcaresasistelaefectuareaautopsiei.
(8)Medicullegistcareaefectuatautopsiantocmeteunraportdeexpertiz,carecuprindeconstatrileiconcluziilesalecu
privirela:
a)identitateapersoaneidecedatesauelementedeidentificare,dacidentitateanuestecunoscut
b)felulmorii
c)cauzamedicalamorii
d)existenaleziunilortraumatice,mecanismuldeproducereaacestora,naturaagentuluivulnerantilegturadecauzalitatedintre
leziuniletraumaticeideces
e)rezultateleinvestigaiilordelaboratorefectuateasupraprobelorbiologiceprelevatedelacadavruiasubstanelorsuspecte
descoperite

Lit.e)aalin.(8)alart.185afostmodificatdepct.122alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)urmelebiologicegsitepecorpulpersoaneidecedate
g)dataprobabilamorii
h)oricealteelementecarepotcontribuilalmurireamprejurrilorproduceriimorii.
+Articolul186
Exhumarea
(1)Exhumareapoatefidispusdectreprocurorsaudectreinstanadejudecatnvedereastabiliriifeluluiicauzeimorii,a
identificriicadavruluisaupentrustabilireaoricrorelementenecesaresoluionriicauzei.
(2)Exhumareasefacenprezenaorganuluideurmrirepenal.
(3)Dispoziiileart.185alin.(4)(8)seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul187
Autopsiamedicolegalafetusuluisauanounscutului
(1)Autopsiamedicolegalaunuifetussedispunepentruasestabilivrstaintrauterin,capacitateadesupravieuireextrauterin,
felulicauzamorii,precumipentrustabilireafiliaiei,cndestecazul.

(2)Autopsiamedicolegalaunuinounscutsedispunepentruasestabilidaccopilulafostnscutviu,viabilitatea,durata
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 36/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Autopsiamedicolegalaunuinounscutsedispunepentruasestabilidaccopilulafostnscutviu,viabilitatea,durata
supravieuiriiextrauterine,felulicauzamedicalamorii,datamorii,dacisauacordatngrijirimedicaledupnatere,precum
ipentrustabilireafiliaiei,cndestecazul.
+Articolul188
Expertizatoxicologic
(1)ncazulncareexistosuspiciunecuprivirelaproducereauneiintoxicaii,sedispuneefectuareauneiexpertizetoxicologice.

Alin.(1)alart.188afostmodificatdepct.123alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Produseleconsideratesuspectecarfideterminatintoxicaiasunttrimiseinstituieimedicolegalesauuneialteinstituii
specializate.

Alin.(2)alart.188afostmodificatdepct.123alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Concluziileexpertizeitoxicologicecuprindconstatridespecialitatecuprivirelatipulsubstaneitoxice,cantitatea,caleade
administrare,precumiconsecineleposibilealesubstaneidescoperite,ctialteelementecaresajutelastabilireaadevrului.
+Articolul189
Examinareamedicolegalapersoanei
(1)Examinareamedicolegalapersoaneinvedereaconstatriiurmeloriaconsecineloruneiinfraciuniseefectueazconform
legiispeciale.
(2)Medicullegistcareaefectuatexaminareamedicolegalntocmeteuncertificatmedicolegalsau,dupcaz,unraportde
expertiz.
(3)Constatarealeziunilortraumaticeesteefectuat,deregul,printroexaminarefizic.ncazulncarenuesteposibilsau
necesarexaminareafizic,expertizaesteefectuatnbazadocumentaieimedicalepuseladispoziiaexpertului.

Alin.(3)alart.189afostmodificatdepct.124alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Raportuldeexpertizsaucertificatulmedicolegaltrebuiescuprind:descrierealeziunilortraumatice,precumiopinia
expertuluicuprivirelanaturaigravitatealeziunilor,mecanismulidataproduceriiacestora,urmrilepecareacestealeau
produs.
+Articolul190
Examinareafizic
(1)Examinareafizicauneipersoanepresupuneexaminareaexterniinternacorpuluiacesteia,precumiprelevareadeprobe
biologice.Organuldeurmrirepenaltrebuiessolicite,nprealabil,consimmntulscrisalpersoaneicareurmeazafi
examinat.ncazulpersoanelorlipsitedecapacitatedeexerciiu,consimmntullaexaminareafizicestesolicitat
reprezentantuluilegal,iarncazulcelorcucapacitaterestrnsdeexerciiu,consimmntulscrisalacestoratrebuieexprimatn
prezenaocrotitorilorlegali.

Alin.(1)alart.190afostmodificatdepct.125alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)nlipsaconsimmntuluiscrisalpersoaneicareurmeazafiexaminat,alreprezentantuluilegaloriancuviinriidinpartea
ocrotitoruluilegal,judectoruldedrepturiilibertidispune,prinncheiere,lacerereamotivataprocurorului,examinareafizic
apersoanei,dacaceastmsurestenecesarpentrustabilireaunorfaptesaumprejurricaresasigurebunadesfurarea
urmririipenaleoripentruasedeterminadacoanumiturmsauconsecinainfraciuniipoatefigsitpecorpulsaun
interiorulcorpuluiacesteia.
(3)Cerereaorganuluideurmrirepenaltrebuiescuprind:numelepersoaneiacreiexaminarefizicestecerut,motivarea
ndepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(2),modalitateancareexaminareafizicurmeazafiefectuat,infraciuneadecareeste
acuzatsuspectulsauinculpatul.
(4)Judectoruldedrepturiilibertisoluioneazcerereadeefectuareaexaminriifizicencameradeconsiliu,prinncheierece
nuestesupusniciuneicideatac.
(5)ncazulncarepersoanaexaminatnuiexprimnscrisconsimmntuliexisturgen,iarobinereaautorizrii
judectoruluincondiiilealin.(4)arconducelaontrzieresubstanialacercetrilor,lapierderea,alterareasaudistrugerea
probelor,organuldeurmrirepenalpoatedispune,prinordonan,efectuareaexaminriifizice.Ordonanaorganuluideurmrire
penal,precumiprocesulverbalncaresuntconsemnateactivitiledesfuratecuocaziaexaminriifizicesuntnaintatede
ndatjudectoruluidedrepturiiliberti.ncazulncarejudectorulconstatcaufostrespectatecondiiileprevzutelaalin.
(2),dispune,prinncheieremotivat,validareaexaminriifiziceefectuatedeorganeledeurmrirepenal.nclcareadectre
organeledeurmrirepenalacondiiilorprevzutelaalin.(2)atrageexcludereaprobelorobinuteprinexaminareafizic.

Alin.(5)alart.190afostmodificatdepct.38alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Validareaexaminriifiziceefectuatedeorganeledeurmrirepenalseefectueazpotrivitalin.(4).
(7)Examinareafizicinternacorpuluiuneipersoanesaurecoltareadeprobebiologicetrebuieefectuatdeunmedic,asistent
medicalsaudeopersoancupregtiremedicaldespecialitate,curespectareavieiiprivateiademnitiiumane.Examinarea
fizicinternaminoruluicarenuamplinit14anisepoatefacenprezenaunuiadintreprini,lasolicitareaprintelui.
Recoltareaprinmetodenoninvazivedeprobebiologicenvedereaefecturiiexpertizeigeneticejudiciaresepoateefectuaide
ctrepersonaluldespecialitatealPoliieiRomne.

Alin.(7)alart.190afostmodificatdepct.125alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)ncazulconduceriiunuivehiculdectreopersoanaflatsubinfluenabuturiloralcoolicesauaaltorsubstane,recoltareade
probebiologiceseefectueazdindispoziiaorganelordeconstatareicuconsimmntulceluisupusexaminrii,dectreun
medic,asistentmedicalsaudeopersoancupregtiremedicaldespecialitate,ncelmaiscurttimp,ntroinstituiemedical,n
condiiilestabilitedelegilespeciale.

Alin.(8)alart.190afostmodificatdepct.125alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)Activitileefectuatecuocaziaexaminriifizicesuntconsemnatedeorganeledeurmrirepenalntrunprocesverbalce
trebuiescuprind:numeleiprenumeleorganuluideurmrirepenalcarelncheie,ordonanasauncheiereaprincaresa
dispusmsura,loculundeafostncheiat,data,oralacareanceputioralacaresaterminatactivitatea,numeleiprenumele
persoaneiexaminate,naturaexaminriifizice,descriereaactivitilordesfurate,listaprobelorrecoltatenurmaexaminriifizice.

Alin.(9)alart.190afostmodificatdepct.125alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(10)Rezultateleobinutedinanalizaprobelorbiologicepotfifolositeinaltcauzpenal,dacservesclaaflareaadevrului.

Alin.(10)alart.190afostmodificatdepct.125alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)Probelebiologicecarenuaufostconsumatecuocaziaanalizelorefectuatesuntconservateipstrateninstituiaundeaufost
prelucrate,peoperioaddecelpuin10anidelaepuizareacilorordinaredeatacalehotrriijudectoreti.
+Articolul191
Expertizageneticjudiciar
(1)Expertizageneticjudiciarsepoatedispunedectreorganuldeurmrirepenal,prinordonan,ncursulurmririipenale,
saudeinstan,prinncheiere,ncursuljudecii,cuprivirelaprobelebiologicerecoltatedelapersoanesauoricealteprobeceau
fostgsiteoriridicate.

Alin.(1)alart.191afostmodificatdepct.126alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 37/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(1)alart.191afostmodificatdepct.126alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Expertizageneticjudiciarseefectueazncadrulinstituiilormedicolegale,aluneiinstituiioriunuilaboratordespecialitate
saualoricreialteinstituiidespecialitatecertificateiacreditatenacesttipdeanalize.
(3)Probelebiologicerecoltatecuocaziaexaminriicorporalepotfifolositenumailaidentificareaprofiluluigeneticjudiciar.

Alin.(3)alart.191afostmodificatdepct.126alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Profilulgeneticjudiciarobinutncondiiilealin.(3)poatefifolositinaltcauzpenal,dacservetelaaflareaadevrului.

Alin.(4)alart.191afostmodificatdepct.126alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Dateleobinutecaurmareaexpertizeigeneticejudiciareconstituiedatepersonaleisuntprotejateconformlegii.
+CapitolulVIIICercetarealoculuifapteiireconstituirea
+Articolul192
Cercetarealafaalocului

Denumireamarginalaart.192afostmodificatdepct.127alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)Cercetarealafaaloculuisedispunedectreorganuldeurmrirepenal,iarncursuljudeciidectreinstanadejudecat,
atuncicndestenecesarconstatareadirectnscopuldeterminriisauclarificriiunormprejurridefaptceprezintimportan
pentrustabilireaadevrului,precumioridecteoriexistsuspiciunicuprivireladecesuluneipersoane.

Alin.(1)alart.192afostmodificatdepct.127alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoateinterzicepersoanelorcareseafloricarevinlaloculundese
efectueazcercetareascomunicentreelesaucualtepersoane.
+Articolul193
Reconstituirea
(1)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecat,dacgsetenecesarpentruverificareaiprecizareaunordatesauprobe
administrateoripentruastabilimprejurridefaptceprezintimportanpentrusoluionareacauzei,poatesprocedezela
reconstituirea,nntregimesaunparte,amoduluiiacondiiilorncaresacomisfapta.
(2)Organelejudiciareprocedeazlareconstituireaactivitilorsauasituaiilor,avndnvederemprejurrilencarefaptaaavut
loc,pebazaprobeloradministrate.ncazulncaredeclaraiilemartorilor,aleprilorsaualesubiecilorprocesualiprincipalicu
privirelaactivitilesausituaiilecetrebuiereconstituitesuntdiferite,reconstituireatrebuieefectuatseparatpentrufiecare
variantadesfurriifapteidescrisedeacetia.

Alin.(2)alart.193afostmodificatdepct.128alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndsuspectulsauinculpatulseaflnvreunadinsituaiileprevzutelaart.90,reconstituireasefacenprezenaacestuia,
asistatdeaprtor.Atuncicndsuspectulsauinculpatulnupoatesaurefuzsparticipelareconstituire,aceastaseefectueazcu
participareaalteipersoane.

Alin.(3)alart.193afostmodificatdepct.128alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Reconstituireatrebuiesfieefectuatastfelnctsnufienclcatlegeasauordineapublic,snufieadusatingeremoralei
publiceisnufiepusnpericolviaasausntateapersoanelor.
+Articolul194
Prezenaaltorpersoanelacercetarealafaaloculuiilareconstituire

Denumireamarginalaart.194afostmodificatdepct.129alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatedispuneprezenamediculuilegistsauaoricrorpersoaneacror
prezenoconsidernecesar.
+Articolul195
Procesulverbaldecercetarelafaaloculuisaudereconstituire

Denumireamarginalaart.195afostmodificatdepct.130alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)Despreefectuareacercetriilafaaloculuisauareconstituiriisencheieunprocesverbal,caretrebuiescuprind,pelng
meniunileprevzutelaart.199,urmtoarele:

Parteaintroductivaalin.(1)alart.195afostmodificatdepct.130alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
a)indicareaordonaneisauancheieriiprincaresadispusmsura
b)numele,prenumelepersoanelorprezenteicalitateancareacesteaparticip
c)numeleiprenumelesuspectuluisauinculpatului,dacestecazul
d)descriereaamnunitasituaieilocului,aurmelorgsite,aobiectelorexaminateiacelorridicate,apoziieiistriicelorlalte
mijloacematerialedeprob,astfelnctacesteasfieredatecuprecizieipectposibilcudimensiunilerespective.ncazul
reconstituiriiseconsemneazamnunitidesfurareareconstituirii.
(2)ntoatecazurilesepotfaceschie,desenesaufotografiiorialteasemenealucrri,careseanexeazlaprocesulverbal.
(3)Activitateadesfuraticonstatrileexpertuluiseconsemneaznprocesulverbal.
(4)Procesulverbaltrebuiesemnatpefiecarepaginilasfritdectrecelcarelncheieidectrepersoanelecareauparticipat
lacercetaresaureconstituire.Dacvreunadintreacestepersoanenupoatesaurefuzssemnezeprocesulverbal,seface
meniunedespreaceasta,precumidespremotiveleimposibilitiisaurefuzuluideasemna.
+CapitolulIXFotografiereailuareaamprentelorsuspectului,inculpatuluisaualealtorpersoane
+Articolul196
Fotografiereailuareaamprentelorsuspectului,inculpatuluisaualealtorpersoane
(1)Organeledeurmrirepenalpotdispunefotografiereailuareaamprentelorsuspectului,inculpatuluisaualealtorpersoanecu
privirelacareexistosuspiciunecaulegturcufaptacomissaucaufostprezentelaloculfaptei,chiarinlipsa
consimmntuluiacestora.
(2)Organuldeurmrirepenalpoateautorizassedeapublicitiifotografiauneipersoane,cndaceastmsurestenecesar
pentrustabilireaidentitiipersoaneisaunaltecazurincarepublicareafotografieiprezintimportanpentrubunadesfurarea
urmririipenale.
(3)Dacestenecesaridentificareaamprentelorceaufostgsitepeanumiteobiectesauapersoanelorcarepotfipusenlegtur
cufaptaoriloculcomiteriifaptei,organeledeurmrirepenalpotdispuneluareaamprentelorpersoanelordesprecarese
presupunecauintratncontactcuaceleobiecte,respectivfotografiereaaceloradesprecaresepresupunecauavutlegturcu
faptacomissauaufostprezentelaloculfaptei.

Alin.(3)alart.196afostmodificatdepct.131alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulXMijloacematerialedeprob
+Articolul197
Obiectelecamijloacedeprob

(1)Obiectelecareconinsaupoartourmafapteisvrite,precumioricealteobiectecarepotservilaaflareaadevruluisunt
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 38/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)Obiectelecareconinsaupoartourmafapteisvrite,precumioricealteobiectecarepotservilaaflareaadevruluisunt
mijloacematerialedeprob.
(2)Suntcorpuridelictemijloacelematerialedeprobcareaufostfolositesauaufostdestinatesserveasclasvrireaunei
infraciuni,precumiobiectelecaresuntprodusulinfraciunii.
+CapitolulXInscrisurile
+Articolul198
Mijloaceledeprobscrise
(1)nscrisurilepotservicamijloacedeprob,dac,dinconinutullor,rezultfaptesaumprejurridenaturscontribuiela
aflareaadevrului.

Alin.(1)alart.198afostmodificatdepct.132alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Procesulverbalcecuprindeconstatrilepersonalealeorganuluideurmrirepenalsaualeinstaneidejudecatestemijlocde
prob.Proceseleverbalentocmitedeorganeleprevzutelaart.61alin.(1)lit.a)c)constituieactedesesizareaorganuluide
urmrirepenalinuauvaloareaunorconstatridespecialitatenprocesulpenal.

Alin.(2)alart.198afostmodificatdepct.132alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul199
Cuprinsuliformaprocesuluiverbal
(1)Procesulverbalcuprinde:
a)numele,prenumeleicalitateaceluicarelncheie
b)loculundeestencheiat
c)datalacaresancheiatprocesulverbal
d)dataioralacareanceputisasfritactivitateaconsemnatnprocesulverbal
e)numele,prenumele,codulnumericpersonaliadresapersoanelorceaufostprezentelantocmireaprocesuluiverbal,cu
menionareacalitiiacestora
f)descriereaamnunitacelorconstatate,precumiamsurilorluate
g)numele,prenumele,codulnumericpersonaliadresapersoanelorlacaresereferprocesulverbal,obieciileiexplicaiile
acestora
h)meniunileprevzutedelegepentrucazurilespeciale.
(2)Procesulverbaltrebuiesemnatpefiecarepaginilasfritdecelcarelncheie,precumidepersoaneleartatelalit.e)i
g).Dacvreunadintreacestepersoanenupoatesaurefuzssemneze,sefacemeniunedespreaceasta,precumidespre
motiveleimposibilitiiorirefuzuluideasemna.
+Articolul200
Comisiarogatorie
(1)Cndunorgandeurmrirepenalsauinstanadejudecatnuareposibilitateasasculteunmartor,sfacocercetarelafaa
locului,sprocedezelaridicareaunorobiectesausefectuezeoricealtactprocedural,sepoateadresaunuialtorgandeurmrire
penaloriuneialteinstane,careareposibilitateasleefectueze.
(2)Punereanmicareaaciuniipenale,luareamsurilorpreventive,ncuviinareadeprobatorii,precumidispunereacelorlalte
acteprocesualesaumsuriprocesualenupotformaobiectulcomisieirogatorii.
(3)Comisiarogatoriesepoateadresanumaiunuiorgansauuneiinstaneegalengrad.
(4)Ordonanasauncheiereaprincaresadispuscomisiarogatorietrebuiesconintoatelmuririlereferitoarelandeplinirea
actuluicarefaceobiectulacesteia,iarncazulcndurmeazsfieascultatopersoan,sevorartaintrebrilecetrebuiesise
pun.
(5)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatcareefectueazcomisiarogatoriepoatepuneialtentrebri,dac
necesitateaacestorarezultncursulascultrii.
(6)Cndcomisiarogatoriesadispusdeinstanadejudecat,prilepotformulanfaaacesteiantrebri,carevorfitransmise
instaneiceurmeazaefectuacomisiarogatorie.
(7)Totodat,oricaredintrepripoateceresfiecitatlaefectuareacomisieirogatorii.
(8)Cndinculpatulestearestat,instanacareurmeazaefectuacomisiarogatoriedispunedesemnareaunuiavocatdinoficiu,care
lvareprezenta,nabsenaavocatuluiales.
+Articolul201
Delegarea
(1)Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatedispune,ncondiiileartatelaart.200alin.(1)i(2),efectuarea
unuiactdeproceduriprindelegare.Delegareapoatefidatnumaiunuiorgansauuneiinstanedejudecatierarhicinferioare.
(2)Dispoziiileprivitoarelacomisiarogatorieseaplicnmodcorespunztorincazdedelegare.
+TitlulVMsurilepreventiveialtemsuriprocesuale
+CapitolulIMsurilepreventive
+Seciunea1Dispoziiigenerale
+Articolul202
Scopul,condiiilegeneraledeaplicareicategoriilemsurilorpreventive
(1)Msurilepreventivepotfidispusedacexistprobesauindiciitemeinicedincarerezultsuspiciunearezonabilcopersoan
asvritoinfraciuneidacsuntnecesarenscopulasigurriibuneidesfurriaprocesuluipenal,almpiedicriisustragerii
suspectuluioriainculpatuluidelaurmrireapenalsaudelajudecatorialpreveniriisvririiuneialteinfraciuni.
(2)Niciomsurpreventivnupoatefidispus,confirmat,prelungitsaumeninutdacexistocauzcarempiedicpunerea
nmicaresauexercitareaaciuniipenale.
(3)Oricemsurpreventivtrebuiesfieproporionalcugravitateaacuzaieiadusepersoaneifadecareesteluatinecesar
pentrurealizareascopuluiurmritprindispunereaacesteia.
(4)Msurilepreventivesunt:
a)reinerea
b)controluljudiciar
c)controluljudiciarpecauiune
d)arestulladomiciliu
e)arestareapreventiv.
+Articolul203
Organuljudiciarcompetentiactulprincaresedispuneasupramsurilorpreventive
(1)Msurapreventivprevzutla202alin.(4)lit.a)poatefiluatfadesuspectsauinculpatdectreorganuldecercetare
penalsaudectreprocuror,numaincursulurmririipenale.
(2)Msurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.b)ic)potfiluatefadeinculpat,ncursulurmririipenale,dectre
procuroridectrejudectoruldedrepturiiliberti,nproceduradecamerpreliminar,dectrejudectoruldecamer
preliminar,iarncursuljudecii,dectreinstanadejudecat.

Alin.(2)alart.203afostmodificatdepct.133alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Msurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.d)ie)potfiluatefadeinculpat,ncursulurmririipenale,dectre
judectoruldedrepturiiliberti,nproceduradecamerpreliminar,dectrejudectoruldecamerpreliminar,iarncursul
judecii,dectreinstanadejudecat.
(4)Organuldecercetarepenaliprocuroruldispunasupramsurilorpreventiveprinordonanmotivat.
(5)ncursulurmririipenaleialproceduriidecamerpreliminar,cererile,propunerile,plngerileicontestaiileprivitoarela
msurilepreventivesesoluioneazncameradeconsiliu,prinncheieremotivat,caresepronunncameradeconsiliu.

Alin.(5)alart.203afostmodificatdepct.133alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)ncursuljudecii,instanadejudecatsepronunasupramsurilorpreventiveprinncheieremotivat.
(7)ncheierilepronunatedejudectoruldedrepturiiliberti,dejudectoruldecamerpreliminarsaudeinstanadejudecat
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 39/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(7)ncheierilepronunatedejudectoruldedrepturiiliberti,dejudectoruldecamerpreliminarsaudeinstanadejudecat
secomunicinculpatuluiiprocuroruluicareaulipsitdelapronunare.
+Articolul204
Caleadeatacmpotrivancheierilorprincaresedispuneasupramsurilorpreventivencursulurmririipenale
(1)mpotrivancheierilorprincarejudectoruldedrepturiilibertidispuneasupramsurilorpreventive,inculpatuliprocurorul
potformulacontestaie,ntermende48deoredelapronunaresau,dupcaz,delacomunicare.Contestaiasedepunela
judectoruldedrepturiiliberticareapronunatncheiereaatacatisenainteaz,mpreuncudosarulcauzei,judectoruluide
drepturiilibertidelainstanaierarhicsuperioar,ntermende48deoredelanregistrare.

Alin.(1)alart.204afostmodificatdepct.134alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)ContestaiilempotrivancheierilorprincarejudectoruldedrepturiilibertidelanaltaCurtedeCasaieiJustiiedispune
asupramsurilorpreventivesesoluioneazdeuncompletcompusdinjudectoridedrepturiilibertidelanaltaCurtede
CasaieiJustiie,dispoziiileprezentuluiarticolaplicndusenmodcorespunztor.

Alin.(2)alart.204afostmodificatdepct.134alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Contestaiaformulatmpotrivancheieriiprincaresadispusluareasauprelungireauneimsuripreventiveoriprincaresa
constatatncetareadedreptaacesteianuestesuspensivdeexecutare.
(4)Contestaiaformulatdeinculpatsesoluioneazntermende5ziledelanregistrare.
(5)Contestaiaformulatdeprocurormpotrivancheieriiprincaresadispusrespingereapropuneriideprelungireaarestrii
preventive,revocareauneimsuripreventivesaunlocuireauneimsuripreventivecuoaltmsurpreventivsesoluioneaz
naintedeexpirareadurateimsuriipreventivedispuseanterior.
(6)nvedereasoluionriicontestaiei,inculpatulseciteaz.

Alin.(6)alart.204afostmodificatdepct.134alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Soluionareacontestaieisefacenprezenainculpatului,nafardecazulcndacestalipsetenejustificat,estedisprut,se
sustrageoridincauzastriisntii,dincauzdeformajorsaustaredenecesitatenupoatefiadusnfaajudectorului.Se
considercesteprezentiinculpatulprivatdelibertatecare,cuacordulsuinprezenaaprtoruluialessaunumitdinoficiu
i,dupcaz,iainterpretului,participlasoluionareacontestaieiprinvideoconferin,laloculdedeinere.

Alin.(7)alart.204afostmodificatdepct.39alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)ntoatecazurile,esteobligatorieacordareaasisteneijuridicepentruinculpatdectreunavocat,alessaunumitdinoficiu.
(9)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(10)ncazuladmiteriicontestaieiformulatedeprocuroridispuneriiarestriipreventiveainculpatului,dispoziiileart.226se
aplicnmodcorespunztor.ncazuladmiteriicontestaieiformulatedeprocuroridispuneriiprelungiriiarestriipreventivea
inculpatului,dispoziiileart.236alin.(1)i(2)seaplicnmodcorespunztor.
(11)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,sepoatedispuneluareauneiadintremsurilepreventiveprevzutelaart.202
alin.(4)lit.b)d)saumajorareacuantumuluicauiunii.

Alin.(11)alart.204afostmodificatdepct.134alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(12)ncazuladmiteriicontestaieiformulatedeinculpatmpotrivancheieriiprincaresadispusluareasauprelungireamsurii
arestriipreventive,sepoatedispune,ncondiiileprevzutedelege,respingereapropuneriideluaresaudeprelungireamsurii
preventiveori,dupcaz,nlocuireaacesteiacuoaltmsurpreventivmaiuoari,dupcaz,punereadendatnlibertatea
inculpatului,dacnuestearestatnaltcauz.

Alin.(12)alart.204afostmodificatdepct.134alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(13)Dosarulcauzeiserestituieprocuroruluintermende48deoredelasoluionareacontestaiei.
(14)Dacncheiereajudectoruluidedrepturiilibertidelaprimainstannuesteatacatcucontestaie,acestarestituiedosarul
procuroruluintermende48deoredelaexpirareatermenuluidecontestaie.
+Articolul205
Caleadeatacmpotrivancheierilorprincaresedispuneasupramsurilorpreventivenproceduracamereipreliminare
(1)mpotrivancheierilorprincarejudectoruldecamerpreliminardelainstanasesizatcurechizitoriudispuneasupra
msurilorpreventive,inculpatuliprocurorulpotformulacontestaie,ntermende48deoredelapronunaresau,dupcaz,dela
comunicare.Contestaiasedepunelajudectoruldecamerpreliminarcareapronunatncheiereaatacatisenainteaz,
mpreuncudosarulcauzei,judectoruluidecamerpreliminardelainstanaierarhicsuperioar,ntermende48deoredela
nregistrare.

Alin.(1)alart.205afostmodificatdepct.4alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(2)ContestaiilempotrivancheierilorprincarejudectoruldecamerpreliminardelanaltaCurtedeCasaieiJustiiedispune
nproceduracamereipreliminareasupramsurilorpreventivesesoluioneazdeunaltcompletalaceleiaiinstane,ncondiiile
legii.

Alin.(2)alart.205afostmodificatdepct.135alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Contestaiaformulatmpotrivancheieriiprincaresadispusluareasaumeninereauneimsuripreventiveoriprincaresa
constatatncetareadedreptaacesteianuestesuspensivdeexecutare.
(4)Contestaiaformulatdeinculpatsesoluioneazntermende5ziledelanregistrare.
(5)Contestaiaformulatdeprocurormpotrivancheieriiprincaresadispusrevocareauneimsuripreventivesaunlocuirea
uneimsuripreventivecuoaltmsurpreventivsesoluioneaznaintedeexpirareadurateimsuriipreventivedispuse
anterior.
(6)nvedereasoluionriicontestaiei,inculpatulseciteaz.

Alin.(6)alart.205afostmodificatdepct.135alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Dispoziiileart.204alin.(7)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(7)alart.205afostmodificatdepct.40alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)ntoatecazurile,esteobligatorieacordareaasisteneijuridicepentruinculpatdectreunavocat,alessaunumitdinoficiu.
(9)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(10)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,odatcusoluionareacontestaieisepoatedispuneluareauneiadintre
msurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.b)d)saumajorareacuantumuluicauiunii.

Alin.(10)alart.205afostmodificatdepct.135alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul206
Caleadeatacmpotrivancheierilorprincaresedispuneasupramsurilorpreventivencursuljudecii
(1)mpotrivancheierilorprincareinstanadispune,npriminstan,asupramsurilorpreventiveinculpatuliprocurorulpot
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 40/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)mpotrivancheierilorprincareinstanadispune,npriminstan,asupramsurilorpreventiveinculpatuliprocurorulpot
formulacontestaie,ntermende48deoredelapronunaresau,dupcaz,delacomunicare.Contestaiasedepunelainstana
careapronunatncheiereaatacatisenainteaz,mpreuncudosarulcauzei,instaneiierarhicsuperioare,ntermende48de
oredelanregistrare.

Alin.(1)alart.206afostmodificatdepct.3alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
(2)ncheierileprincarenaltaCurtedeCasaieiJustiiedispunenpriminstanasupramsurilorpreventivepotficontestatela
completulcompetentdelanaltaCurtedeCasaieiJustiie.

Alin.(2)alart.206afostmodificatdepct.3alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
(3)Contestaiasesoluioneaznedinpublic,cuparticipareaprocuroruluiicucitareainculpatului.
(4)Contestaiaformulatmpotrivancheieriiprincaresadispusluareasaumeninereauneimsuripreventiveoriprincaresa
constatatncetareadedreptaacesteianuestesuspensivdeexecutare.
(5)Contestaiaformulatdeinculpatsesoluioneazntermende5ziledelanregistrare.
(6)Contestaiaformulatdeprocurormpotrivancheieriiprincaresadispusrevocareauneimsuripreventivesaunlocuirea
uneimsuripreventivecuoaltmsurpreventivsesoluioneaznaintedeexpirareadurateimsuriipreventivedispuse
anterior.
(7)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,instanapoatedispuneluareauneiadintremsurilepreventiveprevzutelaart.
202alin.(4)lit.b)d)saumajorareacuantumuluicauiunii.

Alin.(7)alart.206afostmodificatdepct.136alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul207
Verificareamsurilorpreventivenproceduradecamerpreliminar
(1)Cndprocuroruldispunetrimitereanjudecatainculpatuluifadecaresadispusomsurpreventiv,rechizitoriul,
mpreuncudosarulcauzei,senainteazjudectoruluidecamerpreliminardelainstanacompetent,cucelpuin5zile
naintedeexpirareadurateiacesteia.
(2)ntermende3ziledelanregistrareadosarului,judectoruldecamerpreliminarverificdinoficiulegalitateaitemeinicia
msuriipreventive,naintedeexpirareadurateiacesteia,cucitareainculpatului.
(3)Dispoziiileart.235alin.(4)(6)seaplicnmodcorespunztor.
(4)Cndconstatctemeiurilecareaudeterminatluareamsuriisemeninsauexisttemeiurinoicarejustificomsur
preventiv,judectoruldecamerpreliminardispuneprinncheieremeninereamsuriipreventivefadeinculpat.
(5)Cndconstatcauncetattemeiurilecareaudeterminatluareasauprelungireamsuriiarestriipreventiveinuexist
temeiurinoicaresojustificeorincazulncareauaprutmprejurrinoidincarerezultnelegalitateamsuriipreventive,
judectoruldecamerpreliminardispuneprinncheiererevocareaacesteiaipunereanlibertateainculpatului,dacnueste
arestatnaltcauz.
(6)ntotcursulproceduriidecamerpreliminar,judectoruldecamerpreliminar,dinoficiu,verificperiodic,darnumai
trziude30dezile,dacsubzisttemeiurilecareaudeterminatluareamsuriiarestriipreventiveiamsuriiarestuluila
domiciliusaudacauapruttemeiurinoi,caresjustificemeninereaacestormsuri.Dispoziiilealin.(2)(5)seaplicnmod
corespunztor.

Alin.(6)alart.207afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.24din30iunie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/169277),publicatnMONITORULOFICIALnr.473din30iunie2015.
(7)Judectoruldecamerpreliminar,ncursulproceduriidecamerpreliminar,verific,dinoficiu,periodic,darnumaitrziu
de60dezile,dacsubzisttemeiurilecareaudeterminatluareamsuriicontroluluijudiciaroriacontroluluijudiciarpecauiune
saudacauapruttemeiurinoi,caresjustificemeninereaacesteimsuri.Dispoziiilealin.(2)(5)seaplicnmod
corespunztor.

Alin.(7)alart.207afostintrodusdepct.5alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
+Articolul208
Verificareamsurilorpreventivencursuljudecii
(1)Judectoruldecamerpreliminarnainteazdosarulinstaneidejudecatcucelpuin5zilenaintedeexpirareamsurii
preventive.
(2)Instanadejudecatverificdinoficiudacsubzisttemeiurilecareaudeterminatluarea,prelungireasaumeninereamsurii
preventive,naintedeexpirareadurateiacesteia,cucitareainculpatului.
(3)Dispoziiileart.207alin.(3)(5)seaplicnmodcorespunztor.
(4)ntotcursuljudecii,instana,dinoficiu,prinncheiere,verificperiodic,darnumaitrziude60dezile,dacsubzist
temeiurilecareaudeterminatmeninereamsuriiarestriipreventiveiamsuriiarestuluiladomiciliudispusefadeinculpatsau
dacauapruttemeiurinoi,caresjustificemeninereaacestormsuri.

Alin.(4)alart.208afostmodificatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.24din30iunie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/169277),publicatnMONITORULOFICIALnr.473din30iunie2015.
(5)ntotcursuljudecii,instanaverific,prinncheiere,dinoficiu,periodic,darnumaitrziude60dezile,dacsubzist
temeiurilecareaudeterminatluareamsuriicontroluluijudiciaroriacontroluluijudiciarpecauiunesaudacauapruttemeiuri
noi,caresjustificemeninereaacesteimsuri.Dispoziiileart.207alin.(3)(5)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(5)alart.208afostintrodusdepct.6alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
+Articolul208^1
Modificareaconinutuluiunormsuripreventive
ncadrulproceduriideverificareamsurilorpreventivepotrivitart.207i208sepoatedispuneimodificareaobligaiilordin
coninutulacestora.

Art.208^1afostintrodusdepct.41alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Seciuneaa2aReinerea
+Articolul209
Reinerea
(1)Organuldecercetarepenalsauprocurorulpoatedispunereinerea,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.202.
(2)Persoaneireinuteiseaduclacunotin,dendat,nlimbapecareonelege,infraciuneadecareestesuspectatimotivele
reinerii.
(3)Reinereasepoatedispunepentrucelmult24deore.nduratareineriinuseincludetimpulstrictnecesarconducerii
suspectuluisauinculpatuluilasediulorganuluijudiciar,conformlegii.
(4)Dacsuspectulsauinculpatulafostadusnfaaorganuluidecercetarepenalsauaprocuroruluipentruafiaudiat,nbaza
unuimandatdeaducerelegalemis,ntermenulprevzutlaalin.(3)nuseincludeperioadactsuspectulsauinculpatulsaaflat
subputereaaceluimandat.

Alin.(4)alart.209afostmodificatdepct.137alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 41/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(4)alart.209afostmodificatdepct.137alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Msurareineriipoatefiluatnumaidupaudiereasuspectuluisauinculpatului,nprezenaavocatuluialesorinumitdin
oficiu.
(6)naintedeaudiere,organuldecercetarepenaloriprocurorulesteobligatsaduclacunotinasuspectuluisauinculpatului
caredreptuldeafiasistatdeunavocatalesorinumitdinoficiuidreptuldeanufaceniciodeclaraie,cuexcepiafurnizriide
informaiireferitoarelaidentitateasa,atrgnduiateniacceeacedeclarpoatefifolositmpotrivasa.
(7)Suspectulsauinculpatularedreptuldeaincunotinapersonalavocatulalessaudeasolicitaorganuluidecercetarepenal
oriprocuroruluislncunotinezepeacesta.Modulderealizareancunotinriiseconsemneazntrunprocesverbal.
Exercitareadreptuluideafacepersonalncunotinareanusepoaterefuzadectpentrumotivetemeinice,carevorficonsemnate
nprocesulverbal.

Alin.(7)alart.209afostmodificatdepct.42alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)Avocatulalesareobligaiadeaseprezentalasediulorganuluijudiciarntermendecelmultdouoredelancunotinare.n
cazdeneprezentareaavocatuluiales,organuldecercetarepenalsauprocurorulnumeteunavocatdinoficiu.
(9)Avocatulsuspectuluisauinculpatuluiaredreptuldeacomunicadirectcuacesta,ncondiiicaresasigureconfidenialitatea.
(10)Reinereasedispunedeorganuldecercetarepenalsaudeprocurorprinordonan,carevacuprindemotivelecareau
determinatluareamsurii,ziuaioralacarereinereancepe,precumiziuaioralacarereinereasesfrete.
(11)Suspectuluisauinculpatuluireinutisenmneazunexemplaralordonaneiprevzutelaalin.(10).
(12)Peperioadareineriisuspectuluisauinculpatului,organuldecercetarepenalsauprocurorulcareadispusmsuraaredreptul
deaprocedalafotografiereailuareaamprenteloracestuia.
(13)Dacreinereaafostdispusdeorganuldecercetarepenal,acestaareobligaiadealinformapeprocurorcuprivirela
luareamsuriipreventive,dendatiprinoricemijloace.
(14)mpotrivaordonaneiorganuluidecercetarepenalprincaresaluatmsurareineriisuspectulsauinculpatulpoateface
plngerelaprocurorulcaresupravegheazurmrireapenal,naintedeexpirareadurateiacesteia.Procurorulsepronunde
ndat,prinordonan.ncazulcndconstatcaufostnclcatedispoziiilelegalecarereglementeazcondiiiledeluarea
msuriireinerii,procuroruldispunerevocareaeiipunereadendatnlibertateaceluireinut.
(15)mpotrivaordonaneiprocuroruluiprincaresaluatmsurareineriisuspectulsauinculpatulpoatefaceplngere,naintede
expirareadurateiacesteia,laprimprocurorulparchetuluisau,dupcaz,laprocurorulierarhicsuperior.Primprocurorulsau
procurorulierarhicsuperiorsepronundendat,prinordonan.ncazulcndconstatcaufostnclcatedispoziiilelegale
carereglementeazcondiiiledeluareamsuriireinerii,primprocurorulsauprocurorulierarhicsuperiordispunerevocareaeii
punereadendatnlibertateainculpatului.
(16)Procurorulsesizeazjudectoruldedrepturiilibertidelainstanacompetent,nvederealuriimsuriiarestriipreventive
fadeinculpatulreinut,cucelpuin6orenaintedeexpirareadurateireineriiacestuia.
(17)Persoaneireinuteisecomunic,subsemntur,nscris,drepturileprevzutelaart.83,laart.210alin.(1)i(2),dreptulde
acceslaasistenmedicaldeurgen,duratamaximpentrucaresepoatedispunemsurareinerii,precumidreptuldeaface
plngerempotrivamsuriidispuse,iarncazulncarepersoanareinutnupoateorirefuzssemneze,sevancheiaunproces
verbal.

Alin.(17)alart.209afostintrodusdepct.138alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)Conformart.IVdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),
publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016,naplicareaart.209alin.(17),art.218alin.(4),respectivart.228
alin.(2)dinCoduldeprocedurpenal,precumiatitluluiIII"DispoziiiprivindcooperareacustatelemembrealeUniunii
EuropenenaplicareaDecizieicadru2002/584/JAIaConsiliuluiUniuniiEuropenedin13iunie2002privindmandatuleuropean
dearestareiproceduriledepredarentrestatelemembre"dinLegeanr.302/2004(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/128922)
privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,organele
judiciareprezintsuspectului,inculpatuluisaupersoaneicondamnateoinformarescriscuprivireladrepturileacesteiape
parcursulprocesuluipenalsaualproceduriideexecutareamandatuluieuropeandearestare.Informareasevafacenlimba
romn,nlimbamaternsauntrolimbpecareacestaonelege,dupcaz.

Modelulnlimbaromnalformularuluicarevacuprindeinformareaprevzutlaalin.(1)vafistabilitprinordincomunal
ministruluijustiiei,ministruluiafacerilorinterne,preedinteluinalteiCurideCasaieiJustiieiprocuroruluigeneralal
ParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.


+Articolul210
ncunotinareadesprereinere
(1)Imediatdupreinere,persoanareinutaredreptuldeancunotinapersonalsaudeasolicitaorganuluijudiciarcareadispus
msurasncunotinezeunmembrualfamilieisaleorioaltpersoandesemnatdeaceastadespreluareamsuriireineriii
despreloculundeestereinut.
(2)Dacpersoanareinutnuesteceteanromn,aceastaareidreptuldeancunotinasaudeasolicitancunotinarea
misiuniidiplomaticeorioficiuluiconsularalstatuluialcruiceteanestesau,dupcaz,auneiorganizaiiinternaionale
umanitare,dacnudoretesbeneficiezedeasistenaautoritilordinarasadeorigine,oriareprezentaneiorganizaiei
internaionalecompetente,dacesterefugiatsau,dinoricealtmotiv,seaflsubproteciauneiastfeldeorganizaii.Inspectoratul
GeneralpentruImigrriesteinformatntoatesituaiilecuprivireladispunereamsuriipreventivefadeaceastcategoriede
persoane.

Alin.(2)alart.210afostmodificatdepct.139alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dispoziiilealin.(1)i(2)seaplicnmodcorespunztorincazulschimbriiulterioarealoculuidereinere.
(4)Abrogat.

Alin.(4)alart.210afostabrogatdepct.140alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Persoaneireinutenuisepoaterefuzaexercitareadreptuluideafacepersonalncunotinareadectpentrumotivetemeinice,
carevorficonsemnatenprocesulverbal.
(6)nmodexcepional,pentrumotivetemeinice,ncunotinareapoatefintrziatcelmult4ore.

Alin.(6)alart.210afostmodificatdepct.141alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Seciuneaa3aControluljudiciar
+Articolul211*)
Condiiigenerale
(1)ncursulurmririipenale,procurorulpoatedispuneluareamsuriicontroluluijudiciarfadeinculpat,dacaceastmsur
preventivestenecesarpentrurealizareascopuluiprevzutlaart.202alin.(1).
(2)Judectoruldecamerpreliminar,nproceduradecamerpreliminar,sauinstanadejudecat,ncursuljudecii,poate
dispuneluareamsuriicontroluluijudiciarfadeinculpat,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1).
Not


http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 42/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,
observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Articolul212*)
Luareamsuriicontroluluijudiciardectreprocuror
(1)Procuroruldispunecitareainculpatuluiaflatnstaredelibertatesauaducereainculpatuluiaflatnstaredereinere**).
(2)Inculpatuluiprezentiseaduclacunotin,dendat,nlimbapecareonelege,infraciuneadecareestesuspectati
motiveleluriimsuriicontroluluijudiciar.
(3)Msuracontroluluijudiciarpoatefiluatnumaidupaudiereainculpatului,nprezenaavocatuluialesorinumitdinoficiu.
Dispoziiileart.209alin.(6)(9)seaplicnmodcorespunztor**).
(4)Procuroruldispuneluareamsuriicontroluluijudiciarprinordonanmotivat,caresecomunicinculpatului.

Art.212afostmodificatdepct.142alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.
nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,

observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,
inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


Not

**)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.614din4octombrie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/184077),
publicatnMONITORULOFICIALnr.962din28noiembrie2016,saconstatatcdispoziiileart.215^1alin.(2)dinCodulde
procedurpenalsuntconstituionalenmsurancareprelungireamsuriipreventiveacontroluluijudiciarsefacecuaplicarea
prevederilorart.212alin.(1)ialin.(3)dinCoduldeprocedurpenal.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 43/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

Prinurmare,nintervalul28noiembrie201612ianuarie2017,dispoziiileart.215^1alin.(2)dinCoduldeprocedurpenal,n
msurancareprelungireamsuriipreventiveacontroluluijudiciarnusafcutcuaplicareaprevederilorart.212alin.(1)ialin.
(3)dinCoduldeprocedurpenalaufostsuspendatededrept,ncetnduiefectelejuridicendatade13ianuarie2017,n
msurancareprelungireamsuriipreventiveacontroluluijudiciarnusafcutcuaplicareaprevederilorart.212alin.(1)ialin.
(3)dinCoduldeprocedurpenal,iarlegiuitorulnuaintervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.


+Articolul213*)
Caleadeatacmpotrivamsuriicontroluluijudiciardispusedeprocuror
(1)mpotrivaordonaneiprocuroruluiprincaresaluatmsuracontroluluijudiciar,ntermende48deoredelacomunicare,
inculpatulpoatefaceplngerelajudectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzan
fond.
(2)Judectoruldedrepturiilibertisesizatconformalin.(1)fixeaztermendesoluionarencameradeconsiliuidispune
citareainculpatului.
(3)Neprezentareainculpatuluinumpiedicjudectoruldedrepturiilibertisdispunasupramsuriiluatedeprocuror.
(4)Judectoruldedrepturiilibertilascultpeinculpatatuncicndacestaesteprezent.
(5)Asistenajuridicainculpatuluiiparticipareaprocuroruluisuntobligatorii.
(6)Judectoruldedrepturiilibertipoaterevocamsura,dacaufostnclcatedispoziiilelegalecarereglementeazcondiiile
deluareaacesteia,saupoatemodificaobligaiiledinconinutulcontroluluijudiciar.

Alin.(6)alart.213afostmodificatdepct.43alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6^1)ncheiereaprincarejudectoruldedrepturiilibertisoluioneazplngereaestedefinitiv.

Alin.(6^1)alart.213afostintrodusdepct.44alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(7)Dosarulcauzeiserestituieprocuroruluintermende48deoredelapronunareancheierii.

