Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3227, Marți, 16 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XIII, Nr. 3227, Marți, 16 mai 2017, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU

În atenția contribuabililor: activitatea anaF din județ, blocată complet

Aproximativ Aproximativ 400 400 de de angajați angajați de de la la Finanțe Finanțe au
Aproximativ Aproximativ 400 400 de de angajați angajați
de de la la Finanțe Finanțe au au protestat protestat
Pag.
5
Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din beciurile oamenilor, în urma unor inundații În
Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din
beciurile oamenilor, în urma unor inundații
În unele localități, din nor -
dul județului Hunedoara,
ploile ce au căzut în ultime -
le zile au inundat beciurile
unor gospodării. Echipajele
de pompieri au intervenit,
la sfârșitul săptămânii trecute, la 15 acțiuni de îndepărtare
a efectelor ploilor torențiale, în Rovina și Bucureșci.
Acolo a fost evacuată apa din 14 beciuri ca urmare a
2
unei ploi torențiale ce a afectat nordul județului.
Perechile de aur au fost premiate în Parcul„Cetății” din Deva Festivitate emoționantă și plină de
Perechile de aur au fost premiate
în Parcul„Cetății” din Deva
Festivitate emoționantă și plină
de eleganță, ieri, în jurul prân -
zului, în parcul de la poalele
Cetății din Deva. Cuplurile de
vârstnici, care au împlinit cinci
decenii de căsătorie, din oraș,
dar și din localitățile aparțină -
toare municipiului, au fost premiate de primărie cu
bani, diplome aniversare și buchete de flori.
4
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Polițiștii rutieri au constatat mai multe fapte penale pe drumurile din județ

au constatat mai multe fapte penale pe drumurile din județ Amenzi de peste 135.000 de lei,
au constatat mai multe fapte penale pe drumurile din județ Amenzi de peste 135.000 de lei,

Amenzi de peste 135.000 de lei, pentru șoferii inconștienți și indisciplinați în trafic

șoferii inconștienți și indisciplinați în trafic ranţă publică, prevenirea şi com- baterea faptelor
șoferii inconștienți și indisciplinați în trafic ranţă publică, prevenirea şi com- baterea faptelor
șoferii inconștienți și indisciplinați în trafic ranţă publică, prevenirea şi com- baterea faptelor
șoferii inconștienți și indisciplinați în trafic ranţă publică, prevenirea şi com- baterea faptelor

ranţă publică, prevenirea şi com- baterea faptelor ilegale, precum şi a principalelor cauze generatoare a accidentelor rutiere, dar şi o inter- venţie promptă a forţelor de ordine, atunci când sunt sesizate cu privire la comiterea unor fapte antisociale. „Poliţiştii au acordat o atenție de- osebită traficului rutier, acţionând pe principalele drumuri naţionale şi pe autostrada A1, în funcţie de valorile de trafic, pentru ca cetățe- nii să se deplaseze în condiții cât

mai sigure. Echipajele de poliţie rutieră au folosit toate dispozitivele de supraveghere video a traficului, pentru verificarea respectării regi- mului legal de viteză, dar au vizat şi depistarea şi sancţionarea persoa- nelor aflate sub influenţa băuturi- lor alcoolice ori a substanţelor psi- hoactive care conduc autovehicule”, a precizat comisar Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectora- tului de Poliție Județean Hunedoa- ra.

Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din beciurile oamenilor, în urma unor inundații

În unele localități, din județul Hunedoara, ploile ce au căzut în ultimele zile au făcut ravagii în gos- podăriile unor hunedoreni. Echi- pajele de pompieri au intervenit, la sfârşitul săptămânii trecute, la 15 acțiuni de îndepărtare a efectelor ploilor torențiale. Trei echipaje, alcătuite din 13 pompieri, ale Stației Brad au inter- venit în localitățile Rovina şi Bucu- reşci pentru evacuarea apei din 14 beciuri ca urmare a unei ploi toren- țiale ce a afectat nordul județului. Aceeaşi pompieri au intervenit şi în localitatea Stănija, pe DJ 742 B, pentru degajarea aluviunilor de pe carosabil şi decolmatarea podețelor în urma precipitațiilor abundente.

Pompierii au intervenit și la două accidente rutiere

Echipajul de descarcerare grea, un echipaj de pompieri şi un altul de prim ajutor de la Detaşamentul Deva au intervenit în localitatea Săliştioara, pentru a acorda ajutor la două persoane implicate într-un accident rutier. Un bărbat, de 36 de

ani, şi o femeie de 34 de ani au fost transportați la UPU Deva cu po- litraumatisme, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de mai multe elemente de prefabricate aflate la marginea drumului. De asemenea, echipajul de descarcerare şi prim ajutor ale Secției Ilia au intervenit, sâmbătă, în jurul orei 23, la un ac- cident rutier produs între două au- toturisme, în localitatea Ohaba. În urma accidentului au rezultat trei victime neîncarcerate, bărbați, cu vârsta cuprinsă între 22 şi 37 de ani. Circulația a fost închisă, pe ambele sensuri, aproximativ două ore. În perioada 12 - 14 mai, pompie- rii care acţionează în vederea acor- dării ajutorului medical de urgenţă au asistat medical 82 de persoane. De asemenea, pompierii Detaşa- mentelor Deva, Hunedoara, Orăş- tie şi Petroşani ai Secției Ilia, Stației Brad şi Gărzilor de intervenție Lu- peni şi Baru au efectuat 18 activități de recunoaştere în teren, educare şi instruire în domeniul situațiilor de urgență.

Petronela Tămaș

în domeniul situațiilor de urgență. Petronela Tămaș La finele săptămânii trecute, poliţiştii hunedoreni au
în domeniul situațiilor de urgență. Petronela Tămaș La finele săptămânii trecute, poliţiştii hunedoreni au
în domeniul situațiilor de urgență. Petronela Tămaș La finele săptămânii trecute, poliţiştii hunedoreni au

La finele săptămânii trecute, poliţiştii hunedoreni au acţio- nat, în sistem integrat, în cadrul dispozitivului curent de ordine şi siguranţă publică, având ca prioritate prevenirea şi descura- jarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor. În urma acțiunilor de control amenzile aplicate au fost de peste 135.000 de lei, semn că şoferii şi alți participanți la trafic nu prea au respectat legea.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro Timp de trei zile, poliţiştii rutieri au efectuat, pe drumurile publice din judeţ, 51 de acţiuni, în urma că- rora au constatat 16 fapte de natură penală (dintre care şase infracţiuni de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice) şi au aplicat 557 de sancţiuni con- travenţionale, pentru încălcări ale prevederilor O.U.G. 195/2002 pri- vind circulaţia pe drumurile pu- blice. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cele trei zile depăşeşte 135.600 lei, cele mai multe sancţi- uni fiind aplicate pentru depăşirea

PUBLICITATE

sancţi- uni fiind aplicate pentru depăşirea PUBLICITATE limitei legale de viteză (280). Tot- odată, au fost
sancţi- uni fiind aplicate pentru depăşirea PUBLICITATE limitei legale de viteză (280). Tot- odată, au fost
sancţi- uni fiind aplicate pentru depăşirea PUBLICITATE limitei legale de viteză (280). Tot- odată, au fost
sancţi- uni fiind aplicate pentru depăşirea PUBLICITATE limitei legale de viteză (280). Tot- odată, au fost

limitei legale de viteză (280). Tot- odată, au fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a condu- ce autovehicule, 44 de permise de conducere (dintre care 15 pentru depăşirea limitei de viteză, 10 pen- tru consum de alcool), în timp ce, pentru neregulile tehnice constata- te, au fost ridicate şapte certificate de înmatriculare.

În urma celor 43 de acţiuni şi controale efectuate, poliţiştii struc- turilor de ordine publică din judeţ au verificat în bazele de date 350 persoane, au constatat 19 infracţi- uni şi au aplicat 114 de amenzi (în valoare totală de peste 57.800 lei), cele mai multe pentru încălcări ale unor norme de convieţuire socială (75 de sancţiuni au fost aplicate în baza Legii 61/1991).

