Sunteți pe pagina 1din 44

Proiect La Disciplina Managementul Si

Proiectarea Sistemelor Informatice Privind -


ACORDAREA SI URMARIREA
CREDITELOR PE TERMEN SCURT LA
BANCA TRANSILVANIA

NERGHES NORBERT

1
Contents
1. DIAGRAMA CU SIMBOLURI BISAD...................................................................6
2. Proiectarea documentelor de intrare.............................................................17
3. Proiectarea documentelor de intrare.............................................................17
4. Organigrame de sistem.................................................................................18
5. Diagram de descompunere.........................................................................24
6. Trasarea unei diagrame de flux de date generale.........................................25
7. Trasarea diagramelor de flux de date de nivel mediu (intermediare)............30
8. Trasarea DFD de nivel jos (primitive).............................................................32
9. DIAGRAMA USE CASE.................................................................................... 33
10. DIAGRAMA DE PACHETE.............................................................................34
11. DIAGRAMA DE CLASA................................................................................. 35
12. DIAGRAMA DE ACTIVITATE..........................................................................36
13. DIAGRAMA DE SECVENTA...........................................................................37
14. DIAGRAMA DE COLABORARE......................................................................38
15. DIAGRAMA DE COMPONENTE.....................................................................39
16. DIAGRAMA DE COMPONENTE.....................................................................40
17. DIAGRAMA DE EXPLOATARE........................................................................41

2
Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Intreprinzatori din
Romania. Banca se claseaza pe pozitia a 3-a in topul bancilor din Romania, in
functie de active. Misiunea Bancii Transilvania este aceea de a sprijini
dezvoltarea mediului de afaceri, prin produse si servicii inovatoare, oferite cu
profesionalism.

Istoria BT a inceput in Cluj-Napoca, in 1994, la initiativa unor oameni de


afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea de a crea o banca locala, un brand de Cluj.
Spiritul antreprenorial al fondatorilor a determinat consolidarea pozitiei Bancii
Transilvania, intr-o prima etapa in Cluj si, ulterior, la nivel regional si national.
Banca si-a orientat la inceput activitatea spre sectorul IMM si, datorita cererii
pietei, in scurt timp aceasta a inceput sa se dedice si domeniului retail.
In anul 1997, Banca Transilvania a devenit prima institutie bancara din
Romania, care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti.

Strategia bancii este sustinuta de actionari puternici, precum: Banca


Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si IFC - Divizia de investitii a
Bancii Mondiale.

Aceast aplicaie are drept scop evidena acordrii i urmriririi creditelor


pe termen lung i scurt pentru persoane juridice la Banca Transilvania (BT),
sucursala Cluj.

3
n continuare avem urmtoarele situaii de ieire:

S1: Situaia Estimarea garaniilor pe baz de scor


S2: Situaia Analiz credit-Fia de decizie
S3: Situaia Acordarea creditelor
S4: Situaia Urmrirea creditelor

Aceste situaii au urmtorul coninut:

S1:
Cod client N(20)
Nume client C(40)
CUI N(8)
Ipotec asupra proprietilor deinute de mprumutani sau teri N(10)
Depozite cash N(15)
Cifra afaceri N(10)
Scrisoare de garanie N(10)
Cesiuni creane N(10)
Scor total N(10)

S2:
Cod client N(20)
Nume client C(40)
CUI N(8)
Cod dosar N(12)
Profit N(10)
Scor total N(10)
Decizie C(10)
Nume ofier CEB C(40)

S3:
Cod client N(20)
Nume client C(40)
Adres C(20)
Numar dosar N(12)
CUI N(8)
Credit solicitat N(12)
Destinatia creditului C(15)
Valoare credit N(10)

4
Numar luni de garantie N(2)
Numar luni de rambursare N(3)
Suma lunara de plata N(10)

S4:
Cod client N(20)
Nume client C(40)
CUI N(8)
Cod dosar N(12)
Destinatia creditului C(15)
Valoarea creditului acordat (Ca) N(10)
Valoarea total a dobnzilor aferente primelor trei luni N(10)
Creditul curent (Cc) N(10)
Credit restant (Cr) N(10)
Restane (D2) N(10)
Paguba nregistrat N(10)

calcularea pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de


verificare lunara a cel putin urmatorilor indicatori
La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca ratele de credit si de dobanda sa
reprezinte cel mult 50% din veniturile nete ale solicitantului, calculate ca diferenta intre
veniturile totale si angajamentele evidentiate in declaratia de la art. 7 alin 1 lit. a) liniuta a 3-
a;

Principalele conditii de garantare impuse de Fond sunt:

- rentabilitatea proiectului

- capacitatea de rambursare

- destinatia creditului

- credibilitatea clientului

- existenta unor garantii reale acordate bancii

- participarea cu fonduri proprii, conform normelor proprii ale Bancii

Tipul de garanie acceptat pentru o tranzacie depinde de scadenta tranzaciei i de tipul


tranzaciei. Ce propune societatea mprumutat ca garanie ? Este de dorit ca datoriile pe
termen scurt s fie garantate cu active curente (cu grad mare de lichiditate), iar datoriile pe
termen mediu i lung s fie garantate cu active imobilizate

5
MODUL
de calcul al indicatorilor de evaluare a bonitatii solicitantilor de credit ipotecar,
persoane juridice , si nivelurile recomandabile ale acestor indicatori

_______
Denumirea indicatorilor Modul de calcul Nivelul minim recomandabil

________________________________________________________________________
Lichiditate curenta(%) ( Active curente - stocuri) 100%

----------------------------
Pasive curente

Solvabilitate patrimoniala (%) Capital propriu 60%


--------------------------
Total activ

Gradul de acoperire a dobanzii Profit brut 3


-------------------------
Cheltuieli cu dobanzile

Rata profitului(%) Profit brut 10%


------------------------
Cifra de afaceri

Viteza de rotatie a activelor circulante Cifra de afaceri 8


-------------------------
Total active circulante

Prezentare flux informaional


Clientul trimite o cerere Consiliului Vnzri credite privind acordarea unui credit de termen lung i
scurt pentru persoane fizice de la banc. Pe baza acestei cereri Consiliul Vzri creditele emise
clientului un set de formulare, clientul completeaza formularele iar apoi pred Consiliului Vnzri
credite aceste formulare. Se realizeaz verificarea documentaiei primite de la client i se transmite
biroului de analiz credite de ctre Consiliul Vnzri credite ocazional.

Cererea se arhiveaz i se ntocmete un dosar de acte care trebuie verificate i validate de Consiliul
Financiar, dup aprobarea actelor de ntocmete dosarul de credite. Actele se arhiveaz i dosarul de
credit este verificat i aprobat de ctre Ofierul de credite .

Aprobarea deciziei i redactarea cererii creditului se face n trei exemplare de ctre Expertul
Financiar, ocazional. Dosarul de credite se arhiveaza iar contractul de credit n dou exemplare se
trimite mai departe pentru analiza garantiei creditului de ctre Ofietul de credite. Un exemplar de

6
contract de credit se arhiveaz iar celelalte dou exemplare se trimit la ntiinare i semnare de ctre
Ofierul de credite, care se face ocazional.

Dup ntiinarea i semnarea contractului de credit, cele doua exemplare de contract de credit se
semneaza de ctre client, apoi cele doua exemplare se arhiveaz, un exemplar rmne la client i
celllalt la banc.

7
1. DIAGRAMA CU SIMBOLURI BISAD
Documente necesare RPB
rii
credit

Verificarea
documentelor clientului In
mom
efect
oper

Ofiter credite

Dosar creditare RPB

iilor
Analiza garan In
mom
clientului efect
oper

Ofier credite

Cerere creditare2

i semnare
Avizare Ocaz

Ofiter credite

Client
Cerere creditare
2
A
Birou Credit
A OC

Propunerea proprie de
acordare/respingere creditIn
mom
( analiza de bonitate) efect
oper

analist credite Biroul de Credit

FGC raport privind


iilor
evaluarea garan
Cerere
Cerere 2 garantare

Analizapropriede bonitate a
In
clientului pe baza indicatorilor
mom
financiari si a unor factori
calitativi efect
oper

Fondul de garantare a creditelor

raport privind
Fia iilor
Cerere 2 evaluarea garan
verificare

Acordarea garantiei
si elaborarea In
mom
conditiilor de garantie efect
oper

Fondul de garantare

Client
Fia de
decizie 2 Birou de credit
7
NCADRAREA APLICAIEI N SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI

14
Unde:

UF1 Crearea i actualizarea entitii permanente


UP11 Creare structur. ncrcare date i validare formal entitate
permanent
UP12 Validarea n coninut entitate permanent
UP13 Listare entitate permanent
UP14 Actualizare entitate permanent

UF2 Crearea i actualizarea entitii de stare (stocuri)


UP21 Crearea structur. ncrcarea date i validare formal entitate stare
UP22 Validare n coninut entitate stare
UP23 Listare entitate stare
UP24 Actualizare entitate stare

UF3 Crearea entitii variabile(tranzacii)


UP31 Creare structur. ncrcare date i validare formal entitate variabil
UP32 Validare n coninut entitate variabil

