Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .073
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a dintre punctele A(2, 3) i B( 1, 5) .
(4p) b) S se determine partea real a num rului complex (5 2i )( 1 + 2i ) .
(4p) c) S se calculeze lungimea diagonalei p tratului de latur 2.
1
(4p) d) S se determine sin x , pentru cos x = i x 0, .
5 2
(2p) e) S se arate c expresia E = sin x 3 + cos x nu depinde de x .
2 2

(2p) f) S se determine a, b R , astfel nct punctele M (2, 1) i N (5,2 ) s fie situate pe


dreapta de ecua ie x + ay + b = 0 .
SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice cu primul termen
3 i ra ia 4.
(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n din mul imea {0,1, 2, 3, 4} s verifice
rela ia n 2 4 < 0 .
(3p) c) Se consider func ia f : R R , f (x ) = 3 x + 1 . S se calculeze ( f  f )( 1) .
2 3 1 0
(3p) d) S se calculeze A + I 2 , unde A = i I 2 = .
2

0 1 0 1
x 2x
(3p) e) S se rezolve n R ecua ia = 0.
1 x

2. Se consider func ia f : R * R , f ( x ) = 4 x .
1
x
(3p) a) S se calculeze f (x ), x R .
*

f ( x ) f (1)
(3p) b) S se calculeze lim .
x 1 x 1
f (x )
(3p) c) S se calculeze lim .
x 3x + 1
(3p) d) S se determine ecua ia asimptotei verticale la graficul func iei f.
2

(3p) e) S se calculeze f (x )dx .


1

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 073
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

3 5 1 0
Se consider matricele A = i I 2 = i mul imea
2 3 0 1

G = {X M 2 (R ) AX = XA} .

(4p) a) S se verifice c A G i I2 G .

(4p) b) S se calculeze determinantul matricei A .

(4p) c) S se verifice c A = I 2 .
2

(2p) d) S se arate c A 2 X = XA 2 , X M 2 (R ) .

(2p) e) S se arate c , dac a, b R , atunci matricea B = aI 2 + bA G .

(2p) f) S se arate c A 4 n = I 2 , n N .

(2p) g) S se calculeze suma elementelor matricei B = A + A 2 + ... + A 2007 .

SUBIECTUL IV ( 20p )

x2 + 2
Se consider func ia f : R R , f (x ) = .
x2 +1

f (x ) = 1 +
1
(4p) a) S se verifice c , xR .
x +1
2

(4p) b) S se calculeze f ( x ) , x R .
(4p) c) S se arate c func ia f este strict cresc toare pe ( ,0] .
(2p) d) S se arate c f (x ) 2 , x R .
1

(2p) e) S se calculeze f (x )dx .


0

(2p) f) S se calculeze ecua ia asimptotei c tre + la graficul func iei f .


(2p) g) S se determine x, y R pentru care f ( x ) + f ( y ) = 4 .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 073