Campanie, la nivel național

Scopul acestor acţiuni, ce fac par- te dintr-un plan naţional de acţiu- ne dispus de conducerea I.G.P.R., îl constituie asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi sigu-

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ILIA ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân - dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per - soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu - abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na-

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua - bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la telefon: 0254- 282.716.

dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere . Relații la
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227 03 actualitate Marți, 16 mai 2017 www.servuspress.ro Căprioara ce a murit,
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227
03 actualitate
Marți, 16 mai 2017
www.servuspress.ro
Căprioara ce a murit, din Parcul Bejan
din Deva, era bolnavă. „Avea toate
organele afectate”
Căprioara din parcul amenajat
în zona Bejan, de la marginea
Devei, ce a fost găsită, zilele
trecute, fără suflare în adăpostul
ei, era bolnavă. Cel puțin asta
spun autoritățile, potrivit cărora,
fragila necuvântătoare a murit
din cauză că avea toate organele
afectate. Leşul a fost ridicat şi
supus unei expertize de către
specialişti, care au concluzionat
că animalul suferea de afecțiuni
pulmonare, dar mai avea şi alte
probleme.
Ramona Ștefan
redactia@servuspress.ro
Contactați de „Servus Hunedoa-
ra”, reprezentanții Direcției Sanitar
- Veterinară şi pentru Siguranța
Sursă foto Mirela Popa
Alimentelor (DSVSA) Hunedoara
au declarat, ieri, că se fac investi-
gații, în acest caz, pentru a afla ce
s-a întâmplat mai exact cu căpri-
oara. „Raportul necropsic indică
faptul că animalul era bolnav. Asta
mai zburda. (
)
Voi merge perso-
nal să mă interesez de unde şi când
a fost achiziționată, să vedem cine a
Avea toate organele afectate. A fost
chemat medicul care răspunde şi
s-a concluzionat acest lucru. A mu-
făcut foaia de observație”, a declarat
dr. Leontin Laslău, purtătorul de
rit sâmbătă dimineață, nici vorbă să
fi fost lăsată acolo să putrezească”,
a declarat Tiberiu Coroi, directo-
pot să vă spun, în acest moment,
din relatările colegului meu, medi-
cul veterinar care răspunde de cir-
cumscripția Deva. Avea organele
bolnave, afecțiuni pulmonare etc.
A murit subit. Urmează să purtăm
discuții cu responsabilii parcului, să
cuvânt al DSVSA Hunedoara.
Pe de altă parte, conducerea
Serviciului Public de Gospodări-
re Municipală (SPIGM) Deva, în
administrarea căruia se află parcul
de la Bejan, spune, de asemenea, că
animalul a murit din cauză că era
bolnav, precizând, însă, că în ni-
vedem de ce medicul veterinar nu a
fost notificat mai devreme, fiind-
că eu sunt convins că acel animal,
dacă era bolnav, nu mai mânca, nu
ciun caz, căprioara nu a fost lăsată
să putrezează, aşa cum s-a vehicu-
lat. „Nu există aşa ceva. Căprioara
a murit din cauză că era bolnavă.
rul SPIGM Deva. El a precizat că,
în momentul în care a preluat con-
ducerea serviciului, cele două că-
prioare se aflau deja în parcul de la
Bejan.
Reamintim că, moartea căpri-
oarei din parcul de la Bejan a fost
semnalată sâmbătă, în spațiul onli-
ne, de câțiva cetățeni ce au observat,
întâmplător, leşul în adăpost, după
ce s-au plimbat pe acolo. Cadavrul
căprioarei era în adăpostul ei, în
spatele unei grămezi de fân, după
spusele oamenilor, care au susținut,
în mesajele postate pe Facebook, că
au încercat să ia legătura cu auto-
ritățile, însă nu au reuşit, pe motiv
că acestea nu aveau program cu pu-
blicul, fiind în timpul weekendului.

„Reprezentantele” unui magazin au lăsat doi bătrâni fără 16.000 de lei

Doi bătrâni de 80 de ani, din Petroşani, au rămas fără agoniseala de o viață, după ce două escroace şi-au jucat perfect rolul de reprezen- tante ale unui magazin, care are oferte „speciale” pentru ei. Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată telefonic de către un bărbat din Petro- şani, despre faptul că persoane necunoscute s-au prezentat la locuința părinților săi recomandân- du-se ca fiind reprezentantele unui lanţ de ma- gazine şi au sustras o sumă de bani. „În urma

solicitării, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a stabilit că, în data de 13.05.2017,

în intervalul orar 12.30 - 13.00, la domiciliul ce-

lor doi petroşăneni, ambii în vârstă de 80 de ani,

s-au prezentat două tinere care s-au recomandat

80 de ani, s-au prezentat două tinere care s-au recomandat ca fiind „din partea” unui lanţ

ca fiind „din partea” unui lanţ de magazine şi au comunicat că doresc să le prezinte produsele pe care le comercializează magazinul respectiv

(detergenți, deodorante etc.), acestea fiind invi- tate în bucătăria locuinței, pentru prezentarea produselor. La scurt timp, una dintre cele două persoane, sub pretextul că merge să mai aducă şi alte produse, a părăsit bucătăria şi, profitând de vârsta înaintată şi neatenția persoanelor vătă- mate, a sustras dintr-un dulap situat în sufrage- ria locuinței 16.100 lei şi 50 de euro”, a declarat comisar Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat şi au demarat cercetări în vederea identificării per- soanelor suspecte şi a recuperării prejudiciului. Petronela Tămaș

04 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

04

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

De o jumătate De veac împreună

www.servuspress.ro De o jumătate De veac împreună Perechile de aur au fost premiate în Parcul „Cetății”
www.servuspress.ro De o jumătate De veac împreună Perechile de aur au fost premiate în Parcul „Cetății”
www.servuspress.ro De o jumătate De veac împreună Perechile de aur au fost premiate în Parcul „Cetății”
www.servuspress.ro De o jumătate De veac împreună Perechile de aur au fost premiate în Parcul „Cetății”

Perechile de aur au fost premiate în Parcul „Cetății” din Deva

de aur au fost premiate în Parcul „Cetății” din Deva Festivitate emoționantă şi plină de eleganță,
de aur au fost premiate în Parcul „Cetății” din Deva Festivitate emoționantă şi plină de eleganță,
de aur au fost premiate în Parcul „Cetății” din Deva Festivitate emoționantă şi plină de eleganță,
de aur au fost premiate în Parcul „Cetății” din Deva Festivitate emoționantă şi plină de eleganță,

Festivitate emoționantă şi plină de eleganță, ieri, în jurul prânzului, în parcul de la poalele Cetății din Deva. Cuplurile de vârstnici, care au împlinit cinci decenii de căsătorie, din oraş, dar şi din localitățile aparținătoare munici- piului, au fost premiate de primărie cu bani, diplome aniversare şi buchete de flori. Seniorii au asistat şi la un moment artistic, iar cei pre- zenți au putut admira şi o mini-expoziție ce a cuprins fotografii ale cuplurilor care şi-au unit destinele, la Starea Civilă din Deva, în urmă cu o jumătate de secol. Manifestarea a avut loc chiar de „Ziua Internațională a Familiei”, sărbătorită în fiecare an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă.

an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii
an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii
an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii
an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii
an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii
an, în 15 mai, şi s-a bucurat de o participare numeroasă. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro cut fotografii

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

cut fotografii şi s-au oferit strângeri de mână. „Mă bucur din suflet că am ocazia să mă aflu în mijlocul acestor cupluri care sărbătoresc 50 de căsătorie, respectiv „Nunta de aur”, şi chiar

Nicodim și Viorica Vârtan
Nicodim și Viorica Vârtan

mă cuprind emoțiile. (…) Nu este pentru prima dată când se premiază cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. În fiecare an, primăria organizează acest eveniment, din respect față de aceste cupluri”, a declarat Ovidiu Moş, primarul Devei, care i-a felicitat pe vârstnicii prezenți, urându-le „Multă sănătate, fericire şi la mulți ani!”.

Un număr de 67 de cupluri din Deva, dar şi Sântuhalm, Archia, Bârcea Mică sau Cristur, care au împlinit sau împlinesc, anul acesta, cinci decenii de căsătorie, au fost premiate în cadrul festivității organizată, ieri, de administrația pu- blică locală a reşedinței județului. Îmbrăcați elegant, în haine de sărbătoare, doamne şi domni, cu tâmplele albite şi cu o vas- tă experiență de viață, s-au adunat, începând cu

ora 13:00, în Parcul „Cetate” din Deva. Senio- rii s-au aşezat pe scaune şi au aşteptat să le vină rândul pentru a-şi ridica premiile pregătite de reprezentanții primăriei. Până să înceapă festi- vitatea, au depănat amintiri între ei, zâmbind jo- viali. Între timp, primarul Ovidiu Moş a început să premieze cuplurile cu vârste respectabile. Fi- ecare dintre ele a primit câte un plic în care se afla suma de 500 de lei, o diplomă şi un buchet de flori. Cuplurile au mers pe rând să primească pre- miile oferite de către ad- ministrația publică. Pri- marul i-a fe-

licitatpefieca- re în parte. S - a u f ă - Laurențiu și Aurora Ursa
licitatpefieca-
re în parte.
S - a u
f ă -
Laurențiu și Aurora Ursa

Secretul unei căsnicii durabile: toleranța și buna înțelegere

Printre vârstnicii care au reuşit să treacă prin fru- musețea şi greutățile vieții împreună, împlinind 50 de ani de căsnicie neîntre- ruptă, se află şi Nicodim şi Viorica Vârtan. Cei doi soți, din Cristur, premiați de autoritatea publică loca- lă deveană, au ținut să mul- țumească pentru organizarea evenimentului. “Foarte frumos

acest eveniment. Noi am muncit mult cât am fost tineri. Am dus greul, am construit țara, de la noi a început totul. Am lucrat în combinat la

a povestit Nicodim

Vârtan. La rândul lor, soții Laurențiu şi Aurora Ursa, din Deva, au catalogat evenimentul organizat de primărie „ca pe un gest deosebit”. „Este o iniți- ativă foarte frumoasă şi bine primită din partea

noastră, după ce am făcut 50 de ani de căsătorie. Ne mai scoate şi pe noi din amorțeală şi din co-

Buna înțelegere şi toleranța contează

foarte mult pentru a avea o căsnicie durabilă”, au spus cei doi soți. În acelaşi timp, au fost premiate şi cele mai re- prezentative fotografii ale cuplurilor care şi-au unit destinele în urmă cu o jumătate de veac.