Art.213afostmodificatdepct.143alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,
observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Articolul214*)
Luareamsuriicontroluluijudiciardectrejudectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat
(1)Judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauzapoatedispune,prinncheiere,luarea
msuriicontroluluijudiciarfadeinculpat,lacerereamotivataprocuroruluisaudinoficiu.
(2)Judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatsesizatpotrivitalin.(1)dispunecitareainculpatului.Ascultarea
inculpatuluiesteobligatoriedacacestaseprezintlatermenulfixat.
(3)Prezenaavocatuluiinculpatuluiiparticipareaprocuroruluisuntobligatorii.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 44/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,

observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Articolul215*)
Coninutulcontroluluijudiciar
(1)Petimpulctseaflsubcontroljudiciar,inculpatultrebuiesrespecteurmtoareleobligaii:
a)sseprezintelaorganuldeurmrirepenal,lajudectoruldecamerpreliminarsaulainstanadejudecatoridecteorieste
chemat
b)sinformezedendatorganuljudiciarcareadispusmsurasaunfaacruiaseaflcauzacuprivirelaschimbarealocuinei
c)sseprezintelaorganuldepoliiedesemnatcusupraveghereasadectreorganuljudiciarcareadispusmsura,conform
programuluidesupravegherentocmitdeorganuldepoliiesauoridecteoriestechemat.
(2)Organuljudiciarcareadispusmsurapoateimpuneinculpatuluica,petimpulcontroluluijudiciar,srespecteunasaumai
multedintreurmtoareleobligaii:
a)snudepeascoanumitlimitteritorial,fixatdeorganuljudiciar,dectcuncuviinareaprealabilaacestuia
b)snusedeplasezenlocurianumestabilitedeorganuljudiciarsaussedeplasezedoarnlocurilestabilitedeacesta
c)spoartepermanentunsistemelectronicdesupraveghere
d)snurevinnlocuinafamiliei,snuseapropiedepersoanavtmatsaudemembriifamilieiacesteia,dealiparticipanila
comitereainfraciunii,demartorioriexperisaudealtepersoaneanumedesemnatedeorganuljudiciarisnucomunicecu
acesteadirectsauindirect,peniciocale

Lit.d)aalin.(2)alart.215afostmodificatdepct.144alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
e)snuexerciteprofesia,meseriasausnudesfoareactivitateanexercitareacreiaasvritfapta
f)scomuniceperiodicinformaiirelevantedespremijloacelesaledeexisten
g)ssesupununormsuridecontrol,ngrijiresautratamentmedical,nspecialnscopuldezintoxicrii
h)snuparticipelamanifestrisportivesauculturaleorilaalteadunripublice
i)snuconducvehiculeanumestabilitedeorganuljudiciar
j)snudein,snufoloseascisnupoartearme
k)snuemitcecuri.
(3)ncuprinsulactuluiprincaresedispuneluareamsuriicontroluluijudiciarsuntprevzutenmodexpresobligaiilepecare
inculpatultrebuieslerespectepedurataacestuiaiiseatrageateniac,ncazdenclcarecureacredinaobligaiilorcarei
revin,msuracontroluluijudiciarsepoatenlocuicumsuraarestuluiladomiciliusaumsuraarestriipreventive.
(4)Supravegherearespectriidectreinculpataobligaiilorcareirevinpeduratacontroluluijudiciarserealizeazdectre
instituia,organulsauautoritateaanumedesemnatedeorganuljudiciarcareadispusmsura,ncondiiilelegii.
(5)Dacsaimpusinculpatuluiobligaiaprevzutlaalin.(2)lit.a),cteocopieaordonaneiprocuroruluiori,dupcaz,a
minutei,secomunic,nziuaemiteriiordonaneisauapronunriincheierii,inculpatului,unitiidepoliienacrei
circumscripielocuiete,precumiserviciuluipubliccomunitardeevidenapersoanelor,PoliieideFrontierRomnei
InspectoratuluiGeneralpentruImigrri,nsituaiaceluicarenuesteceteanromn,nvedereaasigurriirespectriidectre
inculpataobligaieicareirevine.Organelendreptdispundareainculpatuluinconsemnlapuncteledetrecereafrontierei.

Alin.(5)alart.215afostmodificatdepct.45alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Instituia,organulsauautoritateaprevzutelaalin.(4)verificperiodicrespectareaobligaiilordectreinculpat,iarncazuln
careconstatnclcrialeacestora,sesizeazdendatprocurorul,ncursulurmririipenale,judectoruldecamerpreliminar,
nproceduradecamerpreliminar,sauinstanadejudecat,ncursuljudecii.
(7)ncazulncare,peduratamsuriicontroluluijudiciar,inculpatulncalc,cureacredin,obligaiilecareirevinsauexist
suspiciunearezonabilcasvritcuintenieonouinfraciunepentrucaresadispuspunereanmicareaaciuniipenale
mpotrivasa,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat,lacerereaprocurorului
oridinoficiu,poatedispunenlocuireaacesteimsuricumsuraarestuluiladomiciliusauaarestriipreventive,ncondiiile
prevzutedelege.

Alin.(7)alart.215afostmodificatdepct.145alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)ncursulurmririipenale,procurorulpoatedispune,dinoficiusaulacerereamotivatainculpatului,prinordonan,
impunereaunornoiobligaiipentruinculpatorinlocuireasauncetareacelordispuseiniial,dacaparmotivetemeinicecare
justificaceasta,dupascultareainculpatului.mpotrivaordonaneiprocurorului,inculpatulpoatefaceplngerelajudectorulde
drepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanfond,dispoziiileart.213aplicndusenmod
corespunztor.

Alin.(8)alart.215afostmodificatdepct.45alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8^1)Dispoziiilealin.(8)suntaplicabileincazulncaremsuraafostluatdectrejudectoruldedrepturiiliberti.

Alin.(8^1)alart.215afostintrodusdepct.46alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(9)Dispoziiilealin.(8)tezaIseaplicnmodcorespunztorinproceduradecamerpreliminarsauncursuljudecii,cnd
judectoruldecamerpreliminaroriinstanadejudecatdispune,prinncheiere,lacerereamotivataprocuroruluisaua
inculpatuluioridinoficiu,dupascultareainculpatului.ncheiereapoateficontestatncondiiileart.205i,respectiv,art.206,
careseaplicnmodcorespunztor.

Alin.(9)alart.215afostmodificatdepct.47alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 45/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(9)alart.215afostmodificatdepct.47alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(10)Abrogat.

Alin.(10)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)Abrogat.

Alin.(11)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(12)Abrogat.

Alin.(12)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(13)Abrogat.

Alin.(13)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(14)Abrogat.

Alin.(14)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(15)Abrogat.

Alin.(15)alart.215afostabrogatdepct.146alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,
observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Articolul215^1
Duratacontroluluijudiciar
(1)ncursulurmririipenale,msuracontroluluijudiciarsepoatedispunedectreprocurorsaudectrejudectoruldedrepturii
libertipeoduratdecelmult60dezile.
(2)ncursulurmririipenale,controluljudiciarpoatefiprelungitdectreprocuror,prinordonan,dacsemenintemeiurilecare
audeterminatluareamsuriisauauapruttemeiurinoicaresjustificeprelungireaacestuia,fiecareprelungireneputnds
depeasc60dezile.

Alin.(2)alart.215^1afostmodificatdepct.2alart.IIdinORDONANDEURGENnr.14din5februarie2017
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/186389),publicatnMONITORULOFICIALnr.101din5februarie2017.
(3)Dispoziiilealin.(2)suntaplicabileincazulncaremsuraafostluatdectrejudectoruldedrepturiiliberti.
(4)Ordonanaprocuroruluiprincare,ncondiiilealin.(2)sau(3),saprelungitmsuracontroluluijudiciarsecomunicn
aceeaiziinculpatului.
(5)mpotrivaordonaneiprocuroruluiprincare,ncondiiileprevzutelaalin.(2)i(3),saprelungitmsuracontroluluijudiciar,
inculpatulpoatefaceplngerelajudectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzan
fond,dispoziiileart.213aplicndusenmodcorespunztor.
(6)ncursulurmririipenale,duratamsuriicontroluluijudiciarnupoatesdepeascunan,dacpedeapsaprevzutdelege
esteamendasaunchisoareadecelmult5ani,respectiv2ani,dacpedeapsaprevzutdelegeestedeteniuneapeviasau
nchisoareamaimarede5ani.
(7)Judectoruldecamerpreliminar,nproceduradecamerpreliminar,sauinstana,ncursuljudecii,poatedispuneluarea
msuriicontroluluijudiciarfadeinculpatpeoduratcenupoatedepi60dezile.
(8)ncursuljudeciinpriminstan,duratatotalacontroluluijudiciarnupoatedepiuntermenrezonabili,ntoate
cazurile,nupoatedepi5anidelamomentultrimiteriinjudecat.
(9)Laexpirareatermenelorprevzutelaalin.(8),instanadejudecatpoatedispuneluareauneialtemsuripreventive,n
condiiilelegii.

Art.215^1afostintrodusdepct.7alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
Not
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 46/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Not


*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,

observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Seciuneaa4aControluljudiciarpecauiune
+Articolul216*)
Condiiigenerale
(1)ncursulurmririipenale,procurorulpoatedispuneluareamsuriicontroluluijudiciarpecauiunefadeinculpat,dacsunt
ntrunitecondiiileprevzutelaart.223alin.(1)i(2),luareaacesteimsuriestesuficientpentrurealizareascopuluiprevzutla
art.202alin.(1),iarinculpatuldepuneocauiuneacreivaloareestestabilitdectreorganuljudiciar.
(2)Judectoruldecamerpreliminar,nproceduradecamerpreliminar,sauinstanadejudecat,ncursuljudecii,poate
dispuneluareamsuriicontroluluijudiciarpecauiunefadeinculpat,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1).

Alin.(2)alart.216afostmodificatdepct.147alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dispoziiileart.212215^1seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(3)alart.216afostmodificatdepct.8alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.
nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,

observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,
inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Articolul217*)
Coninutulcauiunii
(1)Consemnareacauiuniisefacepenumeleinculpatului,prindepunereauneisumedebanideterminateladispoziiaorganului
judiciaroriprinconstituireauneigaraniireale,mobiliareoriimobiliare,nlimitauneisumedebanideterminate,nfavoarea
aceluiaiorganjudiciar.
(2)Valoareacauiuniiestedecelpuin1.000leiisedeterminnraportcugravitateaacuzaieiaduseinculpatului,situaia
materialiobligaiilelegalealeacestuia.
(3)Peperioadamsurii,inculpatultrebuiesrespecteobligaiileprevzutelaart.215alin.(1)iisepoateimpunerespectarea
uneiaorimaimultoradintreobligaiileprevzutelaart.215alin.(2).Dispoziiileart.215alin.(3)(9)seaplicnmod
corespunztor.
(4)Cauiuneagaranteazparticipareainculpatuluilaprocesulpenalirespectareadectreacestaaobligaiilorprevzutelaalin.
(3).

(5)Instanadejudecatdispuneprinhotrreconfiscareacauiunii,dacmsuracontroluluijudiciarpecauiuneafostnlocuit
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 47/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(5)Instanadejudecatdispuneprinhotrreconfiscareacauiunii,dacmsuracontroluluijudiciarpecauiuneafostnlocuit
cumsuraarestuluiladomiciliusauaarestriipreventive,pentrumotiveleprevzutelaalin.(9).
(6)ncelelaltecazuri,instanadejudecat,prinhotrre,dispunerestituireacauiunii.
(7)Dispoziiilealin.(5)i(6)seaplicnmsurancarenusadispusplatadincauiune,nordineaurmtoare,adespgubirilor
bnetiacordatepentrureparareapagubelorcauzatedeinfraciune,acheltuielilorjudiciaresauaamenzii.
(8)ncazulncaredispuneosoluiedenetrimiterenjudecat,procuroruldispuneirestituireacauiunii.
(9)ncazulncare,peduratamsuriicontroluluijudiciarpecauiune,inculpatulncalc,cureacredin,obligaiilecareirevin
sauexistsuspiciunearezonabilcasvritcuintenieonouinfraciunepentrucaresadispuspunereanmicareaaciunii
penalempotrivasa,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat,lacererea
motivataprocuroruluioridinoficiu,poatedispunenlocuireaacesteimsuricumsuraarestuluiladomiciliusauaarestrii
preventive,ncondiiileprevzutedelege.

Art.217afostmodificatdepct.148alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.712din4decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/164657),
publicatnMONITORULOFICIALnr.33din15ianuarie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
211217dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecacesteasuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul15ianuarie20151martie2015,dispoziiileinvocatemaisusaufostsuspendatededrept,urmndsi
ncetezeefectelejuridicendatade2martie2015,daclegiuitorulnuintervinepentrumodificareaprevederiloratacate.

*)AsevedeadispoziiileORDONANEIDEURGENnr.82din10decembrie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatenMONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014,careprevede
npreambul:

"Avndnvederecladatade4decembrie2014,CurteaConstituionalaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilor
art.211217dinLegeanr.135/2010(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/120609#id_artA1680)privindCoduldeprocedur
penal,ntructncalcart.53dinConstituiereferitorlarestrngereaexerciiuluiunordrepturisaualunorlibertifundamentale
curaportarelalibertateaindividual(art.23),laliberacirculaie(art.25)ilaviaaintim,familialiprivat(art.26),iarpentrua
pronunaaceastsoluieCurteaareinutfaptulcnoulCoddeprocedurpenalincludeprintremsurilepreventivecontrolul
judiciaricontroluljudiciarpecauiune,fraprevedeaduratapentrucarepotfidispuseacestemsuri,

observndcdeclarareacaneconstituionalaacestordispoziiilegaleimpuneadaptareadeurgenalegislaieilaexigenele
DecizieiCuriiConstituionaleanteriormenionate,pentruaprevenioeventualafectareaproceselorpenalencurs,

inndcontdefaptulctoateaspectelesusmenionatevizeazinteresulpubliciconstituieosituaieextraordinaracrei
reglementarenupoatefiamnat,iarneadoptareaprezentuluiactnormativaraveaconsecinenegativeiarducelaafectarea
drepturilorpersoanelorsupuseunormsuripreventiveilaopracticjudiciarneunitar,fiinddeaceeanecesarointervenie
legislativprincaresseinstituieuntermencertirezonabilastfelnctrestrngereaexerciiuluiunordrepturifundamentales
nudepeascnniciosituaielimiterezonabileinecesarentrosocietatedemocratic,iarmsurilepreventivesrespecte
cerineledeproporionalitateaacumaufostacesteacristalizatenjurisprudenaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului,"


+Seciuneaa5aArestulladomiciliu
+Articolul218
Condiiilegeneraledeluareamsuriiarestuluiladomiciliu
(1)Arestulladomiciliusedispunedectrejudectoruldedrepturiiliberti,dectrejudectoruldecamerpreliminarsaude
ctreinstanadejudecat,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.223iluareaacesteimsuriestenecesarisuficient
pentrurealizareaunuiadintrescopurileprevzutelaart.202alin.(1).
(2)Apreciereandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1)sefaceinnduseseamadegraduldepericolalinfraciunii,descopul
msurii,desntatea,vrsta,situaiafamilialialtemprejurriprivindpersoanafadecareseiamsura.
(3)Msuranupoatefidispuscuprivirelainculpatulfadecareexistsuspiciunearezonabilcasvritoinfraciuneasupra
unuimembrudefamilieicuprivirelainculpatulcareafostanteriorcondamnatdefinitivpentruinfraciuneadeevadare.
(4)Persoaneifadecaresadispusmsuraarestuluiladomiciliuisecomunic,subsemntur,nscris,drepturileprevzutela
art.83,dreptulprevzutlaart.210alin.(1)i(2),dreptuldeacceslaasistenmedicaldeurgen,dreptuldeacontestamsura
idreptuldeasolicitarevocareasaunlocuireaacesteimsuricuoaltmsurpreventiv,iarncazulncarepersoananupoate
orirefuzssemneze,sevancheiaunprocesverbal*).

Alin.(4)alart.218afostintrodusdepct.149alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)Conformart.IVdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),
publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016,naplicareaart.209alin.(17),art.218alin.(4),respectivart.228
alin.(2)dinCoduldeprocedurpenal,precumiatitluluiIII"DispoziiiprivindcooperareacustatelemembrealeUniunii
EuropenenaplicareaDecizieicadru2002/584/JAIaConsiliuluiUniuniiEuropenedin13iunie2002privindmandatuleuropean
dearestareiproceduriledepredarentrestatelemembre"dinLegeanr.302/2004(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/128922)
privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,organele
judiciareprezintsuspectului,inculpatuluisaupersoaneicondamnateoinformarescriscuprivireladrepturileacesteiape
parcursulprocesuluipenalsaualproceduriideexecutareamandatuluieuropeandearestare.Informareasevafacenlimba
romn,nlimbamaternsauntrolimbpecareacestaonelege,dupcaz.

Modelulnlimbaromnalformularuluicarevacuprindeinformareaprevzutlaalin.(1)vafistabilitprinordincomunal
ministruluijustiiei,ministruluiafacerilorinterne,preedinteluinalteiCurideCasaieiJustiieiprocuroruluigeneralal
ParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.


+Articolul219
Luareamsuriiarestuluiladomiciliudectrejudectoruldedrepturiiliberti
(1)Judectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudela
instanacorespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflloculundesaconstatatsvrireainfraciuniiorisediul
parchetuluidincarefaceparteprocurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenalpoatedispune,lapropunerea
motivataprocurorului,arestulladomiciliualinculpatului.
(2)Procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertipropunereaprevzutlaalin.(1)mpreuncudosarulcauzei.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 48/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertipropunereaprevzutlaalin.(1)mpreuncudosarulcauzei.
(3)Judectoruldedrepturiiliberti,sesizatconformalin.(1),fixeaztermendesoluionarencameradeconsiliuntermende
24deoredelanregistrareapropuneriiidispunecitareainculpatului.
(4)Neprezentareainculpatuluinumpiedicjudectoruldedrepturiilibertissoluionezepropunereanaintatdeprocuror.
(5)Judectoruldedrepturiilibertilaudiazpeinculpatatuncicndacestaesteprezent.
(6)Asistenajuridicainculpatuluiiparticipareaprocuroruluisuntobligatorii.
(7)Judectoruldedrepturiilibertiadmitesaurespingepropunereaprocuroruluiprinncheieremotivat.
(8)Dosarulcauzeiserestituieorganuluideurmrirepenal,ntermende24deoredelaexpirareatermenuluideformularea
contestaiei.
(9)Judectoruldedrepturiiliberticarerespingepropunereadeluareamsuriiarestuluiladomiciliufadeinculpatpoate
dispune,prinaceeaincheiere,luareauneiadintremsurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.b)ic),dacsunt
ntrunitecondiiileprevzutedelege.

Alin.(9)alart.219afostmodificatdepct.48alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul220
Luareamsuriiarestuluiladomiciliudectrejudectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat
(1)Judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauzapoatedispune,prinncheiere,arestulla
domiciliualinculpatului,lacerereamotivataprocuroruluisaudinoficiu.
(2)Judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat,sesizatconformalin.(1),dispunecitareainculpatului.Audierea
inculpatuluiesteobligatoriedacacestaseprezintlatermenulfixat.

Alin.(2)alart.220afostmodificatdepct.150alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Asistenajuridicainculpatuluiiparticipareaprocuroruluisuntobligatorii.
(4)Dispoziiileart.219alin.(4),(7)i(9)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.220afostintrodusdepct.151alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul221
Coninutulmsuriiarestuluiladomiciliu
(1)Msuraarestuluiladomiciliuconstnobligaiaimpusinculpatului,peoperioaddeterminat,deanuprsiimobilulunde
locuiete,frpermisiuneaorganuluijudiciarcareadispusmsurasaunfaacruiaseaflcauzaideasesupuneunorrestricii
stabilitedeacesta.
(2)Pedurataarestuluiladomiciliu,inculpatulareurmtoareleobligaii:
a)sseprezintenfaaorganuluideurmrirepenal,ajudectoruluidedrepturiiliberti,ajudectoruluidecamerpreliminar
sauainstaneidejudecatoridecteoriestechemat
b)snucomunicecupersoanavtmatsaumembriidefamilieaiacesteia,cualiparticipanilacomitereainfraciunii,cu
martoriioriexperii,precumicualtepersoanestabilitedeorganuljudiciar.

Lit.b)aalin.(2)alart.221afostmodificatdepct.152alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatpoatedispunecapedurata
arestuluiladomiciliuinculpatulspoartepermanentunsistemelectronicdesupraveghere.
(4)ncuprinsulncheieriiprincaresedispunemsurasuntprevzutenmodexpresobligaiilepecareinculpatultrebuiesle
respecteiiseatrageateniac,ncazdenclcarecureacredinamsuriisauaobligaiilorcareirevin,msuraarestuluila
domiciliupoatefinlocuitcumsuraarestriipreventive.
(5)Peduratamsurii,inculpatulpoateprsiimobilulprevzutlaalin.(1)pentruprezentareanfaaorganelorjudiciare,la
chemareaacestora.
(6)Lacerereascrisimotivatainculpatului,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstana
dejudecat,prinncheiere,ipoatepermiteacestuiaprsireaimobiluluipentruprezentarealaloculdemunc,lacursuride
nvmntsaudepregtireprofesionalorilaalteactivitisimilaresaupentruprocurareamijloaceloresenialedeexisten,
precuminaltesituaiitemeinicjustificate,pentruoperioaddeterminatdetimp,dacacestlucruestenecesarpentrurealizarea
unordrepturioriintereselegitimealeinculpatului.
(7)ncazuriurgente,pentrumotiventemeiate,inculpatulpoateprsiimobilul,frpermisiuneajudectoruluidedrepturii
liberti,ajudectoruluidecamerpreliminarsauainstaneidejudecat,peduratadetimpstrictnecesar,informndimediat
despreaceastainstituia,organulsauautoritateadesemnatcusupraveghereasaiorganuljudiciarcarealuatmsuraarestuluila
domiciliuorinfaacruiaseaflcauza.

Alin.(7)alart.221afostmodificatdepct.152alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Copiancheieriijudectoruluidedrepturiiliberti,ajudectoruluidecamerpreliminarsauainstaneidejudecatprincare
saluatmsuraarestuluiladomiciliusecomunic,dendat,inculpatuluiiinstituiei,organuluisauautoritiidesemnatecu
supraveghereasa,organuluidepoliienacreicircumscripielocuieteacesta,serviciuluipubliccomunitardeevidena
persoaneloriorganelordefrontier.
(9)Instituia,organulsauautoritateadesemnatedeorganuljudiciarcareadispusarestulladomiciliuverificperiodicrespectarea
msuriiiaobligaiilordectreinculpat,iarncazulncareconstatnclcrialeacestora,sesizeazdendatprocurorul,n
cursulurmririipenale,judectoruldecamerpreliminar,nproceduradecamerpreliminar,sauinstanadejudecat,ncursul
judecii.
(10)Pentrusupravegherearespectriimsuriiarestuluiladomiciliusauaobligaiilorimpuseinculpatuluipedurataacesteia,
organuldepoliiepoateptrundenimobilulundeseexecutmsura,frnvoireainculpatuluisauapersoanelorcarelocuiesc
mpreuncuacesta.
(11)ncazulncareinculpatulncalccureacredinmsuraarestuluiladomiciliusauobligaiilecareirevinoriexist
suspiciunearezonabilcasvritcuintenieonouinfraciunepentrucaresadispuspunereanmicareaaciuniipenale
mpotrivasa,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminaroriinstanadejudecat,lacerereamotivata
procuroruluisaudinoficiu,poatedispunenlocuireaarestuluiladomiciliucumsuraarestriipreventive,ncondiiileprevzute
delege.
+Articolul222
Durataarestuluiladomiciliu
(1)ncursulurmririipenale,arestulladomiciliupoatefiluatpeoduratdecelmult30dezile.
(2)Arestulladomiciliupoatefiprelungitncursulurmririipenale,numaincazdenecesitate,dacsemenintemeiurilecareau
determinatluareamsuriisauauapruttemeiurinoi,fiecareprelungireneputndsdepeasc30dezile.
(3)ncazulprevzutlaalin.(2),prelungireaarestuluiladomiciliupoatefidispusdectrejudectoruldedrepturiilibertidela
instanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteiana
creicircumscripieseaflloculundesaconstatatsvrireainfraciuniiorisediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcare
efectueazsausupravegheazurmrireapenal.
(4)Judectoruldedrepturiilibertiestesesizatnvedereaprelungiriimsuriidectreprocuror,prinpropuneremotivat,nsoit
dedosarulcauzei,cucelpuin5zilenaintedeexpirareadurateiacesteia.
(5)Judectoruldedrepturiiliberti,sesizatpotrivitalin.(4),fixeaztermendesoluionareapropuneriiprocurorului,ncamera
deconsiliu,mainaintedeexpirareadurateiarestuluiladomiciliuidispunecitareainculpatului.
(6)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(7)Judectoruldedrepturiilibertiadmitesaurespingepropunereaprocuroruluiprinncheieremotivat.
(8)Dosarulcauzeiserestituieorganuluideurmrirepenalntermende24deoredelaexpirareatermenuluideformularea
contestaiei.
(9)Duratamaximamsuriiarestuluiladomiciliu,ncursulurmririipenale,estede180dezile.
(10)Durataprivriidelibertatedispusprinmsuraarestuluiladomiciliuseianconsiderarepentrucalcululdurateimaximea
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 49/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(10)Durataprivriidelibertatedispusprinmsuraarestuluiladomiciliuseianconsiderarepentrucalcululdurateimaximea
msuriiarestriipreventiveainculpatuluincursulurmririipenale.

Alin.(10)alart.222afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.116din31mai2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178944),
publicatnMONITORULOFICIALnr.418din2iunie2016,caremodificpct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.
24din30iunie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/169277),publicatnMONITORULOFICIALnr.473din30iunie
2015.
(11)Dispoziiileart.219alin.(4)(6)seaplicnmodcorespunztor.
(12)nproceduradecamerpreliminarincursuljudecii,msuraarestuluiladomiciliupoatefidispuspeoperioaddecel
mult30dezile.Dispoziiileart.239seaplicnmodcorespunztor.

Art.222afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.24din30iunie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/169277),publicatnMONITORULOFICIALnr.473din30iunie2015.
+Seciuneaa6aArestareapreventiv
+Articolul223
Condiiileicazuriledeaplicareamsuriiarestriipreventive
(1)Msuraarestriipreventivepoatefiluatdectrejudectoruldedrepturiiliberti,ncursulurmririipenale,dectre
judectoruldecamerpreliminar,nproceduradecamerpreliminar,saudectreinstanadejudecatnfaacreiaseafl
cauza,ncursuljudecii,numaidacdinproberezultsuspiciunearezonabilcinculpatulasvritoinfraciuneiexistuna
dintreurmtoarelesituaii:
a)inculpatulafugitorisaascuns,nscopuldeasesustragedelaurmrireapenalsaudelajudecat,oriafcutpregtiride
oricenaturpentruastfeldeacte
b)inculpatulncearcsinfluenezeunaltparticipantlacomitereainfraciunii,unmartororiunexpertsausdistrug,saltereze,
sascundorissustragmijloacematerialedeprobsausdetermineoaltpersoansaibunastfeldecomportament
c)inculpatulexercitpresiuniasuprapersoaneivtmatesauncearcsrealizezeonelegerefrauduloascuaceasta
d)existsuspiciunearezonabilc,duppunereanmicareaaciuniipenalempotrivasa,inculpatulasvritcuintenieonou
infraciunesaupregtetesvrireauneinoiinfraciuni.
(2)Msuraarestriipreventiveainculpatuluipoatefiluatidacdinproberezultsuspiciunearezonabilcacestaasvrito
infraciuneintenionatcontravieii,oinfraciuneprincaresacauzatvtmareacorporalsaumoarteauneipersoane,o
infraciunecontrasecuritiinaionaleprevzutdeCodulpenalialtelegispeciale,oinfraciunedetraficdedroguri,deefectuare
deoperaiuniilegalecuprecursorisaucualteprodusesusceptibiledeaaveaefectepsihoactive,oinfraciuneprivind
nerespectarearegimuluiarmelor,muniiilor,materialelornucleareialmateriilorexplozive,traficiexploatareapersoanelor
vulnerabile,actedeterorism,splareabanilor,falsificaredemonede,timbresaudealtevalori,antaj,viol,lipsiredelibertaten
modilegal,evaziunefiscal,ultraj,ultrajjudiciar,oinfraciunedecorupie,oinfraciunesvritprinsistemeinformaticesau
mijloacedecomunicareelectronicsauoaltinfraciunepentrucarelegeaprevedepedeapsanchisoriide5aniorimaimarei,
pebazaevaluriigravitiifaptei,amoduluiiacircumstanelordecomitereaacesteia,aanturajuluiiamediuluidincareacesta
provine,aantecedentelorpenaleiaaltormprejurriprivitoarelapersoanaacestuia,seconstatcprivareasadelibertateeste
necesarpentrunlturareauneistridepericolpentruordineapublic.

Alin.(2)alart.223afostmodificatdepct.49alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul224
Propunereadearestarepreventivainculpatuluincursulurmririipenale
(1)Procurorul,dacapreciazcsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,ntocmeteopropuneremotivatdeluareamsurii
arestriipreventivefadeinculpat,cuindicareatemeiuluidedrept.
(2)Propunereaprevzutlaalin.(1),mpreuncudosarulcauzei,seprezintjudectoruluidedrepturiilibertidelainstana
creiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteianacrei
circumscripieseaflloculdereinere,loculundesaconstatatsvrireainfraciuniiorisediulparchetuluidincarefaceparte
procurorulcareantocmitpropunerea.
+Articolul225
Soluionareapropuneriidearestarepreventivncursulurmririipenale
(1)Judectoruldedrepturiilibertisesizatconformart.224alin.(2)stabiletetermenuldesoluionareapropuneriidearestare
preventiv,fixnddataioralacaresoluionareavaavealoc.
(2)ncazulinculpatuluiaflatnstaredereinere,termenuldesoluionareapropuneriidearestarepreventivtrebuiefixatnainte
deexpirareadurateireinerii.Ziuaiorasecomunicprocurorului,careareobligaiadeaasiguraprezenainculpatuluinfaa
judectoruluidedrepturiiliberti.Deasemenea,ziuaioraseaduclacunotinaavocatuluiinculpatului,cruia,lacerere,ise
puneladispoziiedosarulcauzeipentrustudiu.
(3)Inculpatulaflatnstaredelibertateseciteazpentrutermenulfixat.Termenulseaducelacunotinaprocuroruluiiavocatului
inculpatului,acestuiadinurmacordnduise,lacerere,posibilitateadeastudiadosarulcauzei.
(4)Soluionareapropuneriidearestarepreventivsefacenumainprezenainculpatului,nafardecazulcndacestalipsete
nejustificat,estedisprut,sesustrageoridincauzastriisntii,dincauzdeformajorsaustaredenecesitatenuseprezint
saunupoatefiadusnfaajudectorului.
(5)ntoatecazurile,esteobligatorieasistenajuridicainculpatuluidectreunavocat,alessaunumitdinoficiu.
(6)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(7)Judectoruldedrepturiilibertilaudiazpeinculpatulprezentdesprefaptadecareesteacuzatidespremotivelepecarese
ntemeiazpropunereadearestarepreventivformulatdeprocuror.
(8)naintedeaprocedalaascultareainculpatului,judectoruldedrepturiilibertiiaducelacunotininfraciuneadecareeste
acuzatidreptuldeanufaceniciodeclaraie,atrgnduiateniacceeacedeclarpoatefifolositmpotrivasa.
+Articolul226
Admitereapropuneriidearestarepreventivncursulurmririipenale
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,dacapreciazcsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,admitepropunerea
procuroruluiidispunearestareapreventivainculpatului,prinncheieremotivat.
(2)Arestareapreventivainculpatuluipoatefidispuspentrucelmult30dezile.Duratareineriinusededucedindurataarestrii
preventive.
(3)Dupluareamsurii,inculpatuluiiseaduclacunotin,dendat,nlimbapecareonelege,motivelepentrucaresadispus
arestareapreventiv.
+Articolul227
Respingereapropuneriidearestarepreventivncursulurmririipenale
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,dacapreciazcnusuntntrunitecondiiileprevzutedelegepentruarestareapreventiva
inculpatului,respinge,prinncheieremotivat,propunereaprocurorului,dispunndpunereanlibertateainculpatuluireinut.
(2)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,judectoruldedrepturiilibertipoatedispuneaplicareauneiadintre
msurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.b)d).
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.227afostabrogatdepct.50alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul228
ncunotinareadesprearestareapreventiviloculdedeinereainculpatuluiarestatpreventiv
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.228afostabrogatdepct.51alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Persoaneifadecaresadispusmsuraarestriipreventiveisecomunic,subsemntur,nscris,drepturileprevzutelaart.
83,dreptulprevzutlaart.210alin.(1)i(2),precumidreptuldeacceslaasistenmedicaldeurgen,dreptuldeacontesta

msuraidreptuldeasolicitarevocareasaunlocuireaarestriicuoaltmsurpreventiv,iarncazulncarenupoateorirefuz
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 50/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
msuraidreptuldeasolicitarevocareasaunlocuireaarestriicuoaltmsurpreventiv,iarncazulncarenupoateorirefuz
ssemneze,sevancheiaunprocesverbal*).
Not

*)Conformart.IVdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),
publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016,naplicareaart.209alin.(17),art.218alin.(4),respectivart.228
alin.(2)dinCoduldeprocedurpenal,precumiatitluluiIII"DispoziiiprivindcooperareacustatelemembrealeUniunii
EuropenenaplicareaDecizieicadru2002/584/JAIaConsiliuluiUniuniiEuropenedin13iunie2002privindmandatuleuropean
dearestareiproceduriledepredarentrestatelemembre"dinLegeanr.302/2004(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/128922)
privindcooperareajudiciarinternaionalnmateriepenal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,organele
judiciareprezintsuspectului,inculpatuluisaupersoaneicondamnateoinformarescriscuprivireladrepturileacesteiape
parcursulprocesuluipenalsaualproceduriideexecutareamandatuluieuropeandearestare.Informareasevafacenlimba
romn,nlimbamaternsauntrolimbpecareacestaonelege,dupcaz.

Modelulnlimbaromnalformularuluicarevacuprindeinformareaprevzutlaalin.(1)vafistabilitprinordincomunal
ministruluijustiiei,ministruluiafacerilorinterne,preedinteluinalteiCurideCasaieiJustiieiprocuroruluigeneralal
ParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.


(3)Imediatdupluareamsuriiarestriipreventive,judectoruldedrepturiilibertidelaprimainstansaudelainstana
ierarhicsuperioar,careadispusmsura,ncunotineazdespreaceastaunmembrualfamilieiinculpatuluiorioaltpersoan
desemnatdeacesta.Dispoziiileart.210alin.(2)seaplicnmodcorespunztor.Efectuareancunotinriiseconsemneazntr
unprocesverbal.
(4)ndatdupintroducereasantrunlocdedeinere,inculpatularedreptuldeancunotinapersonalsaudeasolicita
administraieiloculuirespectivsncunotinezepersoaneleprevzutelaalin.(3)despreloculundeestedeinut.
(5)Dispoziiilealin.(4)seaplicnmodcorespunztorincazulschimbriiulterioarealoculuidedeinere,imediatdup
producereaschimbrii.
(6)Administraialoculuidedeinereareobligaiadeaaducelacunotinainculpatuluiarestatpreventivdispoziiilealin.(2)(5),
precumideaconsemnantrunprocesverbalmodulncaresarealizatncunotinarea.
(7)Inculpatuluiarestatpreventivnuisepoaterefuzaexercitareadreptuluideafacepersonalncunotinareadectpentrumotive
temeinice,careseconsemneaznprocesulverbalntocmitpotrivitalin.(6).

Art.228afostmodificatdepct.155alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul229
Luareamsurilordeocrotirencazdearestarepreventivncursulurmririipenale
(1)Cndmsuraarestriipreventiveafostluatfadeuninculpatnacruiocrotireseaflunminor,opersoanpussub
interdicie,opersoancreiaisainstituittutelasaucuratelaoriopersoancare,datoritvrstei,boliisaualteicauze,arenevoie
deajutor,autoritateacompetentestencunotinat,dendat,nvederealuriimsurilorlegaledeocrotirepentrupersoana
respectiv.
(2)Obligaiadencunotinarerevinejudectoruluidedrepturiilibertidelaprimainstansaudelainstanaierarhic
superioar,carealuatmsuraarestriipreventive,moduldendeplinireaacesteiobligaiifiindconsemnatntrunprocesverbal.
+Articolul230
Mandatuldearestarepreventiv
(1)nbazancheieriiprincaresadispusarestareapreventivainculpatului,judectoruldedrepturiilibertidelaprimainstan
sau,dupcaz,delainstanaierarhicsuperioaremitedendatmandatuldearestarepreventiv.
(2)Dac,prinaceeaincheiere,sadispusarestareapreventivamaimultorinculpai,seemitecteunmandatpentrufiecare
dintreei.
(3)nmandatuldearestarepreventivsearat:
a)instanadincarefacepartejudectoruldedrepturiiliberticareadispusluareamsuriiarestriipreventive
b)dataemiteriimandatului
c)numele,prenumeleicalitateajudectoruluidedrepturiiliberticareaemismandatul
d)dateledeidentitatealeinculpatului
e)duratapentrucaresadispusarestareapreventivainculpatului,cumenionareadateilacarenceteaz
f)artareafapteidecareesteacuzatinculpatul,cuindicareadateiiloculuicomiteriiacesteia,ncadrareajuridic,infraciuneai
pedeapsaprevzutdelege
g)temeiurileconcretecareaudeterminatarestareapreventiv
h)ordinuldeafiarestatinculpatul
i)indicarealoculuiundevafideinutinculpatularestatpreventiv
j)semnturajudectoruluidedrepturiiliberti
k)semnturainculpatuluiprezent.ncazulncareacestarefuzssemneze,sevafacemeniunecorespunztoarenmandat.
(4)Cndmandatuldearestareafostemisdupascultareainculpatului,judectorulcareaemismandatulnmneazunexemplar
almandatuluipersoaneiarestateiorganuluidepoliie.
(4^1)Mandatuldearestarepoatefitransmisorganelordepoliieiprinfax,potelectronicsauprinoricemijlocnmsurs
producundocumentscrisncondiiicarespermitautoritilordestinataresistabileascautenticitatea.

Alin.(4^1)alart.230afostintrodusdepct.156alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Dacpersoanavtmatasolicitatntiinareasacuprivirelaeliberareanoricemodsauevadareapersoaneiarestate,
judectorulcareaemismandatulconsemneazaceastantrunprocesverbal,pecarelpredorganuluidepoliie.

Alin.(5)alart.230afostmodificatdepct.52alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Organuldepoliiepredexemplaruloriginalalmandatuluidearestarepreventiviprocesulverbalprevzutlaalin.(5)
administraieiloculuidedeinere.
+Articolul231
Executareamandatuluidearestarepreventivemisnlipsainculpatului
(1)Cndmsuraarestriipreventiveafostdispusnlipsainculpatului,douexemplareoriginalealemandatuluiemisse
nainteazorganuluidepoliiedeladomiciliulsaureedinainculpatuluinvedereaexecutrii.ncazulncareinculpatulnuare
domiciliulsaureedinanRomnia,exemplarelesenainteazorganuluidepoliienrazateritorialacruiaseaflinstanade
judecat.
(2)Mandatuldearestarepoatefitransmisorganuluidepoliieiprinfax,potelectronicsauprinoricemijlocnmsurs
producundocumentscrisncondiiicarespermitautoritilordestinataresistabileascautenticitatea.
(3)nsituaiancaremandatuldearestareconineerorimateriale,darpermiteidentificareapersoaneiistabilireamsuriidispuse
nraportcudateledeidentificarealepersoaneiexistentenevideneleorganelordepoliieihotrreainstaneidejudecat,
organuldepoliieexecutmsura,solicitndnacelaitimpinstaneidejudecatndreptareaerorilormaterialesesizate.
(4)Organuldepoliieprocedeazlaarestareapersoaneiartatenmandat,creiaipredunexemplaralacestuia,ntrunadin
formeleprevzutelaalin.(1)sau(2),dupcareoconducencelmult24deorelajudectoruldedrepturiiliberticareadispus
msuraarestriipreventivesau,dupcaz,lajudectoruldecamerpreliminaroricompletullacareseaflspresoluionare
dosarulcauzei.
(5)nvedereaexecutriimandatuluidearestarepreventiv,organuldepoliiepoateptrundendomiciliulsaureedinaoricrei
persoanefizice,frnvoireaacesteia,precuminsediuloricreipersoanejuridice,frnvoireareprezentantuluilegalal

acesteia,dacexistindiciitemeinicedincaresrezultebnuialarezonabilcpersoanadinmandatseaflndomiciliulsau
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 51/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
acesteia,dacexistindiciitemeinicedincaresrezultebnuialarezonabilcpersoanadinmandatseaflndomiciliulsau
reedinarespectiv.
(6)ncazulncarearestareapreventivainculpatuluiafostdispusnlipsdincauzastriisntii,dincauzdeformajor
saustaredenecesitate,inculpatulesteprezentat,lancetareaacestormotive,judectoruluidedrepturiiliberticarealuatmsura
ori,dupcaz,judectoruluidecamerpreliminarsaucompletuluilacareseaflspresoluionaredosarulcauzei.
(7)Judectoruldedrepturiilibertiprocedeazlaaudiereainculpatuluiconformart.225alin.(7)i(8),nprezenaavocatului
acestuia,i,evalunddeclaraiainculpatuluincontextulprobeloradministrateialmotiveloravutenvederelaluareamsurii,
dispuneprinncheiere,dupaudiereaconcluziilorprocurorului,confirmareaarestriipreventiveiaexecutriimandatuluiori,
dupcaz,ncondiiileprevzutedelege,revocareaarestriipreventivesaunlocuireaacesteiacuunadintremsurilepreventive
prevzutelaart.202alin.(4)lit.b)d)ipunereanlibertateainculpatului,dacnuestearestatnaltcauz.

Art.231afostmodificatdepct.157alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul232
Negsireapersoaneiprevzutenmandatuldearestarepreventiv
Cndpersoanamenionatnmandatuldearestarepreventivnuafostgsit,organuldepoliiensrcinatcuexecutarea
mandatuluincheieunprocesverbalprincareconstataceastaintiineazjudectoruldedrepturiiliberticareadispus
msuraarestriipreventive,precumiorganelecompetentepentrudareanurmrireinconsemnlapuncteledetrecerea
frontierei.
+Articolul233
Durataarestriipreventiveainculpatuluincursulurmririipenale
(1)ncursulurmririipenale,durataarestriipreventiveainculpatuluinupoatedepi30dezile,nafardecazulcndeste
prelungitncondiiilelegii.
(2)Termenulprevzutlaalin.(1)curgedeladatapuneriinexecutareamsuriifadeinculpatularestatpreventiv.
(3)Cndocauzestetrecutpentrucontinuareaurmririipenaledelaunorgandeurmrirelaaltul,arestareapreventivdispus
sauprelungitanteriorrmnevalabil.Durataarestriipreventivesecalculeazpotrivitdispoziiiloralin.(1)i(2).
+Articolul234
Prelungireaarestriipreventivencursulurmririipenale
(1)Arestareapreventivainculpatuluipoatefiprelungit,ncursulurmririipenale,dactemeiurilecareaudeterminatarestarea
iniialimpunncontinuareprivareadelibertateainculpatuluisauexisttemeiurinoicarejustificprelungireamsurii.
(2)Prelungireaarestriipreventivesepoatedispunenumailapropunereamotivataprocuroruluicareefectueazsau
supravegheazurmrireapenal.
(3)ncazulprevzutlaalin.(1),prelungireaarestriipreventivepoatefidispusdectrejudectoruldedrepturiilibertidela
instanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengradacesteiana
creicircumscripieseaflloculdedeinere,loculundesaconstatatsvrireainfraciuniiorisediulparchetuluidincareface
parteprocurorulcareantocmitpropunerea.
(4)Dacarestareapreventivafostdispusiniialdectreunjudectordedrepturiilibertidelaoinstaninferioarcelei
creiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstan,prelungireaacesteimsurisepoatedispunenumaideunjudector
dedrepturiilibertidelainstanacompetentnmomentulsoluionriipropuneriideprelungiresaudelainstana
corespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflloculdedeinere,loculundesaconstatatsvrireainfraciunii
orisediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcareantocmitpropunerea.
(5)Cnd,naceeaicauz,segsescmaimuliinculpaiarestaipentrucaredurataarestriipreventiveexpirladatediferite,
procurorulpoatesesizajudectoruldedrepturiiliberticupropunereadeprelungireaarestriipreventivepentrutoiinculpaii.
+Articolul235
Proceduraprelungiriiarestriipreventivencursulurmririipenale
(1)Propunereadeprelungireaarestriipreventivempreuncudosarulcauzeisedepunlajudectoruldedrepturiiliberticu
celpuin5zilenaintedeexpirareadurateiarestriipreventive*).
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.336din30aprilie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/168078),
publicatnMONITORULOFICIALnr.342din19mai2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.235
alin.(1)dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecadispoziiilerespectivesuntconstituionalenmsurancare
nerespectareatermenului"cucelpuin5zilenaintedeexpirareadurateiarestriipreventive"atrageincidenaart.268alin.(1)din
Coduldeprocedurpenal.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul19mai20153iulie2015,dispoziiileinvocatemaisus,aufostsuspendatededrept,ncetndui
efectelejuridicencepndcudatade4iulie2015,nmsurancarenerespectareatermenului"cucelpuin5zilenaintede
expirareadurateiarestriipreventive"atrageincidenaart.268alin.(1)dinCoduldeprocedurpenal,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.


(2)Judectoruldedrepturiilibertifixeaztermenpentrusoluionareapropuneriideprelungireaarestriipreventivenaintede
expirareamsurii.Ziuaiorastabilitesecomunicprocurorului,careareobligaiadeaasiguraprezenanfaajudectoruluide
drepturiilibertiainculpatuluiarestatpreventiv.Avocatulinculpatuluiestencunotinatiiseacord,lacerere,posibilitateade
astudiadosarulcauzei.
(3)Inculpatulesteascultatdejudectoruldedrepturiilibertiasupratuturormotivelorpecaresentemeiazpropunereade
prelungireaarestriipreventive,nprezenaunuiavocat,alessaunumitdinoficiu.Ascultareainculpatuluisepoatefacecu
acordulacestuiainprezenaunuiaprtoralessaunumitdinoficiui,dupcaz,iaunuiinterpret,iprinvideoconferin,la
loculdedeinere.

