Sunteți pe pagina 1din 26

Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

Formular Suma de control Tip


S1040_A1.0.0 Raportare contabil anual * 14.435.989 formular IR
Data raportarii
2016
Conform OMFP nr. 166/2017 Anul
Data versiunii: 02.03.2017 31.12.2016

Date de identificare * Entitatea


* Campuri obligatorii S.C. COMPA SA Raportare contabil
anual
Formularul S1040

* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare


FORMULAR VALIDAT J32/129/1991 788767 Situaie financiar anual
Formularul S1041
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
Listare Deblocare 2932--Fabric.alte piese si accesorii Selecteaza
Bifai dac este cazul
pt.autovehicule si pt.motoare de
autovehicule Mari contribuabili care
depun bilanul la Bucureti
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2932--Fabric.alte piese si accesorii Selecteaza
Sucursala
pt.autovehicule si pt.motoare de
Tipareste lista autovehicule
cu campurile obligatorii
* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni Selecteaza

Strada Numar
HENRI COANDA 8
Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0269239400 office@compa.ro
* Localitatea
SIBIU
* Jude Sector
Sibiu
Administrator Intocmit
Semnaturi
* Nume si prenume * Nume si prenume
* Campuri obligatorii
DEAC IOAN MICLEA IOAN
Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului
Semnatura * Calitatea
Semnatura electronica
Digitally signed by Simona-
11--Director economic
i
Alexandrina Savu
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Simona- DN: c=RO, l=Mun. Sibiu, o=SC
COMPA SA, ou=Financiar-
contabilitate, title=Sef serviciu
* Alta persoana,
imputernicita,con-
financiar-contabilitate,
form legii
Alexandr cn=Simona-Alexandrina Savu,
2.5.4.20=0742124067,
serialNumber=2006051670SMSA Semnatura ** Persoana fizica
3, name=Simona-Alexandrina M sau juridica
ina Savu Savu, givenName=Simona-
Alexandrina, sn=Savu
Date: 2017.04.25 12:40:36
autorizata,
membru CECCAR
+03'00'

*) Raportri contabile anuale la 31 decembrie 2016 ntocmite de ctre entitile ale cror valori
mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, prevzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la
Ordinul ministrului finanelor publice, nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, precum i pentru modificarea i completarea unor
reglementri contabile

Indicatori Capitaluri - total Profit/ pierdere


Campuri cu valori calculate 366.160.825 51.627.557

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 1 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

COD 10 SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016 Sterge datele din acest tabel
(lei) (Cod 10)

Nr.
Denumirea elementului rand Sold an curent la:

01 ianuarie 31 decembrie
A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01

2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active


similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 02 4.249.508 3.702.191
- 2905 - 2906 - 2908)

3. Fond comercial (ct. 2071) 03

4. Avansuri (ct. 4094) 04

5. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor


05
minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 4.249.508 3.702.191

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -


07 106.141.662 111.842.837
2912)

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 152.656.347 184.942.627

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 257.990 251.301

4. Investiii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10 32.624.360 32.635.148

5. Imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 - 2931) 11 37.781.487 19.674.324

6. Investiii imobiliare n curs de execuie (ct. 235 - 2935) 12 5.680.885 8.604.695

7. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale


13
(ct. 216 - 2816 - 2916)

8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14

9. Avansuri ( ct. 4093) 15 9.428.623 1.793.809

TOTAL: (rd. 07 la 15) 16 344.571.354 359.744.741

III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE


17
(ct. 241 + 227 - 284 - 294)

IV. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 1.769.430 1.769.430

2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 -


19
2964)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 2 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 1 2

3. Aciunile deinute la entitile asociate i la entitile controlate


20 815.148
n comun (ct. 262 + 263 - 2962)

4. mprumuturi acordate entitilor asociate i entitilor controlate


21
n comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* -


23 107.354 107.354
2966* - 2968*)