UF4 Listare situaii finale


UP41 Creare fiier temporar de listare
UP42 Listare S1
UP43 Listare S2
C5
UP44 Listare S3
UP45 - Listare S4
R1
Banca Transilvania
R3
Str. Timotei Cipariu, Nr. 15, Cluj-Napoca
R5
Telefon 0264 596740
C5

R7, C 44
ia Identificarea tipurilor de garantii

R9, C20
Cod Nume Cod Cash Ipoteca Cesiuni Scrisoare Gajuri Garantie
client client dosar creane de garanie guvernamen
ala

N(20) C(30) N(20) N(10) N(10) N(10) N(10) N(10) N(10)

R19, C20

R 21, C 31 (CONTINUAREA)

C5

R3 Banca Transilvania
R5 Str. Timotei Cipariu, Nr. 15, Cluj-Napoca
Telefon 0264 596740
C5
R7, C 37
Situatia Analiza
bonitatii clientului
persoana juridica
R9, C20

Cod Nume Adresa Cod Valoare Lichiditate Solvabilitate Grad de


client client sediu dosar credit curenta patrimoniala acop a
dobanzii

N(20) N(30) C(40) N(10) N(10) N(10) N(10) N(10)

R19

R21, C27 (continuare)

C5
Banca Transilvania
Str. Timotei Cipariu, Nr. 15, Cluj-Napoca
Telefon 0264 596740
R21, C42 (continuare)

C5

R1

Banca Carpatica
R2
Str. Luceafarul, Nr. 18, Alba Iulia
R3 Telefon 0258/ 833952
C5

R7, C 36
Situatia
Gradul de acoperire si monitorizare a garantiilor

R9, C7

R19, C7
ANALIZA DATELOR
DATE BAZA INFORMATIV
DATE SIMBOL DATE
INTRARE ALGO- SIMBOL DE
RITM IEIRE IEIRE
perma repeti ENTITATE ENTITATE ENTITATE
nente tive PERMANENT STARE VARIABIL

I1 * * * E1 COD_CLIENT
I2 * * E2 NUME_ CLIENT

I3 * * E3 CUI

I4 * * E4 IPOTECA

I5 * * E5 DEPOZITE CASH

I6 * * E6 CIFRA AFACERI

I7 * * E7 SCRISOARE GAR

I8 * * E8 CESIUNI CREANT

A1 E9 SCOR TOTAL

I9 * * E10 ADRESA

I10 * * E11 NUMAR DOSAR

I11 * * E12 CREDIT SOLICIT

I12 * * E13 DESTINAT CRED

I13 * * E14 VALOARE CREDI

I14 * * E15 LUNI GARANTIE

I15 * * E16 LUNI RAMBURSA

A2 E17 RATA LUNARA

I16 * * E18 VENITURI TOATA

I17 * * E19 DECIZIE

I18 * E20 NUME OFITER BR

A3 E21 VALOARE TOTAL

I19 * * E22 CREDIT CURENT

I20 * * E23 CREDIT RESTAN

I21 * * E24 RESTANTE

A4 E25 PAGUBA

A1: ipoteca+depch+Cafaceri+scrisg+cesiuni
A2: valcr*10.5% / luniramb
A3: valcr*10,5%*3/luni ramb
A4: crcrt+crrest+rest
2. Proiectarea documentelor de intrare

Document culegere date permanente (DCP)

4) MESAJE DE EROARE:
- nu este cazul
5) ALGORITMII UNITATII
- nu este cazul

3. Proiectarea documentelor de intrare

Cod client Nume client sarCod do

N(20) C(40) N(12)

Document culegere date de stare (DCS)

Cod client erofi


Nume CEB Credit curent ne
Credit restant Resta

N(20) C(40) N(10) N(10) N(10)

Document culegere date de variabile (DCV)

Cod CUI Ipoteca Dep Cifra Scriso are Cesiuni Adresa Credit
Destinaia Valoare Luni Luni Decizie client cash
afaceri garantie creante solicitat credit garanie
ramb
N(20) N(8) N(10) N(15) N(10) N(10) N(10) C(20) N(12) C(15) N(10)
N(2) N(3) C (10)

4. Organigrame de sistem

UF1 Crearea i actualizarea entitilor permanente


DAP

UP14
Actualizare EP

ME

EPC

DAP Document actualizare date permanente

COD CLIENT NUME CLIENTCUI COD DOSAR COD DOSAR AC

N(20) C(30) N(8) N(20) N(20)

Cod actualizare: 1- Se realizeaz o adugare


2-Se realizeaz o modificare
3-Se realizeaz o tergere

UF2 Crearea i actualizarea entitilor de stare


DAS

UP24
Actualizare ES

ME

ESC
DAS Document actualizare date de stare

COD CLIENT CREDIT CURENT CREDIT RESTANT


COD DOSAR ACTUAL

N(20) N(10) N(10) N(20)