Toate fotografiile familiilor au fost cuprinse în- tr-o mini-expoziţie aniversară. Evenimentul a fost organizat de Primăria Deva – Direcţia Publică Locală de Evidenţa Per- soanelor şi Stare Civilă, în parteneriat cu Cen- trul Cultural “Drăgan Muntean” din municipiu. Administraţia locală deveană acordă premii şi diplome de fidelitate cuplurilor care împlinesc 50 de căsătorie neîntreprută începând din 2000. De anul acesta, premiul a fost majorat la 500 de lei, printr-o hotărâre a Consiliului Local (CL) Deva.

tidian. (

Hunedoara, a fost greu

”,

)

Laurențiu Ursa ne-a arătat una dintre fotografiile realizate, în urmă cu 50 de ani, în ziua nunții. „În 24 septembrie 1967 ne-am căsătorit. Îmi amintesc cu mare drag ziua aceea!”.

cu 50 de ani, în ziua nunții. „În 24 septembrie 1967 ne-am căsătorit. Îmi amintesc cu
05 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

05

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Protest spontan la Finanțe. Activitatea a fost sistată total

Activitatea Administrației Jude- țeane a Finanțelor Publice Hune- doara a fost sistată, ieri, încă de la primele ore ale dimineții. Cei 400 de angajați, din întreg ju- dețul, au protestat, nemulțumiți fiind de faptul că salariile lor, ale tuturor din teritoriu, vor fi di- minuate, pe când colegii lor de la nivel central vor primi majorări salariale.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

„Ne-am întâlnit cu toții la ora 08:00, în această dimineață (ieri-. red.), şi le-am explicat oamenilor ce prevederi avem în noua lege a sala- rizării. Colegii mei şi-au exprimat nemulțumirea referitor la aceasta şi, atunci, au intrat în protest spon- tan din această dimineață. De la 1 ianuarie 2018 salariile vor scădea,

PUBLICITATE

Oamenii „au dat cu capul în ușă”
Oamenii „au dat cu
capul în ușă”

Aşa cum era de aşteptat, dis-de-dimineață, oameni din mai multe zone ale județului au mers la Finanțe, au făcut cale întoarsă, bol- borosind.

losi celelalte mijloace de plată. Îi ru- găm să le folosească pentur că astăzi cu vom lucra cu siguranță şi mâine ne vom întâlni şi vom vedea”, a de- clarat Mircea Igreț.

Protestul s-ar putea prelungi

„Am venit de la Orăştie. Și ce să vezi?! Dau cu capul în uşă, pentru că aici nu lucrează nimeni. Mie cine îmi plăteşte drumul?! Acum nu am decât să plătesc penalități sau să gă- sesc o altă variantă. Eu îi înțeleg şi pe oamenii ăştia, dar pe noi cine ne înțelege?!”, a spus furioasă o con- tribuabilă. Reprezentanții instituției reali- zează că oamenii nu au nicio vină pentur acest disconfort şi îşi cer scuze. „Ne cerem scuze față de con- tribuabilii care astăzi vin aici şi nu pot să plătească, pentru că şi Trezo- reria este închisă şi noi nu muncim. Pentru a nu fi penalizați, ei pot fo-

Acțiunile de protest generate de tăierea salariilor au fost declanşate de salariați şi se pot întinde pe o pe- rioadă nedetarminată de timp, ceea ce poate duce la blocarea activității de colectare şi a activităților de re- lații cu publicul. „Aşteptăm să pri- mim un semnal de la colegii noştri din Bucureşti, ca ANAF – central şi Ministerul Finanțelor Publice să ne cheme la negocieri şi să avem dis- cuții pe această temă. Discuții am mai avut cu ei, însă niciodată vreun rezultat. Proiectul legii salarizării a intrat la Parlament exact aşa cum a fost inițial, de unde rezultă că nu am fost ascultați”, a conchis Igreț.

PUBLICITATE

națională de educare privind riscurile expunerii neprotejate la soare Zilele Protecției Solare 2017, campanie În
națională de educare privind riscurile expunerii neprotejate la soare
națională de educare privind riscurile
expunerii neprotejate la soare

Zilele Protecției Solare 2017, campanie

În Deva, d-NA dR. IOSIf ROCSANA, medic specialist der - matologie și dermatologie estetică, se alătură campaniei pentru verificarea alunițelor și consultă GRATUIT (pe bază de progra - mare și în limita locurilor disponibile) în data de 18, 25 mai și 1, 8, iunie de la orele 16:00 și 17:00, la dermArtis, B-dul Nicolae Bălcescu, Bl.2, Sc. D (parter) telefon 0774.495.143. www.dermartis.ro

dar asta numai celor din teritoriu, pentru că cei de la nivel central vor beneficia de majorări salariale. Di- ferențele dintre noi vor fi cuprinse între 29 şi 59 la sută. Noi nu accep- tăm aşa ceva. Nu ne explicăm cum se respectă principi- ile de importan- ță a muncii şi

complexita-

tea muncii în legea sa- larizării. În momentul în care faci di- ferențe atât de mari între două localități, care îşi des- făşoară la fel activitatea, atunci nu este posibil. Este normal să ne între- băm şi noi cum se fac aceste calcu- le”, a menționat Mircea Igreț (foto medalion), președintele Sindica- tului Finanţe Publice Hunedoara.

aceste calcu- le”, a menționat Mircea Igreț (foto medalion), președintele Sindica- tului Finanţe Publice Hunedoara.
06 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

06

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Ce au ajuns mândriile economiei hunedorene

Metalurgia și industria extractivă, într-un declin continuu

și industria extractivă, într-un declin continuu Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în
și industria extractivă, într-un declin continuu Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în
și industria extractivă, într-un declin continuu Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în
și industria extractivă, într-un declin continuu Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în
și industria extractivă, într-un declin continuu Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în

Economia hunedoreană se baza, până nu cu mult timp în urmă, pe două mari ramuri industriale, metalurgia şi mineritul.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

De 20 de ani încoace parcă este concurs la nivel național, şi chiar internațional, pentru a pune pe bu- tuci, definitiv şi irevocabil, siderur- gia şi industria extractivă din jude- țul Hunedoara.

Nu se poate sau nu se vrea?

Aceste concursuri par să se apro- pie de final, dacă este să luăm în calcul datele oficiale făcute publice de către Direcția Județeană de Sta- tistică (DJS) Hunedoara în ceea ce priveşte producția industrială înre- gistrată în luna februarie a acestui an. Per ansamblu, comparând cu prima lună a acestui an, în februa-

comparând cu prima lună a acestui an, în februa- nevândută, lucru nesănătos pentru economie. În limbaj
comparând cu prima lună a acestui an, în februa- nevândută, lucru nesănătos pentru economie. În limbaj

nevândută, lucru nesănătos pentru economie. În limbaj popular, dacă se ține cont de datele oficiale, pro- ducția din mineritul şi siderurgia hunedoreană pare a fi şi puțină, şi de proastă calitate. Dacă se folosesc termeni mai elevați, se poate spu- ne că nu s-a putut găsi o piață de desfacere pentru aceste produse. Și mai este şi varianta, pe care nimeni nu o recunoaşte, în mod oficial, că nu se vrea ca aceste produse să se vândă.