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 2.691.932 1.876.784

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24) 25 351.512.794 365.323.716

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile


(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 26 46.273.276 40.792.362
+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Active imobilizate deinute n vederea vnzrii (ct. 311) 27 2.097.433

3. Producia n curs de execuie


28 29.436.578 31.578.040
(ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
4. Produse finite i mrfuri
(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
29 14.143.790 19.279.074
361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 -
3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

5. Avansuri (ct. 4091) 30 60.984 326.833

TOTAL (rd. 26 la 30) 31 92.012.061 91.976.309

II. CREANE
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966*
32 93.561.256 100.844.080
- 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

2. Avansuri pltite (ct. 4092) 33 10.688 13.124

3. Sume de ncasat de la entitile din grup (ct. 451** - 495*) 34

4. Sume de ncasat de la entitile asociate i entitile controlate


35
n comun (ct. 453** - 495*)
5. Creane rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
36
(ct. 4652)
6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** +
4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 37 12.410.297 7.818.325
+ 4662 + 473** - 496 + 5187)

7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 38

TOTAL (rd. 32 la 38) 39 105.982.241 108.675.529

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT


40
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI


41 14.743.661 605.611
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 3 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42 212.737.963 201.257.449

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45) 43 420.178 423.937

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 471*) 44 420.178 423.937

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*) 45

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se


separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 46
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
47
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 48 1.318.809 497.093

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 100.787.491 105.837.144

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 50 4.006.539 2.827.046

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 51

7. Sume datorate entitilor din grup


52
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate n
53
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
54
(ct. 4651)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423
+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 55 11.075.219 9.405.635
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***
+ 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +
5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 46 la 55) 56 117.188.058 118.566.918

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE


E. 57 90.547.004 79.380.974
(rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
F. 58 442.059.798 444.704.690
(rd. 25 + 57)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se


separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile 59
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
60 90.552.975 46.733.495
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 61

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 62

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 63

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 4 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

6. Datorii din operaiuni de leasing financiar (ct. 406) 64

7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+


65
451***)
8. Sume datorate entitilor asociate i entitilor controlate n
66
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate
67
(ct. 4651)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 +
421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** +
68
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 59 la 68) 69 90.552.975 46.733.495

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajailor (ct. 1517) 70 108.700 108.700

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71 26.945 1.012.545

TOTAL (rd. 70 + 71) 72 135.645 1.121.245

I. VENITURI N AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) ( rd. 74+75) 73 37.558.212 34.422.619

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 475*) 74 2.790.580 3.733.494

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*) 75 34.767.632 30.689.125

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78),


76 2.632.499
din care:

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*) 77 2.632.499

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) 78

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la


79
clieni (ct. 478) ( rd. 80+81)

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 478*) 80

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 478*) 81

TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82 40.190.711 34.422.619

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 83 21.882.104 21.882.104

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 84

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 5 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

3. Capital subscris reprezentnd datorii financiare2 (ct. 1027) 85

4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C 86

SOLD D 87

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 88

SOLD D 89 5.375.837 7.446.115

TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89) 90 16.506.267 14.435.989

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 91

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 92 82.151.679 82.062.778

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 93 27.055.487 27.055.487

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 94

3. Alte rezerve (ct. 1068) 95 126.724.310 157.338.783

TOTAL (rd. 93 la 95) 96 153.779.797 184.394.270

Diferene de curs valutar din conversia situaiilor


financiare anuale individuale ntr-o moned de SOLD C 97
prezentare diferit de moned funcional (ct. 1072)

SOLD D 98

Aciuni proprii (ct. 109) 99

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 100

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 101

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA


REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
SOLD C 102 66.035.425 64.903.056
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)

SOLD D 103

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN


ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C 104
(ct. 118)

SOLD D 105 648.352 648.352

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFRITUL


SOLD C 106 27.133.356 51.627.557
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD D 107 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 108 28.354.626 30.614.473

