Sunteți pe pagina 1din 2

Director Adjunct, conductor operativ

Maria Ungureanu

Responsabil CEAC, Balaban Georgeta Steliana

Membrii comisiei Reprezentant al elevilor Reprezentant al prinilor

Ioan MANCA lider BINIUC DUMITRU MARIN MIHAELA


sindical
Cleopatra OLARU
secretar Reprezentant al Consiliului Local
Ozana IACOB
mmembru SILVIA BAIDAN