oficial, că nu se vrea ca aceste produse să se vândă. rie producția industrială a fost
oficial, că nu se vrea ca aceste produse să se vândă. rie producția industrială a fost
oficial, că nu se vrea ca aceste produse să se vândă. rie producția industrială a fost

rie producția industrială a fost cu 9,7% mai mare, dar şi cu 5,0% mai mică decât cea înregistrată în ace- eaşi perioadă a lui 2016, lucru care ar trebui să dea de gândit. În ace- eaşi linie trebuie remarcat şi faptul că productivitatea muncii în indus- trie februarie 2017 a fost mai mare cu 2.6% decât cea din februarie 2016. În comparaţie cu luna ianu- arie 2017, productivitatea muncii a crescut cu 9.8%. Revenind la pro- ducția industrială realizată, s-au înregistrat creşteri în domeniile textile, chimie, echipamente elec- trice, industrie alimentară sau pre- lucrarea lemnului. În mod firesc, s-au înregistrat şi scăderi, cele mai importante regăsindu-se în activi- tățile extractive, producția de îm- brăcăminte şi încălțăminte, repa- rații de echipamente, furnizarea de energie, care este legată de minerit, şi în metalurgie. Și, cum lesne se poate vedea, se constată, din nou, scăderi, destul de mari, în produc- ția realizată în metalurgie şi minerit

şi a altor activități conexe acerstor domenii de activitate. Și, pentru ca situația să fie şi mai neagră, cei de la DJS Hunedoara informează că aceste două domenii, mândriile economiei hunedorene, se găsesc şi printre principalele ramuri in- dustriale din județ în care a crescut stocul de produse finite, alături de cele de componente de mijloace de transport, echipamentele electrice sau construcțiile metalice. Acest stoc reprezintă marfa produsă şi

PUBLICITATE

Drumul județean Hunedoara – Călan va fi modernizat pe fonduri europene

În cadrul unei şedințe de îndată, organizată, ieri, la Consiliul Jude- țean (CJ) Hunedoara a fost dezbă- tut şi proiectul ce prevede moder- nizarea drumului ce face legătura între Hunedoara şi Călan. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile, în valoare de 36,39 de milioane de lei, iar proiectul a fost aprobat ieri, în cadrul şedinței de CJ. Etse vorba despre „Moderni- zare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoa- ra-Călan”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de ompor- tanță regională”. CJ Hunedoara va contribui la realizarea acestui pro- iect cu o sumă de 3,8 milioane de lei, care va acoperi cheltuielile ne- eligibile ale proiectului şi cota de cofinanţare de 2 la sută ce revine administraţiei judeţene. Oficialii CJ speră ca în următoarele săptămâni să fie semnat contractul de finanța-

săptămâni să fie semnat contractul de finanța- re cu Agenția de Dezvoltare Regio- nală Vest, iar

re cu Agenția de Dezvoltare Regio- nală Vest, iar lucrările să demareze cât mai repede. În prezent, acest drum este extrem de denivelat, iar lucrările ce urmează a fi realizate aici constă în reabilitarea totală a părții carosabile, vor fi construite şi rigole de scurgere pentru apele plu- viale. De asemenea, va fi amenajată şi o bandă specială, pe aproxima- tiv un kilometru, pentru maşinile cu un tonaj mai mare, pentru ca drumul să nu mai fie atât de repede deteriorat.

Petronela Tămaș

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAM ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân - dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per - soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu - abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na -

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua - bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254- 280.642

07 POlitic SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

07

POlitic

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Obezitatea, o boală greu de dus. Peste cinci mii de hunedoreni suferă de această afecțiune

Peste cinci mii de hunedoreni suferă de obezitate. Din această cauză, aceştia sunt bolnavi şi de diabet, au probleme cu inima şi cu tensiunea arterială. Pentru a informa şi a trage un semnal de alarmă referitor la cât de gravă este această boală, Direc- ția de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara organizează mai multe evenimente, dedicate Zilei Europene Împotriva Obezită- ții (ZEIO). Fie malnutriția, fie mâncatul excesiv poate conduce la această afecțiune.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

ZEIO subliniază necesitatea ca obezitatea să fie recunoscută pe scară mai largă de către Uniunea Europeană şi de către guvernele sta- telor membre ca o boală cronică şi să atragă atenția asupra beneficiilor pe care acest lucru le va aduce atât persoanelor fizice, cât şi sistemelor

PUBLICITATE

atât persoanelor fizice, cât şi sistemelor PUBLICITATE de sănătate. „Organizația Mondială a Sănătății

de sănătate. „Organizația Mondială a Sănătății recunoaşte că, în acest secol, obezitatea are o prevalență egală sau mai mare comparativ cu malnutriția şi bolile infecțioase. De

aceea, în lipsa unor măsuri drastice

de prevenție şi tratament, în 2025

peste 50% din populația lumii va fi obeză. Obezitatea este, aşadar, o boală cronică, având o prevalență foarte mare şi care afectează băr- bați şi femei de toate rasele şi vâr- stele, este un factor de risc impor- tant pentru o serie de boli cronice, inclusiv diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare şi anumite tipuri de cancer”, a declarat medic Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara.

părinți cu aceeaşi afecțiune. Sunt

tot mai multe dovezi care arată că obezitatea are consecințe negative

în plan social, economic şi asupra

sănătății. Prin urmare, obezitatea

la copil este recunoscută la ora ac-

tuală drept o importantă problemă de sănătate publică şi acest lucru a

fost întărit de prevalența în creşte-

re a obezității la adult, atât în țările

dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. Copiii şi adolescenții obezi au un risc crescut de probleme articulare, apnee de somn, probleme sociale, psihologice. Copilul obez are risc ridicat de a deveni adult obez. Supragreutatea şi obezitatea sunt definite ca acumulare anormală sau excesivă a grăsimii în țesutul subcutanat şi în jurul viscerelor, cu afectarea sănătății.

Unde se desfășoară campania

Scopul campaniei din acest an este cunoaşterea şi înțelegerea ne- cesității unei acțiuni la nivel eu- ropean şi național, pentru a îm- bunătăți prevenirea, tratamentul şi îngrijirea obezității. Campania sprijină cetățenii supraponderali sau obezi pentru a face modificări

ale stilului de viață în vederea ges- tionării greutății lor şi îmbunătă- țirii stării generale de sănătate şi

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BULZEȘTII dE SUS ANUNȚĂ

Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune o

declarație de impunere în termen de 30 zile, inclusiv, de la data dobân - dirii acestuia. Declarația trebuie însoțită de următoarele acte:

- actul de dobândire a proprietații terenului în original și copie;

- planuri/schițe cadastrale în original și copie .

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosință, per - soană fizică are obligația de a depune o declarație privind modificarea

folosinței acestuia în termen de 30 zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosință. Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribu - abililor care înstrăinează teren. Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe

teren datorat;

3. intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de na -

tură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Obligativitatea depunerii declarațiilor de impunere revine și contribua - bililor care se încadrează într-una din categoriile de facilități și scutiri de plată de la plata impozitului datorat. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucră - toare imediat următoare termenului de depunere. Relații la telefon: 0254- 682.631

Obezitatea și consecințele

În Europa, incidența în creşte-

a

calității vieții. Compartimentul

negative

Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate va celebra campania „Ziua Europeană Împo-

re

a obezității la copil provoacă

triva Obezităţii” – „Alimentatia sa-

o

îngrijorare aparte. Obezitatea

natoasa a elevilor” astăzi, de la ora

la copil, mai ales în cea de a doua decadă a vieții, este recunoscută a fi un factor predictiv cert al obezi- tății la adult, mai ales în cazul co- piilor foarte obezi, care provin din

10:00, la Colegiul National Sportiv „Cetate” Deva. De asemenea, joi, în 18 mai, de la ora 11:00 reprezentații DSP vor fi prezenți la Casa de Aju- tor Reciproc a Pensionarilor Deva.

joi, în 18 mai, de la ora 11:00 reprezentații DSP vor fi prezenți la Casa de
08 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

08

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Dedicat copiilor și tinerilor pasionați de fotografie

Concurs foto pentru începători „Noaptea Muzeelor”

Terra Dacica Aeterna - filiala Deva (TDA) în colaborare cu Aso-

ciația Artiştilor Fotografi Hunedo- reni (AAFH) organizează sâmbătă,

în 20 mai, Concursul foto pentru

începători „Noaptea Muzeelor”. Muzeele din România îşi deschid porțile şi în acest an, sâmbătă, când va avea loc cea de-a 13-a ediție a acestui eveniment. Muzeul Civi- lizației Dacice şi Romane din Deva este locul unde membrii Terra Da- cica Aeterna - filiala Deva, aşa cum v-au obişnuit, vor prezenta de- monstrații de tir cu arcul, ateliere de ceramică, țesătorie şi multe alte

cu arcul, ateliere de ceramică, țesătorie şi multe alte surprize. „Concursul foto «Noap- tea Muzeelor» este

surprize. „Concursul foto «Noap- tea Muzeelor» este modul prin care

foto «Noap- tea Muzeelor» este modul prin care TDA şi AAFH încurajează tinerii să se apropie

TDA şi AAFH încurajează tinerii să se apropie de arta fotografică.