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 6 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

CAPITALURI PROPRII - TOTAL


(rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 109 316.603.546 366.160.825
105 + 106 - 107 -108)

Patrimoniul privat (ct. 1023)3 110

Patrimoniul public (ct. 1026) 111

CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) 112 316.603.546 366.160.825

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: 7971548798 / 24618025656


Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
DEAC IOAN MICLEA IOAN
Semnatura Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

1) Sumele nscrise la acest rnd (rndul 32) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing
financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
2) n acest cont 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (rndul 85) se evideniaz aciunile care, din punct de vedere al
IAS 32, reprezint datorii financiare.
3) Se va completa de ctre societile ale cror valori mobiliare sunt tranzacionate pe o pia reglementat crora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind
ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse
inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare.

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 7 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

COD 20 SITUAIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016 Sterge datele din acest tabel
(lei) (Cod 20)
Nr.
Denumirea indicatorilor rand Perioada de raportare
An precedent An curent
A B 1 2

1 Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01 480.430.751 638.659.554

Producia vndut
02 473.454.380 626.790.825
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 4.861.998 11.558.720

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri


05 2.114.373 310.009
(ct. 7411)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
2 SOLD C 06 7.848.240
(ct. 711)

SOLD D 07 2.369.331 0

Venituri din producia de imobilizri i investiii imobiliare


3 08 9.024.078 9.125.456
(rd. 09 + 10)
Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale
4 09 8.995.050 9.104.542
(ct. 721 + 722)

5 Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) 10 29.028 20.914

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii)


6 11 888 2.134.620
deinute n vederea vnzrii (ct. 753)
Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale
7 12
(ct. 755)

8 Venituri din investiii imobiliare (ct. 756) 13 17.500

9 Venituri din active biologice i produse agricole (ct. 757) 14

Venituri din subvenii de exploatare


10 15
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 2.307.765 4.818.933

- din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct. 7584) 17 2.108.902 3.574.993

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL


18 489.411.651 662.586.803
(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
12 19 247.370.044 357.435.021
(ct. 601 + 602)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 20 19.072.921 30.596.823

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605) 21 22.136.476 25.048.711

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) 22 4.674.451 10.064.308

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 384.754 806.217

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24 101.916.324 115.823.029

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 8 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 1 2

a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 25 83.609.583 95.075.504

b) Cheltuieli privind asigurrile i protecia social (ct. 645) 26 18.306.741 20.747.525

a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale, corporale,


14 investiiile imobiliare i activele biologice evaluate la cost 27 25.285.353 36.851.046
(rd. 28 - 29)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28 25.285.353 36.851.046

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) 30 -2.283.383 422.891

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) 31 92.558 1.218.259

b.2) Venituri (ct. 754 +7814) 32 2.375.941 795.368

15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 37.467.808 43.204.348

15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 +
34 33.553.304 35.755.510
615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;
cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor 35 2.142.079 1.976.904
acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

15.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652) 36 457.279 649.092

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate


37 2.097.433
cedrii) deinute n vederea vnzrii (ct. 653)
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale
38 1.251
(ct. 655)

15.6. Cheltuieli privind investiiile imobiliare (ct. 656) 39 73.000

15.7. Cheltuieli privind activele biologice i produsele agricole


40
(ct. 657)
15.8. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare
41
(ct. 6587)

15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 ) 42 1.240.895 2.725.409

Ajustri privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43 985.600

- Cheltuieli (ct. 6812) 44 4.988.496

- Venituri (ct. 7812) 45 4.002.896

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL


46 455.255.240 619.625.560
(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 18 - 46) 47 34.156.411 42.961.243

- Pierdere (rd. 46 - 18) 48 0 0

16 Venituri din aciuni deinute la filiale (ct. 7611) 49

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 9 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