Alin.(3)alart.235afostmodificatdepct.53alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)ncazulncareinculpatularestatpreventivseaflinternatnspitalidincauzastriisntiinupoatefiadusnfaa
judectoruluidedrepturiilibertisaucnd,dincauzdeformajororistaredenecesitate,deplasareasanuesteposibil,
propunereavafiexaminatnlipsainculpatului,darnumainprezenaavocatuluiacestuia,cruiaisedcuvntulpentruapune
concluzii.Dispoziiileart.204alin.(7)tezafinalseaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.235afostmodificatdepct.53alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(6)Judectoruldedrepturiilibertisepronunasuprapropuneriideprelungireaarestriipreventivenaintedeexpirarea
durateiacesteia.
+Articolul236
Admitereapropuneriideprelungireaarestriipreventivencursulurmririipenale
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,dacapreciazcsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,admitepropunerea
procuroruluiidispuneprelungireaarestriipreventiveainculpatului,prinncheieremotivat.
(2)Prelungireaarestriipreventiveainculpatuluisepoatedispunepentruoduratdecelmult30dezile.
(3)Judectoruldedrepturiilibertipoateacordancursulurmririipenaleialteprelungiri,fiecareneputnddepi30dezile.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 52/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(3)Judectoruldedrepturiilibertipoateacordancursulurmririipenaleialteprelungiri,fiecareneputnddepi30dezile.
Dispoziiilealin.(1)seaplicnmodcorespunztor.
(4)Duratatotalaarestriipreventiveainculpatuluincursulurmririipenalenupoatedepiuntermenrezonabilinupoatefi
maimarede180dezile.
+Articolul237
Respingereapropuneriideprelungireaarestriipreventivencursulurmririipenale
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,dacapreciazcnusuntntrunitecondiiileprevzutedelegepentruprelungireaarestrii
preventiveainculpatului,respinge,prinncheieremotivat,propunereaprocurorului,dispunndpunereanlibertateainculpatului
laexpirareadurateiacesteia,dacnuestearestatnaltcauz.
(2)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,judectoruldedrepturiilibertipoatedispunenlocuireaarestriipreventive
cuunadintremsurilepreventiveprevzutelaart.202alin.(4)lit.b)d).
+Articolul238
Arestareapreventivainculpatuluinproceduradecamerpreliminarincursuljudecii
(1)Arestareapreventivainculpatuluipoatefidispusnproceduradecamerpreliminarincursuljudecii,dectre
judectoruldecamerpreliminarsaudectreinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauza,dinoficiuorilapropunerea
motivataprocurorului,pentruoperioaddecelmult30dezile,pentruaceleaitemeiuriinaceleaicondiiicaiarestarea
preventivdispusdectrejudectoruldedrepturiilibertincursulurmririipenale.Dispoziiileart.225232seaplicnmod
corespunztor.

Alin.(1)alart.238afostmodificatdepct.54alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)ncursuljudecii,msuraprevzutlaalin.(1)sepoatedispunedectreinstanadejudecatncompunereaprevzutde
lege.nacestcaz,mandatuldearestarepreventivesteemisdectrepreedintelecompletului.

Alin.(2)alart.238afostmodificatdepct.158alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Fadeinculpatulcareamaifostanteriorarestatpreventivnaceeaicauz,ncursulurmririipenale,alproceduriidecamer
preliminarsaualjudecii,sepoatedispunedinnouaceastmsurnumaidacauintervenittemeiurinoicarefacnecesar
privareasadelibertate.
+Articolul239
Duratamaximaarestriipreventiveainculpatuluincursuljudeciinpriminstan
(1)ncursuljudeciinpriminstan,duratatotalaarestriipreventiveainculpatuluinupoatedepiuntermenrezonabilinu
poatefimaimaredejumtateamaximuluispecialprevzutdelegepentruinfraciuneacarefaceobiectulsesizriiinstaneide
judecat.ntoatecazurile,durataarestriipreventivenpriminstannupoatedepi5ani.
(2)Termeneleprevzutelaalin.(1)curgdeladatasesizriiinstaneidejudecat,ncazulncareinculpatulseaflnstaredearest
preventiv,i,respectiv,deladatapuneriinexecutareamsurii,cndfadeacestasadispusarestareapreventivnprocedura
decamerpreliminarsauncursuljudeciisaunlips.

Alin.(2)alart.239afostmodificatdepct.159alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Laexpirareatermenelorprevzutelaalin.(1),instanadejudecatpoatedispuneluareauneialtemsuripreventive,n
condiiilelegii.
+Articolul240
Tratamentulmedicalsubpazpermanent
(1)ncazulncare,pebazaactelormedicale,seconstatccelarestatpreventivsuferdeoboalcarenupoatefitratatn
reeauamedicalaAdministraieiNaionaleaPenitenciarelor,administraialoculuidedeineredispuneefectuareatratamentului
subpazpermanentnreeauamedicalaMinisteruluiSntii.Motivelecareaudeterminatluareaacesteimsurisunt
comunicatedendatprocurorului,ncursulurmririipenale,judectoruluidecamerpreliminar,ncursulacesteiproceduri,sau
instaneidejudecat,ncursuljudecii.

Alin.(1)alart.240afostmodificatdepct.160alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Timpulncareinculpatulesteinternatsubpazpermanent,conformalin.(1),intrndurataarestriipreventive.
+Seciuneaa7ancetareadedrept,revocareainlocuireamsurilorpreventive
+Articolul241
ncetareadedreptamsurilorpreventive
(1)Msurilepreventivenceteazdedrept:
a)laexpirareatermenelorprevzutedelegesaustabilitedeorganelejudiciareori,ncursulurmririipenalesauncursuljudecii
npriminstan,lamplinireadurateimaximeprevzutedelege

Lit.a)aalin.(1)alart.241afostmodificatdepct.55alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)ncazurilencareprocuroruldispuneosoluiedenetrimiterenjudecatoriinstanadejudecatpronunohotrrede
achitare,dencetareaprocesuluipenal,derenunarelaaplicareapedepseisaudeamnareaaplicriipedepseioriopedeapscu
amend,carenunsoetepedeapsanchisorii,chiarnedefinitiv

Lit.b)aalin.(1)alart.241afostmodificatdepct.55alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
c)ladatarmneriidefinitiveahotrriiprincaresadispuscondamnareainculpatului
d)naltecazurianumeprevzutedelege.

Lit.d)aalin.(1)alart.241afostmodificatdepct.161alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
e)abrogat

Lit.e)aalin.(1)alart.241afostabrogatdepct.162alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)abrogat

Lit.f)aalin.(1)alart.241afostabrogatdepct.162alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)abrogat

Lit.g)aalin.(1)alart.241afostabrogatdepct.162alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1^1)Arestareapreventiviarestulladomiciliunceteazdedreptinurmtoarelesituaii:
a)lapronunareanpriminstanauneihotrridecondamnarecususpendareaexecutriipedepseisubsupravegheresaulao
pedeapscunchisoarecelmultegalcuduratareinerii,arestuluiladomiciliuiarestriipreventiveori,dupcaz,auneihotrri
princaresaaplicatomsureducativneprivativdelibertate
b)napel,dacduratamsuriiaatinsduratapedepseipronunatenhotrreadecondamnare.

Alin.(1^1)alart.241afostmodificatdepct.56alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Organuljudiciarcareadispusaceastmsursau,dupcaz,procurorul,judectoruldedrepturiiliberti,judectorulde
camerpreliminaroriinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauzaconstat,prinordonansauncheiere,dinoficiu,lacerere
saulasesizareaadministraieiloculuidedeinere,ncetareadedreptamsuriipreventive,dispunnd,ncazulceluireinutsau
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 53/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
saulasesizareaadministraieiloculuidedeinere,ncetareadedreptamsuriipreventive,dispunnd,ncazulceluireinutsau
arestatpreventiv,punereadendatnlibertate,dacnuestereinutoriarestatnaltcauz.
(3)Judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatsepronun,prinncheiere
motivat,asuprancetriidedreptamsuriipreventivechiarinlipsainculpatului.Asistenajuridicainculpatuluiiparticiparea
procuroruluisuntobligatorii.
(4)Persoaneifadecaresadispusmsurapreventiv,precumituturorinstituiilorcuatribuiinexecutareamsuriilise
comunicdendatcteocopiedepeordonanasauncheiereaprincareorganuljudiciarconstatncetareadedreptamsurii
preventive.
+Articolul242
Revocareamsurilorpreventiveinlocuireauneimsuripreventivecuoaltmsurpreventiv
(1)Msurapreventivserevoc,dinoficiusaulacerere,ncazulncareauncetattemeiurilecareaudeterminatooriauaprut
mprejurrinoidincarerezultnelegalitateamsurii,dispunnduse,ncazulreineriiiarestriipreventive,punereanlibertatea
suspectuluioriainculpatului,dacnuestearestatnaltcauz.
(2)Msurapreventivsenlocuiete,dinoficiusaulacerere,cuomsurpreventivmaiuoar,dacsuntndeplinitecondiiile
prevzutedelegepentruluareaacesteiai,nurmaevaluriimprejurrilorconcretealecauzeiiaconduiteiprocesualea
inculpatului,seapreciazcmsurapreventivmaiuoarestesuficientpentrurealizareascopuluiprevzutlaart.202alin.(1).
(3)Msurapreventivsenlocuiete,dinoficiusaulacerere,cuomsurpreventivmaigrea,dacsuntndeplinitecondiiile
prevzutedelegepentruluareaacesteiai,nurmaevaluriimprejurrilorconcretealecauzeiiaconduiteiprocesualea
inculpatului,seapreciazcmsurapreventivmaigreaestenecesarpentrurealizareascopuluiprevzutlaart.202alin.(1).
(4)ncazulncaremsurapreventivafostluatncursulurmririipenaledectreprocurorsaudectrejudectoruldedrepturi
iliberti,organuldecercetarepenalareobligaiaslinformezedendat,nscris,peprocurordespreoricemprejurarecarear
puteaconducelarevocareasaunlocuireamsuriipreventive.Dacapreciazcinformaiilecomunicatejustificrevocareasau
nlocuireamsuriipreventive,procuroruldispuneaceastasau,dupcaz,sesizeazjudectoruldedrepturiiliberticarealuat
msura,ntermende24deoredelaprimireainformrii.Procurorulesteobligatssesizezeidinoficiujudectoruldedrepturii
liberti,cndconstatelnsuiexistenavreuneimprejurricarejustificrevocareasaunlocuireamsuriipreventiveluatede
acesta.
(4^1)ncursulurmririipenale,revocareamsurilorpreventivealecontroluluijudiciaricontroluluijudiciarpecauiune,precum
inlocuireaacestormsurintreelesedispundeprocuror,chiardacmsuraafostluatdectrejudectoruldedrepturii
liberti.Lanlocuireamsuriipreventiveacontroluluijudiciarcumsuracontroluluijudiciarpecauiune,dispoziiileart.216
alin.(1)i(3)iart.217seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4^1)alart.242afostintrodusdepct.57alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4^2)mpotrivaordonaneiprocurorului,dispusepotrivitalin.(4^1),sepoateformulaplngere,ncondiiileart.213.

Alin.(4^2)alart.242afostintrodusdepct.57alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Cerereaderevocaresaunlocuireamsuriipreventiveformulatdeinculpatseadreseaz,nscris,procurorului,judectorului
dedrepturiiliberti,judectoruluidecamerpreliminarsauinstaneidejudecat,dupcaz.

Alin.(5)alart.242afostmodificatdepct.58alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)ncursulurmririipenale,procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertidosarulcauzeisaucopiedepeacesta
certificatdegrefaparchetului,ntermende24deoredelasolicitareaacestuiadectrejudector.
(7)nvedereasoluionriicererii,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat
fixeazdatadesoluionareaacesteiaidispunecitareainculpatului.

Alin.(7)alart.242afostmodificatdepct.164alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Cndinculpatulesteprezent,soluionareacereriisefacenumaidupascultareaacestuiaasupratuturormotivelorpecarese
ntemeiazcererea,nprezenaunuiavocatalessaunumitdinoficiu.Cerereasesoluioneazinlipsainculpatului,atuncicnd
acestanuseprezint,deiafostlegalcitatsaucnd,dincauzastriidesntate,dincauzdeformajororistaredenecesitate,
nupoatefiadus,darnumainprezenaavocatului,alessaunumitdinoficiu,cruiaisedcuvntulpentruapuneconcluzii.

Alin.(8)alart.242afostmodificatdepct.164alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(10)Daccerereaarecaobiectnlocuireamsuriiarestriipreventivesauamsuriiarestuluiladomiciliucumsuracontrolului
judiciarpecauiune,dacgsetecerereantemeiat,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsau
instanadejudecat,prinncheiere,datncameradeconsiliu,admitenprincipiucerereaistabiletevaloareacauiunii,
acordndinculpatuluitermenpentrudepunereaei.
(11)Dacsedepunecauiuneantermenulfixat,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstana
dejudecat,prinncheieredatncameradeconsiliu,admitecerereadenlocuireamsuriipreventivecumsuracontrolului
judiciarpecauiune,stabileteobligaiilecevorreveniinculpatuluipeduratamsuriiidispunepunereadendatnlibertatea
inculpatului,dacnuestearestatnaltcauz.
(12)Dacnusedepunecauiuneantermenulfixat,judectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsau
instanadejudecat,prinncheieredatncameradeconsiliu,nlipsainculpatuluiiaprocurorului,respingecanentemeiat
cerereaformulatdeinculpat.
(13)Termenulprevzutlaalin.(10)curgedeladatarmneriidefinitiveancheieriiprincaresestabiletevaloareacauiunii.
+Seciuneaa8aDispoziiispecialeprivindmsurilepreventiveaplicateminorilor
+Articolul243
Condiiispecialedeaplicarefademinoriamsurilorpreventive
(1)Fadesuspectuliinculpatulminorsepotdispunemsuripreventivepotrivitdispoziiilorprevzutenseciunile17din
prezentulcapitol,cuderogrileicompletrileprevzutenprezentularticol.
(2)Reinereaiarestareapreventivpotfidispusefadeunminor,nmodexcepional,numaidacefectelepecareprivareade
libertatelearaveaasuprapersonalitiiidezvoltriiacestuianusuntdisproporionatefadescopulurmritprinluareamsurii.

Alin.(2)alart.243afostmodificatdepct.59alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Lastabilireadurateipentrucareseiamsuraarestriipreventivesearenvederevrstainculpatuluideladatacndsedispune
asupralurii,prelungiriisaumenineriiacesteimsuri.
(4)Cndsadispusreinereasauarestareapreventivaunuiminor,ncunotinareaprevzutlaart.210i228seface,nmod
obligatoriu,ictrereprezentantullegalalacestuiasau,dupcaz,ctrepersoananngrijireaorisupraveghereacreiaseafl
minorul.

Alin.(4)alart.243afostmodificatdepct.165alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul244
Condiiispecialedeexecutareareineriiiarestriipreventivedispusefademinori
Regimulspecialdedeteniealminorilor,nraportcuparticularitilevrstei,astfelnctmsurilepreventiveluatefadeacetia
snuprejudiciezedezvoltarealorfizic,psihicsaumoral,vafistabilitprinlegeaprivindexecutareapedepseloriamsurilor
dispusedeorganelejudiciarencursulprocesuluipenal.
+CapitolulIIAplicareaprovizorieamsurilordesigurancucaractermedical
+Seciunea1Obligareaprovizorielatratamentmedical
+Articolul245
Condiiiledeaplicareiconinutulmsurii
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 54/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Condiiiledeaplicareiconinutulmsurii
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,pedurataurmririipenale,judectoruldecamerpreliminar,ncursulproceduriide
camerpreliminar,sauinstana,ncursuljudecii,poatedispuneobligareaprovizorielatratamentmedicalasuspectuluisau
inculpatului,dacseaflnsituaiaprevzutdeart.109alin.(1)dinCodulpenal.
(2)Msuraprevzutlaalin.(1)constnobligareasuspectuluisauinculpatuluisurmezenmodregulattratamentulmedical
prescrisdeunmedicdespecialitate,pnlansntoiresaupnlaobinereauneiameliorricaresnlturestareadepericol.
(3)Judectoruldedrepturiilibertiijudectoruldecamerpreliminarsepronunasupramsuriiprevzutelaalin.(1)n
cameradeconsiliu,prinncheieremotivat.Instanasepronunasupramsuriiprinncheieremotivat.
+Articolul246
Proceduradeaplicareideridicareamsurii
(1)ncursulurmririipenalesaualproceduriidecamerpreliminar,dacapreciazcsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,
procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertisaujudectoruluidecamerpreliminardelainstanacreiaiarreveni
competenasjudececauzanpriminstanopropuneremotivatdeluarefadeinculpatamsuriiobligriiprovizoriila
tratamentmedical.
(2)Propunereaprevzutlaalin.(1)vafinsoitdeexpertizamedicolegaldincaresrezultenecesitateaaplicriimsurii
obligriilatratamentmedical.
(3)Judectorulsesizatconformalin.(1)fixeaztermendesoluionareapropuneriincelmult5ziledeladatanregistrrii
acesteiaidispunecitareasuspectuluisauinculpatului.
(4)Cndsuspectulsauinculpatulesteprezent,soluionareapropuneriisefacenumaidupaudiereaacestuia,nprezenaunui
avocat,alessaunumitdinoficiu.Propunereasesoluioneazinlipsasuspectuluisauinculpatului,atuncicndacestanuse
prezint,deiafostlegalcitat,darnumainprezenaavocatului,alessaunumitdinoficiu,cruiaisedcuvntulpentruapune
concluzii.
(5)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(6)Suspectulsauinculpatularedreptulcalasoluionareapropuneriideluareamsuriiobligriiprovizoriilatratamentmedicals
fieasistatidectreunmedicdesemnatdeacesta,carepoateprezentaconcluziijudectoruluidedrepturiiliberti.Suspectul
sauinculpatularedreptulsfieasistatdemediculspecialistdesemnatdeacestailaalctuireaplanuluiterapeutic.
(7)Judectorulsepronunasuprapropuneriiprintroncheiere,carepoateficontestatn5ziledelapronunare.Contestareanu
suspendpunereanaplicareamsuriidesiguran.
(8)Dacadmitepropunerea,judectoruldispuneobligareaprovizorielatratamentmedicalasuspectuluisauinculpatuluii
efectuareauneiexpertizemedicolegale,ncazulncareaceastanuafostdepuspotrivitalin.(2).
(9)ncazulcnddupdispunereamsuriisaprodusnsntoireasuspectuluisauinculpatuluioriaintervenitoameliorarea
striisaledesntatecarenlturstareadepericolpentrusiguranapublic,judectoruldedrepturiilibertisaujudectorulde
camerpreliminarcarealuatmsuradispune,lasesizareaprocuroruluioriamediculuidespecialitatesaulacerereasuspectului
oriinculpatuluisauaunuimembrudefamiliealacestuia,ridicareamsuriiluate.Dispoziiilealin.(2)(7)seaplicnmod
corespunztor.
(10)Dacdupdispunereamsuriiafostsesizatinstanaprinrechizitoriu,ridicareaacesteia,potrivitalin.(9),sedispunedectre
judectoruldecamerpreliminarsau,dupcaz,dectreinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauza.
(11)ncursuljudeciinpriminstaninapel,lapropunereaprocuroruluioridinoficiu,inculpatulpoatefiobligatprovizoriu
latratamentmedicaldectreinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauza,caresolicitactemedicaleconcludentesau
efectuareauneiexpertizemedicolegale.Dispoziiilealin.(4)(9)seaplicnmodcorespunztor.
(12)Dacsuspectulsauinculpatulncalccureacredinmsuraobligriiprovizoriilatratamentmedical,judectoruldedrepturi
iliberti,judectoruldecamerpreliminarsauinstanacarealuatmsuraorinfaacreiaseaflcauzadispune,lasesizarea
procuroruluisauamediculuidespecialitateoridinoficiu,internareamedicalprovizorieasuspectuluisauinculpatului,n
condiiileprevzutelaart.247.
(13)ncazulncaredispuneosoluiedenetrimiterenjudecat,procurorulsesizeazjudectoruldecamerpreliminarpentru
confirmareaori,dupcaz,nlocuireasauncetareamsurii.Acesta,ncameradeconsiliu,cuparticipareaprocurorului,ascult,
dacesteposibil,persoanasupusmsuriiprovizorii,nprezenaavocatuluisu,i,dupefectuareauneiexpertizemedicolegale,
sepronunprinncheieremotivat.mpotrivancheieriisepoateformulacontestaie,ntermende3ziledelapronunare,carese
soluioneazdectrejudectoruldecamerpreliminardelainstanaierarhicsuperioarceleisesizatesau,dupcaz,de
completulcompetentdelanaltaCurtedeCasaieiJustiie,ncameradeconsiliu.

Alin.(13)alart.246afostintrodusdepct.60alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Seciuneaa2aInternareamedicalprovizorie
+Articolul247
Condiiiledeaplicareiconinutulmsurii
(1)Judectoruldedrepturiiliberti,ncursulurmririipenale,judectoruldecamerpreliminar,pedurataproceduriide
camerpreliminar,sauinstana,ncursuljudecii,poatedispuneinternareamedicalprovizorieasuspectuluisauinculpatului
careestebolnavmintaloriconsumatorcronicdesubstanepsihoactive,dacluareamsuriiestenecesarpentrunlturareaunui
pericolconcretiactualpentrusiguranapublic.
(2)Msuraprevzutlaalin.(1)constninternareamedicalnevoluntarasuspectuluisauinculpatuluintrounitatespecializat
deasistenmedical,pnlansntoiresaupnlaameliorareacarenlturstareadepericolceadeterminatluareamsurii.
(3)Dispoziiileart.245alin.(3)seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul248
Proceduradeaplicareideridicareamsurii
(1)ncursulurmririipenalesaualproceduriidecamerpreliminar,dacapreciazcsuntntrunitecondiiileprevzutedelege,
procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertisaujudectoruluidecamerpreliminardelainstanacreiaiarreveni
competenasjudececauzanpriminstanopropuneremotivatdeluarefadesuspectsauinculpatamsuriiinternrii
medicaleprovizorii.
(2)Propunereaprevzutlaalin.(1)vafinsoitdeactemedicaleconcludentesaudeexpertizamedicolegalpsihiatric.
(3)Judectorulsesizatconformalin.(1)fixeazdendattermendesoluionareapropuneriiidispuneaducereacumandata
suspectuluisauainculpatului.
(4)Soluionareapropuneriisefacenumaidupaudiereasuspectuluisauinculpatului,dacstareasadesntateopermite,n
prezenaunuiavocat,alessaunumitdinoficiu.Cndsuspectulsauinculpatulseafldejainternatntrounitatedeasisten
medicalideplasareasanuesteposibil,judectoruldedrepturiilibertiprocedeazlaaudiereaacestuia,nprezena
avocatului,nloculundeseafl.
(5)Cndpropunereaprevzutlaalin.(1)nuestensoitdeexpertizamedicolegalpsihiatric,instanasesizatdispune
efectuareaacesteia,lund,dacestecazul,imsurainternriinecesarepentruefectuareaexpertizei.
(6)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(7)Suspectulsauinculpatularedreptulcalasoluionareapropuneriideluareamsuriiinternriimedicaleorilaalctuirea
concretaplanuluiterapeuticsfieasistatidectreunmedicdesemnatdeacesta,alecruiconcluziisuntnaintatejudectorului
dedrepturiiliberti.
(8)Judectorulsepronundendatasuprapropunerii,printroncheierecarepoateficontestatn5ziledelapronunare.
Contestareanususpendpunereanaplicareamsuriidesiguran.
(9)Dacadmitepropunerea,judectoruldispuneinternareamedicalprovizorieasuspectuluisauinculpatuluiiiamsuripentru
efectuareauneiexpertizemedicolegalepsihiatrice,dacaceastanuafostfcutpotrivitalin.(2).
(10)Dacjudectoruldispuneinternareamedicalprovizorie,seiauimsurileprevzutelaart.229.
(11)Dacdupdispunereamsuriisaprodusnsntoireasuspectuluisauinculpatuluioriaintervenitoameliorareastriisale
desntatecarenlturstareadepericol,judectoruldedrepturiilibertisaujudectoruldecamerpreliminarcarealuat
msuradispune,prinncheiere,lasesizareaprocuroruluioriamediculuicurantsaulacerereasuspectuluioriinculpatuluisaua
unuimembrudefamiliealacestuia,efectuareauneiexpertizemedicolegalepsihiatricenvederearidicriimsuriiaplicate.
(12)Dacdupdispunereamsuriiafostsesizatinstanaprinrechizitoriu,ridicareaacesteia,potrivitalin.(11),sedispunede
ctrejudectoruldecamerpreliminarsau,dupcaz,dectreinstanadejudecatnfaacreiaseaflcauza.
(13)ncursuljudeciinpriminstaninapel,fadeinculpatsepoatedispuneinternareamedicalprovizorie,lapropunerea
procuroruluioridinoficiu,dectreinstananfaacreiaseaflcauza,pebazaexpertizeimedicolegalepsihiatrice.Dispoziiile
alin.(4)(11)seaplicnmodcorespunztor.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 55/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
alin.(4)(11)seaplicnmodcorespunztor.
(14)Dispoziiileart.246alin.(13)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(14)alart.248afostintrodusdepct.61alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+CapitolulIIIMsurileasigurtorii,restituirealucrurilorirestabilireasituaieianterioaresvririiinfraciunii
+Articolul249
Condiiilegeneraledeluareamsurilorasigurtorii
(1)Procurorul,ncursulurmririipenale,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecat,dinoficiusaulacererea
procurorului,nproceduradecamerpreliminarorincursuljudecii,poateluamsuriasigurtorii,prinordonansau,dup
caz,prinncheieremotivat,pentruaevitaascunderea,distrugerea,nstrinareasausustragereadelaurmrireabunurilorcarepot
faceobiectulconfiscriispecialesaualconfiscriiextinseoricarepotservilagarantareaexecutriipedepseiamenziisaua
cheltuielilorjudiciareoriareparriipagubeiproduseprininfraciune.
(2)Msurileasigurtoriiconstaunindisponibilizareaunorbunurimobilesauimobile,prininstituireaunuisechestruasupra
acestora.
(3)Msurileasigurtoriipentrugarantareaexecutriipedepseiamenziisepotluanumaiasuprabunurilorsuspectuluisau
inculpatului.
(4)Msurileasigurtoriinvedereaconfiscriispecialesauconfiscriiextinsesepotluaasuprabunurilorsuspectuluisau
inculpatuluiorialealtorpersoanenproprietateasauposesiacroraseaflbunurileceurmeazaficonfiscate.
(5)Msurileasigurtoriinvedereareparriipagubeiproduseprininfraciuneipentrugarantareaexecutriicheltuielilorjudiciare
sepotluaasuprabunurilorsuspectuluisauinculpatuluiialepersoaneiresponsabilecivilmente,pnlaconcurenavalorii
probabileaacestora.
(6)Msurileasigurtoriiprevzutelaalin.(5)sepotlua,ncursulurmririipenale,alproceduriidecamerpreliminarial
judecii,ilacerereapriicivile.Msurileasigurtoriiluatedinoficiudectreorganelejudiciareprevzutelaalin.(1)potfolosi
ipriicivile.
(7)Msurileasigurtoriiluatencondiiilealin.(1)suntobligatoriincazulncarepersoanavtmatesteopersoanlipsitde
capacitatedeexerciiusaucucapacitatedeexerciiurestrns.
(8)Nupotfisechestratebunuricareaparinuneiautoritisauinstituiipubliceoriuneialtepersoanededreptpublicinici
bunurileexceptatedelege.

Art.249afostmodificatdepct.166alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul250
Contestareamsurilorasigurtorii
(1)mpotrivamsuriiasigurtoriiluatedeprocurorsauamoduluideaducerelandeplinireaacesteiasuspectuloriinculpatulsau
oricealtpersoaninteresatpoatefacecontestaie,ntermende3ziledeladatacomunicriiordonaneideluareamsuriisaude
ladataaduceriilandeplinireaacesteia,lajudectoruldedrepturiilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudece
cauzanfond.
(2)Contestaianuestesuspensivdeexecutare.
(3)Procurorulnainteazjudectoruluidedrepturiilibertidosarulcauzei,ntermende24deoredelasolicitareadosaruluide
ctreacesta.
(4)Soluionareacontestaieisefacencameradeconsiliu,cucitareaceluicareafcutcontestaiaiapersoanelorinteresate,prin
ncheieremotivat,careestedefinitiv.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(5)Dosarulcauzeiserestituieprocuroruluintermende48deoredelasoluionareacontestaiei.
(5^1)Dac,pnlasoluionareacontestaieiformulateconformalin.(1),afostsesizatinstanaprinrechizitoriu,contestaiase
nainteaz,sprecompetentsoluionare,judectoruluidecamerpreliminar.Dispoziiilealin.(4)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(5^1)alart.250afostintrodusdepct.62alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)mpotrivamoduluideaducerelandeplinireamsuriiasigurtoriiluatedectrejudectoruldecamerpreliminaroridectre
instanadejudecat,procurorul,suspectuloriinculpatulsauoricealtpersoaninteresat*)poatefacecontestaielaacest
judectororilaaceastinstan,ntermende3ziledeladatapuneriinexecutareamsurii.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.24din20ianuarie2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/177457),
publicatnMONITORULOFICIALnr.276din12aprilie2016,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.250
alin.(6)dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecsoluialegislativcarenupermiteicontestarealuriimsurii
asigurtoriidectrejudectoruldecamerpreliminaroridectreinstanadejudecatesteneconstituional.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

Prinurmare,nintervalul12aprilie201626mai2016,soluialegislativcuprinsnart.250alin.(6)dinCoduldeprocedur
penal,carenupermiteicontestarealuriimsuriiasigurtoriidectrejudectoruldecamerpreliminaroridectreinstanade
judecat,afostsuspendatdedrept,ncetnduiefectelejuridicencepndcudatade27mai2016,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.


(7)Contestaianususpendexecutareaisesoluioneaz,nedinpublic,prinncheieremotivat,cucitareaprilor,ntermen
de5ziledelanregistrareaacesteia.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(8)Duprmnereadefinitivahotrrii,sepoatefacecontestaiepotrivitlegiicivilenumaiasupramoduluideaducerela
ndeplinireamsuriiasigurtorii.
(9)ntocmireaminuteiesteobligatorie.
+Articolul250^1
Contestareamsurilorasigurtoriidispusencursuljudecii
(1)mpotrivancheieriiprincaresadispusluareauneimsuriasigurtoriidectrejudectoruldecamerpreliminar,deinstana
dejudecatsaudeinstanadeapel,inculpatul,procurorulsauoricealtpersoaninteresatpoatefacecontestaie,ntermende48
deoredelapronunaresau,dupcaz,delacomunicare.Contestaiasedepune,dupcaz,lajudectoruldecamerpreliminar,
instanadejudecatsauinstanadeapelcareapronunatncheiereaatacatisenainteaz,mpreuncudosarulcauzei,dupcaz,
judectoruluidecamerpreliminardelainstanaierarhicsuperioar,respectivinstaneiierarhicsuperioare,ntermende48de
oredelanregistrare.
(2)ContestaiampotrivancheieriiprincarejudectoruldecamerpreliminardelaSeciapenalanalteiCurtedeCasaiei
Justiiealuatomsurasigurtoriesesoluioneazdeuncompletformatdin2judectoridecamerpreliminar,iarcontestaia
mpotrivancheieriiprincareSeciapenalanalteiCurideCasaieiJustiie,npriminstansaunapel,aluatomsur
asigurtoriesesoluioneazdeCompletulde5judectori.
(3)Contestaiaformulatpotrivitalin.(1)nuestesuspensivdeexecutare.Contestaiasesoluioneazntermende5ziledela
nregistrare,nedinpublic,cuparticipareaprocuroruluiicucitareainculpatuluiiaprilorinteresatecareauformulato.
Prevederileart.425^1iurmtoareleseaplicnmodcorespunztor.

Art.250^1afostintrodusdepct.63alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 56/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Art.250^1afostintrodusdepct.63alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul251
Organelecareaduclandepliniremsurileasigurtorii
Ordonanasauncheiereadeluareamsuriiasigurtoriiseaducelandepliniredectreorganeledecercetarepenal,precumide
ctreorganelecompetentepotrivitlegii,dindispoziiaorganuluideurmrirepenalsauajudectoruluidecamerpreliminarori
ainstaneidejudecat,dupcaz.

Art.251afostmodificatdepct.64alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul252
Procedurasechestrului
(1)Organulcareprocedeazlaaplicareasechestruluiesteobligatsidentificeisevaluezebunurilesechestrate,putndrecurge,
dacestecazul,laevaluatorisauexperi.
(2)Bunurileperisabile,obiecteledinmetalesaupietrepreioase,mijloaceledeplatstrine,titluriledevaloareinterne,obiectele
deartidemuzeu,coleciiledevaloare,precumisumeledebanicarefacobiectulsechestruluivorfiridicatenmod
obligatoriu.
(3)Bunurileperisabilesepredauautoritilorcompetente,potrivitprofiluluideactivitate,caresuntobligatesleprimeascisle
valorificedendat.
(4)Metalelesaupietrelepreioaseoriobiecteleconfecionatecuacesteaimijloaceledeplatstrinesedepunlaceamai
apropiatinstituiebancar.
(5)Titluriledevaloareinterne,obiecteledeartsaudemuzeuicoleciiledevaloaresepredausprepstrareinstituiilorde
specialitate.
(6)Obiecteleprevzutelaalin.(4)i(5)sepredauntermende48deoredelaridicare.Dacobiectelesuntstrictnecesare
urmririipenale,proceduriidecamerpreliminarsaujudecii,depunereasefaceulterior,darnumaitrziude48deoredela
pronunareancauzauneisoluiidefinitive.
(7)Obiectelesechestratesepstreazpnlaridicareasechestrului.
(8)Sumeledebanirezultatedinvalorificareafcutpotrivitalin.(3),precumisumeledebaniridicatepotrivitalin.(2)sedepun
ncontulconstituitpotrivitlegiispeciale,ntermendecelmult3ziledelaridicareabanilororidelavalorificareabunurilor.

Alin.(8)alart.252afostmodificatdepct.1alart.47dinLEGEAnr.318din11decembrie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/174284#id_artA368),publicatnMONITORULOFICIALnr.961din24decembrie2015.
(9)Celelaltebunurimobilesechestratesuntpusesubsigiliusauridicate,putndusenumiuncustode.
+Articolul252^1
Cazurispecialedevalorificareabunurilormobilesechestrate
(1)ncursulprocesuluipenal,naintedepronunareauneihotrridefinitive,procurorulsauinstanadejudecatcareainstituit
sechestrulpoatedispunedendatvalorificareabunurilormobilesechestrate,lacerereaproprietaruluibunurilorsauatuncicnd
existacordulacestuia.
(2)ncursulprocesuluipenal,naintedepronunareauneihotrridefinitive,atuncicndnuexistacordulproprietarului,
bunurilemobileasupracrorasainstituitsechestrulasigurtorpotfivalorificate,nmodexcepional,nurmtoarelesituaii:
a)atuncicnd,ntermendeunandeladatainstituiriisechestrului,valoareabunurilorsechestratesadiminuatnmod
semnificativ,respectivcucelpuin40%nraportcuceadelamomentuldispuneriimsuriiasigurtorii.Dispoziiileart.252alin.
(1)seaplicnmodcorespunztorinacestcaz
b)atuncicndexistrisculexpirriitermenuluidegaraniesaucndsechestrulasigurtorsaaplicatasupraunoranimalesau
psrivii
c)atuncicndsechestrulasigurtorsaaplicatasupraproduselorinflamabilesaupetroliere
d)atuncicndsechestrulasigurtorsaaplicatasupraunorbunuriacrordepozitaresauntreinerenecesitcheltuieli
disproporionatenraportcuvaloareabunului.
(3)ncursulprocesuluipenal,naintedepronunareauneihotrridefinitive,atuncicndsuntndeplinitecumulativurmtoarele
condiii:proprietarulnuapututfiidentificativalorificareanusepoatefacepotrivitalin.(2),autovehiculeleasupracrorasa
instituitsechestrulasigurtorpotfivalorificate,nurmtoarelesituaii:
a)atuncicndacesteaaufostfolosite,noricemod,lasvrireauneiinfraciuni
b)dacdeladatainstituiriimsuriiasigurtoriiasupraacestorbunuriatrecutoperioaddeunansaumaimare.
(4)Sumeledebanirezultatedinvalorificareabunurilormobilefcutpotrivitalin.(1),(2)i(3)sedepunncontulprevzutde
art.252alin.(8).

Alin.(4)alart.252^1afostmodificatdepct.2alart.47dinLEGEAnr.318din11decembrie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/174284#id_artA368),publicatnMONITORULOFICIALnr.961din24decembrie2015.
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.252^1afostabrogatdepct.3alart.47dinLEGEAnr.318din11decembrie2015
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/174284#id_artA368),publicatnMONITORULOFICIALnr.961din24decembrie2015.

Art.252^1afostintrodusdepct.167alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul252^2
Valorificareabunurilormobilesechestratencursulurmririipenale
(1)ncursulurmririipenale,atuncicndnuexistacordulproprietarului,dacprocurorulcareainstituitsechestrulapreciazc
seimpunevalorificareabunurilormobilesechestrate,lsesizeazcuopropuneremotivatdevalorificareabunurilorsechestrate
pejudectoruldedrepturiiliberti.
(2)Judectoruldedrepturiilibertisesizatncondiiilealin.(1)fixeazuntermen,carenupoatefimaiscurtde10zile,lacare
suntchemateprile,precumicustodelebunurilor,atuncicndafostdesemnatunul.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(3)Latermenulfixat,ncamerdeconsiliu,seaducelacunotinapriloriacustodeluifaptulcseintenioneazvalorificarea
bunurilormobilesechestrateilisepunenvederecaudreptuldefaceobservaiisaucererilegatedebunurileceurmeazafi
valorificate.Dupexaminareaobieciiloricererilorfcutedeprisaucustode,judectoruldedrepturiilibertidispuneprin
ncheieremotivatasupravalorificriibunurilormobileprevzutelaart.252^1alin.(2).Lipsaprilorlegalcitatenumpiedic
desfurareaprocedurii.
(4)mpotrivancheieriijudectoruluidedrepturiilibertiprevzutelaalin.(2)sepoatefacecontestaielajudectorulde
drepturiilibertidelainstanaierarhicsuperioardectrepri,custode,procuror,precumidectreoricealtpersoan
interesatntermende10zile.
(5)Termenulprevzutlaalin.(4)curgedelacomunicarepentruprocuror,prisaucustodesaudeladatacndauluatla
cunotindencheierencazulaltorpersoaneinteresate.
(6)Prilesaucustodelepotfacecontestaienumaimpotrivancheieriiprincarejudectoruldedrepturiilibertiadispus
valorificareabunurilormobilesechestrate.Procurorulpoatefacecontestaienumaimpotrivancheieriiprincarejudectorulde
drepturiilibertiarespinspropunereadevalorificareabunurilormobilesechestrate.
(7)Contestaiaprevzutlaalin.(4)estesuspensivdeexecutare.Judecareacauzeisefacedeurgenicuprecdere,iar
hotrreaprincaresesoluioneazcontestaiaestedefinitiv.

Art.252^2afostintrodusdepct.167alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul252^3
Valorificareabunurilormobilesechestratencursuljudecii
(1)ncursuljudecii,instanadejudecat,dinoficiusaulacerereaprocurorului,auneiadintreprisauacustodelui,poate
dispuneasupravalorificriibunurilormobilesechestrate.nacestscop,instanadejudecatfixeazuntermen,carenupoatefi

maiscurtde10zile,lacaresuntcitatencameradeconsiliuprile,precumicustodelebunurilor,atuncicndafostdesemnat
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 57/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
maiscurtde10zile,lacaresuntcitatencameradeconsiliuprile,precumicustodelebunurilor,atuncicndafostdesemnat
unul.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(2)Latermenulfixat,sepunendiscuiaprilor,ncameradeconsiliu,valorificareabunurilormobilesechestrateilisepunen
vederecaudreptuldeafaceobservaiisaucererilegatedeacestea.Lipsaprilorlegalcitatenumpiedicdesfurarea
procedurii.
(3)Asupravalorificriibunurilormobilesechestrate,precumicuprivirelacererileprevzutelaalin.(2),instanadejudecat
dispuneprinncheieremotivat.ncheiereainstaneiestedefinitiv.

Art.252^3afostintrodusdepct.167alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul252^4
Contestareamoduluidevalorificareabunurilormobilesechestrate
(1)mpotrivamoduluideaducerelandeplinireancheieriiprevzutedeart.252^2alin.(3)sauahotrriijudectoretide
valorificareabunurilormobilesechestrate,prevzutdeart.252^2alin.(7)sauart.252^3alin.(3),suspectulsauinculpatul,
partearesponsabilcivilmente,custodele,oricealtpersoaninteresat,precumiprocurorulpotformula,ncursulprocesului
penal,contestaielainstanacompetentssoluionezecauzanpriminstan.
(2)Contestaiaprevzutlaalin.(1)sefacentermende15ziledelandeplinireaactuluicontestat.
(3)Instanasoluioneazcontestaiadeurgenicuprecdere,nedinpublic,cucitareaprilor,prinncheieredefinitiv.
(4)Dupsoluionareadefinitivaprocesuluipenal,dacnusafcutcontestaiempotrivamoduluideaducerelandeplinirea
ncheieriisauahotrriijudectoretidevalorificareabunurilormobilesechestrateprevzutelaalin.(1),sepoatefacecontestaie
potrivitlegiicivile.

Art.252^4afostintrodusdepct.167alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul253
Procesulverbaldesechestruinotareasaunscriereaipotecar
(1)Organulcareaplicsechestrulncheieunprocesverbaldespretoateacteleefectuatepotrivitart.252,descriindnamnunt
bunurilesechestrate,cuindicareavaloriilor.nprocesulverbalsearatibunurileexceptatedelegedelaurmrire,potrivit
dispoziiilorart.249alin.(8),gsitelapersoanacreiaisaaplicatsechestru.Deasemenea,seconsemneazobieciilesuspectului
sauinculpatuluiorialepriiresponsabilecivilmente,precumicelealealtorpersoaneinteresate.
(2)nprocesulverbalprevzutlaalin.(1)semenioneazifaptulcprileaufostncunotinatec:
a)potsolicitavalorificareabunuluisaubunurilorsechestrate,ntemeiulart.252^1alin.(1)
b)ncursulprocesuluipenal,naintedepronunareauneihotrridefinitive,bunurilemobileasupracrorasainstituitsechestrul
asigurtorpotfivalorificatedectreorganuljudiciar,chiarifrconsimmntulproprietarului,dacsuntndeplinitecondiiile
prevzutedeart.252^1alin.(2).
(3)Unexemplaralprocesuluiverbalprevzutlaalin.(1)selaspersoaneiasuprabunurilorcreiasaaplicatsechestrul,iarn
lipsaacesteia,celorcucarelocuiete,administratorului,portaruluisauceluicarenmodobinuitlnlocuieteoriunuivecin.n
cazulcndopartedinbunurisautotalitatealoraufostpredateunuicustode,selasacestuiaocopiedepeprocesulverbal.Un
exemplarsenainteaziorganuluijudiciarcareadispusluareamsuriiasigurtorii,ntermende24deoredelancheierea
procesuluiverbal.
(4)Pentrubunurileimobilesechestrate,procurorul,judectoruldecamerpreliminarsauinstanadejudecatcareadispus
instituireasechestruluicereorganuluicompetentnotareaipotecarasuprabunurilorsechestrate,anexndcopiedepeordonana
sauncheiereaprincaresadispussechestruliunexemplaralprocesuluiverbaldesechestru.
(5)Prevederilealin.(4)seaplicnmodcorespunztoricuprivireladispunereanscrieriiipotecareasuprabunurilormobile.

Art.253afostmodificatdepct.168alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul254
Poprirea
(1)Sumeledebanidatoratecuoricetitlususpectuluioriinculpatuluisaupriiresponsabilecivilmentedectreoatreiapersoan
oridectrecelpgubitsuntpopritenminileacestora,nlimiteleprevzutedelege,deladataprimiriiordonaneisauncheierii
princaresenfiineazsechestrul.
(2)Sumeledebaniprevzutelaalin.(1)vorficonsemnatedectredebitori,dupcaz,ladispoziiaorganuluijudiciarcarea
dispuspoprireasauaorganuluideexecutare,ntermende5ziledelascaden,recipiseleurmndafipredateprocurorului,
judectoruluidecamerpreliminaroriinstaneidejudecatntermende24deoredelaconsemnare.
+Articolul255
Restituirealucrurilor
(1)Dacprocurorulsaujudectoruldedrepturiiliberti,ncursulurmririipenale,judectoruldecamerpreliminarsau
instanadejudecat,nproceduradecamerpreliminarorincursuljudecii,constat,lacereresaudinoficiu,clucrurile
ridicatedelasuspectoriinculpatsaudelaoricepersoancareleaprimitsprealepstrasuntproprietateapersoaneivtmatesau
aalteipersoaneoriaufostluatepenedreptdinposesiasaudeinereaacestora,dispunerestituireaacestorlucruri.Dispoziiileart.
250seaplicnmodcorespunztor.
(2)Restituirealucrurilorridicatearelocnumaidacprinaceastanusuntngreunatestabilireasituaieidefaptijustasoluionarea
cauzeiicuobligaiapentrucelcruiaisuntrestituiteslepstrezepnlapronunareauneisoluiidefinitivenprocesulpenal.
+Articolul256
Restabilireasituaieianterioare
Instanadejudecat,ncursuljudecii,poateluamsuriderestabilireasituaieianterioaresvririiinfraciunii,cndschimbarea
aceleisituaiiarezultatdincomitereainfraciunii,iarrestabilireaesteposibil.
+TitlulVIActeprocesualeiproceduralecomune
+CapitolulICitarea,comunicareaactelorproceduraleimandatuldeaducere
+Articolul257
Moduldecitare
(1)Chemareauneipersoanenfaaorganuluideurmrirepenalsauainstaneidejudecatsefaceprincitaiescris.Citarease
poatefaceiprinnottelefonicsautelegrafic,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
(2)Comunicareacitaiiloriatuturoractelordeprocedursevaface,dinoficiu,prinageniiproceduraliaiorganelorjudiciaresau
prinoricealtsalariatalacestora,prinintermediulpoliieilocaleoriprinserviciulpotalsaudecurierat.

Alin.(2)alart.257afostmodificatdepct.169alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Persoaneleprevzutelaalin.(2)suntobligatesndeplineascproceduradecitareiscomunicedoveziledendeplinirea
acesteianaintedetermenuldecitarestabilitdeorganuljudiciar.
(4)ncazulprevzutlaart.80,persoanelevtmateiprilecivilepotficitateprinreprezentantullegalsauprintropublicaiede
circulaienaional.
(5)Citareasepoaterealizaiprinintermediulpoteielectronicesauprinoricealtsistemdemesagerieelectronic,cuacordul
persoaneicitate.

Alin.(5)alart.257afostmodificatdepct.169alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Minorulcuovrstmaimicde16anivaficitat,prinintermediulprinilorsaualtutorelui,cuexcepiacazuluincareacest
lucrunuesteposibil.