Este un concurs deschis copiilor şi tinerilor care sunt pasionați de fotografie. Tema concursului este liberă şi nu există restricții în ceea ce priveşte aparatura folosită pentru fotogra- fii. Ne dorim să încurajăm latura creativă a copiilor şi a tinerilor, mai mult decât latura tehnică pe care o vor dezvolta în viitor. Suntem con- vinşi că vom descoperi copii şi ti- neri creativi şi foarte talentați”, au precizat reprezentanții Asociației Artiştilor Fotografi Hunedoreni.

Petronela Tămaș

Artiştilor Fotografi Hunedoreni. Petronela Tămaș Simpozion științific organizat pentru a comemora 1900 de
Artiştilor Fotografi Hunedoreni. Petronela Tămaș Simpozion științific organizat pentru a comemora 1900 de
Artiştilor Fotografi Hunedoreni. Petronela Tămaș Simpozion științific organizat pentru a comemora 1900 de
Artiştilor Fotografi Hunedoreni. Petronela Tămaș Simpozion științific organizat pentru a comemora 1900 de

Simpozion științific organizat pentru a comemora 1900 de ani de la moarte împăratului Traian

a comemora 1900 de ani de la moarte împăratului Traian Muzeul Civilizației Dacice şi Ro- mane
a comemora 1900 de ani de la moarte împăratului Traian Muzeul Civilizației Dacice şi Ro- mane
a comemora 1900 de ani de la moarte împăratului Traian Muzeul Civilizației Dacice şi Ro- mane

Muzeul Civilizației Dacice şi Ro- mane din Deva îşi propune să pună în valoare moştenirea cultural-is- torică dacică şi romană, prezentă din plin în județul Hunedoara. „În anul 2017 comemorăm 1900 de ani de la moartea împăratului Traian

provinciile dunărene de la Augus- tus până la Traian»”, au precizat re- prezentanții Muzeului Civilizației Dacice şi Romane Deva. În cadrul acestei manifestări cul- tural-ştiințifice vor fi susținute 20 de lucrări, de către specialişti din

(în 9 august 117, la Selinus, în Ci- licia). Pe aceste coordonate Muzeul Civilizației Dacice şi Romane, cu sprijinul Consiliului Județean Hu- nedoara, organizează un simpozi- on ştiințific prin care intenţionăm

universități, institute de cercetare şi muzee din întreaga țară. Deschiderea lucrărilor va fi găz- duită de Palatul Magna Curia, as- tăzi, începând cu ora 10.00, iar lucrările se vor desfăşura, în peri-

punem în valoare cele mai noi

oada 16-18 mai, în localitatea Sar-

rezultate ale cercetărilor asupra

mizegetusa, în imediata vecinătate

unei perioade pline de evenimente din istoria Romei şi a acestei părți

a vestigiilor Coloniei Ulpia Traiana Dacica Sarmizegetusa, oraş înfiin-

a

Europei. Manifestarea ştiințifi-

țat de împăratul Traian.

are un caracter național şi se va

desfăşura sub genericul: «Roma şi

Petronela Tămaș

că are un caracter național şi se va desfăşura sub genericul: «Roma şi Petronela Tămaș PUBLICITATE

PUBLICITATE

că are un caracter național şi se va desfăşura sub genericul: «Roma şi Petronela Tămaș PUBLICITATE
09 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

09

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

După muncă și răsplată

Elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduță” au obținut, din nou, premii importante la olimpiade

au obținut, din nou, premii importante la olimpiade Elevi ai Liceului de Arte „Sigis- mund Toduţă”-Deva

Elevi ai Liceului de Arte „Sigis- mund Toduţă”-Deva au par- ticipat, în ultima perioadă, la etapele naţionale ale celor mai importante olimpiade pentru liceele vocaţionale, şi anume cele de profil artistic, unde au obţinut rezultate deosebite. Premiile, pe care elevi ai acestui liceu le obțin, nu înseamnă nimic altceva decât că munca lor începe să fie răsplătită.

Petronela Tămaș Sunt extrem de talentați, însă pen- tru a ajunge la per- formanță este ne- voie de multe ore de studiu şi timp liber sacrificat, aşa cum mulți dintre tinerii acestui liceu . Dar niciun sacri- ficiu nu este prea mare atunci când faci ceea ce îți do- reşti. Aşa cum este şi cazul unor elevi ai Liceului de Arte „Sigismund Todu- ță”, care, din nou, au câştigat premii importante la olim- piade. În perioada 24-26 aprilie a avut loc la Arad etapa naţională a Olim- piadei de Interpre- tare Instrumentală

pentru clasele III-VIII, unde liceul devean a obţinut o menţiune (cu 87 de puncte) prin elevul Daniel-Răz- van Negrea-Drucan din clasa a VII-a pian, clasa profesor Cristina Popa-Morait. În zilele de 27, 28 şi 29 aprilie la Timişoara de această dată, s-a des- făşurat etapa naţională a Olimpia- dei de Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice pentru

clasele IX-XII, etapă la care elevul Mircea Vasile Logojan din clasa a X-a pian, clasa profesor Doina Ona

a obţinut premiul al II-lea (cu 96 de puncte), dar şi cea mai mare medie din concurs pentru clasa respecti- vă, unde premiul I nu s-a acordat.

Premii și la Olimpiada de Arte Vizuale

PUBLICITATE

acordat. Premii și la Olimpiada de Arte Vizuale PUBLICITATE Etapa naţională a Olimpiadei de Arte Vizuale,

Etapa naţională a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria

Artei, clasele XI-XII, desfăşurată în perioada 28 aprilie – 1 mai la Deva,

a avut o dublă semnificaţie pentru Liceul de Arte „Sigismund Todu-

ţă”- gazda ediţiei din acest an, pe de

o parte prin faptul că întreg colec-

tivul de profesori şi conducerea li- ceului s-au implicat în desfăşurarea acestui eveniment în municipiul nostru, răspunzând astfel solicitării venite din partea Ministerului Edu- caţiei Naţionale şi al Inspectoratu-

lui Scolar al Judeţului Hunedoara, iar pe de altă parte prin premiile obţinute de către elevii deveni cali- ficaţi la această etapă, şi anume:

Muntean Adina Loredana, cls. a XI-a ceramică, prof. coord. Dragomir Cătălin şi Iancu Ana- Maria, Premiul I (cu nota finală 10) Costea Vlad Laurean, cls. a XII-a sculptură, prof. co - ord. Iancu Ana- Maria şi Dragomir Cătălin, Premiul I (cu nota finală 10) Dănilă Bianca-Medeea, cls. a XII-a tapiserie-textile, prof. coord. Telemann Alina şi Ile Agnes –premiul III (cu nota finală 9,16) Udubaşa Mihai, cls. a XII-a grafică, prof. coord. Iancu Ana- Maria şi Telemann Alina, menţiune (cu nota finală

9,5)

Rizea Ana Maria Mihaela, cls. a XI-a sculptură, prof. coord. Dragomir Cătălin şi Iancu Ana- Maria, menţiune (cu nota finală 8,83). Expoziţia cu lucrările elevilor participanţi din toată ţara la etapa naţională a acestei olimpiade mai poate fi vizi - tată la „Galeria din Deal”, galeria Liceului de Arte „Sigis - mund Toduţă” (sediul fostului liceu „Traian”) până în 23 mai.

10 Publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

10

Publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Anunț

Medic cu experiență de muncă în Franța ofer gratuit sfaturi şi contact cu agenție recrutare de încredere pentru găsire posturi de medici în Franța. Telefon 0721.788.278, email dr.munteancorneliu@yahoo.com.

Angajare

Autohaus Huber SRL Deva - Dealer Opel şi Suzuki

Angajează Inginer service

Cerințe:

- studii superioare

- experiență minim 3 ani

- permis categoria B

- aptitudini operare PC

CV-urile se depun la sediul societății din Deva-Sântuhalm, Cale Hunedoarei nr. 1A.

Informații suplimentare la sediu sau la telefon: 0749.148.385

SC POMPONIO SRL Angajeaza:

Contabil Pentru punctul de lucru balastiera Simeria Tel 0737991771, Email: alina.popa@pomponio.ro

Simeria Tel 0737991771, Email: alina.popa@pomponio.ro Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing -
Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu DEVA Corespondent
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
DEVA
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
EDITAT DE
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poienaru
Alin Ștefan Onu
Director vânzări
Telefon/Fax:
TMT MEDIA
Sorin Vrăjitoru
Valentin Muntean
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 Publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

11

Publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

ANUNȚ VÂNZARE

Vând loc de veci pentru 2 persoane , tip cavou, în cimitirul Bunavestire din Deva -Bejan. Relații la telefon: 0741.084.292.