17 Venituri din aciuni deinute la entiti asociate ( ct. 7612) 50

Venituri din aciuni deinute la entiti asociate i entiti controlate n


18 51
comun (ct. 7613)
Venituri din operaiuni cu titluri i alte instrumente financiare
19 52
(ct. 762)

20 Venituri din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53

21 Venituri din diferene de curs valutar (ct. 765) 54 12.559.714 10.460.356

22 Venituri din dobnzi (ct. 766*) 55 1.905 40.010

- din care, veniturile obinute de la entitile din grup 56

Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat


23 57
(ct. 7418)

24 Venituri din investiii financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58

25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59 12.827.808

VENITURI FINANCIARE - TOTAL


60 12.561.619 23.328.174
(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile
26 61
financiare deinute ca active circulante (rd. 62 - 63)
- Cheltuieli (ct. 686)
62

- Venituri (ct. 786) 63

Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i alte instrumente financiare


27 64
(ct. 661)

28 Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65

29 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) 66 791.591 683.219

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup 67

30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68 16.372.691 12.184.003

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69 17.164.282 12.867.222

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 60 - 69) 70 0 10.460.952

- Pierdere (rd. 69 - 60) 71 4.602.663 0

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72 501.973.270 685.914.977

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73 472.419.522 632.492.782

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 72 - 73) 74 29.553.748 53.422.195

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 10 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

- Pierdere (rd. 73 - 72) 75 0 0

32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76 1.273.504 1.934.646

33 Impozitul pe profit amnat (ct. 692) 77 1.146.888 439.200

34 Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. 792) 78 579.208

35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79

PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE


36
RAPORTARE:

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79) 80 27.133.356 51.627.557

- Pierdere
(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) 81 0 0
(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: 8661758988 / 24618025656


Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
DEAC IOAN MICLEA IOAN
Semnatura Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

La rndul 25 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

La rndul 35 - n contul 6586 Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale" se
evideniaz cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative speciale, altele dect cele prevzute de
Codul Fiscal.

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 11 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

COD 30 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016 Sterge datele din acest tabel
(lei) (Cod 30)
Nr.
I. Date privind rezultatul nregistrat rand Nr.unitati Sume
A B 1 2

Uniti care au nregistrat profit 01 1 51.627.557

Uniti care au nregistrat pierdere 02 0 0

Uniti care nu au nregistrat nici profit, nici pierdere 03 0 0

Nr.
II. Date privind plile restante rand Total (col.2 + 3) Din care:
Pentru activitatea Pentru activitatea
curenta de investitii
A B 1 2 3

Pli restante total (rd.05+09+15 la 19+23), din care: 04 9.946.044 7.730.393 2.215.651

Furnizori restani total (rd. 06 la 08), din care: 05 9.946.044 7.730.393 2.215.651

- peste 30 de zile 06 4.040.898 1.851.206 2.189.692

- peste 90 de zile 07 5.817.887 5.791.928 25.959

- peste 1 an 08 87.259 87.259

Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale total (rd.10 la


09
14), din care:
- contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori,
10
salariai i alte persoane asimilate

- contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate 11

- contribuia pentru pensia suplimentar 12

- contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte fonduri 15

Obligaii restante fa de ali creditori 16

Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scaden total (rd. 20 la 22),


19
din care:

- restante dup 30 de zile 20

- restante dup 90 de zile 21

- restante dup 1 an 22

Dobnzi restante 23

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 12 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 1 2
Nr.
III. Numr mediu de salariai rand 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2

Numr mediu de salariai 24 1.743 1.954

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul perioadei,


25 1.897 2.092
respectiv la data de 31 decembrie
IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de Nr.
Sume
raportare. Subvenii ncasate i creane restante rand

A B 1

Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoanele fizice nerezidente,


26
din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoanele fizice nerezidente din
28
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoane juridice nerezidente,


30
din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobnzi pltite ctre persoane juridice asociate*)


32
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende pltite ctre persoane fizice nerezidente,