Alin.(6)alart.257afostmodificatdepct.169alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Organuljudiciarpoatecomunicaioralpersoaneiprezentetermenulurmtor,aducnduilacunotinconsecinele
neprezentrii.ncursulurmririipenale,aducerealacunotinatermenuluisemenioneazntrunprocesverbal,carese
semneazdectrepersoanaastfelcitat.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 58/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
semneazdectrepersoanaastfelcitat.
(8)Citareaicomunicareaactelorproceduralesefacnplicnchis,carevapurtameniunea"Pentrujustiie.Asenmnacu
prioritate".

Alin.(8)alart.257afostintrodusdepct.170alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul258
Coninutulcitaiei
(1)Citaiaesteindividualitrebuiesacuprindurmtoarele:
a)denumireaorganuluideurmrirepenalsauainstaneidejudecatcareemitecitaia,sediulsu,dataemiteriiinumrul
dosarului
b)numeleiprenumeleceluicitat,calitateancareestecitatiindicareaobiectuluicauzei
c)adresaceluicitat
d)ora,ziua,lunaianul,loculdenfiare,precumiinvitareaceluicitatsseprezinteladatailoculindicate
e)meniuneacparteacitataredreptullaunavocatcucaresseprezintelatermenulfixat
f)dacestecazul,meniuneac,potrivitart.90sauart.93alin.(4),aprareaesteobligatorie,iarncazulncareparteanui
alegeunavocat,caresseprezintelatermenulfixat,isevadesemnaunavocatdinoficiu
g)meniuneacparteacitatpoate,nvedereaexercitriidreptuluilaaprare,sconsultedosarulaflatlaarhivainstaneisaua
parchetului
h)consecineleneprezentriinfaaorganuluijudiciar.
(2)Citaiatransmissuspectuluisauinculpatuluitrebuiescuprindncadrareajuridicidenumireainfraciuniidecareeste
acuzat,atenionareac,ncazdeneprezentare,poatefiaduscumandatdeaducere.
(3)Citaiasesemneazdecelcareoemite.
+Articolul259
Loculdecitare
(1)Suspectul,inculpatul,prilenproces,precumialtepersoaneseciteazlaadresaundelocuiesc,iardacaceastanueste
cunoscut,laadresaloculuilordemunc,prinserviciuldepersonalalunitiilacarelucreaz.
(2)Suspectulsauinculpatulareobligaiadeacomunicantermendecelmult3zileorganuluijudiciarschimbareaadreseiunde
locuiete.Suspectulsauinculpatulesteinformatcuprivirelaaceastobligaiencadrulaudieriiicuprivirelaconsecinele
nerespectriiobligaiei.
(3)Suspectulsauinculpatulcareaindicat,printrodeclaraiedatncursulprocesuluipenal,unaltlocpentruaficitatestecitatla
loculindicat.
(4)Suspectulsauinculpatulpoateficitatlasediulavocatuluiales,dacnusaprezentatdupprimacitarelegalndeplinit.
(5)Dacnusecunoscniciadresaundelocuietesuspectulsauinculpatuliniciloculsudemunc,lasediulorganuluijudiciarse
afieazontiinarecaretrebuiescuprind:
a)anul,luna,ziuaioracndafostfcut
b)numeleiprenumeleceluicareafcutafiareaifunciaacestuia
c)numele,prenumeleidomiciliulsau,dupcaz,reedina,respectivsediulceluicitat
d)numruldosaruluinlegturcucaresefacentiinareaidenumireaorganuluijudiciarperolulcruiaseafldosarul
e)meniuneacntiinareasereferlaactulproceduralalcitaiei
f)meniuneatermenuluistabilitdeorganuljudiciarcareaemiscitaiancaredestinatarulestendreptsseprezintelaorganul
judiciarpentruaisecomunicacitaia
g)meniuneac,ncazulncaredestinatarulnuseprezintpentrucomunicareacitaieininteriorultermenuluiprevzutlalit.f),
citaiaseconsidercomunicatlamplinireaacestuitermen
h)semnturaceluicareaafiatntiinarea.

Alin.(5)alart.259afostmodificatdepct.171alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Bolnaviisaupersoaneleaflate,dupcaz,nspitale,aezmintemedicaleorideasistensocialseciteazprinadministraia
acestora.
(7)Persoaneleprivatedelibertateseciteazlaloculdedeinere,prinadministraiaacestuia.Ocopieacitaieisecomunici
administraieiloculuidedeinere.

Alin.(7)alart.259afostmodificatdepct.65alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(7^1)Militariiseciteazlaunitateadincarefacparte,princomandantulacesteia.

Alin.(7^1)alart.259afostintrodusdepct.172alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Pentrupersoanelecarealctuiescechipajuluneinavemaritimesaufluviale,aflatencurs,citareasefacelacpitniaportului
undeestenregistratnava.
(9)Dacsuspectulsauinculpatullocuietenstrintate,citareaseface,pentruprimultermen,potrivitnormelordedrept
internaionalpenalaplicabilenrelaiacustatulsolicitat,ncondiiilelegii.nabsenauneiasemeneanormesauncazulncare
instrumentuljuridicinternaionalaplicabilopermite,citareasefaceprinscrisoarerecomandat.nacestcaz,avizuldeprimirea
scrisoriirecomandate,semnatdedestinatar,saurefuzuldeprimireaacesteiainelocdedovadandepliniriiproceduriidecitare.
Pentruprimultermendejudecat,suspectulsauinculpatulvafintiinatprincitaiecareobligaiadeaindicaoadrespe
teritoriulRomniei,oadresdepotelectronicsaumesagerieelectronic,undeurmeazsisefactoatecomunicrileprivind
procesul.ncazulncarenuseconformeaz,comunicrileisevorfaceprinscrisoarerecomandat,recipisadepredarelapota
romnascrisorii,ncuprinsulcreiavorfimenionateactelecareseexpediaz,inndlocdedovaddendeplinireaprocedurii.
(10)Personalulmisiunilordiplomatice,aloficiilorconsulareiceteniiromnitrimiislucrezencadrulorganizaiilor
internaionale,membriidefamiliecarelocuiesccuei,cttimpseaflnstrintate,precumiceteniiromniaflainstrintate
ninteresdeserviciu,inclusivmembriidefamiliecareinsoesc,seciteazprinintermediulunitilorcareiautrimisn
strintate.
(11)Lastabilireatermenuluipentrunfiareasuspectuluisauinculpatuluiaflatnstrintateseineseamadenormele
internaionaleaplicabilenrelaiacustatulpeteritoriulcruiaseaflasuspectulsauinculpatul,iarnlipsaunorasemeneanorme,
denecesitateacacitaianvedereanfiriisfieprimitcelmaitrziucu30dezilenaintedeziuastabilitpentrunfiare.
(12)Instituiile,autoritilepubliceialtepersoanejuridiceseciteazlasediulacestora,iarncazulneidentificriisediului,se
aplicnmodcorespunztordispoziiilealin.(5).
(13)Citareaprinintermediulpoteielectronicesaualunuisistemdemesagerieelectronicsefacelaadresaelectronicorila
coordonatelecareaufostindicatenacestscoporganuluijudiciardectrepersoanacitatsaudectrereprezentantulei.

Alin.(13)alart.259afostintrodusdepct.173alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul260
nmnareacitaiei
(1)Citaiasenmneaz,oriundeestegsit,personalceluicitat,carevasemnadovadadeprimire.
(2)Dacpersoanacitatrefuzsprimeasccitaia,persoanansrcinatscomunicecitaiavaafiapeuadestinataruluio
ntiinare,ncheindunprocesverbalcuprivirelamprejurrileconstatate.ntiinareatrebuiescuprind:
a)anul,luna,ziuaioracndafiareaafostfcut
b)numeleiprenumeleceluicareafcutafiareaifunciaacestuia
c)numele,prenumeleidomiciliulsau,dupcaz,reedina,respectivsediulceluintiinat
d)numruldosaruluinlegturcucaresefacentiinareaidenumireaorganuluijudiciarperolulcruiaseafldosarul,cu
indicareasediuluiacestuia
e)meniuneacntiinareasereferlaactulproceduralalcitaiei

f)meniuneatermenuluistabilitdeorganuljudiciarcareaemiscitaiancaredestinatarulestendreptsseprezintelaorganul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 59/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
f)meniuneatermenuluistabilitdeorganuljudiciarcareaemiscitaiancaredestinatarulestendreptsseprezintelaorganul
judiciarpentruaisecomunicacitaia
g)meniuneac,ncazulncaredestinatarulnuseprezintpentrucomunicareacitaieininteriorultermenuluiprevzutlalit.f),
citaiaseconsidercomunicatlamplinireaacestuitermen
h)semnturaceluicareaafiatntiinarea.

Alin.(2)alart.260afostmodificatdepct.174alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2^1)Dacpersoanacitat,primindcitaia,refuzsaunupoatessemnezedovadadeprimire,persoanansrcinatscomunice
citaiancheiedespreaceastaprocesverbal.

Alin.(2^1)alart.260afostintrodusdepct.175alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)ncazulncarescrisoarearecomandatprincareseciteazunsuspectsauinculpatcarelocuietenstrintatenupoatefi
nmnat,precumincazulncarestatuldestinataruluinupermitecitareaprinpot,citaiasevaafialasediulparchetuluisau
alinstanei,dupcaz.
(4)Citareasepoaterealizaiprinintermediulautoritilorcompetentealestatuluistrindac:
a)adresaceluicitatestenecunoscutsauinexact
b)nuafostposibiltrimitereacitaieiprinintermediulpotei
c)daccitareaprinpotafostineficientsaunecorespunztoare.
(5)Cndcitareasefacepotrivitart.259alin.(6)(8),unitileacoloartatesuntobligateanmnadendatcitaiapersoaneicitate
subluarededovad,certificnduisemnturasauartndmotivulpentrucarenusapututobinesemnturaacesteia.Dovadaeste
predatagentuluiprocedural,iaracestaonainteazorganuluideurmrirepenalsauinstaneidejudecatcareaemiscitaia.
(6)Citaiadestinatuneiinstituiisauautoritipubliceorialteipersoanejuridicesepredlaregistratursaufuncionarului
nsrcinatcuprimireacorespondenei.Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztor.
(7)Cndcitareaserealizeazpotrivitart.257alin.(5),persoanacarerealizeazcitareantocmeteunprocesverbal.

Alin.(7)alart.260afostintrodusdepct.176alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul261
nmnareacitaieialtorpersoane
(1)Dacpersoanacitatnuseaflacas,agentulnmneazcitaiasoului,uneirudesauoricreipersoanecarelocuietecueaori
carenmodobinuitiprimetecorespondena.Citaianupoatefinmnatunuiminorsub14anisauuneipersoanelipsitede
discernmnt.
(2)Dacpersoanacitatlocuietentrunimobilcumaimulteapartamentesauntrunhotel,nlipsapersoanelorartatelaalin.
(1),citaiasepredadministratorului,portaruluioriceluicarenmodobinuitlnlocuiete.
(3)Persoanacareprimetecitaiasemneazdovadadeprimire,iaragentul,certificndidentitateaisemntura,ncheieproces
verbal.Dacaceastarefuzsaunupoatesemnadovadadeprimire,agentulafieazcitaiapeualocuinei,ncheindproces
verbal.
(4)nlipsapersoanelorartatelaalin.(1)i(2),agentulesteobligatsseinteresezecndpoategsipersoanacitatpentruai
nmnacitaia.Cndpersoanacitatnupoatefigsit,agentulafieazpeualocuineipersoaneicitateontiinarecaretrebuie
scuprind:
a)anul,luna,ziuaioracnddepunereasau,dupcaz,afiareaafostfcut
b)numeleiprenumeleceluicareafcutafiareaifunciaacestuia
c)numele,prenumeleidomiciliulsau,dupcaz,reedina,respectivsediulceluintiinat
d)numruldosaruluinlegturcucaresefacentiinareaidenumireaorganuluijudiciarperolulcruiaseafldosarul,cu
indicareasediuluiacestuia
e)meniuneacntiinareasereferlaactulproceduralalcitaiei
f)meniuneatermenuluistabilitdeorganuljudiciarcareaemiscitaiancaredestinatarulestendreptsseprezintelaorganul
judiciarpentruaisecomunicacitaia
g)meniuneac,ncazulncaredestinatarulnuseprezintpentrucomunicareacitaieininteriorultermenuluiprevzutlalit.f),
citaiaseconsidercomunicatlamplinireaacestuitermen
h)semnturaceluicareaafiatntiinarea.

Alin.(4)alart.261afostmodificatdepct.177alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncazulcndpersoanacitatlocuietentrunimobilcumaimulteapartamentesauntrunhotel,dacncitaienusaindicat
apartamentuloricamerancarelocuiete,agentulesteobligatsfacinvestigaiipentruaaflaaceasta.Dacinvestigaiileau
rmasfrrezultat,agentulafieazcitaiapeuaprincipalacldirii,ncheindprocesverbalifcndmeniunedespre
mprejurrilecareaufcutimposibilnmnareacitaiei.
(6)Abrogat.

Alin.(6)alart.261afostabrogatdepct.178alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul261^1
Imposibilitateadeacomunicacitaia
Cndcomunicareacitaieinusepoateface,deoareceimobilulnuexist,estenelocuitoridestinatarulnumailocuietenimobilul
respectiv,sauatuncicndcomunicareanupoatefifcutdinaltemotiveasemntoare,agentulntocmeteunprocesverbaln
caremenioneazsituaiileconstatate,pecareltrimiteorganuluijudiciarcareadispuscitarea.

Art.261^1afostintrodusdepct.179alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul262
Dovadadeprimireiprocesulverbaldepredareacitaiei
(1)Dovadadeprimireacitaieitrebuiescuprindnumruldosarului,denumireaorganuluideurmrirepenalsauainstanei
careaemiscitaia,numele,prenumeleicalitateapersoaneicitate,precumidatapentrucareestecitat.Deasemenea,trebuies
cuprinddatanmnriicitaiei,numele,prenumele,calitateaisemnturaceluicarenmneazcitaia,certificareadectreacesta
aidentitiiisemnturiipersoaneicreiaisanmnatcitaia,precumiartareacalitiiacesteia.
(2)Oridecteori,cuprilejulpredrii,afiriisautransmiteriielectroniceauneicitaiisencheieunprocesverbal,acestava
cuprindenmodcorespunztorimeniunileprevzutelaalin.(1).nsituaiancarecitareaserealizeazprinintermediulpotei
electronicesauprinoricealtsistemdemesagerieelectronic,laprocesulverbalseataeaz,dacesteposibil,dovadatransmiterii
acesteia.

Alin.(2)alart.262afostmodificatdepct.180alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul263
Incidenteprivindcitarea
(1)ncursuljudecii,neregularitateacuprivirelacitareesteluatnconsideraredoardacpartealipslatermenullacaresa
produsneregularitateaoinvoclatermenulurmtorlacareesteprezentsaulegalcitat,dispoziiileprivindsanciuneanulitii
aplicndusenmodcorespunztor.
(2)Cuexcepiasituaieincareprezenainculpatuluiesteobligatorie,neregularitateaprivindproceduradecitareauneipripoate
fiinvocatdectreprocuror,dectrecelelalteprioridinoficiunumailatermenullacareeasaprodus.

Art.263afostmodificatdepct.181alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul264
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 60/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
+Articolul264
Comunicareaaltoracteprocedurale
(1)Comunicareacelorlalteactedeprocedursefacepotrivitdispoziiilorprevzutenprezentulcapitol.
(2)ncazulpersoanelorprivatedelibertate,comunicareacelorlalteactedeprocedursefaceprinfaxsauprinoricealtmijlocde
comunicareelectronicdisponibillaloculdedetenie.
+Articolul265
Mandatuldeaducere
(1)Opersoanpoatefiadusnfaaorganuluideurmrirepenalsauainstaneidejudecatpebazaunuimandatdeaducere,
dac,fiindanteriorcitat,nusaprezentat,nmodnejustificat,iarascultareaoriprezenaeiestenecesar,saudacnuafost
posibilcomunicareacorespunztoareacitaieiimprejurrileindicfrechivoccpersoanasesustragedelaprimireacitaiei.
(2)Suspectulsauinculpatulpoatefiaduscumandatdeaducere,chiarnaintedeafifostchematprincitaie,dacaceastmsur
seimpuneninteresulrezolvriicauzei.
(3)ncursulurmririipenalemandatuldeaducereseemitedectreorganuldeurmrirepenal,iarncursuljudeciidectre
instan.
(4)ncazulncarepentruexecutareamandatuluideaducereestenecesarptrundereafrconsimmntntrundomiciliusau
sediu,ncursulurmririipenalemandatuldeaducerepoatefidispus,lacerereamotivataprocurorului,dejudectoruldedrepturi
ilibertidelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanpriminstansaudelainstanacorespunztoarengrad
acesteianacreicircumscripieseaflsediulparchetuluidincarefaceparteprocurorul.
(5)Cerereaformulatdeprocuror,ncursulurmririipenale,trebuiescuprind:
a)motivareandepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(1)i(2)
b)indicareainfraciuniicareconstituieobiectulurmririipenaleinumelesuspectuluisaualinculpatului
c)indicareaadreseiundeseaflpersoanapentrucaresesolicitemitereamandatuluideaducere.
(6)Cerereaprincaresesolicit,ncursulurmririipenale,emitereaunuimandatdeaduceresesoluioneazncameradeconsiliu,
frcitareaprilor.
(7)ncazulncareapreciazccerereaestentemeiat,judectoruldedrepturiilibertidispunemotivat,prinncheiere
definitiv,admitereasolicitriiparchetuluiincuviinareaaduceriipersoaneisolicitate,eminddendatmandatuldeaducere.
(8)Mandatuldeaducereemisdejudectoruldedrepturiilibertitrebuiescuprind:
a)denumireainstanei
b)data,orailoculemiterii
c)numele,prenumeleicalitateapersoaneicareaemismandatuldeaducere
d)scopulpentrucareafostemis
e)numelepersoaneicareurmeazafiaduscumandatiadresaundelocuiete.ncazulsuspectuluisauinculpatului,mandatul
deaduceretrebuiesmenionezeinfraciuneacareconstituieobiectulurmririipenale
f)indicareatemeiuluiimotivareanecesitiiemiteriimandatuluideaducere
g)meniuneacmandatuldeaducerepoatefifolositosingurdat
h)semnturajudectoruluiitampilainstanei.
(9)ncazulncarejudectoruldedrepturiilibertiapreciazcnusuntsatisfcutecondiiileprevzutelaalin.(1),(2)i(4),
dispune,prinncheieredefinitiv,respingereacererii,canentemeiat.
(10)Mandatuldeaducereemisdeorganuldeurmrirepenal,ncursulurmririipenale,saudeinstan,ncursuljudecii,
trebuiescuprind,nmodcorespunztor,meniunileprevzutelaalin.(8).
(11)Organuljudiciarascult,dendat,persoanaaduscumandatdeaduceresau,dupcaz,efectueazdendatactulcarea
necesitatprezenaacesteia.
(12)Persoaneleadusecumandatrmnladispoziiaorganuluijudiciarnumaipedurataimpusdeaudieresaudendeplinirea
actuluiprocesualcareafcutnecesarprezenalor,darnumaimultde8ore,nafardecazulcndsadispusreinereaori
arestareapreventivaacestora.
Executareamandatuluideaducere
+Articolul266
(1)Mandatuldeaducereseexecutprinorganeledecercetarepenalalepoliieijudiciareiorganeledeordinepublic.Persoana
creiaisencredineazexecutareamandatuluitransmitemandatulpersoaneipentrucareacestaafostemisiisolicitso
nsoeasc.ncazulncarepersoanaindicatnmandatrefuzsnsoeascpersoanacareexecutmandatulsauncearcsfug,
aceastavafiadusprinconstrngere.

Alin.(1)alart.266afostmodificatdepct.182alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)nvedereaexecutriimandatuluiemisdejudectoruldedrepturiilibertisaudeinstanadejudecat,organeleprevzutela
alin.(1)potptrundenlocuinasausediuloricreipersoane,ncareexistindiciicseaflcelcutat,ncazulncareacesta
refuzscoopereze,mpiedicexecutareamandatuluisaupentruoricealtmotivtemeinicjustificatiproporionalcuscopul
urmrit.
(3)Dacpersoanaartatnmandatuldeaducerenupoatefiadusdinmotivedeboal,celnsrcinatcuexecutareamandatului
constataceastantrunprocesverbal,caresenainteazdendatorganuluideurmrirepenalsau,dupcaz,instaneide
judecat.
(4)Daccelnsrcinatcuexecutareamandatuluideaducerenugsetepersoanaprevzutnmandatlaadresaindicat,face
cercetrii,dacacesteaaurmasfrrezultat,ncheieunprocesverbalcarevacuprindemeniunidesprecercetrilefcute.
Procesulverbalsenainteaz,dendat,organuluideurmrirepenalsau,dupcaz,instaneidejudecat.
(5)Executareamandatelordeaducereprivindpemilitarisefaceprincomandantulunitiimilitaresauprinpoliiamilitar.
(6)Activitiledesfuratecuocaziaexecutriimandatuluideaduceresuntconsemnatentrunprocesverbal,caretrebuies
cuprind:
a)numele,prenumeleicalitateaceluicarelncheie
b)loculundeestencheiat
c)meniunidespreactivitiledesfurate.
+Articolul267
Accesullabazeleelectronicededate

Denumireamarginalaart.267afostintrodusdepct.183alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)nvederearealizriiproceduriidecitare,acomunicriiactelordeprocedursauaaduceriicumandatladesfurarea
procedurilor,procurorulsauinstanaaudreptdeaccesdirectlabazeleelectronicededatedeinutedeorganeleadministraieide
stat.
(2)Organeleadministraieidestatcaredeinbazeelectronicededatesuntobligatescolaborezecuprocurorulsaucuinstanade
judecatnvedereaasigurriiaccesuluidirectalacestoralainformaiileexistentenbazeleelectronicededate,ncondiiilelegii.
+CapitolulIITermenele
+Articolul268
Consecinelenerespectriitermenului
(1)Cndpentruexercitareaunuidreptprocesuallegeaprevedeunanumittermen,nerespectareaacestuiaatragedecdereadin
exerciiuldreptuluiinulitateaactuluifcutpestetermen*).
(2)Cndomsurprocesualnupoatefiluatdectpeunanumittermen,expirareaacestuiaatragededreptncetareaefectului
msurii.
(3)Pentrucelelaltetermeneproceduraleseaplic,ncazdenerespectare,dispoziiileprivitoarelanuliti.
Not

*)AsevedeaDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.336din30aprilie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/168078),
publicatnMONITORULOFICIALnr.342din19mai2015,prinsaadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
235alin.(1)dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecadispoziiilerespectivesuntconstituionalenmsurancare
nerespectareatermenului"cucelpuin5zilenaintedeexpirareadurateiarestriipreventive"atrageincidenaart.268alin.(1)din
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 61/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
nerespectareatermenului"cucelpuin5zilenaintedeexpirareadurateiarestriipreventive"atrageincidenaart.268alin.(1)din
Coduldeprocedurpenal.


+Articolul269
Calculultermenelorprocedurale
(1)Lacalculareatermenelorproceduralesepornetedelaora,ziua,lunasauanulprevzutnactulcareaprovocatcurgerea
termenului,nafardecazulcndlegeadispunealtfel.
(2)Lacalculareatermenelorpeoresaupezilenusesocoteteorasauziuadelacarencepescurgtermenul,niciorasauziua
ncareacestasemplinete.
(3)Termenelesocotitepelunisaupeaniexpir,dupcaz,lasfritulzileicorespunztoareaultimeiluniorilasfritulzileii
luniicorespunztoaredinultimulan.Dacaceastzicadentroluncarenuarezicorespunztoare,termenulexpirnultimazi
aaceleiluni.
(4)Cndultimaziaunuitermencadentrozinelucrtoare,termenulexpirlasfritulprimeizilelucrtoarecareurmeaz.
+Articolul270
Acteconsideratecafcutentermen
(1)Actuldepusnuntrultermenuluiprevzutdelegelaadministraialoculuidedeinereorilaunitateamilitarsaulaoficiul
potalprinscrisoarerecomandatesteconsideratcafcutntermen.nregistrareasauatestareafcutdectreadministraia
loculuidedeinerepeactuldepus,recipisaoficiuluipotal,precuminregistrareaoriatestareafcutdeunitateamilitarpeactul
depusservesccadovadadateidepuneriiactului.
(2)Dacunactcaretrebuiafcutntrunanumittermenafostcomunicatsautransmis,dinnecunoatereoridintrogreealvdit
aexpeditorului,naintedeexpirareatermenului,unuiorganjudiciarcarenuarecompeten,seconsidercafostdepusn
termen,chiardacactulajungelaorganuljudiciarcompetentdupexpirareatermenuluifixat.
(3)Cuexcepiacilordeatac,actulefectuatdeprocuroresteconsideratcafcutntermendacdatalacareafosttrecutn
registruldeieirealparchetuluiestenuntrultermenuluicerutdelegepentruefectuareaactului.
+Articolul271
Calculultermenelorncazulmsurilorprivativesaurestrictivededrepturi
ncalculultermenelorprivindmsurilepreventivesauoricemsurirestrictivededrepturi,orasauziuadelacarencepeiceala
caresesfretetermenulintrndurataacestuia.
+CapitolulIIICheltuielilejudiciare
+Articolul272
Acoperireacheltuielilorjudiciare
(1)Cheltuielilenecesarepentruefectuareaactelordeprocedur,administrareaprobelor,conservareamijloacelormaterialede
prob,onorariileavocailor,precumioricealtecheltuieliocazionatededesfurareaprocesuluipenalseacoperdinsumele
avansatedestatsaupltitedepri.
(2)Cheltuielilejudiciareprevzutelaalin.(1),avansatedestat,suntcuprinsedistinct,dupcaz,nbugetuldevenituriicheltuieli
alMinisteruluiJustiiei,alMinisteruluiPublic,precumialaltorministerederesort.
+Articolul273
Sumelecuvenitemartorului,expertuluiiinterpretului
(1)Martorul,expertuliinterpretulchemaideorganuldeurmrirepenalorideinstanaudreptullarestituireacheltuielilorde
transport,ntreinere,locuiniaaltorcheltuielinecesare,prilejuitedechemarealor.
(2)Martorul,expertuliinterpretulcaresuntsalariaiaudreptullavenituldelaloculdemunc,peduratalipseidelaserviciu
pricinuitedechemarealaorganuldeurmrirepenalsaulainstan.
(3)Martorulcarenuestesalariat,dararevenitdinmunc,estendreptitsprimeascocompensare.
(4)Expertuliinterpretulaudreptullaoretribuiepentrundeplinireansrcinriidate,ncazurileincondiiileprevzuteprin
dispoziiilegale.
(5)Sumeleacordatepotrivitalin.(1),(3)i(4)sepltescpebazadispoziiilorluatedeorganulcareadispuschemareainfaa
cruiasaprezentatmartorul,expertulsauinterpretul,dinfondulcheltuielilorjudiciarespecialalocat.
+Articolul274
Platacheltuieliloravansatedestatncazderenunarelaurmrireapenal,condamnare,amnareaaplicriipedepseisau
renunarealaaplicareapedepsei
(1)ncazderenunarelaurmrireapenal,condamnare,amnareaaplicriipedepseisaurenunarelaaplicareapedepsei,
suspectulsau,dupcaz,inculpatulesteobligatlaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestat,cuexcepiacheltuielilorprivind
avocaiidinoficiuiinterpreiidesemnaideorganelejudiciare,carermnnsarcinastatului.

Alin.(1)alart.274afostmodificatdepct.66alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Cndsuntmaimulisuspecisau,dupcaz,inculpai,procurorulsau,dupcaz,instanahotrteparteadincheltuielile
judiciaredatoratedefiecare.Lastabilireaacesteipriseineseama,pentrufiecaredintresuspecisau,dupcaz,inculpai,de
msurancareaprovocatcheltuielilejudiciare.

Alin.(2)alart.274afostmodificatdepct.66alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Partearesponsabilcivilmente,nmsurancareesteobligatsolidarcuinculpatullareparareapagubei,esteobligatnmod
solidarcuacestailaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestat.
+Articolul275
Platacheltuieliloravansatedestatncelelaltecazuri
(1)Cheltuielilejudiciareavansatedestatsuntsuportatedupcumurmeaz:
1.ncazdeachitare,dectre:
a)persoanavtmat,nmsurancareisereineoculpprocesual
b)parteacivilcreiaisaurespinsntotulpreteniilecivile,nmsurancareisereineoculpprocesual
c)inculpatulcareafostobligatlareparareaprejudiciului
2.ncazdencetareaprocesuluipenal,dectre:
a)inculpat,dacexistocauzdenepedepsire
b)persoanavtmat,ncazderetragereaplngeriiprealabilesauncazulncareplngereaprealabilafosttardivintrodus
c)parteaprevzutnacorduldemediere,ncazulncareaintervenitmediereapenal
d)inculpatulipersoanavtmat,ncazdempcare.

Lit.d)apct.2alalin.(1)alart.275afostintrodusdepct.184alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
3.dacinculpatulcerecontinuareaprocesuluipenal,cheltuielilejudiciaresuntsuportatedectre:
a)persoanavtmat,atuncicndaceastaiaretrasplngereaprealabilorisadispusclasareantemeiuldispoziiilorart.16alin.
(1)lit.a)c)sauachitareainculpatului,nmsurancareisereineoculpprocesual

Lit.a)apct.3alalin.(1)alart.275afostmodificatdepct.67alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai
2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)inculpat,atuncicndsedispuneclasareapentrualtesituaiidectceleprevzutendispoziiileart.16alin.(1)lit.a)c)ori
ncetareaprocesuluipenal
4.ncazderestituireacauzeilaparchetnproceduracamereipreliminare,cheltuielilejudiciaresuntsuportatedectrestat.
(2)ncazuldeclarriiapelului,recursuluincasaieorialintroduceriiuneicontestaiisauoricreialtecereri,cheltuielilejudiciare
suntsuportatedectrepersoanacreiaisarespinsoricareiaretrasapelul,recursulncasaie,contestaiasaucererea.
(3)ntoatecelelaltecazuri,cheltuielilejudiciareavansatedestatrmnnsarcinaacestuia.
(4)ncazulcndmaimulteprisaupersoanevtmatesuntobligatelasuportareacheltuielilorjudiciare,instanahotrtepartea
dincheltuielilejudiciaredatoratedefiecare.

(5)Dispoziiilealin.(1)pct.1i2ialealin.(2)(4)seaplicnmodcorespunztorncazuldispuneriincursulurmririipenalea
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 62/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(5)Dispoziiilealin.(1)pct.1i2ialealin.(2)(4)seaplicnmodcorespunztorncazuldispuneriincursulurmririipenalea
uneisoluiideclasareinsituaiarespingeriiuneiplngeriformulatempotrivaactelorimsurilordispusedeorganelede
urmrirepenal.
(6)Cheltuielileprivindavocaiidinoficiuiinterpreiidesemnaideorganelejudiciare,potrivitlegii,rmnnsarcinastatului.

Alin.(6)alart.275afostmodificatdepct.68alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(7)nsituaiacontestaiilorformulatedectreadministraiapenitenciaruluincazurileprevzutedeLegeanr.254/2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150699)
privindexecutareapedepseloriamsurilorprivativedelibertatedispusedeorganelejudiciarencursulprocesuluipenal,cu
modificrileicompletrileulterioare,cheltuielilejudiciarermnnsarcinastatului.

Alin.(7)alart.275afostintrodusdepct.69alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul276
Platacheltuielilorjudiciarefcutedepri
(1)ncazdecondamnare,renunarelaurmrireapenal,renunarelaaplicareapedepseisaudeamnareaaplicriipedepsei,
inculpatulesteobligatsplteascpersoaneivtmate,precumipriicivilecreiaisaadmisaciuneacivilcheltuielile
judiciarefcutedeacestea.

Alin.(1)alart.276afostmodificatdepct.185alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Cndaciuneacivilesteadmisnumainparte,instanalpoateobligapeinculpatlaplatatotalsauparialacheltuielilor
judiciare.
(3)ncazderenunarelapreteniilecivile,precumincazdetranzacie,mediereorirecunoatereapreteniilorcivile,instana
dispuneasupracheltuielilorconformnelegeriiprilor.

Alin.(3)alart.276afostmodificatdepct.185alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)nsituaiileprevzutelaalin.(1)i(2),cndsuntmaimuliinculpaioridacexistiparteresponsabilcivilmente,seaplic
nmodcorespunztordispoziiileart.274alin.(2)i(3).
(5)ncazdeachitare,persoanavtmatsauparteacivilesteobligatsplteascinculpatuluii,dupcaz,priiresponsabile
civilmentecheltuielilejudiciarefcutedeacetia,nmsurancareaufostprovocatedepersoanavtmatsaudeparteacivil.
(6)ncelelaltecazuriinstanastabileteobligaiaderestituirepotrivitlegiicivile.
+CapitolulIVModificareaactelorprocedurale,ndreptareaerorilormaterialeinlturareaunoromisiunivdite
+Articolul277
Modificrinacteprocedurale
(1)Oriceadugare,corecturorisuprimarefcutncuprinsulunuiactproceduralesteluatnconsiderarenumaidacaceste
modificrisuntconfirmatenscris,ncuprinsulsaulasfritulactului,dectreceicarelausemnat.
(2)Modificrileneconfirmate,darcarenuschimbnelesulfrazei,rmnvalabile.
(3)Locurilenescrisencuprinsuluneideclaraiitrebuiebarate,astfelnctsnusepoatfaceadugri.
+Articolul278
ndreptareaerorilormateriale
(1)Erorilematerialeevidentedincuprinsulunuiactproceduralsendreaptdensuiorganuldeurmrirepenal,dejudectorul
dedrepturiilibertisaudecamerpreliminarorideinstanacareantocmitactul,lacerereaceluiinteresatoridinoficiu.
(2)nvedereandreptriierorii,prilepotfichematespreadalmuriri.
(3)Desprendreptareaefectuatorganuljudiciarntocmete,dupcaz,unprocesverbalsauoncheiere,fcndusemeniunei
lasfritulactuluicorectat.
+Articolul279
nlturareaunoromisiunivdite
Dispoziiileart.278seaplicincazulcndorganuljudiciar,caurmareauneiomisiunivdite,nusapronunatasuprasumelor
pretinsedemartori,experi,interprei,avocai,potrivitart.272i273,precumicuprivirelarestituirealucrurilorsaularidicarea
msurilorasigurtorii.
+CapitolulVNulitile
+Articolul280
Efectelenulitii
(1)nclcareadispoziiilorlegalecarereglementeazdesfurareaprocesuluipenalatragenulitateaactuluincondiiileprevzute
expresdeprezentulcod.
(2)Actelendepliniteulterioractuluicareafostdeclaratnulsuntlarndullorlovitedenulitate,atuncicndexistolegtur
directntreacesteaiactuldeclaratnul.
(3)Atuncicndconstatnulitateaunuiact,organuljudiciardispune,cndestenecesaridacesteposibil,refacereaaceluiactcu
respectareadispoziiilorlegale.
+Articolul281
Nulitileabsolute
(1)Determinntotdeaunaaplicareanulitiinclcareadispoziiilorprivind:
a)compunereacompletuluidejudecat
b)competenamaterialicompetenapersonalainstanelorjudectoreti,atuncicndjudecataafostefectuatdeoinstan
inferioarceleilegalcompetente
c)publicitateaedineidejudecat
d)participareaprocurorului,atuncicndparticipareasaesteobligatoriepotrivitlegii
e)prezenasuspectuluisauainculpatului,atuncicndparticipareasaesteobligatoriepotrivitlegii
f)asistareadectreavocatasuspectuluisauainculpatului,precumiacelorlaltepri,atuncicndasistenaesteobligatorie.
(2)Nulitateaabsolutseconstatdinoficiusaulacerere.
(3)nclcareadispoziiilorlegaleprevzutelaalin.(1)lit.a)d)poatefiinvocatnoricestareaprocesului.
(4)nclcareadispoziiilorlegaleprevzutelaalin.(1)lit.e)if)trebuieinvocat:
a)pnlancheiereaproceduriincamerapreliminar,dacnclcareaaintervenitncursulurmririipenalesaunprocedura
camereipreliminare
b)noricestareaprocesului,dacnclcareaaintervenitncursuljudecii
c)noricestareaprocesului,indiferentdemomentullacareaintervenitnclcarea,cndinstanaafostsesizatcuunacordde
recunoatereavinoviei.
+Articolul282
Nulitilerelative
(1)nclcareaoricrordispoziiilegalenafaracelorprevzutelaart.281determinnulitateaactuluiatuncicndprin
nerespectareacerineilegalesaadusovtmaredrepturilorprilororialesubiecilorprocesualiprincipali,carenupoatefi
nlturataltfeldectprindesfiinareaactului.
(2)Nulitatearelativpoatefiinvocatdeprocuror,suspect,inculpat,celelalteprisaupersoanavtmat,atuncicndexistun
interesprocesualpropriunrespectareadispoziieilegalenclcate.
(3)Nulitatearelativseinvocncursulsauimediatdupefectuareaactuluioricelmaitrziuntermeneleprevzutelaalin.(4).
(4)nclcareadispoziiilorlegaleprevzutelaalin.(1)poatefiinvocat:
a)pnlanchidereaproceduriidecamerpreliminar,dacnclcareaaintervenitncursulurmririipenalesaunaceast
procedur
b)pnlaprimultermendejudecatcuproceduralegalndeplinit,dacnclcareaaintervenitncursulurmririipenale,cnd
instanaafostsesizatcuunacordderecunoatereavinoviei
c)pnlaurmtorultermendejudecatcuproceduracomplet,dacnclcareaaintervenitncursuljudecii.
(5)Nulitatearelativseacoperatuncicnd:
a)persoanainteresatnuainvocatontermenulprevzutdelege
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 63/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
a)persoanainteresatnuainvocatontermenulprevzutdelege
b)persoanainteresatarenunatnmodexpreslainvocareanulitii.
+CapitolulVIAmendajudiciar
+Articolul283
Abaterijudiciare
(1)Urmtoareleabaterisvritencursulprocesuluipenalsesancioneazcuamendjudiciardela100leila1.000lei:
a)nendeplinireanmodnejustificatsaundeplinireagreitoricuntrzierealucrrilordecitaresaudecomunicareaactelor
procedurale,detransmitereadosarelor,precumiaoricroraltelucrri,dacprinaceastasauprovocatntrzierindesfurarea
procesuluipenal
b)nendeplinireaorindeplinireagreitandatoririlordenmnareacitaiilorsauacelorlalteacteprocedurale,precumi
neexecutareamandatelordeaducere.
(2)Lipsanejustificatamartorului,precumiapersoaneivtmate,priicivilesaupriicivilmenteresponsabile,chematesdea
declaraii,sauprsirea,frpermisiuneorifrunmotivntemeiat,aloculuiundeurmeazafiaudiatesesancioneazcu
amendjudiciardela250leila5.000lei.
(3)Lipsanejustificataavocatuluialessaudesemnatdinoficiu,fraasigurasubstituirea,ncondiiilelegii,saurefuzul
nejustificatalacestuiadeaasiguraaprarea,ncondiiilencaresaasiguratexercitareadeplinatuturordrepturilorprocesuale,
sesancioneazcuamendjudiciardela500leila5.000lei.Barouldeavocaiesteinformatcuprivirelaamendareaunui
membrualbaroului.
(4)Urmtoareleabaterisvritencursulprocesuluipenalsesancioneazcuamendjudiciardela500leila5.000lei:
a)mpiedicareanoricemodaexercitrii,nlegturcuprocesul,aatribuiilorcarerevinorganelorjudiciare,personaluluiauxiliar
despecialitatealinstanelorjudectoretiialparchetelor,experilordesemnaideorganuljudiciarncondiiilelegii,agenilor
procedurali,precumialtorsalariaiaiinstaneloriparchetelor
b)lipsanejustificataexpertuluisauinterpretuluilegalcitat
c)tergiversareadectreexpertsauinterpretandepliniriinsrcinrilorprimite
d)nendeplinireadectreoricepersoanaobligaieideprezentare,lacerereaorganuluideurmrirepenalsauainstaneide
judecat,aobiectelororinscrisurilorcerutedeacestea,precuminendeplinireaaceleiaiobligaiidectrereprezentantullegalal
persoaneijuridicesaudecelnsrcinatcuaducerealandeplinireaacesteiobligaii
e)nerespectareaobligaieidepstrare,prevzutlaart.160alin.(3)
f)neluareadectrereprezentantullegalalpersoaneijuridicencadrulcreiaurmeazaseefectuaoexpertizamsurilor
necesarepentruefectuareaacesteiasaupentruefectuarealatimpaexpertizei,precumimpiedicareadectreoricepersoana
efecturiiexpertizeincondiiilelegii
g)nerespectareadectrepri,avocaiiacestora,martori,experi,interpreisauoricealtepersoaneamsurilorluatedectre
preedintelecompletuluidejudecatpotrivitart.352alin.(9)sauart.359

Lit.g)aalin.(4)alart.283afostmodificatdepct.186alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
h)nerespectareadectreavocaiipriloramsurilorluatedectrepreedintelecompletuluidejudecatpotrivitart.359,cu
excepiasituaiilorcndacetiasusincereri,excepii,concluziipefondulcauzei,precumiatuncicndprocedeazlaaudierea
prilor,martoriloriexperilor
i)manifestrileireverenioasealeprilor,martorilor,experilor,interpreilorsaualeoricroraltepersoanefadejudectorsau
procuror
j)abrogat

Lit.j)aalin.(4)alart.283afostabrogatdepct.187alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
k)nerespectareadectresuspectsauinculpataobligaieideancunotinanscris,ntermendecelmult3zile,organelejudiciare
despreoriceschimbarealocuineipeparcursulprocesuluipenal
l)nendeplinireadectremartoraobligaieideancunotinaorganelejudiciare,ntermendecelmult5zile,despreschimbarea
locuineipeparcursulprocesuluipenal,potrivitart.120alin.(2)lit.c)
m)nendeplinireanmodnejustificatdectreorganuldecercetarepenaladispoziiilorscrisealeprocurorului,ntermenulstabilit
deacesta
n)abuzuldedreptconstndnexercitareacureacredinadrepturilorprocesualeiproceduraledectrepri,reprezentanii
legaliaiacestoraoriconsilieriijuridici
o)nendeplinireaobligaieiprevzutelaart.142alin.(2)sauaobligaieiprevzutelaart.152alin.(3)dectrefurnizoriide
serviciidecomunicaiielectronicedestinatepublicului

Lit.o)aalin.(4)alart.283afostmodificatdepct.70alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
o^1)nendeplinireaobligaieiprevzutelaart.146^1alin.(7)dectreinstituiiledecreditsauentitilefinanciarecareefectueaz
tranzaciilefinanciare

Lit.o^1)aalin.(4)alart.283afostintrodusdepct.71alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
p)nendeplinireaobligaieiprevzutelaart.147alin.(5)dectreunitilepotaleoridetransportsauoricealtepersoanefiziceori
juridicecareefectueazactivitidetransportsautransferdeinformaii
q)nendeplinireaobligaieiprevzutelaart.153alin.(3)dectrefurnizoruldeserviciisaudepersoananposesiacreiasuntsau
carearesubcontroldateleprevzutelaart.153alin.(1).

Lit.q)aalin.(4)alart.283afostmodificatdepct.72alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Amenzilejudiciareaplicateconstituieveniturilabugetuldestat,cuprinzndusedistinctnbugetulMinisteruluiPublicsaual
MinisteruluiAdministraieiiInternelor,alMinisteruluiJustiiei,dupcaz,potrivitlegii.
(6)Aplicareaamenziijudiciarenunlturrspundereapenal,ncazulncarefaptaconstituieinfraciune.
+Articolul284
Proceduraprivitoarelaamendajudiciar
(1)Amendaseaplicdeorganuldeurmrirepenalprinordonan,iardejudectoruldedrepturiiliberti,dejudectorulde
camerpreliminarideinstanadejudecat,prinncheiere.
(2)Persoanaamendatpoatecereanulareaorireducereaamenzii.Cerereadeanularesaudereduceresepoatefacentermende
10ziledelacomunicareaordonaneioriancheieriideamendare.
(3)Dacpersoanaamendatjustificdecenuiapututndepliniobligaia,judectoruldedrepturiiliberti,judectorulde
camerpreliminarsauinstanadejudecatpoatedispuneanulareaorireducereaamenzii.
(4)Cerereadeanularesaudereducereaamenziiaplicateprinordonanvafisoluionatdejudectoruldedrepturiiliberti,
prinncheiere.
(5)Cerereadeanularesaudereducereaamenziiaplicateprinncheierevafisoluionatdeunaltjudectordedrepturiiliberti,
respectivdeunaltjudectordecamerpreliminarorideunaltcomplet,prinncheiere.

Art.284afostmodificatdepct.189alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+ParteaSPECIAL
+TitlulIUrmrireapenal
+CapitolulIDispoziiigenerale
+Articolul285
Obiectulurmririipenale
(1)Urmrireapenalarecaobiectstrngereaprobelornecesarecuprivirelaexistenainfraciunilor,laidentificareapersoanelor
careausvritoinfraciuneilastabilirearspunderiipenaleaacestora,pentruaseconstatadacestesaunucazulssedispun
trimitereanjudecat.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 64/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
trimitereanjudecat.
(2)Proceduradincursulurmririipenaleestenepublic.
+Articolul286
Acteleorganelordeurmrirepenal
(1)Procuroruldispuneasupraactelorsaumsurilorprocesualeisoluioneazcauzaprinordonan,daclegeanuprevedealtfel.
(2)Ordonanatrebuiescuprind:
a)denumireaparchetuluiidataemiterii
b)numele,prenumeleicalitateaceluicareontocmete
c)faptacarefaceobiectulurmririipenale,ncadrareajuridicaacesteiai,dupcaz,dateleprivitoarelapersoanasuspectuluisau
inculpatului
d)obiectulactuluisaumsuriiprocesualeori,dupcaz,tipulsoluiei,precumimotiveledefaptidedreptaleacestora
d^1)atuncicndestecazul,meniuneaciideatacdisponibile,cuartareatermenuluincareaceastapoatefiexercitat

Lit.d^1)aalin.(2)alart.286afostintrodusdepct.73alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
e)datereferitoarelamsurileasigurtorii,msuriledesigurancucaractermedicalimsurilepreventiveluatencursul
urmririi
f)altemeniuniprevzutedelege
g)semnturaceluicareantocmito.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.286afostabrogatdepct.190alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Organeledecercetarepenaldispun,prinordonan,asupraactelorimsurilorprocesualeiformuleazpropuneriprin
referat.Dispoziiilealin.(2)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.286afostmodificatdepct.191alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul287
Pstrareaunoractedeurmrirepenal
(1)Cndlegeaprevedecunactsauomsurprocesualtrebuiesfiencuviinat,autorizatsauconfirmat,unexemplaral
actuluirmnelaprocuror.
(2)ncazurilencareprocurorulsesizeazjudectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarorialteautoriti
prevzutedelege,nvedereasoluionriipropunerilororicererilorformulatencursulurmririipenale,vanaintacopii
numerotateicertificatedegrefaparchetuluidepeacteledosaruluiorinumaidepecelecareaulegturcucerereasau
propunereaformulat.Organuldeurmrirepenalpstreazoriginalulactelor,nvedereacontinuriiurmririipenale.
+CapitolulIISesizareaorganelordeurmrirepenal
+Seciunea1Reglementrigenerale
+Articolul288
Moduriledesesizare
(1)Organuldeurmrirepenalestesesizatprinplngeresaudenun,prinactelencheiatedealteorganedeconstatareprevzute
delegeorisesesizeazdinoficiu.
(2)Cnd,potrivitlegii,punereanmicareaaciuniipenalesefacenumailaplngereaprealabilapersoaneivtmate,la
sesizareaformulatdepersoanaprevzutdelegeoricuautorizareaorganuluiprevzutdelege,aciuneapenalnupoatefipus
nmicarenlipsaacestora.