Anunț Vânzare

Vând apartament cu 2 camere, decomandat in oraşul Geoagiu, județul Hunedoara, str. Sanatorului. Relații la telefon:0748.612.234.

Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, mobilat, etaj 3/3, situat în Ghelari. Preț 36.000 lei. Telefon: 0722.498.507

Apartament Hunedoara, Zona OM, Parter inalt, 70mp, boxa beci, canalizare separat, geam termopan, sistem alarma, buton panica, camere CCTV, aer conditionat, cabina dus hidromasaj, instalatie electrica noua, izolatie termica, centrala termica Hunedoara, Bd 1848 Bl9 Parter 30.000 euro. 0753.083.333

Vanzare casă

VÂND CASĂ ÎN SĂVÂRȘIN, str. PRINCIPALĂ nr.429, între Biserica Ortodoxă și Spitalul Social. Relații telefon: 0744664473.

Anunț Vânzare Vând familii de albine sănătoase şi puternice , cu tratamentul făcut ,din comuna Gurasada, jud.Hunedoara, 380 lei negociabil. Relații la telefon: 0724.879.183 şi 0727.854.795.

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

data apariției

Rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului şi nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul îşi rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor şi de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

GEORGIANA- DEVA:

Multumesc MAICUTEI MARIA pentru dezle-

garea cununiilor si rezolvarea soartei.

Deschide cartea sfanta gratuit, rezolvari

speciale, puternice, si telefonic. 0763.462.971.

si rezolvarea soartei. Deschide cartea sfanta gratuit, rezolvari speciale, puternice, si telefonic. 0763.462.971.

VAND/SCHIMB + DIFERENTA *Schimb cu casa in Deva, zona Zavoi + diferenta

OCAZIE: Casa complet renovata in 2015, aprox 2800mp casa + teren + anexe:

casa living 3 dormitoare, baie cu jacuzzi, anexa camera+hol+baie+- bucatarie, garaj si bucatarie de vara, camere supraveghere+ alarma, incalzire prin podea de granit, perete caramida 60cm grosime, geam termopan antiefractie, centrala, front 90m, toate utilitatile, interne- t+wirelessc Aer Conditionat 3 - in fiecare camera. Zona Castelul Corvinilor. Ofera o priveliste extraordinara, la doar 50 m de Castel, 5 minute de centrul municipiului, 16km de municipiul Deva. Ocazie perfecta pentru casa de

16km de municipiul Deva. Ocazie perfecta pentru casa de vacanta, casa de locuit, loc de a

vacanta, casa de locuit, loc de a ridica un mini cartier rezidential sau oportunitate de a dezvolta o afacere in zona Castelului (zona turistica deosebita). Terenul se poate parcela. Oferit de proprietar, Camere - 4 sau mai multe Suprafata utila - 2 800 m2 Locuinta mobilata / utilata complet Preț - 220.000 euro

0753.083.333

Anunțuri Agenția imobiliară Evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona Mărăşti, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu centrala termică, instalație pe Cu, termopane, baie cu geam, ca-

mere cu parchet de stejar. Apartamentul este bine întreținut şi nu a suferit modificări interioare. Preț 27000 Euro. Tel 0745.253.662;

0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucătărie, cameră şi baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. Teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. In curte se mai găseşte o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol şi beci mare. Ideală pentru 2 familii. Preț 110.000 Euro. Tel 0723.660.160;

0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona Bălcescu, ST 500

mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, maga- zin, sediu firmă, cabinet medical. Preț 33.000 Euro neg. uşor. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pen-

tru construcții de case.Prețuri incepând cu 10 Euro/mp. Tel

0723.660.160

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227 12 REȚETE Marți, 16 mai 2017 www.servuspress.ro MOD DE PREPARARE REȚETĂ
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227
12 REȚETE
Marți, 16 mai 2017
www.servuspress.ro
MOD DE PREPARARE
REȚETĂ
MOD
DE PREPARARE
Se taie aripioarele în cele două
Se curăță cireşele de sâm-
segmente. Se spală şi se absorb bine
cu servețele. Se presară peste tot cu
buri şi se amestecă cu zahăr, rom
sare şi piper negru măcinat.Într-un
mojar se pune pasta de ardei iute, ghim-
şi amidon.Pentru aluat, se amestecă
cu mâna toate ingredientele până
Aripioare
picante
la cuptor
iute vârfuri,
kg
aripioare
de
pui
fără
lingură
cu
vârf
ardei
1 măcinat 1 1 2-3 1 1/2 3 1 1 1/4 piper. sare,
în
ulei,
linguriță
ghimbir
răzuit,
căței
de
usturoi,
linguriță
boia
afumată,
linguriță
zahăr,
vin roșu,
lingură
oțet
de
linguri
suc
de
lămâie,
Cireșe în crustă
lingură
unt,
legătură
pătrunjel,
600
cireșe,
zahăr,
rom
,
2 1 3 80 Aluat 2 100 50 2 1/2 1/2 lingură linguri lingurițe linguri linguri
vârf
amidon.
gr
unt,
cu brun,
făină,
zahăr
musli,
cu cuțitul,
nucă
tocată
gr linguriță linguriță gr gr
scorțișoară,
cardamom.

birul dat pe răzătoarea mică, usturoiul strivit sau tăiat felii. Se pisează bine de tot. Se adaugă boiaua, zahărul, oțetul şi sucul de lămâie. Se mai pisează până se omogenizează. Se toar- nă peste aripioare şi se masează bine. Dacă aveți timp se pun la frigider câteva ore (sau peste noapte), iar dacă vă grăbiți le lăsați să se marieze între 30 minute şi 1 oră la temperatura camerei. Dacă le-ați marinat la frigider le scoateți cu 30 minute înainte de a le coace.Se pun aripioarele într-o tavă termorezistentă suficient de mare ca să fie pe un singur strat, nu le suprăpuneți.Se coc la 200C timp de 40 de minute. După acest timp verificați grăsimea lăsată şi dacă e foarte multă scurgeți mare parte din ea, să rămână doar un strat subțire pe fundul tăvii.Dați tava iar la cuptor, încă 15 minute. În acest timp aripioarele se vor rumeni frumos.Scoateți tava din cuptor şi adăugați untul tăiat cubulețe şi pătrunjelul tocat. Scuturați tava până se se topeşte untul şi cu o lingură luați sos din tavă şi turnați peste aripioare.

Sursa: e-retete.ro

din tavă şi turnați peste aripioare. Sursa: e-retete.ro aveți un aluat omogen. Se împarte aluatul în

aveți un aluat omogen. Se împarte aluatul în trei.Se împart cireşele în trei

forme individuale. Se presară aluat deasupra.Se dau la cuptor la 190C

pentru 25-30 minute.Se serveşte călduț sau rece cu un glob de înghețată

deasupra.

Sursa: e-retete.ro

rece cu un glob de înghețată deasupra. Sursa: e-retete.ro PUBLICITATE TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ

PUBLICITATE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
5
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
LEI
10
LEI
25
LEI
13 sFATURI UTILE SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

13

sFATURI UTILE

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

10 motive pentru care ai nevoie neapărat de apă oxigenată în casă

pentru care ai nevoie neapărat de apă oxigenată în casă Apa oxigenată este cel mai utilizat

Apa oxigenată este cel mai utilizat dezinfectant în gospodării. Se găseşte, de obicei, în farmacii şi nici nu este foarte scumpă. Dar de ce să limitezi utilizarea apei oxigenate doar la curăţare când ea poate fi folosită într-o mulţime de alte situaţii. Iată câteva dintre ele:

1. Înălbitor organic

Scapă de petele de transpiraţie, de sânge, vin sau ketchup adăugând în ligheanul în care pui rufele la înmuiat o ceşcuţă de apă oxigenata şi puţin detergent de rufe.

2. Eliminarea pesticidelor

Elimina pesticidele din legume lăsându-le pentru jumătate de ora într-un vas în care în care ai turnat o jumătate de ceaşcă de apă oxige- nata 3% şi 3 căni de apă.

3. Curăţarea sticlei

Aplică apă oxigenata pe o oglindă sau pe o fereastră şi aşteaptă până începe să barboteze. Abia apoi indeparteaz-o cu o lavetă.

4. Tratarea aftelor

Înmoaie un beţişor de urechi în apă oxigenata 3% în gură pentru a face aftelor să dispară mai repede. Apă în jos de peroxid prin adăugarea de apă pentru ea, astfel că nu cauzează nici o iritare.