34
din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende pltite ctre persoane fizice nerezidente din
36
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende pltite ctre persoane juridice nerezidente,


potrivit prevederilor art. 229 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind 38
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente,


40
din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente din
42
state membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice nerezidente,


44 33.819
din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 45 5.411

Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice asociate*)


46
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 13 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 1

- impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din


48
domeniul public, primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public
49
pltite la bugetul de stat

Redeven minier pltit la bugetul de stat 50

Redeven petrolier pltit la bugetul de stat 51

1)
Chirii pltite n cursul perioadei de raportare pentru terenuri 52

Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care: 53 225.825

- impozitul datorat la bugetul de stat 54 36.132

Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente din statele
55
membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: 57 5.801.620

- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 3.870.718

- subvenii aferente veniturilor, din care: 59 1.930.902

- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc**) 60 310.009

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n


61 5.755.604
contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de
62
stat

- creane restante de la entiti din sectorul privat 63 5.755.604

Nr.
V. Tichete de masa rand Sume
A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariailor 64 4.608.207

Nr.
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare***) rand 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69) 65 8.455.400 9.048.500

- dup surse de finanare (rd. 67 + 68) 66 8.455.400 9.048.500

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68 8.455.400 9.048.500

- dup natura cheltuielilor (rd. 70 + 71) 69 8.455.400 9.048.500

- cheltuieli curente 70 8.455.400 9.048.500

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 14 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

- cheltuieli de capital 71 0 0

Nr.
VII. Cheltuieli de inovare ****) rand 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

Nr.
VIII. Alte informaii rand 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent
A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 4094) 73

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 4093) 74 9.428.623 1.793.809

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75 2.691.932 284.284

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri


76 2.584.578 176.930
imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 77 la 83), din care:

- aciuni cotate emise de rezideni 77

- aciuni necotate emise de rezideni 78 815.148

- pri sociale emise de rezideni 79 1.769.430 176.930

- obligaiuni emise de rezideni 80

- aciuni emise de organismele de plasament


81
colectiv emise de rezideni

- aciuni i pri sociale emise de nerezideni 82

- obligaiuni emise de nerezideni 83

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84 107.354 107.354

- creane imobilizate n lei i exprimate n lei, a cror decontare se


85 107.354 107.354
face n funcie de cursul unei valute (din ct. 267)

- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 86

Creane comerciale, avansuri acordate pentru cumprri de bunuri de


natura stocurilor acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume 87 86.010.758 95.929.269
brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

- creane comerciale n relatia cu nerezidenii, avansuri acordate


pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor
88 63.393.176 76.643.225
nerezideni i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4091 + din
ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

Creane nencasate la termenul stabilit


89 8.432.403 5.755.604
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90 32.721 28.652

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (din


ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 91 12.140.318 7.495.055
4482), (rd.92 la 96), din care:
- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale
92 13.303 140.589
(ct. 431 + 437 + 4382)
- creane fiscale n legtur cu bugetul statului
93 5.325.328 7.331.828
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 15 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

- subvenii de ncasat (ct. 445) 94 6.801.687 22.638

- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) 95

- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482) 96

Creanele entitii n relaiile cu entitile din grup (ct.451) 97

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului


nencasate la termenul stabilit
98
(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct.
4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Creane din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) 99

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 101 la
100 958.172 1.297.440
103), din care:
- decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun,
decontri cu acionarii privind capitalul, decontri din operaiuni n 101
participaie (ct. 453 + 456 + 4582)
- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice,
altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile 102 949.123 1.287.037
statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentnd
avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la 103 9.049 10.403
data de 31 decembrie (din ct. 461)

Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care: 104

- de la nerezideni 105

Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici*****) 106

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct.
107
508), (rd. 108 la 114), din care:

- aciuni cotate emise de rezideni 108

- aciuni necotate emise de rezideni 109

- pri sociale emise de rezideni 110

- obligaiuni emise de rezideni 111

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112

- aciuni emise de nerezideni 113

- obligaiuni emise de nerezideni 114

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 115

Casa n lei i n valut (rd. 117 + 118), din care: 116 6.859 3.717

- n lei (ct. 5311) 117 6.859 3.717

- n valut (ct. 5314) 118

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 16 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 120 + 122), din care: 119 14.735.982 597.945

- n lei (ct. 5121), din care: 120 12.131.515 361.012

- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 121

- n valut (ct. 5124), din care: 122 2.604.467 236.933

- conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente 123

Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 125 + 126), din care: 124

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei


125
(ct. 5112 +5125 +5411)
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 +
126
5414)
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 +
158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din 127 209.227.792 165.300.413
care:
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 161),
128
(rd. 129 + 130), din care:

- n lei 129

- n valut 130

Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume


131
brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:

- n lei 132

- n valut 133

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 +


134 90.552.975 46.733.495
5197), (rd. 135 + 136), din care:

- n lei 135 1.577.460 384.301

- n valut 136 88.975.515 46.349.194

Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.


137
5198), (rd. 138 + 139), din care:

- n lei 138

- n valut 139

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195),


140
(rd. 141+ 142), din care:

- n lei 141

- n valut 142

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt


143
(din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:

- n lei 144

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 17 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

- n valut 145

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627),


146
(rd. 147 + 148), din care:

- n lei 147

- n valut 148

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682),


149
(rd. 150 + 151), din care:

- n lei 150

- n valut 151

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625),


152
(rd. 153 + 154), din care:

- n lei 153

- n valut 154

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung


155
(din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:

- n lei 156

- n valut 157

Credite de la trezoreria statului i dobnzile aferente


158
(ct. 1626 + din ct. 1682)
Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 +
159
1687), (rd. 160 + 161), din care:
- n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de
160
cursul unei valute

- n valut 161

Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 162

- valoarea concesiunilor primite (ct. 167) 162a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi


asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 163 106.113.839 109.161.283
419), din care:
- datorii comerciale n relatia cu nerezidenii, avansuri primite de
la clieni nerezideni i alte conturi asimilate, n sume brute
164 83.569.988 82.136.125
(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406
+ din ct. 408 + din ct. 419)

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate


165 4.583.654 4.296.324
(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)
Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 166 4.860.126 4.977.912
4481),(rd. 167 la 170), din care:
- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale
167 3.550.927 3.495.725
(ct. 431 + 437 + 4381)
- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului
168 1.309.199 1.482.187
(ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 18 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) 169

- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct.4481) 170

Datoriile entitii n relaiile cu entitile din grup (ct. 451) 171

Sume datorate acionarilor/asociailor (ct. 455), din care: 172

- sume datorate acionarilor/asociailor persoane fizice 172a

- sume datorate acionarilor/asociailor persoane


172b
juridice

Datorii din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) 173

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 +
174 3.117.198 131.399
473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:
- decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun,
decontri cu acionarii privind capitalul, dividende i decontri 175
din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele


juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
176 2.534.346 131.399
(instituiile statului)2) (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct.
473)

- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472) 177 582.852

- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii


178
pe termen scurt (ct. 269 + 509)
- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la
179
clieni (ct. 478)

Dobnzi de pltit (ct. 5186) 180

Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici*****) 181

Capital subscris vrsat (ct. 1012) din care: 182

- aciuni cotate 3) 183 21.882.104 21.882.104

- aciuni necotate 4) 184

- pri sociale 185

- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct.1012) 186

Brevete si licene (din ct.205) 187

Nr. 31 decembrie 31 decembrie


IX. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii rand an precedent an curent
A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 188 36.866 15.275

Nr. 31 decembrie 31 decembrie


X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului rand an precedent an curent
A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare 189

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 19 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 190