Alin.(2)alart.288afostmodificatdepct.192alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)ncazulinfraciunilorsvritedemilitari,sesizareacomandantuluiestenecesarnumainceeacepriveteinfraciunile
prevzutelaart.413417dinCodulpenal.
+Articolul289
Plngerea
(1)Plngereaestencunotinareafcutdeopersoanfizicsaujuridic,referitoarelaovtmareceisacauzatprininfraciune.
(2)Plngereatrebuiescuprind:numele,prenumele,codulnumericpersonal,calitateaidomiciliulpetiionaruluiori,pentru
persoanejuridice,denumirea,sediul,codulunicdenregistrare,coduldeidentificarefiscal,numruldenmatricularenregistrul
comeruluisaudenscrierenregistrulpersoanelorjuridiceicontulbancar,indicareareprezentantuluilegaloriconvenional,
descriereafapteicareformeazobiectulplngerii,precumiindicareafptuitoruluiiamijloacelordeprob,dacsuntcunoscute.

Alin.(2)alart.289afostmodificatdepct.193alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Plngereasepoatefacepersonalsauprinmandatar.Mandatultrebuiesfiespecial,iarprocurarmneataatplngerii.
(4)Dacestefcutnscris,plngereatrebuiesemnatdepersoanavtmatsaudemandatar.
(5)Plngereanformelectronicndeplinetecondiiiledeformnumaidacestecertificatprinsemnturelectronic,n
conformitatecuprevederilelegale.
(6)Plngereaformulatoralseconsemneazntrunprocesverbaldectreorganulcareoprimete.
(7)Plngereasepoatefaceidectreunuldintresoipentrucellaltsosaudectrecopilulmajorpentruprini.Persoana
vtmatpoatesdeclarecnuinsueteplngerea.
(8)Pentrupersoanalipsitdecapacitateadeexerciiu,plngereasefacedereprezentantulsulegal.Persoanacucapacitatede
exerciiurestrnspoatefaceplngerecuncuviinareapersoanelorprevzutedelegeacivil.ncazulncarefptuitoruleste
persoanacarereprezintlegalsauncuviineazactelepersoaneivtmate,sesizareaorganelordeurmrirepenalsefacedin
oficiu.
(9)Plngereagreitndreptatlaorganuldeurmrirepenalsaulainstanadejudecatsetrimite,pecaleadministrativ,organului
judiciarcompetent.
(10)ncazulncareplngereaestentocmitdectreopersoancarelocuietepeteritoriulRomniei,ceteanromn,strinsau
persoanfrcetenie,iprinaceastasesesizeazsvrireauneiinfraciunipeteritoriulunuialtstatmembrualUniunii
Europene,organuljudiciaresteobligatsprimeascplngereaisotransmitorganuluicompetentdinarapeteritoriulcreiaa
fostcomisinfraciunea.Regulileprivindcooperareajudiciarnmateriepenalseaplicnmodcorespunztor.
(11)Persoanacarenuvorbetesaununelegelimbaromnpoatedepuneplngereanlimbapecareonelege.Odatcu
depunereaplngeriiaceastapoatesolicitaca,atuncicndestecitat,sprimeasciotraducereacitaiei.

Alin.(11)alart.289afostintrodusdepct.74alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul290
Denunul
(1)Denunulestencunotinareafcutdectreopersoanfizicsaujuridicdespresvrireauneiinfraciuni.
(2)Denunulsepoatefacenumaipersonal,dispoziiileart.289alin.(2),(4)(6)i(8)(10)aplicndusenmodcorespunztor.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.290afostabrogatdepct.3alart.IIdinORDONANDEURGENnr.14din5februarie2017
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/186389),publicatnMONITORULOFICIALnr.101din5februarie2017.
+Articolul291
Sesizrilefcutedepersoanecufunciideconducereidealtepersoane
(1)Oricepersoancufunciedeconducerencadruluneiautoritiaadministraieipublicesauncadrulaltorautoritipublice,
instituiipubliceorialaltorpersoanejuridicededreptpublic,precumioricepersoancuatribuiidecontrol,care,nexercitarea
atribuiilorlor,auluatcunotindesvrireauneiinfraciunipentrucareaciuneapenalsepunenmicaredinoficiu,sunt
obligatessesizezedendatorganuldeurmrirepenalisiamsuripentrucaurmeleinfraciunii,corpuriledelicteioricealte
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 65/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
obligatessesizezedendatorganuldeurmrirepenalisiamsuripentrucaurmeleinfraciunii,corpuriledelicteioricealte
mijloacedeprobsnudispar.
(2)Oricepersoancareexercitunserviciudeinterespublicpentrucareafostnvestitdeautoritilepublicesaucareeste
supuscontroluluiorisupravegheriiacestoracuprivirelandeplinirearespectivuluiserviciudeinterespublic,carenexercitarea
atribuiilorsalealuatcunotindesvrireauneiinfraciunipentrucareaciuneapenalsepunenmicaredinoficiu,este
obligatssesizezedendatorganuldeurmrirepenal.

Art.291afostmodificatdepct.194alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul292
Sesizareadinoficiu
Organuldeurmrirepenalsesesizeazdinoficiudacaflcsasvritoinfraciunepeoricealtcaledectceleprevzutela
art.289291incheieunprocesverbalnacestsens.
+Articolul293
Constatareainfraciuniiflagrante
(1)Esteflagrantinfraciuneadescoperitnmomentulsvririisauimediatdupsvrire.
(2)Estedeasemeneaconsideratflagrantiinfraciuneaalcreifptuitor,imediatdupsvrire,esteurmritdeorganelede
ordinepublicidesigurannaional,depersoanavtmat,demartoriiocularisaudestrigtulpublicoriprezinturmecare
justificsuspiciunearezonabilcarfisvritinfraciuneasauestesurprinsaproapedeloculcomiteriiinfraciuniicuarme,
instrumentesauoricealteobiectedenaturalpresupuneparticipantlainfraciune.
(3)ncazulinfraciuniiflagrante,organeledeordinepublicisigurannaionalntocmescunprocesverbal,ncare
consemneaztoateaspecteleconstatateiactivitiledesfurate,pecarelnainteazdendatorganuluideurmrirepenal.

Alin.(3)alart.293afostmodificatdepct.195alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Plngerileicererileprezentatenscris,corpuldelict,precumiobiecteleinscrisurileridicatecuocaziaconstatrii
infraciuniisuntpuseladispoziiaorganuluideurmrirepenal.

Alin.(4)alart.293afostmodificatdepct.195alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul294
Examinareasesizrii
(1)Laprimireasesizrii,organuldeurmrirepenalprocedeazlaverificareacompeteneisale,iarncazulprevzutlaart.58
alin.(3)nainteazprocuroruluicauza,mpreuncupropunereadetrimitereasesizriiorganuluicompetent.

Alin.(1)alart.294afostmodificatdepct.196alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)nsituaiancareplngereasaudenunulnundeplinetecondiiiledeformprevzutedelegeoridescriereafapteieste
incompletorineclar,serestituiepecaleadministrativpetiionarului,cuindicareaelementelorcarelipsesc.

Alin.(2)alart.294afostmodificatdepct.196alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Atuncicndsesizareandeplinetecondiiilelegaledeadmisibilitate,dardincuprinsulacesteiarezultvreunuldintrecazurile
dempiedicareaexercitriiaciuniipenaleprevzutedeart.16alin.(1),organeledecercetarepenalnainteazprocurorului
actele,mpreuncupropunereadeclasare.

Alin.(3)alart.294afostmodificatdepct.196alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)ncazulncareprocurorulapreciazpropunereantemeiat,dispune,prinordonan,clasarea.
+Articolul294^1
Autorizrisaualtecondiiiprealabileefecturiincontinuareaurmririipenalefadeopersoan
Oridecteoriestenecesaroautorizaresaundeplinireauneialtecondiiiprealabilepentruasedispuneefectuareancontinuare
aurmririipenalefadeoanumitpersoan,parchetul,odatcusesizareainstituieicompetente,nainteazunreferatntocmitde
procuror,carevacuprindedateiinformaiicuprivirelasvrireaunorfapteprevzutedelegeapenaldectrepersoanacu
privirelacaresesolicitautorizarea.

Art.294^1afostmodificatdepct.75alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Seciuneaa2aPlngereaprealabil
+Articolul295
Plngereaprealabil
(1)Punereanmicareaaciuniipenalesefacenumailaplngereaprealabilapersoaneivtmate,ncazulinfraciunilorpentru
carelegeaprevedecestenecesaroastfeldeplngere.
(2)Plngereaprealabilseadreseazorganuluidecercetarepenalsauprocurorului,potrivitlegii.
(3)Dispoziiileart.289alin.(1)(6)i(8)seaplicnmodcorespunztor.
+Articolul296
Termenuldeintroducereaplngeriiprealabile
(1)Plngereaprealabiltrebuiesfieintrodusntermende3lunidinziuancarepersoanavtmataaflatdespresvrirea
faptei.
(2)Cndpersoanavtmatesteunminorsauunincapabil,termenulde3lunicurgedeladatacndreprezentantulsulegala
aflatdespresvrireafaptei.

Alin.(2)alart.296afostmodificatdepct.198alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)ncazulncarefptuitorulestereprezentantullegalalpersoanelorprevzutelaalin.(2),termenulde3lunicurgedeladata
numiriiunuinoureprezentantlegal.

Alin.(3)alart.296afostmodificatdepct.198alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Plngereaprealabilgreitndreptatseconsidervalabil,dacafostintrodusntermenlaorganuljudiciarnecompetent.
(5)Plngereaprealabilgreitndreptatlaorganuldeurmrirepenalsaulainstanadejudecatsetrimite,pecale
administrativ,organuluijudiciarcompetent.
+Articolul297
Obligaiileorganuluideurmrirepenalnproceduraplngeriiprealabile
(1)Laprimireaplngeriiprealabile,organuldeurmrirepenalverificdacaceastandeplinetecondiiiledeformidacafost
depusntermenulprevzutdelege.ncazulncareconstatcestetardiv,organuldecercetarepenalnainteazprocurorului
actelencheiatempreuncupropunereadeclasare.
(2)Dacntrocauzncaresaufcutactedeurmrirepenalseconstatcestenecesarplngereaprealabil,organulde
urmrirepenalcheampersoanavtmationtreabdacnelegesfacplngere.ncazafirmativ,organuldeurmrire
penalcontinucercetarea.ncazcontrar,nainteazprocuroruluiactelencheiateipropunereadeclasare.
+Articolul298
Procedurancazulinfraciuniiflagrante
(1)ncazdeinfraciuneflagrant,organuldecercetarepenalesteobligatsconstatesvrireaacesteia,chiarnlipsaplngerii
prealabile.

(2)Dupconstatareainfraciuniiflagrante,organuldeurmrirepenalcheampersoanavtmati,dacaceastadeclarcface
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 66/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Dupconstatareainfraciuniiflagrante,organuldeurmrirepenalcheampersoanavtmati,dacaceastadeclarcface
plngereprealabil,ncepeurmrireapenal.ncazcontrar,organuldecercetarepenalnainteazprocuroruluiactelencheiatei
propunereadeclasare.

Alin.(2)alart.298afostmodificatdepct.199alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIIIConducereaisupraveghereaactivitiiorganelordecercetarepenaldectreprocuror
+Articolul299
Obiectulsupravegherii
(1)Procurorulsupravegheazactivitateaorganelordecercetarepenal,astfelcaoriceinfraciunesfiedescoperitiorice
persoancareasvritoinfraciunesfietraslarspunderepenal.
(2)Deasemenea,procurorulexercitsupraveghereaactivitiiorganelordecercetarepenalastfelcaniciunsuspectsauinculpat
snufiereinutdectncazurileincondiiileprevzutedelege.
+Articolul300
Modalitiledeexercitareasupravegherii
(1)Procurorul,nexercitareaatribuieideaconduceisupravegheaactivitateaorganelordecercetarepenal,vegheazcaactele
deurmrirepenalsfieefectuatecurespectareadispoziiilorlegale.
(2)Organeledecercetarepenalsuntobligatedupsesizareslinformezepeprocurordespreactivitilepecareleefectueaz
sauurmeazsleefectueze.
(3)nexercitareaatribuieideaconduceactivitateadeurmrirepenal,procuroruliamsurilenecesaresauddispoziiiorganelor
decercetarepenalcareiauacestemsuri.Procurorulpoatesasistelaefectuareaoricruiactdecercetarepenalsausl
efectuezepersonal.
(4)nexercitareaatribuieidesupraveghereaactivitiideurmrirepenal,procurorulpoatescearspreverificareoricedosar
delaorganuldecercetarepenal,careesteobligatsltrimitdendat,cutoateactele,materialeleidateleprivitoarelafapta
careformeazobiectulcercetrii.Procurorulpoatereineoricecauznvedereaefecturiiurmririipenale.
+Articolul301
Trimiterealaorganulcompetent
(1)Cndprocurorulconstatcurmrireapenalnuseefectueazdeorganuldecercetarepenalprevzutdelege,iamsurica
urmrireasfiefcutdeorganulcompetent,procedndpotrivitart.63.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),actelesaumsurileprocesualelegalefectuatermnvalabile.
(3)Cndprocurorulconstatcexistvreunuldintrecazurileprevzutelaart.43,dispunereunireacauzelor,trimindulterior
cauzaorganuluicompetent.
+Articolul302
Trecereacauzeidelaunorgandecercetarepenallaaltul
(1)Procurorulpoatesdispun,dupnecesitate,cantrocauzurmrireapenalsfieefectuatdeunaltorgandecercetare
dectcelsesizat.
(2)Preluareauneicauzedectreunorgandecercetarepenalierarhicsuperiorsedispunedeprocuroruldelaparchetulcare
exercitsupraveghereaurmririipenalenaceacauz,pebazapropuneriimotivateaorganuluidecercetarepenalcarepreia
cauza.
+Articolul303
Dispoziiiledatedeprocuror
(1)Procurorulpoatesdispuncuprivirelaefectuareaoricruiactdeurmrirepenaldeorganeledecercetarepenalalepoliiei
judiciaresaudeorganeledecercetarepenalspeciale,dupcaz.
(2)Dispoziiiledatedeprocurornlegturcuefectuareaactelordecercetarepenalsuntobligatoriiiprioritarepentruorganulde
cercetare,precumipentrualteorganeceauatribuiiprevzutedelegenconstatareainfraciunilor.Organeleierarhicsuperioare
alepoliieijudiciaresaualeorganelordecercetarepenalspecialenupotdandrumrisaudispoziiiprivindcercetareapenal.
(3)ncazulnendepliniriisaualndepliniriinmoddefectuosdectreorganuldecercetarepenaladispoziiilordatedeprocuror,
acestapoatesesizaconductorulorganuluidecercetarepenal,careareobligaiacantermende3ziledelasesizarescomunice
procuroruluimsuriledispuse,oripoateaplicasanciuneaamenziijudiciarepentruabaterilejudiciareprevzutelaart.283alin.(1)
lit.a)sau,dupcaz,alin.(4)lit.m)oripoatesolicitaretragereaavizuluiprevzutlaart.55alin.(4)i(5).
+Articolul304
Infirmareaactelorprocesualesauprocedurale
(1)Cndprocurorulconstatcunactsauomsurprocesualaorganuluidecercetarepenalnuestedatcurespectarea
dispoziiilorlegalesauestenentemeiat,oinfirmmotivat,dinoficiusaulaplngereapersoaneiinteresate.
(2)Dispoziiilealin.(1)seaplicincazulverificriiefectuatedectreprocurorulierarhicsuperiorcuprivirelaactele
procuroruluiierarhicinferior.
+CapitolulIVEfectuareaurmririipenale
+Seciunea1Desfurareaurmririipenale
+Articolul305
ncepereaurmririipenale
(1)Cndactuldesesizarendeplinetecondiiileprevzutedelege,organuldeurmrirepenaldispunencepereaurmririipenale
cuprivirelafaptasvritoriacreisvriresepregtete,chiardacautorulesteindicatsaucunoscut.

Alin.(1)alart.305afostmodificatdepct.76alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)ncepereaurmririipenaleirespectivcontinuareaefecturiiurmririipenalesedispunprinordonancarecuprinde,dup
caz,meniunileprevzutelaart.286alin.(2)lit.a)c)ig).

Alin.(2)alart.305afostmodificatdepct.76alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Atuncicndexistprobedincaresrezultebnuialarezonabilcoanumitpersoanasvritfaptapentrucaresanceput
urmrireapenalinuexistvreunuldintrecazurileprevzutelaart.16alin.(1),organuldeurmrirepenaldispunecaurmrirea
penalsseefectuezencontinuarefadeaceasta,caredobndetecalitateadesuspect.Msuradispusdeorganuldecercetare
penalsesupune,ntermende3zile,confirmriiprocuroruluicaresupravegheazurmrireapenal,organuldecercetarepenal
fiindobligatsprezinteacestuiaidosarulcauzei.

Alin.(3)alart.305afostmodificatdepct.76alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Fadepersoanelepentrucareurmrireapenalestecondiionatdeobinereauneiautorizaiiprealabilesaudendeplinirea
uneialtecondiiiprealabile,efectuareaurmririipenalesepoatedispunenumaidupobinereaautorizaieioridupndeplinirea
condiiei.

Alin.(4)alart.305afostintrodusdepct.201alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul306
Obligaiileorganelordeurmrirepenal
(1)Pentrurealizareaobiectuluiurmririipenale,organeledecercetarepenalauobligaiaca,dupsesizare,scauteisstrng
dateleoriinformaiilecuprivirelaexistenainfraciuniloriidentificareapersoanelorcareausvritinfraciuni,siamsuri
pentrulimitareaconsecineloracestora,sstrngisadministrezeprobelecurespectareaprevederilorart.100i101.

Alin.(1)alart.306afostmodificatdepct.202alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Organeledecercetarepenalauobligaiadeaefectuaacteledecercetarecarenusuferamnare,chiardacprivescocauz
pentrucarenuaucompetenadeaefectuaurmrireapenal.

(3)Dupncepereaurmririipenale,organeledecercetarepenalstrngiadministreazprobele,attnfavoarea,ctin
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 67/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(3)Dupncepereaurmririipenale,organeledecercetarepenalstrngiadministreazprobele,attnfavoarea,ctin
defavoareasuspectuluioriinculpatului.
(4)Organuldeurmrirepenalsepronun,prinordonanmotivat,ncondiiileart.100alin.(3)i(4),asupracererilorde
administrareaprobelor,nlimitacompeteneisale.
(5)Cndorganuldecercetarepenalapreciazcestenecesaradministrareaunormijloacedeprobsaufolosireaunormetode
specialedesupraveghere,carepotfiautorizateoridispuse,nfazadeurmrirepenal,numaideprocurorsau,dupcaz,de
judectoruldedrepturiiliberti,formuleazpropunerimotivate,caretrebuiescuprinddateleiinformaiilecaresunt
obligatoriincadrulaceleiproceduri.Referatulestetrimisprocuroruluimpreuncudosarulcauzei.

Alin.(5)alart.306afostmodificatdepct.202alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Secretulbancaricelprofesional,cuexcepiasecretuluiprofesionalalavocatului,nusuntopozabileprocurorului,dup
ncepereaurmririipenale.

Alin.(6)alart.306afostintrodusdepct.203alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Organuldeurmrirepenalesteobligatsstrngprobelenecesarepentruidentificareabunurilorivalorilorsupuse
confiscriispecialeiconfiscriiextinse,potrivitCoduluipenal.

Alin.(7)alart.306afostintrodusdepct.203alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul307
Aducerealacunotinacalitiidesuspect
Persoaneicareadobnditcalitateadesuspectiseaduclacunotin,naintedeprimasaaudiere,aceastcalitate,faptapentru
careestesuspectat,ncadrareajuridicaacesteia,drepturileprocesualeprevzutelaart.83,ncheindusenacestsensunproces
verbal.
+Articolul308
Proceduraaudieriianticipate
(1)Atuncicndexistrisculcapersoanavtmat,parteacivil,partearesponsabilcivilmentesauunmartorsnumaipoatfi
audiatncursuljudecii,procurorulpoatesesizajudectoruldedrepturiilibertinvedereaaudieriianticipateaacestuia.
(2)Judectoruldedrepturiiliberti,dacapreciazcerereantemeiat,stabiletedendatdatailoculaudierii,dispunnduse
citareaprilorisubiecilorprocesualiprincipali.Cndaudiereaareloclasediulinstanei,aceastasedesfoarncamerade
consiliu.
(3)Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(4)Dispoziiilealin.(1)(3)seaplicnmodcorespunztorcuprivirelaaudiereaminoruluimartorsaupartecivil,precumicu
privirelaaudiereapersoaneivtmatedac,nraportcupersoanaacestorasaucunaturacauzei,procurorulapreciazcevitarea
audieriirepetatepeparcursulprocesuluiesteninteresulacestora.

Art.308afostmodificatdepct.77alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul309
Punereanmicareaaciuniipenale
(1)Aciuneapenalsepunenmicaredeprocuror,prinordonan,ncursulurmririipenale,cndacestaconstatcexist
probedincarerezultcopersoanasvritoinfraciuneinuexistvreunuldintrecazuriledempiedicareprevzutelaart.16
alin.(1).

Alin.(1)alart.309afostmodificatdepct.4alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
(2)Punereanmicareaaciuniipenaleestecomunicatinculpatuluidectreorganuldeurmrirepenalcarelcheampentrual
audia.Dispoziiileart.108seaplicnmodcorespunztor,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
(3)Lacerere,inculpatuluiiseelibereazocopieaordonaneiprincareafostdispusmsura.
(4)Atuncicndconsidernecesar,procurorulpoateprocedapersonallaaudiereainculpatuluiilacomunicareaprevzutelaalin.
(2).
(5)Organuldeurmrirepenalcontinuurmrireaifralaudiapeinculpatatuncicndacestalipsetenejustificat,sesustrage
sauestedisprut.
+Articolul310
Dispoziiiprivindluareaunormsurifadefptuitor
(1)ncazulinfraciuniiflagrante,oricepersoanaredreptulslprindpefptuitor.
(2)Dacfptuitorulafostprinsncondiiilealin.(1),persoanacarelareinuttrebuieslpredeadendat,mpreuncucorpurile
delicte,precumicuobiecteleinscrisurileridicate,organelordeurmrirepenal,carentocmescunprocesverbal.
+Articolul311
Extindereaurmririipenalesauschimbareancadrriijuridice
(1)ncazulncare,dupncepereaurmririipenale,organuldeurmrirepenalconstatfaptenoi,datecuprivirelaparticiparea
unoraltepersoanesaumprejurricarepotducelaschimbareancadrriijuridiceafaptei,dispuneextindereaurmririipenaleori
schimbareancadrriijuridice.

Alin.(1)alart.311afostmodificatdepct.206alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Cndurmrireapenalseefectueazfadeopersoan,extindereadispusdeorganuldecercetarepenalsesupune
confirmriimotivateaprocuroruluicaresupravegheazurmrireapenal,ntermendecelmult3ziledeladataemiterii
ordonanei,organuldecercetarepenalfiindobligatsprezintetotodatidosarulcauzei.

Alin.(2)alart.311afostmodificatdepct.78alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Organuljudiciarcareadispusextindereaurmririipenalesauschimbareancadrriijuridiceesteobligatslinformezepe
suspectdesprefaptelenoicuprivirelacaresadispusextinderea.
(4)ncazulncareextindereaurmririipenalesadispuscuprivirelamaimultepersoane,organuldeurmrirepenalare
obligaiasprocedezefadeacestepersoanepotrivitart.307.
(5)Procurorulsesizatdeorganuldecercetarenurmaextinderiiurmririipenalesaudinoficiucuprivirelaipotezeleprevzutela
alin.(1)poatedispuneextindereaaciuniipenalecuprivirelaaspectelenoi.
+Seciuneaa2aSuspendareaurmririipenale
+Articolul312
Cazuriledesuspendare
(1)ncazulcndseconstatprintroexpertizmedicolegalcsuspectulsauinculpatulsuferdeoboalgrav,carelmpiedic
siapartelaprocesulpenal,organuldecercetarepenalnainteazprocuroruluipropunerilesalempreuncudosarul,pentrua
dispunesuspendareaurmririipenale.
(2)Suspendareaurmririipenalesedispuneinsituaiancareexistunimpedimentlegaltemporarpentrupunereanmicarea
aciuniipenalefadeopersoan.
(3)Suspendareaurmririipenalesedispuneipeperioadadesfurriiproceduriidemediere,potrivitlegii.
+Articolul313
Sarcinaorganuluideurmrirepetimpulsuspendrii
(1)Dupsuspendareaurmririipenale,procurorulrestituiedosarulcauzeiorganuluidecercetarepenaloripoatedispune
preluareasa.
(2)Ordonanadesuspendareaurmririipenalesecomunicprilorisubiecilorprocesualiprincipali.

(3)ntimpulcturmrireaestesuspendat,organeledecercetarepenalcontinusefectuezetoateacteleacrorndeplinirenu
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 68/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(3)ntimpulcturmrireaestesuspendat,organeledecercetarepenalcontinusefectuezetoateacteleacrorndeplinirenu
estempiedicatdesituaiasuspectuluisauinculpatului,curespectareadreptuluilaaprarealprilorsausubiecilorprocesuali.
Lareluareaurmririipenale,acteleefectuatentimpulsuspendriipotfirefcute,dacesteposibil,lacerereasuspectuluisau
inculpatului.
(4)Organuldecercetarepenalesteobligatsverificeperiodic,darnumaitrziude3lunideladatadispuneriisuspendrii,dac
maisubzistcauzacareadeterminatsuspendareaurmririipenale.
+Seciuneaa3aClasareairenunarealaurmrireapenal
+Articolul314
Soluiiledeneurmrireinetrimiterenjudecat
(1)Dupexaminareasesizrii,cndconstatcaufoststrnseprobelenecesarepotrivitdispoziiilorart.285,procurorul,la
propunereaorganuluideurmrirepenalsaudinoficiu,soluioneazcauzaprinordonan,dispunnd:
a)clasarea,cndnuexercitaciuneapenalori,dupcaz,stingeaciuneapenalexercitat,ntructexistunuldintrecazurile
prevzutelaart.16alin.(1)
b)renunarealaurmrireapenal,cndnuexistinterespublicpentrucontinuareaurmririipenale.

Lit.b)aalin.(1)alart.314afostmodificatdepct.79alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Procurorulntocmeteosingurordonanchiardaclucrriledosaruluiprivescmaimultefapteorimaimulisuspecisau
inculpaiichiardacsedauacestorarezolvridiferiteconformalin.(1).
+Articolul315
Clasarea
(1)Clasareasedispunecnd:
a)nusepoatencepeurmrireapenal,ntructnusuntntrunitecondiiiledefondiformesenialealesesizrii
b)existunuldintrecazurileprevzutelaart.16alin.(1).

Alin.(1)alart.315afostmodificatdepct.207alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Ordonanadeclasarecuprindemeniunileprevzutelaart.286alin.(2),precumidispoziiiprivind:
a)ridicareasaumeninereamsurilorasigurtoriiacestemsurinceteazdedreptdacpersoanavtmatnuintroduceaciunen
faainstaneicivile,ntermende30deziledelacomunicareasoluiei
b)restituireabunurilorridicatesauacauiunii
c)sesizareajudectoruluidecamerpreliminarcupropunereadeluareamsuriidesiguranaconfiscriispeciale
d)sesizareajudectoruluidecamerpreliminarcupropunereadedesfiinaretotalsauparialaunuinscris
e)sesizareajudectoruluidecamerpreliminarcupropunereadeluareori,dupcaz,deconfirmare,denlocuiresaudencetare
amsurilordesiguranprevzutedeart.109sau110dinCodulpenal,dispoziiileart.246alin.(13)aplicndusenmod
corespunztor

Lit.e)aalin.(2)alart.315afostmodificatdepct.80alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
f)cheltuielilejudiciare.

Alin.(2)alart.315afostmodificatdepct.207alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dacncursulurmririipenalesaluatunadintremsuriledesiguranprevzutedelege,sevafacemeniunedespreaceasta.
(4)nordonansevafacemeniuneicuprivirelancetareadedreptamsuriipreventivedispusencauz.
(5)Menionareamotivelordefaptidedreptesteobligatorienumaidacprocurorulnuinsueteargumentelecuprinsen
propunereaorganuluidecercetarepenaloridacaexistatunsuspectncauz.

Alin.(5)alart.315afostmodificatdepct.81alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul316
ntiinareadespreclasare
(1)Ordonanadeclasaresecomunicncopiepersoaneicareafcutsesizarea,suspectului,inculpatuluisau,dupcaz,altor
persoaneinteresate.Dacordonananucuprindemotiveledefaptidedrept,secomuniciocopieareferatuluiorganuluide
cercetarepenal.

Alin.(1)alart.316afostmodificatdepct.209alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)ncazulncareinculpatulestearestatpreventiv,procurorulntiineazprinadresadministraialoculuidedeinerecuprivire
lancetareadedreptamsuriiarestriipreventive,nvedereapuneriidendatnlibertateainculpatului.
+Articolul317
Restituireadosaruluiorganuluidecercetarepenal
Procurorulsesizatcupropunereadeclasaredectreorganuldecercetarepenal,atuncicndconstatcnusuntndeplinite
condiiilelegalepentruadispuneclasareasaucnddispuneclasareaparialidisjungecauzaconformart.46,restituiedosarul
organuluidecercetarepenal.
+Articolul318
Renunarealaurmrirepenal
(1)ncazulinfraciunilorpentrucarelegeaprevedepedeapsaamenziisaupedeapsanchisoriidecelmult7ani,procurorulpoate
renunalaurmrireapenalcndconstatcnuexistuninterespublicnurmrireafaptei.
(2)Interesulpublicseanalizeaznraportcu:
a)coninutulfapteiimprejurrileconcretedesvrireafaptei
b)modulimijloaceledesvrireafaptei
c)scopulurmrit
d)urmrileprodusesaucaresarfipututproduceprinsvrireainfraciunii
e)eforturileorganelordeurmrirepenalnecesarepentrudesfurareaprocesuluipenalprinraportarelagravitateafapteiila
timpulscursdeladatasvririiacesteia
f)atitudineaprocesualapersoaneivtmate
g)existenauneidisproporiivditentrecheltuielilepecarelearimplicadesfurareaprocesuluipenaligravitateaurmrilor
produsesaucaresarfipututproduceprinsvrireainfraciunii.
(3)Cndautorulfapteiestecunoscut,laapreciereainteresuluipublicsuntavutenvedereipersoanasuspectuluisaua
inculpatului,conduitaavutanteriorsvririiinfraciunii,atitudineasuspectuluisauainculpatuluidupsvrireainfraciuniii
eforturiledepusepentrunlturareasaudiminuareaconsecinelorinfraciunii.
(4)Atuncicndautorulfapteinuesteidentificat,sepoatedispunerenunarealaurmrireapenalprinraportaredoarlacriteriile
prevzutelaalin.(2)lit.a),b),e)ig).
(5)Nusepoatedispunerenunarealaurmrireapenalpentruinfraciunilecareauavutcaurmaremoarteavictimei.
(6)Procurorulpoatedispune,dupconsultareasuspectuluisauainculpatului,caacestasndeplineascunasaumaimultedintre
urmtoareleobligaii:
a)snltureconsecinelefapteipenalesausreparepagubaprodusorisconvincuparteacivilomodalitatederepararea
acesteia
b)scearpublicscuzepersoaneivtmate
c)sprestezeomuncneremuneratnfolosulcomunitii,peoperioadcuprinsntre30i60dezile,nafardecazulncare,
dincauzastriidesntate,persoananupoateprestaaceastmunc
d)sfrecventezeunprogramdeconsiliere.
(7)ncazulncareprocuroruldispunecasuspectulsauinculpatulsndeplineascobligaiileprevzutelaalin.(6),stabileteprin
ordonantermenulpnlacareacesteaurmeazafindeplinite,carenupoatefimaimarede6lunisaude9lunipentruobligaii
asumateprinacorddemedierencheiatcuparteacivilicarecurgedelacomunicareaordonanei.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 69/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
asumateprinacorddemedierencheiatcuparteacivilicarecurgedelacomunicareaordonanei.
(8)Ordonanaderenunarelaurmrirecuprinde,dupcaz,meniunileprevzutelaart.286alin.(2),precumidispoziiiprivind
msuriledispuseconformalin.(6)dinprezentularticoliart.315alin.(2)(4),termenulpnlacaretrebuiendepliniteobligaiile
prevzutelaalin.(6)dinprezentularticolisanciuneanedepuneriidovezilorlaprocuror,precumicheltuielilejudiciare.
(9)ncazulnendepliniriicureacredinaobligaiilorntermenulprevzutlaalin.(7),procurorulrevocordonana.Sarcinadea
facedovadandepliniriiobligaiilorsauprezentareamotivelordenendeplinireaacestorarevinesuspectuluioriinculpatului.
(10)Ordonanaprincaresadispusrenunarealaurmrireapenalesteverificatsubaspectullegalitiiitemeinicieideprim
procurorulparchetuluisau,dupcaz,deprocurorulgeneralalparchetuluidepelngcurteadeapel,iarcndafostntocmitde
acesta,verificareasefacedeprocurorulierarhicsuperior.CndafostntocmitdeunprocurordelaParchetuldepelngnalta
CurtedeCasaieiJustiie,ordonanaesteverificatdeprocurorulefdesecie,iarcndafostntocmitdeacesta,verificarease
facedectreprocurorulgeneralalacestuiparchet.
(11)Dispoziiilealin.(10)seaplicnmodcorespunztoratuncicndierarhiafunciilorntrostructuraparchetuluiestabilit
prinlegespecial.
(12)Ordonanaprincaresadispusrenunarealaurmrireapenal,verificatpotrivitalin.(10),secomunicncopie,dupcaz,
persoaneicareafcutsesizarea,prilor,suspectului,persoaneivtmateialtorpersoaneinteresateisetransmite,spre
confirmare,ntermende10ziledeladatalacareafostemis,judectoruluidecamerpreliminardelainstanacreiaiar
reveni,potrivitlegii,competenasjudececauzanpriminstan.
(13)Judectoruldecamerpreliminarstabiletetermenuldesoluionareidispunecitareapersoanelorprevzutelaalin.(12).
(14)Judectoruldecamerpreliminarhotrteprinncheieremotivat,ncameradeconsiliu,cucitareapersoanelorprevzute
laalin.(12),precumicuparticipareaprocurorului,asupralegalitiiitemeinicieisoluieiderenunarelaurmrireapenal.
Neprezentareapersoanelorlegalcitatenumpiedicsoluionareacereriideconfirmare.
(15)Judectoruldecamerpreliminarverificlegalitateaitemeiniciasoluieiderenunarelaurmrireapenalpebazalucrrilor
iamaterialuluidindosaruldeurmrirepenalianscrisurilornoiprezentatei,prinncheiere,admitesaurespingecerereade
confirmareformulatdeprocuror.ncazulncarerespingecerereadeconfirmare,judectoruldecamerpreliminar:
a)desfiineazsoluiaderenunarelaurmrirepenalitrimitecauzalaprocurorpentruancepesauacompletaurmrireapenal
ori,dupcaz,pentruapunenmicareaciuneapenaliacompletaurmrireapenal
b)desfiineazsoluiaderenunarelaurmrireapenalidispuneclasarea.
(16)ncheiereaprincaresapronunatunadintresoluiileprevzutelaalin.(15)estedefinitiv.ncazulncarejudectorula
respinscerereadeconfirmareasoluieiderenunarelaurmrireapenal,onourenunarenumaipoatefidispus,indiferentde
motivulinvocat.

Art.318afostmodificatdepct.82alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
Not

*)Conformart.VdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),
publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016,soluiilederenunarelaurmrirepenal,dispusedeprocuroripn
lapublicareaDecizieiCuriiConstituionalenr.23/2016(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/177074)nMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.240din31martie2016,suntirmnvalabile,urmndafisupusecilordeatac,termeneloricondiiilor
deexercitarealeacestoraprevzutedeCoduldeprocedurpenallamomentuldispuneriisoluiilorderenunare.

+Articolul319
Continuareaurmririipenalelacerereasuspectuluisauainculpatului
(1)ncazdeclasarecaurmareaconstatriicaintervenitamnistia,prescripia,retragereaplngeriiprealabilesauaexistenei
uneicauzedenepedepsire,suspectulsauinculpatulpoatecere,ntermende20deziledelaprimireacopieidepeordonanade
soluionareacauzei,continuareaurmririipenale.

Alin.(1)alart.319afostmodificatdepct.83alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Dacdupintroducereacereriintermenullegalseconstatunaltcazdenetrimiterenjudecatdectceleprevzutelaalin.
(1),procurorulvadispuneclasareacauzeinraportcuacesta.
(3)Dacnuseconstatsituaiaprevzutlaalin.(2),sevaadoptaprimasoluiedenetrimiterenjudecat.
+Articolul320
Moduldesesizareaprocuroruluipentrusoluionareacauzei
Organuldecercetarepenalcareconstatincidenaunuiadintrecazurilecaredeterminclasareacauzeisaurenunarealaurmrire
penaltrimitedosarullaprocurorcupropunerecorespunztoare.
+Seciuneaa4aTerminareaurmririipenale
+Articolul321
naintareadosaruluiprivindpeinculpat
(1)Dendatceurmrireapenalesteterminat,organuldecercetarenainteazdosarulprocurorului,nsoitdeunreferat.
(2)Referatultrebuiescuprindmeniunileprevzutelaart.286alin.(4),precumidatesuplimentareprivitoarelamijloacele
materialedeprobimsurileluatecuprivirelaelencursulcercetriipenale,precumiloculundeacesteaseafl.

Alin.(2)alart.321afostmodificatdepct.211alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndurmrireapenalprivetemaimultefaptesaumaimuliinculpai,referatultrebuiescuprindmeniunileartatelaalin.
(2)cuprivirelatoatefapteleilatoiinculpaiii,dacestecazul,trebuiessearatepentrucarefapteorifptuitorisepropune
clasareasaurenunarealaurmrire.
+Articolul322
Verificarealucrrilorurmririipenale
(1)ntermendecelmult15ziledelaprimireadosaruluitrimisdeorganuldecercetarepenalpotrivitart.320iart.321alin.(1),
procurorulprocedeazlaverificarealucrrilorurmririipenaleisepronunasupraacestora.
(2)Rezolvareacauzelorncaresuntarestaisefacedeurgenicuprecdere.
+Articolul323
Restituireacauzeisautrimiterealaaltorgandeurmrirepenal
(1)nsituaiancareprocurorulconstatcurmrireapenalnuestecompletsaucnuafostefectuatcurespectarea
dispoziiilorlegale,restituiecauzaorganuluicareaefectuaturmrireapenalnvedereacompletriisaurefaceriiurmririipenale
sautrimitecauzalaaltorgandecercetarepenalpotrivitdispoziiilorart.302.
(2)Atuncicndcompletareasaurefacereaurmririipenaleestenecesarnumaicuprivirelaunelefaptesaulauniiinculpai,iar
disjungereanuesteposibil,procuroruldispunerestituireasautrimitereantregiicauzelaorganuldecercetarepenal.
(3)Ordonanaderestituiresaudetrimiterecuprinde,pelngmeniunileartatelaart.286alin.(2),indicareaactelordeurmrire
penalcetrebuieefectuateorirefcute,afaptelorsaumprejurrilorceurmeazaficonstatateiamijloacelordeprobce
urmeazafiadministrate.
+Seciuneaa5aDispoziiiprivindefectuareaurmririipenaledectreprocuror
+Articolul324
Efectuareaurmririipenaledectreprocuror
(1)Urmrireapenalseefectueaznmodobligatoriudectreprocurorncazurileprevzutedelege.
(2)Procurorulpoatedispunepreluareaoricreicauzencareexercitsupravegherea,indiferentdestadiulacesteia,pentrua
efectuaurmrireapenal.
(3)ncazurilencareprocurorulefectueazurmrireapenal,poatedelega,prinordonan,organelordecercetarepenal
efectuareaunoractedeurmrirepenal.

(4)Punereanmicareaaciuniipenale,luareasaupropunereamsurilorrestrictivededrepturiiliberti,ncuviinareade
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 70/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(4)Punereanmicareaaciuniipenale,luareasaupropunereamsurilorrestrictivededrepturiiliberti,ncuviinareade
probatoriioridispunereacelorlalteactesaumsuriprocesualenupotformaobiectuldelegriiprevzutelaalin.(3).
+Articolul325
Preluareacauzelordelaalteparchete
(1)Procuroriidincadrulparchetuluiierarhicsuperiorpotprelua,nvedereaefecturiisausupravegheriiurmririipenale,cauzede
competenaparchetelorierarhicinferioare,prindispoziiamotivataconductoruluiparchetuluiierarhicsuperior.
(2)Dispoziiilealin.(1)seaplicnmodcorespunztoricndlegeaprevedeoaltsubordonareierarhic.
+Articolul326
Trimitereacauzeilaunaltparchet
Cndexistosuspiciunerezonabilcactivitateadeurmrirepenalesteafectatdinpricinamprejurrilorcauzeisaucalitii
prilororiasubiecilorprocesualiprincipalioriexistpericoluldetulburareaordiniipublice,procurorulgeneralalParchetuluide
pelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie,lacerereaprilor,aunuisubiectprocesualprincipalsaudinoficiu,poatetrimitecauza
launparchetegalngrad,dispoziiileart.73i74fiindaplicabilenmodcorespunztor.

Art.326afostmodificatdepct.212alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulVRezolvareacauzelorisesizareainstanei
+Articolul327
Rezolvareacauzelor
Atuncicndconstatcaufostrespectatedispoziiilelegalecaregaranteazaflareaadevrului,curmrireapenalestecomplet
iexistprobelenecesareilegaladministrate,procurorul:
a)emiterechizitoriuprincaredispunetrimitereanjudecat,dacdinmaterialuldeurmrirepenalrezultcfaptaexist,ca
fostsvritdeinculpaticacestarspundepenal
b)emiteordonanprincareclaseazsaurenunlaurmrire,potrivitdispoziiilorlegale.
+Articolul328
Cuprinsulrechizitoriului
(1)Rechizitoriulselimiteazlafaptaipersoanapentrucaresaefectuaturmrireapenalicuprindenmodcorespunztor
meniunileprevzutelaart.286alin.(2),dateleprivitoarelafaptareinutnsarcinainculpatuluiincadrareajuridicaacesteia,
probeleimijloaceledeprob,cheltuielilejudiciare,meniunileprevzutelaart.330i331,dispoziiadetrimiterenjudecat,
precumialtemeniuninecesarepentrusoluionareacauzei.Rechizitoriulesteverificatsubaspectullegalitiiitemeinicieide
primprocurorulparchetuluisau,dupcaz,deprocurorulgeneralalparchetuluidepelngcurteadeapel,iarcndafostntocmit
deacesta,verificareasefacedeprocurorulierarhicsuperior.CndafostntocmitdeunprocurordelaParchetuldepelngnalta
CurtedeCasaieiJustiie,rechizitoriulesteverificatdeprocurorulefdesecie,iarcndafostntocmitdeacesta,verificarease
facedectreprocurorulgeneralalacestuiparchet.ncauzelecuarestai,verificareasefacedeurgeninaintedeexpirarea
durateiarestriipreventive.

Alin.(1)alart.328afostmodificatdepct.213alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)nrechizitoriusearatnumeleiprenumelepersoanelorcaretrebuiecitateninstan,cuindicareacalitiilornproces,i
loculundeurmeazaficitate.
(3)Procurorulntocmeteunsingurrechizitoriuchiardaclucrrileurmririipenaleprivescmaimultefapteorimaimulisuspeci
iinculpaiichiardacsedauacestorarezolvridiferite,potrivitart.327.
+Articolul329
Actuldesesizareainstanei
(1)Rechizitoriulconstituieactuldesesizareainstaneidejudecat.
(2)Rechizitoriulnsoitdedosarulcauzeiideunnumrnecesardecopiicertificatealerechizitoriului,pentruaficomunicate
inculpailor,setrimitinstaneicompetentesjudececauzanfond.
(3)nsituaiancareinculpatulnucunoatelimbaromn,sevorluamsuripentrutraducereaautorizatarechizitoriului,careva
fiataatactelormenionatelaalin.(2).Cndnuexisttraductoriautorizai,traducerearechizitoriuluisefacedeopersoancare
poatecomunicacuinculpatul.
(4)Inculpatul,ceteanromnaparinnduneiminoritinaionale,poatesolicitasifiecomunicatotraducerearechizitoriului
nlimbamatern.
+Articolul330
Dispoziiileprivitoarelamsurilepreventivesauasigurtorii
Cndprocuroruldispunetrimitereanjudecatainculpatului,rechizitoriulpoatescuprindipropunereadeluare,meninere,
revocaresaudenlocuireauneimsuripreventiveoriauneimsuriasigurtorii.
+Articolul331
Dispoziiileprivitoarelamsuriledesiguran
Dacapreciazcfadeinculpatestenecesarluareauneimsuridesigurancucaractermedical,procurorul,prinrechizitoriu,
propuneluareaaceleimsuri.
+CapitolulVIReluareaurmririipenale
+Articolul332
Cazuriledereluareaurmririipenale
(1)Urmrireapenalestereluatncazde:
a)ncetareacauzeidesuspendare
b)restituireacauzeidectrejudectoruldecamerpreliminar
c)redeschidereaurmririipenale.
(2)Reluareaurmririipenalenupoateavealocdacaintervenitocauzcarempiedicpunereanmicareaaciuniipenalesau
continuareaprocesuluipenal.
+Articolul333
Reluareaurmririipenaledupsuspendare
Reluareaurmririipenaledupsuspendareareloccndseconstatdeprocurororideorganuldecercetarepenal,dupcaz,ca
ncetatcauzacareadeterminatsuspendarea.Organuldecercetarepenalcareconstatcancetatcauzadesuspendarenainteaz
dosarulprocuroruluipentruadispuneasuprarelurii.
+Articolul334
Reluareaurmririipenalencazderestituire
(1)Urmrireapenalestereluatatuncicndjudectoruldecamerpreliminaradispusrestituireacauzeilaparchetntemeiul
art.346alin.(3)lit.b).
(2)ncazulncarehotrreasentemeiazpedispoziiileart.346alin.(3)lit.a),reluareasedispunedectreconductorul
parchetuluioriprocurorulierarhicsuperiorprevzutdelege,numaiatuncicndconstatcpentruremediereaneregularitiieste
necesarefectuareaunoractedeurmrirepenal.Prinordonanadereluareaurmririipenalesevormenionaiactelece
urmeazafiefectuate.