Cod actualizare: 1- Se realizeaz o adugare


2-Se realizeaz o modificare
3-Se realizeaz o tergere

UF3 Crearea entitilor variabile

DCV

i
UP21 Creare struct
nc rcare EV

ME
EVV

K= COD client
S

EVS

UP22
inut EV
Validare n con

ME
EVC

UF4 Obinere situaii finale


EPC EVC

UP41
Crearefiier temporar de
listare

FTL

UP3. Listare UP43 UP44


Listare S2 Listare S3 UP3.5 Listare
S1
S4

S1 S2
S1 S4

Diagram de context Sistemul Back Office


22

5. Diagram de descompunere
23

Identificarea depozitelor de date

D2 MODELUL DE DATE GARANTARE CREDIT

D0 I
CONTURI CLIEN

D1 CERERI GARANTARE

D3 II
SUME GARAN

D4 DECIZII DE GARANTARE

D5 DOSARE GARANTARE
24
6. Trasarea unei diagrame de flux de date generale

X1
D0 I
CONTURI CLIEN
CLIENT

Verificare c
Cerere garantare

PE 2
Inaintare cerere PE 1
SUBSISTEMUL
PRELUCRARE SUBSISTEMUL
CERERI EVIDEN
CLIENI
ii despre client
Informa ri date client
Actualiz
ii alte
Informa
garantii
D2 MODELUL DE DATEGARANTARE

Analiz
centali

X2 dosar client
Analiz

SERVICIUL
BACK OFFICE
Fia de decizie

X3

SERVICIUL
CONSILIERE

7. Trasarea diagramelor de flux de date de nivel mediu (intermediare)

DFD pentru subsistemul PE .2 - Prelucrare cereri

29
26

DFD pentru subsistemul PE 3 Rezultate analiz

30
X4

Cerere garantare aprobat
SERVICIUL
RISCURI

Emite scrisoare garantie pentru PE 3.1


finantator
ACORDARE
D0 CONTURI CLIENTI GARANTIE

D4 DECIZII GARANTARE

PE 3.2
Actualizare date
REFUZ
GARANTIE

8. Trasarea DFD de nivel jos (primitive)

DFD primitiv pentru procesul PE.2.1 naintare cereri creditare

31
28

9. DIAGRAMA USE CASE

32
verifica
GARANTII
( from Use Case View
)

analizeaza
CREDIT
INSTITUTIE
( from Use Case View
) CREDIT
solicita ( from Use Case View
)
DOSAR
( from Use Case View
)

Client
( from Use Case View
)
acorda garantia analizeaza
CERERE-GARANTIE
( from Use Case View
)

FGC
( from Use Case View
)

calculeaza calculeaza

INDICATORI DE GARANTIE INDICATORI DE BONITATE

(from Use Case View) (from Use Case View)

10. DIAGRAMA DE PACHETE

33
CLIENTUL
( from Use Case View
)

CREDIT
RELATIA CU
FONDUL DE
BANCA GARANTARE
A CREDITELOR
( from Use Case View
)
ACORDARE
GARANTIE

11. DIAGRAMA DE CLASA

34
CLIENT
BANCA
nume
prenume
analiza dosar()
cui/adresa
garantii()
cod dosar
tip credit()

cerere garantie

FGC

analiza ind bonitate()


analiza ind garantie()

ACORDARE GARANTIE
REFUZ GARANTIE
stabilire suma()
stabilire comision() neintelegeri()
durata()

12. DIAGRAMA DE ACTIVITATE

35
13. DIAGRAMA DE SECVENTA

36
: ANALIZA DOSAR
: Client : INSTITUTIE : FGC
CREDIT

solicita credit
introducere date

solicita garantie

calculeaza "scoring"

acorda garantia pt credit

acorda creditul

14. DIAGRAMA DE COLABORARE

37
1: solicita credit

6: acorda creditul
: Client : INSTITUTIE
CREDIT

5: acorda garantia pt credit

2: introducere date

3: solicita garantie

4: calculeaza "scoring"
: ANALIZA
DOSAR

: FGC

15. DIAGRAMA DE COMPONENTE

38
Client
(PJ)

CERERI GARANTIE DOSAR CREDIT

16. DIAGRAMA DE COMPONENTE

39
SERVER SERVER BAZA DE
CLUJ-N. DATE

conectare on line link to server

ANALIZA
DATELOR
DIN
DOSA
R

17. DIAGRAMA DE EXPLOATARE

40
Calculatorul
Baza de date
utilizatorului
( DOSAR
CLIENT)

41