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 191

XI. Informaii privind bunurile din proprietatea privat a statului Nr. 31 decembrie 31 decembrie
supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 rand an precedent an curent
A B 1 2

Valoarea contabil net a bunurilor5) 192

Nr. 31 decembrie 31 decembrie


XII. Capital social vrsat rand an precedent an curent
6) 6)
Suma % Suma %
(col.1) (col.2) (col.3) (col.4)
A B 1 2 3 4
6)
Capital social vrsat (ct. 1012)
(rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 193 21.882.104 X 21.882.104 X
203 + 204), din care:

- deinut de instituii publice


194 0 0
(rd. 195 + 196), din care:

- deinut de instituii publice


195 0 0
de subordonare central;

- deinut de instituii publice


196 0 0
de subordonare local;

- deinut de societile cu
197 0 0
capital de stat, din care:

- cu capital integral de stat; 198 0 0

- cu capital majoritar de stat; 199 0 0

- cu capital minoritar de stat; 200 0 0

- deinut de regii autonome 201 0 0

- deinut de societile cu
202 8.124.957 37,13 8.124.957 37,13
capital privat

- deinut de persoane fizice 203 1.809.697 8,27 1.809.697 8,27

- deinut de alte entiti 204 11.947.450 54,6 11.947.450 54,6

Nr.
rand Sume (lei)

A B 2015 2016

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 20 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 1 2

XIII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, de


repartizat din profitul exerciiului financiar de ctre companiile
205
naionale, societile naionale, societile i regiile autonome,
din care:

- ctre instituii publice centrale; 206

- ctre instituii publice locale; 207

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/


instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de 208
ponderea acestora.
Nr.
rand Sume (lei)

A B 2015 2016

XIV. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate


n perioada de raportare din profitul companiilor naionale, 209
societilor naionale, societilor i al regiilor autonome, din care:

- dividende/vrsminte din profitul exerciiului financiar al anului


210
precedent, din care virate:

- ctre instituii publice centrale; 211

- ctre instituii publice locale; 212

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/


instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent 213
de ponderea acestora.
- dividende/vrsminte din profitul exerciiilor financiare anterioare anului
214
precedent, din care virate:

- ctre instituii publice centrale; 215

- ctre instituii publice locale; 216

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/


instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent 217
de ponderea acestora.
Nr.
XV. Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) rand Sume (lei)

2015 2016

A B 1 2

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea


218
nominal), din care:

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de


220
achiziie), din care:

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 221

Nr.
XVI. Venituri obinute din activiti agricole *******) rand Sume (lei)

2015 2016

A B 1 2

Venituri obinute din activiti agricole 222

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 21 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30: 1854493316 / 24618025656


Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
DEAC IOAN MICLEA IOAN
Semnatura Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de persoane juridice asociate se vor avea n vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea
perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri
ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat
parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific
i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire
a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea
statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012
al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a
Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilor populaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor
de achiziie.
Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme
de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, (1) ... veniturile obinute din activitile
agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din
regulamentul menionat (R (UE) 1307/2013), n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de
garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru
activiti agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale
exploataiei sunt considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea fermierului i ca o
astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole.
(2) n sensul alineatului (1), venituri nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ....

1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.)
aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop recreativ
sau n alte scopuri (pescuit etc.)
2) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate
5) Se va completa de ctre operatorii economici crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului
delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor
imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare.
6) La seciunea XII Capital social vrsat la rd. 194 - 204 n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului social
deinut n totalul capitalului social vrsat nscris la rd. 193.