5. Eliminarea virusurilor și a bacteriilor

Previno răspândirea bacteriilor în locuinţa ta cu ajutorul apei oxigenate. Într-o sticlă cu pul- verizator amestecă 8 părţi apă şi 2 părţi apă oxi- genata şi aplică pe gresie, faianţă, cade de baie şi vasul toaletei. Îndepărtează apoi soluţia cu o lavetă uscată.

6. Înlocuirea deodorantului

Chiar dacă poate sună puţin ciudat, apă oxi- genata 3% poate fi utilizată şi că alternativă la

deodorantul clasic.

7. Ameliorarea durerilor de dinţi

Ai o durere de dinţi? Amestecă părţi egale de

apă oxigenata 3% şi apă. Fă gargară timp de 30 de secunde, apoi scuipă soluţia. Repetă şi dure- rea va dispărea cel puţin temporar.

8. Demachiant

Aplicând apă oxigenata pe tenul seboreic vei vedea o mare diferenţa! Tenul se va curată şi va deveni foarte luminos.

9. Curăţarea rănilor

Știi probabil că apă oxigenata este ideală pen- tru dezinfectarea rănilor. Nu ustură, iar copiii se vor amuză văzând-o cum sfaraie în contact cu sângele şi vor uită de durere.

10. Înlăturarea respiraţiei urat mirositoare

În cazul în care te speli pe dinţi, foloseşti apă de gură, dar totuşi nu scapi de respiraţia urat mirositoare, încearcă să utilizezi apă oxigenata 3% că o apă de gură. Această ucide microorga- nismele din gură care cauzează respiraţia urat mirositoare!

sursa: www.ele.ro

14 utile SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

14

utile

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3227 Marți, 16 mai 2017 www.servuspress.ro Deva Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa

Deva

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Tran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enes- cu, nr. 7.

Petroșani

Farmacia „Piață”, Str. A. Iancu, nr. 5

Orăștie

Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlces- cu, nr. 7

BRAD

Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu

Petrila

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu

Petrila Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu Utilități: Apă caldă 0254/212.225 Apă rece:

Utilități:

Apă caldă 0254/212.225 Apă rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864

Ascensoare: 0254/235.090 E.ON Gaz Distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

Informații CFR: 0254/212.725

Instituții publice:

AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sănătate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Județean: 0254/211.350 Prefectură: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

Taximetre:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

Anunț important!

Apa rece va fi întreruptă

astăzi, 16 mai, în satul

Peştişu Mare, între orele

08:30 şi 14:00, pentru

lucrări de eliminare ava-

rie la o conductă spartă

la căminul cultural din

ava- rie la o conductă spartă la căminul cultural din localitate. Sursa: Apa Prod Deva Radare

localitate.

Sursa: Apa Prod Deva

Radare 16 mai DN 7 Deva - Sântuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara
Radare 16 mai
DN 7 Deva - Sântuhalm –
Simeria
DJ 687 Cristur – Hunedoara
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat
DN 66 Călan – Băcia
DN7 Mintia – Veţel
DN7 Veţel – Leşnic
DN7 Leşnic – Săcămaş
DN7 Ilia – Gurasada
DN7 Gurasada – Burjuc
DN7 Burjuc-Zam
Deva, Calea Zarand; Sântu-
halm; DN 76 Căinelul de Jos
- Bejan
Uricani pe DN 66A, str.
Muncii
Sursa: IPJ Hunedoara
Bejan Uricani pe DN 66A, str. Muncii Sursa: IPJ Hunedoara ORIZONTAL: 1) O experienţă de necrezut.

ORIZONTAL: 1) O experienţă de necrezut. 2) Debutul crizelor de gelozie. 3) Alba la spălat - Subdiviziune ă unităţii. 4) Rupere de realitate - Ace de COJOACA. 5) Vin în termen din permisie! - Un glas îndurerat - Miel jupuit! 6) Baia comunala - Situat la un nivel înalt de trai. 7) Trag vasele pe uscat - Lotul largit de lupte. 8) Rebut la strungarie - Curs suspendat. 9) Plai mioritic - Executorie prin consens. 10) Oameni din popor - Subsol drapat în alb. 11) Aşezata în stative - Ataşat naval de prim rang.

VERTICAL: 1) Vetuşti interpreţi ai operei bufe. 2) Respins la proba fizica - Isto¬rie neelucidata. 3) Cutia cu amintiri de familie - Timp petrecut în van.

4) Lumea buna a zilelor noastre - Plini

ticie. 5) Creasta cocoşului - Rezultat peste aşteptari - Loc gol la balcon. 6) Prezenşa de spirit - A intra

în bloc. 7) Face un împrumut în numele sau - Ţin femeile de gat. 8) Ţelina taiata marunt - Lasatul secului (pl.). 9) Apreciat de la distanta - Judecat la prima înfaşişare. 10) A ataca în forşa - Cadru din natura! 11) Masa la şara cu limba asortata - Tabela de marcaj.

de salba-

Întreruperi energie electrică

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instala- ţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Enel Distribuţie Banat anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos:

Astăzi, 16 mai

Localitatea SILVAȘU DE SUS; 09:00 - 16:00 Localitatea URICANI, Al. Brazilor (bl. D1, D2, D3, D4, 61, 62, 63), Muncii, Unirii (bl. 60, 13); 09:00 - 16:00 Localităţile SÂNTUHALM; CRISTUR; SÂNTANDREI; BEJAN (parţial); OCIU; BASARABASA; PRIHODIȘTE; GRĂDIȘTEA DE MUNTE (parţial-zona Gerosu si Ani- neş); 09:00 - 17:00

Miercuri, 17 mai

Localitatea SILVAȘU DE SUS; 09:00 - 16:00 Localităţile SÂNTUHALM; CRISTUR; SÂNTANDREI; BEJAN (parţial); CÂMPURI DE SUS; OCIU; BASARA- BASA; PRIHODIȘTE; GRĂDIȘTEA DE MUNTE (parţi- al-zona Gerosu si Anineş); 09:00 - 17:00

Sursa: Enel România

15 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

15

PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

Sânt posibile necazuri financiare şi conflicte de serviciu. Nu e nimic de nerezolvat, dar veți fi nevoiți să acor- dați multă atenție acestor probleme.

Balanță

22.09 - 22.10

Tocmai ieşiți dintr-o perioadă de aş- teptări şi emoții. Acum veți fi dispuşi să vă ocupați de voi înşivă. Cu banii nu se poate spune că veți sta grozav.

Taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

Nu veți mai găsi motive de iritare şi îmbufnare. Poate, pentru că proasta dispoziție va dispărea şi nu veți mai căuta astfel de motive.

Gemeni

22.05 - 21.06

Profesia vă va preocupa foarte tare, nu atît din punct de vedere al activității, cît ca sursă de venit. Sînteți cu gândul la tot felul de metode.

Vor exista în continuare discuții şi gânduri neplăcute legate de subiectul banilor, dar acestea nu se vor concre- tiza în lipsuri financiare reale.

Săgetător

22.11 - 20.12

Dragostea va fi în prim-plan. La muncă veți avea numeroase ocazii de a vă remarca, nu trebuie decât să profitați.

Rac

Capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

Se pare că săptămâna aceasta e plină de dragoste. În viața profesională veți fi extrem de activi, se poate spune chiar că veți străluci.

Vă poate aştepta o răsturnare majoră de situație. Cel mai probabil e că această răsturnare să apară sub for- ma unei propuneri interesante.

Leu

Vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

Veți avea parte de multe surprize plăcute. Dragostea se va face simțită sub forma unor tachinări, a unor conversații care vă vor stimula.

Săptămâna va fi una a acțiunilor de rutină, nu veți fi stresați şi veți avea mai mult timp să vă ocupați de voi şi de cei dragi.

Fecioară

Pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

Veți avea ocazia să vă gândiți serios la viitorul afectiv şi familial. În viața socială se întrevăd conflicte pornite de la niste neânțelegeri.

În privința banilor, veți şi lua, veți şi împărți dar balanța va înclina în avantajul vostru. În dragoste, se preconizează o revenire a pasiunii.

METEO BRAD DEVA ORĂȘTIE HUNEDOARA HAȚEG PETROȘANI
METEO
BRAD
DEVA
ORĂȘTIE
HUNEDOARA
HAȚEG
PETROȘANI

Deva: min. 10, max. 22 Hunedoara: min. 12, max. 21 Orăștie: min. 10, max. 22 Brad: min. 11, max. 22 Hațeg: min. 12, max. 22 Petroșani: min. 10, max. 21

22 Hațeg: min. 12, max. 22 Petroșani: min. 10, max. 21 Ortodox: † Sfântul Cuvios Teodor
Ortodox: † Sfântul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfinții Cuviosi Sila, Paisie și Natan de la

Ortodox:

† Sfântul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfinții Cuviosi Sila, Paisie și Natan de la Sihastria Putnei

Romano-catolic:

Fer. Vladimir Ghika

Greco-catolic:

Sf. cuv. Teodor cel Sfințit;

Curs valutar EuRO 4,5499 RON uSD 4,1521 RON GBP 5,3689 RON CHF 4,1603 RON
Curs valutar
EuRO
4,5499 RON
uSD
4,1521 RON
GBP
5,3689 RON
CHF
4,1603 RON

BANCURI

Ben-Laden îl sună pe George Buch și îi zice:

- Am două vesti.una bună și alta rea. -Pe care vrei s-o afli prima?

