Sunteți pe pagina 1din 4

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

SF. APOSTOL ANDREI GALATI


Str. Brailei, nr. 177, tel/fax 0236/461.000
Web: spitalulurgentagalati.ro
E-mail: spitalul.urgenta@galati.rdsnet.ro

PROCEDURA OPERAIONAL
RECOLTAREA PROBELOR DE SNGE PENTRU
TESTELE PRETRANSFUZIONALE N SECIE/COMPARTIMENT

Responsabilitati Nume prenume Semnatura Data


(1 pg. doc.)
Elaborat: Dr. Lupu Mary - Nicoleta
Verificat: Dr.
Aprobat: Dr.
SITUATIA EDITIILOR SI REVIZIILOR
Pag. Ed./rev Data Motivul schimbarii paginii Elaborat Verificat Aprobat
Ed.1/ Dr.
Rev.1 Lupu
Mary -
Nicoleta

1. SCOP

1.1 Procedura descrie modul n care se face recoltarea eantioanelor de snge de la pacienii
care necesita tratament transfuzional n vederea efecturii probelor pretransfuzionale.
1.2. Probele de sange se recolteaza in eprubete corect etichetate care sa poata fi identificate ca
apartinand numai pacientului in cauza.
1.3, Orice abatere de la respectarea procedurilor corecte poate duce la transfuzarea pacientului
cu produse incompatibile si la aparitia accidentelor posttransfuzionale.

ATI| Transfuzie 1
2. DOMENIU
2.1. Procedura se aplica in sectie/compartiment de catre asistentii medicali.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii
Nu se aplica
3.2. Prescurtari:
GS- grup sanguin;
OMSP-Ordin al Ministerului Sanatatii;
PO- procedura operationala;
UTS- Unitate de transfuzie din spital;
MC- Manualul calitatii;
FO- Foaie de observatie;
SCJU-GL-Spitalul Clinic Judetean de Urgenta-Galati.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA/CONEXE

4.1. Documente de referinta:


4.1.1. Ordin MSP nr.1343 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului national de utilizare
terapeutica rationala a sangelui si a componentelor sanguine umane;

4.1.2. Ordin MSP nr.1224 din 2006 Norme pentru Unitatile de transfuzie sanguina din spital;

4.1.3. Ordin MSP nr.1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele
si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfasoara
activitati in domeniul transfuziei sanguine;

4.1.4. SR EN ISO 9001/2008-Sisteme de management ale calitatii.Cerinte.

4.1.5. MC- Manualul calitatii-UTS

4.2. Documente conexe


4.2.1. Interfata cu alte proceduri:
4.2.1.1.PO-UTS-Organizarea activitatii de transfuzie sanguina in SCJU-GL;
4.2.1.2.PO-UTS-Semnalarea si gestionarea necomformitatilor;
4.2.2. Fisele de post ale personalului medical din sectiile/compartimentele SCJU-GL;
4.2.3. Controlul documentelor.

5. PROCEDURA
5.1. Etapele recoltarii probelor de sange pentru testele pretransfuzionale
5.1.1. Daca pacientul este constient asistenta medicala ii cere pacientului sa se identifice: nume,
prenume,data nasterii si eventual alte informatii necesare.
5.1.2. Asistenta medicala verifica numele pacientului prin confruntare cu:
- actul de identitate al pacientului;
- FO a pacientului;
- formularul de cerere de sange completat.
ATI| Transfuzie 2
5.1.3. Daca pacientul este inconstient,informatiile legate de identitatea pacientului se cer unui
apartinator sau un alt membru al echipei este rugat sa verifice identitatea pacientului impreuna cu
asistenta medicala.
5.1.4. Recoltati proba de sange in eprubete solicitate de UTS:
-o eprubeta pe anticoagulant pentru verificarea grupei sanguine (si la solicitare fenotip);
-o eprubeta pe cheag pentru compatibilitate, pentru depistarea anticorpilor iregulari si pentru
seroteca.
5.1.5. Scrieti pe eprubeta lizibil si corect datele de identificare ale pacientului,chiar la patul
pacientului, imediat dupa momentul recoltarii.Pe eticheta eprubetei se vor scrie urmatoarele date:
- numele si prenumele pacientului ;
- sectia;
- nr. FO.;
- data;
- denumirea analizei;
- semnatura persoanei care recolteaza proba.
5.1.6. Daca in zilele urmatoare pacientul are nevoie de o noua transfuzie de masa eritrocitara
trimiteti la UTS o alta eprubeta pentru efectuarea testelor de compatibilitate.Datorita stimularii
imunologice produse de eritrocitele transfuzate, anticorpii iregulari antieritrocitari pot sa apara dupa
un interval de minimum 4 zile.
5.1.7. Asistenta medicala din UTS va completa in Registru - inregistrarea probelor de sange pentru
GS ABO, Rh(D) sau Registru pentru consemnarea necomformitatilor, in functie de situatie.

5.2. Personalul UTS, la preluarea esantioanelor de sange, verifica daca exista concordanta intre
datele mentionate pe eprubete si cele de pe Bonul cerere de sange.
5.2.1. Daca acestea sunt incorect sau incomplet inscriptionate sau daca exista disconcordanta intre
datele de identificare de pe eprubeta si documentele medicale ale pacientului, se solicita o noua
proba de sange.
5.2.3. Se consemneaza neconformitatea in Registru pentru consemnarea necomformitatilor.

6. RESPONSABILITATI
6.1. Asistenta medicala din sectie/compartiment identifica pacientul care necesita transfuzie,
recolteaza si completeaza eprubetele si documentele de insotire.

6.2 Asistenta medical din UTS verifica conconrdanta datelor si inregistreaza probele pentru
teste pretransfuzionale.

7. INREGISTRARI

Nr crt Identificare Denumire Nr. Emitent Difuzare Durata de


inregistrare exemplare pastrare
(ani)
Registru pentru _ Medic -
1 R consemnarea coordonator 30
neconformitatilor
Registru- Medic
ATI| Transfuzie 3
inregistrarea coordonator
2 R probelor de - - 30
sange GS ABO
Rh(D)

Anexa 1. Cap. I.1.


Lista de difuzare Sectia ATI

Nr. Nume si prenume Nr. marca Data Semnatura


crt.

ATI| Transfuzie 4