Sunteți pe pagina 1din 2

Prin sistemul de Management al Calitatii implementat si mentinut in organizatia S.C.

FOX. COM se asigura ca toate activitatile declarate in prezentarea societatii se desfasoara


controlat, in conformitate cu prevederile reglemetarilor tehnice in vigoare si cu cerintele
specificatiilor in vigoare.

In cadul S.C. FOX. COM conducerea asigura organizarea si desfasurarea de procese,


atsfel incat produsele si serviciile oferite se conformeaza urmatoarelor angajamente ale
managementului:

Se incadreaza in obiectul de activitate al societatii;

Satisfac cerintele clientilor;

Se conformeaza cu cerintele legale (normative, standarde, specificatii tehnice),

Se supun procesului de imbunatatire continua.

Pentru sustinerea practica a acestei politici s-au stabilit ca obiective generale de calitate pentru
activitatea societatii, urmatoarele:

Mentinerea certificarii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001

Obtinerea si mentinerea autorizatiilor specifice care autorizeaza derularea


principalelor activitati executate de societate;

Asigurarea unui mediu de lucru optim prin investitii in dezvoltarea si modernizarea


infrastructurii si a tehnologiilor de lucru;

Asigurarea de resurse in vederea insruirii si perefctionarii personalului;

stimuleze implicarea personalului in dezvoltarea societatii;


realizarea calitatii cerute, in conditii competitive sub aspectul performantelor realizate,
cu scopul pastrarii imaginii societatii;

dezvoltarea increderii clientilor, atat in cadrul conducerii interne cat si in randul


angajatilor societatii, ca sunt intreprinse actiuni si luate masuri pentru satisfacerea
exigentelor de calitate si a cerintelor Sistemului de Management al Calitatii;

prevenirea aparitiei neconformitatilor in toateetapele de executie a produselor, prin


analizarea si eliminarea cauzelor care le-au produs.