Alin.(2)alart.334afostmodificatdepct.214alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)ncazurilederestituireprevzutelaalin.(1)i(2)procurorulefectueazurmrireapenalori,dupcaz,trimitecauzala
organuldecercetare,dispunndprinordonanacteledeurmrirepenalceurmeazafiefectuate.
+Articolul335
Reluareancazderedeschidereaurmririipenale
(1)Dacprocurorulierarhicsuperiorceluicareadispussoluiaconstat,ulterior,cnuaexistatmprejurareapecaresentemeia
clasarea,infirmordonanaidispuneredeschidereaurmririipenale.Dispoziiileart.317seaplicnmodcorespunztor.
(2)ncazulncareauaprutfaptesaumprejurrinoidincarerezultcadisprutmprejurareapecaresentemeiaclasarea,
procurorulrevocordonanaidispuneredeschidereaurmririipenale.

Alin.(2)alart.335afostmodificatdepct.215alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 71/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(2)alart.335afostmodificatdepct.215alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndconstatcsuspectulsauinculpatulnuiandeplinitcureacredinobligaiilestabiliteconformart.318alin.(6),
procurorulrevocordonanaidispuneredeschidereaurmririipenale.

Alin.(3)alart.335afostmodificatdepct.84alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Redeschidereaurmririipenaleestesupusconfirmriijudectoruluidecamerpreliminar,ntermendecelmult3zile,sub
sanciuneanulitii.Judectoruldecamerpreliminarhotrteprinncheieremotivat,ncameradeconsiliu,cucitarea
suspectuluisau,dupcaz,ainculpatuluiicuparticipareaprocurorului,asupralegalitiiitemeinicieiordonaneiprincaresa
dispusredeschidereaurmririipenale.Neprezentareapersoanelorlegalcitatenumpiedicsoluionareacereriideconfirmare.

Alin.(4)alart.335afostmodificatdepct.84alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4^1)Judectoruldecamerpreliminar,soluionndcerereadeconfirmare,verificlegalitateaitemeiniciaordonaneiprincare
sadispusredeschidereaurmririipenalepebazalucrriloriamaterialuluidindosaruldeurmrirepenaliaoricrornscrisuri
noiprezentate.ncheiereajudectoruluidecamerpreliminarestedefinitiv.

Alin.(4^1)alart.335afostintrodusdepct.85alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)ncazulncaresadispusclasarea,redeschidereaurmririipenalearelociatuncicndjudectoruldecamerpreliminara
admisplngereampotrivasoluieiiatrimiscauzalaprocurornvedereacompletriiurmririipenale.Dispoziiilejudectorului
decamerpreliminarsuntobligatoriipentruorganuldeurmrirepenal.

Alin.(5)alart.335afostmodificatdepct.86alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)Dacprocurorulierarhicsuperiorceluicareadispussoluiainfirmsoluiadenetrimiterenjudecatidispuneredeschiderea
urmririipenale,anteriorcomunicriiordonaneicarecuprindeaceastsoluie,redeschidereaurmririipenalenuestesupus
confirmriijudectoruluidecamerpreliminar.

Alin.(6)alart.335afostintrodusdepct.87alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+CapitolulVIIPlngereampotrivamsuriloriactelordeurmrirepenal
+Articolul336
Dreptuldeafaceplngere
(1)Oricepersoanpoatefaceplngerempotrivamsuriloriactelordeurmrirepenal,dacprinacesteasaadusovtmare
intereselorsalelegitime.
(2)Plngereaseadreseazprocuroruluicaresupravegheazactivitateaorganuluidecercetarepenalisedepunefiedirectla
acesta,fielaorganuldecercetarepenal.
(3)Introducereaplngeriinususpendaducerealandeplinireamsuriisauaactuluicareformeazobiectulplngerii.
+Articolul337
Obligaiadenaintareaplngerii
Cndplngereaafostdepuslaorganuldecercetarepenal,acestaesteobligatcantermende48deoredelaprimireaeiso
naintezeprocuroruluimpreuncuexplicaiilesale,atuncicndacesteasuntnecesare.
+Articolul338
Termenulderezolvare
Procurorulesteobligatsrezolveplngereantermendecelmult20deziledelaprimireiscomunicedendatpersoaneicare
afcutplngereaunexemplaralordonanei.
+Articolul339
Plngereampotrivaactelorprocurorului
(1)Plngereampotrivamsurilorluatesauaactelorefectuatedeprocurororiefectuatepebazadispoziiilordatedeacestase
rezolv,dupcaz,deprimprocurorulparchetului,deprocurorulgeneralalparchetuluidepelngcurteadeapel,deprocurorul
efdeseciealParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.

Alin.(1)alart.339afostmodificatdepct.88alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)ncazulcndmsurileiactelesuntaleprimprocurorului,aleprocuroruluigeneralalparchetuluidepelngcurteadeapel,
aleprocuroruluiefdeseciealParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiieoriaufostluatesauefectuatepebaza
dispoziiilordatedectreacetia,plngereaserezolvdeprocurorulierarhicsuperior.

Alin.(2)alart.339afostmodificatdepct.88alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Dispoziiilealin.(1)i(2)seaplicnmodcorespunztoratuncicndierarhiafunciilorntrostructuraparchetuluiestabilit
prinlegespecial.
(4)ncazulsoluiilordeclasare,plngereasefacentermende20deziledelacomunicareacopieiactuluiprincaresadispus
soluia.

Alin.(4)alart.339afostmodificatdepct.88alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Ordonaneleprincaresesoluioneazplngerilempotrivasoluiilor,actelorsaumsurilornumaipotfiatacatecuplngerela
procurorulierarhicsuperiorisecomunicpersoaneicareafcutplngereaicelorlaltepersoaneinteresate.
(6)Dispoziiileart.336338seaplicnmodcorespunztor,daclegeanudispunealtfel.
+Articolul340
Plngereampotrivasoluiilordeneurmriresaunetrimiterenjudecat
(1)Persoanaacreiplngerempotrivasoluieideclasare,dispusprinordonansaurechizitoriu,afostrespinsconformart.
339poatefaceplngere,ntermende20deziledelacomunicare,lajudectoruldecamerpreliminardelainstanacreiaiar
reveni,potrivitlegii,competenasjudececauzanpriminstan.

Alin.(1)alart.340afostmodificatdepct.89alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Dacplngereanuafostrezolvatntermenulprevzutlaart.338,dreptuldeafaceplngerepoatefiexercitatoricnddup
mplinireatermenuluide20dezilencaretrebuiasoluionatplngerea,darnumaitrziude20deziledeladatacomunicrii
moduluiderezolvare.
(3)Plngereatrebuiescuprind:numele,prenumele,codulnumericpersonal,calitateaidomiciliulpetiionaruluiori,pentru
persoanajuridic,denumirea,sediul,indicareareprezentantuluilegaloriconvenional,dataordonaneisauarechizitoriuluiatacat,
numruldedosaridenumireaparchetului,indicareamotivelorplngerii.

Alin.(3)alart.340afostintrodusdepct.90alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Dispoziiileart.289alin.(3)(5)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.340afostintrodusdepct.90alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)ncazulncarenucuprindedataordonaneisauarechizitoriuluiatacate,numruldedosaridenumireaparchetului,
plngereaserestituiepecaleadministrativ,situaiencarecompletareaplngeriipoatefiefectuatnumaitrziude20dezilede
ladatarestituirii.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 72/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
ladatarestituirii.

Alin.(5)alart.340afostintrodusdepct.90alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul341
Soluionareaplngeriidectrejudectoruldecamerpreliminar
(1)Dupnregistrareaplngeriilainstanacompetent,aceastasetrimitenaceeaizijudectoruluidecamerpreliminar.
Plngereagreitndreptatsetrimitepecaleadministrativorganuluijudiciarcompetent.
(2)Judectoruldecamerpreliminarstabiletetermenuldesoluionareidispunecitareapetentuluiiaintimailori
ncunotinareaprocurorului,cumeniuneacpotdepunenotescrisecuprivirelaadmisibilitateaoritemeiniciaplngerii.Dacn
cauzafostpusnmicareaciuneapenal,petentuliintimaiipotformulacereriiridicaexcepiiicuprivirelalegalitatea
administrriiprobelororiaefecturiiurmririipenale.

Alin.(2)alart.341afostmodificatdepct.91alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Procurorul,ntermendecelmult3ziledelaprimireacomunicriiprevzutelaalin.(2),transmitejudectoruluidecamer
preliminardosarulcauzei.
(4)nsituaiancareplngereaafostdepuslaprocuror,acestaovanainta,mpreuncudosarulcauzei,instaneicompetente.
(5)Plngereasesoluioneazncameradeconsiliu,cuparticipareaprocurorului,prinncheieremotivat,pronunatncamerade
consiliu.Neprezentareapersoanelorcitateconformalin.(2)numpiedicsoluionareaplngerii.

Alin.(5)alart.341afostmodificatdepct.91alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5^1)Judectoruldecamerpreliminar,soluionndplngerea,verificsoluiaatacatpebazalucrriloriamaterialuluidin
dosaruldeurmrirepenaliaoricrornscrisurinoiprezentate.

Alin.(5^1)alart.341afostintrodusdepct.92alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)ncauzelencarenusadispuspunereanmicareaaciuniipenale,judectoruldecamerpreliminarpoatedispuneuna
dintreurmtoarelesoluii:
a)respingeplngerea,catardivsauinadmisibilori,dupcaz,canefondat
b)admiteplngerea,desfiineazsoluiaatacatitrimitemotivatcauzalaprocurorpentruancepesaupentruacompleta
urmrireapenalori,dupcaz,pentruapunenmicareaciuneapenaliacompletaurmrireapenal
c)admiteplngereaischimbtemeiuldedreptalsoluieideclasareatacate,dacprinaceastanusecreeazosituaiemaigrea
pentrupersoanacareafcutplngerea*).
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.733din29octombrie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/175326),
publicatnMONITORULOFICIALnr.59din27ianuarie2016,saconstatatneconstituionalitateadispoziiilorart.341alin.(6)
lit.c)i,prinextindere,aleart.341alin.(7)pct.2lit.d)dinCoduldeprocedurpenal,prinmpiedicareaaccesuluilajustiien
cazulsoluiilorderenunarelaurmrireapenal.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul27ianuarie201612martie2016,dispoziiileinvocatemaisus,prinmpiedicareaaccesuluilajustiien
cazulsoluiilorderenunarelaurmrireapenal,aufostsuspendatededrept,ncetnduiefectelejuridicendatade13martie
2016,ntructlegiuitorulnuaintervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(7)ncauzelencaresadispuspunereanmicareaaciuniipenale,judectoruldecamerpreliminar:
1.respingeplngereacatardivsauinadmisibil
2.verificlegalitateaadministrriiprobeloriaefecturiiurmririipenale,excludeprobelenelegaladministrateori,dupcaz,
sancioneazpotrivitart.280282acteledeurmrirepenalefectuatecunclcarealegiii:
a)respingeplngereacanefondat
b)admiteplngerea,desfiineazsoluiaatacatitrimitemotivatcauzalaprocurorpentruacompletaurmrireapenal
c)admiteplngerea,desfiineazsoluiaatacatidispunencepereajudeciicuprivirelafapteleipersoanelepentrucare,n
cursulcercetriipenale,afostpusnmicareaciuneapenal,cndprobelelegaladministratesuntsuficiente,triminddosarul
sprerepartizarealeatorie
d)admiteplngereaischimbtemeiuldedreptalsoluieideclasareatacate,dacprinaceastanusecreeazosituaiemaigrea
pentrupersoanacareafcutplngerea*).
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.733din29octombrie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/175326),
publicatnMONITORULOFICIALnr.59din27ianuarie2016,saconstatatneconstituionalitateadispoziiilorart.341alin.(6)
lit.c)i,prinextindere,aleart.341alin.(7)pct.2lit.d)dinCoduldeprocedurpenal,prinmpiedicareaaccesuluilajustiien
cazulsoluiilorderenunarelaurmrireapenal.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul27ianuarie201612martie2016,dispoziiileinvocatemaisus,prinmpiedicareaaccesuluilajustiien
cazulsoluiilorderenunarelaurmrireapenal,aufostsuspendatededrept,ncetnduiefectelejuridicendatade13martie
2016,ntructlegiuitorulnuaintervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.


(7^1)ncazulncare,ulteriorsesizriijudectoruluidecamerpreliminar,procurorulierarhicsuperioradmiteplngereai
dispuneinfirmareasoluieiatacate,plngereavafirespinscarmasfrobiect.Cheltuielilejudiciareavansatedestatrmnn
sarcinaacestuia.

Alin.(7^1)alart.341afostintrodusdepct.93alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)ncheiereaprincaresapronunatunadintresoluiileprevzutelaalin.(6),alin.(7)pct.1,pct.2lit.a),b)id)ialin.(7^1)
estedefinitiv.

Alin.(8)alart.341afostmodificatdepct.94alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 73/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(8)alart.341afostmodificatdepct.94alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(9)ncazulprevzutlaalin.(7)pct.2lit.c),ntermende3ziledelacomunicareancheieriiprocurorul,petentuliintimaiipot
face,motivat,contestaiecuprivirelamoduldesoluionareaexcepiilorprivindlegalitateaadministrriiprobeloriaefecturii
urmririipenale.Contestaianemotivatesteinadmisibil.

Alin.(9)alart.341afostmodificatdepct.94alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(10)Contestaiasedepunelajudectorulcareasoluionatplngereaisenainteazspresoluionarejudectoruluidecamer
preliminardelainstanaierarhicsuperioarori,cndinstanasesizatcuplngereestenaltaCurtedeCasaieiJustiie,
completuluicompetentpotrivitlegii,careosoluioneazncameradeconsiliu,cucitareapetentuluiiaintimailoricu
participareaprocurorului,prinncheieremotivat,pronunatncameradeconsiliu,putnddispuneunadintreurmtoarelesoluii:
a)respingecontestaiacatardiv,inadmisibilori,dupcaz,canefondat,imeninedispoziiadencepereajudecii
b)admitecontestaia,desfiineazncheiereairejudecplngereapotrivitalin.(7)pct.2,dacexcepiilecuprivirelalegalitatea
administrriiprobelororiaefecturiiurmririipenaleaufostgreitsoluionate.

Alin.(10)alart.341afostmodificatdepct.94alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(11)Probelecareaufostexclusenupotfiavutenvederelajudecareanfondacauzei.

Art.341afostmodificatdepct.218alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+TitlulIICamerapreliminar
+Articolul342
Obiectulproceduriincamerapreliminar
Obiectulproceduriicamereipreliminarelconstituieverificarea,duptrimitereanjudecat,acompeteneiialegalitiisesizrii
instanei,precumiverificarealegalitiiadministrriiprobeloriaefecturiiactelordectreorganeledeurmrirepenal.

Art.342afostmodificatdepct.219alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul343
Durataproceduriincamerapreliminar
Durataproceduriincamerapreliminarestedecelmult60deziledeladatanregistrriicauzeilainstan.

Art.343afostmodificatdepct.220alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul344
Msurilepremergtoare
(1)Dupsesizareainstaneiprinrechizitoriu,dosarulserepartizeazaleatoriujudectoruluidecamerpreliminar.
(2)Copiacertificatarechizitoriuluii,dupcaz,traducereaautorizataacestuiasecomunicinculpatuluilaloculdedeinereori,
dupcaz,laadresaundelocuietesaulaadresalacareasolicitatcomunicareaactelordeprocedur.Inculpatului,celorlalteprii
persoaneivtmateliseaduclacunotinobiectulproceduriincamerapreliminar,dreptuldeaiangajaunaprtori
termenulncare,deladatacomunicrii,potformulanscriscereriiexcepiicuprivirelalegalitateasesizriiinstanei,legalitatea
administrriiprobeloriaefecturiiactelordectreorganeledeurmrirepenal.Termenulestestabilitdectrejudectorulde
camerpreliminar,nfunciedecomplexitateaiparticularitilecauzei,darnupoatefimaiscurtde20dezile.

Alin.(2)alart.344afostmodificatdepct.9alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(3)ncazurileprevzutelaart.90,judectoruldecamerpreliminariamsuripentrudesemnareaunuiaprtordinoficiui
stabilete,nfunciedecomplexitateaiparticularitilecauzei,termenulncareacestapoateformulanscriscereriiexcepiicu
privirelalegalitateasesizriiinstanei,legalitateaadministrriiprobeloriaefecturiiactelordectreorganeledeurmrirepenal,
carenupoatefimaiscurtde20dezile.

Alin.(3)alart.344afostmodificatdepct.9alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(4)Laexpirareatermenelorprevzutelaalin.(2)i(3),dacsauformulatcererisauexcepiioridacaridicatexcepiidinoficiu,
judectoruldecamerpreliminarstabiletetermenulpentrusoluionareaacestora,cucitareapriloriapersoaneivtmateicu
participareaprocurorului.

Alin.(4)alart.344afostmodificatdepct.9alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.

Art.344afostmodificatdepct.221alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul345
Proceduradejudecatncamerapreliminar
(1)Latermenulstabilitconformart.344alin.(4),judectoruldecamerpreliminarsoluioneazcererileiexcepiileformulate
oriexcepiileridicatedinoficiu,ncameradeconsiliu,pebazalucrriloriamaterialuluidindosaruldeurmrirepenalia
oricrornscrisurinoiprezentate,ascultndconcluziileprilorialepersoaneivtmate,dacsuntprezente,precumiale
procurorului.
(2)Judectoruldecamerpreliminarsepronunncameradeconsiliu,prinncheiere,caresecomunicdendatprocurorului,
priloripersoaneivtmate.
(3)ncazulncarejudectoruldecamerpreliminarconstatneregularitialeactuluidesesizaresauncazulncare
sancioneazpotrivitart.280282acteledeurmrirepenalefectuatecunclcarealegiioridacexcludeunasaumaimulteprobe
administrate,ntermende5ziledelacomunicareancheierii,procurorulremediazneregularitileactuluidesesizarei
comunicjudectoruluidecamerpreliminardacmeninedispoziiadetrimiterenjudecatorisolicitrestituireacauzei.

Art.345afostmodificatdepct.10alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
+Articolul346
Soluiile
(1)Dacnusauformulatcereriiexcepiintermeneleprevzutelaart.344alin.(2)i(3)inicinuaridicatdinoficiuexcepii,
laexpirareaacestortermene,judectoruldecamerpreliminarconstatlegalitateasesizriiinstanei,aadministrriiprobeloria
efecturiiactelordeurmrirepenalidispunencepereajudecii.Judectoruldecamerpreliminarsepronunncamerade
consiliu,frcitareapriloriapersoaneivtmateifrparticipareaprocurorului,prinncheiere,caresecomunicdendat
acestora.

Alin.(1)alart.346afostmodificatdepct.11alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 74/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(1)alart.346afostmodificatdepct.11alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(2)Dacrespingecererileiexcepiileinvocateoriridicatedinoficiu,ncondiiileart.345alin.(1)i(2),prinaceeaincheiere
judectoruldecamerpreliminarconstatlegalitateasesizriiinstanei,aadministrriiprobeloriaefecturiiactelordeurmrire
penalidispunencepereajudecii.

Alin.(2)alart.346afostmodificatdepct.11alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(3)Judectoruldecamerpreliminarrestituiecauzalaparchetdac:
a)rechizitoriulesteneregulamentarntocmit,iarneregularitateanuafostremediatdeprocurorntermenulprevzutlaart.345
alin.(3),dacneregularitateaatrageimposibilitateastabiliriiobiectuluisaulimitelorjudecii
b)aexclustoateprobeleadministratencursulurmririipenale
c)procurorulsolicitrestituireacauzei,ncondiiileart.345alin.(3),orinurspundentermenulprevzutdeaceleaidispoziii.
(4^1)ncazurileprevzutelaalin.(3)lit.a)ic)ilaalin.(4),judectoruldecamerpreliminarsepronunprinncheiere,n
cameradeconsiliu,cucitareapriloriapersoaneivtmateicuparticipareaprocurorului.ncheiereasecomunicdendat
procurorului,priloripersoaneivtmate.

Alin.(4^1)alart.346afostintrodusdepct.12alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(4^2)ncazulprevzutlaalin.(3)lit.b),restituireacauzeilaprocurorsedispuneprinncheiereaprevzutlaart.345alin.(2).

Alin.(4^2)alart.346afostintrodusdepct.12alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(4)ntoatecelelaltecazurincareaconstatatneregularitialeactuluidesesizare,aexclusunasaumaimulteprobeadministrate
oriasancionatpotrivitart.280282acteledeurmrirepenalefectuatecunclcarealegii,judectoruldecamerpreliminar
dispunencepereajudecii.
(5)Probeleexclusenupotfiavutenvederelajudecatanfondacauzei.
(6)Dacapreciazcinstanasesizatnuestecompetent,judectoruldecamerpreliminarprocedeazpotrivitart.50i51,
careseaplicnmodcorespunztor.
(7)Judectoruldecamerpreliminarcareadispusncepereajudeciiexercitfunciadejudecatncauz.

Art.346afostmodificatdepct.223alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul347
Contestaia
(1)ntermende3ziledelacomunicareancheierilorprevzutelaart.346alin.(1)(4^2),procurorul,prileipersoanavtmat
potfacecontestaie.Contestaiapoatepriviimoduldesoluionareacereriloriaexcepiilor.

Alin.(1)alart.347afostmodificatdepct.13alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(2)Contestaiasejudecdectrejudectoruldecamerpreliminardelainstanaierarhicsuperioarceleisesizate.Cndinstana
sesizatestenaltaCurtedeCasaieiJustiie,contestaiasejudecdectrecompletulcompetent,potrivitlegii.
(3)Contestaiasesoluioneazncameradeconsiliu,cucitareapriloriapersoaneivtmateicuparticipareaprocurorului.
Dispoziiileart.345i346seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(3)alart.347afostmodificatdepct.13alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(4)nsoluionareacontestaieinupotfiinvocatesauridicatedinoficiualtecererisauexcepiidectceleinvocatesauridicatedin
oficiunfaajudectoruluidecamerpreliminarnproceduradesfuratnfaainstaneisesizatecurechizitoriu,cuexcepia
cazurilordenulitateabsolut.

Alin.(4)alart.347afostintrodusdepct.14alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.

Art.347afostmodificatdepct.224alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Not

*)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.641din11noiembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163600),
publicatnMONITORULOFICIALnr.887din5decembrie2014,saadmisexcepiadeneconstituionalitateadispoziiilorart.
347alin.(3)dinCoduldeprocedurpenal,constatndusecdispoziiileart.347alin.(3)dinCoduldeprocedurpenal
raportatelacelealeart.344alin.(4),art.345alin.(1)iart.346alin.(1)dinacelaicodsuntneconstituionale.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

nconcluzie,nintervalul5decembrie201419ianuarie2015,dispoziiileinvocatemaisussuntsuspendatededrept,ncetndui
efectelejuridicendatade20ianuarie2015,nmsurancaredispoziiileart.347alin.(3)dinCoduldeprocedurpenalse
raporteazlacelealeart.344alin.(4),art.345alin.(1)iart.346alin.(1).

**)PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.631din8octombrie2015(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/172713),
publicatnMONITORULOFICIALnr.831din6noiembrie2015,saadmisexcepiadeneconstituionalitatereferitoarela
soluialegislativcuprinsnart.347alin.(1)dinCoduldeprocedurpenalpotrivitcreianumai"procuroruliinculpatul"pot
facecontestaiecuprivirelamoduldesoluionareacereriloriaexcepiilor,precumimpotrivasoluiilorprevzutelaart.346
alin.(3)(5),constatndusecaceastaesteneconstituional.

Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 75/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767din31octombrie2003
dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteaz
efectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,
dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiileConstituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiile
constatatecafiindneconstituionalesuntsuspendatededrept.

Prinurmare,nintervalul6noiembrie201521decembrie2015,soluialegislativcuprinsnart.347alin.(1)dinCodulde
procedurpenalpotrivitcreianumai"procuroruliinculpatul"potfacecontestaiecuprivirelamoduldesoluionareacererilor
iaexcepiilor,precumimpotrivasoluiilorprevzutelaart.346alin.(3)(5)afostsuspendatdedrept,ncetnduiefectele
juridicendatade22decembrie2015,ntructlegiuitorulnuaintervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.


+Articolul348
Msurilepreventivenproceduradecamerpreliminar
(1)Judectoruldecamerpreliminarsepronun,lacereresaudinoficiu,cuprivirelaluarea,meninerea,nlocuirea,revocarea
sauncetareadedreptamsurilorpreventive.
(2)ncauzelencarefadeinculpatsadispusomsurpreventiv,judectoruldecamerpreliminardelainstanasesizatcu
rechizitoriusau,dupcaz,judectoruldecamerpreliminardelainstanaierarhicsuperioaroricompletulcompetentdela
naltaCurtedeCasaieiJustiie,nvestitcusoluionareacontestaiei,verificlegalitateaitemeiniciamsuriipreventive,
procedndpotrivitdispoziiilorart.207.

Alin.(2)alart.348afostmodificatdepct.15alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
+TitlulIIIJudecata
+CapitolulIDispoziiigenerale
+Articolul349
Rolulinstaneidejudecat
(1)Instanadejudecatsoluioneazcauzadedusjudeciicugarantarearespectriidrepturilorsubiecilorprocesualii
asigurareaadministrriiprobelorpentrulmurireacompletamprejurrilorcauzeinscopulaflriiadevrului,curespectarea
deplinalegii.
(2)Instanapoatesoluionacauzanumaipebazaprobeloradministratenfazaurmririipenale,dacinculpatulsolicitaceastai
recunoatentotalitatefaptelereinutensarcinasaidacinstanaapreciazcprobelesuntsuficientepentruaflareaadevrului
ijustasoluionareacauzei,cuexcepiacazuluincareaciuneapenalvizeazoinfraciunecaresepedepsetecudeteniunepe
via.

Art.349afostmodificatdepct.225alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul350
Loculundesedesfoarjudecata
(1)Judecatasedesfoarlasediulinstanei.
(2)Pentrumotivetemeinice,instanapoatedispunecajudecatassedesfoarenaltloc.
+Articolul351
Oralitatea,nemijlocireaicontradictorialitatea
(1)Judecatacauzeisefacenfaainstaneiconstituitepotrivitlegiiisedesfoarnedin,oral,nemijlocitincontradictoriu.
(2)Instanaesteobligatspunndiscuiecererileprocurorului,aleprilorsaualecelorlalisubieciprocesualiiexcepiile
ridicatedeacetiasaudinoficiuissepronuneasupralorprinncheieremotivat.

Alin.(2)alart.351afostmodificatdepct.226alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Instanasepronunprinncheieremotivatiasupratuturormsurilorluatencursuljudecii.
+Articolul352
Publicitateaedineidejudecat
(1)edinadejudecatestepublic,cuexcepiacazurilorprevzutedelege.edinadesfuratncameradeconsiliunueste
public.
(2)Nupotasistalaedinadejudecatminoriisub18ani,cuexcepiasituaieincareacetiaaucalitateadeprisaumartori,
precumipersoanelenarmate,cuexcepiapersonaluluicareasigurpazaiordinea.
(3)Dacjudecareanedinpublicarputeaaduceatingereunorinteresedestat,moralei,demnitiisauvieiiintimeaunei
persoane,intereselorminorilorsaualejustiiei,instana,lacerereaprocurorului,aprilororidinoficiu,poatedeclaraedin
nepublicpentrutotcursulsaupentruoanumitparteajudecriicauzei.
(4)Instanapoatedeasemeneasdeclareedinnepubliclacerereaunuimartor,dacprinaudiereasanedinpublicsar
aduceatingeresiguraneioridemnitiisauvieiiintimeaacestuiasauamembrilorfamilieisale,orilacerereaprocurorului,a
persoaneivtmatesauaprilor,ncazulncareoaudierenpublicarpunenpericolconfidenialitateaunorinformaii.
(5)Declarareaedineinepublicesefacenedinpublic,dupascultareaprilorprezente,apersoaneivtmateia
procurorului.Dispoziiainstaneiesteexecutorie.
(6)ntimpulctedinaestenepublic,nusuntadmisensaladeedindectprile,persoanavtmat,reprezentaniiacestora,
avocaiiicelelaltepersoaneacrorprezenesteautorizatdeinstan.
(7)Prile,persoanavtmat,reprezentaniiacestora,avocaiiiexperiidesemnaincauzaudreptuldealuacunotinde
acteleiconinutuldosarului.

Alin.(7)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Preedintelecompletuluiarendatorireadeaaducelacunotinapersoanelorceparticiplajudecatadesfuratnedin
nepublicobligaiadeapstraconfidenialitateainformaiilorobinutepeparcursulprocesului.

Alin.(8)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)Peduratajudecii,instanapoateinterzicepublicareaidifuzarea,prinmijloacescrisesauaudiovizuale,detexte,desene,
fotografiisauimaginidenaturadezvluiidentitateapersoaneivtmate,apriicivile,apriiresponsabilecivilmentesaua
martorilor,ncondiiileprevzutelaalin.(3)sau(4).
(10)Informaiiledeinterespublicdindosarsecomunicncondiiilelegii.

Alin.(10)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)ncazulncareinformaiileclasificatesuntesenialepentrusoluionareacauzei,instanasolicit,deurgen,dupcaz,
declasificareatotal,declasificareaparialsautrecereantrunaltgraddeclasificareoripermitereaaccesuluilaceleclasificatede
ctreaprtorulinculpatului.

Alin.(11)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(12)Dacautoritateaemitentnupermiteaprtoruluiinculpatuluiaccesullainformaiileclasificate,acesteanupotservila
pronunareauneisoluiidecondamnare,derenunarelaaplicareapedepseisaudeamnareaaplicriipedepseincauz.

Alin.(12)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 76/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(12)alart.352afostmodificatdepct.227alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul353
Citarealajudecat

Denumireamarginalaart.353afostmodificatdepct.228alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(1)Judecatapoateavealocnumaidacpersoanavtmatiprilesuntlegalcitateiproceduraestendeplinit.Inculpatul,
parteacivil,partearesponsabilcivilmentei,dupcaz,reprezentaniilegaliaiacestoraseciteazdinoficiudectreinstan.
Instanapoatedispunecitareaaltorsubieciprocesualiatuncicndprezenaacestoraestenecesarpentrusoluionareacauzei.
nfiareapersoaneivtmatesauapriininstan,npersoansauprinreprezentantoriavocatalessauavocatdinoficiu,dac
acestadinurmaluatlegturacupersoanareprezentat,acoperoricenelegalitatesurvenitnproceduradecitare.

Alin.(1)alart.353afostmodificatdepct.228alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Parteasaualtsubiectprocesualprincipalprezentpersonal,prinreprezentantsauprinaprtoraleslauntermen,precumi
acelacruia,personal,prinreprezentantsauaprtoralesoriprinfuncionarulsaupersoanansrcinatcuprimirea
corespondenei,isanmnatnmodlegalcitaiapentruuntermendejudecatnumaisuntcitaipentrutermeneleulterioare,chiar
dacarlipsilavreunuldintreacestetermene,cuexcepiasituaiilorncareprezenaacestoraesteobligatorie.Militariiideinuii
suntcitaidinoficiulafiecaretermen.

Alin.(2)alart.353afostmodificatdepct.228alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Pentruprimultermendejudecat,persoanavtmatseciteazcumeniuneacsepoateconstituipartecivilpnla
ncepereacercetriijudectoreti.
(4)Neprezentareapersoaneivtmateiaprilorcitatenumpiedicjudecareacauzei.Cndinstanaconsidercestenecesar
prezenauneiadintreprilelips,poateluamsuripentruprezentareaacesteia,amnndnacestscopjudecata.
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.353afostabrogatdepct.229alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Petotparcursuljudecii,persoanavtmatiprilepotsolicita,oralsaunscris,cajudecatassedesfoarenlips,n
acestcaznemaifiindcitatepentrutermeneleurmtoare.
(7)Cndjudecataseamn,prileicelelaltepersoanecareparticiplaprocesiaucunotindenoultermendejudecat.

Alin.(7)alart.353afostmodificatdepct.230alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(8)Lacerereapersoanelorcareiautermenulncunotin,instanalenmneazcitaii,sprealeservidreptjustificarelaloculde
munc,nvedereaprezentriilanoultermen.
(9)Participareaprocuroruluilajudecatacauzeiesteobligatorie.
(10)Completulnvestitcujudecareauneicauzepenalepoate,dinoficiusaulacerereaprilororiapersoaneivtmate,s
preschimbeprimultermensautermenulluatncunotin,curespectareaprincipiuluicontinuitiicompletului,nsituaiancare
dinmotiveobiectiveinstananuipoatedesfuraactivitateadejudecatlatermenulfixatorinvedereasoluionriicuceleritate
acauzei.Preschimbareatermenuluisedispuneprinrezoluiajudectoruluincameradeconsiliuifrcitareaprilor.Prilevor
ficitatedendatpentrunoultermenfixat.

Alin.(10)alart.353afostintrodusdepct.231alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul354
Compunereainstanei
(1)Instanajudecncompletdejudecat,acruicompunereesteceaprevzutdelege.
(2)Completuldejudecattrebuiesrmnacelaintotcursuljudecriicauzei.Cndacestlucrunuesteposibil,completulse
poateschimbapnlancepereadezbaterilor.
(3)Dupncepereadezbaterilor,oriceschimbareintervenitncompunereacompletuluiatragereluareadezbaterilor.
+Articolul355
Judecatadeurgenncauzelecuarestaipreventivsauaflainarestladomiciliu
(1)Dacncauzsuntinculpaiarestaipreventivsauaflainarestladomiciliu,judecatasefacedeurgenicuprecdere,
termeneledejudecatfiind,deregul,de7zile.
(2)Pentrumotivetemeinicjustificate,instanapoateacordatermenemaiscurtesaumailungi.
+Articolul356
Asigurareaaprrii
(1)Persoanavtmat,inculpatul,celelaltepriiavocaiiacestoraaudreptulsiacunotindeacteledosaruluintotcursul
judecii.
(2)Cndpersoanavtmatsauunadintrepriseaflnstarededeinere,preedintelecompletuluiiamsuricaaceastasi
poatexercitadreptulprevzutlaalin.(1)ispoatluacontactcuavocatulsu.
(3)ncursuljudecii,persoanavtmatiprileaudreptullaunsingurtermenpentruangajareaunuiavocatipentru
pregtireaaprrii.
(4)nsituaiancarepersoanavtmatsauunadintreprinumaibeneficiazdeasistenajuridicacordatdeavocatulsuales,
instanapoateacordaunalttermenpentruangajareaunuialtavocatipregtireaaprrii.

Alin.(4)alart.356afostmodificatdepct.232alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)nsituaiileprevzutelaalin.(1)(4),acordareanlesnirilornecesarepregtiriiaprriiefectivetrebuiesfieconform
respectriitermenuluirezonabilalprocesuluipenal.
+Articolul357
Atribuiilepreedinteluicompletului
(1)Preedintelecompletuluiconduceedina,ndeplinindtoatendatoririleprevzutedelege,idecideasupracererilorformulate
deprocuror,persoanavtmatidepri,dacrezolvareaacestoranuestedatncdereacompletului.
(2)ncursuljudecii,preedintele,dupconsultareacelorlalimembriaicompletului,poaterespingentrebrileformulatede
pri,persoanavtmatideprocuror,dacacesteanusuntconcludenteiutilesoluionriicauzei.
(3)Dispoziiilepreedinteluicompletuluisuntobligatoriipentrutoatepersoaneleprezentensaladeedin.
+Articolul358
Strigareacauzeiiapelulcelorcitai
(1)Preedintelecompletuluianun,potrivitordiniidepelistadeedin,cauzaacreijudecareestelarnd,dispuneaseface
apelulprilorialcelorlaltepersoanecitateiconstatcaredintreelesauprezentat.ncazulparticipanilorcarelipsescverific
dacleafostnmnatcitaiancondiiileart.260idaciaujustificatnvreunfelabsena.
(2)Prileipersoanavtmatsepotprezentaiparticipalajudecatchiardacnuaufostcitatesaunuauprimitcitaia,
preedinteleavndndatorireasstabileascidentitateaacestora.
+Articolul359
Asigurareaordiniiisolemnitiiedinei
(1)Preedintelevegheazasupramenineriiordiniiisolemnitiiedinei,putndluamsurilenecesarenacestscop.
(2)Preedintelepoatelimitaaccesulpubliculuilaedinadejudecat,inndseamademrimeasliideedin.
(3)Prileipersoanelecareasistsauparticiplaedinadejudecatsuntobligatespstrezedisciplinaedinei.
(4)Cndopartesauoricarealtpersoantulburedinaorinesocotetemsurileluate,preedinteleiatrageateniasrespecte
disciplina,iarncazderepetareorideabaterigrave,dispunendeprtareaeidinsal.
(5)Parteasaupersoanandeprtatestechematnsalnaintedencepereadezbaterilor.Preedinteleiaducelacunotinactele
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 77/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(5)Parteasaupersoanandeprtatestechematnsalnaintedencepereadezbaterilor.Preedinteleiaducelacunotinactele
esenialeefectuatenlipsiicitetedeclaraiileceloraudiai.Dacparteasaupersoanacontinustulbureedina,preedintele
poatedispunedinnoundeprtareaeidinsal,dezbaterileurmndaavealocnlipsaacesteia.
(6)Dacparteacontinustulbureedinaicuocaziapronunriihotrrii,preedintelecompletuluipoatedispunendeprtarea
eidinsal,nacestcazhotrreaurmndaificomunicat.
+Articolul360
Constatareainfraciunilordeaudien
(1)Dacncursuledineisesvreteofaptprevzutdelegeapenal,preedintelecompletuluidejudecatconstatacea
faptilidentificpefptuitor.ncheiereadeedinsetrimiteprocuroruluicompetent.
(2)ncazulncareprocurorulparticiplajudecat,poatedeclaracncepeurmrireapenal,punenmicareaciuneapenalil
poatereinepesuspectsaupeinculpat.

Alin.(2)alart.360afostmodificatdepct.233alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul361
Pregtireaedineidejudecat
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.361afostabrogatdepct.234alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Preedintelecompletuluidejudecatarendatorireasiadintimptoatemsurilenecesarepentrucalatermenuldejudecat
fixatjudecareacauzeisnusufereamnare.
(3)nacestscop,dosarelerepartizatepecompletenmodaleatoriuvorfipreluatedepreedintelecompletului,carevalua
msurilenecesarenscopulpregtiriijudecii,astfelnctsseasiguresoluionareacuceleritateacauzei.
(4)ncazurilencareasistenajuridicesteobligatorie,preedintelecompletuluivaluamsuripentrudesemnareaavocatuluidin
oficiu.
(5)nsituaiancarenaceeaicauzaucalitateadeinculpatattpersoanajuridic,ctireprezentaniilegaliaiacesteia,
preedinteleverificdacinculpatulpersoanjuridiciadesemnatunreprezentant,iarncazcontrar,procedeazladesemnarea
unuireprezentant,dinrndulpracticienilorninsolven.
(6)Deasemenea,preedinteleverificndeplinireadispoziiilorprivindcitareai,dupcaz,procedeazlacompletareaori
refacereaacestora.
(7)Preedintelecompletuluisengrijetecalistacauzelorfixatepentrujudecatsfientocmitiafiatlainstan,cu24deore
nainteatermenuluidejudecat.
(8)Lantocmirealisteiseineseamadedataintrriicauzelorlainstan,dndusentietatecauzelorncaresuntdeinuisau
arestailadomiciliuicelorcuprivirelacarelegeaprevedecjudecatasefacedeurgen.
+Articolul362
Msurilepreventivencursuljudecii
(1)Instanasepronun,lacereresaudinoficiu,cuprivirelaluarea,nlocuirea,revocareasauncetareadedreptamsurilor
preventive.
(2)ncauzelencarefadeinculpatsadispusomsurpreventiv,instanaestedatoaresverifice,ncursuljudecii,n
edinpublic,legalitateaitemeiniciamsuriipreventive,procedndpotrivitdispoziiilorart.208.
+Articolul363
Participareaprocuroruluilajudecat
(1)Participareaprocuroruluilajudecatesteobligatorie.
(2)ncursuljudecii,procurorulexercitrolactiv,nvedereaaflriiadevruluiiarespectriidispoziiilorlegale.
(3)ncursuljudecii,procurorulformuleazcereri,ridicexcepiiipuneconcluzii.Cererileiconcluziileprocuroruluitrebuie
sfiemotivate.
(4)Cndapreciazcexistvreunadintrecauzelecarempiedicexercitareaaciuniipenale,procurorulpune,dupcaz,concluzii
deachitaresaudencetareaprocesuluipenal.

Alin.(4)alart.363afostmodificatdepct.235alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul364
Participareainculpatuluilajudecatidrepturileacestuia
(1)Judecatacauzeiarelocnprezenainculpatului.Aducereainculpatuluiaflatnstarededeinerelajudecatesteobligatorie.Se
considercesteprezentiinculpatulprivatdelibertatecare,cuacordulsuinprezenaaprtoruluialessaunumitdinoficiu
i,dupcaz,iainterpretului,participlajudecatprinvideoconferin,laloculdedeinere.

Alin.(1)alart.364afostmodificatdepct.95alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Judecatapoateavealocnlipsainculpatuluidacacestaestedisprut,sesustragedelajudecatoriiaschimbatadresafra
oaducelacunotinaorganelorjudiciarei,nurmaverificrilorefectuate,nuisecunoatenouaadres.
(3)Judecatapoatedeasemeneaavealocnlipsainculpatuluidac,deilegalcitat,acestalipsetenmodnejustificatdela
judecareacauzei.
(4)Petotparcursuljudecii,inculpatul,inclusivncazulncareesteprivatdelibertate,poatecere,nscris,sfiejudecatnlips,
fiindreprezentatdeavocatulsualessaudinoficiu.ncazulncareinculpatulaflatnstarededeinereasolicitatsfiejudecatn
lips,instanapoatedispune,lacereresaudinoficiu,caacestaspoatpunconcluziincadruldezbaterilorisisedea
cuvntulprinintermediulvideoconferinei,nprezenaaprtoruluialessaudinoficiu.

Alin.(4)alart.364afostmodificatdepct.95alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Dacapreciaznecesarprezenainculpatului,instanapoatedispuneaducereaacestuiacumandatdeaducere.
(6)Inculpatulpoateformulacereri,ridicaexcepiiipuneconcluzii,inclusivnsituaiaprevzutlaalin.(1)tezafinal.

Alin.(6)alart.364afostmodificatdepct.95alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul365
Participareacelorlalteprilajudecatidrepturileacestora
(1)Parteacivilipartearesponsabilcivilmentepotfireprezentatedeavocat.
(2)Parteacivilipartearesponsabilcivilmentepotformulacereri,ridicaexcepiiipuneconcluzii.
+Articolul366
Participareapersoaneivtmateiaaltorsubieciprocesualilajudecatidrepturileacestora
(1)Persoanavtmatpoatefireprezentatdeavocat.
(2)Persoanavtmatpoateformulacereri,ridicaexcepiiipuneconcluziinlaturapenalacauzei.
(3)Persoanelealecrorbunurisuntsupuseconfiscriipotfireprezentatedeavocatipotformulacereri,ridicaexcepiiipune
concluziicuprivirelamsuraconfiscrii.

Art.366afostmodificatdepct.237alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul367
Suspendareajudecii
(1)Cndseconstatpebazauneiexpertizemedicolegalecinculpatulsuferdeoboalgrav,carelmpiedicsparticipela
judecat,instanadispune,prinncheiere,suspendareajudeciipncndstareasntiiinculpatuluivapermiteparticiparea
acestuialajudecat.

(2)Dacsuntmaimuliinculpai,iartemeiulsuspendriiprivetenumaipeunuldintreeiidisjungereanuesteposibil,se
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 78/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(2)Dacsuntmaimuliinculpai,iartemeiulsuspendriiprivetenumaipeunuldintreeiidisjungereanuesteposibil,se
dispunesuspendareantregiicauze.
(3)Suspendareajudeciisedispuneipeperioadadesfurriiproceduriidemediere,potrivitlegii.
(4)ncheiereadatnpriminstanprincaresadispussuspendareacauzeipoatefiatacatseparatcucontestaielainstana
ierarhicsuperioarntermende24deoredelapronunare,pentruprocuror,prileipersoanavtmatprezente,idela
comunicare,pentruprilesaupersoanavtmatcarelipsesc.Contestaiasedepunelainstanacareapronunatncheierea
atacatisenainteaz,mpreuncudosarulcauzei,instaneiierarhicsuperioare,ntermende48deoredelanregistrare.
(5)Contestaianususpendexecutareaisejudecntermende3ziledelaprimireadosarului.
(6)Procesulpenalsereiadinoficiudendatceinculpatulpoateparticipalajudecatsaulancheiereaproceduriidemediere,
potrivitlegii.
(7)Instanadejudecatesteobligatsverificeperiodic,darnumaitrziude3luni,dacmaisubzistcauzacareadeterminat
suspendareajudecii.
(8)Dacinculpatulseaflnarestladomiciliusauestearestatpreventivorifadeinculpatsadispusmsuracontroluluijudiciar
sauacontroluluijudiciarpecauiune,seaplicnmodcorespunztorprevederileart.208.

Alin.(8)alart.367afostmodificatdepct.16alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(9)Ridicareauneiexcepiideneconstituionalitatenususpendjudecareacauzei.
+Articolul368
Suspendareajudeciincazdeextrdareactiv
(1)ncazulncare,potrivitlegii,secereextrdareauneipersoanenvedereajudecriintrocauzpenal,instanaperolulcreia
seaflcauzapoatedispune,prinncheieremotivat,suspendareajudeciipnladatalacarestatulsolicitatvacomunica
hotrreasaasupracereriideextrdare.ncheiereainstaneiestesupuscontestaieintermende24deoredelapronunare,
pentruceiprezeni,idelacomunicare,pentruceilips,lainstanaierarhicsuperioar.

