Sunteți pe pagina 1din 2

Matricea responsabilitatilor

Unde, 1=responsabilitate
2=supervizare
Activitatea Director Managerul Manager de Manager
general proiectelor proiect compartiment
functional
Stabilirea 1 3 3 3
obiectivelor
Integrarea 2 1 3 3
proiectelor
Conducerea 6 2 1 5
proiectului
Organizarea 4 2 1 3
proiectului
Planificarea 4 2 1 3
proiectului
Rezolvarea 1 3 3 3
conflictelor
intraorganizatio
nale
Planificarea 2 4 3 1
functionala
Conducerea 2 4 5 1
functionala

Bugetul 4 6 1 3
proiectului
Controlul 4 2 1 3
proiectului
Control 2 4 3 1
functional
Programe 6 3 4 1
strategice
3=trebuie consultat
4=poate fi consultat
5=trebuie informat
6=aprobare