Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de Cumparare-Vinzare nr.

____ an.____ mun.Chiinu

__________________________, n persoana administratorului d-lui__________________, n calitate de


Vnztor, pe de o parte, i __________________, n persoana administratorului d-lui ______________n
calitate de Cumprtor, pe de alt parte, toi activeaz n baza statutelor corespunztoare, au ncheiat prezentul
contract referitor la urmtoarele:

1.Obiectul contractului
Vnztorul i asum responsabilitatea de a vinde ____________________________________________,
iar Cumprtorul de a achita bunurile (__________________________), n continuare marfa.

2. Preul i costul total al Contractului, condiiile de plat


2.1. Preul marfii, conform prezentului Contract este stabilit n lei moldoveneti i valoreaz
_____________, suma totala ___________ (_______________________________) lei, fara TVA.
2.2. Achitarea pentru bunurile puse la dispoziie se va efectua de ctre Cumprtor n ruble rusesti, la
cursul oficial al BNM la data achitarii, n urmtoarea modalitate:
100 % din suma contractului n termen de ______ zile din momentul transmiterii marfii conform
Facturii Fiscale.

3. Obligatiunile vinzatorului
3.1 Sa insoteasca marfa eliberata cu documentele respective.
3.2 Timp de _____ zile calendaristice dupa primirea reclamatiei sa examineze pretentiile legate de
calitatea marfii.
3.3 In caz de depistare a marfii necalitative din vina Vinzatorului (in baza raportului de expertiza), de a
schimba marfa in termen de ______ zile calendaristice.

4. Obligatiunile Cumparatorului
4.1 Sa asigure transportul marfii din ______________ pina in _____________ cu mijloacele proprii.
4.2 Sa asigure primirea, depozitarea marfii conform normativelor de siguranta si pastrare a calitatii si
conform conditiilor prescrise de documentele tehnice insotitoare.
4.3 In caz de aparitie a unor probleme legate de calitatea productiei, sa informeze Vinzatorul timp de zile
calendaristice.

5. Force major
5.1. Prile sunt exonerate de rspundere pentru nendeplinirea pariala sau integral a angajamentelor
conform prezentului Contract, dac aceasta este cauzata de producerea unor evenimente de for major, cu
anunarea imediat a celeilalte pri.

6. Litigiile
6.1. Litigiile aprute ntre pri se vor soluiona pe cale amical sau conform legislatiei in vigoare a RM si
acordurilor internationale intre tarile contractante.

5. Rechizitele prilor
VNZTOR CUMPRTOR
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________

Semnatura___________________ Semnatura___________________

L.. L..