Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTE DEPUSE PROIECTE RESPINSE

Nr. Din care nr. valoare valoare


Axa Prioritatea de Data inchidere valoare totala, valoare solicitata, valoare
Nr. Apel proiecte valoare eligibila, Mil LEI Proiecte totala, , solicitata,
prioritara investitii apel, LL/ZZ/AA Mil LEI Mil LEI eligibila, Mil LEI
depuse respinse Mil LEI Mil LEI
2.1.A 2.1.A/2016 04.05.2017 383 373.799 319.847 274.095 97 91.092 77.043 65.547
2
2.2 POR/102/2/2 30.08.2017 44 213.240 183.267 122.273 1 10.962 9.211 4.517
3.1.A POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016 7 36.289 34.970 20.982 5 33.855 32.762 19.657
3
3.1.B POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 04.09.2017 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016 74 955.525 941.039 921.820 42 572.624 565.392 553.686
5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016 16 147.315 147.108 144.166 9 98.913 98.721 96.746
5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
6.1 POR 2016/6/6.1/1 16.11.2016 1 329.717 307.885 301.727 1 329.717 307.885 301.727
6
6.1 POR 2016/6/6.1/2 13.07.2017 2 329.435 133.572 312.762 1 184.663 179.190 175.606
7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016 9 121.033 120.809 118.322 6 80.775 80.552 78.881
7
7.1 POR/2016/7/7.1/2 21.10.2017 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
Nr. Din care Alocare % acoperire
Curs InforEuro
proiecte conforme apel/regiune alocare
APRILIE 2017
in selectie si eligibile Mil LEI apel/regiune
286 221 186.291 111.9%
43 2 137.617 85.6%
2 2 289.913 0.5%
0 0 231.103 0.0%
32 32 194.790 189.0% 4.5448
7 7
71.581 66.2%
0 0
0 0
632.454 21.7%
1 1
3 3
77.489 50.9%
0 0
0 0 21.315 0.0%
Valoare totala este formata din cofinantare UE (FEDR) la care se adauga
cofinantarea de la bugetul de stat (BS), contributia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE), precum si cheltuielile neeligibile ale proiectului
Valoarea eligibila este formata din cofinantare UE (FEDR) la care se adauga
cofinantarea de la bugetul de stat (BS), contributia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE)
Valoarea solicitata este formata din cofinantare UE (FEDR) si cofinantarea de
la bugetul de stat (BS)
Alocare apel este suma solicitata confom Ghidului solicitantului calculata in lei
la cursul info-euro din luna raportarii
Valorile exprimate in milioane lei se calculeaza cu trei zecimale
ex. 72.346.234 lei va fi 72,346 mil lei
CONTRACTE SEMNATE
valoare
Axa Prioritatea de Data inchidere
Nr. Apel Nr totala, Mil
prioritara investitii apel, LL/ZZ/AA
LEI
1 2.1.A 2.1.A/2016 5/5/2017 0 0
2 2.2 POR/102/2/2 8/23/2017 0 0
3 3.1.A POR/2016/3/3.1/A/1 11/16/2016 0 0
4 3.1.B POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 8/28/2017 0 0
5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 11/25/2016 0 0
6 5.2 POR/2016/5/5.2/1 11/25/2016 0 0
7 6.1 POR 2016/6/6.1/1 11/16/2016 0 0
8 6.1 POR 2016/6/6.1/2 07/06/2017 0 0
9 7.1 POR/2016/7/7.1/1 2/12/2016 0 0
10 8.1 POR/8/8.1/8.3/A/1 8/28/2017 0 0
CONTRACTE SEMNATE
valoare valoare Alocare % acoperire
eligibila, Mil solicitata, apel/regiune alocare
LEI Mil LEI Mil LEI apel/regiune
0 0 186.291 0.0%
0 0 136.651 0.0%
0 0 289.913 0.0%
0 0 229.481 0.0%
0 0 194.790 0.0%
0 0 71.581 0.0%
0 0 #REF! 0.0%
0 0 628.015 0.0%
0 0 77.489 0.0%
0 0 21.166 0.0%