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 22 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

A B 10 11 12 13

Reseteaz
F40 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE acest formularul
Nr.
Elemente de imobilizari rand Valori brute
Sold final
Sold initial Cresteri Reduceri
(col.5 = 1 + 2 - 3)
Din care:
Total
dezmembrari si casari
A B 1 2 3 4 5

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizri 02 9.603.310 225.661 X 9.828.971

Active necorporale de explorare


03 X
i evaluare a resurselor minerale
Avansuri acordate pentru
04 X
imobilizri necorporale

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 9.603.310 225.661 X 9.828.971

II. Imobilizri corporale

Terenuri 06 43.509.161 X 43.509.161

Construcii 07 62.632.500 9.679.347 235.731 72.076.116

Instalaii tehnice i maini 08 387.795.262 64.982.208 4.963.542 4.963.542 447.813.928

Alte instalaii, utilaje i mobilier 09 1.158.128 58.490 1.216.618

Investiii imobiliare 10 32.624.360 17.018 6.230 32.635.148

Active corporale de explorare i


11
evaluare a resurselor minerale

Plante productive 12

Imobilizri corporale n curs de


13 37.781.487 58.206.324 76.313.487 19.674.324
execuie
Investiii imobiliare n curs de
14 5.680.885 2.923.810 8.604.695
execuie
Avansuri acordate pentru imobilizri
15 9.428.623 15.358.999 22.993.813 1.793.809
corporale

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 580.610.406 151.226.196 104.512.803 4.963.542 627.323.799

III. Active biologice productive 17 X

IV. Imobilizri financiare 18 2.691.932 815.148 X 1.876.784

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL


19 592.905.648 151.451.857 105.327.951 4.963.542 639.029.554
(rd. 05 + 16 + 17 + 18)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 23 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE


Amortizare
aferenta Amortizare la
Nr. Amortizare
Elemente de imobilizari Sold initial imobilizarilor sfarsitul anului
rand in cursul anului
scoase din (col.9 = 6+7-8)
evidenta
A B 6 7 8 9

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 20

Alte imobilizri 21 5.353.802 772.978 6.126.780

Active necorporale de explorare


22
i evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 20 + 21 + 22) 23 5.353.802 772.978 6.126.780

II. Imobilizri corporale

Terenuri 24

Construcii 25 0 3.742.440 3.742.440

Instalaii tehnice i maini 26 235.138.915 32.270.446 4.538.060 262.871.301

Alte instalaii, utilaje i mobilier 27 900.137 65.180 965.317

Investiii imobiliare 28

Active corporale de explorare i


29
evaluare a resurselor minerale

Plante productive 30

TOTAL (rd. 24 la 30) 31 236.039.052 36.078.066 4.538.060 267.579.058

III. Active biologice productive 32

AMORTIZRI TOTAL
33 241.392.854 36.851.044 4.538.060 273.705.838
(rd. 23 + 31 + 32)

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 24 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Ajustari
Nr. Ajustari reluate Sold final
Elemente de imobilizari Sold initial constituite
rand la venituri (c.13 = 10+11-12)
in cursul anului
A B 10 11 12 13

I. Imobilizri necorporale

Cheltuieli de dezvoltare 34

Alte imobilizri 35

Active necorporale de explorare


36
i evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 34 la 36) 37

II. Imobilizri corporale

Terenuri 38

Construcii 39

Instalaii tehnice i maini 40

Alte instalaii, utilaje i mobilier 41

Investiii imobiliare 42

Active corporale de explorare i


evaluare a resurselor minerale 43
evaluate la cost

Plante productive 44

Imobilizari corporale n curs de


45
execuie
Investiii imobiliare n curs de
46
execuie

TOTAL (rd. 38 la 46) 47

III. Active biologice productive 48

IV. Imobilizri financiare 49

AJUSTRI PENTRU
DEPRECIERE TOTAL 50
(rd. 37 + 47 + 48 + 49)

FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 40: 6130224554 / 24618025656


Administrator Intocmit
Semnaturi Nume si prenume Nume si prenume
DEAC IOAN MICLEA IOAN
Semnatura Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 25 din 26
Navigare rapida Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica Ajutor

Semnatura

Numr de operator de date cu caracter personal 759


Pagina 26 din 26