Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .026
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete
SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A(13, 2 ) la punctul B(11, 3) .

(4p) b) S se determine a, b R , astfel nct s avem egalitatea de numere complexe

( 4 + 3i )( 1 + 2i ) = a + bi .
(4p) c) S se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 6 .
(4p) d) S se determine conjugatul num rului complex 2i 3 .
(2p) e) S se determine a, b R , astfel nct punctele A(13, 2) i B(11, 3) s fie pe dreapta

de ecua ie x + ay + b = 0 .


(2p) f) Dac n triunghiul ABC, AB = 12, AC = 5 i m BAC = 90  , s se calculeze BC .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se calculeze determinantul 10 2 .


50 3
(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2 ,3, 4,5} s verifice rela ia
(n !) 2
250 .
(3p) c) S se rezolve n mul imea numerelor reale , ecua ia 125 x 5 = 0 .
(3p) d) S se rezolve n mul imea numerelor reale strict pozitive , ecua ia log 5 x = 1 .
(3p) e) S se determine ctul i restul mp r irii polinomului f = X 6 + 1 la polinomul
g = X 3 + 1.

2. Se consider func ia f : R * R , f ( x ) = 12 +
1
.
x12
(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .
f ( x ) f (1)
(3p) b) S se calculeze lim .
x 1 x 1
(3p) c) S se determine ecua ia asimptotei verticale la graficul func iei f .
2

(3p) d) S se calculeze f (x )dx .


1

(3p) e) S se calculeze lim


n
((n12 + 1) f (n)) .
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 026
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

{
Se consider mul imea A = 3i 5 j i , j N . }
(4p) a) S se verifice c 1 A , 3 A , 5 A i 9 A.
(4p) b) S se verifice c 2 A i 7 A .
n +1
(4p) c) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c 1 + a + a 2 + ... + a n = 1 a ,
1 a
a R {1} , n N .
(2p) d) S se arate c 1 + 1 + 1 + ... + 1 < 3 , k N .
3 32 3k 2
(2p) e) S se arate c 1 + 1 + 1 + ... + 1 < 5 , s N .
5 52 5s 4
(2p) f) S se calculeze num rul de elemente din mul imea A {1,2 ,3,...,20}.

(2p) g) S se arate c n N i oricare ar fi numerele naturale distincte a1 , a 2 ,...,a n A ,

1 1 1 15
avem + + ... + < .
a1 a 2 an 8

SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider func iile f : ( 1, ) R , f (x ) = ln(1 + x ) x i
2
g : ( 1, ) R , g ( x ) = ln (1 + x ) x +
x
.
2
x x2
(4p) a) S se verifice c f ( x ) = i g (x ) = , x > 1 .
1+ x 1+ x

(4p) b) S se calculeze f (0) i g (0) .


(4p) c) S se arate c f (x ) 0 g (x ) , x 0 .

(2p) d) S se arate c 1 + 3 + 5 + ... + (2n 1) = n , n N .


2
.

(2p) e) Utiliznd metoda induc iei matematice s se arate c

12 + 3 2 + 5 2 + ... + (2n 1) =
2 (
n 4n 2 1 ) , n N .
3
(2p)
f) S se calculeze lim
(1 + 3 + 5 + ... + (2n 1))n .
1 + 3 2 + 5 2 + ... + (2n 1)
n 2 2

(2p) g) S se arate c 3 ln(1 + x )dx 2 .


1 1
0

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 026