Alin.(1)alart.368afostmodificatdepct.238alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Dacsesolicitextrdareaunuiinculpatjudecatntrocauzcumaimuliinculpai,instanapoatedispune,ninteresulunei
bunejudeci,disjungereacauzei.

Alin.(2)alart.368afostmodificatdepct.238alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Contestaiasedepunelainstanacareapronunatncheiereaatacatisenainteaz,mpreuncudosarulcauzei,instanei
ierarhicsuperioare,ntermende48deoredelanregistrare.
(4)Contestaianususpendexecutareaisejudecnedinpublic,ntermende5ziledelaprimireadosarului,cucitarea
priloriapersoaneivtmateicuparticipareaprocurorului.

Alin.(4)alart.368afostmodificatdepct.96alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul369
Noteleprivinddesfurareaedineidejudecat
(1)Desfurareaedineidejudecatsenregistreazcumijloacetehniceaudio.
(2)ncursuledineidejudecatgrefierulianotecuprivireladesfurareaprocesului.Procuroruliprilepotcerecitireanotelor
ivizarealordectrepreedinte.
(3)Dupterminareaedineidejudecat,participaniilaprocesprimesc,lacerere,cteocopiedepenotelegrefierului.
(4)Notelegrefieruluipotficontestatecelmaitrziulatermenulurmtor.
(5)ncazdecontestaredectreparticipaniilaprocesanotelorgrefierului,acesteavorfiverificatei,eventual,completateori
rectificatepebazanregistrrilordinedinadejudecat.
(6)Lacerere,prile,pecheltuialaacestora,potobineocopieelectronicanregistrriiedineidejudecatnceeaceprivete
cauzalor,cuexcepiasituaiilorncareedinanuafostpublicntotsaunparte.

Alin.(6)alart.369afostintrodusdepct.97alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul370
Felulhotrrilor
(1)Hotrreaprincarecauzaestesoluionatdeprimainstandejudecatsauprincareaceastasedeznvestetefrasoluiona
cauzasenumetesentin.Instanasepronunprinsentininaltesituaiiprevzutedelege.
(2)Hotrreaprincareinstanasepronunasupraapelului,recursuluincasaieirecursuluininteresullegiisenumetedecizie.
Instanasepronunprindecizieinaltesituaiiprevzutedelege.

Alin.(2)alart.370afostmodificatdepct.239alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Toatecelelaltehotrripronunatedeinstanencursuljudeciisenumescncheieri.
(4)Desfurareaprocesuluinedinadejudecatseconsemneazntroncheierecarecuprinde:
a)ziua,luna,anulidenumireainstanei
b)meniuneadacedinaafostsaunupublic
c)numeleiprenumelejudectorilor,procuroruluiigrefierului
d)numeleiprenumeleprilor,avocailorialecelorlaltepersoanecareparticipnprocesicareaufostprezentelajudecat,
precumialecelorcareaulipsit,cuartareacalitiilorprocesualeicumeniuneaprivitoarelandeplinireaprocedurii
e)faptapentrucareinculpatulafosttrimisnjudecatitexteledelegencareafostncadratfapta

Lit.e)aalin.(4)alart.370afostmodificatdepct.239alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
f)mijloaceledeprobcareaufostsupusedezbateriicontradictorii
g)cereriledeoricenaturformulatedeprocuror,depersoanavtmat,depriideceilaliparticipanilaproces
h)concluziileprocurorului,alepersoaneivtmateialeprilor
i)msurileluatencursuledinei.
(5)ncheiereasentocmetedegrefierntermendecelmult72deoredelaterminareaedineiisesemneazdepreedintele
completuluidejudecatidegrefier.
(6)Cndhotrreasepronunnziuancareaavutlocjudecata,nusentocmetencheierea.
+CapitolulIIJudecatanpriminstan
+Seciunea1Desfurareajudecriicauzelor
+Articolul371
Obiectuljudecii
Judecatasemrginetelafapteleilapersoaneleartatenactuldesesizareainstanei.
+Articolul372
Verificrileprivitoarelainculpat
(1)Latermenuldejudecat,dupstrigareacauzeiiapelulprilor,preedinteleverificidentitateainculpatului.
(2)ncazulinculpatuluipersoanjuridic,preedintelefaceverificricuprivireladenumire,sediulsocialisediilesecundare,
codulunicdeidentificare,identitateaicalitateapersoanelorabilitateslreprezinte.
+Articolul373
Msurilepremergtoareprivindmartorii,experiiiinterpreii

(1)Dupapelulmartorilor,experiloriinterpreilor,preedinteleceremartorilorprezenisprseascsaladeedinilepune
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 79/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(1)Dupapelulmartorilor,experiloriinterpreilor,preedinteleceremartorilorprezenisprseascsaladeedinilepune
nvederesnusendeprtezefrncuviinareasa.
(2)Experiirmnnsaladeedin,nafardecazulncareinstanadispunealtfel.
(3)Martorii,experiiiinterpreiiprezenipotfiascultai,chiardacnuaufostcitaisaunuauprimitcitaie,nsnumaidupces
astabilitidentitatealor,innduseseamadedispoziiileart.122.
+Articolul374
Aducerealacunotinanvinuirii,lmuririicereri
(1)Laprimultermenlacareproceduradecitareestelegalndepliniticauzaseaflnstaredejudecat,preedinteledispuneca
grefierulsdeacitireactuluiprincaresadispustrimitereanjudecatori,dupcaz,aceluiprincaresadispusnceperea
judeciisausfacoprezentaresuccintaacestuia.
(2)Preedinteleexplicinculpatuluinceconstnvinuireaceiseaduce,lntiineazpeinculpatcuprivireladreptuldeanu
faceniciodeclaraie,atrgnduiateniacceeacedeclarpoatefifolositimpotrivasa,precumicuprivireladreptuldea
punentrebricoinculpailor,persoaneivtmate,celorlaltepri,martorilor,experilorideadaexplicaiintotcursulcercetrii
judectoreti,cndsocotetecestenecesar.
(3)Preedintelencunotineazparteacivil,partearesponsabilcivilmenteipersoanavtmatcuprivirelaprobele
administratenfazaurmririipenalecareaufostexcluseicarenuvorfiavutenvederelasoluionareacauzeiipunenvedere
persoaneivtmatecsepoateconstituipartecivilpnlancepereacercetriijudectoreti.
(4)ncazurilencareaciuneapenalnuvizeazoinfraciunecaresepedepsetecudeteniunepevia,preedintelepunen
vedereinculpatuluicpoatesolicitacajudecatasaiblocnumaipebazaprobeloradministratencursulurmririipenaleia
nscrisurilorprezentatedepriidepersoanavtmat,dacrecunoatentotalitatefaptelereinutensarcinasa,aducnduila
cunotindispoziiileart.396alin.(10).

Alin.(4)alart.374afostmodificatdepct.98alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Preedintelentreabprocurorul,prileipersoanavtmatdacpropunadministrareadeprobe.
(6)ncazulncaresepropunprobe,trebuiessearatefapteleimprejurrileceurmeazafidovedite,mijloaceleprincarepotfi
administrateacesteprobe,loculundeseaflacestemijloace,iarnceeaceprivetemartoriiiexperii,identitateaiadresa
acestora.
(7)Probeleadministratencursulurmririipenaleinecontestatedectreprisaudectrepersoanavtmatnuse
readministreazncursulcercetriijudectoreti.Acesteasuntpusendezbatereacontradictorieaprilor,apersoaneivtmatei
aprocuroruluiisuntavutenvederedeinstanladeliberare.

Alin.(7)alart.374afostmodificatdepct.98alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(8)Probeleprevzutelaalin.(7)potfiadministratedinoficiudectreinstan,dacapreciazcestenecesarpentruaflarea
adevruluiijustasoluionareacauzei.
(9)Procurorul,persoanavtmatiprilepotcereadministrareadeprobenoiincursulcercetriijudectoreti.
(10)Instanapoatedispunedinoficiuadministrareadeprobenecesarepentruaflareaadevruluiijustasoluionareacauzei.

Art.374afostmodificatdepct.240alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul375
Procedurancazulrecunoateriinvinuirii
(1)Dacinculpatulsolicitcajudecatasaiblocncondiiileprevzutelaart.374alin.(4),instanaprocedeazlaascultarea
acestuia,dupcare,lundconcluziileprocuroruluiialecelorlaltepri,sepronunasupracererii.
(1^1)Inculpatulpoaterecunoatefapteleisolicitajudecareacauzeincondiiileprevzutelaart.374alin.(4)iprinnscris
autentic.

Alin.(1^1)alart.375afostintrodusdepct.99alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(1^2)ncazurileprevzutelaalin.(1)i(1^1),dacinculpatulesteminor,estenecesarincuviinareareprezentantuluisu
legal.

Alin.(1^2)alart.375afostintrodusdepct.99alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Dacadmitecererea,instanantreabprileipersoanavtmatdacpropunadministrareadeprobecunscrisuri.
(3)Dacrespingecererea,instanaprocedeazpotrivitart.374alin.(5)(10).

Art.375afostmodificatdepct.241alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul376
Ordineacercetriijudectoreti
(1)Instanancepeefectuareacercetriijudectoreticndcauzaseaflnstaredejudecat.
(2)Ordineadeefectuareaactelordecercetarejudectoreascesteceaprevzutndispoziiilecuprinsenprezentaseciune.
(3)Dupaudiereainculpatului,apersoaneivtmate,apriicivileiapriiresponsabilecivilmente,seprocedeazla
administrareaprobelorncuviinate.
(4)Administrareadeprobedinoficiupoatefifcutoricndpeparcursulcercetriijudectoreti.
(5)Instanapoatedispuneschimbareaordinii,cndaceastaestenecesar.
+Articolul377
Cercetareajudectoreascncazulrecunoateriinvinuirii
(1)Dacadispuscajudecatasaiblocncondiiileprevzutelaart.375alin.(1),instanaadministreazprobacunscrisurile
ncuviinate.
(2)nscrisurilepotfiprezentatelatermenullacareinstanasepronunasupracereriiprevzutelaart.375alin.(1)saulaun
termenulterior,acordatnacestscop.Pentruprezentareadenscrisuriinstananupoateacordadectunsingurtermen.
(3)Dispoziiileart.383alin.(3)seaplicnmodcorespunztor.
(4)Dacinstanaconstat,dinoficiu,lacerereaprocuroruluisauaprilor,cncadrareajuridicdatfapteiprinactuldesesizare
trebuieschimbat,esteobligatspunndiscuienouancadrareisatragateniainculpatuluicaredreptulscearlsarea
cauzeimailaurm.Dispoziiileart.386alin.(2)seaplicnmodcorespunztor.
(5)Dacpentrustabilireancadrriijuridice,precumidac,dupschimbareancadrriijuridice,estenecesaradministrareaaltor
probe,instana,lundconcluziileprocuroruluiialeprilor,dispuneefectuareacercetriijudectoreti,dispoziiileart.374alin.
(5)(10)aplicndusenmodcorespunztor.

Art.377afostmodificatdepct.242alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul378
Audiereainculpatului
(1)Inculpatulestelsatsaratetotcetiedesprefaptapentrucareafosttrimisnjudecat,apoiisepotpunentrebrinmod
nemijlocitdectreprocuror,depersoanavtmat,departeacivil,departearesponsabilcivilmente,deceilaliinculpai,
precumideavocaiiacestoraideavocatulinculpatuluiacruiaudiereseface.Preedinteleiceilalimembriaicompletuluipot,
deasemenea,punentrebri,dacapreciaznecesar,pentrujustasoluionareacauzei.

Alin.(1)alart.378afostmodificatdepct.243alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Instanapoaterespingentrebrilecarenusuntconcludenteiutilecauzei.ntrebrilerespinseseconsemneaznncheierea
deedin.
(3)nsituaiilencarelegeaprevedeposibilitateacainculpatulsfieobligatlaprestareauneimuncineremuneratenfolosul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 80/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(3)nsituaiilencarelegeaprevedeposibilitateacainculpatulsfieobligatlaprestareauneimuncineremuneratenfolosul
comunitii,acestavafintrebatdacimanifestacordulnacestsens,ncazulncarevafigsitvinovat.

Alin.(3)alart.378afostmodificatdepct.243alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Cndinculpatulnuimaiaminteteanumitefaptesaumprejurrioricndexistcontrazicerintredeclaraiilefcutede
inculpatninstaniceledateanterior,preedinteleicereacestuiaexplicaiiipoatedacitire,nntregimesaunparte,
declaraiiloranterioare.

Alin.(4)alart.378afostmodificatdepct.243alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Cndinculpatulrefuzsdeadeclaraii,instanadispunecitireadeclaraiilorpecareacestaleadatanterior.

Alin.(5)alart.378afostmodificatdepct.243alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Inculpatulpoatefireascultatoridecteoriestenecesar.
+Articolul379
Audiereacoinculpailor
(1)Dacsuntmaimuliinculpai,audiereafiecruiadintreeisefacenprezenacelorlaliinculpai.
(2)Cndinteresulaflriiadevruluiocere,instanapoatedispuneaudiereavreunuiadintreinculpaifrcaceilalisfiedefa.
(3)Declaraiileluateseparatsuntcititenmodobligatoriucelorlaliinculpai,dupaudierealor.
(4)Inculpatulpoatefidinnouaudiatnprezenacelorlaliinculpaisauaunoradintreei.
+Articolul380
Audiereapersoaneivtmate,apriicivileiapriiresponsabilecivilmente
(1)Instanaprocedeazlaaudiereapersoaneivtmate,apriicivileiapriiresponsabilecivilmentepotrivitdispoziiilorart.
111i112,dupascultareainculpatuluii,dupcaz,acoinculpailor.
(2)Persoanelemenionatesuntlsatesaratetotcetiudesprefaptacarefaceobiectuljudecii,apoilisepotpunenmod
nemijlocitntrebridectreprocuror,inculpat,avocatulinculpatului,persoanavtmat,parteacivil,partearesponsabil
civilmenteiavocaiiacestora.Preedinteleiceilalimembriaicompletuluipotdeasemeneapunentrebri,dacapreciaz
necesar,pentrujustasoluionareacauzei.
(3)Instanapoaterespingentrebrilecarenusuntconcludenteiutilecauzei.ntrebrilerespinseseconsemneaznncheierea
deedin.
(4)Persoanavtmat,parteacivilipartearesponsabilcivilmentepotfireascultateoridecteoriestenecesar.
+Articolul381
Audiereamartoruluiiaexpertului
(1)Audiereamartoruluisefacepotrivitdispoziiilorart.119124,careseaplicnmodcorespunztor.
(2)Dacmartorulafostpropusdectreprocuror,acestuiaisepotpunenmodnemijlocitntrebridectreprocuror,inculpat,
persoanavtmat,parteacivil,partearesponsabilcivilmente.Dacmartorulsauexpertulafostpropusdectreunadintrepri,
isepotpunentrebridectreaceasta,dectreprocuror,persoanavtmatidectrecelelaltepri.
(3)Preedinteleiceilalimembriaicompletuluipotadresantrebrimartoruluioridecteoriconsidernecesar,pentrujusta
soluionareacauzei.

Alin.(3)alart.381afostmodificatdepct.244alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Instanapoaterespingentrebrilecarenusuntconcludenteiutilecauzei.ntrebrilerespinseseconsemneaznncheierea
deedin.
(5)Martorulcareposedunnscrisnlegturcudepoziiafcutpoateslciteascninstan.Procuroruliprileaudreptuls
examinezenscrisul,iarinstanapoatedispunereinereanscrisuluiladosar,noriginalsauncopie.
(6)Cndmartorulnuimaiaminteteanumitefaptesaumprejurrioricndexistcontrazicerintredeclaraiilefcuteninstan
iceledateanterior,dupcemartorulafostlsatsdeclaretotceeacetie,preedintelepoatedacitire,nntregimesaunparte,
declaraiiloranterioare.

Alin.(6)alart.381afostmodificatdepct.244alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Dacaudiereavreunuiadintremartorinumaiesteposibil,iarnfazadeurmrirepenalacestaadatdeclaraiinfaa
organelordeurmrirepenalsauafostascultatdectrejudectoruldedrepturiilibertincondiiileart.308,instanadispune
citireadepoziieidatedeacestancursulurmririipenaleiineseamadeealajudecareacauzei.
(8)Dacunulsaumaimulimartorilipsesc,instanapoatedispunemotivatfiecontinuareajudecii,fieamnareacauzei.Martorul
acruilipsnuestejustificatpoatefiaduscumandatdeaducere.

Alin.(8)alart.381afostmodificatdepct.244alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)Martoriiaudiairmnnsal,ladispoziiainstanei,pnlaterminareaactelordecercetarejudectoreasccareseefectueaz
nedinarespectiv.Dacinstanagsetenecesar,poatedispuneretragerealorsauaunoradintreeidinsaladeedin,n
vedereareaudieriioriaconfruntriilor.
(10)Instana,lundconcluziileprocurorului,persoaneivtmateialeprilor,poatencuviinaplecareamartorilor,dupaudierea
lor.

Alin.(10)alart.381afostmodificatdepct.244alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(11)Dispoziiilealin.(1)(10)seaplicnmodcorespunztorincazdeaudiereaexpertuluisauinterpretului.
(12)Dispoziiileart.130134iart.306alin.(6)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(12)alart.381afostmodificatdepct.244alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul382
Consemnareadeclaraiilor
Declaraiileirspunsurileinculpailor,alemartorilororialealtorpersoaneaudiatencauzseconsemneazntocmaincondiiile
prevzutelaart.110alin.(1)(4),ntrebrilerespinseurmndaficonsemnatenncheiereadeedinpotrivitart.378380.
+Articolul383
Renunarealaprobeiimposibilitateaadministrriiprobelor
(1)Procurorul,persoanavtmatiprilepotrenunalaprobelepecareleaupropus.
(2)Duppunereandiscuiearenunrii,instanapoatedispunecaprobasnumaifieadministrat,dacapreciazcnumaieste
necesar.
(3)Dacncursulcercetriijudectoretiadministrareauneiprobeanterioradmiseaparecainutilsaunumaiesteposibil,
instana,dupceascultprocurorul,persoanavtmatiprile,poatedispunecaaceaprobsnumaifieadministrat.
(4)Dacimposibilitateadeadministraresereferlaoprobadministratnfazadeurmrirepenalincuviinatdeinstan,
aceastaestepusndiscuiaprilor,apersoaneivtmateiaprocuroruluiiseineseamadeealajudecareacauzei.
+Articolul384
Prezentareamijloacelormaterialedeprob
Cndncauzasupusjudeciiexistmijloacematerialedeprob,instana,lacereresaudinoficiu,dispuneaducereai
prezentareaacestora,dacesteposibil.
+Articolul385
Amnareapentruprobenoi

Dacdincercetareajudectoreascrezultcpentrulmurireafaptelorsaumprejurrilorcauzeiestenecesaradministrareade
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 81/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Dacdincercetareajudectoreascrezultcpentrulmurireafaptelorsaumprejurrilorcauzeiestenecesaradministrareade
probenoi,instanadispunefiejudecareacauzeincontinuare,fieamnareaeipentruadministrareaprobelor.
+Articolul386
Schimbareancadrriijuridice
(1)Dacncursuljudeciiseconsidercncadrareajuridicdatfapteiprinactuldesesizareurmeazafischimbat,instana
esteobligatspunndiscuienouancadrareisatragateniainculpatuluicaredreptulscearlsareacauzeimailaurm
sauamnareajudecii,pentruaipregtiaprarea.

Alin.(1)alart.386afostmodificatdepct.245alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Dacnouancadrarejuridicvizeazoinfraciunepentrucareestenecesarplngereaprealabilapersoaneivtmate,
instanadejudecatcheampersoanavtmationtreabdacnelegesfacplngereprealabil.nsituaiancarepersoana
vtmatformuleazplngereprealabil,instanacontinucercetareajudectoreasc,ncazcontrardispunndncetarea
procesuluipenal.
+Articolul387
Terminareacercetriijudectoreti
(1)naintedeadeclaraterminatcercetareajudectoreasc,preedintelentreabprocurorul,persoanavtmatipriledac
maiaudedatexplicaiiorideformulatcererinoipentrucompletareacercetriijudectoreti.
(2)Dacnusauformulatcererisaudaccererileformulateaufostrespinseoridacsauefectuatcompletrilecerute,
preedinteledeclarterminatcercetareajudectoreasc.
+Articolul388
Dezbaterileiordineancaresedcuvntul
(1)Dupterminareacercetriijudectoretisetreceladezbateri,dndusecuvntulnurmtoareaordine:procurorului,persoanei
vtmate,priicivile,priiresponsabilecivilmenteiinculpatului.
(2)Preedintelepoatedacuvntulinreplic.
(3)Durataconcluziilorprocurorului,aleprilor,alepersoaneivtmateialeavocailoracestorapoatefilimitat.Preedintele
completuluipoatehotrcacesteatrebuiesaiboduratsimilar.
(4)Preedintelearedreptulsintreruppeceicareaucuvntul,dacnsusinerilelordepesclimitelecauzeicesejudec.
(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.388afostabrogatdepct.246alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(6)Pentrumotivetemeinicedezbaterilepotfintrerupte.ntrerupereanupoatefimaimarede3zile.
+Articolul389
Ultimulcuvntalinculpatului
(1)naintedeancheiadezbaterile,preedinteledultimulcuvntinculpatuluipersonal.
(2)ntimpulncareinculpatulareultimulcuvntnuisepotpunentrebri.Dacinculpatulrelevfaptesaumprejurrinoi,
esenialepentrusoluionareacauzei,instanadispunereluareacercetriijudectoreti.
+Articolul390
Concluziilescrise
(1)Instanapoatecereprilor,dupnchidereadezbaterilor,sdepunconcluziiscrise.
(2)Procurorul,persoanavtmatiprilepotdepuneconcluziiscrise,chiardacnuaufostcerutedeinstan.
+Seciuneaa2aDeliberareaihotrreainstanei
+Articolul391
Soluionareacauzei
(1)Deliberareaipronunareahotrriisefacnziuancareauavutlocdezbaterilesaulaodatulterioar,darnumaitrziude
15ziledelanchidereadezbaterilor.

Alin.(1)alart.391afostmodificatdepct.247alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)nsituaiiexcepionale,cnd,raportatlacomplexitateacauzei,deliberareaipronunareanupotavealocntermenulprevzut
laalin.(1),instanapoateamnapronunareaosingurdatpentrucelmult15zile.
(3)Preedintelecompletuluiinformeazprileprezenteasupradateilacaresevapronunahotrrea.
+Articolul392
Deliberarea
(1)Ladeliberareiaupartenumaimembriicompletuluinfaacruiaaavutlocdezbaterea.
(2)Completuldejudecatdelibereaznsecret.
+Articolul393
Obiectuldeliberrii
(1)Completuldejudecatdelibereazmaintiasuprachestiunilordefaptiapoiasuprachestiunilordedrept.
(2)Deliberareapoartasupraexisteneifapteiivinovieiinculpatului,asuprastabiliriipedepsei,asuprastabiliriimsurii
educativeorimsuriidesiguran,dacestecazulsfieluat,precumiasupradeduceriidurateimsurilorpreventiveprivative
delibertateiainternriimedicale.
(3)Completuldejudecatdelibereaziasuprareparriipagubeiproduseprininfraciune,asupramsurilorpreventivei
asigurtorii,amijloacelormaterialedeprob,acheltuielilorjudiciare,precumiasupraoricreialteproblemeprivindjusta
soluionareacauzei.
(4)Toimembriicompletuluidejudecataundatorireasispunprereaasuprafiecreichestiuni.
(5)Preedinteleispuneprereaceldinurm.
+Articolul394
Luareahotrrii
(1)Hotrreatrebuiesfierezultatulacorduluimembrilorcompletuluidejudecatasuprasoluiilordatechestiunilorsupuse
deliberrii.
(2)Cndunanimitateanupoatefintrunit,hotrreaseiacumajoritate.
(3)Dacdindeliberarerezultmaimultdectdoupreri,judectorulcareopineazpentrusoluiaceamaisevertrebuiesse
altureceleimaiapropiatedeprereasa.
(4)Motivareaopinieiseparateesteobligatorie.
(5)nsituaiancarencadrulcompletuluidejudecatnusepoatentrunimajoritateaoriunanimitatea,judecareacauzeisereian
completdedivergen.
+Articolul395
Reluareacercetriijudectoretisauadezbaterilor
(1)Dacncursuldeliberriiinstanaapreciazcoanumitmprejuraretrebuielmuritiestenecesarreluareacercetrii
judectoretisauadezbaterilor,repunecauzaperol.Prevederileprivindcitareaseaplicnmodcorespunztor.
(2)Dacjudecataaavutlocncondiiileart.375alin.(1)i(2),iarinstanaconstatcpentrusoluionareaaciuniipenalese
impuneadministrareaaltorprobenafaranscrisurilorprevzutelaart.377alin.(1)(3),repunecauzaperolidispuneefectuarea
cercetriijudectoreti.

Art.395afostmodificatdepct.248alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul396
Rezolvareaaciuniipenale
(1)Instanahotrteasupranvinuiriiaduseinculpatului,pronunnd,dupcaz,condamnarea,renunarealaaplicareapedepsei,
amnareaaplicriipedepsei,achitareasauncetareaprocesuluipenal.
(2)Condamnareasepronundacinstanaconstat,dincolodeoricendoialrezonabil,cfaptaexist,constituieinfraciunei
afostsvritdeinculpat.

(3)Renunarealaaplicareapedepseisepronundacinstanaconstat,dincolodeoricendoialrezonabil,cfaptaexist,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 82/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(3)Renunarealaaplicareapedepseisepronundacinstanaconstat,dincolodeoricendoialrezonabil,cfaptaexist,
constituieinfraciuneiafostsvritdeinculpat,ncondiiileart.8082dinCodulpenal.

Alin.(3)alart.396afostmodificatdepct.249alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Amnareaaplicriipedepseisepronundacinstanaconstat,dincolodeoricendoialrezonabil,cfaptaexist,constituie
infraciuneiafostsvritdeinculpat,ncondiiileart.8390dinCodulpenal.

Alin.(4)alart.396afostmodificatdepct.249alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)Achitareainculpatuluisepronunncazurileprevzutelaart.16alin.(1)lit.a)d).

Alin.(5)alart.396afostmodificatdepct.100alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6)ncetareaprocesuluipenalsepronunncazurileprevzutelaart.16alin.(1)lit.e)j).
(7)Dacinculpatulacerutcontinuareaprocesuluipenalpotrivitart.18iseconstat,caurmareacontinuriiprocesului,csunt
incidentecazurileprevzutelaart.16alin.(1)lit.a)d),instanadejudecatpronunachitarea.
(8)Dacinculpatulacerutcontinuareaprocesuluipenalpotrivitart.18iseconstatcnusuntincidentecazurileprevzutelaart.
16alin.(1)lit.a)d),instanadejudecatpronunncetareaprocesuluipenal.

Alin.(8)alart.396afostmodificatdepct.249alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)ncazulncare,ncursulurmririipenale,alproceduriidecamerpreliminarsaualjudecii,fadeinculpatsaluatmsura
preventivacontroluluijudiciarpecauiunesausadispusnlocuireauneialtemsuripreventivecumsurapreventiva
controluluijudiciarpecauiuneiinculpatulestecondamnatlapedeapsaamenzii,instanadispuneplataacesteiadincauiune,
potrivitdispoziiilorart.217.
(10)Cndjudecatasadesfuratncondiiileart.375alin.(1),(1^1)i(2),cndcerereainculpatuluicajudecatasaiblocn
acestecondiiiafostrespinssaucndcercetareajudectoreascaavutlocncondiiileart.377alin.(5)oriart.395alin.(2),iar
instanareineaceeaisituaiedefaptcacearecunoscutdectreinculpat,ncazdecondamnaresauamnareaaplicriipedepsei,
limiteledepedeapsprevzutedelegencazulpedepseinchisoriisereduccuotreime,iarncazulpedepseiamenzii,cuo
ptrime.Pentruinculpaiiminori,instanavaaveanvedereacesteaspectelaalegereamsuriieducativencazulmsurilor
educativeprivativedelibertate,limiteleperioadelorpecaresedispunacestemsuri,prevzutedelege,sereduccuotreime.

Alin.(10)alart.396afostmodificatdepct.100alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul397
Rezolvareaaciuniicivile
(1)Instanasepronunprinaceeaihotrreiasupraaciuniicivile.
(2)ncazulcndadmiteaciuneacivil,instanaexamineaz,potrivitart.249254,necesitatealuriimsurilorasigurtoriiprivind
reparaiilecivile,dacasemeneamsurinuaufostluateanterior.
(3)Deasemenea,instanasepronunprinhotrreiasuprarestituiriilucrurilorirestabiliriisituaieianterioare,potrivit
dispoziiilorart.255i256.
(4)Dispoziiiledinhotrreprivindluareamsurilorasigurtoriiirestituirealucrurilorsuntexecutorii.
(5)ncazulncare,potrivitdispoziiilorart.25alin.(5),instanalasnesoluionataciuneacivil,msurileasigurtoriisemenin.
Acestemsurinceteazdedreptdacpersoanavtmatnuintroduceaciunenfaainstaneicivilentermende30deziledela
rmnereadefinitivahotrrii.
(6)ncazulncare,ncursulurmririipenale,alproceduriidecamerpreliminarsaualjudecii,fadeinculpatsaluatmsura
preventivacontroluluijudiciarpecauiunesausadispusnlocuireauneialtemsuripreventivecumsurapreventiva
controluluijudiciarpecauiuneiesteadmisaciuneacivil,instanadispuneplatadincauiuneadespgubiriloracordatepentru
reparareapagubelorcauzatedeinfraciune,potrivitdispoziiilorart.217.
+Articolul398
Cheltuielilejudiciare
Instanasepronunprinhotrreiasupracheltuielilorjudiciare,potrivitdispoziiilorart.272276.
+Articolul399
Dispoziiilecuprivirelamsurilepreventive
(1)Instanaareobligaiaca,prinhotrre,ssepronuneasuprameninerii,revocrii,nlocuiriiorincetriidedreptamsurii
preventivedispusepeparcursulprocesuluipenalcuprivirelainculpat.
(2)ncazderenunarelaaplicareapedepsei,deamnareaaplicriipedepsei,deachitaresaudencetareaprocesuluipenal,
instanadispunepunereadendatnlibertateainculpatuluiarestatpreventiv.
(3)Deasemenea,instanadispunepunereadendatnlibertateainculpatuluiarestatpreventivatuncicndpronun:
a)opedeapscunchisoarecelmultegalcuduratareinerii,arestuluiladomiciliuiarestriipreventive

Lit.a)aalin.(3)alart.399afostmodificatdepct.101alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)opedeapscunchisoare,cususpendareaexecutriisubsupraveghere
c)opedeapscuamend,carenunsoetepedeapsanchisorii
d)omsureducativneprivativdelibertate.

Lit.d)aalin.(3)alart.399afostmodificatdepct.101alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(4)Hotrreapronunatncondiiilealin.(1)(3)cuprivirelamsurilepreventiveesteexecutorie.

Alin.(4)alart.399afostmodificatdepct.102alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(5)Cnd,potrivitdispoziiilorprevzutelaalin.(1)(3),inculpatulestepusnlibertate,instanacomunicaceastaadministraiei
loculuidedeinere.
(6)Inculpatulcondamnatdeprimainstaniaflatnstaredearestpreventivesteliberatdendatceduratareineriiiceaa
arestriidevinegalecuduratapedepseipronunate,deihotrreanuestedefinitiv.Liberareasedispunedeadministraialocului
dedeinere,creiaisecomunic,ndatduppronunareahotrrii,ocopiedepedispozitivsauextras.
(7)ncazderenunarelaaplicareapedepsei,deamnareaaplicriipedepsei,deachitaresaudencetareaprocesuluipenal,dac
ncursulurmririipenalesaualjudeciifadeinculpatsaluatmsurapreventivacontroluluijudiciarpecauiune,instanava
dispunerestituireasumeidepusedreptcauiune,dacnusadispusplatadinaceastaadespgubiriloracordatepentrurepararea
pagubeloridacnusadispusplatadincauiuneprevzutlaart.217alin.(7).
(8)Instanadispuneconfiscareacauiuniidacmsuracontroluluijudiciarpecauiuneafostnlocuitcumsuraarestuluila
domiciliusauaarestriipreventive,pentrumotiveleartatelaart.217alin.(9),inusadispusplatadincauiuneasumelor
prevzutelaart.217.

Alin.(8)alart.399afostmodificatdepct.251alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(9)Duratamsuriiarestuluiladomiciliusededucedinpedeapsaaplicatprinechivalareauneiziledearestladomiciliucuozidin
pedeaps.

Alin.(9)alart.399afostmodificatdepct.102alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.

(10)Duppronunareahotrrii,pnlasesizareainstaneideapel,instanapoatedispune,lacereresaudinoficiu,luarea,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 83/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
(10)Duppronunareahotrrii,pnlasesizareainstaneideapel,instanapoatedispune,lacereresaudinoficiu,luarea,
revocarea,nlocuireasaumeninereauneimsuripreventivecuprivirelainculpatulcondamnat,ncondiiilelegii.

Alin.(10)alart.399afostmodificatdepct.102alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul400
Minuta
(1)Rezultatuldeliberriiseconsemneazntrominut,caretrebuiesaibconinutulprevzutpentrudispozitivulhotrrii.
Minutasesemneazdemembriicompletuluidejudecat.
(2)ntocmireaminuteiesteobligatoriencazurilencarejudectorulsauinstanadispuneasupramsurilorpreventiveinalte
cazuriexpresprevzutedelege.
(3)Minutasentocmetendouexemplareoriginale,dintrecareunulseataeazladosarulcauzei,iarcellaltsedepune,spre
conservare,ladosaruldeminutealinstanei.
+Articolul401
Cuprinsulhotrrii
Hotrreaprincareinstanapenalsoluioneazfondulcauzeitrebuiesconinoparteintroductiv,oexpunereidispozitivul.
+Articolul402
Coninutulpriiintroductive
(1)Parteaintroductivcuprindemeniunileprevzutelaart.370alin.(4).
(2)Cndsaredactatoncheieredeedin,potrivitdispoziiilorart.370,parteaintroductivselimiteaznumailaurmtoarele
meniuni:denumireainstaneicareajudecatcauza,datapronunriihotrrii,loculundeafostjudecatcauza,precuminumele
iprenumelemembrilorcompletuluidejudecat,aleprocuroruluiialegrefierului,fcndusemeniuneccelelaltedateaufost
trecutenncheiereadeedin.
(3)nhotrrileinstanelormilitaretrebuiesseindiceigradulmilitaralmembrilorcompletuluidejudecatialprocurorului.
Cndinculpatulestemilitar,semenioneazigradulacestuia.
+Articolul403
Coninutulexpunerii
(1)Expunereatrebuiescuprind:
a)dateleprivindidentitateaprilor
b)descriereafapteicefaceobiectultrimiteriinjudecat,cuartareatimpuluiiloculuiundeafostsvrit,precumincadrarea
juridicdatacesteiaprinactuldesesizare
c)motivareasoluieicuprivirelalaturapenal,prinanalizaprobelorcareauservitcatemeipentrusoluionarealaturiipenalea
cauzeiiacelorcareaufostnlturate,imotivareasoluieicuprivirelalaturacivilacauzei,precumianalizaoricrorelemente
defaptpecaresesprijinsoluiadatncauz
d)artareatemeiurilordedreptcarejustificsoluiiledatencauz.
(2)ncazdecondamnare,renunarelaaplicareapedepseisauamnareaaplicriipedepsei,expunereatrebuiescuprindfiecare
faptreinutdeinstannsarcinainculpatului,formaigraduldevinovie,circumstaneleagravantesauatenuante,stareade
recidiv,timpulcesededucedinpedeapsapronunat,respectivtimpulcaresevadeducedinpedeapsastabilitncazdeanulare
saurevocarearenunriilaaplicareapedepseioriaamnriiaplicriipedepsei,precumiacteledincarerezultperioadace
urmeazafidedus.

Alin.(2)alart.403afostmodificatdepct.253alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Dacinstanareinensarcinainculpatuluinumaiopartedintrefapteleceformeazobiectultrimiteriinjudecat,sevaarta
nhotrrepentrucareanumefaptesapronunatcondamnareaori,dupcaz,renunarealaaplicareapedepseisauamnarea
aplicriipedepseiipentrucareanumefapte,ncetareaprocesuluipenalsauachitarea.

Alin.(3)alart.403afostmodificatdepct.253alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)ncazulrenunriilaaplicareapedepseiialamnriiaplicriipedepsei,precumincazulsuspendriiexecutriipedepsei
subsupraveghere,sevorprezentanhotrremotivelecareaudeterminatrenunareasauamnareaori,dupcaz,suspendareai
sevorartaconsecinelelacarepersoanafadecaresaudispusacestesoluiiseexpunedacvamaicomiteinfraciunisau,
dupcaz,dacnuvarespectamsuriledesupraveghereorinuvaexecutaobligaiileceirevinpeduratatermenuluide
supraveghere.

Alin.(4)alart.403afostintrodusdepct.254alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul404
Coninutuldispozitivului
(1)Dispozitivultrebuiescuprinddateleprevzutelaart.107privitoarelapersoanainculpatului,soluiadatdeinstancu
privirelainfraciune,indicndusedenumireaacesteiaitextuldelegencaresencadreaz,iarncazdeachitaresaudencetare
aprocesuluipenal,icauzapecaresentemeiazpotrivitart.16,precumisoluiadatcuprivirelasoluionareaaciuniicivile.

Alin.(1)alart.404afostmodificatdepct.255alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Cndinstanadispunecondamnarea,ndispozitivsemenioneazpedeapsaprincipalaplicat.ncazulncaredispune
suspendareaexecutriiacesteia,ndispozitivsemenioneazimsuriledesupraveghereiobligaiile,prevzutelaart.93alin.
(1)(3)dinCodulpenal,pecaretrebuieslerespectecondamnatul,sepunnvedereacestuiaconsecinelenerespectriiloriale
svririidenoiinfraciuniiseindicdouentitidincomunitateundeurmeazaseexecutaobligaiadeaprestaomunc
neremuneratnfolosulcomunitii,prevzutlaart.93alin.(3)dinCodulpenal,dupconsultarealisteiprivindposibilitile
concretedeexecutareexistentelanivelulfiecruiserviciudeprobaiune.Consilieruldeprobaiune,pebazaevaluriiiniiale,va
decidencaredinceledouinstituiidincomunitatemenionatenhotrreajudectoreascurmeazaseexecutaobligaiaitipul
deactivitate.Cndinstanadispunemsuraeducativasupravegherii,ndispozitivsemenioneazpersoanacarerealizeaz
supraveghereaindrumareaminorului.

Alin.(2)alart.404afostmodificatdepct.255alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Cndinstanadispunerenunarealaaplicareapedepsei,ndispozitivsefacemeniunedespreaplicareaavertismentului,
potrivitart.81dinCodulpenal,iarcnddispuneamnareaaplicriipedepsei,ndispozitivsemenioneazpedeapsastabilita
creiaplicareseamn,precumimsuriledesupraveghereiobligaiile,prevzutelaart.85alin.(1)i(2)dinCodulpenal,pe
caretrebuieslerespecteinculpatul,sepunnvedereacestuiaconsecinelenerespectriilorialesvririidenoiinfraciuni,iar
dacaimpusobligaiadeaprestaomuncneremuneratnfolosulcomunitii,semenioneazdouentitidincomunitateunde
urmeazaseexecutaaceastobligaie,dupconsultarealisteiprivindposibilitileconcretedeexecutareexistentelanivelul
fiecruiserviciudeprobaiune.Consilieruldeprobaiune,pebazaevaluriiiniiale,vadecidencaredinceledouinstituiidin
comunitatemenionatenhotrreajudectoreascurmeazaseexecutaobligaiaitipuldeactivitateindrumareaminorului.

Alin.(3)alart.404afostmodificatdepct.255alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Dispozitivultrebuiesmaicuprind,dupcaz,celehotrtedeinstancuprivirela:
a)deducereadurateimsuriipreventiveprivativedelibertateiainternriimedicale,indicnduseparteadinpedeapsexecutat
nacestmod
b)msurilepreventive
c)msurileasigurtorii
d)msuriledesiguran
e)cheltuielilejudiciare
f)restituirealucrurilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 84/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
f)restituirealucrurilor
g)restabilireasituaieianterioare
h)cauiune
i)rezolvareaoricreialteproblemeprivindjustasoluionareacauzei.
(5)Cndinstanapronunpedeapsanchisorii,ndispozitivsefacemeniunecpersoanacondamnatestelipsitdedrepturile
sau,dupcaz,uneledintredrepturileprevzutelaart.65dinCodulpenal,pedurataprevzutnacelaiarticol.
(6)Cndinstanaapronunatpedeapsanchisorii,iarpersoanavtmatasolicitatntiinareacuprivirelaeliberareanoricemod
sauevadareacondamnatului,instanafaceomeniunenacestsensndispozitivulhotrrii.

Alin.(6)alart.404afostmodificatdepct.103alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(6^1)Cndinstanaadispusamnareaaplicriipedepseisauinterzicereaunuiasaumaimultoradintredrepturileprevzutelaart.
66alin.(1)lit.l)o)dinLegeanr.286/2009(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/109854#id_artA873)
privindCodulpenal,cumodificrileicompletrileulterioare,odatcuaplicareapedepseiaccesoriisauapedepsei
complementareainterziceriiexercitriiunordrepturi,dispozitivulvacuprindemeniuneacpersoanasaupersoanelebeneficiare
alemsurilordeproteciepotsolicitaemitereaunuiordineuropeandeproteciencondiiilelegii.

Alin.(6^1)alart.404afostintrodusdeart.27dinLEGEAnr.151din13iulie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/180244#id_artA222)publicatnMONITORULOFICIALnr.545din20iulie2016.
(7)Dispozitivultrebuiescuprindmeniuneachotrreaestesupusapelului,cuartareatermenuluincareacestapoatefi
exercitat,indicareadateincarehotrreaafostpronunatiafaptuluicpronunareasafcutnedinpublic.

Alin.(7)alart.404afostmodificatdepct.255alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul405
Pronunareahotrrii
(1)Hotrreasepronunnedinpublicdectrepreedintelecompletuluidejudecat,asistatdegrefier.
(2)Lapronunareahotrriiprilenuseciteaz.
(3)Preedintelecompletuluipronunminutahotrrii.
+Articolul406
Redactareaisemnareahotrrii
(1)Hotrreaseredacteazncelmult30deziledelapronunare.
(2)Hotrreaseredacteazdeunuldintrejudectoriicareauparticipatlasoluionareacauzei,ncelmult30deziledela
pronunare,isesemneazdetoimembriicompletuluiidegrefier.
(3)Dispozitivulhotrriitrebuiesfieconformcuminuta.
(4)ncazdempiedicareavreunuiadintremembriicompletuluidejudecatdeasemna,hotrreasesemneaznloculacestuia
depreedintelecompletului.Dacipreedintelecompletuluiestempiedicatasemna,hotrreasesemneazdepreedintele
instanei.Cndmpiedicarealprivetepegrefier,hotrreasesemneazdegrefierulef.ntoatecazurilesefacemeniunepe
hotrredesprecauzacareadeterminatmpiedicarea.
+Articolul407
Comunicareahotrrii
(1)Duppronunare,ocopieaminuteihotrriisecomunicprocurorului,prilor,persoaneivtmatei,ncazulncare
inculpatulestearestat,administraieiloculuidedeinere,nvedereaexercitriiciideatac.ncazulncareinculpatul,parteacivil
saupersoanavtmatnunelegelimbaromn,ocopieaminuteihotrriiisecomunicacesteiantrolimbpecareonelege.
Dupredactareahotrrii,acestoralisecomunichotrreanntregulsu.

Alin.(1)alart.407afostmodificatdepct.104alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)ncazulncareinstanaadispusamnareaaplicriipedepseisaususpendareaexecutriipedepseisubsupraveghere,hotrrea
secomunicserviciuluideprobaiunei,dupcaz,organuluisauautoritiicompetentesverificerespectareaobligaiilordispuse
deinstan.

Art.407afostmodificatdepct.256alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+CapitolulIIIApelul
+Articolul408
Hotrrilesupuseapelului
(1)Sentinelepotfiatacatecuapel,daclegeanuprevedealtfel.
(2)ncheierilepotfiatacatecuapelnumaiodatcusentina,cuexcepiacazurilorcnd,potrivitlegii,potfiatacateseparatcu
apel.
(3)Apeluldeclaratmpotrivasentineisesocotetefcutimpotrivancheierilor.
+Articolul409
Persoanelecarepotfaceapel
(1)Potfaceapel:
a)procurorul,referitorlalaturapenalilaturacivil
b)inculpatul,nceeaceprivetelaturapenalilaturacivil
c)parteacivil,nceeaceprivetelaturapenalilaturacivil,ipartearesponsabilcivilmente,nceeaceprivetelaturacivil,
iarreferitorlalaturapenal,nmsurancaresoluiadinaceastlaturainfluenatsoluianlaturacivil

Lit.c)aalin.(1)alart.409afostmodificatdepct.257alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
d)persoanavtmat,nceeaceprivetelaturapenal
e)martorul,expertul,interpretuliavocatul,nceeacepriveteamenzilejudiciareaplicateprinsentin,precuminceeace
privetecheltuielilejudiciareiindemnizaiilecuveniteacestora

Lit.e)aalin.(1)alart.409afostmodificatdepct.105alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
f)oricepersoanfizicorijuridicalecreidrepturilegitimeaufostvtmatenemijlocitprintromsursauprintrunactal
instanei,nceeaceprivetedispoziiilecareauprovocatasemeneavtmare.
(2)Pentrupersoaneleprevzutelaalin.(1)lit.b)f),apelulpoatefideclaratidectrereprezentantullegaloridectreavocat,iar
pentruinculpat,idectresoulacestuia.
+Articolul410
Termenuldedeclarareaapelului
(1)Pentruprocuror,persoanavtmatipri,termenuldeapelestede10zile,daclegeanudispunealtfel,icurgedela
comunicareacopieiminutei.
(2)ncazulprevzutlaart.409alin.(1)lit.e),apelulpoatefiexercitatdendatduppronunareancheieriiprincaresadispus
asupracheltuielilorjudiciareiindemnizaiiloricelmaitrziun10ziledelapronunareasentineiprincaresasoluionatcauza
sau,dupcaz,ntermende10ziledelacomunicareasentineiprincareafostaplicatamendajudiciarsauprincaresadispus
asupracheltuielilorjudiciaresauindemnizaiilor.