- Pe cea bună.

- Mă predau!!!

- Și aia rea care e?

- Vin cu avionul!!!

Vecinul merge la țigan:

-Țigane, puradelul tău mi-a furat un pui. Îl cheamă țiganu’ pe puradel:

- Bă! ciordiles cirikli?

-Ciordiles tată, ciordiles

-Auzi mă ce zice ăsta

că nici nu l-o văzut!

Țiganul la doftor. După consultație îi zice

doftoru’:

- Dom’le ia supozitoarele astea și bagăți-le în rect.

- Hunde, domdoftor?

-În anus, dom’le.

sUDOKU

sUDOKU Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de

la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de

la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-

care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât

o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 1 Matinal 09:45 Teleshopping 10:00 Perfect imperfect 11:00 Perfect imperfect 11:45 Teleshopping 12:00 Tribuna
07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeşte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Știri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Anchetele comisarului
Antonescu
07:00 Documentar 360°
07:00 Știrile Pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan şi
07:15 Declarație de dragoste
07:00 Pastila de râs
08:00 Câştigă România!
09:30 Teleshopping
07:30 Teleshopping
Dani
09:00 Preţul trădării
10:30 Vorbeşte lumea
10:00 Trăsniți
08:00 Bravo, ai stil!
10:10 Femei de 10, bărbați
11:00 Teleshopping
10:55 Teleshopping
de 10
13:00 Știrile Pro Tv
11:30 Focus
09:15 Teleshopping
11:30 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
12:00 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
11:50 Documentar 360°
14:00 Lecţii de viaţă
13:00 Sănătate cu stil
12:50 Poate nu ştiai
destinul
13:00 Observator
13:30 Teleshopping
13:00 Telejurnal TVR 2
15:00 La Maruţă
12:00 Știrile Kanal D
14:00 Focus
13:40 Utta Danella
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
14:30 Teleshopping
13:00 Te vreau lângă mine
15:50 Mutant X
17:00 Știrile Pro Tv
14:45 Mama mea găteşte mai
16:00 Observator
16:40 Natură şi aventură
15:00 Teo Show
bine
17:10 Cap compas
18:00 Ce spun românii
16:30 Bravo, ai stil!
17:00 Acces direct
16:00 Liceenii
17:40 Preţul trădării
18:00 Focus
18:45 Știrea zilei
18:50 E vremea ta!
19:00 Știrile Pro Tv
19:00 Observator
19:30 Mama mea găteşte mai
19:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Câştigă România!
20:30 Motivat să ucidă
bine
20:30 Dennis, pericol public
20:00 Dragoste infinită
21:00 Destine ca-n filme
20:30 Atentie, mor sosiile!
22:00 D’ale lu’ Mitică
22:45 Misiune de recuperare 2
22:30 Xtra Night Show
22:30 Trăsniți
23:00 WOWBiz
08:20 Campionii
09:50 Intervenția
11:20 Familia Hollar
12:50 Toți oamenii regelui
14:55 Drumul spre Oregon
16:35 Clubul aventurierilor
18:15 Anturaj
20:00 Prințesa albă
21:05 Un tărâm ciudat
22:55 Familia Savage
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
20:00 Local Kombat
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Americanii
08:00 07:45 Puterea Singură destinului pe lume
09:15 09:00 Regina Pasiune inimilor şi putere
11:30 10:30 Pana Totul la pentru capatul tine lumii
13:30 11:30 Teleshopping Petale de singurătate
14:00 12:30 Clona Teleshopping
15:00 13:00 Soț Pretul de dragostei închiriat
16:00 15:00 Pentru Îngeri păzitori că te iubesc
17:00 16:00 In Singură asteptarea pe lume dragostei
18:00 17:00 Intrigi Pasiune in şi Paradis putere
19:00 18:00 Vieţi Totul schimbate pentru tine
20:00 19:00 Stadiul Petale de relatiei singurătate
22:00 20:00 Puterea Pretul dragostei destinului
23:00 22:00 State Inimă de de Romania frate
Program TV Marți 16 mai 2017
16 sPORT SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

16

sPORT

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3227

Marți, 16 mai 2017

www.servuspress.ro

Performanţa unică obţinută de Gică Hagi cu Viitorul a făcut înconjurul lumii. Cum a reacţionat presa internaţională

Presa internaţională îl felicită pe fostul jucător al Barcelonei şi al Real Madrid pentru ce a reuşit să facă la Ovidiu şi pentru titlul dobândit cu Viitorul.

Publicaţia Mundodeportivo.com titrează ”Echipa lui Hagi, Viitorul Constanţa, noua campioană a Ro- mâniei”. În articol, jurnaliştii pre- cizează şi de intenţia finanţatorului FCSB-ului, Gigi Becali, de a merge la TAS, deoarece, fiind la egalitate de puncte, departajarea ar trebui să se facă în funcţie de confruntările directe şi din sezonul regulat, nu doar din play-off. În presa din Spania, şi AS îi dedi- că un articol campioanei României, intitulat ”Viitorul lui Hagi revendi- că titlul în România, însă FSB face recurs”. Articolul conţine declaraţi- ile ”Regelui”, susţine că trofeul este al lor şi vor merge oriunde doresc cei de la FCSB. Nici columbienii nu au uitat de Hagi. Publicaţia sportivă din Co- lumbia, Terra, îi dedică un articol celui care scotea naţionala lor din cursa pentru trofeul din cadrul Cu-

naţionala lor din cursa pentru trofeul din cadrul Cu- pei Mondiale din 1994. Simplu şi elegant,

pei Mondiale din 1994. Simplu şi elegant, titrează ”Echipa lui Hagi, Viitorul Constanţa, noua campioa- nă a României”.

Una dintre cele mai mari publica- ţii sportive din Franţa, L’Equipe, îi acordă un scurt articol ”Regelui”, în care precizează că FCSB şi Viitorul

vor disputa al treilea tur al califică- rilor din Liga Campionilor.

mediafax.ro

Românul Rareș Girda, pe podium la cea mai puternică etapă de drift din Centrul Europei

la cea mai puternică etapă de drift din Centrul Europei Pilotul român Rareş Girda a terminat

Pilotul român Rareş Girda a terminat pe locul secund, duminică, pe circuitul de la Mariapocs, din Ungaria, la cel mai puternic eveniment de drift din Centrul Europei, la care au participat nu mai puțin de 80 de piloți din 6 țări, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Etapa organizată în Ungaria a fost comună pentru Campionatele Naționale de Drift ale Ro- mâniei şi Ungariei, participanții punctând în

ambele competiții. La start au mai fost prezenți

şi piloți bulgari, cehi, polonezi şi slovaci.

''Această etapă face parte dintr-un mare pro- iect care se numeşte Central European Drift Championship. Trebuie să anunțăm că nu doar această etapă a fost comună cu campionatul un-

gar, la fel va fi şi ultima din calendarul nostru, care va avea loc la Bucureşti şi va beneficia de

o participare internațională masivă'', a anun-

țat Andrei Balica, preşedintele Romanian Drift

Community, imediat după finalul evenimentu- lui de la Mariapocs.

Peste 5.000 de spectatori au asistat duminică

la battle-uri, dintre care o mare parte români ve-

niți special din țară, aceştia reuşind să creeze o atmosferă unică, fluturând zeci de steaguri tri-

colore pe tot parcursul evenimentului. ''Mi s-a părut incredibil. Faptul că vedeam în orice colț tricolorul, cred că mi-a dat o putere interioară să realizez această performanță unică'', a spus Rareş Girda.

În total, 28 de piloți români au fost prezenți la Mariapocs. Girda, la bordul unui Nissan Skyli- ne, a terminat calificările pe locul 19, însă a im- presionat în battle-uri, în Top 32, şi a eliminat alți patru piloți pentru a ajunge în duelul final. Bătălia pentru titlul de campion a pierdut-o la scor-limită în fața polonezului Mateusz Fijal, unul dintre cel mai bine cotați piloți din Europa.

Următoarea etapă din Campionatul Națio- nal de Drift va avea loc pe 3-4 iunie. Din 2015, driftul a fost recunoscut oficial ca disciplină de sportivă şi este parte din Federația Română de Automobilism Sportiv.

agerpres.ro