Alin.(2)alart.410afostmodificatdepct.106alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Pentrupersoaneleprevzutelaart.409alin.(1)lit.f),termenuldeapelestede10zileicurgedeladatalacareacesteaau
aflatdespreactulsaumsuracareaprovocatvtmarea.
+Articolul411
Repunereantermen
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 85/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Repunereantermen
(1)Apeluldeclaratdupexpirareatermenuluiprevzutdelegeesteconsideratcafiindfcutntermendacinstanadeapel
constatcntrziereaafostdeterminatdeocauztemeinicdempiedicare,iarcerereadeapelafostfcutncelmult10zile
delancetareaacesteia.
(2)Hotrreaestedefinitivpnlamomentulncareinstanadeapeladmitecerereaderepunerentermen.
(3)Pnlasoluionarearepuneriintermen,instanadeapelpoatesuspendaexecutareahotrriiatacate.
(4)Dispoziiilealin.(1)i(3)nuseaplicnsituaiaredeschideriiprocesuluipenalcerutedepersoanacondamnatnlips.
+Articolul412
Declarareaimotivareaapelului
(1)Apelulsedeclarprincererescris,caretrebuiesconinurmtoarele:
a)numruldosarului,datainumrulsentineisauncheieriiatacate
b)denumireainstaneicareapronunathotrreaatacat
c)numele,prenumele,codulnumericpersonal,calitateaidomiciliul,reedinasaulocuina,precumisemnturapersoaneicare
declarapelul.
(2)Pentrupersoanacarenupoatessemneze,cerereavafiatestatdeungrefierdelainstanaacreihotrreseatacsaude
avocat.
(3)Cerereadeapelnesemnatorineatestatpoateficonfirmatninstandeparteoridereprezentantuleilaprimultermende
judecatcuproceduralegalndeplinit.
(4)Apelulsemotiveaznscris,artndusemotiveledefaptidedreptpecaresentemeiaz.

Art.412afostmodificatdepct.258alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul413
Instanalacaresedepuneapelul
(1)Cerereadeapelntocmitncondiiileprevzutelaart.412sedepunelainstanaacreihotrreseatac.
(2)Persoanacareseaflnstarededeinerepoatedepunecerereadeapelilaadministraialoculuidedeinere.
(3)Cerereadeapelnregistratsauatestatncondiiilealin.(2)oriprocesulverbalntocmitdeadministraialoculuidedeinerese
nainteazdendatinstaneiacreihotrreesteatacat.
+Articolul414
Renunarealaapel
(1)Duppronunareahotrriiipnlaexpirareatermenuluidedeclarareaapelului,prileipersoanavtmatpotrenunan
modexpreslaaceastcaledeatac.
(2)Asuprarenunrii,cuexcepiaapeluluicareprivetelaturacivilacauzei,sepoatereveninuntrultermenuluipentru
declarareaapelului.
(3)Renunareasaurevenireaasuprarenunriipoatesfiefcutpersonalsauprinmandatarspecial.
+Articolul415
Retragereaapelului
(1)Pnlanchidereadezbaterilorlainstanadeapel,persoanavtmatioricaredintrepriipotretrageapeluldeclarat.
Retragereatrebuiesfiefcutpersonaldepartesauprinmandatarspecial,iardacparteaseaflnstarededeinere,printro
declaraieatestatsauconsemnatntrunprocesverbaldectreadministraialoculuidedeinere.Declaraiaderetrageresepoate
facefielainstanaacreihotrreafostatacat,fielainstanadeapel.
(2)Reprezentaniilegalipotretrageapelul,curespectarea,nceeaceprivetelaturacivil,acondiiilorprevzutedelegeacivil.
Inculpatulminornupoateretrageapeluldeclaratpersonalsaudereprezentantulsulegal.
(3)Apeluldeclaratdeprocurorpoatefiretrasdeprocurorulierarhicsuperior.
(4)Apeluldeclaratdeprocuroriretraspoatefinsuitdeparteanfavoareacreiaafostdeclarat.
+Articolul416
Efectulsuspensivalapelului
Apeluldeclaratntermenestesuspensivdeexecutare,attnceeaceprivetelaturapenal,ctinceeaceprivetelaturacivil,
nafardecazulcndlegeadispunealtfel.
+Articolul417
Efectuldevolutivalapeluluiilimitelesale
(1)Instanajudecapelulnumaicuprivirelapersoanacareladeclaratilapersoanalacaresereferdeclaraiadeapelinumai
nraportcucalitateapecareapelantuloarenproces.
(2)ncadrullimitelorprevzutelaalin.(1),instanaesteobligatca,nafardetemeiurileinvocateicererileformulatede
apelant,sexaminezecauzasubtoateaspecteledefaptidedrept.
+Articolul418
Neagravareasituaieinpropriulapel
(1)Instanadeapel,soluionndcauza,nupoatecreaosituaiemaigreapentrucelcareadeclaratapel.
(2)Deasemenea,napeluldeclaratdeprocurornfavoareauneipri,instanadeapelnupoateagravasituaiaacesteia.
+Articolul419
Efectulextensivalapelului
Instanadeapelexamineazcauzaprinextindereicuprivirelaprilecarenuaudeclaratapelsaulacareacestanuserefer,
putndhotrinprivinalor,frspoatcreaacestorpriosituaiemaigrea.
+Articolul420
Judecareaapelului
(1)Judecareaapeluluisefacecucitareapriloriapersoaneivtmate.
(2)Judecareaapeluluinupoateavealocdectnprezenainculpatului,cndacestaseaflnstarededeinere.
(3)Participareaprocuroruluilajudecareaapeluluiesteobligatorie.
(4)Instanadeapelprocedeazlaascultareainculpatului,cndaceastaesteposibil,potrivitregulilordelajudecatanfond.
(5)Instanadeapelpoatereadministraprobeleadministratelaprimainstanipoateadministraprobenoi,ncondiiileart.100.
(6)Cndapelulestenstaredejudecat,preedintelecompletuluidcuvntulapelantului,apoiintimatuluiipeurm
procurorului.Dacntreapeluriledeclarateseafliapelulprocurorului,primulcuvntlareacesta.
(7)Procuroruliprileaudreptullarepliccuprivirelachestiunilenoiivitecuocaziadezbaterilor.Inculpatuluiiseacord
ultimulcuvnt.
(8)Instanaverifichotrreaatacatpebazalucrriloriamaterialuluidindosarulcauzei,precumiaoricrorprobe
administratenfaainstaneideapel.
(9)nvedereasoluionriiapelului,instana,motivat,poatedaonouapreciereprobelor.
(10)Instanasepronunasupratuturormotivelordeapelinvocate.
(11)Lajudecareaapeluluiseaplicreguliledelajudecatanfond,nmsurancarenprezentultitlunuexistdispoziiicontrare.
(12)Apelulmpotrivancheierilorcare,potrivitlegii,potfiatacateseparatsejudecncameradeconsiliufrprezenaprilor,
carepotdepuneconcluziiscrise,cuexcepiacazurilorncarelegeadispunealtfeloriacelorncareinstanaapreciazceste
necesarjudecatanedinpublic.

Alin.(12)alart.420afostmodificatdepct.259alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul421
Soluiilelajudecatanapel
Instana,judecndapelul,pronununadintreurmtoarelesoluii:
1.respingeapelul,meninndhotrreaatacat:
a)dacapelulestetardivsauinadmisibil
b)dacapelulestenefondat
2.admiteapeluli:
a)desfiineazsentinaprimeiinstaneipronunonouhotrre,procedndpotrivitregulilorreferitoarelasoluionareaaciunii
penaleiaaciuniicivilelajudecatanfond.Instanadeapelreadministreazdeclaraiilepecareprimainstaniantemeiat
soluiadeachitare,dispoziiileart.374alin.(7)(10)ialeart.383alin.(3)i(4)aplicndusenmodcorespunztor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 86/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Lit.a)apct.2alart.421afostmodificatdepct.107alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)desfiineazsentinaprimeiinstaneidispunerejudecareadectreinstanaacreihotrreafostdesfiinatpentrumotivulc
judecareacauzeilaaceainstanaavutlocnlipsauneiprinelegalcitatesaucare,legalcitat,afostnimposibilitatedease
prezentaideantiinainstanadespreaceastimposibilitate,invocatdeaceaparte.Rejudecareadectreinstanaacrei
hotrreafostdesfiinatsedispuneiatuncicndinstananusapronunatasuprauneifaptereinutensarcinainculpatuluiprin
actuldesesizaresauasupraaciuniicivileoricndexistvreunuldintrecazuriledenulitateabsolut,cuexcepiacazuluide
necompeten,cndsedispunerejudecareadectreinstanacompetent.

Lit.b)apct.2alart.421afostmodificatdepct.107alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul422
Chestiunilecomplementare
Instana,deliberndasupraapelului,face,atuncicndestecazul,aplicareadispoziiilorprivitoarelareluareadezbateriloriacelor
privindrezolvareaaciuniicivile,msurileasigurtorii,cheltuielilejudiciareioricealteaspectedecaredepindesoluionarea
completaapelului.Deasemenea,instanadeapelverificdacsafcutojustaplicaredectreprimainstanadispoziiilor
privitoareladeducereadurateireinerii,arestriipreventive,arestuluiladomiciliusauinternriimedicaleiadaug,daceste
cazul,timpuldearestarescursduppronunareahotrriiatacatecuapel.
+Articolul423
Desfiinareahotrrii
(1)ncazdeadmitereaapelului,hotrreaatacatsedesfiineaz,nlimiteledispoziiilorprivindefectuldevolutiviextensival
apelului.
(2)Hotrreapoatefidesfiinatnumaicuprivirelaunelefaptesaupersoaneorinumainceeaceprivetelaturapenalsau
civil,dacaceastanumpiedicjustasoluionareacauzei.
(3)ncazdedesfiinareahotrrii,instanadeapelpoatemeninemsuraarestriipreventive.
+Articolul424
Coninutuldecizieiinstaneideapelicomunicareaacesteia
(1)Deciziainstaneideapeltrebuiescuprindnparteaintroductivmeniunileprevzutelaart.402,iarnexpuneretemeiurile
defaptidedreptcareaudus,dupcaz,larespingereasauadmitereaapelului,precumitemeiurilecareauduslaadoptarea
oricreiadintresoluiileprevzutelaart.421.Dispozitivulcuprindesoluiadatdeinstanadeapel,datapronunriidecizieii
meniuneacpronunareasafcutnedinpublic.
(2)Instanadeapelsepronunasupramsurilorpreventivepotrivitdispoziiilorreferitoarelaconinutulsentineicndsadispus
trimitereacauzeisprerejudecareprimeiinstanesauinstaneicompetente,instanadeapelpoatefaceaplicareacorespunztoarea
art.399alin.(10).

Alin.(2)alart.424afostmodificatdepct.108alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)ncazulncareinculpatulseaflnstaredearestpreventivsaudearestladomiciliu,nexpunereidispozitivsearattimpul
caresededucedinpedeaps.
(4)Cndsadispusrejudecarea,deciziatrebuiesindicecareesteultimulactproceduralrmasvalabildelacareprocesulpenal
trebuiesireiacursul,ncazcontrartoateacteleproceduralefiinddesfiinatededrept.
(5)Deciziainstaneideapelsecomunicprocurorului,prilor,persoaneivtmateiadministraieiloculuidedeinere.
+Articolul425
Limitelerejudecrii
(1)Instanaderejudecaretrebuiesseconformezehotrriiinstaneideapel,nmsurancaresituaiadefaptrmneceaavut
nvederelasoluionareaapelului.
(2)Dachotrreaafostdesfiinatnapelulprocurorului,declaratndefavoareainculpatuluisaunapelulpersoaneivtmate,
instanacarerejudecpoateagravasoluiadatdeprimainstan.
(3)Cndhotrreaestedesfiinatnumaicuprivirelaunelefaptesaupersoaneorinumainceeaceprivetelaturapenalsau
civil,instanaderejudecaresepronunnlimitelencarehotrreaafostdesfiinat.
+CapitolulIII^1
Contestaia

Cap.III^1afostintrodusdepct.5alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
+Articolul425^1
Declarareaisoluionareacontestaiei
(1)Caleadeatacacontestaieisepoateexercitanumaiatuncicndlegeaoprevedeexpres,prevederileprezentuluiarticolfiind
aplicabilecndlegeanuprevedealtfel.
(2)Potfacecontestaieprocurorulisubieciiprocesualilacarehotrreaatacatserefer,precumipersoanelealecrorinterese
legitimeaufostvtmateprinaceasta,ntermende3zile,carecurgedelapronunarepentruprocuroridelacomunicarepentru
celelaltepersoane,dispoziiileart.411alin.(1)aplicndusenmodcorespunztor.
(3)Contestaiasedepunelajudectoruldedrepturiiliberti,judectoruldecamerpreliminarsau,dupcaz,lainstanacarea
pronunathotrreacareseatacisemotiveazpnlatermenulstabilitpentrusoluionare,dispoziiileart.415aplicndusen
modcorespunztor.
(4)Lasoluionareacontestaiei,dispoziiileart.416iart.418seaplicnmodcorespunztorncadrulacestorlimite,la
soluionareacontestaieimpotrivancheieriiprivindomsurpreventivsepoatedispuneomsurmaipuingravdectcea
solicitatsaudectceadispusprinncheiereacontestatorisepotmodificaobligaiiledinconinutulmsuriicontestate.
(5)Contestaiasesoluioneazdectrejudectoruldedrepturiiliberti,respectivdectrejudectoruldecamerpreliminarde
lainstanasuperioarceleisesizatesau,dupcaz,dectreinstanasuperioarceleisesizate,respectivdecompletulcompetental
nalteiCurideCasaieiJustiie,nedinpublic,cuparticipareaprocurorului.
(6)Lasoluionareacontestaieiseciteazpersoanacareafcutcontestaia,precumisubieciiprocesualilacarehotrreaatacat
serefer,dispoziiileart.90iart.91aplicndusenmodcorespunztor.
(7)Contestaiasesoluioneazprindecizie,carenuestesupusniciuneicideatac,putndusepronunaunadintreurmtoarele
soluii:
1.respingereacontestaiei,cumeninereahotrriiatacate:
a)cndcontestaiaestetardivsauinadmisibil
b)cndcontestaiaestenefondat
2.admitereacontestaieii:
a)desfiinareahotrriiatacateisoluionareacauzei
b)desfiinareahotrriiatacateidispunerearejudecriicauzeidectrejudectorulsaucompletulcareapronunato,atuncicnd
seconstatcnuaufostrespectatedispoziiileprivindcitarea.

Art.425^1afostintrodusdepct.5alart.IIIdinORDONANADEURGENnr.3din5februarie2014
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/155316),publicatnMONITORULOFICIALnr.98din7februarie2014.
+CapitolulVCileextraordinaredeatac
+Seciunea1Contestaiananulare

Cap.IValTitluluiIIIdinParteaspecialdevineSeciunea1aCap.ValTitluluiIIIdinParteaspecialconformpct.260alart.
102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatn
MONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul426
Cazuriledecontestaienanulare
mpotrivahotrrilorpenaledefinitivesepoatefacecontestaienanularenurmtoarelecazuri:
a)cndjudecatanapelaavutlocfrcitarealegalauneiprisaucnd,deilegalcitat,afostnimposibilitatedeaseprezenta
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 87/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
a)cndjudecatanapelaavutlocfrcitarealegalauneiprisaucnd,deilegalcitat,afostnimposibilitatedeaseprezenta
ideantiinainstanadespreaceastimposibilitate
b)cndinculpatulafostcondamnat,deiexistauprobecuprivirelaocauzdencetareaprocesuluipenal
c)cndhotrreadinapelafostpronunatdealtcompletdectcelcarealuatparteladezbatereapefondaprocesului

Lit.c)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
d)cndinstanadeapelnuafostcompuspotrivitlegiioriaexistatuncazdeincompatibilitate

Lit.d)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
e)cndjudecatanapelaavutlocfrparticipareaprocuroruluisauainculpatului,cndaceastaeraobligatorie,potrivitlegii

Lit.e)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
f)cndjudecatanapelaavutlocnlipsaavocatului,cndasistenajuridicainculpatuluieraobligatorie,potrivitlegii

Lit.f)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
g)cndedinadejudecatnapelnuafostpublic,nafardecazurilecndlegeaprevedealtfel

Lit.g)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
h)cndinstanadeapelnuaprocedatlaaudiereainculpatuluiprezent,dacaudiereaeralegalposibil

Lit.h)aart.426afostmodificatdepct.109alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
i)cndmpotrivauneipersoanesaupronunatdouhotrridefinitivepentruaceeaifapt.

Art.426afostmodificatdepct.262alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
+Articolul427
Cerereadecontestaienanulare
(1)Contestaiananularepoatefifcutdeoricaredintrepri,depersoanavtmatsaudectreprocuror.
(2)ncerereadecontestaienanularecontestatorultrebuiesaratecazuriledecontestaiepecareleinvoc,precumimotivele
adusensprijinulacestora.
+Articolul428
Termenuldeintroducereacontestaieinanulare
(1)Contestaiananularepentrumotiveleprevzutelaart.426lit.a)ic)h)poatefiintrodusntermende30deziledeladata
comunicriidecizieiinstaneideapel.
(2)Contestaiananularepentrumotiveleprevzutelaart.426lit.b)ii)poatefiintrodusoricnd.

Art.428afostmodificatdepct.110alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
+Articolul429
Instanacompetent
(1)Contestaiananulareseintroducelainstanacareapronunathotrreaacreianularesecere.

Alin.(1)alart.429afostmodificatdepct.263alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Contestaiananularepentrucazulncareseinvocautoritateadelucrujudecatseintroducelainstanalacarearmas
definitivultimahotrre.
+Articolul430
Suspendareaexecutrii
Pnlasoluionareacontestaieinanulare,instanasesizat,lundconcluziileprocurorului,poatesuspendaexecutareahotrriia
creianularesecere.
+Articolul431
Admitereanprincipiu
(1)Instanaexamineazadmisibilitateanprincipiu,ncameradeconsiliu,cucitareapriloricuparticipareaprocurorului.
Neprezentareapersoanelorlegalcitatenumpiedicexaminareaadmisibilitiinprincipiu.

Alin.(1)alart.431afostmodificatdepct.111alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Instana,constatndccerereadecontestaienanulareestefcutntermenulprevzutdelege,cmotivulpecaresesprijin
contestaiaestedintreceleprevzutelaart.426icnsprijinulcontestaieisedepunoriseinvocdovezicaresuntladosar,
admitenprincipiucontestaiaidispunecitareaprilorinteresate.
+Articolul432
Proceduradejudecare
(1)Latermenulfixatpentrujudecareacontestaieinanulare,instana,ascultndprileiconcluziileprocurorului,dacgsete
contestaiantemeiat,desfiineazprindeciziehotrreaacreianularesecereiprocedeazfiedendat,fieacordndun
termen,dupcaz,larejudecareaapeluluisaularejudecareacauzeidupdesfiinare.
(2)ncazulncareprincontestaiananulareseinvocautoritateadelucrujudecat,judecareacontestaieisefacecucitarea
prilorinteresatencauzancaresapronunatultimahotrre.Instana,ascultndprileiconcluziileprocurorului,dacgsete
contestaiantemeiat,desfiineazprindeciziesau,dupcaz,prinsentinultimahotrresauaceapartedinultimahotrrecu
privirelacareexistautoritatedelucrujudecat.
(3)Judecareacontestaieinanularenupoateavealocdectnprezenainculpatului,cndacestaseaflnstarededeinere.
(4)Sentinadatncontestaiananulareestesupusapelului,iardeciziadatnapelestedefinitiv.
+Seciunea2Recursulncasaie

Seciunea1aCap.VdinTitlulIIIalPriispecialeadevenitSeciuneaa2aconformpct.261alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.
255din19iulie2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din
14august2013.
+Articolul433
Scopulrecursuluincasaieiinstanacompetent
RecursulncasaieurmretessupunnalteiCurideCasaieiJustiiejudecarea,ncondiiilelegii,aconformitiihotrrii
atacatecuregulilededreptaplicabile.
+Articolul434
Hotrrilesupuserecursuluincasaie
(1)PotfiatacatecurecursncasaiedeciziilepronunatedecuriledeapelidenaltaCurtedeCasaieiJustiie,cainstanede
apel,cuexcepiadeciziilorprincaresadispusrejudecareacauzelor.

Alin.(1)alart.434afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
(2)Nupotfiatacatecurecursncasaie:
a)hotrrilederespingerecainadmisibilacereriiderevizuire

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 88/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ

Lit.a)aalin.(2)alart.434afostmodificatdepct.112alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
b)hotrrilederespingereacereriideredeschidereaprocesuluipenalncazuljudecriinlips
c)hotrrilepronunatenmateriaexecutriipedepselor

Lit.c)aalin.(2)alart.434afostmodificatdepct.112alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
d)hotrrilepronunatenmateriareabilitrii
e)soluiilepronunatecuprivirelainfraciunipentrucareaciuneapenalsepunenmicarelaplngereaprealabilapersoanei
vtmate
f)soluiilepronunatecaurmareaaplicriiproceduriiprivindrecunoatereanvinuirii
g)hotrrilepronunatecaurmareaadmiteriiacorduluiderecunoatereavinoviei.

Alin.(2)alart.434afostmodificatdepct.264alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(3)Recursulncasaieexercitatdeprocurormpotrivahotrrilorprincaresadispusachitareainculpatuluinupoateaveacascop
obinereacondamnriiacestuiadectreinstanaderecursncasaie.
+Articolul435
Termenuldedeclararearecursuluincasaie
Recursulncasaiepoatefiintrodusdectreprisauprocurorntermende30deziledeladatacomunicriidecizieiinstaneide
apel.
+Articolul436
Declararearecursuluincasaie
(1)Potformulacererederecursncasaie:
a)procurorul,nceeaceprivetelaturapenalilaturacivil
b)inculpatul,nceeaceprivetelaturapenalilaturacivil,mpotrivahotrrilorprincaresadispuscondamnarea,renunarea
laaplicareapedepseisauamnareaaplicriipedepseiorincetareaprocesuluipenal

Lit.b)aalin.(1)alart.436afostmodificatdepct.265alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
c)parteacivilipartearesponsabilcivilmente,nceeaceprivetelaturacivil,iarreferitorlalaturapenal,nmsurancare
soluiadinaceastlaturainfluenatsoluianlaturacivil.
(2)Abrogat.

Alin.(2)alart.436afostabrogatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
(3)Pnlanchidereadezbaterilorlainstanaderecurs,prileiprocurorulipotretragerecursulncasaiedeclarat.Retragerea
trebuiesfiefcutpersonaldepartesauprinmandatarspecial,iardacparteaseaflnstarededeinere,printrodeclaraie
atestatsauconsemnatntrunprocesverbaldectreconducerealoculuidedeinere.Declaraiaderetrageresepoatefacefiela
instanaacreihotrreafostatacat,fielainstanaderecurs.
(4)Reprezentaniilegalipotretragerecursulncasaiecurespectarea,nceeaceprivetelaturacivil,acondiiilorprevzutede
legeacivil.Inculpatulminornupoateretragerecursulncasaiedeclaratpersonalsaudereprezentantulsulegal.
(5)Recursulncasaiedeclaratdeprocurorpoatefiretrasdeprocurorulierarhicsuperior.
(6)Deciziainstaneideapelprincareafostrespinsapelulnupoatefiatacatcurecursncasaiedepersoanelecarenuau
exercitatcaleadeatacaapeluluioricndapelulacestoraafostretras.
+Articolul437
Motivarearecursuluincasaie
(1)Cerereaderecursncasaieseformuleaznscrisivacuprinde:
a)numeleiprenumele,domiciliulsaureedinapriiori,dupcaz,numeleiprenumeleprocuroruluicareexercitrecursuln
casaie,precumiorganuljudiciardincareacestafaceparte

Lit.a)aalin.(1)alart.437afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
b)indicareahotrriicareseatac
c)indicareacazurilorderecursncasaiepecaresentemeiazcerereaimotivareaacestora
d)semnturapersoaneicareexercitrecursulncasaie.

Lit.d)aalin.(1)alart.437afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
(2)Lacerereseanexeaztoatenscrisurileinvocatenmotivareaacesteia.
+Articolul438
Cazurilencaresepoatefacerecursncasaie
(1)Hotrrilesuntsupusecasriinurmtoarelecazuri:
1.ncursuljudeciinuaufostrespectatedispoziiileprivindcompetenadupmateriesaudupcalitateapersoanei,atuncicnd
judecataafostefectuatdeoinstaninferioarceleilegalcompetente

Pct.1alalin.(1)alart.438afostmodificatdepct.266alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
2.abrogat

Pct.2alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
3.abrogat

Pct.3alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
4.abrogat

Pct.4alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
5.abrogat

Pct.5alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
6.abrogat

Pct.6alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
7.inculpatulafostcondamnatpentruofaptcarenuesteprevzutdelegeapenal
8.nmodgreitsadispusncetareaprocesuluipenal
9.abrogat

Pct.9alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
10.abrogat
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 89/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
10.abrogat

Pct.10alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
11.nusaconstatatgraiereasaunmodgreitsaconstatatcpedeapsaaplicatinculpatuluiafostgraiat
12.sauaplicatpedepsenaltelimitedectceleprevzutedelege
13.abrogat

Pct.13alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
14.abrogat

Pct.14alalin.(1)alart.438afostabrogatdepct.267alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Cazurileprevzutelaalin.(1)potconstituitemeialcasriihotrriidoardacnuaufostinvocatepecaleaapeluluisaun
cursuljudecriiapeluluioridac,deiaufostinvocate,aufostrespinsesauinstanaaomisssepronuneasupralor.
(3)ncazulncarecerereaderecursncasaieafostrespins,parteasauprocurorulcareadeclaratrecursulncasaienumai
poateformulaonoucererempotrivaaceleiaihotrri,indiferentdemotivulinvocat.
+Articolul439
Proceduradecomunicare
(1)Cerereaderecursncasaiempreuncunscrisurileanexatesedepun,nsoitedecopiipentruprocuroripri,lainstanaa
creihotrreseatac.

Alin.(1)alart.439afostmodificatdepct.268alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Preedinteleinstaneiacreihotrreseatacorijudectoruldelegatdectreacestavacomunicaprocuroruluiiprilorcopii
depecerereaderecursncasaieicelelaltenscrisuridoveditoare,cumeniuneacsepotdepuneconcluziilescrisentermende
10ziledelaprimireacomunicrilor,laaceeaiinstan.
(3)Nedepunereadectrepriiprocurordeconcluziiscrisenumpiedicjudecarearecursuluincasaie.
(4)ntermende5ziledeladepunereaconcluziilorscrisesaudelaexpirareatermenuluidedepunereaacestora,preedintele
instaneisaujudectoruldelegatdectreacestavanaintanalteiCurideCasaieiJustiiedosarulcauzei,cerereaderecursn
casaie,nscrisurileanexate,doveziledecomunicareefectuate,precumi,dupcaz,concluziilescrise.
(4^1)ncazulncarecerereaderecursncasaieesteformulatmpotrivauneihotrriprevzutelaart.434alin.(2),preedintele
instaneisaujudectoruldelegatdectreacestarestituieprii,pecaleadministrativ,cerereaderecursncasaie.

Alin.(4^1)alart.439afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
(5)ncazulncarenuestendeplinitproceduradecomunicareprevzutlaalin.(2)i(4)oridacaceastanuestecomplet,
magistratulasistentdelanaltaCurtedeCasaieiJustiie,desemnatcuverificareandepliniriiproceduriidecomunicareide
ntocmirearaportuluireferitorlacerereaderecursncasaie,vandeplinisauvacompleta,dupcaz,procedura.
(6)ncazulrecursurilorncasaiedeclaratempotrivadeciziilorpronunatedeSeciapenalanalteiCurideCasaieiJustiie,ca
instandeapel,proceduradecomunicareserealizeazlanivelulSecieipenaleanalteiCurideCasaieiJustiie,iarncazul
recursurilorncasaiedeclaratempotrivadeciziilorpronunatedecompletelede5judectori,cainstanedeapel,procedurade
comunicareserealizeazlanivelulcompletelorde5judectori.

Alin.(6)alart.439afostintrodusdepct.5alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
+Articolul440
Admitereanprincipiu
(1)Admisibilitateacereriiderecursncasaieseexamineazncameradeconsiliudeuncompletformatdinunjudector,dup
depunerearaportuluimagistratuluiasistentiatuncicndproceduradecomunicareestelegalndeplinit,frcitareaprilori
frparticipareaprocurorului.

Alin.(1)alart.440afostmodificatdepct.17alart.unicdinLEGEAnr.75din28aprilie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178058),publicatnMONITORULOFICIALnr.334din29aprilie2016,caremodificart.
IdinORDONANADEURGENnr.82din10decembrie2014(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/163828),publicatn
MONITORULOFICIALnr.911din15decembrie2014.
(2)Daccerereaderecursncasaienuestefcutntermenulprevzutdelegesaudacnusaurespectatdispoziiileart.434,
art.436alin.(1)i(6),art.437iart.438,instanarespinge,prinncheieredefinitiv,cerereaderecursncasaie.

Alin.(2)alart.440afostmodificatdepct.6alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
(3)Daccerereaderecursncasaieafostretras,instanaiaactderetragere,prinncheiere.
(4)ncazulncareinstanaconstatccerereandeplinetecondiiileprevzutelaart.434438,dispuneprinncheiereadmiterea
nprincipiuacereriiderecursncasaieitrimitecauzanvedereajudecriirecursuluincasaie.
(5)ncazulrecursurilorncasaiedeclaratempotrivadeciziilorpronunatedecompletelede5judectori,cainstanedeapel,
judectorulcareexamineazadmisibilitateacereriiderecursncasaiencondiiileprevzutenalin.(1)(4)trebuiesfacparte
dintruncompletde5judectori.

Alin.(5)alart.440afostintrodusdepct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.70din26octombrie2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/183142),publicatnMONITORULOFICIALnr.866din31octombrie2016.
+Articolul441
Suspendareaexecutrii
(1)Instanacareadmitenprincipiucerereaderecursncasaiesaucompletulcarejudecrecursulncasaiepoatesuspenda
motivat,ntotsaunparte,executareahotrrii,putndimpunerespectareadectrecondamnataunoradintreobligaiile
prevzutelaart.215alin.(1)i(2).

Alin.(1)alart.441afostmodificatdepct.271alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)ncazulncarepersoanacondamnatnurespectobligaiileimpuseprinncheiere,completulcarevajudecarecursuln
casaie,dinoficiusaulacerereaprocurorului,poatedispunerevocareamsuriisuspendriiireluareaexecutriipedepsei.
(3)Aducerealandeplinireadispoziiilordesuspendareaexecutriihotrriiisupravegherearespectriiobligaiilorimpusese
facprininstanadeexecutare.
+Articolul442
Efectuldevolutivilimitelesale
(1)Instanajudecrecursulncasaienumaicuprivirelapersoanacareladeclaratilapersoanalacaresereferdeclaraiade
recursncasaieinumainraportcucalitateapecarerecurentuloarenproces.
(2)Instanaderecursncasaieexamineazcauzanumainlimitelemotivelordecasareprevzutelaart.438,invocatencererea
derecursncasaie.
+Articolul443
Efectulextensivilimitelesale
(1)Instanaexamineazcauzaprinextindereicuprivirelaprilecarenuaudeclaratrecursncasaiesaulacareacestanuse
refer,putndhotrinprivinalor,frspoatcreaacestorpriosituaiemaigrea.
(2)Procurorul,chiardupexpirareatermenuluiderecursncasaie,poatecereextinderearecursuluincasaiedeclaratdeeln
termenifadealtepersoanedectacelealacaresareferit,fraseputeacreaacestoraosituaiemaigrea.
+Articolul444
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 90/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
+Articolul444
Neagravareasituaieinpropriulrecursncasaie
(1)Instana,soluionndcauza,nupoatecreaosituaiemaigreapentrucelcareadeclaratrecursulncasaie.
(2)nrecursulncasaiedeclaratdeprocurornfavoareauneipri,instanaderecursncasaienupoateagravasituaiaacesteia.
+Articolul445
Prezenapriloriaprocurorului
(1)Judecarearecursuluincasaieadmisnprincipiusefacecucitareaprilor.Dispoziiileart.90iart.93alin.(5)seaplicn
modcorespunztor.
(2)Participareaprocuroruluilajudecarearecursuluincasaieesteobligatorie.
+Articolul446
Judecarearecursuluincasaie
(1)Preedintelecompletuluidcuvntulrecurentului,apoiintimatuluiiprocurorului.Dacntrerecursurilencasaiedeclaratese
aflirecursulprocurorului,primulcuvntlareacesta.
(2)Procuroruliprileaudreptullarepliccuprivirelachestiunilenoiivitecuocaziadezbaterilor.
+Articolul447
Verificarealegalitiihotrrii
Instanaesteobligatssepronuneasupratuturorcazurilorderecursncasaieinvocateprincereredeprocurorsaudepri,
verificndexclusivlegalitateahotrriiatacate.
+Articolul448
Soluiilelajudecatarecursuluincasaie
(1)Instana,judecndrecursulncasaie,pronununadintreurmtoarelesoluii:
1.respingerecursulncasaie,meninndhotrreaatacat,dacrecursulncasaieestenefondat
2.admiterecursulncasaie,casndhotrreaatacat,i:
a)lachitpeinculpatsaudispunencetareaprocesuluipenalorinlturgreitaaplicarealegii
b)dispunerejudecareadectreinstanadeapeloridectreinstanacompetentmaterialsaudupcalitateapersoanei,dacsunt
incidentecelelaltecazuridecasareprevzutelaart.438.
(2)Dacrecursulncasaievizeazgreitasoluionarealaturiicivile,instana,dupadmiterearecursului,nlturnelegalitatea
constatatsaudispunerejudecareadectreinstanaacreihotrreafostcasat,ncondiiilealin.(1)pct.2lit.b).
(3)ncazulprevzutlaalin.(1)pct.2lit.a)instanaderecursncasaiedesfiineazihotrreaprimeiinstane,dacseconstat
aceleainclcridelegecandeciziarecurat.
(4)ncazulncarecondamnatulsegsetencursulexecutriipedepsei,instana,admindrecursulncasaieipronunnd
casareacutrimitere,dispuneasuprastriidelibertateaacestuia,putndluaomsurpreventiv.
+Articolul449
Desfiinareahotrriiiconinutuldeciziei
(1)ncazdeadmiterearecursuluincasaie,hotrreaatacatsecaseaznlimiteleprevzutelaart.442i443.
(2)Hotrreapoatefidesfiinatnumaicuprivirelaunelefaptesaupersoaneorinumainceeaceprivetelaturapenalsau
civil,dacaceastanumpiedicjustasoluionareacauzei.
(3)Deciziainstaneiderecursncasaietrebuiescuprind,nparteaintroductiv,meniunileprevzutelaart.402,iarn
expunere,temeiurilededreptcareauduslarespingereasauadmiterearecursuluincasaie.Dispozitivultrebuiescuprind
soluiapronunatdeinstanaderecursncasaie,datapronunriidecizieiimeniuneacpronunareasafcutnedin
public.
(4)Cndsadispusrejudecarea,deciziatrebuiesindicecareesteultimulactproceduralrmasvalabildelacareprocesulpenal
trebuiesireiacursul.
+Articolul450
Limitelejudecrii
(1)Instanaderejudecaretrebuiesseconformezehotrriiinstaneiderecursncasaie,nmsurancaresituaiadefaptrmne
ceaavutnvederelaadmiterearecursuluincasaie.
(2)Cndhotrreaestedesfiinatnumaicuprivirelaunelefaptesaupersoane,instanasepronunnlimitelencarehotrreaa
fostcasat.
+Articolul451
Proceduraderejudecare
Rejudecareacauzeidupcasareahotrriiatacatesedesfoarpotrivitdispoziiilorcap.IIsauIIIdintitlulIIIalpriispeciale,
careseaplicnmodcorespunztor.
+Seciuneaa3aRevizuirea

Seciuneaa2aaCap.VdinTitlulIIIalPriispecialeadevenitSeciuneaa3aconformpct.261alart.102,TitlulIIIdinLEGEA
nr.255din19iulie2013(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515
din14august2013.
+Articolul452
Hotrrilesupuserevizuirii
(1)Hotrrilejudectoretidefinitivepotfisupuserevizuiriiattcuprivirelalaturapenal,cticuprivirelalaturacivil.
(2)Cndohotrreprivetemaimulteinfraciunisaumaimultepersoane,revizuireasepoatecerepentruoricaredintrefaptesau
dintrefptuitori.
+Articolul453
Cazurilederevizuire
(1)Revizuireahotrrilorjudectoretidefinitive,cuprivirelalaturapenal,poateficerutcnd:
a)saudescoperitfaptesaumprejurricenuaufostcunoscutelasoluionareacauzeiicaredovedescnetemeiniciahotrrii
pronunatencauz
b)hotrreaacreirevizuireseceresantemeiatpedeclaraiaunuimartor,opiniaunuiexpertsaupesituaiilenvederatedeun
interpret,careasvritinfraciuneademrturiemincinoasncauzaacreirevizuiresecere,influenndastfelsoluia
pronunat
c)unnscriscareaservitcatemeialhotrriiacreirevizuiresecereafostdeclaratfalsncursuljudeciisauduppronunarea
hotrrii,mprejurarecareainfluenatsoluiapronunatncauz
d)unmembrualcompletuluidejudecat,procuroruloripersoanacareaefectuatactedeurmrirepenalacomisoinfraciunen
legturcucauzaacreirevizuiresecere,mprejurarecareainfluenatsoluiapronunatncauz
e)cnddousaumaimultehotrrijudectoretidefinitivenusepotconcilia
f)hotrreasantemeiatpeoprevederelegalcare,dupcehotrreaadevenitdefinitiv,afostdeclaratneconstituionalca
urmareaadmiteriiuneiexcepiideneconstituionalitateridicatenaceacauz,nsituaiancareconsecinelenclcriidispoziiei
constituionalecontinusseproducinupotfiremediatedectprinrevizuireahotrriipronunate.

Lit.f)aalin.(1)alart.453afostmodificatdepct.113alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(2)Revizuireahotrrilorjudectoretipenaledefinitive,exclusivcuprivirelalaturacivil,poateficerutnumainfaainstanei
civile,potrivitCoduluideprocedurcivil.
(3)Cazurileprevzutelaalin.(1)lit.a)if)potfiinvocatecamotivederevizuirenumainfavoareapersoaneicondamnatesaua
celeifadecaresadispusrenunarealaaplicareapedepseioriamnareaaplicriipedepsei.

Alin.(3)alart.453afostmodificatdepct.272alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)Cazulprevzutlaalin.(1)lit.a)constituiemotivderevizuiredacpebazafaptelorsaumprejurrilornoisepoatedovedi
netemeiniciahotrriidecondamnare,derenunarelaaplicareapedepsei,deamnareaaplicriipedepseioridencetarea
procesuluipenal,iarcazurileprevzutelaalin.(1)lit.b)d)if)constituiemotivederevizuiredacauduslapronunareaunei
hotrrinelegalesaunetemeinice.

Alin.(4)alart.453afostmodificatdepct.272alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611 91/139
01.03.2017 CODPR.PENALA01/07/2010PortalLegislativ
Alin.(4)alart.453afostmodificatdepct.272alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(5)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.e),toatehotrrilecarenusepotconciliasuntsupuserevizuirii.
+Articolul454
Dovedireaunorcazuriderevizuire
(1)Situaiilecareconstituiecazurilederevizuireprevzutelaart.453alin.(1)lit.b)d)sedovedescprinhotrrejudectoreasc
definitivprincareinstanasapronunatasuprafonduluicauzeiconstatndexistenafalsuluisauexistenafaptelorisvrirea
lorderespectivelepersoane.
(2)ncazurilencaredovadanupoatefifcutpotrivitalin.(1)datoritexisteneiuneicauzecarempiedicpunereanmicare
sauexercitareaaciuniipenale,probacazurilorderevizuireprevzutelaart.453alin.(1)lit.b)d)sepoatefacenprocedurade
revizuire,prinoricemijlocdeprob.
+Articolul455
Persoanelecarepotcererevizuirea
(1)Potcererevizuirea:
a)priledinproces,nlimitelecalitiilorprocesuale
b)unmembrudefamiliealcondamnatului,chiaridupmoarteaacestuia,numaidaccerereaesteformulatnfavoarea
condamnatului.
(2)Procurorulpoateceredinoficiurevizuirealaturiipenaleahotrrii.
+Articolul456
Cerereaderevizuire
(1)Cerereaderevizuireseadreseazinstaneicareajudecatcauzanprimainstan.
(2)Cerereaseformuleaznscrisitrebuiemotivat,cuartareacazuluiderevizuirepecaresentemeiaziamijloacelorde
probndovedireaacestuia.
(3)Lacereresevoralturacopiidepenscrisuriledecarecelceaformulatcerereaderevizuirenelegeasefolosinproces,
certificatepentruconformitatecuoriginalul.Cndnscrisurilesuntredactatentrolimbstrin,elesevoralturantraducere
efectuatdeuntraductorautorizat.
(4)ncazulncarecerereanundeplinetecondiiileprevzutelaalin.(2)i(3),instanapunenvedereceluiceaformulat
cerereasocompleteze,ntruntermenstabilitdeinstan,subsanciuneaprevzutlaart.459alin.(5).
+Articolul457
Termenuldeintroducereacererii
(1)Cerereaderevizuirenfavoareacondamnatuluisepoatefaceoricnd,chiardupcepedeapsaafostexecutatsauconsiderat
executatoridupmoarteacondamnatului,cuexcepiacazuluiprevzutlaart.453alin.(1)lit.f),cndcerereaderevizuirepoate
fiformulatntermendeunandeladatapublicriidecizieiCuriiConstituionalenMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
(2)Cerereaderevizuirendefavoareacondamnatului,aceluiachitatsauaceluifadecaresancetatprocesulpenalsepoate
facentermende3luni,carecurge:
a)ncazurileprevzutelaart.453alin.(1)lit.b)d),cndnusuntconstatateprinhotrredefinitiv,deladatacndfaptelesau
mprejurrileaufostcunoscutedepersoanacarefacecerereasaudeladatacndaceastaaluatcunotindemprejurrilepentru
careconstatareainfraciuniinusepoatefaceprintrohotrrepenal,darnumaitrziude3anideladataproduceriiacestora
b)ncazurileprevzutelaart.453alin.(1)lit.b)d),dacsuntconstatateprinhotrredefinitiv,deladatacndhotrreaafost
cunoscutdepersoanacarefacecererea,darnumaitrziudeunandeladatarmneriidefinitiveahotrriipenale
c)ncazulprevzutlaart.453alin.(1)lit.e),deladatacndhotrrilecenuseconciliazaufostcunoscutedepersoanacare
facecererea.
(3)Dispoziiilealin.(2)seaplicincazulcndprocurorulsesesizeazdinoficiu.
(4)Revizuireandefavoareainculpatuluinusepoatefacecndaintervenitocauzcarempiedicpunereanmicareaaciunii
penalesaucontinuareaprocesuluipenal.
+Articolul458
Instanacompetent
Competentsjudececerereaderevizuireesteinstanacareajudecatcauzanprimainstan.Cndtemeiulcereriiderevizuire
constnexistenaunorhotrricenusepotconcilia,competenasedeterminpotrivitdispoziiilorart.44.
+Articolul459
Admitereanprincipiu
(1)Laprimireacereriiderevizuire,sefixeaztermenpentruexaminareaadmisibilitiinprincipiuacereriiderevizuire,
preedinteledispunndataareadosaruluicauzei.

Alin.(1)alart.459afostmodificatdepct.273alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)Admisibilitateanprincipiuseexamineazdectreinstan,ncameradeconsiliu,cucitareapriloricuparticiparea
procurorului.Neprezentareapersoanelorlegalcitatenumpiedicexaminareaadmisibilitiinprincipiu.

Alin.(2)alart.459afostmodificatdepct.114alart.IIdinORDONANADEURGENnr.18din18mai2016
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/178639),publicatnMONITORULOFICIALnr.389din23mai2016.
(3)Instanaexamineazdac:
a)cerereaafostformulatntermenideopersoandintreceleprevzutelaart.455
b)cerereaafostntocmitcurespectareaprevederilorart.456alin.(2)i(3)
c)aufostinvocatetemeiurilegalepentruredeschidereaprocedurilorpenale
d)fapteleimijloaceledeprobnbazacroraesteformulatcerereanuaufostprezentatentrocerereanterioarderevizuire
careafostjudecatdefinitiv
e)fapteleimijloaceledeprobnbazacroraesteformulatcerereaconduc,nmodevident,lastabilireaexisteneiunortemeiuri
legalecepermitrevizuirea
f)persoanacareaformulatcerereasaconformatcerinelorinstaneidispusepotrivitart.456alin.(4).
(4)ncazulncareinstanaconstatcsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(3),dispuneprinncheiereadmiterean
principiuacereriiderevizuire.
(5)ncazulncareinstanaconstatnendeplinireacondiiilorprevzutelaalin.(3),dispuneprinsentinrespingereacereriide
revizuire,cainadmisibil.
(6)Cndcerereaderevizuireafostfcutpentruuncondamnatdecedatsaucndcondamnatulcareafcutcerereaorinfavoarea
cruiasafcutrevizuireaadecedatdupintroducereacererii,prinexcepiedeladispoziiileart.16alin.(1)lit.f),procedurade
revizuireivaurmacursul,iarncazulrejudecriicauzei,dupadmitereanprincipiu,instanavahotrpotrivitdispoziiilorart.
16,careseaplicnmodcorespunztor.
(7)ncheiereaprincareesteadmisnprincipiucerereaderevizuireestedefinitiv.Sentinaprincareesterespinscerereade
revizuire,dupanalizaadmisibilitiinprincipiu,estesupusaceleiaicideataccaihotrrealacaresereferrevizuirea.
+Articolul460
Msurilecarepotfiluateodatcusauulterioradmiteriinprincipiu
(1)Odatcuadmitereanprincipiuacereriiderevizuiresauulterioracesteia,instanapoatesuspendamotivat,ntotsaunparte,
executareahotrriisupuserevizuiriiipoatedispunerespectareadectrecondamnataunoradintreobligaiileprevzutelaart.
215alin.(1)i(2).

Alin.(1)alart.460afostmodificatdepct.274alart.102,TitlulIIIdinLEGEAnr.255din19iulie2013
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/150697#id_artA984),publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(2)mpotrivancheieriiprincaresadispussuspendareahotrriisupuserevizuirii,prevzutlaalin.(1),procurorulsaupersoana
interesatpoateformulacontestaientermende48deoredelapronunarepentruceiprezeniidelacomunicarepentrucei
lips.Contestaiaformulatdeprocurorestesuspensivdeexecutare.Dispoziiileart.597alin.(2)(5)seaplicnmod
corespunztor.
(3)ncazulncarepersoanacondamnatnurespectobligaiilestabiliteprinncheiere,instana,dinoficiusaulacererea
procurorului,